Mgr. Jana Hamplová. Kraj od A do ZET. aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jana Hamplová. Kraj od A do ZET. aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel"

Transkript

1 Mgr. Jana Hamplová Kraj od A do ZET aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel Leden 2004

2 O správě věcí veřejných trochu jinak Říkal mi před lety jeden kolega advokát, že nezná nudnější obor než je ten, který jsem si zvolila za jádro své právní praxe totiž právo územních samospráv. A velmi dlouze mi potom vyprávěl o svých zábavných obchodních kauzách, potetovaných delikventech ex offo a prokázaných či popřených otcovstvích. To jsou alespoň story, říkal. Kam se na podobné případy hrabou ty tvoje zastupitelské schůze! Inu, na názor má každý právo. Nicméně uběhlo několik let a právo územních samospráv přece jen poněkud vystoupilo ze stínu svých populárnějších kolegyň. Proč? Protože profesně krátkozraký kolega tehdy nedohlédl za horizont toho, co nás, občany, v nově obnovené samosprávě čeká. Milionové podvody a podvůdky, vysoké částky přistávající tu a tam nečekaně na účtech zastupitelů, složité obchodní případy městských obchodních společností, objemné zakázky a nekalé soutěže, překračování pravomocí, složité smlouvy a při troše dobré vůle a profesní nadsázky by se našlo i nějaké to sporné otcovství či sexuální harašení Ne, není to všechno jen o podobných pohromách a složitostech, chci jen říci, že život zastupitelský je pestrý a člověk se může nadít ledasčeho. Obzvláště proto, a nyní již vážněji, že hovoříme-li o právu územních samospráv, hovoříme o něčem, co je pod naprostým drobnohledem veřejnosti, tedy jde o rés publica věc veřejnou. A tak zatímco v soukromém sektoru můžete každého nestátního zvědavce poslat do háje, ve veřejné správě tomu tak není. Lze říci, že vykonáváte-li funkci ve veřejné správě, musíte na svůj úřad včetně sebe prozradit i to nelichotivé. A když ne po dobrém, tak po zlém soudy vás přinutí. Tedy zvláště od účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a několika judikátech z oblasti neplatných právních úkonů je to ve veřejné správě často velmi napínavé a pro advokáta rozhodně ne nudné. Připočítáme-li sepětí s politikou, právník se v prostředí krajských a obecních samospráv může docela dobře profesně realizovat ve všech právních oborech. Co z toho vyplývá pro kandidáta či přímo člena zastupitelstva kraje? Je dobré něco ZNÁT. Je dobré vědět, kam sahají práva krajského zastupitele, jak je to s povinnostmi, na co si dát při rozhodování pozor, o které funkce eventuálně usilovat a proč, co si mohu dovolit ke krajskému úředníkovi, co si on může dovolit ke mně, co nám mohou provést občané, co můžeme provádět my jim, zkrátka mít v hlavě zastupitelskou kuchařku.

3 Není to snadné, protože být krajským zastupitelem je zase o stupínek výš než být zastupitelem městským (poměrně zajímavé situace nastávají v případě, kdy je jeden a týž člověk zastupitelem jak městským, tak krajským) a předpokládá se proto (a právem) také vyšší přehled a rozhled dotyčného. Tato publikace si neklade za cíl udělat z vás znalce práva územních samospráv, ale klade si za cíl dát vám do ruky potřebné znalosti, základní informace, praktické návody a pomůcky, abyste se ORIENTOVALI a vystupovali jako komunální politikové INFORMOVANÍ, abyste se nemuseli bát PROMLUVIT proto, že něčemu z krajské problematiky nerozumíte, a abyste byli PŘIPRAVENI na to ucházet se o některé krajské funkce bez toho, že byste tápali, O ČEM TYTO FUNKCE JSOU. Proto je též dávána přednost formě spíše populárně - odborné, a to tak, aby vám to odborné uvízlo v paměti. Pokud se mi tento cíl podaří splnit, budu spokojena. Pokud jsem totiž hovořila v úvodu zejména o těch pohromách a složitostech, které se v samosprávách dějí, musím zmínit také to, že máme města a kraje, které kvetou jejich zastupitelům pod rukama, které daly vyrůst řadě výrazných komunálních politiků, kteří jsou opravdovými osobnostmi (ať už jsou koaliční nebo opoziční), a kteří výrazně ovlivňují život v naší zemi. V tomto směru je význam především krajů zcela nepochybný, a volební strany, které pracují v krajských koalicích, a pracují dobře, mají jasný a daný prostor pro nepsanou volební kampaň pro volby parlamentní či senátní. To přitom nic nemění na tom, že na chybách koalice může vyrůst a vyniknout kvalita a schopnosti opozice. Politický prostor je tedy komplexem více spojených nádob, v nichž v každé se vyplácí pracovat dobře, protože to dobře se jako přívlastek přelévá do těch nádob jiných. Je tedy dobré jasně říci, že pracovat v krajském zastupitelstvu znamená pracovat už ve vyšší politické funkci, ve větším teritoriu než je vlastní obec či město (což je lákavé), avšak také před zraky více očí (což je především velmi zavazující). Před usednutím do krajských zastupitelských lavic neuškodí si to připomenout. Přeji Vám mnoho štěstí ve Vaší civilní i zastupitelské práci. autorka

