Sborník abstrakt. Proceedings. České Budějovice 8 th - 10 th September 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník abstrakt. Proceedings. České Budějovice 8 th - 10 th September 2004"

Transkript

1 České Budějovice září farmakologické dny 6. konference klinické farmakologie. konference TDM a 8. konference DURG 0. ročník Folia PHOENIX, Supplementum /2005 Sborník abstrakt Proceedings České Budějovice 8 th - 0 th September th Czech and Slovak Annual Convention of Pharmacology, together with 6 th Congress of Clinical Pharmacology th Conference of Therapeutic Drug Monitoring, and 8 th Conference of DURG, Czech Republic ISSN

2 Česká společnost pro experimentální a klinickou Farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Sekce klinické farmakologie ČSEKFT ČLS JEP Slovenská farmakologická společnost Slovenská společnost klinické farmakologie ve spolupráci s Jihočeským krajem, Jihočeskou Universitou v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou JU, Nemocnicí České Budějovice a.s., European Medical Agency EMA, velvyslanectvím Jihoafrické republiky v ČR a Severozápadní Universitou Jihoafrické republiky uspořádali 54. FARMAKOLOGICKÉ DNY 6. KONFERENCI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE. KONFERENCI TDM A 8. KONFERENCI DURG Č. Budějovice září 2004 Czech Society of Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology Czech Medical Society of J.E. Purkynje, Slovak Society of Pharmacology, Slovak Medical Society Slovak Society of Clinical Pharmacology, SlovakMedical Society In cooperation with and under auspices of South Bohemia Province, South Bohemia University, Hospital Budweis Inc., European Medical Agency-EMA, Embassy of the Republic of South Africa, and North West University of the Republic of South Africa. organized 54 th Czech and Slovak Annual Convention of Pharmacology, together with th Conference of Therapeutic Drug Monitoring, 8 th Conference of DURG, Czech Republic and 6 th Congress of Clinical Pharmacology September 8 th 0 th, 2004

3 Slovo na úvod České Budějovice se na tři dny staly hlavním městem české experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. Dokonce nejen české, ale i slovenské a jihoafrické! Měl jsem vzácnou příležitost sledovat rozvoj českobudějovického pracoviště Klinické farmakologie vedeného neúnavným a přemýšlivým Petrem Petrem. Od svých skromných začátků před více než dvaceti lety se toto pracoviště stalo jedním z významných center klinické farmakologie u nás a jistě bude ve své činnosti pokračovat ještě dlouhá léta. Uznání a poděkování za úspěšný průběh kongresu patří samozřejmě i Jihočeské Univerzitě a všem podporovatelům této krásné akce. Váš MUDr. Vladimír Pavelka náměstek hejtmana Jihočeského kraje Krajský úřad České Budějovice U zimního stadionu České Budějovice Vladimír Pavelka It was a great honour and privilege for me to participate in the 54 th Pharmacological Congress in the beautiful and historic city of České Budějovice in my capacity as the South African Ambassador in the Czech Republic and primarily as a devout member of the medical fraternity. The International Congress at the University of České Budějovice which is also academically twinned to the University of Potchefstroom in South Africa addressed cross-cutting issues of great medical value and the various scientific papers (documents) that were presented revealed deep scientific interest and profound knowledge of the subject matter. It is my hope that medical institutions in various countries and pharmaceutical industries will continue to recognize the importance of research work in probing deeper into the mysteries of science and technology; finance excellent projects and train young aspiring scientists to tackle the numerous medical problems that will help push back the frontiers of poverty and ignorance. MUDr. N.A. Lehoko, Ambassador of the Republic of South Africa to the Czech Republic 3

4 Adameová A., Kuželová M., Faberová V., Švec P. Vplyv VULM 457 na incidenciu ventrikulárnych dysrytmií u diabetickohypercholesterolemických potkanov v procese ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu Hypercholesterolémia (HCH) a diabetes mellitus (DM) ovplyvňujú priebeh ischemickoreperfúzneho poškodenia myokardu (IRPM). Cieľom práce bolo: () zistiť a porovnať výskyt ventrikulárnej tachykardie (VT) a fibrilácie (VF) u potkanov s navodeným 5 a 0 dňovým DM a HCH; (2) zistiť vplyv potenciálneho hypolipidemika ACAT inhibítora VULM 457 na incidenciu dysrytmií. IRPM sme vykonali u potkanov po 5 a 0 dňovej indukcii DM (streptozocin, 80 mg/kg, i.p) a HCH (tukovo-cholesterolová diéta TCHD % cholesterol, % kokosový olej) a u liečených zvierat (VULM 457, 50 mg/kg súčasť TCHD). Potkany s 5 dňovým DM a HCH vykazovali častejší výskyt VT (75%) a VF (63%) v porovnaní s kontrolnými zvieratami (67%VT, 50%VF). Predĺženie DM a HCH zvýšilo incidenciu VT (00%). VULM 457 redukciou dysrytmií (7% VT a 29% VF po 5 dňoch 50% VT (P< 0.05) a 38% VF po 0 dňoch) významne zlepšil priebeh IRPM. Antošová M., Strapková, A., Nosáľová, G., Mokrý, J. Inhibícia syntézy no a bronchiálna hyperreaktivita Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin Úvod: Zmena hladiny NO môže hrať úlohu pri vzniku bronchiálnej hyperreaktivity. Našim cieľom bolo prispieť k objasneniu tohoto vzťahu. Metodika: Morčatám ( g) aplikovali in vivo selektívny (aminoguanidín) alebo neselektívny (L-NAME - metylester Nω-nitro-Larginín) inhibítor NO syntáz počas7 alebo 3 dní. U zvierat sme parami toluénu vyvolali bronchiálnu hyperreaktivitu. V druhej fáze (in vitro) sme sledovali zmeny reaktivity hladkého svalu trachey a pľúcneho tkaniva. Výsledky: Zistili sme, že aplikácia inhibítorov NO syntáz vyvolala signifikantné zníženie odpovede na mediátory bronchokonstrikcie. Pozorovali sme rozdiely v závislosti na type inhibítora a dobe aplikácie. Záver: Inhibítory NO syntáz znižujú bronchiálnu hyperreaktivitu vyvolanú toluénom v našich podmienkach. Zníženie je závislé na dobe aplikácie inhibítorov. Antošová, M., Strapková, A., Nosáľová, G. Pohlavné rozdiely v účinku no na bronchiálnu hyperreaktivitu Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin Úvod: Účinok NO je ovplyvňovaný aj pohlavím. Našim cieľom bolo zistiť vplyv pohlavných rozdielov v účinku oxidu dusnatého v podmienkach bronchiálnej hyperreaktivity vyvolanej toluénom. Metodika: Morčatám rozdeleným podľa pohlavia sme aplikovali látky ovplyvňujúce hladinu NO: donor NO - molsidomín, a inhibítory NO syntáz - aminoguanidín a L-NAME (metylester Nω-nitro-L-arginín). Následne sme in vitro sledovali zmeny reaktivity hladkého svalu trachey a pľúcneho tkaniva. Výsledky: Aplikácia molsidomínu vyvolala pokles bronchiálnej hyperreaktivity štatisticky významnejší u samičiek. Aminoguanidín vyvolal pokles hyperreaktivity bez štatisticky významných rozdielov v závislosti na pohlaví. Po aplikácii L-NAME a kombinácii L-NAME s aminoguanidínom došlo u samičiek k vzostupu a u samčekov naopak k poklesu bronchiálnej hyperreaktivity. Záver: Citlivejšie na zmeny hladiny NO boli samičky. Baranová, J.; Hofmanová, J.; Anzenbacher, P.; and Anzenbacherová, E. Molsidomine interactions with human liver microsomal cytochromes p450 Institute of Pharmacology; and Institute of Medical Chemistry and Biochemistry; Faculty of Medicine, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, Molsidomine (5-ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholino)sydnonimine is a frequently used cardiovascular drug for treatment and prophylaxis of angina pectoris. It is a prodrug with nitric oxide functioning as the active compound. The NO is formed after several not fully understood steps during which the oxygen atoms are taking part in opening the ring and in subsequent redox processes. As cytochromes P450 (CYP) are often involved in similar reactions, the possibility of the interaction of molsidomine with human liver microsomal CYP systems was studied in this work. Spectral changes (in the Soret region, 380 to 500 nm) were studied using a Specord UV VIS spectrophotometer with human liver microsomes (HLM). The material was obtained from the pool of samples from liver organ donors according to procedures approved by Ethical Committee of the Olomouc Faculty Hospital. Next, the activities of CYP2A6, 2D6, 2C9, 2E and 3A4 were determined in the absence as well as in the presence of molsidomine according to established procedures. Molsidomine was shown to interact with HLM giving a ligand binding spectrum with Ks = 6.5 ± 29.3 µm. The activities of CYP2C9 and 2D6 were significantly influenced by mm molsidomine with inhibition by 46% and 34% respectively. On the other hand, the activities of CYP 2A6, 2E and 3A4 were not influenced by molsidomine up to mm. In conclusion, the results open the possibility of interaction of molsidomine with substrates of CYP2C9 (e.g. warfarin) and CYP2D6 (as beta blockers and SSRI). Acknowledgment. The financial support through the MSM project is gratefully acknowledged. Bartošík T., Bartošíková L., Nečas J., Janoštíková E., Fráňa P. 2, Klusáková J. 3, Florian T., Frydrych M., Bartošová L., Fráňová J. 4 Testování hypolipidemického účinku morinu v preklinickém experimentu ARK, 2 I. IKAK, 3 I. PAÚ Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno; ÚHFT FaF VFU Brno; 4 FN Brno Cílem studie bylo sledovat hypolipidemický efekt morinu v podmínkách uměle navozené hypercholesterolemie u laboratorního potkana. Skupině léčené podáván morin v dávce 0 mg/kg v 0,5% roztoku Methocelu E 5 x denně, skupině kontrolní fenofibrát. Intaktní skupina byla bez medikace. V krvi sledovány hladiny cholesterolu, triglyceridů, HDL a LDL. Zjištěn pokles hladiny cholesterolu a vzestup hladiny HDL v séru u skupiny léčené morinem ve srovnání se vstupními hodnotami. Hypolipidemický efekt morinu je srovnatelný s fenofibrátem. Klíčová slova: morin, hypolipidemický efekt, cholesterol, HDL Práce byla podpořena VZ MŠMT. 4

5 Bartošíková L., Nečas J., Beneš L., Bartošík T. 2, Klusáková J. 3, Kotolová H., Kollár P., Mazánková D.4, Bartošová L., Janoštíková E., Strnadová V., Göpfert E. 5, Florian T., Frydrych M. Antioxidační efekt trapenkainu (i.n.n.) v podmínkách ischemie-reperfuze ledvinné tkáně (efekt v profylaxi) ÚHFT, ÚCHL, 4 ÚAF FaF VFU Brno; 2 ARK, 3 I.PAÚ FN u sv Anny; 5 VÚVeL Brno Cílem studie bylo sledovat antioxidační efekt trapenkainu v podmínkách ischemie-reperfuze ledviny u laboratorního potkana. Skupinám léčeným podávána látka v dávce 5, 0 a 20 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu x denně, skupině kontrolní pouze roztok Avicelu. Skupina intaktní bez medikace. Po ukončení medikace u všech zvířat provedena ischémie-reperfuze (60/0 min.). V krvi jednorázově stanoveny SOD, GSHPx, AOC a hladina MDA. Výsledky ukazují na protektivní antioxidační efekt trapenkainu. Klíčová slova: trapenkain, ischemie-reperfuze ledviny Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR- NL/ Bartošová L., Novák F., Parák T., Frydrych M., Brunclík V., Nečas J., Bartošíková L., Florian T., Krčmář J., Opatřilová R 2. Vliv látky 44bu - nově syntetizovaného ultrakrátce působícího betalytika na arytmie indukované akonitinem Ústav humánní farmakologie a toxikologie, 2 Ústav chemických léčiv, FaF. Klinika chorob psů a koček, FVL, VFU Brno, Palackého -3, 6242, ČR. Na modelu akonitinem indukované arytmie byl testován antiarytmický účinek látky 44Bu. Experiment byl proveden in vivo na 3 laboratorních potkanech kmene Wistar. Skupině A byl aplikován nejprve akonitin a po objevení se prvních poruch sinusového rytmu látka 44Bu - kontrolní skupině fyziologický roztok Skupině B byla nejprve aplikována látka 44Bu a až poté akonitin. Sledována byla doba nástupu jednotlivých arytmií, změna v četnosti výskytu těchto arytmií, změna šíře QRS komplexu a změna srdeční frekvence v čase. Ve skupině A došlo po aplikaci látky 44Bu v dávce,5 mg. kg - k poklesu výskytu fibrilace komor ze 00% na 8% (p<0,00). Ve skupině B došlo k oddálení časového nástupu všech sledovaných typů arytmií v průměru o 5,6 minut, snížení výskytu komorového rytmu ze 00 na 20% a fibrilace komor ze 00 na 0% (p<0,00). Práce byla realizována s podporou VZ FaF VFU č a č a Grantu GAČR č. 203/03/D82. Bartošová L., Lucigová S., Bartesová J., Šajnarová E 2., Strnadová V., Kotolová H., Kollár P. Bakteriální imunomodulátory v terapii recidivujících onemocnění dýchacích cest u dětí Ústav humánní farmakologie a toxikologie, FaF, VFU, Brno Praktická lékařka pro děti a dorost, Křížkovského 75, Lipník nad Bečvou 2 Praktická lékařka pro děti a dorost, Bulharská 56, Ostrava-Poruba V této studii byl sledován vliv monoterapeutické imunomodulační léčby (Biostim, Broncho-vaxom, Luivac nebo Ribomunyl) na četnost výskytu opakovaných respiračních onemocnění, na jejich závažnost, délku a četnost infekcí léčených antibiotiky. Také jsme zjišťovali, zda Broncho-vaxom vykazuje vůči ostatním podávaným preparátům rozdíl v účinku na výše sledované parametry. Soubor tvořilo 40 dětí ve věku od 2 do 9 let srecidivujícími rhinitidami, rhinopharyngitidami, tonsilitidami, laryngitidami, tracheobronchitidami, katarem horních cest dýchacích a otitidami jako častou komplikací. Pacienti byli sledováni jeden rok před a po zahájení imunomodulace. Zaznamenali jsme statisticky významné snížení počtu infekcí i snížení jejich závažnosti, zkrácení délky léčby a redukci potřeby antibiotik. Broncho-vaxom nevykazoval vůči ostatním preparátům statisticky významný rozdíl v účinku na sledovaná kritéria. Blechová R. Možnosti farmakologické intervence u syndromu demence Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého -3, Brno Demence je definována jako získaná globální porucha intelektu, paměti, vůle, emotivity a osobnosti. Představuje závažný zdravotně sociální a ekonomický problém. V práci je sledován přínos nootropika piracetamu u 35 pacientů s vaskulární demencí - 6 mužů a 9 žen, průměrného věku 72,40 ±,39 let. Jako hodnotící index je použit Barthelův test. Rovněž u souboru 30 pacientů s Alzheimerovou chorobou je sledován efekt kognitiv, inhibitorů cholinesteráz, a to u5pacientů - 7 mužů a 8 žen, průměrného věku 7,60 ± 7,97 let přípravek donepezil au5 pacientů - 6 mužů a 9 žen, průměrného věku 70,33 ± 8,3 let přípravek rivastigmin. Pacienti byli systematicky analyzováni škálami standardizovaného testu psychických funkcí a dotazníkem pro funkční hodnocení. Z výsledků vyplývá pozitivní ovlivnění kvality života pacientů s vaskulární demencí a u pacientů s demencí Alzheimerova typu lze konstatovat srovnatelné působení obou preparátů, udržení kognitivních funkcí i zlepšení funkčních aktivit a sebeobslužnosti pacientů. Bloudovská M., Kotyzová D., Eybl V. Interakce kyseliny lipoové s kovy in vivo Ústav farmakologie a toxikologie LF UK v Plzni Kyselina lipoová je přirozeně se vyskytující látka s antioxidačními účinky. Má schopnost zametat volné radikály a regenerovat některé endogenní antioxidační látky. Bylo také prokázáno, že může in vitro tvořit komplexy s určitými kovy. Byl sledován vliv podávání kyseliny lipoové na distribuci toxických a karcinogenních kovů u myší - samců (CD-, Charles River, g). Kyselina lipoová byla použita jako premedikace a/nebo byla podávána současně s kovem při akutní intoxikaci kadmiem, akutní a subchronické intoxikaci anorganickým olovem a při subakutní intoxikaci šestimocným chromem. Kyselina lipoová významně snižovala především obsah olova v mozku a ve stehenních kostech (při subchronické intoxikaci olovem), kde byl její efekt srovnatelný s účinky DMSA, obsah chromu v játrech a ledvinách a došlo také ke snížení obsahu kadmia v játrech (pokud byla podávána jako premedikace a poté spolu s kadmiem). Tento vliv kyseliny lipoové na distribuci kovů ve tkáních může být zprostředkován extracelulární vazbou kovů nebo ovliněním jejich vstupu do buněk jiným mechanismem. Výše popsané účinky se projevovaly pouze po delším podávání dostatečně vysokých dávek kyseliny lipoové. 5

