SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b"

Transkript

1 7L-01 FLUORESCENCE MICROSCOPY OF BIOMOLECULES ON A SINGLE MOLECULE LEVEL MARTIN HOF J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry v.v.i., Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Dolejškov 3, Prgue Fluorescence microscopy (FM) is nowdys certinly one of the min tools in biologicl sciences. There re severl resons for the success of this technique: ) FM cn be pplied on minimum-invsive wy with high sensitivity even on living cells. b) FM hs good temporl nd sptil resolution. c) FM is the bsis nd/or cn be combined for growing vriety of single molecule pproches. One of the most populr single molecule techniques is Fluorescence Correltion Spectroscopy (FCS). This method is bsed on the fct tht when illuminting femtoliter volume element contining nnomolr concentrtions of fluorescently lbeled molecules, the fluorescence of only few molecules or even single molecule is detected. Usully diffusion of those molecules in nd out of the femtoliter detection volume leds to lrge fluctution in the fluorescence signl. These fluctutions re monitored, correlted, nd nlyzed nd give, in the simplest cse, informtion on the diffusion coefficient nd concentrtion of diffusing nd fluorescing species. While the technique ws originlly suggested in the 70 s, its first resonble experimentl reliztion ppered in the 90 s. Though the method certinly went through boom in the 90 s, it becme soon very cler tht the originl single-spot FCS method is hevily limited. Thus severl groups strted to develop new vrints of tht technique iming for higher precision. The fluorescence group locted t the J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry of the Acdemy of Sciences of the Czech Republic (http://www.jh-inst.cs.cz/~fluorescence/) ws certinly significntly contributing to those developments. Specificlly, in 2003 the group presented the first rtifct-free mesurements of diffusion coefficients by FCS 1. The so-clled z-scn FCS does -in opposite to erlier pproches- not need externl clibrtion. This method ws then pplied for nswering fundmentl questions in lipid bilyer reserch s well s for chrcterizing lipid rfts smller thn the resolution of n opticl microscope (< 200 nm). A further methodologicl chievement ws the first experimentl reliztion of confocl microscope llowing to perform Fluorescence Lifetime Correltion Spectroscopy (FLCS) 2. This method is using the fluorescence lifetime informtion to distinguish the diffusion of different species. Most recently we hve pplied this method in for the elucidtion of the DNA compction mechnism. Tht compction of DNA plys role in the nuclei of severl types of cells nd becomes importnt in the non-virl gene therpy. Using stndrd single molecule fluorescence microscopy it ws shown in series of contributions by the group of K. Yoshikw from Kyoto, Jpn (http:// tht spermineinduced compction of lrge DNA molecules ( kbp) occurs in discrete "ll-or-non" regime, where the coexistence of free nd folded DNA molecules ws observed. In the cse of intermedite-sized DNA molecules (~10 kbp), so fr, it ws stted tht the mechnism of folding is continuous. We show tht FLCS cn for the first time decide wht kind of mechnism is undertken in the compction process of those intermedite sized DNA. The method tkes dvntge of subtle lifetime chnge of n interclting dye PicoGreen during the titrtion with the condensing gent nd bsed on tht, it revels the mechnism of the process nd gives informtion on the equilibrium stte trnsition dynmics of the compction process 3. The method is used to compre the condenstion process induced by different condensers. Tto práce vznikl z podpory grntu MŠMT ČR LC REFERENCES 1. Bend A., Beneš M., Mreček V., Lhotský A., Hermens W., Hof M.: Lngmuir 19, 4120 (2003). 2. Bend A., Hof M., Whl M., Ptting M., Erdmnn R., Kpust P.: Rev. Sci. Instruments 76, (2005). 3. Humpolícková J., Bend A., Sykor J., Mchán R., Krl T., Gsinsk B., Enderlein J., Hof M.: Biophys. J. 94, L17 (2008). 4. Further constributions on this field see 7L-02 DYNAMIKA RELAXÁCIE FLUORESCENCIE KUMARÍNU C522 V CONFINED ŠTRUKTÚRACH MICHAL ŽITŇAN, EDUARD JÁNÉ, VOJTECH SZOCS, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ, IGNÁC BUGÁR b, DUŠAN CHORVÁT b DUŠAN VELIČ,b Ktedr fyzikálnej teoretickej chémie, Prírodovedecká fkult Univerzity Komenského, Mlynská Dolin, Brtislv, b Medzinárodné lserové centrum, Ilkovičov 3, Brtislv, c Slovenská Technická Univerzit, Rdlinského 9, Brtislv, SR Sledovli sme dynmiku fluorescencie kumrínu C522 v confined štruktúrch, ted v prostredich obmedzujúcich voľný pohyb molekúl použitím femtosekundovej čsovorozlíšenej spektroskopie. Molekul kumrínu slúži ko fluorescenčná sond. Rýchlosť deexcitácie sondy njvic ovplyvňuje prítomnosť voľnej vody 1.Vyšetrovli sme dv typy confined štruktúr: v prvom prípde bol prístup vody k molekule kumrínu obmedzený dsorpciou kumrínu n povrch montmorillonitu, skúml s interkci s disperziou montmorillonitu vo vode. Montmorillonity ptri medzi vrstevnté hlinitokremičitny so záporným nábojom vrstiev. Záporný náboj je možné znižovť fixáciou lítiovými ktiónmi 2. Veľkosť náboj ovplyvňuje dsorpciu kumrínu n povrch, čím s znižuje možnosť kontktu molekuly kumrínu s vodou. Prítomnosť záporne nbitého povrchu može spomliť solvtčnú odpoveď 3 ž 5 krát v porovnní s voľnou vodou 3.Iným spôsobom obmedzeni prístupu voľnej vody k sonde je enkpsuláci sondy do cyklodextrínovej kvity 4, prípdne uzvretie do reverznej micely rôznej veľkosti. Anlýz deexcitčných 652