4 A. Základní právní rámec aneb zákony a jiné prameny, na nichž kraj stojí. Člen zastupitelstva kraje by si měl před zahájením své zastupitelské práce přečíst minimálně tyto právní předpisy: Zákon o krajích (krajské zřízení) č. 129/2000 Sb. v aktuálním znění k Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění k Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. v platném znění Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - č. 312/2002 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek očekává se v nejbližší době zcela nová právní norma Podle oboru, kterému by se chtěl v krajském zastupitelstvu věnovat, by měl znát dále i jiné oborové zákony, a také vědět, že nejen těmito právními normami se krajské zřízení řídí. Máme tu ještě řadu předpisů týkající se financí, kontroly apod., ale pro základní orientaci, která je naším hlavním cílem, postačují ty shora vyjmenované. Dalším důležitým zdrojem pro úspěšnou kandidaturu a následně práci v krajském zastupitelstvu jsou tyto prameny: a) znalost struktury úřadu kraje, do jehož zastupitelstva kandiduji Bylo by ostudou, kdybychom neznali, jak krajský úřad pracuje, kde sídlí a jeho představitele. Zde je zdrojem informací zejména Internet. b) znalost základních koncepčních dokumentů kraje Každý kraj přijímá v průběhu čtyř let řadu významných dokumentů, které by bylo dobré znát nebo alespoň vědět jejich základní obsah. Jedná se o různé koncepce apod. c) znalost základních údajů o kraji Mám na mysli údaje téměř statistické, ale hodně důležité. Příkladmo uvádím: počet obyvatel kolik bývalých okresů a kterých do něj spadá bývalá okresní města kde jsou v kraji nemocnice, školy, instituce 1 Hovořím-li v této publikaci o zákonu bez bližší specifikace, hovořím o zákonu o krajích. Ostatní zákony vždy specifikuji nebo jsou uvozeny samostatnou kapitlovou.

5 zástupce v zákonodárných sborech a jejich stranickou příslušnost největší podniky v kraji procento nezaměstnanosti v té které oblasti kraje složení obyvatelstva počty narozených dětí sociální ústavy atd. Znalost těchto informací je velmi důležitá pro rychlé argumentace při projednávání různých otázek. Pokud tyto informace nevíte vždy, protože nejste samozřejmě chodící encyklopedie, měly by být vždy obsaženy v podkladech, na jejichž základech máte rozhodovat (viz dále). B. Co je to kraj a jaké má role Zdánlivě banální otázka není zase až tak banální. Uvědomit si, co je to kraj a jaké má role, je velmi podstatné. KRAJ V 1, odst.1 zákona je obsažena základní definice kraje a jeho samostatné působnosti: Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje. Pojem právo na samosprávu Právo na samosprávu je velmi frekventovaný argument v mnoha souvislostech. Je však nutné si uvědomit, že právo na samosprávu není bezbřehé. Má své meze, a to tyto: 1. meze samosprávy přirozené slovy klasika řečeno právo na v našem případě krajskou samosprávu končí tam, kde začíná právo na samosprávu kraje jiného (právo na samosprávu tedy nemůže být vykonáváno na úkor jiného celku s obdobným právem) 2. meze samosprávy stanovené státem obdobně jako u obcí i krajům svěřuje rozsah (meze) samosprávy stát, a to prostřednictvím zákonů, z nichž základním je právě zákon o krajích (ovšem nejen ten). Tyto meze mají více podob, uveďme ty nejtypičtější: a) na kraj jako subjekt právních vztahů se vztahují všechny právní předpisy jako na každou jinou právnickou osobu, a některé jednání je mu stejně jako jiným zapovězeno tedy kraj podléhá legislativním normám jako každý, a tím je ve svých právech omezován b) zákon o krajích pak zakotvuje speciální úpravu řady otázek například dispozice s majetkem, veřejné zápisy z jednání orgánů kraje apod. (připomeňme diskuzi ohledně práva státu vázat dispozice s majetkem na státní souhlas) c) meze dané podstatnou samosprávného subjektu ty vyjadřuje citované ustanovení formulací..a v souladu s potřebami kraje. Výkon samosprávy by tedy nikdy neměl být v rozporu s těmito

6 potřebami kraje, což v určitých souvislostech může být (resp. by měl být) omezující faktor v rozhodování orgánů kraje. d) Vykonává-li vrchnostenskou (autoritativní) správu, pak smí jen to, co je mu zákonem dovoleno, nikoli naopak, a svého vrchnostenského postavení nesmí zneužívat v soukromoprávních vztazích. 3. meze finančních možností stát určuje vedle zákonů meze samosprávy kraje ještě dalším významným nástrojem, a tím jsou finanční prostředky kraji přidělované. Veškeré plány kraje v mezích jeho pravomoci mohou vzít za své proto, že na ně nebude mít peníze, přičemž sám jejich výši nijak výrazně ovlivnit nemůže. SAMOSTATNOST KRAJE Ustanovení 1, odst.2 otázku právní subjektivity krajů dále rozvíjí, a to takto: Kraj je veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. To, že kraj vystupuje svým jménem a nese odpovědnost za své smlouvy a jiné právní vztahy, je celkem jasné a pochopitelné. V souvislosti s výkladem k odst.1 je však nutné podotknout, že vzhledem k různým omezením a specifikům samosprávy se stát nikdy nemůže zbavit minimálně nepřímé odpovědnosti za fungování krajů, protože on je to, kdo jim dává pravidla a peníze. ROLE KRAJE Proč byl kraj vlastně vytvořen vyjadřuje ve zkratce 1, odst.3 zákona: Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Přestože se jedná o poměrně obecnou formulaci, musíme si povšimnout další meze samosprávy, kterou obsahuje. Říká-li, že kraj pečuje o rozvoj a potřeby svých občanů, hned vzápětí určuje hranici, kterou přitom orgány kraje musí mít současně na mysli - touto hranicí je veřejný zájem. Tedy ani v případě, že kraj chce rozvíjet své území a snaží se vykonat něco pro potřeby svých občanů, nesmí současně s plněním těchto úkolů jít proti veřejnému zájmu, což zákon v této souvislosti správně chápe jako vyšší hodnotu. Co se tím má na mysli nejlépe ukážeme na konkrétním případu potřeby určité skupiny občanů by jistě uspokojilo, kdyby kraj prosadil například silnici přes chráněné území, protože by se jim urychlil přesun do zaměstnání. Výstavba podobné silnice by však byla zcela jistě proti veřejnému zájmu, kterým v tomto případě může být ochrana životního prostředí. Tedy potřeby občanů nemusí být vždy v souladu s veřejným zájmem. Ale pozor, platí to i naopak prosazovat tzv. veřejný zájem, přestože nad míru rozumnou je jeho realizace v rozporu s potřebami občanů, není rovněž v souladu s citovaným ustanovením.