6 Brabec V. Platinum complexes. From DNA modifications to anticancer chemotherapy Institute of Biophysics, Academy of sciences of the Czech Republic, Královopolská 35, CZ-6265 Brno, Czech Republic; The development of metal-based antitumor drugs has been stimulated by the clinical success of cis-diamminedichloroplatinum (II) (cisplatin) and its analogues and by the clinical trials of other platinum complexes with activity against resistant tumors and reduced toxicity including orally available platinum drugs. Broadening the spectrum of antitumor drugs depends on understanding existing agents with a view toward developing new modes of attack. It is therefore of great interest to understand details of molecular and biochemical mechanisms underlying the biological efficacy of the platinum and other transition metal compounds. There is a large body of experimental evidence that the success of platinum complexes in killing tumor cells results from their ability to form on DNA various types of covalent adducts so that the research of DNA interactions of metal-based antitumor drugs has predominated. This contribution will summarize current knowledge on DNA modifications by platinum complexes, their recognition by specific proteins and repair. It will also provide a strong support for the view that platinum drugs which bind to DNA in a fundamentally different manner to that of classical cisplatin will have altered pharmacological properties. It will be also demonstrated that this concept has already led to the synthesis of several new unconventional platinum antitumor compounds that violate the original structure-activity relationships. References Brabec V., Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 7:, 2002 Brabec V., Kasparkova, J., Drug Resist. Updates 5: 47, 2002 Brozmanová H., Kleslová K., Komzáková I., Grundmann M., ÚKF, FNsP Ostrava a Zdravotně sociální fakulta OU, Ostrava Stanovení amiodaronu a desethylamiodaronu metodou HPLC Amiodaron (AM) a desethylamiodaron (D-AM) se pro TDM stanovují metodami HPLC, které jsou setové anebo vyvinuté a validované na jednotlivých pracovištích. Látky se mohou ze séra izolovat precipitací nebo extrakcí s použitím pevné nebo kapalné fáze. Vnitřní standardy (IS) prodělaly vývoj od L 4080 (bromovaný analog amiodaronu), přes trifluperazin, fenetazin apod. až po nyní nejpoužívanější tamoxifen. Na ÚKF FNsP Ostrava se AM a D-AM s IS tamoxifenem izoluje ze 00 µl krve do éteru. Chromatografické podmínky: microbore kolona x50 mm plněná reverzní fází, mobilní fáze složená z metanolu, TEA a kyseliny octové, ph 4,5 o rychlosti 0,ml/min, detekce je při 240 nm. Parametry metody jsou následující. Kalibrace je pro obě látky lineární vrozmezí 0-8 mg/l. Správnost je 96-0 %, přesnost (VK) 2,5-7,6 % a limit kvantifikace 0,030 mg/l. Pro zajištění správnosti rutinní analýzy AM a D-AM je nutno otestovat soubor současně podávaných léků, zpracovávat vzorky ihned po doručení do laboratoře a uchovávat je jen ve zmraženém stavu. Zdrojem interferencí mohou být i malé změny ve složení mobilní fáze. Buchar E., Anzenbacher P. 2, Kameníková L. 3, Kmoníčková E.,3, Holý A. 4, Zídek Z. Účinek Adefoviru na adjuvantní artritidu a cytochrom P450 v játrech potkanů Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha Farmakologický ústav LF University Palackého, Olomouc 2 Farmakologický ústav. LF UK, Praha 3 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 4 V naší práci jsme sledovali vliv acyklického nukleosidfosfonátu 9-[2-phosphonomethoxy)ethyl]adeninu (Adefoviru) na aktivitu MFO systému u zvířat s rozvinutou adjuvantní artritidou (AA), neboť v preklinických studiích byl u této látky pozorován kromě původně prokázaného účinku virostatického i účinek protizánětlivý. U všech skupin došlo ve srovnání s kontrolní skupinou ke snížení specifického obsahu jaterního mikrosomálního cytochromu P450. Adefovir aplikovaný v prvních 0 dnech rozvoje AA snížil velikost otoku neinjikované tlapky oproti pozitivním kontrolám (FCA) a zabránil významnému snížení obsahu jaterního mikrosomálního cytochromu P450. Podporováno grantem GA ČR 305/04/027 Bustová I., Šiffnerová H. Deriváty platiny - jejich zařazení a toxicita Onkologické oddělení České Budějovice Deriváty platiny řadíme mezi cytostatika s alkylačním mechanismem účinků, poškozují funkci i strukturu nukleových kyselin. Podávání a léčebný efekt cytostatik je limitováno toxicitou. Toxicitu dělíme na hematologickou - projevující se možným poklesem všech typů krevních elementů a nehematologickou - kde postižení jednotlivých orgánů je různé a závisí na použitém cytostatiku. Cisplatina - platinové cytostatikum první generace, jeho hlavní limitace podání je neurotoxicita. Neurotoxicita zahrnuje periferní senzorovou polyneuropthii, vzácně ototoxicitu a ložiskovou encefalopathii. Periferní neuropatie je většinou závislá na kumulativní dávce. Klinické známky a symptomy jsou často ireverzibilní (). Carboplatina- platinové cytostatikum druhé generace, je spojováno vzácně s periferní neurotoxicitou. Hlavní limitací podání je hematologická toxicita (2). Oxaliplatina - platinové cytostatikum třetí generace. Limitující toxicitou se stává neurotoxicita, která se podobá neurotoxicitě cisplatiny. Spouštěcím mechanismem neurotoxicity je expozice chladu. Neurotoxicitu dělíme na: ) Akutní neuropathie - je pozorována u 85%-95% všech pacientů. 2) Chronická neuropathie je závislá na kumulativní dávce. Důležitým rozdílem je rychlá a kompletní reversibilita (kolem 3. týdne) (3,4). Závěr: deriváty platiny jsou součástí protinádorové chemoterapie, která je jednou ze základních léčebných modalit onkologicky nemocných pacientů. LITERATURA: 2) Initial prognostic factors in small-cell lung cancer patients predicting quality of life during chemotherapy; Bernhard J. et al.; Br J Cancer 74, 996, ) Kvalita života onkologicky nemocných - kritérium úspěšnosti naší péče; Salajka F.; Klinická onkologie /200, str

7 Bustová I., Šiffnerová H. - Onkologické oddělení České Budějovice. Kvalita života u onkologických pacientů po léčbě deriváty platiny Kvalita života, spojená se zdravotním stavem je veličinou, která se snaží objektivně vyjádřit vliv konkrétní nemoci na konkrétního nemocného tak, jak tento vliv vnímá samotný pacient. Nástrojem, který umožňuje tyto subjektivní faktory hodnotit standardizovaným způsobem, jsou dotazníky nebo cílená anamnéza (). Soubor: 42 pacientů na onkologickém oddělení v Českých Budějovicích jsme sledovali kvalitu života u pacientů s diagnosou karcinom ovarií a karcinom varlat - skupinu, kde pacienti dostávají platinové deriváty v adjuvantním podání u pacientů s diagnosou karcinom rektosigmoidea. Platinový derivát je podán v paliativním režimu, při generalizovaném onemocnění. U souboru byla hodnocena neurotoxicita. Výsledky hodnocení neurotoxicity Dg Soubor Incidence Parestesie, dysestesie Ca ovarii 5 22 % X Cisplatina Ca 42 2,5 % X Oxaliplatina rectosigmoidea Ca varlat 5 0% 0 Cisplatina Kvalita života je subjektivní parametr, je neodmyslitelnou součástí dobře postaveného léčebného plánu a kvalifikovaného rozhodnutí o způsobu léčby za spoluúčasti pacienta s respektováním jeho individuality i životních priorit. LITERATURA: ) Neurotoxic side effects of cisplatin; Hamers FPT, Gispen WH, Neijt JP; Eur J Cancer 27(3): , 99 2)Carboplatin: The clinical spectrum to date; Canetta R., Rosenzweig M., Carter S.;Cancer Treat Rev 2: ) Clinical Aspects and Molecular Basis of Oxaliplatin Neurotoxicity: Current Management and Development of Preventive Measures; Gamelin E., Gamelin L., Bossi L., Quasthoff S.;Seminars in Oncology, Vol 29, No 5, Suppl 5 (October), 2002: pp ) Oxaliplatin-Safety Profile: Neurotoxicity; Grothey A.; Seminars in Oncology, Vol.30, No 4, Suppl 5 (August),2003: pp 5-3 Bustová I. MD.; Šiffnerová H. MD. Neurotoxicity of the platinum derivates and quality of life Department of Oncology, Hospital České Budějovice, Czech Republic Background: neurotoxicity is the principal dose-limiting toxicity of the platinum derivates. Cisplatin-the first-generation platinate is characterized by predominantly distal sensory neuropathy (). The onset of symptoms is delayed until cumulative dose of 300 mg/m 2 and recovery is usually incomplete. The second generation platinate-carboplatin is associated with mild and infrequent peripheral neurotoxicity (2). However, high dose of carboplatin appears to display the same type of toxicity as cisplatin (3). The third generation-oxaliplatin induced acute neurotoxicitycold related parestethesias and dysesthesias shortly after the first few infusions (4) and cumulative sensory neuropathy. Neurotoxicity is reversible with a median time to recovery of 3 weeks after treatment or discontinuation (5). Methods: patients and treatments - 42 patients treated by chemotherapy with the platinum derivatives were enrolled and quality of life (QL) was assessmend after ending of chemotherapy. Results: Summary of the clinical data Dg No. of Incidence Parestesie, patients dysestesie Ovarian ca 5 22 % X Cisplatina Colorectal ca 42 2,5 % X Oxaliplatina Testicular ca 5 0% 0 Cisplatina Conclusions: Initial tumor stage and performance status can predict QL during and end of chemotherapy. The optimal balance between treatment intensity efficacy and QL remains a challenge. Reference list: ) Screnci D. et al., J Inorg Biochem 77:05-0, 999 2) Canetta R et al., Treat Rev 2:25-36, 985 3) Cavaletti G. et al.,anticancer Res 8: , 998 4) de Gramont A. et al., J Clin Oncol 8: , 2000 Extra J. et al., Semin Oncol 25:3-22, 998 Extra J. et al., Cancer Chemother Pharmacol 25: , 990 5) Cassidy J.et al., Vol. 29, No 5, Suppl 5:- 20, 2002 Petra Bysterská, Petra Svozílková,2, Martin Filipec 2, Hassan Farghali Ovlivnění exprese inos selektivními imunosupresivními látkami Farmakologický ústav. LF UK, 2 Oční klinika VFN a. LF UK, Praha Cíl: Porovnání vlivu imunosupresiv na expresi inos in vitro v makrofázích a in vivo na modelu keratoplastiky u myši. Metody: Buněčné kultury makrofágů byly stimulovány LPS (5µg/ml) a některé ovlivněny FK506 (0, aµg/ml) nebo CsA (0, a µg/ml). Alogenní transplantace rohovky byla provedena na myším modelu (dárce C57BL/0, příjemce BALB/c). Léčba FK506 (0.3mg/kg/den) nebo aminoguanidinem (AG 0.g/kg/den) byla denně aplikována po 4 týdny. Ke stanovení inos byly využity RT-PCR, měření hladiny nitritů a imunohistochemické barvení. Výsledky: FK506 (0, a µg/ml) snižuje nitrity v makrofázích o 68% a 8%, CsA (0, a µg/ml) o 39% a 69%. FK506 inhibuje inosmrna, CsA je bez efektu. FK506 zabránil vzniku rejekce transplantátu u 7 % a AG u 57 % myší v porovnání s kontrolní skupinou, kde zůstalo 29% rohovek bez známek rejekce. Nerejekované transplantáty byly inos negativní, v rejekovaných transplantátech kontrolní skupiny a skupiny léčené AG byla zjištěna pozitivita inos. FK506 vedl k inhibici tvorby inos. Závěr: V makrofázích inhibuje FK506 fosfatázu na transkripční úrovni, zatímco CsA snižuje expresi inos posttranskripčně. V rejekovaných transplantátech rohovky FK506 významně blokuje tvorbu proteinu inos, zatímco AG nevykazuje snížení produkce inos. Obě látky vedou k oddálení rejekce, pouze efekt FK506 byl prokázán jako statisticky významný. Podpořeno granty GA ČR 305/03/D30, IGA MZ NI a NL Canová N., Lincová D., Gaier N., Kmoníčková E. a Farghali H. Aspekty vlivu signální molekuly oxidu dusnatého na lipolýzu v primárních potkaních adipocytech po aplikaci endotoxinu a agonistů β3-adrenergních receptorů Farmakologický ústav. LF UK, Albertov 4, 2800 Praha 2, Ačkoliv byly v adipocytech (AC) detekovány dvě izoformy syntázy oxidu dusnatého (NOS), endoteliální a inducibilní, úloha NO v tukové tkáni zůstává stále neobjasněna. Cílem této práce bylo stanovit vliv endotoxinu (LPS) na lipolýzu v AC vzhledem ke stimulaci exprese inos a porovnat tyto účinky s možným půso- 7

