Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci"

Transkript

1 Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka k aplikaci Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna na papír z recyklovaných materiálů.

2 Norton AntiVirus Uživatelská příručka aplikace Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Dokumentace verze 21.0 Copyright 2013 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, LiveUpdate, Norton 360 a Norton jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Na části tohoto produktu se vztahuje copyright Glyph & Cog, LLC. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Produkt popsaný v tomto dokumentu je distribuován s licencí omezující jeho použití, kopírování, distribuci a dekompilaci či reverzní překlad. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation nebo jejích případných poskytovatelů licencí. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software podle definice v dokumentu FAR část a řídí se omezenými právy dle definice v dokumentu FAR v části dokumentace Komerční počítačový software omezená práva a v dokumentu DFARS část a v dokumentu DFARS část Práva ke komerčnímu počítačovému softwaru nebo dokumentaci komerčního počítačového softwaru a dalších následných nařízení. Veškeré použití, úpravy, vydávání kopií, výkon, zobrazení nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států bude pouze v souladu s podmínkami tohoto ujednání. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA

3 Obsah Kapitola 1 Začínáme... 5 Aktivace chrání počítač... 5 Informace o účtu Norton Informace o aplikaci Norton Management Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus Informace o aplikaci Norton Community Watch Informace o nástroje Norton Bootable Recovery Tool Spouštění aplikace Norton AntiVirus z příkazového řádku Informace o ikoně aplikace Norton AntiVirus Služba LiveUpdate Informace o nastavení serveru proxy sítě Kapitola 2 Sledování výkonu systému Informace o aplikaci System Insight Kapitola 3 Ochrana souborů a dat Udržování ochrany Prověřování aplikace Norton AntiVirus

4 Obsah 4 Kapitola 4 Reakce na problémy týkající se zabezpečení Co dělat v případě nalezení bezpečnostního rizika Kapitola 5 Ochrana činnosti na Internetu Download Insight O prevenci narušení Typy bezpečnostních rizik O konfiguraci portů POP3 a SMTP Informace o Mapě zabezpečení sítě Sledování nákladů na síť Kapitola 6 Funkce sledování ochrany Informace o Historii zabezpečení Kapitola 7 Přizpůsobení funkcí ochrany Přehled funkcí Vypínání automatických funkcí Přizpůsobení nastavení a možností Kapitola 8 Hledání dalších řešení Zjištění čísla verze produktu Vyhledání licenční smlouvy s koncovým uživatelem Upgrade produktu Norton Autofix Jak zůstat informován o problémech ochrany Informace o podpoře Odinstalování aplikace Rejstřík

5 Začínáme 1 Tato kapitola obsahuje následující témata: 1 Aktivace chrání počítač 1 Informace o účtu Norton 1 Informace o aplikaci Norton Management 1 Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 1 Informace o aplikaci Norton Community Watch 1 Informace o nástroje Norton Bootable Recovery Tool 1 Spouštění aplikace Norton AntiVirus z příkazového řádku 1 Informace o ikoně aplikace Norton AntiVirus 1 Služba LiveUpdate 1 Informace o nastavení serveru proxy sítě Aktivace chrání počítač Aktivace produktu chrání uživatele před pirátským nebo padělaným softwarem. Povolí používání produktu pouze těm uživatelům, kteří produkt získali legálně. Aktivace produktu vyžaduje pro každou instalaci kód produktu. Produkt je po instalaci třeba aktivovat v omezeném časovém období.

