NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL"

Transkript

1 SPA 2838 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Neopravujte přístroj vlastními silami, vyhledejte autorizovaný servis. Používejte jen originální příslušenství. Respektujte, prosím, následující Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj. Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj Jednotku nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky, máte-li nohy ve vodě. Než jednotku zapojíte nebo odpojíte, ujistěte, že tlačítko napájení je v poloze VYPNUTO. NIKDY jednotku neponořujte zcela do vody nebo jiných tekutin za účelem čištění či jinými účely. NIKDY nepoužívejte spotřebič bez vody. V jednotce si NESTOUPEJTE, ani do ní nevkládejte žádné jiné předměty. Používejte pouze v sedě. NENECHÁVEJTE jednotku zapnutou, pokud ji nepoužíváte, nebo se nechystáte ji použít. Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, je-li šňůra nebo zástrčka poškozená. Pokud zařízení nepracuje správně, bylo upuštěno nebo jakkoliv poškozeno, zavezte je do nejbližšího servisního střediska a nechte je prověřit a opravit. NETAHEJTE jednotku za šňůru, ani šňůru nepoužívejte jako rukojeť. Je-li jednotka používána dětmi a nemocnými osobami, nebo v jejich blízkosti, je nutný STÁLÝ DOHLED. NEPOUŽÍVEJTE během spánku, nebo jste-li ospalí. POUŽÍVEJTE POUZE na plochém, rovném povrchu uvnitř. Nikdy nepoužívejte venku. Cítíte-li při používání nepohodlí, nebo vyvolalo-li použití bolest či podráždění, přestaňte zařízení používat. Nikdy nepoužívejte na nateklá nebo zanícená chodidla, nebo máte-li kožní vyrážku. Nejprve se obraťte na svého lékaře. Zařízení má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné. Zařízení není určeno k používání dětmi nebo jinými osobami bez pomoci či dohledu, pokud jejich fyzické, smyslové a mentální schopnosti brání bezpečnému použití. Je třeba dohlédnout, aby si děti se zařízením nehrály. CZ -

3 CZ Popis ovládacích prvků P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Vrchní kryt Ovládací panel Prvky infra masáže Odnímatelné masážní válečky Zmačka maximální hladiny vody Vzduchové trysky Motorizovaná pedikůra Nástavce pro pedikůru Vibrační masáž Bublinková masáž Infračervená masáž Masáž teplolou vodou Popis ovládacích prvků T1 Tlačítko zapnutí / vypnutí. Po zapnutí bude jednotka ve stejném režimu jako poslední použité nastavení. T2 Tlačítko časovače. Maximální nastavení doby je 60 minut. Každé stisknutí tohoto tlačítka hodnotu zvýší o 10 min. T3 Tlačítko volby funkce T4 Takto vybranou funkci zapnete nebo vypnete. (Při přidržení tlačítek po dobu delší než 2 s přejdete do režimu rychlého procházení displeje a nastavování.) T5 Tlačítko zvýšení teploty. Každým stisknutím se teplota zvýší o 1 C. Maximální nastavení je 50 C. T6 Tlačítko snížení teploty. Každým stisknutím se teplota sníží o 1 C. Minimální nastavení je 20 C. CZ -

4 CZ Popis dálkového ovládání P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Tlačítko pro zvýšení teploty Tlačítko pro snížení teploty Infracervený zdroj pro spojení s jednotkou masáže Tlačítko pro přepínání fukcí Tlačítko zapnutí / vypnutí Potrvzování volby Tlačítko časovače P15 P16 Protiskluzné nožičky Přívodní kabel Nástavce pro pedikuru P17 Kartáč P18 Masážní nástavec P19 Odstraňovač kůže P20 Hřídel pro nasazení nástavců P21 Masážní váleček P22 Prostor pro umístění masážního válečku P23 Přepážka CZ - 4