2 kriviek ukzuje ž 1000 násobné spomlenie relxčných čsov v prostredich obmedzujúcich prístup molekúl rozpúšťdl k molekule kumrínu v porovnní s čistým rozpúšťdlom 5. Táto prác vznikl z podpory grntov APVT APVV LITERATÚRA 1. Jimenez R., Fleming G. R., Kumr P. V., Mroncelli M.: Nture 369, 471 (1994). 2. Zemnov M., Link G., Tkym S., Nuesch R., Jnek M.: App. Cly Sci. 32, 271 (2006). 3. Benderskii A. V., Eisenthl K. B.: J.Phys. Chem., A 106, 7482 (2002). 4. Douhl A.: Chem. Rev. 104, 1955 (2004). 5. Hzr P., Chkrbrty D., Srkr N.: Chem. Phys. Lett. 358, 523 (2002). Předmětem nšeho studi byl dynmik velké cytoplzmtické kličky N + /K + -ATPsy po nvázání přirozených ligndů (ATP, Mg 2+ ). Pro spektroskopickou nlýzu jsme připrvili 9 jednotryptofnových mutntů, kdy jsme tryptofny vkládli n různá míst povrchu kličky. Nše studie ukázl, že bez ligndu, v přítomnosti smotného Mg 2+, nebo při součsné přítomnosti Mg 2+ i ATP se kličk nchází v uzvřené konformci, ztímco pokud je přítomno pouze ATP (bez Mg 2+ ), nchází se kličk v konformci otevřené. Nše výsledky tedy nznčují, že ztímco vzb ATP kličku otevírá, následná vzb Mg 2+ ji zse uzvírá, což je v rozporu s dosvdní předstvou, že nukleotid se váže n enzym jko komplex MgATP. Anlýz povrchového náboje pk ukázl velké změny v okolí rezidu 648 tyto změny mohou sloužit jko signál při komunikci kličky s C-terminální částí enzymu. Tto práce vznikl z podpory grntu GA ČR 203/07/ L-03 MĚŘENÍ PARAMETRŮ TRYPTOFANOVÉ FLUORESCENCE VE SPOJENÍ S MOLEKULÁRNĚ- DYNAMICKÝMI VÝPOČTY JAKO NÁSTROJ PRO SLEDOVÁNÍ DYNAMIKY PROTEINŮ MARTIN KUBALA, LENKA GRYČOVÁ b, PETR SKLENOVSKÝ, ZDENĚK LÁNSKÝ b, MICHAL OTYEPKA JAN TEISINGER b Přírodovědecká fkult Univerzity Plckého, tř. Svobody 26, Olomouc, b Fyziologický ústv AV ČR, Vídeňská 1083, Prh 4 V součsné strukturní biologii je nejpopulárnější metodou pro zkoumání proteinů krystlogrfie spojená s rentgenovou strukturní nlýzou. Tto metod má všk některé zásdní nedosttky. Jednk proteiny krystlizují z podmínek, které bývjí poměrně vzdálené těm fyziologickým, při nichž protein funguje, což může mít z následek deformci výsledné struktury, jednk krystlogrfie není schopn postihnout dynmiku molekul, která je zásdní pro pochopení funkce enzymů. Nproti tomu klsické spektroskopické metody tto omezení nemjí zejmén fluorescenční spektroskopie se jeví jko příhodná pro studování proteinů, to především pro její vysokou citlivost širokou škálu experimentálních technik. Přirozeným fluoroforem je n proteinech minokyselin tryptofn. Zhášení fluorescence