1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.CZECHWEALTH.CZ 1"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. Úvod Co to vlastně jeforex Hlavní hráči na trhu Měnové páry Jak číst forex, názvosloví Obchodní hodiny forexu Fundamenty ve forexu Technická analýza ve forexu Obchodní časové rámce Money management - řízení rizik Money management - navyšování pozic Psychologie a riziko Výběr brokera Finanční náročnost a poplatky Škola hrou - Forex demo Typy objednávek na forexu Obchodní systémy na forex Otevíráme Live účet Jste dostatečně připraveni obchodovat? Konkrétní obchodní příklad Kde hledat informace Závěr

4 1. Úvod Trhy měnových párů jsou jednou z největších příležitosti současnosti a jejich popularita stoupá geometrickou řadou. Některými výhodami mnohonásobně předčí ostatní trhy a tak obchodníci s malým kapitálem, kteří se do této doby zaměřovali pouze na akcie, najednou hromadně přecházejí na FOREX. FOREX však není trh plný pouze výhod. Je to silně konkurenční prostředí, kde brokeři mnohdy nenápadně obírají své klienty a celková neznalost trhu včetně jeho zákonitostí je pro obchodní účet téměř vždy smrtící. Proto existuje tato internetová kniha, která zdarma popisuje základní zákonitosti FOREXU a zobrazuje i informace, na co si dát pozor při výběru brokera a jak a kdy na trh vstoupit. Tento ebookzdarma je vhodný doplněk pro Manuál forexového obchodníka rozdíl mezi tímto ebookem a Manuálem forexového obchodníka spočívá v tom, že zatímco tento ebook vás pouze v základech uvede do světa Forextradingu, manuál již obsahuje konkrétní metody a znalosti na kterých se dá profitně stavět tento krásný, leč náročný byznys. 4

5 2. Co to vlastně jeforex Je dobré znát i prvopočátky měnového trhu. Historické souvislosti a postupný vývoj měn a jejich směny působí také na vliv surovin komodit, ze kterých se platidla vyráběly a jejich vzájemný vztah. Založení Mezinárodního měnového fondu a jeho úloha. Opravdová historie FOREXu sahá pouze do sedmdesatých let minulého století. Přesto je tento finanční trh největším a nejlikvidnějším trhem na světě. FOREX = International Interbank FOReignEXchange. Mezinárodní devizový trh jednoduše obchodování s cizími měnami. Jedny z prvních zmínek o ražených mincích sahají do období cca 700 let př. n. l., kdy se v Malé Asii začaly odlévat z bronzu první rádobypeníze. První ražené mince se objevili cca 550 let př. n. l., byly z elekra (přirozená slitina zlata a stříbra) a razili se v Lýdii. V období cca 140 let př. n. l. se začaly razit první židovské mince tzv. leptony (dalšími mincemi byly stříbrné šekely), kolem roku 300 př. Kr. se již běžně používají řecké mince (stříbrné drachmy) a také římské mince (stříbrný denarius, a další např. quadrans jako mince s nejmenší hodnotou). To, že mezi jednotlivými mincemi a měnami platil jakýsi směnný kurs, asi není potřeba vysvětlovat. Například 2 židovské leptony měly hodnotu 1 římského quadrantu. V Judsku, jako římské provincii se tehdy platilo v denárech i přesto, že lokální měnou byl šekel. Římané určovali velikost daní a směnárníci stanovovali směnný kurz mezi oběma měnami. Již zde byl položen prvopočáteční základ pro vznik měnového trhu. 5

6 Od té doby se peněžní trh dlouhou dobu vyvíjel a konsolidoval. Jednotlivá platidla byly většinou svázány s nějakou fyzickou surovinou většinou s takovou, ze které byly samy vyráběny. Tzn. zlato, stříbro nebo bronz. Směnný kurs mezi jednotlivými komoditami a měnami byl ponechán volnému trhu a někdy určen úřady nebo správci pověřenými vládou nebo králem. Takto to fungovalo přibližně do konce 19. století. Ke konci 19. století se prakticky po celém světě zavádí tzv. zlatý standard kdy zlato jako cenný kov slouží ke krytí jednotlivých měn a zároveň slouží jako vodítko pro přepočet jednotlivých měn zlatá měnová soustava. Trh se dál vyvíjí a v první polovině 20. století už není nutné vázat přepočet a směnu na zlato, ale místo toho bylo možné měnit konkrétní měny mezi sebou. Geopolitické, hospodářské a společenské poměry postupně ovlivnily další vývoj v oblasti měn, tak že, v roce 1945 vzniká Mezinárodní měnový fond, na jehož přípravě se podílela i exilová ČSR. Fond byl založen 22. července 1944 schválením Článků dohody (ArticlesofAgreement) na Měnové a finanční konferenci v BretonWoods v americkém státě New Hampshire. 27. prosince 1945 Články dohody podepsalo 29 vlád včetně československé, čímž tento základní dokument upravující poslání a fungování fondu vstoupil v platnost. Samotná organizace vnikla v květnu 1946 jako součást poválečných rekonstrukcí. Finanční operace Fondu byly zahájeny 1. března Společně s MMF vznikla i jeho sesterská organizace Světová banka. 6

7 Prvotním úkolem MMF bylo dohlížet a řídit systém pevných devizových kursů, kdy se hodnota všech světových měn vztahovala ke zlatu a americkému dolaru. Americká vláda ustanovila hodnotu jedné unce zlata na 35 dolarů. Tento systém se stal základem mezinárodního obchodu považovaného za motor ekonomického růstu a prosperity. Druhým základním úkolem MMF bylo poskytování krátkodobé finanční podpory zemím, které vyčerpaly své zahraniční měnové rezervy a ocitly se v potížích. O tom, že úkoly MMF nebyly jednoduché a ne vždy se zřejmě dařily plnit ideály, se kterými byl MMF zakládán, svědčí následující výrok: "Místo toho, aby Mezinárodní měnový fond plnil funkci věřitele v případě největší nouze, prosazuje zájmy mezinárodních bank a finančních institucí a jeho úloha připomíná vyhazovače v luxusním baru." Paul Hellyer, bývalý místopředseda kanadské vlády. Opravdová historie FOREXu, tak jak jej známe dnes, sahá pouze do doby před cca 35-ti lety. V roce 1973 za poměrně dramatických podmínek, kdy se de facto zhroutil systém devizových kurzů, a samotní devizoví obchodníci se za pochodu učí novým věcem a musí rychle reagovat na nové situace, vzniká vedle trhů s akciemi, opcemi a komoditami další trh. Je nový, mladý a dravý. Velmi dravý. Trh s penězi nazývaný také FOREX. Jedná se o OTC (tzv. Over-the-Counter) trh volný měnový trh. Jde jednoznačně o největší a nejzajímavější trh ze všech finančních trhů. Je otevřen 24 hodin denně (vyjma víkendů) a denní obrat je odhadován na 3 biliony dolarů. To je jeden z důvodů, proč je o tento vysoce likvidní trh mezi obchodníky takový zájem. Nyní se podíváme na to, kdo všechno se účastní tohoto největšího finančního trhu a jak jej kdo může nebo nemůže ovlivňovat. 7

8 3. Hlavní hráči na trhu Pro pochopení souvislostí dějů na trhu s měnami je dobré vědět, kdo všechno se účastní měnového trhu a jaké jsou role všech zúčastněných. Také si projdeme jednotlivé specifické skupiny a zaměříme se na pozici menších obchodníků, kteří spravují své vlastní účty. Z obecného pohledu jsou účastníky FOREX trhu tyto tři základní skupiny: Dále je můžeme rozdělit do několika specifických kategorií: 1. kategorie, která dominuje FOREX trhu, patří sem místní a mezinárodní banky, které mohou jednat pod svými jmény nebo jménem svých zákazníků. 2. kategorie, kterou tvoří národní neboli centrální banky, které mají možnost intervenovat ve prospěch měny, nebo naopak podnikat kroky k potlačení hodnoty měny. 3. zákazníci bank, kteří potřebují cizí měnu na zaplacení zahraničních faktur nebo na nakoupení zboží 4. spekulanti, drobní nebo velcí, s různou výškou vlastního kapitálu, kteří se snaží různými způsoby odhadovat pohyb a směr jednotlivých měnových párů a tím zhodnocovat svůj kapitál. 5. správci fondů 6. kategorie FOREXových makléřů, kteří jednají jako prostředníci mezi nakupujícími a prodávajícími. 8

