Obsah. Úvod k druhému vydání. Pár slov na úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvod k druhému vydání. Pár slov na úvod"

Transkript

1

2 Obsah 1. krok: Co zvážit dostatečně dopředu před plánovaným začátkem studia... 5 Výběr vysoké školy a oboru, možnosti uplatnění... 5 Struktura studia, jakých titulů lze dosáhnout, uznávání titulů... 8 Délka studia Náklady spojené se studiem Financování studia Možnosti stipendií - viz příloha krok: Jak si studium zajistit Podmínky pro přijetí krok: Co zařídit před odjezdem Pojištění Vízum krok: Po příjezdu Přihlášení k pobytu Potvrzení o pobytovém právu Průkaz o placení daně z příjmu (Lohnsteuerkarte) Televizní a rozhlasové poplatky První dny ve škole krok: Během studia Možnosti ubytování a stravování Náklady na život Brigády Praktické tipy Praktické tipy Pár slov závěrem Poděkování Prameny Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Goethe-Institut e. V Příloha 1: Zkratky, se kterými se můžete setkat Příloha 2: Stipendia Příloha 3: Příklad přihlášky ke studiu Úvod k druhému vydání Milí zájemci o informace o studiu v Německu, právě držíte v ruce již druhé vydání brožury Informace o studiu v Německu. Poprvé vyšla na jaře roku 2005 ve spolupráci pracovní skupiny Mládež Česko-německého fóra mládeže a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Na základě velkého úspěchu prvního vydání vzniklo o rok později toto druhé, aktualizované vydání. Mezitím se jedné z autorek (Katce) podařilo zahájit studium v Německu, a tak je brožura doplněná o další a aktuálnější informace a tipy. Na jejím vydání se kromě dvou původních partnerů podílejí i partneři noví, DAAD Praha a Goethe-Institut Praha. Přejeme vám mnoho štěstí a úspěchů na cestě za vaším studiem v Německu. Alena Felcmanová a Kateřina Smejkalová (z pracovní skupiny Mládež Česko-německého fóra mládeže) Pár slov na úvod Vážení a milí, dostala se vám do ruky naše brožurka o studiu v Německu. U jejího zrodu stojí studie Zábrany mobilit pracovní skupiny Mládež Česko-německého fóra mládeže. Tato studie poukázala na nedostatek informací pro zájemce o studium v Německu. Ukázalo se, že pro studenty je často obtížné získat potřebné informace, zejména proto, že příslušné orgány podávají informace nedostačující, někdy až zavádějící. Pro zlepšení této situace jsme se ve spolupráci s Tandemem Plzeň pokusily vytvořit brožurku, která všechny důležité informace obsahuje. Naším cílem bylo co nejlépe chronologicky popsat kroky na cestě za studiem v Německu, jak po formální, tak po praktické stránce. Pro vaši lepší orientaci při výběru školy jsou v brožurce popsány typy německých vysokých škol a oborů. Dále pak podmínky, které musíte pro studium a pobyt v Německu splňovat. Kromě toho brožura obsahuje také obsáhlý přehled stipendijních programů, které lze využít. V neposlední řadě zde najdete pár praktických tipů pro život v Německu. Použily jsme jak oficiální informace, tak i neoficiální tipy lidí, kteří v Německu studují. Doufáme, že se vám naše brožurka bude hodit. Snad vám ulehčí vaši cestu za studiem v Německu. Mnoho zdaru přejí Alena Felcmanová a Kateřina Smejkalová (z pracovní skupiny Mládež Česko-německého fóra mládeže) 4

3 Kroky na cestě za studiem v Německu 1. krok: Co zvážit dostatečně dopředu před plánovaným začátkem studia S přípravami na studium v Německu by se mělo začít pokud možno včas, nejlépe již jeden rok před plánovaným začátkem studia, ujasněním základních otázek: Co a na jaké vysoké škole chci studovat? Jakou budu mít možnost uplatnění po návratu domů? Jak je studium strukturováno? Jakých titulů mohu dosáhnout? Bude mi v Česku uznáno moje studium v Německu, popřípadě v jakém rozsahu? Jak dlouho chci studovat chci v Německu absolvovat celé nebo jen částečné studium? Jak budu své studium financovat? Následně se budeme zabývat především těmi, kteří by chtěli strávit v Německu celé své studium, a to z následujícího důvodu: pro Erasmus-studenty a ostatní stipendianty již existují informační brožury od příslušných organizací a nadací. Co ale chybělo, byla brožurka s informacemi pro dlouhodobé studium. Vy ostatní ji však teď nezavírejte, určitě v ní najdete spoustu užitečných informací, ať už k německému systému vysokých škol, úředním záležitostem nebo praktickému životu v Německu, u některých kroků dokonce upozorňujeme na rozdíly dlouhodobého a krátkodobého studia. Výběr vysoké školy a oboru, možnosti uplatnění V Německu existují různé typy vysokoškolského studia. To, jaký typ vysoké školy a oboru si student zvolí, bude samozřejmě rozhodující pro průběh jeho studia. Univerzity Téměř 300 německých univerzit je nejen centrem vzdělávání, ale i místem nezávislého a aplikovaného výzkumu. Kromě toho jsou univerzity také institucemi, ve kterých se kvalifikují budoucí vysokoškolští pedagogové. Mezi univerzitní obory patří: medicína, přírodní vědy, technické vědy, humanitní vědy, právo, teologie, ekonomie, sociální vědy, pedagogika a zemědělské a lesnické vědy. Se širokou nabídkou oborů, výzkumnými prostředky, často dlouhou tradicí a významnými knihovnami a archivy umožňují univerzity specializaci i v úzce vymezených oblastech určité vědy. Zároveň dávají díky mnohostranným kombinačním možnostem šanci pro interdisciplinární studium a v řadě oborů stanovení vlastního těžiště výzkumu. Studium na univerzitě má sice svá pevná pravidla, avšak ponechává - a to především ve vyšších semestrech - možnost volby a nenutí do předem předepsaného rozvrhu. Kromě univerzit, na kterých je zastoupena široká škála klasických univerzitních oborů, existují také zvláštní typy vysokých škol: Vysoké školy technické I když je dnes na technických univerzitách možné studovat obory jako pedagogiku, politologii nebo filosofii, zůstávají těžištěm studia technické a přírodovědné obory. 5 Nestátní univerzity Existuje celá řada převážně menších nestátních univerzit se speciální studijní nabídkou (úzkoprofilové univerzity), jako jsou katolické a evangelické filozoficko-teologické vysoké školy nebo vysoké školy pro židovská studia, ale také malé množství soukromých univerzit. Na těch lze studovat ekonomii, medicínu nebo práva s jiným odborným těžištěm a pedagogickým zaměřením než na státních univerzitách. Soukromé univerzity však za studium zpravidla požadují poplatky. Vysoké školy umělecké Vysoké školy umělecké připravují na výkon povolání budoucí umělce nebo učitele uměleckých oborů. Dnes jsou výhradně státní a zaměřují se především na hudební obory. Předpokladem pro úspěšné studium výtvarného nebo dramatického umění nebo hudby je zvláštní nadání, proto je před započetím studia zpravidla nutné složit talentovou zkoušku a u výtvarných oborů předložit domácí práce. Vysoké školy odborné (Fachhochschulen, FH) Vysoké školy odborné mají ve své současné podobě poměrně mladou tradici. Nelze je zaměňovat s vyššími odbornými školami u nás. Tyto školy v Německu na rozdíl od České republiky nabízejí plnohodnotné vysokoškolské studium s dosažením akademického titulu. Rozdíl mezi klasickou univerzitou a Fachhochschule je v pojetí studia, které je zde orientováno především prakticky na výuku v menších skupinkách. Prázdniny jsou obvykle kratší než na univerzitách. Také na vysokých odborných školách se nejen vyučuje, ale i bádá. Vědecký výzkum je zde orientován především na využití v praxi. Vysoké školy odborné připravují akademicky vzdělané praktiky v technických profesích, podnikovém hospodářství, v oblasti designu a v sociální oblasti. S diplomem z FH však není možné dělat až na výjimky doktorát. V praxi se často setkáte s tím, že univerzity mají lepší odezvu. U některých oborů, jako je třeba sociální práce, bývá však absolvování FH vítáno kvůli praxi, kterou studenti získají již během studia. Pedagogické školy/obory (Lehrämter) Systém pedagogického vzdělání je v Německu složitější než u nás. Podmínky studia a požadavky na budoucí učitele se liší od jedné spolkové země ke druhé. Všeobecně platí, že učitelství můžete studovat buď na pedagogických školách nebo na univerzitách, kde pedagogické obory nesou označení Lehramt. Existují různé druhy a členění studia, podle toho, kde byste v budoucnu chtěli učit: gymnázium, základní škola, střední odborná škola atd. Od druhu studia se odvíjí i délka studia, rámcově se pohybuje kolem čtyř let plus mínus jeden rok. Studium zahrnuje i praktika popř. zahraniční stáž. Podrobnější informace na V Německu také existuje možnost studovat v mezinárodních studijních cyklech (Internationale Studiengänge), kde je vyučovacím jazykem ve většině kurzů v prvních semestrech angličtina. Tudíž před začátkem studia není požadována německá jazyková zkouška, může ale být požadována zkouška z angličtiny, např. test TOEFL. Kromě odborného studia mají zahraniční studenti možnost navštěvovat kurzy němčiny. I v mezinárodních studijních cyklech studují zahraniční studenti společně s německými, zastoupení zahraničních studentů je zde však vyšší než u běžných oborů. Studium je výrazněji strukturováno, 6

