Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje""

Transkript

1 Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

2 Obsah: 1 Úvod Harmonogram výuky Aktivity Aktivita: Kolem tématu peněz Úvod do problematiky" Aktivita: O penězích se nemluví (Brainstorming) Aktivita: Po stopách peněz v novinách (rešerše novin, koláže) Aktivita: Rallye karikatur Aktivita: Příběh peněz Aktivita: Příběh o Josefovi Aktivita:Nech své peníze pracovat Aktivita:Za co vynakládáme peníze Aktivita: Hierarchie potřeb (skupinová práce) Aktivita: Kolik peněz měsíčně potřebujeme? Aktivita: Kolik stojí úvěr? Aktivita : Dluhová hra (stolní hra) Aktivita: Boj o peníze a moc (simulační hra) Aktivita: Výměnný kruh Aktivita: Shrnutí použitých metod Aktivita: Zhodnocení dne Metodická příručka- peníze a zadlužení 2

3 1 Úvod Anotace vzdělávacího programu V globálním vzdělávání jde především o pochopení a porozumění finančních záležitostí v komplexním kontextu našeho dnešního světa. Žijeme ve stále více propojeném světě, kdy každý náš všední den má co dělat s lidmi a přírodou z jiných světadílů. Nejen že o tom obvykle nepřemýšlíme, vůbec také neznáme všechny složité komplexní vazby, které financování po celém světě provází. Globální učení sleduje přímo tyto propojené vztahy. Vedle porozumění směřuje globální vzdělávání ještě hlouběji: Jak máme obchodovat a podporovat rozvoj světa, aby byl udržitelný? Jaké máme alternativy? Jaké možnosti máme my sami v našem běžném životě, v našem regionu pro spravedlivý rozvoj, jak se můžeme angažovat? Tématu Peníze a zadlužení je v rámci globálního vzdělávání věnován samostatný seminář, protože peníze reflektují udržitelnost. Je to právě proto, že v dnešní konzumní společnosti je mnoho lidí, kteří si žijí nad poměry a je velmi těžké jejich konzumní styl života ovlivnit. Globální vzdělávání vede k přemýšlení o finančním systému, o výrobcích, které mají ryze regionální charakter. Nabízí možnosti, jak si mohou lidé sami ve svém regionu a okolí pomoci. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskuzní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr: Cílem semináře je posílení a prohloubení kompetencí učitelů základních a středních škol v tematické oblasti Peníze a zadlužení v rámci globálního vzdělávání. Učitelé získané poznatky a nové dovednosti a metody dokážou aplikovat ve své práci se žáky a studenty. Téma Peníze a zadlužení je zaměřeno prakticky, s konkrétními příklady, důraz je kladen na vysokou participaci účastníků semináře. Účastníci: budou prostřednictvím předložených aktivit reflektovat své znalosti, dovednosti a postoje v oblasti Peníze a zadlužení v celé jeho komplexnosti Metodická příručka- peníze a zadlužení 3

4 vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy popíšou využívání metod jako proces, a zároveň vysvětlí, jaké složky a parametry tento proces musí mít, aby byl efektivní v průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat svůj pocit užitku z metod zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Peníze a zadlužení na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentální vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova a náležející vzdělávací oblasti. seznámí se se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast Peníze a zadlužení. Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody: evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity komunikační úkoly Metodická příručka- peníze a zadlužení 4

5 reflexe Hodinová dotace: Dva výukové dny, 8 výukových hodin v průběhu jednoho dne, celkem 16 hodin Metodická příručka- peníze a zadlužení 5

