Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014"

Transkript

1 Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014 ING Commercial Banking ING Bank N.V., pobočka Praha

2 ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních službách, poskytuje úvěry, hypotéky a nabízí investice. ING navíc vystupuje jako zprostředkovatel pro produkty pojištění a penzijní produkty. Tento Přehled poplatků za bankovní služby je platný od 15. srpna Poplatky a podmínky uvedené v tomto dokumentu se vztahují na platební služby nabízené ING Bank N.V., pobočkou Praha. Statutární informace ING Bank N.V., akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemska se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v Obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod číslem spisu a jednající prostřednictvím své pobočky v Praze se sídlem na adrese Plzeňská 345/5, Praha 5, IČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložce 7930 Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

3 Definice Termíny a výrazy definované v Podmínkách pro platební služby ING nabývají stejného významu, jako termíny a výrazy uvedené v tomto Přehledu poplatků za bankovní služby, pakliže není uvedeno jinak. Dále následující termíny nabývají následujícího významu. BIC znamená Bank Identifier Code (bankovní identifikační kód), jedinečný alfanumerický identifikační kód příslušné banky nezbytný pro převody peněz mezi státy. CET znamená Central European Time (středoevropský čas), který je 1 hodinu před Coordinated Universal Time (UTC; světovým koordinovaným časem) a je používán na většině území Evropské unie. Domácí platba znamená Platební transakci, která není SEPA platbou, v domácí měně mezi dvěma účty vedenými poskytovateli platebního styku ( PPS ) ve stejném státě. DPH znamená daň z přidané hodnoty Euro platba znamená Platební transakci v EUR mezi dvěma účty, které jsou vedeny PPS ve stejném nebo různém státě Evropského hospodářského prostoru (EHP). Euro platba není zpracována na základě SEPA Credit Transfer Rulebook. ING interní platba znamená Platební transakci mezi dvěma účty vedenými v Bance. ING interní platba je zpracována ve stejný den. Intracompany znamená Platební transakci mezi dvěma nebo více účty subjektů v rámci stejné právní skupiny Zákazníka a kde alespoň jeden účet je veden Třetí bankou. Mezinárodní platba znamená Platební transakci mezi dvěma účty, které nejsou vedeny PPS ve stejném státě nebo Platební transakci mezi dvěma účty vedenými PPS ve stejném státě, která není provedena v domácí měně nebo EUR. Odchozí platba znamená Platební transakci, která je zaslána Bankou, jež vede účet Zákazníka iniciujícího tuto Platební transakci (tento účet Zákazníka je debetován). Platba znamená Platební transakci, která není inkasem. Příchozí platba znamená Platební transakci, která je přijata Bankou, která vede účet příjemce. SEPA znamená Single Euro Payments Area (SEPA), iniciativa Evropské unie pro sjednocení, zjednodušení a harmonizaci plateb. K červenci 2013 se SEPA skládala z 28 členských států Evropské unie, tří členů EEA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Monaka and Švýcarska. SEPA platba znamená Platební transakci zpracovanou na základě SEPA Credit Transfer Rulebook mezi dvěma účty vedenými PPS v členských státech SEPA. Služba vzdáleného přístupu znamená službu, která umožňuje Zákazníkovi iniciovat Platební transakci z účtu, který je veden jinou pobočkou Banky nebo jiným PPS. SWIFT MT 101 znamená žádost o platbu v mezinárodně standardizovaném formátu zprávy SWIFT MT 101. SWIFT MT 103 znamená klientskou platbu v mezinárodně standardizovaném formátu zprávy SWIFT MT 103. SWIFT MT 202 znamená platbu mezi finančními institucemi (platbu mezi bankami) v mezinárodně standardizovaném formátu zprávy SWIFT MT 202. SWIFT MT 940 znamená elektornický výpis z účtu s uvedením zůstatků a pohybů za dané období v mezinárodně standardizovaném formátu zprávy SWIFT MT 940. SWIFT MT 942 znamená elektronický výpis z účtu s uvedením pohybů v rámci dne v mezinárodně standardizovaném formátu zprávy SWIFT MT 942. TARGET2 znamená Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer 2, mezibankovní platební systém zpracování mezinárodních a domácích mezibankovních plateb, stejně jako ostatních vysokoobjemových plateb v euro v rámci Evropské unie v reálném čase. Trvalý příkaz znamená opakující se Domácí, Euro, SEPA nebo Mezinárodní platební transakci zpracovávanou v pravidelných intervalech s pevnou částkou. Třetí banka znamená jakoukoliv jinou banku nebo PPS než je Banka. Zrušení znamená žádost o zrušení Platební transakce před jejím provedením. Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

