ZDRAVOTNICKÉ NOVINY. ročník. M. Kubek: Zdravotnictví ČR je fackovacím panákem v časech prosperity i recese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNICKÉ NOVINY. ročník. M. Kubek: Zdravotnictví ČR je fackovacím panákem v časech prosperity i recese"

Transkript

1 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ročník ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 62 cena 26 Kč pro předplatitele 20 Kč ISSN M. Kubek: Zdravotnictví ČR je fackovacím panákem v časech prosperity i recese Několikahodinové těžké argumentační palbě byl vystaven současný stav českého zdravotního systému 18. dubna v jednací místnosti č. 205 poslanecké sněmovny. Česká lékařská komora (ČLK) zde uspořádala konferenci nazvanou Aktuální krize ve zdravotnictví. ČLK, která tuto akci začlenila do rámce celoživotního vzdělávání lékařů hodnocenou pro členy 4 kredity, zabezpečila široké tématické porfolio s referáty vystoupili zástupci ambulantních i nemocničních lékařů, nemocničního managementu, zdravotnických odborů, dále např. představitel laboratorního segmentu, segmentu následné péče, právník atd. Lze konstatovat, že červenou nití prolínající se všemi referáty byla kritika financování zdravotnictví a zejména zdůraznění fatální role letošní úhradové vyhlášky. Například poslanec za ČSSD MUDr. Pavel Holík tuto vyhlášku považuje důkaz skutečnosti, že ministerstvo zdravotnictví se vzdalo rozhodování a předalo pravomoci zdravotním pojišťovnám. Bez ohledu na dopad na pacienty a na zdravotní péči v celé šíři. Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek považuje reformu zdravotnictví V ČR v současnosti za vyprázdněný pojem, bez reálného uvědomění si cíle. Spočívá v tom, že se stále jen něco reformuje, pokud možno to, co již optimálně funguje, konstatoval. České zdravotnictví je podle šéfa stavovské organizace univerzálním fackovacím panákem ekonomů. V období prosperity se ekonomický růst ani zdaleka odpovídajícím způsobem neodrazil ve zvýšení výdajů na zdravotnictví, naopak v současné recesi dokazuje pokles podílu výdajů na zdravotnictví z celkového HDP, že díky chybným politickým rozhodnutím dopadá krize na zdravotnictví více, než by odpovídalo stavu naší ekonomiky. Zvyšování DPH vysává peníze ze zdravotnictví do státního rozpočtu, roste vnitřní dluh resortu. Češi si podle MUDr. Kubka jako jedni z mála v Evropě nechali sáhnout na D. Žitníková a M. Kubek přednesli na semináři zásadní referáty prezident ČLK se soustředil hlavně na ekonomické parametry českého zdravotnictví, předsedkyně odborů poukazovala na důsledky reformních změn ve sféře práce a zaměstnanosti. Foto: ZN zdravotnictví jako důkaz předložil údaje Eurostatu z roku 2010 (viz tabulku na str. 7). Naše zdravotnictví si s sebou veze mnoho černých a šedých pasažérů, prohlásil prezident ČLK. Jestliže se systém identifikuje jako solidární a na jeho výdajové stránce mají všichni stejné právo na čerpání péče, mělo by totéž fungovat i na stránce výdajové všichni by tedy měli platit pojistné ve shodných procentech z příjmu. dokončení na str. 7 VZP zajistila protonovou léčbu pro své pacienty Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala 9. května tiskovou zprávu podepsanou Mgr. Oldřichem Tichým, vedoucím tiskového oddělení a mluvčím pojišťovny. Text zveřejňujeme v plném znění: Další dva klienti VZP byli indikováni k protonové léčbě. Vzhledem k trvajícím sporům o výši úhrad a vysokým cenám v Protonovém centru v Praze zahájila VZP jednání s dalšími centry v rámci Evropy. Dobrou zprávou pro klienty VZP je skutečnost, že Rinecker Proton Therapy Center v Mnichově je připraveno léčit klienty VZP, a to za výrazně výhodnějších podmínek, než jsou k dispozici v Praze. Další neopomenutelnou výhodou je i dlouholetá zkušenost mnichovského centra s tímto typem terapie. V nejbližších dnech odcestuje na ozařování do Mnichova 21letý klient VZP. Protonovou terapii mu kvůli rozsáhlému nádoru v oblasti vedlejších nosních dutin, prorůstajícímu dále do lebky, doporučili jako jedinou možnou léčbu odborníci z Komplexního onkologického centra (KOC). Minulý týden Protonové centrum v Praze začalo s ozařováním 43letého klienta VZP, aniž by k tomu pojišťovna dala předem souhlas a přislíbila péči uhradit. Částka, kterou teď za terapii od VZP protonové centrum požaduje, se pohybuje kolem jednoho miliónu korun. Protože na prvním místě je pro VZP zdraví jejích klientů, rozhodla se VZP milión pražskému protonovému centru uhradit a pacienta nechat dokončit terapii tam. V Mnichově by ovšem VZP byla schopna zajistit klientovi minimálně stejnou péči za téměř poloviční cenu částka hrazená pražskému protonovému centru by tak v Mnichově vystačila na léčbu dvou pacientů. Téměř 500 tisíc korun, což je rozdíl mezi cenou v Praze a v Mnichově, bude proto VZP následně od pražského protonového centra vymáhat. Jde navíc o poslední takový případ v zájmu pacientů není možné z veřejných finančních prostředků nadále platit předražené částky v pražském zařízení. VZP zároveň žádá všechna KOC centra, aby vždy před předáním pacienta k léčbě konzultovala cílové pracoviště s VZP a následně pacienta směrovala tam, kde je uzavřena smlouva o konkrétní úhradě. Jediný správný postup, který odpovídá platné legislativě, je následující: Pokud multidisciplinární tým KOC pacientovi doporučí jako jedinou možnou terapii protonové záření, bude to vždy VZP, která rozhodne, za jakých podmínek a na kterém ze špičkových pracovišť bude péče uhrazena a kde tedy má být poskytnuta. Svým klientům, kteří protonovou terapii nezbytně potřebují, ji VZP za výše uvedených podmínek samozřejmě uhradí. Protože však s veřejnými penězi nakládá s péčí řádného hospodáře, bude využívat služeb těch zařízení v Evropě, kde to bude ekonomicky výhodné. Jen tak je možné uhradit nejmodernější péči co největšímu počtu klientů. Balík peněz ze zdravotního pojištění je jen jeden a VZP nehodlá dopustit, aby kvůli ziskům jednoho soukromého sanatoria scházely v budoucnu prostředky třeba na fotonovou terapii, kterou ročně VZP hradí 14 tisícům onkologicky nemocných klientů. tz Z OBSAHU pro lékařské praxe Aktuálně řešený problém kožní karcinomy po transplantacích str. 2 V diskusi odborníků o transformaci psychiatrie vzniká katalog názorů str. 3 pro lůžková zařízení Resortní bezpečnostní cíle jako součást Akreditačních standardů SAK pro nemocnice str. 4 události, fakta, názory Personální změny ve vedení VZP str. 5 Předávání zpráv přes pacienty zákon versus praxe str. 5 HTA skloubí ekonomickou i lidskou stránku péče str. 6 M. Cabrnoch: Je nutné jasně formulovat národní politiku ehealth str. 6 Organické i neorganické sloučeniny brněnské str. 6 Zpravodajský deník str. 7 servis Personální inzerce str. 8

