DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s. Liberec a ředitel Centra rozvoje strojírenského výzkumu při VÚTS Liberec. Strojírenské fórum března 2015 DOTAČNÍ POLITIKA ČR VE VaVaI A REFORMA 2008 Reforma systému VaVaI ( ): Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze Reforma nastavila základní prvky systému podpory VaVaI, už po roce začala být dílčími kroky postupně rušena, aniž by byla nahrazena jiným systémem. Reforma přijata za předpokladu nárůstu státní podpory VaVaI o cca 2,5 mld. Kč/r (realita je o řád nižší), ale stát stále přijímal nové závazky. Po sedmi letech je důsledkem zadlužení VaVaI: o stát nemá na závazky, které přijal (deficit cca 5 mld. Kč/r) např. na závazek udržitelnosti činnosti 48 center OP VaVpI vůči EU, o vnitřní zadlužení VaV mírně rostou výdaje na vysoké školy, zachovány jsou výdaje AV ČR a snižovány jsou výdaje na výzkumné organizace a podniky aplikovaného VaV (deficit cca 10 mld. Kč/r).

2 Reforma 2008 plán a skutečnost (mil. Kč/r) Graf 1. Reforma 2008 plán a skutečnost (mil. Kč/r) Zdroj: Reforma 2008, státní rozpočet ČR , střednědobý výhled skutečnost* Reforma 2008 TŘI PILÍŘE DOTAČNÍ POLITIKY ČR VE VaVaI Podpora VaVaI ze státního rozpočtu institucionální a účelové dotace. Podpora VaVaI ze státního rozpočtu mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Graf 2. Vývoj celkových nákladů na VaV ze SR v jednotlivých letech Zdroj: Státní rozpočet ČR. 2

3 Prostředky z fondů EU (85 % EU + 15 % SR VaVaI) - OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace), OP PI (Podnikání a inovace), OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost), OP PK (Praha konkurenceschopnost). Podpora VaVaI fondů EU mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč 125 mil. Kč Graf 3: Finanční prostředky na financování programů u EU Zdroj: Státní rozpočet ČR. 3

4 Daňové úlevy (tzv. nepřímá podpora VaV), zejm. odečet nákladů na VaV od základu daně z příjmů (cca 2 mld. Kč/r). Celkově jsou výdaje na VaV v relaci k HDP v ČR nízké. Výdaje na VaVaI v ČR a jiných zemích 3,78% 3,37% 3,39% 3,09% 2,77% 2,88% 2,75% 2,24% 1,94% 1,77% 1,85% 1,49% 1,64% 1,33% 1,25% 0,76% 0,42% 0,68% 0,57% 0,76% 0,67% 0,68% 0,62% 0,52% 0,83% 0,56% 0,87% 0,93% 0,87% 1,05% 0,93% 0,95% Celkové výdaje na Vav v % HDP Podíl veřejných výdajů v % HDP Graf 4.: Výdaje na VaVaI v ČR a jiných zemích Zdroj: EUROSTAT, OECD MSTI 2013/1 4

5 PODPORA VaVaI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA Podle zákona č. 130/2002 Sb. je založena na hodnocení výsledků výzkumných organizací. Neustále se mění způsob výpočtu dotace za výsledky (daný tzv. Metodikou) a to v neprospěch aplikovaného průmyslového VaV. Např. pro podporu v roce 2012 došlo změnou způsobu hodnocení beze změny výsledků k poklesu bodového hodnocení VÚTS Liberec o 51,4 % (!), u jiných organizací k nárůstu až o 96 %. Od r se výsledky aplikovaného VaV už vůbec nehodnotí (s výjimkou patentů a odrůd) a peníze se rozdělují podle účelové podpory. Účelová podpora aplikovaného průmyslového VaV stále klesá (viz dále) a tak klesá i institucionální podpora. Z 9,5 mld. Kč/r institucionální podpory na rozvoj VO je tak pro VO v působnosti MPO určeno pouze 150 mil. Kč/r. 5

6 PROPORCE INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ Stejně zásadním problémem jako způsob výpočtu dotace za výsledky je poměr výsledků základního a aplikovaného výzkumu. Do r byl poměr 85 : 15 ve prospěch základního výzkumu, nyní je cca 82,5 : 17,5. ČR je země, jejíž ekonomika je nejvíce na světě závislá na průmyslu a exportu, ale dlouhodobě preferuje podporu základního výzkumu (!). Výdaje na základní a aplikovaný VaV ve vyspělých zemích 100% 75% 23% aplikovaný výzkum a vývoj základní výzkum 50% 87% 69% 76% 79% 77% 25% 0% 31% 24% 21% 13% Rusko Korea USA Jap. EU 27 Graf 5.: Výdaje na základní a aplikovaný VaV ve vyspělých zemích Zdroj: Status Implementation Report Key Enabling Technologies, European Commission, July 2013 Důsledkem je nadprodukce průměrných a podprůměrných článků (v citovanosti mezi 10 % nejlepších patří k nejhorším v Evropě). VO aplikovaného průmyslového VaV jsou tak nuceny k psaní článků je ekonomicky mnohem výhodnější napsat špatný článek než vymyslet dobrou technologii. 6