neutrálním zhášedlem (krylmid) umožňuje sledování prostorové přístupnosti rezidu, použití zhášedl s nábojem (jodid) pk umožňuje získt i informci o rozložení povrchového náboje v okolí rezidu. Informce o dynmice rezidu pk doplňují čsově rozlišená měření intenzity nizotropie fluorescence. Nevýhodou fluorescenčních měření je, že poskytují pouze lokální informce z okolí tryptofnového rezidu. Nše zkušenost ukzuje, že spektroskopické výsledky je vhodné doplnit informcemi z počítčových molekulárně-dynmických simulcí enzymu. Tyto simulce jednk slouží jko vodítko při interpretci spektroskopických dt, jednk pomáhjí při návrhu dlších experimentů. 7L-04 NANOČÁSTICE OXIDŮ ŽELEZA Z TERMICKY INDUKOVANÝCH REAKCÍ V PEVNÉ FÁZI SYNTÉZA, VLASTNOSTI A APLIKACE RADEK ZBOŘIL Ktedr fyzikální chemie Centrum výzkumu nnomteriálů, tř. Svobody 26, Olomouc Oxid železitý předstvuje typickou polymorfní sloučeninu nbízející řdu strukturních forem v závislosti n podmínkách příprvy či n geofyzikálních geochemických prmetrech při kterých vzniká v přírodě. V nnokrystlickém stvu vykzují všechny strukturní formy řdu unikátních vlstností, které jsou využitelné v různých oblstech moderních nnotechnologií. Termodynmicky nejstbilnější hexgonální α- Fe 2 O 3 modifikce (hemtit) je, ve formě nnočástic, velmi účinný ktlyzátor v řdě procesů heterogenní ktlýzy tké velmi perspektivní mteriál pro fotoktlytické štěpení vody. Druhá nejčstější strukturní form, kubický γ-fe 2 O 3 (mghemit), reprezentuje společně s mgnetitem (Fe 3 O 4 ) strtegický mteriál v řdě dignostických i terpeutických lékřských plikcí. Díky kombinci vhodných mgnetických (ferimgnetických, superprmgnetických), povrchových velikostních chrkteristik je vhodně funkcionlizovný (povrchově uprvený) nnomghemit používán pro vylepšení kontrstu při zobrzování metodou mgnetické rezonnce, jko mgnetický nosič pro cílený trnsport léčiv, při léčbě nádorových onemocnění metodou hypertermie nebo při mgnetickém znčení seprci buněk. Kosočtverečná ε-fe 2 O 3- modifikce byl doposud připrven téměř výhrdně ve formě symetrických tyčinkovitých nnočástic, které vykzují obrovskou koercitivní sílu okolo 2T při pokojové teplotě. Tto hodnot, která je nejvyšší nměřená mezi všemi oxidy kovů, činí ε-fe 2 O 3- velmi perspektivní fází pro vývoj nové generce mgnetických záznmových médií. Poslední nejvzácnější strukturní formou je kubický β-fe 2 O 3, který lze připrvit metodou chemické depozice pr (CVD) ve formě unikátních dutých nnočástic tvořených několik slupkmi s tloušťkou 3-653