7 Orgány kraje musí proto ve svém rozhodování zvládnout velmi nelehkou úlohu zajišťovat potřeby občanů a současně rozhodovat v souladu s veřejným zájmem, který lze definovat v některých případech velmi ztěží. O to vyšší odpovědnost orgány krajů mají. Omezení, které mimo jiné vyjadřuje 1, odst.4, již bylo zmiňováno: Kraj má vlastní majetek a hospodaří s ním samostatně za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Kraj je sice samostatným subjektem, samostatně hospodaří, ale nikoli rozsahu jako osoba soukromého práva, ve svých dispozičních právech je značně omezen. Typické je omezení smluvní volnosti při převodech majetku apod., což je jeden ze styčných bodů zákona o krajích a o obcích. V této souvislosti je nutno zmínit jako jeden ze stěžejních omezujících zákonů zákon o zadávání veřejných zakázek, který se samozřejmě na kraje plně vztahuje (viz dále). Z tohoto základního rozboru jediného paragrafu zákona vyplývá, že úloha krajů jako územně samosprávných celků není vůbec jednoduchá. C. Postavení kraje Kraj nemá jednoduchou pozici. Uvědomme si základní druhy vztahů, které se ho dotýkají: kraj stát kraj obec kraj soukromý sektor Lze tedy říci, že kraj je průsečíkem mezi obcí a státem, a to není jednoduchá pozice. Zatímco zastupitelstvo obce může hájit zájmy jen své obce, zastupitelstvo kraje musí mít na zřeteli zájmy všech obcí v kraji, přičemž jejich zájmy mohou být mnohdy protichůdné, a rozhodování je pak pro zastupitele někdy až schizofrenní. K této problematice se proto vracím ještě v části o střetu zájmů. Samostatnou kapitolou jsou vztahy státu a kraje, v nichž se utkává snaha státu krajům zasahovat do jejich pravomocí se snahou krajů být co nejvíce samostatnými. Hranici mezi nutným vlivem a oprávněnou samostatností ukáže patrně až čas. D. Orgány kraje Orgány kraje jsou nejpodstatnější částí zákona o krajích. Proto je jim věnován i zde značný prostor. V 2, odst.1 zákona najdeme výčet čtyř hlavních orgánů kraje: Kraj je spravován, v rozsahu stanoveném zákonem, zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"). Dalšími orgány

8 kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále jen "hejtman") a krajský úřad. Z výčtu je očividné, že prioritním orgánem kraje je z pohledu hierarchie nejvýše postaveno zastupitelstvo kraje, kterému se zde přisuzuje právo a povinnost spravovat kraj. Další orgány jsou zmiňovány tzv. v druhém běhu, jakoby existovaly jaksi druhé v pořadí co do významu. Takto zdůrazněná hierarchie se však poněkud rozchází s další stavbou zákona citované orgány zde mají poměrně přesně vymezené pravomoci, což poněkud pozici zastupitelstva kraje jako nejvyššího orgánu mírně oslabuje. Je však důležité si uvědomit, že existují poměrně velké možnosti zásahů do vzájemných pravomocí (viz dále). Přesto je nutno podotknout, že i když je zastupitelstvo kraje charakterizováno jako nejvyšší, z praktického hlediska je nejvýznamnějším orgánem (co do hierarchie i pravomoci) rada kraje.orgány kraje by šlo charakterizovat asi takto: zastupitelstvo nejvyšší (nejvíce podobné parlamentu) rada výkonný (nejvíce podobná vládě) hejtman (nemá příliš pravomocí, je ale významný reprezentant s přirozenou autoritou funkce, nejvíce podobný premiérovi) krajský úřad (úřední aparát, nejvíce podobný úřadu vlády, ministerstvům) E. Zastupitelstvo kraje SLOŽENÍ Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva se odvíjí podle počtu obyvatel kraje. Kraj do obyvatel 45 členů Kraj nad do obyvatel 55 členů Kraj nad obyvatel 65 členů Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, zveřejní krajský úřad nejpozději do 2 dnů od jeho stanovení na úřední desce a dále ve Věstníku. Počet členů zastupitelstva tedy nezávisí od vůle zastupitelů předchozích, ale je přesně stanoven zákonem. VOLBY Volby do zastupitelstva kraje se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. V tomto zákoně mimo jiné najdeme, KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM ZASTUPITELSTVA a kde je naopak NESLUČITELNOST FUNKCÍ. KDO MŮŽE BÝT ČLENEM ZASTUPITELSTVA KRAJE