7 PODPORA VaVaI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ÚČELOVÁ PODPORA Výrazně klesá účelová podpora aplikovaného průmyslového VaV. TA ČR ale nepodporuje jen aplikovaný průmyslový VaV, ale i výzkum pro státní správu (program BETA), společenskovědní výzkum (program OMEGA) atd. Z prostředků MPO je cca 11 % podpory určeno pro VŠ a AV, z prostředků TA ČR je to již cca 55 %. Reálná podpora aplikovaného průmyslového VaV TA ČR je okolo 25 % jejího rozpočtu = za pouhé tři roky tak státní podpora aplikovaného průmyslového VaV klesla na méně než třetinu. Účelová podpora aplikovaného VaV MPO a TA ČR (mil. Kč/r) MPO TA ČR celkem Graf 6.: Účelová podpora aplikovaného VaV MPO a TA ČR (mil. Kč/r) Zdroj: Státní rozpočet ČR. 7

8 SMĚROVÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU NA LÉTA Z OP VaVpI vybudováno 39 regionálních (aplikačních) center za cca 21 mld. Kč a 9 center excelence (center základního výzkumu), z toho 5 velkých center na 50 mil. EURO, rovněž za cca 21 mld. Kč. U všech těchto 48 center se ČR zavázala EU zajistit jejich udržitelnost vedle prostředků z Národních programů udržitelnosti I a II (2,5 mld. Kč/r) se počítá s jejich podporou z OP VVV (Výzkum, vývoj vzdělávání) Předběžný harmonogram výzev OP VVV ale dominantně (výlučně?) počítá jen s podporou excelence a excelentních center základního výzkumu, nikoliv s podporu regionálních aplikačních center. Jde o další ilustraci dopadů dotační politiky ČR na aplikovaný průmyslový VaV. Předběžný harmonogram výzev OP VVV PODPOROVANÉ AKTIVITY Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy budování či modernizace infrastruktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dodávek částí infrastruktur či výzkumných zařízení); Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy budování či modernizace infrastruktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dodávek částí infrastruktur či výzkumných zařízení); DRUH VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY kolová průběžná Výzkumné infrastruktury průběžná Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy budování či modernizace infrastruktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dodávek částí infrastruktur či výzkumných zařízení); průběžná Zdroj: Aktuální informace o OP VVV, MŠMT ČR 8

9 ZÁVĚR Ke třetímu pilíři - nástroj daňového zvýhodnění výzkumu a vývoje je standardním prvkem podpory, který využívá řada vyspělých zemí již od 80. let minulého století (v ČR od r. 2005). V současné době se ale v ČR dochází ke značným rozporům mezi podnikatelskými subjekty, finančními úřady a soudy, což silně omezuje využití tohoto nástroje. Třetí část systému VaVaI inovace v současné době není v ČR z národních zdrojů státem podporována prakticky vůbec, k její podpoře slouží evropské zdroje (OP PI , OP PIK ). Co bude dále, až evropské peníze vyschnou, nikdo netuší. Z uvedených údajů a příkladů jasně vyplývá, že dopady dotační politiky ČR na aplikovaný průmyslový výzkum, vývoj a inovace včetně strojírenství, na výzkumné organizace a podniky v této oblasti a na konkurenceschopnost a ekonomiku ČR lze bez nadsázky označit jako likvidační. Abychom zcela nepropadli pesimismu, je třeba zmínit i některá pozitiva. Je třeba ocenit snahu MPO o podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, zejména ve strojírenství. Program APLIKACE v rámci OP PIK a národní program TRIO, pokud vše dopadne dobře, by mohly nahradit program TIP, který lze jednoznačně označit jako dosud nejlepší program podpory aplikovaného výzkumu a vývoje. Je třeba přivítat snahu úřadu místopředsedy vlády pana Bělobrádka o nastolení snad optimálního institucionálního a legislativního prostředí. Že se bude jednat o tvrdý překážkový závod pochybovat nelze. Doufám, že k dalšímu nárůstu entropie již nedojde. Byl zde vypracován podklad k diskusi k budování center aplikovaného výzkumu. Materiál je v současné době připraven k podrobnějšímu projednávání a mohl by být dobrým základem. Na závěr uvedu pro ilustraci některé údaje naší výzkumné organizace VÚTS Liberec, resp. jeho Centra rozvoje strojírenského výzkumu: Výnosy rok 2013 [%] rok 2014 [%] tržby ze zakázkového výzkumu NPU I a institucionální podpora účelová podpora 32 12! 9

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doc. Ing. Karel Šperlink,

Více

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Č.j.: V Praze dne. září 2013 Výtisk č.: Materiál pro jednání Věc: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Důvod předložení

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Regionální setkání a expertní workshop ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Resumé připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu Propojení

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Mgr. Kateřina Veselíková P RO H L Á Š E N Í TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Mgr. Kateřina Veselíková P RO H L Á Š E N Í TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY Vypracoval: Mgr. Kateřina Veselíková Vydáno dne: 13. 4. 2015 Předmět stanoviska: Ochrana práv duševního vlastnictví Datum schválení předsednictvem TA ČR: 12. 3. 2015 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR:

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více