6 2 Harmonogram výuky 1. den Zahájení akce organizační informace, představení realizátora, lektorů a účastníků Kontrakt s účastníky pravidla práce v kurzu, očekávání účastníků Vstup do tématu Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Střet názorů: jaký význam mají peníze v našem životě? Peníze z celého světa: jak vypadají a o čem vypovídají? Jaká je reálná hodnota peněz?: porovnání silné a slabé měny Příběh peněz: vývoj peněz od různých platidel k penězům a platebním kartám Příběh Josefovy mince: úroky, spirála zadlužení jako základní problém lidstva Rallye mezi karikaturami: peníze, finanční krize, zadlužení v aktuálních tématech Boj o moc nerovnost podmínek pro každého, kdo chce získávat peníze Oblast zadlužení Drobné úvěry vedou k drahým dluhům problematika zadlužování mladých lidí Cesta k dluhům simulační hra: Kdo a kdy je zadlužený? Co vede lidi k zadlužování? Které události jsou reálné? Východiska ze zadlužení, plánování příjmů a výdajů Práce s rodinným rozpočtem Systém hodnocení a uspokojování potřeb: za co mám vydat peníze a přitom si udržet své štěstí? Kolik stojí dluh? získávání informací a podmínek k získání úvěrů Nabídka pro možnosti šetření peněz: Pomoc, mé peníze mi nestačí! Kolik peněz měsíčně vydáme? zpracování finančního plánu Nech své peníze pracovat zpracování fiktivní investice k aktuálnímu datu s dopadem úroku Metody, které lze použít v rámci globálního vzdělávání v tématu Peníze a zadlužení 2. den Peníze a zadlužení v globálním pohledu Příběhy zadlužení z rozvojových zemí práce s textem Alternativní platidla regionální měny, směnné kruhy, časová měna Výměnný kruh Kdo může v čem pracovat a co hledá. Nabídka, poptávka, návrat k lokálnímu obchodování Propojení tématu Peníze a zadlužení na průřezová témata a vzdělávací obory ve Školním vzdělávacím plánu Regionální možnosti pro uplatněné možností lokálního aspektu Tvorba příkladového projektu jako jedné z možných metod využití tématu ve školním prostředí a jeho prezentace Nabídka materiálových zdrojů a práce s kufříkem materiálů Globálního vzdělávání v části Peníze a zadlužení Sebereflexe opatření a návrhy k využití tématu v praxi ve školách, možnosti dalšího zpracování tématu, užitečnost a využitelnost tématu semináře. Dotazy účastníků, vyhodnocení očekávání, evaluace 1 hod 2 hod 2 hod 2 hod 1 hod 1 hod 1 hod 4 hod 1 hod 1 hod Metodická příručka- peníze a zadlužení 6

7 3 Aktivity 3.1 Aktivita: Kolem tématu peněz Úvod do problematiky" Cíl: Úvod do tématu Materiál: žádný Postup: Účastníci jsou požádání, aby se postavili na imaginární linii mezi dva póly "ano" "ne" podle vztahu k otázkám: Otázky: Peníze jsou pro mě velice důležité Když mám hodně peněz, mám také hodně přátel Dokáži si představit, že bych vyšel s velmi málo penězi Když se člověk dostatečně snaží, má dostatek peněz k životu Svět bez peněz není možný Peníze ovlivňují svět Poté se ptá moderátor jednotlivých účastníků, proč se postavili na kterou pozici a z jakého důvodu. Mohou se také vytvořit skupiny, které jsou pozici nejprve společně prodiskutují a poté si vymění s ostatními své argumenty. Poté je vedena diskuze mezi skupinami, které jsou pro a těmi co jsou proti. Metodická příručka- peníze a zadlužení 7

8 3.2 Aktivita: O penězích se nemluví (Brainstorming) Cíl: Úvod do tématu Materiál: Karty s citáty, příslovími či pořekadly Postup: Na podlaze jsou rozloženy karty s příslovími, pořekadly či citáty k tématu peníze a zadlužení. Každý účastník si vybere jednu kartu, přečte text a řekne, proč si kartu vybral a co ho k textu napadá. Varianty textů: Peníze vidí i slepí. Čas jsou peníze. Peníze kazí lidi. Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze. Autor: Julian Tuwim Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. (biblické přísloví) Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. (biblické přísloví) Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku. Autor: George Bernard Shaw... Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé. Autor: Samuel Butler Aktivita: Po stopách peněz v novinách (rešerše novin, koláže) Cíl: Vzbuzení zájmu o každodenní politická témata. Materiál: Noviny, veliký prázdný plakát A2 nebo A1 Postup: Účastníci vyhledají v novinách články, které mají něco společného k tématu "Peníze a zadlužení". Krátce je představen obsah článku a poté jsou roztřízeny a účastníci z nich ve skupinách vytvoří koláž na veliký plakát. Poté následuje diskuse o aktuálních tématech. Metodická příručka- peníze a zadlužení 8

