Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 7. října 2010 Bc. Renáta Bartková

2 1. Představení projektu Inkubátor 2. Charakteristika - Biocel Paskov, a.s. 3. Obsah a průběh stáže 4. Zkušenosti z praxe zaměřené na informatiku 5. Oracle Application Express (Apex) 6. Praktické ukázky aplikace v Oracle Apex 7. Tvorba diplomové práce - Oracle BI 8. Závěr

3 1. Představení projektu Inkubátor Projekt realizován od na VŠB TUO, EKF katedra Podnikohospodářská Stáž v podnicích světové třídy pro 10% nejtalentovanějších studentů především navazujících oborů: Ekonomika podniku, Marketing, Aplikovaná informatika,

4 1. Představení projektu Inkubátor Podle požadavků podniků jsou vytvořeny tři základní varianty stáží na: 9 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců součástí je zpracování diplomová práce v podniku. (dobu možno měnit) Udržitelnost Inkubátoru je plánována minimálně na 10 let

5 1. Představení projektu Inkubátor Obsahová náplň projektu (inkubace talentů) má zahrnovat: 1. Shadowing - student se stává pozorovatelem a doprovází vyššího manažera na všech jeho aktivitách a jednáních, 2. Intership - odborná stáž s konkrétním tématem, který student zpracovává pod odborným vedením a průběžně konzultuje výsledky své práce, 3. Trainee program - student dělá tzv. kolečko po jednotlivých odděleních a může si vybrat oddělení pro svou diplomovou práci. Zpět

6 1. Představení projektu Inkubátor Proces inkubace představuje výraznou pomoc pro zpracování diplomové práce. Cílem projektu je zvýšit atraktivnost studia pro studenty. Rozvíjení jejich schopností a dovedností na stáži je lépe připraví pro vstup na trh práce. Studenti po absolvování projektu získají certifikát o absolvování stáže v průmyslovém podniku

7 1. Představení projektu Inkubátor Proces výběru studentů do Inkubátoru: Na základě projevu na SZZ ve 3. ročníku bakalářského studia. Uchazeči musí dodat profesní životopis a motivační dopis. Poté probíhá výběrové řízení na Ekonomické fakultě: Provádí prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. a Ing. Petr Němčík, Ing. Josef Kašík Ph.D.,

8 1. Představení projektu Inkubátor Proces výběru studentů do Inkubátoru: Úspěšní uchazeči musí poté složit další výběrové řízení už v konkrétním podniku: Provádí personalista/tka spolu s vedoucím daného oddělení, kde student bude stáž vykonávat. Vybraný uchazeč pak prochází jednotlivými etapami stáže. Každý měsíc zasílá škole přehled o své činnosti

9 1. Představení projektu Inkubátor Vlastnosti účastníků projektu: Zodpovědný přístup, Komunikační dovednosti, Samostatnost, Zájem o práci, Touha se vzdělávat, schopnost spolupráce, Loajalita a sociální empatie, Dosažená úroveň angličtiny stupeň B2,

10 1. Představení projektu Inkubátor Podniky, do kterých jsou studenti umisťováni: 1. Biocel Paskov, a. s. (viz. níže), 2. RWE (třetí největší evropská energetická skupina), 3. ČEZ, Zákaznické služby, s. r. o. (především výroba a prodej elektřiny). 4. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (rozšiřuje výzkumné a vývojové aktivity VŠB- TUO směrem k podpoře a realizaci inovací podnikatelským způsobem), 5. Hyundai Motor Manufacturing Czech (výroba osobních automobilů)

11 2. Charakteristika - Biocel Paskov, a.s. Akciová společnost se sídlem v Paskově. Zaměřuje se na výrobu bělené buničiny VIAN-Paskov (druh ECF a ECO). Od se stala většinovým vlastníkem (75%) Biocelu Paskov rakouská společnost Lenzing AG

12 2. Charakteristika - Biocel Paskov, a.s. Lenzing dodává vysoce kvalitní celulózová vlákna pro světový textilní průmysl a pro průmysl netkaných vláken. Lenzing má v následujících třech letech v plánu investovat 50 mil. EUR do zvýšení kapacity Biocelu Paskov a.s. a přeměnit tuto společnost na celulózku se schopností měnit technologii výroby

13 2. Charakteristika - Biocel Paskov, a.s. Produkty Biocel Paskov: 1. bělená buničina VIAN-PASKOV hygienické výrobky, obaly pro přímé balení potravin 2. krmné kvasnice VITEX jakostní krmné směsi a potravinářská ochucovadla 3. lignosulfonové plastifikátory VIANPLAST do malt a betonových směsí a pro úpravu měděných rud

