NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL"

Transkript

1 SPA 2838 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Neopravujte přístroj vlastními silami, vyhledejte autorizovaný servis. Používejte jen originální příslušenství. Respektujte, prosím, následující Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj. Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj Jednotku nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky, máte-li nohy ve vodě. Než jednotku zapojíte nebo odpojíte, ujistěte, že tlačítko napájení je v poloze VYPNUTO. NIKDY jednotku neponořujte zcela do vody nebo jiných tekutin za účelem čištění či jinými účely. NIKDY nepoužívejte spotřebič bez vody. V jednotce si NESTOUPEJTE, ani do ní nevkládejte žádné jiné předměty. Používejte pouze v sedě. NENECHÁVEJTE jednotku zapnutou, pokud ji nepoužíváte, nebo se nechystáte ji použít. Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, je-li šňůra nebo zástrčka poškozená. Pokud zařízení nepracuje správně, bylo upuštěno nebo jakkoliv poškozeno, zavezte je do nejbližšího servisního střediska a nechte je prověřit a opravit. NETAHEJTE jednotku za šňůru, ani šňůru nepoužívejte jako rukojeť. Je-li jednotka používána dětmi a nemocnými osobami, nebo v jejich blízkosti, je nutný STÁLÝ DOHLED. NEPOUŽÍVEJTE během spánku, nebo jste-li ospalí. POUŽÍVEJTE POUZE na plochém, rovném povrchu uvnitř. Nikdy nepoužívejte venku. Cítíte-li při používání nepohodlí, nebo vyvolalo-li použití bolest či podráždění, přestaňte zařízení používat. Nikdy nepoužívejte na nateklá nebo zanícená chodidla, nebo máte-li kožní vyrážku. Nejprve se obraťte na svého lékaře. Zařízení má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné. Zařízení není určeno k používání dětmi nebo jinými osobami bez pomoci či dohledu, pokud jejich fyzické, smyslové a mentální schopnosti brání bezpečnému použití. Je třeba dohlédnout, aby si děti se zařízením nehrály. CZ -

3 CZ Popis ovládacích prvků P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Vrchní kryt Ovládací panel Prvky infra masáže Odnímatelné masážní válečky Zmačka maximální hladiny vody Vzduchové trysky Motorizovaná pedikůra Nástavce pro pedikůru Vibrační masáž Bublinková masáž Infračervená masáž Masáž teplolou vodou Popis ovládacích prvků T1 Tlačítko zapnutí / vypnutí. Po zapnutí bude jednotka ve stejném režimu jako poslední použité nastavení. T2 Tlačítko časovače. Maximální nastavení doby je 60 minut. Každé stisknutí tohoto tlačítka hodnotu zvýší o 10 min. T3 Tlačítko volby funkce T4 Takto vybranou funkci zapnete nebo vypnete. (Při přidržení tlačítek po dobu delší než 2 s přejdete do režimu rychlého procházení displeje a nastavování.) T5 Tlačítko zvýšení teploty. Každým stisknutím se teplota zvýší o 1 C. Maximální nastavení je 50 C. T6 Tlačítko snížení teploty. Každým stisknutím se teplota sníží o 1 C. Minimální nastavení je 20 C. CZ -

4 CZ Popis dálkového ovládání P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Tlačítko pro zvýšení teploty Tlačítko pro snížení teploty Infracervený zdroj pro spojení s jednotkou masáže Tlačítko pro přepínání fukcí Tlačítko zapnutí / vypnutí Potrvzování volby Tlačítko časovače P15 P16 Protiskluzné nožičky Přívodní kabel Nástavce pro pedikuru P17 Kartáč P18 Masážní nástavec P19 Odstraňovač kůže P20 Hřídel pro nasazení nástavců P21 Masážní váleček P22 Prostor pro umístění masážního válečku P23 Přepážka CZ - 4