9 3.4 Aktivita: Rallye karikatur Cíl: Úvod do tématu, sensibilace účastníků do problematiky Materiál: karikatury aktuální karikatury k tématu z novin a internetu Postup:.Karikatury jsou pověšeny v různých částech místnosti. Na základě počtu jsou účastníci rozděleni do skupin. Každá skupina si stoupne k jedné karikatuře a prodiskutuje následující otázky: 1. Co karikatura znázorňuje? 2. Na který problém chce karikatura upozornit. 3. Jaké zkušenosti máte s tímto problémem? Každá skupina má na prohlédnutí si karikatury 3-5 minut, poté se podle hodinových ručiček jednotlivé skupiny posunou k dalšímu obrázku. Každá skupina se vystřídá u všech karikatur. 3.5 Aktivita: Příběh peněz Cíl: Seznámení se s různými formami peněz Materiál: Připravené karty s obrázky a texty k příběhu peněz Postup: Každý si vybere jeden obrázek a přečte si text v kruhu jsou představeny různé druhy platebních prostředků. 3.6 Aktivita: Příběh o Josefovi Cíl: Uvědomění si exponenciálního růstu úroků Materiál: Příběh o Josefovi historická fikce od Heinricha Haußmanna 1. Varianta Josef dostal při Ježíšovo narození od tří mudrců zlato. Před svou cestou do Egypta si uložil u obchodníka, který půjčoval peníze zlato v kupní hodnotě 1 koruny. s 5'% úrokem. Kolik bude mít v současnosti tato koruna kupní hodnotu? (cca 200 miliard korun) Metodická příručka- peníze a zadlužení 9

10 2. Varianta (Joachim Seitz) Josef si půjčil k narození Ježíše jednu korunu a musí platit 5% úrok. Jak velký je jeho dluh dnes? Postup: Po představení příběhu se účastníci postaví na imaginární linii podle výše částky, kterou si myslí, že Josef bude mít (dluží). Na jedné straně budou stát účastníci s nejvyšší částkou, na druhé s nejnižší, ostatní mezi nimi na základě konkrétních čísel. Příběh ukazuje, že většina po prvním přečtení příběhu určí špatnou hodnotu peněz (dluhu). 3.7 Aktivita:Nech své peníze pracovat Cíl: Materiál: Postup: Procvičení si výpočtu úroků Tabulka 3.8 Aktivita:Za co vynakládáme peníze Cíl: Uvědomění si za co vynakládáme peníze. Materiál: Karty ve dvou různých barvách, fixy, připínáčky na nástěnku Postup: Na nástěnku jsou umístěny 2 impulsy. Účastníci obdrží na každou otázku karty (papíry) ve dvou barvách a napíši co je k jednotlivým impulsům napadá, přiřadí je na nástěnku pod příslušný nadpis. Impulsy: - Nejraději vynakládám peníze na... - Je mi líto vynaložit peníze na Aktivita: Hierarchie potřeb (skupinová práce) Cíl: Ukázka propojení světa na příkladu kuřecích prs Materiál: Karty se základními potřebami, prázdné papíry, lepidlo, eventuelně obrázky "Rodiny z celého světa" Postup: Účastníci vytvoří seznam základních potřeb, které je napadnou a diskutují k následujícím otázkám: Metodická příručka- peníze a zadlužení 10

11 - Které věci jsou důležité k životu? - Co potřebuje člověk ke šťastnému a spokojenému životu? - Co je luxus a kdy žijí lidé v nouzi? - Pro které potřeby potřebuji peníze a pro které ne? Účastníci jsou rozděleni do skupin. Jednotlivé základní potřeby napíší na karty. Úkolem je uspořádat jednotlivé potřeby do hierarchie. Jednotlivé skupiny poté představí své karty s potřebami ostatním následuje diskuze a zhodnocení. Varianta: Různé potřeby jsou dány skupinám, ty je sestaví dle priorit. Metodická příručka- peníze a zadlužení 11

