Sborník abstrakt. Proceedings. České Budějovice 8 th - 10 th September 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník abstrakt. Proceedings. České Budějovice 8 th - 10 th September 2004"

Transkript

1 České Budějovice září farmakologické dny 6. konference klinické farmakologie. konference TDM a 8. konference DURG 0. ročník Folia PHOENIX, Supplementum /2005 Sborník abstrakt Proceedings České Budějovice 8 th - 0 th September th Czech and Slovak Annual Convention of Pharmacology, together with 6 th Congress of Clinical Pharmacology th Conference of Therapeutic Drug Monitoring, and 8 th Conference of DURG, Czech Republic ISSN

2 Česká společnost pro experimentální a klinickou Farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Sekce klinické farmakologie ČSEKFT ČLS JEP Slovenská farmakologická společnost Slovenská společnost klinické farmakologie ve spolupráci s Jihočeským krajem, Jihočeskou Universitou v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou JU, Nemocnicí České Budějovice a.s., European Medical Agency EMA, velvyslanectvím Jihoafrické republiky v ČR a Severozápadní Universitou Jihoafrické republiky uspořádali 54. FARMAKOLOGICKÉ DNY 6. KONFERENCI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE. KONFERENCI TDM A 8. KONFERENCI DURG Č. Budějovice září 2004 Czech Society of Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology Czech Medical Society of J.E. Purkynje, Slovak Society of Pharmacology, Slovak Medical Society Slovak Society of Clinical Pharmacology, SlovakMedical Society In cooperation with and under auspices of South Bohemia Province, South Bohemia University, Hospital Budweis Inc., European Medical Agency-EMA, Embassy of the Republic of South Africa, and North West University of the Republic of South Africa. organized 54 th Czech and Slovak Annual Convention of Pharmacology, together with th Conference of Therapeutic Drug Monitoring, 8 th Conference of DURG, Czech Republic and 6 th Congress of Clinical Pharmacology September 8 th 0 th, 2004

3 Slovo na úvod České Budějovice se na tři dny staly hlavním městem české experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. Dokonce nejen české, ale i slovenské a jihoafrické! Měl jsem vzácnou příležitost sledovat rozvoj českobudějovického pracoviště Klinické farmakologie vedeného neúnavným a přemýšlivým Petrem Petrem. Od svých skromných začátků před více než dvaceti lety se toto pracoviště stalo jedním z významných center klinické farmakologie u nás a jistě bude ve své činnosti pokračovat ještě dlouhá léta. Uznání a poděkování za úspěšný průběh kongresu patří samozřejmě i Jihočeské Univerzitě a všem podporovatelům této krásné akce. Váš MUDr. Vladimír Pavelka náměstek hejtmana Jihočeského kraje Krajský úřad České Budějovice U zimního stadionu České Budějovice Vladimír Pavelka It was a great honour and privilege for me to participate in the 54 th Pharmacological Congress in the beautiful and historic city of České Budějovice in my capacity as the South African Ambassador in the Czech Republic and primarily as a devout member of the medical fraternity. The International Congress at the University of České Budějovice which is also academically twinned to the University of Potchefstroom in South Africa addressed cross-cutting issues of great medical value and the various scientific papers (documents) that were presented revealed deep scientific interest and profound knowledge of the subject matter. It is my hope that medical institutions in various countries and pharmaceutical industries will continue to recognize the importance of research work in probing deeper into the mysteries of science and technology; finance excellent projects and train young aspiring scientists to tackle the numerous medical problems that will help push back the frontiers of poverty and ignorance. MUDr. N.A. Lehoko, Ambassador of the Republic of South Africa to the Czech Republic 3

4 Adameová A., Kuželová M., Faberová V., Švec P. Vplyv VULM 457 na incidenciu ventrikulárnych dysrytmií u diabetickohypercholesterolemických potkanov v procese ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu Hypercholesterolémia (HCH) a diabetes mellitus (DM) ovplyvňujú priebeh ischemickoreperfúzneho poškodenia myokardu (IRPM). Cieľom práce bolo: () zistiť a porovnať výskyt ventrikulárnej tachykardie (VT) a fibrilácie (VF) u potkanov s navodeným 5 a 0 dňovým DM a HCH; (2) zistiť vplyv potenciálneho hypolipidemika ACAT inhibítora VULM 457 na incidenciu dysrytmií. IRPM sme vykonali u potkanov po 5 a 0 dňovej indukcii DM (streptozocin, 80 mg/kg, i.p) a HCH (tukovo-cholesterolová diéta TCHD % cholesterol, % kokosový olej) a u liečených zvierat (VULM 457, 50 mg/kg súčasť TCHD). Potkany s 5 dňovým DM a HCH vykazovali častejší výskyt VT (75%) a VF (63%) v porovnaní s kontrolnými zvieratami (67%VT, 50%VF). Predĺženie DM a HCH zvýšilo incidenciu VT (00%). VULM 457 redukciou dysrytmií (7% VT a 29% VF po 5 dňoch 50% VT (P< 0.05) a 38% VF po 0 dňoch) významne zlepšil priebeh IRPM. Antošová M., Strapková, A., Nosáľová, G., Mokrý, J. Inhibícia syntézy no a bronchiálna hyperreaktivita Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin Úvod: Zmena hladiny NO môže hrať úlohu pri vzniku bronchiálnej hyperreaktivity. Našim cieľom bolo prispieť k objasneniu tohoto vzťahu. Metodika: Morčatám ( g) aplikovali in vivo selektívny (aminoguanidín) alebo neselektívny (L-NAME - metylester Nω-nitro-Larginín) inhibítor NO syntáz počas7 alebo 3 dní. U zvierat sme parami toluénu vyvolali bronchiálnu hyperreaktivitu. V druhej fáze (in vitro) sme sledovali zmeny reaktivity hladkého svalu trachey a pľúcneho tkaniva. Výsledky: Zistili sme, že aplikácia inhibítorov NO syntáz vyvolala signifikantné zníženie odpovede na mediátory bronchokonstrikcie. Pozorovali sme rozdiely v závislosti na type inhibítora a dobe aplikácie. Záver: Inhibítory NO syntáz znižujú bronchiálnu hyperreaktivitu vyvolanú toluénom v našich podmienkach. Zníženie je závislé na dobe aplikácie inhibítorov. Antošová, M., Strapková, A., Nosáľová, G. Pohlavné rozdiely v účinku no na bronchiálnu hyperreaktivitu Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin Úvod: Účinok NO je ovplyvňovaný aj pohlavím. Našim cieľom bolo zistiť vplyv pohlavných rozdielov v účinku oxidu dusnatého v podmienkach bronchiálnej hyperreaktivity vyvolanej toluénom. Metodika: Morčatám rozdeleným podľa pohlavia sme aplikovali látky ovplyvňujúce hladinu NO: donor NO - molsidomín, a inhibítory NO syntáz - aminoguanidín a L-NAME (metylester Nω-nitro-L-arginín). Následne sme in vitro sledovali zmeny reaktivity hladkého svalu trachey a pľúcneho tkaniva. Výsledky: Aplikácia molsidomínu vyvolala pokles bronchiálnej hyperreaktivity štatisticky významnejší u samičiek. Aminoguanidín vyvolal pokles hyperreaktivity bez štatisticky významných rozdielov v závislosti na pohlaví. Po aplikácii L-NAME a kombinácii L-NAME s aminoguanidínom došlo u samičiek k vzostupu a u samčekov naopak k poklesu bronchiálnej hyperreaktivity. Záver: Citlivejšie na zmeny hladiny NO boli samičky. Baranová, J.; Hofmanová, J.; Anzenbacher, P.; and Anzenbacherová, E. Molsidomine interactions with human liver microsomal cytochromes p450 Institute of Pharmacology; and Institute of Medical Chemistry and Biochemistry; Faculty of Medicine, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, Molsidomine (5-ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholino)sydnonimine is a frequently used cardiovascular drug for treatment and prophylaxis of angina pectoris. It is a prodrug with nitric oxide functioning as the active compound. The NO is formed after several not fully understood steps during which the oxygen atoms are taking part in opening the ring and in subsequent redox processes. As cytochromes P450 (CYP) are often involved in similar reactions, the possibility of the interaction of molsidomine with human liver microsomal CYP systems was studied in this work. Spectral changes (in the Soret region, 380 to 500 nm) were studied using a Specord UV VIS spectrophotometer with human liver microsomes (HLM). The material was obtained from the pool of samples from liver organ donors according to procedures approved by Ethical Committee of the Olomouc Faculty Hospital. Next, the activities of CYP2A6, 2D6, 2C9, 2E and 3A4 were determined in the absence as well as in the presence of molsidomine according to established procedures. Molsidomine was shown to interact with HLM giving a ligand binding spectrum with Ks = 6.5 ± 29.3 µm. The activities of CYP2C9 and 2D6 were significantly influenced by mm molsidomine with inhibition by 46% and 34% respectively. On the other hand, the activities of CYP 2A6, 2E and 3A4 were not influenced by molsidomine up to mm. In conclusion, the results open the possibility of interaction of molsidomine with substrates of CYP2C9 (e.g. warfarin) and CYP2D6 (as beta blockers and SSRI). Acknowledgment. The financial support through the MSM project is gratefully acknowledged. Bartošík T., Bartošíková L., Nečas J., Janoštíková E., Fráňa P. 2, Klusáková J. 3, Florian T., Frydrych M., Bartošová L., Fráňová J. 4 Testování hypolipidemického účinku morinu v preklinickém experimentu ARK, 2 I. IKAK, 3 I. PAÚ Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno; ÚHFT FaF VFU Brno; 4 FN Brno Cílem studie bylo sledovat hypolipidemický efekt morinu v podmínkách uměle navozené hypercholesterolemie u laboratorního potkana. Skupině léčené podáván morin v dávce 0 mg/kg v 0,5% roztoku Methocelu E 5 x denně, skupině kontrolní fenofibrát. Intaktní skupina byla bez medikace. V krvi sledovány hladiny cholesterolu, triglyceridů, HDL a LDL. Zjištěn pokles hladiny cholesterolu a vzestup hladiny HDL v séru u skupiny léčené morinem ve srovnání se vstupními hodnotami. Hypolipidemický efekt morinu je srovnatelný s fenofibrátem. Klíčová slova: morin, hypolipidemický efekt, cholesterol, HDL Práce byla podpořena VZ MŠMT. 4

5 Bartošíková L., Nečas J., Beneš L., Bartošík T. 2, Klusáková J. 3, Kotolová H., Kollár P., Mazánková D.4, Bartošová L., Janoštíková E., Strnadová V., Göpfert E. 5, Florian T., Frydrych M. Antioxidační efekt trapenkainu (i.n.n.) v podmínkách ischemie-reperfuze ledvinné tkáně (efekt v profylaxi) ÚHFT, ÚCHL, 4 ÚAF FaF VFU Brno; 2 ARK, 3 I.PAÚ FN u sv Anny; 5 VÚVeL Brno Cílem studie bylo sledovat antioxidační efekt trapenkainu v podmínkách ischemie-reperfuze ledviny u laboratorního potkana. Skupinám léčeným podávána látka v dávce 5, 0 a 20 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu x denně, skupině kontrolní pouze roztok Avicelu. Skupina intaktní bez medikace. Po ukončení medikace u všech zvířat provedena ischémie-reperfuze (60/0 min.). V krvi jednorázově stanoveny SOD, GSHPx, AOC a hladina MDA. Výsledky ukazují na protektivní antioxidační efekt trapenkainu. Klíčová slova: trapenkain, ischemie-reperfuze ledviny Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR- NL/ Bartošová L., Novák F., Parák T., Frydrych M., Brunclík V., Nečas J., Bartošíková L., Florian T., Krčmář J., Opatřilová R 2. Vliv látky 44bu - nově syntetizovaného ultrakrátce působícího betalytika na arytmie indukované akonitinem Ústav humánní farmakologie a toxikologie, 2 Ústav chemických léčiv, FaF. Klinika chorob psů a koček, FVL, VFU Brno, Palackého -3, 6242, ČR. Na modelu akonitinem indukované arytmie byl testován antiarytmický účinek látky 44Bu. Experiment byl proveden in vivo na 3 laboratorních potkanech kmene Wistar. Skupině A byl aplikován nejprve akonitin a po objevení se prvních poruch sinusového rytmu látka 44Bu - kontrolní skupině fyziologický roztok Skupině B byla nejprve aplikována látka 44Bu a až poté akonitin. Sledována byla doba nástupu jednotlivých arytmií, změna v četnosti výskytu těchto arytmií, změna šíře QRS komplexu a změna srdeční frekvence v čase. Ve skupině A došlo po aplikaci látky 44Bu v dávce,5 mg. kg - k poklesu výskytu fibrilace komor ze 00% na 8% (p<0,00). Ve skupině B došlo k oddálení časového nástupu všech sledovaných typů arytmií v průměru o 5,6 minut, snížení výskytu komorového rytmu ze 00 na 20% a fibrilace komor ze 00 na 0% (p<0,00). Práce byla realizována s podporou VZ FaF VFU č a č a Grantu GAČR č. 203/03/D82. Bartošová L., Lucigová S., Bartesová J., Šajnarová E 2., Strnadová V., Kotolová H., Kollár P. Bakteriální imunomodulátory v terapii recidivujících onemocnění dýchacích cest u dětí Ústav humánní farmakologie a toxikologie, FaF, VFU, Brno Praktická lékařka pro děti a dorost, Křížkovského 75, Lipník nad Bečvou 2 Praktická lékařka pro děti a dorost, Bulharská 56, Ostrava-Poruba V této studii byl sledován vliv monoterapeutické imunomodulační léčby (Biostim, Broncho-vaxom, Luivac nebo Ribomunyl) na četnost výskytu opakovaných respiračních onemocnění, na jejich závažnost, délku a četnost infekcí léčených antibiotiky. Také jsme zjišťovali, zda Broncho-vaxom vykazuje vůči ostatním podávaným preparátům rozdíl v účinku na výše sledované parametry. Soubor tvořilo 40 dětí ve věku od 2 do 9 let srecidivujícími rhinitidami, rhinopharyngitidami, tonsilitidami, laryngitidami, tracheobronchitidami, katarem horních cest dýchacích a otitidami jako častou komplikací. Pacienti byli sledováni jeden rok před a po zahájení imunomodulace. Zaznamenali jsme statisticky významné snížení počtu infekcí i snížení jejich závažnosti, zkrácení délky léčby a redukci potřeby antibiotik. Broncho-vaxom nevykazoval vůči ostatním preparátům statisticky významný rozdíl v účinku na sledovaná kritéria. Blechová R. Možnosti farmakologické intervence u syndromu demence Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého -3, Brno Demence je definována jako získaná globální porucha intelektu, paměti, vůle, emotivity a osobnosti. Představuje závažný zdravotně sociální a ekonomický problém. V práci je sledován přínos nootropika piracetamu u 35 pacientů s vaskulární demencí - 6 mužů a 9 žen, průměrného věku 72,40 ±,39 let. Jako hodnotící index je použit Barthelův test. Rovněž u souboru 30 pacientů s Alzheimerovou chorobou je sledován efekt kognitiv, inhibitorů cholinesteráz, a to u5pacientů - 7 mužů a 8 žen, průměrného věku 7,60 ± 7,97 let přípravek donepezil au5 pacientů - 6 mužů a 9 žen, průměrného věku 70,33 ± 8,3 let přípravek rivastigmin. Pacienti byli systematicky analyzováni škálami standardizovaného testu psychických funkcí a dotazníkem pro funkční hodnocení. Z výsledků vyplývá pozitivní ovlivnění kvality života pacientů s vaskulární demencí a u pacientů s demencí Alzheimerova typu lze konstatovat srovnatelné působení obou preparátů, udržení kognitivních funkcí i zlepšení funkčních aktivit a sebeobslužnosti pacientů. Bloudovská M., Kotyzová D., Eybl V. Interakce kyseliny lipoové s kovy in vivo Ústav farmakologie a toxikologie LF UK v Plzni Kyselina lipoová je přirozeně se vyskytující látka s antioxidačními účinky. Má schopnost zametat volné radikály a regenerovat některé endogenní antioxidační látky. Bylo také prokázáno, že může in vitro tvořit komplexy s určitými kovy. Byl sledován vliv podávání kyseliny lipoové na distribuci toxických a karcinogenních kovů u myší - samců (CD-, Charles River, g). Kyselina lipoová byla použita jako premedikace a/nebo byla podávána současně s kovem při akutní intoxikaci kadmiem, akutní a subchronické intoxikaci anorganickým olovem a při subakutní intoxikaci šestimocným chromem. Kyselina lipoová významně snižovala především obsah olova v mozku a ve stehenních kostech (při subchronické intoxikaci olovem), kde byl její efekt srovnatelný s účinky DMSA, obsah chromu v játrech a ledvinách a došlo také ke snížení obsahu kadmia v játrech (pokud byla podávána jako premedikace a poté spolu s kadmiem). Tento vliv kyseliny lipoové na distribuci kovů ve tkáních může být zprostředkován extracelulární vazbou kovů nebo ovliněním jejich vstupu do buněk jiným mechanismem. Výše popsané účinky se projevovaly pouze po delším podávání dostatečně vysokých dávek kyseliny lipoové. 5