2 2 pro lékařské praxe ročník 62 Aktuálně řešený problém kožní karcinomy po transplantacích Jedenácté místo na světě s 6,35násobně vyšší incidencí oproti roku 1970, konkrétně případů na 100 tisíc obyvatel, to je základní aktuální statistika, která provází melanom v ČR. Cílem tiskové konference k Evropskému dni melanomu (EDM), jenž se v ČR uskuteční 13. května, bylo především upozornit na v současnosti řešené problémy kromě stále narůstající incidence například i na výskyt kožních karcinomů u pacientů po transplantaci. Pro maligní melanom v uplynulých desetiletích platí trend stále více se rozevírajících nůžek potěšující zprávou je fakt, že ačkoli incidence narůstá velmi významně, mortalita stanovená ročním počtem případů úmrtí stoupá minimálně, v podstatě víceméně stagnuje, což svědčí o účinnosti současné léčby adjuvantní i systémové kromě chemo- a radioterapie jsou používány interferony, Roferon a z biologických léčiv především ipilimumab a vemurafenib. Stále platí, že kožní nádory jsou s 20procentním podílem nejčastějšími zhoubnými nádory vůbec. Není přitom pravda, že karcinomy kůže se netýkají dětí, upozornila prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., stávající prezidentka Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV) a koordinátorka EDM v ČR. U nás na Dermatovenerologické klinice Nemocnice Na Bulovce máme právě v současnosti devítiletou holčičku s melanomem. A také prof. Starý se na seminářích zmiňoval o svých zkušenostech s karcinomem kůže už u dvouletého dítěte. Prevence a pozornost v tomto ohledu by se proto měla týkat skutečně všech osob, děti nevyjímaje, zdůraznila znovu. Nejrizikovějšími osobami pro vznik melanomu jsou podle jejích slov z dostupných údajů nicméně muži ve věku 40 až 49 let, kteří dlouhodobě (průměrně 2 5 let) pracovali v exteriérech, vystaveni slunci. Statistická data předestřená před novináře prof. Hercogovou jsou neúprosná. Zatímco v roce 1970 bylo hlášeno 316 případů maligního melanomu, v roce 2000 již 1413 (zvýšení na 447 %) a přes zahájení osvětové kampaně počty dále stoupají v roce Zleva prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, a MUDr. Naděžda Vojáčková, primářka téže kliniky a vedoucí Dermatoonkologického centra. Foto: archiv GI 2009 bylo hlášeno 2008 případů (oproti r zvýšení na 635 %!), a to 21,68/100 tisíc mužů a 18,13/100 tisíc žen. Nemelanomových zhoubných nádorů kůže (NMSC) bylo v roce 1970 hlášeno 3668, ale v roce 2000 již (vzestup na 328 %) a v r již tvořily ze všech hlášených nádorů (60 222) celou pětinu. Nejčastějšími nemelanomovými kožními karcinomy jsou spinaliom, jehož prekursorem je aktinická keratóza, s incidencí 4 až 50 případů na 100 tisíc obyvatel, a bazaliom s incidencí 70 až 165 na 100 tisíc obyvatel, pokračovala prof. Hercogová dalšími daty. Je těžké stanovit diagnózu? Prof. Hercogová doporučuje držet se mezinárodního systému ABCD: A asymetrie B nezvyklé ohraničení (irregular borders) C nezvyklá barva (irregular color) D průměr (diameter) > 5 mm E evoluce jakékoli změny (barvy, velikosti, tvaru, průměru, povrchu, krvácení...) Nová problematika kožní nádory po transplantacích U pacientů po transplantaci se kožní karcinomy objevují především v důsledku oslabení organismu užíváním imunosupresiv, i v jejich případě nejčastěji bazaliom a spinaliom. Riziko oproti běžné populaci však bývá závratně vyšší 65- až 250násobně. Maligní melanom bývá u transplantovaných častější asi troj- až pětinásobně. Všechny bývají agresivní, pronikají do hlubších tkání, mohou být vícečetné a brzy metastazují. To vše patří mezi důvody, proč se o problematiku kožních nádorů začala zajímat transplantcentra, uvedla prof. Hercogová. Jako rizikové faktory u těchto pacientů zmínila světlou kůži fototypu 1 2, onkogenní viry lidský papilomavirus (HPV) 8, 9, 15 u karcinomů kůže, přičemž 30 až 90 % se nachází v lézích spinaliomu, herpes virus (HHV) 8 u Kaposiho sarkomu, virus Epstein-Baarové (EBV) u lymfomů a polyomavirus u karcinomu z Merkelových buněk, dále věk transplantace nad 45 let, a pokud jde o imunosupresiva vyšší dávky a typ léku (azathioprin, cyklosporin vs. inhibitory mtor). Kožní karcinomy jsou u pacientů po transplantacích druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po kardiovaskulárních komplikacích, konstatovala prof. Hercogová. Od roku 2011 probíhala retrospektivně prospektivní studie u 467 žijících pacientů po transplantaci srdce a zjistila celkem 33 kožních karcinomů u 7,3 % z nich, což znamená 60násobnou incidenci oproti běžné populaci. V roce 2013 byla zahájena Pražské a brněnské dny prevence POMOC prospektivní studie u pacientů po transplantaci ledvin. Rovněž od roku 2011 probíhá v ČR grantová studie zkoumající hlavní rizikové faktory pro vznik melanomu. Z předběžných výsledků vyplývá, že na rozdíl od jiných evropských zemí, kde mezi ně patří fototyp kůže, používání fotoprotektiv, expozice slunečnímu záření, spálení na slunci a přítomnost velkého počtu atypických pigmentových névů, u českých pacientů mívá souvislost spíše s výskytem kožního nádoru v minulosti a s návštěvami solárií. Mezi další probíhající studie, jichž se Češi účastní, patří: dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, fáze III, pro zhodnocení účinnosti recmage-a3 + AS15 ASCI jako přídavné terapie u pacientů s MAGE- -A3 pozitivním resekovaným melanomem ve III. stadiu; otevřená multicentrická studie s rozšířeným přístupem zaměřená na látku RO u pacientů s metastatickým melaninem; randomizovaná, otevřená studie III. fáze porovnávající hodnocený lék GSK s chemoterapií u pacientů s pokročilým nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF V600E/K. Preventivní osvětový projekt Evropský den melanomu v ČR proběhne již potřinácté, záštitu převzaly Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP a Česká akademie dermatovenerologie. Během dosavadních 12 českých ročníků EDM bylo v ČR vyšetřeno na 54 tisíc osob, ve 140 případech byl diagnostikován zhoubný melanom. K letošnímu ročníku se v ČR prozatím (k 24. dubnu) přihlásilo 112 dermatovenerologů ze 72 zdravotnických zařízení. Podrobnější informace k celému českému Evropskému dni melanomu jsou k dispozici na internetových stránkách EDM a esr Z průzkumu, který na reprezentativním vzorku respondentů realizovala společnost Factum Invenio, vyplývá, že 84 % dotázaných ví, že příčinou cévní mozkové příhody (CMP) je ucpání cévy v mozku. Téměř tři čtvrtiny také správně odpověděly, že projevem náhlé CMP jsou smyslové poruchy. Čtyři lidé z deseti se ale mýlí, když se domnívají, že CMP končí většinou smrtelně. A každý čtvrtý v populaci je dokonce chybně přesvědčen, že mrtvice je nedílnou součástí infarktu myokardu. Průzkum však ukázal hlavně na nedostatečné povědomí populace o možnostech preventivní léčby. Sedmdesát procent respondentů odpovědělo, že nevědí o existenci léků, které jsou určeny k preventivnímu užívání a snížení rizika vzniku CMP, o možnostech prevence vědělo jen 30 % dotázaných. Pro zvýšení informovanosti veřejnosti a odhalení rizikových skupin ohrožených CMP se uskuteční Dny prevence POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév) 20. května v prostoru ÚMČ Praha 8 a 7. června v budově pražského Hlavního nádraží, v Brně pak 5. června v obchodním centru Avion Shopping Park. Akce je pořádána ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP, pacientskou organizací ICTUS a společností Bayer. CMP je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň třetí nejčastější příčinou smrti v ČR dokonce druhou v rozvinutých zemích. Navzdory současným terapeutickým metodám jsou 2 až 3 % celkových nákladů EU na zdravotnictví věnovány právě na léčbu CMP, uvedl na tiskové konferenci 25. dubna prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Popsal dále, že zhruba třetina CMP je fatálních, % pacientů s CMP přežívá pět let, 15 % končí s poruchou řeči, 22 % s poruchami chůze, 45 % s hemiparézou a % těchto nemocných zůstane závislých na pomoci druhé osoby. FAST pro rychlou diagnostiku Jde skutečně o časté onemocnění v ČR je s touto diagnózou hospitalizováno téměř osob, praktičtí lékaři registrují ročně nemocných s CMP. Délka pracovní neschopnosti při CMP je průměrně 153 dní, uvedl prof. Češka a konstatoval, že urgentní léčba ve specializovaném komplexním cerebrovaskulárním centru nebo v iktovém centru je tím úspěšnější, čím dříve ji nemocný dostane. Americká společnost pro CMP vytvořila snadnou pomůcku pro diagnostiku základních příznaků nazvanou FAST: Face tvář, pokleslý koutek, vytékající sliny; Arm paže, neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu pravé a levé paže; Speech řeč, neschopnost mluvit nebo i obtížné rozumění řeči; Time co nejrychlejší transport. Prof. Češka zdůraznil, že v každém případě je skutečně zásadní, aby byla nemocnému co nejrychleji poskytnuta pomoc. Platí, že čas je mozek. Musíme si uvědomit, že každou minutou zanikají 2 milióny mozkových buněk a je zničeno na 14 miliónů nervových spojení. I když je léčba účinná, přesto je nesrovnatelně lepší, když dokážeme CMP předejít. Prevenci představuje účinná intervence rizikových faktorů, mezi které patří především hypertenze, kouření, diabetes nebo hypercholesterolémie. Významné riziko představuje také nejčastější porucha srdečního rytmu, tedy fibrilace síní. hech ISSN ročník 62,, adresa redakce: Klicperova 604/8, Praha 5, tel , fax šéfredaktor: Jan Kulhavý, zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, redakce: Eva Srbová, stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková PhDr. Jaroslav Houštecký PhDr. Helena Chvátalová Bc. Jiří Škuba grafická úprava: Jindřich Studnička jazyková redakce: Mgr. Martin Tarant Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, tel Eva Svobodová, produkční marketingu, tel Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, tel obchod: Alexandra Manová, group sales manager, tel , Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, tel Markéta Šimoníčková, key account manager, tel Josef Müller, key account manager, tel.: personální inzerce: tel tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, Klecany předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, Praha 9, fax , infolinka , předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, Bratislava 3, tel , fax , cena pro předplatitele 20 Kč / 1,25 (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 registrace: MK ČR E Uzávěrka tohoto čísla 9. května Příští číslo vychází 27. května 2013 Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. Vychází minimálním distribuovaným nákladem výtisků. Copyright Ambit Media, a. s., 2013 Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Zdravotnické noviny jsou vydávány na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

