SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b"

Transkript

1 7L-01 FLUORESCENCE MICROSCOPY OF BIOMOLECULES ON A SINGLE MOLECULE LEVEL MARTIN HOF J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry v.v.i., Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Dolejškov 3, Prgue Fluorescence microscopy (FM) is nowdys certinly one of the min tools in biologicl sciences. There re severl resons for the success of this technique: ) FM cn be pplied on minimum-invsive wy with high sensitivity even on living cells. b) FM hs good temporl nd sptil resolution. c) FM is the bsis nd/or cn be combined for growing vriety of single molecule pproches. One of the most populr single molecule techniques is Fluorescence Correltion Spectroscopy (FCS). This method is bsed on the fct tht when illuminting femtoliter volume element contining nnomolr concentrtions of fluorescently lbeled molecules, the fluorescence of only few molecules or even single molecule is detected. Usully diffusion of those molecules in nd out of the femtoliter detection volume leds to lrge fluctution in the fluorescence signl. These fluctutions re monitored, correlted, nd nlyzed nd give, in the simplest cse, informtion on the diffusion coefficient nd concentrtion of diffusing nd fluorescing species. While the technique ws originlly suggested in the 70 s, its first resonble experimentl reliztion ppered in the 90 s. Though the method certinly went through boom in the 90 s, it becme soon very cler tht the originl single-spot FCS method is hevily limited. Thus severl groups strted to develop new vrints of tht technique iming for higher precision. The fluorescence group locted t the J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry of the Acdemy of Sciences of the Czech Republic (http://www.jh-inst.cs.cz/~fluorescence/) ws certinly significntly contributing to those developments. Specificlly, in 2003 the group presented the first rtifct-free mesurements of diffusion coefficients by FCS 1. The so-clled z-scn FCS does -in opposite to erlier pproches- not need externl clibrtion. This method ws then pplied for nswering fundmentl questions in lipid bilyer reserch s well s for chrcterizing lipid rfts smller thn the resolution of n opticl microscope (< 200 nm). A further methodologicl chievement ws the first experimentl reliztion of confocl microscope llowing to perform Fluorescence Lifetime Correltion Spectroscopy (FLCS) 2. This method is using the fluorescence lifetime informtion to distinguish the diffusion of different species. Most recently we hve pplied this method in for the elucidtion of the DNA compction mechnism. Tht compction of DNA plys role in the nuclei of severl types of cells nd becomes importnt in the non-virl gene therpy. Using stndrd single molecule fluorescence microscopy it ws shown in series of contributions by the group of K. Yoshikw from Kyoto, Jpn (http:// tht spermineinduced compction of lrge DNA molecules ( kbp) occurs in discrete "ll-or-non" regime, where the coexistence of free nd folded DNA molecules ws observed. In the cse of intermedite-sized DNA molecules (~10 kbp), so fr, it ws stted tht the mechnism of folding is continuous. We show tht FLCS cn for the first time decide wht kind of mechnism is undertken in the compction process of those intermedite sized DNA. The method tkes dvntge of subtle lifetime chnge of n interclting dye PicoGreen during the titrtion with the condensing gent nd bsed on tht, it revels the mechnism of the process nd gives informtion on the equilibrium stte trnsition dynmics of the compction process 3. The method is used to compre the condenstion process induced by different condensers. Tto práce vznikl z podpory grntu MŠMT ČR LC REFERENCES 1. Bend A., Beneš M., Mreček V., Lhotský A., Hermens W., Hof M.: Lngmuir 19, 4120 (2003). 2. Bend A., Hof M., Whl M., Ptting M., Erdmnn R., Kpust P.: Rev. Sci. Instruments 76, (2005). 3. Humpolícková J., Bend A., Sykor J., Mchán R., Krl T., Gsinsk B., Enderlein J., Hof M.: Biophys. J. 94, L17 (2008). 4. Further constributions on this field see 7L-02 DYNAMIKA RELAXÁCIE FLUORESCENCIE KUMARÍNU C522 V CONFINED ŠTRUKTÚRACH MICHAL ŽITŇAN, EDUARD JÁNÉ, VOJTECH SZOCS, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ, IGNÁC BUGÁR b, DUŠAN CHORVÁT b DUŠAN VELIČ,b Ktedr fyzikálnej teoretickej chémie, Prírodovedecká fkult Univerzity Komenského, Mlynská Dolin, Brtislv, b Medzinárodné lserové centrum, Ilkovičov 3, Brtislv, c Slovenská Technická Univerzit, Rdlinského 9, Brtislv, SR Sledovli sme dynmiku fluorescencie kumrínu C522 v confined štruktúrch, ted v prostredich obmedzujúcich voľný pohyb molekúl použitím femtosekundovej čsovorozlíšenej spektroskopie. Molekul kumrínu slúži ko fluorescenčná sond. Rýchlosť deexcitácie sondy njvic ovplyvňuje prítomnosť voľnej vody 1.Vyšetrovli sme dv typy confined štruktúr: v prvom prípde bol prístup vody k molekule kumrínu obmedzený dsorpciou kumrínu n povrch montmorillonitu, skúml s interkci s disperziou montmorillonitu vo vode. Montmorillonity ptri medzi vrstevnté hlinitokremičitny so záporným nábojom vrstiev. Záporný náboj je možné znižovť fixáciou lítiovými ktiónmi 2. Veľkosť náboj ovplyvňuje dsorpciu kumrínu n povrch, čím s znižuje možnosť kontktu molekuly kumrínu s vodou. Prítomnosť záporne nbitého povrchu može spomliť solvtčnú odpoveď 3 ž 5 krát v porovnní s voľnou vodou 3.Iným spôsobom obmedzeni prístupu voľnej vody k sonde je enkpsuláci sondy do cyklodextrínovej kvity 4, prípdne uzvretie do reverznej micely rôznej veľkosti. Anlýz deexcitčných 652

