ZDRAVOTNICKÉ NOVINY. ročník. M. Kubek: Zdravotnictví ČR je fackovacím panákem v časech prosperity i recese

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNICKÉ NOVINY. ročník. M. Kubek: Zdravotnictví ČR je fackovacím panákem v časech prosperity i recese"

Transkript

1 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ročník ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 62 cena 26 Kč pro předplatitele 20 Kč ISSN M. Kubek: Zdravotnictví ČR je fackovacím panákem v časech prosperity i recese Několikahodinové těžké argumentační palbě byl vystaven současný stav českého zdravotního systému 18. dubna v jednací místnosti č. 205 poslanecké sněmovny. Česká lékařská komora (ČLK) zde uspořádala konferenci nazvanou Aktuální krize ve zdravotnictví. ČLK, která tuto akci začlenila do rámce celoživotního vzdělávání lékařů hodnocenou pro členy 4 kredity, zabezpečila široké tématické porfolio s referáty vystoupili zástupci ambulantních i nemocničních lékařů, nemocničního managementu, zdravotnických odborů, dále např. představitel laboratorního segmentu, segmentu následné péče, právník atd. Lze konstatovat, že červenou nití prolínající se všemi referáty byla kritika financování zdravotnictví a zejména zdůraznění fatální role letošní úhradové vyhlášky. Například poslanec za ČSSD MUDr. Pavel Holík tuto vyhlášku považuje důkaz skutečnosti, že ministerstvo zdravotnictví se vzdalo rozhodování a předalo pravomoci zdravotním pojišťovnám. Bez ohledu na dopad na pacienty a na zdravotní péči v celé šíři. Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek považuje reformu zdravotnictví V ČR v současnosti za vyprázdněný pojem, bez reálného uvědomění si cíle. Spočívá v tom, že se stále jen něco reformuje, pokud možno to, co již optimálně funguje, konstatoval. České zdravotnictví je podle šéfa stavovské organizace univerzálním fackovacím panákem ekonomů. V období prosperity se ekonomický růst ani zdaleka odpovídajícím způsobem neodrazil ve zvýšení výdajů na zdravotnictví, naopak v současné recesi dokazuje pokles podílu výdajů na zdravotnictví z celkového HDP, že díky chybným politickým rozhodnutím dopadá krize na zdravotnictví více, než by odpovídalo stavu naší ekonomiky. Zvyšování DPH vysává peníze ze zdravotnictví do státního rozpočtu, roste vnitřní dluh resortu. Češi si podle MUDr. Kubka jako jedni z mála v Evropě nechali sáhnout na D. Žitníková a M. Kubek přednesli na semináři zásadní referáty prezident ČLK se soustředil hlavně na ekonomické parametry českého zdravotnictví, předsedkyně odborů poukazovala na důsledky reformních změn ve sféře práce a zaměstnanosti. Foto: ZN zdravotnictví jako důkaz předložil údaje Eurostatu z roku 2010 (viz tabulku na str. 7). Naše zdravotnictví si s sebou veze mnoho černých a šedých pasažérů, prohlásil prezident ČLK. Jestliže se systém identifikuje jako solidární a na jeho výdajové stránce mají všichni stejné právo na čerpání péče, mělo by totéž fungovat i na stránce výdajové všichni by tedy měli platit pojistné ve shodných procentech z příjmu. dokončení na str. 7 VZP zajistila protonovou léčbu pro své pacienty Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala 9. května tiskovou zprávu podepsanou Mgr. Oldřichem Tichým, vedoucím tiskového oddělení a mluvčím pojišťovny. Text zveřejňujeme v plném znění: Další dva klienti VZP byli indikováni k protonové léčbě. Vzhledem k trvajícím sporům o výši úhrad a vysokým cenám v Protonovém centru v Praze zahájila VZP jednání s dalšími centry v rámci Evropy. Dobrou zprávou pro klienty VZP je skutečnost, že Rinecker Proton Therapy Center v Mnichově je připraveno léčit klienty VZP, a to za výrazně výhodnějších podmínek, než jsou k dispozici v Praze. Další neopomenutelnou výhodou je i dlouholetá zkušenost mnichovského centra s tímto typem terapie. V nejbližších dnech odcestuje na ozařování do Mnichova 21letý klient VZP. Protonovou terapii mu kvůli rozsáhlému nádoru v oblasti vedlejších nosních dutin, prorůstajícímu dále do lebky, doporučili jako jedinou možnou léčbu odborníci z Komplexního onkologického centra (KOC). Minulý týden Protonové centrum v Praze začalo s ozařováním 43letého klienta VZP, aniž by k tomu pojišťovna dala předem souhlas a přislíbila péči uhradit. Částka, kterou teď za terapii od VZP protonové centrum požaduje, se pohybuje kolem jednoho miliónu korun. Protože na prvním místě je pro VZP zdraví jejích klientů, rozhodla se VZP milión pražskému protonovému centru uhradit a pacienta nechat dokončit terapii tam. V Mnichově by ovšem VZP byla schopna zajistit klientovi minimálně stejnou péči za téměř poloviční cenu částka hrazená pražskému protonovému centru by tak v Mnichově vystačila na léčbu dvou pacientů. Téměř 500 tisíc korun, což je rozdíl mezi cenou v Praze a v Mnichově, bude proto VZP následně od pražského protonového centra vymáhat. Jde navíc o poslední takový případ v zájmu pacientů není možné z veřejných finančních prostředků nadále platit předražené částky v pražském zařízení. VZP zároveň žádá všechna KOC centra, aby vždy před předáním pacienta k léčbě konzultovala cílové pracoviště s VZP a následně pacienta směrovala tam, kde je uzavřena smlouva o konkrétní úhradě. Jediný správný postup, který odpovídá platné legislativě, je následující: Pokud multidisciplinární tým KOC pacientovi doporučí jako jedinou možnou terapii protonové záření, bude to vždy VZP, která rozhodne, za jakých podmínek a na kterém ze špičkových pracovišť bude péče uhrazena a kde tedy má být poskytnuta. Svým klientům, kteří protonovou terapii nezbytně potřebují, ji VZP za výše uvedených podmínek samozřejmě uhradí. Protože však s veřejnými penězi nakládá s péčí řádného hospodáře, bude využívat služeb těch zařízení v Evropě, kde to bude ekonomicky výhodné. Jen tak je možné uhradit nejmodernější péči co největšímu počtu klientů. Balík peněz ze zdravotního pojištění je jen jeden a VZP nehodlá dopustit, aby kvůli ziskům jednoho soukromého sanatoria scházely v budoucnu prostředky třeba na fotonovou terapii, kterou ročně VZP hradí 14 tisícům onkologicky nemocných klientů. tz Z OBSAHU pro lékařské praxe Aktuálně řešený problém kožní karcinomy po transplantacích str. 2 V diskusi odborníků o transformaci psychiatrie vzniká katalog názorů str. 3 pro lůžková zařízení Resortní bezpečnostní cíle jako součást Akreditačních standardů SAK pro nemocnice str. 4 události, fakta, názory Personální změny ve vedení VZP str. 5 Předávání zpráv přes pacienty zákon versus praxe str. 5 HTA skloubí ekonomickou i lidskou stránku péče str. 6 M. Cabrnoch: Je nutné jasně formulovat národní politiku ehealth str. 6 Organické i neorganické sloučeniny brněnské str. 6 Zpravodajský deník str. 7 servis Personální inzerce str. 8