5 CZ Pokyny k použití Správné použití má za následek zvýšení krevního oběhu v pokožce chodidel, což se projevuje příjemným a dlouhodobým pocitem tepla (vzrůst teploty pokožky). Masážní koupele nohou v pravidelných intervalech zlepšují krevní oběh v chodidlech a nepřímo také v celých nohou. Poté, co nastavíte teplotu vody na ovládacím panelu jednotky, ohřívací systém s kontrolou teploty udržuje požadovanou teplotu v masážním přístroji. Stimulační body fungují jako jemné prsty, které se dotýkají vašich chodidel, a poskytují vám tak účinnou a povzbuzující masáž. Jejich účinnost můžete snadno ovládat tak, že lehce zvýšíte, nebo naopak snížíte tlak nohou na podložku. Proudy vzduchových bublinek vašim nohám poskytnou relaxační teplou bublinkovou koupel. Jak zařízení používat V jednotce si nikdy nestoupejte!! 1) Zařízení musí být používáno s vodou. 2) Naplňte jednotku vlažnou vodou. Neplňte více než po značku MAX jednotky. 3) Ujistěte se, že jednotka je VYPNUTÁ. Poté zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky 230V 50 Hz. Stisknutím tlačítka T1 jednotku zapněte. 4) Po zapnutí bude voda udržována požadovanou teplotu vody v přístroji. Stimulační body fungují jako jemné prsty, které se dotýkají vašich chodidel, a poskytují vám tak účinnou a povzbuzující masáž. Jejich účinnost můžete snadno ovládat tak, že lehce zvýšíte, nebo naopak snížíte tlak nohou na podložku. 5) Jednotlivá nastavení lze snadno měnit stiskem tlačítka volby funkce T3 a potvrzením zapnutí / vypnutí tlačítkem T7. Funkce: 1. Vibrační masáž Na dně masážního přístroje na chodidla se nacházejí magnety a stimulační body. Tato vibrační masáž stimuluje reflexní centra v chodidlech, zlepšuje krevní oběh a maximálně uvolňuje chodidla. 2. Bublinková masáž Teplá koupel s bublinkami. Ideální pro koupel nohou nebo pro stimulaci pomocí vibrační masáže, která postupně slábne. 3. Masáž horkou vodou Voda je ohřívaná topným tělesem a teplotu vody lze zvolit nastavitelným termostatem. Maximální nastavení teploty vody je 50 C. Konstantní požadovaná teplota vody vám umožní užít se maximálně účinnou a osvěžující masáž. CZ - 5

6 CZ Tabulka růstu teploty vody v čase (pouze pro referenci) Voda má na začátku pokojovou teplotu (22 C) Čas (min) Teplota vody C Nastavení teploty Nastavení teploty vody je v rozsahu C. Po každém stisknutí tlačítek T5 nebo P8 se zvýší nastavení teploty o 1 C. Maximální nastavení je 50 C. Pro snížení nastavení požadované teploty použijte tlačítka T6 nebo P9 na dálkovém ovladači. Nejpříjemnější teplota vody je běžně mezi 36 C a 42 C. 5. Funkce časovače Pro vypnutí jednotky za určitou dobu je vhodné použít časovač. Za nastavený čas dojde k automatickému vypnutí masáže. Rozsah je min. Po každém stisknutí tlačítka T2 nebo P14 na dálkovém ovladači se přidá 10 minut, maximální nastavení časovače je 60 min. 6. Infračervená masáž Slouží ke zlepšení krevního oběhu v chodidlech a nepřímo také v celých nohou. Nastavení funkcí Je-li zařízení zapnuté, zobrazují se na displeji všechny aktivní funkce. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat některou funkci, stiskněte tlačítko T3 vždy jednou, dokud nezačne symbol funkce, kterou chcete změnit, na displeji blikat. Stisknutím tlačítka T4 vybranou funkci zapnete nebo vypnete. CZ - 6