12 3.10 Aktivita: Kolik peněz měsíčně potřebujeme? Cíl: Materiál: Postup: Tvorba rodinného rozpočtu Předtištěný finanční plán domácnosti Kolik peněz vynaložím? Vyplnění finančního rozpočtu domácnosti (individuálně). Souhrn výsledků může být zveřejněn a spočítán průměr. Možnosti Následně jsou vyřčeny informace o chudobě, srovnání s ostatními zeměmi. Definice: EXTRÉMNÍ CHUDOBA Podle světové banky se počítají do extrémní chudoby všichni lidé, kteří mají méně než 1 US$ na den. Což odpovídá zhruba 19 korunám. a měsíčně tato částka činí 18 Euro čili 570 Kč. V mnoha zemích je hranice extrémní chudoby však mnohem nižší. V Mosambiku je např. tato hranice jen na 0,40 US$ na osobu. Měsíčně to činní 7,2 Euro čili 228 Kč. RELATIVNÍ CHUDOBA: Kdo má v ČR méně než 60% průměrné mzdy, počítá se jako relativně chudý. U nás je průměrná mzda ve třetím čtvrtletí roku 2011 činila Kč. Osoba tedy, která má méně než Kč je relativně chudá Aktivita: Kolik stojí úvěr? Cíl: Materiál: Postup: 3.12 Aktivita : Dluhová hra (stolní hra) Dluhová hra Materiál: - Hrací pole - Karty práce - Karty událostí Metodická příručka- peníze a zadlužení 12

13 - Karty rizika - Konto - přehled Dále potřebujeme: - Hrací figurky - Tužky - Kostky Cíl: Vyhraje ten hráč, který má na konci hry nejmenší dluhy nebo nejvíce finančních prostředků. Počet hráčů: 2 4 Délka hry: minut Pravidla hry: - Na začátku je určena délka hrací doby a rozděleni hráči. - Každý z hráčů obdrží jednu hrací figurku např. ze hry "Člověče nezlob se" - Každý hráč si bude vést své konto. Do tohoto konta si bude zapisovat příjmy a výdaje ze hry. Po každém pohybu na kontě si spočítá aktuální stav na kontě. - Každý hráč obdrží počáteční kapitál ve výši Kč a zapíše si je do svého konta. - Každý hráč si vybere jednu pracovní kartu na které je určeno jeho povolání, měsíční mzda a nájem. - Poté začíná ten hráč házet kostkou, který má nejnižší měsíční příjem. Poté pokračují ostatní po směru hodinových ručiček. - V každém kole hází každý hráč jednou a posune se dopředu dle čísla na kostce. - Překročí li hráč pole "Výplata" obdrží částku ve výši měsíčního příjmu, která je uvedena na kartě práce. - Překročí li hráč pole "Platba" musí zaplatit měsíční nájem uvedený na pracovní kartě. - Pokud vstoupí hráč na pole "Událost", vezme si kartu události a přečte ji nahlas. Tato karta vede buď k příjmu nebo k výdaji.. - Pokud hráč vstoupí na pole Riziko, vytáhne mu soused Riziko kartu a přečte otázku na kartě. Poté se hráč rozhodne pro jednu z variant, která povede k příjmu nebo výdaji. - Když uběhne hrací doba, je dohráno kolo do koce a poté je hra ukončena. Poté spočítají hráči konečný stav konta. Metodická příručka- peníze a zadlužení 13

14 - Vyhrává ten, kdo má nejnižší druhy nebo nejvyšší zisk. Hráč s nejvyššími dluhy je "dluhový král". Po ukončení hry shrnou účastníci své pocity a navzájem mohou vytvořit tipy proti zadlužování Aktivita: Boj o peníze a moc (simulační hra) Cíl: Uvědomění si nerovností v rozdělení bohatství a chudoby a moci. Materiál: 120 mincí, 3-4 páry ponožek, 2 papírové bloky a zvýrazňovací fix, papíry a tužky Velikost skupiny: 8-25 Přehled: Tato hra simuluje boj o peníze a moc a nerovnost ve světě, nerovnost v bohatství a moci a chudoby Příprava: Přečtěte si úvod a vytvořte základní pohled do hry. Hra je rozdělena na 3 části. Na závěr následuje diskuze. Sestavte tabulku s názvem "ušlechtilý dárce" Část 1: Tahanice (10 minut) U této hry musí každý účastník ulovit co nejvíce mincí. Existuje jen 1 pravidlo. Nikdo se nesmí dotknout svého spoluhráče (toto může být potrestáno pokutou, např. platbou mince). Všichni sedí ve velkém kruhu na zemi. Vezměte 20 mincí a rozdělte je čtyřem nebo pěti libovolným hráčům. Dejte dalším hráčům páry ponožek. Ty si musí natáhnout na ruce a mít je zde až do ukončení celé hry. Hoďte 100 mincí rovnoměrně doprostřed kruhu. Na povel "teď" se všichni účastníci pokusí sebrat co nejvíce mincí. Toto nesmí trvat déle než 2 minuty. Pokud jsou všechny mince sebrány, poproste účastníky, aby se rozdělili, podle toho jak zbohatli. Napište všechna jména do tabulky bohatství společně s počtem získaných mincí. Řekněte, že tyto mince symbolizují jejich bohatství a moc ve světě. Velikost vlastnictví vypovídá o tom, jaké potřeby budou uspokojeny. Konkrétně to znamená: 6 mincí a více uspokojuje všechny základní potřeby a většinu přání 3-5 mincí uspokojuje základní potřeby 2 a méně mincí: je velmi těžké přežít, vzhledem k nemocem, vzdělání, výživě a podmínkám bydlení. Část 2: Kdo je chudý bude ještě chudší, kdo je bohatý bude bohatší (5 minut) Život jde dále a za den spotřebujete část svého jmění. Každý účastník musí 2 mince odevzdat. Kdo má ještě 6 mincí a více dostane ještě 4 mince k tomu. Metodická příručka- peníze a zadlužení 14