3 Obr. 1. Mössbuerovo spektrum (2K/5T) AFM snímek nnočástic mghemitu funkcionlizovných kyselinou plmitovou 5 nm. Kromě zmíněných (nno)krystlických fází existuje oxid železitý i ve formě ultrmlých (1 3 nm) nedifrktujících morfních nnočástic s neperiodickou mříží, které, zejmén ve formě nnokompozitů s SiO 2 Au, fungují jko velmi účinné senzory vlhkosti mgneto-optické senzory 1,2. Široký plikční potenciál všech strukturních modifikcí Fe 2 O 3 indukovl, zejmén v posledních letech, extenzivní vývoj nových syntetických postupů směrem k monodisperzním nnočásticím s definovnou strukturou, velikostí morfologií. Tyto preprční postupy zhrnují npříkld sol-gel, sonochemické, depoziční, precipitční pyrolytické syntézy. Termicky indukovné dekompozice vhodných Fe-prekurzorů v pevné fázi ( prekurzorové syntézy ) předstvují jednoduchý, levný technologicky nejtrktivnější syntetický přístup, neboť umožňují jednokrokovou příprvu velkého množství produktu. Nvíc mohou být vlstnosti nnočástic úspěšně řízeny volbou rekčních podmínek (teplot, tlk, tmosfér, čs) použitého prekurzoru (struktur, velikost, morfologie). N příkldech teplotních dekompozicí hexkynoželezntnu železitého, šťvelnu octnu železntého n vzduchu bude demonstrován mnohdy složitý mechnismus tvorby nnočástic, způsob řízení jejich krystlinity, struktury velikosti, stejně jko možnost příprvy oxidické fáze striktně kopírující morfologii prekurzoru ( šblonové syntézy ) 3 5. Jestliže je dekompozice prováděn v přítomnosti vhodné biokomptibilní fáze, lze jednokrokově příprvit povrchově modifikovné mgnetické nnočástice, jk bude uvedeno n příkldu nnomghemitu funkcionlizovného kyselinou plmitovou 6 (obr. 1). V rámci přednášky budou diskutovány i některé mimořádné vlstnosti environmentálních mimozemských nnočástic n bázi oxidů želez. Budou zmíněny npříkld nejnovější výsledky v bioplikcích nnočástic mgnetitu z mgnetotktických bkterií nebo pozoruhodné mgnetické vlstnosti ilmeno-hemtitových lmelárních nnostruktur, které se vyskytují tké n Mrsu, které vykzují neobvykle intensivní mgnetismus 7. Nnokrystlické oxidy želez srážející se z kyselých důlních vod lze zse využít jko vysoce čisté prekurzory pro termickou syntézu nnočástic nulmocného želez, reprezentujících ekologicky kceptovtelný přitom neobyčejně efektivní mteriál pro reduktivní technologie snce podzemních vod 8. LITERATURA 1. Zboril R., Mshln M., Petridis D.: Chem. Mter. 14, 969 (2002). 2. Mchl M., Zboril R., Gednken A.: J. Phys. Chem., B 111, 4003 (2007). 3. Hermnek M., Zboril R., Mshln M., Mchl L., Schneeweiss O.: J. Mter. Chem. 16, 1273 (2006). 4. Zboril R., Mchl M., Mshln M., Shrm V. K.: Crystl Growth & Design 4, 1317 (2004). 5. Hermnek M., Zboril R., Medrik I., Pechousek J., Gregor C.: J. Am. Chem. Soc. 129, (2007). 6. Zboril R., Bkndritsos A., Mshln M., Tzitzios V., Dlls P., Trplis Ch., Petridis D.: Nnotechnology 19, (2008). 7. Robinson P., Hrrison R. J., McEnroe S. A., Hrgrves R. B.: Nture 418, 517 (2002). 8. Filip J., Zboril R., Schneeweiss O., Zemn J., Cernik M., Kvpil P., Otyepk M.: Environ. Sci. Technol. 41, 4367 (2007). 7L-05 VYUŽITÍ ZETA POTENCIÁLU K POSTIHNUTÍ JEVŮ NA FÁZOVÉM ROZHRANÍ ROMAN MARŠÁLEK Přírodovědecká fkult, Ostrvská univerzit v Ostrvě, 30. dubn 22, Ostrv Příspěvek se zbývá využitím zet potenciálu jko veličiny, která má své místo při studiu jevů n fázovém rozhrní, v tomto přípdě především dsorpce z vodných roztoků n uhlíktých mteriálech. Změny zet potenciálu byly sledovány ve dvou zákldních systémech. A to dsorpce iontů těžkých kovů n uhlíktých mteriálech n jílových minerálech. Dále pk při studiu dsopce tenzidů n různých typech uhlí. V obou přípdech nměřené hodnoty zet potenciálu (resp. jeho změn) korespondují s ndsorbovným množstvím těžkého kovů či povrchově ktivní látky. (mmol/g) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 dsorpce zet potenciál ce (mmol/l) Obr. 1. Adsorpční izoterm dodecylsulfátu sodného (SDS) n černém uhlí vyvolné změny zet potenciálu zet potenciál (mv) 654