2 2 pro lékařské praxe ročník 62 Aktuálně řešený problém kožní karcinomy po transplantacích Jedenácté místo na světě s 6,35násobně vyšší incidencí oproti roku 1970, konkrétně případů na 100 tisíc obyvatel, to je základní aktuální statistika, která provází melanom v ČR. Cílem tiskové konference k Evropskému dni melanomu (EDM), jenž se v ČR uskuteční 13. května, bylo především upozornit na v současnosti řešené problémy kromě stále narůstající incidence například i na výskyt kožních karcinomů u pacientů po transplantaci. Pro maligní melanom v uplynulých desetiletích platí trend stále více se rozevírajících nůžek potěšující zprávou je fakt, že ačkoli incidence narůstá velmi významně, mortalita stanovená ročním počtem případů úmrtí stoupá minimálně, v podstatě víceméně stagnuje, což svědčí o účinnosti současné léčby adjuvantní i systémové kromě chemo- a radioterapie jsou používány interferony, Roferon a z biologických léčiv především ipilimumab a vemurafenib. Stále platí, že kožní nádory jsou s 20procentním podílem nejčastějšími zhoubnými nádory vůbec. Není přitom pravda, že karcinomy kůže se netýkají dětí, upozornila prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., stávající prezidentka Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV) a koordinátorka EDM v ČR. U nás na Dermatovenerologické klinice Nemocnice Na Bulovce máme právě v současnosti devítiletou holčičku s melanomem. A také prof. Starý se na seminářích zmiňoval o svých zkušenostech s karcinomem kůže už u dvouletého dítěte. Prevence a pozornost v tomto ohledu by se proto měla týkat skutečně všech osob, děti nevyjímaje, zdůraznila znovu. Nejrizikovějšími osobami pro vznik melanomu jsou podle jejích slov z dostupných údajů nicméně muži ve věku 40 až 49 let, kteří dlouhodobě (průměrně 2 5 let) pracovali v exteriérech, vystaveni slunci. Statistická data předestřená před novináře prof. Hercogovou jsou neúprosná. Zatímco v roce 1970 bylo hlášeno 316 případů maligního melanomu, v roce 2000 již 1413 (zvýšení na 447 %) a přes zahájení osvětové kampaně počty dále stoupají v roce Zleva prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, a MUDr. Naděžda Vojáčková, primářka téže kliniky a vedoucí Dermatoonkologického centra. Foto: archiv GI 2009 bylo hlášeno 2008 případů (oproti r zvýšení na 635 %!), a to 21,68/100 tisíc mužů a 18,13/100 tisíc žen. Nemelanomových zhoubných nádorů kůže (NMSC) bylo v roce 1970 hlášeno 3668, ale v roce 2000 již (vzestup na 328 %) a v r již tvořily ze všech hlášených nádorů (60 222) celou pětinu. Nejčastějšími nemelanomovými kožními karcinomy jsou spinaliom, jehož prekursorem je aktinická keratóza, s incidencí 4 až 50 případů na 100 tisíc obyvatel, a bazaliom s incidencí 70 až 165 na 100 tisíc obyvatel, pokračovala prof. Hercogová dalšími daty. Je těžké stanovit diagnózu? Prof. Hercogová doporučuje držet se mezinárodního systému ABCD: A asymetrie B nezvyklé ohraničení (irregular borders) C nezvyklá barva (irregular color) D průměr (diameter) > 5 mm E evoluce jakékoli změny (barvy, velikosti, tvaru, průměru, povrchu, krvácení...) Nová problematika kožní nádory po transplantacích U pacientů po transplantaci se kožní karcinomy objevují především v důsledku oslabení organismu užíváním imunosupresiv, i v jejich případě nejčastěji bazaliom a spinaliom. Riziko oproti běžné populaci však bývá závratně vyšší 65- až 250násobně. Maligní melanom bývá u transplantovaných častější asi troj- až pětinásobně. Všechny bývají agresivní, pronikají do hlubších tkání, mohou být vícečetné a brzy metastazují. To vše patří mezi důvody, proč se o problematiku kožních nádorů začala zajímat transplantcentra, uvedla prof. Hercogová. Jako rizikové faktory u těchto pacientů zmínila světlou kůži fototypu 1 2, onkogenní viry lidský papilomavirus (HPV) 8, 9, 15 u karcinomů kůže, přičemž 30 až 90 % se nachází v lézích spinaliomu, herpes virus (HHV) 8 u Kaposiho sarkomu, virus Epstein-Baarové (EBV) u lymfomů a polyomavirus u karcinomu z Merkelových buněk, dále věk transplantace nad 45 let, a pokud jde o imunosupresiva vyšší dávky a typ léku (azathioprin, cyklosporin vs. inhibitory mtor). Kožní karcinomy jsou u pacientů po transplantacích druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po kardiovaskulárních komplikacích, konstatovala prof. Hercogová. Od roku 2011 probíhala retrospektivně prospektivní studie u 467 žijících pacientů po transplantaci srdce a zjistila celkem 33 kožních karcinomů u 7,3 % z nich, což znamená 60násobnou incidenci oproti běžné populaci. V roce 2013 byla zahájena Pražské a brněnské dny prevence POMOC prospektivní studie u pacientů po transplantaci ledvin. Rovněž od roku 2011 probíhá v ČR grantová studie zkoumající hlavní rizikové faktory pro vznik melanomu. Z předběžných výsledků vyplývá, že na rozdíl od jiných evropských zemí, kde mezi ně patří fototyp kůže, používání fotoprotektiv, expozice slunečnímu záření, spálení na slunci a přítomnost velkého počtu atypických pigmentových névů, u českých pacientů mívá souvislost spíše s výskytem kožního nádoru v minulosti a s návštěvami solárií. Mezi další probíhající studie, jichž se Češi účastní, patří: dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, fáze III, pro zhodnocení účinnosti recmage-a3 + AS15 ASCI jako přídavné terapie u pacientů s MAGE- -A3 pozitivním resekovaným melanomem ve III. stadiu; otevřená