6 Začínáme Aktivace chrání počítač 6 w Jste-li připojeni k Internetu, aktivace je provedena automaticky při prvním spuštění produktu po jeho instalaci. Po aktivaci se zobrazí okno Účet Norton. Můžete si vytvořit účet Norton a zaregistrovat produkt. Díky registraci produktů můžete snadno spravovat všechny odběry Norton a online objednávky z jednoho místa. Pokud nejste připojeni k Internetu, klepnutím na možnost Zkusit později v okně Aktivace nebyla dokončena produkt spustíte. Dokud produkt neaktivujete, okno Aktivace se zobrazí při každém spuštění produktu. Pokud se rozhodnete pro pozdější aktivaci produktu, obdržíte upozornění, že byste jej měli aktivovat. Produkt můžete aktivovat také z hlavního okna aplikace Norton AntiVirus. Pokud aktivaci neprovedete v časovém období uvedeném v upozornění, produkt přestane pracovat. Produkt můžete aktivovat i po uplynutí určeného časového období, do jeho aktivace však nebudete chráněni. Aktivace produktu w Pokud jste produkt neaktivovali během instalace, bude se pravidelně zobrazovat upozornění Je nutná aktivace až do doby, kdy jej aktivujete. Aktivací produktu omezujete softwarové pirátství a získáváte záruku, že používáte originální software společnosti Symantec. Aktivace vám poskytuje určené časové období přihlášení k odběru produktu společnosti Norton. Chcete-li i nadále používat aplikaci Norton AntiVirus, můžete také obnovit své přihlášení k odběru. Produkt je třeba aktivovat v časovém období uvedeném v upozornění, jinak přestane fungovat. Aplikaci lze aktivovat přímo ze zprávy Je nutná aktivace nebo z hlavního okna. Aktivace by měla trvat jen několik minut. Během aktivace se zobrazí okno účtu Norton. Můžete si vytvořit účet Norton a zaregistrovat produkt. Můžete

7 Začínáme Aktivace chrání počítač 7 také zobrazit podrobné informace, jako je kód produktu, datum registrace a poslední aktualizace produktu. Přeskočíte-li okno účtu Norton, aktivace produktu bude provedena, ale jeho kód nebude v účtu Norton uložen. Kód produktu si můžete vytisknout pro případ budoucího přeinstalování produktu. Aktivace produktu z upozornění 1 V okně výstrahy proveďte jednu z následujících akcí: 1 Pokud jste zakoupili odběratelskou verzi produktu v maloobchodě nebo pokud byl produkt již nainstalován v počítači, vyberte možnost Aktivovat nyní (Doporučeno). 1 Chcete-li přihlášení k odběru produktu obnovit, vyberte možnost Obnovit nyní. Přihlášení k odběru můžete aktivovat nebo obnovit také z kteréhokoliv uživatelského účtu bez práv správce. 2 Klepněte na tlačítko OK. 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a aktivujte či obnovte produkt. 4 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Hotovo. Aktivace produktu z hlavního okna 1 V hlavním okně aplikace Norton AntiVirus proveďte jednu z následujících akcí: 1 Pokud jste zakoupili odběratelskou verzi produktu v maloobchodě, klepněte na položku Aktivovat nyní. 1 Pokud byl produkt na počítači nainstalován, klepněte na položku Aktivovat nyní online. 1 Chcete-li přihlášení k odběru produktu obnovit, klepněte na položku Obnovit. Přihlášení k odběru můžete aktivovat nebo obnovit také z kteréhokoliv uživatelského účtu bez práv správce. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a aktivujte či přihlašte produkt. 3 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Hotovo.

8 Začínáme Aktivace chrání počítač 8 Umístění kódu produktu Kód produktu je jedinečný kód, který vám umožní nainstalovat a aktivovat produkt Symantec na počítači. Kód produktu je 25znakový řetězec písmen a číslic obsahující pět skupin po pěti znacích, které jsou odděleny pomlčkami. Umístění klíče produktu je různé podle toho, jakým způsobem jste produkt získali. Kód produktu se nachází na následujících místech: Pokud jste zakoupili maloobchodní kopii produktu na disku CD: Klíč produktu je buď nalepený na obalu média, nebo na letáku v balení produktu. Pokud jste produkt zakoupili Klíč produktu je na obalu na disku DVD: DVD. Pokud jste produkt stáhli z obchodu Symantec Store: Klíč produktu byl během stahování uložen v počítači a je přiložen do u s potvrzením z obchodu Symantec Store. Pokud byl produkt na počítači nainstalován již v okamžiku koupě: Kód produktu je poskytován jako součást procesu aktivace. Uložte si kód produktu tak, že vytvoříte účet Norton nebo se k němu přihlásíte, případně si kód vytiskněte. Kód produktu budete potřebovat při každém přeinstalování produktu.