9 Zajímavé je také rozdělení trhu z pohledu motivace jednotlivých účastníků. Jsou to tyto následující důvody: 1. Pojištění 2. Obchod 3. Arbitráž Z pohledu obyčejného člověka nás může zajímat především role MARKET MAKERů tvůrců trhu, úloha centrálních bank, vztah FOREXu a makroekonomiky, ale také pozice obchodníka spekulanta, který spravuje a investuje své finanční prostředky. BANKY tvůrci trhu Obchodují denně miliardy dolarů a to zahrnuje služby svým zákazníkům, obchody uskutečněné pro velké klienty a samozřejmě také jejich vlastní spekulace na FX trhu. Velikost jejich transakcí by jim neumožňovala obchodovat přímo s jinými bankami, proto stanoví cenu, kterou jsou ochotny za měnu akceptovat nebo za ni zaplatit. Tento proces se nazývá TVORBA TRHU. Velkými tvůrci trhu jsou například: Citigroup, HSBC, JP Morgan Chase a další CENTRÁLNÍ BANKY Politika centrálních bank a vládních institucí hraje velmi důležitou roli na FOREX trhu. Především tyto centrální banky zajišťují stabilitu příslušných zemí kontrolou zásob peněžních prostředků. Centrální banky jsou také vrcholnou institucí bankovního dozoru a určují měnovou politiku v zemi. Centrální banka plní tyto funkce: 9

10 realizace měnové politiky vykonává bankovní dohled nad ostatními bankami stanovuje devizový kurz emituje (vydává) hotové peníze (bankovky a mince) do oběhu obchodní banky u ní mají své účty vede účet státního rozpočtu spravuje devizové rezervy Hlavním nástrojem centrální banky je stanovení úrokové sazby, od které se následně odvíjejí sazby jednotlivých obchodních bank. Zvyšováním a snižováním úrokových sazeb centrální banka de facto ovládá ekonomiku státu. Pokud se podíváme na rozdělení centrálních bank podle toho, kdo je jejím vlastníkem, zjistíme, že existují tři skupiny. Centrální banky (CB) v soukromém vlastnictví (jako má např. Švýcarsko, nebo USA), řada dalších CB je v rukou státu a poslední možností je tzv. smíšené vlastnictví (jako např. v Japonsku). Vidíme, že banky, stejně jako centrální banky hrají významnou úlohu na měnovém trhu ZÁKAZNÍCI Do této skupiny patří jednotlivci, finanční instituce, investiční fondy i třeba mezinárodní společnosti. Paradoxem je, že téměř každý z nás je 10

11 součástí měnového trhu, aniž bychom si to primárně uvědomovali, a potažmo s tím souhlasili. Nezávisle na tom, jestli chceme nebo ne, stáváme se součástí FOREX trhu, když odjíždíme na dovolenou a bereme si sebou cizí měnu, nebo když nakupujeme a platíme kreditní kartou, a tak dále. I když pozice zákazníků není tak dramaticky významná jako pozice bank, nemůžeme říci, že by se FOREX bez této skupiny obešel. Patří do soukolí stejně jako ostatní skupiny, přičemž jedna druhou bezprostředně potřebuje. Do této skupiny patří i obchodník spekulant, který má možnost správným postupem a odhadem vývoje kurzu měn zhodnotit své prostředky. MAKLÉŘI Jejich hlavním úkolem je zprostředkovat a ulehčit obchod mezi dvěma stranami. Obvykle mají spojení na ostatní makléře, banky, instituce a často se také sami stávají tvůrci trhu. Je naprosto běžné, že makléři mohou nabídnout zákazníkům lepší kurs měny než banky. Makléřů je po celém světě nepřeberné množství a je proto vždy těžká volba vybrat toho nejlepšího pro své potřeby. 11

12 Mezi největší makléře na spotovém trhu patří: EBS Reuters PrebonMarshallYamane Intercapital (ICAP) Mezi nejznámější on-line FX makléře patří: FXCM FXDD FX Solutions OANDA CMS MB Trading a spousta dalších Jak si správně vybrat Forex makléře si vysvětlíme později. Nyní je čas zaměřit se na konkrétní měnové páry a jejich rozdělení. 12

13 4. Měnové páry FOREX trh je specifický svými obchody s měnovými páry. V této kapitole se podíváme na nejdůležitější světové měny i na vedlejší a exotické měny. Také si řekneme, jak se tvoří měnové páry. Vysvětlíme si termín křížové měny, i proč se používají. Na závěr si ukážeme některé slangové výrazy, aby nás nezaskočily, až o nich uslyšíme. Americký dolar je nejpoužívanější měnou na světě. Od 70-tých let minulého století je také jedinou měnou, ve které se obchoduje ropa, zemní plyn a jiná fosilní paliva. Americký dolar je hlavní světová měna a také univerzální měřítko pro ohodnocení jiné měny obchodované na FOREX trhu. HLAVNÍ MĚNY USD Americký dolar (v hovorové angličtině buck ) leader FOREXu symbol $ MMF označovaný jako US$ 13

14 EUR Euro dolar je měnou euro zóny a druhou nejvýznamnější měnou ve světovém měnovém systému symbol Oficiální geometrické parametry znaku Eura GBP Libra šterlinků další z 5ti nejobchodovanějších měn symbol Ł 14

15 CHF Švýcarský frank symbol CHF v případě politické nejistoty na východě, je frank zvýhodňován obecně před Euro dolarem JPY Japonský jen oficiální měnou Japonska, široce používán jako bankovní rezerva spolu s US dolarem a Eurem symbol v japonštině je název měny vyslovován en 15

16 VEDLEJŠÍ MĚNY Jedná se o měny volně dostupné, avšak na spotovém trhu mohou mít čas od času malou likviditu. Na forwardovém trhu může platit omezení splatnosti těchto měn na dobu maximálně do 6ti měsíců. Patří sem: Norská koruna Dánská koruna Švédská koruna Australský dolar Kanadský dolar Novozélandský dolar EXOTICKÉ MĚNY Jedná se o měny, které nejsou často obchodovatelné z důvodu malého zájmu. Mají také velmi malou likviditu. Například Singapurský dolar, Polský zlotý nebo Česká koruna Při obchodování na FOREXu se vždy obchodují měnové páry. Některé mají obrovskou likviditu, která je daná postavením obou měn z hlediska světového významu. Jiné měnové páry se obchodují skromněji a proto pro investory a spekulanty většinou nejsou zajímavé. V současné době je více než 90% všech měn obchodovatelných proti US dolaru. Po US dolaru jsou 4 nejvíce obchodovatelné měny Euro dolar (EUR), Libra šterlinků (GBP), Švýcarský frank (CHF) a Japonský jen (JPY). Všechny jsou k dispozici v dostatečném množství na spotových i forwardových trzích. 16

