2 Potvrďte, je-li na Vstup obrazovcevolba Skype.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Potvrďte, je-li na Vstup obrazovcevolba Skype."

Transkript

1 Vítejte ve Skype Se Skype na vašem AQUOS si můžete užívat výhod video hovorů na širokoúhlé obrazovce. Zřízení účtu Skype a uskutečňování hlasových hovorů a video-hovorů na Skypu je zdarma. Skype není náhradou za váš telefon a není možné ho používat pro tísňová volání. Pro detailní informace Skype navštivte prosím tuto webovou stránku: Volání na pevnou linku a mobilní telefony, zasílání zpráv sms (služba zasílání krátkých zpráv) a ukládání aktuálních zpráv - to vše jsou služby, které zde nejsou k dispozici. Při používání speciálních funkcí nebude pravděpodobně možné používat Skype na vašem TV. V takovémto případě, tuto funkci prosím vypněte. V závislosti na verzi Skype účastníka, kterému právě voláte, nebude případně možné aktivovat některé funkce. Skype, logo Skype a logo S a ostatní obchodní značky, uvedené v těchto pokynech jsou ochranné známky společnosti Skype Limited či dalších dceřinných společností. PŘÍPRAVA Při využívání funkcí Skype budete potřebovat následující vybavení/přípravné kroky: Širokopásmový internet Kameru pro použití u Skype TV software aktualizovaný na verzi, která podporuje používání Skype Registrovaný účet Skype nebo ovou adresu na vytvoření nového účtu Skype Kupte si kameru pro zajištění komunikace Postupujte dle pokynů na webové stránce a pořiďte si kameru, která je kompatibilní s programem Skype. Ke koupi na Kameru Skype FREETALK na zajištění komunikace společnost Sharp nedodává. Jiné kamery a webové kamery nejsou kompatibilní s AQUOS TV. Proveďte update vaší televize Pro zobrazení Vstup obrazovky stiskněte b či INPUT na vašem dálkovém ovládání. Potvrďte, je-li na Vstup obrazovcevolba Skype. Je-li tam Skype : Není nutné provádět aktualizaci. Přejděte na další stránku, ZAČÍNÁME. Není-li zde Skype : Postupujte dle pokynů na webové stránce AQUOS world krok 3 a stáhněte si aktualizovaný software na fl ash disk. Webová stránka AQUOS world: 3 Update vaší televize pomocí USB. Postupujte dle návodu na obsluhu televizoru a proveďte aktualizaci vašeho softwaru. V závislosti na kvalitě používané sítě, může dojít ke zhoršení kvality přenášeného zvuku/obrazu.

2 ZAČÍNÁME Pro spuštění Skype postupujte takto:. Připojte kameru Spojte kameru přímo s USB portem na vašem televizoru. V závislosti na vašem televizoru se může port USB pro připojení lišit. Více detailů naleznete v návodu na obsluhu televizoru. Nastavte kameru na levou horní stranu televizoru. Nepoužívejte zdířku na USB.. Zvolte na Vstup obrazovce Skype Pro zobrazení Vstup obrazovky stiskněte b či INPUT na vašem dálkovém ovládání. Stiskněte a či b a zvolte Skype. 3 Stiskněte OK nebo 4 Souhlasíte-li s podmínkami užívání, zvolte, Souhlas a stiskněte OK nebo Zobrazí se obrazovka Vítejte ve Skype.. Podmínky užívání se zobrazí pouze při prvním použití Skype. V případě, že se obrazovka Vítejte ve Skype. neobjeví, zkontrolujte prosím síťové připojení. Vítejte ve Skype. 3-. Vytvoření nového účtu Skype V případě, že již účet Skype máte, můžete ho použít a přejít k dalšímu kroku (3-. Přihlásit se u Skype). V případě, že účet Skype nemáte: Zvolte Nemáte Skype jméno? na obrazovce Vítejte ve Skype. a stiskněte OK nebo Objeví se obrazovka Vytvořit nový Skype účet. Souhlasíte-li se všemi smluvními podmínkami, zvolte, Přijmout a stiskněte OK nebo Pro více informací o smluvních podmínkách vyhledejte tento odkaz: - Podmínky poskytování služeb Skype (http://www.skype.com/intl/en/legal/terms/tou) - Skype soukromé údaje (http://www.skype.com/legal/privacy/general) 3 Zadejte vaše Jméno a příjmení, zvolte Skype jméno a Heslo a uveďte svoji adresu. ř řřě č č č ě č Skype jméno ě Heslo 4 Zvolte Založit účet a stiskněte OK nebo ě ř ě řřě ě ě