4 Podmínky Pracovní dny Informace týkající se pracovních dnů a vypořádání platebního styku naleznete na: Informace týkající se pracovních dnů TARGET naleznete na: Debetní a kreditní úrokové sazby Pokud z jakéhokoliv důvodu vykazuje účet Zákazníka vedený ING negativní (debetní) zůstatek, nebo v případě smluvené možnosti přečerpání účtu mezi ING a Zákazníkem překročí přečerpání na daném účtu povolený limit schválený Zákazníkovi, úrok z prodlení bude aplikován na výši tohoto debetního zůstatku, nebo v případě překročení na přečerpanou částku. Úrokové sazby, dle nichž jsou stanovovány úroky placené za kreditní zůstatky na běžných účtech stanoví ING dle své úvahy a budou poskytnuty na vyžádání. Směnné kurzy Pokud není dohodnuto jinak, přepočty cizích měn u mezinárodních plateb jsou prováděny dle kurzovního lístku ING Bank N.V., pobočky Praha, jak je definováno ve Všeobecných obchodních podmínkách ING Bank N.V., pobočky Praha. Tento směnný poměr se odvíjí od tržních sazeb platných v den směny. Zákazníci mohou kontaktovat ING pro další informace o směnných kurzech, najít přesný směnný poměr aplikovaný pro danou platbu na svých bankovních výpisech nebo se mohou posléze obrátit na ING. ING neúčtuje Zákazníkům žádné další směnné poplatky. Aktuální kurzovní lístek ING Bank N.V., pobočky Praha je publikován prostřednictvím systému ING Online. Následující měny jsou kotovány Bankou: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, AUD, BGN, CAD, DKK, NOK, SEK, HUF, PLN, RON, RUB, TRY. Směnné kurzy pro peněžní operace jsou kotovány v následujících měnách: USD, EUR, GBP. V případě transakcí na korporátních debetních kartách provedených v cizích měnách, jsou uplatněny příslušné směnné kurzy společnosti ČSOB určené pro transakce VISA kartami. Oprava Banka si vyhrazuje právo v jednotlivých odůvodněných případech provést automatické nebo ruční opravy platebních příkazů. Takovéto opravy jsou zpoplatněny dle tohoto Přehledu poplatků. Zrušení Zákazník je povinen zasílat instrukce s podpisy zmocněných osob. Banka přijímá pouze originály dokumentů. Doručování v papírové formě Banka má právo prodloužit čas provedení odchozích platebních příkazů o jeden pracovní den, pokud jsou platební příkazy podány v papírové formě. V případě neopakujícího se platebního příkazu v papírové formě, je možné uvést instrukci ohledně data provedení platby. Domácí / Euro / Mezinárodní platby mohou být podány v papírové formě. Nastavení, změny nebo zrušení Trvalých příkazů v papírové formě musí Banka obdržet alespoň 5 pracovních dní před datem provedení. DPH Všechny poplatky uvedené v tomto dokumentu nezahrnují DPH, pokud není výslovně uvedeno zmíněním včetně DPH. Pokud se k danému produktu vztahuje daňová povinnost a Zákazník je povinen zaplatit DPH, je užit termín Plus DPH.

5 Poplatky Poplatky a odměny, které se mohou vztahovat ke službám neuvedeným v tomto Přehledu poplatků jsou předmětem zvláštních dohod. Účty Běžný účet (v domácí nebo cizí měně) Otevření CZK 0,00 Zahrnuje otevření poplatkového účtu pro zúčtování poplatků za bankovní operace Vedení CZK 275,00 měsíčně, za účet Zavření CZK 0,00 za provedení, za účet Interaktivní kanály ING Online Local Site Zřízení CZK 540,00 za společnost Registrační poplatek Uživatele CZK 110,00 za provedení, za uživatele Správa Kanálu CZK 1.000,00 měsíčně, za společnost I-Dentity karta CZK 550,00 za položku Čtečka I-Dentity karty CZK 1.000,00 za položku Plus DPH Změna nastavení přístupových práv a limitů CZK 100,00 za provedení Dočasná změna nastavení přístupových práv a limitů CZK 1.000,00 za provedení Např. na den nebo týden Odblokování PINu CZK 200,00 za provedení V prostorách Banky Odblokování hesla CZK 200,00 za provedení, za uživatele Instalace, školení nebo oprava CZK 3.300,00 za provedení V rámci Prahy; úvodní školení není zpoplatněno Instalace, školení nebo oprava CZK 6.600,00 za provedení Mimo Prahu; úvodní školení není zpoplatněno Všechny dopisy, dokumenty a balíčky zasílané Zákazníkovi jsou zpoplatněny dodatečným poplatkem ve výši platných poplatků účtovaných kurýrem/dhl. Podmínky využívání ING Online jsou předmětem zvláštní dohody. ING Online Regional Site Správa ING Online Regional Site EUR 10,00 měsíčně, za společnost Všechny dopisy, dokumenty a balíčky zasílané Zákazníkovi jsou zpoplatněny dodatečným poplatkem ve výši platných poplatků účtovaných kurýrem/dhl. Podmínky využívání ING Online jsou předmětem zvláštní dohody. MultiCash Správa Kanálu CZK 2.000,00 měsíčně, za společnost Zahrnuje Domácí, Euro a Mezinárodní platby, informace o zůstatcích a pohybech na účtu I-Dentity karta CZK 550,00 za položku Čtečka I-Dentity karty CZK 1.100,00 za položku Plus DPH Všechny dopisy, dokumenty a balíčky zasílané Zákazníkovi jsou zpoplatněny dodatečným poplatkem ve výši platných poplatků účtovaných kurýrem/dhl. Podmínky využívání MultiCash jsou předmětem zvláštní dohody. Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