3 ročník 62 V diskusi odborníků o transformaci psychiatrie vzniká katalog názorů Po létech volání části odborné veřejnosti po změnách v systému péče o lidi s duševním onemocněním a po určité změně postoje ministerstva zdravotnictví, které v loňském roce ohlásilo reformu psychiatrické péče, nabývají obrysy budoucích změn stále reálnější podobu. Během března a dubna se v Praze uskutečnilo několik seminářů a konferencí, jejichž společným tématem byla neutěšená situace v oblasti péče o duševně nemocné a možnosti její transformace. Diskutovalo se na půdě senátu, sněmovny, v Národní technické knihovně i jinde. Obecně lze konstatovat, že atmosféra byla zpočátku nedůvěřivá až konfrontační. Za rozdílnými názory, postoji a zájmy poskytovatelů lůžkové, ambulantní a terénní psychiatrické péče, pacientských a rodičovských organizací se však stále jasněji rýsovala společně vnímaná značně zanedbaná krajina psychiatrické péče v České republice. Diskutující se shodovali v tom, že současnou podobu péče o duševně nemocné je nutné změnit. V senátu bez reformátorů Prvním z diskusních setkání byl seminář Reforma psychiatrické péče z pohledu odborníků, uspořádaný 11. března v senátu pod záštitou jeho místopředsedy Ing. Zdeňka Škromacha. Představitelé ministerstva zdravotnictví ani předpokládání zastánci reformy na něj nebyli pozváni. Vůdčím motivem semináře byla nedůvěra k připravované transformaci. Vystoupení odborníků z klinických pracovišť a z psychiatrických léčeben však ukázala, že ve shodě s nepřítomnými reformátory vidí jak katastrofální podfinancovanost psychiatrie, tak nutnost zásadní změny systému. Reforma nutná je. Ambulantní psychiatři mají na pacienta deset minut, to je ostuda, to není péče. Pokud má proběhnout nějaká reforma, nemůže se týkat jenom léčeben. Když jsem byl ve sněmovně a v senátu, kde se jednalo o situaci lidí s duševním onemocněním, byli přítomni jeden dva poslanci. Jednou jich tam bylo šest, tři odešli po přestávce, dva usnuli. Komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí nefunguje. Reforma je potřebná ve všech segmentech. Chybí zákon o duševním zdraví. Jsou potřebné legislativní úpravy, které zaručí kontinuitu reformy, pojmenoval hlavní problémy a úkoly prof. MUDr. Ján Praško, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Posun k racionální diskusi v Národní technické knihovně Obrysy změn v psychiatrické péči v ČR byly tématem pracovní konference Dialogy o duševním zdraví, kterou ministerstvo zdravotnictví uspořádalo 2. dubna v Národní technické knihovně v Praze. Představitelé ministerstva nastínili jak současnou situaci (nedostatečné financování péče, materiálně a technicky zastaralé psychiatrické léčebny, špatná dostupnost psychiatrické péče), tak představu o nastartování reformy s pomocí evropských peněz. S prezentací svých názorů, požadavků a připomínek vedle pracovníků ministerstva zdravotnictví vstoupili také zástupci poskytovatelů psychiatrické péče, sociálních služeb a pacientů. Ve druhé části konference diskutovali účastníci rozdělení do deseti skupin zhruba po deseti lidech, ve kterých byli paritně zastoupeni představitelé různých segmentů péče, o tom, jakou roli by mohla plnit uvažovaná komunitní centra duševního zdraví. Pořadatelé úmyslně rozdělili účastníky do malých skupin, aby mohli jasně vyslovit své názory. Od začátku to bylo nastaveno tak, aby vzešel kvalitativní výzkum názorů na vytvoření nového segmentu péče, tedy center duševního zdraví, ale také aby bylo jasné a zřejmé, co trápí a co by potřebovaly ostatní segmenty, tedy segment psychiatrických léčeben, psychiatrických oddělení a ambulancí, řekl ředitel PL Bohnice MUDr. Martin Hollý. Podle něj mělo ministerstvo do konce dubna zpracovat analýzu všech názorů, které se v diskusích objevily. Myslím, že se informace podaří analyzovat a že se nezapomene na žádný názor, který zazněl. Četnost jednotlivých názorů není klíčová. I když některé názory zazněly jenom dvakrát a jiné třeba dvacetkrát, v závěrečném shrnutí by se měly objevit ve stejné váze, zdůraznil M. Hollý. Tvůrci strategie reformy si podle něj na základě takového katalogu názorů mohou udělat jasnější představu o tom, na co všechno musí při plánování transformace myslet. Jedním z pozitivních výsledků konference je zjištění, že debaty byly méně konfliktní, než by se dalo očekávat na základě zkušeností z různých jiných fór. Posun k racionální diskusi již byl reflektován z mnoha stran, konstatoval M. Hollý. Seminář s ministrem ve sněmovně Pod záštitou MUDr. Jiřího Štětiny, místopředsedy výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny, se 9. dubna uskutečnil parlamentní seminář Reforma péče o osoby s duševní poruchou, kde vystoupil také ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Připomněl, že psychiatrie v České republice je kritizována ze strany zahraničních institucí, ale i ze strany českých pacientů. Tato kritika je zčásti oprávněná a zčásti nespravedlivá. Nespravedlnost spočívá v tom, že kvalita našich psychiatrů je velmi dobrá, má velmi vysoké mezinárodní Reforma je nutná už proto, že ambulantní psychiatři mají na pacienta deset minut, což je ostuda, soudí prof. Ján Praško. Foto: uzi renomé. Na druhou stranu je potřeba uznat, že vztahy mezi zdravotnictvím a sociálním systémem nejsou úplně dobře vypořádány co do povinností a co do financování. Rovněž je pravdou, že procento peněz ze zdravotnického systému, které do psychiatrie jde, je zřetelně nižší než je tomu v západních vyspělých zemích, uvedl L. Heger s tím, že ministerstvo uvažuje o zvýšení objemu finančních prostředků určených pro psychiatrii ze současných 3,5 na 5 procent z rozpočtu na zdravotnictví. Průměr v zemích EU činí přitom 8 procent a vyspělé země dávají na psychiatrii dokonce kolem 12 procent. To si zatím podle ministra Hegera v ČR nikdo nedokáže představit. Kdybychom měli zvednout zásobení penězi psychiatrické péče o 5 procent, tak to dnes znamená 20 miliard a to jednorázově nejde udělat, uvedl L. Heger. Systém psychiatrické péče v ČR podle něj stojí zejména na psychiatrických léčebnách. Léčebny jsou většinou dost zanedbané, pokud jde o jejich stavební stav a prostředí, ve kterém pacienti žijí. To je předmětem velké kritiky. V každé léčebně jsou až desítky procent pacientů, kteří netrpí akutní psychickou poruchou a zůstávají zde z důvodů sociálních. Spíše svou psychickou nemocí nebo duševním stavem jsou stigmatizováni a handicapováni a nejsou schopni se zařadit do běžného života, konstatoval ministr Heger. Podle něj je potřeba zřídit lépe dostupný komplex komunitních služeb zahrnující chráněné bydlení, ambulantní resocializační a asistenční péči. Léčeben u nás je poměrně hodně. Ve všech by se měly odstranit nedostatky v interiérech a ve fyzickém stavu budov, řekl L. Heger s tím, že zatím není jasné, do jaké míry k tomu bude možné využít evropské dotace. Ministerstvo však podle něj bude usilovat o to, aby se potřebné sociální služby budovaly ve spolupráci s psychiatrickými léčebnami. Plány na příštích šest let Ve druhé polovině letošního roku by Česká republika měla disponovat dokumenty nutnými pro alokaci prostředků z evropských strukturálních fondů. V letošním roce má být připravena strategie, měl by vzniknout národní plán a nějaký implementační rámec, ale gross naplňování reformy, zejména pokud jde o čerpání finančních prostředků z evropských fondů, bylo mělo probíhat od roku 2014 do roku Uvědomujeme si, že to je běh na dlouhou trať, že ti, kdo přijde po nás, budou muset toto téma nějak uchopit, proto se od samého počátku snažíme, aby bylo apolitické, aby hlavní nosné myšlenky přinášeli odborníci a veřejnost, kterých se to týká. Ministerstvo zdravotnictví pouze plní roli jakéhosi koordinátora, říká první náměstek ministra zdravotnictví PhDr. Marek Ženíšek, PhD. V současnosti se podle něj ministerstvo snaží iniciovat co nejširší diskusi všech zainteresovaných subjektů bez ohledu na politické rozdíly. Transformace péče o duševní zdraví není pouze reformou oboru psychiatrie. Vnímáme ji daleko šířeji. Hlavním pilířem zdárné reformy bude zejména spolupráce s ministerstvem práce a sociálních věcí. Půjde o rozdělení rolí mezi resorty, aby bylo zřejmé, kde se pacient nachází ještě v prostředí zdravotnickém a kde se nachází v prostředí sociálním, uvádí M. Ženíšek. Dalším z důležitých úkolů je podle něj komunikace se zdravotními pojišťovnami, aby bylo zajištěno financování nového systému po vyčerpání prostředků z evropských fondů. V následujícím období počítáme s programy, které se budou týkat snahy destigmatizovat duševně nemocné. V minulosti se pro v této sféře udělalo velmi málo, soudí M. Ženíšek. Deklarovaným cílem reformy je zlepšit život lidí s duševním onemocněním, zlepšit podmínky poskytování zdravotní péče, zlepšit provázanost zdravotních a sociálních služeb, omezit stigmatizaci duševně nemocných a podpořit resocializaci duševně nemocných. Jsou to oblasti, které jsou obecně považovány za problematické, kde jde něco zlepšit nebo kde stojí za to usilovat o zlepšení. Není na nich nic kontroverzního, konstatuje M. Ženíšek s tím, že o prioritách v této oblasti existuje shoda i napříč politickými stranami. Úkolů pro přípravu reformy je mnoho. Zejména nedostatečná provázanost zdravotních a sociálních služeb nás trápí celou řadu let. Uvědomujeme si, že bez zásadní provázanosti nebo shody s ministerstvem práce a sociálních věcí se neobejdeme, můžeme hovořit pouze o reformě oboru, ale nikoliv o reformě péče o duševní zdraví, uvádí M. Ženíšek. Dalším problémem, který je podle něj třeba řešit, jsou příliš velké spádové oblasti psychiatrických léčeben. Vytvoření dosud chybějící alternativy k dlouhodobé lůžkové péči, to je další pilíř reformy. Pokud nevytvoříme podmínky pro vznik alternativ, tak vůbec nelze hovořit o investování velkých finančních prostředků, které budou čerpány během programového období, na přeměnu nebo opravy léčeben. To je také fakt, proti kterému není odporu, říká M. Ženíšek. Podle něj je třeba také opakovaně připomínat trend nárůstu duševních onemocnění a to, že duševní nemoc je jedním z nejčastějších důvodů přiznání invalidního důchodu. ga Partnerství Díky širokému portfoliu více než přípravků, jejich vysoké kvalitě a našemu osobnímu přístupu, Vám můžeme být k dispozici v době, kdy nás potřebujete. Můžete se na nás kdykoliv spolehnout, stejně jako Vaši pacienti spoléhají na Vás. See inside. Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Průběžná 1108/ Praha 10 tel.: mylancz.cz

