NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL"

Transkript

1 SPA 2838 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Neopravujte přístroj vlastními silami, vyhledejte autorizovaný servis. Používejte jen originální příslušenství. Respektujte, prosím, následující Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj. Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj Jednotku nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky, máte-li nohy ve vodě. Než jednotku zapojíte nebo odpojíte, ujistěte, že tlačítko napájení je v poloze VYPNUTO. NIKDY jednotku neponořujte zcela do vody nebo jiných tekutin za účelem čištění či jinými účely. NIKDY nepoužívejte spotřebič bez vody. V jednotce si NESTOUPEJTE, ani do ní nevkládejte žádné jiné předměty. Používejte pouze v sedě. NENECHÁVEJTE jednotku zapnutou, pokud ji nepoužíváte, nebo se nechystáte ji použít. Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, je-li šňůra nebo zástrčka poškozená. Pokud zařízení nepracuje správně, bylo upuštěno nebo jakkoliv poškozeno, zavezte je do nejbližšího servisního střediska a nechte je prověřit a opravit. NETAHEJTE jednotku za šňůru, ani šňůru nepoužívejte jako rukojeť. Je-li jednotka používána dětmi a nemocnými osobami, nebo v jejich blízkosti, je nutný STÁLÝ DOHLED. NEPOUŽÍVEJTE během spánku, nebo jste-li ospalí. POUŽÍVEJTE POUZE na plochém, rovném povrchu uvnitř. Nikdy nepoužívejte venku. Cítíte-li při používání nepohodlí, nebo vyvolalo-li použití bolest či podráždění, přestaňte zařízení používat. Nikdy nepoužívejte na nateklá nebo zanícená chodidla, nebo máte-li kožní vyrážku. Nejprve se obraťte na svého lékaře. Zařízení má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné. Zařízení není určeno k používání dětmi nebo jinými osobami bez pomoci či dohledu, pokud jejich fyzické, smyslové a mentální schopnosti brání bezpečnému použití. Je třeba dohlédnout, aby si děti se zařízením nehrály. CZ -

3 CZ Popis ovládacích prvků P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Vrchní kryt Ovládací panel Prvky infra masáže Odnímatelné masážní válečky Zmačka maximální hladiny vody Vzduchové trysky Motorizovaná pedikůra Nástavce pro pedikůru Vibrační masáž Bublinková masáž Infračervená masáž Masáž teplolou vodou Popis ovládacích prvků T1 Tlačítko zapnutí / vypnutí. Po zapnutí bude jednotka ve stejném režimu jako poslední použité nastavení. T2 Tlačítko časovače. Maximální nastavení doby je 60 minut. Každé stisknutí tohoto tlačítka hodnotu zvýší o 10 min. T3 Tlačítko volby funkce T4 Takto vybranou funkci zapnete nebo vypnete. (Při přidržení tlačítek po dobu delší než 2 s přejdete do režimu rychlého procházení displeje a nastavování.) T5 Tlačítko zvýšení teploty. Každým stisknutím se teplota zvýší o 1 C. Maximální nastavení je 50 C. T6 Tlačítko snížení teploty. Každým stisknutím se teplota sníží o 1 C. Minimální nastavení je 20 C. CZ -

4 CZ Popis dálkového ovládání P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Tlačítko pro zvýšení teploty Tlačítko pro snížení teploty Infracervený zdroj pro spojení s jednotkou masáže Tlačítko pro přepínání fukcí Tlačítko zapnutí / vypnutí Potrvzování volby Tlačítko časovače P15 P16 Protiskluzné nožičky Přívodní kabel Nástavce pro pedikuru P17 Kartáč P18 Masážní nástavec P19 Odstraňovač kůže P20 Hřídel pro nasazení nástavců P21 Masážní váleček P22 Prostor pro umístění masážního válečku P23 Přepážka CZ - 4