8 bením NO při lipolýze způsobené aktivací β-adrenergních receptorů. AC byly izolovány z epididymální tukové tkáně potkanů a poté kultivovány bez nebo s přídavkem LPS, nespecifického (L-NAME) nebo specifického (aminoguanidin; AG) inos inhibitoru, neselektivního (isoprenalin; ISO) nebo selektivního (BRL ) β3-agonisty, neselektivního (propranolol; PRO) nebo selektivního (bupranolol; BUP) β3-antagonisty a dibutyryl-camp (db-camp). Po 24hod byly změřeny hladiny nitritů, glycerolu a volných mastných kyselin (VMK) v médiu. LPS zvýšil v závislosti na dávce produkci NO, ale neovlivnil lipolýzu. ISO, BRL a db-camp signifikantně zvýšily hladiny jak nitritů, tak i glycerolu a VMK. Naopak PRO a BUP významně snížily všechny výše uvedené parametry. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi nitrity a glycerolem nebo VMK. L-NAME, ale ne AG, částečně potlačil lipolytické působení BRL. NO jako signální molekula s mnohočetnými účinky tak stimuluje lipolýzu za fyziologických podmínek (β-agonisté) a moduluje stejný proces během zánětu (LPS). Podpořeno IGA MZ NL-748/3 a Výzkum.z. J3/98: Cermanová J, Mičuda S, Mundlová L, Mokrý J 2, Osterreicher J 3, Čížková D 2, Martínková J. Hodnocení funkce P-glykoproteinu in vivo u potkana. Ústav farmakologie, 2 Ústav histologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové; Ústav radiobiologie, VLA JEP v Hradci Králové Studie hodnotila vliv dexametazonu (DEX) na kinetiku rhodaminu23 (Rho23) a expresi P-glykoproteinu (P-gp). V první fázi byli potkani předléčeni DEX (, 0, 25, 40 a 00 mg/kg.den - ) i.p. po dobu 4 dnů. Western blot a imunohistochemické metody potvrdily maximální (5,7 násobné) zvýšení exprese P-gp po dávce 25 mg/kg.den -. Tato dávka pak byla použita k hodnocení změn farmakokinetiky Rho23. U takto předléčené skupiny zvířat vzrostla celková, žlučová i renální clearance Rho23 (,4;,5 a 4, násobně). Střevní extrakce Rho23 se zvýšila,8krát. Tyto výsledky dokazují současnou indukci exprese a aktivity P-gp v ledvinách, játrech a střevě navozenou DEX. Tato studie vznikla za podpory grantu MŠMT No. OC B5.30. Djoubissie P-O., Rackova L., Snirc V., Stefek M. Substituted pyridoindoles as inhibitors of aldose reductase Institute of Experimental Pharmacology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava Computerized structure activity relationship study of stobadine, a well documented antioxidant, superimposed on zopolrestat, an efficient inhibitor of aldose reductase, showed that this pyridoindole can be the base for development of new drugs with both antioxidant and aldose reductase inhibitory activity. A series of carboxy-methylated derivatives were then synthesized and screened for their in vitro inhibiting activity towards aldose reductase, as well as their ability to scavenge the free radical of DPPH. Among these, a derivative named ARI-M exhibited an IC50 of 52 µm while stobadine, the parent compound, showed no inhibitory activity at any of the concentrations tested. Moreover ARI-M proved to conserve one third of the antioxidant activity of stobadine. We conclude that structure activity relationship model studies could provide more insight into the development of new substituted pyridoindoles with joined antioxidant and aldose reductase innhibitory activity. Práca vznikla s podporou grantov APVT ( ) a VEGA (2/2050/22). Doležal T., Slíva J., Procházková M., Kršiak M., Sýkora D. 2, Vosmanská M. 2 Potenciace účinku COX-2 selektivních léků guaifenesinem Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha, CZ; 2 Ústav analytické chemie, VŠCHT, Praha, CZ CÍL: V našich předchozích studiích guaifenesin zvyšoval analgetickou účinnost paracetamolu a nesteroidních antiflogistik ibuprofenu a diklofenaku. Cílem této studie bylo zjistit a dále objasnit účinek guaifenesinu na analgézii navozenou COX-2 selektivními inhibitory, nimesulidem (0 a 20 mg/kg) a celekoxibem (3 a 8 mg/kg). METODY: Analgetická účinnost byla sledována na myších v tzv. writhing testu za použití 0,7 % kyseliny octové. Případný vliv sledovaných substancí na motorickou aktivitu byl testován na rota-rodu. Plazmatické hladiny nimesulidu v plazmě byly stanoveny pomocí HPLC. VÝSLEDKY: Celkový počet bolestivých záškubů byl významně nižší v experimentálních skupinách léčených analgetickou kombinací s guaifenesinem 200 mg/kg oproti analgetiku samotnému. Analgetický účinek samotného guaifenesinu byl srovnatelný s placebem. Navíc, během sledování motorické odpovědi guaifenesin nepůsobil oproti placebu její statisticky významné zhoršení. Vypočtené hodnoty AUC z naměřených plazmatických hladin nimesulidu byly ve všech sledovaných intervalech vyšší (o %), byl-li podán společně s guaifenesinem. ZÁVĚR: Studie prokazuje zesílený analgetický účinek guaifenesinu na navození analgézie u obou zkoumaných látek. Ke zvýšení analgetického účinku v případě nimesulidu dochází zřejmě v důsledku jeho zvýšených plazmatických hladin. Podpořeno z VZJ3/98: a IGA NL 737-3/2002 Doležal T. Jaká je úloha farmakologů v procesu farmakovigilance? Ústav farmakologie 3. LF UK Poznatky o incidenci a závažnosti nežádoucích účinků léčiv stále rostou. Například letos byla publikovaná prospektivní Britská studie s více než účastníky, která ukázala, že nežádoucí účinky tvoří 6,5 % všech hospitalizací a končí mortalitou u 0,5 % hospitalizovaných pacientů. Farmakologové mohou do procesu farmakovigilance vstupovat na několika úrovních. Prvním momentem je provádění kvalitních farmakoepidemiologických studií, včetně prospektivních sledování výskytu nežádoucích účinků. Druhou možností je podpora spontánního hlášení nežádoucích účinků (tzv. asistované hlášení). Zde farmakolog vytváří mezičlánek mezi ordinujícím lékařem a regulační autoritou. Na této úrovni se uplatňuje rovněž konzultační činnost, prevence lékových interakcí a stanovení kauzality nežádoucích účinků. V mnoha evropských zemích tuto funkci plní regionální farmakovigilanční centra. Další významnou úlohou farmakologů je informační činnost a edukace formou lékových informačních center. Centra poskytují vyžádané informace ve speciálních otázkách farmakoterapie (léky v těhotenství/laktaci, lékové interakce, dávkování u renálního a jaterního selhání, apod.). Také aktivně distribuují aktuální informace formou internetu, lékových bulletinů a seminářů. Je prokázáno, že vytváření zpětné vazby (pravidelné informace o nežádoucích účincích) podporuje aktivitu spontánního hlášení nežádoucích účinků. 8

9 Dormehl I.C., Oliver D.W. 2 and Jordaan B. 2 Cerebral PERFUSION changes in A NON-Primate Model and in Humans COmpared to EEG Changes after Pentifylline and Nicotinic Acid Treatment AEC Institute for Life Sciences, University of Pretoria, Pretoria, South Africa 2 Pharmacology, School of Pharmacy, North- West University, Potchefstroom, 2520, South Africa Abstract The worldwide growth of the elderly population is accompanied with increased memory loss prevalence and cognitive deficiencies. The aims of this study were to investigate in baboons (Papio ursinus) and humans, the cerebral perfusion effects of pentifylline and nicotinic acid, along with EEG effects in humans. Six adult male baboons under anaesthesia were subjected to different procedures using the 99m Tc-HMPAO split-dose method comparing CBF before and after drug intervention. Procedure A: a control study; Procedures B (pentifylline and nicotinic acid combination), C (acetazolamide), The results showed that the pentifylline plus nicotinic acid (p < 0.0) and acetazolamide (p < 0.05) differed significantly from the control, increasing in CBF. In 30 elderly human volunteers (52-70 years); after two months of randomised, oral treatment with of pentifylline (800mg) plus nicotinic acid (200mg) daily, 99m Tc-HMPAO SPECT indicated statistical significant improvement in CBF of total brain, more so in the cerebellum and frontal regions, where a definite shift from abnormal to normal blood flow occured. The corresponding results on the EEG in humans indicated a decrease in slow wave and an increase in fast wave activity. These suggest improved electrophysiological status of the brain which correlated with SPECT findings and improved well-being as communicated by the volunteers. Pentifylline plus nicotinic acid, produced comparable effects on cerebral blood flow in the baboon and human and these effects may have contributed to the improvements observed in humans. Key words: Cerebral blood flow; non-human primate, human, EEG, pentifylline, nicotinic acid, SPECT, split-dose, therapy Correspondance: Prof I.C. Dormehl, AEC Institute for Life Sciences, University of Pretoria, Pretoria, South Africa INTRODUCTION There is currently a dramatic growth of the elderly population in the world (Rockwood et al. 994), (Flower 2002), (Gussekloo et al. 2004) and because of the large proportion who may experience memory loss (Yeager et al. 995), (Flower 2002), (Gussekloo et al. 2004), it is of considerable importance to understand age-related memory deficits and to attempt to manage, treat or prevent these. During normal ageing of human a reduction of cerebral blood flow (CBF) occurs, leading to progressive decrease of oxygen and glucose consumption, which predominates in the neocortex and suggests a dysfunction of neuronal circuits perhaps responsible for some age-related changes in cognitive functions, including disturbances of memory. (Baron et al. 992), (Costa et al. 99), (Crook 990), (Grady et al. 995), (Klein 990), (McEntee 990), (O Brien 992), (Racagni et al. 994) Drug therapy of cognitive disturbances, e.g. involutional syndromes related to ageing, chronic alcoholism and cerebral circulatory disorders, potentially includes haemorrheologically active agents like pentoxifylline (Schoderet 993), (Black et al. 992), pentifylline and nicotinic acid (Krugler 990) and piracetam (Herrschaft 990), (Nicholson 990) which have multiple actions on haemorrheological parameters as well as neuropharmacological effects. In several studies an improvement in blood flow has been paralleled by an amelioration of various symptoms of mental deterioration (Black et al. 992), (Costa 99), (Herrschaft 990). Pentifylline (-hexyltheobromine; SK7; chemical name: -hexyl-3, 7-dimethylxanthine) is a xanthine derivative used in the management of peripheral or cerebral vascular disorders. (Marindale 993). Pentifylline is an active vasodilating substance which has demonstrated no effects on blood sugar levels, but a proven beneficial influence on cerebral metabolism. However, a specific mechanism of action of pentifylline is poorly defined, since only limited clinical data have been available in the literature on this subject. Nicotinic acid is a component of the coenzymes NAD and NADP which are essential for the oxidation and reduction reactions in tissue respiration. It is also a vasodilator and is rarely deficient in a normal diet, but subclinical losses may play a role in cognitive reduction. Limited clinical data have also been available on the therapeutic efficacy of the combination of pentifylline and nicotinic acid for age-associated memory disorders. This combination has been used for relief of the symptoms accompanying cerebral sclerosis and certain circulatory disturbances such as forgetfulness, inability to concentrate, loss of energy and drive, accompanied in some cases by irritability and moodiness (Dreyer et al. 969), (Klein 990). In a double-blind, cross-over placebo-controlled study, the effect of a single dose of four sugar-coated tablets of a pentifylline and nicotinic acid combination was investigated by quantitative pharmaco-eeg (electroencephalography) investigations and psychometric tests in 2 volunteers aged 58 to 75 years, who were in good physical condition (Gessner et al. 982). An increase in vigilance, shown by increased EEG-power, was found after administration of the pentifylline and nicotinic acid combination, as compared to placebo. No research has been done as of yet comparing regional cerebral blood flow (rcbf) measured with single photon emission computed tomography (SPECT) and vigilance, measured by electroencephalography (EEG) as affected by a combination of pentifylline and nicotinic acid against a placebo. Also the acute effects from i.v. administration of this drug combination and compared to known acetazolamide induced CBF changes in an established primate model could add to the information on the pharmacological action of the combination. It was the purpose of this study to compare a combination of pentifylline and nicotinic acid, and placebo in 30 normal ageing persons (> 50 years) complaining of memory difficulties in respect of: i) the influence on regional cerebral blood flow using 99m Tc-HMPAO (Technetium 99m hexamethyl propylene amine oxime) brain SPECT and the PEELPROC Cortical Peel generation of cerebral flow mapping by cylindrical transformation of SPECT data. (Ichise 995) ii) the encephalotropic, psychotropic and pharmacodynamic properties by using EEG: Dynamic topographic brain mapping. iii) and to hereby establish a possible correlation between the regional cerebral blood flow and the EEG parameters. And in a parallel study to find a possible correlation between results thus obtained in humans after chronic treatment, and the acute results from i.v. administration obtained in the established baboon model, for CBF drug evaluation using the 99m Tc-HMPAO split dose method, under controlled cardiovascular conditions and anaesthesia. (ref. Dormehl et al. 992a), (Dormehl et al. 995). 9