6 Brabec V. Platinum complexes. From DNA modifications to anticancer chemotherapy Institute of Biophysics, Academy of sciences of the Czech Republic, Královopolská 35, CZ-6265 Brno, Czech Republic; The development of metal-based antitumor drugs has been stimulated by the clinical success of cis-diamminedichloroplatinum (II) (cisplatin) and its analogues and by the clinical trials of other platinum complexes with activity against resistant tumors and reduced toxicity including orally available platinum drugs. Broadening the spectrum of antitumor drugs depends on understanding existing agents with a view toward developing new modes of attack. It is therefore of great interest to understand details of molecular and biochemical mechanisms underlying the biological efficacy of the platinum and other transition metal compounds. There is a large body of experimental evidence that the success of platinum complexes in killing tumor cells results from their ability to form on DNA various types of covalent adducts so that the research of DNA interactions of metal-based antitumor drugs has predominated. This contribution will summarize current knowledge on DNA modifications by platinum complexes, their recognition by specific proteins and repair. It will also provide a strong support for the view that platinum drugs which bind to DNA in a fundamentally different manner to that of classical cisplatin will have altered pharmacological properties. It will be also demonstrated that this concept has already led to the synthesis of several new unconventional platinum antitumor compounds that violate the original structure-activity relationships. References Brabec V., Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 7:, 2002 Brabec V., Kasparkova, J., Drug Resist. Updates 5: 47, 2002 Brozmanová H., Kleslová K., Komzáková I., Grundmann M., ÚKF, FNsP Ostrava a Zdravotně sociální fakulta OU, Ostrava Stanovení amiodaronu a desethylamiodaronu metodou HPLC Amiodaron (AM) a desethylamiodaron (D-AM) se pro TDM stanovují metodami HPLC, které jsou setové anebo vyvinuté a validované na jednotlivých pracovištích. Látky se mohou ze séra izolovat precipitací nebo extrakcí s použitím pevné nebo kapalné fáze. Vnitřní standardy (IS) prodělaly vývoj od L 4080 (bromovaný analog amiodaronu), přes trifluperazin, fenetazin apod. až po nyní nejpoužívanější tamoxifen. Na ÚKF FNsP Ostrava se AM a D-AM s IS tamoxifenem izoluje ze 00 µl krve do éteru. Chromatografické podmínky: microbore kolona x50 mm plněná reverzní fází, mobilní fáze složená z metanolu, TEA a kyseliny octové, ph 4,5 o rychlosti 0,ml/min, detekce je při 240 nm. Parametry metody jsou následující. Kalibrace je pro obě látky lineární vrozmezí 0-8 mg/l. Správnost je 96-0 %, přesnost (VK) 2,5-7,6 % a limit kvantifikace 0,030 mg/l. Pro zajištění správnosti rutinní analýzy AM a D-AM je nutno otestovat soubor současně podávaných léků, zpracovávat vzorky ihned po doručení do laboratoře a uchovávat je jen ve zmraženém stavu. Zdrojem interferencí mohou být i malé změny ve složení mobilní fáze. Buchar E., Anzenbacher P. 2, Kameníková L. 3, Kmoníčková E.,3, Holý A. 4, Zídek Z. Účinek Adefoviru na adjuvantní artritidu a cytochrom P450 v játrech potkanů Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha Farmakologický ústav LF University Palackého, Olomouc 2 Farmakologický ústav. LF UK, Praha 3 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 4 V naší práci jsme sledovali vliv acyklického nukleosidfosfonátu 9-[2-phosphonomethoxy)ethyl]adeninu (Adefoviru) na aktivitu MFO systému u zvířat s rozvinutou adjuvantní artritidou (AA), neboť v preklinických studiích byl u této látky pozorován kromě původně prokázaného účinku virostatického i účinek protizánětlivý. U všech skupin došlo ve srovnání s kontrolní skupinou ke snížení specifického obsahu jaterního mikrosomálního cytochromu P450. Adefovir aplikovaný v prvních 0 dnech rozvoje AA snížil velikost otoku neinjikované tlapky oproti pozitivním kontrolám (FCA) a zabránil významnému snížení obsahu jaterního mikrosomálního cytochromu P450. Podporováno grantem GA ČR 305/04/027 Bustová I., Šiffnerová H. Deriváty platiny - jejich zařazení a toxicita Onkologické oddělení České Budějovice Deriváty platiny řadíme mezi cytostatika s alkylačním mechanismem účinků, poškozují funkci i strukturu nukleových kyselin. Podávání a léčebný efekt cytostatik je limitováno toxicitou. Toxicitu dělíme na hematologickou - projevující se možným poklesem všech typů krevních elementů a nehematologickou - kde postižení jednotlivých orgánů je různé a závisí na použitém cytostatiku. Cisplatina - platinové cytostatikum první generace, jeho hlavní limitace podání je neurotoxicita. Neurotoxicita zahrnuje periferní senzorovou polyneuropthii, vzácně ototoxicitu a ložiskovou encefalopathii. Periferní neuropatie je většinou závislá na kumulativní dávce. Klinické známky a symptomy jsou často ireverzibilní (). Carboplatina- platinové cytostatikum druhé generace, je spojováno vzácně s periferní neurotoxicitou. Hlavní limitací podání je hematologická toxicita (2). Oxaliplatina - platinové cytostatikum třetí generace. Limitující toxicitou se stává neurotoxicita, která se podobá neurotoxicitě cisplatiny. Spouštěcím mechanismem neurotoxicity je expozice chladu. Neurotoxicitu dělíme na: ) Akutní neuropathie - je pozorována u 85%-95% všech pacientů. 2) Chronická neuropathie je závislá na kumulativní dávce. Důležitým rozdílem je rychlá a kompletní reversibilita (kolem 3. týdne) (3,4). Závěr: deriváty platiny jsou součástí protinádorové chemoterapie, která je jednou ze základních léčebných modalit onkologicky nemocných pacientů. LITERATURA: 2) Initial prognostic factors in small-cell lung cancer patients predicting quality of life during chemotherapy; Bernhard J. et al.; Br J Cancer 74, 996, ) Kvalita života onkologicky nemocných - kritérium úspěšnosti naší péče; Salajka F.; Klinická onkologie /200, str

7 Bustová I., Šiffnerová H. - Onkologické oddělení České Budějovice. Kvalita života u onkologických pacientů po léčbě deriváty platiny Kvalita života, spojená se zdravotním stavem je veličinou, která se snaží objektivně vyjádřit vliv konkrétní nemoci na konkrétního nemocného tak, jak tento vliv vnímá samotný pacient. Nástrojem, který umožňuje tyto subjektivní faktory hodnotit standardizovaným způsobem, jsou dotazníky nebo cílená anamnéza (). Soubor: 42 pacientů na onkologickém oddělení v Českých Budějovicích jsme sledovali kvalitu života u pacientů s diagnosou karcinom ovarií a karcinom varlat - skupinu, kde pacienti dostávají platinové deriváty v adjuvantním podání u pacientů s diagnosou karcinom rektosigmoidea. Platinový derivát je podán v paliativním režimu, při generalizovaném onemocnění. U souboru byla hodnocena neurotoxicita. Výsledky hodnocení neurotoxicity Dg Soubor Incidence Parestesie, dysestesie Ca ovarii 5 22 % X Cisplatina Ca 42 2,5 % X Oxaliplatina rectosigmoidea Ca varlat 5 0% 0 Cisplatina Kvalita života je subjektivní parametr, je neodmyslitelnou součástí dobře postaveného léčebného plánu a kvalifikovaného rozhodnutí o způsobu léčby za spoluúčasti pacienta s respektováním jeho individuality i životních priorit. LITERATURA: ) Neurotoxic side effects of cisplatin; Hamers FPT, Gispen WH, Neijt JP; Eur J Cancer 27(3): , 99 2)Carboplatin: The clinical spectrum to date; Canetta R., Rosenzweig M., Carter S.;Cancer Treat Rev 2: ) Clinical Aspects and Molecular Basis of Oxaliplatin Neurotoxicity: Current Management and Development of Preventive Measures; Gamelin E., Gamelin L., Bossi L., Quasthoff S.;Seminars in Oncology, Vol 29, No 5, Suppl 5 (October), 2002: pp ) Oxaliplatin-Safety Profile: Neurotoxicity; Grothey A.; Seminars in Oncology, Vol.30, No 4, Suppl 5 (August),2003: pp 5-3 Bustová I. MD.; Šiffnerová H. MD. Neurotoxicity of the platinum derivates and quality of life Department of Oncology, Hospital České Budějovice, Czech Republic Background: neurotoxicity is the principal dose-limiting toxicity of the platinum derivates. Cisplatin-the first-generation platinate is characterized by predominantly distal sensory neuropathy (). The onset of symptoms is delayed until cumulative dose of 300 mg/m 2 and recovery is usually incomplete. The second generation platinate-carboplatin is associated with mild and infrequent peripheral neurotoxicity (2). However, high dose of carboplatin appears to display the same type of toxicity as cisplatin (3). The third generation-oxaliplatin induced acute neurotoxicitycold related parestethesias and dysesthesias shortly after the first few infusions (4) and cumulative sensory neuropathy. Neurotoxicity is reversible with a median time to recovery of 3 weeks after treatment or discontinuation (5). Methods: patients and treatments - 42 patients treated by chemotherapy with the platinum derivatives were enrolled and quality of life (QL) was assessmend after ending of chemotherapy. Results: Summary of the clinical data Dg No. of Incidence Parestesie, patients dysestesie Ovarian ca 5 22 % X Cisplatina Colorectal ca 42 2,5 % X Oxaliplatina Testicular ca 5 0% 0 Cisplatina Conclusions: Initial tumor stage and performance status can predict QL during and end of chemotherapy. The optimal balance between treatment intensity efficacy and QL remains a challenge. Reference list: ) Screnci D. et al., J Inorg Biochem 77:05-0, 999 2) Canetta R et al., Treat Rev 2:25-36, 985 3) Cavaletti G. et al.,anticancer Res 8: , 998 4) de Gramont A. et al., J Clin Oncol 8: , 2000 Extra J. et al., Semin Oncol 25:3-22, 998 Extra J. et al., Cancer Chemother Pharmacol 25: , 990 5) Cassidy J.et al., Vol. 29, No 5, Suppl 5:- 20, 2002 Petra Bysterská, Petra Svozílková,2, Martin Filipec 2, Hassan Farghali Ovlivnění exprese inos selektivními imunosupresivními látkami Farmakologický ústav. LF UK, 2 Oční klinika VFN a. LF UK, Praha Cíl: Porovnání vlivu imunosupresiv na expresi inos in vitro v makrofázích a in vivo na modelu keratoplastiky u myši. Metody: Buněčné kultury makrofágů byly stimulovány LPS (5µg/ml) a některé ovlivněny FK506 (0, aµg/ml) nebo CsA (0, a µg/ml). Alogenní transplantace rohovky byla provedena na myším modelu (dárce C57BL/0, příjemce BALB/c). Léčba FK506 (0.3mg/kg/den) nebo aminoguanidinem (AG 0.g/kg/den) byla denně aplikována po 4 týdny. Ke stanovení inos byly využity RT-PCR, měření hladiny nitritů a imunohistochemické barvení. Výsledky: FK506 (0, a µg/ml) snižuje nitrity v makrofázích o 68% a 8%, CsA (0, a µg/ml) o 39% a 69%. FK506 inhibuje inosmrna, CsA je bez efektu. FK506 zabránil vzniku rejekce transplantátu u 7 % a AG u 57 % myší v porovnání s kontrolní skupinou, kde zůstalo 29% rohovek bez známek rejekce. Nerejekované transplantáty byly inos negativní, v rejekovaných transplantátech kontrolní skupiny a skupiny léčené AG byla zjištěna pozitivita inos. FK506 vedl k inhibici tvorby inos. Závěr: V makrofázích inhibuje FK506 fosfatázu na transkripční úrovni, zatímco CsA snižuje expresi inos posttranskripčně. V rejekovaných transplantátech rohovky FK506 významně blokuje tvorbu proteinu inos, zatímco AG nevykazuje snížení produkce inos. Obě látky vedou k oddálení rejekce, pouze efekt FK506 byl prokázán jako statisticky významný. Podpořeno granty GA ČR 305/03/D30, IGA MZ NI a NL Canová N., Lincová D., Gaier N., Kmoníčková E. a Farghali H. Aspekty vlivu signální molekuly oxidu dusnatého na lipolýzu v primárních potkaních adipocytech po aplikaci endotoxinu a agonistů β3-adrenergních receptorů Farmakologický ústav. LF UK, Albertov 4, 2800 Praha 2, Ačkoliv byly v adipocytech (AC) detekovány dvě izoformy syntázy oxidu dusnatého (NOS), endoteliální a inducibilní, úloha NO v tukové tkáni zůstává stále neobjasněna. Cílem této práce bylo stanovit vliv endotoxinu (LPS) na lipolýzu v AC vzhledem ke stimulaci exprese inos a porovnat tyto účinky s možným půso- 7