9 Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič (tj. osoba starší 18 let), u kterého není překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou tohoto pasivního volebního práva je: a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, b) zbavení způsobilosti k právním úkonům KDO NEMŮŽE BÝT ČLENEM ZASTUPITELSTVA KRAJE Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná a) s funkcí vykonávanou na ministerstvu jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním b) s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním (jen tehdy, vykonává-li zaměstnanec příslušnou funkci na orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní působností tohoto kraje). c) s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem v níž má kraj majetkovou účast Neslučitelnost funkcí je zakotvena poměrně široce. Uveďme příkladmo, kdo by neměl být krajským zastupitelem: ředitel školy zřízené krajem, jednatel společnosti založené krajem, žádný z úředníků městského či obecního úřadu v regionu kraje, žádný z úředníků ústředního orgánu státní správy, vedoucí pobočky úřadu práce v regionu kraje, atd. Princip je jasný jde o potencionální střet zájmů. Otázka zní MOHOU TITO LIDÉ ALE KANDIDOVAT? A je nutné si odpovědět, že kandidatuře nic nebrání. Nemohli by však volené místo v samosprávě přijmout. Častou praxí proto může být pomoc na kandidátkách do počtu anebo svou autoritou. Podle mého názoru to není v pořádku, ale zákon to nezapovídá. NOVÉ VOLBY Nové volby do zastupitelstva kraje se konají, jestliže se počet členů zastupitelstva kraje v tomtéž volebním období sníží o více než polovinu oproti počtu stanovenému zákonem a současně nejsou náhradníci. Nastanou-li tyto důvody pro konání nových voleb do zastupitelstva kraje, zašle ředitel krajského úřadu návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva kraje Ministerstvu vnitra, a to do 30 dnů ode dne vzniku důvodu pro jejich vyhlášení. Nové volby do zastupitelstva kraje vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po zaslání návrhu.

10 POZOR: V posledních 6 měsících funkčního období zastupitelstev krajů se však nové volby nekonají. ČLEN ZASTUPITELSTVA FUNKCE Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. To má své důsledky například ve vztahu k zákoníku práce, který ve svých ustanoveních vytváří pro výkon veřejné funkce podmínky. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Krátkodobě uvolněnému zaměstnanci k výkonu veřejné funkce a občanské povinnosti poskytne zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru, náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanci uvolněnému dlouhodobě pro výkon veřejné funkce poskytne zaměstnavatel, pro kterého byl uvolněn, přiměřenou odměnu, která se posuzuje jako mzda; náhrada mzdy od zaměstnavatele, u něhož je v pracovním poměru, mu nepřísluší. Co tato ustanovení zákoníku práce znamenají: zastupitel kraje má právo na volno ze zaměstnání, ale jen tehdy, nelze-li činnost spojenou s funkcí vykonat mimo pracovní dobu pokud jej uvolňuje krátkodobě, dává mu za tu dobu průměrnou mzdu (má pak právo na refundaci) pokud jej uvolňuje dlouhodobě (uvolněné volené funkce), dává mu odměnu subjekt, pro který byl uvolněn, tedy v našem případě jej platí kraj, a zaměstnavatel mu mzdu nevyplácí, ale pracovní poměr mu trvá Je však zřejmé, že v některých zaměstnáních je výkon veřejné funkce obtížný, ne-li nemožný. Jedná se o výrobní provozy, kdy by zaměstnavatel nemohl tolerovat odbíhání zaměstnance, ač mu to zákon nařizuje, někde si to zaměstnanec ani nedovolí uplatňovat. Tyto praktické otázky však nevyřeší ani tak zákon, jako spíše to, že výkon veřejné funkce musí být ctí a takto musí být napřed vnímán veřejností. Pak bude i poskytování volna ze strany zaměstnavatelů působit menší potíže. Zákon dále stanoví, že člen zastupitelstva nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru. Praxe bývá bohužel též různá. VZNIK MANDÁTU Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění:

11 "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem pronesením slova "slibuji". Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. 2 ZÁNIK MANDÁTU Mandát člena zastupitelstva kraje zaniká ukončením hlasování ve druhý den voleb, popřípadě nových voleb do zastupitelstva kraje Má se na mysli původní mandát člena zastupitelstva. odmítnutím složení slibu člena zastupitelstva kraje nebo složením slibu s výhradou Zákonodárce dává slibu takový důraz, že jeho odmítnutí má za následek zánik mandátu samotného. okamžikem, kdy hejtman kraje obdrží písemné oznámení o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje; oznámení o odstoupení nelze vzít zpět Pokud člen zastupitelstva oznámí rezignaci ústně, nezaniká jeho mandát. Vždy musí učinit odstoupení písemně. Tento písemný projev nemůže jakkoli odvolat. úmrtím člena zastupitelstva kraje. Kromě těchto případů zaniká mandát člena zastupitelstva kraje okamžikem, kdy to vysloví příslušné zastupitelstvo kraje z důvodu neslučitelnosti funkce V případě neslučitelnosti funkcí, která nastane okamžikem zvolení členem zastupitelstva kraje, nevysloví příslušné zastupitelstvo kraje zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva kraje, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující k odstoupení z funkce, která je důvodem neslučitelnosti, nebo ke skončení pracovního poměru, který je důvodem neslučitelnosti. ztráty volitelnosti (viz. výše) pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody Nepostačuje tedy pouhé obvinění a ani odsouzení, není-li pravomocné například proto, že se odsouzený odvolal. Pokud jde o trestný čin, nemusí se jednat o trestný čin spojený s výkonem funkce, ale o jakýkoli trestný čin. NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu kraje, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v příslušném pořadí, které vzešlo z voleb. Náhradník získává mandát člena zastupitelstva kraje dnem bezprostředně následujícím po dni, v němž zanikl mandát člena 2 Zajímavostí je, že v původním znění zákona bylo za zněním slibům ještě uvedeno, že Práv a povinností se člen zastupitelstva ujímá složením slibu. To dnes již za textem není.