10 Medical technologies such as brain imaging SPECT and EEG, are important tools to investigate drugs for their central nervous system (CNS) properties. Sophisticated data processing displaying regional cortical activities of 99m Tc-HMPAO in a single two-dimensional image by cylindrical coordinate transformation of SPECT data, and 99m Tc-HMPAO splitdose evaluation of CBF changes add to the strength of these methodologies. Utilising these techniques can therefore contribute to our understanding of the pharmacology of such drugs in order to further enhance their therapeutic potential. MATERIALS AND METHODS Human Study SPECT A total of 30 evaluable elderly volunteers ( 50 years), complaining of memory difficulties but with normal clinical EEG, were studied. They were mostly well but worried persons or in the early stages of some dementing process associated with ageing. The experimental design used was: singlecentre, investigator-blind, placebo-control, crossover. Patients fulfilling the inclusion criteria entered the trial which consisted of three phases as described below. The sample size of 30 patients, was divided into 5 groups of 6 patients each. In each group the 6 patients were randomly assigned in a : ratio to the treatment orders COSALDON RETARD (combination of pentifylline and nicotinic acid) (C) - NOOTROPIL (piracetam) (N) - PLACEBO (P), i.e. P-N-C or P-C-N or N-C- P or C-P-N or N-P-C as the three phases of the study. Phases to 3 each consisted of a baseline recording of parameters (Day 0), treatment for sixty days (Day - Day 60) and subsequent recording of parameters after treatment (Day 6). The parameters studied were cerebral blood flow changes, measured by SPECT, and topographic dynamic brain mapping, measured by EEG. The dose and administration of medication was: pentifylline (400 mg) and nicotinic acid (00 mg) in combination: one tablet twice daily, piracetam (800 mg): one tablet three times daily, placebo: one tablet three times daily. The duration of the study was 8 months. After completion of Phase there was a washout period of approximately one month for all 30 patients of Phase, after which Phase 2 followed in exactly the same way, with the exception that each of the patients having received one treatment received one of the other two treatments next. After Phase 2, Phase 3 was conducted in a similar manner. For the SPECT acquisition the volunteers were comfortably placed in a supine position in a dark quiet room, with eyes bandaged to exclude optical activity, and head secured and stabilized. An i.v. injection of 925 MBq 99m Tc-HMPAO was administered to each volunteer and acquisition started with a 360 rotation of step and shoot every 6, time/frame 30 sec, zoom, 64x64 word mode (Elscint Alpex A G camera, and a high resolution collimator). The data was optically written to byte mode and normalized to correct the raw ECT data. The Peelproc method (Iche et al. 995) was used to evaluate the SPECT data which consist of a set of coronal slices. The program performs radial sampling of the data (60 segments of 6 ) for each coronal slice (Fig ). The location of each volume element (voxel) within the slice is expressed in terms of radial coordinates, and the origin of this coordinate system is located on the mid-sagittal line (tr) that is tangent to the under surface of the frontal lobe and extends through a point between the occipital pole and the cerebellum. A two-dimensional map or cortical peel is created on a 28x28 matrix of the average counts within a predefined cortical shell. The location of any voxel within the reconstructed volume is described by its latitude (φ), longitude (θ), and distance (r) from the centre of the brain (c). The exact coordinates of that voxel located on the pixel plane (P) are uniquely defined by the definition of the central axis (ca) and the transverse axis (tr) of the brain through (c) on the reference plane (R) and correspond to the radial angle starting clockwise from six o clock and the coronal slice number along the line between the occipital pole and cerebellum. The cortical shell was defined as that constant-thickness region of four voxels (5 mm) of which the outer limit was defined at 90% of the sampling radius at the outer surface of the brain. This outer sampling radius, when sampling towards the centre, was located at an isoactive surface defined by the first voxel of which the count exceeded a threshold value of 60% of the maximum voxel count within the entire coronal slice set (2). A - subroutine of the cortical peel computer program (4) displays regional cortical activities of HMPAO in a single two-dimensional image by cylindrical transformation of SPECT data. A template of 54 segments, each measuring 4x4 pixels and corresponding approximately to a 2x3 cm 2 surface area of the brain, is placed over the cortical regions in the cortical peel image (Fig. 2). The mean (+- SD) counts for each of the 54 cortical segments in the cerebellum (2 segments), occipital region (8 segments), parietal region (2 segments), temporal region (6 segments) and frontal region (6 segments) of the brain in the 30 healthy elderly volunteers were determined. These values constituted the normative data that were used to map regional blood flow and is expressed and displayed on four color-coded ranges (types -4) determined by the standard deviation of the mean. These ranges are ) less than -3 SD (strongly abnormal blood flow); 2) between -2 SD and -3 SD (abnormal blood flow); 3) between the mean and -2 SD (normal blood flow); 4) more than the mean (greater than normal blood flow). In this study the values defining normal (types 3 and 4) and abnormal segments (types and 2) observed in the elderly volunteers before and after the various treatments were automatically identified by the Peelproc computer program (see example in Fig. 3). The Peelproc program used the values determined before the study medication (baseline) to compare subsequent values for increase or decrease in the number of normal or abnormal CBF segments. The increase in the number of normal segments and decrease in the number of abnormal segments indicate improved CBF and can be obtained regionally and globally and expressed as a percentage of the number of changing segments (improving or deteriorating) in a region of or in the entire brain. In Figure 3, study and study 2 refer to scans before and after treatment of a patient and can be explained as follows. In study,4 black segments are found to be less than -3 SD (strongly abnormal blood flow), and 2 orange segments are between - 2 SD to -3 SD (abnormal blood flow segments). Thus of the 54 segments, 6 segments represent % of the total. In study 2, after treatment, black segment is less than - 3 SD (strongly abnormal blood flow), and 2 orange segments are between - 2 SD to - 3 SD (abnormal blood flow segments). Thus of 54 segments, the three abnormal segments represent 6% of the total (Table ). A decrease in the number of abnormal segments and similarly, from the table an increase in the number of normal segments, occur in this example. The mean percentages of the number of changing segments were calculated for various categories of change and each drug intervention for similar regions and for the entire brain. These were compared for interprocedural effects as well as for regional effects for a particular drug intervention. The comparisons were assessed for significant differences using Student s two-tailed t-tests at % and 5% levels of confidence. For the purpose of this report the results for piracetam intervention are not discussed. EEG EEG recordings were performed, as with SPECT, before and after onset of medication. 0

11 Electrodes for the EEG recordings were applied according to the international 0-20 system (reference) in the following positions: O, O2, P3, P4, T5, T6, T3, T4, C3, C4, F3, F4, F7, F8, FP, FP2. The sixteen channels were used for the purpose of topographic Dynamic Brain Mapping, which is a multicoloured computer generated map which indicate different percentages of alpha and other activity in the brain in different shades and colours. The data from each of the EEG channels were transferred to a computer and digitized and stored, using a RHYTHM software package (Stellate Systems). An EEG recording was made for one minute with eyes closed and keeping the volunteers at optimum arousal level. After this one minute recording, the volunteer was asked to keep his/her eyes open for another minute during the EEG recording. During the following three minutes of recording, the volunteer was allowed to close his/her eyes and allowed to relax without any further attempt to keep him/her awake. The total recording time was five minutes. The EEG from the electrodes in the occipital, central, temporal and parietal areas were subjected, in four-second epochs, to Fourieranalysis (i.e. a resolution of 0.25 Hz in the spectral analysis was available). The rate of digitizing was 28 samples/second, comfortably allowing a high frequency limit to the spectrum of 32 Hz. The spectral measures were further processed to yield the following parameters in all areas from which recordings were made: absolute power across the whole band of interest ( Hz); absolute power for demarcated portions of the band (i.e. delta, theta, etc.); relative power of the latter measured in relation to the total band power; for each of the demarcated bands, that frequency at which the greatest power was registered, referred to as dominant frequency ; and the ratio of the power of low frequencies (theta, delta) to high frequencies (alpha, beta). Statistical analysis followed for significant differences using the Student-t test and the F-test on % and 5% level of confidence. Variables of a continuous nature were described separately for three treatments by fivepoint summaries (mean, median, standard deviation, minimum, maximum) and comparability of the groups means were checked by analysis of variance. All statistical tests were two-sided and p values 0.05 were considered statistical significant. Blood pressures and heart rates were measured during all investigations. Split-Dose Primate Study Six adult male baboons (papio ursinus, average weight 25 kg) were selected for this study. The animals were obtained from Mr. E. Venter, Vaalwater, Northern Province, Republic of South Africa. Each baboon was subjected to 3 different procedures at least six weeks apart. The baboons were housed, maintained and cared for according to guidelines laid down in the National Code for Animal Use in Research, Education, Diagnosis and Testing of Drugs and Related Substances in South Africa. These guidelines comply with the international standards. Procedure A concerned a control CBF study using the 99m Tc-HMPAO split-dose method with two respective SPECT acquisitions after consecutive 99mTc-HMPAO administrations under standard anaesthesia conditions []. This entails induction with ketamine hydrochloride (Ketalar, Parke Davis, S.A.: 0mg/kg), followed by maintenance on thiopentone sodium (Intraval, Maybaker, S.A.: 70ml/h of 0.5% solution). Procedures B and C investigated the CBF changes 20 min post injection of alternatively, a combination of pentifylline and nicotinic acid (pentifylline 800mg/0ml and nicotinic acid 200mg/0ml), or acetazolamide (500mg/ml). The test substances were obtained from the respective manufacturers. Procedure A (Control Study) After induction with ketamine, 49 MBq 99m Tc-HMPAO was administered (time:0 min), the cerebral distribution of which represented the effect of ketamine on CBF with no redistribution taking place. The baboon was intubated and anaesthesia was maintained and controlled with thiopentone for the duration of the study. The first acquisition, SPECT-, was done at 5 min with Siemens Orbiter gamma camera coupled to a Sophy 256G computer using 32 20s views and a 360 rotation, in 64x64 word mode with the baboon in a supine position. At 26 min the baboon was reinjected with 99m Tc-HMPAO (296 MBq, i.e. double the first dose) and SPECT-2 performed at 3 min (split-dose method [6,7]. These data represented the CBF pattern of 99mTc-HMPAO under prolonged thiopentone anaesthesia. Procedure B (pentifylline and nicotinic acid) and Procedure C (acetazolamide) Procedure B and C followed the same sequence as in the control study, but with an additional injection at 6 min of the test drugs: respectively the combination of pentifylline and nicotinic acid, and acetazolamide. SPECT-2 done at 3 min, thus also represented the effect on the CBF of the drug interventions 20 min after the administration, with the second double dose of the 99m Tc- HMPAO injected at 26 min. The arterial blood pressures were recorded during all the procedures via a catheter in the femoral artery. Heart rates were monitored using a 2 lead ECG. After backprojection and reconstruction (filter: Butterworth 4.25), the brain images in all procedures consisted of transaxial, sagittal and coronal slices representing rcbf related information due to the prolonged anaesthesia and the drug interventions. Eight slices of one pixel thickness each represented the brain in all three views. Regions of interest (ROIs) were placed on the total brain area and count rate data (counts/pixel) thus obtained were inserted into the following equation to obtain the ratio R: R= (SPECT-2 data) - (SPECT- data)* (SPECT- data) Where * refers to decay-corrected data from SPECT- present during SPECT-2, which has to be subtracted from the SPECT-2 data, as background; R is an indication of the level of change of rcbf due to the changed conditions prevailing during the second HMPAO injection with respect to that of the first injection, i.e. anaesthesia induced changes only (procedure A), or additionally with drug interventions. A value of R = 2 (due to double second dose of 99m Tc-HMPAO) will indicate no rcbf change eg. during procedure A due to prolonged anaesthesia. R for procedure B and C will additionally reflect on changes due to the combination of pentifylline and nicotinic acid (B) or acetazolamide (C), 20 min after drug administration, and was compared to R (procedure A) to assess the effects of these drugs. Mean ratios (n = 6) and standard deviations (SD) were calculated per procedure for similar regions and the total brain in the various projections. These were compared for interprocedural effects, as well as regional effects for a particular procedure. The comparisons were assessed for significant differences using Student s two-tailed t-test on a % and 5% level of confidence. RESULTS SPECT Results Tables 2 and 3 show the results of the CBF effects by various drug interventions. Figure 3 presents a typical patient cortical peel display of regional activities on the template with 54 segments. In elderly (52 to 70 years old) human volunteers, after 2 months of oral treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid (pentifylline, 800mg: nicotinic acid, 200mg daily), SPECT results indicated a significant CBF improvement of 4.65% (P < 0.0) of the entire brain (Table 2). More pronounced improvements of 8.5% (P < 0.0) in the cerebellum and 6.6% (P < 0.0) in the frontal regions were detected, indicating a clear shift to normal blood flow (Table 3). Unsolicited