5 CZ Pokyny k použití Správné použití má za následek zvýšení krevního oběhu v pokožce chodidel, což se projevuje příjemným a dlouhodobým pocitem tepla (vzrůst teploty pokožky). Masážní koupele nohou v pravidelných intervalech zlepšují krevní oběh v chodidlech a nepřímo také v celých nohou. Poté, co nastavíte teplotu vody na ovládacím panelu jednotky, ohřívací systém s kontrolou teploty udržuje požadovanou teplotu v masážním přístroji. Stimulační body fungují jako jemné prsty, které se dotýkají vašich chodidel, a poskytují vám tak účinnou a povzbuzující masáž. Jejich účinnost můžete snadno ovládat tak, že lehce zvýšíte, nebo naopak snížíte tlak nohou na podložku. Proudy vzduchových bublinek vašim nohám poskytnou relaxační teplou bublinkovou koupel. Jak zařízení používat V jednotce si nikdy nestoupejte!! 1) Zařízení musí být používáno s vodou. 2) Naplňte jednotku vlažnou vodou. Neplňte více než po značku MAX jednotky. 3) Ujistěte se, že jednotka je VYPNUTÁ. Poté zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky 230V 50 Hz. Stisknutím tlačítka T1 jednotku zapněte. 4) Po zapnutí bude voda udržována požadovanou teplotu vody v přístroji. Stimulační body fungují jako jemné prsty, které se dotýkají vašich chodidel, a poskytují vám tak účinnou a povzbuzující masáž. Jejich účinnost můžete snadno ovládat tak, že lehce zvýšíte, nebo naopak snížíte tlak nohou na podložku. 5) Jednotlivá nastavení lze snadno měnit stiskem tlačítka volby funkce T3 a potvrzením zapnutí / vypnutí tlačítkem T7. Funkce: 1. Vibrační masáž Na dně masážního přístroje na chodidla se nacházejí magnety a stimulační body. Tato vibrační masáž stimuluje reflexní centra v chodidlech, zlepšuje krevní oběh a maximálně uvolňuje chodidla. 2. Bublinková masáž Teplá koupel s bublinkami. Ideální pro koupel nohou nebo pro stimulaci pomocí vibrační masáže, která postupně slábne. 3. Masáž horkou vodou Voda je ohřívaná topným tělesem a teplotu vody lze zvolit nastavitelným termostatem. Maximální nastavení teploty vody je 50 C. Konstantní požadovaná teplota vody vám umožní užít se maximálně účinnou a osvěžující masáž. CZ - 5

6 CZ Tabulka růstu teploty vody v čase (pouze pro referenci) Voda má na začátku pokojovou teplotu (22 C) Čas (min) Teplota vody C Nastavení teploty Nastavení teploty vody je v rozsahu C. Po každém stisknutí tlačítek T5 nebo P8 se zvýší nastavení teploty o 1 C. Maximální nastavení je 50 C. Pro snížení nastavení požadované teploty použijte tlačítka T6 nebo P9 na dálkovém ovladači. Nejpříjemnější teplota vody je běžně mezi 36 C a 42 C. 5. Funkce časovače Pro vypnutí jednotky za určitou dobu je vhodné použít časovač. Za nastavený čas dojde k automatickému vypnutí masáže. Rozsah je min. Po každém stisknutí tlačítka T2 nebo P14 na dálkovém ovladači se přidá 10 minut, maximální nastavení časovače je 60 min. 6. Infračervená masáž Slouží ke zlepšení krevního oběhu v chodidlech a nepřímo také v celých nohou. Nastavení funkcí Je-li zařízení zapnuté, zobrazují se na displeji všechny aktivní funkce. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat některou funkci, stiskněte tlačítko T3 vždy jednou, dokud nezačne symbol funkce, kterou chcete změnit, na displeji blikat. Stisknutím tlačítka T4 vybranou funkci zapnete nebo vypnete. CZ - 6