4 4 pro lůžková zařízení ročník 62 Resortní bezpečnostní cíle jako součást Akreditačních standardů SAK pro nemocnice Samostatnou kapitolou nových Akreditačních standardů pro nemocnice jsou Resortní bezpečnostní cíle Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). Spojená akreditační komise, o. p. s. (SAK) již od vyhlášení bezpečnostních cílů posuzuje při akreditačních šetřeních jejich zavedení dosud však jen v rámci zavedeného systému kvality a bezpečí. Od ledna příštího roku je sedm resortních bezpečnostních cílů vyhlášených MZ posuzováno jako samostatné standardy. Tento krok pokládá SAK za logický a správný bezpečnostní cíle pokrývají oblasti, ve kterých je průkazně riziko při poskytování zdravotních služeb nejvyšší ostatně i z tohoto důvodu velká většina nemocnic a léčeben v ČR již záhy po vyhlášení zavedla procesy k naplnění jednotlivých cílů. Resortní bezpečnostní cíle ( a akreditační standardy z nich odvozené) pokrývají následující oblasti: 1. Bezpečná identifikace pacientů K naplnění tohoto cíle je nutné v zařízení standardizovat proces identifikace pacientů tak, že se stanoví minimálně dva identifikátory (obvykle jméno a datum narození), podle nichž se pak vždy při podávání léčiv, odběru biologických vzorků, provádění výkonů apod. pacient identifikuje, a to buď dotazem, nebo (pokud nespolupracuje, je pod vlivem medikace, jedná se o dítě apod.) ověřením z identifikačního náramku či fotografie, nebo dle přímého předání pacienta mezi dvěma pracovníky. Není tedy zavedení identifikačních náramků podmínkou naplnění tohoto standardu, protože řádná identifikace musí proběhnout i na ambulantních pracovištích, či u pacientů, u nichž náramek použít nelze. Podobně jako v řadě jiných případů standard stanoví cíl, jehož lze dosáhnout několika způsoby. 2. Bezpečná medikace Tento cíl se věnuje skladování léčiv s vysokou mírou rizika a nakládání s nimi. Uvádí sice výčet minimálního spektra rizikových léčiv (koncentrované elektrolyty, inzulíny a neředěný heparin což jsou dle dat WHO léčiva, která vedou nejčastěji k poškození pacienta při záměně za léčiva jiná), ale dává nemocnici možnost seznam doplnit. Léčiva označená jako riziková by měla být skladována jen tam, kde je pro to klinické zdůvodnění (tedy na pracovištích, kde se podávají), a to bezpečným způsobem obvykle odděleně od jiných, aby nedošlo k záměně. 3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při intervenčních výkonech K naplnění cíle nemocnice zavede standardní způsob označování místa výkonu tam, kde je riziko záměny strany či struktury (např. etáže u neurochirurgických výkonů), současně zavede tzv. předoperační bezpečnostní proceduru tedy proces, který bezprostředně před výkonem ověří, že se jedná o správného pacienta, správný výkon a místo výkonu, že je k dispozici všechno potřebné vybavení (např. správné implantáty) a správná dokumentace. 4. Prevence pádů pacientů Pády pacientů (zejména seniorů) jsou jednou z nejčastějších příčin vážných až fatálních poranění komplikujících hospitalizaci. Tento cíl vyžaduje, aby u všech pacientů bylo stanoveno riziko pádu při přijetí a pak opakovaně během pobytu a v případě, že je riziko přítomno, aby se zavedla stanovená preventivní opatření. Současně je nutné průběžně data o rizicích pádů či o jejich výskytu analyzovat a přiměřeně reagovat například úpravou míst, kde k pádům dochází nejčastěji. 5. Hygiena rukou Tento cíl vychází z mezinárodních doporučení k hygieně rukou (WHO, CDC, ECDC) i z resortních doporučení MZ ČR a vyžaduje zavedení standardizovaných postupů při mytí a dezinfekci rukou, pravidelné školení všech pracovníků a prověření jejich znalostí i průběžné kontroly řádných postupů při hygieně rukou (stěry, pozorování). 6. Bezpečná komunikace Naplněním tohoto cíle nemocnice předchází poškození pacienta v důsledku špatné interpretace telefonické (ústní) ordinace či telefonicky (ústně) sdělovaného výsledku laboratorního vyšetření. Cíl vyžaduje standardizaci obsahu telefonického (ústního) sdělení plná identifikace pacienta, úplné ordinace a k zvýšení bezpečí i to, aby osoba, která sdělení přijímá, toto zaznamenala a zpětně ordinujícímu či hlásícímu svůj záznam přečetla (nikoli pouze opakovala). 7. Bezpečné předávání pacientů S ohledem na rizika, k nimž dochází při předání pacientů např. z operačních sálů či z JIP na standardní oddělení apod., nemocnice stanoví, jakou kvalifikaci musí mít pracovník, který pacienta z příslušného pracoviště předává či na ně přijímá, a současně stanoví způsob, jakým se předání dokumentuje. MUDr. David Marx, Ph.D. ředitel SAK, o.p.s. PR Evropská dotace rozšířila vybavení nemocnic Karlovarského kraje Desítky nových přístrojů, které pořídila za přispění Evropské unie Karlovarská krajská nemocnice pro zařízení v Karlových Varech, Chebu a Sokolově, umožní zvyšování úrovně zdravotnictví v Karlovarském kraji. Cílem projektu, který trval bezmála pět let, je zlepšování kvality poskytované zdravotnické péče, čemuž v poslední době bránilo zastaralé vybavení nemocnic. Právě vybavení nemocnic kvalitní technikou je obecně jednou z priorit Karlovarského kraje. Bez kvalitních přístrojů není reálné udržovat krok s rychlým vývojem zdravotnických oborů. Zastaralá technika brzdí používání efektivních léčebných postupů a omezuje aplikaci nových trendů v péči o zdravotní stav obyvatel. Morálně dosluhující zdravotnické prostředky tak brání implementaci nových vědeckých poznatků a brzdí i rozvoj lidských zdrojů uvnitř nemocnic. Tento rozsáhlý projekt není ojedinělý. Navazuje na řadu již realizovaných koncepčních projektů v areálech všech tří nemocnic. Výjimečný je však svým záběrem. V jeho průběhu bylo pořízeno 87 typů zdravotnických přístrojů a 9 typů lůžkových kompletů pro zhruba 40 nemocničních oddělení. Celkové náklady projektu byly nakonec v průběhu výběrových řízení sníženy o 26 milionů korun, a to i přes zvýšení DPH. Na přístroje v celkové hodnotě 120,1 miliónů korun přispěla z 85 % Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývající část uhradil Karlovarský kraj. FOTO: KKN Dvouetapová implementace V první fázi byla pořízena magnetická rezonance pro nemocnici v Karlových Varech. Dosud používaný přístroj (v nemocnici v Sokolově) byl zastaralý a nepokrýval plně potřeby regionu. Nižší výkon znamenal delší dobu provedení jednoho vyšetření a tím pádem dlouhé čekací doby. Neumožňoval ani podrobnější skenování potřebné pro některá vyšetření. Pacienti tak museli na důkladnější vyšetření dojíždět mimo region. Nová rezonance tento problém řeší a výrazně usnadní a zlepší péči o pacienty. Druhá fáze zahrnovala modernizaci zdravotnické techniky a lůžkových kompletů. Zdravotnická technika byla pořízena v takové struktuře, aby nahradila přístroje, které byly za hranicí životnosti, jejich stav byl havarijní, případně vyžadovaly časté opravy. Portfolio pořízených zdravotnických přístrojů a vybavení je velice pestré a obsahuje např. anesteziologické přístroje, ultrazvukové systémy, infuzní techniku, monitorovací systémy, RTG přístroje, operační stoly, dialyzační přístroje, vybavení pro sterilizaci, PACSy, ventilátory, endoskopické sestavy, rehabilitační přístroje a pomůcky atd. Důležitým bodem bylo pořízení nemocničních lůžek v rozsahu 684 ks lůžkových kompletů napříč všemi lůžkovými odděleními, ARO a JIP ve všech nemocnicích. V rámci lůžkového kompletu byly dodány i matrace, noční stolky a příslušenství. Bylo pořízeno 9 typů lůžkových kompletů, od standardních mechanicko-hydraulických lůžek přes elektrická lůžka, dětská lůžka, odběrová křesla až po vysoce sofistikovaná lůžka pro intenzivní péči s aktivními matracemi a vážicím systémem. Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T), generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a. s. Nemocnice v Karlovarském kraji... Karlovarský kraj vlastní tři zdravotnická zařízení v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Největší z nich je Nemocnice v Karlových Varech. V řadě oborů působí karlovarská nemocnice i jako regionální centrum kardiologie, traumatologie, gastroentrologie, diabetologie, onkologie či infekční oddělení. V současné době prochází nemocnice rozsáhlou modernizací, kterou zčásti financuje Karlovarský kraj, zčásti Evropská unie. V posledních letech bylo vybudováno například nové kardiocentrum a pavilon akutní medicíny. a dotace z EU Vzhledem k rozsahu projektu si jeho příprava vyžádala několik let. Rozhodující při jeho realizaci byla dotace poskytnutá z Evropské unie, bez které by se obnova nemohla uskutečnit. Evropská unie poskytla na projekt Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice, a. s. dotaci ve výši 102 milionů korun.

