Mgr. Jana Hamplová. Kraj od A do ZET. aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jana Hamplová. Kraj od A do ZET. aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel"

Transkript

1 Mgr. Jana Hamplová Kraj od A do ZET aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel Leden 2004

2 O správě věcí veřejných trochu jinak Říkal mi před lety jeden kolega advokát, že nezná nudnější obor než je ten, který jsem si zvolila za jádro své právní praxe totiž právo územních samospráv. A velmi dlouze mi potom vyprávěl o svých zábavných obchodních kauzách, potetovaných delikventech ex offo a prokázaných či popřených otcovstvích. To jsou alespoň story, říkal. Kam se na podobné případy hrabou ty tvoje zastupitelské schůze! Inu, na názor má každý právo. Nicméně uběhlo několik let a právo územních samospráv přece jen poněkud vystoupilo ze stínu svých populárnějších kolegyň. Proč? Protože profesně krátkozraký kolega tehdy nedohlédl za horizont toho, co nás, občany, v nově obnovené samosprávě čeká. Milionové podvody a podvůdky, vysoké částky přistávající tu a tam nečekaně na účtech zastupitelů, složité obchodní případy městských obchodních společností, objemné zakázky a nekalé soutěže, překračování pravomocí, složité smlouvy a při troše dobré vůle a profesní nadsázky by se našlo i nějaké to sporné otcovství či sexuální harašení Ne, není to všechno jen o podobných pohromách a složitostech, chci jen říci, že život zastupitelský je pestrý a člověk se může nadít ledasčeho. Obzvláště proto, a nyní již vážněji, že hovoříme-li o právu územních samospráv, hovoříme o něčem, co je pod naprostým drobnohledem veřejnosti, tedy jde o rés publica věc veřejnou. A tak zatímco v soukromém sektoru můžete každého nestátního zvědavce poslat do háje, ve veřejné správě tomu tak není. Lze říci, že vykonáváte-li funkci ve veřejné správě, musíte na svůj úřad včetně sebe prozradit i to nelichotivé. A když ne po dobrém, tak po zlém soudy vás přinutí. Tedy zvláště od účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a několika judikátech z oblasti neplatných právních úkonů je to ve veřejné správě často velmi napínavé a pro advokáta rozhodně ne nudné. Připočítáme-li sepětí s politikou, právník se v prostředí krajských a obecních samospráv může docela dobře profesně realizovat ve všech právních oborech. Co z toho vyplývá pro kandidáta či přímo člena zastupitelstva kraje? Je dobré něco ZNÁT. Je dobré vědět, kam sahají práva krajského zastupitele, jak je to s povinnostmi, na co si dát při rozhodování pozor, o které funkce eventuálně usilovat a proč, co si mohu dovolit ke krajskému úředníkovi, co si on může dovolit ke mně, co nám mohou provést občané, co můžeme provádět my jim, zkrátka mít v hlavě zastupitelskou kuchařku.

3 Není to snadné, protože být krajským zastupitelem je zase o stupínek výš než být zastupitelem městským (poměrně zajímavé situace nastávají v případě, kdy je jeden a týž člověk zastupitelem jak městským, tak krajským) a předpokládá se proto (a právem) také vyšší přehled a rozhled dotyčného. Tato publikace si neklade za cíl udělat z vás znalce práva územních samospráv, ale klade si za cíl dát vám do ruky potřebné znalosti, základní informace, praktické návody a pomůcky, abyste se ORIENTOVALI a vystupovali jako komunální politikové INFORMOVANÍ, abyste se nemuseli bát PROMLUVIT proto, že něčemu z krajské problematiky nerozumíte, a abyste byli PŘIPRAVENI na to ucházet se o některé krajské funkce bez toho, že byste tápali, O ČEM TYTO FUNKCE JSOU. Proto je též dávána přednost formě spíše populárně - odborné, a to tak, aby vám to odborné uvízlo v paměti. Pokud se mi tento cíl podaří splnit, budu spokojena. Pokud jsem totiž hovořila v úvodu zejména o těch pohromách a složitostech, které se v samosprávách dějí, musím zmínit také to, že máme města a kraje, které kvetou jejich zastupitelům pod rukama, které daly vyrůst řadě výrazných komunálních politiků, kteří jsou opravdovými osobnostmi (ať už jsou koaliční nebo opoziční), a kteří výrazně ovlivňují život v naší zemi. V tomto směru je význam především krajů zcela nepochybný, a volební strany, které pracují v krajských koalicích, a pracují dobře, mají jasný a daný prostor pro nepsanou volební kampaň pro volby parlamentní či senátní. To přitom nic nemění na tom, že na chybách koalice může vyrůst a vyniknout kvalita a schopnosti opozice. Politický prostor je tedy komplexem více spojených nádob, v nichž v každé se vyplácí pracovat dobře, protože to dobře se jako přívlastek přelévá do těch nádob jiných. Je tedy dobré jasně říci, že pracovat v krajském zastupitelstvu znamená pracovat už ve vyšší politické funkci, ve větším teritoriu než je vlastní obec či město (což je lákavé), avšak také před zraky více očí (což je především velmi zavazující). Před usednutím do krajských zastupitelských lavic neuškodí si to připomenout. Přeji Vám mnoho štěstí ve Vaší civilní i zastupitelské práci. autorka