7 CZ Konstantní teplota vody V případě, že teplota vody klesne pod nastavenou hodnotu, na displeji se zobrazí symbol. To znamená, že je zapnutý ohřívač. Jakmile voda dosáhne nastavené teploty, symbol zmizí. Příslušenství pro pedikúru S jednotkou jsou dodávány tři kusy příslušenství. Kartáč lze použít ke stimulaci reflexních center na chodidlech a masážní nástavec poskytuje jemnou masáž. Použitím obou příslušenství zlepšíte krevní oběh v chodidlech. Odstraňovač ztvrdlé kůže slouží k odstraňování odumřelé kůže chodidel. Vložte nástavec na hřídel a jednoduše na něj zatlačte nohou. Motor jednotky se spustí. Motor jednotky je vybaven vestavěnou ochranou proti přetížení. Pokud hrozí přetížení nebo přehřátí motoru, motor se vypne. Jakmile teplota motoru klesne na přijatelnou úroveň, opět se spustí. VÝBĚR RŮZNÝCH FUNKCÍ Vibrační masáž + teplá bublinková koupel Teplá koupel s bublinkami. Ideální pro koupel nohou nebo pro stimulaci pomocí vibrační masáže, která postupně slábne. Vibrační masáž + masáž teplou vodou Ovladatelné ohřívače vody udržují teplotu vody mezi 20 C a 50 C, jak je vyžadováno. Zlepšuje krevní oběh. Nastavitelné masážní válečky Pohybem nohou dopředu a dozadu po nastavitelných masážních válečcích stimulujete reflexní centra chodidel. Účinnost masáže se zvýší použitím infračervené masáže. Čištění a údržba Jde o zařízení určené k péči o tělo, nikoliv o umyvadlo. Před použitím si umyjte chodidla a používejte čistou vodu. Nečistoty ucpávají vzduchové trysky a snižují množství bublinek. POSTUP ČIŠTĚNÍ: Po použití jednoduše vypláchněte vodou. Nikdy neponořujte do vody celou jednotku. Všechny povrchy můžete otřít navlhčeným hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Poté jednotku opláchněte a osušte. ULOŽENÍ: Ujistěte se, že je jednotka odpojená od sítě, studená a nenachází se v ní voda. Poté ji uložte na čisté a suché místo. Před uložením zařízení omotejte napájecí šňůru kolem nožek na spodní části. Nikdy jednotku nezavěšujte za napájecí šňůru. CZ - 7

8 CZ Odstraňování poruch Přístroj nefunguje - Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu - Zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrické napětí. Pro kontrolu můžete použít jiný elektrický spotřebič. - Zkontrolujte, není-li poškozen přívodní kabel. Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: - zásahu do přístroje (zásah do výrobku může provést pouze autorizovaný servis). - poškození přístroje vlivem živelné pohromy. - jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou. - nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. - používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti. - zjevné mechanické poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání. Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. Nepodstatné odchylky od standartního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější směrnice Evropské unie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodě nebo autorizovaném servisním středisku. CZ - 8

9 CZ Technická specifikace - Masážní přístroj na nohy - Ohřev vody dle nastavení teploty v rozsahu C - 5 funkcí: vibrační masáž, whirlpool, infra, ohřev vody, ionizace - Časovač až 60 min - LCD displej s modrým podsvícením - Dálkové ovládání - Motorizovaná pedikůra se třemi nástavci, 6 odnímatelných masážních válečků - Barva bílofialová - Napájení: 230 V ~ 50 Hz - Příkon: 360 W - Rozměry: 39 x 25 x 48 cm - Hmotnost: 4,1 Kg Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. Případné další dotazy zasílejte na VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITE- LEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ. Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ CZ - 9

