Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci"

Transkript

1 Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka k aplikaci Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna na papír z recyklovaných materiálů.

2 Norton AntiVirus Uživatelská příručka aplikace Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Dokumentace verze 21.0 Copyright 2013 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, LiveUpdate, Norton 360 a Norton jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Na části tohoto produktu se vztahuje copyright Glyph & Cog, LLC. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Produkt popsaný v tomto dokumentu je distribuován s licencí omezující jeho použití, kopírování, distribuci a dekompilaci či reverzní překlad. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation nebo jejích případných poskytovatelů licencí. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software podle definice v dokumentu FAR část a řídí se omezenými právy dle definice v dokumentu FAR v části dokumentace Komerční počítačový software omezená práva a v dokumentu DFARS část a v dokumentu DFARS část Práva ke komerčnímu počítačovému softwaru nebo dokumentaci komerčního počítačového softwaru a dalších následných nařízení. Veškeré použití, úpravy, vydávání kopií, výkon, zobrazení nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států bude pouze v souladu s podmínkami tohoto ujednání. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA

3 Obsah Kapitola 1 Začínáme... 5 Aktivace chrání počítač... 5 Informace o účtu Norton Informace o aplikaci Norton Management Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus Informace o aplikaci Norton Community Watch Informace o nástroje Norton Bootable Recovery Tool Spouštění aplikace Norton AntiVirus z příkazového řádku Informace o ikoně aplikace Norton AntiVirus Služba LiveUpdate Informace o nastavení serveru proxy sítě Kapitola 2 Sledování výkonu systému Informace o aplikaci System Insight Kapitola 3 Ochrana souborů a dat Udržování ochrany Prověřování aplikace Norton AntiVirus

4 Obsah 4 Kapitola 4 Reakce na problémy týkající se zabezpečení Co dělat v případě nalezení bezpečnostního rizika Kapitola 5 Ochrana činnosti na Internetu Download Insight O prevenci narušení Typy bezpečnostních rizik O konfiguraci portů POP3 a SMTP Informace o Mapě zabezpečení sítě Sledování nákladů na síť Kapitola 6 Funkce sledování ochrany Informace o Historii zabezpečení Kapitola 7 Přizpůsobení funkcí ochrany Přehled funkcí Vypínání automatických funkcí Přizpůsobení nastavení a možností Kapitola 8 Hledání dalších řešení Zjištění čísla verze produktu Vyhledání licenční smlouvy s koncovým uživatelem Upgrade produktu Norton Autofix Jak zůstat informován o problémech ochrany Informace o podpoře Odinstalování aplikace Rejstřík

5 Začínáme 1 Tato kapitola obsahuje následující témata: 1 Aktivace chrání počítač 1 Informace o účtu Norton 1 Informace o aplikaci Norton Management 1 Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 1 Informace o aplikaci Norton Community Watch 1 Informace o nástroje Norton Bootable Recovery Tool 1 Spouštění aplikace Norton AntiVirus z příkazového řádku 1 Informace o ikoně aplikace Norton AntiVirus 1 Služba LiveUpdate 1 Informace o nastavení serveru proxy sítě Aktivace chrání počítač Aktivace produktu chrání uživatele před pirátským nebo padělaným softwarem. Povolí používání produktu pouze těm uživatelům, kteří produkt získali legálně. Aktivace produktu vyžaduje pro každou instalaci kód produktu. Produkt je po instalaci třeba aktivovat v omezeném časovém období.

