SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b"

Transkript

1 7L-01 FLUORESCENCE MICROSCOPY OF BIOMOLECULES ON A SINGLE MOLECULE LEVEL MARTIN HOF J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry v.v.i., Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Dolejškov 3, Prgue Fluorescence microscopy (FM) is nowdys certinly one of the min tools in biologicl sciences. There re severl resons for the success of this technique: ) FM cn be pplied on minimum-invsive wy with high sensitivity even on living cells. b) FM hs good temporl nd sptil resolution. c) FM is the bsis nd/or cn be combined for growing vriety of single molecule pproches. One of the most populr single molecule techniques is Fluorescence Correltion Spectroscopy (FCS). This method is bsed on the fct tht when illuminting femtoliter volume element contining nnomolr concentrtions of fluorescently lbeled molecules, the fluorescence of only few molecules or even single molecule is detected. Usully diffusion of those molecules in nd out of the femtoliter detection volume leds to lrge fluctution in the fluorescence signl. These fluctutions re monitored, correlted, nd nlyzed nd give, in the simplest cse, informtion on the diffusion coefficient nd concentrtion of diffusing nd fluorescing species. While the technique ws originlly suggested in the 70 s, its first resonble experimentl reliztion ppered in the 90 s. Though the method certinly went through boom in the 90 s, it becme soon very cler tht the originl single-spot FCS method is hevily limited. Thus severl groups strted to develop new vrints of tht technique iming for higher precision. The fluorescence group locted t the J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry of the Acdemy of Sciences of the Czech Republic (http://www.jh-inst.cs.cz/~fluorescence/) ws certinly significntly contributing to those developments. Specificlly, in 2003 the group presented the first rtifct-free mesurements of diffusion coefficients by FCS 1. The so-clled z-scn FCS does -in opposite to erlier pproches- not need externl clibrtion. This method ws then pplied for nswering fundmentl questions in lipid bilyer reserch s well s for chrcterizing lipid rfts smller thn the resolution of n opticl microscope (< 200 nm). A further methodologicl chievement ws the first experimentl reliztion of confocl microscope llowing to perform Fluorescence Lifetime Correltion Spectroscopy (FLCS) 2. This method is using the fluorescence lifetime informtion to distinguish the diffusion of different species. Most recently we hve pplied this method in for the elucidtion of the DNA compction mechnism. Tht compction of DNA plys role in the nuclei of severl types of cells nd becomes importnt in the non-virl gene therpy. Using stndrd single molecule fluorescence microscopy it ws shown in series of contributions by the group of K. Yoshikw from Kyoto, Jpn (http:// tht spermineinduced compction of lrge DNA molecules ( kbp) occurs in discrete "ll-or-non" regime, where the coexistence of free nd folded DNA molecules ws observed. In the cse of intermedite-sized DNA molecules (~10 kbp), so fr, it ws stted tht the mechnism of folding is continuous. We show tht FLCS cn for the first time decide wht kind of mechnism is undertken in the compction process of those intermedite sized DNA. The method tkes dvntge of subtle lifetime chnge of n interclting dye PicoGreen during the titrtion with the condensing gent nd bsed on tht, it revels the mechnism of the process nd gives informtion on the equilibrium stte trnsition dynmics of the compction process 3. The method is used to compre the condenstion process induced by different condensers. Tto práce vznikl z podpory grntu MŠMT ČR LC REFERENCES 1. Bend A., Beneš M., Mreček V., Lhotský A., Hermens W., Hof M.: Lngmuir 19, 4120 (2003). 2. Bend A., Hof M., Whl M., Ptting M., Erdmnn R., Kpust P.: Rev. Sci. Instruments 76, (2005). 3. Humpolícková J., Bend A., Sykor J., Mchán R., Krl T., Gsinsk B., Enderlein J., Hof M.: Biophys. J. 94, L17 (2008). 4. Further constributions on this field see 7L-02 DYNAMIKA RELAXÁCIE FLUORESCENCIE KUMARÍNU C522 V CONFINED ŠTRUKTÚRACH MICHAL ŽITŇAN, EDUARD JÁNÉ, VOJTECH SZOCS, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ, IGNÁC BUGÁR b, DUŠAN CHORVÁT b DUŠAN VELIČ,b Ktedr fyzikálnej teoretickej chémie, Prírodovedecká fkult Univerzity Komenského, Mlynská Dolin, Brtislv, b Medzinárodné lserové centrum, Ilkovičov 3, Brtislv, c Slovenská Technická Univerzit, Rdlinského 9, Brtislv, SR Sledovli sme dynmiku fluorescencie kumrínu C522 v confined štruktúrch, ted v prostredich obmedzujúcich voľný pohyb molekúl použitím femtosekundovej čsovorozlíšenej spektroskopie. Molekul kumrínu slúži ko fluorescenčná sond. Rýchlosť deexcitácie sondy njvic ovplyvňuje prítomnosť voľnej vody 1.Vyšetrovli sme dv typy confined štruktúr: v prvom prípde bol prístup vody k molekule kumrínu obmedzený dsorpciou kumrínu n povrch montmorillonitu, skúml s interkci s disperziou montmorillonitu vo vode. Montmorillonity ptri medzi vrstevnté hlinitokremičitny so záporným nábojom vrstiev. Záporný náboj je možné znižovť fixáciou lítiovými ktiónmi 2. Veľkosť náboj ovplyvňuje dsorpciu kumrínu n povrch, čím s znižuje možnosť kontktu molekuly kumrínu s vodou. Prítomnosť záporne nbitého povrchu može spomliť solvtčnú odpoveď 3 ž 5 krát v porovnní s voľnou vodou 3.Iným spôsobom obmedzeni prístupu voľnej vody k sonde je enkpsuláci sondy do cyklodextrínovej kvity 4, prípdne uzvretie do reverznej micely rôznej veľkosti. Anlýz deexcitčných 652