10 SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Všeobecné bezpečnostné pokyny Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou. Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaný servis. Používajte len originálne príslušenstvo. Rešpektujte prosím nasledujúce Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj. Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj Jednotku nezapojujte ani neodpojujte zo zásuvky, ak máte nohy vo vode. Než jednotku zapojíte alebo odpojíte, uistite, že tlačidlo napájania v polohe VYPNUTÝ. NIKDY jednotku neponárajte celkom do vody alebo iných tekutín za účelom čistenia či inými účelmi. NIKDY nepoužívajte spotrebič bez vody. V jednotke si NESTÚPAJTE, ani do nej nevkladajte žiadne iné predmety. Používajte len v sede. NENECHÁVEJTE jednotku zapnutou, pokiaľ ju nepoužívate, alebo sa nechystáte ju použiť. Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, ak je šnúra alebo zástrčka poškodená. Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, bolo upustené alebo akokoľvek poškodené, zavezte ho do najbližšieho servisného strediska a nechajte ju preveriť a opraviť. NEŤAHAJTE jednotku za šnúru, ani šnúru nepoužívajte ako rukoväť. Ak je jednotka používaná deťmi a chorými osobami, alebo v jej blízkosti, je nutný STÁLY DOHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE v priebehu spánku, alebo ste ospalí. POUŽÍVAJTE LEN na plochom, rovnom povrchu vo vnútri. Nikdy nepoužívajte vonku. Ak cítite pri používaní nepohodlí, alebo vyvolalo použitie bolesť či podráždenie, prestaňte zariadenie používať. Nikdy nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené chodidla, alebo ak máte kožnú vyrážku. Najprv sa obráťte na svojho lekára. Zariadenie má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí byť pri používaní zariadenia opatrné. Zariadenie nie je určené k používaniu deťmi alebo inými osobami bez pomoci či dohľadu, pokiaľ ich fyzické, zmyslové a mentálne schopnosti bránia bezpečnému použitiu. Je treba dohliadnuť, aby si deti so zariadením nehrali. SK - 10

11 SK Popis ovládacích prvků P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Vrchný kryt Ovládací panel Prvky infra masáže Odnímateľné masážne valčeky Značka maximálnej hladiny vody Vzduchové trysky Motorizovaná pedikúra Nástavce pre pedikúru Vibračná masáž Bublinková masáž Infračervená masáž Masáž teplou vodou Popis ovládacích prvkov T1 Tlačidlo zapnutie / vypnutie. Po zapnutí bude jednotka e rovnakom režime ako posledné použité nastavenie. T2 Tlačidlo časovača. Maximálne nastavenie doby je 60 minút. Každé stlačenie tohto tlačidla hodnotu zvýši o 10 min. T3 Tlačidlo voľby funkcie T4 Takto vybranú funkciu zapnete alebo vypnete. (Pri pridržaní tlačidiel po dobu dlhšiu než 2 sekundy prejdete do režimu rýchleho prechádzania displeja a nastavovania.) T5 Tlačidlo zvýšenia teploty. Každým stlačením sa teplota zvýši o 1 C. Maximálne nastavenie je 50 C. T6 Tlačidlo zníženia teploty. Každým stlačením sa teplota zníži o 1 C. Minimálne nastaveieí je 20 C. SK - 11

12 SK Popis diaľkového ovládania P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Tlačidlo pre zvýšení teploty Tlačidlo pre zníženie teploty Infračervený zdroj pre spojení s jednotkou masáže Tlačidlo pre prepínanie funkcií Tlačidlo zapnutí / vypnutí Potvrdzovanie voľby Tlačidlo časovače P15 P16 Proti sklzové nožičky Prívodní kábel Nástavce pre pedikúru P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 Kefa Masážny nástavec Odstraňovač kože Hriadeľ pre nasadenie nástavcu Masážny valček Priestor pre umiestenie masážneho valčeku Priečka SK - 12