6 Začínáme Aktivace chrání počítač 6 w Jste-li připojeni k Internetu, aktivace je provedena automaticky při prvním spuštění produktu po jeho instalaci. Po aktivaci se zobrazí okno Účet Norton. Můžete si vytvořit účet Norton a zaregistrovat produkt. Díky registraci produktů můžete snadno spravovat všechny odběry Norton a online objednávky z jednoho místa. Pokud nejste připojeni k Internetu, klepnutím na možnost Zkusit později v okně Aktivace nebyla dokončena produkt spustíte. Dokud produkt neaktivujete, okno Aktivace se zobrazí při každém spuštění produktu. Pokud se rozhodnete pro pozdější aktivaci produktu, obdržíte upozornění, že byste jej měli aktivovat. Produkt můžete aktivovat také z hlavního okna aplikace Norton AntiVirus. Pokud aktivaci neprovedete v časovém období uvedeném v upozornění, produkt přestane pracovat. Produkt můžete aktivovat i po uplynutí určeného časového období, do jeho aktivace však nebudete chráněni. Aktivace produktu w Pokud jste produkt neaktivovali během instalace, bude se pravidelně zobrazovat upozornění Je nutná aktivace až do doby, kdy jej aktivujete. Aktivací produktu omezujete softwarové pirátství a získáváte záruku, že používáte originální software společnosti Symantec. Aktivace vám poskytuje určené časové období přihlášení k odběru produktu společnosti Norton. Chcete-li i nadále používat aplikaci Norton AntiVirus, můžete také obnovit své přihlášení k odběru. Produkt je třeba aktivovat v časovém období uvedeném v upozornění, jinak přestane fungovat. Aplikaci lze aktivovat přímo ze zprávy Je nutná aktivace nebo z hlavního okna. Aktivace by měla trvat jen několik minut. Během aktivace se zobrazí okno účtu Norton. Můžete si vytvořit účet Norton a zaregistrovat produkt. Můžete

7 Začínáme Aktivace chrání počítač 7 také zobrazit podrobné informace, jako je kód produktu, datum registrace a poslední aktualizace produktu. Přeskočíte-li okno účtu Norton, aktivace produktu bude provedena, ale jeho kód nebude v účtu Norton uložen. Kód produktu si můžete vytisknout pro případ budoucího přeinstalování produktu. Aktivace produktu z upozornění 1 V okně výstrahy proveďte jednu z následujících akcí: 1 Pokud jste zakoupili odběratelskou verzi produktu v maloobchodě nebo pokud byl produkt již nainstalován v počítači, vyberte možnost Aktivovat nyní (Doporučeno). 1 Chcete-li přihlášení k odběru produktu obnovit, vyberte možnost Obnovit nyní. Přihlášení k odběru můžete aktivovat nebo obnovit také z kteréhokoliv uživatelského účtu bez práv správce. 2 Klepněte na tlačítko OK. 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a aktivujte či obnovte produkt. 4 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Hotovo. Aktivace produktu z hlavního okna 1 V hlavním okně aplikace Norton AntiVirus proveďte jednu z následujících akcí: 1 Pokud jste zakoupili odběratelskou verzi produktu v maloobchodě, klepněte na položku Aktivovat nyní. 1 Pokud byl produkt na počítači nainstalován, klepněte na položku Aktivovat nyní online. 1 Chcete-li přihlášení k odběru produktu obnovit, klepněte na položku Obnovit. Přihlášení k odběru můžete aktivovat nebo obnovit také z kteréhokoliv uživatelského účtu bez práv správce. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a aktivujte či přihlašte produkt. 3 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Hotovo.

8 Začínáme Aktivace chrání počítač 8 Umístění kódu produktu Kód produktu je jedinečný kód, který vám umožní nainstalovat a aktivovat produkt Symantec na počítači. Kód produktu je 25znakový řetězec písmen a číslic obsahující pět skupin po pěti znacích, které jsou odděleny pomlčkami. Umístění klíče produktu je různé podle toho, jakým způsobem jste produkt získali. Kód produktu se nachází na následujících místech: Pokud jste zakoupili maloobchodní kopii produktu na disku CD: Klíč produktu je buď nalepený na obalu média, nebo na letáku v balení produktu. Pokud jste produkt zakoupili Klíč produktu je na obalu na disku DVD: DVD. Pokud jste produkt stáhli z obchodu Symantec Store: Klíč produktu byl během stahování uložen v počítači a je přiložen do u s potvrzením z obchodu Symantec Store. Pokud byl produkt na počítači nainstalován již v okamžiku koupě: Kód produktu je poskytován jako součást procesu aktivace. Uložte si kód produktu tak, že vytvoříte účet Norton nebo se k němu přihlásíte, případně si kód vytiskněte. Kód produktu budete potřebovat při každém přeinstalování produktu.