5 CZ Pokyny k použití Správné použití má za následek zvýšení krevního oběhu v pokožce chodidel, což se projevuje příjemným a dlouhodobým pocitem tepla (vzrůst teploty pokožky). Masážní koupele nohou v pravidelných intervalech zlepšují krevní oběh v chodidlech a nepřímo také v celých nohou. Poté, co nastavíte teplotu vody na ovládacím panelu jednotky, ohřívací systém s kontrolou teploty udržuje požadovanou teplotu v masážním přístroji. Stimulační body fungují jako jemné prsty, které se dotýkají vašich chodidel, a poskytují vám tak účinnou a povzbuzující masáž. Jejich účinnost můžete snadno ovládat tak, že lehce zvýšíte, nebo naopak snížíte tlak nohou na podložku. Proudy vzduchových bublinek vašim nohám poskytnou relaxační teplou bublinkovou koupel. Jak zařízení používat V jednotce si nikdy nestoupejte!! 1) Zařízení musí být používáno s vodou. 2) Naplňte jednotku vlažnou vodou. Neplňte více než po značku MAX jednotky. 3) Ujistěte se, že jednotka je VYPNUTÁ. Poté zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky 230V 50 Hz. Stisknutím tlačítka T1 jednotku zapněte. 4) Po zapnutí bude voda udržována požadovanou teplotu vody v přístroji. Stimulační body fungují jako jemné prsty, které se dotýkají vašich chodidel, a poskytují vám tak účinnou a povzbuzující masáž. Jejich účinnost můžete snadno ovládat tak, že lehce zvýšíte, nebo naopak snížíte tlak nohou na podložku. 5) Jednotlivá nastavení lze snadno měnit stiskem tlačítka volby funkce T3 a potvrzením zapnutí / vypnutí tlačítkem T7. Funkce: 1. Vibrační masáž Na dně masážního přístroje na chodidla se nacházejí magnety a stimulační body. Tato vibrační masáž stimuluje reflexní centra v chodidlech, zlepšuje krevní oběh a maximálně uvolňuje chodidla. 2. Bublinková masáž Teplá koupel s bublinkami. Ideální pro koupel nohou nebo pro stimulaci pomocí vibrační masáže, která postupně slábne. 3. Masáž horkou vodou Voda je ohřívaná topným tělesem a teplotu vody lze zvolit nastavitelným termostatem. Maximální nastavení teploty vody je 50 C. Konstantní požadovaná teplota vody vám umožní užít se maximálně účinnou a osvěžující masáž. CZ - 5

6 CZ Tabulka růstu teploty vody v čase (pouze pro referenci) Voda má na začátku pokojovou teplotu (22 C) Čas (min) Teplota vody C Nastavení teploty Nastavení teploty vody je v rozsahu C. Po každém stisknutí tlačítek T5 nebo P8 se zvýší nastavení teploty o 1 C. Maximální nastavení je 50 C. Pro snížení nastavení požadované teploty použijte tlačítka T6 nebo P9 na dálkovém ovladači. Nejpříjemnější teplota vody je běžně mezi 36 C a 42 C. 5. Funkce časovače Pro vypnutí jednotky za určitou dobu je vhodné použít časovač. Za nastavený čas dojde k automatickému vypnutí masáže. Rozsah je min. Po každém stisknutí tlačítka T2 nebo P14 na dálkovém ovladači se přidá 10 minut, maximální nastavení časovače je 60 min. 6. Infračervená masáž Slouží ke zlepšení krevního oběhu v chodidlech a nepřímo také v celých nohou. Nastavení funkcí Je-li zařízení zapnuté, zobrazují se na displeji všechny aktivní funkce. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat některou funkci, stiskněte tlačítko T3 vždy jednou, dokud nezačne symbol funkce, kterou chcete změnit, na displeji blikat. Stisknutím tlačítka T4 vybranou funkci zapnete nebo vypnete. CZ - 6

