On-line trendy PŘÍLOHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "On-line trendy PŘÍLOHY"

Transkript

1 PŘÍLOHY

2 Mediální osa času Pracovní list, tužka, nůžky (pouze pro variantu 2) min Studentům rozdáme pracovní listy. Jejich úkolem čárou spojit událost v dějinách se správným letopočtem, kdy se událost stala. Následně jim sdělíme správné řešení, případné chyby opravíme. Může následovat krátká diskuze. Varianta 2 Studenty rozdělíme do skupin s nejméně 2 studenty (záleží podle velikosti kolektivu, ideálně 4 5 studentůve skupině). Každá skupina obdrží pracovní list rozstříhaný na jednotlivé kartičky. Úkol pak zůstává stejný jako v předešlé variantě. Řešení vynález knihtisku (Johannes Gutenberg) Henry Mill patentoval první podobu psacího stroje česky psané periodické noviny - Český postilión neboli Noviny české promítán 1. film na plátno pro diváky (bratři Lumièrové) založena Československá tisková kancelář ČTK zahájeno pravidelné barevné televizní vysílání v Československu spuštěna 1. webová stránka - (Tim Berners-Lee) elektronický časopis - Neviditelný pes (Ondřej Neff, zakladatel) zkušební digitální tel. vysílání v ČR - České radiokomunikace a. s spuštění sociální sítě - Facebook v USA (Mark Zuckerberg, zakladatel)

3 Mediální osa času pracovní list Henry Mill patentoval první podobu psacího stroje 1. elektronický časopis - Neviditelný pes spuštěna 1. webová stránka - vynález knihtisku 2000 zkušební digitální tel. vysílání v ČR - České radiokomunikace a. s založena Československá tisková kancelář ČTK promítán 1. film na plátno pro diváky spuštění sociální sítě - Facebook v USA česky psané periodické noviny - Český postilión neboli Noviny české 1996 zahájeno pravidelné barevné televizní vysílání v Československu

4 Mediální mapa města Slepá mapa města, tužka 15 min Studenty rozdělíme do skupin s nejméně 2 studenty (záleží podle velikosti kolektivu, ideálně 4 5 studentů ve skupině). Každá skupina obdrží slepou mapu města. Do této slepé mapy pak zakresluje (píše) jim známá média, která v daném městě působí. Na závěr po skupinách své výsledky prezentují ostatním, lektor může případně jejich výsledky doplnit. Poznámka V případě, že ve vašem městě žádná média nepůsobí, je vhodnější vytvořit slepou mapu větší oblasti, například kraje. Toto se týká především menších obcí, kde pravděpodobnost výskytu nějakého místního média je minimální.

5 Popiš, zahraj, nakresli 2 sady kartiček, počítač (notebook), dataprojektor, promítací plátno min Studenty rozdělíme do skupin s nejméně 2 studenty (záleží podle velikosti kolektivu, ideálně 4 5 studentůve skupině). Na stůl rozložíme odděleně od sebe dvě sady kartiček (viz. příloha 2). Losem určíme pořadí týmů, jak se po sobě budou střídat. Tým, který začne hru, si zvolí jednoho člena, který bude jako první znázorňovat vylosovaný pojem. Tento hráč si nejdříve vybere jednu kartičku s pojmem z první sady a pojem na kartičce si přečte tak, aby ho nikdo jiný neviděl. Tato kartička se již zpět nevrací. Pak si vylosuje kartičku z druhé sady. Kartička určí, jakým způsobem bude dotyčný pojem znázorňovat ostatním. Tuto kartičku vrací zpět. Zvoleným způsobem se pak snaží vylosovaný pojem znázornit ostatním. Tým, který jako první správně uhádne znázorňovaný pojem, dostává bod. Týmy se pak ve znázorňování podle vylosovaného pořadí střídají, stejně tak se v dalších kolech střídají i jednotliví členové týmů. Vyhrává tým, který má nejvíce bodů. Pro způsoby znázornění platí následující pravidla: Nakresli: Pojem se kreslí pomocí myši a počítače např. v programu malování, který je součástí každého operačního programu Windows. Obraz se pomocí dataprojektoru přenáší z počítače na plátno. Kreslící hráč nesmí mluvit ani gestikulovat. Může ale například kývnutím hlavy dát najevo, že část pojmu uhodli správně. Kresba nesmí obsahovat písmena ani čísla. Popiš: Pojem musí být slovně opsán. Nesmí být použito jak slovo samotné, ani jeho část, tak ani jeho kořen nebo slovo od něj odvozené. Zahraj: Pojem musí být přiblížen pantomimicky. Znázorňující hráč nesmí ani mluvit, ani vydávat jakékoli zvuky a ani používat jakékoliv předměty nebo na ně ukazovat. Smí však ukazovat na části vlastního těla.