7 CZ Konstantní teplota vody V případě, že teplota vody klesne pod nastavenou hodnotu, na displeji se zobrazí symbol. To znamená, že je zapnutý ohřívač. Jakmile voda dosáhne nastavené teploty, symbol zmizí. Příslušenství pro pedikúru S jednotkou jsou dodávány tři kusy příslušenství. Kartáč lze použít ke stimulaci reflexních center na chodidlech a masážní nástavec poskytuje jemnou masáž. Použitím obou příslušenství zlepšíte krevní oběh v chodidlech. Odstraňovač ztvrdlé kůže slouží k odstraňování odumřelé kůže chodidel. Vložte nástavec na hřídel a jednoduše na něj zatlačte nohou. Motor jednotky se spustí. Motor jednotky je vybaven vestavěnou ochranou proti přetížení. Pokud hrozí přetížení nebo přehřátí motoru, motor se vypne. Jakmile teplota motoru klesne na přijatelnou úroveň, opět se spustí. VÝBĚR RŮZNÝCH FUNKCÍ Vibrační masáž + teplá bublinková koupel Teplá koupel s bublinkami. Ideální pro koupel nohou nebo pro stimulaci pomocí vibrační masáže, která postupně slábne. Vibrační masáž + masáž teplou vodou Ovladatelné ohřívače vody udržují teplotu vody mezi 20 C a 50 C, jak je vyžadováno. Zlepšuje krevní oběh. Nastavitelné masážní válečky Pohybem nohou dopředu a dozadu po nastavitelných masážních válečcích stimulujete reflexní centra chodidel. Účinnost masáže se zvýší použitím infračervené masáže. Čištění a údržba Jde o zařízení určené k péči o tělo, nikoliv o umyvadlo. Před použitím si umyjte chodidla a používejte čistou vodu. Nečistoty ucpávají vzduchové trysky a snižují množství bublinek. POSTUP ČIŠTĚNÍ: Po použití jednoduše vypláchněte vodou. Nikdy neponořujte do vody celou jednotku. Všechny povrchy můžete otřít navlhčeným hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Poté jednotku opláchněte a osušte. ULOŽENÍ: Ujistěte se, že je jednotka odpojená od sítě, studená a nenachází se v ní voda. Poté ji uložte na čisté a suché místo. Před uložením zařízení omotejte napájecí šňůru kolem nožek na spodní části. Nikdy jednotku nezavěšujte za napájecí šňůru. CZ - 7

8 CZ Odstraňování poruch Přístroj nefunguje - Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu - Zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrické napětí. Pro kontrolu můžete použít jiný elektrický spotřebič. - Zkontrolujte, není-li poškozen přívodní kabel. Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: - zásahu do přístroje (zásah do výrobku může provést pouze autorizovaný servis). - poškození přístroje vlivem živelné pohromy. - jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou. - nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. - používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti. - zjevné mechanické poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání. Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. Nepodstatné odchylky od standartního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější směrnice Evropské unie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodě nebo autorizovaném servisním středisku. CZ - 8

9 CZ Technická specifikace - Masážní přístroj na nohy - Ohřev vody dle nastavení teploty v rozsahu C - 5 funkcí: vibrační masáž, whirlpool, infra, ohřev vody, ionizace - Časovač až 60 min - LCD displej s modrým podsvícením - Dálkové ovládání - Motorizovaná pedikůra se třemi nástavci, 6 odnímatelných masážních válečků - Barva bílofialová - Napájení: 230 V ~ 50 Hz - Příkon: 360 W - Rozměry: 39 x 25 x 48 cm - Hmotnost: 4,1 Kg Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. Případné další dotazy zasílejte na VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITE- LEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ. Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ CZ - 9