13 SK Pokyny k použitiu Správne použitie má za následok zvýšenie krvného obehu v pokožke chodidiel, čo sa prejavuje príjemným a dlhodobým pocitom tepla (vzrast teploty pokožky). Masážne kúpele nôh v pravidelných intervaloch zlepšuje krvný obeh v chodidlách a nepriamo tiež v celých nohách. Potom, čo nastavíte teplotu vody na ovládacom panely jednotky, ohrievací systém s kontrolou teploty udržuje požadovanú teplotu v masážnom prístroji. Stimulačné body fungujú ako jemné prsty, ktoré sa dotýkajú vašich chodidiel, a poskytujú vám tak účinnú a povzbudzujúcu masáž. Ich účinnosť môžete ľahko ovládať tak, že ľahko zvýšite, alebo naopak znížite tlak nôh na podložku. Prúdy vzduchových bubliniek vašim nohám poskytnú relaxačnú teplú bublinkovú kúpeľ. Ako zariadenie používať V jednotke si nikdy nestúpajte!! 1) Zariadenie musí byť používané s vodou. 2) Naplňte jednotku vlažnou vodou. Neplňte viac než po značku MAX jednotky. 3) Uistite sa, že jednotka je VYPNUTÁ. Potom zapojte napájaciu šnúru do elektrickej zásuvky 230V 50 Hz. Stlačením tlačidla T1 jednotku zapnite. 4) Po zapnutí bude voda udržovaná požadovanú teplotu vody v prístroji. Stimulačné body fungujú ako jemné prsty, ktoré sa dotýkajú vašich chodidiel, a poskytujú vám tak účinnú a povzbudzujúcu masáž. Ich účinnosť môžete ľahko ovládať tak, že ľahko zvýšite, alebo naopak znížite tlak nôh na podložku. 5) Jednotlivé nastavenia možno ľahko meniť stlačením tlačidla voľby funkcie T3 a potvrdením zapnutia/ vypnutia tlačidlom T7. Funkcie: 1. Vibračná masáž Na dne masážneho prístroja na chodidla sa nachádzajú magnety a stimulačné body. Táto vibračná masáž stimuluje reflexné centrá v chodidlách, zlepšuje krvný obeh a maximálne uvoľňuje chodidla. 2. Bublinková masáž Teplá kúpeľ s bublinkami. Ideálna pre kúpeľ nôh alebo pre stimuláciu pomocou vibračnej masáže, ktorá postupne slabne. 3. Masáž horkou vodou Voda je ohrievaná výhrevným telesom a teplotu vody možno zvoliť nastaviteľným termostatom. Maximálne nastavenie teploty vody je 50 C. Konstantná požadovaná teplota vody vám umožní užiť si maximálne účinnú a osviežujúcu masáž. SK - 13

14 SK Tabuľka rastu teploty vody v čase (len pre referencie) Voda má na začiatku izbovú teplotu (22 C) Čas (min) Teplota vody C Nastavenie teploty Nastavenie teploty vody je v rozsahu C. Po každom stlačení tlačidiel T5 alebo P8 sa zvýši nastavenie teploty o 1 C. Maximálne nastavenie je 50 C. Pre zníženie nastavenia požadovanej teploty použite tlačidla T6 alebo P9 na diaľkovom ovládači. Najpríjemnejší teplota vody je bežne medzi 36 C a 42 C. 5. Funkcia časovače Pre vypnutie jednotky za určitú dobu je vhodné použiť časovač. Za nastavený čas dôjde k automatickému vypnutiu masáže. Rozsah je min. Po každom stlačení tlačidla T2 alebo P14 na diaľkovom ovládači sa pridá 10 minút, maximální nastavenie časovača je 60 min. 6. Infračervená masáž Slúži ku zlepšení krvného obehu v chodidlách a nepriamo tiež v celých nohách. Nastavenie funkcií Ak je zariadenie zapnuté, zobrazujú sa na displeji všetky aktívne funkcie. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať niektorú funkciu, stlačte tlačidlo T3 vždy jedenkrát, dokiaľ nezačne symbol funkcie, ktorú chcete zmeniť, na displeji blikať. Stlačením tlačidla T4 vybranú funkciu zapnete alebo vypnete. SK - 14