6 Popiš, zahraj, nakresli kartičky (uvedené pojmy jsou orientační, lektor si může připravit i jiné dle svého uvážení) 1. sada POPIŠ ZAHRAJ NAKRESLI 2. sada FACEBOOK POČÍTAČOVÝ VIRUS NETIKETA NICK AVATAR CHAT WI-FI SPAM BLOG

7 Porcování sítě Papír z flipchartu, fixy 20 min Studenty rozdělíme do skupin s nejméně 2 studenty (záleží podle velikosti kolektivu, ideálně 4 5 studentůve skupině). Každá skupina dostane prázdný papír z flipchartu a fix. Na papír si nakreslí siluetu člověka (viz. obrázek). Úkolem je se zamyslet nad tím, co lidé na internetu dělají, jaké stránky nebo služby využívají. Siluetu pak rozporcují podle toho, jak si myslí (viz. obrázek). Čím více lidí danou služby využívá, tím větší část siluety odkrojí. Každá skupina pak ostatním svůj výsledek prezentuje. Následuje diskuze.

8 Umění posuzovat a rozlišovat Počítač s připojením k internetu min Studenty rozdělíme do skupin s nejméně 2 studenty (záleží podle velikosti kolektivu, ideálně 4 5 studentů ve skupině). Každá skupina si sedne k jednomu počítači s připojením k internetu. Otevřou si internetové stránky některého Informačního centra pro mládež (dále jen ICM); jejich seznam naleznou na Na základě získaných informací o činnosti ICM pak zhodnotí jejich webové prezentace. Důraz by měl být kladen nejen na obsah, ale i na vzhled, atraktivitu, přehlednost, zda dané stránky vyhovují požadavkům mládeže. Každá skupina pak své hodnocení prezentuje ostatním. Následuje diskuze.

9 Od reality k ideálu Čistý papír (alespoň velikost A3 nebo z flipchartu), pastelky, fixy min navazuje na předešlou aktivitu Umění posuzovat a rozlišovat. Studenti zůstanou ve stejných skupinách. Každá skupina dostane prázdný papír a úkolem je nakreslit (vytvořit) úvodní stránku ICM, jak by měla ideálně vypadat. Studenti sice kreslí pouze úvodní stránku, ale zamyslí se i nad celkovou koncepcí takových ideálních stránek. Výsledky své práce pak prezentují ostatním.