4 Výše uvedené skutečnosti dokumentuje obr. 1, n kterém je ptrné, že ndsorbovné množství SDS () při dné rovnovážné koncentrci (c e ) je přímo úměrné změně zet potenciálu. Tento fkt je možné využít při hodnocení mechnismu dsorpce tenzidů. Výsledky lze dále plikovt při odstrňování tenzidů z odpdních vod (dsorpcí n vhodných sorbentech) nebo při studiu flotčního procesu, ve kterém se tenzidy upltňují jko tzv. sběrče. V přípdě dsorpce iontů těžkých kovů byl, mimo jiné, klden důrz n vliv ph n dsorpční proces. A tké zde je možné nlézt souvislost mezi dsorpční kpcitou zet potenciálem. Mezi dlší studovné přípdy využití měření zet potenciálu lze jmenovt hodnocení oxidických ktlyzátorů či norgnických pigmentů. Tto práce vznikl z podpory grntu MPO č. 2A-1TP1/083 GA ČR č. 105/07/P041. 7L-06 VYUŽITIE TERAHERTZOVEJ SPEKTROSKOPIE PRI CHARAKTERIZÁCII DIELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ VRSTEVNATÝCH FYLOSILIKÁTOV MARIÁN JANEK,b, IGNÁC BUGÁR c, DUŠAN LORENC c, VOJTECH SZÖCS d, DUŠAN VELIČ b,c DUŠAN CHORVÁT c Technologický inštitút, Slovenská kdémi vied, Dúbrvská cest 9, Brtislv, b Univerzit Komenského, Prírodovedecká fkult, Ktedr fyzikálnej teoretickej chémie, Mlynská dolin CH1, Brtislv, Medzinárodné lserové centrum, Ilkovičov 3, Brtislv, d Chemický ústv, Prírodovedecká fkult, Univerzit Komenského, Mlynská dolin CH2, Brtislv, Slovenská republik Dynmický rozvoj terhertzovej spektroskopie v čsovej doméne, využívjúcej optoelektronické spínče n báze femtosekudových lserov (THz-TDS) zbezpečuje jej nsdenie pri chrkterizácii dielektrických mteriálov 1, polovodičov, tuhých látok npr. skiel le j orgnických zlúčenín ko polymérov biomolekulárnych systémov 2 v ďlekej infrčervenej oblsti. Ďlšie oblsti intenzívneho nsdenie tejto techniky sú pri obrne proti terorizmu, topogrfického zobrzovni, kontrole objemových mteriálov detekcie chemických zlúčenín. Terhertzovú spektroskopiu v čsovej doméne sme použili n chrkterizáciu ílových minerálov zo skupiny sľúd pre stnovenie ich dielektrických vlstností. Použité optoelektronické spínče n báze nízkoteplotného GAs nám umožnili detekciu vlnočtov v ďlekej infrčervenej oblsti od 3,3 do 40,0 cm 1 ktorá zodpovedá frekvenciám 0,1 ž 1,2 THz. Skúmné vzorky boli vybrné tk by s líšili svojím kryštlochemickým zložením jednk v izomorfných substitúciách jednotlivých vrstiev le j v obshu medzivrstvových ktiónov. Merdzivrstvové ktióny boli ďlej jednk hydrtovné npríkld Mg 2+ ktión v prípde vermikulitu dehydrtovné ktióny npríkld K + Mg 2+ v prípde flogopitu, biotitu nd muskovitu. Pre tieto prírodné vrstevnté mteriály bol stnovená frekvenčná závislosť komplexného indexu lomu zhŕňjúc porovnnie reálnej čsti indexu lomu bsorpčného indexu. Koherentná detekci THz pulzov umožnil výpočet hrúbok použitých sľúd primo z jednotlivých merní použitím iterácie z fixného bodu 3. Táto prác je podporovná vedeckou grntovou gentúrou VEGA číslo 1/4457/07. LITERATÚRA 1. Di J., Zhng J., Zhng W., Grischkowsky D.: J. Opt. Soc. Am. B7, 1379 (2004). 2. Fischer B. M., Wlther M., Jepsen P. U.: Phys. Med. Biol. 47, 3807 (2002). 3. Whitychumnnkul W., Ferguson B., Rinsford T., Mickn S. P., Abbott D.: Electronics Lett. 41, 800 (2005). 7L-07 PŘESNÉ STABILIZAČNÍ ENERGIE STAVEBNÍCH BLOKŮ BIOMAKROMOLEKUL: KVANTOVĚ- CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL HOBZA Ústv orgnické chemie biochemie, AV ČR, Prh 6 Pomocí nejpřesnějších metod kvntové chemie (metod spřžených klstrů se zhrnutím tříelektronových excitcí, CCSD(T) poruchové metody, MPn) byly studovány struktury stbilizční energie molekulárních komplexů, které hrjí význmnou roli v biodisciplínách. Zvláštní pozornost byl věnován párům bsí nukleových kyselin to jk vázných vodíkovou vzbou, tk i ptrových. Stbilizční energie byly určeny n CCSD(T) úrovni při uvžování velkých bsí tomových orbitlů, přípdně n úrovni limitu kompletní bse. Výsledné stbilizční energie komplexů s vodíkovými vzbmi zvláště ptrových komplexů jsou velké (30 15 kcl mol 1 ), mnohem větší než bylo dosud známo. Anlýz energetických příspěvků (pomocí poruchové metody SAPT) ukázl, že dominntním členem u ptrových komplexů je Londonov dispersní energie, ztímco elektrosttická energie určuje orientci bsí v páru. Teoretický popis dispersní energie je velmi náročný některé metody zcel selhávjí (npř metody DFT). Dispersní energie hrje v biologických systémech jedinečnou úlohu bude ukázáno, že dvoušroubovicová struktur DNA je jednoznčně určen dispersními interkcemi. Podobný závěr pltí i o struktuře hydrofobního jádr bílkovin. 655