6 Platební služby Služba vzdáleného přístupu Mandát pro přijímání MT 101 od ostatních CZK 150,00 měsíčně, za účet PPS Změna/zrušení mandátu pro přijímání CZK 75,00 za provedení MT 101 Mandát pro přijímání žádosti o inkaso CZK 150,00 měsíčně, za žádost Změna/zrušení mandátu pro přijímání žádosti o inkaso CZK 75,00 za provedení Výkaznictví účtů, pohybů a poplatků Elektronické výkaznictví V rámci dne ING běžný účet CZK 0,00 měsíčně, za účet V elektronickém bankovnictví V rámci dne Třetí bance CZK 550,00 měsíčně, za SWIFT adresu Výpis z účtu SWIFT MT 942 V rámci dne Od Třetí banky CZK 0,00 měsíčně, za účet Služba dostupná v ING Regional Site Za dané období ING běžný účet CZK 0,00 měsíčně, za účet V elektronickém bankovnictví Výpis z účtu SWIFT MT 940 nebo MT 950 Za dané období Třetí bance CZK 550,00 měsíčně, za SWIFT adresu Za dané období Od Třetí banky CZK 0,00 měsíčně, za účet Služba dostupná v ING Regional Site Konfirmace Debetní CZK 550,00 měsíčně, za SWIFT adresu Kreditní CZK 550,00 měsíčně, za SWIFT adresu Kreditní a debetní CZK 550,00 měsíčně, za SWIFT adresu MT 900 MT 910 MT 900 a MT 910 Výkaznictví v papírové nebo PDF formě (do 31.prosince 2014) Papírový nebo PDF čtvrtletní výpis z účtu CZK 110,00 čtvrtletně, za účet na jednu adresu Papírový nebo PDF čtvrtletní výpis z účtu CZK 110,00 čtvrtletně, za účet na jakoukoliv další adresu Papírový nebo PDF měsíční výpis z účtu CZK 110,00 měsíčně, za účet na jednu adresu Papírový nebo PDF měsíční výpis z účtu CZK 110,00 měsíčně, za účet na jakoukoliv další adresu Papírový nebo PDF týdenní výpis z účtu CZK 165,00 měsíčně, za účet na jednu adresu Papírový nebo PDF týdenní výpis z účtu CZK 165,00 měsíčně, za účet na jakoukoliv další adresu Papírový nebo PDF denní výpis z účtu CZK 440,00 měsíčně, za účet na jednu adresu Papírový nebo PDF denní výpis z účtu CZK 440,00 měsíčně, za účet na jakoukoliv další adresu Dodatečný papírový nebo PDF výpis z účtu CZK 110,00 za položku Z běžného roku CZK 220,00 za položku Starší než z běžného roku Výpis úroků z účtu CZK 550,00 měsíčně, za účet Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

7 Výkaznictví v PDF formě (prostřednictvím elektronického kanálu, od 1.ledna 2015) PDF čtvrtletní výpis z účtu CZK 100,00 čtvrtletně, za účet PDF měsíční výpis z účtu CZK 100,00 měsíčně, za účet PDF týdenní výpis z účtu CZK 150,00 měsíčně, za účet PDF denní výpis z účtu CZK 400,00 měsíčně, za účet Dodatečný PDF výpis z účtu CZK 100,00 za položku Z běžného roku CZK 200,00 za položku Starší než z běžného roku PDF výpis úroků z účtu CZK 500,00 měsíčně, za účet PDF výpis z karetního účtu CZK 65,00 měsíčně, za účet Dodatečný PDF výpis z karetního účtu CZK 100,00 za položku Z běžného roku CZK 200,00 za položku Starší než z běžného roku Výkaznictví v papírové formě (od 1.ledna 2015) Papírový čtvrtletní výpis z účtu CZK 600,00 čtvrtletně, za účet Papírový měsíční výpis z účtu CZK 600,00 měsíčně, za účet Papírový týdenní výpis z účtu CZK 1.000,00 měsíčně, za účet Papírový denní výpis z účtu CZK 2.000,00 měsíčně, za účet Dodatečný papírový výpis z účtu CZK 600,00 za položku Z běžného roku CZK 2.000,00 za položku Starší než z běžného roku Papírový výpis úroků z účtu Papírový výpis z karetního účtu CZK CZK 2.000,00 600,00 měsíčně, za účet měsíčně, za účet Dodatečný papírový výpis z karetního účtu CZK 600,00 za položku Z běžného roku CZK 2.000,00 za položku Starší než z běžného roku Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

8 Typy odchozích plateb Pro určení typu odchozí platby, prosím, použijte schéma znázorněné níže.¹ SEPA státy: Belgie (EUR), Bulharsko (BGN), Česká republika (CZK), Dánsko (DKK), Estonsko (EUR), Finsko (EUR), Francie (EUR), Chorvatsko (HRK), Irsko (EUR), Itálie (EUR), Kypr (EUR), Litva (LTL), Lotyšsko (EUR), Lucembursko (EUR), Maďarsko (HUF), Malta (EUR), Německo (EUR), Nizozemsko (EUR), Polsko (PLN), Portugalsko(EUR), Rakousko (EUR), Rumunsko (RON), Řecko (EUR), Slovensko (EUR), Slovinsko (EUR), Spojené království (GBP), Španělsko (EUR), Švédsko (SEK), stejně tak tři EEA státy: Island (ISK), Lichtenštejnsko (CHF) a Norsko (NOK), dále Monako (EUR) a Švýcarsko (CHF). ¹ Do 31. prosince 2014 neplatí pro Estonsko, dále neplatí pro holandské expresní platby. Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