10 SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Všeobecné bezpečnostné pokyny Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou. Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaný servis. Používajte len originálne príslušenstvo. Rešpektujte prosím nasledujúce Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj. Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj Jednotku nezapojujte ani neodpojujte zo zásuvky, ak máte nohy vo vode. Než jednotku zapojíte alebo odpojíte, uistite, že tlačidlo napájania v polohe VYPNUTÝ. NIKDY jednotku neponárajte celkom do vody alebo iných tekutín za účelom čistenia či inými účelmi. NIKDY nepoužívajte spotrebič bez vody. V jednotke si NESTÚPAJTE, ani do nej nevkladajte žiadne iné predmety. Používajte len v sede. NENECHÁVEJTE jednotku zapnutou, pokiaľ ju nepoužívate, alebo sa nechystáte ju použiť. Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, ak je šnúra alebo zástrčka poškodená. Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, bolo upustené alebo akokoľvek poškodené, zavezte ho do najbližšieho servisného strediska a nechajte ju preveriť a opraviť. NEŤAHAJTE jednotku za šnúru, ani šnúru nepoužívajte ako rukoväť. Ak je jednotka používaná deťmi a chorými osobami, alebo v jej blízkosti, je nutný STÁLY DOHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE v priebehu spánku, alebo ste ospalí. POUŽÍVAJTE LEN na plochom, rovnom povrchu vo vnútri. Nikdy nepoužívajte vonku. Ak cítite pri používaní nepohodlí, alebo vyvolalo použitie bolesť či podráždenie, prestaňte zariadenie používať. Nikdy nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené chodidla, alebo ak máte kožnú vyrážku. Najprv sa obráťte na svojho lekára. Zariadenie má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí byť pri používaní zariadenia opatrné. Zariadenie nie je určené k používaniu deťmi alebo inými osobami bez pomoci či dohľadu, pokiaľ ich fyzické, zmyslové a mentálne schopnosti bránia bezpečnému použitiu. Je treba dohliadnuť, aby si deti so zariadením nehrali. SK - 10

11 SK Popis ovládacích prvků P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Vrchný kryt Ovládací panel Prvky infra masáže Odnímateľné masážne valčeky Značka maximálnej hladiny vody Vzduchové trysky Motorizovaná pedikúra Nástavce pre pedikúru Vibračná masáž Bublinková masáž Infračervená masáž Masáž teplou vodou Popis ovládacích prvkov T1 Tlačidlo zapnutie / vypnutie. Po zapnutí bude jednotka e rovnakom režime ako posledné použité nastavenie. T2 Tlačidlo časovača. Maximálne nastavenie doby je 60 minút. Každé stlačenie tohto tlačidla hodnotu zvýši o 10 min. T3 Tlačidlo voľby funkcie T4 Takto vybranú funkciu zapnete alebo vypnete. (Pri pridržaní tlačidiel po dobu dlhšiu než 2 sekundy prejdete do režimu rýchleho prechádzania displeja a nastavovania.) T5 Tlačidlo zvýšenia teploty. Každým stlačením sa teplota zvýši o 1 C. Maximálne nastavenie je 50 C. T6 Tlačidlo zníženia teploty. Každým stlačením sa teplota zníži o 1 C. Minimálne nastaveieí je 20 C. SK - 11

12 SK Popis diaľkového ovládania P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Tlačidlo pre zvýšení teploty Tlačidlo pre zníženie teploty Infračervený zdroj pre spojení s jednotkou masáže Tlačidlo pre prepínanie funkcií Tlačidlo zapnutí / vypnutí Potvrdzovanie voľby Tlačidlo časovače P15 P16 Proti sklzové nožičky Prívodní kábel Nástavce pre pedikúru P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 Kefa Masážny nástavec Odstraňovač kože Hriadeľ pre nasadenie nástavcu Masážny valček Priestor pre umiestenie masážneho valčeku Priečka SK - 12