9 Začínáme Aktivace chrání počítač 9 Pokud jste obdrželi kartu s kódem produktu Na kartě s kódem produktu jsou také pokyny k použití. Uložte si kód produktu tak, že vytvoříte účet Norton nebo se k němu přihlásíte. Kód produktu budete potřebovat při každém přeinstalování produktu. Pokud nedokážete kód produktu najít, můžete jej získat pomocí účtu Norton. Chcete-li obnovit nebo zjistit kód produktu, přihlaste se na stránkách https://manage.norton.com. Pokud nejste zaregistrováni, zaregistrujte si účet Norton. Pokud jste již zaregistrováni, kód produktu naleznete v části Podrobnosti o produktu na stránce Účet. Potíže během aktivace Pokud se pro aktivaci produktu nemůžete připojit k serverům Symantec, zkontrolujte nejprve své připojení k Internetu. Měli byste se podívat, jestli používáte software s funkcí rodičovského zámku, buď nainstalovaný, nebo od vašeho poskytovatele připojení k Internetu, který možná blokuje připojení. Pokud používáte software s funkcí rodičovského zámku, mohou se vyskytnout problémy s připojením. Jestliže se domníváte, že připojení blokuje funkce rodičovského zámku, můžete ji nakonfigurovat tak, aby neblokovala proces aktivace. Chcete-li změnit konfiguraci, bude nutné se přihlásit k softwaru rodičovského zámku jako správce nebo se přihlásit k Internetu prostřednictvím poskytovatele Internetu jako správce. Při připojování k Internetu pomocí serveru proxy je nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Pokud chcete použít možnost Server proxy, přejděte do hlavního

10 Začínáme Informace o účtu Norton 10 okna aplikace Norton AntiVirus a klepněte na možnost Nastavení > Síť > Nastavení zabezpečení sítě > Server proxy > Konfigurovat. Informace o účtu Norton Vytvoření účtu Norton umožní spravovat všechny produkty Norton na jednom místě. Pomocí účtu Norton můžete ukládat kódy produktů a nakupovat dodatečné kódy. Můžete také produkt zaregistrovat pomocí účtu Norton. Vytvoření účtu Norton trvá pouze několik minut. Chcete-li si vytvořit účet Norton, musí být váš počítač připojený k Internetu. Vytvoření účtu Norton umožňuje přístup a správu informací o produktech a účtu odkudkoli. Pomáhá produkty přeinstalovat a stahovat nejnovější verze produktů. Pokud instalujete produkt na více než jeden počítač, můžete použít stejný účet Norton. Pokud chcete zobrazit účet Norton, přejděte na následující adresu URL: https://account.norton.com Účet Norton můžete vytvořit následujícími způsoby: 1 Při aktivaci Pomocí okna účtu Norton, které se zobrazí při aktivaci produktu, si můžete vytvořit účet Norton a registrovat produkt. V okně účtu Norton, které se zobrazí, musíte zadat informace o svém účtu. 1 Kdykoli po aktivaci Pokud při aktivaci okno účtu Norton přeskočíte, můžete si účet Norton vytvořit kdykoliv po aktivaci. Vytvořit si účet Norton a registrovat produkt můžete pomocí odkazu Účet, který je zobrazen v horní části hlavního okna aplikace Norton AntiVirus.

11 Začínáme Informace o účtu Norton 11 Poté co se přihlásíte k účtu Norton, můžete spravovat informace o produktu pomocí následujících možností: Produkty Ukládá informace o všech produktech Norton, které vlastníte. Karta Produkty poskytuje informace o produktech Norton, které vlastníte, a jejich datum vypršení. Můžete klepnout na ikonu šipky proti produktu, chcete-li získat více informací, jako např. kód produktu a datum registrace. Můžete si také zakoupit nový kód produktu na ochranu dalších počítačů. Chcete-li vyhledat a stáhnout nejnovější verzi produktu pomocí Centra aktualizace Norton, použijte možnost Aktualizace. Uspořádat historii Obsahuje informace o objednávce produktů Norton, které jste zakoupili v internetovém obchodě Norton Online Store.