4 A. Základní právní rámec aneb zákony a jiné prameny, na nichž kraj stojí. Člen zastupitelstva kraje by si měl před zahájením své zastupitelské práce přečíst minimálně tyto právní předpisy: Zákon o krajích (krajské zřízení) č. 129/2000 Sb. v aktuálním znění k Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění k Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. v platném znění Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - č. 312/2002 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek očekává se v nejbližší době zcela nová právní norma Podle oboru, kterému by se chtěl v krajském zastupitelstvu věnovat, by měl znát dále i jiné oborové zákony, a také vědět, že nejen těmito právními normami se krajské zřízení řídí. Máme tu ještě řadu předpisů týkající se financí, kontroly apod., ale pro základní orientaci, která je naším hlavním cílem, postačují ty shora vyjmenované. Dalším důležitým zdrojem pro úspěšnou kandidaturu a následně práci v krajském zastupitelstvu jsou tyto prameny: a) znalost struktury úřadu kraje, do jehož zastupitelstva kandiduji Bylo by ostudou, kdybychom neznali, jak krajský úřad pracuje, kde sídlí a jeho představitele. Zde je zdrojem informací zejména Internet. b) znalost základních koncepčních dokumentů kraje Každý kraj přijímá v průběhu čtyř let řadu významných dokumentů, které by bylo dobré znát nebo alespoň vědět jejich základní obsah. Jedná se o různé koncepce apod. c) znalost základních údajů o kraji Mám na mysli údaje téměř statistické, ale hodně důležité. Příkladmo uvádím: počet obyvatel kolik bývalých okresů a kterých do něj spadá bývalá okresní města kde jsou v kraji nemocnice, školy, instituce 1 Hovořím-li v této publikaci o zákonu bez bližší specifikace, hovořím o zákonu o krajích. Ostatní zákony vždy specifikuji nebo jsou uvozeny samostatnou kapitlovou.

5 zástupce v zákonodárných sborech a jejich stranickou příslušnost největší podniky v kraji procento nezaměstnanosti v té které oblasti kraje složení obyvatelstva počty narozených dětí sociální ústavy atd. Znalost těchto informací je velmi důležitá pro rychlé argumentace při projednávání různých otázek. Pokud tyto informace nevíte vždy, protože nejste samozřejmě chodící encyklopedie, měly by být vždy obsaženy v podkladech, na jejichž základech máte rozhodovat (viz dále). B. Co je to kraj a jaké má role Zdánlivě banální otázka není zase až tak banální. Uvědomit si, co je to kraj a jaké má role, je velmi podstatné. KRAJ V 1, odst.1 zákona je obsažena základní definice kraje a jeho samostatné působnosti: Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje. Pojem právo na samosprávu Právo na samosprávu je velmi frekventovaný argument v mnoha souvislostech. Je však nutné si uvědomit, že právo na samosprávu není bezbřehé. Má své meze, a to tyto: 1. meze samosprávy přirozené slovy klasika řečeno právo na v našem případě krajskou samosprávu končí tam, kde začíná právo na samosprávu kraje jiného (právo na samosprávu tedy nemůže být vykonáváno na úkor jiného celku s obdobným právem) 2. meze samosprávy stanovené státem obdobně jako u obcí i krajům svěřuje rozsah (meze) samosprávy stát, a to prostřednictvím zákonů, z nichž základním je právě zákon o krajích (ovšem nejen ten). Tyto meze mají více podob, uveďme ty nejtypičtější: a) na kraj jako subjekt právních vztahů se vztahují všechny právní předpisy jako na každou jinou právnickou osobu, a některé jednání je mu stejně jako jiným zapovězeno tedy kraj podléhá legislativním normám jako každý, a tím je ve svých právech omezován b) zákon o krajích pak zakotvuje speciální úpravu řady otázek například dispozice s majetkem, veřejné zápisy z jednání orgánů kraje apod. (připomeňme diskuzi ohledně práva státu vázat dispozice s majetkem na státní souhlas) c) meze dané podstatnou samosprávného subjektu ty vyjadřuje citované ustanovení formulací..a v souladu s potřebami kraje. Výkon samosprávy by tedy nikdy neměl být v rozporu s těmito

6 potřebami kraje, což v určitých souvislostech může být (resp. by měl být) omezující faktor v rozhodování orgánů kraje. d) Vykonává-li vrchnostenskou (autoritativní) správu, pak smí jen to, co je mu zákonem dovoleno, nikoli naopak, a svého vrchnostenského postavení nesmí zneužívat v soukromoprávních vztazích. 3. meze finančních možností stát určuje vedle zákonů meze samosprávy kraje ještě dalším významným nástrojem, a tím jsou finanční prostředky kraji přidělované. Veškeré plány kraje v mezích jeho pravomoci mohou vzít za své proto, že na ně nebude mít peníze, přičemž sám jejich výši nijak výrazně ovlivnit nemůže. SAMOSTATNOST KRAJE Ustanovení 1, odst.2 otázku právní subjektivity krajů dále rozvíjí, a to takto: Kraj je veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. To, že kraj vystupuje svým jménem a nese odpovědnost za své smlouvy a jiné právní vztahy, je celkem jasné a pochopitelné. V souvislosti s výkladem k odst.1 je však nutné podotknout, že vzhledem k různým omezením a specifikům samosprávy se stát nikdy nemůže zbavit minimálně nepřímé odpovědnosti za fungování krajů, protože on je to, kdo jim dává pravidla a peníze. ROLE KRAJE Proč byl kraj vlastně vytvořen vyjadřuje ve zkratce 1, odst.3 zákona: Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Přestože se jedná o poměrně obecnou formulaci, musíme si povšimnout další meze samosprávy, kterou obsahuje. Říká-li, že kraj pečuje o rozvoj a potřeby svých občanů, hned vzápětí určuje hranici, kterou přitom orgány kraje musí mít současně na mysli - touto hranicí je veřejný zájem. Tedy ani v případě, že kraj chce rozvíjet své území a snaží se vykonat něco pro potřeby svých občanů, nesmí současně s plněním těchto úkolů jít proti veřejnému zájmu, což zákon v této souvislosti správně chápe jako vyšší hodnotu. Co se tím má na mysli nejlépe ukážeme na konkrétním případu potřeby určité skupiny občanů by jistě uspokojilo, kdyby kraj prosadil například silnici přes chráněné území, protože by se jim urychlil přesun do zaměstnání. Výstavba podobné silnice by však byla zcela jistě proti veřejnému zájmu, kterým v tomto případě může být ochrana životního prostředí. Tedy potřeby občanů nemusí být vždy v souladu s veřejným zájmem. Ale pozor, platí to i naopak prosazovat tzv. veřejný zájem, přestože nad míru rozumnou je jeho realizace v rozporu s potřebami občanů, není rovněž v souladu s citovaným ustanovením.