7 CZ Konstantní teplota vody V případě, že teplota vody klesne pod nastavenou hodnotu, na displeji se zobrazí symbol. To znamená, že je zapnutý ohřívač. Jakmile voda dosáhne nastavené teploty, symbol zmizí. Příslušenství pro pedikúru S jednotkou jsou dodávány tři kusy příslušenství. Kartáč lze použít ke stimulaci reflexních center na chodidlech a masážní nástavec poskytuje jemnou masáž. Použitím obou příslušenství zlepšíte krevní oběh v chodidlech. Odstraňovač ztvrdlé kůže slouží k odstraňování odumřelé kůže chodidel. Vložte nástavec na hřídel a jednoduše na něj zatlačte nohou. Motor jednotky se spustí. Motor jednotky je vybaven vestavěnou ochranou proti přetížení. Pokud hrozí přetížení nebo přehřátí motoru, motor se vypne. Jakmile teplota motoru klesne na přijatelnou úroveň, opět se spustí. VÝBĚR RŮZNÝCH FUNKCÍ Vibrační masáž + teplá bublinková koupel Teplá koupel s bublinkami. Ideální pro koupel nohou nebo pro stimulaci pomocí vibrační masáže, která postupně slábne. Vibrační masáž + masáž teplou vodou Ovladatelné ohřívače vody udržují teplotu vody mezi 20 C a 50 C, jak je vyžadováno. Zlepšuje krevní oběh. Nastavitelné masážní válečky Pohybem nohou dopředu a dozadu po nastavitelných masážních válečcích stimulujete reflexní centra chodidel. Účinnost masáže se zvýší použitím infračervené masáže. Čištění a údržba Jde o zařízení určené k péči o tělo, nikoliv o umyvadlo. Před použitím si umyjte chodidla a používejte čistou vodu. Nečistoty ucpávají vzduchové trysky a snižují množství bublinek. POSTUP ČIŠTĚNÍ: Po použití jednoduše vypláchněte vodou. Nikdy neponořujte do vody celou jednotku. Všechny povrchy můžete otřít navlhčeným hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Poté jednotku opláchněte a osušte. ULOŽENÍ: Ujistěte se, že je jednotka odpojená od sítě, studená a nenachází se v ní voda. Poté ji uložte na čisté a suché místo. Před uložením zařízení omotejte napájecí šňůru kolem nožek na spodní části. Nikdy jednotku nezavěšujte za napájecí šňůru. CZ - 7

8 CZ Odstraňování poruch Přístroj nefunguje - Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu - Zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrické napětí. Pro kontrolu můžete použít jiný elektrický spotřebič. - Zkontrolujte, není-li poškozen přívodní kabel. Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: - zásahu do přístroje (zásah do výrobku může provést pouze autorizovaný servis). - poškození přístroje vlivem živelné pohromy. - jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou. - nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. - používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti. - zjevné mechanické poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání. Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. Nepodstatné odchylky od standartního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější směrnice Evropské unie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodě nebo autorizovaném servisním středisku. CZ - 8

9 CZ Technická specifikace - Masážní přístroj na nohy - Ohřev vody dle nastavení teploty v rozsahu C - 5 funkcí: vibrační masáž, whirlpool, infra, ohřev vody, ionizace - Časovač až 60 min - LCD displej s modrým podsvícením - Dálkové ovládání - Motorizovaná pedikůra se třemi nástavci, 6 odnímatelných masážních válečků - Barva bílofialová - Napájení: 230 V ~ 50 Hz - Příkon: 360 W - Rozměry: 39 x 25 x 48 cm - Hmotnost: 4,1 Kg Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. Případné další dotazy zasílejte na VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITE- LEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ. Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ CZ - 9