12 communication from nearly all volunteers in the current study suggested that they experienced an improvement in memory and general well being. Some of the volunteers reported an improvement in peripheral blood flow disorders such as chilblains (pernio). This was especially apparent in a volunteer who has diabetes mellitus. One of the volunteers experienced relief from recurring migraine headaches. EEG Results Table 4 presents statistically significant changes which were found in the temporal and occipital areas after treatment with pentifylline & nicotinic acid for two months. After two months of treatment with the combination of pentifylline and nicotinic acid a statistical significant increase in the relative theta power of the temporal area was detected. A statistically significant increase in the dominant theta frequency in the occipital area was also detected. This statistical significance was accompanied by a tendency also of alpha power to increase. Taken together with the increase in theta frequency, this could possibly suggest improved electro-physiological status in the areas of the brain intimately involved in memory processes. Statistically significant decreases in the absolute and relative delta power in the occipital region were likewise observed, suggesting improved electro-cerebral function also in this area. A slight but statistically insignificant increase in the relative theta power of the temporal area was measured after placebo. The placebo effect attributed to psychic relaxation and subject weariness as often reported on, was minimal in the current study. Animal Results Tables 5, 6 and 7 represent the mean ratios (± SD, n = 6) obtained for the eight brain regions and for the total brain viewed respectively transaxially, sagittally and coronally under anaesthesia only (procedure A: control), and after the various drug interventions (procedure B: pentifylline and nicotinic acid, procedure C: acetazolamide). Table 8 presents the mean ratios (± SD) of the total brain for the 3 different procedures. Mean percentage changes of ratios obtained from the 8 brain regions for the three views, comparing the different procedures with each other, are reflected in Table 9. From tables 5, 6 and 7 it is clear that the combination of pentifylline and nicotinic acid (procedure B) increased CBF as reflected by the total brain R-values for all three views resulting in a statistically significant (p < 0.0) increase in CBF for the total brain when compared with the control baseline procedure (.79 ± 0.28 vs 2.3 ± 2 0.9, see Table 8). This increase in CBF is slightly lower (but not statistically significantly so) than the increase observed for acetazolamide (2.54 ± 0.56, procedure C). Table 9 indicates that mean percentage CBF change due to the combination of pentifylline and nicotinic acid (+ 37%) is comparable to that of acetazolamide (+39%). No significant changes were observed for the heart rates and blood pressure during any of the procedures. DISCUSSION AND CONCLUSION In elderly (50 to 70 years) volunteers, after 2 months of treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid, SPECT results indicated a significant improvement in CBF in the entire brain (4.65 %), with a more pronounced improvement in the cerebellum (8.5 %) and frontal regions (6.6 %), where a definite shift to normal flow was detected. According to their pharmacological properties, the combination of pentifylline and nicotinic acid is known to improve microcirculatory flow disturbances by altering the rheological properties of blood (Dammann et al. 969). Pentifylline has been reported to inhibit soluble and particulate cyclic adenosine monophosphate (AMP) phosphodiesterases (PDE I and PDE II) (Stefanovich974, 975). When AMP is broken down by these phophodiesterases, there is an immediate increase in oxygen demand (hypoxia). Thus pentifylline apparently reverses hypoxia. Nicotinic acid is a component of the coenzymes NAD and NADP, which are essential for oxidation-reduction reactions in tissue respiration. Transfer of a hydrogen proton from NADH results in the release of energy used to phosphorylate ADP, thus producing a molecule of ATP (Olin 990). Both pentifylline and nicotinic acid act as vasodilators on the brain, which could add to their beneficial effects on cerebrovascular perfusion. The current study in humans serves as a confirmation of these observations. Unsolicited communication from nearly all the volunteers in the current study suggested that they experienced an improvement in memory and general well being. One volunteer with retinitis pigmentosa reported an improvement in vision. This may be due to an increased blood flow in the retinal arteries, which are usually narrowed in this disease. Exchanges between blood and the retina are restricted in a manner similar to that between blood and the brain, and the combination of pentifyllyne and nicotinic acid has been found beneficial in certain conditions that are accompanied by acute and chronic ischemia of the retina and choroidea (20). The tendency found towards deterioration in CBF with placebo could be linked to degeneration in metabolism attributed to the normal ageing process during the study. The initial EEG recordings before the treatments (pentifylline and nicotinic acid, placebo), showed some variation. Therefore changes resulting from a treatment need to be seen against the background of normal variation. EEG changes observed after administering an inert placebo may reflect this normal variation, but they have also been considered as representing changes of the subjects psychic conditions as maybe induced by a placebo effect. Researchers like Fink (974) have examined the placebo effect in numerous drug studies and found that changes in EEG due to placebo treatment can be associated with psychic relaxation and sometimes weariness of subjects. It is likely that drugs alter human behaviour by changing metabolism and electrocerebral firing rates. When the changes in electrical activity of brain cells are sufficiently widespread to affect manifest behaviour, corresponding changes occur in the scalp-recorded EEG. The pattern of electrophysiology (EEG) change is not random, but is directly associated with the type of behaviour which is altered. Thus certain associations between EEG changes and behaviour have been reported by Herrmann (982). Subjects are more relaxed when the EEG exhibits an increase in alpha activity and subjects are easily confused and disorientated and make errors in memory tests when the EEG exhibits an increase in delta and theta activity. Similarly, the slowing of EEG frequencies is clinically associated in human subjects with coordinative disturbances, impairment of reaction time and weakening of concentration and attention. When alpha activity disappears, subjects become more excited, anxious and fearful, often with disorders of thought (Herrmann 982). Though vigilance definitely cannot be defined in a unidimensional manner, the EEG does reflect vigilance changes. Changes in vigilance are more easily detected in alpha subjects with well-defined alpha patterns and more specifically in the occipital region of the human brain. During the reduction of vigilance, the dominant alpha-peak is shifted to lower frequencies - normally about.0 to 2.0 Hz (Herrmann 982). In other words, by the shift of the alpha-peak and its broad base frequencies, alpha (slow alpha: Hz) may be diminished and theta may be increased. The decrease of relative slow alpha - power ( Hz) is closely associated with an increase in the relative power of beta3 ( Hz), beta ( Hz) and slow activity ( Hz) and a diminution of total power. The reduction of the relative power of fast alpha2 is correlated with an increase in the relative power of theta ( Hz).

13 A statistical significant increase in the relative theta power in the temporal area of the brain was observed, for the EEG parameters in the current study measured after treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid. A statistically significant decrease in the absolute and relative delta power and an increase in the median theta frequency accompanied by a tendency for an increase in alpha power in the occipital area was also detected, indicating a decrease in slow wave activity and an increase in fast wave activity. These changes could possibly suggest improved electrophysiological status in the brain, i.e. temporal area, which is intimately involved with memory processes (Gessner 982). Furthermore, it was observed in the present study, that an increase in absolute alpha power in the frontal and central areas were detected after two months treatment. Sloan et al. (995) investigated the comparison between SPECT and EEG in dementia and found that significant associations between clinical diagnosis, EEG rating and SPECT patterns existed in approximately three quarters of cases. Ohkura et al. (994) found that women with dementia treated wit estrogen replacement therapy, experienced a marked improvement in cognitive functions, dementia symptoms, improved CBF (measured by SPECT) and increased EEG activity. In the current study, after oral administration of the combination of pentifylline and nicotinic acid for two months in humans with ageassociated memory impairment, an increase in total CBF with SPECT could be correlated in the same way with the EEG parameters. A decrease in slow wave activity and an increased fast wave activity were apparent in several areas of the brain, possibly suggesting improved electrophysiological status of that part of the brain intimately involved with memory processes, i.e. temporal area. The difference in the total improvement in the CBF between baboons (30 %) and humans (4.65 %), may be attributed to the following: ) acute intravenous administration in baboons versus chronic oral administration in humans; 2) the chosen human geriatric population with age-associated degenerative pathologic conditions including calcium deposits in cerebral arteries; and 3) speciesspecific anatomical differences. Conclusion In elderly volunteers (52 to 70 years), after 2 months of oral treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid (pentifylline 800mg; nicotinic acid: 200mg daily), SPECT results indicated a statistically significant improvement in CBF of the total brain, with more pronounced improvements in the cerebellum and frontal regions, where a definite shift from abnormal to normal blood flow was detected. These results correlated well with findings in primates. Intravenous intervention with a single dose of combination of pentifylline (800 mg) and nicotinic acid (200mg) in baboons, resulted in a statistically significant acute increase in CBF, measured by SPECT in all regions of the brain. The increase in CBF was comparable to the results of the known effect of acetazolamide, and the extent of the increase was thus cofirmed. After treatment with a combination of pentifylline and nicotinic acid, results on EEG parameters in humans indicated a decrease in slow wave activity and an increase in fast wave activity. These changes could possibly suggest improved electrophysiological status of the brain intimately involved with memory processes, which may be correlated with SPECT findings. The study clearly indicated that the baboon model can with confidence be recommended to be a useful and sensitive model to investigate CNS-acting drugs and in particular those that influence CBF. Furthermore, results of the current study confirmed that the EEG has the potential to evaluate electrical activity of phycotropic drugs in humans. The study using the SPECT technique to investigate CBF in humans, with PEELPROC holds potential in clinical applications. ACKNOWLEDGEMENTS The National Research Foundation of SA, University of Pretoria and Potchefstroom Campus of the North-West University (former Potchefstroom University for CHE) are thanked for their financial support. REFERENCES `Black R.S., Barclay L.L., Nolan K.A., Thaler H.T.: Pentoxifylline in cerebrovascular dementia. J. AM. Geriatr. Soc. 40 (3): , 992. Costa D.C., Ell P.J.:Brain blood flow in Neurology and Psychiatry. In Churchill Livingstone (ed.): Clinician s guide to Nuclear Medicine., Edinburgh, London, Melbourne New York 99, p.. Crook T.H.: Diagnosis and Assessment of Age-Associated Memory Impairment. Clin. Neuropharm. 3 Suppl. 3: S8-S9, 990. Dammann C.: Cosaldon Retard, scientific profile. Med. Klin. 64: 344, 969. Dormehl I.C., Hugo N., and Beverley G.: The Baboon: an ideal model in biomedical research. Anaesthesia and Pain Control in Dentistry (2): 09-5, 992a. Dormehl I.C., Oliver D.W., Hugo N., Rossouw D.: A comparative Cerebral Blood Flow Model with Acetazolamide Provocation - 99m Tc-HMPAO vs 23 I(IMP). Nucl. Med. Biol. 22(3): , 995. Dryer H., Keussen M., Wojtek L..: Erfahrungen mit Cosaldon retard im Doppelblindversuch (Experience with Cosaldon retard in double blind studies). Deutsche Medinische Journal 20(0): , 969. Fink M.: EEG profiles and bioavailability measures of psychoactive drugs. In Itil T.M., red.: Psychotropic drugs and the human EEG. Basel : Karger S. p , 974. Flower D.R.: Drug design, cutting edge approaches. Cambridge, Royal society of chemistry. 92p, Gessner B., Klasser M.: Beeninflussung vol Vigilanz und mentaler Leistungsfahigkeit durch eine Pentifyllin-Nicotinsaure- Kombination. (Influence of a Pentifylline- Nicotinic Acid Combination on Vigilance and Mental Performance). Arzneimittelforschung 32(5): , 982. Grady C.L., McIntosh A.R., Horwitz B.: Agerelated reductions in human recognition memory due to impaired encoding. Science 269(522): 28-22, 995. Gussekloo J, de Craen A.J., van Exel E., Bootsma-van der Wiel A., Westendorp R.G.: Causes and consequences of cognitive decline in the very elderly: the Leiden 85-plus Study. Ned Tijdschr Geneeskd 48(20): , 2004 May 5. Hermann W.M.: Electroencephalography in Drug research. New York, Gustav Fischer Stuttgart, 608p, 982. Herrschaft H.: The efficacy of piracetam in acute cerebral ischaemia in man, a clinicallycontrolled, double-blind study piracetam / 0% dextran 40 versus 0% dextran 40 / placebo. Piracetam Symposium. 5 years progress in pharmacology and clinics. Athens (Greece) 29 April 990. p Ichise M., Crisp S., Ganguli N., Tsai S., Gray G.: A method of two-dimensional mapping of cortical perfusion by cylindrical transformation of HMPAO SPECT data. Nucl. Med. Commun. 6: , 995. Klein K.: The contribution of internal medicine to the dementia problem in the elderly. Therapie Osterreich 5(9): , 990. Krugler J.I.: Treatment of organic brain syndrome with pentifylline. Medizinische Welt 4(2): 34-9,

14 Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 3th edition London: The Pharmaceutical Press. 896p. Mcentee W.T.: Age-associated memory impairment. Neurology 40: , 990. O Brien J.T.: Age-associated memory impairment. Brit. Med. J. 304: 5-6, 992. Ohkura T., Isse K., Akazawa K., Hamamoto M.: Evaluation of estrogen treatment in female patients with dementa of the Alzheimer type. Endocr. J. 4(4): 36-37, 994. Olin B.: Facts and Comparisons. JB Lippincott Co, St Louis, MO. 899p, 990. Racagni G., Volterra A.: Memory and brain ageing, rational bases of pharmacological therapy. Giornale Di Gerontologia 4(2): 77-80, 994. Rockwood K., Stadnyk K.: The prevalence of dementia in elderly, a review. Canadian Journal of Psychiatry 39: , 994. Schoderet M.: Cerebro-active drugs. Schweizeriche Medizinische Wochenschrift 23(3-32): , 993. Sloan E.P., Fenton G.W., Kennedy N.S., MacLennan J.M.: Electroencephalography and single photon emission computed tomography in dementia, a comparitive study. Psychology Medicine 25(3): , 995. Stefanovich V.: Inhibition of platelet cyclic 3,5 -adenosine-monophosphate phosphodiesterases by pentifylline. Arzneimittelforschung 25(5): , 975. Stefanovich V., Von Polnitz M., Reiser M.: Inhibition of various cyclic AMP phosphodiesterases by pentifylline and theophylline. Arzneimittelforschung 24(): , 974. Yaeger B.F., Farnett L.E., Ruzicka S.A.: Management of behavioral manifestations of dementia. Arch. Intern. Med. 55(3): , 995. TABLES Tabel Illustration in a patient of percentage increase in total number of normal brain segments after drug intervention, and in the total number of abnormal segments after placebo. Before After Segments % Segments % Below -3SD 4 (Strongly abnormal blood flow) 6-3SD 2 (Strongly abnormal bloodflow) - 2SD 3 20 (Normal blood flow) Above mean 45 3 (Above normal blood flow) Table 2 Percentage increase in the total number of normal brain segments after pentifylline and nicotinic acid treatment, and the total number of abnormal segments after placebo. Drug Region *Difference %Change P values Pentifylline and nicotinic acid Total brain (normal) P < 0.0 Placebo Total brain (abnormal) P < 0.05 *Difference: Number of normal (abnormal for placebo) segments before the treatment minus the number of normal (abnormal for placebo) segments after treatment averaged for the patient population. Table 3 Percentage increase after drug therapy in the number of normal segments allocated in the various brain regions. Drug Region *Difference %Change P value Pentifylline and nicotinic acid Frontal (normal) P < 0.0 Placebo Cerebellum (normal) P < 0.0 *Difference: Number of normal (abnormal for placebo) segments before the treatment minus the number of normal (abnormal for placebo) segments after treatment averaged for the patient population. Table 4 Changes in EEG parameters of elderly human volunteers after treatment with pentifylline & nicotinic acid for two months (n = 30) Brain area Change in EEG parameter p-value Temporal Increase in relative theta power p Occipital Decrease in absolute delta power p Decrease in relative delta power p Increase in dominant theta power p Table 5 Mean (± SD) ratios from transaxial views of eight equal cerebral slices and total brain for the three different procedures. Proce- Regions Total dure brain A.89± ±0.35.7±0.3.67± ± ± ± ± ±0.28 B 2.40± ± ± ± ± ± ± ± ±0.9 C Statistically significant differences between: procedure A and B (p < 0.0) and A and C (p < 0.05) for the transaxial views of the total brain. 4