17 NEJVÍCE OBCHODOVANÉ A ZÁROVEŇ NEJVÍCE LIKVIDNÍ MĚNOVÉ PÁRY: KŘÍŽOVÉ MĚNY jedná se o měnové páry, které neobsahují americký dolar: EUR JPY EUR GBP EUR CHF GBP CHF GBP JPY Dříve než byly uvedeny na trh křížové měny, musely firmy při prodeji prodávat svojí měnu za americké dolary a poté prodat americké dolary za měnu země, kam svoje služby nebo výrobky prodávají. Terminologie měnových párů - slang EUR/USD = "Euro" USD/JPY = "DollarYen" GBP/USD = "Cable" or "Sterling" USD/CHF = "Swissy" USD/CAD = "DollarCanada" (CAD je uváděný jako "Loonie") AUD/USD = "AussieDollar" NZD/USD = "Kiwi" V dalším pokračování ebooku o FOREXu si povíme něco o tom, jak se správně orientovat v číslech, jak chápat názvosloví a slang, jak si spočítat kdy a kolik vyděláváme, zkrátka o tom jak číst FOREX a jak mu dobře rozumět. 17

18 5. Jak číst forex, názvosloví Vyznat se v názvosloví FOREXu a v tom jak číst a jak rozumět číslům a kódům je důležitým krokem ke správnému pochopení trhu a ke zdárnému startu kariéry obchodníka. Podíváme se na výrazy jako spread, pip value, slippage, margin, leverage nebo rollover. Kurzy měnových párů nás provázejí v každodenním životě. Třeba jako turisty, nebo jako obchodníky; pořád je potřeba sledovat aktuální kurzy měn. Pokud ale vidíme měnový kurz GBP USD = , víme přesně, co to znamená? První část GBP je základní měna. V našem případě se jedná o britskou libru. Druhá část USD je opačná neboli kotovací měna. V našem případě to bude americký dolar. Při nákupu vám měnový kurs říká, kolik budete muset zaplatit jednotek kotovací měny, abyste mohli koupit jednu jednotku základní měny. Tzn., podle našeho příkladu musíme zaplatit $1.4917, abychom nakoupili 1 britskou libru. Při prodeji vám měnový kurs říká, kolik jednotek kotovací měny dostanete, když prodáte 1 britskou libru. Tzn., podle našeho příkladu obdržíme $1.4917, když prodáme 1 britskou libru. Doufám, že nám je také již jasné, že pokud se bavíme o měnových párech a jejich kurzech, tak je velmi důležité pořadí v jakém uvádíme měnový pár. Jiný totiž bude ve stejný okamžik nominální kurz GBP USD a jiný bude nominální kurz USD GBP. Pokud si do počítače nainstalujete jakoukoliv FX obchodní platformu, uvidíte ve skutečnosti 2 čísla. První číslo je BID (nabídka) a druhé číslo je ASK (poptávka). 18

19 Zůstaneme u příkladu měnového páru GBP USD, kde můžeme vidět: BID cenu je to nabídková cena, za kterou se obchodníci pokoušejí koupit britské libry proti US dolaru. ASK cenu je to poptávková cena, za kterou obchodníci pokoušejí prodat britské libry proti US dolaru Co se děje jestliže kupujeme měnový pár? když kupujeme GBP USD o kupujeme GBP a zároveň o prodáváme USD když prodáváme GBP USD o prodáváme GBP a zároveň o kupujeme USD SPREAD Rozdíl mezi BID a ASK cenou se nazývá SPREAD. Je to podobné jako ve směnárně. Spread je totiž obecně řečeno profitem banky nebo směnárny nebo brokera. Velikost spreadu je přímo úměrný likviditě daného měnového páru. Čím vyšší likvidita, tím nižší spread. 19

20 U nejvíce obchodovaných párů jako jsou EUR USD, USD JPY se spread pohybuje obvykle do 3 bodů. U dalších velmi likvidních párů EUR JPY, GBP USD, USD CHF se spread pohybuje obvykle do 5 bodů. Ale například u měnového páru GBP CHF může spread činit 10 bodů i více. I tato teorie má však svou odvrácenou tvář. Tou jsou okamžiky, kdy je na trhu velká nervozita a očekávání velkých pohybů, například když se vyhlašují nějaké důležité zprávy. V tomto případě může mít spread úplně jinou hodnotu než jsme si řekli výše samozřejmě bude vyšší. SPREAD je důležitou hodnotou v rozhodovacím procesu každého investora a spekulanta ať už co se týká výběru brokera, tak při výběru měnového páru. Uvědomte si, že jako spekulant nakupujete za ASK cenu a prodáváte za BID cenu!!! Přesně opačně než banka, směnárna nebo broker. PIP VALUE Když jsme výše mluvili o spreadu, viděli jsme, že kurz měnového páru se udává jako desetinné číslo se 4mi desetinnými místy. Měnové páry vzrůstají o nejmenší hodnotu pohyb 1 bod neboli PIP. Jestliže se bid cena GBP USD pohne z na pohne se právě o jeden PIP. (to by bylo, aby zde také nebyla vyjímka u některých brokerů budete sledovat čísla s 5 desetinnými čísly ale to nic nemění na tom, co jsme si řekli). Na čtyři desetinná místa se kotují všechny měnové páry kromě japonského jenu JPY, ten je kotován ve všech párech na dvě desetinná místa a pohyb jednoho bodu u kurzů se dvěma desetinnými místy je ekvivalentní k pohybu kurzu se čtyřmi desetinnými místy. 20

21 Hodnota jednoho PIPu neboli PIP VALUE se bude mírně lišit u různých měnových párů a více lišit podle velikosti investice. Základem pro výpočet hodnoty PIPu je objem obchodované měny. Jeden LOT je standardizovaná objemová jednotka, která představuje objem měny v hodnotě U všech měnových párů, kdy je daná měna kotovaná k dolaru (EUR USD, GBP USD USD je vždy na druhém místě) při velikosti investice 1 LOT je hodnota PIPu $10. Pokud by pokud by objem měny byl (tzv.minilot), potom by hodnota 1 PIPu byla $1. U opačně kotovaných párů (USD CHF, USD JPY, USD CAD USD je vždy na prvním místě) je hodnota PIPu proměnná, ale neliší se řádově od předchozího příkladu. Navíc pokud trošku zapátráte po webu zjistíte, že spousta brokerů vám dokáže pomoci tzv. PIP kalkulačkou (např. nebo ), pomocí které si snadno spočítáte hodnotu PIPu u kteréhokoliv páru, i takového, kde se vůbec neobjevuje USD (např. EUR JPY). SLIPPAGE Je další věcí, na kterou je potřeba si dát pozor při plnění objednávek. Slippage neboli skluz vzniká při plnění STOP nebo LIMIT objednávek v okamžiku kdy se čekající objednávka stane tržní (MARKET) objednávkou. Tzn., pokud prakticky umístíte objednávku na nákup GBP USD jako BUY STOP a cena doputuje až k vašemu příkazu a dotkne se vaší ceny, v tom okamžiku se stává MARKET objednávkou a vy obdržíte plnění jako za příkaz market, například to je slippage. MARGIN Pro to, abyste mohli obchodovat měnové páry, musíte mít otevřený účet u některého z brokerů (výběru brokera budeme věnovat samostatnou část), který vám za zakoupení měnového páru strhne zálohu (záruku) neboli MARGIN. S tím úzce souvisí také problematika LEVERAGE pákového efektu, který je při obchodování FOREXu velmi rozšířen. Pákový efekt funguje stejně jako ve fyzice nebo v mechanice. 21