15 Kdo má 3 a více mincí dostane 1 minci k tomu. Kdo má jen 2 mince nedostane nic. Kdo má 1 minci musí i tuto minci odevzdat. Teď je opět napsáno, kdo má kolik mincí. Část 3: Dary (5 minut) Dovolte účastníkům darovat ostatním své mince, pokud chtějí. Poté poproste o jména těch, kteří něco darovali o výši jejich daru. Poznamenejte pohyb do tabulky prostřednictvím šipek. Zeptejte se, jestli někdo proklouzl do jiné kategorie prostřednictvím darování nebo obdržení mincí. Část 4:Vytvoření ekonomické rovnosti (30 minut) Utvoří se 3 skupiny podle počtu vlastněných mincí, (vysoká, střední a nízká výše majetku). Rozdělte papíry a tužky. Každá skupina vytvoří plán k rozdělení mincí (majetku ve světě), tak aby byla zmírněna propast mezi jednotlivými skupinami. Každý akční plán musí obsahovat: a) Vysvětlete co dělat? b) Popište, co měla skupina v úmyslu a proč. c) Prokažte, proč tento plán vede k rovnosti. Dejte skupinám 5-10 minut čas ke zpracování svých plánů. Nemusejí jít do detailů, ale měly by dbát o co podniknout, aby potlačily chudobu. Každá skupina jmenuje 1 osobu, které plán vysvětlí a zodpoví otázky k němu. Vytvořte seznam návrhů na flip. Poté proběhne volba, který plán bude přijat. Hlasy jednotlivých účastníků budou rozděleny takto: Účastník ze skupiny " Velké bohatství a velká moc" má každý 5 hlasů. Účastník ze skupiny "Středně bohatých s velkou mocí" má 2 hlasy. Účastník ze skupiny "Málo bohatých a s malou mocí" má 1 hlas. Nechte účastníky si zvolit. Poznamenejte hlasy pro jednotlivé plány na flip a určete, který plán vyhrál. Zhodnocení: Začněte s krátkou zpětnou vazbou ke cvičení, jak se hra účastníkům líbila. Veďte diskuzi k následujícím otázkám: - Jak cítí účastníci způsob rozdělení mincí? Bylo s nimi spravedlivě zacházeno? - Jak se cítili ti, kteří v druhé části obdrželi mince? Jak se cítili ti, kteří museli mince odevzdat? Metodická příručka- peníze a zadlužení 15