8 bením NO při lipolýze způsobené aktivací β-adrenergních receptorů. AC byly izolovány z epididymální tukové tkáně potkanů a poté kultivovány bez nebo s přídavkem LPS, nespecifického (L-NAME) nebo specifického (aminoguanidin; AG) inos inhibitoru, neselektivního (isoprenalin; ISO) nebo selektivního (BRL ) β3-agonisty, neselektivního (propranolol; PRO) nebo selektivního (bupranolol; BUP) β3-antagonisty a dibutyryl-camp (db-camp). Po 24hod byly změřeny hladiny nitritů, glycerolu a volných mastných kyselin (VMK) v médiu. LPS zvýšil v závislosti na dávce produkci NO, ale neovlivnil lipolýzu. ISO, BRL a db-camp signifikantně zvýšily hladiny jak nitritů, tak i glycerolu a VMK. Naopak PRO a BUP významně snížily všechny výše uvedené parametry. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi nitrity a glycerolem nebo VMK. L-NAME, ale ne AG, částečně potlačil lipolytické působení BRL. NO jako signální molekula s mnohočetnými účinky tak stimuluje lipolýzu za fyziologických podmínek (β-agonisté) a moduluje stejný proces během zánětu (LPS). Podpořeno IGA MZ NL-748/3 a Výzkum.z. J3/98: Cermanová J, Mičuda S, Mundlová L, Mokrý J 2, Osterreicher J 3, Čížková D 2, Martínková J. Hodnocení funkce P-glykoproteinu in vivo u potkana. Ústav farmakologie, 2 Ústav histologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové; Ústav radiobiologie, VLA JEP v Hradci Králové Studie hodnotila vliv dexametazonu (DEX) na kinetiku rhodaminu23 (Rho23) a expresi P-glykoproteinu (P-gp). V první fázi byli potkani předléčeni DEX (, 0, 25, 40 a 00 mg/kg.den - ) i.p. po dobu 4 dnů. Western blot a imunohistochemické metody potvrdily maximální (5,7 násobné) zvýšení exprese P-gp po dávce 25 mg/kg.den -. Tato dávka pak byla použita k hodnocení změn farmakokinetiky Rho23. U takto předléčené skupiny zvířat vzrostla celková, žlučová i renální clearance Rho23 (,4;,5 a 4, násobně). Střevní extrakce Rho23 se zvýšila,8krát. Tyto výsledky dokazují současnou indukci exprese a aktivity P-gp v ledvinách, játrech a střevě navozenou DEX. Tato studie vznikla za podpory grantu MŠMT No. OC B5.30. Djoubissie P-O., Rackova L., Snirc V., Stefek M. Substituted pyridoindoles as inhibitors of aldose reductase Institute of Experimental Pharmacology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava Computerized structure activity relationship study of stobadine, a well documented antioxidant, superimposed on zopolrestat, an efficient inhibitor of aldose reductase, showed that this pyridoindole can be the base for development of new drugs with both antioxidant and aldose reductase inhibitory activity. A series of carboxy-methylated derivatives were then synthesized and screened for their in vitro inhibiting activity towards aldose reductase, as well as their ability to scavenge the free radical of DPPH. Among these, a derivative named ARI-M exhibited an IC50 of 52 µm while stobadine, the parent compound, showed no inhibitory activity at any of the concentrations tested. Moreover ARI-M proved to conserve one third of the antioxidant activity of stobadine. We conclude that structure activity relationship model studies could provide more insight into the development of new substituted pyridoindoles with joined antioxidant and aldose reductase innhibitory activity. Práca vznikla s podporou grantov APVT ( ) a VEGA (2/2050/22). Doležal T., Slíva J., Procházková M., Kršiak M., Sýkora D. 2, Vosmanská M. 2 Potenciace účinku COX-2 selektivních léků guaifenesinem Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha, CZ; 2 Ústav analytické chemie, VŠCHT, Praha, CZ CÍL: V našich předchozích studiích guaifenesin zvyšoval analgetickou účinnost paracetamolu a nesteroidních antiflogistik ibuprofenu a diklofenaku. Cílem této studie bylo zjistit a dále objasnit účinek guaifenesinu na analgézii navozenou COX-2 selektivními inhibitory, nimesulidem (0 a 20 mg/kg) a celekoxibem (3 a 8 mg/kg). METODY: Analgetická účinnost byla sledována na myších v tzv. writhing testu za použití 0,7 % kyseliny octové. Případný vliv sledovaných substancí na motorickou aktivitu byl testován na rota-rodu. Plazmatické hladiny nimesulidu v plazmě byly stanoveny pomocí HPLC. VÝSLEDKY: Celkový počet bolestivých záškubů byl významně nižší v experimentálních skupinách léčených analgetickou kombinací s guaifenesinem 200 mg/kg oproti analgetiku samotnému. Analgetický účinek samotného guaifenesinu byl srovnatelný s placebem. Navíc, během sledování motorické odpovědi guaifenesin nepůsobil oproti placebu její statisticky významné zhoršení. Vypočtené hodnoty AUC z naměřených plazmatických hladin nimesulidu byly ve všech sledovaných intervalech vyšší (o %), byl-li podán společně s guaifenesinem. ZÁVĚR: Studie prokazuje zesílený analgetický účinek guaifenesinu na navození analgézie u obou zkoumaných látek. Ke zvýšení analgetického účinku v případě nimesulidu dochází zřejmě v důsledku jeho zvýšených plazmatických hladin. Podpořeno z VZJ3/98: a IGA NL 737-3/2002 Doležal T. Jaká je úloha farmakologů v procesu farmakovigilance? Ústav farmakologie 3. LF UK Poznatky o incidenci a závažnosti nežádoucích účinků léčiv stále rostou. Například letos byla publikovaná prospektivní Britská studie s více než účastníky, která ukázala, že nežádoucí účinky tvoří 6,5 % všech hospitalizací a končí mortalitou u 0,5 % hospitalizovaných pacientů. Farmakologové mohou do procesu farmakovigilance vstupovat na několika úrovních. Prvním momentem je provádění kvalitních farmakoepidemiologických studií, včetně prospektivních sledování výskytu nežádoucích účinků. Druhou možností je podpora spontánního hlášení nežádoucích účinků (tzv. asistované hlášení). Zde farmakolog vytváří mezičlánek mezi ordinujícím lékařem a regulační autoritou. Na této úrovni se uplatňuje rovněž konzultační činnost, prevence lékových interakcí a stanovení kauzality nežádoucích účinků. V mnoha evropských zemích tuto funkci plní regionální farmakovigilanční centra. Další významnou úlohou farmakologů je informační činnost a edukace formou lékových informačních center. Centra poskytují vyžádané informace ve speciálních otázkách farmakoterapie (léky v těhotenství/laktaci, lékové interakce, dávkování u renálního a jaterního selhání, apod.). Také aktivně distribuují aktuální informace formou internetu, lékových bulletinů a seminářů. Je prokázáno, že vytváření zpětné vazby (pravidelné informace o nežádoucích účincích) podporuje aktivitu spontánního hlášení nežádoucích účinků. 8

9 Dormehl I.C., Oliver D.W. 2 and Jordaan B. 2 Cerebral PERFUSION changes in A NON-Primate Model and in Humans COmpared to EEG Changes after Pentifylline and Nicotinic Acid Treatment AEC Institute for Life Sciences, University of Pretoria, Pretoria, South Africa 2 Pharmacology, School of Pharmacy, North- West University, Potchefstroom, 2520, South Africa Abstract The worldwide growth of the elderly population is accompanied with increased memory loss prevalence and cognitive deficiencies. The aims of this study were to investigate in baboons (Papio ursinus) and humans, the cerebral perfusion effects of pentifylline and nicotinic acid, along with EEG effects in humans. Six adult male baboons under anaesthesia were subjected to different procedures using the 99m Tc-HMPAO split-dose method comparing CBF before and after drug intervention. Procedure A: a control study; Procedures B (pentifylline and nicotinic acid combination), C (acetazolamide), The results showed that the pentifylline plus nicotinic acid (p < 0.0) and acetazolamide (p < 0.05) differed significantly from the control, increasing in CBF. In 30 elderly human volunteers (52-70 years); after two months of randomised, oral treatment with of pentifylline (800mg) plus nicotinic acid (200mg) daily, 99m Tc-HMPAO SPECT indicated statistical significant improvement in CBF of total brain, more so in the cerebellum and frontal regions, where a definite shift from abnormal to normal blood flow occured. The corresponding results on the EEG in humans indicated a decrease in slow wave and an increase in fast wave activity. These suggest improved electrophysiological status of the brain which correlated with SPECT findings and improved well-being as communicated by the volunteers. Pentifylline plus nicotinic acid, produced comparable effects on cerebral blood flow in the baboon and human and these effects may have contributed to the improvements observed in humans. Key words: Cerebral blood flow; non-human primate, human, EEG, pentifylline, nicotinic acid, SPECT, split-dose, therapy Correspondance: Prof I.C. Dormehl, AEC Institute for Life Sciences, University of Pretoria, Pretoria, South Africa INTRODUCTION There is currently a dramatic growth of the elderly population in the world (Rockwood et al. 994), (Flower 2002), (Gussekloo et al. 2004) and because of the large proportion who may experience memory loss (Yeager et al. 995), (Flower 2002), (Gussekloo et al. 2004), it is of considerable importance to understand age-related memory deficits and to attempt to manage, treat or prevent these. During normal ageing of human a reduction of cerebral blood flow (CBF) occurs, leading to progressive decrease of oxygen and glucose consumption, which predominates in the neocortex and suggests a dysfunction of neuronal circuits perhaps responsible for some age-related changes in cognitive functions, including disturbances of memory. (Baron et al. 992), (Costa et al. 99), (Crook 990), (Grady et al. 995), (Klein 990), (McEntee 990), (O Brien 992), (Racagni et al. 994) Drug therapy of cognitive disturbances, e.g. involutional syndromes related to ageing, chronic alcoholism and cerebral circulatory disorders, potentially includes haemorrheologically active agents like pentoxifylline (Schoderet 993), (Black et al. 992), pentifylline and nicotinic acid (Krugler 990) and piracetam (Herrschaft 990), (Nicholson 990) which have multiple actions on haemorrheological parameters as well as neuropharmacological effects. In several studies an improvement in blood flow has been paralleled by an amelioration of various symptoms of mental deterioration (Black et al. 992), (Costa 99), (Herrschaft 990). Pentifylline (-hexyltheobromine; SK7; chemical name: -hexyl-3, 7-dimethylxanthine) is a xanthine derivative used in the management of peripheral or cerebral vascular disorders. (Marindale 993). Pentifylline is an active vasodilating substance which has demonstrated no effects on blood sugar levels, but a proven beneficial influence on cerebral metabolism. However, a specific mechanism of action of pentifylline is poorly defined, since only limited clinical data have been available in the literature on this subject. Nicotinic acid is a component of the coenzymes NAD and NADP which are essential for the oxidation and reduction reactions in tissue respiration. It is also a vasodilator and is rarely deficient in a normal diet, but subclinical losses may play a role in cognitive reduction. Limited clinical data have also been available on the therapeutic efficacy of the combination of pentifylline and nicotinic acid for age-associated memory disorders. This combination has been used for relief of the symptoms accompanying cerebral sclerosis and certain circulatory disturbances such as forgetfulness, inability to concentrate, loss of energy and drive, accompanied in some cases by irritability and moodiness (Dreyer et al. 969), (Klein 990). In a double-blind, cross-over placebo-controlled study, the effect of a single dose of four sugar-coated tablets of a pentifylline and nicotinic acid combination was investigated by quantitative pharmaco-eeg (electroencephalography) investigations and psychometric tests in 2 volunteers aged 58 to 75 years, who were in good physical condition (Gessner et al. 982). An increase in vigilance, shown by increased EEG-power, was found after administration of the pentifylline and nicotinic acid combination, as compared to placebo. No research has been done as of yet comparing regional cerebral blood flow (rcbf) measured with single photon emission computed tomography (SPECT) and vigilance, measured by electroencephalography (EEG) as affected by a combination of pentifylline and nicotinic acid against a placebo. Also the acute effects from i.v. administration of this drug combination and compared to known acetazolamide induced CBF changes in an established primate model could add to the information on the pharmacological action of the combination. It was the purpose of this study to compare a combination of pentifylline and nicotinic acid, and placebo in 30 normal ageing persons (> 50 years) complaining of memory difficulties in respect of: i) the influence on regional cerebral blood flow using 99m Tc-HMPAO (Technetium 99m hexamethyl propylene amine oxime) brain SPECT and the PEELPROC Cortical Peel generation of cerebral flow mapping by cylindrical transformation of SPECT data. (Ichise 995) ii) the encephalotropic, psychotropic and pharmacodynamic properties by using EEG: Dynamic topographic brain mapping. iii) and to hereby establish a possible correlation between the regional cerebral blood flow and the EEG parameters. And in a parallel study to find a possible correlation between results thus obtained in humans after chronic treatment, and the acute results from i.v. administration obtained in the established baboon model, for CBF drug evaluation using the 99m Tc-HMPAO split dose method, under controlled cardiovascular conditions and anaesthesia. (ref. Dormehl et al. 992a), (Dormehl et al. 995). 9