12 zastupitelstva kraje, za něhož náhradník nastupuje. Náhradník nastupuje i v případě, kdy soud shledá důvodným návrh na neplatnost volby kandidáta. Není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva kraje. Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje a mandát zůstává uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, a mandát získává další náhradník v příslušném pořadí. PRÁVA ČLENA ZASTUPITELSTVA KRAJE Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo a) předkládat návrhy na projednání zastupitelstvu radě výborům komisím To znamená, že člen zastupitelstva může dostat na pořad jednání uvedených orgánů jakýkoli bod. Druhou otázkou je pak kvalita projednání, ale v zásadě platí, že by žádný z těchto orgánů neměl odmítnout zařadit bod navržený členem zastupitelstva z programu a v programu být prostě musí. Toto právo je velmi důležité pro práci v opozici. Ideální formou je návrh písemný, upozorňuji ještě na podmínky, které často stanoví jednací řád. S jednacím řádem by podávání návrhů mělo být v souladu. b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu jednotlivé členy rady předsedy výborů na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je kraj na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které kraj založil nebo zřídil Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, Velmi důležité ustanovení, dávající členu zastupitelstva právo dostat se ke všem informacím. Může se dokonce obracet nejen na radu jako celek, ale i na jednotlivé radní. Podobné adresné dotazy bývají někdy velmi nepříjemnou politickou zbraní. V každém případě musí být odpověď písemná. V případě, že odpověď člen zastupitelstva neobdrží, může se obrátit na krajský úřad s žádostí o nápravu, může věc zveřejnit, a objevují se první pokusy dávat podobné věci k soudu. Precedentní rozsudek v nějaké podobné věci však zatím nepadl. I na připomínku a podnět by měl zastupitel dostat písemnou odpověď, nejen na dotaz. c) požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce od zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu od zaměstnanců právnických osob, které kraj zřídil Informace musí být poskytnuta do 30 dnů.

13 Opět velmi důležité ustanovení. Jde o rozšiřující právo, kdy povinným subjektem už není pouze statutární zástupce, ale i zaměstnanci. Problémem bývá pojem související s výkonem jeho funkce. Zastupitel by měl proto uvést, proč informaci žádá a jak ji potřebuje pro práci zastupitele. Předejde tak dohadování následnému. Informace už nemusí být písemná, a lze se spokojit i s ústním vysvětlením. POVINNOSTI ČLENA ZASTUPITELSTVA KRAJE Povinnosti člena zastupitelstva zákon vyjmenovává též, ale je nutno říci, že jsou to povinnosti toliko deklaratorní, nevymahatelné, a jejich porušování je sankcionováno pouze politickou odpovědností, tedy případným dalším nezvolením. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva zúčastňovat se zasedání jiných orgánů kraje, je-li jejich členem plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží hájit zájmy občanů kraje jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Pouze neúčast v jiných orgánech než v zastupitelstvu a neplnění úkolů v nich může být důvodem k jeho odvolání. Pokud se nezúčastňuje zasedání zastupitelstva, nebo nehájí zájmy občanů kraje, nebo se nechová řádně, nemůže jej nikdo sankcionovat například tím, že by až ztratil mandát. STŘET ZÁJMŮ Se do zákonné úpravy samospráv dostal až v roce 2000 (s novým zákonem o obcích a ze zcela novým zákonem o krajích). A co o střetu zájmu říká zákon o krajích? Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech kraje mohl znamenat výhodu škodu pro něj samotného osobu blízkou (zejména příbuzní v řadě přímé) pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu kraje, který má danou záležitost projednávat. 3 Oproti původnímu znění, které platilo do , se již nehovoří o vyloučení z projednávání a rozhodování v té konkrétní věci. Ustanovení o střetu zájmů se tak dostalo toliko do deklaratorní roviny, a povinnost 3 Původní znění bylo následující: Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech kraje mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání příslušného orgánu kraje. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán kraje.