multicentrická studie s rozšířeným přístupem zaměřená na látku RO u pacientů s metastatickým melaninem; randomizovaná, otevřená studie III. fáze porovnávající hodnocený lék GSK s chemoterapií u pacientů s pokročilým nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF V600E/K. Preventivní osvětový projekt Evropský den melanomu v ČR proběhne již potřinácté, záštitu převzaly Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP a Česká akademie dermatovenerologie. Během dosavadních 12 českých ročníků EDM bylo v ČR vyšetřeno na 54 tisíc osob, ve 140 případech byl diagnostikován zhoubný melanom. K letošnímu ročníku se v ČR prozatím (k 24. dubnu) přihlásilo 112 dermatovenerologů ze 72 zdravotnických zařízení. Podrobnější informace k celému českému Evropskému dni melanomu jsou k dispozici na internetových stránkách EDM a esr Z průzkumu, který na reprezentativním vzorku respondentů realizovala společnost Factum Invenio, vyplývá, že 84 % dotázaných ví, že příčinou cévní mozkové příhody (CMP) je ucpání cévy v mozku. Téměř tři čtvrtiny také správně odpověděly, že projevem náhlé CMP jsou smyslové poruchy. Čtyři lidé z deseti se ale mýlí, když se domnívají, že CMP končí většinou smrtelně. A každý čtvrtý v populaci je dokonce chybně přesvědčen, že mrtvice je nedílnou součástí infarktu myokardu. Průzkum však ukázal hlavně na nedostatečné povědomí populace o možnostech preventivní léčby. Sedmdesát procent respondentů odpovědělo, že nevědí o existenci léků, které jsou určeny k preventivnímu užívání a snížení rizika vzniku CMP, o možnostech prevence vědělo jen 30 % dotázaných. Pro zvýšení informovanosti veřejnosti a odhalení rizikových skupin ohrožených CMP se uskuteční Dny prevence POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév) 20. května v prostoru ÚMČ Praha 8 a 7. června v budově pražského Hlavního nádraží, v Brně pak 5. června v obchodním centru Avion Shopping Park. Akce je pořádána ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP, pacientskou organizací ICTUS a společností Bayer. CMP je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň třetí nejčastější příčinou smrti v ČR dokonce druhou v rozvinutých zemích. Navzdory současným terapeutickým metodám jsou 2 až 3 % celkových nákladů EU na zdravotnictví věnovány právě na léčbu CMP, uvedl na tiskové konferenci 25. dubna prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Popsal dále, že zhruba třetina CMP je fatálních, % pacientů s CMP přežívá pět let, 15 % končí s poruchou řeči, 22 % s poruchami chůze, 45 % s hemiparézou a % těchto nemocných zůstane závislých na pomoci druhé osoby. FAST pro rychlou diagnostiku Jde skutečně o časté onemocnění v ČR je s touto diagnózou hospitalizováno téměř osob, praktičtí lékaři registrují ročně nemocných s CMP. Délka pracovní neschopnosti při CMP je průměrně 153 dní, uvedl prof. Češka a konstatoval, že urgentní léčba ve specializovaném komplexním cerebrovaskulárním centru nebo v iktovém centru je tím úspěšnější, čím dříve ji nemocný dostane. Americká společnost pro CMP vytvořila snadnou pomůcku pro diagnostiku základních příznaků nazvanou FAST: Face tvář, pokleslý koutek, vytékající sliny; Arm paže, neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu pravé a levé paže; Speech řeč, neschopnost mluvit nebo i obtížné rozumění řeči; Time co nejrychlejší transport. Prof. Češka zdůraznil, že v každém případě je skutečně zásadní, aby byla nemocnému co nejrychleji poskytnuta pomoc. Platí, že čas je mozek. Musíme si uvědomit, že každou minutou zanikají 2 milióny mozkových buněk a je zničeno na 14 miliónů nervových spojení. I když je léčba účinná, přesto je nesrovnatelně lepší, když dokážeme CMP předejít. Prevenci představuje účinná intervence rizikových faktorů, mezi které patří především hypertenze, kouření, diabetes nebo hypercholesterolémie. Významné riziko představuje také nejčastější porucha srdečního rytmu, tedy fibrilace síní. hech ISSN ročník 62,, adresa redakce: Klicperova 604/8, Praha 5, tel , fax šéfredaktor: Jan Kulhavý, zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, redakce: Eva Srbová, stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková PhDr. Jaroslav Houštecký PhDr. Helena Chvátalová Bc. Jiří Škuba grafická úprava: Jindřich Studnička jazyková redakce: Mgr. Martin Tarant Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, tel Eva Svobodová, produkční marketingu, tel Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, tel obchod: Alexandra Manová, group sales manager, tel , Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, tel Markéta Šimoníčková, key account manager, tel Josef Müller, key account manager, tel.: personální inzerce: tel tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, Klecany předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, Praha 9, fax , infolinka , předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, Bratislava 3, tel , fax , cena pro předplatitele 20 Kč / 1,25 (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 registrace: MK ČR E Uzávěrka tohoto čísla 9. května Příští číslo vychází 27. května 2013 Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. Vychází minimálním distribuovaným nákladem výtisků. Copyright Ambit Media, a. s., 2013 Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Zdravotnické noviny jsou vydávány na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