9 Začínáme Aktivace chrání počítač 9 Pokud jste obdrželi kartu s kódem produktu Na kartě s kódem produktu jsou také pokyny k použití. Uložte si kód produktu tak, že vytvoříte účet Norton nebo se k němu přihlásíte. Kód produktu budete potřebovat při každém přeinstalování produktu. Pokud nedokážete kód produktu najít, můžete jej získat pomocí účtu Norton. Chcete-li obnovit nebo zjistit kód produktu, přihlaste se na stránkách https://manage.norton.com. Pokud nejste zaregistrováni, zaregistrujte si účet Norton. Pokud jste již zaregistrováni, kód produktu naleznete v části Podrobnosti o produktu na stránce Účet. Potíže během aktivace Pokud se pro aktivaci produktu nemůžete připojit k serverům Symantec, zkontrolujte nejprve své připojení k Internetu. Měli byste se podívat, jestli používáte software s funkcí rodičovského zámku, buď nainstalovaný, nebo od vašeho poskytovatele připojení k Internetu, který možná blokuje připojení. Pokud používáte software s funkcí rodičovského zámku, mohou se vyskytnout problémy s připojením. Jestliže se domníváte, že připojení blokuje funkce rodičovského zámku, můžete ji nakonfigurovat tak, aby neblokovala proces aktivace. Chcete-li změnit konfiguraci, bude nutné se přihlásit k softwaru rodičovského zámku jako správce nebo se přihlásit k Internetu prostřednictvím poskytovatele Internetu jako správce. Při připojování k Internetu pomocí serveru proxy je nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Pokud chcete použít možnost Server proxy, přejděte do hlavního

10 Začínáme Informace o účtu Norton 10 okna aplikace Norton AntiVirus a klepněte na možnost Nastavení > Síť > Nastavení zabezpečení sítě > Server proxy > Konfigurovat. Informace o účtu Norton Vytvoření účtu Norton umožní spravovat všechny produkty Norton na jednom místě. Pomocí účtu Norton můžete ukládat kódy produktů a nakupovat dodatečné kódy. Můžete také produkt zaregistrovat pomocí účtu Norton. Vytvoření účtu Norton trvá pouze několik minut. Chcete-li si vytvořit účet Norton, musí být váš počítač připojený k Internetu. Vytvoření účtu Norton umožňuje přístup a správu informací o produktech a účtu odkudkoli. Pomáhá produkty přeinstalovat a stahovat nejnovější verze produktů. Pokud instalujete produkt na více než jeden počítač, můžete použít stejný účet Norton. Pokud chcete zobrazit účet Norton, přejděte na následující adresu URL: https://account.norton.com Účet Norton můžete vytvořit následujícími způsoby: 1 Při aktivaci Pomocí okna účtu Norton, které se zobrazí při aktivaci produktu, si můžete vytvořit účet Norton a registrovat produkt. V okně účtu Norton, které se zobrazí, musíte zadat informace o svém účtu. 1 Kdykoli po aktivaci Pokud při aktivaci okno účtu Norton přeskočíte, můžete si účet Norton vytvořit kdykoliv po aktivaci. Vytvořit si účet Norton a registrovat produkt můžete pomocí odkazu Účet, který je zobrazen v horní části hlavního okna aplikace Norton AntiVirus.

11 Začínáme Informace o účtu Norton 11 Poté co se přihlásíte k účtu Norton, můžete spravovat informace o produktu pomocí následujících možností: Produkty Ukládá informace o všech produktech Norton, které vlastníte. Karta Produkty poskytuje informace o produktech Norton, které vlastníte, a jejich datum vypršení. Můžete klepnout na ikonu šipky proti produktu, chcete-li získat více informací, jako např. kód produktu a datum registrace. Můžete si také zakoupit nový kód produktu na ochranu dalších počítačů. Chcete-li vyhledat a stáhnout nejnovější verzi produktu pomocí Centra aktualizace Norton, použijte možnost Aktualizace. Uspořádat historii Obsahuje informace o objednávce produktů Norton, které jste zakoupili v internetovém obchodě Norton Online Store.