16 - Proč někteří v části 3 darovali své mince? Kvůli poctě? Nebo protože se cítili provinile? - A jak se cítili ti, co mince obdrželi? - A co hráči s ponožkami? Do jaké skupiny se na závěr zařadili? - V čem se liší jednotlivé plány pro rovné rozdělení? Je vidět v jednotlivých plánech, jestli je skupina, která ho navrhla bohatá nebo chudá? - Proč mají někteří více hlasů než jiní? Chovají se lidé s větší nebo menší mocí ve světě stejně? - Kdo jsou bohatí a kdo chudí ve světě, v ČR, v tvém okolí? - Měli by se bohatí starat o situaci chudých? Proč? Z ekonomických, morálních, regionálních, politických nebo z hlediska bezpečnosti? Proč by měli bohatí chudým dávat něco ze svých peněz nebo zdrojů? Je možné na této úrovni řešit problémy chudoby? - Co mohou dělat chudí, aby zlepšili svou situaci? Co je možné celosvětově dělat v rámci nerovností v rozdělení bohatství a moci? - Je možné dle tvého mínění, aby bylo moc a bohatství ve světě přerozděleno? Proč ano, proč ne? Pokud ano, jak toto může být dosaženo? Podle jakých principů by jste něco změnili? Poznámky ke hře: Podle počtu účastníků by měl být upraven počet mincí. V průměru by nemělo být více jak 5 mincí na účastníka, jinak může dojít k situaci, že budou všichni účastníci ve střední nebo bohaté skupině. Darovací část (2.) může být i eventuelně vypuštěna. Za závěr při sestavování plánů pro ekonomickou rovnost musí být jasně řečeno, jestli se jedná o světové rozdělení nebo nacionální Aktivita: Výměnný kruh Cíl: Materiál: Seznámení se s výměnnými systémy Pracovní listy tužky Metodická příručka- peníze a zadlužení 16

17 Postup: Co kdo nabízí a co kdo hledá? Každý si rozmyslí, jakou službu by mohl nabízet a napíše je do nabídkového listu a dále napíše, jaké služby požaduje. Každý v kruhu představí své služby a požadavky. Na závěr dochází ke směně. Jsou uzavřeny transakce a napsány do bilance. Na závěr je hra zhodnocena. Info: I bez peněz můžete podstatně zlepšit svou situaci. Myšlenka systematického výměnného obchodu není nová. Už během 30. a 40. let vznikaly lokální výměnné systémy v městských čtvrtích v Evropě a v USA. Dalšímu vývoji zabránila válka. Nově se myšlenka objevila ve Vancouveru v Kanadě. Tam byl v r založen první LETS - systém (Local Exchange Trading System). Byl to impuls, který nastartoval obrovskou vlnu celosvětového zakládání výměnných kruhů, v jejichž rámci si lidé v určité malé lokalitě vzájemně vyměňují práci a zboží bez peněz. Nejvíce jsou tyto systémy rozšířeny v Holandsku, na Novém Zélandě, v Anglii, Německu, Švýcarsku, USA, Kanadě a Austrálii. Můžeme je ale také najít v méně rozvinutých zemích Thajsku, Indonésii, Ekvádoru, Hondurasu či Papui Nové Guineji. V rámci výměnného kruhu (dále jen VK) si mohou všichni jeho členové vyměňovat navzájem své schopnosti a produkty své činnosti. To se může dít mezi více než dvěma lidmi, jak je to obvyklé například při tzv. sousedské výpomoci. Výhodou výměnného kruhu, který vlastně navazuje a rozvíjí přátelskou a sousedskou výpomoc, je, že si účastníci mohou volit z velké nabídky služeb ostatních účastníků. Jako hodnotové měřítko výměny slouží nějaká účetní jednotka. Mohou to být křížky, body, atd. Tyto jednotky existují pouze v účetnictví a na kontech účastníků VK a nejsou zbožím. I když existuje doporučená hodinová cena, záleží především na účastnících, jak se dohodnou Aktivita: Shrnutí použitých metod Cíl: Souhrn a připomenutí dnešní práce Postup:, Které metody jsme dnes použili? Skupina účastníků společně shrne použité metody z průběhu dne. Metodická příručka- peníze a zadlužení 17

18 3.16 Aktivita: Zhodnocení dne Cíl: Zpětná vazba Postup:, Na flipech jsou napsány nedokončené věty, účastníci chodí po místnosti a mohou na každý flip napsat své nápady a myšlenky nebo reagovat na myšlenky ostatních. Materiál: Flipy, fixy - Zhodnocení u flipů s větami: o Téma Peníze a zadlužení je důležité, protože. o Obsahově bych chtěl(-a) téma ještě rozšířit o To je přínosné pro moji práci ve škole - Po porovnání s očekáváním končí setkání sebereflexí s otázkami: To si odnáším To se mi líbilo To bych chtěl)-a) změnit Metodická příručka- peníze a zadlužení 18

19 Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Příloha č. 1 Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Autoři: Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