13 SK Pokyny k použitiu Správne použitie má za následok zvýšenie krvného obehu v pokožke chodidiel, čo sa prejavuje príjemným a dlhodobým pocitom tepla (vzrast teploty pokožky). Masážne kúpele nôh v pravidelných intervaloch zlepšuje krvný obeh v chodidlách a nepriamo tiež v celých nohách. Potom, čo nastavíte teplotu vody na ovládacom panely jednotky, ohrievací systém s kontrolou teploty udržuje požadovanú teplotu v masážnom prístroji. Stimulačné body fungujú ako jemné prsty, ktoré sa dotýkajú vašich chodidiel, a poskytujú vám tak účinnú a povzbudzujúcu masáž. Ich účinnosť môžete ľahko ovládať tak, že ľahko zvýšite, alebo naopak znížite tlak nôh na podložku. Prúdy vzduchových bubliniek vašim nohám poskytnú relaxačnú teplú bublinkovú kúpeľ. Ako zariadenie používať V jednotke si nikdy nestúpajte!! 1) Zariadenie musí byť používané s vodou. 2) Naplňte jednotku vlažnou vodou. Neplňte viac než po značku MAX jednotky. 3) Uistite sa, že jednotka je VYPNUTÁ. Potom zapojte napájaciu šnúru do elektrickej zásuvky 230V 50 Hz. Stlačením tlačidla T1 jednotku zapnite. 4) Po zapnutí bude voda udržovaná požadovanú teplotu vody v prístroji. Stimulačné body fungujú ako jemné prsty, ktoré sa dotýkajú vašich chodidiel, a poskytujú vám tak účinnú a povzbudzujúcu masáž. Ich účinnosť môžete ľahko ovládať tak, že ľahko zvýšite, alebo naopak znížite tlak nôh na podložku. 5) Jednotlivé nastavenia možno ľahko meniť stlačením tlačidla voľby funkcie T3 a potvrdením zapnutia/ vypnutia tlačidlom T7. Funkcie: 1. Vibračná masáž Na dne masážneho prístroja na chodidla sa nachádzajú magnety a stimulačné body. Táto vibračná masáž stimuluje reflexné centrá v chodidlách, zlepšuje krvný obeh a maximálne uvoľňuje chodidla. 2. Bublinková masáž Teplá kúpeľ s bublinkami. Ideálna pre kúpeľ nôh alebo pre stimuláciu pomocou vibračnej masáže, ktorá postupne slabne. 3. Masáž horkou vodou Voda je ohrievaná výhrevným telesom a teplotu vody možno zvoliť nastaviteľným termostatom. Maximálne nastavenie teploty vody je 50 C. Konstantná požadovaná teplota vody vám umožní užiť si maximálne účinnú a osviežujúcu masáž. SK - 13

14 SK Tabuľka rastu teploty vody v čase (len pre referencie) Voda má na začiatku izbovú teplotu (22 C) Čas (min) Teplota vody C Nastavenie teploty Nastavenie teploty vody je v rozsahu C. Po každom stlačení tlačidiel T5 alebo P8 sa zvýši nastavenie teploty o 1 C. Maximálne nastavenie je 50 C. Pre zníženie nastavenia požadovanej teploty použite tlačidla T6 alebo P9 na diaľkovom ovládači. Najpríjemnejší teplota vody je bežne medzi 36 C a 42 C. 5. Funkcia časovače Pre vypnutie jednotky za určitú dobu je vhodné použiť časovač. Za nastavený čas dôjde k automatickému vypnutiu masáže. Rozsah je min. Po každom stlačení tlačidla T2 alebo P14 na diaľkovom ovládači sa pridá 10 minút, maximální nastavenie časovača je 60 min. 6. Infračervená masáž Slúži ku zlepšení krvného obehu v chodidlách a nepriamo tiež v celých nohách. Nastavenie funkcií Ak je zariadenie zapnuté, zobrazujú sa na displeji všetky aktívne funkcie. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať niektorú funkciu, stlačte tlačidlo T3 vždy jedenkrát, dokiaľ nezačne symbol funkcie, ktorú chcete zmeniť, na displeji blikať. Stlačením tlačidla T4 vybranú funkciu zapnete alebo vypnete. SK - 14