22 Zjednodušeně řečeno, při páce 100:1 můžete na zálohu $1.000 ovládat $ přitom brokeři nabízejí páky od 1:1 až po 400:1. Proto je také potřeba mít na paměti, že velká páka může přinést velké relativní zhodnocení, ale také velké ztráty. Přístup jednotlivých brokerů k MARGINU a k LEVERAGE je individuální a proto je potřeba věnovat nabízeným podmínkám dostatečnou pozornost. MARGIN CALL Pokud bude mít broker jakýkoliv důvod domnívat se, že vaše pozice je ohrožena a vaše ztráty se blíží danému marginu, bude požadovat tzv. MARGIN CALL neboli vložení další hotovosti na účet anebo ukončení pozice, abyste omezili vaše i jeho rizika. V případě, že neprovedete ani jednu z možností, broker sám zavře vaši otevřenou pozici. Ve skutečnosti je margin call dobrá věc, neboť ochraňuje nejen makléře, ale i Vás. Někteří obchodníci jsou velmi emočně zapojeni do svých obchodů, takže nejsou schopni racionálně uvažovat. Když dojde na margin call ochrání to obchodníky od větších ztrát je to taková záchranná brzda. ROLLOVER Neboli převedení. Na spotovém trhu je většinou konec pracovního dne ve 21:59 (Londýnského času - GMT). Jakékoliv ještě otevřené pozice v tomto čase jsou automaticky převedeny do dalšího obchodního dne, který opět končí ve 21:59. Převedení pozice je spojeno s úročením obchodovaných měn. Proto, aby vám broker mohl vypočítat úrok na konci dne, uzavře vám pozici a opět otevře takřka současně pozici novou. Pro vás je důležité jestli danou měnu v páru kupujeme nebo prodáváme a jaké jsou úrokové sazby mezi dvěma měnami. 22

23 Nejlépe si to ukážeme na příkladu: pokud zadáme pokyn pro nákup EUR JPY, tak víme, že úrokové sazby v EU jsou výrazně vyšší než v Japonsku. Přičemž EUR nakupujeme a JPY prodáváme. Pokud budeme pozici držet přes noc, tak vyděláme na rozdílu úrokových sazeb a tento rozdíl vám bude připsán na účet. pokud zadáme pokyn pro prodej EUR JPY (tzn., EUR prodáváme a JPY kupujeme) a budeme pozici držet přes noc, tak na rozdílu úrokových sazeb proděláme a tento rozdíl nám bude z účtu odepsán. Pro potřebu soukromého obchodníka jsou důležité a podstatné informace o velikosti spreadu, který je závislý na likviditě měnového páru. Důležité je také uvědomit si hodnotu PIPu a přizpůsobit podle toho velikost vaší investice. Je nutné počítat s marginem a slippage. Naproti tomu informace o rolloveru není podstatná pro samotné obchodování a proto bude stačit, když ji budeme pouze registrovat. Nyní se podíváme na obchodní hodiny tedy na to, kdy má FOREX otevřeno a kdy je zavíračka. 23

24 6. Obchodní hodiny forexu Ukažme si, jak probíhá jeden světoden na největším finančním trhu a na které dny si musíme dát pozor při obchodování a jak se vypořádat s nelehkým úkolem jak si uspořádat svůj vlastní obchodní den. V minuléčásti jsme si řekli něco o tom, jak se vyznat ve FOREXu, v tabulkách, v číslech a v názvosloví. Dnes se podíváme, jak je to s obchodními hodinami na FOREXu. Téma této kapitoly jsme schopni shrnout do jedné věty. FOREX NEZAVÍRÁ!!! Ale, nic není černobílé a i toto téma si zaslouží trochu obšírnější pojednání. Nechci tady dopodrobna v celé sérii textu popisovat technické, ekonomické, hospodářské a kdoví jaké ještě ukazatele a přitom se vyhnout tématu, které je po lidské stránce přirozeně na předním místě našeho zájmu: a jakou budu teda mít pracovní dobu? ano tohle je jedna z klíčových otázek (vedle té: a kolik si u vás vlastně vydělám ) které jsou vysloveny na každém výběrovém řízení. Podíváme se na odpověď z několika úhlů pohledu. Jestliže říkáme, že FOREX nikdy nezavírá, pak je to myšleno tak, že se obchoduje 24 hodin denně, po dobu 5 pracovních dní v týdnu. V našem časovém pásmu to znamená, že se začíná obchodovat v neděli večer a končí se v pátek večer. Podle US času je to od 6:00 PM EST v neděli až do 4:00 PM EST v pátek. První dobrá zpráva je, že víkendy jsou volné. Je dobré se podívat na průběh jednoho obchodního dne. FOREX obchody začínají každý den v Sydney, pak se přesunou do Tokia, následně do Londýna a končí v New Yorku. Obchodní hodiny v SEČ Trh je skutečně aktivní celý den. Podle tabulky uvedené výše si můžeme lehce domyslet, že v našem časovém pásmu pro nás budou zajímavé následující časy pro obchodování: 24

25 od 1:00 do 8.00 kdy se obchoduje souběžně v Sydney a v Tokiu od 9:00 do 10:00 obchoduje se souběžně v Tokiu a v Londýně od 14:00 do 18:00 obchoduje se souběžně v Londýně a v New Yorku Z uvedených údajů můžeme usoudit, že obchodovat se dá skutečně non-stop a záleží jen a pouze na povaze, odhodlání a strategii jednoho každého tradera, jaký čas si pro své obchodování vybere. Samozřejmě, že různé dny v týdnu mají v různých časových pásmech u různých měnových párů různou obchodní aktivitu. Statisticky je však zjištěno, že obchodně jsou nejzajímavější dny úterý a středa, kdy dochází k největším pohybům, tak jak to můžeme vidět v tabulce. * * při současné vysoké volatilitě bude vyšší rozpětí tabulka je orientační, pro hrubou představu Zapamatujte si, že: Pátky jsou hodně nepředvídatelné. Je to dáno základními charakterovými vlastnostmi člověka. Nedělejme si iluze, o tom, že slogan PÁTEK JE MALÁ SOBOTA platí jen v Čechách. Proto pokud budete obchodovat v pátek, buďte zvlášť opatrní a obezřetní. 25

26 Neděle v neděli jsou obecně velmi malé pohyby a zároveň platí stejné pravidlo jako o pátku. Prázdniny platí též pro dovolené, volné dny a svátky - banky jsou zavřené, což znamená malý objem obchodů pro jakoukoliv zemi, kde probíhají dovolené. Jistě ale bude mít větší význam z hlediska objemu obchodů svátek Independenceday v USA, než výročí Jana Husa v čechách. Vyhlašování zpráv nikdo opravdu neví kam půjde cena, když se vyhlašují důležité zprávy. Je pravda, že vyhlášení zpráv může ovlivnit dlouhodobý cenový trend, ale co se týká krátkodobého působení, můžeme říct, že měny mají tendenci překvapit nás bez ohledu na obsah samotného vyhlášení. Jak si uspořádat svůj vlastní obchodní den Je jasné, že každý člověk má jiné podmínky pro svou práci; někdo je sám a může si plánovat svůj čas bez ohledu na jiné, někdo má rodinu a musí tedy brát ohledy na členy domácnosti, někdo chodí do práce, jiný by chtěl obchodovat FOREX na plný úvazek. Vždy je ale potřeba uvažovat reálně a nezapomínat na to, že potřebuji také odpočinek relax, čas na sebe, na rodinu a na přátele. Při plánování toho, kdy budete obchodovat, nejste omezeni FOREXem, ale velmi dobře a reálně zvažujte kolik času a kdy budete obchodování věnovat. Je velmi důležité, abyste při tradingu byli tzv. v pohodě abyste se prostě cítili dobře. Nezapomeňte, že také timeframe (časový úsek, např. 30ti minutový graf) na kterém budete obchodovat se výraznou měrou podílí na vašem časovém zatížení. Nejhorší představa totiž je, že obchodujete de facto non stop, nemáte čas na sebe, manžel (ka) už s vámi ztrácí trpělivost, děti skoro nevidíte, bolí vás záda z neustálého sezení u PC, padáte únavou a klíží se vám oči; a ještě ke všemu máte nervy nadranc, protože právě proděláváte nejdelší ztrátovou sérii svého obchodování. 26