4 univerzity i vysoké školy odborné, které tyto studijní cykly nabízejí, se studentům věnují intenzívně a po uplynutí přesně stanoveného období dosahuje student mezinárodně uznávaného titulu bakalář (Bachelor), popř. magistr (Master). Studijní cyklus se zakončením bakalář trvá zpravidla tři roky neboli šest semestrů, magisterský studijní cyklus pak ještě další dva až pět semestrů. Mezinárodní studijní cykly existují v mnoha odborných zaměřeních: technické obory, přírodní vědy, informatika, matematika, zemědělské a lesní hospodářství, technologie životního prostředí, ekonomie, ale též humanitní a sociální vědy. Mimoto existují například i německo-francouzské, německo-nizozemské obory apod. (konkrétně například v Zittau česko-německý nebo na Viadrině ve Frankfurtu nad Odrou německo-polský). Je možné studovat také dálkově nebo při zaměstnání (tzv. berufsbegleitend ), kdy student univerzitu navštěvuje pouze cca. dvakrát až čtyřikrát měsíčně dva dny v týdnu. Možnou formou dálkového studia je i on-line studium. (Naše brožurka se zabývá převážně klasickým studiem na státních univerzitách, ale obsahuje i užitečné informace pro zájemce o jiný typ studia nebo studium na jiném typu vysokých škol - například praktické informace a tipy k životu v Německu nebo možnosti stipendií.) Celkově platí, že na německých univerzitách je daleko více zahraničních studentů i profesorů, než je tomu zatím v České republice, takže s nimi mají větší zkušenost a mohou tak lépe pomoci při začlenění do univerzitního života, popřípadě poskytnout jinou pomoc. Pro výběr oboru jsou užitečné internetové stránky kde je jednak spousta užitečných rad, jak si obor správně vybrat, a jednak je také možné si zde nechat vyhledat, na kterých univerzitách je daný obor nabízen. Podobně fungují i stránky a kde jsou uvedeny i podmínky pro přijetí. Univerzity mívají seznam vyučovaných oborů na svých internetových stránkách (většinou v jednotném formátu města.de například Tu pravou univerzitu si najde v Německu každý, ať už ti, kteří upřednostňují menší město, menší univerzitu a komornější prostředí (například univerzity v Marburgu, Freiburgu nebo Regensburgu), a nebo milovníci velkoměsta a jeho nočního života (například univerzity v Berlíně, Mnichově nebo Düsseldorfu). Při rozhodování, jestli na malou nebo velkou školu, vám může pomoci žebříček německých vysokých škol na stránkách nebo na stránkách časopisů Spiegel, Focus, Stern, např. Důležitým hlediskem, které byste měli zvážit, je údaj, kolik studentů připadá na jednoho profesora. Někdy je lepší zvolit školu v malém městě se 40 studenty na jednoho profesora, než třeba v Mnichově, kde jich na profesora připadne 400. Důležité informace a odkazy pro vědce se zájmem o výzkumný pobyt v Německu obsahují stránky: Každý by měl s ohledem na vybraný obor zvážit, jestli bude mít s dosaženou kvalifikací možnost uplatnit se i na českém pracovním trhu. Obzvláště by toto hledisko měli zvážit ti, kteří uvažují o studiu oboru, který je zakončen státními zkouškami to jsou v současné době už jen medicína a práva. Jinak než u bakalářského a magisterského studia nemusí být podmínky, které potřebujete ke složení státní zkoušky v Německu, totožné s těmi, které potřebujete ke složení státní zkoušky, potažmo výkonu daného povolání v České republice. Informujte se prosím nejlépe u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT): Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, 7 tel.: , Více k titulům, které lze dosáhnout, a jejich uznávání viz následující část Struktura studia, jakých titulů lze dosáhnout, uznávání titulů. Další internetové odkazy k těmto tématům: / Struktura studia, jakých titulů lze dosáhnout, uznávání titulů Akademický rok začíná v Německu v říjnu a končí v červenci, studium se však obvykle narozdíl od České republiky výrazněji dělí do semestrů, takže němečtí studenti většinou neříkají Jsem ve druháku, ale Jsem ve třetím semestru. Akademický rok se skládá ze zimního semestru, který začíná v říjnu a končí začátkem února, letní semestr pak začíná začátkem dubna a končí v půlce července. Semestrální prázdniny jsou pro Čechy nezvykle dlouhé mezi zimním a letním semestrem dva měsíce, mezi letním a zimním semestrem pak dokonce tři měsíce. Výuka jako taková se v tomto čase nekoná žádná, zkoušky už jsou spíše ojedinělé a jen během prvních dvou až tří týdnů. Často však bývají na semestrální prázdniny zadávány domácí práce, volno studenti využívají také pro praktika. Německé vysokoškolské vzdělání právě prochází fází přizpůsobování se tzv. boloňské dohodě, na základě které se 31 evropských zemí včetně členských států EU zavázalo k zavedení jednotného dvoustupňového systému vzdělávání, jež má především usnadnit mobilitu studentů v rámci Evropy. Systém bakalářských a na ně navazujících magisterských studijních programů by měl být kompletně zaveden do roku Pozor na zaměňování pětiletých dobíhajících magisterských programů a magisterského programu (Master-programu), který je dvouletý a navazuje na bakalářské studium! Bakalářské studium (Bachelor-Phase) Prvním stupněm je bakalářské studium, které trvá zpravidla šest semestrů a je ukončeno bakalářskou zkouškou, po které student obdrží titul B.A. (Bachelor of Arts) nebo B.Sc. (Bachelor of Science zejména u přírodovědných oborů). Pro získání titulu Bachelor se studuje buď jen jeden obor (v Německu pod názvem 1-Bachelor-Studiengang) nebo dva obory se stejnou intenzitou (v Německu pod názvem 2-Bachelor-Studiengang) - nefunguje už tedy dřívější systém hlavních a vedlejších oborů v rámci magisterského studia. Pro bakalářskou zkoušku a práci ve dvouoborovém bakalářském studiu si pak student zvolí jenom jeden z obou oborů. Bachelor je první vysokoškolský titul, který už sám o sobě teoreticky opravňuje k výkonu povolání. V praxi toto však ještě ověřeno není, protože první bakaláři podle nového systému teprve v současné době opouští univerzity a diskutuje se o tom, zda jsou po tříletém studiu skutečně již dostatečně připraveni na praxi. 8

5 Magisterské studium (Master-Phase) Na bakalářské studium lze navázat zpravidla čtyřsemestrálním magisterským studiem. Obě části studia jsou od sebe striktně odděleny do magisterského cyklu se student musí znovu zvlášť přihlásit, někdy dokonce po exmatrikulaci, proto je možné nastoupit na navazující magisterské studium hned nebo až po nějaké době, kterou mladý člověk může strávit třeba na praktiku nebo zahraniční stáži. Někdy je také přijetí omezeno tzv. Numerus Clausus, což znamená, že člověk musí v bakalářském studiu dosáhnout určitých výsledků, aby mohl pokračovat v magisterském. Magisterské studium může student absolvovat na jiné evropské univerzitě, než na které získal titul bakalář, protože podle boloňské dohody by časem všechny univerzity kdekoli v Evropě měly získaný titul bakalář uznat. Různé školy nabízí různé magisterské obory - student buďto může pokračovat ve studiu svého bakalářského oboru nebo pokud studoval dva, tak obou. Stejně tak si ze svých dvou oborů může pro magisterskou fázi vybrat už jenom jeden (pokud ho univerzita jednooborově nabízí) a studovat ho nadále obecně, nebo se zaměřit už jen na nějaký jeho vybraný aspekt. Po složení potřebných zkoušek je někdy dokonce možné studovat magisterskou fázi příbuzného oboru, výjimkou nejsou ani magisterské obory interdisciplinární. Magisterské studium je zakončeno magisterskou zkouškou a obdržením titulu M.A. (Master of Arts), M.Sc. (Master of Science opět zejména u přírodovědných oborů) popřípadě M.Ed. (Master of Education opravňuje k výuce na gymnáziu, Gesamtschule a Berufskolleg). Pouze výjimečně se už setkáte s obory, které jsou zakončeny titulem Diplom jsou to některé především přírodovědné obory, které ještě neprošly změnou na dvoustupňový systém. Na diplom se studuje jeden hlavní a jeden povinně-volitelný předmět. Přeměna na dvoustupňový vzdělávací systém se nedotkla oborů, jejichž absolventi budou pracovat ve státním sektoru právníků a lékařů. Jejich univerzitní vzdělání je i nadále zakončeno prvními státními zkouškami, po kterých následuje takzvaný referendariát (další vzdělávání v praxi) a následně druhé státnice, které vzdělání zakončují. Nejproblematičtější je vzdělávání učitelů, které je v kompetenci jednotlivých spolkových zemí, a proto se také v jednotlivých zemích liší; někdy dokonce univerzitu od univerzity, protože jednotlivé univerzity zkouší různé originální moduly pedagogického vzdělávání. Paradoxně tak učitelé v jednotlivých spolkových zemích v současné době studují rozdílné studijní obory a dosahují různých titulů. Pouze pokud máte za sebou již část studia v ČR a vydáte se do Německa, můžete se ještě setkat se starým dobíhajícím systémem, ve kterém studují studenti ve vyšších semestrech. Jeho struktura vypadá takto: 1. cyklus - Grundstudium - trvá minimálně dva roky, při studiu na Diplom je třeba na závěr složit zkoušku k získání tzv. Vordiplomu, při (pětiletém) magisterském studiu se skládá tzv. Zwischenprüfung. 2. cyklus - Hauptstudium - trvá dva až čtyři roky, na závěr je udělen Diplom (technické a ekonomické obory, sociální vědy) nebo titul Magister Artium (humanitní obory); první státní zkoušku musí složit ti, kteří chtějí pracovat ve státní správě nebo státem řízeném sektoru (lékaři, právníci, někde učitelé), další kvalifikace na magisterském stupni je možná v Aufbaustudium, popř. Ergänzungstudium - trvá další dva roky. 9 Magister(a) Artium je tradičně první titul při studiu humanitních oborů, který potvrzuje kvalifikaci. Zkouška se skládá ze dvou hlavních, nebo jednoho hlavního a dvou vedlejších předmětů. Průběh zkoušky se na různých univerzitách sice liší, ale vždy musí obsahovat dvě části: písemná vědecká práce nebo klausura (několikahodinová písemná práce formou souvislého textu) a ústní zkouška. U oborů technického a ekonomického zaměření a sociálních věd je obdobou titulu Magister Artium titul Diplom. Po absolvování Hauptstudia je možné pokračovat doktorátem, jehož obsahem je hlavně výzkum. Zakončen je doktorskou prací spojenou s odtržením titulu Dr. Pokud chcete studovat v Německu poté, co jste již započali studium v ČR, je nutné zjistit, co vám z dosavadního studia uznají obraťte se na studijní oddělení vámi zvolené katedry, abyste zjistili, které přednášky z ČR vám uznají, popřípadě na děkanát fakulty, abyste zjistili, zda vám uznají tituly dosažené v ČR. S uznáváním titulů dosažených v Německu to v současnosti funguje tak, že je třeba si v České republice najít školu s adekvátním studijním programem a požádat o uznání titulu z Německa. To musí člověk zaslat na MŠMT, které vystaví potvrzení o dosažení titulu. Podle informací MŠMT by měly být určitě uznány tituly ze všech státních německých vysokých škol, ke kterým existují adekvátní studijní programy v České republice. V současné době se připravuje smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vysokoškolském vzdělání, která by mohla vstoupit v platnost již během roku Poté bude uznávání titulů automatické. To se ale týká pouze rovnoprávnosti dokladů, pokud chcete dále studovat. Současné uznávání ani budoucí smlouva ale nijak neupravují otázky způsobilosti pro výkon povolání, pokud je toto v jedné zemi nějak zvlášť upraveno (již zmíněné státní zkoušky lékařů, právníků, popřípadě učitelů). Dokument ke konkrétní možnosti uplatnění právníků v rámci EU je ke stažení na stránkách MŠMT. Délka studia Obecně platí, že je jednodušší strávit v Německu pouze část studia, nejlépe po několika semestrech absolvovaných v České republice, a to zejména kvůli získání stipendií, protože většina jich je orientována právě na podporu krátkodobějšího studia pro již pokročilejší studenty. To má také tu výhodu, že se můžete o pomoc při zajištění studijního pobytu a získání stipendia obrátit na svoji domácí univerzitu - častokrát mají vlastní zahraniční partnery nebo stipendijní programy. Obzvláště ve studijních programech Evropské unie hraje vysílající univerzita a její partnerské kontakty důležitou roli. Studovat v Německu po celou délku studia je mnohem těžší - zvláště s ohledem na finanční stránku - ale v žádném případě ne nemožné. Blíže v následujícím kroku. Náklady spojené se studiem Studium v Německu není pro studenty z České republiky žádná levná záležitost. Donedávna byly téměř všechny vysoké školy v Německu financovány ze státních prostředků, takže nejen němečtí, ale i zahraniční studenti zde studovali a bádali bezplatně. Počátkem roku 10