12 Začínáme Informace o účtu Norton 12 Profil Ukládá informace o účtu a vaše fakturační údaje. Možnosti nabídky Profil jsou: 1 Informace o účtu Na kartě Informace o účtu můžete aktualizovat informace o účtu Norton a dodací adresu. Po aktualizaci údajů klepněte na tlačítko Aktualizovat a uložte změny. 1 Fakturační údaje Na kartě Fakturační údaje můžete uložit informace o platební kartě a fakturační adresu. Zjednodušuje se tím ukládání objednávek online. Po aktualizaci údajů klepněte na tlačítko Aktualizovat a uložte změny. 1 Změna hesla Na kartě Změnit heslo můžete změnit své stávající heslo k účtu Norton. Ikony v dolní části webové stránky účtu Norton můžete použít pro přístup k následujícímu: Norton Online Backup Aplikace Norton Online Backup představuje zabezpečené a snadno použitelné řešení pro zálohování online, které zajišťuje ochranu důležitých dat v případě zhroucení systému, náhodného odstranění, virové infekce a jiných nehod.

13 Začínáme Informace o účtu Norton 13 Norton.com Webové stránky společnosti Symantec obsahují bližší informace o různých produktech společnosti Symantec, nejnovější informace o bezpečnosti na Internetu a různé možnosti podpory. Centrum aktualizace Norton Centrum aktualizace Norton kontroluje přítomnost nejnovějších verzí produktů Norton a umožňuje je stahovat. Vytvoření účtu Norton Pokud zapomenete heslo ke svému účtu Norton, můžete po klepnutí na odkaz Obnovte jej zde na webové stránce přihlášení k účtu Norton získat dočasné heslo. Musíte zadat ovou adresu. Je třeba použít stejnou ovou adresu, kterou jste poskytli při vytváření účtu Norton. Společnost Symantec na zadanou ovou adresu pošle dočasné heslo. Dočasné heslo je použitelné v omezeném časovém období. Po přihlášení k účtu Norton musíte heslo změnit. Váš účet Norton ukládá kód produktu a fakturační údaje k vašemu produktu. Můžete také produkt zaregistrovat pomocí účtu Norton. Účet Norton vám kromě toho pomáhá v následujících činnostech: 1 Přistup ke kódu produktu a dalším informacím o produktu, kdykoli to potřebujete. 1 Nová instalace produktu Norton. 1 Zakoupení dalších kódů produktů pro domácí či kancelářské užití. 1 Hledání a stažení nejnovějších verzí produktu pomocí Centra aktualizace Norton.

14 Začínáme Informace o účtu Norton 14 w 1 Uložení objednávky online a aktualizace fakturačních údajů. 1 Přihlášení do další doplňky produktů, jako jsou Norton Family nebo Norton Online Backup. Chcete-li si vytvořit účet Norton, musí být počítač připojený k Internetu. Při připojování k Internetu pomocí serveru proxy je nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Pokud chcete nakonfigurovat nastavení proxy pro síť, přejděte do hlavního okna aplikace Norton AntiVirus a klepněte na možnost Nastavení > Síť > Nastavení zabezpečení sítě > Server proxy > Konfigurovat. Účet Norton můžete vytvořit také při aktivaci produktu. Při vytvoření účtu Norton pomocí produktu se produkt zaregistruje v účtu. Pokud již máte účet Norton, můžete při přihlašování do produktu použít stejné přihlašovací údaje. Takto zaregistrujete aktuální produkt a přidáte jej do seznamu produktů Norton ve stávajícím účtu Norton. Pokud zaregistrovaný produkt aktualizujete na nejnovější dostupnou verzi, zůstane zaregistrován ve stejném účtu Norton. Můžete tedy používat stále stejné přihlašovací údaje k účtu Norton. Produkty společnosti Symantec s datem výroby před rokem 2006 v účtu Norton zobrazeny nejsou. Vytvoření účtu Norton pomocí webové stránky účtu Norton 1 Otevřete prohlížeč a přejděte na následující adresu URL: https://account.norton.com. 2 Na zobrazené webové stránce klepněte na tlačítko Zaregistrujte se nyní. 3 Na zobrazené webové stránce zadejte podrobnosti o účtu a potom klepněte na možnost Zaregistrovat. Postup vytvoření účtu Norton a registrace produktu po aktivaci 1 V hlavním okně produktu Norton AntiVirus klepněte na možnost Účet.