2 kriviek ukzuje ž 1000 násobné spomlenie relxčných čsov v prostredich obmedzujúcich prístup molekúl rozpúšťdl k molekule kumrínu v porovnní s čistým rozpúšťdlom 5. Táto prác vznikl z podpory grntov APVT APVV LITERATÚRA 1. Jimenez R., Fleming G. R., Kumr P. V., Mroncelli M.: Nture 369, 471 (1994). 2. Zemnov M., Link G., Tkym S., Nuesch R., Jnek M.: App. Cly Sci. 32, 271 (2006). 3. Benderskii A. V., Eisenthl K. B.: J.Phys. Chem., A 106, 7482 (2002). 4. Douhl A.: Chem. Rev. 104, 1955 (2004). 5. Hzr P., Chkrbrty D., Srkr N.: Chem. Phys. Lett. 358, 523 (2002). Předmětem nšeho studi byl dynmik velké cytoplzmtické kličky N + /K + -ATPsy po nvázání přirozených ligndů (ATP, Mg 2+ ). Pro spektroskopickou nlýzu jsme připrvili 9 jednotryptofnových mutntů, kdy jsme tryptofny vkládli n různá míst povrchu kličky. Nše studie ukázl, že bez ligndu, v přítomnosti smotného Mg 2+, nebo při součsné přítomnosti Mg 2+ i ATP se kličk nchází v uzvřené konformci, ztímco pokud je přítomno pouze ATP (bez Mg 2+ ), nchází se kličk v konformci otevřené. Nše výsledky tedy nznčují, že ztímco vzb ATP kličku otevírá, následná vzb Mg 2+ ji zse uzvírá, což je v rozporu s dosvdní předstvou, že nukleotid se váže n enzym jko komplex MgATP. Anlýz povrchového náboje pk ukázl velké změny v okolí rezidu 648 tyto změny mohou sloužit jko signál při komunikci kličky s C-terminální částí enzymu. Tto práce vznikl z podpory grntu GA ČR 203/07/ L-03 MĚŘENÍ PARAMETRŮ TRYPTOFANOVÉ FLUORESCENCE VE SPOJENÍ S MOLEKULÁRNĚ- DYNAMICKÝMI VÝPOČTY JAKO NÁSTROJ PRO SLEDOVÁNÍ DYNAMIKY PROTEINŮ MARTIN KUBALA, LENKA GRYČOVÁ b, PETR SKLENOVSKÝ, ZDENĚK LÁNSKÝ b, MICHAL OTYEPKA JAN TEISINGER b Přírodovědecká fkult Univerzity Plckého, tř. Svobody 26, Olomouc, b Fyziologický ústv AV ČR, Vídeňská 1083, Prh 4 V součsné strukturní biologii je nejpopulárnější metodou pro zkoumání proteinů krystlogrfie spojená s rentgenovou strukturní nlýzou. Tto metod má všk některé zásdní nedosttky. Jednk proteiny krystlizují z podmínek, které bývjí poměrně vzdálené těm fyziologickým, při nichž protein funguje, což může mít z následek deformci výsledné struktury, jednk krystlogrfie není schopn postihnout dynmiku molekul, která je zásdní pro pochopení funkce enzymů. Nproti tomu klsické spektroskopické metody tto omezení nemjí zejmén fluorescenční spektroskopie se jeví jko příhodná pro studování proteinů, to především pro její vysokou citlivost širokou škálu experimentálních technik. Přirozeným fluoroforem je n proteinech minokyselin tryptofn. Zhášení fluorescence