14 3. Obsah a průběh stáže Biocel Paskov, a.s. nabízí (v minulém roce) stáž studentům oborů : Ekonomika podniku Bc. Eva Baláková (za svobodna Opartyová) - finanční oddělení, Systémové inženýrství a informatika, Aplikovaná informatika Bc. Renáta Bartková odbor Informačních a řídících technologií (OIT). Tato stáž je na 18 měsíců (nejdelší varianta) spolu s možností spolupráce na diplomové práci. Student absolvuje všechny části, které jsou popsány v náplni projektu Inkubátor. Náplň projektu Inkubátor

15 3. Obsah a průběh stáže: Organizační struktura (nová)

16 3. Obsah a průběh stáže 1. Trainee program: Seznámení se s firmou (na personálním oddělení), Prohlídka provozu, Exkurze na jednotlivých odděleních: Co oddělení provádí, Vazby mezi odděleními A praktické ukázky (např. finanční analýzy, práce v SAPu, laboratorní analýzy, )

17 3. Obsah a průběh stáže Studenti procházejí těmito útvary: Odbor personalistiky a komunikace, Odbor práce a mezd, Odbor informační a řídící technologie, Odbor financí a controllingu, Odbor účetnictví, Provoz zpracování výluhů a energetiky, Odbor laboratoří, Odbor životního prostředí,

18 3. Obsah a průběh stáže Studenti procházejí těmito útvary: Dřevosklad, Hlavní mechanik, Wood Paskov, Obchodní oddělení, Odbor investic, Odbor technického rozvoje, Odbor nákupu, Odbor prodeje,

19 3. Obsah a průběh stáže 2. Shadowing: Možnost účastnit se porad vedení s představenstvem: CEO spolu s CFO, COO. Představenstvo a vedoucí odboru vystoupí se svými příspěvky a zapojí se do debaty. Na poradách CEO s CFO je nejvíce diskutován příspěvek z oddělení financí a controllingu (měsíční reporty)

20 3. Obsah a průběh stáže 3. Intership: Student ve vybraném oddělení zpracovává zadané úkoly (projekty), Sepíše diplomovou práci na téma, které si může po dohodě s vedoucím oddělení sám zvolit. Např. zkontrolování a setřiďování smluv, úprava dokumentů, finanční analýzy v Excelu, tvorba malého IS, Může pracovat na svých seminárních pracích zaměstnanci jsou ochotni poskytnout informace

21 4. Zkušenosti z praxe zaměřené na informatiku Po absolvování trainee a shadowingu (během půl roku) jsem byla přidělena do OIT

22 4. Zkušenosti z praxe zaměřené na informatiku Zde jsem dostala za úkol vytvořit zkušební IS půjčovny nářadíotestoval možnosti aplikace Oracle Application (Apex)

23 4. Zkušenosti z praxe zaměřené na informatiku Struktura OIT: OIT (vedoucí Ing. Klega) Oddělení SASW (systémový aplikační SW vedoucí Ing. Kmošťák) HW infrastruktura IT DB Oracle, GT Viewer, SAP CO, FI, BW (včetně Estonie) MM, PM, SD, DMS (document management system) + WF

24 4. Zkušenosti z praxe zaměřené na informatiku OIT zajišťuje v Biocelu 7 lidí. Informační technologie zde představují informační systém SAP, podnikovou datovou síť (Bioint - intranet), HW, SW, extranet (www.biocel.cz) Oddělení SASW odpovídá za funkčnost SAPu, ten se skládá z jednotlivých modulů (prodej, nákup, dodávka, controlling, )

25 4. Zkušenosti z praxe zaměřené na informatiku Datové propojení výrobních závodů vyrábějících buničinu Heinzel Group: Estonia IS Paskov Biocel a.s. IT Vídeň IS Pöls IT BW propojení s Business Warehouse provozování IT na vzdálených terminálech přímé spojení Spojení probíhá přes VPN

26 5. Aplikace umožňuje kompletně spravovat data v databázi Oracle a vytvořit nad nimi IS, který je dostupný uživatelům přes webový prohlížeč. Umožňuje rychle vytvořit bezpečnou a snadno rozšiřitelnou aplikaci a to pouze s využitím webového prohlížeče při minimálních programovacích zkušenostech. Aplikace se tvoří přímo v prostředí webového prohlížeče pomocí přehledných průvodců

27 5. Mezi jeho přednosti patří efektivní sdílení dat mezi uživateli a snadný přenos dat z tabulkových a textových editorů. Produkt má tyto moduly: Vývoj aplikací (Application Builder), Kompletní správu databáze (SQL Workshop), Správu vývoje aplikací (Team development ) Správu uživatelských skupin, účtů (Administration),