12 Začínáme Informace o účtu Norton 12 Profil Ukládá informace o účtu a vaše fakturační údaje. Možnosti nabídky Profil jsou: 1 Informace o účtu Na kartě Informace o účtu můžete aktualizovat informace o účtu Norton a dodací adresu. Po aktualizaci údajů klepněte na tlačítko Aktualizovat a uložte změny. 1 Fakturační údaje Na kartě Fakturační údaje můžete uložit informace o platební kartě a fakturační adresu. Zjednodušuje se tím ukládání objednávek online. Po aktualizaci údajů klepněte na tlačítko Aktualizovat a uložte změny. 1 Změna hesla Na kartě Změnit heslo můžete změnit své stávající heslo k účtu Norton. Ikony v dolní části webové stránky účtu Norton můžete použít pro přístup k následujícímu: Norton Online Backup Aplikace Norton Online Backup představuje zabezpečené a snadno použitelné řešení pro zálohování online, které zajišťuje ochranu důležitých dat v případě zhroucení systému, náhodného odstranění, virové infekce a jiných nehod.

13 Začínáme Informace o účtu Norton 13 Norton.com Webové stránky společnosti Symantec obsahují bližší informace o různých produktech společnosti Symantec, nejnovější informace o bezpečnosti na Internetu a různé možnosti podpory. Centrum aktualizace Norton Centrum aktualizace Norton kontroluje přítomnost nejnovějších verzí produktů Norton a umožňuje je stahovat. Vytvoření účtu Norton Pokud zapomenete heslo ke svému účtu Norton, můžete po klepnutí na odkaz Obnovte jej zde na webové stránce přihlášení k účtu Norton získat dočasné heslo. Musíte zadat ovou adresu. Je třeba použít stejnou ovou adresu, kterou jste poskytli při vytváření účtu Norton. Společnost Symantec na zadanou ovou adresu pošle dočasné heslo. Dočasné heslo je použitelné v omezeném časovém období. Po přihlášení k účtu Norton musíte heslo změnit. Váš účet Norton ukládá kód produktu a fakturační údaje k vašemu produktu. Můžete také produkt zaregistrovat pomocí účtu Norton. Účet Norton vám kromě toho pomáhá v následujících činnostech: 1 Přistup ke kódu produktu a dalším informacím o produktu, kdykoli to potřebujete. 1 Nová instalace produktu Norton. 1 Zakoupení dalších kódů produktů pro domácí či kancelářské užití. 1 Hledání a stažení nejnovějších verzí produktu pomocí Centra aktualizace Norton.

14 Začínáme Informace o účtu Norton 14 w 1 Uložení objednávky online a aktualizace fakturačních údajů. 1 Přihlášení do další doplňky produktů, jako jsou Norton Family nebo Norton Online Backup. Chcete-li si vytvořit účet Norton, musí být počítač připojený k Internetu. Při připojování k Internetu pomocí serveru proxy je nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Pokud chcete nakonfigurovat nastavení proxy pro síť, přejděte do hlavního okna aplikace Norton AntiVirus a klepněte na možnost Nastavení > Síť > Nastavení zabezpečení sítě > Server proxy > Konfigurovat. Účet Norton můžete vytvořit také při aktivaci produktu. Při vytvoření účtu Norton pomocí produktu se produkt zaregistruje v účtu. Pokud již máte účet Norton, můžete při přihlašování do produktu použít stejné přihlašovací údaje. Takto zaregistrujete aktuální produkt a přidáte jej do seznamu produktů Norton ve stávajícím účtu Norton. Pokud zaregistrovaný produkt aktualizujete na nejnovější dostupnou verzi, zůstane zaregistrován ve stejném účtu Norton. Můžete tedy používat stále stejné přihlašovací údaje k účtu Norton. Produkty společnosti Symantec s datem výroby před rokem 2006 v účtu Norton zobrazeny nejsou. Vytvoření účtu Norton pomocí webové stránky účtu Norton 1 Otevřete prohlížeč a přejděte na následující adresu URL: https://account.norton.com. 2 Na zobrazené webové stránce klepněte na tlačítko Zaregistrujte se nyní. 3 Na zobrazené webové stránce zadejte podrobnosti o účtu a potom klepněte na možnost Zaregistrovat. Postup vytvoření účtu Norton a registrace produktu po aktivaci 1 V hlavním okně produktu Norton AntiVirus klepněte na možnost Účet.