5 ročník 62 události, fakta, názory 5 Personální změny ve vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ing. Zdeněk Kabátek uskutečnil změny na klíčových manažerských postech pojišťovny nově obsadil pozice tří náměstků. Petr Honěk Marta Řežábková Pavel Východský Náměstkem pro zdravotní péči se od 1. května stal MUDr. et JUDr. Petr Honěk, který předtím působil ve VZP jako ředitel odboru léčiv a zdravotnických prostředků. Ve funkci vystřídal Ing. Miloslavu Šlajsovou, která převzala vedení odboru interního auditu a kontroly. P. Honěk vystudoval 1. lékařskou fakultu a Právnickou fakultu UK v Praze. Do VZP nastoupil v roce 2012, předtím pracoval ve vedení a top managementech farmaceutických společností jako Pfizer či Amgen, kde byl zodpovědný především za strategie vyjednávání a schvalování cen a úhrad. FARMACEUTICKÝ TRH Současný náměstek pro informatiku Ing. Hubert Maxa odchází k 30. květnu do důchodu a nyní je v pracovní neschopnosti. Od 1. května byl výkonem jeho funkce pověřen dosavadní ředitel odboru interního auditu a kontroly Ing. Pavel Východský, Ph.D. Od 2. června pak bude do této funkce řádně jmenován P. Východský pracuje ve VZP od roku Vystudoval Elektrotechnickou fakultu VŠSE v Plzni v oboru elektronické počítače, doktorské studium absolvoval na Ekonomické fakultě TU v Liberci v oboru pojišťovnictví. Má obsáhlé zkušenosti z pojišťovnictví získané v manažerských pozicích v České pojišťovně, a. s., a v rámci dceřiných společností ČP Group. Působí též na akademické půdě v Bankovním institutu vysoké škole (BIVŠ) je členem katedry finančnictví a ekonomických disciplín. Z. Kabátek odvolal 29. dubna z funkce náměstka pro služby klientům Mgr. Ivana Dvořáka. Jeho pozici zaujme Bc. Marta Řežábková, MBA, která do VZP přichází ze soukromé sféry, z níž má šestnáct let manažerských zkušeností v nejvyšších pozicích u zahraničních firem, včetně postů generální ředitelky. Ve své dřívější kariéře se zaměřovala především na problematiku léčiv a zdravotnictví. Ke 30. květnu skončí končí na vlastní žádost v pozici náměstka ředitele VZP pro právo a legislativu Mgr. Martin Ježek. I nadále však zůstává zaměstnancem pojišťovny. Pozice náměstka zůstane dočasně neobsazena a bude na ni vypsáno výběrové řízení. Ke změnám jsem se rozhodl po zralé několikaměsíční úvaze. Všichni noví náměstci jsou kvalitní manažeři, schopní vnímat a naplňovat moji strategii, uvedl ředitel Z. Kabátek. Podtrhl, že dva ze tří nových náměstků přitom přicházejí do funkcí zevnitř VZP jde tedy o přirozený kariérní postup ve firmě. ot NÁZOR Předávání zpráv přes pacienty zákon versus praxe Na stránkách odborného tisku aktuálně probíhá diskuse o způsobu předávání zpráv registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb (praktickému lékaři). Vzhledem k tomu, že jsem v této věci byla rovněž citována a můj příspěvek byl v některých případech významově posunut, a také v reakci na článek JUDr. Jana Macha uveřejněný ve Zdravotnických novinách dne 2. dubna 2013 (pozn. red.: ZN č. 7/2013) bych ráda poukázala na to, že je v současnosti nutno rozlišovat mezi tím, co je v zákoně a jaká je (tolerovaná) praxe. Zákon o zdravotních službách zakotvuje povinnost poskytovatele zdravotních služeb předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách praktickému lékaři (je-li mu znám). Porušení povinnosti poskytovatele předat registrujícímu poskytovateli zprávu je v zákoně hodnoceno jako správní delikt sankcionovaný pokutou až do výše 100 tisíc Kč. Způsob předání zprávy přitom zákon neřeší a je tedy na poskytovateli, jakým způsobem bude zprávu doručovat. V konkrétním nejčastějším případě doručování zprávy prostřednictvím pacienta, není problémem skutečnost, že by snad pacient neměl znát obsah zprávy (pacient si zprávu může i sám od poskytovatele vyžádat), jako spíše to, jak naložit se situací, kdy pacient zprávu z jakéhokoliv důvodu praktickému lékaři nedoručí. Nejvyšší správní soud ČR v minulosti opakovaně judikoval, že...splnění veřejnoprávní povinnosti nelze převádět soukromoprávní smlouvou na jiný subjekt. Odpověď proto musí být záporná; poskytovatel podle aktuálního znění zákona o zdravotních službách povinnost předat zprávu nesplní již tím, že ji předá pacientovi k doručení, ale teprve tehdy, pokud se zpráva takto doručovaná skutečně dostane k příslušnému praktickému lékaři. Pozitivním výsledkem debaty nad doručováním zpráv je fakt, že ministerstvo zdravotnictví oficiálně deklarovalo na svých stránkách jako postačující doručování zpráv prostřednictvím pacientů (a také em, faxem atd.). Lékaři tak mohou zprávy dále předávat přes pacienty. Je ale třeba upozornit, že dostatečnost tohoto postupu závisí pouze na interním stanovisku ministerstva, u kterého jednak nelze zaručit, jak dlouho bude platit, a které kromě toho samozřejmě není pro soudy ani pro nikoho jiného závazné. Předávání zpráv registrujícímu poskytovateli přes pacienta je tak ničím více a ničím méně než ministerstvem akceptovanou praxí, která však není reflektována v zákoně. Z hlediska požadavku právní jistoty poskytovatelů je do budoucna jedinou možností nápravy změna právní normy. JUDr. Ing. Eva Radová USA: Vývoj akcentuje léky pro seniory Biofarmaceutické firmy V USA v současnosti vyvíjejí 465 léčiv na 10 hlavních onemocnění postihujících ve zvýšené míře lidi starší 65 let. Oznámila to americká asociace biofarmaceutického výzkumu a biotechnologických společností PhRMA. Její členské společnosti údajně investovaly od roku 2000 více než 500 miliard dolarů do hledání nových způsobů léčby a léků. Jak uvedl server phrma.com, jsou tyto léky v klinických studiích nebo dokonce již v přezkumu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jedná se např. o 142 léků na diabetes, 92 na revmatoidní artritidu a osteoartrózu, 82 na Alzheimerovu chorobu, 48 na srdeční selhání a ischemickou chorobou srdeční, 40 na chronickou obstrukční plicní nemoc atd. J&J se letos daří díky novým lékům Americká farmaceutická firma Johnson & Johnson dosáhla v prvním letošním čtvrtletí zisku na akcii 1,44 USD. Odborníci přitom očekávali pouze 1,39 USD. Uvedl to server patria.cz. Tržby dosáhly 17,51 mld. USD při konsensu 17,41 mld. USD. Zisk se snížil na 3,5 mld. USD, což je o 11 % méně než ve stejném období loni. I tak ale výsledky za první čtvrtletí předčily očekávání. Jak uvedl server akcie.cz, stojí za pozitivními hospodářskými výsledky to, že firma se soustřeďuje na prodeje nových léku Zytiga (abiraterone acetate) na karcinom prostaty a Xarelto (rivaroxaban) k prevenci CMP. Podle serveru svetprumyslu.cz čtvrtletní výsledky podniku zahrnovaly jednorázové náklady 600 mil. USD, které mimo jiné souvisely se soudními spory nebo s převzetím švýcarského výrobce zdravotnických přístrojů a vybavení Synthes Inc. Salvador: Snížení cen zredukuje lékový trh Ve středoamerickém Salvadoru byl schválen nový zákon o lécích, v jehož důsledku dojde ke zlevnění zhruba 4 tisíc léků o 35 až 60 procent. Mezinárodní farmaceutické společnosti Pfizer, AstraZeneca, Roche a Novartis však v reakci oznámily, že ze salvadorského trhu stáhnou 38 produktů, protože náklady na produkci, dovoz, distribuci a částky zaplacené na daních jsou neslučitelné s maximální prodejní cenou léků, kterou zákon stanoví. Opatření se má vztahovat i na Viagru. Sice se přestane prodávat 38 produktů, ale za všechny existují alternativy, prohlásil údajně reprezentant salvadorského ministerstva zdravotnictví Eduardo Espinoza. Zprávu zveřejnil server pressexpress.eu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prověřuje inzerovaný doplněk stravy Na základě analýzy obchodních sdělení za leden 2013 požádala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Státní ústav pro kontrolu léčiv o prošetření přípravku Medosan Kurkuma Plus v tom smyslu, zda se podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech jedná o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek podléhající registraci, jakožto léčiva. Uvedl to server rrtv.cz. RRTV rovněž požádala Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o posouzení údajů na obalu téhož výrobku a dále o posouzení jeho celkové nezávadnosti a deklarované účinnosti. Výrobek byl inzerován v teleshoppingu na televizním programu Fanda. Německý Merck zdvojnásobil zisk Společnost Merck KGaA v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila tržby o 8 % na 2,83 mld. eur. Čistý zisk pak více než zdvojnásobila. Uvedl to server akcie.cz. Jak uvedl server patria.cz, zisk na akcii dosáhl 2,05 eur oproti očekávaným 2,02. Tržby dosáhly 2,8 mld. eur, odborníci predikovali 2,78 mld. Německému Mercku se podařilo v USA zvýšit ceny přípravku Rebif (interferon beta-1a), používaného na léčbu roztroušené sklerózy. Vyrovnal se tak zpomalující růst tržeb z prodeje onkologického léku Erbitux (cetuximab). Na dobré výsledky měla údajně vliv i pokračující restrukturalizace firmy. hj (z agenturních zdrojů) Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolujeme si Vás jménem České lékařské komory a společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. srdečně pozvat k účasti na odborném sympoziu III. NUTRIČNÍ AKADEMIE Lipidy a mikronutrienty v parenterální výživě 29. května 2013, od hodin Malostranský palác, Malostranské náměstí 25, Praha 1 PROGRAM SEMINÁŘE: Registrace Facts and Myths about Lipid Emulsions prof. Georg K. Kreymann Medical Director, Baxter Mikronutrienty u kriticky nemocných MUDr. Helena Brodská, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LFUK a VFN 19:00 19:10 Představení kalkulátoru klinické výživy Mgr. Vladimír Voráček Senior Product Manager, Baxter Diskuze Večeře Odborný garant: MUDr. Helena Brodská, Ph.D., PharmDr. Petr Horák Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno 2 kredity. Pořadatel: Ev. číslo Organizátor: JS Partner s.r.o. Upolínová 280/ Praha 5 Kontaktní osoba: Ing. Jana Moravcová GSM: Na sympozium se můžete přihlásit telefonicky nebo on-line na Česká lékařská komora Hlavní sponzor: BAXTER CZECH spol. s r.o. Mediální partner: Ambit Media, a. s.