15 Table 6 Mean (± SD) ratios from saggital views of eight equal cerebral slices and total brain for three different procedures. Proce- Regions Total dure brain A.73± ± ±0.3.79± ± ± ± ±0.9.78±0.27 B 2.22± ± ± ± ± ± ± ± ±0.7 C 2.0± ± ± ± ± ± ± ± ±0.58 Statistically significant differences between procedure A and B (p < 0.0), A and C (p < 0.05) of the total brain. Table 7 Mean (± SD) ratios from coronal views of eight equal cerebral slices and total brain for three different procedures. Proce- Regions dure brain A.7± ± ± ± ± ± ±0.3.98± ±0.29 B 2.28± ± ± ± ± ± ± ± ±0.22 C 2.0± ± ± ± ± ± ± ± ±0.63 Total a 7 žen, trpícím onemocněním pohybového aparátu. Všichni probandi byli vyšetřeni dotazníkovým nástrojem SF-36 před balneací a 3 měsíce po balneaci. Cílem výzkumu bylo vyhodnotit skóre kvality života u handicapovaných osob v8 základních doménách. Dále byl zjišťován vliv balneace na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik a analgetik. Výsledky výzkumu: Srovnání výsledků skupiny probandů před léčbou a 3 měsíce po léčbě, vyjádřené jako nárůst v pro-centech. Z grafu je patrný nárůst kvality života 3 měsíce po léčbě od 3-4%. Statistically significant differences between procedure A and B (p < 0.0), A and C (p < 0.05) for the coronal views of the total brain. Table 8 Mean (± SD) ratios of the total brain for the three different procedures. Procedure Total Brain (mean + SD) A.79±0.28 B 2.3±0.9** C 2.54±0.56* Significant differences with respect to control (A) *p < 0.05, **p < 0.0 Table 9 Mean percentage (%) changes of ratios from the total brain, comparing the different procedures with each other Procedures Total Brain A-B A-C B-C *p < 0.05, **p < 0.0. P ed lé bou 3 m síce po lé b Vliv balneace v Bertiných lázních Třeboň na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik a analgetik. Z grafu je patrný pokles spotřeby léků a to o 5% stavu před léčbou. Drábková K., Jančinová V., Račková L., Májeková M., Nosáľ R., Fabryová V. Porovnanie účinku carvedilolu a niektorých ďalších beta-blokátorov na chemiluminis- cenciu ľudskej krvi Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava, Oddelenie hematológie FNsP Kramáre, Bratislava Porovnali sme účinok carvedilolu na chemiluminiscenciu (CL) ľudskej krvi stimulovanej opsonizovaným zymozanom (0,5 mg/ /ml) s účinkom atenololu, metoprololu, metipranololu a propra-nololu (0,-00µmol/l) v závislosti od ich fyzikálno-chemických parametrov (parameter lipofility, dipólový moment a molárna refrakcia). Zistili sme, že carvedilol v porovnaní s testovanými beta-blokátormi: a) najvýraznejšie inhiboval CL krvi, b) vykazoval parametre, ktoré poukazujú na možnosť rýchlejšej inkorporácie do plazmatickej membrány neutrofilov a jej následnej dezorganizácie (vysoká lipofilita, nízky dipólový moment) a naznačujú vyššiu afinitu k membránovým makromolekulám napr. k fosfolipidom, glykoproteínom a enzýmom (vysoká molárna refrakcia). Predpo-kladáme, že inhibícia CL je prevažne výsledkom interakcie carve-dilolu s neutrofilmi (neovplyvňoval CL bezbunkového systému) a pravdepodobne súvisí s jeho fyzikálno-chemickými vlasnosťami. Prácu podporili granty: APVT ( ) a VEGA (2/4003/04), 2, 3, 4 Faltusová K. Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. ) Klinická farmakologie nemocnice Č. Budějovice a.s. 2) Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví ZSF JU, Č. Budějovice 3) Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 4) nadační fond EMA- European Medical Agency (Zkušenosti z lázeňského zařízení Bertiny lázně, Třeboň) V rámci tohoto výzkumu jsme vyšetřovali 265 probandů, léčených v Bertiných lázní v Třeboni a to v zastoupení 94 mužů Čas Před balneací Po balneaci Závěrem můžeme prokázat na vzorku 265 klientů Bertiných lázní v Třeboni, nositelů chronických onemocnění pohybového aparátu, že: Poskytovaná lázeňská léčba v Bertiných lázní Třeboň vede prokazatelně ke zlepšení kvality života šetřených probandů Toto zlepšení je patrné ve všech 8 hodnocených doménách kvality života Nejvýznamnějšího zlepšení je dosahováno v doménách - Fyzické funkce, Fyzické omezení rolí, Sociální funkce a v úlevě od Bolesti Prokazovaná zlepšení v těchto doménách se pohybují od 0 do 5 % stavu před pobytem v Bertiných lázní, a jsou statisticky významná na 5% hladině významnosti Spotřeba léků - nesteroidních antirevmatik, analgetik a antipyretik klesla o 5% stavu před léčbou v Bertiných lázních Tento výzkum vznikl za spolupráce ZSF JCU, Bertiných lázní Třeboň a oddělení farmakologie, kterým tímto moc děkuji. 5

16 Ferech M, Hendrickx E., Coenen S., Goossens H. ESAC Management Team, University of Antwerp, Antwerp, Belgium Consumption of antibiotics in europe: results of the esac retrospective data collection. OBJECTIVES ESAC (European Surveillance of Antibiotic Consumption, granted by DG SANCO of the EC) is an international network of national surveillance systems, aiming to collect comparable antibiotic consumption data in Europe. During the first phase, data accessibility and validity, as well as strengths and weaknesses of national systems were assessed. METHODS Quarterly data were to be collected retrospectively ( ) from ambulatory (AC) and hospital care (HC) in 32 countries, using ATC/DDD classification (WHO, version 200), and expressing results in DDD/000 inhabitants per day (DID). RESULTS AC use data were provided by 26 countries; 24 were suitable for international comparison. The remaining 2 were not comprehensive (LT) or not in a format enabling international comparison (TU). Quarterly AC data were delivered by 7 countries. HC use data were provided by 24 countries; 22 were suitable for international comparison, 4 of them were based on a limited sample. In 2002, AC use in Europe varied between 0.0 DID (NL) and 32.2 DID (FR). Other high consumers were (in decreasing order) GR, LU, PT, IT and BE, all with a total use exceeding 24 DID. During the observation period of 6 years, consumption clearly increased in GR and decreased in BE and ES. High seasonal fluctuations in AC were observed in BE, GR, PL and SI. Large regional differences could be observed in consumption patterns. Northern European countries (NO, SE, FI, DK, NL) are low consumers using commonly narrow spectrum penicillins while Southern European countries are high consumers using broad spectrum penicillins and exceptionally high proportions of cephalosporins, macrolides and quinolones. CONCLUSIONS An intriguingly high variation in antibiotic use in Europe was observed and needs to be related to social, cultural and economic determinants of use as well as to variation in resistance patterns. Especially in AC, countries seem to cluster in regional consumption patterns. Florian T., Klusáková J.*, Kurfürst P.**, Bartošíková L., Frydrych M., Bartošová L., Janoštíková E., Nečas J. Protektivní efekt látek ze skupiny heteroarylaminoethanolů při ischemicko-reperfuzním poškození ledviny ÚHFT FaF VFU BRNO, * I.PAÚ FN u sv Anny vbrně; **ÚCHL FaF VFU BRNO Heteroarylaminoethanoly patří mezi skupinu nových látek s antiradikálovým účinkem prokázaným v in vitro ivin vivo pokusech. Cílem studie bylo sledovat antioxidační účinek látky 4/ ze skupin heteroarylaminoethanolů v podmínkách ischemie-reperfuze ledvinné tkáně u laboratorního potkana (60/0min). Byly stanoveny parametry oxidačního poškození organismu (SOD, GSHPx, AOC) pomocí setů firmy Randox a malondialdehyd spektrofotometricky metodou TBARS a dále byly odebrané orgány pro histopatologické vyšetření. Výsledky biochemické analýzy ukázaly na signifikantní renoprotektivní účinek dané látky, který potvrdil i histopatologický nález. Práce byla podpořena VZ č Foltánová T, Thurzo M 2, Lietava J 2, Tumova I, Švec P, Fodor JG 3 Does the number of taken medications increase the risk of potential interactions? OBJECTIVES: To monitor the therapy of high risk cardiovascular patients enrolled into HOPE TOO trial in Slovakia and to determine the prevalence of clinical significant interactions in this cohort. METHODS: Therapy of 849 high-risk ischemic heart disease patients aged yrs (55-90) was analysed during HOPE-TOO study enrollment and two years of study participation. RESULTS: Average number of taken medications was from 6,2 at the randomisation (rand) to 7.63 in the second year (2 yr). Prevalence of interactions had increasing trend ( 6.73% pts - rand, 8.8% pts - yr, 24.74% pts - 2yr). Most frequent interactions were with digoxin % - rand, 65.6% - yr, 59.87% - 2 yr. CONCLUSION: We did not find significant correlation between number of taken medications and prevalence of potential interactions in the high risk patients. Frankova J. ; Kubala L. 2 ; Velebny V. ; Lojek A. 2 ; Ciz M. 2 Hyiodine - new wound healing dressing CPN spol. s.r.o., Dolni Dobrouc 40, Dolni Dobrouc, Czech Republic 2 Institute of Biophysics AS CR, Kralovopolska 35, Brno, Czech Republic Hyiodine (high molecular weight hyaluronan combined with KI3 complex) is the new nonadhesive wound dressing which significantly improves the healing process. The aim of the study was to investigate the effects of Hyoidine on functional properties of cell lines (human monocyte-like cells U937 and human neutrophil-like cells HL60), keratinocytes isolated from human skin and cells from peripheral blood (neutrophils, monocytes, lymphocytes). Methods: The cells were incubated with Hyiodine for 24h and 48h. Cytokine in the culture supernatant were determined with ELISA. Keratins mrna was detected with RT-PCR. XTT test was performed for cell viability. The expression of surface receptor were analysed by flow cytometric analysis. Luninol-enhanced LC of whole blood phagocytes was measured using microplate luminometer. Results: The expression of CDb, CD62L and CD69 on PMNL, monocytes and lymphocytes as well as the oxidative burst of blood neutrophils were also not changed. In contrary, the PMA-activated oxidative burst was inhibited. Hyiodine significantly increased the production of IL-6 and TNF-α by lymphocytes. While KI3 complex inhibited growth of cells tested, Hyiodine did not induce significant effect. In conclusion, the production of inflammatory cytokines by cells was changed after their co-incubation with Hyiodine in comparison with KI3 complex alone. It can speed up the wound healing process. The finding that hyaluronan in Hyiodine reduces toxic effect of KI3 complex on keratinocytes and cells of immune system also contributes to this effect. Fraňová, S., Nosáľová, G., Lukáčová, I., *Višňovský, J. Reaktivita hladkého svalu maternice Ústav farmakológie JLF UK a * Gynekologicko-pôrodnícka klinika, MFN a JLF UK, Martin Nerovnováha ženských pohlavných hormónov môže vyvolať poruchy funkcie maternice, výsledkom čoho sú zmeny kontrakčnej aktivity. Cieľom práce bolo sledovanie rozdielov v reaktivite hladkého svalu maternice králika 6