6 2005 však Spolková vláda zrušila zákaz vybírání studijních poplatků a přenechala kompetenci k rozhodnutí o zavedení studijních poplatků jednotlivým spolkovým zemím, které přes masový odpor studentů i veřejnosti studijní poplatky skutečně postupně zavádí. Nejčastěji se počítá s jejich zavedením pro všechny studenty v časovém horizontu jednoho až tří let. Jejich výše by neměla překročit 500 za semestr. Uvažuje se o různých modelech na podporu sociálně slabých studentů, kteří si placení poplatků nemohou dovolit nejčastěji se mluví o prospěchových stipendiích, výhodných studentských půjčkách za rovných podmínek pro všechny studenty z členských států EU, placení poplatků až zpětně, případně odpouštění nebo alespoň snížení poplatků pro stipendianty a příjemce podpory na základě BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz zákon, ve kterém je zakotvena z poloviny nevratná a z poloviny vratná státní podpora pro německé studenty podle jejich sociálního postavení). Pevně ustanoveno z toho však není ještě nic. Aktuální informace o studijních poplatcích v jednotlivých spolkových zemích najdete na: Kromě těchto studijních poplatků se za každý semestr platí jednorázový semestrální poplatek (na různých univerzitách pod různými jmény, například Sozialbeitrag), který obsahuje příspěvky na činnost univerzitních institucí a často také poplatek za průkazku na MHD. Jeho výše se pohybuje mezi O nutných poplatcích na vámi zvolené univerzitě se informujte u organizací, které jsou srovnatelné s českou Správou kolejí a menz - tzv. Studentenwerke (organizace může mít však i jiné jméno, v Bochumi například Akademisches Förderungswerk) a to buď na stránkách školy v příslušné rubrice nebo na adrese Vedle těchto poplatků spojených přímo se studiem musíte počítat s vysokými výdaji za ubytovaní, stravu a ostatními náklady. Pokud byste chtěli studovat ve starých spolkových zemích, počítejte se zhruba 500 měsíčně, v nových spolkových zemích je život trochu levnější, tam můžete při velmi skromném životním stylu vystačit i s 400 měsíčně. Pokud máte možnost bydlet zadarmo (např. u rodinných příslušníků, kamarádů atd.), tak se životní náklady mohou podstatně snížit, protože největší částku z měsíčních nákladů představuje právě nájem. Podrobnější informace k životním nákladům viz 5. krok. Podle oficiálních informací německého velvyslanectví musíte k vystavení potvrzení o pobytovém právu předložit potvrzení o finančním zabezpečení (Bestätigung über ausreichende Mittel zum Lebensunterhalt, cca. 500 ). Může se vám však také stát, že ho úřad nebude vyžadovat. brigádě ročně 90 dní 8 hodin denně nebo 180 dní 4 hodiny denně, při vyšším počtu odpracovaných hodin týdně už se vychází z toho, že hlavním cílem vašeho pobytu není studium, ale výdělečná činnost, pro kterou byste potřebovali pracovní povolení. Přesněji se informujte na příslušné Ausländerbehörde (cizinecký úřad) v místě studia. Na druhou stanu: pokud se vám nějakou brigádu podaří sehnat, jsou výdělky většinou tak vysoké, že je možné s nimi i za dodržení časového omezení studium financovat. S komplikacemi však musíte počítat, pokud jste se rozhodli pro časově náročné studium, například práv nebo medicíny, které vyžaduje hodně času a je bohužel zpravidla málo flexibilní ve vytvoření vlastního rozvrhu. Pak by se mohlo stát, že se vám sice bude dařit studium financovat, ovšem na úkor jeho délky. Podrobnější informace o možnostech práce viz 5. krok. Existuje také ještě z poloviny vratná a z poloviny nevratná státní finanční podpora pro studenty zakotvená v zákoně BaföG (Bundesaus-bildungsförderungsgesetz), jejíž výška je vypočítávána podle sociálního postavení studenta a jeho rodiny. Tato forma podpory je ovšem určena jen pro německé studenty, nebo pro studenty, jejichž rodiče v Německu pracují, takže pro české studenty zpravidla nepřichází v úvahu. Každý by tedy měl realisticky zvážit svoje finanční možnosti. Možnosti stipendií - viz příloha Financování studia V zásadě máte tři možnosti, jak studium financovat: zaplatí vám ho rodiče, nebo nějaký jiný soukromý sponzor, získáte stipendium, budete si ho financovat sami, to znamená, že budete pracovat. Platí přitom pravidla a omezení pro pracování studentů. Povolení k pobytu pro studenty není pracovním povolením. Opravňuje vás proto jen ke studiu a studentské 11 12

7 2. krok: Jak si studium zajistit Po zvážení základních otázek můžeme přejít k praktickému zajištění studia. Podmínky pro přijetí První, co byste měli udělat, až si vyberete obor a univerzitu, je, že si na jejích stránkách zjistíte, jak a k jakému termínu se lze na vámi zvolený obor přihlásit. Na rozdíl od České republiky je v Německu možné zahájit studium některých oborů i v letním semestru - informujte se prosím konkrétně na vámi vybrané univerzitě. Na internetových stránkách univerzity najdete také odkaz na zahraniční oddělení univerzity (zpravidla pod názvem AAA Akademisches Auslandsamt), kde můžete zjistit přesné podmínky pro přijetí zahraničních studentů. Při přihlašování platí pro české studenty, díky našemu členství v EU, stejné podmínky jako pro studenty německé. Na německých vysokých školách existují přijímací zkoušky v takové podobě, jak jsou běžné v ČR, pouze výjimečně. V zásadě se setkáte se třemi druhy oborů: obory v kategorii celostátní Numerus Clausus (NC) to jsou obory, u kterých počet uchazečů trvale celostátně převyšuje počet studijních míst v letním semestru 2006 to jsou například biologie, medicína, farmacie, psychologie, stomatologie a některé pedagogické obory. Studijní místa v těchto oborech jsou rozdělována Centrálou pro rozdělování studijních míst v Dortmundu (Zentrale für Vergabe von Studienplätzen, dále ZVS), na univerzitě se student v tomto případě vůbec nehlásí! ZVS rozděluje také místa v některých dalších oborech ve spolkové zemi Nordrhein- Westfalen v letním semestru 2006 jsou to například práva, pedagogika nebo tělesná výchova. Pro získání studijního místa je rozhodující především maturitní průměr, ale také některá sociální kritéria, jako třeba vzdálenost univerzity od místa bydliště rodiny. Čeští studenti jsou jako občané členské země EU postaveni naroveň německým studentům, jejich maturitní průměr je přepočítán tak, aby byl srovnatelný s německými maturitními známkami. Termíny podávání přihlášek u ZVS jsou pro zimní semestr daného roku 31. květen pro ty, kteří maturitní zkoušku složili před 16. lednem daného roku (tzv. Alt-Abiturienten), pro ostatní 15. července daného roku (tzv. Neu-Abiturienten); pro letní semestr 30. listopadu předchozího roku pro ty, kteří složili maturitní zkoušku před 16. červencem předchozího roku, pro ostatní 15. ledna daného roku. Více informací buďto na stránkách vámi vybrané univerzity nebo na: obory v kategorii místní Numerus Clausus (örtlicher NC) u těchto oborů rozhoduje o rozdělení studijních míst sama univerzita které obory to jsou, zjistíte na stránkách univerzity. Přihlášku je třeba podat na univerzitě k termínům shodným s termíny pro podávání přihlášek u ZVS. Někde se ovšem nerozlišuje mezi Alt- Abiturienten a Neu-Abiturienten a termín je pro všechny pro zimní semestr 15. červenec a pro letní semestr 15. leden daného roku. Také tady o přijetí rozhoduje průměr maturitních známek, který je přepočítán tak, aby byl srovnatelný s německým maturitním průměrem. obory bez omezení (zulassungsfreie Studiengänge) je to malé množství oborů, kde je počet uchazečů tradičně vyrovnaný s počtem studijních míst nebo dokonce nižší, takže není potřeba se přihlašovat, ale jenom přijít se na univerzitu zapsat 13 k termínu, který univerzita u jednotlivých oborů zveřejňuje na svých stránkách. Zde nerozhoduje maturitní průměr, ale pouhé předložení maturitního vysvědčení jako důkaz o složení maturitní zkoušky. Maturitním vysvědčením se v předchozích odstavcích rozumí maturitní vysvědčení ze všeobecného gymnázia. Celý postup platí především pro studenty, kteří nastupují v Německu do prvního semestru. Ostatní by se měli informovat o specifikách svého případu (především uznání předchozího studia, v brožuře také viz Struktura studia, jakých titulů lze dosáhnout, uznávání titulů ) Přes 70 německých vysokých škol založilo sdružení uni-assist e.v., které má mezinárodním studentům usnadnit přihlášení na německou vysokou školu a zároveň pomoci vysokým školám při výběru zahraničních studentů. Všichni zahraniční studenti, kteří chtějí na jedné z těchto vysokých škol studovat, musí svou přihlášku a ostatní podklady potřebné k přihlášení do daného oboru zaslat na uni-assist, který za poplatek ověří, zda jsou v pořádku. Pokud ano, sám je dál přepošle vysoké škole, kde jsou zařazeny do výběrového řízení. Za tuto službu se ovšem uni-assist e.v. platí. Bližší informace na: Pokud vaše středoškolské studium nebude uznáno vůbec, musíte se podrobit zkoušce, která ověří, zda vaše znalosti stačí pro zahájení vysokoškolského studia (tzv. Feststellungsprüfung), bližší informace obdržíte u AAA. Nebo se můžete připravit a kvalifikovat ke studiu zpravidla ročními kurzy na tzv. Studienkollegs (více na Ke studiu samozřejmě potřebujete také znalosti němčiny v odpovídajícím rozsahu, které dokládáte buď už s přihláškou, ale nejčastěji teprve u zápisu některým z následujících způsobů: - maturitní vysvědčení z německého gymnázia - jazykový certifikát Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DHS) organizují přímo univerzity, koná se dvakrát ročně vždy před začátkem semestru, někdy školy nabízejí přípravné kurzy - jazykový certifikát Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, Stufe 2 složit je ho možno pouze po absolvování speciálního programu na střední škole - jazykové certifikáty Goethe-Institutu: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines und Großes Sprachdiplom - jazykový certifikát TestDaF s výsledkem 4 nebo 5 v každé části (více na Všechny tyto zkoušky lze složit jen v určitých termínech, které je potřeba si dostatečně dopředu zjistit! Výjimky: pokud chcete být v SRN jen na jeden semestr, jazykovou zkoušku většinou nepotřebujete. Další výjimky platí pro některé výměnné studenty nebo studenty germanistiky. Naopak také existují školy, kde jazykovou zkoušku požadují vždy. Někdy je možné jazykovou zkoušku složit až do určitého termínu po zahájení studia. Je nutné se vždy konkrétně informovat. Nesmíte také opomenout, že u některých typů studia v Německu je nezřídka požadována znalost latiny v německém gymnaziálním rozsahu (tzv. Latinum), například u studia jazyků, historie nebo teologie. Málokdy vám budou uznány vaše gymnaziální znalosti 14

8 latiny, protože vyučování v ČR má většinou nižší hodinovou dotaci než gymnaziální vyučování latiny potřebné k získání výše zmíněného certifikátu. Zkušenost ale říká, že právě v požadovaných gramatických znalostech jsou na tom čeští studenti často stejně nebo dokonce lépe než němečtí, protože němečtí žáci věnují velké množství svých hodin latiny navíc reáliím starého Říma. Pokud jsou vaše znalosti latiny na dobré úrovni, můžete si pouze dodělat příslušný certifikát, který pro své studium potřebujete buď na univerzitě, nebo u některé ze soukromých jazykových škol. Ale ani pokud jsou vaše znalosti latiny malé či nemáte vůbec žádné, nemusíte ztrácet hlavu univerzity často nabízí kurzy, ve kterých byste se latinsky měli naučit v rozsahu požadovaného certifikátu. Času na to máte dost předložení jazykového certifikátu je většinou až podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce. Pokud jste splnili všechny podmínky, které škola pro přijetí stanovuje, obdržíte Zulassungsbescheid (rozhodnutí o přijetí). Ten předložíte po příjezdu do Německa na příslušném oddělení univerzity (pokud studujete v rámci zahraničních programů, je to nejčastěji AAA; pokud studujete jako normální studenti, pak na Studierendensekretariat). Na jeho základě vás zapíší ke studiu (= imatrikulují, slavnostní imatrikulace jako v ČR se na německých univerzitách většinou nekoná) a vystaví vám potvrzení o imatrikulaci (Imatrikulationsbescheinigung) a průkaz studenta, který často také platí jako průkazka na MHD. 3. krok: Co zařídit před odjezdem Teď můžeme přistoupit k praktickým záležitostem, které si musíte vyřídit před odjezdem z České republiky. Pojištění Po dobu pobytu v Německu musíte být nutně pojištěni. Potvrzení o pojištění je potřeba při imatrikulaci a pro povolení k pobytu. Zdravotní pojištění Můžete zůstat zdravotně pojištěni v ČR a nechat si vystavit Evropský zdravotní průkaz popřípadě Náhradní zdravotní průkaz po dobu, než vám bude vystaven Evropský zdravotní průkaz, který platí v rámci celé EU. Pojišťovny požadují příslušné potvrzení o studiu z Německa ověřené u MŠMT, aby vás dále vedly jako studenty, kterým pojištění platí stát. Jste-li takto pojištěni, bude vám hrazena jen nutná zdravotní péče ve stejném rozsahu jako místním pojištěným občanům. To znamená, že vám například preventivní zubní prohlídka nemusí být uhrazena. O přesných podmínkách se informujte u vaší zdravotní pojišťovny popř. na: Pozor, musíte mít na paměti, že podle směrnic EU smíte být pojištěni jen v jedné členské zemi. Připojištění U tuzemské pojišťovny si můžete zařídit dlouhodobé turistické pojištění. Tato možnost bývá často doporučována, neboť se pojištění vztahuje také např. na převoz vrtulníkem v akutních případech či na repatriaci v případě vážné nemoci či úmrtí. Důležité je také vědět, že v Německu funguje systém spoluúčasti. To znamená, že čtvrtletně zaplatíte 10 jen za zaregistrování se u lékaře (prakticky to funguje tak, že když jdete v lednu k všeobecnému lékaři, tak tam zaplatíte 10, když on vás pak pošle třeba ke kožnímu lékaři, tak tam už nic neplatíte. Výjimka: u zubaře se platí 10 extra, ale také jenom jednou za čtvrtletí!) a ty už vám nikdo zpět neproplatí. Podobné poplatky se mohou různit. Dále se platí za každý recept apod. Více informací o specifikách zdravotnictví ve státech EU najdete na Pojištění odpovědnosti za škodu Vedle zdravotního pojištění je také vhodné uzavřít si pojištění odpovědnosti za škodu (Haftpflichtversicherung). Někdy bývá nabízeno při uzavření studentského konta za zvýhodněnou studentskou cenu 4-6 měsíčně. Vízum Od vstupu České republiky do EU není potřeba pro Německo vízum