3 ročník 62 V diskusi odborníků o transformaci psychiatrie vzniká katalog názorů Po létech volání části odborné veřejnosti po změnách v systému péče o lidi s duševním onemocněním a po určité změně postoje ministerstva zdravotnictví, které v loňském roce ohlásilo reformu psychiatrické péče, nabývají obrysy budoucích změn stále reálnější podobu. Během března a dubna se v Praze uskutečnilo několik seminářů a konferencí, jejichž společným tématem byla neutěšená situace v oblasti péče o duševně nemocné a možnosti její transformace. Diskutovalo se na půdě senátu, sněmovny, v Národní technické knihovně i jinde. Obecně lze konstatovat, že atmosféra byla zpočátku nedůvěřivá až konfrontační. Za rozdílnými názory, postoji a zájmy poskytovatelů lůžkové, ambulantní a terénní psychiatrické péče, pacientských a rodičovských organizací se však stále jasněji rýsovala společně vnímaná značně zanedbaná krajina psychiatrické péče v České republice. Diskutující se shodovali v tom, že současnou podobu péče o duševně nemocné je nutné změnit. V senátu bez reformátorů Prvním z diskusních setkání byl seminář Reforma psychiatrické péče z pohledu odborníků, uspořádaný 11. března v senátu pod záštitou jeho místopředsedy Ing. Zdeňka Škromacha. Představitelé ministerstva zdravotnictví ani předpokládání zastánci reformy na něj nebyli pozváni. Vůdčím motivem semináře byla nedůvěra k připravované transformaci. Vystoupení odborníků z klinických pracovišť a z psychiatrických léčeben však ukázala, že ve shodě s nepřítomnými reformátory vidí jak katastrofální podfinancovanost psychiatrie, tak nutnost zásadní změny systému. Reforma nutná je. Ambulantní psychiatři mají na pacienta deset minut, to je ostuda, to není péče. Pokud má proběhnout nějaká reforma, nemůže se týkat jenom léčeben. Když jsem byl ve sněmovně a v senátu, kde se jednalo o situaci lidí s duševním onemocněním, byli přítomni jeden dva poslanci. Jednou jich tam bylo šest, tři odešli po přestávce, dva usnuli. Komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí nefunguje. Reforma je potřebná ve všech segmentech. Chybí zákon o duševním zdraví. Jsou potřebné legislativní úpravy, které zaručí kontinuitu reformy, pojmenoval hlavní problémy a úkoly prof. MUDr. Ján Praško, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Posun k racionální diskusi v Národní technické knihovně Obrysy změn v psychiatrické péči v ČR byly tématem pracovní konference Dialogy o duševním zdraví, kterou ministerstvo zdravotnictví uspořádalo 2. dubna v Národní technické knihovně v Praze. Představitelé ministerstva nastínili jak současnou situaci (nedostatečné financování péče, materiálně a technicky zastaralé psychiatrické léčebny, špatná dostupnost psychiatrické péče), tak představu o nastartování reformy s pomocí evropských peněz. S prezentací svých názorů, požadavků a připomínek vedle pracovníků ministerstva zdravotnictví vstoupili také zástupci poskytovatelů psychiatrické péče, sociálních služeb a pacientů. Ve druhé části konference diskutovali účastníci rozdělení do deseti skupin zhruba po deseti lidech, ve kterých byli paritně zastoupeni představitelé různých segmentů péče, o tom, jakou roli by mohla plnit uvažovaná komunitní centra duševního zdraví. Pořadatelé úmyslně rozdělili účastníky do malých skupin, aby mohli jasně vyslovit své názory. Od začátku to bylo nastaveno tak, aby vzešel kvalitativní výzkum názorů na vytvoření nového segmentu péče, tedy center duševního zdraví, ale také aby bylo jasné a zřejmé, co trápí a co by potřebovaly ostatní segmenty, tedy segment psychiatrických léčeben, psychiatrických oddělení a ambulancí, řekl ředitel PL Bohnice MUDr. Martin Hollý. Podle něj mělo ministerstvo do konce dubna zpracovat analýzu všech názorů, které se v diskusích objevily. Myslím, že se informace podaří analyzovat a že se nezapomene na žádný názor, který zazněl. Četnost jednotlivých názorů není klíčová. I když některé názory zazněly jenom dvakrát a jiné třeba dvacetkrát, v závěrečném shrnutí by se měly objevit ve stejné váze, zdůraznil M. Hollý. Tvůrci strategie reformy si podle něj na základě takového katalogu názorů mohou udělat jasnější představu o tom, na co všechno musí při plánování transformace myslet. Jedním z pozitivních výsledků konference je zjištění, že debaty byly méně konfliktní, než by se dalo očekávat na základě zkušeností z různých jiných fór. Posun k racionální diskusi již byl reflektován z mnoha stran, konstatoval M. Hollý. Seminář s ministrem ve sněmovně Pod záštitou MUDr. Jiřího Štětiny, místopředsedy výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny, se 9. dubna uskutečnil parlamentní seminář Reforma péče o osoby s duševní poruchou, kde vystoupil také ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Připomněl, že psychiatrie v České republice je kritizována ze strany zahraničních institucí, ale i ze strany českých pacientů. Tato kritika je zčásti oprávněná a zčásti nespravedlivá. Nespravedlnost spočívá v tom, že kvalita našich psychiatrů je velmi dobrá, má velmi vysoké mezinárodní Reforma je nutná už proto, že ambulantní psychiatři mají na pacienta deset minut, což je ostuda, soudí prof. Ján Praško. Foto: uzi renomé. Na druhou stranu je potřeba uznat, že vztahy mezi