7 Orgány kraje musí proto ve svém rozhodování zvládnout velmi nelehkou úlohu zajišťovat potřeby občanů a současně rozhodovat v souladu s veřejným zájmem, který lze definovat v některých případech velmi ztěží. O to vyšší odpovědnost orgány krajů mají. Omezení, které mimo jiné vyjadřuje 1, odst.4, již bylo zmiňováno: Kraj má vlastní majetek a hospodaří s ním samostatně za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Kraj je sice samostatným subjektem, samostatně hospodaří, ale nikoli rozsahu jako osoba soukromého práva, ve svých dispozičních právech je značně omezen. Typické je omezení smluvní volnosti při převodech majetku apod., což je jeden ze styčných bodů zákona o krajích a o obcích. V této souvislosti je nutno zmínit jako jeden ze stěžejních omezujících zákonů zákon o zadávání veřejných zakázek, který se samozřejmě na kraje plně vztahuje (viz dále). Z tohoto základního rozboru jediného paragrafu zákona vyplývá, že úloha krajů jako územně samosprávných celků není vůbec jednoduchá. C. Postavení kraje Kraj nemá jednoduchou pozici. Uvědomme si základní druhy vztahů, které se ho dotýkají: kraj stát kraj obec kraj soukromý sektor Lze tedy říci, že kraj je průsečíkem mezi obcí a státem, a to není jednoduchá pozice. Zatímco zastupitelstvo obce může hájit zájmy jen své obce, zastupitelstvo kraje musí mít na zřeteli zájmy všech obcí v kraji, přičemž jejich zájmy mohou být mnohdy protichůdné, a rozhodování je pak pro zastupitele někdy až schizofrenní. K této problematice se proto vracím ještě v části o střetu zájmů. Samostatnou kapitolou jsou vztahy státu a kraje, v nichž se utkává snaha státu krajům zasahovat do jejich pravomocí se snahou krajů být co nejvíce samostatnými. Hranici mezi nutným vlivem a oprávněnou samostatností ukáže patrně až čas. D. Orgány kraje Orgány kraje jsou nejpodstatnější částí zákona o krajích. Proto je jim věnován i zde značný prostor. V 2, odst.1 zákona najdeme výčet čtyř hlavních orgánů kraje: Kraj je spravován, v rozsahu stanoveném zákonem, zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"). Dalšími orgány

8 kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále jen "hejtman") a krajský úřad. Z výčtu je očividné, že prioritním orgánem kraje je z pohledu hierarchie nejvýše postaveno zastupitelstvo kraje, kterému se zde přisuzuje právo a povinnost spravovat kraj. Další orgány jsou zmiňovány tzv. v druhém běhu, jakoby existovaly jaksi druhé v pořadí co do významu. Takto zdůrazněná hierarchie se však poněkud rozchází s další stavbou zákona citované orgány zde mají poměrně přesně vymezené pravomoci, což poněkud pozici zastupitelstva kraje jako nejvyššího orgánu mírně oslabuje. Je však důležité si uvědomit, že existují poměrně velké možnosti zásahů do vzájemných pravomocí (viz dále). Přesto je nutno podotknout, že i když je zastupitelstvo kraje charakterizováno jako nejvyšší, z praktického hlediska je nejvýznamnějším orgánem (co do hierarchie i pravomoci) rada kraje.orgány kraje by šlo charakterizovat asi takto: zastupitelstvo nejvyšší (nejvíce podobné parlamentu) rada výkonný (nejvíce podobná vládě) hejtman (nemá příliš pravomocí, je ale významný reprezentant s přirozenou autoritou funkce, nejvíce podobný premiérovi) krajský úřad (úřední aparát, nejvíce podobný úřadu vlády, ministerstvům) E. Zastupitelstvo kraje SLOŽENÍ Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva se odvíjí podle počtu obyvatel kraje. Kraj do obyvatel 45 členů Kraj nad do obyvatel 55 členů Kraj nad obyvatel 65 členů Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, zveřejní krajský úřad nejpozději do 2 dnů od jeho stanovení na úřední desce a dále ve Věstníku. Počet členů zastupitelstva tedy nezávisí od vůle zastupitelů předchozích, ale je přesně stanoven zákonem. VOLBY Volby do zastupitelstva kraje se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. V tomto zákoně mimo jiné najdeme, KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM ZASTUPITELSTVA a kde je naopak NESLUČITELNOST FUNKCÍ. KDO MŮŽE BÝT ČLENEM ZASTUPITELSTVA KRAJE