10 SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Všeobecné bezpečnostné pokyny Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou. Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaný servis. Používajte len originálne príslušenstvo. Rešpektujte prosím nasledujúce Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj. Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj Jednotku nezapojujte ani neodpojujte zo zásuvky, ak máte nohy vo vode. Než jednotku zapojíte alebo odpojíte, uistite, že tlačidlo napájania v polohe VYPNUTÝ. NIKDY jednotku neponárajte celkom do vody alebo iných tekutín za účelom čistenia či inými účelmi. NIKDY nepoužívajte spotrebič bez vody. V jednotke si NESTÚPAJTE, ani do nej nevkladajte žiadne iné predmety. Používajte len v sede. NENECHÁVEJTE jednotku zapnutou, pokiaľ ju nepoužívate, alebo sa nechystáte ju použiť. Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, ak je šnúra alebo zástrčka poškodená. Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, bolo upustené alebo akokoľvek poškodené, zavezte ho do najbližšieho servisného strediska a nechajte ju preveriť a opraviť. NEŤAHAJTE jednotku za šnúru, ani šnúru nepoužívajte ako rukoväť. Ak je jednotka používaná deťmi a chorými osobami, alebo v jej blízkosti, je nutný STÁLY DOHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE v priebehu spánku, alebo ste ospalí. POUŽÍVAJTE LEN na plochom, rovnom povrchu vo vnútri. Nikdy nepoužívajte vonku. Ak cítite pri používaní nepohodlí, alebo vyvolalo použitie bolesť či podráždenie, prestaňte zariadenie používať. Nikdy nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené chodidla, alebo ak máte kožnú vyrážku. Najprv sa obráťte na svojho lekára. Zariadenie má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí byť pri používaní zariadenia opatrné. Zariadenie nie je určené k používaniu deťmi alebo inými osobami bez pomoci či dohľadu, pokiaľ ich fyzické, zmyslové a mentálne schopnosti bránia bezpečnému použitiu. Je treba dohliadnuť, aby si deti so zariadením nehrali. SK - 10

11 SK Popis ovládacích prvků P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Vrchný kryt Ovládací panel Prvky infra masáže Odnímateľné masážne valčeky Značka maximálnej hladiny vody Vzduchové trysky Motorizovaná pedikúra Nástavce pre pedikúru Vibračná masáž Bublinková masáž Infračervená masáž Masáž teplou vodou Popis ovládacích prvkov T1 Tlačidlo zapnutie / vypnutie. Po zapnutí bude jednotka e rovnakom režime ako posledné použité nastavenie. T2 Tlačidlo časovača. Maximálne nastavenie doby je 60 minút. Každé stlačenie tohto tlačidla hodnotu zvýši o 10 min. T3 Tlačidlo voľby funkcie T4 Takto vybranú funkciu zapnete alebo vypnete. (Pri pridržaní tlačidiel po dobu dlhšiu než 2 sekundy prejdete do režimu rýchleho prechádzania displeja a nastavovania.) T5 Tlačidlo zvýšenia teploty. Každým stlačením sa teplota zvýši o 1 C. Maximálne nastavenie je 50 C. T6 Tlačidlo zníženia teploty. Každým stlačením sa teplota zníži o 1 C. Minimálne nastaveieí je 20 C. SK - 11

12 SK Popis diaľkového ovládania P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Tlačidlo pre zvýšení teploty Tlačidlo pre zníženie teploty Infračervený zdroj pre spojení s jednotkou masáže Tlačidlo pre prepínanie funkcií Tlačidlo zapnutí / vypnutí Potvrdzovanie voľby Tlačidlo časovače P15 P16 Proti sklzové nožičky Prívodní kábel Nástavce pre pedikúru P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 Kefa Masážny nástavec Odstraňovač kože Hriadeľ pre nasadenie nástavcu Masážny valček Priestor pre umiestenie masážneho valčeku Priečka SK - 12