6 6 události, fakta, názory ročník 62 KOMENTÁŘ HTA skloubí ekonomickou i lidskou stránku péče Prioritou českého zdravotnictví je samozřejmě blaho pacienta, ale na mediální scéně se do popředí dostává spíše spor o to, podle jakých priorit finance ve zdravotnictví přerozdělovat. V zemích EU úspěšně funguje koncept Health Technology Assessment (HTA), který dokáže skloubit jak ekonomickou, tak lidskou stránku zdravotní péče. V současné době je Česká republika jednou z posledních zemí v EU, kde proces HTA není formalizován. Zahraniční spolupráce prostřednictvím sítě ustavené podle směrnice 24/2011/EU pomůže nejen vyprecizovat vlastní metodologii, ale spolupráce se zahraničními agenturami pomůže i podstatně snížit náklady, neboť lze čerpat ze zkušeností HTA procesu v jiných zemích. Důvodů k ustavení HTA procesu je několik. Je třeba si uvědomit, že ve spojení se stárnutím obyvatelstva, přirozenými nároky zdravotníků na spravedlivé ohodnocení jejich práce a ne zcela ideální ekonomickou situací mohou další případné náklady představovat ekonomickou zátěž pro systém veřejného zdravotního pojištění. Zároveň je však jen těžko možné zakonzervovat medicínu v její současné podobě a ignorovat vědeckotechnický pokrok. Proces zapojování nových technologií do zdravotnictví musí být transparentní a každému z něj musí být jasné, proč byla určitá technologie akceptována a jiná ne. HTA má ustálenou metodiku, která je založena na moderních statistických metodách a mezinárodně přijímaných klasifikacích, např. QALY. Vzhledem k tomu, o jak eticky citlivé téma se jedná, není možné, aby na výsledcích procesu byl i jen stín podezření z prosazování rozličných lobistických zájmů. Tohoto stavu pak nelze docílit jinak než HTA procesem, uvedl na výroční konferenci České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Nosek z Ministerstva zdravotnictví ČR, který za nepřítomného ministra doc. MUDr. Leoše Hegera přednesl jeho příspěvek na téma HTA. Technologie HTA může omezit vliv iracionálních vlivů v alokaci prostředků a zdravotní výdaje budou směřovány do péče o ty pacienty, kteří mohou mít z léčby největší prospěch. MUDr. Miroslav Palát, prezident CzechMed M. Cabrnoch: Je nutné jasně formulovat národní politiku ehealth Občané mají právo dostat svá vyšetření v elektronické podobě, pokud ta v této formě existují, uvedl na setkání s novináři 11. dubna v Praze poslanec Evropského parlamentu MUDr. Milan Cabrnoch (na snímku). Setkání bylo věnováno především problematice českého ehealth. Jak M. Cabrnoch připomněl, lidé se v Evropské unii mohou nejen svobodně pohybovat, pracovat a usazovat se v zemi, kterou si sami zvolí, ale mohou také žádat poskytnutí zdravotní péče nejen ve své zemi, ale i v ostatních státech EU, a to za stejných podmínek, jako občané místní. Zdravotní pojištění uhradí podle platné evropské legislativy péči poskytnutou v zahraničí stejně, jako kdyby byla poskytnuta v domovské zemi pacienta. Nyní však podle europoslance jde především o to, aby ehealth bylo v rámci EU reálně využitelné. Jeho další rozvoj by měl přinést úspory mimo jiné tím, že by se jednotlivá vyšetření zbytečně neopakovala v jiné než domovské zemi pacienta. K tomu by v budoucnu mohl přispět i evropský elektronický průkaz zdravotního pojištění. Je však nutné definování datového rozhraní a sémantických pravidel pro předávání a sdílení zdravotních informací a obsahu těchto informací z v této souvislosti připomněl MUDr. Cabrnoch pilotní projekt epsos (viz ZN č. 7/2013). Zde je však třeba vyřešit nejen jazykovou problematiku, ale především jednotnou strukturu medicínských informací. Další směrem je telemedicína podpora diagnostiky a léčby s využitím vzdáleného přenosu dat, podpora léčení chronicky nemocných v domácím prostředí MUDr. Cabrnoch uvedl některé příklady dobře fungujícího ehealth v Česku. Patří sem především dobře propracovaný datový standard, některé systémy v nemocnicích a laboratořích, přenosy rentgenových snímků, ambulantní systémy a do určité míry podle jeho názoru i projekt IZIP. Pro další rozvoj českého ehealth je podle M. Cabrnocha potřeba jasně formulovat českou národní politiku ehealth, zapojit ji do národního programu egovernment a vytvořit pro ni legislativní prostředí. Nástroje ehealth přijmout jako standardní součást kvalitní a bezpečné zdravotní péče a promítnout tento fakt do systému úhrady z veřejných prostředků. Současně se aktivně účastnit formulování evropské politiky v této oblasti. Za důležité pro prosazení ehealth pak europoslanec označil aktivní a otevřenou komunikaci o přínosech ehealth s odbornou i obecnou veřejností. V této souvislosti zmínil činnost Českého národního fóra pro ehealth při formulování Národního plánu rozvoje ehealth v ČR. MUDr. Cabrnoch rovněž hovořil o některých parametrech řešení ehealth připravovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Upozornil zde na nejasnou výši nákladů a nedořešené financování. V koncepci zcela chybí role pacienta a jeho přístup k informacím, zdůraznil MUDr. Cabrnoch a pokračoval: Je nejasný způsob souhlasu pacienta s předáváním informací o něm mezi lékaři. Informace budou předávány pouze v nestrukturovaném formátu pdf, který neumožní jejich další zpracovávání. Není rovněž dořešena podmínka nepřetržité dostupnosti informací a v této souvislosti i ochrana osobních údajů v rámci platné legislativy, ale i připravované přísnější evropské. Zdravotnictví je potenciálním exportním artiklem České republiky. Aby obstálo v mimořádně konkurenčním světě, musí být moderní. A součástí je právě informační interoperabilita, zdůraznil M. Cabrnoch. hj NÁZOR Organické i neorganické sloučeniny brněnské Redakce se mě otázala, jak to vidím s brněnskými sloučeninami, tedy s oním letošním slučováním nemocnic v Brně. Asi že ti, kteří mají s Brnem nový zámysl, se předem nevyjadřují, aby se něco nevyneslo. Možná mě redakce požádala proto, že zkoušku z chemie, tedy o anorganických i organických sloučeninách, jsem složil u pana profesora Slavíka právě v Brně už v roce Tedy že právě z Brna vím, že sloučeniny jsou organické i anorganické. Zdravý organismus snese obojí. Život je však umožněn jen sloučeninami organickými. Také slučování nemocnic a ústavů může být organické nebo zcela neorganické. Po čtyřiceti letech působení v brněnském zdravotnictví od dob studentských, po třiceti letech působení v Masarykově onkologickém ústavu, tedy zkušenostech s rakovinou v nás i kolem nás, i po produktivních deseti letech práce v roli proděkana a děkana brněnské lékařské fakulty, určitě nemohu názor nemít. A to navzdory své plachosti, která mě dovedla až k disonanci s julínskovsko-šnajdrovsko-krausovsko- -vorlíčkovským dováděním v krásném městě Brně v poslední šestiletce. Dovádění má být nyní v roce sedmém završeno v jakémsi tichém nelegitimním díle proměn. Plán z Minnesoty se nekoná... Po válečných vítězstvích zpravidla následují období chudoby, úklidu rozbitého a rekonstrukce toho, co zůstalo. Opět se na jih k Brnu stahují za sluníčkem a nemalými kapacitami také oligarchové ze severu i východu, že by také rádi prospěli a uspěli. Západní Marshallův plán pro Brno z Minnesoty se nekoná a bude to už jen na maršalech domácích. Brno není Praha, ač by možná chtělo, já však nikoli. Není však také Hradcem Králové, Plzní či Olomoucí. Těmi by bylo asi nerado, ač já v zájmu klidu bych mu to i přál. Je logické, že nemocnic a ústavů máme v Brně méně než v Praze, ale zase více než v oněch dalších třech jmenovaných, regionálních a vážených centrech akademické medicíny. V Brně pamatujeme už všeliká uspořádání. Všechna byla vždy dodatečně zdůvodněná a prý nezbytná. Pominu pořádky habsburské, prvorepublikové, válečné a poválečné, o nichž jsem pouze četl. Živě však mám dosud v paměti zdravotnictví totálně sjednocené pod praporem KÚNZ, následné vyčlenění čtyř nemocnic pod vlajku výzkumných ústavů (VÚ traumatologický, onkologický, pediatrický a kardiocentrum), poté snahu o jejich umělé slučování pod hlavičku Institutu medicínského výzkumu a porevoluční dychtivé osvobození všech od všech do osamostatněných nemocnic a ústavů v zájmu svobody, demokracie a volné soutěže. Tedy nejen soutěže třeba traumatologů s traumatology či onkologů na kopci s onkology v údolí, ale i méně pochopitelného soutěžení v ničem, když občas rozum zdřímnul. Naštěstí však máme od roku 1919 v Brně už vlastní českou (přesněji moravskou) lékařskou fakultu. Ta vždy spíše sjednocovala a ukázňovala, takže se k alma mater nepřestala tulit všechna zbedná i nezbedná nemocniční dítka, ať již z pouhého citu, pro prestiž, pro tituláž nebo ze zvyku....kronos pozřel své děti..., Nikdy nebylo v Brně až tak zle, aby nemohlo být hůře, a brněnské zdravotnictví se i po jistém váhání nakonec správně a postmoderně rozhodlo prosperovat. Vytvořen byl trojspolek z nové bohunické fakultní nemocnice, porodnice a nemocnice dětské. Úrazová nemocnice svůj úrazový výzkumák spolkla a vstřebala a dětská nemocnice zase svůj výzkumák pediatrický. Kronos pozřel své děti, děj hry se však zpřehlednil a dále se odvíjel nově i bez potlačení tradic. Historická Svatá Anna nám zůstala svatou, nemocnicí hýčkanou i opravovanou a strpěla na svém dvoře dokonce úspěšné dítko Centrum kardiochirurgie a transplantační chirurgie. Stará svatá dáma ochořela až později manickým projektem ICRC a dosud bulimicky hladoví, když zbytečně pozřené je určeno ke zvracení či vracení. Na Žlutém kopci proti Špilberku, kdysi obávaném vrchu popravčím, drže se tradice trvale vyprosperoval Masarykův onkologický ústav i se svou obávanou specializovanou problematikou, jež však nechybí ani jinde. A všichni uvedení se více či méně těšili na nebývalé společné univerzitní dílo, nový bohunický kampus. Ředitele jednotlivých nemocnic nejitřil, nezáviděli si, protože budoval ústavy teoretické a teorie praktiky nebolí. Blažených patnáct porevolučních let bylo léty škádlení, občas se někdo pokusil něco drobného anektovat, občas někdo přišel se vzpomínkou zase všechno sloučit, ale byl odehnán, že je demokracie a vše určuje lid. Ten jako obvykle nic neurčoval, leč konzumoval pokrok. Co se škádlívalo, se rádo mělo, než přišla reformní invaze provázená smrtícím blahem eurodotací. generalissimus mluví o skvělém řešení... Odlehčím následné drama historickým exkursem: Římané to už kdysi zažili s barbary a poté i s eurodotacemi do zbytných křížových tažení. Skončilo to perestrojkou impéria stability v zónu nestability, jejíž mechanismy popsal Edward Gibbon v knize Úpadek a pád říše římské. Nicméně samotný Řím tolik nepadl, dokonce dále budoval, ale dřívější jednotná kultura na staletí upadla a ocitla se nadlouho v rozdrobenosti sil a zájmů. A tak dodnes máme Římy dva, onen italský s pomníkem krále sjednotitele Emanuela pod vlajkou EU a pak v Římě Vatikán jako sjednocené centrum víry. I Brňané v leccos a leckomu uvěří, ale málo věří svému rozumu. Historia magistra vitae. Už dříve kdosi z kultury zažertoval, že divadlo se prý dělí na tři druhy. Na dobré, špatné a v Brně. Také organizace zdravotnictví se asi dělí na dobrou, špatnou a v Brně. V Praze je spíše špatná, leč stabilní. Třeba v Hradci Králové je také stabilní a spíše dobrá, protože snazší. A co performace v Brně, kde reformy začínají i končívají? V tomto roce bude generalissimus brněnského zdravotnictví už jen dokola omílat, že sloučení dvou fakultních nemocnic (FNB a FNUSA), sestávajících z více celků, spolu s anexí kardiocentra (CKTCH) je nutným, novým, užitečným, perspektivním, odpovědným, úsporným a promyšleným řešením. Ničím z toho pochopitelně není. Nesluší se dokonce v těchto souvislostech hovořit o všech kapacitách, třeba o Masarykově onkologickém ústavu, kde se chytračí. Orwellovsky vaporizovala čili vypařila se stanoviska velitelů regionální správy, neboť občanů města a Brna a kraje se to snad jaksi ani netýká. Pokud se totiž ony nemocnice nezboří, budou do nich sloučených i rozloučených docházet občané stejně jako dosud i v počtech jako dosud....superpantátu ale pro Brno hledat netřeba! Stabilní řešení pro Brno tkví ovšem zcela jinde a patrně až v jiné době. Jako optimista tuším, že po vyzrání prostavěného betonu, už tak během dvou tří generaci, k dobrému řešení Brno dojde. A až se tak stane, prosím položit prostou kytičku na můj hrob v nedalekých Ježkovicích. Obrátím se v prsti na bok a konečně navěky klidně usnu. Řešení je prosté. Brněnské nemocnice a ústavy mají svůj účel, svá zaměření a léty zavedené role. Specializace se může dále účelně prohlubovat, zlepšovat se může jejich provázanost v běžné zdravotní péči, ve výzkumu i ve vzdělávání zdravotníků. Na nezbytné činnosti prostředky jsou a být musejí. Na účelné inovace se musejí aktivně hledat a najít. Ze zkušenosti vím, že obojí zajistit lze a dokonce i v Brně se to dařilo. Veřejné prostředky ovšem nepostačí na činnosti zbytné, zbytečné a na soukromé zisky. Každá nemocnice či ústav má mít svého vlastního ředitele pravidelně vzešlého z výběrového řízení. V něm netřeba testovat, zda je uchazeč gramotný a má-li maturitu, ale s jakou vizí, znalostí problematiky a s jak prospěšným programem přichází. Pak je to soutěž programů, nikoli kamarádů od kamarádů či pasáků kamarádů. Pak je to posun k legalitě a legitimitě. Každá z nemocnic má užívat, co nahospodaří, a její úspěch nemá být rizikem napadení. Řádně vybraní a svobodně konající ředitelé, včetně voleného děkana, se mají povinně a pravidelně pracovně scházet a kooperovat. To neznamená podepisovat memoranda o přátelství a hospodářské pomoci, ale konat pravidelná jednání o obsahu a chodu medicíny v Brně a v regionu. Také za účasti děkana lékařské fakulty a za účasti vedoucích velkých síťových vědeckých projektů. Jeden sebestředný popleta s trojzubcem nenaloví v moři povinností a příležitostí tolik, co dokáže síťové uspořádání lovu z lehčích loděk družných rybářů, které navíc rybaření baví. Potřebujeme méně nastrčených všeumělů a více družného rybolovu. V Brně jsme už měli všeliká zdravotní uspořádání, různě nastolené a mizející ředitele, nápady bláznivé i racionální. Postavili jsme nové objekty i nové bariéry. Anorganických pokusů se slučováním existuje jistě řada. Slučovat lze i rychle na efekt třeba házením sodíku do vody za vzniku žíraviny louhu sodného. Organickým životaschopným řešením je však přestat hrát hru na zdravotnictví těch či oněch, na zdravotnictví státní, krajské, městské a takzvaně soukromé, neboť jsou vesměs hrazena z veřejných prostředků. Ředitelé nemocnic nechť konečně fungují jako rada ředitelů, symbolicky i fakticky spjatá s univerzitou ve vzdělávání i výzkumu v rozsahu, který rozum povolí a kapsa dovolí. Chtějí-li pantátu, nechť ho mají, nejlépe však pravidelnou cirkulací ze svých řad. Superpantátu však pro Brno hledat netřeba, jako by ho nehledala ani Praha. Superředitel stejně potřebuje zase četné podředitele a místodržící, aby vůbec fungoval. Druh Homo sapiens se posunul k lepšímu vždy, když se dařila dělba práce, odolalo se nájezdům i penězům zvenčí a neválčilo se doma. Vyplatí se to jednou i poddruhu Homo sapiens brunensis, člověku brněnskému. Snad se tak stane až se hloupější promění v moudřejší, darební v nedarebné a umělý neřád v řád přirozenější. Vylekaní lekaři v lékaře, ovčané v občany. Až se jehňata změní ve lvy, jak prý stálo vyryto na zdobném meči, jejž podle poslední filmové verze zdědil Robin Hood, sherwoodský zbojník, který se vrchnosti i povrchnosti protivil. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin.