9 Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič (tj. osoba starší 18 let), u kterého není překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou tohoto pasivního volebního práva je: a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, b) zbavení způsobilosti k právním úkonům KDO NEMŮŽE BÝT ČLENEM ZASTUPITELSTVA KRAJE Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná a) s funkcí vykonávanou na ministerstvu jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním b) s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním (jen tehdy, vykonává-li zaměstnanec příslušnou funkci na orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní působností tohoto kraje). c) s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem v níž má kraj majetkovou účast Neslučitelnost funkcí je zakotvena poměrně široce. Uveďme příkladmo, kdo by neměl být krajským zastupitelem: ředitel školy zřízené krajem, jednatel společnosti založené krajem, žádný z úředníků městského či obecního úřadu v regionu kraje, žádný z úředníků ústředního orgánu státní správy, vedoucí pobočky úřadu práce v regionu kraje, atd. Princip je jasný jde o potencionální střet zájmů. Otázka zní MOHOU TITO LIDÉ ALE KANDIDOVAT? A je nutné si odpovědět, že kandidatuře nic nebrání. Nemohli by však volené místo v samosprávě přijmout. Častou praxí proto může být pomoc na kandidátkách do počtu anebo svou autoritou. Podle mého názoru to není v pořádku, ale zákon to nezapovídá. NOVÉ VOLBY Nové volby do zastupitelstva kraje se konají, jestliže se počet členů zastupitelstva kraje v tomtéž volebním období sníží o více než polovinu oproti počtu stanovenému zákonem a současně nejsou náhradníci. Nastanou-li tyto důvody pro konání nových voleb do zastupitelstva kraje, zašle ředitel krajského úřadu návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva kraje Ministerstvu vnitra, a to do 30 dnů ode dne vzniku důvodu pro jejich vyhlášení. Nové volby do zastupitelstva kraje vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po zaslání návrhu.

10 POZOR: V posledních 6 měsících funkčního období zastupitelstev krajů se však nové volby nekonají. ČLEN ZASTUPITELSTVA FUNKCE Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. To má své důsledky například ve vztahu k zákoníku práce, který ve svých ustanoveních vytváří pro výkon veřejné funkce podmínky. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Krátkodobě uvolněnému zaměstnanci k výkonu veřejné funkce a občanské povinnosti poskytne zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru, náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanci uvolněnému dlouhodobě pro výkon veřejné funkce poskytne zaměstnavatel, pro kterého byl uvolněn, přiměřenou odměnu, která se posuzuje jako mzda; náhrada mzdy od zaměstnavatele, u něhož je v pracovním poměru, mu nepřísluší. Co tato ustanovení zákoníku práce znamenají: zastupitel kraje má právo na volno ze zaměstnání, ale jen tehdy, nelze-li činnost spojenou s funkcí vykonat mimo pracovní dobu pokud jej uvolňuje krátkodobě, dává mu za tu dobu průměrnou mzdu (má pak právo na refundaci) pokud jej uvolňuje dlouhodobě (uvolněné volené funkce), dává mu odměnu subjekt, pro který byl uvolněn, tedy v našem případě jej platí kraj, a zaměstnavatel mu mzdu nevyplácí, ale pracovní poměr mu trvá Je však zřejmé, že v některých zaměstnáních je výkon veřejné funkce obtížný, ne-li nemožný. Jedná se o výrobní provozy, kdy by zaměstnavatel nemohl tolerovat odbíhání zaměstnance, ač mu to zákon nařizuje, někde si to zaměstnanec ani nedovolí uplatňovat. Tyto praktické otázky však nevyřeší ani tak zákon, jako spíše to, že výkon veřejné funkce musí být ctí a takto musí být napřed vnímán veřejností. Pak bude i poskytování volna ze strany zaměstnavatelů působit menší potíže. Zákon dále stanoví, že člen zastupitelstva nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru. Praxe bývá bohužel též různá. VZNIK MANDÁTU Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění:

11 "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem pronesením slova "slibuji". Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. 2 ZÁNIK MANDÁTU Mandát člena zastupitelstva kraje zaniká ukončením hlasování ve druhý den voleb, popřípadě nových voleb do zastupitelstva kraje Má se na mysli původní mandát člena zastupitelstva. odmítnutím složení slibu člena zastupitelstva kraje nebo složením slibu s výhradou Zákonodárce dává slibu takový důraz, že jeho odmítnutí má za následek zánik mandátu samotného. okamžikem, kdy hejtman kraje obdrží písemné oznámení o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje; oznámení o odstoupení nelze vzít zpět Pokud člen zastupitelstva oznámí rezignaci ústně, nezaniká jeho mandát. Vždy musí učinit odstoupení písemně. Tento písemný projev nemůže jakkoli odvolat. úmrtím člena zastupitelstva kraje. Kromě těchto případů zaniká mandát člena zastupitelstva kraje okamžikem, kdy to vysloví příslušné zastupitelstvo kraje z důvodu neslučitelnosti funkce V případě neslučitelnosti funkcí, která nastane okamžikem zvolení členem zastupitelstva kraje, nevysloví příslušné zastupitelstvo kraje zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva kraje, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující k odstoupení z funkce, která je důvodem neslučitelnosti, nebo ke skončení pracovního poměru, který je důvodem neslučitelnosti. ztráty volitelnosti (viz. výše) pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody Nepostačuje tedy pouhé obvinění a ani odsouzení, není-li pravomocné například proto, že se odsouzený odvolal. Pokud jde o trestný čin, nemusí se jednat o trestný čin spojený s výkonem funkce, ale o jakýkoli trestný čin. NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu kraje, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v příslušném pořadí, které vzešlo z voleb. Náhradník získává mandát člena zastupitelstva kraje dnem bezprostředně následujícím po dni, v němž zanikl mandát člena 2 Zajímavostí je, že v původním znění zákona bylo za zněním slibům ještě uvedeno, že Práv a povinností se člen zastupitelstva ujímá složením slibu. To dnes již za textem není.