13 SK Pokyny k použitiu Správne použitie má za následok zvýšenie krvného obehu v pokožke chodidiel, čo sa prejavuje príjemným a dlhodobým pocitom tepla (vzrast teploty pokožky). Masážne kúpele nôh v pravidelných intervaloch zlepšuje krvný obeh v chodidlách a nepriamo tiež v celých nohách. Potom, čo nastavíte teplotu vody na ovládacom panely jednotky, ohrievací systém s kontrolou teploty udržuje požadovanú teplotu v masážnom prístroji. Stimulačné body fungujú ako jemné prsty, ktoré sa dotýkajú vašich chodidiel, a poskytujú vám tak účinnú a povzbudzujúcu masáž. Ich účinnosť môžete ľahko ovládať tak, že ľahko zvýšite, alebo naopak znížite tlak nôh na podložku. Prúdy vzduchových bubliniek vašim nohám poskytnú relaxačnú teplú bublinkovú kúpeľ. Ako zariadenie používať V jednotke si nikdy nestúpajte!! 1) Zariadenie musí byť používané s vodou. 2) Naplňte jednotku vlažnou vodou. Neplňte viac než po značku MAX jednotky. 3) Uistite sa, že jednotka je VYPNUTÁ. Potom zapojte napájaciu šnúru do elektrickej zásuvky 230V 50 Hz. Stlačením tlačidla T1 jednotku zapnite. 4) Po zapnutí bude voda udržovaná požadovanú teplotu vody v prístroji. Stimulačné body fungujú ako jemné prsty, ktoré sa dotýkajú vašich chodidiel, a poskytujú vám tak účinnú a povzbudzujúcu masáž. Ich účinnosť môžete ľahko ovládať tak, že ľahko zvýšite, alebo naopak znížite tlak nôh na podložku. 5) Jednotlivé nastavenia možno ľahko meniť stlačením tlačidla voľby funkcie T3 a potvrdením zapnutia/ vypnutia tlačidlom T7. Funkcie: 1. Vibračná masáž Na dne masážneho prístroja na chodidla sa nachádzajú magnety a stimulačné body. Táto vibračná masáž stimuluje reflexné centrá v chodidlách, zlepšuje krvný obeh a maximálne uvoľňuje chodidla. 2. Bublinková masáž Teplá kúpeľ s bublinkami. Ideálna pre kúpeľ nôh alebo pre stimuláciu pomocou vibračnej masáže, ktorá postupne slabne. 3. Masáž horkou vodou Voda je ohrievaná výhrevným telesom a teplotu vody možno zvoliť nastaviteľným termostatom. Maximálne nastavenie teploty vody je 50 C. Konstantná požadovaná teplota vody vám umožní užiť si maximálne účinnú a osviežujúcu masáž. SK - 13

14 SK Tabuľka rastu teploty vody v čase (len pre referencie) Voda má na začiatku izbovú teplotu (22 C) Čas (min) Teplota vody C Nastavenie teploty Nastavenie teploty vody je v rozsahu C. Po každom stlačení tlačidiel T5 alebo P8 sa zvýši nastavenie teploty o 1 C. Maximálne nastavenie je 50 C. Pre zníženie nastavenia požadovanej teploty použite tlačidla T6 alebo P9 na diaľkovom ovládači. Najpríjemnejší teplota vody je bežne medzi 36 C a 42 C. 5. Funkcia časovače Pre vypnutie jednotky za určitú dobu je vhodné použiť časovač. Za nastavený čas dôjde k automatickému vypnutiu masáže. Rozsah je min. Po každom stlačení tlačidla T2 alebo P14 na diaľkovom ovládači sa pridá 10 minút, maximální nastavenie časovača je 60 min. 6. Infračervená masáž Slúži ku zlepšení krvného obehu v chodidlách a nepriamo tiež v celých nohách. Nastavenie funkcií Ak je zariadenie zapnuté, zobrazujú sa na displeji všetky aktívne funkcie. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať niektorú funkciu, stlačte tlačidlo T3 vždy jedenkrát, dokiaľ nezačne symbol funkcie, ktorú chcete zmeniť, na displeji blikať. Stlačením tlačidla T4 vybranú funkciu zapnete alebo vypnete. SK - 14