15 SK Konstantná teplota vody V prípade, že teplota vody klesne pod nastavenú hodnotu, na displeji sa zobrazí symbol. To znamená, že je zapnutý ohrievač. Ako náhle voda dosiahne nastavené teploty, symbol zmizne. Príslušenstvo pre pedikúru S jednotkou sú dodávané tri kusy príslušenstva. Kefa možno použiť ku stimulácii reflexných centier na chodidlách a masážny nástavec poskytuje jemnú masáž. Použitím oboch príslušenstiev zlepšíte krvný obeh v chodidlách. Odstraňovač tvrdej kože slúži k odstraňovaniu odumretej kože chodidiel. Vložte nástavec na hriadeľ a jednoducho na neho zatlačte nohou. Motor jednotky sa spustí. Motor jednotky je vybavený vstavanou ochranou proti preťaženiu. Pokiaľ hrozí preťaženie alebo prehriatie motora, motor sa vypne. Ako náhle teplota motoru klesne na prijateľnú úroveň, opäť sa spustí. VÝBER RÔZNÝCH FUNKCIÍ Vibračná masáž + teplá bublinková kúpeľ Teplá kúpeľ s bublinkami. Ideálna pre kúpeľ nohou alebo pre stimuláciu pomocou vibračnej masáže, ktorá postupne slabne. Vibračný masáž + masáž teplou vodou Ovládateľné ohrievače vody udržujú teplotu vody medzi 20 C a 50 C, ako je vyžadované. Zlepšuje krvný obeh. Nastaviteľné masážne valčeky Pohybom nôh dopredu a dozadu po nastaviteľných masážnych valčekoch stimulujete reflexní centra chodidiel. Účinnosť masáže sa zvýši použitím infračervenej masáže. Čistenie a údržba Ide o zariadenie určené k starostlivosti o telo, nielen o umývadlo. Pred použitím si umyte chodidlá a používajte čistú vodu. Nečistoty upchávajú vzduchové trysky a znižujú množstvo bubliniek. POSTUP ČISTENIA: Po použití jednoducho vypláchnite vodou. Nikdy neponárajte do vody celú jednotku. Všetky povrchy môžete otrieť navlhčenou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Potom jednotku opláchnite a osušte. ULOŽENIE: Uistite sa, že je jednotka odpojená od siete, studená a nenachádza sa v nej voda. Potom ju uložte na čistého a suchého miesta. Pred uložením zariadenia omotajte napájaciu šnúru okolo nôžok na spodnej časti. Nikdy jednotku nezavesujte za napájaciu šnúru. SK - 15

16 SK Odstraňovanie porúch Prístroj nefunguje - Skontrolujte pevné usadenie prívodného kábla - Skontrolujte, či je v zásuvke elektrické napätie. Pre kontrolu môžete použiť iný elektrický spotrebič. - Skontrolujte, ak nie je poškodený prívodný kábel. Záruka Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo vadou použitých materiálov. Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie. Nárok na záruku je možné uplatniť iba po predložení záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtu) s typovým označením výrobku, dátumom a čitateľnou pečiatkou predajne. Nárok sa uplatňuje u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u niektorého z autorizovaných servisných stredísk. Zákazník stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis v prípade: - zásahu do prístroja neoprávnenou osobou. - poškodenie prístroja vplyvom živelnej pohromy. - akejkoľvek zmeny v záručnom liste spôsobenej neoprávnenou osobou. - nevyplnenie záručného listu, straty záručného listu. - používanie výrobku pre iné účely než je obvyklé, hlavne pokiaľ bol používaný k profesio nálnej či inej zárobkovej činnosti. - zjavné mechanické poškodenie. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru nad rámec bežného používania. Poškodenie príslušenstva nie je automatickým dôvodom pre bezplatnú výmenu kompletného prístroja. Nepodstatné odchýlky od štandartného provedenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, si výrobca vyhradzuje. Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napríklad elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostných predpisov. Materiál výrobku splňuje najnovšie smernice Európskej únie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záručnej doby je možné za úplatu urobiť opravy v príslušnom obchode alebo autorizovanom servisnom stredisku. SK - 16

17 SK Technická špecifikácie - Masážny prístroj na nohy - Ohrev vody podľa nastavenia teploty v rozsahu C - 5 funkcií: vibračná masáž, whirlpool, infra, ohrev vody, ionizácia - Časovač až 60 min - LCD displej s modrým podsvietením - Diaľkové ovládanie - Motorizovaná pedikúra s tromi nástavcami, 6 odnímateľných masážnych valčekov - Farba bielo fialová - Napájanie: 230 V ~ 50 Hz - Príkon: 360 W - Rozmery: 39 x 25 x 48 cm - Hmotnosť: 4,1 Kg Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku. Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBI- TEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPO- TREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u spoločnosti Elektrowin a.s. pod číslom 05065/06-ECZ. Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ SK - 17