10 Vygoogli a vyhraj Pro každou skupinu 1 počítač s připojením k internetu, pro lektora počítač (notebook), dataprojektor, promítací plátno, powerpointová prezentace (na přiloženém CD) 15 min Příprava: Před samotnou realizací programu je potřeba navštívit internetové stránky a změnit datum založení na Studenty rozdělíme do skupin s nejméně 2 studenty (záleží podle velikosti kolektivu, ideálně 4 5 studentů ve skupině). Každá skupina si sedne k jednomu počítači s připojením k internetu. Před zahájením soutěže studenty upozorníme, že s některými otázkami nebo odpověďmi možná nebudou souhlasit, vysvětlení přijde na závěr při vyhodnocení soutěže. Postupně jim pomocí powerpointové prezentace zadáváme otázky. Úkolem studentů je pomocí internetu vyhledat co nejdříve správné odpovědi. Skupina, která odpoví správně jako první dostává bod. Pokud ani jedna ze skupin správnou odpověď není schopna vyhledat, nečekáme příliš dlouho a pokračujeme k další otázce. Vyhrává skupina, která získá nejvíce bodů. Na závěr si ještě jednou společně projdeme otázky a studentům správné odpovědi odůvodníme. Otázky, správné odpovědi a závěrečné odůvodnění Upozornění! Ihned po ukončení programu nezapomeňte změnit datum založení Poličky zpět na správný letopočet 1265.

11 Vygoogli a vyhraj - řešení Otázky, správné odpovědi a závěrečné odůvodnění 1. Ve kterém roce bylo založeno ICM Uherské Hradiště? správná odpověď: duben 2001 odůvodnění: Tato odpověď je jediná správná. Odpověď studenti nejspíš nalezli buď přímo na webu ICM Uh. Hradiště nebo na webu Národního informačního centra pro mládež. Informace na webech jednotlivých Informačních center pro mládež by měly být aktuální a správné. 2. Potřebuji anti-malarika při cestě do Kambodži? správná odpověď: ano, ne, není nutné, záleží na zvážení odůvodnění: Všechny podobné odpovědi jsou správné. Při cestě do Kambodži antimalarika nejsou povinná, záleží na nás. Nalezená informace je správná, dává nám však možnost volby a rozhodnutí je na nás. 3. Ve kterém roce bylo založeno město Polička? Použijte Wikipedii!! správná odpověď: 1315 (Odpověď 1265 nelze uznat, neboť měla být využita Wikipedie) odůvodnění: Lektor vyzve studenty, aby se pokusili najít datum založení Poličky někde jinde než na Wikipedii. Určitě naleznout datum Proč se čísla liší? Problém je v tom, že články na Wikipedii může upravovat každý, je proto lepší si informace ověřovat z více zdrojů. Mnoho studentů na Wikipedii hledá podklady pro své seminární práce, takže pozor na to. 4. Myslíte si, že Internet Security Suite je užitečný program? správná odpověď: ano, ne, nedokážu posoudit odůvodnění: Tento program slouží k ochraně počítače, správná odpověď by tedy měla být ano. Všichni ale nejsme odborníky na IT technologie, z nalezených informací nemusíme být schopni užitečnost posoudit, někomu tento program může připadat zbytečný, zastaralý, nedostatečně účinný, má sympatie k jinému programu Proto můžeme uznat všechny odpovědi. 5. Podívejte se na twitterový účet Co je to za stránky? K čemu slouží? správná odpověď: komerční stránky, prodej triček odůvodnění: Tato stránka se na první pohled tváří různě, například jako stránka ekologických aktivistů. Při podrobném průzkumu však zjistíme, že opravdu slouží k prodeji triček. 6. Co dnes dělá Barack Obama? správná odpověď: nelze jednoznačně říct odůvodnění: Na stránkách Bílého domu případně přímo pana prezidenta lze jistě nějaký jeho program najít. Tato osoba je ale tak společensky významná a podléhá vysokému stupni ochrany, že asi nikdy nemůžeme stoprocentně říct, co právě dělá.