10 Medical technologies such as brain imaging SPECT and EEG, are important tools to investigate drugs for their central nervous system (CNS) properties. Sophisticated data processing displaying regional cortical activities of 99m Tc-HMPAO in a single two-dimensional image by cylindrical coordinate transformation of SPECT data, and 99m Tc-HMPAO splitdose evaluation of CBF changes add to the strength of these methodologies. Utilising these techniques can therefore contribute to our understanding of the pharmacology of such drugs in order to further enhance their therapeutic potential. MATERIALS AND METHODS Human Study SPECT A total of 30 evaluable elderly volunteers ( 50 years), complaining of memory difficulties but with normal clinical EEG, were studied. They were mostly well but worried persons or in the early stages of some dementing process associated with ageing. The experimental design used was: singlecentre, investigator-blind, placebo-control, crossover. Patients fulfilling the inclusion criteria entered the trial which consisted of three phases as described below. The sample size of 30 patients, was divided into 5 groups of 6 patients each. In each group the 6 patients were randomly assigned in a : ratio to the treatment orders COSALDON RETARD (combination of pentifylline and nicotinic acid) (C) - NOOTROPIL (piracetam) (N) - PLACEBO (P), i.e. P-N-C or P-C-N or N-C- P or C-P-N or N-P-C as the three phases of the study. Phases to 3 each consisted of a baseline recording of parameters (Day 0), treatment for sixty days (Day - Day 60) and subsequent recording of parameters after treatment (Day 6). The parameters studied were cerebral blood flow changes, measured by SPECT, and topographic dynamic brain mapping, measured by EEG. The dose and administration of medication was: pentifylline (400 mg) and nicotinic acid (00 mg) in combination: one tablet twice daily, piracetam (800 mg): one tablet three times daily, placebo: one tablet three times daily. The duration of the study was 8 months. After completion of Phase there was a washout period of approximately one month for all 30 patients of Phase, after which Phase 2 followed in exactly the same way, with the exception that each of the patients having received one treatment received one of the other two treatments next. After Phase 2, Phase 3 was conducted in a similar manner. For the SPECT acquisition the volunteers were comfortably placed in a supine position in a dark quiet room, with eyes bandaged to exclude optical activity, and head secured and stabilized. An i.v. injection of 925 MBq 99m Tc-HMPAO was administered to each volunteer and acquisition started with a 360 rotation of step and shoot every 6, time/frame 30 sec, zoom, 64x64 word mode (Elscint Alpex A G camera, and a high resolution collimator). The data was optically written to byte mode and normalized to correct the raw ECT data. The Peelproc method (Iche et al. 995) was used to evaluate the SPECT data which consist of a set of coronal slices. The program performs radial sampling of the data (60 segments of 6 ) for each coronal slice (Fig ). The location of each volume element (voxel) within the slice is expressed in terms of radial coordinates, and the origin of this coordinate system is located on the mid-sagittal line (tr) that is tangent to the under surface of the frontal lobe and extends through a point between the occipital pole and the cerebellum. A two-dimensional map or cortical peel is created on a 28x28 matrix of the average counts within a predefined cortical shell. The location of any voxel within the reconstructed volume is described by its latitude (φ), longitude (θ), and distance (r) from the centre of the brain (c). The exact coordinates of that voxel located on the pixel plane (P) are uniquely defined by the definition of the central axis (ca) and the transverse axis (tr) of the brain through (c) on the reference plane (R) and correspond to the radial angle starting clockwise from six o clock and the coronal slice number along the line between the occipital pole and cerebellum. The cortical shell was defined as that constant-thickness region of four voxels (5 mm) of which the outer limit was defined at 90% of the sampling radius at the outer surface of the brain. This outer sampling radius, when sampling towards the centre, was located at an isoactive surface defined by the first voxel of which the count exceeded a threshold value of 60% of the maximum voxel count within the entire coronal slice set (2). A - subroutine of the cortical peel computer program (4) displays regional cortical activities of HMPAO in a single two-dimensional image by cylindrical transformation of SPECT data. A template of 54 segments, each measuring 4x4 pixels and corresponding approximately to a 2x3 cm 2 surface area of the brain, is placed over the cortical regions in the cortical peel image (Fig. 2). The mean (+- SD) counts for each of the 54 cortical segments in the cerebellum (2 segments), occipital region (8 segments), parietal region (2 segments), temporal region (6 segments) and frontal region (6 segments) of the brain in the 30 healthy elderly volunteers were determined. These values constituted the normative data that were used to map regional blood flow and is expressed and displayed on four color-coded ranges (types -4) determined by the standard deviation of the mean. These ranges are ) less than -3 SD (strongly abnormal blood flow); 2) between -2 SD and -3 SD (abnormal blood flow); 3) between the mean and -2 SD (normal blood flow); 4) more than the mean (greater than normal blood flow). In this study the values defining normal (types 3 and 4) and abnormal segments (types and 2) observed in the elderly volunteers before and after the various treatments were automatically identified by the Peelproc computer program (see example in Fig. 3). The Peelproc program used the values determined before the study medication (baseline) to compare subsequent values for increase or decrease in the number of normal or abnormal CBF segments. The increase in the number of normal segments and decrease in the number of abnormal segments indicate improved CBF and can be obtained regionally and globally and expressed as a percentage of the number of changing segments (improving or deteriorating) in a region of or in the entire brain. In Figure 3, study and study 2 refer to scans before and after treatment of a patient and can be explained as follows. In study,4 black segments are found to be less than -3 SD (strongly abnormal blood flow), and 2 orange segments are between - 2 SD to -3 SD (abnormal blood flow segments). Thus of the 54 segments, 6 segments represent % of the total. In study 2, after treatment, black segment is less than - 3 SD (strongly abnormal blood flow), and 2 orange segments are between - 2 SD to - 3 SD (abnormal blood flow segments). Thus of 54 segments, the three abnormal segments represent 6% of the total (Table ). A decrease in the number of abnormal segments and similarly, from the table an increase in the number of normal segments, occur in this example. The mean percentages of the number of changing segments were calculated for various categories of change and each drug intervention for similar regions and for the entire brain. These were compared for interprocedural effects as well as for regional effects for a particular drug intervention. The comparisons were assessed for significant differences using Student s two-tailed t-tests at % and 5% levels of confidence. For the purpose of this report the results for piracetam intervention are not discussed. EEG EEG recordings were performed, as with SPECT, before and after onset of medication. 0

11 Electrodes for the EEG recordings were applied according to the international 0-20 system (reference) in the following positions: O, O2, P3, P4, T5, T6, T3, T4, C3, C4, F3, F4, F7, F8, FP, FP2. The sixteen channels were used for the purpose of topographic Dynamic Brain Mapping, which is a multicoloured computer generated map which indicate different percentages of alpha and other activity in the brain in different shades and colours. The data from each of the EEG channels were transferred to a computer and digitized and stored, using a RHYTHM software package (Stellate Systems). An EEG recording was made for one minute with eyes closed and keeping the volunteers at optimum arousal level. After this one minute recording, the volunteer was asked to keep his/her eyes open for another minute during the EEG recording. During the following three minutes of recording, the volunteer was allowed to close his/her eyes and allowed to relax without any further attempt to keep him/her awake. The total recording time was five minutes. The EEG from the electrodes in the occipital, central, temporal and parietal areas were subjected, in four-second epochs, to Fourieranalysis (i.e. a resolution of 0.25 Hz in the spectral analysis was available). The rate of digitizing was 28 samples/second, comfortably allowing a high frequency limit to the spectrum of 32 Hz. The spectral measures were further processed to yield the following parameters in all areas from which recordings were made: absolute power across the whole band of interest ( Hz); absolute power for demarcated portions of the band (i.e. delta, theta, etc.); relative power of the latter measured in relation to the total band power; for each of the demarcated bands, that frequency at which the greatest power was registered, referred to as dominant frequency ; and the ratio of the power of low frequencies (theta, delta) to high frequencies (alpha, beta). Statistical analysis followed for significant differences using the Student-t test and the F-test on % and 5% level of confidence. Variables of a continuous nature were described separately for three treatments by fivepoint summaries (mean, median, standard deviation, minimum, maximum) and comparability of the groups means were checked by analysis of variance. All statistical tests were two-sided and p values 0.05 were considered statistical significant. Blood pressures and heart rates were measured during all investigations. Split-Dose Primate Study Six adult male baboons (papio ursinus, average weight 25 kg) were selected for this study. The animals were obtained from Mr. E. Venter, Vaalwater, Northern Province, Republic of South Africa. Each baboon was subjected to 3 different procedures at least six weeks apart. The baboons were housed, maintained and cared for according to guidelines laid down in the National Code for Animal Use in Research, Education, Diagnosis and Testing of Drugs and Related Substances in South Africa. These guidelines comply with the international standards. Procedure A concerned a control CBF study using the 99m Tc-HMPAO split-dose method with two respective SPECT acquisitions after consecutive 99mTc-HMPAO administrations under standard anaesthesia conditions []. This entails induction with ketamine hydrochloride (Ketalar, Parke Davis, S.A.: 0mg/kg), followed by maintenance on thiopentone sodium (Intraval, Maybaker, S.A.: 70ml/h of 0.5% solution). Procedures B and C investigated the CBF changes 20 min post injection of alternatively, a combination of pentifylline and nicotinic acid (pentifylline 800mg/0ml and nicotinic acid 200mg/0ml), or acetazolamide (500mg/ml). The test substances were obtained from the respective manufacturers. Procedure A (Control Study) After induction with ketamine, 49 MBq 99m Tc-HMPAO was administered (time:0 min), the cerebral distribution of which represented the effect of ketamine on CBF with no redistribution taking place. The baboon was intubated and anaesthesia was maintained and controlled with thiopentone for the duration of the study. The first acquisition, SPECT-, was done at 5 min with Siemens Orbiter gamma camera coupled to a Sophy 256G computer using 32 20s views and a 360 rotation, in 64x64 word mode with the baboon in a supine position. At 26 min the baboon was reinjected with 99m Tc-HMPAO (296 MBq, i.e. double the first dose) and SPECT-2 performed at 3 min (split-dose method [6,7]. These data represented the CBF pattern of 99mTc-HMPAO under prolonged thiopentone anaesthesia. Procedure B (pentifylline and nicotinic acid) and Procedure C (acetazolamide) Procedure B and C followed the same sequence as in the control study, but with an additional injection at 6 min of the test drugs: respectively the combination of pentifylline and nicotinic acid, and acetazolamide. SPECT-2 done at 3 min, thus also represented the effect on the CBF of the drug interventions 20 min after the administration, with the second double dose of the 99m Tc- HMPAO injected at 26 min. The arterial blood pressures were recorded during all the procedures via a catheter in the femoral artery. Heart rates were monitored using a 2 lead ECG. After backprojection and reconstruction (filter: Butterworth 4.25), the brain images in all procedures consisted of transaxial, sagittal and coronal slices representing rcbf related information due to the prolonged anaesthesia and the drug interventions. Eight slices of one pixel thickness each represented the brain in all three views. Regions of interest (ROIs) were placed on the total brain area and count rate data (counts/pixel) thus obtained were inserted into the following equation to obtain the ratio R: R= (SPECT-2 data) - (SPECT- data)* (SPECT- data) Where * refers to decay-corrected data from SPECT- present during SPECT-2, which has to be subtracted from the SPECT-2 data, as background; R is an indication of the level of change of rcbf due to the changed conditions prevailing during the second HMPAO injection with respect to that of the first injection, i.e. anaesthesia induced changes only (procedure A), or additionally with drug interventions. A value of R = 2 (due to double second dose of 99m Tc-HMPAO) will indicate no rcbf change eg. during procedure A due to prolonged anaesthesia. R for procedure B and C will additionally reflect on changes due to the combination of pentifylline and nicotinic acid (B) or acetazolamide (C), 20 min after drug administration, and was compared to R (procedure A) to assess the effects of these drugs. Mean ratios (n = 6) and standard deviations (SD) were calculated per procedure for similar regions and the total brain in the various projections. These were compared for interprocedural effects, as well as regional effects for a particular procedure. The comparisons were assessed for significant differences using Student s two-tailed t-test on a % and 5% level of confidence. RESULTS SPECT Results Tables 2 and 3 show the results of the CBF effects by various drug interventions. Figure 3 presents a typical patient cortical peel display of regional activities on the template with 54 segments. In elderly (52 to 70 years old) human volunteers, after 2 months of oral treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid (pentifylline, 800mg: nicotinic acid, 200mg daily), SPECT results indicated a significant CBF improvement of 4.65% (P < 0.0) of the entire brain (Table 2). More pronounced improvements of 8.5% (P < 0.0) in the cerebellum and 6.6% (P < 0.0) in the frontal regions were detected, indicating a clear shift to normal blood flow (Table 3). Unsolicited