9 Odchozí platby Standardní (datum vypořádání přípisu platby korespondenční bankou je jeden den po dni platby) Domácí platba CZK 6,00 za transakci Platí také po provedení platby jako odpovědi na žádost o inkaso nebo pro platbu na základě Trvalého příkazu Žádost o inkaso CZK 6,00 za žádost Prostřednictvím elektronického bankovnictví Euro platba CZK 330,00 za transakci Mezinárodní platba CZK 330,00 za transakci Expresní (urgentní; datum vypořádání přípisu platby korespondenční bankou je stejné jako den platby) Domácí platba CZK 1.000,00 za transakci CZK 83,00 za transakci Pouze pro MT 202 Euro platba CZK 1.000,00 za transakci CZK 83,00 za transakci Pouze pro MT 202 Mezinárodní platba CZK 1.000,00 za transakci CZK 83,00 za transakci Pouze pro MT 202 Platba v exotické měně CZK 1.000,00 Částka platby v exotické měně je konvertována do USD v návaznosti na denní směnný kurz Mezi exotické měny patří měny jiné než kotované Bankou. Pro více informací týkajících se zpracovávání plateb v daných exotických měnách, prosím, kontaktujte Banku. Intracompany Domácí platba CZK 330,00 za transakci Pouze Třetím bankám Euro platba CZK 330,00 za transakci Pouze Třetím bankám Mezinárodní platba CZK 330,00 za transakci Pouze Třetím bankám ING interní platba Domácí platba CZK 0,00 za transakci Bez ohledu na konverzi Euro platba CZK 0,00 za transakci Bez ohledu na konverzi Mezinárodní platba CZK 0,00 za transakci Bez ohledu na konverzi Příchozí platby Domácí platba CZK 5,00 za transakci Euro platba CZK 150,00 za transakci Mezinárodní platba CZK 150,00 za transakci ING interní platba CZK 0,00 za transakci Bez ohledu na konverzi Domácí inkaso (mimo SEPA) Domácí inkaso Odpověď na žádost o inkaso (účet je CZK 6,00 za transakci debetován) Přijetí inkasa (účet je kreditován) CZK 0,00 za dávku CZK 6,00 za transakci v dávce Přijetí ING interního inkasa CZK 6,00 za transakci v dávce Účtováno měsíčně dle počtu transakcí Účtováno měsíčně dle počtu transakcí Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

10 Šeky Bankovní šek Přijetí šeku (účet je kreditován) CZK 880,00 za transakci Plus platné poplatky DHL; pouze šeky s nominální hodnotou min. 150 EUR nebo ekvivalent (šeky v USD nejsou přijímány) Další služby Zřízení a používání Trvalého příkazu CZK 50,00 měsíčně v papírové formě Zrušení nebo změna Trvalého příkazu CZK 200,00 za provedení v papírové formě Manuálně iniciovaná platba na formuláři CZK 1.250,00 za transakci Plus poplatek za odchozí platbu Banky 1 Manuálně iniciovaná platba na jiném CZK 1.500,00 za transakci Plus poplatek za odchozí platbu než formuláři Banky 1 Modifikace platby 2 CZK 350,00 za provedení Před provedením platby Zrušení platby 2 CZK 350,00 za provedení Před provedením platby; pro jiné než finanční instituce CZK 500,00 za provedení Před provedením platby; pro finanční instituce Šetření a investigace CZK 1.000,00 za provedení Ne starší než 3 měsíce; plus poplatky za investigace účtované třetí stranou CZK 2.000,00 za provedení Starší než 3 měsíce; plus poplatky za investigace účtované třetí stranou Poplatky OUR EUR 10,00 za transakci Týká se pouze odchozích transakcí označených jako OUR Oprava platby EUR 8,00 za provedení Jakákoliv intervence, také v případě chybějícího IBAN a/nebo BIC kódu, nesprávného čísla účtu příjemce, nedostatečného zůstatku nebo platby odložené v rámci 3 pracovních dní (poté je odchozí platba zrušena bez oznámení) Přesměrování Domácích plateb na jiný CZK 5.000,00 měsíčně účet Přípis zpětnou valutou CZK 1.500,00 za transakci Plus individuální sazba (odpovídající úrokové sazbě platné v období odpovídajícímu požadované zpětné valutaci); po provedení platby Výjimka z valutace CZK 1.000,00 měsíčně, za účet Potvrzení o provedení kreditní CZK 550,00 za provedení Potvrzení o provedení debetní CZK 550,00 za provedení Zpráva pro účely auditu CZK 1.100,00 za položku Plus DPH Bankovní reference CZK 550,00 za položku Plus DPH Další bankovní úkony CZK 1.000,00 za provedení Osobní výběr pošty CZK 1.650,00 měsíčně Zpráva odeslaná faxem CZK 65,00 za stranu Do České republiky CZK 110,00 za stranu Do Evropy CZK 220,00 za stranu Jinam Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

11 Zpráva odeslaná kurýrem/dhl CZK - za provedení Poplatky účtované kurýrem/dhl Kopie SWIFT zprávy odeslané CZK 100,00 za stranu Plus DPH, Do České republiky faxem/ em CZK 300,00 za stranu Jinam Používání identifikačního zařízení CZK 100,00 měsíčně Plus DPH Odblokování identifikačního zařízení CZK 500,00 za provedení Plus DPH, 5x nesprávné zadání PIN Náhrada identifikačního zařízení CZK 2.000,00 za položku Plus DPH, Z důvodu jeho ztráty nebo poškození Ztráta identifikačního zařízení bez náhrady CZK 1.000,00 za položku 1 Manuálně iniciovaná odchozí platba může být provedena pouze jako záložní řešení.bude akceptována pouze pro Zákazníky, kteří pro komunikaci s Bankou používají elektronický kanál 2 Banka si vyhrazuje právo omezit počet modifikovaných nebo zrušených odchozích plateb Tuzemské řízení likvidity Poplatky a odměny za tuzemské řízení likvidity (domácí cash pooling) v rámci Banky jsou předmětem zvláštní dohody. Mezinárodní řízení likvidity Poplatky a odměny za mezinárodní řízení likvidity (cross-border cash balancing) jsou předmětem zvláštní dohody. Úložky Jednodenní vklady % úroková sazba stanovená Finančními trhy Termínované vklady % úroková sazba stanovená Finančními trhy Vydávání korporátních karet Korporátní debetní karta Správa VISA Business Silver CZK 2.750,00 ročně Správa VISA Business Gold CZK 4.950,00 ročně Vedení karetního účtu CZK 275,00 měsíčně Výpis z karetního účtu CZK 65,00 měsíčně Pojištění Cestovní CZK 0,00 ročně DAS pojištění CZK 0,00 ročně VISA Gold Classic CZK 0,00 ročně Zneužití ztracené/ukradené karty VISA Silver Basic CZK 135,00 ročně Zneužití ztracené/ukradené karty (do CZK) VISA Silver Classic CZK 390,00 ročně Zneužití ztracené/ukradené karty (do CZK) VISA Silver Extra CZK 800,00 ročně Zneužití ztracené/ukradené karty (do CZK) Karetní transakce Kontrola zůstatku v bankomatu ČSOB CZK 0,00 za provedení Kontrola zůstatku v jiném než ČSOB CZK 9,00 za provedení bankomatu Bezhotovostní transakce CZK 0,00 za transakci Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