5 7L-08 STABILITA NEGLOBULÁRNÍHO PROTEINU P18 INK4c A JEHO FRAGMENTŮ PETR SKLENOVSKÝ, KATEŘINA KUBEŠOVÁ, PAVEL BANÁŠ MICHAL OTYEPKA* Ktedr fyzikální chemie, Univerzit Plckého v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc Protein p18 INK4c (p18) z rodiny inhibitorů proteinových kinás (INK) je modulární protein složený z pěti nkyrinových (ANK) motivů. Proteiny tvořené ANK motivy jsou předmětem intenzivního zájmu, protože jejich struktur je stbilizován zejmén lokálními kontkty 1 slouží tk jko modelové systémy pro hlubší pochopení stbility mechnismu skládání modulárních proteinů. Z hledisk biomechnických vlstností jde rovněž o velmi trktivní biomolekuly 2. Zásdní otázkou stále zůstává, jkou roli hrjí jednotlivé strukturní motivy v celkové stbilitě proteinu co ji vlstně určuje. Věnovli jsme se studiu stbility p18 (156 reziduí) jeho různě velkých frgmentů, tedy celkem 55 peptidovým frgmentům od velikosti jedné α-šroubovice (~10 reziduí) ž po dv ANK motivy (~55 reziduí), metodou klsické molekulové dynmiky v explicitním solventu (detily simulcí progrmem AMBER 8.0 s použitím silového pole prm99 jsou uvedeny v litertuře 3 ). Stbilit p18 byl dále studován simulcí tepelné denturce (4 20 ns simulce z 500 K) podle Dggettové 4. Celková délk simulcí činil 3,2 µs. Simulce různě velkých frgmentů umožňuje posoudit stbilitu jednotlivých strukturních motivů tké vliv strukturního kontextu n stbilitu. Výpočty ukzují, že α-šroubovice, páry α-šroubovic motivy α-šroubovice-otočk-α-šroubovice nejsou stbilní. Minimální stbilní motiv je tvořen lespoň systémem dvou motivů α-šroubovice-otočk-α-šroubovice. Toto zjištění koresponduje s experimentálním pozorováním, že nejmenší známý protein tvořený ANK motivy musí být vystvěn lespoň ze dvou ANK motivů. Simulce dále prokázly, že stbilit N- C-terminálních motivů je význmně větší než stbilit stejných vnitřních motivů. To nznčuje, že n stbilitu proteinů tvořených ANK motivy mjí význmný vliv terminální ANK motivy. Vysokoteplotní simulce ukázly mechnismus teplem indukovné denturce p18, kde C-terminální ANK motivy (ANK III, IV V) jsou n vysokou teplotu méně citlivé než N-terminální (ANK I II). Systém má tendenci se denturovt ve směru od N-konce k C-konci. Práce byl podpořen grnty LC512 MSM LITERATURA 1. Min E. R. G., Jckson S. E., Regn L.: Curr. Opin. Struct. Biol. 13, (2003). 2. Lee G., Abdi K., Jing Y., Michely P., Bennett V., Mrszlek P. E.: Nture 440, 9 (2006). 3. Sklenovský P., Bnáš P., Otyepk M.: J. Mol. Model., v tisku (2008). 4. Dggett V.: Chem. Rev. 106, 5 (2006). 7L-09 TEORIE FUNKCIONÁLU HUSTOTY DOPLNĚNÁ EMPIRICKÝM DISPERZNÍM ČLENEM DFT-D. RYCHLÝ A PŘESNÝ NÁSTROJ PRO VÝPOČET MEZIMOLEKULOVÝCH INTERAKCÍ PETR JUREČKA,b, JIŘÍ ČERNÝ b, PAVEL HOBZA,b DENNIS R. SALAHUB c Univerzit Plckého v Olomouci, Přírodovědecká fkult, tř. Svobody 26, Olomouc, b Ústv orgnické chemie biochemie, v.v.i. Centrum biomolekul komplexních molekulových systémů, Flemingovo nám. 2, Prh 6, ČR, c University of Clgry, Fculty of Science, 2500 University Drive NW, Clgry, Albert, Cnd, T2N 1N4 Teorie funkcionálu hustoty DFT se v krátké době prosdil jko jeden z nejužitečnějších nejpoužívnějších nástrojů teoretické chemie. Vedle nesporných výhod v rychlosti přesnosti popisu kovlentních systémů trpí le i nedosttky, hlvně v oblstech excitovných stvů mezimolekulových interkcí. Nedávno bylo ukázáno, že jeden z těchto nedosttků neschopnost popst dlohodoshovou disperzní interkci může být efektivně odstrněn přidáním empirické disperzní korekce 1. T je zložen n symptotickém vzthu pro disperzní energii C 6 /r 6, který je pro mlé vzdálenosti ztlumen. Nvrhli jsme vylepšený tvr tlumící funkce s korektním chováním pro velké vzdálenosti jednoduchým empirickým škálováním omezujícím dvojí zpočítání korelčních efektů 2. Škálovcí prmetry byly získány fitováním n vysoce kvlitní referenční výpočty. S rostoucím počtem plikcí DFT-D se postupně přesvědčujeme o kvlitě metody přenositelnosti nvržených prmetrů. Umožňuje nám s výbornou přesností vypočítt nejen interkční energie, le i geometrie. Přestože byly prmetry původně nvrženy pro popis nevzebných interkcí v molekulárních komplexech, ukzují se vhodnými i pro intrmolekulovou disperzní interkci 3. Spolehlivě předpovídjí energeticky nejvýhodnější konformery mlých peptidů poskytují pro ně tké kvlitnější geometrie, než náročnější metod MP2. Vibrční frekvence jsou v lepší shodě s MP2, než smotná DFT (cit. 4 ). Přestože je disperzní korekce v DFT-D empirická je tedy třeb ji dále pečlivě testovt, proztím se profiluje jko přesná spolehlivá metod spojující rychlost DFT s kvlitou výsledků jink dostupnou pouze podsttně náročnějšími výpočty. Tto práce vznikl z podpory grntu MŠMT ČR MSM grntu LC 512. LITERATURA 1. Grimme S.: J. Comput. Chem. 25, 1463 (2004). 2. Jurečk P., Černý J., Hobz P., Slhub D. R.: J. Comput. Chem. 28, 555 (2007). 3. Vldés H., Klusák V., Pitoňák M., Exner O., Strý I., Hobz P., Rulíšek L.: J. Comput. Chem. 29, 861 (2007). 4. Černý J., Jurečk P., Hobz P., Vldés H.: J. Phys. Chem., A 111, 1146 (2007). 656