12 communication from nearly all volunteers in the current study suggested that they experienced an improvement in memory and general well being. Some of the volunteers reported an improvement in peripheral blood flow disorders such as chilblains (pernio). This was especially apparent in a volunteer who has diabetes mellitus. One of the volunteers experienced relief from recurring migraine headaches. EEG Results Table 4 presents statistically significant changes which were found in the temporal and occipital areas after treatment with pentifylline & nicotinic acid for two months. After two months of treatment with the combination of pentifylline and nicotinic acid a statistical significant increase in the relative theta power of the temporal area was detected. A statistically significant increase in the dominant theta frequency in the occipital area was also detected. This statistical significance was accompanied by a tendency also of alpha power to increase. Taken together with the increase in theta frequency, this could possibly suggest improved electro-physiological status in the areas of the brain intimately involved in memory processes. Statistically significant decreases in the absolute and relative delta power in the occipital region were likewise observed, suggesting improved electro-cerebral function also in this area. A slight but statistically insignificant increase in the relative theta power of the temporal area was measured after placebo. The placebo effect attributed to psychic relaxation and subject weariness as often reported on, was minimal in the current study. Animal Results Tables 5, 6 and 7 represent the mean ratios (± SD, n = 6) obtained for the eight brain regions and for the total brain viewed respectively transaxially, sagittally and coronally under anaesthesia only (procedure A: control), and after the various drug interventions (procedure B: pentifylline and nicotinic acid, procedure C: acetazolamide). Table 8 presents the mean ratios (± SD) of the total brain for the 3 different procedures. Mean percentage changes of ratios obtained from the 8 brain regions for the three views, comparing the different procedures with each other, are reflected in Table 9. From tables 5, 6 and 7 it is clear that the combination of pentifylline and nicotinic acid (procedure B) increased CBF as reflected by the total brain R-values for all three views resulting in a statistically significant (p < 0.0) increase in CBF for the total brain when compared with the control baseline procedure (.79 ± 0.28 vs 2.3 ± 2 0.9, see Table 8). This increase in CBF is slightly lower (but not statistically significantly so) than the increase observed for acetazolamide (2.54 ± 0.56, procedure C). Table 9 indicates that mean percentage CBF change due to the combination of pentifylline and nicotinic acid (+ 37%) is comparable to that of acetazolamide (+39%). No significant changes were observed for the heart rates and blood pressure during any of the procedures. DISCUSSION AND CONCLUSION In elderly (50 to 70 years) volunteers, after 2 months of treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid, SPECT results indicated a significant improvement in CBF in the entire brain (4.65 %), with a more pronounced improvement in the cerebellum (8.5 %) and frontal regions (6.6 %), where a definite shift to normal flow was detected. According to their pharmacological properties, the combination of pentifylline and nicotinic acid is known to improve microcirculatory flow disturbances by altering the rheological properties of blood (Dammann et al. 969). Pentifylline has been reported to inhibit soluble and particulate cyclic adenosine monophosphate (AMP) phosphodiesterases (PDE I and PDE II) (Stefanovich974, 975). When AMP is broken down by these phophodiesterases, there is an immediate increase in oxygen demand (hypoxia). Thus pentifylline apparently reverses hypoxia. Nicotinic acid is a component of the coenzymes NAD and NADP, which are essential for oxidation-reduction reactions in tissue respiration. Transfer of a hydrogen proton from NADH results in the release of energy used to phosphorylate ADP, thus producing a molecule of ATP (Olin 990). Both pentifylline and nicotinic acid act as vasodilators on the brain, which could add to their beneficial effects on cerebrovascular perfusion. The current study in humans serves as a confirmation of these observations. Unsolicited communication from nearly all the volunteers in the current study suggested that they experienced an improvement in memory and general well being. One volunteer with retinitis pigmentosa reported an improvement in vision. This may be due to an increased blood flow in the retinal arteries, which are usually narrowed in this disease. Exchanges between blood and the retina are restricted in a manner similar to that between blood and the brain, and the combination of pentifyllyne and nicotinic acid has been found beneficial in certain conditions that are accompanied by acute and chronic ischemia of the retina and choroidea (20). The tendency found towards deterioration in CBF with placebo could be linked to degeneration in metabolism attributed to the normal ageing process during the study. The initial EEG recordings before the treatments (pentifylline and nicotinic acid, placebo), showed some variation. Therefore changes resulting from a treatment need to be seen against the background of normal variation. EEG changes observed after administering an inert placebo may reflect this normal variation, but they have also been considered as representing changes of the subjects psychic conditions as maybe induced by a placebo effect. Researchers like Fink (974) have examined the placebo effect in numerous drug studies and found that changes in EEG due to placebo treatment can be associated with psychic relaxation and sometimes weariness of subjects. It is likely that drugs alter human behaviour by changing metabolism and electrocerebral firing rates. When the changes in electrical activity of brain cells are sufficiently widespread to affect manifest behaviour, corresponding changes occur in the scalp-recorded EEG. The pattern of electrophysiology (EEG) change is not random, but is directly associated with the type of behaviour which is altered. Thus certain associations between EEG changes and behaviour have been reported by Herrmann (982). Subjects are more relaxed when the EEG exhibits an increase in alpha activity and subjects are easily confused and disorientated and make errors in memory tests when the EEG exhibits an increase in delta and theta activity. Similarly, the slowing of EEG frequencies is clinically associated in human subjects with coordinative disturbances, impairment of reaction time and weakening of concentration and attention. When alpha activity disappears, subjects become more excited, anxious and fearful, often with disorders of thought (Herrmann 982). Though vigilance definitely cannot be defined in a unidimensional manner, the EEG does reflect vigilance changes. Changes in vigilance are more easily detected in alpha subjects with well-defined alpha patterns and more specifically in the occipital region of the human brain. During the reduction of vigilance, the dominant alpha-peak is shifted to lower frequencies - normally about.0 to 2.0 Hz (Herrmann 982). In other words, by the shift of the alpha-peak and its broad base frequencies, alpha (slow alpha: Hz) may be diminished and theta may be increased. The decrease of relative slow alpha - power ( Hz) is closely associated with an increase in the relative power of beta3 ( Hz), beta ( Hz) and slow activity ( Hz) and a diminution of total power. The reduction of the relative power of fast alpha2 is correlated with an increase in the relative power of theta ( Hz).

13 A statistical significant increase in the relative theta power in the temporal area of the brain was observed, for the EEG parameters in the current study measured after treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid. A statistically significant decrease in the absolute and relative delta power and an increase in the median theta frequency accompanied by a tendency for an increase in alpha power in the occipital area was also detected, indicating a decrease in slow wave activity and an increase in fast wave activity. These changes could possibly suggest improved electrophysiological status in the brain, i.e. temporal area, which is intimately involved with memory processes (Gessner 982). Furthermore, it was observed in the present study, that an increase in absolute alpha power in the frontal and central areas were detected after two months treatment. Sloan et al. (995) investigated the comparison between SPECT and EEG in dementia and found that significant associations between clinical diagnosis, EEG rating and SPECT patterns existed in approximately three quarters of cases. Ohkura et al. (994) found that women with dementia treated wit estrogen replacement therapy, experienced a marked improvement in cognitive functions, dementia symptoms, improved CBF (measured by SPECT) and increased EEG activity. In the current study, after oral administration of the combination of pentifylline and nicotinic acid for two months in humans with ageassociated memory impairment, an increase in total CBF with SPECT could be correlated in the same way with the EEG parameters. A decrease in slow wave activity and an increased fast wave activity were apparent in several areas of the brain, possibly suggesting improved electrophysiological status of that part of the brain intimately involved with memory processes, i.e. temporal area. The difference in the total improvement in the CBF between baboons (30 %) and humans (4.65 %), may be attributed to the following: ) acute intravenous administration in baboons versus chronic oral administration in humans; 2) the chosen human geriatric population with age-associated degenerative pathologic conditions including calcium deposits in cerebral arteries; and 3) speciesspecific anatomical differences. Conclusion In elderly volunteers (52 to 70 years), after 2 months of oral treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid (pentifylline 800mg; nicotinic acid: 200mg daily), SPECT results indicated a statistically significant improvement in CBF of the total brain, with more pronounced improvements in the cerebellum and frontal regions, where a definite shift from abnormal to normal blood flow was detected. These results correlated well with findings in primates. Intravenous intervention with a single dose of combination of pentifylline (800 mg) and nicotinic acid (200mg) in baboons, resulted in a statistically significant acute increase in CBF, measured by SPECT in all regions of the brain. The increase in CBF was comparable to the results of the known effect of acetazolamide, and the extent of the increase was thus cofirmed. After treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid, results on EEG parameters in humans indicated a decrease in slow wave activity and an increase in fast wave activity. These changes could possibly suggest improved electrophysiological status of the brain intimately involved with memory processes, which may be correlated with SPECT findings. The study clearly indicated that the baboon model can with confidence be recommended to be a useful and sensitive model to investigate CNS-acting drugs and in particular those that influence CBF. Furthermore, results of the current study confirmed that the EEG has the potential to evaluate electrical activity of phycotropic drugs in humans. The study using the SPECT technique to investigate CBF in humans, with PEELPROC holds potential in clinical applications. ACKNOWLEDGEMENTS The National Research Foundation of SA, University of Pretoria and Potchefstroom Campus of the North-West University (former Potchefstroom University for CHE) are thanked for their financial support. REFERENCES `Black R.S., Barclay L.L., Nolan K.A., Thaler H.T.: Pentoxifylline in cerebrovascular dementia. J. AM. Geriatr. Soc. 40 (3): , 992. Costa D.C., Ell P.J.:Brain blood flow in Neurology and Psychiatry. In Churchill Livingstone (ed.): Clinician s guide to Nuclear Medicine., Edinburgh, London, Melbourne New York 99, p.. Crook T.H.: Diagnosis and Assessment of Age-Associated Memory Impairment. Clin. Neuropharm. 3 Suppl. 3: S8-S9, 990. Dammann C.: Cosaldon Retard, scientific profile. Med. Klin. 64: 344, 969. Dormehl I.C., Hugo N., and Beverley G.: The Baboon: an ideal model in biomedical research. Anaesthesia and Pain Control in Dentistry (2): 09-5, 992a. Dormehl I.C., Oliver D.W., Hugo N., Rossouw D.: A comparative Cerebral Blood Flow Model with Acetazolamide Provocation - 99m Tc-HMPAO vs 23 I(IMP). Nucl. Med. Biol. 22(3): , 995. Dryer H., Keussen M., Wojtek L..: Erfahrungen mit Cosaldon retard im Doppelblindversuch (Experience with Cosaldon retard in double blind studies). Deutsche Medinische Journal 20(0): , 969. Fink M.: EEG profiles and bioavailability measures of psychoactive drugs. In Itil T.M., red.: Psychotropic drugs and the human EEG. Basel : Karger S. p , 974. Flower D.R.: Drug design, cutting edge approaches. Cambridge, Royal society of chemistry. 92p, Gessner B., Klasser M.: Beeninflussung vol Vigilanz und mentaler Leistungsfahigkeit durch eine Pentifyllin-Nicotinsaure- Kombination. (Influence of a Pentifylline- Nicotinic Acid Combination on Vigilance and Mental Performance). Arzneimittelforschung 32(5): , 982. Grady C.L., McIntosh A.R., Horwitz B.: Agerelated reductions in human recognition memory due to impaired encoding. Science 269(522): 28-22, 995. Gussekloo J, de Craen A.J., van Exel E., Bootsma-van der Wiel A., Westendorp R.G.: Causes and consequences of cognitive decline in the very elderly: the Leiden 85-plus Study. Ned Tijdschr Geneeskd 48(20): , 2004 May 5. Hermann W.M.: Electroencephalography in Drug research. New York, Gustav Fischer Stuttgart, 608p, 982. Herrschaft H.: The efficacy of piracetam in acute cerebral ischaemia in man, a clinicallycontrolled, double-blind study piracetam / 0% dextran 40 versus 0% dextran 40 / placebo. Piracetam Symposium. 5 years progress in pharmacology and clinics. Athens (Greece) 29 April 990. p Ichise M., Crisp S., Ganguli N., Tsai S., Gray G.: A method of two-dimensional mapping of cortical perfusion by cylindrical transformation of HMPAO SPECT data. Nucl. Med. Commun. 6: , 995. Klein K.: The contribution of internal medicine to the dementia problem in the elderly. Therapie Osterreich 5(9): , 990. Krugler J.I.: Treatment of organic brain syndrome with pentifylline. Medizinische Welt 4(2): 34-9,