neutrálním zhášedlem (krylmid) umožňuje sledování prostorové přístupnosti rezidu, použití zhášedl s nábojem (jodid) pk umožňuje získt i informci o rozložení povrchového náboje v okolí rezidu. Informce o dynmice rezidu pk doplňují čsově rozlišená měření intenzity nizotropie fluorescence. Nevýhodou fluorescenčních měření je, že poskytují pouze lokální informce z okolí tryptofnového rezidu. Nše zkušenost ukzuje, že spektroskopické výsledky je vhodné doplnit informcemi z počítčových molekulárně-dynmických simulcí enzymu. Tyto simulce jednk slouží jko vodítko při interpretci spektroskopických dt, jednk pomáhjí při návrhu dlších experimentů. 7L-04 NANOČÁSTICE OXIDŮ ŽELEZA Z TERMICKY INDUKOVANÝCH REAKCÍ V PEVNÉ FÁZI SYNTÉZA, VLASTNOSTI A APLIKACE RADEK ZBOŘIL Ktedr fyzikální chemie Centrum výzkumu nnomteriálů, tř. Svobody 26, Olomouc Oxid železitý předstvuje typickou polymorfní sloučeninu nbízející řdu strukturních forem v závislosti n podmínkách příprvy či n geofyzikálních geochemických prmetrech při kterých vzniká v přírodě. V nnokrystlickém stvu vykzují všechny strukturní formy řdu unikátních vlstností, které jsou využitelné v různých oblstech moderních nnotechnologií. Termodynmicky nejstbilnější hexgonální α- Fe 2 O 3 modifikce (hemtit) je, ve formě nnočástic, velmi účinný ktlyzátor v řdě procesů heterogenní ktlýzy tké velmi perspektivní mteriál pro fotoktlytické štěpení vody. Druhá nejčstější strukturní form, kubický γ-fe 2 O 3 (mghemit), reprezentuje společně s mgnetitem (Fe 3 O 4 ) strtegický mteriál v řdě dignostických i terpeutických lékřských plikcí. Díky kombinci vhodných mgnetických (ferimgnetických, superprmgnetických), povrchových velikostních chrkteristik je vhodně funkcionlizovný (povrchově uprvený) nnomghemit používán pro vylepšení kontrstu při zobrzování metodou mgnetické rezonnce, jko mgnetický nosič pro cílený trnsport léčiv, při léčbě nádorových onemocnění metodou hypertermie nebo při mgnetickém znčení seprci buněk. Kosočtverečná ε-fe 2 O 3- modifikce byl doposud připrven téměř výhrdně ve formě symetrických tyčinkovitých nnočástic, které vykzují obrovskou koercitivní sílu okolo 2T při pokojové teplotě. Tto hodnot, která je nejvyšší nměřená mezi všemi oxidy kovů, činí ε-fe 2 O 3- velmi perspektivní fází pro vývoj nové generce mgnetických záznmových médií. Poslední nejvzácnější strukturní formou je kubický β-fe 2 O 3, který lze připrvit metodou chemické depozice pr (CVD) ve formě unikátních dutých nnočástic tvořených několik slupkmi s tloušťkou 3-653