12 Výběr hotovosti z ČSOB bankomatu v České CZK 6,00 za transakci republice a na Slovensku Výběr hotovosti z jiného než ČSOB CZK 35,00 za transakci bankomatu v České republice Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí CZK 100,00 za transakci Výběr hotovosti na pokladně pobočky jiné CZK 200,00 za transakci banky v České republice Výběr hotovosti na pokladně pobočky CZK 200,00 za transakci v zahraničí Změna PIN CZK 0,00 za provedení Blokace nebo stoplistace CZK 0,00 za provedení Nevrácená ukončená karta Trvalé omezení platnosti nevrácené karty CZK CZK 220, ,00 za provedení za provedení Další služby Opětovné vydání PINu CZK 220,00 za provedení Neoprávněná reklamace CZK 220,00 za provedení Náhrada karty CZK 550,00 za provedení Ztráta, zcizení, zničení plastu, změna jména atd. Expresní náhrada karty CZK 550,00 za provedení V České republice CZK 5.000,00 za provedení Jinde Změna transakčního limitu karty CZK 110,00 za provedení Poskytnutí náhradní hotovosti v zahraničí CZK 3.300,00 za provedení Hotovost Vklady a výběry bankovek a mincí prostřednictvím Cash in Transit ( CIT ; jedná se o svozy a dotace hotovosti) Poplatky a odměny za vklady a výběry bankovek prostřednictvím CIT jsou předmětem zvláštních dohod. Vklady bankovek a mincí na pokladně pobočky Vklad CZK na CZK účet 0,30% za transakci Minimum 55,00 CZK Vklad CZK na účet v cizí měně 1,00% za transakci Vklad cizí měny 1,00% za transakci Přijetí mincí nad kusů CZK 550,00 za provedení Mince musí být zabaleny dle své nominální hodnoty Výběry bankovek a mincí na pokladně pobočky Výběr CZK z CZK účtu 0,30% za transakci Minimum 55,00 CZK Výběr CZK z účtu v cizí měně 1,00% za transakci Výběr cizí měny 1,00% za transakci Penále za objednanou a nevyzvednutou CZK 1.100,00 za transakci hotovost Bankovky jsou přijímány v následujících měnách: CZK, USD, EUR a GBP, mince jsou bez omezení přijímány pouze v CZK. Pro EUR jsou přijímány pouze 1 EUR a 2 EUR mince. Výběry hotovosti nad CZK nebo USD či ekvivalentu této částky v jiných měnách je nutno oznámit s dvoudenním předstihem. Úrokové sazby Platné kreditní úrokové sazby (ING Prague Credit Base Rate) a sazby úroků z prodlení jsou dostupné na internetových stránkách Banky(http://www.ingcommercialbanking.cz/cz/o-ing/pro-klienty/urokove-sazby-ing-praha). Podmínky poplatku za kreditní zůstatek (Credit Balance Fee), pokud se aplikuje na vedení kreditních zůstatků v určité měně, jak je upraveno v ICPS, budou zveřejněny na internetových stránkách Banky (http://www.ingcommercialbanking.cz/cz/oing/pro-klienty/urokove-sazby-ing-praha). Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

13 Časové limity a dny splatnosti Standardní odchozí platba Měna Časový limit (CET) Poznámka Zúčtovací den Datum debetu Datum kreditu Elektronické bankovnictví (ING Online, Payment Factory) Standardní Domácí platba CZK 16:00 Clearingová D D D+1 platba Mezinárodní platba PLN, HUF, RON, 14:00 D D D+1 BGN, NOK, SEK, DKK, CHF, TRY, RUB EUR, GBP, USD, 15:30 D D D+1 CAD JPY, AUD 14:00 D+1 D+1 D+2 Expresní (v elektronickém bankovnictví je nutno označit jako expresní) Domácí platba CZK 12:00 Nebo v jiné měně převáděné do CZK clearingové platby Mezinárodní platba EUR, USD, GBP, 14:30 Instruovaná jako CAD CHF, PLN, HUF, RON, BGN, NOK, SEK, DKK MT 103 SDVA 9:00 Instruovaná jako MT 103 SDVA; pro DKK a SEK nelze zaručit připsání na účet příjemce v rámci stejného dne RUB, TRY 10:00 Instruovaná jako MT 103 SDVA JPY, AUD 12:00 Instruovaná jako MT 103 SDVA D D D D D D D D D D D D D+1 D+1 D+1 ING interní platba ING interní platba Jakákoliv kotovaná Bankou 16:00 Bez ohledu na konverzi D D D Doručování v papírové formě Platby iniciované v papírové formě Jakákoliv kotovaná Bankou 10:00 Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