2 kriviek ukzuje ž 1000 násobné spomlenie relxčných čsov v prostredich obmedzujúcich prístup molekúl rozpúšťdl k molekule kumrínu v porovnní s čistým rozpúšťdlom 5. Táto prác vznikl z podpory grntov APVT APVV LITERATÚRA 1. Jimenez R., Fleming G. R., Kumr P. V., Mroncelli M.: Nture 369, 471 (1994). 2. Zemnov M., Link G., Tkym S., Nuesch R., Jnek M.: App. Cly Sci. 32, 271 (2006). 3. Benderskii A. V., Eisenthl K. B.: J.Phys. Chem., A 106, 7482 (2002). 4. Douhl A.: Chem. Rev. 104, 1955 (2004). 5. Hzr P., Chkrbrty D., Srkr N.: Chem. Phys. Lett. 358, 523 (2002). Předmětem nšeho studi byl dynmik velké cytoplzmtické kličky N + /K + -ATPsy po nvázání přirozených ligndů (ATP, Mg 2+ ). Pro spektroskopickou nlýzu jsme připrvili 9 jednotryptofnových mutntů, kdy jsme tryptofny vkládli n různá míst povrchu kličky. Nše studie ukázl, že bez ligndu, v přítomnosti smotného Mg 2+, nebo při součsné přítomnosti Mg 2+ i ATP se kličk nchází v uzvřené konformci, ztímco pokud je přítomno pouze ATP (bez Mg 2+ ), nchází se kličk v konformci otevřené. Nše výsledky tedy nznčují, že ztímco vzb ATP kličku otevírá, následná vzb Mg 2+ ji zse uzvírá, což je v rozporu s dosvdní předstvou, že nukleotid se váže n enzym jko komplex MgATP. Anlýz povrchového náboje pk ukázl velké změny v okolí rezidu 648 tyto změny mohou sloužit jko signál při komunikci kličky s C-terminální částí enzymu. Tto práce vznikl z podpory grntu GA ČR 203/07/ L-03 MĚŘENÍ PARAMETRŮ TRYPTOFANOVÉ FLUORESCENCE VE SPOJENÍ S MOLEKULÁRNĚ- DYNAMICKÝMI VÝPOČTY JAKO NÁSTROJ PRO SLEDOVÁNÍ DYNAMIKY PROTEINŮ MARTIN KUBALA, LENKA GRYČOVÁ b, PETR SKLENOVSKÝ, ZDENĚK LÁNSKÝ b, MICHAL OTYEPKA JAN TEISINGER b Přírodovědecká fkult Univerzity Plckého, tř. Svobody 26, Olomouc, b Fyziologický ústv AV ČR, Vídeňská 1083, Prh 4 V součsné strukturní biologii je nejpopulárnější metodou pro zkoumání proteinů krystlogrfie spojená s rentgenovou strukturní nlýzou. Tto metod má všk některé zásdní nedosttky. Jednk proteiny krystlizují z podmínek, které bývjí poměrně vzdálené těm fyziologickým, při nichž protein funguje, což může mít z následek deformci výsledné struktury, jednk krystlogrfie není schopn postihnout dynmiku molekul, která je zásdní pro pochopení funkce enzymů. Nproti tomu klsické spektroskopické metody tto omezení nemjí zejmén fluorescenční spektroskopie se jeví jko příhodná pro studování proteinů, to především pro její vysokou citlivost širokou škálu experimentálních technik. Přirozeným fluoroforem je n proteinech minokyselin tryptofn. Zhášení fluorescence neutrálním zhášedlem (krylmid) umožňuje sledování prostorové přístupnosti rezidu, použití zhášedl s nábojem (jodid) pk umožňuje získt i informci o rozložení povrchového náboje v okolí rezidu. Informce o dynmice rezidu pk doplňují čsově rozlišená měření intenzity nizotropie fluorescence. Nevýhodou fluorescenčních měření je, že poskytují pouze lokální informce z okolí tryptofnového rezidu. Nše zkušenost ukzuje, že spektroskopické výsledky je vhodné doplnit informcemi z počítčových molekulárně-dynmických simulcí enzymu. Tyto simulce jednk slouží jko vodítko při interpretci spektroskopických dt, jednk pomáhjí při návrhu dlších experimentů. 7L-04 NANOČÁSTICE OXIDŮ ŽELEZA Z TERMICKY INDUKOVANÝCH REAKCÍ V PEVNÉ FÁZI SYNTÉZA, VLASTNOSTI A APLIKACE RADEK ZBOŘIL Ktedr fyzikální chemie Centrum výzkumu nnomteriálů, tř. Svobody 26, Olomouc Oxid železitý předstvuje typickou polymorfní sloučeninu nbízející řdu strukturních forem v závislosti n podmínkách příprvy či n geofyzikálních geochemických prmetrech při kterých vzniká v přírodě. V nnokrystlickém stvu vykzují všechny strukturní formy řdu unikátních vlstností, které jsou využitelné v různých oblstech moderních nnotechnologií. Termodynmicky nejstbilnější hexgonální α- Fe 2 O 3 modifikce (hemtit) je, ve formě nnočástic, velmi účinný ktlyzátor v řdě procesů heterogenní ktlýzy tké velmi perspektivní mteriál pro fotoktlytické štěpení vody. Druhá nejčstější strukturní form, kubický γ-fe 2 O 3 (mghemit), reprezentuje společně s mgnetitem (Fe 3 O 4 ) strtegický mteriál v řdě dignostických i terpeutických lékřských plikcí. Díky kombinci vhodných mgnetických (ferimgnetických, superprmgnetických), povrchových velikostních chrkteristik je vhodně funkcionlizovný (povrchově uprvený) nnomghemit používán pro vylepšení kontrstu při zobrzování metodou mgnetické rezonnce, jko mgnetický nosič pro cílený trnsport léčiv, při léčbě nádorových onemocnění metodou hypertermie nebo při mgnetickém znčení seprci buněk. Kosočtverečná ε-fe 2 O 3- modifikce byl doposud připrven téměř výhrdně ve formě symetrických tyčinkovitých nnočástic, které vykzují obrovskou koercitivní sílu okolo 2T při pokojové teplotě. Tto hodnot, která je nejvyšší nměřená mezi všemi oxidy kovů, činí ε-fe 2 O 3- velmi perspektivní fází pro vývoj nové generce mgnetických záznmových médií. Poslední nejvzácnější strukturní formou je kubický β-fe 2 O 3, který lze připrvit metodou chemické depozice pr (CVD) ve formě unikátních dutých nnočástic tvořených několik slupkmi s tloušťkou 3-653