18 ENG Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. General Safety Instructions The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water. Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged. Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type. Pay careful attention to the following Special Safety Instructions for this unit. Special safety instructions for this unit DO NOT attempt to plug in and unplug the unit while feet are in water. Before plugging in or unplugging the unit, be sure the power key is in OFF position. NEVER immerse the unit completely into water or other liquid for cleaning or other purposes The appliance must be operated with water. DO NOT stand up or placing other objects in the unit, use it only when you are in sitting position. DO NOT leave the unit in ON position when the unit are not in use or ready for use. DO NOT operate the unit if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly, or has been dropped or damaged in any way whatsoever. Take it to the nearest service centre for examination and repair, or for mechanical adjustment. DO NOT pull the unit by the cord, or use as a handle. CLOSE SUPERVISION is necessary when the unit is used by, or near children, or invalid. DO NOT use while sleeping, or if you feel drowsy. USE ONLY on a flat level surface indoors, never use outdoors. Discontinue use if you feel discomfort, or if any pain or irritation resulted, never use for swollen or inflamed feet, or if feet have any skin eruptions. First, consult your physician. The appliance has a hot surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. ENG - 18

19 ENG Description of the controls P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Cap Control panel Bottom infrared Adjustable massage rollers Maximum water level Bubble jet Pedicure Pedicare accessories storage Vibration massage Bubble massage Infrared massage Hot water massage FEATURES PRESENTATION T1 TOn/Off power key, when power on,the unit resumes the last settings. T2 Timer key, maximum setting time 60 min. every press increases10 min. T3 Function key T4 Once for turning the selected function on or off. T5 Increase temperature setting key, every press increases 1 C, maximum setting 50 C. T6 Decrease temperature setting key, every press decreases 1 C, minimum setting 20 C. (continuous pressing either keys more than two seconds. Display turns to fast scan mode.) ENG - 19

20 ENG Remote control P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Increase temperature key Decrease temperature key Infrared Function setting key On/off key Setting key Timer key P15 P16 Non-skod rubber foot Power cord Pedicure accessories P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 Brush Massage wheel Callus remover Massage wheel Massage rolle Line position Keel ENG - 20

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Bibione 1 / Bibione 1 ION / Korsika 1 / Korsika 1 ION Costa Brava 2 / Costa Brava 2 ION / Mallorca 2 Mallorca 2 ION / Mallorca 2 CE ION / Chalkidiki 2 Chalkidiki 2 ION / Tenerife 3 / Tenerife 3 ION NÁVOD

Více

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8200 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3 Tlačítka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí

Více

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3 Vážený zákazníku

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual TA 11400 QUAD Návod k použití Návod Na použitie instrukcja obsługi user manual használati ÚtmutatÓ dotykový TABLEt dotykový TABLEt Tablet dotykowy Touch TablEt táblagép UPOZORNĚNÍ Chraňte před nárazy tvrdými

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina 1 English 26 Čeština 51 Ελληνικά 76 Magyar 101 Polski 126 Slovenčina English Warning Failure to properly set up, use and care for the Xbox 360 video game and entertainment system can increase the risk

Více

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA OKC654T OKC954T INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE CZ Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL 8 Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE

Více

Návod na použití IN 3331 Vibrační posilovací stroj RITA (TO-1100) DÍLY POKYNY K BEZPEČNOSTI POSTUP MONTÁŽE VAROVÁNÍ A INSTALACE STROJE OVLÁDACÍ PANEL INSTRUKCE K PROVOZU CVIKY SCHÉMA ROZKLADU SEZNAM DÍLŮ

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ

AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ TM AUTOMATICKÁ KONVICE PRO P ÍPRAVU âaje OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost

Více

ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE

ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER EN ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE MOTOROVEJ ROTAČNEJ KEFY INSTRUKCJA

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli,

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli, Rejstřík SELECT LANGUAGE 1 Před prvním použitím 2 Spuštění Tablet 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

Řezačka dlažby Sharks SH 110

Řezačka dlažby Sharks SH 110 INSTRUKČNÍ MANUÁL Řezačka dlažby Sharks SH 110 Obj.č. SHK262 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více