3 Obr. 1. Mössbuerovo spektrum (2K/5T) AFM snímek nnočástic mghemitu funkcionlizovných kyselinou plmitovou 5 nm. Kromě zmíněných (nno)krystlických fází existuje oxid železitý i ve formě ultrmlých (1 3 nm) nedifrktujících morfních nnočástic s neperiodickou mříží, které, zejmén ve formě nnokompozitů s SiO 2 Au, fungují jko velmi účinné senzory vlhkosti mgneto-optické senzory 1,2. Široký plikční potenciál všech strukturních modifikcí Fe 2 O 3 indukovl, zejmén v posledních letech, extenzivní vývoj nových syntetických postupů směrem k monodisperzním nnočásticím s definovnou strukturou, velikostí morfologií. Tyto preprční postupy zhrnují npříkld sol-gel, sonochemické, depoziční, precipitční pyrolytické syntézy. Termicky indukovné dekompozice vhodných Fe-prekurzorů v pevné fázi ( prekurzorové syntézy ) předstvují jednoduchý, levný technologicky nejtrktivnější syntetický přístup, neboť umožňují jednokrokovou příprvu velkého množství produktu. Nvíc mohou být vlstnosti nnočástic úspěšně řízeny volbou rekčních podmínek (teplot, tlk, tmosfér, čs) použitého prekurzoru (struktur, velikost, morfologie). N příkldech teplotních dekompozicí hexkynoželezntnu železitého, šťvelnu octnu železntého n vzduchu bude demonstrován mnohdy složitý mechnismus tvorby nnočástic, způsob řízení jejich krystlinity, struktury velikosti, stejně jko možnost příprvy oxidické fáze striktně kopírující morfologii prekurzoru ( šblonové syntézy ) 3 5. Jestliže je dekompozice prováděn v přítomnosti vhodné biokomptibilní fáze, lze jednokrokově příprvit povrchově modifikovné mgnetické nnočástice, jk bude uvedeno n příkldu nnomghemitu funkcionlizovného kyselinou plmitovou 6 (obr. 1). V rámci přednášky budou diskutovány i některé mimořádné vlstnosti environmentálních mimozemských nnočástic n bázi oxidů želez. Budou zmíněny npříkld nejnovější výsledky v bioplikcích nnočástic mgnetitu z mgnetotktických bkterií nebo pozoruhodné mgnetické vlstnosti ilmeno-hemtitových lmelárních nnostruktur, které se vyskytují tké n Mrsu, které vykzují neobvykle intensivní mgnetismus 7. Nnokrystlické oxidy želez srážející se z kyselých důlních vod lze zse využít jko vysoce čisté prekurzory pro termickou syntézu nnočástic nulmocného želez, reprezentujících ekologicky kceptovtelný přitom neobyčejně efektivní mteriál pro reduktivní technologie snce podzemních vod 8. LITERATURA 1. Zboril R., Mshln M., Petridis D.: Chem. Mter. 14, 969 (2002). 2. Mchl M., Zboril R., Gednken A.: J. Phys. Chem., B 111, 4003 (2007). 3. Hermnek M., Zboril R., Mshln M., Mchl L., Schneeweiss O.: J. Mter. Chem. 16, 1273 (2006). 4. Zboril R., Mchl M., Mshln M., Shrm V. K.: Crystl Growth & Design 4, 1317 (2004). 5. Hermnek M., Zboril R., Medrik I., Pechousek J., Gregor C.: J. Am. Chem. Soc. 129, (2007). 6. Zboril R., Bkndritsos A., Mshln M., Tzitzios V., Dlls P., Trplis Ch., Petridis D.: Nnotechnology 19, (2008). 7. Robinson P., Hrrison R. J., McEnroe S. A., Hrgrves R. B.: Nture 418, 517 (2002). 8. Filip J., Zboril R., Schneeweiss O., Zemn J., Cernik M., Kvpil P., Otyepk M.: Environ. Sci. Technol. 41, 4367 (2007). 7L-05 VYUŽITÍ ZETA POTENCIÁLU K POSTIHNUTÍ JEVŮ NA FÁZOVÉM ROZHRANÍ ROMAN MARŠÁLEK Přírodovědecká fkult, Ostrvská univerzit v Ostrvě, 30. dubn 22, Ostrv Příspěvek se zbývá využitím zet potenciálu jko veličiny, která má své místo při studiu jevů n fázovém rozhrní, v tomto přípdě především dsorpce z vodných roztoků n uhlíktých mteriálech. Změny zet potenciálu byly sledovány ve dvou zákldních systémech. A to dsorpce iontů těžkých kovů n uhlíktých mteriálech n jílových minerálech. Dále pk při studiu dsopce tenzidů n různých typech uhlí. V obou přípdech nměřené hodnoty zet potenciálu (resp. jeho změn) korespondují s ndsorbovným množstvím těžkého kovů či povrchově ktivní látky. (mmol/g) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 dsorpce zet potenciál ce (mmol/l) Obr. 1. Adsorpční izoterm dodecylsulfátu sodného (SDS) n černém uhlí vyvolné změny zet potenciálu zet potenciál (mv) 654