15 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 15 Přístup k účtu Norton 2 Na zobrazené webové stránce klepněte na tlačítko Zaregistrujte se nyní. 3 Na zobrazené webové stránce zadejte podrobnosti o účtu a potom klepněte na možnost Zaregistrovat. Informace o produktu se do účtu Norton ukládají teprve po přihlášení k účtu Norton. Pokud se chcete přihlásit k účtu Norton a zobrazit informace o produktu, navštivte webovou stránku https://account.norton.com. Kód produktu pro každý produkt Norton je uložen na účtu Norton. Poté co jste úspěšně vytvořili účet Norton, máte ke svému účtu přístup odkudkoliv z celého světa. Ke svému účtu Norton se můžete kdykoliv přihlásit navštívením následující adresy URL: https://account.norton.com w Účetní a fakturační informace a informace o produktu můžete snadno nalézt a aktualizovat v účtu Norton. V případě potřeby můžete také změnit své heslo k účtu Norton. Chcete-li mít přístup k účtu Norton, počítač musí být připojený k Internetu. Produkty společnosti Symantec s datem výroby před rokem 2006 v účtu Norton zobrazeny nejsou. Přístup k účtu Norton 1 V hlavním okně produktu Norton AntiVirus klepněte na možnost Účet. 2 Na zobrazené webové stránce zadejte ovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko Přihlásit. Informace o aplikaci Norton Management Aplikace Norton Management umožňuje centrálně spravovat všechny produkty Norton a kódy produktů Norton. Do aplikace Norton Management můžete přidat zařízení, jako jsou osobní počítače nebo notebooky, ve kterých pak budete moci vzdáleně instalovat a spravovat

16 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 16 w produkty Norton. Prostřednictvím webové stránky aplikace Norton Management můžete prohlížet stav zabezpečení každého zařízení a odstraňovat problémy se zabezpečením kdekoli na světě. Chcete-li spravovat zařízení pomocí aplikace Norton Management, do aplikace Norton Management je třeba zařízení přidat. Přidání zařízení do aplikace Norton Management je založené na platformě zařízení. V případě zařízení se systémem Windows je třeba, aby byla v zařízení nainstalována bezpečnostní aplikace Norton. V případě zařízení Mac je třeba nainstalovat agenta Norton Management. Po přidání zařízení do aplikace Norton Management budete moci zařízení spravovat vzdáleně pomocí webových stránek. Aplikace Norton Management umožňuje následující: 1 přidávat zařízení do aplikace Norton Management, 1 nainstalovat na zařízení produkt Norton, 1 zobrazit produkty Norton nainstalované v zařízení, 1 zobrazit stav zabezpečení zařízení, 1 opravit problémy se zabezpečením zařízení, 1 zakoupit nový kód produktu Norton, 1 obnovit přihlášení k odběru produktu Norton, 1 odebrat zařízení z aplikace Norton Management, 1 aktivovat produkt pomocí jiného kódu produktu, 1 aktualizovat produkty Norton na nejnovější dostupnou verzi. Funkce zmíněné ve výše uvedeném seznamu se mohou v rámci jednotlivých produktů a zařízení Norton lišit. Přístup k aplikaci Norton Management v systému Windows Přístup k aplikaci Norton Management je možný následujícími způsoby: 1 Pomocí prohlížeče na kterémkoli počítači. 1 Z hlavního okna bezpečnostních produktů Norton.