14 Standardní odchozí platba Měna Časový limit (CET) Poznámka Zúčtovací den Datum debetu Datum kreditu SWIFT spojení Standardní (MT 103) Domácí platba CZK 16:00 Do Třetí banky D D D+1 prostřednictvím clearingu Mezinárodní platba PLN, HUF, RON, 14:00 D D D+1 BGN, NOK, SEK, DKK, CHF, TRY, RUB EUR, GBP, USD, 15:30 D D D+1 CAD JPY, AUD 14:00 D+1 D+1 D+2 Expresní (MT 103; kódové slovo 23E: SDVA nebo INTC) Domácí platba CZK 10:30 Do Třetí banky D D D prostřednictvím clearingu Mezinárodní platba EUR, USD, GBP, 14:30 D D D CAD CHF, PLN, HUF, 9:00 D D D RON, BGN, NOK, SEK, DKK RUB, TRY 10:00 D D D JPY, AUD 12:00 D+1 D+1 D+1 Expresní (MT 202) Domácí platba CZK 10:30 Přes clearing D D D Mezinárodní platba RON, DKK 9:00 D D D TRY, RUB 10:00 D D D CHF, PLN, HUF, 12:00 D D D BGN, NOK, SEK EUR, USD, GBP, CAD 15:00 D D D ING interní platba (MT 103, MT 202) ING interní platba Jakákoliv kotovaná Bankou 16:00 D D D Kreditní avízo (MT 210) 1 Domácí avízo CZK 10:30 Pro příchozí CZK platby; je nutné označit stranu/banku odesílatele Zahraniční avízo Jakákoliv kotovaná Bankou vyjma CZK COT jsou v souladu s COT příslušného typu platby v dané cizí měně 1 Požadováno pro částky vyšší než CZK nebo ekvivalent této částky v jiné měně. Banka si vyhrazuje právo provést změny výše uvedeného v souladu s místními podmínkami. Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

15 Standardní příchozí platba Měna Časový limit (CET) Poznámka Kreditováno Bance Datum kreditu Domácí příchozí platba CZK 16:00 Přijatá z clearingu D D Mezinárodní příchozí platba EUR, GBP 15:00 D D USD, CAD 15:00 D D+1 CHF, DKK, HUF, 12:00 D D PLN, BGN, RON, SEK, NOK AUD, JPY 14:00 D+1 D+2 TRY, RUB 14:00 D D+1 Expresní příchozí platba Měna Časový limit (CET Poznámka Kreditováno Bance Datum kreditu Domácí platba CZK 16:00 Přijatá z clearingu D D Mezinárodní platba EUR, GBP, USD, 15:00 D D CAD CHF, DKK, HUF, 12:00 D D PLN, BGN, RON, SEK, NOK TRY, RUB, 11:30 D D AUD, JPY 14:00 D D+1 Expresní platby zahrnují mezibankovní platby MT 200, MT 202, klientské platby MT 103 s kódovým slovem SDVA nebo INTC v poli 23E, klientské platby na základě MT 101 s kódovým slovem URGP nebo INTC v poli 23E. Banka si vyhrazuje právo měnit výše uvedené časové limity bez předchozího oznámení, jelikož časové limity jsou odvislé od domácího trhu měny a poskytovale služeb. Výkaznictví zůstatků a pohybů na účtu Frekvence Časová dostupnost (CET) V rámci dne ING běžný účet Každých 10 minut Od 09:00 do 18:00 Třetí bance Dle transakcí Od 09:00 do 18:00 Od Třetí banky Dle Třetí banky Dle Třetí banky Za dané období ING běžný účet Jedenkrát denně 08:00 D+1 Třetí bance Jedenkrát denně 08:00 D+1 Od Třetí banky Dle Třetí banky Dle Třetí banky Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

16 Dokumentární platby Vývozní akreditivy Předběžné avízo CZK 500,00 Oznámení akreditivu 0,20% paušálně Minimum 1.000,00 CZK Potvrzení akreditivu Bude stanoven individuálně Předkontrola dokumentů 0,05% paušálně Minimum 1.000,00 CZK Výplata a kontrola dokladů 0,30% paušálně Minimum 1.000,00 CZK Změna podmínek akreditivu CZK 1.000,00 Plus avizovací poplatky za navýšení Navýšení potvrzeného akreditivu CZK 1.000,00 Výlohy při nesrovnalosti v dokladech CZK 1.000,00 Rušení akreditivu, vyvedení z evidence CZK 1.000,00 při nečerpání Převod akreditivu 0,20% paušálně Minimum 1.000,00 CZK Dovozní akreditivy Předběžné avízo CZK 500,00 Otevření akreditivu 0,10% měsíčně Minimum 1.500,00 CZK Výplata a kontrola dokladů 0,30% paušálně Minimum 1.000,00 CZK Změna podmínek akreditivu CZK 1.000,00 Plus otevírací poplatek za prodloužení a/nebo navýšení Přijatá/odložená platba 0,20% měsíčně Minimum 1.000,00 CZK Výlohy při nesrovnalosti v dokladech CZK 1.000,00 Rušení akreditivu, vyvedení z evidence při nečerpání CZK 1.000,00 Vývozní inkasa Zpracování 0,20% paušálně Pro Zákazníky; minimum 1.500,00 CZK; maximum ,00 CZK 0,30% paušálně Pro ostatní; minimum 3.000,00 CZK; maximum ,00 CZK Změna inkasních podmínek CZK 1.000,00 Opětovné reklamace CZK 500,00 Účtuje se za druhou a další opětovnou reklamaci Vydávání dokladů bez placení 0,30% paušálně Minimum 1.000,00 CZK Dovozní inkasa Zpracování 0,20% paušálně Pro Zákazníky; minimum 1.500,00 CZK; maximum ,00 CZK 0,30% paušálně Pro ostatní; minimum 3.000,00 CZK; maximum ,00 CZK Změna inkasních podmínek CZK 1.000,00 Opětovné reklamace CZK 500,00 Účtuje se za druhou a další opětovnou reklamaci Vydávání dokladů bez placení CZK 500,00 Uvolnění zboží zaslaného k dispozici Bance CZK 500,00 Zřízení protestu pro neplacení CZK 500,00 Plus notářské poplatky Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