3 Obr. 1. Mössbuerovo spektrum (2K/5T) AFM snímek nnočástic mghemitu funkcionlizovných kyselinou plmitovou 5 nm. Kromě zmíněných (nno)krystlických fází existuje oxid železitý i ve formě ultrmlých (1 3 nm) nedifrktujících morfních nnočástic s neperiodickou mříží, které, zejmén ve formě nnokompozitů s SiO 2 Au, fungují jko velmi účinné senzory vlhkosti mgneto-optické senzory 1,2. Široký plikční potenciál všech strukturních modifikcí Fe 2 O 3 indukovl, zejmén v posledních letech, extenzivní vývoj nových syntetických postupů směrem k monodisperzním nnočásticím s definovnou strukturou, velikostí morfologií. Tyto preprční postupy zhrnují npříkld sol-gel, sonochemické, depoziční, precipitční pyrolytické syntézy. Termicky indukovné dekompozice vhodných Fe-prekurzorů v pevné fázi ( prekurzorové syntézy ) předstvují jednoduchý, levný technologicky nejtrktivnější syntetický přístup, neboť umožňují jednokrokovou příprvu velkého množství produktu. Nvíc mohou být vlstnosti nnočástic úspěšně řízeny volbou rekčních podmínek (teplot, tlk, tmosfér, čs) použitého prekurzoru (struktur, velikost, morfologie). N příkldech teplotních dekompozicí hexkynoželezntnu železitého, šťvelnu octnu železntého n vzduchu bude demonstrován mnohdy složitý mechnismus tvorby nnočástic, způsob řízení jejich krystlinity, struktury velikosti, stejně jko možnost příprvy oxidické fáze striktně kopírující morfologii prekurzoru ( šblonové syntézy ) 3 5. Jestliže je dekompozice prováděn v přítomnosti vhodné biokomptibilní fáze, lze jednokrokově příprvit povrchově modifikovné mgnetické nnočástice, jk bude uvedeno n příkldu nnomghemitu funkcionlizovného kyselinou plmitovou 6 (obr. 1). V rámci přednášky budou diskutovány i některé mimořádné vlstnosti environmentálních mimozemských nnočástic n bázi oxidů želez. Budou zmíněny npříkld nejnovější výsledky v bioplikcích nnočástic mgnetitu z mgnetotktických bkterií nebo pozoruhodné mgnetické vlstnosti ilmeno-hemtitových lmelárních nnostruktur, které se vyskytují tké n Mrsu, které vykzují neobvykle intensivní mgnetismus 7. Nnokrystlické oxidy želez srážející se z kyselých důlních vod lze zse využít jko vysoce čisté prekurzory pro termickou syntézu nnočástic nulmocného želez, reprezentujících ekologicky kceptovtelný přitom neobyčejně efektivní mteriál pro reduktivní technologie snce podzemních vod 8. LITERATURA 1. Zboril R., Mshln M., Petridis D.: Chem. Mter. 14, 969 (2002). 2. Mchl M., Zboril R., Gednken A.: J. Phys. Chem., B 111, 4003 (2007). 3. Hermnek M., Zboril R., Mshln M., Mchl L., Schneeweiss O.: J. Mter. Chem. 16, 1273 (2006). 4. Zboril R., Mchl M., Mshln M., Shrm V. K.: Crystl Growth & Design 4, 1317 (2004). 5. Hermnek M., Zboril R., Medrik I., Pechousek J., Gregor C.: J. Am. Chem. Soc. 129, (2007). 6. Zboril R., Bkndritsos A., Mshln M., Tzitzios V., Dlls P., Trplis Ch., Petridis D.: Nnotechnology 19, (2008). 7. Robinson P., Hrrison R. J., McEnroe S. A., Hrgrves R. B.: Nture 418, 517 (2002). 8. Filip J., Zboril R., Schneeweiss O., Zemn J., Cernik M., Kvpil P., Otyepk M.: Environ. Sci. Technol. 41, 4367 (2007). 7L-05 VYUŽITÍ ZETA POTENCIÁLU K POSTIHNUTÍ JEVŮ NA FÁZOVÉM ROZHRANÍ ROMAN MARŠÁLEK Přírodovědecká fkult, Ostrvská univerzit v Ostrvě, 30. dubn 22, Ostrv Příspěvek se zbývá využitím zet potenciálu jko veličiny, která má své místo při studiu jevů n fázovém rozhrní, v tomto přípdě především dsorpce z vodných roztoků n uhlíktých mteriálech. Změny zet potenciálu byly sledovány ve dvou zákldních systémech. A to dsorpce iontů těžkých kovů n uhlíktých mteriálech n jílových minerálech. Dále pk při studiu dsopce tenzidů n různých typech uhlí. V obou přípdech nměřené hodnoty zet potenciálu (resp. jeho změn) korespondují s ndsorbovným množstvím těžkého kovů či povrchově ktivní látky. (mmol/g) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 dsorpce zet potenciál ce (mmol/l) Obr. 1. Adsorpční izoterm dodecylsulfátu sodného (SDS) n černém uhlí vyvolné změny zet potenciálu zet potenciál (mv) 654