9 4. krok: Po příjezdu Tato kapitola pojednává o studijních i byrokratických náležitostech, které musíte zařídit po svém příjezdu do Německa. Přihlášení k pobytu Jakmile uzavřete nájemní smlouvu, musíte se nahlásit u městského úřadu (Bürgeramt, Bürgerbüro) nebo na radnici na oddělení evidence obyvatel (Einwohnermeldeamt, Meldebehörde názvy mohou být různé, měli by vám poradit na informacích) a to nejpozději do čtrnácti dnů po příjezdu. Tam vám bude vystaveno potvrzení (Anmeldebestätigung), které je třeba mít stále při sobě. Je často nutné například pro přihlášení do knihovny, založení účtu a vůbec při uzavření jakékoliv smlouvy. Potvrzení o pobytovém právu Pro členy EU odpadá vízová povinnost. Občané EU, kteří v Německu pobývají za účelem studia, potřebují úřední potvrzení o pobytovém právu (Bescheinigung über Aufenthaltsrecht). Bude vám vystaveno na místní pobočce cizinecké policie (Ausländerbehörde), tam se musíte nahlásit nejpozději tři měsíce po příjezdu. Pro udělení potvrzení potřebujete zpravidla: potvrzení o přijetí na VŠ (Zulassungsbescheid), popřípadě Imatrikulationsbescheinigung (potvrzení o zapsání na univerzitě) nebo Studienbescheinigung (potvrzení o studiu), potvrzení o pojištění, potvrzení o finančním zabezpečení (Bestätigung über ausreichende Mittel zum Lebensunterhalt cca. 500 na měsíc, je požadováno podle oficiálních informací velvyslanectví, úřady ho však ne vždy vyžadují), popř. nájemní smlouvu. Konkrétně např. v Bochumi (Nordrhein-Westfalen) bylo k vystavení povolení k pobytu na podzim roku 2005 potřeba: platný cestovní pas, popř. občanský průkaz potvrzení o studiu (Studienbescheinigung) potvrzení o pojištění nájemní smlouva potvrzení o finančním zabezpečení nebylo vyžadováno Aktuální informace o cizineckém právu v Německu můžete sledovat na Televizní a rozhlasové poplatky Pokud vlastníte radio nebo televizi, jste, podobně jako v České republice, povinni platit televizní a rozhlasové poplatky. V Německu je za jejich výběr zodpovědná organizace GEZ (Gebühreneinzahlungszentrale). Měsíční poplatek za rádio činí momentálně 5,52, za televizi 17,03, za obojí zaplatíte měsíčně také 17,03. Formulář k přihlášení (a také nahlášení změny nebo odhlášení) se dá stáhnout ze stránek GEZ: Pro zahraniční studenty bohužel neexistuje možnost nechat se od placení těchto poplatků osvobodit. První dny ve škole Důkladně se informujte, jak si máte sestavit rozvrh, abyste získali dostatečný počet kreditů (ne na všech školách je již zaveden kreditní systém, někde fungují ještě zápočty). Zjistěte si, které semináře jsou pro vás povinné. Je možné se také přihlásit na velké množství nepovinných seminářů (například jazyky). Většinou neexistuje povinný tělocvik jako na většině českých vysokých škol. Sport je na dobrovolné bázi a většinou se platí, ale zato bývá levnější než kdekoli jinde (kolem 20 za semestr). Je dobré na univerzitu zavítat již před začátkem semestru. V této době probíhají různé informační schůzky pro studenty prvního semestru, kolegiálně bývají nazýváni Erstis. Mnoho univerzit pořádá pro studenty prvních semestrů tzv. orientační týden (Orientierungwoche), během kterého mají možnost seznámit se s budovou školy a strukturou studia. Na některých univerzitách existují tutoria, kdy jsou studenti dokonce po několik prvních semestrů rozděleni do menších skupin a každé je přidělen starší student nebo profesor, který se s nimi pravidelně schází a stará se o ně. Celkově se toho na univerzitě kromě přednášek a seminářů děje strašně moc od bohaté sportovní nabídky přes nejrůzněji zaměřené kurzy, veřejné semináře a přednášky na aktuální témata, schůzky skupin, které se spolu snaží řešit své problémy (Selbsthilfegruppen); přes nabídku studijní a psychologické poradny až po párty jednotlivých oborů, koncerty, autorská čtení, filmové kluby a divadelní představení. Čím dřív se vám do tohoto vlastního života univerzity podaří proniknout, tím lépe pro vás najdete rychle smysluplné využití volného času v cizím městě a spoustu známých, kteří mají podobné zájmy jako vy. Průkaz o placení daně z příjmu (Lohnsteuerkarte) Potřebujete ho, abyste mohli pracovat. Můžete si ho na počkání a zadarmo vyzvednout u městského úřadu (Bürgeramt) na oddělení evidence obyvatel (Einwohnermeldeamt, Meldebehörde). K vyzvednutí většinou potřebujete Sozialversicherungsnummer, které vám vystaví vaše pojišťovna, pokud jste pojištění v Německu, nebo pojišťovna spolupracující s vaší českou (pro VZP je to například AOK)

10 5. krok: Během studia V poslední kapitole se soustřeďujeme především na praktické informace, které vám mohou usnadnit váš studentský život v Německu. Možnosti ubytování a stravování Ubytování Informace o ubytování je možno nalézt na stránkách dané univerzity u AAA, v rubrice Studentenwerk nebo na (německá obdoba české Správy kolejí a menz). Strava Máte následující možnosti, jak se ubytovat: Studentenwohnheim = kolej, pozor na dlouhé čekací lhůty, informace u Studentenwerk Wohngemeinschaft (WG) - velice oblíbena forma bydlení, kdy sdílíte pronajatý byt společně s několika dalšími studenty. Dobré adresy na hledání WG jsou: nebo se poohlédněte po nástěnkách s inzeráty na kampusu - vždy někdo hledá spolubydlícího Untermiete = podnájem Miete = nájem můžete si pokoj nebo byt pronajmout sami pro sebe, zde však musíte počítat s vyššími výdaji. Obecně platí, že se ceny liší ve velkých a menších městech a také ve východním a západním Německu. Asi nejobvyklejší, nejlevnější a nejzdravější možností je jíst v univerzitní menze. Kvalita a pestrost pokrmů je zpravidla nesrovnatelně lepší než v českých menzách, jedno z jídel je vždy vegetariánské. Většinou tu však lze pouze obědvat. Večer, o víkendech a svátcích zůstávají menzy většinou zavřené. Cena jídla se pohybuje od 1,50 do 4,00 v závislosti na tom, zda si vezmete jen hlavní jídlo, nebo i polévku, salát, ovoce, dezert, nápoj a podobně. Informace také u Studentenwerk. Náklady na život Jak už bylo několikrát zmíněno, náklady na život v Německu jsou poměrně vysoké. Ceny závisí na tom, zda studujete ve velkém nebo menším městě, na východě nebo západě Německa a jaký styl života jste zvyklí vést. Města jako Hamburg a Mnichov patří k nejdražším místům v Německu vůbec, na druhou stranu Berlín je překvapivě levný. Průměrně byste měli měsíčně počítat s těmito výdaji: Nájem: od 150,- do 350,- Strava: od 150,- do 200,- Doprava*: od 40,- do 70,- Knihy/kopie/ :** * pokud vaše škola neposkytuje po zaplacení semestrálního příspěvku regionální průkazku na MHD, což bývá obvyklé ** velmi se liší od oboru k oboru Kromě výdajů v tabulce musíte začátkem semestru zaplatit jednorázový semestrální poplatek (na různých univerzitách pod různými jmény, například Sozialbeitrag), který obsahuje příspěvky na činnost univerzitních institucí jako například AstA (Allgemeiner Studierendenausschuss) a Studentenwerk a často také poplatek za semestrální průkazku na MHD. Jeho výše se pohybuje mezi V některých spolkových zemích vybírají univerzity i tzv. Verwaltungskostenbeitrag, a tak je např. na Univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem semestrální příspěvek cca Po zaplacení máte nárok na bezplatný přístup do univerzitní knihovny, počítačových učeben a především na jízdu s MHD ve vašem regionu zadarmo. Zaplacení tohoto příspěvku je povinné - pokud ho nezaplatíte, budete automaticky exmatrikulováni. O nutných poplatcích na vybrané univerzitě se informujte u Studentenwerk, buď na stránkách školy v příslušné rubrice nebo na adrese K těmto výdajům se pak výhledově mohou přidat studijní poplatky, o kterých jsme už podrobně informovaly výše. Navíc se sami zkuste realisticky zamyslet, co za měsíc utratíte ještě kromě výdajů za nájem, stravu, MHD a potřeby do školy všechno to budete muset platit i v Německu: mobilní telefon, noviny, zmíněné rozhlasové a televizní poplatky, věci potřebné k chodu domácnosti, kosmetiku Pokud najednou bydlíte sami a nejezdíte na víkendy domů, kde si můžete nabalit všechno potřebné, můžete mít náhle výdaje, které jste si předtím vůbec neuvědomovali. Orientační příklady průměrných cen v Německu: jednorázově začátkem semestru: od 100,- do 200,-, měsíčně pak od 20-, do 50,- - obyčejná houska: 0,15 0,30 - máslo 0,85 - minerálka 1,5 l: 0,40 1,50 - mléko 1 l: 0,50 1,00 - kuřecí Döner kebab v housce s nápojem: 2,00 4,00 - velká pizza: 5,00 7,