12 Testujeme sami sebe Papíry, tužky 10 min Lidé, kteří jsou v případě kyberšikany oběťmi, jsou také často sami agresory. Než se sami před sebou začnete cítit špatně, udělejte si níže uvedený test a zjistěte, zda i vy jste součástí problému kyberšikany. Studentům čteme jednotlivé věty a oni sami sebe ohodnotí podle níže uvedené škály, zda a kolikrát se dopustili popsané činnosti. Na závěr body sečtou a lektor přečte hodnocení. Bodovací škála 0 = nikdy 1 = 1 2krát 2 = 3 5krát 3 = více než 5krát Už jsem (se) někdy - přihlásil(a) cizím přihlašovacím jménem, abych získal(a) informace? - poslal(a) nebo online pohlednici z cizího účtu? - vydával(a) na Internetu za někoho jiného? - obtěžoval(a) nebo zastrašoval(a) někoho přes Internet? - zamlčel(a) svoji identitu s tím, aby ostatní hádali, kdo jsem? - předal(a) dál soukromou konverzaci z kecálků nebo bez souhlasu druhé zúčastněné osoby? - změnil(a) profil tak, abych někoho zmátl(a) nebo vystrašil(a)? - poslal(a) fotky nebo nějaké informace o někom na web bez jeho souhlasu? - vyhlásil(a) o někom na Internetu nebo přes kecálky hlasování o čemkoli bez jeho souhlasu? - použil(a) informace dostupné na webu k pronásledování, obtěžování, nebo matení někoho konkrétního? - poslal(a) někomu urážlivé nebo zastrašující zprávy, i když byly myšleny jako vtipy? - hovořil(a) na webu sprostě?... - přihlásil(a) někoho jiného pro nějakou aktivitu na webu bez jeho svolení? - použil(a) úmyslně takový nick v kecálcích nebo ovou adresu, která vypadá jako identita někoho jiného? - použil(a) z jakéhokoli důvodu něčí heslo bez jeho svolení? - napadl(a) cizí počítač, poslal(a) virus nebo Trojského koně? - napadl(a) někoho v interaktivní webové herně? - poslal(a) na web nadávky nebo lži o někom jiném? - zúčastnil(a) hlasování o výprasku 47 nebo poslal do webové návštěvní knihy urážlivé a sprosté příspěvky?

13 Testujeme sami sebe - hodnocení 0 5 bodů: Kybersvatoušek Gratulujeme! Jste kybersvatoušek! Vaše chování na webu je vzorné. Jen tak dál! 6 10 bodů: Kyberhazardér Inu, nejste perfektní. Sice jste se nedopustil ničeho hrozného, spíš vám šlo jen o legraci. Zkuste ale neopakovat své chování, obzvláště pokud bylo útočné. Mějte na paměti bolest, kterou vaše legrace může způsobit ostatním! bodů: Kybermizera Vaše chování na webu se musí zlepšit! Už jste se dopustil mnoha kyber-prohřešků! Mějte na paměti, že tyto praktiky jsou nebezpečné, špatné a trestuhodné. Očistěte si svůj kyber-trestní rejstřík! Více než 18 bodů: Kyberagresor Šlápněte na brzdy a okamžitě vypněte svůj počítač! Řítíte se velice špatným směrem. Beze vší pochybnosti jste kyberagresor. Odpojte se a přemýšlejte, jaké drastické důsledky může mít vaše jednání pro vás a hlavně vaše oběti pokud už k těmto důsledkům nedošlo!

14 (nejen)kyberšikana Papíry, tužky, počítače s připojením k internetu, kartičky s pojmy 30 min Příprava: Na malé kartičky napíšeme následující pojmy (na každou kartičku jeden) : Kyberšikana, outing, kybergrooming, stalking (kyberstalking), hoax, sexting Studenty rozdělíme do skupin s nejméně 2 studenty (záleží podle velikosti kolektivu, ideálně 4 5 studentů ve skupině). Každá skupina si vylosuje jednu kartičku s pojmem. Úkolem každé skupiny je vylosovaný pojem vysvětlit ostatním. Aby to ale nebylo tak jednoduché, musí tak učinit formou scénky nebo básničky. Může se stát, že studenti neznají význam vylosovaného pojmu. Pak je možno informace hledat na internetu.