6 7L-10 MECHANISMUS RNA KATALÝZY SAMOŠTĚPÍCÍ REAKCE RIBOZYMU VIRU HEPATITIDY D PAVEL BANÁŠ,c,d, LUBOMÍR RULÍŠEK c,d, VERONIKA HÁNOŠOVÁ, DANIEL SVOZIL c, NILS G. WALTER e, JIŘÍ ŠPONER b,c MICHAL OTYEPKA,b Ktedr fyzikální chemie Centrum pro biomolekuly komplexní molekulární systémy, Univerzit Plckého, tř. Svobody 26, Olomouc, b Biofyzikální ústv, Akdemie věd České republiky, Královopolská 135, Brno, c Ústv orgnické chemie biochemie, Akdemie věd České republiky Centrum pro biomolekuly komplexní molekulární systémy, Flemingovo nám. 2, Prh 6, d Giled Sciences Reserch Center & IOCB, Flemingovo nám. 2, Prh 6, e Deprtment of Chemistry, Single Molecule Anlysis Group, University of Michign, 930 N. University Avenue, Ann Arbor, MI , USA Ribozym Heptitidy D (HDV ribozym) je RNA motiv ncházející se v cirkulární RNA lidského viru Heptitidy D, který je zodpovědný z utoktlytické smoštěpení multimerního RNA vlákn vznikjícího při replikci viru prostřednictvím double-rolling mechnismu. Předchozí experimentální studie ukázly, že nukleotid C75 ncházející se v ktivním místě ribozymu je esenciální pro ktlýzu, nicméně jeho konkrétní role v mechnismu rekce nebyl dosud identifikován. Dv lterntivní ktlytické mechnismy, v nichž C75 hrje roli cido-bzického ktlyzátoru, byly nvrženy. Ztímco krystlové struktury jsou v souldu s modelem, v němž C75 vystupuje jko obecná báze deprotonující U-1(2 -OH) nuklefilní skupinu, která tkuje štěpený fosfát, biochemické studie jsou spíše konzistentní s modelem, v němž C75 je protonovný funguje jko obecná kyselin poskytující proton odstupující lkoholové 5 -O skupině. V této práci byl studován rekční mechnismus genomické formy HDV ribozymu pomocí hybridní QM/MM metodologie. Bylo nlezeno, že nukleotid C75 je schopen působit v kontextu celkové struktury HDV ribozymu jko obecná báze s rekční brierou ~20 kcl mol 1, která je srovntelná s experimentální hodnotou. Nprotitomu, n zákldě dostupných strukturních dt nebylo dosud možno nlézt rekční cestu, v níž by nukleotid C75 vystupovl jko obecná kyselin. Tto studie byl podporován grnty LC512, LC06030, MSM MSM Ministerstv Školství ČR, grnty IAA QS Grntové Agentury AV ČR, dále AV ČR, grnt no. AV0Z AV0Z