4 Výše uvedené skutečnosti dokumentuje obr. 1, n kterém je ptrné, že ndsorbovné množství SDS () při dné rovnovážné koncentrci (c e ) je přímo úměrné změně zet potenciálu. Tento fkt je možné využít při hodnocení mechnismu dsorpce tenzidů. Výsledky lze dále plikovt při odstrňování tenzidů z odpdních vod (dsorpcí n vhodných sorbentech) nebo při studiu flotčního procesu, ve kterém se tenzidy upltňují jko tzv. sběrče. V přípdě dsorpce iontů těžkých kovů byl, mimo jiné, klden důrz n vliv ph n dsorpční proces. A tké zde je možné nlézt souvislost mezi dsorpční kpcitou zet potenciálem. Mezi dlší studovné přípdy využití měření zet potenciálu lze jmenovt hodnocení oxidických ktlyzátorů či norgnických pigmentů. Tto práce vznikl z podpory grntu MPO č. 2A-1TP1/083 GA ČR č. 105/07/P041. 7L-06 VYUŽITIE TERAHERTZOVEJ SPEKTROSKOPIE PRI CHARAKTERIZÁCII DIELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ VRSTEVNATÝCH FYLOSILIKÁTOV MARIÁN JANEK,b, IGNÁC BUGÁR c, DUŠAN LORENC c, VOJTECH SZÖCS d, DUŠAN VELIČ b,c DUŠAN CHORVÁT c Technologický inštitút, Slovenská kdémi vied, Dúbrvská cest 9, Brtislv, b Univerzit Komenského, Prírodovedecká fkult, Ktedr fyzikálnej teoretickej chémie, Mlynská dolin CH1, Brtislv, Medzinárodné lserové centrum, Ilkovičov 3, Brtislv, d Chemický ústv, Prírodovedecká fkult, Univerzit Komenského, Mlynská dolin CH2, Brtislv, Slovenská republik Dynmický rozvoj terhertzovej spektroskopie v čsovej doméne, využívjúcej optoelektronické spínče n báze femtosekudových lserov (THz-TDS) zbezpečuje jej nsdenie pri chrkterizácii dielektrických mteriálov 1, polovodičov, tuhých látok npr. skiel le j orgnických zlúčenín ko polymérov biomolekulárnych systémov 2 v ďlekej infrčervenej oblsti. Ďlšie oblsti intenzívneho nsdenie tejto techniky sú pri obrne proti terorizmu, topogrfického zobrzovni, kontrole objemových mteriálov detekcie chemických zlúčenín. Terhertzovú spektroskopiu v čsovej doméne sme použili n chrkterizáciu ílových minerálov zo skupiny sľúd pre stnovenie ich dielektrických vlstností. Použité optoelektronické spínče n báze nízkoteplotného GAs nám umožnili detekciu vlnočtov v ďlekej infrčervenej oblsti od 3,3 do 40,0 cm 1 ktorá zodpovedá frekvenciám 0,1 ž 1,2 THz. Skúmné vzorky boli vybrné tk by s líšili svojím kryštlochemickým zložením jednk v izomorfných substitúciách jednotlivých vrstiev le j v obshu medzivrstvových ktiónov. Merdzivrstvové ktióny boli ďlej jednk hydrtovné npríkld Mg 2+ ktión v prípde vermikulitu dehydrtovné ktióny npríkld K + Mg 2+ v prípde flogopitu, biotitu nd muskovitu. Pre tieto prírodné vrstevnté mteriály bol stnovená frekvenčná závislosť komplexného indexu lomu zhŕňjúc porovnnie reálnej čsti indexu lomu bsorpčného indexu. Koherentná detekci THz pulzov umožnil výpočet hrúbok použitých sľúd primo z jednotlivých merní použitím iterácie z fixného bodu 3. Táto prác je podporovná vedeckou grntovou gentúrou VEGA číslo 1/4457/07. LITERATÚRA 1. Di J., Zhng J., Zhng W., Grischkowsky D.: J. Opt. Soc. Am. B7, 1379 (2004). 2. Fischer B. M., Wlther M., Jepsen P. U.: Phys. Med. Biol. 47, 3807 (2002). 3. Whitychumnnkul W., Ferguson B., Rinsford T., Mickn S. P., Abbott D.: Electronics Lett. 41, 800 (2005). 7L-07 PŘESNÉ STABILIZAČNÍ ENERGIE STAVEBNÍCH BLOKŮ BIOMAKROMOLEKUL: KVANTOVĚ- CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL HOBZA Ústv orgnické chemie biochemie, AV ČR, Prh 6 Pomocí nejpřesnějších metod kvntové chemie (metod spřžených klstrů se zhrnutím tříelektronových excitcí, CCSD(T) poruchové metody, MPn) byly studovány struktury stbilizční energie molekulárních komplexů, které hrjí význmnou roli v biodisciplínách. Zvláštní pozornost byl věnován párům bsí nukleových kyselin to jk vázných vodíkovou vzbou, tk i ptrových. Stbilizční energie byly určeny n CCSD(T) úrovni při uvžování velkých bsí tomových orbitlů, přípdně n úrovni limitu kompletní bse. Výsledné stbilizční energie komplexů s vodíkovými vzbmi zvláště ptrových komplexů jsou velké (30 15 kcl mol 1 ), mnohem větší než bylo dosud známo. Anlýz energetických příspěvků (pomocí poruchové metody SAPT) ukázl, že dominntním členem u ptrových komplexů je Londonov dispersní energie, ztímco elektrosttická energie určuje orientci bsí v páru. Teoretický popis dispersní energie je velmi náročný některé metody zcel selhávjí (npř metody DFT). Dispersní energie hrje v biologických systémech jedinečnou úlohu bude ukázáno, že dvoušroubovicová struktur DNA je jednoznčně určen dispersními interkcemi. Podobný závěr pltí i o struktuře hydrofobního jádr bílkovin. 655