14 Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 3th edition London: The Pharmaceutical Press. 896p. Mcentee W.T.: Age-associated memory impairment. Neurology 40: , 990. O Brien J.T.: Age-associated memory impairment. Brit. Med. J. 304: 5-6, 992. Ohkura T., Isse K., Akazawa K., Hamamoto M.: Evaluation of estrogen treatment in female patients with dementa of the Alzheimer type. Endocr. J. 4(4): 36-37, 994. Olin B.: Facts and Comparisons. JB Lippincott Co, St Louis, MO. 899p, 990. Racagni G., Volterra A.: Memory and brain ageing, rational bases of pharmacological therapy. Giornale Di Gerontologia 4(2): 77-80, 994. Rockwood K., Stadnyk K.: The prevalence of dementia in elderly, a review. Canadian Journal of Psychiatry 39: , 994. Schoderet M.: Cerebro-active drugs. Schweizeriche Medizinische Wochenschrift 23(3-32): , 993. Sloan E.P., Fenton G.W., Kennedy N.S., MacLennan J.M.: Electroencephalography and single photon emission computed tomography in dementia, a comparitive study. Psychology Medicine 25(3): , 995. Stefanovich V.: Inhibition of platelet cyclic 3,5 -adenosine-monophosphate phosphodiesterases by pentifylline. Arzneimittelforschung 25(5): , 975. Stefanovich V., Von Polnitz M., Reiser M.: Inhibition of various cyclic AMP phosphodiesterases by pentifylline and theophylline. Arzneimittelforschung 24(): , 974. Yaeger B.F., Farnett L.E., Ruzicka S.A.: Management of behavioral manifestations of dementia. Arch. Intern. Med. 55(3): , 995. TABLES Tabel Illustration in a patient of percentage increase in total number of normal brain segments after drug intervention, and in the total number of abnormal segments after placebo. Before After Segments % Segments % Below -3SD 4 (Strongly abnormal blood flow) 6-3SD 2 (Strongly abnormal bloodflow) - 2SD 3 20 (Normal blood flow) Above mean 45 3 (Above normal blood flow) Table 2 Percentage increase in the total number of normal brain segments after pentifylline and nicotinic acid treatment, and the total number of abnormal segments after placebo. Drug Region *Difference %Change P values Pentifylline and nicotinic acid Total brain (normal) P < 0.0 Placebo Total brain (abnormal) P < 0.05 *Difference: Number of normal (abnormal for placebo) segments before the treatment minus the number of normal (abnormal for placebo) segments after treatment averaged for the patient population. Table 3 Percentage increase after drug therapy in the number of normal segments allocated in the various brain regions. Drug Region *Difference %Change P value Pentifylline and nicotinic acid Frontal (normal) P < 0.0 Placebo Cerebellum (normal) P < 0.0 *Difference: Number of normal (abnormal for placebo) segments before the treatment minus the number of normal (abnormal for placebo) segments after treatment averaged for the patient population. Table 4 Changes in EEG parameters of elderly human volunteers after treatment with pentifylline & nicotinic acid for two months (n = 30) Brain area Change in EEG parameter p-value Temporal Increase in relative theta power p Occipital Decrease in absolute delta power p Decrease in relative delta power p Increase in dominant theta power p Table 5 Mean (± SD) ratios from transaxial views of eight equal cerebral slices and total brain for the three different procedures. Proce- Regions Total dure brain A.89± ±0.35.7±0.3.67± ± ± ± ± ±0.28 B 2.40± ± ± ± ± ± ± ± ±0.9 C Statistically significant differences between: procedure A and B (p < 0.0) and A and C (p < 0.05) for the transaxial views of the total brain. 4

15 Table 6 Mean (± SD) ratios from saggital views of eight equal cerebral slices and total brain for three different procedures. Proce- Regions Total dure brain A.73± ± ±0.3.79± ± ± ± ±0.9.78±0.27 B 2.22± ± ± ± ± ± ± ± ±0.7 C 2.0± ± ± ± ± ± ± ± ±0.58 Statistically significant differences between procedure A and B (p < 0.0), A and C (p < 0.05) of the total brain. Table 7 Mean (± SD) ratios from coronal views of eight equal cerebral slices and total brain for three different procedures. Proce- Regions dure brain A.7± ± ± ± ± ± ±0.3.98± ±0.29 B 2.28± ± ± ± ± ± ± ± ±0.22 C 2.0± ± ± ± ± ± ± ± ±0.63 Total a 7 žen, trpícím onemocněním pohybového aparátu. Všichni probandi byli vyšetřeni dotazníkovým nástrojem SF-36 před balneací a 3 měsíce po balneaci. Cílem výzkumu bylo vyhodnotit skóre kvality života u handicapovaných osob v8 základních doménách. Dále byl zjišťován vliv balneace na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik a analgetik. Výsledky výzkumu: Srovnání výsledků skupiny probandů před léčbou a 3 měsíce po léčbě, vyjádřené jako nárůst v pro-centech. Z grafu je patrný nárůst kvality života 3 měsíce po léčbě od 3-4%. Statistically significant differences between procedure A and B (p < 0.0), A and C (p < 0.05) for the coronal views of the total brain. Table 8 Mean (± SD) ratios of the total brain for the three different procedures. Procedure Total Brain (mean + SD) A.79±0.28 B 2.3±0.9** C 2.54±0.56* Significant differences with respect to control (A) *p < 0.05, **p < 0.0 Table 9 Mean percentage (%) changes of ratios from the total brain, comparing the different procedures with each other Procedures Total Brain A-B A-C B-C *p < 0.05, **p < 0.0. P ed lé bou 3 m síce po lé b Vliv balneace v Bertiných lázních Třeboň na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik a analgetik. Z grafu je patrný pokles spotřeby léků a to o 5% stavu před léčbou. Drábková K., Jančinová V., Račková L., Májeková M., Nosáľ R., Fabryová V. Porovnanie účinku carvedilolu a niektorých ďalších beta-blokátorov na chemiluminis- cenciu ľudskej krvi Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava, Oddelenie hematológie FNsP Kramáre, Bratislava Porovnali sme účinok carvedilolu na chemiluminiscenciu (CL) ľudskej krvi stimulovanej opsonizovaným zymozanom (0,5 mg/ /ml) s účinkom atenololu, metoprololu, metipranololu a propra-nololu (0,-00µmol/l) v závislosti od ich fyzikálno-chemických parametrov (parameter lipofility, dipólový moment a molárna refrakcia). Zistili sme, že carvedilol v porovnaní s testovanými beta-blokátormi: a) najvýraznejšie inhiboval CL krvi, b) vykazoval parametre, ktoré poukazujú na možnosť rýchlejšej inkorporácie do plazmatickej membrány neutrofilov a jej následnej dezorganizácie (vysoká lipofilita, nízky dipólový moment) a naznačujú vyššiu afinitu k membránovým makromolekulám napr. k fosfolipidom, glykoproteínom a enzýmom (vysoká molárna refrakcia). Predpo-kladáme, že inhibícia CL je prevažne výsledkom interakcie carve-dilolu s neutrofilmi (neovplyvňoval CL bezbunkového systému) a pravdepodobne súvisí s jeho fyzikálno-chemickými vlasnosťami. Prácu podporili granty: APVT ( ) a VEGA (2/4003/04), 2, 3, 4 Faltusová K. Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. ) Klinická farmakologie nemocnice Č. Budějovice a.s. 2) Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví ZSF JU, Č. Budějovice 3) Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 4) nadační fond EMA- European Medical Agency (Zkušenosti z lázeňského zařízení Bertiny lázně, Třeboň) V rámci tohoto výzkumu jsme vyšetřovali 265 probandů, léčených v Bertiných lázní v Třeboni a to v zastoupení 94 mužů Čas Před balneací Po balneaci Závěrem můžeme prokázat na vzorku 265 klientů Bertiných lázní v Třeboni, nositelů chronických onemocnění pohybového aparátu, že: Poskytovaná lázeňská léčba v Bertiných lázní Třeboň vede prokazatelně ke zlepšení kvality života šetřených probandů Toto zlepšení je patrné ve všech 8 hodnocených doménách kvality života Nejvýznamnějšího zlepšení je dosahováno v doménách - Fyzické funkce, Fyzické omezení rolí, Sociální funkce a v úlevě od Bolesti Prokazovaná zlepšení v těchto doménách se pohybují od 0 do 5 % stavu před pobytem v Bertiných lázní, a jsou statisticky významná na 5% hladině významnosti Spotřeba léků - nesteroidních antirevmatik, analgetik a antipyretik klesla o 5% stavu před léčbou v Bertiných lázních Tento výzkum vznikl za spolupráce ZSF JCU, Bertiných lázní Třeboň a oddělení farmakologie, kterým tímto moc děkuji. 5

16 Ferech M, Hendrickx E., Coenen S., Goossens H. ESAC Management Team, University of Antwerp, Antwerp, Belgium Consumption of antibiotics in europe: results of the esac retrospective data collection. OBJECTIVES ESAC (European Surveillance of Antibiotic Consumption, granted by DG SANCO of the EC) is an international network of national surveillance systems, aiming to collect comparable antibiotic consumption data in Europe. During the first phase, data accessibility and validity, as well as strengths and weaknesses of national systems were assessed. METHODS Quarterly data were to be collected retrospectively ( ) from ambulatory (AC) and hospital care (HC) in 32 countries, using ATC/DDD classification (WHO, version 200), and expressing results in DDD/000 inhabitants per day (DID). RESULTS AC use data were provided by 26 countries; 24 were suitable for international comparison. The remaining 2 were not comprehensive (LT) or not in a format enabling international comparison (TU). Quarterly AC data were delivered by 7 countries. HC use data were provided by 24 countries; 22 were suitable for international comparison, 4 of them were based on a limited sample. In 2002, AC use in Europe varied between 0.0 DID (NL) and 32.2 DID (FR). Other high consumers were (in decreasing order) GR, LU, PT, IT and BE, all with a total use exceeding 24 DID. During the observation period of 6 years, consumption clearly increased in GR and decreased in BE and ES. High seasonal fluctuations in AC were observed in BE, GR, PL and SI. Large regional differences could be observed in consumption patterns. Northern European countries (NO, SE, FI, DK, NL) are low consumers using commonly narrow spectrum penicillins while Southern European countries are high consumers using broad spectrum penicillins and exceptionally high proportions of cephalosporins, macrolides and quinolones. CONCLUSIONS An intriguingly high variation in antibiotic use in Europe was observed and needs to be related to social, cultural and economic determinants of use as well as to variation in resistance patterns. Especially in AC, countries seem to cluster in regional consumption patterns. Florian T., Klusáková J.*, Kurfürst P.**, Bartošíková L., Frydrych M., Bartošová L., Janoštíková E., Nečas J. Protektivní efekt látek ze skupiny heteroarylaminoethanolů při ischemicko-reperfuzním poškození ledviny ÚHFT FaF VFU BRNO, * I.PAÚ FN u sv Anny vbrně; **ÚCHL FaF VFU BRNO Heteroarylaminoethanoly patří mezi skupinu nových látek s antiradikálovým účinkem prokázaným v in vitro ivin vivo pokusech. Cílem studie bylo sledovat antioxidační účinek látky 4/ ze skupin heteroarylaminoethanolů v podmínkách ischemie-reperfuze ledvinné tkáně u laboratorního potkana (60/0min). Byly stanoveny parametry oxidačního poškození organismu (SOD, GSHPx, AOC) pomocí setů firmy Randox a malondialdehyd spektrofotometricky metodou TBARS a dále byly odebrané orgány pro histopatologické vyšetření. Výsledky biochemické analýzy ukázaly na signifikantní renoprotektivní účinek dané látky, který potvrdil i histopatologický nález. Práce byla podpořena VZ č Foltánová T, Thurzo M 2, Lietava J 2, Tumova I, Švec P, Fodor JG 3 Does the number of taken medications increase the risk of potential interactions? OBJECTIVES: To monitor the therapy of high risk cardiovascular patients enrolled into HOPE TOO trial in Slovakia and to determine the prevalence of clinical significant interactions in this cohort. METHODS: Therapy of 849 high-risk ischemic heart disease patients aged yrs (55-90) was analysed during HOPE-TOO study enrollment and two years of study participation. RESULTS: Average number of taken medications was from 6,2 at the randomisation (rand) to 7.63 in the second year (2 yr). Prevalence of interactions had increasing trend ( 6.73% pts - rand, 8.8% pts - yr, 24.74% pts - 2yr). Most frequent interactions were with digoxin % - rand, 65.6% - yr, 59.87% - 2 yr. CONCLUSION: We did not find significant correlation between number of taken medications and prevalence of potential interactions in the high risk patients. Frankova J. ; Kubala L. 2 ; Velebny V. ; Lojek A. 2 ; Ciz M. 2 Hyiodine - new wound healing dressing CPN spol. s.r.o., Dolni Dobrouc 40, Dolni Dobrouc, Czech Republic 2 Institute of Biophysics AS CR, Kralovopolska 35, Brno, Czech Republic Hyiodine (high molecular weight hyaluronan combined with KI3 complex) is the new nonadhesive wound dressing which significantly improves the healing process. The aim of the study was to investigate the effects of Hyoidine on functional properties of cell lines (human monocyte-like cells U937 and human neutrophil-like cells HL60), keratinocytes isolated from human skin and cells from peripheral blood (neutrophils, monocytes, lymphocytes). Methods: The cells were incubated with Hyiodine for 24h and 48h. Cytokine in the culture supernatant were determined with ELISA. Keratins mrna was detected with RT-PCR. XTT test was performed for cell viability. The expression of surface receptor were analysed by flow cytometric analysis. Luninol-enhanced LC of whole blood phagocytes was measured using microplate luminometer. Results: The expression of CDb, CD62L and CD69 on PMNL, monocytes and lymphocytes as well as the oxidative burst of blood neutrophils were also not changed. In contrary, the PMA-activated oxidative burst was inhibited. Hyiodine significantly increased the production of IL-6 and TNF-α by lymphocytes. While KI3 complex inhibited growth of cells tested, Hyiodine did not induce significant effect. In conclusion, the production of inflammatory cytokines by cells was changed after their co-incubation with Hyiodine in comparison with KI3 complex alone. It can speed up the wound healing process. The finding that hyaluronan in Hyiodine reduces toxic effect of KI3 complex on keratinocytes and cells of immune system also contributes to this effect. Fraňová, S., Nosáľová, G., Lukáčová, I., *Višňovský, J. Reaktivita hladkého svalu maternice Ústav farmakológie JLF UK a * Gynekologicko-pôrodnícka klinika, MFN a JLF UK, Martin Nerovnováha ženských pohlavných hormónov môže vyvolať poruchy funkcie maternice, výsledkom čoho sú zmeny kontrakčnej aktivity. Cieľom práce bolo sledovanie rozdielov v reaktivite hladkého svalu maternice králika 6