zdravotnictvím a sociálním systémem nejsou úplně dobře vypořádány co do povinností a co do financování. Rovněž je pravdou, že procento peněz ze zdravotnického systému, které do psychiatrie jde, je zřetelně nižší než je tomu v západních vyspělých zemích, uvedl L. Heger s tím, že ministerstvo uvažuje o zvýšení objemu finančních prostředků určených pro psychiatrii ze současných 3,5 na 5 procent z rozpočtu na zdravotnictví. Průměr v zemích EU činí přitom 8 procent a vyspělé země dávají na psychiatrii dokonce kolem 12 procent. To si zatím podle ministra Hegera v ČR nikdo nedokáže představit. Kdybychom měli zvednout zásobení penězi psychiatrické péče o 5 procent, tak to dnes znamená 20 miliard a to jednorázově nejde udělat, uvedl L. Heger. Systém psychiatrické péče v ČR podle něj stojí zejména na psychiatrických léčebnách. Léčebny jsou většinou dost zanedbané, pokud jde o jejich stavební stav a prostředí, ve kterém pacienti žijí. To je předmětem velké kritiky. V každé léčebně jsou až desítky procent pacientů, kteří netrpí akutní psychickou poruchou a zůstávají zde z důvodů sociálních. Spíše svou psychickou nemocí nebo duševním stavem jsou stigmatizováni a handicapováni a nejsou schopni se zařadit do běžného života, konstatoval ministr Heger. Podle něj je potřeba zřídit lépe dostupný komplex komunitních služeb zahrnující chráněné bydlení, ambulantní resocializační a asistenční péči. Léčeben u nás je poměrně hodně. Ve všech by se měly odstranit nedostatky v interiérech a ve fyzickém stavu budov, řekl L. Heger s tím, že zatím není jasné, do jaké míry k tomu bude možné využít evropské dotace. Ministerstvo však podle něj bude usilovat o to, aby se potřebné sociální služby budovaly ve spolupráci s psychiatrickými léčebnami. Plány na příštích šest let Ve druhé polovině letošního roku by Česká republika měla disponovat dokumenty nutnými pro alokaci prostředků z evropských strukturálních fondů. V letošním roce má být připravena strategie, měl by vzniknout národní plán a nějaký implementační rámec, ale gross naplňování reformy, zejména pokud jde o čerpání finančních prostředků z evropských fondů, bylo mělo probíhat od roku 2014 do roku Uvědomujeme si, že to je běh na dlouhou trať, že ti, kdo přijde po nás, budou muset toto téma nějak uchopit, proto se od samého počátku snažíme, aby bylo apolitické, aby hlavní nosné myšlenky přinášeli odborníci a veřejnost, kterých se to týká. Ministerstvo zdravotnictví pouze plní roli jakéhosi koordinátora, říká první náměstek ministra zdravotnictví PhDr. Marek Ženíšek, PhD. V současnosti se podle něj ministerstvo snaží iniciovat co nejširší diskusi všech zainteresovaných subjektů bez ohledu na politické rozdíly. Transformace péče o duševní zdraví není pouze reformou oboru psychiatrie. Vnímáme ji daleko šířeji. Hlavním pilířem zdárné reformy bude zejména spolupráce s ministerstvem práce a sociálních věcí. Půjde o rozdělení rolí mezi resorty, aby bylo zřejmé, kde se pacient nachází ještě v prostředí zdravotnickém a kde se nachází v prostředí sociálním, uvádí M. Ženíšek. Dalším z důležitých úkolů je podle něj komunikace se zdravotními pojišťovnami, aby bylo zajištěno financování nového systému po vyčerpání prostředků z evropských fondů. V následujícím období počítáme s programy, které se budou týkat snahy destigmatizovat duševně nemocné. V minulosti se pro v této sféře udělalo velmi málo, soudí M. Ženíšek. Deklarovaným cílem reformy je zlepšit život lidí s duševním onemocněním, zlepšit podmínky poskytování zdravotní péče, zlepšit provázanost zdravotních a sociálních služeb, omezit stigmatizaci duševně nemocných a podpořit resocializaci duševně nemocných. Jsou to oblasti, které jsou obecně považovány za problematické, kde jde něco zlepšit nebo kde stojí za to usilovat o zlepšení. Není na nich nic kontroverzního, konstatuje M. Ženíšek s tím, že o prioritách v této oblasti existuje shoda i napříč politickými stranami. Úkolů pro přípravu reformy je mnoho. Zejména nedostatečná provázanost zdravotních a sociálních služeb nás trápí celou řadu let. Uvědomujeme si, že bez zásadní provázanosti nebo shody s ministerstvem práce a sociálních věcí se neobejdeme, můžeme hovořit pouze o reformě oboru, ale nikoliv o reformě péče o duševní zdraví, uvádí M. Ženíšek. Dalším problémem, který je podle něj třeba řešit, jsou příliš velké spádové oblasti psychiatrických léčeben. Vytvoření dosud chybějící alternativy k dlouhodobé lůžkové péči, to je další pilíř reformy. Pokud nevytvoříme podmínky pro vznik alternativ, tak vůbec nelze hovořit o investování velkých finančních prostředků, které budou čerpány během programového období, na přeměnu nebo opravy léčeben. To je také fakt, proti kterému není odporu, říká M. Ženíšek. Podle něj je třeba také opakovaně připomínat trend nárůstu duševních onemocnění a to, že duševní nemoc je jedním z nejčastějších důvodů přiznání invalidního důchodu. ga Partnerství Díky širokému portfoliu více než přípravků, jejich vysoké kvalitě a našemu osobnímu přístupu, Vám můžeme být k dispozici v době, kdy nás potřebujete. Můžete se na nás kdykoliv spolehnout, stejně jako Vaši pacienti spoléhají na Vás. See inside. Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Průběžná 1108/ Praha 10 tel.: mylancz.cz