4 Výše uvedené skutečnosti dokumentuje obr. 1, n kterém je ptrné, že ndsorbovné množství SDS () při dné rovnovážné koncentrci (c e ) je přímo úměrné změně zet potenciálu. Tento fkt je možné využít při hodnocení mechnismu dsorpce tenzidů. Výsledky lze dále plikovt při odstrňování tenzidů z odpdních vod (dsorpcí n vhodných sorbentech) nebo při studiu flotčního procesu, ve kterém se tenzidy upltňují jko tzv. sběrče. V přípdě dsorpce iontů těžkých kovů byl, mimo jiné, klden důrz n vliv ph n dsorpční proces. A tké zde je možné nlézt souvislost mezi dsorpční kpcitou zet potenciálem. Mezi dlší studovné přípdy využití měření zet potenciálu lze jmenovt hodnocení oxidických ktlyzátorů či norgnických pigmentů. Tto práce vznikl z podpory grntu MPO č. 2A-1TP1/083 GA ČR č. 105/07/P041. 7L-06 VYUŽITIE TERAHERTZOVEJ SPEKTROSKOPIE PRI CHARAKTERIZÁCII DIELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ VRSTEVNATÝCH FYLOSILIKÁTOV MARIÁN JANEK,b, IGNÁC BUGÁR c, DUŠAN LORENC c, VOJTECH SZÖCS d, DUŠAN VELIČ b,c DUŠAN CHORVÁT c Technologický inštitút, Slovenská kdémi vied, Dúbrvská cest 9, Brtislv, b Univerzit Komenského, Prírodovedecká fkult, Ktedr fyzikálnej teoretickej chémie, Mlynská dolin CH1, Brtislv, Medzinárodné lserové centrum, Ilkovičov 3, Brtislv, d Chemický ústv, Prírodovedecká fkult, Univerzit Komenského, Mlynská dolin CH2, Brtislv, Slovenská republik Dynmický rozvoj terhertzovej spektroskopie v čsovej doméne, využívjúcej optoelektronické spínče n báze femtosekudových lserov (THz-TDS) zbezpečuje jej nsdenie pri chrkterizácii dielektrických mteriálov 1, polovodičov, tuhých látok npr. skiel le j orgnických zlúčenín ko polymérov biomolekulárnych systémov 2 v ďlekej infrčervenej oblsti. Ďlšie oblsti intenzívneho nsdenie tejto techniky sú pri obrne proti terorizmu, topogrfického zobrzovni, kontrole objemových mteriálov detekcie chemických zlúčenín. Terhertzovú spektroskopiu v čsovej doméne sme použili n chrkterizáciu ílových minerálov zo skupiny sľúd pre stnovenie ich dielektrických vlstností. Použité optoelektronické spínče n báze nízkoteplotného GAs nám umožnili detekciu vlnočtov v ďlekej infrčervenej oblsti od 3,3 do 40,0 cm 1 ktorá zodpovedá frekvenciám 0,1 ž 1,2 THz. Skúmné vzorky boli vybrné tk by s líšili svojím kryštlochemickým zložením jednk v izomorfných substitúciách jednotlivých vrstiev le j v obshu medzivrstvových ktiónov. Merdzivrstvové ktióny boli ďlej jednk hydrtovné npríkld Mg 2+ ktión v prípde vermikulitu dehydrtovné ktióny npríkld K + Mg 2+ v prípde flogopitu, biotitu nd muskovitu. Pre tieto prírodné vrstevnté mteriály bol stnovená frekvenčná závislosť komplexného indexu lomu zhŕňjúc porovnnie reálnej čsti indexu lomu bsorpčného indexu. Koherentná detekci THz pulzov umožnil výpočet hrúbok použitých sľúd primo z jednotlivých merní použitím iterácie z fixného bodu 3. Táto prác je podporovná vedeckou grntovou gentúrou VEGA číslo 1/4457/07. LITERATÚRA 1. Di J., Zhng J., Zhng W., Grischkowsky D.: J. Opt. Soc. Am. B7, 1379 (2004). 2. Fischer B. M., Wlther M., Jepsen P. U.: Phys. Med. Biol. 47, 3807 (2002). 3. Whitychumnnkul W., Ferguson B., Rinsford T., Mickn S. P., Abbott D.: Electronics Lett. 41, 800 (2005). 7L-07 PŘESNÉ STABILIZAČNÍ ENERGIE STAVEBNÍCH BLOKŮ BIOMAKROMOLEKUL: KVANTOVĚ- CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL HOBZA Ústv orgnické chemie biochemie, AV ČR, Prh 6 Pomocí nejpřesnějších metod kvntové chemie (metod spřžených klstrů se zhrnutím tříelektronových excitcí, CCSD(T) poruchové metody, MPn) byly studovány struktury stbilizční energie molekulárních komplexů, které hrjí význmnou roli v biodisciplínách. Zvláštní pozornost byl věnován párům bsí nukleových kyselin to jk vázných vodíkovou vzbou, tk i ptrových. Stbilizční energie byly určeny n CCSD(T) úrovni při uvžování velkých bsí tomových orbitlů, přípdně n úrovni limitu kompletní bse. Výsledné stbilizční energie komplexů s vodíkovými vzbmi zvláště ptrových komplexů jsou velké (30 15 kcl mol 1 ), mnohem větší než bylo dosud známo. Anlýz energetických příspěvků (pomocí poruchové metody SAPT) ukázl, že dominntním členem u ptrových komplexů je Londonov dispersní energie, ztímco elektrosttická energie určuje orientci bsí v páru. Teoretický popis dispersní energie je velmi náročný některé metody zcel selhávjí (npř metody DFT). Dispersní energie hrje v biologických systémech jedinečnou úlohu bude ukázáno, že dvoušroubovicová struktur DNA je jednoznčně určen dispersními interkcemi. Podobný závěr pltí i o struktuře hydrofobního jádr bílkovin. 655