3 3-. Přihlásit se u Skype Přihlásit se se stávajícím účtem: Zadejte vaše registrované Skype jméno a Heslo. Zvolte Přihlásit se a stiskněte OK nebo V případě, že jste se přihlásili dříve na vašem televizoru, zvolte okénko Skype jméno a stiskněte OK nebo Vyberte Skype jméno z naposled používaných účtů a stiskněte OK nebo Zaškrtnutím okénka Přihlásit mne při spuštění Skype. aktivujete automatické přihlašování. UŽÍVÁNÍ SKYPE <Hlavní menu Skype> 4 Ikony stavu Online Nepřítomný Nerušit Neviditelný Přidat Kontakty Zadejte Skype jméno, nebo celé jméno Hledat 4 Zvolte Hledat a stiskněte OK nebo 5 Vyberte z výsledku hledání osobu, kterou chcete přidat a stiskněte OK nebo 6 Pomocí softwarové klávesnice vložte zprávu, ve které se představíte a pošlete ji pomocí Dokončit. Žádosti o kontakt bude zaslána osobě přidané do seznamu kontaktů. <Výběr kontaktu a spuštění videohovoru> V hlavním menu Skype zvolte Kontakty a stiskněte OK nebo Zvolte kontakt z vašeho seznamu kontaktů, který je online, a stiskněte OK nebo 3 Zvolte Videohovor a stiskněte OK nebo Kontakty Kontakty 3 ě ě Vaše jméno Skype, online stav ( ), Skype kredit a profilové foto. Foto z vaší kamery 3 Oblast pro sdělení 4 Položky menu: Kontakty, Historie, Profil a Nastavení Offl ine <Přidejte si do seznamu kontaktů vaše přátele> V případě, že nepoužíváte Skype prvně, objeví se vaše dříve registrované kontakty. Přidání dalšího kontaktu: V hlavním menu Skype zvolte Kontakty a stiskněte OK nebo Stiskněte Y (přidání kontaktu). 3 Vložte Skype jméno, adresu či celé jméno osoby, kterou chcete přidat. Kontakt volitelné menu Videohovor Hovor Zobrazit profil Přejmenovat Blokovat/odblokovat Odeslat hlasovou zprávu Odebrat Videohovor Hovor Zobrazit profil Přejmenovat Blokovat Kontakt volitelné menu Uskutečnit videohovor. Uskutečnit hlasový hovor. Zobrazit vybraný profi l kontaktu. Přejmenovat zvolenou osobu. Blokovat/odblokovat vybranou osobu, aby vás kontaktovala. Odeslat hlasovou zprávu vybranému kontaktu. (Hlasové zprávy jsou placenou službou. Pro více informací navštivte tuto webovou stránku: Odebrat osobu z vašeho seznamu kontaktů. 3

4 <Obrazovka videohovoru (normální zobrazení)> Foto z vaší kamery Místní zobrazení 3 Indikátor kvality videa (Závislé na nastavení sítě.) 3 Menu videohovorů Po spuštění videohovoru, jsou k dispozici následující možnosti: Ukončit hovor Přidržet / Obnovit Číselník Ztlumit /Zesílit (mikrofon) Zahájit video / Ukončit video Úplné zobrazení Pro změnu hlasitosti zařízení, použijte tlačítko VOLUME nebo M (ZTLUMIT) na dálkovém ovládání. <Přijímání hovorů Skype> Můžete přijímat hovory Skype i při sledování televize nebo videa. Při přijímání příchozího hovoru se objeví okénko v pravém horním rohu obrazovky. Vyberte si mezi video, audio, Zamítnout či Skrýt a stiskněte OK nebo Příchozí hovor Video Audio Zamítnout Skrýt OSTATNÍ UŽITEČNÉ FUNKCE Skype menu Historie Zobrazí historii vašeho volání. Umožňuje vám, volat osobám zobrazeným v Historii volání a přijímat či blokovat vyžádání kontaktu. Je-li čas zobrazený v Historie nepřesný, změňte nastavené hodnoty z TV menu (např. Menu > Nastavení > Individuální nastavení > Nastavení času Skype). Profil Nastavení následujících položek: Upravit profi l Upravit váš profil Online stav Změňte váš status online. 3 Nastavení Nastavení následujících položek: Celkové nastavení Změnit Heslo Nastavení videa Nastavení soukromí Blokovat kontakty Zvolte, zda se chcete přihlašovat do Skype automaticky po vstupu. Změňte vaše heslo. Změňte nastavení soukromí videa. Zvolte si, od koho chcete přijímat hovory. Nastavte osobu, kterou nechcete být vyrušováni. Výběr Zadání Nemůžete přijímat hovory, nejste-li zrovna přihlášen u Skype, je-li váš televizor v režimu standby nebo při výpadku napájení. Při používání speciálních funkcí nemůže být Skype na vašem televizoru nastaven. V takovémto případě používání této funkce prosím přerušte. 4