15 SK Konstantná teplota vody V prípade, že teplota vody klesne pod nastavenú hodnotu, na displeji sa zobrazí symbol. To znamená, že je zapnutý ohrievač. Ako náhle voda dosiahne nastavené teploty, symbol zmizne. Príslušenstvo pre pedikúru S jednotkou sú dodávané tri kusy príslušenstva. Kefa možno použiť ku stimulácii reflexných centier na chodidlách a masážny nástavec poskytuje jemnú masáž. Použitím oboch príslušenstiev zlepšíte krvný obeh v chodidlách. Odstraňovač tvrdej kože slúži k odstraňovaniu odumretej kože chodidiel. Vložte nástavec na hriadeľ a jednoducho na neho zatlačte nohou. Motor jednotky sa spustí. Motor jednotky je vybavený vstavanou ochranou proti preťaženiu. Pokiaľ hrozí preťaženie alebo prehriatie motora, motor sa vypne. Ako náhle teplota motoru klesne na prijateľnú úroveň, opäť sa spustí. VÝBER RÔZNÝCH FUNKCIÍ Vibračná masáž + teplá bublinková kúpeľ Teplá kúpeľ s bublinkami. Ideálna pre kúpeľ nohou alebo pre stimuláciu pomocou vibračnej masáže, ktorá postupne slabne. Vibračný masáž + masáž teplou vodou Ovládateľné ohrievače vody udržujú teplotu vody medzi 20 C a 50 C, ako je vyžadované. Zlepšuje krvný obeh. Nastaviteľné masážne valčeky Pohybom nôh dopredu a dozadu po nastaviteľných masážnych valčekoch stimulujete reflexní centra chodidiel. Účinnosť masáže sa zvýši použitím infračervenej masáže. Čistenie a údržba Ide o zariadenie určené k starostlivosti o telo, nielen o umývadlo. Pred použitím si umyte chodidlá a používajte čistú vodu. Nečistoty upchávajú vzduchové trysky a znižujú množstvo bubliniek. POSTUP ČISTENIA: Po použití jednoducho vypláchnite vodou. Nikdy neponárajte do vody celú jednotku. Všetky povrchy môžete otrieť navlhčenou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Potom jednotku opláchnite a osušte. ULOŽENIE: Uistite sa, že je jednotka odpojená od siete, studená a nenachádza sa v nej voda. Potom ju uložte na čistého a suchého miesta. Pred uložením zariadenia omotajte napájaciu šnúru okolo nôžok na spodnej časti. Nikdy jednotku nezavesujte za napájaciu šnúru. SK - 15

16 SK Odstraňovanie porúch Prístroj nefunguje - Skontrolujte pevné usadenie prívodného kábla - Skontrolujte, či je v zásuvke elektrické napätie. Pre kontrolu môžete použiť iný elektrický spotrebič. - Skontrolujte, ak nie je poškodený prívodný kábel. Záruka Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo vadou použitých materiálov. Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie. Nárok na záruku je možné uplatniť iba po predložení záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtu) s typovým označením výrobku, dátumom a čitateľnou pečiatkou predajne. Nárok sa uplatňuje u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u niektorého z autorizovaných servisných stredísk. Zákazník stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis v prípade: - zásahu do prístroja neoprávnenou osobou. - poškodenie prístroja vplyvom živelnej pohromy. - akejkoľvek zmeny v záručnom liste spôsobenej neoprávnenou osobou. - nevyplnenie záručného listu, straty záručného listu. - používanie výrobku pre iné účely než je obvyklé, hlavne pokiaľ bol používaný k profesio nálnej či inej zárobkovej činnosti. - zjavné mechanické poškodenie. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru nad rámec bežného používania. Poškodenie príslušenstva nie je automatickým dôvodom pre bezplatnú výmenu kompletného prístroja. Nepodstatné odchýlky od štandartného provedenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, si výrobca vyhradzuje. Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napríklad elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostných predpisov. Materiál výrobku splňuje najnovšie smernice Európskej únie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záručnej doby je možné za úplatu urobiť opravy v príslušnom obchode alebo autorizovanom servisnom stredisku. SK - 16

17 SK Technická špecifikácie - Masážny prístroj na nohy - Ohrev vody podľa nastavenia teploty v rozsahu C - 5 funkcií: vibračná masáž, whirlpool, infra, ohrev vody, ionizácia - Časovač až 60 min - LCD displej s modrým podsvietením - Diaľkové ovládanie - Motorizovaná pedikúra s tromi nástavcami, 6 odnímateľných masážnych valčekov - Farba bielo fialová - Napájanie: 230 V ~ 50 Hz - Príkon: 360 W - Rozmery: 39 x 25 x 48 cm - Hmotnosť: 4,1 Kg Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku. Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBI- TEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPO- TREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u spoločnosti Elektrowin a.s. pod číslom 05065/06-ECZ. Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ SK - 17