5 7L-08 STABILITA NEGLOBULÁRNÍHO PROTEINU P18 INK4c A JEHO FRAGMENTŮ PETR SKLENOVSKÝ, KATEŘINA KUBEŠOVÁ, PAVEL BANÁŠ MICHAL OTYEPKA* Ktedr fyzikální chemie, Univerzit Plckého v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc Protein p18 INK4c (p18) z rodiny inhibitorů proteinových kinás (INK) je modulární protein složený z pěti nkyrinových (ANK) motivů. Proteiny tvořené ANK motivy jsou předmětem intenzivního zájmu, protože jejich struktur je stbilizován zejmén lokálními kontkty 1 slouží tk jko modelové systémy pro hlubší pochopení stbility mechnismu skládání modulárních proteinů. Z hledisk biomechnických vlstností jde rovněž o velmi trktivní biomolekuly 2. Zásdní otázkou stále zůstává, jkou roli hrjí jednotlivé strukturní motivy v celkové stbilitě proteinu co ji vlstně určuje. Věnovli jsme se studiu stbility p18 (156 reziduí) jeho různě velkých frgmentů, tedy celkem 55 peptidovým frgmentům od velikosti jedné α-šroubovice (~10 reziduí) ž po dv ANK motivy (~55 reziduí), metodou klsické molekulové dynmiky v explicitním solventu (detily simulcí progrmem AMBER 8.0 s použitím silového pole prm99 jsou uvedeny v litertuře 3 ). Stbilit p18 byl dále studován simulcí tepelné denturce (4 20 ns simulce z 500 K) podle Dggettové 4. Celková délk simulcí činil 3,2 µs. Simulce různě velkých frgmentů umožňuje posoudit stbilitu jednotlivých strukturních motivů tké vliv strukturního kontextu n stbilitu. Výpočty ukzují, že α-šroubovice, páry α-šroubovic motivy α-šroubovice-otočk-α-šroubovice nejsou stbilní. Minimální stbilní motiv je tvořen lespoň systémem dvou motivů α-šroubovice-otočk-α-šroubovice. Toto zjištění koresponduje s experimentálním pozorováním, že nejmenší známý protein tvořený ANK motivy musí být vystvěn lespoň ze dvou ANK motivů. Simulce dále prokázly, že stbilit N- C-terminálních motivů je význmně větší než stbilit stejných vnitřních motivů. To nznčuje, že n stbilitu proteinů tvořených ANK motivy mjí význmný vliv terminální ANK motivy. Vysokoteplotní simulce ukázly mechnismus teplem indukovné denturce p18, kde C-terminální ANK motivy (ANK III, IV V) jsou n vysokou teplotu méně citlivé než N-terminální (ANK I II). Systém má tendenci se denturovt ve směru od N-konce k C-konci. Práce byl podpořen grnty LC512 MSM LITERATURA 1. Min E. R. G., Jckson S. E., Regn L.: Curr. Opin. Struct. Biol. 13, (2003). 2. Lee G., Abdi K., Jing Y., Michely P., Bennett V., Mrszlek P. E.: Nture 440, 9 (2006). 3. Sklenovský P., Bnáš P., Otyepk M.: J. Mol. Model., v tisku (2008). 4. Dggett V.: Chem. Rev. 106, 5 (2006). 7L-09 TEORIE FUNKCIONÁLU HUSTOTY DOPLNĚNÁ EMPIRICKÝM DISPERZNÍM ČLENEM DFT-D. RYCHLÝ A PŘESNÝ NÁSTROJ PRO VÝPOČET MEZIMOLEKULOVÝCH INTERAKCÍ PETR JUREČKA,b, JIŘÍ ČERNÝ b, PAVEL HOBZA,b DENNIS R. SALAHUB c Univerzit Plckého v Olomouci, Přírodovědecká fkult, tř. Svobody 26, Olomouc, b Ústv orgnické chemie biochemie, v.v.i. Centrum biomolekul komplexních molekulových systémů, Flemingovo nám. 2, Prh 6, ČR, c University of Clgry, Fculty of Science, 2500 University Drive NW, Clgry, Albert, Cnd, T2N 1N4 Teorie funkcionálu hustoty DFT se v krátké době prosdil jko jeden z nejužitečnějších nejpoužívnějších nástrojů teoretické chemie. Vedle nesporných výhod v rychlosti přesnosti popisu kovlentních systémů trpí le i nedosttky, hlvně v oblstech excitovných stvů mezimolekulových interkcí. Nedávno bylo ukázáno, že jeden z těchto nedosttků neschopnost popst dlohodoshovou disperzní interkci může být efektivně odstrněn přidáním empirické disperzní korekce 1. T je zložen n symptotickém vzthu pro disperzní energii C 6 /r 6, který je pro mlé vzdálenosti ztlumen. Nvrhli jsme vylepšený tvr tlumící funkce s korektním chováním pro velké vzdálenosti jednoduchým empirickým škálováním omezujícím dvojí zpočítání korelčních efektů 2. Škálovcí prmetry byly získány fitováním n vysoce kvlitní referenční výpočty. S rostoucím počtem plikcí DFT-D se postupně přesvědčujeme o kvlitě metody přenositelnosti nvržených prmetrů. Umožňuje nám s výbornou přesností vypočítt nejen interkční energie, le i geometrie. Přestože byly prmetry původně nvrženy pro popis nevzebných interkcí v molekulárních komplexech, ukzují se vhodnými i pro intrmolekulovou disperzní interkci 3. Spolehlivě předpovídjí energeticky nejvýhodnější konformery mlých peptidů poskytují pro ně tké kvlitnější geometrie, než náročnější metod MP2. Vibrční frekvence jsou v lepší shodě s MP2, než smotná DFT (cit. 4 ). Přestože je disperzní korekce v DFT-D empirická je tedy třeb ji dále pečlivě testovt, proztím se profiluje jko přesná spolehlivá metod spojující rychlost DFT s kvlitou výsledků jink dostupnou pouze podsttně náročnějšími výpočty. Tto práce vznikl z podpory grntu MŠMT ČR MSM grntu LC 512. LITERATURA 1. Grimme S.: J. Comput. Chem. 25, 1463 (2004). 2. Jurečk P., Černý J., Hobz P., Slhub D. R.: J. Comput. Chem. 28, 555 (2007). 3. Vldés H., Klusák V., Pitoňák M., Exner O., Strý I., Hobz P., Rulíšek L.: J. Comput. Chem. 29, 861 (2007). 4. Černý J., Jurečk P., Hobz P., Vldés H.: J. Phys. Chem., A 111, 1146 (2007). 656