5 Podmínky užívání ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ. Veškeré funkce Skype jsou nabízeny za podmínek, které jsou uvedeny v licenční smlouvě Skype pro koncového uživatele.. Nesmíte propagovat, vkládat, zobrazovat, poskytovat či zpřístupňovat jakýkoli obsah, který: (a) může obsahovat: erotické materiály (včetně používání erotických výrazů, fotografi í a zobrazení nahoty); vulgární výrazy, nadávky, urážlivé či neslušné výrazy; pomluvy, urážky, nactiutrhání; urážlivé výrazy z hlediska náboženství či příslušnosti k určité rase či výrazy podporující nenávist vůči jednotlivcům či skupinám osob; propagující terorismus či jinou trestnou či nezákonnou činnost; propagující hazardní hry, alkohol, tabákové výrobky, střelné zbraně či střelivo; či jsou jinak nezákonné; nebo (b) porušují práva duševního vlastnictví jiné osoby, vlastnická práva či právo na soukromí. Ručíte za skutečnost, že vlastníte či jste oprávněni nakládat s obsahem, který vkládáte, zobrazujete, poskytujete či zpřístupňujete v rámci našeho produktu. 3. Jste výhradně odpovědný za veškerý obsah, který stahujete, nabízíte, zasíláte, přenášíte či zobrazujete pomocí Skype v rámci našeho produktu ( užívání nebo používaný ) a SHARP nenese vůči vám, ani vůči třetím osobám odpovědnost za jakýkoliv obsah, který jste užíval vy nebo jiný uživatel Skype. 4. Nejste oprávněni měnit strukturu či pokoušet se získat zdrojový kód jakéhokoliv softwaru Skype, který je součástí našich výrobků, mazat či odstraňovat z našich výrobků, kopírovat, oddělovat či jinak poskytovat třetím osobám jakýkoliv software, který je součástí našich výrobků. 5. Funkce Skype neumožňují tísňová volání. 6. SHARP nenese odpovědnost za skutečnost, kdy nebudete moci využívat funkce Skype v těchto případech: - V případě, že bude nefunkčnost způsobena problémy serveru Skype - V případě, že dojde k selhání sítě 7. SHARP A/NEBO JEHO POBOČKY NENESOU ODPOVĚDNOST, AŤ JIŽ SMLUVNÍ, V RÁMCI ZÁRUKY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO PŘEČINU), ZÁRUKY ZA VÝROBEK ČI JINÉ FORMY ZÁRUKY V TĚCHTO PŘÍPADECH: - SPECIÁLNÍ NÁHRADA ŠKODY ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ NEOMEZENÉ NÁHRADY ZA ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT, PORUCHY, POŠKOZENÍ POČÍTAČE ČI PENĚŽNÍ ZTRÁTU), KE KTERÝM DOJDE PŘI VYUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SKYPE; - VÝPADEK PŘÍJMU, OBCHODNÍ ZTRÁTY ČI UŠLÝ ZISK, KE KTERÝM DOJDE PŘI VYUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SKYPE; - JAKÉKOLIV ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ VÁMI V TOMTO DŮSLEDKU; VEŠKERÉ PŘERUŠENÍ ČI ČASOVÉ ZTRÁTY PŘI JAKÉKOLIV KOMUNIKACI PŘI POUŽÍVÁNÍ SKYPE 8. Tyto podmínky používání jsou pouze doplněním a nenahrazují žádné okolnosti, podmínky či vzdání se nároku, které byly poskytnuty při zakoupení tohoto produktu. Veškeré tyto okolnosti, podmínky a vzdání se nároku jsou platné a účinné. 9. Využívání Skype na našem výrobku je považováno za souhlas s podmínkami užívání. Jste informováni a souhlasíte se skutečností, že SHARP bude považovat využívání Skype na našem výrobku od tohoto okamžiku za souhlas s podmínkami užívání. Souhlasíte se skutečností, že používání Skype na našem výrobku probíhá na vaše vlastní riziko. 5

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS B64-4144-08 Obsah Bezpečnostní pokyny a důležité informace 4 Začínáme 8 Úvodní nastavení 8 Najdi a běž! 9 Nalezení restaurace

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

move Uživatelská příručka

move Uživatelská příručka move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení. Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM365_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme 10 Používání navigačního systému 10 Pomoc, když ji

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 5. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Hledání nápovědy 9 Podpora 9 Nápověda v přístroji 9 Dokažte s přístrojem

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

BlackBerry Q10 Smartphone. Verze:: 10.3.2. Uživatelská příručka

BlackBerry Q10 Smartphone. Verze:: 10.3.2. Uživatelská příručka BlackBerry Q10 Smartphone Verze:: 10.3.2 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-05-26 SWD-20150526094256002 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením...

Více

I8910. Uživatelská příručka

I8910. Uživatelská příručka I8910 Uživatelská příručka Používání této příručky Nejdříve čtěte! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k vašemu přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Systém

Více

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání E51 - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více