12 zastupitelstva kraje, za něhož náhradník nastupuje. Náhradník nastupuje i v případě, kdy soud shledá důvodným návrh na neplatnost volby kandidáta. Není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva kraje. Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje a mandát zůstává uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, a mandát získává další náhradník v příslušném pořadí. PRÁVA ČLENA ZASTUPITELSTVA KRAJE Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo a) předkládat návrhy na projednání zastupitelstvu radě výborům komisím To znamená, že člen zastupitelstva může dostat na pořad jednání uvedených orgánů jakýkoli bod. Druhou otázkou je pak kvalita projednání, ale v zásadě platí, že by žádný z těchto orgánů neměl odmítnout zařadit bod navržený členem zastupitelstva z programu a v programu být prostě musí. Toto právo je velmi důležité pro práci v opozici. Ideální formou je návrh písemný, upozorňuji ještě na podmínky, které často stanoví jednací řád. S jednacím řádem by podávání návrhů mělo být v souladu. b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu jednotlivé členy rady předsedy výborů na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je kraj na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které kraj založil nebo zřídil Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, Velmi důležité ustanovení, dávající členu zastupitelstva právo dostat se ke všem informacím. Může se dokonce obracet nejen na radu jako celek, ale i na jednotlivé radní. Podobné adresné dotazy bývají někdy velmi nepříjemnou politickou zbraní. V každém případě musí být odpověď písemná. V případě, že odpověď člen zastupitelstva neobdrží, může se obrátit na krajský úřad s žádostí o nápravu, může věc zveřejnit, a objevují se první pokusy dávat podobné věci k soudu. Precedentní rozsudek v nějaké podobné věci však zatím nepadl. I na připomínku a podnět by měl zastupitel dostat písemnou odpověď, nejen na dotaz. c) požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce od zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu od zaměstnanců právnických osob, které kraj zřídil Informace musí být poskytnuta do 30 dnů.

13 Opět velmi důležité ustanovení. Jde o rozšiřující právo, kdy povinným subjektem už není pouze statutární zástupce, ale i zaměstnanci. Problémem bývá pojem související s výkonem jeho funkce. Zastupitel by měl proto uvést, proč informaci žádá a jak ji potřebuje pro práci zastupitele. Předejde tak dohadování následnému. Informace už nemusí být písemná, a lze se spokojit i s ústním vysvětlením. POVINNOSTI ČLENA ZASTUPITELSTVA KRAJE Povinnosti člena zastupitelstva zákon vyjmenovává též, ale je nutno říci, že jsou to povinnosti toliko deklaratorní, nevymahatelné, a jejich porušování je sankcionováno pouze politickou odpovědností, tedy případným dalším nezvolením. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva zúčastňovat se zasedání jiných orgánů kraje, je-li jejich členem plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží hájit zájmy občanů kraje jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Pouze neúčast v jiných orgánech než v zastupitelstvu a neplnění úkolů v nich může být důvodem k jeho odvolání. Pokud se nezúčastňuje zasedání zastupitelstva, nebo nehájí zájmy občanů kraje, nebo se nechová řádně, nemůže jej nikdo sankcionovat například tím, že by až ztratil mandát. STŘET ZÁJMŮ Se do zákonné úpravy samospráv dostal až v roce 2000 (s novým zákonem o obcích a ze zcela novým zákonem o krajích). A co o střetu zájmu říká zákon o krajích? Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech kraje mohl znamenat výhodu škodu pro něj samotného osobu blízkou (zejména příbuzní v řadě přímé) pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu kraje, který má danou záležitost projednávat. 3 Oproti původnímu znění, které platilo do , se již nehovoří o vyloučení z projednávání a rozhodování v té konkrétní věci. Ustanovení o střetu zájmů se tak dostalo toliko do deklaratorní roviny, a povinnost 3 Původní znění bylo následující: Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech kraje mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání příslušného orgánu kraje. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán kraje.