6 7L-10 MECHANISMUS RNA KATALÝZY SAMOŠTĚPÍCÍ REAKCE RIBOZYMU VIRU HEPATITIDY D PAVEL BANÁŠ,c,d, LUBOMÍR RULÍŠEK c,d, VERONIKA HÁNOŠOVÁ, DANIEL SVOZIL c, NILS G. WALTER e, JIŘÍ ŠPONER b,c MICHAL OTYEPKA,b Ktedr fyzikální chemie Centrum pro biomolekuly komplexní molekulární systémy, Univerzit Plckého, tř. Svobody 26, Olomouc, b Biofyzikální ústv, Akdemie věd České republiky, Královopolská 135, Brno, c Ústv orgnické chemie biochemie, Akdemie věd České republiky Centrum pro biomolekuly komplexní molekulární systémy, Flemingovo nám. 2, Prh 6, d Giled Sciences Reserch Center & IOCB, Flemingovo nám. 2, Prh 6, e Deprtment of Chemistry, Single Molecule Anlysis Group, University of Michign, 930 N. University Avenue, Ann Arbor, MI , USA Ribozym Heptitidy D (HDV ribozym) je RNA motiv ncházející se v cirkulární RNA lidského viru Heptitidy D, který je zodpovědný z utoktlytické smoštěpení multimerního RNA vlákn vznikjícího při replikci viru prostřednictvím double-rolling mechnismu. Předchozí experimentální studie ukázly, že nukleotid C75 ncházející se v ktivním místě ribozymu je esenciální pro ktlýzu, nicméně jeho konkrétní role v mechnismu rekce nebyl dosud identifikován. Dv lterntivní ktlytické mechnismy, v nichž C75 hrje roli cido-bzického ktlyzátoru, byly nvrženy. Ztímco krystlové struktury jsou v souldu s modelem, v němž C75 vystupuje jko obecná báze deprotonující U-1(2 -OH) nuklefilní skupinu, která tkuje štěpený fosfát, biochemické studie jsou spíše konzistentní s modelem, v němž C75 je protonovný funguje jko obecná kyselin poskytující proton odstupující lkoholové 5 -O skupině. V této práci byl studován rekční mechnismus genomické formy HDV ribozymu pomocí hybridní QM/MM metodologie. Bylo nlezeno, že nukleotid C75 je schopen působit v kontextu celkové struktury HDV ribozymu jko obecná báze s rekční brierou ~20 kcl mol 1, která je srovntelná s experimentální hodnotou. Nprotitomu, n zákldě dostupných strukturních dt nebylo dosud možno nlézt rekční cestu, v níž by nukleotid C75 vystupovl jko obecná kyselin. Tto studie byl podporován grnty LC512, LC06030, MSM MSM Ministerstv Školství ČR, grnty IAA QS Grntové Agentury AV ČR, dále AV ČR, grnt no. AV0Z AV0Z

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ

SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ MILOSLAV HARTMAN, KAREL SVOBODA, OTAKAR TRNKA VÁCLAV VESELÝ Ustv chemických procesů, Akdemie věd České republiky, Rozvojová 135, 165 02 Prh 6-Suchdol Došlo dne 22.VII.1998 Klíčová

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY USNADNĚNÉ HYDRODYNAMICKÉ DÁVKOVÁNÍ VZORKU DO SEPARAČNÍ KAPILÁRY V LABORATORNÍCH ELEKTROFORETICKÝCH APARATURÁCH TEREZA KADLECOVÁ, FRANTIŠEK OPEKAR PETR TŮMA b Univerzit Krlov

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE MICHAL LESŇÁK, FRANTIŠEK STANĚK, JAROMÍR PIŠTORA MARIE STAŇKOVÁ b Institut fyziky, Hornicko-geologická fkult, VŠB Technická

Více

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN pevné látky jsou chrkterizovány omezeným pohybem zákldních stvebních částic (tomů, iontů, molekul) kolem rovnovážných poloh PEVNÉ LÁTKY krystlické morfní KRYSTAL pevné

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU STAOVEÍ POMĚRÉ PLOŠÉ DRSOSTI POVRCHU J. Tesř, J. Kuneš ové technologie výzkumné centrum, Univerzitní 8, 06 4, Plzeň Ktedr fyziky, Fkult plikovných věd, Zápdočeská univerzit, Univerzitní, 06 4, Plzeň Abstrkt

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ.