27 Začněte pomalu a třeba jen na zkoušku hledat ten optimální čas pro vaše obchody. A když vám to bude vyhovovat, můžete si postupně vaši pracovní dobu rozšiřovat. Nepřeceňujte se, ale ani se nepodceňujte. Je to jedno z mnoha důležitých rozhodnutí, které uděláte, aniž byste byli čímkoliv limitováni je to jen na vás. A pokud se rozhodnete dobře, v budoucnu se vám to jistě vrátí, neřku-li zúročí. Ale nezapomeňte, že den má jen 24 hodin! 7. Fundamenty ve forexu Definice fundamentální analýzy a jednoduché rozdělení základních ukazatelů globální fundamentální analýzy to bude hlavním předmětem této kapitoly. Dále se dozvíme, kde hledat potřebné informace a na co si dát pozor, pokud se rozhodneme jako trader obchodovat tzv. na data. V minulé kapitole jsme se zabývali obchodními hodinami na FOREX trhu a dnes si řekneme něco víc o způsobu analyzování tohoto trhu pomocí sledování fundamentálních zpráv. Fundamentální analýza je způsob, jak se dívat na trh prostřednictvím ekonomických, sociálních a politických aspektů, které ovlivňují nabídku a poptávku. Jinými slovy hledáme ekonomiku, která si vede dobře a zákonitě tak dobře si vede i její měna. Čím lépe si vede ekonomika příslušné země, tím více okolních zemí věří její měně. Obchodníci používají informace na základě recenzí, které jsou zveřejňovány na finančních webech nebo publikovány v odborných časopisech či finančních novinách každý měsíc, kromě GDP (Hrubý domácí produkt) a ECI (Index nákladu práce), které jsou vydávány čtvrtletně. Základní ukazatele globální analýzy úrokové sazby růst úrokových sazeb způsobuje růst nominálního úrokového zhodnocení dluhopisů a obligací. Úrokové sazby vyhlašují centrální banky jednotlivých států. Zde jsou internetové adresy těch nejvýznamnějších: o Bank ofcanada o Bank ofengland o United StatesFederalReservewww.federalreserve.gov o SwissNational Bank o Bank of Japan o Reserve Bank ofaustralia 27

28 o Reserve Bank of New Zealandwww.rbnz.govt.nz o EuropeanCentral Bank ekonomické ukazatele o GNP The Gross National Produkt HNP Hrubý národní produkt odkazuje na součet všeho zboží a služeb vytvořených občany USA o GDP The Gross Domestic Produkt HDP Hrubý domácí produkt indikuje hodnoty všech produktů a služeb vyprodukovaných v dané zemi bez ohledu na to, kdo vlastní aktiva nebo jaké národnosti je pracovní síla využívaná k produkci takových produktů a služeb o ConsumptionSpending Spotřební výdaje o Investmentspending Investiční výdaje o GovernmentSpending Vládní výdaje ukazatele průmyslových odvětví o IndustrialProduction Průmyslová výroba o Capacityutilization Využití kapacity o Factoryorders Podnikové objednávky o Durablegoodsorders Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby o Business inventories Podnikové zásoby 28

29 ukazatele ze stavebnictví jsou rozdělena do tří hlavních kategorií o Nově započatá bytová výstavba a udělená povolení k výstavbě o Prodej nových a existujících rodinných domků o Investice ve stavebnictví fiskální politika jako součást hospodářské politiky státu ovlivňuje ekonomiku změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní monetární politika součást hospodářské politiky státu prováděná pomocí měnových nástrojů centrální banky inflace pečlivě sledovaný ukazatel zvyšování úrokových sazeb je jednou z metod, jak udržovat inflaci v určitých mezích a podporuje místní měnu o PPI Producerprice index Index výrobních cen o CPIConsumerprice index Index spotřebitelských cen o GNP deflátor podíl současného a konstantního GNP o GDP deflátor podíl současného a konstantního GDP Commodityresearchbureau s (CRB) futures index Merchandisetrade balance Bilance obchodu se zbožím Americko japonská bilance obchodu se zbožím 29

30 pracovní ukazatele o Employment Report Zpráva o stavu zaměstnanosti (obecně nejdůležitější ukazatel) o ECI EmploymentCost Index Index mzdových nákladů o Retail Sales Maloobchodní tržby o Consumer konfidence Důvěra spotřebitelů o Motor Vehikle Sales Index prodeje motorových vozidel o Personalincome Osobní příjmy hlavní ukazatele o průměrný pracovní týden dělníků ve výrobě o průměrné týdenní nároky na státní nezaměstnanost o nové objednávky spotřebního zboží a materiálů o výkonnost prodejců o smlouvy a objednávky pro továrny a zařízení o nová vydaná stavební povolení o změna v nevyřízených objednávkách výrobců 30

31 Zdroje informací mezi nejvýznamnější zdroje zpráv patří finanční noviny Wall Street Journal, FinancialTimes, New York Times, časopis Business Week, mezi významné internetové stránky patří Reuters, Bloomberg anebo forex weby: a jiné Ukázka denního reportu událostí ve světě žlutý znak znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh oranžový znak znamená vyšší váhu dopadu na měnu a trh červený znak znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh Vidíme, že fundamentálních ukazatelů a dalších faktorů, které působí změny v kurzech měnových párů je skutečně nepřeberné množství. A někdy je velmi těžké najít skutečný vztah jednotlivých zpráv na různé měny. Nicméně fundamentální analýza je pro tradera nesmírně důležitá. I trader, který obchoduje pouze na základě technické analýzy, musí brát v úvahu vyhlašované zprávy. Všechny změny v pohybech měnových párů jsou mimo jiné bezprostředně svázány se změnami ve vládní, vojenské, nebo finanční politice hospodářských velmocí. Politické krize jsou pro trhy obvykle velmi 31

32 nebezpečné a hlavně nevyzpytatelné. Na rozdíl od očekávaných politických událostí (parlamentní volby, závěry mezistátních dohod, atd.), které se obecně uskutečňují v přesně určeném čase a poskytují trhu příležitosti tyto změny přijmout, politické krize přijdou a zapůsobí náhle. Je důležité vědět, že v takových případech se spread může roztáhnout z 5ti až na 100 pipů. Potom je potřeba jednat rychle a s chladnou hlavou, abyste se vyhnuli velkým ztrátám. Pokud se rozhodujete a zvažujete obchodování podle fundamentálních zpráv, tzv. na data, buďte si vědomi, že ne vždy trhy reagují podle očekávání. Nervozita a spekulace o možném vývoji ještě před vyhlášením důležité zprávy často vybudí falešné signály pro vstup do obchodu. Proto je důležité a nezbytné velmi pečlivě otestovat metodu vstupů a výstupů a to nejlépe na nějaké demo platformě s aktuálními, reálnými daty. V této kapitole jsme se jen velice stručně dotkli základního rozdělení fundamentů ovlivňujících FOREX. Pokud by někdo chtěl jít více do hloubky, určitě najde spoustu materiálů na internetu, kde minimálně každý větší broker má vystaveno základní teoretické minimum pro FOREX. V dalším pokračování ebooku o FOREXu se podíváme na technickou analýzu TA. 32