14 zastupitele je pouze OZNAMOVACÍ. Může se projednávání účastnit, může i hlasovat. Střetáme se tedy opět spíše s odpovědností politickou. Zajímavé je, že v případě zastupitelstev obecních zůstalo znění nezměněno, a tak hlasováním mohou kolegové vyloučit zastupitele pro střet zájmů existující či nikoliv. Tato disproporce mezi jinak téměř duplicitními zákony se stala možná spíše omylem, ve kterém zákoně ale těžko říct. Podle mého názoru je možné tyto otázky vyřešit i Etickým kodexem přijatým zastupiteli pro sebe sama, kde se jasně uvede, které záležitosti budou chápány jako střet zájmů, a že zastupitel nebude v daných věcech hlasovat. Přestože podobný dokument by nebyl právně závazný,m je jasnou deklarací a stanovením pravidel, která budou pro všechny stejná. PRAVOMOC Pravomoc zastupitelstva kraje je stanovena v 35 zákona o krajích. Ten ve svém odstavci 1) uvádí napřed obecné pravidlo, které směřuje pravomoc zastupitelstva téměř vždy pouze do oblasti samostatné působnosti (tedy samosprávy), a to takto: Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon. Zde je nutné si vysvětlit pojem VEŘEJNÁ SPRÁVA, přenesená a samostatná působnost. Kraje vykonávají stejně jako obce působnost a) přenesenou (státní správa laicky řečeno jde o správu, do níž zastupitelstvo nemůže mluvit, a má zajišťovat pouze to, aby byla kvalitně vykonávána) b) samostatnou (výkon samosprávy opět laicky řečeno naopak je to oblast, do které nemůže mluvit stát). Veřejná správa je správa veřejných záležitostí, tedy opak soukromých zájmů. Stát a další subjekty (také kraj), které jsou povolané ke správě veřejných záležitostí, jsou nadány veřejnou mocí. Tu mají svěřenu proto, aby mohly správu veřejných věcí realizovat. Veřejná správa se zaměřuje především na zabezpečování veřejného pořádku a veřejných služeb, tedy existuje tam, kde nemůže anebo není možné aby působil subjekt soukromý. Jinými slovy řečeno je veřejná správa činností státu, která není soudnictvím a zákonodárstvím, ale která je přesto nezbytná k tomu, aby stát fungoval a plnil své funkce. Tyto funkce jsou dvojí - organizační a mocenské ochrany. Veřejnou správu můžeme dále rozdělit na již zmíněné dvě částí - správu státní a samosprávu (záležitosti, kterých se stát vzdal ve prospěch samosprávy). V obou případech jde o prosazování a realizaci veřejného zájmu, tedy nikoli zájmů soukromých, individuálních. Tedy pojem veřejná správa je širší než samospráva, zahrnuje v sobě oba pojmy - státní správa i samospráva.

15 Schéma veřejná správa, státní správa, samospráva ve vztahu ke kraji Veřejná správa Státní správa Samospráva Přenesená působnost Samostatná působnost KRAJ + Soukromoprávní vztahy v rámci samostatné působnosti O ČEM ZASTUPITELSTVO KRAJE ROZHODUJE V odst.2 pak zákon uvádí konkrétní rozhodovací pravomoci zastupitelstva, z nichž příkladmo uveďme ty nejvýznamnější: Zastupitelstvu kraje je mimo jiné vyhrazeno: předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně v souladu se zákonem (zákonodárná iniciativa) Zákonodárná iniciativa je velmi významná. Obce podobnou možnost nemají, kraje ano. Znamená to, že kraj může předložit návrh zákona, návrh na změnu zákona apod. Tato pravomoc výrazně posiluje kraje v rámci státní hierarchie, a je možné, že kraje budou této pravomoci v budoucnu hojně využívat předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem Obdobně jako zákonodárná iniciativa je i tato pravomoc kraje důležitá a může mít velký dosah. Jde o to, že kraje nemusí dosahovat vyslovení protiústavnosti přes jednotlivé kauzy, ale může se obrátit na Ústavní soud hned a přímo. Tuto možnost nemají obce obdobně jako v případě zákonodárné iniciativy. vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu K obecně závazným vyhláškám kraje se vracím podrobněji dále. schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění schvalovat územně plánovací dokumentaci pro území kraje a vyhlašovat její závazné části obecně závaznou vyhláškou kraje

16 stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje Výše uvedené tři oblasti jsou těmi, v nichž může dojít ke střetávání lokálních zájmů, a kraj by měl být ten, kdo bude v těchto lokálních zájmech rozhodcem. V této souvislosti připomínám mít pro určité etapy rozhodovacího procesu dostatek informací a nepodlehnout jen jednomu předloženému pohledu na problém. O podkladech, které by měl zastupitel vyžadovat, píši dále v části pojednávající o průběhu jednání. rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný účet kraje To mimo jiné znamená, že zastupitelstvo schvaluje vše, co se týká rozpočtu, čerpání z něj apod., a to i v případech, kdy o věci samé rozhoduje dále rada kraje. Rada nesmí nikdy překročit meze schváleného rozpočtu. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny, schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností, které kraj hodlá založit, a rozhodovat o účasti kraje v obchodních společnostech a v obecně prospěšných společnostech včetně stanovení výše vkladu Právnické osoby založené nebo zřízené krajem jsou složitou problematikou. Pro otázky pravomoci zastupitelstva však platí, že vše důležité by jím mělo jednoznačně projít. Chybná je praxe, že právnické osoby vzniknou, a dále se zastupitelstvo o jejich činnosti apod. nic podstatného nedozví. Základním pravidlem je, že nejenom výslovně to, o čem hovoří toto ustanovení, zastupitelstvo rozhoduje, ale rozhoduje též o všech změnách, vypuštěních, doplněních, tedy o všech součástech listin, které jako prvotní schvaluje. Tím výčet pravomocí zastupitelstva nekončí. Ve stejném ustanovení pod písm. s) najdeme ještě obecnou pravomoc ( zastupitelstvu je vyhrazeno plnit další úkoly stanovené zákonem ), která vyjadřuje, že i zvláštní zákony mohou stanovit zastupitelstvu kraje další pravomoci, nejen tedy striktně a pouze zákon o krajích. To se týká zejména odvětvových oblastí života kraje. V 36 zákona o krajích najdeme výčet majetkoprávních úkonů kraje, které přísluší zastupitelstvu. Uveďme opět příkladmo nejvýznamnější: nabytí a převod nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů To znamená koupě, prodej, darování, spory jsou o svěření do užívání, ale protože jde svým způsobem o dlouhodobé předání, doporučuji i tyto úkony kraje schvalovat v zastupitelstvu. poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad Kč v jednotlivých případech S ohledem na další ustanovení si myslím, že analogií lze říci, že pro jednotlivce se uvažuje dar ,- Kč a rok, tedy součet v roce nesmí tuto hodnotu překročit, jinak musí schvalovat zastupitelstvo jak je zde uvedeno.