15 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 15 Přístup k účtu Norton 2 Na zobrazené webové stránce klepněte na tlačítko Zaregistrujte se nyní. 3 Na zobrazené webové stránce zadejte podrobnosti o účtu a potom klepněte na možnost Zaregistrovat. Informace o produktu se do účtu Norton ukládají teprve po přihlášení k účtu Norton. Pokud se chcete přihlásit k účtu Norton a zobrazit informace o produktu, navštivte webovou stránku https://account.norton.com. Kód produktu pro každý produkt Norton je uložen na účtu Norton. Poté co jste úspěšně vytvořili účet Norton, máte ke svému účtu přístup odkudkoliv z celého světa. Ke svému účtu Norton se můžete kdykoliv přihlásit navštívením následující adresy URL: https://account.norton.com w Účetní a fakturační informace a informace o produktu můžete snadno nalézt a aktualizovat v účtu Norton. V případě potřeby můžete také změnit své heslo k účtu Norton. Chcete-li mít přístup k účtu Norton, počítač musí být připojený k Internetu. Produkty společnosti Symantec s datem výroby před rokem 2006 v účtu Norton zobrazeny nejsou. Přístup k účtu Norton 1 V hlavním okně produktu Norton AntiVirus klepněte na možnost Účet. 2 Na zobrazené webové stránce zadejte ovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko Přihlásit. Informace o aplikaci Norton Management Aplikace Norton Management umožňuje centrálně spravovat všechny produkty Norton a kódy produktů Norton. Do aplikace Norton Management můžete přidat zařízení, jako jsou osobní počítače nebo notebooky, ve kterých pak budete moci vzdáleně instalovat a spravovat

16 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 16 w produkty Norton. Prostřednictvím webové stránky aplikace Norton Management můžete prohlížet stav zabezpečení každého zařízení a odstraňovat problémy se zabezpečením kdekoli na světě. Chcete-li spravovat zařízení pomocí aplikace Norton Management, do aplikace Norton Management je třeba zařízení přidat. Přidání zařízení do aplikace Norton Management je založené na platformě zařízení. V případě zařízení se systémem Windows je třeba, aby byla v zařízení nainstalována bezpečnostní aplikace Norton. V případě zařízení Mac je třeba nainstalovat agenta Norton Management. Po přidání zařízení do aplikace Norton Management budete moci zařízení spravovat vzdáleně pomocí webových stránek. Aplikace Norton Management umožňuje následující: 1 přidávat zařízení do aplikace Norton Management, 1 nainstalovat na zařízení produkt Norton, 1 zobrazit produkty Norton nainstalované v zařízení, 1 zobrazit stav zabezpečení zařízení, 1 opravit problémy se zabezpečením zařízení, 1 zakoupit nový kód produktu Norton, 1 obnovit přihlášení k odběru produktu Norton, 1 odebrat zařízení z aplikace Norton Management, 1 aktivovat produkt pomocí jiného kódu produktu, 1 aktualizovat produkty Norton na nejnovější dostupnou verzi. Funkce zmíněné ve výše uvedeném seznamu se mohou v rámci jednotlivých produktů a zařízení Norton lišit. Přístup k aplikaci Norton Management v systému Windows Přístup k aplikaci Norton Management je možný následujícími způsoby: 1 Pomocí prohlížeče na kterémkoli počítači. 1 Z hlavního okna bezpečnostních produktů Norton.