17 na kontrakčné mediátory (oxytocín, PGF2α ET-, bradykinín), ktorá bola ovplyvnená hladinou estrogénu a progesterónu. Reaktivita hladkého svalu maternice bola sledovaná v podmienkach in vitro, u samíc králika, ktorým bol 4 dní po ovariektómii 5 dní podávaný 7β -estradiol, alebo progesterón. Zistili sme, že vplyvom estrogénu došlo k zvýšeniu sily kontrakcie na všetky použité mediátory. Hladina estrogénov však neovplyvnila frekvenciu kontrakcie. Naopak pôsobením progesterónu sa zvýšila frekvencia kontrakcií vyvolaná PGF2α a ET- a znížila frekvencia vyvolaná bradykinínom, bez ovplyvnenia sily kontrakcie. Sila kontrakcie bola vplyvom progesterónu znížená po aplikácii oxytocínu. Uvedený experimentálny model bude v budúcnosti využitý na sledovanie farmakologického ovplyvnenia reaktivity maternice. Frydrych M., Bartošová L., Florian T., Nečas J., Bartošíková L., Mokrý P., Brunclík V2. Nové ultrakrátce působící beta blokátory ovlivňují systolický krevní tlak Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Ústav chemických léčiv, 2 Klinika chorob psů a koček, VFU Brno, Palackého - 3, 62 42, ČR. Na 22 normotenzních laboratorních potkanech kmene Wistar byl invazivní metodou testován vliv nově syntetizovaných ultrakrátce působících blokátorů beta adrenergních receptorů s pracovním označením 44Bu a 444 na systolický krevní tlak. První skupině (8 potkanů) byla aplikována látka 44Bu v dávce 2,5 mg/kg, druhé skupině byla aplikována látka 444 v dávce 2,5 mg/kg a třetí skupině (6 potkanů) bylo aplikováno placebo. Testované látky byly porovnány proti placebu. Látka 44Bu zaznamenala statisticky významný rozdíl v poklesu systolického krevního tlaku proti placebu 9 minut po aplikaci a látka 444 minut po aplikaci. Práce vznikla za podpory VZ FaF VFU č a č a grantu IGA VFU - IG Gáspárová Z., Štolc S. Ischémia hipokampu in vitro: účinok pyridoindolového antioxidantu SMeEC2 a adenozínový mechanizmus Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava, Slovensko Antioxidanty (AO) majú liečebný a preventívny potenciál i pri mnohých neurologických ochoreniach. Známa je aj neuroprotekcia po stimulácii adenozínových (ADE) receptorov (). Sledovali sme pôsobenie látky SMeEC2 s AO účinkami spolu s ADE (0 µm), alebo neselektívnym ADE antagonistom teofylínom (TEO, 200 M). ADE aj TEO zvýšili odolnosť rezov hipokampu voči hypoxii s hypoglykémiou (HYP) a opakovane sa potvrdil i ochranný účinok látky SMeEC2 (0,3 µm).. Potenciácia neuroprotektívneho účinku ADE spolu so SMeEC2 sa nepozorovala. Naopak, TEO spolu so SMeEC2 významne spomalili zánik synaptického prenosu (ST) počas HYP a počas reoxygenácie sa ST obnovila rýchlejšie. TEO bol z látok najúčinnejší, avšak facilitácia ST, ktorú vyvolával, bola pri TEO + SMeEC2 menej výrazná. (Granty VEGA 2/2054/22 a APVT ) - Von Lubitz D.K., Eur. J. Pharmacol. 365:9,999 Gažová A, Kyselovič J*, Klimas J*, Mojžišová G**, Mojžiš J** Sledovanie účinkov daunorubicínu na myokard normotenzného potkana Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, *Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, **Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice Limitáciou použitia daunorubicínu (Dn) v terapii nádorových ochorení je kardiotoxicita. Poškodenie myokardu vedie k funkčným poruchám. Informuje o zmene elektrických vlastností srdca v patologických podmienkach. Cieľom bolo sledovať vzťah medzi patologickými zmenami myokardu, zmenami EKG a špecifický potenciál (SP) pri Dn kardiomyopatii. Dn (2.9 mg/kg) bol podávaný 4 dní 20-týždňovým Wistar potkanom i.p. v 48 h intervaloch. Merali sme tlak krvi (TK) tail-cuff metódou, EKG podľa Franka (trvanie QRS, maximálny priestorový vektor - QRSmax) a SP - pomer QRSmax/MĽK. Dn navodil funkčné poruchy srdca, pokles hmotnosti tela a TK. Na HE rezoch ľavej komory sme pozorovali rozvláknenie myokardu, kardiomyocyty so stratou priečneho pruhovania a ložiskovo umiestené zvlnené snopce svalových vlákien. Predĺženie QRS komplexu a nárast SP zrejme súvisí s poškodením myokardu a zmenami jeho elektrogenetických vlastností. Gilarová K., Bartošíková L., Nečas J. Úroveň diagnostiky a léčby vybraných akutních respiračních infekcí u dětí Ústav humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU Brno Cílem retrospektivní studie bylo zjistit současnou úroveň diagnostiky u nekomplikovaných respiračních infekcí u dětí předškolního věku; zachytit nejčastější způsoby terapie a její účinnosti pro první volbu. 22 dětských pacientů podstoupilo primární terapii akutní respirační infekce. Hodnocené údaje sledovány pomocí dotazníků. Byl zjištěn nečastější výskyt rinitidy, tracheobronchitidy a laryngitidy. 72,6 % pacientů bylo léčeno primárně symptomaticky, úspěšnost tohoto způsobu byla 73%. Celkově byla primárně diagnostikovaná léčba úspěšná u 75 % pacientů. Z diagnostických metod byla nejčastěji použita anamnéza a fyzikální vyšetření dítěte. Základní vyšetření laboratorní a odborná konzultace specialisty byly využity velmi ojediněle. Klíčová slova: akutní respirační infekce, primární terapie, symptomatická léčba Práce byla podpořena VZ MŠMT. Graban J., Kohút A., Šarišský M., Cucak V. Vplyv heparínu na apoptózu Jurkat buniek in vitro Ústav farmakológie LF UPJŠ v Košiciach Abstrakt Heparín je vo všeobecnosti známy svojím antikoagulačným účinkom. Okrem neho sa heparín a podobne aj ďalšie príbuzné glykozamínoglykány vyznačujú mnohými biologickými aktivitami vrátane modulácie embryonálneho vývinu, metastázovania nádorov, bunkovej diferenciácie, proliferácie a ďalšími účinkami. V poslednom období sa hromadia dôkazy aj o antionkogénnom a apoptózu indukujúcom pôsobení heparínu. Analýza uskutočnená na modelovej populácii lymfoblastických Jurkat T buniek sa zameriava na zhodnotenie možnej negatívnej indukcie apoptózy v lymfocytárnej populácii. Realizovaná bola flow cytometrická analýza zameraná na rozlíšenie apoptických a nekrotických buniek značením An V a PI. Samotné prežívanie buniek bolo analyzované MTT testom po 72 hodinách kultivácie s rôznymi koncentráci- 7

18 ami heparínu. Získané výsledky nepotvrdzujú proliferáciu blokujúci ani apoptózu indukujúci účinok heparínu na lymfocytárne bunky. Kľúčové slová: heparín, apoptóza, Jurkat T bunky Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I., Brozmanová H. Léková interakce amiodaronu s digoxinem Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava a ZSF OU Úvod: Digoxin je látka s úzkou terapeutickou šíří a je často kombinován s amiodaronem, který inhibicí P-glykoproteinů může zvýšit hladinu digoxinu až o 00%. Cíl: V retrospektivní studii ( ) jsme sledovali vztah hladiny amiodaronu a hladiny digoxinu u pacientů při rutinním TDM. Metoda: Bylo analyzováno 655 vzorků digoxinu (průměrný věk 76 ± 9 roků, hmotnost 73 ± 7 kg, kreatinin 2 ± 4 µmol/l) a 2 vzorků digoxinu v kombinaci s amiodaronem (73 ± 0 roků, 77 ± 9 kg, kreatinin 9 ± 43 µmol/l). Digoxin byl stanoven metodou TDx, amiodaron HPLC. Výsledky: Současně podávaný amiodaron v koncentracích 0,5-2,5 mg/l snižoval signifikantně dávku digoxinu potřebnou k dosažení koncentrace mg/ml o 29%, při koncentraci amiodaronu 2,5 mg/l o 49%. Závěr: Výsledky potvrdily nutnost pravidelného TDM jak digoxinu tak amiodaronu. Grundmann M., Kacířová I. Použití ABPM k analýze hemodynamických účinků nifedipinu Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava a ZSF OU Podávání krátce působících lékových forem nifedipinu zvyšuje mortalitu. Pokusili jsme se analyzovat možné příčiny pomocí použití ABPM. Metoda: Srovnávali jsme skupinu 5 pacientů s monoterapií Cordipinem (59 ± 4 roky, 70 ± 7 kg, průměrná denní dávka 28 mg) se skupinou 2 pacientů (52 ± roků, 86 ± 2 kg, průměrná dávka 30,5 mg nifedipinu v kombinaci s betablokátorem). Výsledky: Po ranním podání nifedipinu v monoterapii dochází za 3/4 hod k významnému vzestupu STK o 8 mmhg následované za další 3/4 hod poklesem o 48 mmhg. Vzestup STK je provázen mírnějším vzestupem DTK a významným vzestupem pulsové frekvence o 24 pulsů/min na hodnotu 05 pulsů/min. Tyto účinky nebyly pozorovány u pacientů při kombinační terapii s betablokátorem. Závěr: Zvýšení pulsové frekvence a STK mohou být rizikovým faktorem u pacientů s ICHS. ABPM prokázal nevhodnost monoterapie krátkodobě působících preparátů nifedipinu. Grundmann M. TDM amiodaronu Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava a ZSF OU TDM znamená monitorování terapie pomocí měření koncentrace léků v séru, její interpretace spojená s farmakokinetickou analýzou a psaným doporučením a zpětná vazba s klinikem. Základním předpokladem TDM je existence úzkého vztahu mezi koncentrací léků v séru a jeho farmakologickým efektem. Výhodné je zejména u léků s úzkou terapeutickou šíří. U amiodaronu (AMI) je terapeutické rozmezí udáváno -2,5 mg/l. Na souboru 30-ti pacientů (70 ± 2 roků, 73 ± 2 kg) jsme sledovali vztah mezi dávkou AMI a hladinou AMI a jeho hlavního metabolitu desetylamiodaronu (DEA). AMI a DEA byly stanoveny HPLC a výsledky byly zpracovány lineární regresní analýzou (GraphPad InStat). Průměrná dávka AMI byla 95 ± 23 mg, resp. 2,9 ± 0,8 mg/kg. Průměrná hladina AMI byla 0,46 ± 0,28 mg/l. Průměrná hladina DEA 0,7 mg/l. Byl nalezen statisticky významný lineární vztah mezi dávkou na kg a hladinou AMI i hladinou DEA. AMI je látka vhodná pro TDM. Havlik I., Thuma P.*, Looareesuwan S.**, Kaneko Y.*** Curdlan sulfate in Plasmodium falciparum malaria Dept of Pharmacy & Pharmacology, University of Witwatersrand, South Africa. *Macha Malaria Research institute, Choma, Zambia. **Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand. *** Ajinomoto Co., Inc., Tokyo, Japan. Curdlan Sulfate a sulfated,3,-β-d-glucan (CRDS) has been shown in pre-clinical studies as being effective in inhibiting P. falciparum in vitro, to down modulate the immune response in decreasing both TNF and NO and direct nonspecific effect on cytoadherence and rosetting may be predicted as has been described previously with other sulfated polysaccharides, e.g. heparin. Thus CRDS is a potential candidate as an adjuct medication for treatment of severe/cerebral malaria. The clinical studies have been initiated in four phases to address safety, efficacy and potential interaction in vivo of CRDS with classical antimalarials. Phase A - randomised, double blind, crossover, placebo controlled study (CRDS used alone) in patients with asymptomatic malaria. Phase B - randomised, double blind, placebo controlled study in patients with mild malaria as adjuct medication to chloroquine. Phase IIB - randomised, double blind, placebo controlled study in patients with severe malaria as adjuct medication to artesunate. Phase C - randomised, double blind, placebo controlled study in patients with cerebral malaria as adjuct medication to artesunate. The two arms of treatment in all studies showed similar results for all laboratory results. In all studies only adverse events recorded during CRDS treatment arm was an increase in APTT. This adverse effect is well documented with CRDS and can be easily monitored with the subsequent adjustment of dosing. There is an indication of the positive effect of CRDS on cytoadherence as recorded in phase A where a slight increase in parasitaemia has been observed after CRDS treatment without subjects presenting with malaria symptoms. In phases B, IIB and C CRDS facilitates clearance of parasite and fever clearance time (e.g. severity of disease). In addition CRDS showed no recrudescence in patients treated with chloroquine in phase B. CRDS seems beneficial in cerebral malaria in patients where there is no organ damage present (renal failure and pulmonary oedema). In conclusion CRDS was well tolerated in all studies. CRDS seems to augment disease process along the line of the results obtained from pre-clinical studies. It seems that the group of patients, which will benefit most are severe/cerebral cases with no additional clinical complications such as renal failure and pulmonary oedema. These complications are rare in children. This group represents the majority of deaths recorded in Africa. Hitzenberger G. Blood pressure assessment by ABPM and self monitoring and the European Guidelines Vienna/Austria The WHO/International Society of Hypertension recommended in 999 to achieve a target blood pressure of less than 45/90 mmhg when the blood pressure is taken in the office but when assessed by self monitoring or ABPM values of 25/80 mmhg should be reached. Contrary to that the 2003 Guidelines issued by the European Society of Hypertension still advise the following procedure for blood pressure measurement: 8