17 poskytování dotací z vlastních prostředků občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad Kč jedné organizaci v kalendářním roce Obdobné ustanovení, které již řeší i roční součet. poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití Dotace obcím se dostaly do samostatného ustanovení, a to z více důvodů. Těmito důvody jsou: 1. jasná deklarace, že dotace lze obcím poskytovat z prostředků krajské samosprávy 2. jasné stanovení, že o jakékoli dotaci bez ohledu na výši rozhoduje zastupitelstvo kraje (důvodem je vyšší transparentnost pro všechny obce kraje) 3. zakotvení, že kraj má právo kontrolovat využití dotací (což u jiných subjektů nemůže, nedohodne-li se s nimi jinak) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než Kč Ostatní případy rozhoduje rada. Vzdání se práva a prominutí pohledávky znamená, že jednou provždy nemůžeme právo uplatňovat a pohledávku požadovat. Děje se tak většinou v odůvodněných případech, na žádný z těchto kroků zastupitelstva nemá nikdo nárok. Příkladem vzdání se práva je například vzdání se práva věcného břemene, prominutí pohledávky je de facto odpuštění dluhu. POZOR, o pohledávky i prominutí jejího příslušenství musí schválit zastupitelstvo, překračuje-li příslušenství uvedenou částku. Na to se občas zapomíná. zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než Kč Toto ustanovení se netýká nemovitostí, ale věcí movitých a práv, např. zastavit lze i pohledávku apod. V praxi může vzniknout spor o to, zdali se má na mysli zástava jako celek (součet více zastavených movitých věcí a práv) nebo zda se to týká jen jednotlivostí. Domnívám se, že je-li zástava zřizována najednou, je nutno pracovat se součtem zastavených věcí a práv, pokud se zástavy využívá vícekrát, jednotlivě, pak se pracuje s tou kterou částkou. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky, výpůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení Především si musíme uvědomit, že zde o těchto právních úkonech rozhoduje zastupitelstvo bez ohledu na finanční výši. Často se to v praxi zaměňuje s hodnotou 200 tisíc, ale v těchto právních úkonech nemá hodnota na rozdělení pravomoci vliv. Vždy zastupitelstvo kraje. zastavení nemovitostí Opět není finančně limitováno. Zastavuje-li se nemovitost, pak o tomto musí vždy rozhodnout zastupitelstvo. Pokud jde o pojem nemovitost, pak nemovitostmi jsou pozemky, budovy, rozestavěné stavby, vodní plochy, dnes už i samostatné bytové jednotky 4 4 Zákon 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (v platném znění)

18 uzavření dohod o splátkách na dobu delší než 18 měsíců Splátky do 17 měsíců může schválit rada kraje. MOŽNOST VYHRADIT SI DALŠÍ PRAVOMOCI Ale ani tímto výčet pravomocí zastupitelstva nekončí. Velmi významná ustanovení obsahuje 37, který říká, že Zastupitelstvo má právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle 59 odst. 1 Co to znamená? Vedle věcí v zákoně výslovně uvedených existuje ještě stovky a tisíce dalších věcí, o kterých musí kraj rozhodovat. Zákon proto stanovil pravidlo, že pokud o některé věci zákon nehovoří, spadá do působnosti rady kraje, ale POZOR, zde je možnost si určité věci vyhradit do rozhodování zastupitelstva. Pokud tedy zastupitelstvo kraje chce o některých věcech, které zákon nezmiňuje, rozhodovat, může si toto rozhodování VYHRADIT, jiným slovem vymínit. Této pravomoci málokterá zastupitelstva využívají, přitom je to významná možnost jak na zastupitelstvo přenést některá významná rozhodování. CO SI MŮŽE ZASTUPITELSTVO NAPŘÍKLAD VYHRADIT? Rozhodnutí o konečném vítězi soutěže o veřejnou zakázku a schválení smlouvy o dílo Rozhodování o věcných břemenech O pravidlech pro konání soutěží dle zákona o zadávání veřejných zakázek (např. od jaké částky se režim podřídí veřejné obchodní soutěži apod.) Schvalování běžných smluv o dílo JAK VÝHRADU PROVÉST? Základním předpoklady řádně provedené výhrady rozhodování jsou tyto: 1. výhrada musí být provedena předem 2. výhrada musí být přijata usnesením nadpoloviční většiny členů zastupitelstva 3. Důležitá je určitost formulace usnesení, aby nepřipouštěla jiný výklad 4. Vyhradit si lze rozhodnutí i o individuální věci, nemusí jít vždy o výhradu pro všechny podobné případy. CO SE STANE, KDYŽ TATO VÝHRADA NEBUDE RESPEKTOVÁNA? Může se teoreticky stát, že rada rozhodne přesto, že zastupitelstvo kraje si věc vyhradilo do svého rozhodování. Tento krok by měl stejné důsledky, jako když věc rozhodne k tomu neoprávněný orgán kraje. Viz dále Schvalovací proces. Ani to však není vše, o čem zastupitelstvo rozhoduje. Je zde situace, v níž může do jeho pravomoci spadnout věc, kterou jinak rozhoduje ze zákona rada kraje. PŘÍPADY, KDY ZASTUPITELSTVO ROZHODUJE NAMÍSTO RADY Tuto situaci upravuje 35, odst.3 zákona takto:

19 Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena rozhodnutí podle 62. Ustanovení 62, které je zde citováno, obsahuje významné oprávnění hejtmana kraje: Hejtman pozastaví výkon usnesení rady, má-li za to, že je usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva. Je to velmi významné oprávnění hejtmana, který může svým osobním rozhodnutím změnit zákonnou pravomoc rozdělenou mezi orgány kraje, a to tak, že věc z pravomoci rady vyjme a předá ji zastupitelstvu. Přitom pojem NESPRÁVNÝ v daných souvislostech neznamená nezákonný, ale nesprávnost v tom nejširším významu. Tedy hejtman, pokud se mu rozhodnutí rady nelíbí, může výkon tohoto rozhodnutí pozastavit a předat věc na půdu zastupitelstva. Důvod je zřejmý očekává, že v zastupitelstvu se může objevit jiný poměr sil a rozhodnutí bude jiné. Zákon obsahuje ještě jeden případ, kdy zastupitelstvo přejímá působnost rady. Ten je obsažen v 60: Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady tak, že rada není usnášeníschopná a na nejbližším zasedání zastupitelstva nebude počet členů rady doplněn tak, aby usnášeníschopná byla, vykonává její působnost, až do zvolení potřebného počtu členů rady, zastupitelstvo. V těchto případech zastupitelstvo může svěřit hejtmanovi plnění některých úkolů rady. Zde je již vůle zcela ponechána na zastupitelstvu, Není-li tedy funkční rada, pak celou její pravomoc přebírá zastupitelstvo, které zase kteroukoli z těchto pravomocí může přenést na hejtmana. Tento přenos na hejtmana je nutné opět udělat usnesením, a to zcela srozumitelným a jasným. Když shrneme všechna tato ustanovení do základního přehledu, můžeme vyjádřit pravomoc zastupitelstva asi takto: Pravomoc vyhrazená zákonem Jedná se o pravomoci, které zastupitelstvo NESMÍ přenést na žádný jiný orgán kraje Pravomoc dle zvláštních zákonů Pokud zvláštní zákon určí další pravomoc, měl by rovněž určit, zda se jedná o pravomoc výhradní, nebo zda ji zastupitelstvo může svěřit jinému orgánu kraje Pravomoc, kterou si zastupitelstvo vyhradilo Jedná se zbytkové věci, které zákon nesvěřuje ani zastupitelstvu, ani radě. Zastupitelstvo tuto výhradu provést MŮŽE a nemusí. Výhrada by měla být provedena předem Naopak NESMÍ si vyhradit pravomoci, které patří dle zákona radě kraje..

20 Pravomoc rady pro zastupitelstvo nedotknutelná Pravomoc rady, kterou na zastupitelstvo přenesl hejtman kraje To, co zákon svěřuje radě kraje, si zastupitelstvo NESMÍ vyhradit. Nesmí tedy zasahovat ani do rozhodnutí rady v zbytkové pravomoci, když už bylo rozhodnuto. Jedná se o postup dle 62. Jedná se o významné oprávnění hejtmana kraje, kterým MŮŽE zcela změnit rozdělení pravomoci dle zákona v konkrétní věci. Zdá-li se mu rozhodnutí rady nesprávné, pozastaví jeho výkon a přenese pravomoc rozhodnout na zastupitelstvo kraje. Pravomoc rady, kterou vykonává proto, že rada se není schopna usnášet pro nízký počet členů. Velmi specifická situace. V případě, že rada není usnášeníschopná, tj. má malý počet členů a nedojde k jejich volbě, stává se zastupitelstvo současně radou, navíc může pravomoci rady přenést na hejtmana. Lze tedy říci, že zastupitelstvo teoreticky tím, že nechá poklesnout počet členů rady, ovládne všechny významné pravomoci kraje. Další pravomoci zastupitelstva jsou zmíněny v části týkající se výborů zastupitelstva. F. Rada kraje ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A VOLBA RADY Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Ani ona nemůže tedy až na výjimky zasahovat o věcech z oblasti státní správy. ( Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon ). Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Laicky lze tedy říci, že rada je zastupitelstvu podřízena. Být členem rady tedy neznamená být členem vyššího orgánu než je zastupitelstvo, ale znamená to mít větší politický vliv, což jsou dvě odlišné věci. Radu tvoří hejtman náměstek hejtmana (náměstci hejtmana) další členové rady Všichni jsou voleni z členů zastupitelstva. Počet členů rady je stanoven dle počtu obyvatel krajem, a to takto: do obyvatel 9 členů nad obyvatel 11 členů Dále platí, že je-li hejtman nebo náměstek hejtmana odvolán z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i členem rady.

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

ZÁKON č. 129/2000 Sb.,

ZÁKON č. 129/2000 Sb., ZÁKON č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění zákona č. 27/2001 Sb., zákona č. 20/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 21/2002 Sb., nálezu ÚS č. 404/2002 Sb. (úplné znění č. /200 Sb.),

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou Harmonogram přednášky pondělí 13.00 18.00 hod. Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy úterý 8.15 11.45 hod. Územní samosprávné celky (zákon o obcích,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1

HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1 HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1 Zastupitelstvo obce 67 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více