5 7L-08 STABILITA NEGLOBULÁRNÍHO PROTEINU P18 INK4c A JEHO FRAGMENTŮ PETR SKLENOVSKÝ, KATEŘINA KUBEŠOVÁ, PAVEL BANÁŠ MICHAL OTYEPKA* Ktedr fyzikální chemie, Univerzit Plckého v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc Protein p18 INK4c (p18) z rodiny inhibitorů proteinových kinás (INK) je modulární protein složený z pěti nkyrinových (ANK) motivů. Proteiny tvořené ANK motivy jsou předmětem intenzivního zájmu, protože jejich struktur je stbilizován zejmén lokálními kontkty 1 slouží tk jko modelové systémy pro hlubší pochopení stbility mechnismu skládání modulárních proteinů. Z hledisk biomechnických vlstností jde rovněž o velmi trktivní biomolekuly 2. Zásdní otázkou stále zůstává, jkou roli hrjí jednotlivé strukturní motivy v celkové stbilitě proteinu co ji vlstně určuje. Věnovli jsme se studiu stbility p18 (156 reziduí) jeho různě velkých frgmentů, tedy celkem 55 peptidovým frgmentům od velikosti jedné α-šroubovice (~10 reziduí) ž po dv ANK motivy (~55 reziduí), metodou klsické molekulové dynmiky v explicitním solventu (detily simulcí progrmem AMBER 8.0 s použitím silového pole prm99 jsou uvedeny v litertuře 3 ). Stbilit p18 byl dále studován simulcí tepelné denturce (4 20 ns simulce z 500 K) podle Dggettové 4. Celková délk simulcí činil 3,2 µs. Simulce různě velkých frgmentů umožňuje posoudit stbilitu jednotlivých strukturních motivů tké vliv strukturního kontextu n stbilitu. Výpočty ukzují, že α-šroubovice, páry α-šroubovic motivy α-šroubovice-otočk-α-šroubovice nejsou stbilní. Minimální stbilní motiv je tvořen lespoň systémem dvou motivů α-šroubovice-otočk-α-šroubovice. Toto zjištění koresponduje s experimentálním pozorováním, že nejmenší známý protein tvořený ANK motivy musí být vystvěn lespoň ze dvou ANK motivů. Simulce dále prokázly, že stbilit N- C-terminálních motivů je význmně větší než stbilit stejných vnitřních motivů. To nznčuje, že n stbilitu proteinů tvořených ANK motivy mjí význmný vliv terminální ANK motivy. Vysokoteplotní simulce ukázly mechnismus teplem indukovné denturce p18, kde C-terminální ANK motivy (ANK III, IV V) jsou n vysokou teplotu méně citlivé než N-terminální (ANK I II). Systém má tendenci se denturovt ve směru od N-konce k C-konci. Práce byl podpořen grnty LC512 MSM LITERATURA 1. Min E. R. G., Jckson S. E., Regn L.: Curr. Opin. Struct. Biol. 13, (2003). 2. Lee G., Abdi K., Jing Y., Michely P., Bennett V., Mrszlek P. E.: Nture 440, 9 (2006). 3. Sklenovský P., Bnáš P., Otyepk M.: J. Mol. Model., v tisku (2008). 4. Dggett V.: Chem. Rev. 106, 5 (2006). 7L-09 TEORIE FUNKCIONÁLU HUSTOTY DOPLNĚNÁ EMPIRICKÝM DISPERZNÍM ČLENEM DFT-D. RYCHLÝ A PŘESNÝ NÁSTROJ PRO VÝPOČET MEZIMOLEKULOVÝCH INTERAKCÍ PETR JUREČKA,b, JIŘÍ ČERNÝ b, PAVEL HOBZA,b DENNIS R. SALAHUB c Univerzit Plckého v Olomouci, Přírodovědecká fkult, tř. Svobody 26, Olomouc, b Ústv orgnické chemie biochemie, v.v.i. Centrum biomolekul komplexních molekulových systémů, Flemingovo nám. 2, Prh 6, ČR, c University of Clgry, Fculty of Science, 2500 University Drive NW, Clgry, Albert, Cnd, T2N 1N4 Teorie funkcionálu hustoty DFT se v krátké době prosdil jko jeden z nejužitečnějších nejpoužívnějších nástrojů teoretické chemie. Vedle nesporných výhod v rychlosti přesnosti popisu kovlentních systémů trpí le i nedosttky, hlvně v oblstech excitovných stvů mezimolekulových interkcí. Nedávno bylo ukázáno, že jeden z těchto nedosttků neschopnost popst dlohodoshovou disperzní interkci může být efektivně odstrněn přidáním empirické disperzní korekce 1. T je zložen n symptotickém vzthu pro disperzní energii C 6 /r 6, který je pro mlé vzdálenosti ztlumen. Nvrhli jsme vylepšený tvr tlumící funkce s korektním chováním pro velké vzdálenosti jednoduchým empirickým škálováním omezujícím dvojí zpočítání korelčních efektů 2. Škálovcí prmetry byly získány fitováním n vysoce kvlitní referenční výpočty. S rostoucím počtem plikcí DFT-D se postupně přesvědčujeme o kvlitě metody přenositelnosti nvržených prmetrů. Umožňuje nám s výbornou přesností vypočítt nejen interkční energie, le i geometrie. Přestože byly prmetry původně nvrženy pro popis nevzebných interkcí v molekulárních komplexech, ukzují se vhodnými i pro intrmolekulovou disperzní interkci 3. Spolehlivě předpovídjí energeticky nejvýhodnější konformery mlých peptidů poskytují pro ně tké kvlitnější geometrie, než náročnější metod MP2. Vibrční frekvence jsou v lepší shodě s MP2, než smotná DFT (cit. 4 ). Přestože je disperzní korekce v DFT-D empirická je tedy třeb ji dále pečlivě testovt, proztím se profiluje jko přesná spolehlivá metod spojující rychlost DFT s kvlitou výsledků jink dostupnou pouze podsttně náročnějšími výpočty. Tto práce vznikl z podpory grntu MŠMT ČR MSM grntu LC 512. LITERATURA 1. Grimme S.: J. Comput. Chem. 25, 1463 (2004). 2. Jurečk P., Černý J., Hobz P., Slhub D. R.: J. Comput. Chem. 28, 555 (2007). 3. Vldés H., Klusák V., Pitoňák M., Exner O., Strý I., Hobz P., Rulíšek L.: J. Comput. Chem. 29, 861 (2007). 4. Černý J., Jurečk P., Hobz P., Vldés H.: J. Phys. Chem., A 111, 1146 (2007). 656