17 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 17 Chcete-li mít přístup k aplikaci Norton Management, zařízení musí být připojeno k Internetu. Přístup k aplikaci Norton Management pomocí prohlížeče 1 Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu: https://manage.norton.com 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit. 3 Do pole ová adresa zadejte ovou adresu k účtu Norton. 4 Do pole Heslo zadejte vaše heslo k účtu Norton. 5 Chcete-li, aby si aplikace Norton Management při každém přihlášení pamatovala vaši ovou adresu, zaškrtněte položku Zapamatovat v tomto počítači. 6 Klepněte na tlačítko Přihlásit. Přístup k aplikaci Norton Management z bezpečnostních produktů Norton Informace o správě zařízení 1 Ve spodní části hlavního okna bezpečnostního produktu Norton klepněte na ikonu Spravovat. 2 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Spravovat nyní. 3 Po příslušné výzvě zadejte přihlašovací údaje k účtu Norton a klepněte na možnost Přihlásit. Prostřednictvím webové stránky aplikace Norton Management můžete spravovat svá zařízení, prohlížet stav zabezpečení každého zařízení a odstraňovat problémy se zabezpečením kdekoli na světě. Pomocí aplikace Norton Management můžete provádět následující činnosti: 1 přidávat zařízení do aplikace Norton Management, 1 nainstalovat na zařízení produkt Norton, 1 zobrazit produkty Norton nainstalované v zařízení, 1 zobrazit stav zabezpečení zařízení, 1 opravit problémy se zabezpečením zařízení,

18 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 18 w 1 zakoupit nový kód produktu Norton, 1 obnovit přihlášení k odběru produktu Norton, 1 odebrat zařízení z aplikace Norton Management, 1 odinstalovat produkt Norton ze zařízení, 1 aktivovat produkt pomocí jiného kódu produktu, 1 aktualizovat produkty Norton na nejnovější dostupnou verzi. Funkce zmíněné ve výše uvedeném seznamu se mohou v rámci jednotlivých produktů a zařízení Norton lišit. Informace o podporovaných zařízeních Chcete-li nainstalovat a používat aplikaci Norton Management, zařízení musí splňovat následující minimální systémové požadavky: Operační systémy Platforma Verze Aktualizace Service Pack Microsoft Windows 32bitová i 64bitová 8.1 verze Microsoft Windows 32bitová i 64bitová 8 verze

19 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 19 1 Microsoft Windows 7 Home Basic 1 Microsoft Windows 7 Home Premium 1 Microsoft Windows 7 Professional 1 Microsoft Windows 7 Ultimate 1 Microsoft Windows 7 Starter 32bitová i 64bitová Aktualizace verze Service Pack 1 1 Microsoft Windows Vista Home Basic 1 Microsoft Windows Vista Home Premium 1 Microsoft Windows Vista Ultimate 1 Microsoft Windows Vista Business 32bitová i 64bitová Aktualizace verze Service Pack 1 nebo 2

20 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 20 1 Microsoft Windows XP Home 1 Microsoft Windows XP Pro 1 Microsoft Windows XP Media Center Edition (2005 a novější) 32bitové verze Aktualizace Service Pack 2 nebo 3 Mac OS X 10.7 (Lion) nebo vyšší Android OS 2.0 nebo vyšší ios OS 5.1 nebo vyšší Podporovaná zařízení 1 Windows (osobní počítače, notebooky a tablety) 1 Počítače s operačním systémem Mac (osobní počítače nebo notebooky) 1 Telefony smartphone a tablety se systémem Android 1 Zařízení iphone nebo ipad w Podporované produkty Norton Chcete-li používat všechny funkce aplikace Norton Management, musíte používat následující verze bezpečnostních produktů Norton: Pokud používáte starší verzi produktu Norton a chcete používat všechny funkce aplikace Norton Management, aktualizujte produkt Norton na nejnovější verzi. Aktuálně není k dispozici žádná aktualizace aplikace Norton Anti-Theft a aplikace Norton Family.