17 Směnky Vývoz Inkaso vývozní směnky 0,30% paušálně Minimum 1.500,00 CZK; maximum ,00 CZK Změna inkasních podmínek CZK 1.000,00 Opětovné reklamace CZK 500,00 Účtuje se za druhou a další opětovnou reklamaci Dovoz Úhrada dovozní směnky 0,30% paušálně Pro Zákazníky; minimum 1.500,00 CZK; maximum ,00 CZK 0,40% paušálně Pro ostatní; minimum 3.000,00 CZK; maximum ,00 CZK Změna inkasních podmínek CZK 1.000,00 Opětovné reklamace CZK 500,00 Aval Bude stanoven individuálně Odkup vývozních směnek Zpracování CZK 3.000,00 Poplatek za odkup směnky Bude stanoven individuálně Bankovní záruky Přijaté - General Avizování přijaté záruky CZK 1.500,00 Změna podmínek záruky CZK 1.000,00 Poplatek za uplatnění přijaté záruky 0,10% paušálně Minimum 1.000,00 CZK; maximum 5.000,00 CZK Poplatek za potvrzení přijaté záruky Bude stanoven individuálně Výplata CZK 450,00 Vydané - General Příplatek za vyhotovení nestandardního textu Příplatek za vystavení záruky do příštího pracovního dne CZK 2.500,00 CZK 5.000,00 Vydané úvěrový rámec/ blokace finančních prostředků Vystavení: poplatek za vydání nové bankovní záruky Bude stanoven individuálně Zpracování a vyhodnocení žádosti o vydání CZK 500,00 bankovní záruky Změna podmínek záruky CZK 1.000,00 Příslib vystavení bankovní záruky Bude stanoven individuálně Výplata CZK 450,00 Vyhotovení dokumentace spojené se změnou bankovní záruky CZK 3.000,00 Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

18 SWIFT/fax ve spojení s dokumentárními akreditivy/dokumentárními inkasy/směnkami a zárukami Doručení zprávy SWIFT CZK 150,00 za zprávu Doručení zprávy faxem CZK 50,00 za stranu Do České republiky CZK 100,00 za stranu Do Evropy CZK 200,00 za stranu Jinam Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

19 Ustanovení o ochraně osobních údajů Toto ustanovení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o tom, jak ING Bank N.V., pobočka Praha ( Banka ) nakládá s osobními údaji v rozsahu nutném pro naplnění účelů uvedených níže. Banka zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou (potenciálními) zákazníky, obchodními partnery nebo dodavateli, nebo jsou oprávněné jednat za zákazníka, jednatele či jejich zástupce, nebo návštěvníky webových stránek ING. V rámci zpracování finančních transakcí Banka také zpracovává osobní údaje a nakládá s osobními údaji fyzických osob, k nimž Banka nemá žádný vztah. Banka zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování údajů a po jejím ukončení po dobu nezbytnou s ohledem na povinnosti stanovené právními předpisy. Zákazníci, obchodní partneři a dodavatelé mohou využít toto ustanovení o ochraně osobních údajů k informování fyzických osob o předávání jejich osobních údajů Bance a následném zpracování. 1. Účely zpracování dat Banka zpracovává osobní údaje pro následující účely: posouzení a akceptace, plnění a vstupování do dohod se zákazníky, obchodními partnery a dodavateli, jakož i provádění plateb a jiných finančních transakcí, zaznamenávání a finanční vypořádávání služeb, produktů a materiálů doručených Bance a Bankou, včetně komunikace s fyzickými osobami zahrnutými ve smlouvách (např. pojištěné osoby, příjemci, zprostředkovatelé) a řešení sporů a pří; řízení vztahů se zákazníky, (cílenému) marketingu k navázání a/nebo udržení či prodloužení vztahu se zákazníkem; analýzy osobních údajů pro statistické a vědecké účely, včetně analýz pro rozvoj a zlepšování produktů Banky a/nebo svých služeb, správy účtů a zákaznických služeb; provádění podnikových procesů, (interního) manažerského výkaznictví a analýzy včetně činností jako jsou řízení aktiv společnosti, provádění interních auditů a šetření, finančnictví a účetnictví, zavádění podnikových kontrol, zavádění zařízení centrální správy pro účely zefektivnění, řízení fúzí, akvizic a odprodejů; bezpečnosti a zdraví včetně ochrany majetku ING a zákazníka, dodavatele a obchodního partnera a prokázání identity a přístupových práv zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera; dodržování souladu se zákony a předpisy, jakož i speciálními regulatorními směrnicemi daného odvětví a předpisů týkajících se praní špinavých peněz a předpisů proti financování terorismu; ochrany, bezpečnosti a integrity ING a/nebo finančního sektoru. To zahrnuje (1) rozpoznání, prevenci, prošetření a boj proti (pokusům o) protiprávní nebo nežádoucí činnosti nebo cíleným aktivitám proti Bance, skupině společností ING Bank N.V., klientům a zaměstnancům nebo jiným finančním institucím a (2) použití a účast varovných systémů (jako jsou vnitřní nebo vnější registry podvodů). 2. Sdílení osobních údajů v rámci skupiny ING Bank N.V. Banka může poskytovat osobní údaje v rámci skupiny ING Bank N.V. pro účely uvedené výše. 3. Sdílení osobních údajů se třetími stranami Pro účely uvedené výše může ING poskytovat osobní údaje v nezbytném rozsahu třetím stranám mimo skupinu ING Bank N.V. jako jsou obchodní partneři, ostatní finanční instituce, dodavatelé nebo další poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé, příjemci transakcí, soudy, regulatorní orgány, varovné systémy nebo další třetí strany zapojené do výše uvedených činností zpracování osobních údajů. 4. Předávání osobních údajů do států mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) ING Bank N.V. a společnosti této skupiny působí po celém světě. To znamená, že ING může předávat osobní údaje stranám ve státech mimo EHP. Banka bude předávat osobní údaje těmto stranám pouze pro účely výše uvedené a po splnění povinností stanovených právními předpisy. 5. Zaznamenávání telefonních hovorů a elektronické komunikace Banka může monitorovat, nahrávat, uchovávat a používat libovolné telefonní hovory, y nebo jiné formy elektronické komunikace pro následující účely: dodržování souladu se zákony a předpisy; 1 schopnosti. poskytnout důkazní materiál; 2 rozpoznání,. prevenci, prošetření podvodu či zločinu; 3 zlepšení. kvality služeb ING; a 4 školení,. vedení a hodnocení ING zaměstnanců. 5. Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