15 SK Konstantná teplota vody V prípade, že teplota vody klesne pod nastavenú hodnotu, na displeji sa zobrazí symbol. To znamená, že je zapnutý ohrievač. Ako náhle voda dosiahne nastavené teploty, symbol zmizne. Príslušenstvo pre pedikúru S jednotkou sú dodávané tri kusy príslušenstva. Kefa možno použiť ku stimulácii reflexných centier na chodidlách a masážny nástavec poskytuje jemnú masáž. Použitím oboch príslušenstiev zlepšíte krvný obeh v chodidlách. Odstraňovač tvrdej kože slúži k odstraňovaniu odumretej kože chodidiel. Vložte nástavec na hriadeľ a jednoducho na neho zatlačte nohou. Motor jednotky sa spustí. Motor jednotky je vybavený vstavanou ochranou proti preťaženiu. Pokiaľ hrozí preťaženie alebo prehriatie motora, motor sa vypne. Ako náhle teplota motoru klesne na prijateľnú úroveň, opäť sa spustí. VÝBER RÔZNÝCH FUNKCIÍ Vibračná masáž + teplá bublinková kúpeľ Teplá kúpeľ s bublinkami. Ideálna pre kúpeľ nohou alebo pre stimuláciu pomocou vibračnej masáže, ktorá postupne slabne. Vibračný masáž + masáž teplou vodou Ovládateľné ohrievače vody udržujú teplotu vody medzi 20 C a 50 C, ako je vyžadované. Zlepšuje krvný obeh. Nastaviteľné masážne valčeky Pohybom nôh dopredu a dozadu po nastaviteľných masážnych valčekoch stimulujete reflexní centra chodidiel. Účinnosť masáže sa zvýši použitím infračervenej masáže. Čistenie a údržba Ide o zariadenie určené k starostlivosti o telo, nielen o umývadlo. Pred použitím si umyte chodidlá a používajte čistú vodu. Nečistoty upchávajú vzduchové trysky a znižujú množstvo bubliniek. POSTUP ČISTENIA: Po použití jednoducho vypláchnite vodou. Nikdy neponárajte do vody celú jednotku. Všetky povrchy môžete otrieť navlhčenou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Potom jednotku opláchnite a osušte. ULOŽENIE: Uistite sa, že je jednotka odpojená od siete, studená a nenachádza sa v nej voda. Potom ju uložte na čistého a suchého miesta. Pred uložením zariadenia omotajte napájaciu šnúru okolo nôžok na spodnej časti. Nikdy jednotku nezavesujte za napájaciu šnúru. SK - 15

16 SK Odstraňovanie porúch Prístroj nefunguje - Skontrolujte pevné usadenie prívodného kábla - Skontrolujte, či je v zásuvke elektrické napätie. Pre kontrolu môžete použiť iný elektrický spotrebič. - Skontrolujte, ak nie je poškodený prívodný kábel. Záruka Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo vadou použitých materiálov. Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie. Nárok na záruku je možné uplatniť iba po predložení záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtu) s typovým označením výrobku, dátumom a čitateľnou pečiatkou predajne. Nárok sa uplatňuje u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u niektorého z autorizovaných servisných stredísk. Zákazník stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis v prípade: - zásahu do prístroja neoprávnenou osobou. - poškodenie prístroja vplyvom živelnej pohromy. - akejkoľvek zmeny v záručnom liste spôsobenej neoprávnenou osobou. - nevyplnenie záručného listu, straty záručného listu. - používanie výrobku pre iné účely než je obvyklé, hlavne pokiaľ bol používaný k profesio nálnej či inej zárobkovej činnosti. - zjavné mechanické poškodenie. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru nad rámec bežného používania. Poškodenie príslušenstva nie je automatickým dôvodom pre bezplatnú výmenu kompletného prístroja. Nepodstatné odchýlky od štandartného provedenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, si výrobca vyhradzuje. Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napríklad elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostných predpisov. Materiál výrobku splňuje najnovšie smernice Európskej únie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záručnej doby je možné za úplatu urobiť opravy v príslušnom obchode alebo autorizovanom servisnom stredisku. SK - 16