33 8. Technická analýza ve forexu Technická analýza je neoddiskutovatelným základem práce všech traderů moderní doby. Bez ní si dnes nedovedeme představit jediný vstup do obchodu. Stává se hýčkanou královnou i v dalších oblastech velmi úzce spojených s oblastí tradingu, jako je vývoj SW a další. V tomto přiblížení TA se dotkneme úplných základů a řekneme si o dalším možném zdroji informací. Je prakticky nemožné pojednat o technické analýze dopodrobna v rámci jedné kapitoly tak, abychom se dotkli všech jejích aspektů. Proto se pokusím ve stručnosti a jednoduchou formou udělat alespoň základní průřez technickou analýzou. Technická analýza (TA) je studium pohybu ceny. Hlavní myšlenka TA spočívá v tom, že na základě historických pohybů cen, predikujeme směr a úroveň budoucího pohybu ceny. Jinými slovy, sledujeme chování cen v grafech. Sledováním grafů můžeme určit TREND a vzory chování cen, které nám mohou pomoci nalézt dobré obchodní příležitosti. Zapamatujte si, že nejdůležitějším termínem TA je slovo TREND. Trend je Tvůj přítel. Pokud naleznete a identifikujete trend a budete obchodovat ve směru trendu, máte velkou pravděpodobnost, že vyděláte. CO JE LEPŠÍ? Můžeme si položit otázku, který typ analýzy je lepší? Fundamentální nebo technická? Ani jedna. Potřebujeme obě. Zaměření se pouze na jednu analýzu nám může způsobit nemalé problémy. Jistě, říká se, že všechny informace jsou již obsaženy v ceně a v pohybu ceny dávno před tím než se k vám dostanou. Přesto si neodpustím podotknout, že byste měli monitorovat, kdy a kde se chystají důležité zprávy ve světě, abyste alespoň očekávali možný větší pohyb ceny. Jestliže je technická analýza založena na sledování pohybu cen v historii, pak je jasné, že hlavním pracovním nástrojem tradera je GRAF. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími grafy jsou čárkový graf a svíčkový graf. V klasickém čárkovém grafu nalezneme množství čárek ilustrujících nabídku a poptávku. Každá čárka je charakterizována 4 cenami: OPEN, HIGH, LOW a CLOSE. Vzdálenost mezi HIGH a LOW cenou, říkáme RANGE, neboli rozsah. 33

34 Vzájemné porovnání těchto 5 hodnot slouží k určení pravděpodobnosti pohybu cen v budoucnu a mnoho soukromých obchodníků používá analýzu jednotlivých čárek k velmi lukrativnímu obchodování. V každé čárce je mnoho informací a chytří obchodníci toho využívají k tvorbě různých obchodních strategií a metod. OPEN Otevírací cena, za kterou se nakupují a prodávají měnové páry na začátku obchodního dne, popřípadě časového úseku, který daná čárka znázorňuje. HIGH - Nejvyšší cena, kterou kupci během dne dosáhli. Tato hodnota není až zase tak zajímavá jako OPEN nebo CLOSE ceny, nicméně pokud bude HIGH cena v daném časovém období stejně vysoko jako CLOSE, značí to velkou odhodlanost kupců k získání dané měny za jakoukoliv cenu. Tím pádem také můžeme počítat s tím, že ceny porostou výše i v dalším obchodním období. LOW - Nejnižší cena, kterou prodejci během dne dosáhli. Stejně jako HIGH není ani LOW cena příliš zajímavá, pokud ovšem není shodná s CLOSE cenou. V tomto případě se jedná o velmi negativní den a je velká pravděpodobnost, že následující den budou ceny pokračovat ve výrazném poklesu. CLOSE Zavírací cena. 34

35 Ukázka čárkového grafu Ukázka svíčkového grafu 35

36 Svíčkové grafy vznikly v 17. století v Japonsku jako pomůcka při obchodování rýže. Tělo svíčky, která má close výše než open má odlišnou barvu (většinou bílou nebo zelenou) od svíčky, která má close níže než open (ta bývá většinou černá nebo červená). Pro každého tradera je prvořadým úkolem zjistit a identifikovat TREND. Protože jak už bylo řečeno, trend je můj přítel. A obchody uskutečněné ve směru trendu bývají s velkou pravděpodobností úspěšné. Trendové čáry jsou základním stavebním kamenem při určení síly a směru trendu. Dalším důležitým pojmem technické analýzy je SUPPORT a REZISTENCE. Zajímavostí je, že mnohdy, když trh projde rezistencí, tak ta se potom následně stane supportem. A dále, čím vícekrát trh otestuje support nebo rezistenci bez proražení, tím silnější je oblast supportu nebo rezistence. 36

37 Důležité grafické vzory: dlouhodobým sledováním grafů a pohybů cen, zjistili obchodníci, že některé grafické obrazce se v grafech opakují a že je možné toho využít pro vytvoření profitu. Jednalo se o následující vzory: symetrické trojúhelníky vzestupné trojúhelníky sestupné trojúhelníky dvojitý vrchol dvojité dno hlava a ramena při hledání vhodných příležitostí pro vstup do obchodu, ale také výstup z obchodu nám tyto grafické vzory mohou pomoci správně určit a načasovat vstup do trhu. 37

38 FIBONACCI Leonardo Fibonacci byl velký italský matematik, který žil ve 13. století a který poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a taktéž i cenových řad. Fibonacciho řada čísel: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, Čísla jsou vždy součtem dvou čísel předchozích. Ve forexu se hodně používají Fibonacciho podílové ukazatele k odhadu cílů pro body výstupu z obchodu. Jak se odvozují tyto podílové ukazatele: Vezměme 4 po sobě jdoucí Fibonacciho čísla např. 13, 21, 34,55 vydělením jednoho čísla druhým dostaneme podílové ukazatele: 13/21 = (61.8%) 34/21 = (161.8%) 21/55 = (38.2%) 34/55 = (61.8%) 55/34 = (161.8%) 13/34 = (38.2%) = = 1.27 Při obchodování Forex trhu jsou tyto klíčové Fibonnacihoúrovně : Fibonacciretracementlevels (Fibonacciho úrovně zpětných pohybů) a mnohé další Fibonacciho ukazatele najdete v každém SW používaném pro technickou analýzu. Velmi mnoho obchodníků tyto úrovně aktivně používá, a proto jsou téměř nepostradatelným standardem. 38

39 DŮLEŽITÉ INDIKÁTORY A UKAZATELE Klouzavé průměry důležitý, jednoduchý ukazatel, používaný hlavně pro identifikaci trendu, predikci budoucí ceny a stanovení vhodného okamžiku pro vstup do obchodu. Bollinger pásma se používají k určení volatility trhu MACD indikátor pro identifikaci klouzavých průměrů, které naznačují nový trend Stochastic indikátor, který nám pomáhá určit, kdy je trh překoupený nebo přeprodaný RSI index relativní síly, podobný indikátor jako stochastic Williams%R také indikátor pro určení překoupené a předprodané oblasti Pivot points slouží k identifikaci důležitých supportů a rezistancí ElliotWaves Ralf Nelson Elliot vypracoval vlnovou teorii trendujícího trhu 39

40 Technická analýza je oblastí, o které již bylo napsáno mnoho informací. Předchozí text se jen otřel o malý zlomek ze základů této exaktní vědy. Přesto pokud byste se rádi komplexně zorientovali v této oblasti, je zde právě pro vás připravena kniha Ludvíka Turka Manuál technické analýzy také je možné dozvědět se něco víc o TA zde Co říci na závěr? Technická analýza je nedílnou součástí každodenního tvrdého chleba obchodníka FOREXu. Je to oblast, která se dá studovat dlouhé roky a bez jejíhož pochopení se trader nepohne z místa. TA ale není samospasitelná, tzn., pokud ji pochopíte, ale neumíte ji použít v praxi, nikdy vám nevrátí to, co jste jí věnovali. Pokud ale budete trpělivě testovat získané poznatky a učit se je aplikovat do živých obchodů, pak teprve začnete objevovat její skryté kouzlo. V příští kapitole se podíváme na časové rámce vhodné pro obchodování. 40