17 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 17 Chcete-li mít přístup k aplikaci Norton Management, zařízení musí být připojeno k Internetu. Přístup k aplikaci Norton Management pomocí prohlížeče 1 Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu: https://manage.norton.com 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit. 3 Do pole ová adresa zadejte ovou adresu k účtu Norton. 4 Do pole Heslo zadejte vaše heslo k účtu Norton. 5 Chcete-li, aby si aplikace Norton Management při každém přihlášení pamatovala vaši ovou adresu, zaškrtněte položku Zapamatovat v tomto počítači. 6 Klepněte na tlačítko Přihlásit. Přístup k aplikaci Norton Management z bezpečnostních produktů Norton Informace o správě zařízení 1 Ve spodní části hlavního okna bezpečnostního produktu Norton klepněte na ikonu Spravovat. 2 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Spravovat nyní. 3 Po příslušné výzvě zadejte přihlašovací údaje k účtu Norton a klepněte na možnost Přihlásit. Prostřednictvím webové stránky aplikace Norton Management můžete spravovat svá zařízení, prohlížet stav zabezpečení každého zařízení a odstraňovat problémy se zabezpečením kdekoli na světě. Pomocí aplikace Norton Management můžete provádět následující činnosti: 1 přidávat zařízení do aplikace Norton Management, 1 nainstalovat na zařízení produkt Norton, 1 zobrazit produkty Norton nainstalované v zařízení, 1 zobrazit stav zabezpečení zařízení, 1 opravit problémy se zabezpečením zařízení,

18 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 18 w 1 zakoupit nový kód produktu Norton, 1 obnovit přihlášení k odběru produktu Norton, 1 odebrat zařízení z aplikace Norton Management, 1 odinstalovat produkt Norton ze zařízení, 1 aktivovat produkt pomocí jiného kódu produktu, 1 aktualizovat produkty Norton na nejnovější dostupnou verzi. Funkce zmíněné ve výše uvedeném seznamu se mohou v rámci jednotlivých produktů a zařízení Norton lišit. Informace o podporovaných zařízeních Chcete-li nainstalovat a používat aplikaci Norton Management, zařízení musí splňovat následující minimální systémové požadavky: Operační systémy Platforma Verze Aktualizace Service Pack Microsoft Windows 32bitová i 64bitová 8.1 verze Microsoft Windows 32bitová i 64bitová 8 verze

19 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 19 1 Microsoft Windows 7 Home Basic 1 Microsoft Windows 7 Home Premium 1 Microsoft Windows 7 Professional 1 Microsoft Windows 7 Ultimate 1 Microsoft Windows 7 Starter 32bitová i 64bitová Aktualizace verze Service Pack 1 1 Microsoft Windows Vista Home Basic 1 Microsoft Windows Vista Home Premium 1 Microsoft Windows Vista Ultimate 1 Microsoft Windows Vista Business 32bitová i 64bitová Aktualizace verze Service Pack 1 nebo 2

20 Začínáme Informace o aplikaci Norton Management 20 1 Microsoft Windows XP Home 1 Microsoft Windows XP Pro 1 Microsoft Windows XP Media Center Edition (2005 a novější) 32bitové verze Aktualizace Service Pack 2 nebo 3 Mac OS X 10.7 (Lion) nebo vyšší Android OS 2.0 nebo vyšší ios OS 5.1 nebo vyšší Podporovaná zařízení 1 Windows (osobní počítače, notebooky a tablety) 1 Počítače s operačním systémem Mac (osobní počítače nebo notebooky) 1 Telefony smartphone a tablety se systémem Android 1 Zařízení iphone nebo ipad w Podporované produkty Norton Chcete-li používat všechny funkce aplikace Norton Management, musíte používat následující verze bezpečnostních produktů Norton: Pokud používáte starší verzi produktu Norton a chcete používat všechny funkce aplikace Norton Management, aktualizujte produkt Norton na nejnovější verzi. Aktuálně není k dispozici žádná aktualizace aplikace Norton Anti-Theft a aplikace Norton Family.