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ. RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY PETR TŮMA EVA SAMCOVÁ Ústv biochemie, molekulární buněčné biologie, 3. lékřská fkult, Univerzit

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABRATRNÍ PŘÍSTRJE A PSTUPY KVANTITATIVNÍ 31 P NMR SPEKTR- SKPIE HUMINVÝCH KYSELIN FRANTIŠEK NVÁK, RICHARD HRABAL b, IVANA BARTŠVÁ b JIŘÍ KALČÍK Ústv půdní biologie AV ČR, N Sádkách 7, 370 05 České Budějovice,

Více

Chem. Listy 104, 197 201 (2010)

Chem. Listy 104, 197 201 (2010) POUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉ ELEKTROFORÉZY NA ČIPU PRO STUDIUM LAKTOFERINU A MATRIXOVÝCH METALOPROTEINAS ONDŘEJ ZÍTKA,b *, SOŇA KŘÍŽKOVÁ b, VOJTĚCH ADAM b,c, ALEŠ HORNA d,e, JIŘÍ KUKAČKA f, RICHARD PRŮŠA f,

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, 182 23 Prh 8, b Vysoká

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

SOLUTIONS FOR BIOCLIMATIC FAÇADES

SOLUTIONS FOR BIOCLIMATIC FAÇADES SOLUTIONS FOR BIOCLIMATIC FAÇADES nimeo Systém pro řízení bioklimtických fsád nimeo TYP ŘÍZENÍ > Solo Compct Premium EIB/ KNX LON počet motorů 800 1 600 6 400 > 6 400 > 6 400 počet zón 2 4 8 16 > 16 >

Více

VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE

VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE SIARHEI SKOBLIA, DANIEL TENKRÁT, MARTIN VOSECKÝ,b, MICHAEL POHOŘELÝ b, MARTIN LISÝ c, MAREK BALAŠ c, ONDŘEJ PROKEŠ Vysoká škol chemicko-technologická v

Více

Chem. Listy 104, 177 185 (2010)

Chem. Listy 104, 177 185 (2010) ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCE mrna IZOLOVANÉ Z ROSTLINNÝCH PLETIV ZA VYUŽITÍ PARA- MAGNETICKÝCH MIKROČÁSTIC Věnováno pdesátému výročí udělení Nobelovy ceny Prof. Jroslvu Heyrovskému DALIBOR HÚSKA *, VOJTĚCH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty OBHAJOBA DISETAČNÍ PÁCE Větvené mzcí systémy jejich proudové poměry triologicko-hydrulické spekty PhD student: Ing. Antonín Dvořák Školitel: Doc. NDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ústv konstruování VUT- BNO

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav F Měření rozlišovcí schopnosti optických soustv Úkoly :. Měření rozlišovcí schopnosti fotogrfických objektivů v závislosti n clonovém čísle. Měření hloubky ostrosti fotogrfických objektivů v závislosti

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS STEJNOSĚRNÉ STROJE Určeno pro posluchče bklářských studijních progrmů FS 1. Úvod 2. Konstrukční uspořádání 3. Princip činnosti stejnosměrného stroje 4. Rozdělení stejnosměrných strojů 5. Provozní vlstnosti

Více

Hydrogenovaný grafen - grafan

Hydrogenovaný grafen - grafan Hydrogenovaný grafen - grafan Zdeněk Sofer, Daniel Bouša, Vlastimil Mazánek, Michal Nováček, Jan Luxa, Alena Libánská, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, Technická

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: cidobzické indikátory se chovjí buď jko slbé kyseliny nebo slbé báze disociují ve vodných roztocích omezeně. Kvntittivní mírou disocice je hodnot

Více

Vstřikování plastů dovedené k dokonalosti

Vstřikování plastů dovedené k dokonalosti Vstřikování plstů dovedené k dokonlosti Vyhodnocení optimlizce designu plstových Vyhodnocení optimlizce designu plstových Téměř v kždém průmyslovém odvětví jsou díly původně z jiných mteriálů nhrzovány

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí

Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí 8. 9. září 2010 Využtí nlýzy odchylek př hodnocení zskovost fnnčních nsttucí Dn Foršková, Dgmr Rchtrová

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Pokročilé metody hodnocení sekvencí DNA a multilokusových dat. 1. Analýza sekvenačních dat - I

Pokročilé metody hodnocení sekvencí DNA a multilokusových dat. 1. Analýza sekvenačních dat - I Pokročilé metody hodnocení sekvencí DNA multilokusových dt 1. Anlýz sekvenčních dt - I úprv lignmentu [Mfft, BioEdit, MEGA,] detekce rekombinntů [Splitstree, GARD, RDP3] testování vhodných modelů evoluce

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

IONIZACE LASEREM ZA PŘÍTOMNOSTI MATRICE ZA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU (AP-MALDI) NOVÝ SMĚR V ANALÝZE PEPTIDŮ A PROTEINŮ

IONIZACE LASEREM ZA PŘÍTOMNOSTI MATRICE ZA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU (AP-MALDI) NOVÝ SMĚR V ANALÝZE PEPTIDŮ A PROTEINŮ IONIZACE LASEREM ZA PŘÍTOMNOSTI MATRICE ZA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU (AP-MALDI) NOVÝ SMĚR V ANALÝZE PEPTIDŮ A PROTEINŮ MICHAL GODULA HPST s.r.o., Písnická 372/2, 142 Prh 4 michl.godul@hpst.cz Došlo 27.8.5,

Více

Zpráva o postupu projektu TA03010189

Zpráva o postupu projektu TA03010189 Zpráva o postupu projektu TA03010189 Efektivní separace Laktoferinu z kravského mléka Vypracovalo: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, 2014 V rámci spolupráce s Regionálním centrem

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svobod, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškov 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 3.03.03/2008 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Chem. Listy 102, 667 689 (2008) 1P-01 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF [Zn(2-BrC 6 H 4 COO) 2.mpc 2 ]