11 - návštěva kina: 5,00 9,00 (úterý bývá tzv. Kinotag, kdy jsou vstupy do kin výrazně levnější) - pohonné hmoty 1l: 1,30 1,40 - jednotlivá jízdenka na MHD: 1,50 2,00 - pivo v hospodě: 2,50 4,00 - pivo v lahvi 0,5l: 0,50 1,20 - ceny oblečení jsou srovnatelné s našimi, zvláště v mezinárodních řetězcích typu H&M nebo C&A; ceny jídla v supermarketech jsou obecně o něco vyšší, nejlevnějšími obchody s potravinami vůbec jsou např. řetězce Lidl, Aldi, Kaufland, Plus a Penny-Markt, naopak k těm dražším patří třeba Tengelmann. Výrazně levnější bývá také elektrotechnika. (všechny ceny jsou pouze orientační, stav k ) Brigády O možnostech brigády se nejlépe informujte u Jobvermittlung, Agentur für Arbeit (pracovní úřad), ale také na nástěnkách škol. I internetové stránky škol věnují možnostem práce obvykle poměrně dost prostoru. Další internetové stránky s pracovními příležitostmi: Praktické tipy - Jít v Německu do klasické restaurace se může prodražit (hlavní jídlo 7,00-15,00 ). Oblíbeným a levným způsobem stravování je turecké rychlé občerstvení Döner kebab, které nabízí klasický jehněčí döner, ale i kuřecí nebo vegetariánské pokrmy. Výhodnou variantou jsou také asijské restaurace nebo stánky třeba s duryňskými klobásami. Funguje zde také samozřejmě síť fast food restaurací typu Mc Donalds nebo Pizza Hut, jídlo zde ale také není nejlevnější. - Vyrazit dech vám může cena městské hromadné dopravy (například v Porúří 2 za jízdenku na autobus nebo tramvaj pro 1 pásmo, v Hamburku 2,10 ), snažte se proto využívat cenově výhodné dlouhodobější jízdenky pro studenty. Drahé je také cestování vlakem, existuje ale spousta aktuálních akcí a slev (např. Schönes-Wochenende-Ticket, BahnCard - sleva bud 25 nebo 50 procent ). Nejlépe je informovat se přímo na nádraží nebo na internetových stránkách německých drah Pro cestování z ČR do Německa a naopak lze využít levné letecké společnosti jako je Germanwings (www.germanwings.de), EasyJet (www.easyjet.com) nebo V-Bird pokud si letenky zamluvíte včas, mohou vás vyjít levněji než cesta autobusem a rozhodně levněji než cesta vlakem! Oblíbeným levným způsobem dopravy studentů je takzvaná spolujízda (Mitfahrt). Jedná se o databázi řidičů, kteří zrovna aktuálně cestují po Německu, ale i do zahraničí. Za určitý poplatek vás vezmou s sebou jako spolujezdce. Více informací na nebo v centrech pro spolujízdu, která najdete v každém větším městě. Ta si však za zprostředkování účtují poplatek. Při sjednávání spolujízdy přes internet se v případě, že to nevyjde, pomoci nedovoláte proto někdo dá přednost cestě domluvené přes centrálu, kde se musí řidič a rovněž i vy prokázat průkazem totožnosti, který je zanesen do databáze centrály. Centrála pro spolujízdu existuje už i v Praze, cena za jeden kilometr je 1 Kč. V Německu jsou velice oblíbeným a obvyklým dopravním prostředkem kola. - Pokud vám v Německu přece jenom bude chybět kontakt s Čechy, stačí se porozhlédnout a informovat. Ve velkém množství měst nebo regionů totiž fungují takzvané Stammtische, což jsou pravidelná neformální setkání krajanů. Jsou určena pro všechny skupiny lidí od studentů po důchodce, konají se často v restauracích, ale také na privátech a výjimkou nejsou ani jiné společné aktivity jako například výlety, kina nebo kuželky. - Pro nákup potravin je nejvýhodnější navštěvovat levné super-markety jako je Aldi nebo Lidl. Pozor v Německu bývá na většině plechovek a PET lahví záloha (= Pfandflaschen), obvykle 25 centů než takovou láhev vyhodíte, přesvědčte se, že se nedá vrátit, záloha bývá často větší než cena samotného nápoje! - V Německu jsou obchody v neděli ze zákona zavřené, výjimkou jsou pouze benzínové pumpy, nádraží a letiště. - Velmi levně lze pořídit věci všeho druhu na internetové burze e-bay: Použité zboží lze také výhodně sehnat na bleších trzích (Flohmarkt), použité knihy přes - Obecně lze tvrdit, že služby jsou v Německu dražší než u nás (kadeřník...). 22

12 - Studenti v Německu dostávají nejrůznější slevy ve fast food restauracích, na ubytování, cestování, vstupy do muzeí, galerií, na koncerty a výstavy. Tyto slevy bývají podstatné nebojte se po nich ptát a využívat jich! - Je vhodné si založit německý účet, například pro převod peněz z brigády nebo naopak placení různých věcí převodem. Pokud si založíte účet u Deutsche Bank či Commerzbank obě mají pobočky a bankomaty v Praze vyhnete se mezistátním převodům s horentními poplatky. Založení a provoz účtu, internetbanking i položky jsou u studentských kont bez poplatku. U Commerzbank je embosovaná karta k účtu zdarma, různé místní spořitelny (Sparkassen) nabízejí řadu výhod pro studenty. U velkého množství bank můžete vybírat z vlastního bankomatu bez poplatku, za výběr z cizího bankomatu se může platit. - Pokud si budete chtít pořídit německé telefonní číslo pro svůj mobilní telefon (což je zvláště při delším pobytu rozumné), máte stejně jako v České republice dvě možnosti: kredit nebo paušál. V Německu je poměrně velká nabídka sítí a všechny nabízejí zvýhodněné paušály pro studenty. Pokud máte možnost, můžete si pořídit také pevnou linku, ze které můžete při použití speciálních předvoleb (viz volat do ČR už třeba jen za 1,5 centů za minutu (!). - Noční život často začíná později, než je to obvyklé u nás. Sledujte dění kolem sebe, jednotlivé obory často pořádají párty. - Ve městech jsou na chodnících vyznačeny pruhy pro cyklisty. Dejte si proto pozor, kudy jdete, aby vás nepřekvapilo, že na vás ze všech stran zvoní cyklisté. (Všechny informace jsou pouze orientační, stav k ) Pár slov závěrem Úspěšně jste se brožurkou pročetli až k závěru. Doufáme, že jste teď o něco moudřejší než na začátku, a že všechny vaše otázky byly zodpovězeny. Snad teď také víte, z jakého konce plánování svého studia v Německa vzít. Ke konci vás ještě musíme upozornit, že za informace uvedené v brožurce zcela neručíme. Už při sestavování téhle brožurky jsme se setkaly s tím, že nám naši korektoři posílali komentáře typu: Ale já jsem k přihlášení do knihovny vůbec nepotřebovala potvrzení o přihlášení k pobytu! nebo Tady stojí lístek na MHD 4 a ne 2! a podobně. Ceny, podmínky pro přijetí na školu a paradoxně i podmínky pro přihlášení k pobytu se na různých místech Německa mohou lišit, proto jsme se snažily napsat naši brožurku co nejvšeobecněji. Uvedené příklady berte prosím jen jako orientační. Prosíme, abyste na nás nezanevřeli, když vám někde někdo sdělí, že to, co stojí v naší brožurce tamhle nebo onde, vůbec neplatí. Nic takového nevylučujeme. Není to tak, že bychom vám chtěly záměrně škodit. Naši brožurku tedy berte jako obecný návod. Hlavně mějte na paměti, že líná huba je holé neštěstí, proto se při zařizování vašeho studia radši na všechno ptejte, ptejte, ptejte, klidně i několikrát. Nejen na vaší cestě za studiem a při studiu samotném vám přejeme mnoho štěstí! Autorky Poděkování Děkujeme, děkujeme, děkujeme! Děkujeme všem, kteří nám při vytváření naší brožurky pomáhali, zejména: členům Česko-německého fóra mládeže ve druhém a třetím funkčním období, kteří nám hojně radili a podělili se s námi o své bohaté zkušenosti; děkujeme Tandemu Plzeň, především Evě Tomkové a Honzovi Lontscharovi, za DAAD Dorothee Uhle a Barboře Boušové a Hansi- Simonu Pelandovi z Goethe Institutu

13 Prameny Informace o studium v SRN - Obecné informace a možnosti stipendií. Tandem Plzeň Ciprová, Štěpánka Reif, Zdeněk: Přednáška o studiu v zahraničí, Štěpánka Ciprová, Zdeněk Reif, Knoflík - sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže Mudra, S. Stöver, M.: UNI - Studium in Deutschland - Informationen für die Ausländer über das Studium an den deutschen Universitäten. BW Bildung und Wissen Verlag und Software GmbH, 2002, 7 Auflage. DAAD Studien- und Berufswahl. BW Bildung und Wissen Verlag und Software GmbH, Bundesagentur für Arbeit Webové stránky: viz odkazy uvedené v brožuře Česko-německé fórum mládeže Česko-německé fórum mládeže je skupina 40 mladých lidí ve věku let z ČR a SRN, jejichž společným cílem je zlepšovat česko-německé vztahy a prohlubovat vzájemnou spolupráci. Názorová pestrost spolu s politickým zázemím dává tomuto grémiu velký potenciál tohoto cíle dosáhnout. Grémium vzniklo v roce 2001 jako projekt Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra, aby vneslo do oficiálního česko-německého dialogu hlas mládeže. Záštitu nad projektem převzali předsedkyně česko-německé poslanecké skupiny a poslankyně německého Spolkového sněmu paní Petra Ernstberger spolu s poslancem Evropského parlamentu a bývalým senátorem a ministrem zahraničních věcí panem Josefem Zielencem. V rámci Česko-německého fóra mládeže působí v současnosti několik tematicky zaměřených pracovních skupin, které se pravidelně schází a pracují na vlastních projektech. Pracovní skupina Mládež V prvním funkčním období ( ) vypracovala pracovní skupina Mládež rozsáhlou studii Zábrany mobilit, která upozornila na problémy při česko-německých výměnách. Výsledky byly předloženy česko-německé skupině poslanců Bundestagu (Spolkového sněmu), jakož i českému velvyslanci v rámci zasedání Fóra mládeže v Berlíně na podzim Kromě toho byla předložena zpráva Koordinační radě Česko-německého diskusního fóra. Desetičlenná pracovní skupina Mládež v druhém funkčním období ( ) vypracovala první vydání této brožury a pracovala na pokračování studie Zábrany mobilit, která měla zmapovat vývoj v česko-německých výměnách po vstupu ČR do EU. Současná pracovní skupina Mládež vypracovala toto druhé vydání brožury, pokračuje se studií Zábrany mobilit II a koordinuje přednášky členů Fóra mládeže na českých středních školách o možnostech mladých lidí v zahraničí. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Tandem znamená nejen výměny české a německé mládeže, ale i všeobecnou česko-německou spolupráci mladých lidí podporuje učitele/-lky a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí má celorepublikovou působnost Co Tandem může konkrétně nabídnout? Co takhle jít na zkušenou k německým sdružením pracujícím s mládeží? Náš program hospitací Učit se navzájem (doba pobytu: 1 týden 3 měsíce) je ti plně k dispozici. Díky 25 26