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, 182 23 Prh 8, b Vysoká

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Chem. Listy 102, 667 689 (2008) 1P-01 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF [Zn(2-BrC 6 H 4 COO) 2.mpc 2 ]

Chem. Listy 102, 667 689 (2008) 1P-01 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF [Zn(2-BrC 6 H 4 COO) 2.mpc 2 ] 1P-01 SYNTHESIS AND PRPERTIES F [Zn(2-BrC 6 H 4 C) 2.mpc 2 ] ANNAMÁRIA ERDÉLYIVÁ *, KATARÍNA GYŐRYVÁ, RÓBERT GYEPES b, JANA KVÁŘVÁ c, nd LADISLAV HALÁS University of P. J. Šfárik, Moyzesov 11, 041 54 Košice,

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

4P-02 ELECTRON COLLISIONS WITH FORMIC ACID MONOMER AND DIMER 4P-01 ISOTOPE EFFECT IN DISSOCIATIVE ELECTRON ATTACHMENT CROSS SECTIONS IN ACETYLENE

4P-02 ELECTRON COLLISIONS WITH FORMIC ACID MONOMER AND DIMER 4P-01 ISOTOPE EFFECT IN DISSOCIATIVE ELECTRON ATTACHMENT CROSS SECTIONS IN ACETYLENE 4P-01 ISOTOPE EFFECT IN DISSOCIATIVE ELECTRON ATTACHMENT CROSS SECTIONS IN ACETYLENE OLIVIER MAY, JURAJ FEDOR b, nd MICHAEL ALLAN Déprtement de Chimie, Université de Fribourg, chemin du Musée 9, 1700 Fribourg,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE) Nukleární Overhauserův efekt (NOE) NOE je důsledek dipolární interakce mezi dvěma jádry. Vzniká přímou interakcí volně přes prostor, tudíž není ovlivněn chemickými vazbami jako nepřímá spin-spinová interakce.

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla Dobývání znlostí z dtbází (MI-KDD) Přednášk číslo 4 Asociční prvidl (c) prof. RNDr. Jn Ruch, CSc. KIZI, Fkult informtiky sttistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evropský sociální fond Prh & EU: Investujeme

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Výzkum vybraných optoelektronických a optických integrovaných struktur pro informatiku

Výzkum vybraných optoelektronických a optických integrovaných struktur pro informatiku ČESKÉ VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V PRAZE Výzkum vybrných optoelektronických optických interovných struktur pro informtiku HABILITAČÍ PRÁCE Prh 0 In. Vítězslv Jeřábek, CSc i AOTACE Tto práce pojednává o výsledcích

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Chem. Listy 102, 733 740 (2008) Tabulka I Změny koncentrace TK po sorpci na uhlí (3g/50 ml)

Chem. Listy 102, 733 740 (2008) Tabulka I Změny koncentrace TK po sorpci na uhlí (3g/50 ml) 6P-01 SORPCE KOVŮ NA OXYHUMOLITY, UHLÍ A LIGNIT Z LOŽISEK V ČESKÉ REPUBLICE JAROMÍR NOVÁK, BARBORA ANTOŠOVÁ JOSEF KOZLER Technická univerzit v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 jromir.novk@vunch.cz

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti

Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti Regionální výukové centrum REACH chemické bezpečnosti Regionální výukové centrum REACH chemické bezpečnosti (REACH centrum) vzniklo 1. 9. 2012 díky pochopení podpoře vedení Vysoké školy báňské - Technické

Více

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ STANVENÍ HYDRXYLVÝCH A NITRXIDVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRNVU PARAMAGNETICKU REZNANCÍ MIRSLAV ZEMAN, PAVEL STPKA c, MAREK VECKA, ALEŠ ŽÁK, ALEXANDRA PÍSAŘÍKVÁ, RMAN JIRÁK b, BARBRA STAŇKVÁ,

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY MARIE STAŇKOVÁ, PETER ONDRA b PETR KURKA Ústv soudního lékřství FN Ostrv, 17. listopdu 1790, 708 52 Ostrv-Porub, b Ústv soudního lékřství FN Olomouc, Hněvotínská

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více