14 zastupitele je pouze OZNAMOVACÍ. Může se projednávání účastnit, může i hlasovat. Střetáme se tedy opět spíše s odpovědností politickou. Zajímavé je, že v případě zastupitelstev obecních zůstalo znění nezměněno, a tak hlasováním mohou kolegové vyloučit zastupitele pro střet zájmů existující či nikoliv. Tato disproporce mezi jinak téměř duplicitními zákony se stala možná spíše omylem, ve kterém zákoně ale těžko říct. Podle mého názoru je možné tyto otázky vyřešit i Etickým kodexem přijatým zastupiteli pro sebe sama, kde se jasně uvede, které záležitosti budou chápány jako střet zájmů, a že zastupitel nebude v daných věcech hlasovat. Přestože podobný dokument by nebyl právně závazný,m je jasnou deklarací a stanovením pravidel, která budou pro všechny stejná. PRAVOMOC Pravomoc zastupitelstva kraje je stanovena v 35 zákona o krajích. Ten ve svém odstavci 1) uvádí napřed obecné pravidlo, které směřuje pravomoc zastupitelstva téměř vždy pouze do oblasti samostatné působnosti (tedy samosprávy), a to takto: Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon. Zde je nutné si vysvětlit pojem VEŘEJNÁ SPRÁVA, přenesená a samostatná působnost. Kraje vykonávají stejně jako obce působnost a) přenesenou (státní správa laicky řečeno jde o správu, do níž zastupitelstvo nemůže mluvit, a má zajišťovat pouze to, aby byla kvalitně vykonávána) b) samostatnou (výkon samosprávy opět laicky řečeno naopak je to oblast, do které nemůže mluvit stát). Veřejná správa je správa veřejných záležitostí, tedy opak soukromých zájmů. Stát a další subjekty (také kraj), které jsou povolané ke správě veřejných záležitostí, jsou nadány veřejnou mocí. Tu mají svěřenu proto, aby mohly správu veřejných věcí realizovat. Veřejná správa se zaměřuje především na zabezpečování veřejného pořádku a veřejných služeb, tedy existuje tam, kde nemůže anebo není možné aby působil subjekt soukromý. Jinými slovy řečeno je veřejná správa činností státu, která není soudnictvím a zákonodárstvím, ale která je přesto nezbytná k tomu, aby stát fungoval a plnil své funkce. Tyto funkce jsou dvojí - organizační a mocenské ochrany. Veřejnou správu můžeme dále rozdělit na již zmíněné dvě částí - správu státní a samosprávu (záležitosti, kterých se stát vzdal ve prospěch samosprávy). V obou případech jde o prosazování a realizaci veřejného zájmu, tedy nikoli zájmů soukromých, individuálních. Tedy pojem veřejná správa je širší než samospráva, zahrnuje v sobě oba pojmy - státní správa i samospráva.

15 Schéma veřejná správa, státní správa, samospráva ve vztahu ke kraji Veřejná správa Státní správa Samospráva Přenesená působnost Samostatná působnost KRAJ + Soukromoprávní vztahy v rámci samostatné působnosti O ČEM ZASTUPITELSTVO KRAJE ROZHODUJE V odst.2 pak zákon uvádí konkrétní rozhodovací pravomoci zastupitelstva, z nichž příkladmo uveďme ty nejvýznamnější: Zastupitelstvu kraje je mimo jiné vyhrazeno: předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně v souladu se zákonem (zákonodárná iniciativa) Zákonodárná iniciativa je velmi významná. Obce podobnou možnost nemají, kraje ano. Znamená to, že kraj může předložit návrh zákona, návrh na změnu zákona apod. Tato pravomoc výrazně posiluje kraje v rámci státní hierarchie, a je možné, že kraje budou této pravomoci v budoucnu hojně využívat předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem Obdobně jako zákonodárná iniciativa je i tato pravomoc kraje důležitá a může mít velký dosah. Jde o to, že kraje nemusí dosahovat vyslovení protiústavnosti přes jednotlivé kauzy, ale může se obrátit na Ústavní soud hned a přímo. Tuto možnost nemají obce obdobně jako v případě zákonodárné iniciativy. vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu K obecně závazným vyhláškám kraje se vracím podrobněji dále. schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění schvalovat územně plánovací dokumentaci pro území kraje a vyhlašovat její závazné části obecně závaznou vyhláškou kraje

16 stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje Výše uvedené tři oblasti jsou těmi, v nichž může dojít ke střetávání lokálních zájmů, a kraj by měl být ten, kdo bude v těchto lokálních zájmech rozhodcem. V této souvislosti připomínám mít pro určité etapy rozhodovacího procesu dostatek informací a nepodlehnout jen jednomu předloženému pohledu na problém. O podkladech, které by měl zastupitel vyžadovat, píši dále v části pojednávající o průběhu jednání. rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný účet kraje To mimo jiné znamená, že zastupitelstvo schvaluje vše, co se týká rozpočtu, čerpání z něj apod., a to i v případech, kdy o věci samé rozhoduje dále rada kraje. Rada nesmí nikdy překročit meze schváleného rozpočtu. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny, schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností, které kraj hodlá založit, a rozhodovat o účasti kraje v obchodních společnostech a v obecně prospěšných společnostech včetně stanovení výše vkladu Právnické osoby založené nebo zřízené krajem jsou složitou problematikou. Pro otázky pravomoci zastupitelstva však platí, že vše důležité by jím mělo jednoznačně projít. Chybná je praxe, že právnické osoby vzniknou, a dále se zastupitelstvo o jejich činnosti apod. nic podstatného nedozví. Základním pravidlem je, že nejenom výslovně to, o čem hovoří toto ustanovení, zastupitelstvo rozhoduje, ale rozhoduje též o všech změnách, vypuštěních, doplněních, tedy o všech součástech listin, které jako prvotní schvaluje. Tím výčet pravomocí zastupitelstva nekončí. Ve stejném ustanovení pod písm. s) najdeme ještě obecnou pravomoc ( zastupitelstvu je vyhrazeno plnit další úkoly stanovené zákonem ), která vyjadřuje, že i zvláštní zákony mohou stanovit zastupitelstvu kraje další pravomoci, nejen tedy striktně a pouze zákon o krajích. To se týká zejména odvětvových oblastí života kraje. V 36 zákona o krajích najdeme výčet majetkoprávních úkonů kraje, které přísluší zastupitelstvu. Uveďme opět příkladmo nejvýznamnější: nabytí a převod nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů To znamená koupě, prodej, darování, spory jsou o svěření do užívání, ale protože jde svým způsobem o dlouhodobé předání, doporučuji i tyto úkony kraje schvalovat v zastupitelstvu. poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad Kč v jednotlivých případech S ohledem na další ustanovení si myslím, že analogií lze říci, že pro jednotlivce se uvažuje dar ,- Kč a rok, tedy součet v roce nesmí tuto hodnotu překročit, jinak musí schvalovat zastupitelstvo jak je zde uvedeno.