6 7L-10 MECHANISMUS RNA KATALÝZY SAMOŠTĚPÍCÍ REAKCE RIBOZYMU VIRU HEPATITIDY D PAVEL BANÁŠ,c,d, LUBOMÍR RULÍŠEK c,d, VERONIKA HÁNOŠOVÁ, DANIEL SVOZIL c, NILS G. WALTER e, JIŘÍ ŠPONER b,c MICHAL OTYEPKA,b Ktedr fyzikální chemie Centrum pro biomolekuly komplexní molekulární systémy, Univerzit Plckého, tř. Svobody 26, Olomouc, b Biofyzikální ústv, Akdemie věd České republiky, Královopolská 135, Brno, c Ústv orgnické chemie biochemie, Akdemie věd České republiky Centrum pro biomolekuly komplexní molekulární systémy, Flemingovo nám. 2, Prh 6, d Giled Sciences Reserch Center & IOCB, Flemingovo nám. 2, Prh 6, e Deprtment of Chemistry, Single Molecule Anlysis Group, University of Michign, 930 N. University Avenue, Ann Arbor, MI , USA Ribozym Heptitidy D (HDV ribozym) je RNA motiv ncházející se v cirkulární RNA lidského viru Heptitidy D, který je zodpovědný z utoktlytické smoštěpení multimerního RNA vlákn vznikjícího při replikci viru prostřednictvím double-rolling mechnismu. Předchozí experimentální studie ukázly, že nukleotid C75 ncházející se v ktivním místě ribozymu je esenciální pro ktlýzu, nicméně jeho konkrétní role v mechnismu rekce nebyl dosud identifikován. Dv lterntivní ktlytické mechnismy, v nichž C75 hrje roli cido-bzického ktlyzátoru, byly nvrženy. Ztímco krystlové struktury jsou v souldu s modelem, v němž C75 vystupuje jko obecná báze deprotonující U-1(2 -OH) nuklefilní skupinu, která tkuje štěpený fosfát, biochemické studie jsou spíše konzistentní s modelem, v němž C75 je protonovný funguje jko obecná kyselin poskytující proton odstupující lkoholové 5 -O skupině. V této práci byl studován rekční mechnismus genomické formy HDV ribozymu pomocí hybridní QM/MM metodologie. Bylo nlezeno, že nukleotid C75 je schopen působit v kontextu celkové struktury HDV ribozymu jko obecná báze s rekční brierou ~20 kcl mol 1, která je srovntelná s experimentální hodnotou. Nprotitomu, n zákldě dostupných strukturních dt nebylo dosud možno nlézt rekční cestu, v níž by nukleotid C75 vystupovl jko obecná kyselin. Tto studie byl podporován grnty LC512, LC06030, MSM MSM Ministerstv Školství ČR, grnty IAA QS Grntové Agentury AV ČR, dále AV ČR, grnt no. AV0Z AV0Z

Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti

Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti Regionální výukové centrum REACH chemické bezpečnosti Regionální výukové centrum REACH chemické bezpečnosti (REACH centrum) vzniklo 1. 9. 2012 díky pochopení podpoře vedení Vysoké školy báňské - Technické

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, 182 23 Prh 8, b Vysoká

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002

Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002 Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002 1. Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období Přehled splňených cílů a konkrétní využití výsledků (Centrum jako celek) Práce na

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ

XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ 29.5. 1.6. 2012 resort Svatá Kateřina, Počátky u Pelhřimova sborník redigovali Radmila Řápková, Martin Fusek, Vladimír Pouzar, Pavel Drašar

Více

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST IN V PROJEKTECH URBAN RESTRUCTURING RESTRUKTURALIZACE PROJECTS MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN Bridgg gp between mbitions prctice usg guideles lessons from ENPIRE project

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Seznam sekcí a složení komisí

Seznam sekcí a složení komisí Seznam sekcí a složení komisí Sekce: Komise: Předseda: Členové: Soutěžící: Analytická chemie posluchárna A105, 8.00 hod doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. doc. RNDr. Dr.

Více

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 3. Seminář výzkumného centra NANOPIN NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 8. 11. 6. 2009 Hnanice Editoři Josef Krýsa a Petr Klusoň Vydavatel: Tisk: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Číslo 130 prosinec 2005 http://www.spektroskopie.cz e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343 80.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c)

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c) Chem. Listy 16, 82 88 (212) VÍCE-KVNTOVÁ NMR SPEKTROSKOPIE PEVNÉHO STVU: ZPŮSOB, JK N- HLÉDNOUT DO STRUKTURY NORGNICKÝCH MTERIÁLŮ LIBOR KOBER, MRTIN URBNOVÁ a JIŘÍ BRUS Ústav makromolekulární chemie V

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

STRUKTURNÍ DATABÁZE ORGANICKÝCH A ORGANOMETALICKÝCH SLOUČENIN

STRUKTURNÍ DATABÁZE ORGANICKÝCH A ORGANOMETALICKÝCH SLOUČENIN STRUKTURNÍ DATABÁZE ORGANICKÝCH A ORGANOMETALICKÝCH SLOUČENIN JINDŘICH HAŠEK Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 hasek@imc.cas.cz Klíčová slova: strukturní databáze,

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

Váš specialista pro standardní a speciální nádrže z ušlechtilé oceli

Váš specialista pro standardní a speciální nádrže z ušlechtilé oceli AKTUÁLNÍ INFORMACE Z CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A LABORATORNÍ PRAXE WWW.CHEMAGAZIN.CZ 2 ROČNÍK XXV (2015) TÉMA VYDÁNÍ: KAPALINY Alternativní postupy čištění technologických vod z výroby barviv Určení optimální

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Interakce iontů s proteiny Ion-Protein Interactions

Interakce iontů s proteiny Ion-Protein Interactions Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry Modelování

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

Journal of Metallomics and Nanotechnologies

Journal of Metallomics and Nanotechnologies Journal of Metallomics and Nanotechnologies květen 2014 http://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/j_met_nano volume 1 issue 1 První číslo vychází v průběhu května 2014. Časopis Journal of Metallomics and

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 24 l Číslo 1/2014 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 24th Volume, No.

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více