4 4 pro lůžková zařízení ročník 62 Resortní bezpečnostní cíle jako součást Akreditačních standardů SAK pro nemocnice Samostatnou kapitolou nových Akreditačních standardů pro nemocnice jsou Resortní bezpečnostní cíle Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). Spojená akreditační komise, o. p. s. (SAK) již od vyhlášení bezpečnostních cílů posuzuje při akreditačních šetřeních jejich zavedení dosud však jen v rámci zavedeného systému kvality a bezpečí. Od ledna příštího roku je sedm resortních bezpečnostních cílů vyhlášených MZ posuzováno jako samostatné standardy. Tento krok pokládá SAK za logický a správný bezpečnostní cíle pokrývají oblasti, ve kterých je průkazně riziko při poskytování zdravotních služeb nejvyšší ostatně i z tohoto důvodu velká většina nemocnic a léčeben v ČR již záhy po vyhlášení zavedla procesy k naplnění jednotlivých cílů. Resortní bezpečnostní cíle ( a akreditační standardy z nich odvozené) pokrývají následující oblasti: 1. Bezpečná identifikace pacientů K naplnění tohoto cíle je nutné v zařízení standardizovat proces identifikace pacientů tak, že se stanoví minimálně dva identifikátory (obvykle jméno a datum narození), podle nichž se pak vždy při podávání léčiv, odběru biologických vzorků, provádění výkonů apod. pacient identifikuje, a to buď dotazem, nebo (pokud nespolupracuje, je pod vlivem medikace, jedná se o dítě apod.) ověřením z identifikačního náramku či fotografie, nebo dle přímého předání pacienta mezi dvěma pracovníky. Není tedy zavedení identifikačních náramků podmínkou naplnění tohoto standardu, protože řádná identifikace musí proběhnout i na ambulantních pracovištích, či u pacientů, u nichž náramek použít nelze. Podobně jako v řadě jiných případů standard stanoví cíl, jehož lze dosáhnout několika způsoby. 2. Bezpečná medikace Tento cíl se věnuje skladování léčiv s vysokou mírou rizika a nakládání s nimi. Uvádí sice výčet minimálního spektra rizikových léčiv (koncentrované elektrolyty, inzulíny a neředěný heparin což jsou dle dat WHO léčiva, která vedou nejčastěji k poškození pacienta při záměně za léčiva jiná), ale dává nemocnici možnost seznam doplnit. Léčiva označená jako riziková by měla být skladována jen tam, kde je pro to klinické zdůvodnění (tedy na pracovištích, kde se podávají), a to bezpečným způsobem obvykle odděleně od jiných, aby nedošlo k záměně. 3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při intervenčních výkonech K naplnění cíle nemocnice zavede standardní způsob označování místa výkonu tam, kde je riziko záměny strany či struktury (např. etáže u neurochirurgických výkonů), současně zavede tzv. předoperační bezpečnostní proceduru tedy proces, který bezprostředně před výkonem ověří, že se jedná o správného pacienta, správný výkon a místo výkonu, že je k dispozici všechno potřebné vybavení (např. správné implantáty) a správná dokumentace. 4. Prevence pádů pacientů Pády pacientů (zejména seniorů) jsou jednou z nejčastějších příčin vážných až fatálních poranění komplikujících hospitalizaci. Tento cíl vyžaduje, aby u všech pacientů bylo stanoveno riziko pádu při přijetí a pak opakovaně během pobytu a v případě, že je riziko přítomno, aby se zavedla stanovená preventivní opatření. Současně je nutné průběžně data o rizicích pádů či o jejich výskytu analyzovat a přiměřeně reagovat například úpravou míst, kde k pádům dochází nejčastěji. 5. Hygiena rukou Tento cíl vychází z mezinárodních doporučení k hygieně rukou (WHO, CDC, ECDC) i z resortních doporučení MZ ČR a vyžaduje zavedení standardizovaných postupů při mytí a dezinfekci rukou, pravidelné školení všech pracovníků a prověření jejich znalostí i průběžné kontroly řádných postupů při hygieně rukou (stěry, pozorování). 6. Bezpečná komunikace Naplněním tohoto cíle nemocnice předchází poškození pacienta v důsledku špatné interpretace telefonické (ústní) ordinace či telefonicky (ústně) sdělovaného výsledku laboratorního vyšetření. Cíl vyžaduje standardizaci obsahu telefonického (ústního) sdělení plná identifikace pacienta, úplné ordinace a k zvýšení bezpečí i to, aby osoba, která sdělení přijímá, toto zaznamenala a zpětně ordinujícímu či hlásícímu svůj záznam přečetla (nikoli pouze opakovala). 