14 tomuto programu máš možnost pobýt nejen u německých skautů a zúčastnit se jejich akcí či jejich programů, ale můžeš poznat práci s mládeží i v jiných organizacích. Seznam hospitačních míst najdeš na našich webových stránkách.. Pokud jsi studentem či učněm na odborné škole či učilišti, nabízí se ti program odborných prací A je to! Auf geht s!. Díky tomuto programu se již více než 600 lidí zúčastnilo odborné praxe v německé škole či podniku a naopak německých učňů či studentů odborné praxe v České republice (délka praxe: 3 a více týdnů). Zdají se ti tyto pobyty v zahraničí krátkodobé? Pak ti nabízíme v rámci našeho programu Dobrovolně několik dlouhodobějších možností: Evropská dobrovolná služba nebo Dobrovolný sociální rok, Dobrovolný ekologický rok apod. Všechny tyto programy zabezpečujeme nebo napomáháme zájemcům o ně. V rámci Evropské dobrovolné služby jsme uznáni jako přijímající a vysílající organizace. Tyto pobyty jsou zpravidla na jeden rok. Tandem chce podpořit již spolupracující mateřské školy na česko-německé hranici a především motivovat další zařízení k novým bilatelárním projektům. Ve spolupráci s Nadací Roberta Bosche proto nabízí prostřednictvím programu Odmalička Von klein auf finanční podporu mateřským školám a dalším organizacím zaměřeným na přeshraniční setkávání dětí do šesti let a výměnu zkušeností mezi pedagogickými pracovnicemi českých a německých mateřských škol v příhraničních regionech. Tolik pouze základní možnosti, ale nabízíme toho mnohem více. Zkus navštívit naše internetové stránky: a uvidíš. Nebo se obrať na naše dobrovolnice a podívej se na česko-německý portál pro mládež Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Sedláčkova 31, CZ Plzeň tel.: fax: Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Maximilianstr. 7, D Regensburg tel.: +49/ (0)941/ fax: +49/ (0)941/ Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Německá akademická výměnná služba) je sdružením německých vysokých škol, které si klade za cíl podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. Organizace DAAD byla založena v roce 1925 a její hlavní sídlo je v Bonnu. Finanční prostředky dostává DAAD od německé vlády a z různých zdrojů EU. Velké množství programů DAAD je možno přiřadit těmto bodům: - stipendia pro cizince - stipendia pro německé občany - programy na internacionalizaci německých vysokých škol - podpora germanistiky a německého jazyka v zahraničí - spolupráce s rozvojovými zeměmi v oblasti vzdělávání V České republice poskytuje DAAD vysokoškolským studentům i vědcům stipendia na pobyt v Německu. Podporuje také pobyty německých studentů a vědců v Česku a partnerství mezi německými a českými vysokými školami. Kromě toho realizuje DAAD různé projekty, například vysílá do České republiky lektory, kteří vyučují německý jazyk na českých vysokých školách. Informační centrum DAAD v Praze Informační centrum DAAD vzniklo v roce 2000 a sídlí v pražském Goethe-Institutu. Centrum informuje o možnostech studia v Německu, o tom, jaký obor lze kde studovat, o podmínkách přijetí na německé vysoké školy a o prvních krocích po příjezdu do Německa. Dále informuje o stipendijních programech DAAD či jiných možnostech získání finanční podpory studijního a výzkumného pobytu. Zájemci o studium v Německu zde obdrží různé informační materiály, přihlášky ke stipendiím DAAD nebo ke studiu v Německu. Uchazeče o stipendium DAAD centrum přezkouší z německého jazyka a vystaví jim jazykové vysvědčení DAAD. Tuto poslední službu nabízejí i lektoři DAAD působící na vysokých školách v České republice. Při propagaci stipendií DAAD centrum úzce spolupracuje s Akademickou informační agenturou ministerstva školství České republiky. Agentura uveřejňuje na svých internetových stránkách aktuální nabídku stipendijních programů v češtině a je místem podání žádostí o stipendia DAAD

15 Informační centrum DAAD v Praze c/o Goethe-Institut Masarykovo nábř. 32 CZ Praha 1 tel.: fax: Deutscher Akademischer Austausch Dienst Kennedyallee 50 D Bonn tel.: +49/ (0)228/ fax: +49/ (0)228/ Goethe-Institut e. V. Goethe-Institut je největší organizace zahraniční kultury Spolkové republiky Německo. Více než 120 institutů podporuje celosvětově v 80 zemích znalost německého jazyka a stará se o mezinárodní kulturní spolupráci. Zprostředkovávají rozsáhlý obraz Německa pomocí informací o kulturním, společenském a politickém životě. Goethe-Instituty jsou přitom také partnery veřejných a soukromých kulturních spolků, německých spolkových zemí a obcí. Zaměstnanci Goethe-Institutu spojují zkušenosti a představy partnera doma a v zahraničí se svojí odbornou kompetencí a spolupracují v partnerském dialogu. Nabízejí služby a jsou partnery pro všechny, kteří se aktivně zabývají Německem a německou řečí a kulturou. Goethe-Instituty působí ve vlastní zodpovědnosti a politicky nezávisle. Goethe-Institut Praha Goethe-Institut Praha (založen roku 1990) je regionální institut a koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Česku, Slovensku, Slovinsku a Maďarsku. Jednotlivé instituty spolupracují se sítí Goethe-center, kulturních spolků, partnerských knihoven, odborných knihoven pro učitele a licenčních center v hostitelské zemi. V Česku existují 2 Goethe-centra, 5 partnerských knihoven (z toho 3 tzv. Německé knihovny) a 8 odborných knihoven pro učitele a také řada kulturních spolků a držitelů licence pro jazykové zkoušky Goethe-Institutu. Goethe-Institut Praha nabízí workshopy a semináře pro učitele v oblasti Němčina jako cizí jazyk. Obsáhlý program zkoušek na našem institutu doplňuje naši jazykovou práci. Kromě toho nabízíme diferencovaný program jazykových kurzů. Programové oddělení Goethe- Institutu organizuje kulturní programy nejrůznějšího druhu, jak ve vlastních prostorách, tak mimo. I bez znalostí němčiny se mohou hosté zúčastnit všech akcí, protože jsou zpravidla překládány do češtiny. Knihovna Goethe-Institutu Praha zprostředkovává informace 29 k aktuálním aspektům kulturního, společenského a politického života v Německu. Nabízí velké množství knih a médií pro všechny, kteří se zajímají o Německo nebo se chtějí učit nebo vyučovat němčinu. Zentrale München Dachauer Straße München (Postanschrift: Postfach , München) tel.: +49/ (0)89/ fax: +49/ (0)89/ Goethe Institut Praha Masarykovo nábřeží Praha 1 Tschechische Republik tel.: fax: Homepage: Příloha 1: Zkratky, se kterými se můžete setkat Abt. Abteilung oddělení AG Aktiengesellschaft; akciová společnost; pracovní skupina Arbeitsgruppe AStA Allgemeiner Studierendenausschuss Všeobecný výbor studentů (zastupuje studenty na politické univerzitní úrovni, členové jsou voleni studenty) BP Berufsorientiertes Praktikum; Bonuspunkte praxe orientovaná na budoucí zaměstnání; bonusové body BS Seminar zur seminář pro orientaci na pracovním trhu Berufsfeldorientierung C Colloquium kolokvium Cr (CPs) credit points kredity DAAD Deutscher Akademischer Německá služba pro akademické výměny Austausch Dienst DPO Diplomprüfungsordnung zkušební řád diplomové zkoušky ECTS European Credit Transfer Evropský kreditní systém System EK Einführungskurs úvodní kurs em. emeritiert emeritní FB Fachbereich fakulta (někde též Fakultät) FR Fachrichtung studijní zaměřeni GK Grundkurs základní kurz (začátečnické kurzy, které uvádí do problematiky předmětu) 30

16 HA Hausarbeit domácí práce HS Hauptseminar hlavní seminář forma výuky s vysokým podílem práce studentů po Zwischenprüfung, Vordiplomu nebo v magisterském studijním cyklu Hs Hörsaal posluchárna KVV Kommentiertes komentovaný přehled přednášek Vorlesungsverzeichnis LV Lehrveranstaltung vyučovací jednotka obecně (může se jednat o přednášku, seminář, cvičení ) NC Numerus Clausus numerus clausus průměrná známka z maturity, se kterou ještě může být student přijat na zvolený obor P Praktikum praktikum PG Projektgruppe projektová skupina Pk Projektkurs kurs, jehož náplní je příprava projektu PS Proseminar proseminář forma výuky s vysokým podílem práce studentů v prvních letech studia Rp Repetitorium repetitorium (především privátní doučování pro studenty práv před prvními státnicemi) S Seminar seminář StuPa Studentisches Parlament studentský parlament SWS Semesterwochenstunde počet hodin předmětu týdně T Tutorium tutorium Ü Übung cvičení UB Universitätsbibliothek univerzitní knihovna UP Unterrichtspraktikum praktikum studentů pedagogických oborů ve škole V Vorlesung přednáška WE Wissenschaftliche Einrichtung vědecké pracoviště ZE Zentraleinrichtung centrální pracoviště ZVS Zentrale für Vergabe der Studienplätze Centrála pro přidělování studijních míst Příloha 2: Stipendia AIESEC International (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) AIESEC zařizuje praxe jak pro české studenty (ekonomie) do zahraničí, tak pro zahraniční studenty do českých organizací a podniků. Český student se může stáže zúčastnit do jednoho roku po ukončení studia na vysoké škole. centrální pobočka v ČR: jak se ucházet: AIESEC International Teilingerstraat 126 NL-3032 AW Rotterdam homepage: AIESEC Praha Senovážná Praha 1 tel.: , fax: Kontaktujte pobočku AIESEC v místo svého studia. Pobočky jsou při ekonomických fakultách v Brně, Českých Budějovicích, Karviné, Ostravě, Pardubicích, Praze a Zlíně. Alexander von Humboldt Stiftung Alexander von Humboldt-Stiftung nabízí v programu Humboldt-Forschungsstipendien stipendia promovaným akademikům a vědeckým pracovníkům jakéhokoliv odborného zaměření ve věku do 40 let na dlouhodobý vědecký pobyt v Německu (od 6 do 12 měsíců s možností prodloužení na 24 měsíců), jehož předmětem je práce na vlastním vědeckém projektu. Předpokladem je získaný vědecký titul (Ph.D., C.Sc. nebo jiné srovnatelné), jakož i činnost ve výzkumu nebo vlastní vydané vědecké publikace. U studentů, kteří se nacházejí v posledním ročníku před promocí, je získání stipendia také možné. O stipendium se mohou ucházet vědci za všech zemí světa, při přijetí nejsou stanoveny žádné kvóty. Vědci přírodovědného a technického zaměření musí doložit znalosti anglického a německého jazyka, ostatním stačí znalosti anglického jazyka, pokud pro jejich projekt nejsou vysloveně potřeba znalosti německého jazyka. Uchazeč si sám může vybrat místo svého působení, pobyt si však musí zajistit každý sám. Alexander von Humboldt Stiftung Jean-Paul-Straße 12 D Bonn tel.: +49/ (0)228/ fax: +49/ (0)228/ homepage:

17 program: Humboldt-Forschungsstipendien jak se ucházet: viz internetové stránky termíny: Výběrová komise zasedá třikrát ročně (v březnu, červenci a listopadu), vše jepotřeba naplánovat dostatečně dopředu, protože celé výběrové řízení trvá většinou 3-6 měsíců. termín: 1. března (zimní semestr), 1. září (letní semestr) náležitosti žádosti: viz internetové stránky výše stipendia: Stipendium zahrnuje náklady na ubytování v hostitel-ských rodinách nebo na kolejích, stravu, pojištění, MHD a kapesné (v současné době cca. 180 ). Alfred Toepfer Stiftung F. V. S. Nadace Alfred Toepfer Stiftung F. V. S. poskytuje ročně stipendia studentům evropských studií, humanitních oborů, výtvarného umění, hudby, architektury a zemědělství ze střední a východní Evropy, kteří se chystají ukončit své studium (ne však bakalářskou fázi) v některé z německy mluvících zemí. Žadatelé o stipendium nesmějí být starší než 30 let. Délka trvání podpory je většinou do jednoho roku, výjimečně může být prodloužena o maximálně jeden rok. Alfred Töpfer Stiftung F.V.S. Hamburg Georgsplatz 10 D Hamburg tel.: +49/ (0)40/ fax: +49/ (0)40/ homepage: program: Alfred-Toepfer-Stipendien náležitosti žádosti: termín: 30. listopadu pro následující akademický rok výše stipendia: 920 měsíčně Copernicus vyplněný formulář, který je ke stažení na stránkách nadace, další náležitosti jsou uvedeny na tomto formuláři Copernicus nabízí vždy asi 20 stipendií pro studenty práva, politologie, mezinárodních vztahů, humanitních a sociálních věd, ekonomie a architektury z východní, střední a jižní Evropy na jeden semestr (cca. 6 měsíců) na Humboldtově univerzitě v Berlíně, na univerzitě v Hamburku a na univerzitě Ludvíka-Maximiliána v Mnichově. Částí studia je dvouměsíční praktikum. Předpokladem jsou absolvované minimálně 4 semestry studia a znalost němčiny. Copernicus Berlin e.v. Paulinenhof, Sophienstr. 28/29 D Berlin tel.: +49/ (0)30/ homepage: Cusanuswerk Katolická nadace podporuje jen studenty katolické konfese ze zemí Evropské unie s velmi dobrými studijními výsledky. Student již musí být zapsán na některé německé státní vysoké nebo vysoké odborné škole a mít před sebou ještě minimálně čtyři roky studia. Do výběrového řízení může studenta buď navrhnout ředitel gymnázia, vysokoškolský profesor, příslušník církve při vysoké škole nebo bývalý stipendiant. Nebo se může student o stipendium ucházet sám pomocí řádně vyplněného formuláře, který se dá stáhnout na internetových stránkách nadace. Cusanuswerk Baumschulallee 5 D Bonn tel.: +49/ (0)228/ , fax: +49/ (0)228/ homepage: termín: 1. října Česko-německý fond budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti poskytuje od roku 2002 českým a německým studentům a studentkám studijní stipendia, která jim umožní absolvovat studijní pobyt na vysokých školách v sousední zemi. O stipendium se mohou ucházet studenti všech ročníků, ale i doktorandi/-dky humanitních a společenskovědních oborů. Nezávislá komise vybírá z uchazečů 15 studentů a studentek, kterým bude stipendium uděleno. Stipendijní pobyt je desetiměsíční, v jeho průběhu mají stipendianté Fondu pracovat na projektu s česko-německou tématikou (může se také jednat o diplomovou či doktorandskou práci), výsledky tohoto projektu musí být po ukončení pobytu předloženy Fondu. Stipendia Fondu budoucnosti nemohou být poskytnuta v případě, že by studijní pobyt hrazený Fondem přímo navazoval na jinými stipendii hrazený pobyt na německé či české vysoké škole. Kromě vlastního stipendijního programu se Fond budoucnosti partnersky podílí na stipendijním programu DBU (Deutsche Bundesstiftung für Umwelt). Tento program je určen pro kvalifikované absolventy českých vysokých škol a umožňuje absolvování šesti- až dvanáctiměsíčního pobytu s tématikou ochrany životního prostředí na vědeckých pracovištích v Německu