21 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 21 Podporované prohlížeče 1 Internet Explorer 7.0 nebo novější 1 Mozilla Firefox 3.6 nebo novější 1 Google Chrome 10.0 nebo novější 1 Apple Safari 4.0 nebo novější Aplikace Norton Management nemusí v 64bitových verzích prohlížečů pracovat správně. Pro přístup k aplikaci Norton Management je nutné v prohlížeči povolit skript JavaScript a soubory cookie. Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus funguje jako rozhraní správy zabezpečení. Poskytuje přístup k hlavním funkcím a umožňuje sledování výkonu počítače. V hlavním okně jsou následující položky: Nastavení Umožňuje přístup k oknu Nastavení. Můžete zde zobrazit a konfigurovat řadu nastavení, která umožňují aplikaci Norton AntiVirus podle potřeby přizpůsobit. Výkon Umožňuje přístup k oknu Výkon. Okno Výkon zobrazuje historii všech instalací, stahování, optimalizací, detekcí, upozornění a instancí funkce Rychlé prověřování. V tomto okně je také podrobné grafické znázornění využití procesoru a paměti aplikací Norton.

22 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 22 Zpětná vazba Umožňuje odeslat připomínky k produktu na webové stránky společnosti Symantec. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus tuto funkci nemusí podporovat. Účet Umožňuje vytvořit si účet Norton nebo se k němu přihlásit. Účet Norton umožňuje správu všech produktů Norton z jednoho místa. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus tuto funkci nemusí podporovat. Podpora Nabízí přístup k oknu Norton Autofix, které poskytuje řadu možností podpory. Nápověda online je dostupná také z vysunovací nabídky Podpora. V nápovědě naleznete odkazy na informace, které vám pomohou s dokončením požadovaných specifických úkolů. Nápověda online vám poskytuje rady ke konfiguraci všech funkcí produktu. Získáte také přístup k číslu verze produktu.

23 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 23 K provedení důležitých úkonů v aplikaci Norton AntiVirus můžete použít následující možnosti: Stav systému Umožní vám zobrazit celkový stav ochrany počítače. Pokud je stav systému na hodnotě Zabezpečený, je váš počítač zcela chráněn. Pokud je stav systému na hodnotě Výstraha, je třeba vyřešit všechny problémy. Pokud je stav systému na hodnotě V ohrožení, dané problémy je nutno řešit ihned.

24 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 24 Prověřit LiveUpdate Umožňuje přístup k různým typům prověřování určených k ochraně počítače a citlivých dat. Pomocí možnosti Prověřit můžete provést následující typy prověřování: 1 Prověřování počítače Umožňuje spustit různá prověření počítače včetně Rychlého prověření, Úplného prověření systému a Vlastního prověření. 1 Norton Power Eraser Umožňuje použití nástroje Norton Power Eraser. Když klepnete na možnost Norton Power Eraser aplikace Norton AntiVirus otevře nástroj Norton Power Eraser. 1 Prověřit zeď ve službě Facebook Umožňuje periodicky prověřovat vybrané příspěvky na Zdi služby Facebook a chránit vás tak před nebezpečnými odkazy. Umožňuje spustit aktualizaci LiveUpdate, aby se stáhly nejnovější definice virů a aktualizace programu. Aplikace Norton AntiVirus používá ke zjištění a odstranění nejnovějších hrozeb pro zabezpečení nejnovější definice virů ze serverů společnosti Symantec.

25 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 25 Rozšířené Umožňuje přístup k oknu s pokročilými nastaveními aplikace Norton AntiVirus. Pomocí okna s pokročilými nastaveními aplikace Norton AntiVirus můžete provádět následující akce: 1 Spouštět různá prověřování. 1 Zobrazit Historii zabezpečení. 1 V okně Historie zabezpečení zobrazovat položky v karanténě. 1 Zobrazovat funkci Norton Insight. 1 Zobrazovat seznam programů na počítači, které jsou napadnutelné, a zjistit, jak aplikace Norton chrání před zranitelností programů. 1 Zobrazovat a konfigurovat Mapu zabezpečení sítě. Navíc se v tomto okně můžete rozhodnout vypnout či zapnout funkce ochrany. Pokud je stav systému na hodnotě V ohrožení nebo Výstraha, zobrazí se ve spodní části hlavního okna aplikace Norton AntiVirus automaticky možnost Opravit ihned, pomocí které můžete vyřešit všechny problémy zároveň.