Chem. Listy 102, 667 689 (2008) 1P-01 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF [Zn(2-BrC 6 H 4 COO) 2.mpc 2 ] 1P-01 SYNTHESIS AND PRPERTIES F [Zn(2-BrC 6 H 4 C) 2.mpc 2 ] ANNAMÁRIA ERDÉLYIVÁ *, KATARÍNA GYŐRYVÁ, RÓBERT GYEPES b, JANA KVÁŘVÁ c, nd LADISLAV HALÁS University of P. J. Šfárik, Moyzesov 11, 041 54 Košice,

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

9 Kladiva, průbojníky, sekáče

9 Kladiva, průbojníky, sekáče Kldiv, průojníky, sekáče Speciální postup při výroě kldiv KAIVO 1. Řezání: n stroji, plochá ocel se nřeže do poždovných tvrů:přesností řezu je zjištěn minimální spotře kvlitního mteriálu. 2. Kování: díly

Více

Návrh regulačního systému chlazení

Návrh regulačního systému chlazení Bnkovní institut vysoká škol,. s. Ktedr mtemtiky, sttistiky informčních technologií Návrh regulčního systému chlzení Diplomová práce Autor: Bc. Zbyněk Frýdl, DiS. Informční technologie mngement Vedoucí

Více

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819 .8.0 Důkzy Pythgorovy věty Předpokldy: 00819 Pedgogická poznámk: V řešení kždého příkldu jsou uvedeny rdy, které dávám postupně žákům, bych jim pomohl. Pedgogická poznámk: Diskuse o následujícím příkldu

Více

8L-02 ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ A ODPADNÍ LIGNO- CELULOSOVÉ BIOMASY VE FLUIDNÍ VRSTVĚ DOLOMITICKÉHO VÁPENCE 8L-01 FISCHER-TROPSCHOVA SYNTÉZA DAVID KUBIČKA

8L-02 ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ A ODPADNÍ LIGNO- CELULOSOVÉ BIOMASY VE FLUIDNÍ VRSTVĚ DOLOMITICKÉHO VÁPENCE 8L-01 FISCHER-TROPSCHOVA SYNTÉZA DAVID KUBIČKA 8L-01 FISCHER-TROPSCHOVA SYNTÉZA DAVID KUBIČKA Výzkumný ústv norgnické chemie,. s., Areál Chemprk Záluží, 436 70 Litvínov dvid.kubick@vunch.cz Fischer-Tropschov syntéz (FTS) je klíčovým článkem přeměny

Více

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15 9 - Zpětná vz Michel Šeek Atomtické řízení 2015 16-3-15 Atomtické řízení - Kernetik rootik Proč řídit? Řídicí sstém msí zjistit stilit chování Klsické poždvk n chování přípstná stálená reglční odchlk při

Více

Program. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015

Program. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015 Vysoká škol báňská Technická univerzit Ostrv Fkult bezpečnostního inženýrství Sdružení požárního bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s Ministerstvem vnitr-generálním ředitelstvím Hsičského záchrnného

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Oto Mestek Úvod Termínem in situ označujeme výzkum prováděný na místě původního výskytu analyzovaného vzorku nebo jevu (opakem je analýza ex situ,

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Úsporný autopilot pro malá sportovní letadla

Úsporný autopilot pro malá sportovní letadla České vysoké učení technické v Prze Fkult elektrotechnická Ktedr měření, Ktedr řídící techniky Úsporný utopilot pro mlá sportovní letdl Diplomová práce 28/29 Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdislv Pech, CSc.

Více

Stereochemie. Přednáška č. 3

Stereochemie. Přednáška č. 3 Stereochemie Přednášk č. 3 Nomenkltur sloučenin obshujících centrum chirlity jednoduchou osu symetrie Typ molekuly prvek symetrie bcd žádný bc σ bb 2 + σ b 3 +3σ 4 3 + 3 2 + 6σ Molekuly typu bb b b b b

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod 1. Úvod Stejnosměrné stroje jsou historicky nejstršími elektrickými stroji nejprve se používly jko generátory pro výrobu stejnosměrného proudu. V řdě technických plikcí byly tyto V součsné době se stejnosměrné

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Fyzika biopolymerů. Struktura a vlastnosti vody, vodíková vazba

Fyzika biopolymerů. Struktura a vlastnosti vody, vodíková vazba Fyzika biopolymerů Struktura a vlastnosti vody, vodíková vazba Pět základních podmínek pro život na Zemi přítomnost uhlíku a dalších důležitých prvků tvořících biomolekuly voda v blízkosti povrchu vhodná

Více

4P-02 ELECTRON COLLISIONS WITH FORMIC ACID MONOMER AND DIMER 4P-01 ISOTOPE EFFECT IN DISSOCIATIVE ELECTRON ATTACHMENT CROSS SECTIONS IN ACETYLENE

4P-02 ELECTRON COLLISIONS WITH FORMIC ACID MONOMER AND DIMER 4P-01 ISOTOPE EFFECT IN DISSOCIATIVE ELECTRON ATTACHMENT CROSS SECTIONS IN ACETYLENE 4P-01 ISOTOPE EFFECT IN DISSOCIATIVE ELECTRON ATTACHMENT CROSS SECTIONS IN ACETYLENE OLIVIER MAY, JURAJ FEDOR b, nd MICHAEL ALLAN Déprtement de Chimie, Université de Fribourg, chemin du Musée 9, 1700 Fribourg,

Více

Genomické databáze. Shlukování proteinových sekvencí. Ivana Rudolfová. školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

Genomické databáze. Shlukování proteinových sekvencí. Ivana Rudolfová. školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. Genomické databáze Shlukování proteinových sekvencí Ivana Rudolfová školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. Obsah Proteiny Zdroje dat Predikce struktury proteinů Cíle disertační práce Vstupní data

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC KOMPONENTY Řd stykčů typu SE Všeoecné informce Stykč SE je výroek určený pro mimořádně náročný provoz. Je nvržen tk, y ostál i v nejnáročnějších plikcích z hledisk prcovního prostředí výkonu poždovném

Více