7. Bezpečné předávání pacientů S ohledem na rizika, k nimž dochází při předání pacientů např. z operačních sálů či z JIP na standardní oddělení apod., nemocnice stanoví, jakou kvalifikaci musí mít pracovník, který pacienta z příslušného pracoviště předává či na ně přijímá, a současně stanoví způsob, jakým se předání dokumentuje. MUDr. David Marx, Ph.D. ředitel SAK, o.p.s. PR Evropská dotace rozšířila vybavení nemocnic Karlovarského kraje Desítky nových přístrojů, které pořídila za přispění Evropské unie Karlovarská krajská nemocnice pro zařízení v Karlových Varech, Chebu a Sokolově, umožní zvyšování úrovně zdravotnictví v Karlovarském kraji. Cílem projektu, který trval bezmála pět let, je zlepšování kvality poskytované zdravotnické péče, čemuž v poslední době bránilo zastaralé vybavení nemocnic. Právě vybavení nemocnic kvalitní technikou je obecně jednou z priorit Karlovarského kraje. Bez kvalitních přístrojů není reálné udržovat krok s rychlým vývojem zdravotnických oborů. Zastaralá technika brzdí používání efektivních léčebných postupů a omezuje aplikaci nových trendů v péči o zdravotní stav obyvatel. Morálně dosluhující zdravotnické prostředky tak brání implementaci nových vědeckých poznatků a brzdí i rozvoj lidských zdrojů uvnitř nemocnic. Tento rozsáhlý projekt není ojedinělý. Navazuje na řadu již realizovaných koncepčních projektů v areálech všech tří nemocnic. Výjimečný je však svým záběrem. V jeho průběhu bylo pořízeno 87 typů zdravotnických přístrojů a 9 typů lůžkových kompletů pro zhruba 40 nemocničních oddělení. Celkové náklady projektu byly nakonec v průběhu výběrových řízení sníženy o 26 milionů korun, a to i přes zvýšení DPH. Na přístroje v celkové hodnotě 120,1 miliónů korun přispěla z 85 % Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývající část uhradil Karlovarský kraj. FOTO: KKN Dvouetapová implementace V první fázi byla pořízena magnetická rezonance pro nemocnici v Karlových Varech. Dosud používaný přístroj (v nemocnici v Sokolově) byl zastaralý a nepokrýval plně potřeby regionu. Nižší výkon znamenal delší dobu provedení jednoho vyšetření a tím pádem dlouhé čekací doby. Neumožňoval ani podrobnější skenování potřebné pro některá vyšetření. Pacienti tak museli na důkladnější vyšetření dojíždět mimo region. Nová rezonance tento problém řeší a výrazně usnadní a zlepší péči o pacienty. Druhá fáze zahrnovala modernizaci zdravotnické techniky a lůžkových kompletů. Zdravotnická technika byla pořízena v takové struktuře, aby nahradila přístroje, které byly za hranicí životnosti, jejich stav byl havarijní, případně vyžadovaly časté opravy. Portfolio pořízených zdravotnických přístrojů a vybavení je velice pestré a obsahuje např. anesteziologické přístroje, ultrazvukové systémy, infuzní techniku, monitorovací systémy, RTG přístroje, operační stoly, dialyzační přístroje, vybavení pro sterilizaci, PACSy, ventilátory, endoskopické sestavy, rehabilitační přístroje a pomůcky atd. Důležitým bodem bylo pořízení nemocničních lůžek v rozsahu 684 ks lůžkových kompletů napříč všemi lůžkovými odděleními, ARO a JIP ve všech nemocnicích. V rámci lůžkového kompletu byly dodány i matrace, noční stolky a příslušenství. Bylo pořízeno 9 typů lůžkových kompletů, od standardních mechanicko-hydraulických lůžek přes elektrická lůžka, dětská lůžka, odběrová křesla až po vysoce sofistikovaná lůžka pro intenzivní péči s aktivními matracemi a vážicím systémem. Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T), generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a. s. Nemocnice v Karlovarském kraji... Karlovarský kraj vlastní tři zdravotnická zařízení v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Největší z nich je Nemocnice v Karlových Varech. V řadě oborů působí karlovarská nemocnice i jako regionální centrum kardiologie, traumatologie, gastroentrologie, diabetologie, onkologie či infekční oddělení. V současné době prochází nemocnice rozsáhlou modernizací, kterou zčásti financuje Karlovarský kraj, zčásti Evropská unie. V posledních letech bylo vybudováno například nové kardiocentrum a pavilon akutní medicíny. a dotace z EU Vzhledem k rozsahu projektu si jeho příprava vyžádala několik let. Rozhodující při jeho realizaci byla dotace poskytnutá z Evropské unie, bez které by se obnova nemohla uskutečnit. Evropská unie poskytla na projekt Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice, a. s. dotaci ve výši 102 milionů korun.