18 ENG Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. General Safety Instructions The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water. Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged. Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type. Pay careful attention to the following Special Safety Instructions for this unit. Special safety instructions for this unit DO NOT attempt to plug in and unplug the unit while feet are in water. Before plugging in or unplugging the unit, be sure the power key is in OFF position. NEVER immerse the unit completely into water or other liquid for cleaning or other purposes The appliance must be operated with water. DO NOT stand up or placing other objects in the unit, use it only when you are in sitting position. DO NOT leave the unit in ON position when the unit are not in use or ready for use. DO NOT operate the unit if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly, or has been dropped or damaged in any way whatsoever. Take it to the nearest service centre for examination and repair, or for mechanical adjustment. DO NOT pull the unit by the cord, or use as a handle. CLOSE SUPERVISION is necessary when the unit is used by, or near children, or invalid. DO NOT use while sleeping, or if you feel drowsy. USE ONLY on a flat level surface indoors, never use outdoors. Discontinue use if you feel discomfort, or if any pain or irritation resulted, never use for swollen or inflamed feet, or if feet have any skin eruptions. First, consult your physician. The appliance has a hot surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. ENG - 18

19 ENG Description of the controls P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Cap Control panel Bottom infrared Adjustable massage rollers Maximum water level Bubble jet Pedicure Pedicare accessories storage Vibration massage Bubble massage Infrared massage Hot water massage FEATURES PRESENTATION T1 TOn/Off power key, when power on,the unit resumes the last settings. T2 Timer key, maximum setting time 60 min. every press increases10 min. T3 Function key T4 Once for turning the selected function on or off. T5 Increase temperature setting key, every press increases 1 C, maximum setting 50 C. T6 Decrease temperature setting key, every press decreases 1 C, minimum setting 20 C. (continuous pressing either keys more than two seconds. Display turns to fast scan mode.) ENG - 19

20 ENG Remote control P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Increase temperature key Decrease temperature key Infrared Function setting key On/off key Setting key Timer key P15 P16 Non-skod rubber foot Power cord Pedicure accessories P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 Brush Massage wheel Callus remover Massage wheel Massage rolle Line position Keel ENG - 20

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SPA 2838 Masážní přístroj na nohy NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážny prístroj na nohy Foot massager CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

Masážní vana nohou DF350C-5

Masážní vana nohou DF350C-5 Masážní vana nohou DF350C-5 Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Obsah Úvod... 2 Instrukce 2 Údržba a péče o přístroj...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SPA 3860 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

MN 836 Oáza NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Přístroj k masáži nohou / Prístroj k masáži nohou / Foot massage

MN 836 Oáza NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Přístroj k masáži nohou / Prístroj k masáži nohou / Foot massage MN 836 Oáza NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Přístroj k masáži nohou / Prístroj k masáži nohou / Foot massage ENG Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. PEP 906 Valence

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. PEP 906 Valence NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL PEP 906 Valence Elektronická skleněná osobní váha Elektronická sklenená osobná váha Electronic glass personal scale Pese-personne electronique en verre

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CV 23 Chateaux NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Vinotéka / Vinotéka / Wine cooler Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL KVE 301S KVE 301G Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektronická kuchyňská váha / Elektronická kuchynská váha / Elektronic kitchen scale Vážený zákazníku, děkujeme Vám za

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

FP 121SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

FP 121SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL FP 121SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Stolní mixér / Stolný mixér / Stand mixer CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SCA 323 Elektronická tenká skleněná osobní váha NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektronická tenká sklenená osobná váha Electronic slim glass personal scale CZ Vážený zákazníku, děkujeme

Více

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD... 2 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 2 VAROVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE KDYŽ:... 3 JAK AIR LEGGY FUNGUJE?... 3 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS

Více

TV 03T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

TV 03T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL TV 03T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Teplovzdušný ventilátor / Teplovzdušný ventilátor / Fan heater Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

KET604W KET604B KET604WB

KET604W KET604B KET604WB KET604W KET604B KET604WB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rychlovarná konvice / Rýchlovarná kanvica / Electric kettle Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. CRO 629 Laval. Sendvičovač Sendvičovač Sandwich maker Appareil à croque-monsieur