17 SK Technická špecifikácie - Masážny prístroj na nohy - Ohrev vody podľa nastavenia teploty v rozsahu C - 5 funkcií: vibračná masáž, whirlpool, infra, ohrev vody, ionizácia - Časovač až 60 min - LCD displej s modrým podsvietením - Diaľkové ovládanie - Motorizovaná pedikúra s tromi nástavcami, 6 odnímateľných masážnych valčekov - Farba bielo fialová - Napájanie: 230 V ~ 50 Hz - Príkon: 360 W - Rozmery: 39 x 25 x 48 cm - Hmotnosť: 4,1 Kg Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku. Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBI- TEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPO- TREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u spoločnosti Elektrowin a.s. pod číslom 05065/06-ECZ. Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ SK - 17

18 ENG Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. General Safety Instructions The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water. Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged. Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type. Pay careful attention to the following Special Safety Instructions for this unit. Special safety instructions for this unit DO NOT attempt to plug in and unplug the unit while feet are in water. Before plugging in or unplugging the unit, be sure the power key is in OFF position. NEVER immerse the unit completely into water or other liquid for cleaning or other purposes The appliance must be operated with water. DO NOT stand up or placing other objects in the unit, use it only when you are in sitting position. DO NOT leave the unit in ON position when the unit are not in use or ready for use. DO NOT operate the unit if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly, or has been dropped or damaged in any way whatsoever. Take it to the nearest service centre for examination and repair, or for mechanical adjustment. DO NOT pull the unit by the cord, or use as a handle. CLOSE SUPERVISION is necessary when the unit is used by, or near children, or invalid. DO NOT use while sleeping, or if you feel drowsy. USE ONLY on a flat level surface indoors, never use outdoors. Discontinue use if you feel discomfort, or if any pain or irritation resulted, never use for swollen or inflamed feet, or if feet have any skin eruptions. First, consult your physician. The appliance has a hot surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. ENG - 18

19 ENG Description of the controls P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Cap Control panel Bottom infrared Adjustable massage rollers Maximum water level Bubble jet Pedicure Pedicare accessories storage Vibration massage Bubble massage Infrared massage Hot water massage FEATURES PRESENTATION T1 TOn/Off power key, when power on,the unit resumes the last settings. T2 Timer key, maximum setting time 60 min. every press increases10 min. T3 Function key T4 Once for turning the selected function on or off. T5 Increase temperature setting key, every press increases 1 C, maximum setting 50 C. T6 Decrease temperature setting key, every press decreases 1 C, minimum setting 20 C. (continuous pressing either keys more than two seconds. Display turns to fast scan mode.) ENG - 19

20 ENG Remote control P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Increase temperature key Decrease temperature key Infrared Function setting key On/off key Setting key Timer key P15 P16 Non-skod rubber foot Power cord Pedicure accessories P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 Brush Massage wheel Callus remover Massage wheel Massage rolle Line position Keel ENG - 20

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.)

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) GORE-TEX PRODUCTS Protection and Comfort Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) Water vapour (sweat) Vodní pára (pot) Vodná para (pot) Outer fabric Vnější tkanina

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Specification Product name: cord& cordless rechargeable hair clipper Model No.: HC 800 Adapter: Input AC 230V 50Hz; Output DC 2.4V 800mA Rechargeable battery: 1.2V 900mA - 2 pcs Battery Standard: Ni-Cd

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier GZ-986 Návod k obsluze Návod na obsluhu User manual 1 CZ Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

FB 25 IPX4. z Perličková koupel na nohy Návod k použití

FB 25 IPX4. z Perličková koupel na nohy Návod k použití FB 25 CZ z Perličková koupel na nohy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de IPX4 FB

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Masážní a relaxační pás

Masážní a relaxační pás Masážní a relaxační pás Uživatelská příručka Úvod Děkujeme Vám za zakoupení přístroje HEALTH KING KW 176 A/C masážního a relaxačního pásu. Masážní pás KW 176A/C byl testován a schválen jako spolehlivý

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153. 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153. 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače. Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání

Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače. Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání 1 2 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE NA VOZÍK 1. Digitální napájecí zdroj je vybaven adaptérem,

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více