21 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 21 Podporované prohlížeče 1 Internet Explorer 7.0 nebo novější 1 Mozilla Firefox 3.6 nebo novější 1 Google Chrome 10.0 nebo novější 1 Apple Safari 4.0 nebo novější Aplikace Norton Management nemusí v 64bitových verzích prohlížečů pracovat správně. Pro přístup k aplikaci Norton Management je nutné v prohlížeči povolit skript JavaScript a soubory cookie. Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus funguje jako rozhraní správy zabezpečení. Poskytuje přístup k hlavním funkcím a umožňuje sledování výkonu počítače. V hlavním okně jsou následující položky: Nastavení Umožňuje přístup k oknu Nastavení. Můžete zde zobrazit a konfigurovat řadu nastavení, která umožňují aplikaci Norton AntiVirus podle potřeby přizpůsobit. Výkon Umožňuje přístup k oknu Výkon. Okno Výkon zobrazuje historii všech instalací, stahování, optimalizací, detekcí, upozornění a instancí funkce Rychlé prověřování. V tomto okně je také podrobné grafické znázornění využití procesoru a paměti aplikací Norton.

22 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 22 Zpětná vazba Umožňuje odeslat připomínky k produktu na webové stránky společnosti Symantec. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus tuto funkci nemusí podporovat. Účet Umožňuje vytvořit si účet Norton nebo se k němu přihlásit. Účet Norton umožňuje správu všech produktů Norton z jednoho místa. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus tuto funkci nemusí podporovat. Podpora Nabízí přístup k oknu Norton Autofix, které poskytuje řadu možností podpory. Nápověda online je dostupná také z vysunovací nabídky Podpora. V nápovědě naleznete odkazy na informace, které vám pomohou s dokončením požadovaných specifických úkolů. Nápověda online vám poskytuje rady ke konfiguraci všech funkcí produktu. Získáte také přístup k číslu verze produktu.

23 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 23 K provedení důležitých úkonů v aplikaci Norton AntiVirus můžete použít následující možnosti: Stav systému Umožní vám zobrazit celkový stav ochrany počítače. Pokud je stav systému na hodnotě Zabezpečený, je váš počítač zcela chráněn. Pokud je stav systému na hodnotě Výstraha, je třeba vyřešit všechny problémy. Pokud je stav systému na hodnotě V ohrožení, dané problémy je nutno řešit ihned.

24 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 24 Prověřit LiveUpdate Umožňuje přístup k různým typům prověřování určených k ochraně počítače a citlivých dat. Pomocí možnosti Prověřit můžete provést následující typy prověřování: 1 Prověřování počítače Umožňuje spustit různá prověření počítače včetně Rychlého prověření, Úplného prověření systému a Vlastního prověření. 1 Norton Power Eraser Umožňuje použití nástroje Norton Power Eraser. Když klepnete na možnost Norton Power Eraser aplikace Norton AntiVirus otevře nástroj Norton Power Eraser. 1 Prověřit zeď ve službě Facebook Umožňuje periodicky prověřovat vybrané příspěvky na Zdi služby Facebook a chránit vás tak před nebezpečnými odkazy. Umožňuje spustit aktualizaci LiveUpdate, aby se stáhly nejnovější definice virů a aktualizace programu. Aplikace Norton AntiVirus používá ke zjištění a odstranění nejnovějších hrozeb pro zabezpečení nejnovější definice virů ze serverů společnosti Symantec.

25 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 25 Rozšířené Umožňuje přístup k oknu s pokročilými nastaveními aplikace Norton AntiVirus. Pomocí okna s pokročilými nastaveními aplikace Norton AntiVirus můžete provádět následující akce: 1 Spouštět různá prověřování. 1 Zobrazit Historii zabezpečení. 1 V okně Historie zabezpečení zobrazovat položky v karanténě. 1 Zobrazovat funkci Norton Insight. 1 Zobrazovat seznam programů na počítači, které jsou napadnutelné, a zjistit, jak aplikace Norton chrání před zranitelností programů. 1 Zobrazovat a konfigurovat Mapu zabezpečení sítě. Navíc se v tomto okně můžete rozhodnout vypnout či zapnout funkce ochrany. Pokud je stav systému na hodnotě V ohrožení nebo Výstraha, zobrazí se ve spodní části hlavního okna aplikace Norton AntiVirus automaticky možnost Opravit ihned, pomocí které můžete vyřešit všechny problémy zároveň.