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost

časopis praktických lékařů pro děti a dorost časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2005 číslo 8 ročník 5 Hygiena chrupu u dětí Příčiny a prevence úrazů zubů u dětí Mikrobiologické testy v prevenci zubního kazu Seznam členů České společnosti

Více

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory TEMPUS 06/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Nedostatek praktických lékařů je kritický Výdaje na zdravotní péči klesají Reforma zdravotnictví - co bude dál? Komora

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

TEMPUS MEDICORUM BUDU BOJOVAT ZA FÉROVÉ FINANCOVÁNÍ. Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM BUDU BOJOVAT ZA FÉROVÉ FINANCOVÁNÍ. Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 3/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Priority vlády v oblasti zdravotnictví Spolupráce VZP a ČLK Evropská směrnice a služby lékařů Nový šéf SÚKL pozastavil

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Začátkem devadesátých let se nám relativně rychle a úspěšně podařilo transformovat zdravotnictví ze státního přídělového systému do pluralitního systému O BČAN www.sdruzeniobcan.cz

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

TEMPUS MEDICORUM. Lékařská etika v 21. století ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně

TEMPUS MEDICORUM. Lékařská etika v 21. století ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně TEMPUS 1/2015 ROČNÍK 24 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně VZP zaplatí za zdravotní péči více Společné prohlášení prezidentů profesních

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů červen 2004 číslo 6 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Co přináší tělovýchovné lékařství pediatrii Doping v dětském věku Prevence nemocí oběhové soustavy Potápění v dětském věku

Více

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obsah Úvodník ředitele... 2 Úvodník děkana... 2 Mezinárodní den sester... 4 Zřízení Wi-Fi ve VFN... 5 Umění komunikovat... 6 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP... 7 Oddělení klinické psychologie

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008)

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008) Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 1 (2/28) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je NABÍZÍ KVALITNÍ A FLEXIBILNÍ POJIŠTĚNÍ VŠECH VAŠICH POTŘEB OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Rytíř českého. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Rytíř českého. časopis české lékařské komory TEMPUS 04/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Redukce sítě zdravotnických zařízení a zhoršování dostupnosti péče Redukce sítě dle VZP Vláda závazky vyplývající z

Více

TEMPUS MEDICORUM. Stříbrná premiéra. na fotbalovém MS lékařů. Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit

TEMPUS MEDICORUM. Stříbrná premiéra. na fotbalovém MS lékařů. Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit TEMPUS 07 08/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory Stříbrná premiéra na fotbalovém MS lékařů DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 I. Úvodní ustanovení 4 II. Obsahová

Více

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 1/2009

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 1/2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 1/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Úhrady zdravotní péče v roce 2009 Éra ministra Julínka je u konce Lékaři manifestovali před Evropským parlamentem Ukončení opt-out do tří let

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více