41 9. Obchodní časové rámce Co je to obchodní časový rámec? A na jakém časovém rámci bych měl obchodovat? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů časových rámců? Volba časového rámce je vždy kompromisem. V každém případě je žádoucí sledovat více rámců dohromady. Získáváme tak komplexnější přehled o chování a směřování trhu. A můžeme lépe vyhodnotit přicházející obchodní signály. Časový rámec je zjednodušeně řečeno časová délka jedné svíčky (čárky) na grafu. To znamená, že pokud jedna svíčka na grafu představuje 1 minutu, potom obchodujeme v časovém rámci 1 minuty. Nejobvyklejší časové rámce jsou tyto: 1 minuta M 1 5 minut M 5 15 minut M minut M 30 1 hodina H 1 4 hodiny H 4 1 den D 1 1 týden W 1 1 měsíc MN Špatná volba časového rámce bývá zpravidla jednou z příčin neúspěchu, v lepším případě nenaplněných představ obchodníků. Proto je žádoucí věnovat tomuto tématu dostatečnou pozornost. Pro nováčky v tradingu existují dva základní hnací motory. První je touha po rychlém zbohatnutí a druhý je utkvělá představa, že musím být neustále v trhu pokud chci rychle zbohatnout. Z toho důvodu si velmi často volí malé časové rámce, které umožňují velmi často obchodovat s relativně malým rizikem. Nejmenší časový rámec ale není vždy to optimální pro začínající tradery. 41

42 Jak ale poznat, který časový rámec mám obchodovat zrovna já? V první řadě je potřeba uvědomit si, že se při obchodování musím cítit dobře. Pamatujte si, že otázka časového rámce je velmi subjektivní a tam, kde se jeden cítí dobře, to druhému nemusí vůbec vyhovovat. Pro jednoho je časový rámec H 1 velmi rychlý a pro druhého příliš pomalý. Obchodní časové rámce se dělí na 3 typy: dlouhodobé krátkodobé nebo swing intradenní Analýza jednotlivých typů je v tabulce na další straně 42

43 Z uvedené tabulky je patrné, že volba vhodného časového rámce je mj. otázkou kompromisu mezi možností (ochotou) trávit u počítače 16 hodin denně a výší vašeho kapitálu. Čím menší časový rámec, tím více času musíte věnovat sledování grafů, tím více psychického a duševního napětí, tím více obchodů a to i těch neúspěšných, za cenu relativně malých STOP LOSSů, ale také relativně malých zisků. Je poctivé si také říci, že čím menší je obchodní časový rámec, tím větší váhu mají pro naše obchody také SPREADY. Naopak čím větší časový rámec si zvolíte, tím méně času strávíte u grafů, ale o to větší účet budete potřebovat pro vaše obchody. 43

44 Osobně Vám doporučuji vyzkoušejte si všechny obchodní časové rámce, abyste zjistili, který vám nejlépe vyhovuje z hlediska vaší psychiky, ale také z hlediska velikosti předpokládaných pohybů trhu, potažmo výšky riskované části vašeho účtu. Časem zjistíte, že ačkoliv obchodujete například časový rámec H 1, přesto sledujete ještě H 4 a D 1. Je dobré a účelné sledovat více rámců najednou - mít přehled o tom, co dělá a jak se chová trh na vyšších rámcích, než zrovna obchodujeme. Pomůže nám to mít lepší přehled o chování trhu jako celku a také budeme schopni lépe vyhodnotit přicházející obchodní signály. Nyní je čas se podívát na money management. 10. Money management - řízení rizik Nudná statistika a jednoduchá matematika je klíčem k úspěšnému obchodování. Objasníme si hlavní úkoly MONEY MANAGEMENTU. Podíváme se podrobně, jak velké riziko můžeme podstoupit a proč. Kolik musíme vydělat po několika ztrátových obchodech, abychom se opět dostali na původní výši kapitálu. Zjistíme, že se dá vydělat i když máme malou úspěšnost obchodů. Jednou z nejdůležitějších částí ebooku o FOREXu a obchodování na burze obecně je právě money management neboli řízení peněz. A je to právě jednoduchá matematika a statistika, na základě které zjistíme co je a co není bezpečné pro naše obchodování. Statistika nuda je má však cenné údaje známý slogan ještě známější písničky; kolik pravdy však v sobě skrývá zvlášťe pro tradery. Je statisticky dokázáno, že pokud obchodujeme bez money managementu tak HAZARDUJEME se svými penězi. 44

45 Důležité termíny z pohledu MM: drawdown pokles kapitálu (ztráta) risk/reward ratio RRR poměr risk/zisk risk na jeden obchod Co je úkolem money managementu (MM)? 1. zajistit přežití 2. zajistit malé ztráty 3. zajistit stabilní zisky ad 1 přežití zajistíme jednoduše tak, že nebudeme riskovat celý kapitál na jeden obchod, ještě lépe, určíme si, že budeme riskovat pouze určité procento kapitálu tak aby nás neohrozila ani hrůzostrašná série ztrát jdoucí za sebou (DRAWDOWN). Záleží jen na vás, jaké procento kapitálu si určíte pro své ztrátové obchody. Profesionálové hovoří o tom, že riskují na jeden obchod 2-3% celkového kapitálu. Zdá se vám to málo? O.K. můžete riskovat i více, třeba 10%, ale pojďme se společně podívat na přehlednou tabulku, kde můžeme vidět rozdíl mezi riskem 2% a 10% kapitálu, při výši účtu $10,000 a hrůzostrašné sérii 16ti ztrát. 45

46 Všimněte si, že pokud riskujeme 10% z účtu tak již po sérii sedmi ztrátových obchodů jsme na 50% původní výše našeho účtu a po 16ti ztrátách jdoucích za sebou jsme de facto na nule. Pokud riskujeme 2% kapitálu na každý obchod, tak i po 16ti ztrátách budeme na 75% původní výše účtu. Samozřejmě, že asi nebudeme obchodovat systém, který by nám nadělil 16 ztrát jdoucích za sebou. Ale pro ilustraci je to nanejvýš vhodný příklad. Proto si zapamatujme: MM nás MUSÍ ochránit před krachem. Tragedie výše uvedené tabulky nespočívá v samotné skutečnosti ztráty účtu po 16ti ztrátách, ale v tom, že s každou další ztrátou je těžší a těžší zhodnotit zbytek kapitálu na původních 100%. Podívejme se na další tabulku, která nám to jasně dokazuje. 46

47 V případě, že ztratíme 50% kapitálu, musíme zhodnotit zbytek 100%, abychom se dostali na původní výši kapitálu. V případě, že ztratíme 90% kapitálu, musíme zbylý kapitál zhodnotit 900% (!!!), abychom se dostali na původní výši kapitálu. Je to jednoduchá matematika. ÚKOLEM MONEY MANAGEMENTU JE OCHRÁNIT VÁŠ KAPITÁL. Nikdy neriskujte více ne 3% vašeho účtu. Tím také zajišťujete malé ztráty, což je druhým úkolem MM. Jak vidíme, všechny úkoly MM jdou ruku v ruce. Dalším úkolem MM je stabilizovat, popřípadě zvyšovat zisky. Zjednodušeně řečeno to jde tak, že obchodujetesystém, kdy máte možnost vydělat např. 3x více než riskujete. Potom obchodujete s tzv. RRR 3:1. Pokud váš risk je např. $500 a vaše zisky $1,500 stačí vám systém s úspěšností 50%, abyste solidně vydělávali. Opět se pojďme podívat na tabulku. 47