7 ročník 62 události, fakta, názory 7 Ocenění dárců kostní dřeně Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) ocenily 26. dubna v pražském Obecním domě již po patnácté nepříbuzné dárce kostní dřeně a partnery nadace. Za dvě desítky let činnosti od založení v roce 1993 do letošního března zprostředkovaly tyto organizace celkem 990 transplantací, a to 326 mezi českými dárci a českými příjemci, 151 mezi českými dárci a zahraničními příjemci a 513 mezi zahraničními dárci a českými pacienty. Za největší finanční pomoc v roce 2012 dar 500 tisíc korun byla oceněna firma Amgen, cena za největší nemateriální pomoc byla udělena Armádě ČR za projekt Armáda dává naději. Zvláštní cenu Adolfa Borna, která se udílí za mimořádný počin ve prospěch nadace a ČNRDD, letos obdržel rotný Tomáš Johanides za cyklus fotografií z Afghánistánu pro výstavu Armáda dává naději. Partner nadace kardinál Miroslav Vlk pak předal ocenění 27 nepříbuzenským dárcům kostní dřeně (tři ocenění se omluvili). Na závěr slavnostního večera se deset let po transplantaci poprvé osobně setkaly vyléčená pacientka Jitka Severová a její dárkyně kostní dřeně Mgr. Jana Lukešová. Na snímku z archivu ČNRDD: Kardinál M. Vlk předal ocenění i nejmladšímu dárci, dvacetiletému Michaelu Lorencovi. hech M. Kubek: Zdravotnictví ČR... dokončení ze str. 1 Platí ale, že pojistným jsou v podstatně vyšší míře zatížení zaměstnanci, resp. jejich zaměstnavatelé. Ze zdravotně pojistných plánů pojišťoven pro rok 2013 Výdaje na zdravotnictví/hdp (rok 2010) Vývoj výdajů na zdravotnictví Vývoj HDP Nizozemsko 2,5 % 1,7 % Německo 2,4 % 3,7 % Švýcarsko 1,9 % 3,0 % Francie 1,5 % 1,7 % Itálie 1,5 % 1,8 % Švédsko 1,5 % 6,2 % Polsko 0,7 % 3,9 % Slovensko 0,7 % 4,2 % Belgie 0,5 % 2,2 % Maďarsko 0,5 % 1,3 % Norsko 0,3 % 0,7 % Rakousko 0,1 % 2,1 % V. Británie 0,0 % 1,8 % Finsko 0,0 % 3,3 % Španělsko 0,0 % - 0,1 % Portugalsko - 0,5 % 1,4 % Dánsko - 1,6 % 1,3 % Slovinsko - 2,0 % 1,4 % Estonsko - 2,8 % 2,3 % ČR - 4,3 % 2,7 % Island - 9,3 % - 4,0 % Řecko - 9,9 % - 3,5 % Irsko - 10,8 % - 0,4 % Zdroj: Eurostat vyplývá, že pojistné u zaměstnanců by mělo dosáhnout průměru 3088 korun, u OSVČ 1260, u osob bez zdanitelných příjmů 1080 a u státních pojištěnců tedy důchodců, nezaměstnaných a dětí zůstane na 723 korunách, informoval M. Kubek a doplnil pointu Nejčernějším pasažérem zdravotnictví je tedy stát, který z něj ždímá stále větší daně, ale v zástupných platbách do něj dává nejméně. A ještě umožňuje nelogické zvýhodnění OSVČ. D. Žitníková: Redukce personálu ohrozí kvalitu péče Vedle univerzální kritiky financování promluvili někteří řečníci o organizačních a strukturálních nedostatcích českého zdravotnictví např. předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) Bc. Dagmar Žitníková věnovala značnou část svého expozé situaci zaměstnanců v souvislosti s parametry nastavenými vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. V doprovodné prezentaci předložila několik příkladů z praxe zdravotnických zařízení, kdy minimalizace stavu personálu vede jednak k pracovnímu přetížení zdravotníků, jednak i riziku ohrožení kvality péče. Tato zjištění získal OSZSP prostřednictvím anonymní ankety přímo ve zdravotnickém terénu. Současné požadavky na personální zabezpečení považujeme za zcela minimalistické. Z našich poznatků vyplývá, že pro zachování stávající kvality péče natož pro její zvýšení by na jednotlivých odděleních mělo pracovat daleko více zaměstnanců. Důkazem mohou být i personální stavy obvyklé v nemocnicích jiných zemí EU, uvedla D. Žitníková. top ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 26. duben Slovenská vláda schválila návrh zákona, který počítá se zvýšením platů nemocničních lékařů v příštích dvou letech. V r by tak základní plat atestovaného lékaře měl dosáhnout 2,3násobku průměrné mzdy v zemi, která činí 805 eur. Základní mzda doktorů se zvyšovala dvakrát už loni, a to na téměř dvojnásobek průměrného platu v SR. Lékaři si podle původního plánu měli znovu přilepšit už letos, vláda kvůli závazku ozdravit státní finance ale poslední etapu úpravy platů po dohodě s odbory odložila. Na zvýšení platů asi 8000 doktorů budou nemocnice potřebovat v příštích třech letech zhruba 94 miliónů eur. Slovenské zdravotnictví dlouhodobě trpí nedostatkem peněz, zdravotnická zařízení v zemi zvýšila loni objem svých závazků po lhůtě splatnosti o dvě pětiny na 213 miliónů eur. Nemocnice deklarují, že platby od zdravotních pojišťoven nepokrývají jejich náklady. 29. duben Ministerstvo zdravotnictví ČR oznámilo, že byla definitivně odvrácena možnost exekuce majetku ČR v Rakousku, kterou navrhovala firma Diag Human. Rakouský nejvyšší soud nevyhověl reviznímu odvolání Diag Human SE, plně přisvědčil argumentaci České republiky a potvrdil, že rozhodčí nález ze 4. srpna 2008 nemůže být prohlášen za vykonatelný. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek a posiluje právní pozici ČR i v jiných jurisdikcích, kde firma Diag Human usiluje o exekuci jejího majetku. LIDÉ 30. duben Nevládní organizace Transparency International Slovensko (TIS) oznámila zjištění, že slovenští lékaři většinou neplní zákonnou povinnost nahlašovat dary od farmaceutických společností. Podle TIS jen 51 lékařů nahlásilo, že společnosti podpořily jejich účast na odborných akcích v zahraničí. Přiznali průměrnou podporu 1800 eur. Firmy přitom nahlásily přes 300 kongresů s účastí více než tisícovky slovenských lékařů. Podobný rozdíl zjistila TIS i v případě kongresů konaných na Slovensku. Ministerstvo zdravotnictví SR v reakci uvedlo, že počítá se zavedením postihů pro lékaře, kteří tuto povinnost nesplní. 2. květen Vláda schválila se změnami sporný návrh zákona o potravinách, v němž zpřesnila pravomoci dozorových orgánů. Kompetence nad dozorem veřejného stravování zůstane s výjimkou zvěřiny ministerstvu zdravotnictví. Z novely zákona vypadlo také sporné ustanovení o zákazu servírování tepelně neupraveného masa spolu se syrovými vejci v restauracích (nadále tedy budou moci nabízet tatarák ). Výsledek je pro nás přijatelným kompromisem. Veřejné zdraví je z logiky věci i pojmu samotného záležitostí medicínskou, k níž má mnohem blíže než k postupům úřednickým," reagoval na rozhodnutí kabinetu ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Senát vrátil sněmovně novelu obchodního zákoníku, která má zlepšit platební morálku firem a zavádí maximální lhůty pro splatnost faktur. Senátoři chtějí do předlohy vložit pozměňovací návrh, který by ochránil tuzemské nemocnice. Obávají se, že by zavedení lhůty splatnosti přivedlo většinu nemocnic do insolvence. Novela stanoví, že v případě, kdy je kupujícím veřejný zadavatel, tedy například státní úřad, bude možné obvyklou třicetidenní lhůtu překročit jen tehdy, pokud to vyžaduje povaha zakázky. I tehdy nesmí doba splatnosti překročit 60 dnů. Senátoři navrhli stanovit v zákoníku, že pokud je zadavatelem poskytovatel zdravotnických služeb, bude smět být lhůta vždy šedesátidenní. 3. květen Ředitel odboru komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň oznámil, že pojišťovna se nedohodla se švýcarskou firmou ehi ehealth International na odkoupení jejích 49 % akcií firmy IZIP. Ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek má proto od správní rady mandát, aby podnikl kroky, které jsou potřeba k ukončení majetkové účasti i smluvních vztahů s firmou IZIP. V současnosti VZP platí firmě IZIP za provoz portálu, který potřebuje ke komunikaci s lékaři a pacienty. 5. květen Ministerstvo zdravotnictví poslalo vládě zákon, který zavede jednotný registr bezpečných a účinných zdravotnických prostředků. O jejich úhradách už nebudou rozhodovat zdravotní pojišťovny, ale stanoví je ve správním řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Katalog referenčních cen bude vyvěšen na internetu. Zákon o zdravotnických prostředcích by měl platit od ledna Podle legislativního náměstka ministra zdravotnictví Mgr. Martina Plíška vyřeší regulaci komplexně, od výroby přes distribuci, prodej, předepisování, výdej, používání, údržbu, opravy až po jejich odstraňování. K posouzení efektivity zavedení nového prostředku využije ministerstvo metodu Health technology assessment (HTA). 8. květen Ve Francii byl zaznamenán první případ onemocnění novým koronavirem u osoby, která se nedávno vrátila ze Spojených arabských emirátů (SAE). Nový druh koronaviru způsobuje symptomy podobné nákaze virem SARS. Ve světě na něj dosud zemřelo 18 lidí. Objevil se loni v září, většina infikovaných cestovala do Kataru, Saúdské Arábie, Jordánska nebo Pákistánu, v březnu byl ohlášen případ 11. úmrtí v Mnichově, postiženou osobou byl muž ze SAE. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že zatím nemá dostatek informací o tom, jak se virus šíří a co je jeho zdrojem. red, čtk, new Mgr. Rita Gabrielová Nová PR manažerka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. R. Gabrielová vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze, v rámci EU absolvovala v r roční kurz zaměřený na otázky evropské integrace. Absolvovala také měsíční stáž na University of Journalism v Boulderu (Colorado, USA). V letech 1994 až 1998 byla reportérkou zpravodajství TV Nova se zaměřením na zdravotnictví, sociální otázky a ekologii. Později se věnovala public relations a tématům ekologie (Ministerstvo životního prostředí ČR), internetu (Seznam.cz) nebo bankovnictví (Hypoteční banka). MUDr. Pavel Kunčák Nový ředitel Svitavské nemocnice, a. s., a zároveň člen představenstva společnosti. Rada Pardubického kraje jej do funkce jmenovala 2. května. P. Kunčák dosud působil v nemocnici jako náměstek pro LPP a vedl ji dočasně poté, co se bývalý ředitel MUDr. Pavel Havíř stal v lednu předsedou představenstev nemocnic akutní péče Pardubického kraje. P. Kunčák vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně a dříve pracoval na jednotce ARO a záchranné službě. Má atestaci v oboru anesteziologie a resuscitace. Je také externím spolupracovníkem Spojené akreditační komise, o. p. s. MUDr. Klára Fialová V Sherlog evito, a. s., členské společnosti Secar Bohemia Group, je nově zodpovědná za vývoj produktů z medicínského hlediska v oblasti telemedicínských zařízení. K. Fialová, která je absolventkou Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, strávila část své profesní dráhy v klinické praxi. Více než osm let pracovala v manažerských pozicích farmaceutických společností Krka a Zentiva, kde se většinou věnovala obchodu a marketingu. hj, red dvoudenní workshop Marketing ve farmacii Obchodní a školící centrum Agathis, Praha 1, Opletalova 55 Program workshopu: DEN 1 Vybrané kapitoly z farmaceutického marketingu Specifika marketingu ve farmaceutickém obchodě Strategie a taktika Segmentace a targeting Praktický dopad na prodejně-marketingové aktivity v terénu (ukázka + praktické cvičení) - Lektor: Lucie Borská Internetový marketing ve farmacii - Lektor: Ing. Vladimír Keršner, PhD., MBA DEN 2 Medicínské právo - Lektor: Mgr. Libor Štajer Public Relations a Reklama UKÁZKOVÉ ve farmacii ČÍSLO - Lektor: ZDARMA Ing. Martin neprodejný Potůčekvzorek periodika Více informací naleznete na