20 ING může poskytnout záznamy telefonních hovorů a elektronické komunikace příslušným orgánům v souladu se zákony a předpisy a pobočce ING, která má na starosti bezpečnostní záležitosti a/nebo zaměstnancům ING odpovědným za monitorování souladu s korporátními pravidly a předpisy. 6. Právo na přístup/úpravu a právo námitky Fyzické osoby mohou požádat o přehled nebo úpravu svých osobních údajů zpracovávaných ING; vyslovit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů ING; vyslovit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů ING pro marketingové účely; vyslovit nesouhlas s předáním svých osobních údajů jinému správci údajů; zasláním dopisu na: ING Bank N.V., pobočka Praha Plzeňská 345/ Praha 5 Česká republika Součástí žádosti musí být jednoznačné ověření Vaší totožnosti (zejména úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že jste subjektem požadovaných údajů. 7. Změna ustanovení o ochraně osobních údajů Banka si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah tohoto ustanovení. Stížnosti zákazníků Jakékoliv stížnosti týkající se platebních transakcí, které chce Zákazník podat Bance, musí být doručeny na Zákaznické oddělení Banky, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže. Přehled poplatků za bankovní služby Srpen

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. ledna 2014. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. ledna 2014. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. ledna 2014 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů za účet,

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 11. 5. 2015 I. Založení, vedení a zrušení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 1.1.2014 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 01.12.2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - Kompletkonto a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - Kompletkonto a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČTY

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Platební styk v elektronickém. Příručka uživatele

ING Bank N.V., organizační složka. Platební styk v elektronickém. Příručka uživatele ING Bank N.V., organizační složka Platební styk v elektronickém bankovnictví ING Online Příručka uživatele Přehled příkladových transakcí Typ transakce Strana 1. Platba v Kč v rámci ČR 5 2. Žádost o inkaso

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY Ceník produktů a služeb pro velké podniky OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 3 Běžné účty 3 Termínované vklady 3 Depozitní směnky 3 Vázaný účet 3 Účet úschovy

Více

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Obsah Každodenní bankovnictví Financování Investiční bankovnictví Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení

Více

2.3. Prodej a nákup valut. 1. Účty a depozita. 1.1. Běžný účet. 2.4. Zpracování hotovosti. 2.5. Ostatní hotovostní operace. 1.2.

2.3. Prodej a nákup valut. 1. Účty a depozita. 1.1. Běžný účet. 2.4. Zpracování hotovosti. 2.5. Ostatní hotovostní operace. 1.2. 1. Účty a depozita 1.1. Běžný účet Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu CZK 500 měsíčně Zrušení účtu Zrušení účtu z podnětu banky CZK 500 Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) CZK 15 Výpis z účtu

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník pro Cenový program Základ, Základ Zdarma, Plus, Plus a elinka OBSAH STRANA

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA Ceník pro cenový program Základ a Plus OBSAH STRANA Cenový program Základ- a Plus- 4 Založení, správa a zrušení Osobního účtu 4 Nastavení služeb účtu

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

VELKÉ FIRMY A KORPORACE

VELKÉ FIRMY A KORPORACE Sazebník poplatků VELKÉ FIRMY A KORPORACE s obratem nad 1,2 mld. Kč FINANČNÍ INSTITUCE Účinný od 6. 7. 2015 Obsah 1. Běžné účty a depozita 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Speciální účty 03 1.3 Termínované vklady

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.09.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.09.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Sazebník ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu

Sazebník ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu Sazebník ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro korporátní a institucionální klientelu Česká republika, ve znění k 1. 9. 2014 Obsah A

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Profesní účty 02 1.4 Zvláštní běžný

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.10.2010

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.10.2010 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 279850 w, v České

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.05.2009

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.05.2009 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný účet v rámci balíčku LBBW

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Bezhotovostní tuzemský platební styk 02 1.4 Bezhotovostní zahraniční platební

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.02.2010

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.02.2010 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České

Více

Devizové předpisy a jejich uplatňování

Devizové předpisy a jejich uplatňování Devizové předpisy a jejich uplatňování Nařízení 2560/01 Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v euro; Proč tato norma? Důvodů bylo několik, zejména je však třeba zdůraznit: Objem těchto

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více