18 Sekretariát Česko-německého fondu budoucnosti Na Kazance 634/ Praha 7 Troja homepage: jak se ucházet: viz. internetové stránky termín: stipendium FB: vždy do 15. prosince pro následující akademický rok stipendium DBU: vždy do 15. června (začátek pobytu březen/duben následujícího roku) výše stipendia: stipendium FB: 550 měsíčně a jednorázový příspěvek na náklady ve výši 550 na cestovné a ostatní výdaje stipendium DBU: 971 měsíčně DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD je organizace německých vysokých škol. Jeho úkolem je finanční podpora vysokoškolských vztahů se zahraničím, především mezinárodních výměn studentů a vědců. Jeho programy jsou otevřeny studentům ve věku let s jakýmkoli odborným zaměřením. Předpokladem je však studovat již nějakou dobu ve své zemi, DAAD neposkytuje stipendia pro studium v Německu pro celé studium. Kromě stipendijních programů provozuje DAAD také celou řadu služeb, jako např. publikační programy, poradenské služby... DAAD Kennedyallee 50 D Bonn (popřípadě: Postfach , D Bonn) tel.: +49/ (0)228/ fax: +49/ (0)228/ homepage: (obsahuje také obsáhlé informace pro studenty ohledně života v Německu, byrokratických náležitostí...) pobočka v ČR: Informační a poradenské centrum DAAD c/o Goethe-Institut Masarykovo nábřeží Praha 1 tel.: fax.: homepage: programy: poskytuje celou řadu programů pro absolventy všech oborů, předdiplomové a semestrální pro germanisty, magisterský program pro studenty technických oborů, badatelské pro doktorandy, více informací viz databáze: 35 jak se ucházet: termín: různé podle programů nejprve probíhá předběžný výběr v ČR (informace u české pobočky), konečný výběr pak probíhá v Bonnu, nutné podklady: rozdílné pro jednotlivé programy, viz internetové stránky Die Beatrice und Rochus Mummert Stiftung Nadace podporuje nadané studenty ze zemí střední a východní Evropy. Jejím cílem je přispět k evropské integraci a tím i k prohloubení stability v Evropě. Jedno- až tříletá stipendia jsou určena především studentům navazujícího studia technických oborů a ekonomie, tedy po ukončení bakalářského studia. Předpokládá se návrat stipendianta do země původu. Nadace spolupracuje s univerzitami v Cáchách a Kolíně nad Rýnem. v ČR vyřizuje: AIA (Akademická informační agentura), Dům zahraničních služeb MŠMT, pan Kopal tel.: DAAD Praha paní Dorothea Uhle tel.: homepage: homepage: podmínky: velmi dobrá znalost němčiny, věk max. 24 let, žadatel musí být svobodný, sportovně i kulturně orientovaný, nadace vyžaduje také společenskou angažovanost. termín: 15. listopadu pro následující zimní semestr výše stipendia: 765 v prvním, 790 ve druhém a 815 ve třetím roce studia v Německu, cestovné, pojištění, PC, prémie za dobrý prospěch Evangelisches Studienwerk e. V. Villigst Nadace podporuje nadané studenty a doktorandy protestantské nebo anglikánské konfese (uděluje však také výjimky). Programy jsou otevřené pro všechna odborná zaměření. Stipendia pro univerzity uděluje nejpozději v pátém semestru, pro vysoké odborné školy nejpozději ve třetím semestru. Po udělení stipendia musí student v Německu ještě minimálně 3 semestry studovat. Předpokladem je znalost němčiny a prokazatelná aktivita v církevní, kulturní nebo politické oblasti. Evangelisches Studienwerk e.v. Villigst Iserlohner Str. 25 D Schwerte tel.: +49/ (0)2304/

19 fax: +49/ (0)2304/ homepage: program: Europa-Stipendium náležitosti žádosti: viz internetové stránky termín: 1. března (zimní semestr), 1. září (letní semestr) výše stipendia: až do 525 měsíčně + 80 na knížky Friedrich-Ebert-Stiftung Nadace Friedricha Eberta je společensko-politicky orientována a nabízí stipendia pro studenty všech studijních oborů. Zahraniční studenti musejí mít uzavřené Grundstudium (v případě studijních oborů zakončených diplomem, státními zkouškami nebo titulem magistr), nebo absolvované alespoň 2 semestry bakalářského studia. V případě Master-oborů nebo jiného nástavbového studia je možné ucházet se o stipendium ihned po přijetí. Nadace zároveň nabízí semináře, workshopy, studijní cesty a možnost podílet se na činnosti v nadaci. Friedrich-Ebert-Stiftung - Abteilung Studienförderung Godesberger Allee 149 D Bonn tel: +49/ (0)228/ fax: +49/ (0)228/ homepage: kontaktní osoba: Regina Capellmann (sekretariát) program: Ausländer-Grundförderung, Ausländer-Graduiertenförderung jak se ucházet: podklady viz internetové stránky, po zaslání požadovaných podkladů jsou vybráni nejlepší studenti do užšího kola, ve kterém absolvují 2 ústní pohovory, během kterých je zhotoven protokol, který je potom rozhodující pro výsledek výběrového řízení termín: průběžně, výběrové řízení trvá cca. 6 měsíců výše stipendia: rozdílná podle stadia studia Friedrich-Naumann-Stiftung Liberálně zaměřená nadace podporuje studenty vysokých škol po ukončení bakalářské zkoušky nebo Zwischenprüfung a doktorandy přírodovědných, ekonomických a humanitních oborů. Podporováni nejsou studenti medicíny, zubního lékařství a postdoktorandské programy. Kromě výborných studijních výsledků požaduje nadace politickou angažovanost, nejlépe v liberální politické straně nebo jiném politickém grémiu. V současné době má nadace zvýšený 37 zájem na podporování žen. Stipendium je poskytováno nejprve jeden rok, při výborných studijních výsledcích je možné prodloužení do konce studia. pobočka v ČR: Friedrich-Naumann-Stiftung Wissensch. Dienste und Begabtenförderung Karl-Marx-Straβe 2 D Potsdam tel.: +49/ (0)331/ fax: +49/ (0)331/ homepage: Friedrich-Naumann-Stiftung c/o Dr. Borek Severa Na Šafránce 43, Praha 10 tel.: fax: program: Ausländische Studienförderung jak se ucházet: termín: 31. května, 30. listopadu Nejprve je potřeba nadaci kontaktovat, vyžádat si pří-slušný formulář a vyplněný ho poslat zpátky. Na základě vašich vyplněných údajů komise rozhodne, zda postupujete do užšího výběru. Pokud ano, budete pozvání na pohovor s výběrovou komisí. Bližší informace viz internetové stránky nadace. Gemeinnützige Hertie-Stiftung Cílem nadace Gemeinnützige Hertie-Stiftung je především zapojení mladých lidí do evropské společnosti. Podporuje proto studenty ze střední a východní Evropy, kteří chtějí své studium absolvovat v Německu. Nabízí velké množství stipendijních programů pro nejrůznější oborová zaměření. Gemeinnützige Hertie-Stiftung Grüneburgweg Frankfurt am Main tel.: +49/ (0)69/ fax: +49/ (0)69/ homepage: kontaktní osoba: Olga Marksteder Stipendiatenbetreuung tel.: +49/ (0)69/ fax: +49/ (0)69/

20 jak se ucházet: GFPS - CZ (dříve JANUA) Podmínky pro získání stipendia se liší dle jednotlivých programů, proto je třeba se zvlášť informovat podle zvoleného programu. GFPS - CZ nabízí jednosemestrální stipendia pro studenty všech zaměření, kteří ukončili minimálně druhý ročník studia, ale i pro doktorandy a asistenty na vysokých školách do věku 32 let. Nabízí nejen finanční, ale i organizační podporu. Stipendia jsou hrazena z větší části za pomoci dvou velkých nadací: Nadace Roberta Bosche a Česko-německého fondu budoucnosti. Nadace nabízí 27 univerzit, na nichž mohou jejich stipendianti studovat. Ucházet se o místo jinde nelze vzhledem k neexistujícím "Stadtgruppe", což je skupina německých studentů spřízněných s GFPS, kteří pomáhají stipendiantovi v různých situacích při studiu ve výše uvedených městech. jak se ucházet: termíny: GFPS, PF UJEP České mládeže Ústí nad Labem homepage: česká GFPS:www.mujweb.cz/www/gfps Stipendijní komise GFPS - CZ přihlíží při výběru kandidátů k obsahové náplni předloženého projektu a jeho souvislosti se studiem v Německu, k osobnosti uchazeče a jeho jazykové kompetenci. vždy do 30. dubna příslušného roku na následující zimní semestr, do 31. října na letní semestr následujícího roku výše stipendia: cca. 500 měsíčně Hanielstiftung Nadace podporuje v programu Go West europäisches Master-studium und Praktikum studenty jedno- nebo dvouletých nástavbových studijních programů ze střední a východní Evropy a jejich navazující praktikum u německého podniku. Podmínkou je zakončené bakalářské nebo magisterské studium, především v ekonomických nebo příbuzných oborech. Po ukončení studia se předpokládá práce pro zemi původu v mezinárodní oblasti. Franz-Haniel-Platz 1, D Duisburg tel.: +49/ (0) 203 / fax: +49/ (0) 203 / homepage: kontaktní osoba: Cornelia Gietler 39 program: Go West europäisches Masterstudium und Praktikum jak se ucházet: neformální žádost, požadované podklady viz internetové stránky termín: 31. května pro následující akademický rok Hanns-Seidel-Stiftung e.v. Křesťansko-demokratická nadace nabízí stipendia vysoce kvalifikovaným mladým vědcům ve věku do 32 let na dlouhodobý vědecký pobyt (výzkumné projekty, praxe a konečné fáze nástavbového studia) v Německu v délce od 3 do 12 měsíců. Podmínkou je výborné zakončení vysokoškolského studia, dobré znalosti německého jazyka a sociální angažmá. Hanns-Seidel-Stiftung e.v. Lazarettstr. 33 D München homepage: kontaktní osoby: Dr. Michael Czepalla tel.: +49/ (0)89/ Monika Gerhard tel.: +49/ (0)89/ fax: +49/ (0)89/ Björn Elias Kröger tel.: +49/ (0)89/ fax: +49/ (0)89/ program: Studienförderung Ausland jak se ucházet: jednotný formulář ke stažení na internetové stránce termín: 31. ledna / 31. května / 31. července Heinrich Böll Stiftung Nadace je blízká německé politické straně Bündnis 90/ Die Grünen. Podporuje studenty vysokých škol a studenty doktorandského studia, kteří ukazují odhodlání k převzetí společenské a politické zodpovědnosti. Heinrich Böll Stiftung - Studienwerk Rosenthaler Str. 40/41 D Berlin tel.: +49/ (0)30/ fax: +49/ (0)30/ homepage: kontaktní osoba: 40