8 8 servis ročník 62 PERSONÁLNÍ INZERCE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ Primář/primářka Ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé, Košumberk 80, Luže vyhlašuje výběrové řízení na pozici primáře pro rehabilitační oddělení se zaměřením na léčbu pacientů s neurologickým onemocněním. Požadavky: vzdělání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a specializace v oboru neurologie, RFM nebo interna, min.10 let lékařské praxe, organizační, komunikační a řídící schopnosti. Požadované doklady k přihlášce: profesní životopis, fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení. Písemné přihlášky zasílejte na personální oddělení Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé, Košumberk 80, Luže, nejpozději do 28. června 2013, případně zašlete na ovou adresu tel.: s označením Výběrové řízení primář. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit Učitel/učitelka Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo učitele/ky Neurologické kliniky s úvazkem 0,4. Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, znalost anglického jazyka, zájem o výuku v českém a anglickém jazyce v oboru neurologie, publikační a výzkumná činnost. Datum nástupu dohodou. K přihlášce na vypsané místo je třeba přiložit ověřené doklady o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce, přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační činnosti, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů. Platové podmínky podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášky zasílejte do na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, Hradec Králové Vedoucí primář/primářka Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a. s. prodlužuje výběrové řízní na obsazení funkce vedoucího primáře/ku Interních oborů. Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství, specializace v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. v platném znění, minim. 10 let praxe v oboru, zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle 3 odst. 1 b), c) zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění, osvědčení ve smyslu 4 odst. 1 a čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., manažerské a organizační schopnosti, osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu pracoviště interního oddělení, schopnost koordinovat péči ostatních vnitřních oborů, samostatnost, flexibilita, proaktivita. Písemná přihláška musí obsahovat: stručný životopis s přehledem dosavadní praxe, ověřené fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce, lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání, přehled publikační, popř. vědecké činnosti, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nabízíme: tvůrčí práci v moderním zdravotnickém zařízení, zaměstnanecké a sociální výhody, možnost profesního a kariérního růstu, možnost dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace. Písemné přihlášky s požadovanými doklady do výběrového řízení zasílejte na adresu Karlovarská krajská nemocnice a. s., Bezručova 19, , Karlovy Vary nejpozději do k rukám náměstka pro nechirurgické obory MUDr. Roberta Jandy, nebo em: robert. Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na místo lékaře/farmaceuta/odborného pracovníka v laboratorních metodách pro Tkáňovou ústřednu Fakultní nemocnice Hradec Králové (Multifunkční tkáňové zařízení s licencí SUKL na opatřování, zpracování skladování a distribuci buněk a tkání pro transplantaci v humánní medicíně). Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání lékařského nebo farmaceutického nebo přírodovědného zaměření (ucházet se mohou i absolventi), zdravotní způsobilost a bezúhonnost, předpoklady pro klinickou práci, zájem o transplantační medicínu, zájem o další postgraduální vzdělávání, zájem o vědeckou a pedagogickou práci, aktivní znalost angličtiny, znalost dalšího světového jazyka vítána, znalost práce na PC, souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, specializovanou způsobilost v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění, v lékařském nebo farmaceutickém oboru nebo specializovanou způsobilost pro odborné pracovníky v laboratorních metodách v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění. (zařazení do přípravy nebo dosažená specializovaná způsobilost, je výhodou ne však podmínkou. Pokud je uchazeč do přípravy zařazen nebo má specializaci, pak pro lékaře preferujeme obory hematologie a transfúzní lékařství, patologie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie, pro farmaceuty farmaceutická technologie, farmaceutická kontrola, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví, pro odborné pracovníky v laboratorních metodách klinická hematologie a transfúzní služba, alergologie a klinická imunologie, mikrobiologie). Nabízíme: práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s perspektivou funkčního místa, možnost odborného a profesního růstu, sociální výhody, zvýhodněné ubytování pro svobodné, platové podmínky podle platných předpisů. Nástup po vzájemné dohodě. Případné informace na tel.: (Mgr. Formánek) případně LN prof. MUDr. Palička, CSc., dr.h.c. na tel.: Písemné přihlášky doložené kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, životopisem a přehledem o průběhu předchozí praxe zasílejte do dvou týdnů po zveřejnění na adresu: odbor personálních vztahů, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové Přednosta/přednostka Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo přednosty/ky Ústavu anatomie. Kvalifikační požadavky: profesor nebo docent příslušného oboru, soustavná pedagogická praxe na vysoké škole nejméně 5 let v oboru, organizační schopnosti, vědecká a publikační aktivita, řešení vědeckých grantů a projektů, aktivní znalost anglického jazyka podmínkou. Na uvedené místo se vztahují podmínky zákona č. 451/91 Sb. Předpokládaný datum nástupu od K přihlášce na vypsané místo je třeba přiložit: ověřené doklady o dosaženém VŠ vzdělání, získaných titulech a akademických kvalifikacích, přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké, grantové a publikační činnosti, koncepci řízení ústavu, osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/91 Sb. v platném znění a souhlas v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Platové podmínky podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášky zasílejte do na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, Hradec Králové. Primář/primářka Ředitel Uherskohradišťské nemocnice a. s. vypisuje výběrové řízení na pracovní místa vedoucích zaměstnanců zdravotnických oddělení: primář/primářka interního oddělení I. primář/primářka interního oddělení II. primář/primářka oddělení následné péče Předpoklady pro výkon pracovního místa: vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru podle zákona č. 95/2004 Sb., praxe v oboru min. 10 let, zdravotní způsobilost a bezúhonnost v souladu s podmínkami 3 odst. 1 b), c) Fakultní nemocnice Plzeň přijme zaměstnance na pozici: zákona č. 95/2004 Sb., manažerské a organizační schopnosti, osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu. Přihláška uchazeče musí obsahovat: strukturovaný životopis, vč. informace o dosavadní praxi, ověřené fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, příp. Rozhodnutí MZ ČR o uznání odborné a specializované způsobilosti podle zákona č. 95/2004 Sb., originál výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání, výhledovou koncepci daného oboru, odpovídající typu UHN (spád.oblast cca 130 tis. obyvatel), souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Přihlášku zasílejte do na adresu: Uherskohradišťská nemocnice a. s., Odbor řízení lidských zdrojů, Ing. Zdeňka Kokavcová, J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, obálku označit Výběrové řízení Přednosta/přednostka Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa přednosta/ka Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo odborného/ou asistenta/ku nebo asistenta/ku se zaměřením na tělesnou výchovu. Předpokládané jmenování do funkce k Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného směru, složení rigorózní zkoušky z oboru pedagogiky, pedagogická praxe min. 5 let, předpoklady pro řízení odborného týmu v daném oboru, jazykové znalosti vítány, občanská bezúhonnost. Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, , Praha 2. Informace na tel.: a (úřední deska). Primář/primářka Lázně Teplice v Čechách a. s. dětská léčebna Nové lázně vyhlašuje výběrové řízení na pozici primáře/primářky. Požadujeme: atestaci RFM, absolvent dětského lékařství, znalost AJ a RJ vítána. Nabízíme: velmi dobré finanční ohodnocení; plný nebo částečný úvazek, 1 týden dovolené navíc + další 1 týden dodatkové dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a na stravu; odměnu na zotavenou; pracovní doba 37,5 hod./1týden; a celou řadu dalších zajímavých benefitů. Strukturovaný životopis zasílejte na kontakt: Lada Horová, DiS., tel.: , VOLNÁ MÍSTA Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 přijme lékaře/lékařky pro Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FNM. Požadujeme: spec. zp. z pneumologie příp. po absolv. interního kmene. Písemné nabídky s CV zasílejte na Možnost odborného růstu, ubytování pro mimopražské, zaměstnanecké benefity. Info na tel.: Lukrativní lékařská praxe v Německu u českých hranic hledá lékaře/lékařku, obor interna nebo všeobecné lékařství. Nabízíme: plnou podporu sester i lékařů (odchod do důchodu) při zapracování v praxi a při jejím předáni. Pokud Vás tato nabídka zaujala, napište nám prosím na ZUBNÍ ZUBNÍ LÉKAŘ LÉKAŘ PARODONTOLOG pro pro Stomatologickou kliniku kliniku Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství nebo stomatologie osvědčení odbornosti ČSK PZL parodontolog, případně s výhledem na jeho brzké získání zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb. Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a platným výpisem z trestního rejstříku zasílejte do 15 dnů po uveřejnění na adresu: FN Plzeň, oddělení personálního řízení a organizace, Edvarda Beneše 13, Plzeň, tel Psychiatr Klinika ESET přijme psychiatra do ambulance na úvazek 1,0, vítáno psychoterapeutické vzdělání. Jsme akreditovaným pracovištěm pro přípravu v oboru psychiatr. Profesní CV zasílejte na Případné dotazy tel.: Praktický lékař/lékařka Ordinace praktické lékařky v Brně hledá zástup za MD do své ordinace praktického lékaře/lékařku od 9/2013 cca na rok nebo podle domluvy. Výhodné platové podmínky, zkušená sestra. Kontakt: mobil Lékaře na jednotku intenzivní péče a lékaře (i absolventa) na lůžkové oddělení IV. interní kliniky přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme: VŠ vzdělání (v případě lékaře na JIP specializaci v oboru vnitřní lékařství), absolvování interního kmene výhodou. Nástup možný ihned. V případě zájmu zasílejte své životopisy na tel.: Bližší informace na Radiologický fyzik Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín přijme radiologického fyzika pro oddělení nukleární medicíny (způsobilost k výkonu povolání podle vyhl. č. 55/2011 Sb.). Zájemci kontaktujte: prim. MUDr. Jaromír Bernátek, tel.: , Psychiatr Dům duševního zdraví v Ostravě-Porubě přijme do ambulance psychiatra na kratší úvazek. Informace: Ing. Alexej Beránek, mobil: Odborný pracovník Odborného pracovníka v laboratorních metodách na provádění a vyhodnocování molekulárně genetických laboratorních Chcete vyhrát luxusní zájezd a další atraktivní ceny? Pak právě pro Vás je tu soutěž o Nej sestřičku roku 2013! sestřička 2013 vyšetření v oblasti dědičných poruch hemostázy a výzkumnou činnost přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme: VŠ přírodního směru, praxi v molekulárně genetické laboratoři, atestaci v oboru klinická genetika pro nelékaře nebo z větší části absolvovanou předatestační přípravu. Nástup možný ihned. V případě zájmu zasílejte své životopisy na bližší informace na Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín přijme lékaře/lékařku anesteziologicko-resuscitační oddělení. Požadavky: způsobilost k výkonu povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., atestace v oboru, případně v přípravě k atestaci, zdravotní způsobilost a bezúhonnost Nabízíme: plný úvazek, pátý týden dovolené, další odborný růst. Zájemci kontaktujte: prim. MUDr. Radovan Turek, tel.: Gynekolog Rozvíjející se privátní gynekologická praxe Praha 9 hledá gynekologa na plný úvazek a gynekologa na částečný úvazek. Požadujeme kompetentního kandidáta s profesionálním přístupem ke klientele. Nabízíme zázemí silné rozvíjející se organizace a motivující ohodnocení. Vaše CV s průvodním dopisem zasílejte na Více pozic Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36, Praha 1-Malá Strana, přijme lékaře/ku a laboranta/ku na Radiodiagnostické oddělení na plný pracovní úv. Požadavek: u lékaře - atestace v oboru vítána, u laboranta - ukončení SZŠ,VOŠ, registrace (není podmínkou), výpis z rejstříku trestů. Nástup podle dohody. Kontakt: prim. MUDr. Janče Martin, tel.: , , Jste sympatická, veselá, odvážná, máte smysl pro humor, jste prostě ta nej? BATIST Nej sestřička je soutěž, jejímž cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z pohledu odborného i lidského, vyjádřit poděkování za náročnou práci zdravotních sester u nás i zviditelnit jejich poslání. Lenka Nováková vítězka ročníku 2012 Finálový večer se uskuteční 19. října 2013 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Bližší informace a přihlášku najdete na K účasti Vás srdečně zve BATIST Medical a. s. - organizátor soutěže. Generální mediální partner Generální partner Mediální partner Generální partner

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007

ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007 ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007 ehealth Definice pojmu ehealth: ehealth je aplikace informačních a komunikačních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová.

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová. Oddělení poradců a strategií Zápis z II. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče 13. 11. 2014 11.00-12.30 Přítomní členové pracovní skupiny: p. Martin Anders PS ČLS JEP, budoucí

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Efektivní nemocnice 2012

Efektivní nemocnice 2012 Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Efektivní nemocnice 2012 Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven Dovolujeme si letos přivítat také vzácného hosta

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více