17 na kontrakčné mediátory (oxytocín, PGF2α ET-, bradykinín), ktorá bola ovplyvnená hladinou estrogénu a progesterónu. Reaktivita hladkého svalu maternice bola sledovaná v podmienkach in vitro, u samíc králika, ktorým bol 4 dní po ovariektómii 5 dní podávaný 7β -estradiol, alebo progesterón. Zistili sme, že vplyvom estrogénu došlo k zvýšeniu sily kontrakcie na všetky použité mediátory. Hladina estrogénov však neovplyvnila frekvenciu kontrakcie. Naopak pôsobením progesterónu sa zvýšila frekvencia kontrakcií vyvolaná PGF2α a ET- a znížila frekvencia vyvolaná bradykinínom, bez ovplyvnenia sily kontrakcie. Sila kontrakcie bola vplyvom progesterónu znížená po aplikácii oxytocínu. Uvedený experimentálny model bude v budúcnosti využitý na sledovanie farmakologického ovplyvnenia reaktivity maternice. Frydrych M., Bartošová L., Florian T., Nečas J., Bartošíková L., Mokrý P., Brunclík V2. Nové ultrakrátce působící beta blokátory ovlivňují systolický krevní tlak Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Ústav chemických léčiv, 2 Klinika chorob psů a koček, VFU Brno, Palackého - 3, 62 42, ČR. Na 22 normotenzních laboratorních potkanech kmene Wistar byl invazivní metodou testován vliv nově syntetizovaných ultrakrátce působících blokátorů beta adrenergních receptorů s pracovním označením 44Bu a 444 na systolický krevní tlak. První skupině (8 potkanů) byla aplikována látka 44Bu v dávce 2,5 mg/kg, druhé skupině byla aplikována látka 444 v dávce 2,5 mg/kg a třetí skupině (6 potkanů) bylo aplikováno placebo. Testované látky byly porovnány proti placebu. Látka 44Bu zaznamenala statisticky významný rozdíl v poklesu systolického krevního tlaku proti placebu 9 minut po aplikaci a látka 444 minut po aplikaci. Práce vznikla za podpory VZ FaF VFU č a č a grantu IGA VFU - IG Gáspárová Z., Štolc S. Ischémia hipokampu in vitro: účinok pyridoindolového antioxidantu SMeEC2 a adenozínový mechanizmus Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava, Slovensko Antioxidanty (AO) majú liečebný a preventívny potenciál i pri mnohých neurologických ochoreniach. Známa je aj neuroprotekcia po stimulácii adenozínových (ADE) receptorov (). Sledovali sme pôsobenie látky SMeEC2 s AO účinkami spolu s ADE (0 µm), alebo neselektívnym ADE antagonistom teofylínom (TEO, 200 M). ADE aj TEO zvýšili odolnosť rezov hipokampu voči hypoxii s hypoglykémiou (HYP) a opakovane sa potvrdil i ochranný účinok látky SMeEC2 (0,3 µm).. Potenciácia neuroprotektívneho účinku ADE spolu so SMeEC2 sa nepozorovala. Naopak, TEO spolu so SMeEC2 významne spomalili zánik synaptického prenosu (ST) počas HYP a počas reoxygenácie sa ST obnovila rýchlejšie. TEO bol z látok najúčinnejší, avšak facilitácia ST, ktorú vyvolával, bola pri TEO + SMeEC2 menej výrazná. (Granty VEGA 2/2054/22 a APVT ) - Von Lubitz D.K., Eur. J. Pharmacol. 365:9,999 Gažová A, Kyselovič J*, Klimas J*, Mojžišová G**, Mojžiš J** Sledovanie účinkov daunorubicínu na myokard normotenzného potkana Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, *Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, **Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice Limitáciou použitia daunorubicínu (Dn) v terapii nádorových ochorení je kardiotoxicita. Poškodenie myokardu vedie k funkčným poruchám. Informuje o zmene elektrických vlastností srdca v patologických podmienkach. Cieľom bolo sledovať vzťah medzi patologickými zmenami myokardu, zmenami EKG a špecifický potenciál (SP) pri Dn kardiomyopatii. Dn (2.9 mg/kg) bol podávaný 4 dní 20-týždňovým Wistar potkanom i.p. v 48 h intervaloch. Merali sme tlak krvi (TK) tail-cuff metódou, EKG podľa Franka (trvanie QRS, maximálny priestorový vektor - QRSmax) a SP - pomer QRSmax/MĽK. Dn navodil funkčné poruchy srdca, pokles hmotnosti tela a TK. Na HE rezoch ľavej komory sme pozorovali rozvláknenie myokardu, kardiomyocyty so stratou priečneho pruhovania a ložiskovo umiestené zvlnené snopce svalových vlákien. Predĺženie QRS komplexu a nárast SP zrejme súvisí s poškodením myokardu a zmenami jeho elektrogenetických vlastností. Gilarová K., Bartošíková L., Nečas J. Úroveň diagnostiky a léčby vybraných akutních respiračních infekcí u dětí Ústav humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU Brno Cílem retrospektivní studie bylo zjistit současnou úroveň diagnostiky u nekomplikovaných respiračních infekcí u dětí předškolního věku; zachytit nejčastější způsoby terapie a její účinnosti pro první volbu. 22 dětských pacientů podstoupilo primární terapii akutní respirační infekce. Hodnocené údaje sledovány pomocí dotazníků. Byl zjištěn nečastější výskyt rinitidy, tracheobronchitidy a laryngitidy. 72,6 % pacientů bylo léčeno primárně symptomaticky, úspěšnost tohoto způsobu byla 73%. Celkově byla primárně diagnostikovaná léčba úspěšná u 75 % pacientů. Z diagnostických metod byla nejčastěji použita anamnéza a fyzikální vyšetření dítěte. Základní vyšetření laboratorní a odborná konzultace specialisty byly využity velmi ojediněle. Klíčová slova: akutní respirační infekce, primární terapie, symptomatická léčba Práce byla podpořena VZ MŠMT. Graban J., Kohút A., Šarišský M., Cucak V. Vplyv heparínu na apoptózu Jurkat buniek in vitro Ústav farmakológie LF UPJŠ v Košiciach Abstrakt Heparín je vo všeobecnosti známy svojím antikoagulačným účinkom. Okrem neho sa heparín a podobne aj ďalšie príbuzné glykozamínoglykány vyznačujú mnohými biologickými aktivitami vrátane modulácie embryonálneho vývinu, metastázovania nádorov, bunkovej diferenciácie, proliferácie a ďalšími účinkami. V poslednom období sa hromadia dôkazy aj o antionkogénnom a apoptózu indukujúcom pôsobení heparínu. Analýza uskutočnená na modelovej populácii lymfoblastických Jurkat T buniek sa zameriava na zhodnotenie možnej negatívnej indukcie apoptózy v lymfocytárnej populácii. Realizovaná bola flow cytometrická analýza zameraná na rozlíšenie apoptických a nekrotických buniek značením An V a PI. Samotné prežívanie buniek bolo analyzované MTT testom po 72 hodinách kultivácie s rôznymi koncentráci- 7

18 ami heparínu. Získané výsledky nepotvrdzujú proliferáciu blokujúci ani apoptózu indukujúci účinok heparínu na lymfocytárne bunky. Kľúčové slová: heparín, apoptóza, Jurkat T bunky Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I., Brozmanová H. Léková interakce amiodaronu s digoxinem Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava a ZSF OU Úvod: Digoxin je látka s úzkou terapeutickou šíří a je často kombinován s amiodaronem, který inhibicí P-glykoproteinů může zvýšit hladinu digoxinu až o 00%. Cíl: V retrospektivní studii ( ) jsme sledovali vztah hladiny amiodaronu a hladiny digoxinu u pacientů při rutinním TDM. Metoda: Bylo analyzováno 655 vzorků digoxinu (průměrný věk 76 ± 9 roků, hmotnost 73 ± 7 kg, kreatinin 2 ± 4 µmol/l) a 2 vzorků digoxinu v kombinaci s amiodaronem (73 ± 0 roků, 77 ± 9 kg, kreatinin 9 ± 43 µmol/l). Digoxin byl stanoven metodou TDx, amiodaron HPLC. Výsledky: Současně podávaný amiodaron v koncentracích 0,5-2,5 mg/l snižoval signifikantně dávku digoxinu potřebnou k dosažení koncentrace mg/ml o 29%, při koncentraci amiodaronu 2,5 mg/l o 49%. Závěr: Výsledky potvrdily nutnost pravidelného TDM jak digoxinu tak amiodaronu. Grundmann M., Kacířová I. Použití ABPM k analýze hemodynamických účinků nifedipinu Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava a ZSF OU Podávání krátce působících lékových forem nifedipinu zvyšuje mortalitu. Pokusili jsme se analyzovat možné příčiny pomocí použití ABPM. Metoda: Srovnávali jsme skupinu 5 pacientů s monoterapií Cordipinem (59 ± 4 roky, 70 ± 7 kg, průměrná denní dávka 28 mg) se skupinou 2 pacientů (52 ± roků, 86 ± 2 kg, průměrná dávka 30,5 mg nifedipinu v kombinaci s betablokátorem). Výsledky: Po ranním podání nifedipinu v monoterapii dochází za 3/4 hod k významnému vzestupu STK o 8 mmhg následované za další 3/4 hod poklesem o 48 mmhg. Vzestup STK je provázen mírnějším vzestupem DTK a významným vzestupem pulsové frekvence o 24 pulsů/min na hodnotu 05 pulsů/min. Tyto účinky nebyly pozorovány u pacientů při kombinační terapii s betablokátorem. Závěr: Zvýšení pulsové frekvence a STK mohou být rizikovým faktorem u pacientů s ICHS. ABPM prokázal nevhodnost monoterapie krátkodobě působících preparátů nifedipinu. Grundmann M. TDM amiodaronu Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava a ZSF OU TDM znamená monitorování terapie pomocí měření koncentrace léků v séru, její interpretace spojená s farmakokinetickou analýzou a psaným doporučením a zpětná vazba s klinikem. Základním předpokladem TDM je existence úzkého vztahu mezi koncentrací léků v séru a jeho farmakologickým efektem. Výhodné je zejména u léků s úzkou terapeutickou šíří. U amiodaronu (AMI) je terapeutické rozmezí udáváno -2,5 mg/l. Na souboru 30-ti pacientů (70 ± 2 roků, 73 ± 2 kg) jsme sledovali vztah mezi dávkou AMI a hladinou AMI a jeho hlavního metabolitu desetylamiodaronu (DEA). AMI a DEA byly stanoveny HPLC a výsledky byly zpracovány lineární regresní analýzou (GraphPad InStat). Průměrná dávka AMI byla 95 ± 23 mg, resp. 2,9 ± 0,8 mg/kg. Průměrná hladina AMI byla 0,46 ± 0,28 mg/l. Průměrná hladina DEA 0,7 mg/l. Byl nalezen statisticky významný lineární vztah mezi dávkou na kg a hladinou AMI i hladinou DEA. AMI je látka vhodná pro TDM. Havlik I., Thuma P.*, Looareesuwan S.**, Kaneko Y.*** Curdlan sulfate in Plasmodium falciparum malaria Dept of Pharmacy & Pharmacology, University of Witwatersrand, South Africa. *Macha Malaria Research institute, Choma, Zambia. **Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand. *** Ajinomoto Co., Inc., Tokyo, Japan. Curdlan Sulfate a sulfated,3,-β-d-glucan (CRDS) has been shown in pre-clinical studies as being effective in inhibiting P. falciparum in vitro, to down modulate the immune response in decreasing both TNF and NO and direct nonspecific effect on cytoadherence and rosetting may be predicted as has been described previously with other sulfated polysaccharides, e.g. heparin. Thus CRDS is a potential candidate as an adjuct medication for treatment of severe/cerebral malaria. The clinical studies have been initiated in four phases to address safety, efficacy and potential interaction in vivo of CRDS with classical antimalarials. Phase A - randomised, double blind, crossover, placebo controlled study (CRDS used alone) in patients with asymptomatic malaria. Phase B - randomised, double blind, placebo controlled study in patients with mild malaria as adjuct medication to chloroquine. Phase IIB - randomised, double blind, placebo controlled study in patients with severe malaria as adjuct medication to artesunate. Phase C - randomised, double blind, placebo controlled study in patients with cerebral malaria as adjuct medication to artesunate. The two arms of treatment in all studies showed similar results for all laboratory results. In all studies only adverse events recorded during CRDS treatment arm was an increase in APTT. This adverse effect is well documented with CRDS and can be easily monitored with the subsequent adjustment of dosing. There is an indication of the positive effect of CRDS on cytoadherence as recorded in phase A where a slight increase in parasitaemia has been observed after CRDS treatment without subjects presenting with malaria symptoms. In phases B, IIB and C CRDS facilitates clearance of parasite and fever clearance time (e.g. severity of disease). In addition CRDS showed no recrudescence in patients treated with chloroquine in phase B. CRDS seems beneficial in cerebral malaria in patients where there is no organ damage present (renal failure and pulmonary oedema). In conclusion CRDS was well tolerated in all studies. CRDS seems to augment disease process along the line of the results obtained from pre-clinical studies. It seems that the group of patients, which will benefit most are severe/cerebral cases with no additional clinical complications such as renal failure and pulmonary oedema. These complications are rare in children. This group represents the majority of deaths recorded in Africa. Hitzenberger G. Blood pressure assessment by ABPM and self monitoring and the European Guidelines Vienna/Austria The WHO/International Society of Hypertension recommended in 999 to achieve a target blood pressure of less than 45/90 mmhg when the blood pressure is taken in the office but when assessed by self monitoring or ABPM values of 25/80 mmhg should be reached. Contrary to that the 2003 Guidelines issued by the European Society of Hypertension still advise the following procedure for blood pressure measurement: 8