21 Bärbel Karger tel. +49/ (0)30/ program: Ausländerförderung jak se ucházet: viz internetová stránky termín: 1. března, 1. září Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst KAAD Podporuje studenty katolického vyznání, pouze ve výjimečných případech i ostatní, ze zemí střední a východní Evropy, nejdříve po ukončení 6. semestru studia. Délka pobytu je 1 semestr, předpokladem je práce na výzkumném projektu s evropskou tématikou (např. demokratizace v Evropě apod.), projektem může být i diplomová práce. Po ukončení projektu se předpokládá návrat studenta do země původu. pobočka ČR: Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) Hausdorffstr. 151 D Bonn tel.: +49/ (0)228/ fax: +49/ (0)228/ homepage: program: OsteuropaProgramm jak se ucházet: Doz. Dr. Jiří Kropáček KAAD-Partnerkomitee Česká křesťanská akademie Vyšehradská Praha 2 Je třeba vyžádat si oficiální formuláře u KAAD Bonn, spolu s nimi je nezbytné poslat návrh konkrétního projektu, zdůvodnění nutnosti pobytu v SRN a doporučení vysokoškolského profesora a církve. termín: 15. ledna pro následující zimní semestr, 30. června pro následující letní semestr Konrad-Adenauer-Stiftung Podporuje studium a vědecké stáže na německých vysokých školách v oblasti hospodářství, politiky, státní správy, médií a kultury, podporováni nejsou studenti medicíny. Žadatelé o stipendium musí mít složený Vor-diplom, Zwischenprüfung nebo se nacházet v Master-fázi v případě, že již v Německu studují, nebo mít uzavřené minimálně čtyřleté studium v domácí zemi a nesmějí být starší 30 let. Podmínkou jsou nadprůměrné studijní výsledky a znalost němčiny. Stipendium je nezávislé na původu, rodině, náboženství a pohlaví; je očekáváno nadprůměrné zakončení studia. pobočka ČR: Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. - Ausländerförderung - Postfach Sankt Augustin Deutschland homepage: kontaktní osoba: Martina Nabsdyjak program: Ausländerförderung výše stipendia: podle programu Konrad-Adenauer-Stiftung Klimentská Praha 1 tel.: fax: jak se ucházet: individuální rozhovor termín: Informujte se u pobočky v ČR. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Nadace poskytuje stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách. Žadatel musí splňovat následující podmínky: v době podání žádosti uzavřel studium v rozsahu nejméně 6 semestrů resp. ukončil bakalářské studium na české vysoké škole, nebo absolvoval šestileté studium konzervatoře. Žadatel splnil v době podání žádosti podmínky přijímací vysoké školy a může prokázat finanční zajištění části studijních nákladů i z jiných zdrojů. Přednost mají žadatelé o podporu studijního pobytu v délce nejméně 1 semestru, který musí být součástí akreditovaného curricula přijímací vysoké školy. Zároveň jsou upřednostňováni ti, kteří budou v zahraničí studovat poprvé. Program není určen pro žadatele o finanční podporu v rámci programů Erasmus, Leonardo, Sokrates a Phare, z univerzitních dohod apod. Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Voršilská Praha 1 tel.: fax: homepage: termín: do 30. dubna příslušného roku 41 42

22 Nadace SOPHIA Podporuje studenty středních a vysokých škol, i samotné školy. Výše příspěvku není přesně uvedena, závisí na charakteru žádosti. Pro přesné informace se informujte přímo u nadace. Údolní Brno tel.: fax: Program Leonardo da Vinci Program LEONARDO DA VINCI je evropský program, zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské dimenze ve vzdělávání, a to prostřednictvím nadnárodních projektů. Účastní se ho členské státy Evropské unie, dále Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Rumunsko, Bulharsko a Turecko. Podpora probíhá formou odborných stáží v zahraničí souvisejících se studovaným oborem v délce 3 12 měsíců. jak se ucházet: Program Socrates Národní agentura Leonardo da Vinci Senovážné nám Praha 1 tel homepage: Projekt smí podat jen právnická osoba. Přijímající organizace musí být v zemi EU a nesmí spadat pod sektor školství. Jako jednotlivec se můžete ucházet o stáž na škole, která je do programu zapojena. SOCRATES je vzdělávací program Evropské Unie. Účastní se ho členské státy Evropské unie, dále Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Rumunsko, Bulharsko a Turecko. Program SOCRATES nabízí možnosti jak vzdělávacím institucím, tak i jednotlivým studentům a učitelům a to v celé oblasti vzdělávání a rovněž i dalším subjektům zapojeným do vzdělávacího procesu včetně neziskových organizací působících v této oblasti. V jeho rámci funguje program zaměřený na vysokoškolské vzdělání Erasmus, který umožňuje a finančně podporuje spolupráci všech typů vysoko-školských institucí. Mimo jiné uděluje i stipendia na zahraniční pobyty studentů. Žadatelé musí splňovat následující podmínky: ukončený minimálně první ročník na domácí univerzitě, účelem pobytu musí být studium, ne pouze výzkum či praxe, délka minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců. Programu se lze zúčastnit jen jednou. Národní agentura Socrates U Lužického semináře PRAHA 1 tel.: , fax: homepage: popř. zahraniční oddělení domovské univerzity jak se ucházet: Přihlásit se na konkurz na studijní pobyt Erasmus prostřednictvím zahraničního oddělení domácí vysoké školy/fakulty. Počet volných míst i výběrová kriteria si stanovují vysoké školy. S programem Erasmus vyjíždí do Německa ročně několik stovek českých studentů. výše stipendia: cca. 350 měsíčně (liší se podle místa pobytu), nepokrývá plné náklady na studium v zahraničí, očekává se studentova spoluúčast RENOVABIS - Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel - und Osteuropa Nadace uděluje stipendia jen výjimečně na žádost svých partnerů biskupů a biskupství ze zemí střední a východní Evropy, ročně lze požádat o 1 laické a 1 teologické stipendium pro diecézi na příslušný rok. V ČR je 7 katolických diecézí - tedy možnost 7 laických stipendií za rok. Každá žádost se projednává zvlášť, do Německa ji posílá biskup se svým doprovodným dopisem/doporučením. Stipendium se vždy vztahuje na konkrétní projekt. Příspěvek se obvykle liší podle místa a charakteru studia. Po vyčerpání stipendia se musí doložit, na co byly peníze použity. Nadace Renovabis dále očekává obsáhlou zprávu o studiu a plány na budoucí uplatnění ve vlasti. Renovabis Kardinal-Döpfner-Haus Domberg 27 D Freising tel.: +49/ (0)8161/ fax: +49/ (0)8161/ homepage: náležitosti žádosti: viz internetové stránky termín: průběžně Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin Pro studenty převážně humanitního zaměření, kteří píší práci buď o Berlíně nebo o německé či mezinárodní tematice, případně pro ty, kteří chtějí využít výzkumné zařízení v Berlíně. Podporováni jsou zejména špičkoví studenti do 25 let a vědci do 35 let. 44

23 Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin Niederkirchnerstraße 5 D Berlin tel.: +49/ (0)30/ fax: +49/ (0)30/ homepage: náležitosti žádosti: viz internetové stránky termín: 15. prosinec stipendium: diskutuje o referátech ostatních. Absolvuje také dva pohovory se členy komise. V hlavním stipendijním programu dostává každý stipendiant 80 měsíčně na knížky, podle finanční situace rodiny pak může měsíčně dostávat až dalších 525. Kromě toho nabízí Studienstiftung rozsáhlou nefinanční podporu při studiu každý student má na své univerzitě přiděleného důvěrníka, se kterým může konzultovat své studijní problémy, má právo ucházet se o interní zahraniční stipendia a účast na letních akademiích pořádaných nadací, pokud má v plánu realizaci nějakého zvláštního projektu, může na něj dostat finanční podporu Studienstiftung des deutschen Volkes Studienstiftung des deutschen Volkes je největší a nejstarší německou nadací podporující nadprůměrně nadané studenty. Stipendia, která uděluje, jsou nezávislá na náboženském vyznání nebo politickém přesvědčení. Navzdory svému jménu podporuje v současné době už i studenty z ostatních členských zemí EU, kteří se chystají absolvovat většinu svého studia v Německu. Studienstiftung nabízí více stipendijních programů. Do toho hlavního mohou být přijati studenti všech oborů maximálně rok před uplynutím pravidelné délky studia jejich oboru. Zvláštní program má Studienstiftung pro začínající studenty (Programm für Studienanfänger), tj. studenty v semestru (Studienstiftung je tak jedna z mála nadací, které podporují začínající studenty!), při jejichž přijetí rozhodují sociální angažovanost, flexibilita a všestrannost více než odborné zaměření studia. Tito studenti jsou však přijati pouze předběžně, o jejich definitivním přijetí do stipendijního programu je rozhodnuto podle studijních výsledků po ukončení 4. semestru. Pokud jsou přijati, trvá stipendium až do ukončení jejich studia. Kromě toho existují také stipendijní programy pro doktorandy a tzv. otevřené programy, tj. programy pro nestipendianty, ve kterých jsou udělována krátkodobá stipendia především studentům konkrétních oborů nebo zahraniční stipendia. jak se ucházet: Studienstiftung des deutschen Volkes Ahrstraße 41 D Bonn tel.: +49/ (0)228/ fax: +49/ (0) 228/ homepage: Pro přijetí do hlavního stipendijního programu musí být člověk navržen ředitelem své střední školy (platí zatím pouze pro německé střední školy, jedná se o tom, zda udělit právo navrhnout i ředitelům středních škol v celé EU), vysokoškolským profesorem, popřípadě některou z dalších uznávaných německých institucí (Deutsche Schülerakademie atd). Na základě tohoto doporučení obdrží uchazeč přihlášku, kterou spolu s podrobným životopisem odešle zpět a je pozván na víkendový výběrový seminář. Na tomto semináři přednáší v malé skupince ostatních uchazečů referát na téma, které ho zajímá, a zároveň v této skupince 45 termín: odeslání vyplněné přihlášky a životopisu vždy do 4. října, výběrové semináře probíhají v zimních měsících, v případě úspěchu začíná podpora od následujícího letního semestr 46

24 Příloha 3: Příklad přihlášky ke studiu 47 48

25 49 50

26 Impresum: Publikace Studium v SRN vznikla v rámci společného projektu Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM v Plzni, Česko-německého fóra mládeže, Goethe institutu, DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst. 2. přepracované vydání Další partneři: NA Socrates Texty: Alena Felcmanová a Kateřina Smejkalová Redakce: Jan Lontschar Tisk: Radek Pechman Kompletní služby v oblasti IT a elektro Návrh obálky: Eva Haunerová Náklad: kusů Plzeň, srpen 2006 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Sedláčkova 31, CZ Plzeň, tel.: , fax: Česko-německé fórum mládeže:

27 53

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz. Přednášející: Lukas Svoboda

Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz. Přednášející: Lukas Svoboda Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz Přednášející: Lukas Svoboda O čem vám budu povídat by se student nacházel studovat to funguje - studovat studenta Krajina Zhořelec / Görlitz Ţitava

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 Osobní údaje Jméno a příjmení studenta: Hostitelská VŠ: Hostitelská země: Kontaktní osoba na vysílající univerzitě

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU)

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU) 1 LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tuto zprávu musí student zaslat elektronicky své koordinátorce Centra zahraničních studií MU do 10 dnů po ukončení studijního

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:petra KYSELÁ Kontaktní e-mail: kysela.petra@gmail.com Země, město pobytu: Argentina Datum začátku pobytu: 30.6.2012 Datum

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více