48 Vidíme, že v tomto případě po 10 obchodech s úspěšností 50% můžeme dosáhnout zisk $5,000. Kdykoliv obchodujeme s dobrým poměrem RRR, jsou naše šance na zisk mnohem větší, i když máme nižší procento úspěšných obchodů. Chtějte bohatnout pomalu. Ztráty přicházejí rychle a ničí nás, ale zisky se kumulují pomalu. Je potřeba to mít neustále na zřeteli a logicky uvažovat. Základem je neriskovat více než si mohu dovolit a zároveň se snažit mít systém s co největší úspěšností a co nejlepším RRR. Při tom všem si zachovat chladnou hlavu a selský rozum. Teď, když známe základy money managementu, podíváme se na navyšování obchodů. 11. Money management - navyšování pozic Positionsizing neboli navyšování pozic, je neoddělitelnou součástí money managementu. Existují různé způsoby náhledu na tuto problematiku a také různé teorie. Pravdou však zůstává, že v konečném důsledku je to záležitost subjektivní a velmi individuální. Každý člověk má jiné chápání rizika a tudíž každý pohled a každá teorie musí nutně projít testem individuality jednotlivce, než si řekne: TO JE ONO! V minulé kapitole jsme se zabývali problematikou money managementu (MM). Nedílnou součástí MM je také position-sizing (PS). Řekli jsme si o hlavních úkolech MM, z nichž nejdůležitějším je zajistit přežití. Pokud ale mluvíme o MM z pohledu PS, je zde úkol zcela jiný a to sofistikovanými metodami zajistit maximální růst kapitálu (v teoretické rovině může jít o nárůst geometrickou řadou) při dodržení základních pravidel MM, tzn. přežít. Jestliže máme systém s dobrým poměrem RRR, a dobrým procentem úspěšnosti, tak potom kvalitním PS můžeme dosáhnout neuvěřitelných výsledků. PS je ovšem dvousečná zbraň, a pokud ji špatně uchopíme, je to náš konec. Takže buď nás vynese mezi hvězdy, nebo nás pohřbí zaživa. Můžeme ho přirovnat k turbodmychadlu u kvalitního motoru v určitém okamžiku navyšuje rapidně jeho výkon. Zjednodušeně řečeno, PS nám udává, jestli máme obchodovat více, či méně kontraktů, za daných okolností, popřípadě kolik vůbec kontraktů 48

49 máme obchodovat. Kdy přidat, kdy ubrat, atd. Existuje mnoho přístupů a také mnoho různých teorií. Podívejme se na některé z nich: metoda pevně stanoveného počtu kontraktů metoda fixní investované částky metoda investování určitého % kapitálu metoda Optimal f metoda Secure f metoda Kelly f Metoda pevně stanoveného počtu kontraktů je základním modelem, který de facto neřeší možnost nárůstu kapitálu. Vstupuje se konstantním počtem kontraktů bez ohledu na velikost účtu. Metoda fixní investované částky bez ohledu na velikost účtu se investuje stále stejná suma. Například $1,000; v případě, že záloha na pozici bude činit $100, budete investovat do 10ti kontraktů. Tato metoda také nijak neřeší další možnost růstu kapitálu 49

50 Metoda investování určitého % kapitálu pro investice se použije vždy dané % celkové výše kapitálu. Toto procento si trader určí sám dle svých možností a psychologických předpokladů. Čím vyšší procento, tím vyšší potencionální zisk, ale tím také vyšší risk. VZOREC: počet kontraktů = výše kapitálu investované % / požadavek na margin Příklad: výše kapitálu = $10,000 investované % = 10% požadavek na margin = $100 počet kontraktů = $10,000 10% / $100 = 10 Metoda Optimal f optimální fixní podíl metoda odhaduje optimální % risku používá k tomu proměnnou optimal f, která se může lišit pro každý obchod. vzorec: počet kontraktů = (optimal f současná výše kapitálu / počáteční risk na počet kontraktů) / cena kontraktu kde počáteční risk = maximální ztráta v obchodě v % nevýhodou této metody je, že vám dovolí riskovat až 25% kapitálu, což je v případě většiny traderů více než smrtící zbraň. Metoda Secure f navazuje na metodu Optimal f a snaží se překonat její velké propady kapitálu, speciálním limitem maximálně přípustného propadu. Secure f řeší úkol jak zajistit maximální čistý zisk pod podmínkou, že maximální propad kapitálu (drawdown) bude menší než maximální dovolený definovaný propad kapitálu. vzorec: počet kontraktů = (secure f současná výše kapitálu / počáteční risk na počet kontraktů) / cena kontraktu kde počáteční risk = maximální ztráta v obchodě v % 50

51 Je to vylepšená metoda Optimal f, která však stále vykazuje velmi vysoké procento riskovaného kapitálu. Metoda Kelly f Tato metoda, poněkud pokročilejší definuje optimální procento risku následovně: f = (bp q)/b kde b = poměr úspěšných obchodů k neúspěšným; např. zisky jsou 1.5 vyšší než ztráty p = úspěšnost systému, např 52% q = 1 - p např: f = ( ) / 1.5) = 0.2 tj. 20% vzorec: počet kontraktů = (Kelly f současná výše kapitálu / počáteční risk na počet kontraktů) / cena kontraktu kde počáteční risk = maximální ztráta v obchodě v % Stále dost odvážná metoda pro risk kapitálu. LarryWilliams používá pro své obchody metodu odvozenou právě z Kellyho rovnice, kterou si přizpůsobil pro své potřeby: množství kontraktů pro další obchod = (zůstatek účtu procento risku) / největší ztráta v minulosti. Navíc doporučuje, aby si mírnější povahy volili procento risku okolo 5%, odvážnější jedinci 10-12%, povahy jako Larry 15-18% a dobrodruzi 20% a více. 51

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX Bc. Denisa Foltisová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intradenního obchodování

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA Trading on the Foreign Exchange in Terms of Intraday Merchant Diplomová práce

Více

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky Tomáš Kaprál Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ

INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ THE INVESTMENT MODELS IN AN ENVIRONMENT

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

13. ekonomika a řízení

13. ekonomika a řízení 13. ekonomika a řízení Vypracoval: Viktor Myslikovjan Škola: Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, 711 11 Olomouc Ročník: Třetí Kraj: Olomoucký Oponent: Ing. Zdeněk Grund Vedoucí práce: Ing. Hana Lněníčková

Více

INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX

INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a účetnictví INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Intraday and positional trading in the FOREX market Diplomová práce Vedoucí

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum.

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum. OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. (trading)

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. (trading) OBCHODOVÁNÍ NA BURZE (trading) FOREX FOREX = International Interbank FOReign Exchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami. Gigantické objemy obchodů na Forexu vytvářejí banky,

Více

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

Projekt zhodnocení vlastního majetku s využitím technické a fundamentální analýzy. Bc. Jakub Zubík

Projekt zhodnocení vlastního majetku s využitím technické a fundamentální analýzy. Bc. Jakub Zubík Projekt zhodnocení vlastního majetku s využitím technické a fundamentální analýzy Bc. Jakub Zubík Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlastního majetku prostřednictvím

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. www.x-trade.eu

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. www.x-trade.eu OBCHODOVÁNÍ NA BURZE www.x-trade.eu FOREX FOREX = International Interbank FOReign Exchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami. Gigantické objemy obchodů na Forexu vytvářejí

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu Bc. Michal Slivečka Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je jasně definovat kapitálový trh, jeho možnosti a bariéry pro

Více

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 2 Obsah 1. Základní pojmy... 4 2. Typy opcí... 5 3. Klasifikace opcí... 6 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují... 9 5. Řecká písmena... 12 6. Opční obchod...

Více

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Sestavení plánů a cílů je prvotní a nejdůležitější částí jakékoliv lidské činnosti. Úspěch totiž začíná určením toho, čeho chceme v životě dosáhnout. "Musíte vzít zodpovědnost

Více

Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích. Bc. Tomáš Sovadina

Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích. Bc. Tomáš Sovadina Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích Bc. Tomáš Sovadina Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je, za využití poznatků

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Rudolf Kalkus Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

INFORMAČNÍ MANUÁL ZDARMA

INFORMAČNÍ MANUÁL ZDARMA [Zadejte text.] GOLDSTAR ONLINE TRADING INFORMAČNÍ MANUÁL ZDARMA Burza CFDs & Forex základní informace o online obchodování s akciemi, akciovými indexy, komoditami a měnovými páry. Tým Goldstarway Prohlášení

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více