15 Ledolamky Slavná osobnost Základní otázka: Kdybyste se mohli setkat s nějakou slavnou osobností (současnou nebo z minulosti), která by to byla a proč? Členové napíší jméno své osobnosti, oblast jejího působení, rozmyslí si, proč by se s ní chtěli potkat a napíší 3 otázky, které by jí chtěli položit. Následně se vytvoří libovolné Slavná osobnost čtveřice, které se vzájemně podělí o své informace. Následně můžete požádat dobrovolníky, aby se podělili o své zápisky se všemi. Základní otázka: Kdybyste se mohli setkat s nějakou slavnou osobností (současnou nebo z minulosti), která by to byla a Kreslení poslepu proč? Každý dostane papír Členové a tužku, napíší pastelku, jméno posléze své osobnosti, se mu oblast zaváží jejího oči. působení, Zadá se nějaký jednoduchý předmět, rozmyslí který mají si, proč za úkol by se nakreslit s ní chtěli (domeček, potkat a sluníčko, napíší 3 strom otázky, atd.). které by jí chtěli položit. Následně se vytvoří libovolné čtveřice, které se vzájemně podělí o své informace. Následně můžete Molekuly požádat dobrovolníky, aby se podělili o své zápisky se všemi. Studenti se pohybují chaoticky jako molekuly po místnosti a tvoří skupiny podle čísla, které určí lektor utvořte trojice, pětice, osmice apod. krátkém časovém limitu např. než napočítám do pěti. Studenti, kteří se nevejdou do skupiny, mohou v krátkém rozhovoru popsat své pocity jak se cítíš, když tě skupina nechtěla, když jsi zbyl apod.

PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENCE, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A PROGRAM PROTI ŠIKANĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENCE, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A PROGRAM PROTI ŠIKANĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENCE, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A PROGRAM PROTI ŠIKANĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, KOMENSKÉHO NÁM. 35, OKRES PŘÍBRAM Žije-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Vzhled webových stránek politických stran před volbami

Vzhled webových stránek politických stran před volbami STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2005/2006 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Vzhled webových stránek politických stran před volbami Autor: Jakub Svoboda 3.I OA a VOŠ

Více

ZELENOU! MÁŠ. Mezikulturní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele

ZELENOU! MÁŠ. Mezikulturní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele MÁŠ ZELENOU! Mezikulturní vzdělávání Metodická příručka pro učitele V rámci evropského projektu Alter Ego připravila Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s programem Varianty Člověka v Tísni a

Více

Bezpečně online. Příručka pro pedagogy základních škol. Centrum inkluze o.p.s. 2014. www.centruminkluze.cz 0

Bezpečně online. Příručka pro pedagogy základních škol. Centrum inkluze o.p.s. 2014. www.centruminkluze.cz 0 Bezpečně online Příručka pro pedagogy základních škol Centrum inkluze o.p.s. 2014 www.centruminkluze.cz 0 Obsah 1. Úvod.3 2. Co je to kyberšikana?...3 2. 1. Definice tradiční školní šikany a její hlavní

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 INTERNET A KOMUNIKAČNÍ APLIKACE Autor: JAN SOMMER Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo realizačního týmu CVLK... 2 Předmluva... 4 1. Internet a komunikační aplikace...

Více

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech Oborová uživatelská příručka pro učitele Jiří Vedral, Dagmar Kocichová, Alena Mašláňová a kolektiv Příručka

Více

Výcvik dobrovolníků. se zaměřením na program Pět P. Mgr. Šárka Koubová

Výcvik dobrovolníků. se zaměřením na program Pět P. Mgr. Šárka Koubová Výcvik dobrovolníků se zaměřením na program Pět P Mgr. Šárka Koubová Předkládaný text nabízí teoretické poznatky týkající se výcviku dobrovolníků obecně, dále popisuje rámcové schéma výcviku, které zohledňuje

Více

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu.

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Jsem snílek, či co je tohle za způsob platby ebooku? Přátelé a čtenáři.

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA C 1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: RNDr. Lenka Barčiová, PhD., Mgr. Josef Makoč,

Více