19 Allow the patients to sit in a quiet room before beginning blood pressure measurement. Take at least 2 measurements spaced by -2 minutes, and additional measurement if the first two are quite different. Since we know that the blood pressure varies to a great extent throughout the day (SBP by mmhg and DBP by mmhg) this recommendation seems somewhat amazing. Allready in 886 Riva Rocci noticed: Even the noise of a bypassing coach may lead to a bloodpressure elevation of unpredictable degree. For getting a constant pressure value at least 5-6 measurements are necessary. For this reason the Austrian Society of Hypertension recommends the assessment of blood pressure by self monitoring where the highest value should be 35/85 mmhg and this not age-dependent. Because of a mean standard deviation of 4 mmhg for the systolic blood pressure and 0 mmhg for the diastolic blood pressure the arithmetic mean for normal blood pressure should not lie above 25/78 mmhg and the highest number of values above 35/85 mmhg should be 25% i.e. seven out of thirty measurements. Moreover a meta-analysis for one million adults in 6 prospective studies published in 2002 concludes: Throughout middle and old age usual blood pressure is strongly and directly related to vascular (and overall) mortality, without any evidence of a threshold down to at least 5/75 mmhg. Therefore J. Chalmers stated in 2002: Maybe the time has come to broaden our concept from one that concentrates on treating hypertension to one that focuses more on lowering blood pressure. Hudec, R., Szalayová, A., Božeková, L., Tisoňová, J., Kriška, M. Different approaches to pharmacology teaching Department of Pharmacology, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia Aims To determine possible differences in student s performance when taught pharmacology in a classic problem-based learning format as compared to modified problem-based learning format with special focus on acquiring and using EBM principles in pharmacology Methods Two groups with a total 52 (39 respectively) students were randomly assigned to both groups. All students (groups consisted of 6-9 students) received 2-h and 7 3-h sessions during 2-semestral pharmacology course. During sessions in PBL group the particular clinical cases in written form related to special topics in pharmacology were discussed. Sessions in PBL-EBM group were similar to PBL group with special attention to the principles of EBM in drug choice and evaluation. At the end of the semester all students participated in the same type of the final exam comprising 25 question multiple - choice test and 4 question oral exam. Data obtained in our study were analysed by Student s t-test. Results Our analysis demonstrates that PBL-EBM students have passed standardized final exam better than those in classic PBL group. In the examination test the mean number of false answers was 9, SD 5,6 (,4 SD 5,9 respectively, p<0,05) and the percentage of failing students (final result of both written and oral performance) was,5% (23,% respectively, p<0,05). Conclusion Our findings suggest that modified PBL students could achieve better results as classic problem-based learning students. Implementation and training EBM principles in order to acquire skills in drug choice and evaluation at the pregradual level is more then desirable. Key words: problem-based learning, teaching pharmacology, examination results Hudec, R., Tisoňová, J., Božeková, L., Foltán, V.* Trends in Consumption of Opioid Analgesics Department of Pharmacology, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, *Department of Organization and Management of Pharmacy, School of Pharmacy, CU, Bratislava, SR Aims To describe the patterns of consumption in opioid analgesics group in Slovakia between , make a comparison with selected countries and focus attention to this problematic topic. Methods Drug utilization study using WHO methodology - Anathomical Therapeutic Chemical classification/defined daily doses (ATC/DDD) was made. The wholesale data from the State Institute of Drug Control in Slovak Republic were collected. Collected data were expressed as the DDDs per 000 inhabitans per day and for comparison data based on annual health statistics from different countries worldwide were used. Results Consumption of opioid analgesics (ATC class N02AA - N02AX) in Slovakia was still growing during the study with dominance of tramadol. In comparison to other countries in 200 consumption of morphine (asa representative of analysed ATC class) in Slovakia (0,7 DDD/000 inhabitans/day) is still very low, in contrast Denmark, Austria or Canada (,80,,6 and,58 DDD/000 inhab/day respectively). Conclusion Our study confirms an increasing rate in prescribing opioid analgesics, but opioid consumption in the Slovak republic remains low. Our findings suggest that new drugs, such as tramadol and fentanyl, are over represented suggesting industry or cost influence on doctor behaviour. Key words: opioid analgesics, consumption, drug utilization study Izraelová J., Baťová Z., Kyselovič J*., Godfraind T Účinok blokátora kalciového vstupu lacidipínu na endoteliálnu dysfunkciu ApoE KO myší Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic. *Laboratoire de Pharmacologie, Faculté de Médecine, Université Catholique de Louvain, UCL540, B200 Bruxelles, Belgium. Blokátory kalciového vstupu (BKV) spomaľujú progresiu aterosklerózy a to ako u pacientov tak aj u experimentálnych modeloch zvierat. Počas aterosklerózy dochádza k zmene funkčnosti kaskády L-arginín-NO, ktorá je nepostrádateľná pre endotel dependentnú vazorelaxáciu (pozri: Godfraind, Calcium Channel Blockers, 2004, Birkhaüser Verlag, Basel). Cieľom tejto práce bolo zistiť účinok BKVlacidipínu na endotelovú funkciu ApoE KO myší, čo je experimentálny model najviac sa približujúci humánnej ateroskleróze. Zvieratám (6 týždňové samce) bola počas 8 týždňov podávaná diéta Western typu (WD) (prispôsobená kalorická strava obsahujúca 42% tuku) alebo normálna strava (ND). Vaskulárna reaktivita bola hodnotená na izolovaných prstencoch aortálneho oblúka prekontrahovaných noradrenalínom a relaxovaných v prítomnosti acetycholínu alebo SNAP. Miera oxidačného stresu bola stanovená TBARS metódou (thiobarbituric acid reactive substances) podľa Ohkawa et al. (Anal Biochem, 979; 95, 35). Western diéta spôsobila redukciu NO-sprostredkovanej, endotel-dependentnej vazorelaxácie na acetylcholín (max. relaxácia % = 55.8 ± 0.9 pre ND a 46.6 ±.5 pre WD, n=8, P< 0.00). Krivky relaxácie na NO donor SNAP boli u artérií izolovaných z WD zvierat posunuté smerom do prava (n=7, P<0.0) 9

20 v porovnaní s artériami izlovanými z ND zvierat. Liečba ApoE KO myší western diétou spolu s lacidipínom ( alebo 3 mg/kg/deň) signifikantne zvýšila acetylcholínom indukovanú relaxáciu (na 73.9 ±.0 %, n=0, P<0.00) a zabránila strate citlivosti na SNAP. Hodnota TBARS (nmol/g tkaniva) bola signifikantne nižšia v obličkách ApoE KO liečených myší s lacidipínom v porovnaní s neliečenou skupinou (46.7± 5.8. vs ± 8.86, n=4, P<0.00). Lacidipín, ktorý zabránil rozvoju aterosklerózy u ApoE KO myší, taktiež zamedzil vzniku endotelovej dysfunkcie. Tento účinok môže zahŕňať niekoľko možných mechanizmov, okrem iných aj redukciu vzniku voľných kyslíkových radikálov. Jamborová E., Vohárová V., Miroššay A., Šarišský M., Mirossay L. Farmakologické ovplyvnenie glukokortikoidmi indukovanej apoptózy. Ústav Farmakológie LF UPJŠ, Košice Glukokortikoidy patria vďaka svojmu pleiotropnému efektu medzi jedny z najčastejšie používaných liečiv. Veľký problém v terapii ochorení, kde sú glukokortikoidy hlavnou terapeutickou modalitou, však predstavuje vznik rezistencie. V tejto štúdii sme testovali vplyv syntetického glukokortikoidu dexametazónu na vybrané bunkové línie. Zároveň sme sa pokúsili o moduláciu jeho účinku ovplyvnením periférnych benzodiazepínových receptorov pomocou diazepamu. V súvislosti s vybranými bunkovými líniami a ich odpoveďou na dexametazón nás zaujímala predovšetkým expresia antiapoptického proteínu bcl-2 a proapoptického p53. Po 72h inkubácii s oboma testovanými látkami sme v MTT teste zaznamenali signifikantné zníženie prežívania u bunkovej línie Jurkat, HeLa a U- 87MG. U bunkovej línie U-373MG, sme nezaznamenali žiadne zmeny v prežívaní buniek, čo môže byť dôsledkom expresie mutantnej formy proteínu p53. Následná analýza bunkového cyklu po 24h inkubácii potvrdila dexametazónom indukovanú apoptózu u bunkovej línie HeLa a U-87MG. Súčasne diazepam potencoval účinok dexametazónu u bunkovej línie U-87MG. Bunková línia Jurkat sa po analýze bunkového cyklu javí ako rezistentná, čo koreluje so zvýšenou expresiou proteín bcl-2, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za jednu z príčin rezistencie buniek na mnohé chemoterapeutiká. Výsledky tvoria základ pre ďalší výskum rezistencie na gludokortikoidy. (Práca bola podporená interným grantom LF UPJŠ 23/2002/IG4 a interným grantom VVGS-4/2004 UPJŠ). Janoštíková E., Bartošíková L., Nečas J., Florian T., Frydrych M., Bartošík T., Klusáková J. 2, Juřica J. 3 Testování antioxidačního efektu kvercetinu za podmínek ischemiereperfuze ledvinné tkáně u laboratorního potkana ÚHFT FaF VFU Brno; ARK, 2 I. PAÚ FN u sv Anny; 3 Biochemický ústav LFMU v Brně Cílem studie bylo sledovat antioxidační efekt kvercetinu v podmínkách ischemie-reperfuze ledviny u laboratorního potkana. Zvířata podrobena ischemii-reperfuzi ledvinné tkáně (60/0 min.). Skupinám léčeným podávána látka v dávce 5, 0 a 20 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu x denně, skupině kontrolní pouze roztok Avicelu. Skupina intaktní bez medikace. V krvi stanoveny SOD, GSHPx, AOC, MDA, kreatinin, urea, kyselina močová; v moči kreatinin, urea, CB a sledována diuréza. Biochemické výsledky ukazují na protektivní antioxidační efekt kvercetinu a korelují s histopatologickými nálezy. Práce byla podpořena grantem IGA VFU 7/2004. Kacířová I., Grundmann M. Využití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava a ZSF OU Úvod: Blokátory kalciových kanálů patří s ACE inhibitory mezi léky.volby v léčbě dětské hypertenze. Nejčastěji se podává nifedipin, nověji ve formě preparátů retardovaných. Cíl: Srovnání retardovaného Cordipinu R a preparátu s řízeným uvolňováním Cordipin XL. Metoda: Skupině 0 dětských pacientů: věk (průměr ± SD) 2,8±3 roky, výška 58±22 cm a hmotnost 59±22 kg, byl podáván asi měsíc Cordipin R (denní dávka 27±,6 mg rozdělená do dvou dávek). Pak bylo provedeno ABPM, změna léčby na Cordipin XL (denní dávka 28±0,3 mg x denně) a znova ABPM. Pro statistickou analýzu párovým t-testem byly vzaty průměrné hodnoty stk, dtk a pulsové frekvence v denních a nočních hodinách. Výsledky: Účinek Cordipinu R (podávaný 2x denně) a Cordipinu XL (podávaný x denně) na stk a dtk se významně nelišil, pulsová frekvence byla při léčbě Cordipinem XL v průměru o 4 tepy/min. nižší, tento rozdíl nebyl signifikantní. Závěr: Cordipin XL lze doporučit k léčbě dětských hypertenzí vzhledem k jednoduššímu dávkování a tím i zvýšené compliance. Kalová H., 2, 3, 4, 2, 3, Petr P. Biologické, psychické a sociální dimenze kvality života u handicapovaných osob. Kvalita života u chronických onemocnění. Její rozdíly podmíněné pohlavím. ) Klinická farmakologie nemocnice Č. Budějovice a.s. 2) Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví ZSF JU, Č. Budějovice 3) Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 4) nadační fond EMA- European Medical Agency. Současný stav zpracované problematiky U chronických onemocnění, kterých v současnosti stále přibývá, se hodnocení kvality života stává jedním z rozhodujících faktorů při přijímání zásadních strategických rozhodnutí o léčbě a celkovém přístupu, jak ke konkrétnímu pacientovi tak k celé nosologické jednotce. Jako nástroje ke zjištění a hodnocení kvality života podmíněné zdravím (Health Related Quality of Life-HRQoL) slouží dotazníky typu generic, které umožňují skórování 8 domén vyhodnocením odpovědí na standardizované otázky. Je to cesta k velmi efektivnímu ohodnocení zdravotního stavu. Typickým příkladem chronického onemocnění, které provází svého nositele prakticky po celý život od stanovení diagnózy jsou kupř. chronická onemocnění pohybového aparátu, ischemická choroba srdeční, nespecifické střevní záněty a stavy po meningoencephalitis. Za použití metodiky umožňující skórování HRQoL lze hodnotit stav chronických pacientů i z jiných aspektů než čistě medicínských. Z hlediska sociologického, psychologického, ekonomického a v neposlední řadě i z hlediska celospolečenského. 2. Použitá metodika V naší práci se pokoušíme prokázat, že kvalita života u chronických onemocnění je i ve stadiu remise odlišná-nižší, nežli je tomu u standardní populace. Dále prokázat, že ženy jsou postiženy více nežli muži, a že náznaky které v tomto směru přinesly dosavadní studie budu moci potvrdit i na větším souboru. Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví Zdravotně sociální fakulty JU se touto problematikou zabývá již třetím rokem. Kvalitu života jsme hodnotili dotazníkovým nástrojem SF-36, o kvalitě života podmíněné zdravím, který je široce využíván téměř ve všech lékařských oborech a je vysoce hodnocen pro možnost zachytit i sociální rozměr kvality života. Tímto dotazníkem zjišťujeme devět (9) základních domén kvality života, a to fyzické funkce (PF), fyzické omezení rolí (RP), emoční omezení rolí (RE), fyzické nebo emoční omezení sociálních funkcí (SF), bolest (P), všeobecné duševní zdraví (MH), vitalita (EV), všeobecné vnímá- 20

Sborník abstrakt. Proceedings. České Budějovice 8 th - 10 th September 2004

Sborník abstrakt. Proceedings. České Budějovice 8 th - 10 th September 2004 České Budějovice 8. - 0. září 2004 54. farmakologické dny 6. konference klinické farmakologie. konference TDM a 8. konference DURG 0. ročník Folia PHOENIX, Supplementum /2005 Sborník abstrakt Proceedings

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša

3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša PROJEKT MW PHARM Software pro optimální farmakoterapii 3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša - optimální dávkování léčiv zejména pro nemocné s ledvinným

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

Plány CMG pro období 2005-2006 R. Hájek Čejkovice 2.4.2005

Plány CMG pro období 2005-2006 R. Hájek Čejkovice 2.4.2005 Plány CMG pro období 2005-2006 2006 R. Hájek Čejkovice 2.4.2005 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při zajištění nových léků pro léčbu nemocných s mnohočetným myelomem Seminář CMG

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE

DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE Radim J. Šrám, Ústav experimentální mediciny AV ČR sram@biomed.cas.cz Komise pro dopravu RVUR, Praha, 3. 7. 2015 17. Zasedání WHO Květen

Více

Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa

Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Přehled karbapenemů Karbapenemová antibiotika Skupina

Více

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU THE PAIN OF THE PATIENT WITH CHRONIC WOUND JITKA FRICOVÁ, MARKÉTA KOUTNÁ Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie,

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství POUŽÍVÁNÍ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY PŘÍSLUŠNÍKY ČÍNSKÉ A VIETNAMSKÉ MINORITY The use of traditional Chinese medicine by members of Chinese and Vietnamese minorities Lucie Rolantová, Valérie Tóthová 11:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ. ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/1,

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Energy news 3 1 Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Chtěli bychom Vás tímto seznámit s inovacemi kapslové řady produktů, které proběhnou

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

FrOVATrIpTAN V KráTKODOBÉ. MIgrÉNY SOUBOr KAzUISTIK

FrOVATrIpTAN V KráTKODOBÉ. MIgrÉNY SOUBOr KAzUISTIK FrOVATrIpTAN V KráTKODOBÉ preventivní LÉčBĚ MENSTrUAčNÍ MIgrÉNY SOUBOr KAzUISTIK frovatriptan for THE intermittent prevention Of Menstrual Migraine set of case reports JOLANA MARKOVá 1, JIŘí MASTíK 2,

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT Kocurek V., Smutný V. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 Motto Prof.MUDr.Vladimir A. Pavlov, DrSc: Mesodiencefalická modulace je jediná metoda

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2011 Pavla

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Křivánek I. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU J.Fiala *, P.Mazal **, M.Kolega *, P.Liškutín ** * University of West Bohemia Plzeň CZ ** Brno University of Technology

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více