17 poskytování dotací z vlastních prostředků občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad Kč jedné organizaci v kalendářním roce Obdobné ustanovení, které již řeší i roční součet. poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití Dotace obcím se dostaly do samostatného ustanovení, a to z více důvodů. Těmito důvody jsou: 1. jasná deklarace, že dotace lze obcím poskytovat z prostředků krajské samosprávy 2. jasné stanovení, že o jakékoli dotaci bez ohledu na výši rozhoduje zastupitelstvo kraje (důvodem je vyšší transparentnost pro všechny obce kraje) 3. zakotvení, že kraj má právo kontrolovat využití dotací (což u jiných subjektů nemůže, nedohodne-li se s nimi jinak) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než Kč Ostatní případy rozhoduje rada. Vzdání se práva a prominutí pohledávky znamená, že jednou provždy nemůžeme právo uplatňovat a pohledávku požadovat. Děje se tak většinou v odůvodněných případech, na žádný z těchto kroků zastupitelstva nemá nikdo nárok. Příkladem vzdání se práva je například vzdání se práva věcného břemene, prominutí pohledávky je de facto odpuštění dluhu. POZOR, o pohledávky i prominutí jejího příslušenství musí schválit zastupitelstvo, překračuje-li příslušenství uvedenou částku. Na to se občas zapomíná. zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než Kč Toto ustanovení se netýká nemovitostí, ale věcí movitých a práv, např. zastavit lze i pohledávku apod. V praxi může vzniknout spor o to, zdali se má na mysli zástava jako celek (součet více zastavených movitých věcí a práv) nebo zda se to týká jen jednotlivostí. Domnívám se, že je-li zástava zřizována najednou, je nutno pracovat se součtem zastavených věcí a práv, pokud se zástavy využívá vícekrát, jednotlivě, pak se pracuje s tou kterou částkou. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky, výpůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení Především si musíme uvědomit, že zde o těchto právních úkonech rozhoduje zastupitelstvo bez ohledu na finanční výši. Často se to v praxi zaměňuje s hodnotou 200 tisíc, ale v těchto právních úkonech nemá hodnota na rozdělení pravomoci vliv. Vždy zastupitelstvo kraje. zastavení nemovitostí Opět není finančně limitováno. Zastavuje-li se nemovitost, pak o tomto musí vždy rozhodnout zastupitelstvo. Pokud jde o pojem nemovitost, pak nemovitostmi jsou pozemky, budovy, rozestavěné stavby, vodní plochy, dnes už i samostatné bytové jednotky 4 4 Zákon 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (v platném znění)

18 uzavření dohod o splátkách na dobu delší než 18 měsíců Splátky do 17 měsíců může schválit rada kraje. MOŽNOST VYHRADIT SI DALŠÍ PRAVOMOCI Ale ani tímto výčet pravomocí zastupitelstva nekončí. Velmi významná ustanovení obsahuje 37, který říká, že Zastupitelstvo má právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle 59 odst. 1 Co to znamená? Vedle věcí v zákoně výslovně uvedených existuje ještě stovky a tisíce dalších věcí, o kterých musí kraj rozhodovat. Zákon proto stanovil pravidlo, že pokud o některé věci zákon nehovoří, spadá do působnosti rady kraje, ale POZOR, zde je možnost si určité věci vyhradit do rozhodování zastupitelstva. Pokud tedy zastupitelstvo kraje chce o některých věcech, které zákon nezmiňuje, rozhodovat, může si toto rozhodování VYHRADIT, jiným slovem vymínit. Této pravomoci málokterá zastupitelstva využívají, přitom je to významná možnost jak na zastupitelstvo přenést některá významná rozhodování. CO SI MŮŽE ZASTUPITELSTVO NAPŘÍKLAD VYHRADIT? Rozhodnutí o konečném vítězi soutěže o veřejnou zakázku a schválení smlouvy o dílo Rozhodování o věcných břemenech O pravidlech pro konání soutěží dle zákona o zadávání veřejných zakázek (např. od jaké částky se režim podřídí veřejné obchodní soutěži apod.) Schvalování běžných smluv o dílo JAK VÝHRADU PROVÉST? Základním předpoklady řádně provedené výhrady rozhodování jsou tyto: 1. výhrada musí být provedena předem 2. výhrada musí být přijata usnesením nadpoloviční většiny členů zastupitelstva 3. Důležitá je určitost formulace usnesení, aby nepřipouštěla jiný výklad 4. Vyhradit si lze rozhodnutí i o individuální věci, nemusí jít vždy o výhradu pro všechny podobné případy. CO SE STANE, KDYŽ TATO VÝHRADA NEBUDE RESPEKTOVÁNA? Může se teoreticky stát, že rada rozhodne přesto, že zastupitelstvo kraje si věc vyhradilo do svého rozhodování. Tento krok by měl stejné důsledky, jako když věc rozhodne k tomu neoprávněný orgán kraje. Viz dále Schvalovací proces. Ani to však není vše, o čem zastupitelstvo rozhoduje. Je zde situace, v níž může do jeho pravomoci spadnout věc, kterou jinak rozhoduje ze zákona rada kraje. PŘÍPADY, KDY ZASTUPITELSTVO ROZHODUJE NAMÍSTO RADY Tuto situaci upravuje 35, odst.3 zákona takto:

19 Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena rozhodnutí podle 62. Ustanovení 62, které je zde citováno, obsahuje významné oprávnění hejtmana kraje: Hejtman pozastaví výkon usnesení rady, má-li za to, že je usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva. Je to velmi významné oprávnění hejtmana, který může svým osobním rozhodnutím změnit zákonnou pravomoc rozdělenou mezi orgány kraje, a to tak, že věc z pravomoci rady vyjme a předá ji zastupitelstvu. Přitom pojem NESPRÁVNÝ v daných souvislostech neznamená nezákonný, ale nesprávnost v tom nejširším významu. Tedy hejtman, pokud se mu rozhodnutí rady nelíbí, může výkon tohoto rozhodnutí pozastavit a předat věc na půdu zastupitelstva. Důvod je zřejmý očekává, že v zastupitelstvu se může objevit jiný poměr sil a rozhodnutí bude jiné. Zákon obsahuje ještě jeden případ, kdy zastupitelstvo přejímá působnost rady. Ten je obsažen v 60: Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady tak, že rada není usnášeníschopná a na nejbližším zasedání zastupitelstva nebude počet členů rady doplněn tak, aby usnášeníschopná byla, vykonává její působnost, až do zvolení potřebného počtu členů rady, zastupitelstvo. V těchto případech zastupitelstvo může svěřit hejtmanovi plnění některých úkolů rady. Zde je již vůle zcela ponechána na zastupitelstvu, Není-li tedy funkční rada, pak celou její pravomoc přebírá zastupitelstvo, které zase kteroukoli z těchto pravomocí může přenést na hejtmana. Tento přenos na hejtmana je nutné opět udělat usnesením, a to zcela srozumitelným a jasným. Když shrneme všechna tato ustanovení do základního přehledu, můžeme vyjádřit pravomoc zastupitelstva asi takto: Pravomoc vyhrazená zákonem Jedná se o pravomoci, které zastupitelstvo NESMÍ přenést na žádný jiný orgán kraje Pravomoc dle zvláštních zákonů Pokud zvláštní zákon určí další pravomoc, měl by rovněž určit, zda se jedná o pravomoc výhradní, nebo zda ji zastupitelstvo může svěřit jinému orgánu kraje Pravomoc, kterou si zastupitelstvo vyhradilo Jedná se zbytkové věci, které zákon nesvěřuje ani zastupitelstvu, ani radě. Zastupitelstvo tuto výhradu provést MŮŽE a nemusí. Výhrada by měla být provedena předem Naopak NESMÍ si vyhradit pravomoci, které patří dle zákona radě kraje..

20 Pravomoc rady pro zastupitelstvo nedotknutelná Pravomoc rady, kterou na zastupitelstvo přenesl hejtman kraje To, co zákon svěřuje radě kraje, si zastupitelstvo NESMÍ vyhradit. Nesmí tedy zasahovat ani do rozhodnutí rady v zbytkové pravomoci, když už bylo rozhodnuto. Jedná se o postup dle 62. Jedná se o významné oprávnění hejtmana kraje, kterým MŮŽE zcela změnit rozdělení pravomoci dle zákona v konkrétní věci. Zdá-li se mu rozhodnutí rady nesprávné, pozastaví jeho výkon a přenese pravomoc rozhodnout na zastupitelstvo kraje. Pravomoc rady, kterou vykonává proto, že rada se není schopna usnášet pro nízký počet členů. Velmi specifická situace. V případě, že rada není usnášeníschopná, tj. má malý počet členů a nedojde k jejich volbě, stává se zastupitelstvo současně radou, navíc může pravomoci rady přenést na hejtmana. Lze tedy říci, že zastupitelstvo teoreticky tím, že nechá poklesnout počet členů rady, ovládne všechny významné pravomoci kraje. Další pravomoci zastupitelstva jsou zmíněny v části týkající se výborů zastupitelstva. F. Rada kraje ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A VOLBA RADY Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Ani ona nemůže tedy až na výjimky zasahovat o věcech z oblasti státní správy. ( Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon ). Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Laicky lze tedy říci, že rada je zastupitelstvu podřízena. Být členem rady tedy neznamená být členem vyššího orgánu než je zastupitelstvo, ale znamená to mít větší politický vliv, což jsou dvě odlišné věci. Radu tvoří hejtman náměstek hejtmana (náměstci hejtmana) další členové rady Všichni jsou voleni z členů zastupitelstva. Počet členů rady je stanoven dle počtu obyvatel krajem, a to takto: do obyvatel 9 členů nad obyvatel 11 členů Dále platí, že je-li hejtman nebo náměstek hejtmana odvolán z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i členem rady.

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna: 229/2003 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 421/2004

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Parkinson-Help z. s. 2. Sídlo spolku je (obec, město): Dürerova 2177/18, 100

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Jednací řád stanoví zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení Zastupitelstva obce Ptení (dále jen

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více