26 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 26 Možnosti ve spodní části hlavního okna aplikace Norton AntiVirus usnadňuji provádění následujících akcí: Zone Umožňuje přístup k aplikaci Norton Zone. Aplikace Norton Zone představuje bezpečné a snadno použitelné řešení pro synchronizaci a sdílení vašich důležitých souborů, jako jsou digitální fotografie, účetní dokumenty, hudební soubory a videa. Jestliže synchronizujete soubor uložený v libovolném zařízení, získáte k němu přístup ze všech svých zařízení (včetně počítačů PC se systémem Windows, počítačů Mac, tabletů a telefonů smartphone). w Některé verze aplikace Norton AntiVirus aplikaci Norton Zone nemusí podporovat.

27 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 27 Spravovat Umožňuje přístup k aplikaci Norton Management. Aplikace Norton Management umožňuje spravovat vaše produkty Norton nainstalované na všech vašich zařízeních z jednoho místa. Klepnutím na ikonu Spravovat ve spodní části hlavního okna se k aplikaci Norton Management zaregistrujete či přihlásíte. Když klepnete na ikonu Spravovat, v hlavním okně aplikace Norton AntiVirus se zobrazí shrnutí funkcí pro správu produktu Norton. Klepnutím na možnost Spravovat přejdete na web Norton Management. K přihlášení k aplikaci Norton Management je možné použít přihlašovací údaje vašeho účtu Norton. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus aplikaci Norton Management nemusí podporovat.

28 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 28 Mobile Umožňuje přístup k aplikaci Norton Mobile Security. Aplikaci Norton Mobile Security můžete používat na všech zařízení s operačním systémem Android nebo ios. Pokud klepnete na ikonu Mobile, hlavní okno zobrazí kód rychlé odezvy (QR) pro instalaci aplikace Norton Mobile Security. K vyhledání kódu rychlé odezvy (QR) můžete použít aplikaci v zařízení se systémem Android nebo ios a provést instalaci aplikace Norton Mobile Security. Můžete také klepnout na odkaz na webovou stránku, kde je možné si aplikaci Norton Mobile Security stáhnout. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus aplikaci Norton Mobile Security nemusí podporovat.

29 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 29 Zálohování Umožňuje vytvořit účet ve službě Norton Online Backup nebo kontrolovat stav zálohovaných dat online. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus nemusí Zálohování online Norton podporovat. Klepnutím na ikonu Backup v hlavním okně zobrazíte možnosti přihlášení ke službě Norton Online Backup. Služba Norton Online Backup je zabezpečené řešení pro zálohování online, které zajišťuje ochranu důležitých dat v případě zhroucení systému, náhodného odstranění, virové infekce a jiných nehod. Zálohovaná data můžete využívat nebo obnovit prostřednictvím jakéhokoli počítače připojeného k Internetu.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Norton 360TM. Uživatelská příručka aplikace

Norton 360TM. Uživatelská příručka aplikace Norton 360TM Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze

Více

Norton Security. Uživatelská příručka aplikace

Norton Security. Uživatelská příručka aplikace Norton Security Uživatelská příručka aplikace Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka aplikace

Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Dokumentace verze 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Norton AntiVirus Gaming Edition Příručka k produktu

Norton AntiVirus Gaming Edition Příručka k produktu Norton AntiVirus Gaming Edition Příručka k produktu Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Začínáme s Parallels Desktop

Začínáme s Parallels Desktop Začínáme s Parallels Desktop Copyright 1999-2012 Parallels Holdings, Ltd. a pobočky. Všechna práva vyhrazena. Parallels Holdings, Ltd. c/o Parallels International GMbH. Zebra Systems s.r.o. Francouzská

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Obsah 1 Hlavní součásti... 3

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

www.eset.cz ESET Anti-Theft: Ochrana pro váš notebook

www.eset.cz ESET Anti-Theft: Ochrana pro váš notebook www.eset.cz ESET Anti-Theft: Ochrana pro váš notebook Co je Anti-Theft? Anti-Theft pomáhá uživatelům ztracený notebook nalézt a získat zpět. Co s ESET Anti-Theft dostanete? Lokalizace Sledování ztraceného

Více