26 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 26 Možnosti ve spodní části hlavního okna aplikace Norton AntiVirus usnadňuji provádění následujících akcí: Zone Umožňuje přístup k aplikaci Norton Zone. Aplikace Norton Zone představuje bezpečné a snadno použitelné řešení pro synchronizaci a sdílení vašich důležitých souborů, jako jsou digitální fotografie, účetní dokumenty, hudební soubory a videa. Jestliže synchronizujete soubor uložený v libovolném zařízení, získáte k němu přístup ze všech svých zařízení (včetně počítačů PC se systémem Windows, počítačů Mac, tabletů a telefonů smartphone). w Některé verze aplikace Norton AntiVirus aplikaci Norton Zone nemusí podporovat.

27 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 27 Spravovat Umožňuje přístup k aplikaci Norton Management. Aplikace Norton Management umožňuje spravovat vaše produkty Norton nainstalované na všech vašich zařízeních z jednoho místa. Klepnutím na ikonu Spravovat ve spodní části hlavního okna se k aplikaci Norton Management zaregistrujete či přihlásíte. Když klepnete na ikonu Spravovat, v hlavním okně aplikace Norton AntiVirus se zobrazí shrnutí funkcí pro správu produktu Norton. Klepnutím na možnost Spravovat přejdete na web Norton Management. K přihlášení k aplikaci Norton Management je možné použít přihlašovací údaje vašeho účtu Norton. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus aplikaci Norton Management nemusí podporovat.

28 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 28 Mobile Umožňuje přístup k aplikaci Norton Mobile Security. Aplikaci Norton Mobile Security můžete používat na všech zařízení s operačním systémem Android nebo ios. Pokud klepnete na ikonu Mobile, hlavní okno zobrazí kód rychlé odezvy (QR) pro instalaci aplikace Norton Mobile Security. K vyhledání kódu rychlé odezvy (QR) můžete použít aplikaci v zařízení se systémem Android nebo ios a provést instalaci aplikace Norton Mobile Security. Můžete také klepnout na odkaz na webovou stránku, kde je možné si aplikaci Norton Mobile Security stáhnout. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus aplikaci Norton Mobile Security nemusí podporovat.

29 Začínáme Hlavní okno aplikace Norton AntiVirus 29 Zálohování Umožňuje vytvořit účet ve službě Norton Online Backup nebo kontrolovat stav zálohovaných dat online. w Některé verze aplikace Norton AntiVirus nemusí Zálohování online Norton podporovat. Klepnutím na ikonu Backup v hlavním okně zobrazíte možnosti přihlášení ke službě Norton Online Backup. Služba Norton Online Backup je zabezpečené řešení pro zálohování online, které zajišťuje ochranu důležitých dat v případě zhroucení systému, náhodného odstranění, virové infekce a jiných nehod. Zálohovaná data můžete využívat nebo obnovit prostřednictvím jakéhokoli počítače připojeného k Internetu.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Norton Security. Uživatelská příručka aplikace

Norton Security. Uživatelská příručka aplikace Norton Security Uživatelská příručka aplikace Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka aplikace

Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze

Více

Norton 360TM. Uživatelská příručka aplikace

Norton 360TM. Uživatelská příručka aplikace Norton 360TM Uživatelská příručka aplikace Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Podrobný průvodce upgradem na systém Windows 8 DŮVĚRNÉ 1/53

Podrobný průvodce upgradem na systém Windows 8 DŮVĚRNÉ 1/53 Podrobný průvodce upgradem na systém Windows 8 DŮVĚRNÉ 1/53 Obsah 1. 1. Instalační proces systému Windows 8 2. Systémové požadavky 3. Příprava 2. 3. 4. 5. Čistá 6. 1. Přizpůsobení 2. Bezdrátová síť 3.

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Dokumentace verze 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější ochranu počítače

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt.

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt. Stručná příručka ESET Cybersecurity poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. ESET Cybersecurity využívá skenovací jádro ThreatSense, které bylo poprvé použito v uživateli

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Stručná příručka ESET Smart Security poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem. Základem je skenovací technologie ThreatSense, která

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Dokumentace verze 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET Cyber Security poskytuje novou úroveň ochrany před škodlivým kódem. Produkt využívá skenovací jádro

Více