28 5. Testování Apexu: 1. Instalace do databáze Oracle 11g Nutnost stáhnout potřebné soubory 2. Založení účtu na stránkách apex.oracle.com (tato varianta neumožňuje mít celé prostředí plně pod kontrolou) Nutná registrace Omezená funkčnost

29

30

31

32

33

34 5. Problémy se kterými jsem se potýkala: Omezenost a chybovost nenainstalované verze Apexu, Rozdíly v databázích Oracle a MS SQL Server (P/L SQL, ) Oraclovská logika Uživatel má k dispozici řadu přehledných webových stránek s názornými ukázkami příkladů pro použití jednotlivých prvků,

35 6. Praktické ukázky aplikace v Oracle Apex

36 7. Tvorba diplomové práce - Oracle BI Dále se budu ve firmě zabývat tvorbou diplomové práce na téma Dispečink pohybu zásob dřevní hmoty, kde využiji nástrojů Oracle Business Inteligence - umožňují rychle získávat důležité informace z různých podnikových zdrojů. Ty nabízejí tvorbu: interaktivních panelů, ad-hoc dotazování, proaktivního monitorování a výstrah, plánované generování a distribuce statických a dynamických reportů,

37 7. Tvorba diplomové práce - Oracle BI Cíl diplomové práce: poskytnout manažerům informace o stavu a vývoji zásob dřevní hmoty just in time umožňovat sledování vývojových trendů v oblasti množství, kvality a ceny

38 7. Tvorba diplomové práce - Oracle BI

39 7. Tvorba diplomové práce - Oracle BI

40 7. Tvorba diplomové práce - Oracle BI Ukázka aplikace v Oracle BI: oard

41 8. Závěr Přínosy praxe (projektu Inkubátor) pro studenta: Zpracování diplomové práce ve firmě s mezinárodní účastí, Získání praxe v oboru a podkladů pro zpracovávání seminárních prací, Možnost zapsání předmětu Praktické implementace soudobé podnikové ekonomiky a managementu B,

42 8. Závěr Přínosy praxe (projektu Inkubátor) pro studenta: Obdržení certifikátu o absolvování stáže k diplomu. Získání informací od expertů z praxe. Jedinečná příležitost porovnání teoretických znalostí s realitou

43 8. Závěr Přínosy praxe (projektu Inkubátor) pro studenta: Student získá praktické poznatky o podniku jako celku (komplexní pohled). Absolvování exkurze v provozu studenta blíže seznámí s unikátností výrobního procesu. Získá také podrobné informace o výrobě a působení společnosti na trhu

44 8. Závěr Přínosy pro firmu: Výchova odborníků za dobu studia praktikantů. Zpracované samostatné úkoly a projekt k diplomové práci. Negativa pro firmu: Věnovaný čas praktikantům na osvětlení znalostí zaměstnanců

45 8. Závěr Inkubátor je trendem, kterým by se měly ubírat i ostatní VŠ nejen s ekonomickým zaměřením

46 Literatura: BABUKA, R. Lenzing získal majoritu v Biocelu Paskov. Czech Timber [online] , 12, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czechtimber.com/index.php?id=20&tx_tt news%5btt_news%5d=1502&tx_ttnews%5bbackpid %5D=44&cHash=98bf041280>. Biocel Paskov, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.biocel.cz/>. IT Systems [online] [cit ]. Oracle Business Intelligence Suite. Dostupné z WWW: <http://www.itsys.cz/userfiles/file/oracle%20busines s%20intellingence% pdf>

47 Literatura: MIKOLÁŠ, Zdeněk; NĚMČÍK, Petr. Inkubátor talentovaných ekonomů a managerů podniku. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ISBN MINISTR, J., KUHN, M. Výuka předmětu Počítačové sítě na EkF VŠB TUO. In Informatika XX/2007. Svratka: Konvoj, ISBN X Oracle : Česká republika [online] [cit ]. Oracle Application Express. Dostupné z WWW: <http://www.oracle.com/global/cz/database/apex.htm l>. Protext : PR servis ČTK [online] [cit ]. Lenzing AG dokončuje akvizici Biocelu Paskov a.s. Dostupné z WWW: <http://www.protext.cz/zprava.php?id=12229>

48 Dotazy k příspěvku

49

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation Academic Initiation IBM University Czech Republic IBM Internship program Cíl programu IBM University Czech Republic IBM Internship program Cílem programu studentských stáží v prostředí společnosti IBM

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola ekonomie a managementu +420 841 133 166 / info@vsem.cz / www.vsem.cz VYSOKÁ

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Řezníček Analýza možností využití CRM aplikace v informačním systému volejbalového

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více