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. CRO 629 Laval. Sendvičovač Sendvičovač Sandwich maker Appareil à croque-monsieur NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CRO 629 Laval Sendvičovač Sendvičovač Sandwich maker Appareil à croque-monsieur Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL VC 010S Flamenco Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Tyčový vysavač / Tyčový vysávač / Upright vacuum cleaner Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL OKO 28 Šikula NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Otevírač konzerv, lahví a brusič nožů Otvárač konzerv, flašiek a brúsič nožov Can, bottle opener and knife - grinder Vážený zákazníku,

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

[KLICK] GB Instruction Manual POWERLINE 4 LIGHT FOREWORD Dear Customer, Thank you for purchasing the POWERLINE 4 LIGHT charger. These operating instructions will help you to get the best from your charger.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. ASP 908 Grenoble. Ruční vysavač Ručný vysávač Hand vacuum cleaner Aspirateur a main

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. ASP 908 Grenoble. Ruční vysavač Ručný vysávač Hand vacuum cleaner Aspirateur a main NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL ASP 908 Grenoble Ruční vysavač Ručný vysávač Hand vacuum cleaner Aspirateur a main Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 CS Příručka pro uživatele c d b e g a f Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti

Více

www.garudan.cz GHIDINI BENVENUTO s.r.l. Vyvíječ páry MAXI 24 2012 Certifi

www.garudan.cz GHIDINI BENVENUTO s.r.l. Vyvíječ páry MAXI 24 2012 Certifi GHIDINI BENVENUTO s.r.l. Vyvíječ páry MAXI 24 2012 Certifi WK 13/08 Manual drafted in compliance with EC Directive 98/37, Annex I, paragraph 1.7.4 TECHNICKÉ ÚDAJE Napájecí napětí 230/400V 3ph 50 Hz Objem

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SCA 525W SCA 525B Elektronická skleněná kuchyňská váha NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektronická sklenená kuchynská váha Electronic glass kitchen scale CZ Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

KON 06 Faraon NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Teplovzdušný konvektor / Teplovzdušný konvektor / Hot air convector

KON 06 Faraon NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Teplovzdušný konvektor / Teplovzdušný konvektor / Hot air convector WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don t use it or before a revision. There aren t any parts in

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Straightener. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8350. Příručka pro uživatele

Straightener. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8350. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8350 CS Příručka pro uživatele Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL PEP 987

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL PEP 987 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL PEP 987 Elektronická skleněná osobní váha Elektronická sklenená osobná váha Electronic glass personal scale with Pese-personne electronique en verre

Více

MP 1. Masážní podložka do vany a záruční list

MP 1. Masážní podložka do vany a záruční list MP 1 Masážní podložka do vany a záruční list CZ ARTTEC s.r.o., Rosická 358, CZ-664 17 Tetčice Představení výrobku Přívod vzduchu Směr proudění vzduchu Hlavní část Bublinková matrace Masážní zařízení MP1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. MIX 330 Bonnifacio

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. MIX 330 Bonnifacio NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL MIX 330 Bonnifacio Ponorný mixér 3 v 1 Ponorný mixér 3 v 1 Stick blender 3 in 1 Mixeur plongeant 3 en 1 CZ - Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení

Více

GC 400. Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1

GC 400. Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1 GC 400 Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Specifikace LCD a funkce produktu Resetovací tlačítko Vstup/výstup

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Straightener HP4661. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. CS Příručka pro uživatele

Straightener HP4661. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4661 CS Příručka pro uživatele Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE

Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE Čtěte prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu, který obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou montáž, použití a údržbu jednotky. Uchovávejte

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 OUTDOOR MOTOR DRIVE FOR MV DISCONNECTORS ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE SUP a) STORAGE / SKLADOVÁNÍ The packed devices on wooden pallet it is not allowed

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu Horkovzdušná kulma Návod k obsluze Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu 2-5 6-9 Horkovzdušná kulma VAL000092339 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použití si pečlivě přečtěte návod k použití ZÁRUČNÍ LIST Typ zboží (dále též zařízení ): Výrobní

Více

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 Návod na instalaci a použití ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 CZ verze 1.2 Popis: Zónové ventily s vratnou pružinou jsou určeny do hydraulických

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 ávod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 CZ verze 1.0 1 POUŽITÍ Ventily s pohonem řady VZK 3xx - 230-1P mohou být použity ve spojení s jakýmkoliv

Více