19 Allow the patients to sit in a quiet room before beginning blood pressure measurement. Take at least 2 measurements spaced by -2 minutes, and additional measurement if the first two are quite different. Since we know that the blood pressure varies to a great extent throughout the day (SBP by mmhg and DBP by mmhg) this recommendation seems somewhat amazing. Allready in 886 Riva Rocci noticed: Even the noise of a bypassing coach may lead to a bloodpressure elevation of unpredictable degree. For getting a constant pressure value at least 5-6 measurements are necessary. For this reason the Austrian Society of Hypertension recommends the assessment of blood pressure by self monitoring where the highest value should be 35/85 mmhg and this not age-dependent. Because of a mean standard deviation of 4 mmhg for the systolic blood pressure and 0 mmhg for the diastolic blood pressure the arithmetic mean for normal blood pressure should not lie above 25/78 mmhg and the highest number of values above 35/85 mmhg should be 25% i.e. seven out of thirty measurements. Moreover a meta-analysis for one million adults in 6 prospective studies published in 2002 concludes: Throughout middle and old age usual blood pressure is strongly and directly related to vascular (and overall) mortality, without any evidence of a threshold down to at least 5/75 mmhg. Therefore J. Chalmers stated in 2002: Maybe the time has come to broaden our concept from one that concentrates on treating hypertension to one that focuses more on lowering blood pressure. Hudec, R., Szalayová, A., Božeková, L., Tisoňová, J., Kriška, M. Different approaches to pharmacology teaching Department of Pharmacology, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia Aims To determine possible differences in student s performance when taught pharmacology in a classic problem-based learning format as compared to modified problem-based learning format with special focus on acquiring and using EBM principles in pharmacology Methods Two groups with a total 52 (39 respectively) students were randomly assigned to both groups. All students (groups consisted of 6-9 students) received 2-h and 7 3-h sessions during 2-semestral pharmacology course. During sessions in PBL group the particular clinical cases in written form related to special topics in pharmacology were discussed. Sessions in PBL-EBM group were similar to PBL group with special attention to the principles of EBM in drug choice and evaluation. At the end of the semester all students participated in the same type of the final exam comprising 25 question multiple - choice test and 4 question oral exam. Data obtained in our study were analysed by Student s t-test. Results Our analysis demonstrates that PBL-EBM students have passed standardized final exam better than those in classic PBL group. In the examination test the mean number of false answers was 9, SD 5,6 (,4 SD 5,9 respectively, p<0,05) and the percentage of failing students (final result of both written and oral performance) was,5% (23,% respectively, p<0,05). Conclusion Our findings suggest that modified PBL students could achieve better results as classic problem-based learning students. Implementation and training EBM principles in order to acquire skills in drug choice and evaluation at the pregradual level is more then desirable. Key words: problem-based learning, teaching pharmacology, examination results Hudec, R., Tisoňová, J., Božeková, L., Foltán, V.* Trends in Consumption of Opioid Analgesics Department of Pharmacology, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, *Department of Organization and Management of Pharmacy, School of Pharmacy, CU, Bratislava, SR Aims To describe the patterns of consumption in opioid analgesics group in Slovakia between , make a comparison with selected countries and focus attention to this problematic topic. Methods Drug utilization study using WHO methodology - Anathomical Therapeutic Chemical classification/defined daily doses (ATC/DDD) was made. The wholesale data from the State Institute of Drug Control in Slovak Republic were collected. Collected data were expressed as the DDDs per 000 inhabitans per day and for comparison data based on annual health statistics from different countries worldwide were used. Results Consumption of opioid analgesics (ATC class N02AA - N02AX) in Slovakia was still growing during the study with dominance of tramadol. In comparison to other countries in 200 consumption of morphine (asa representative of analysed ATC class) in Slovakia (0,7 DDD/000 inhabitans/day) is still very low, in contrast Denmark, Austria or Canada (,80,,6 and,58 DDD/000 inhab/day respectively). Conclusion Our study confirms an increasing rate in prescribing opioid analgesics, but opioid consumption in the Slovak republic remains low. Our findings suggest that new drugs, such as tramadol and fentanyl, are over represented suggesting industry or cost influence on doctor behaviour. Key words: opioid analgesics, consumption, drug utilization study Izraelová J., Baťová Z., Kyselovič J*., Godfraind T Účinok blokátora kalciového vstupu lacidipínu na endoteliálnu dysfunkciu ApoE KO myší Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic. *Laboratoire de Pharmacologie, Faculté de Médecine, Université Catholique de Louvain, UCL540, B200 Bruxelles, Belgium. Blokátory kalciového vstupu (BKV) spomaľujú progresiu aterosklerózy a to ako u pacientov tak aj u experimentálnych modeloch zvierat. Počas aterosklerózy dochádza k zmene funkčnosti kaskády L-arginín-NO, ktorá je nepostrádateľná pre endotel dependentnú vazorelaxáciu (pozri: Godfraind, Calcium Channel Blockers, 2004, Birkhaüser Verlag, Basel). Cieľom tejto práce bolo zistiť účinok BKVlacidipínu na endotelovú funkciu ApoE KO myší, čo je experimentálny model najviac sa približujúci humánnej ateroskleróze. Zvieratám (6 týždňové samce) bola počas 8 týždňov podávaná diéta Western typu (WD) (prispôsobená kalorická strava obsahujúca 42% tuku) alebo normálna strava (ND). Vaskulárna reaktivita bola hodnotená na izolovaných prstencoch aortálneho oblúka prekontrahovaných noradrenalínom a relaxovaných v prítomnosti acetycholínu alebo SNAP. Miera oxidačného stresu bola stanovená TBARS metódou (thiobarbituric acid reactive substances) podľa Ohkawa et al. (Anal Biochem, 979; 95, 35). Western diéta spôsobila redukciu NO-sprostredkovanej, endotel-dependentnej vazorelaxácie na acetylcholín (max. relaxácia % = 55.8 ± 0.9 pre ND a 46.6 ±.5 pre WD, n=8, P< 0.00). Krivky relaxácie na NO donor SNAP boli u artérií izolovaných z WD zvierat posunuté smerom do prava (n=7, P<0.0) 9

20 v porovnaní s artériami izlovanými z ND zvierat. Liečba ApoE KO myší western diétou spolu s lacidipínom ( alebo 3 mg/kg/deň) signifikantne zvýšila acetylcholínom indukovanú relaxáciu (na 73.9 ±.0 %, n=0, P<0.00) a zabránila strate citlivosti na SNAP. Hodnota TBARS (nmol/g tkaniva) bola signifikantne nižšia v obličkách ApoE KO liečených myší s lacidipínom v porovnaní s neliečenou skupinou (46.7± 5.8. vs ± 8.86, n=4, P<0.00). Lacidipín, ktorý zabránil rozvoju aterosklerózy u ApoE KO myší, taktiež zamedzil vzniku endotelovej dysfunkcie. Tento účinok môže zahŕňať niekoľko možných mechanizmov, okrem iných aj redukciu vzniku voľných kyslíkových radikálov. Jamborová E., Vohárová V., Miroššay A., Šarišský M., Mirossay L. Farmakologické ovplyvnenie glukokortikoidmi indukovanej apoptózy. Ústav Farmakológie LF UPJŠ, Košice Glukokortikoidy patria vďaka svojmu pleiotropnému efektu medzi jedny z najčastejšie používaných liečiv. Veľký problém v terapii ochorení, kde sú glukokortikoidy hlavnou terapeutickou modalitou, však predstavuje vznik rezistencie. V tejto štúdii sme testovali vplyv syntetického glukokortikoidu dexametazónu na vybrané bunkové línie. Zároveň sme sa pokúsili o moduláciu jeho účinku ovplyvnením periférnych benzodiazepínových receptorov pomocou diazepamu. V súvislosti s vybranými bunkovými líniami a ich odpoveďou na dexametazón nás zaujímala predovšetkým expresia antiapoptického proteínu bcl-2 a proapoptického p53. Po 72h inkubácii s oboma testovanými látkami sme v MTT teste zaznamenali signifikantné zníženie prežívania u bunkovej línie Jurkat, HeLa a U- 87MG. U bunkovej línie U-373MG, sme nezaznamenali žiadne zmeny v prežívaní buniek, čo môže byť dôsledkom expresie mutantnej formy proteínu p53. Následná analýza bunkového cyklu po 24h inkubácii potvrdila dexametazónom indukovanú apoptózu u bunkovej línie HeLa a U-87MG. Súčasne diazepam potencoval účinok dexametazónu u bunkovej línie U-87MG. Bunková línia Jurkat sa po analýze bunkového cyklu javí ako rezistentná, čo koreluje so zvýšenou expresiou proteín bcl-2, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za jednu z príčin rezistencie buniek na mnohé chemoterapeutiká. Výsledky tvoria základ pre ďalší výskum rezistencie na gludokortikoidy. (Práca bola podporená interným grantom LF UPJŠ 23/2002/IG4 a interným grantom VVGS-4/2004 UPJŠ). Janoštíková E., Bartošíková L., Nečas J., Florian T., Frydrych M., Bartošík T., Klusáková J. 2, Juřica J. 3 Testování antioxidačního efektu kvercetinu za podmínek ischemiereperfuze ledvinné tkáně u laboratorního potkana ÚHFT FaF VFU Brno; ARK, 2 I. PAÚ FN u sv Anny; 3 Biochemický ústav LFMU v Brně Cílem studie bylo sledovat antioxidační efekt kvercetinu v podmínkách ischemie-reperfuze ledviny u laboratorního potkana. Zvířata podrobena ischemii-reperfuzi ledvinné tkáně (60/0 min.). Skupinám léčeným podávána látka v dávce 5, 0 a 20 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu x denně, skupině kontrolní pouze roztok Avicelu. Skupina intaktní bez medikace. V krvi stanoveny SOD, GSHPx, AOC, MDA, kreatinin, urea, kyselina močová; v moči kreatinin, urea, CB a sledována diuréza. Biochemické výsledky ukazují na protektivní antioxidační efekt kvercetinu a korelují s histopatologickými nálezy. Práce byla podpořena grantem IGA VFU 7/2004. Kacířová I., Grundmann M. Využití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava a ZSF OU Úvod: Blokátory kalciových kanálů patří s ACE inhibitory mezi léky.volby v léčbě dětské hypertenze. Nejčastěji se podává nifedipin, nověji ve formě preparátů retardovaných. Cíl: Srovnání retardovaného Cordipinu R a preparátu s řízeným uvolňováním Cordipin XL. Metoda: Skupině 0 dětských pacientů: věk (průměr ± SD) 2,8±3 roky, výška 58±22 cm a hmotnost 59±22 kg, byl podáván asi měsíc Cordipin R (denní dávka 27±,6 mg rozdělená do dvou dávek). Pak bylo provedeno ABPM, změna léčby na Cordipin XL (denní dávka 28±0,3 mg x denně) a znova ABPM. Pro statistickou analýzu párovým t-testem byly vzaty průměrné hodnoty stk, dtk a pulsové frekvence v denních a nočních hodinách. Výsledky: Účinek Cordipinu R (podávaný 2x denně) a Cordipinu XL (podávaný x denně) na stk a dtk se významně nelišil, pulsová frekvence byla při léčbě Cordipinem XL v průměru o 4 tepy/min. nižší, tento rozdíl nebyl signifikantní. Závěr: Cordipin XL lze doporučit k léčbě dětských hypertenzí vzhledem k jednoduššímu dávkování a tím i zvýšené compliance. Kalová H., 2, 3, 4, 2, 3, Petr P. Biologické, psychické a sociální dimenze kvality života u handicapovaných osob. Kvalita života u chronických onemocnění. Její rozdíly podmíněné pohlavím. ) Klinická farmakologie nemocnice Č. Budějovice a.s. 2) Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví ZSF JU, Č. Budějovice 3) Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 4) nadační fond EMA- European Medical Agency. Současný stav zpracované problematiky U chronických onemocnění, kterých v současnosti stále přibývá, se hodnocení kvality života stává jedním z rozhodujících faktorů při přijímání zásadních strategických rozhodnutí o léčbě a celkovém přístupu, jak ke konkrétnímu pacientovi tak k celé nosologické jednotce. Jako nástroje ke zjištění a hodnocení kvality života podmíněné zdravím (Health Related Quality of Life-HRQoL) slouží dotazníky typu generic, které umožňují skórování 8 domén vyhodnocením odpovědí na standardizované otázky. Je to cesta k velmi efektivnímu ohodnocení zdravotního stavu. Typickým příkladem chronického onemocnění, které provází svého nositele prakticky po celý život od stanovení diagnózy jsou kupř. chronická onemocnění pohybového aparátu, ischemická choroba srdeční, nespecifické střevní záněty a stavy po meningoencephalitis. Za použití metodiky umožňující skórování HRQoL lze hodnotit stav chronických pacientů i z jiných aspektů než čistě medicínských. Z hlediska sociologického, psychologického, ekonomického a v neposlední řadě i z hlediska celospolečenského. 2. Použitá metodika V naší práci se pokoušíme prokázat, že kvalita života u chronických onemocnění je i ve stadiu remise odlišná-nižší, nežli je tomu u standardní populace. Dále prokázat, že ženy jsou postiženy více nežli muži, a že náznaky které v tomto směru přinesly dosavadní studie budu moci potvrdit i na větším souboru. Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví Zdravotně sociální fakulty JU se touto problematikou zabývá již třetím rokem. Kvalitu života jsme hodnotili dotazníkovým nástrojem SF-36, o kvalitě života podmíněné zdravím, který je široce využíván téměř ve všech lékařských oborech a je vysoce hodnocen pro možnost zachytit i sociální rozměr kvality života. Tímto dotazníkem zjišťujeme devět (9) základních domén kvality života, a to fyzické funkce (PF), fyzické omezení rolí (RP), emoční omezení rolí (RE), fyzické nebo emoční omezení sociálních funkcí (SF), bolest (P), všeobecné duševní zdraví (MH), vitalita (EV), všeobecné vnímá- 20

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Dušan Holub Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ

INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ INTERACTIVE TOOLS FOR EDUCATION ON STANDARDS OF CYTOSTATIC TREATMENT OF MALIGNANT TUMORS D. Klimeš, L. Dušek, M.

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Nová zařízení pro měření, kalibraci popř. řízení měření Zařízení konstruovaná pro fluorescenční detektory (FD) projektu PAO Fungující na principu detekce optického žáření Cloud camera (us University of

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS

ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS Acta Geodyn. Geomater.Vol.1, No.4 (136), 61-71, 2004 ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS Milada GRÁCOVÁ 1), 2) 1) Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, Dept. Advanced Geodesy, Thákurova

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Seminář ATLAS FZU AV ČR 28/3/2008 Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Pavel Jež FZU AVČR, v.v.i. FJFI ČVUT Pixelový detektor status Hlavní rozcestník: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více