20 Příloha k aktivitě 3.9 Hierarchie potřeb dýchání tekutiny jídlo ubytování ochrana před nebezpečím přátelé láska poznání požitek víra teplo spánek sexualita zdraví pořádek (zákony) partnerství komunikace pohyb vzdělání poznání

21 Texty k příběhu peněz: 1. Jedny z prvních mincí na světě: 'Tyto mince byly raženy v oblasti dnešního Turecka v městském státu Sardy 600 let před Kristem. Toto malé království nezískalo svoji slávu díky dobyvačným válkám, vědě, umění ani filosofii. Pravděpodobně proto stěží někdo zná jméno tohoto města a jeho obyvatel.. Legendou se však stalo bohatství jeho vládce, krále Kroisose. Tento král si opatřil vlastní mince s vlastní značkou řvoucích lvů, které byly garantovány pro svou čistotu a ryzost. Dokonce sám vymyslel způsob ražby těchto mincí a to mezi léty 640 a 630 př. n. l.. S pomocí nové techniky vytvořil malé standardizované pruty ze vzácných kovů s garantovanou hodnotou, které dokonce i analfabeti mohli rozpoznat. Díky tomuto objevu došlo k rozvoji hospodářství a obchodu a dalších neočekávaných možností, což vytvořilo základ pro Kroisosovo bohatství. 2. Ve Střední Americe, ještě před příjezdem Kryštofa Kolumba, využívali Aztékové kakaové boby jako platební prostředek. Kakao bylo drahocenné. Plody byly obětovány bohům a z bobů získaný hořký a pěnivý nápoj byl vyhrazen pro příslušníkům vládnoucí kasty. Hodnota všeho obchodovatelného zboží byla oceněna dle kakaa. Tak například nopal (jedlý kaktus) měl hodnotu pěti kakaových bobů, chilli papričky pak stály šest nebo sedm bobů. Přesně vzato se jednalo o pokročilý druh směnného obchodního systému Ve velmi komplexních záležitostech operovali obchodníci také s jinými měnami. Větší nákupy bylo v praxi obtížné uskutečnit. Hodnota se oceňovala na celé kakaové pytle. Jeden pytel obsahoval bobů.- což je velmi objemné. Poddaní byli tedy placeni kabáty z bavlny, jejichž cena odpovídala opět určitému počtu kakaových bobů. Také šňůry perel, mušle nebo měděné zvony platily jako peníze. Bylo však velmi obtížné mít v tomto platebních systému přehled. 3.V Číně, severní Africe a v oblastní středozemí byla využívána v dřívějších dobách jako platební prostředek sůl. Ve starém Římě dostávali vojáci žold ve formě bílých kristalů nebo dostávali peníze, aby si mohli sůl koupit a okořenit si tak nevýrazné jídlo. Přesně to dnes nikdo neví. Ale je jisté, že anglické slovo pro plat "salary" a španělské a portugalské salario vzniklo z latinského slova "salrius" nebo-li, což znamená "ze soli".využívali Římané sůl ze Sahary? Zde, na místech, která patří k nejteplejším na světě, se obzvláště nacházení solné

22 usazeniny. Tak jako před 1000 lety je tento minerál ještě dnes blokově vyřezáván ze země.a velbloudími karavanami dopravován na trh. Ve srovnání s minulostí ztratila sůl poměrně hodně na své hodnotě. Dříve byla sůl tak drahá, že mohla být na trhu kompenzována zlatem. V Číně byla také těžena sůl. Dnes jsou však i zde raději využívány praktičtější mince. 4. Nejhodnotnějším vlastnictvím pastýřů byl jejich dobytek. Takto to bylo po staletí a v mnohých regionech světa to platí dodnes.všední den podřizovali svým ovcím. V homérském Řecku žili dle svým býků, život sibiřských kmenů se točil kolem sobů. V důsledku toho hodnota všech statků byla přepočítávána na ovce, býky a soby. Také věno nevěsty či některé pokuty jako vražda nebo cizoložství byly přepočítávána na dobytčí jednotky. Vjižní a východní Africe u Massaiů, Samburů, Dinků a Nuerů je dobytek základem prosperity. Také latinské slovo pecunarius z kterého je odvozeno například německé slovo "pekuniär" (peněžní) znamená "bohatý na skot". Také mezinárodní slovo Kapital má stejný původ jako anglické slovo Cattle tedy dobytek. 5. Největší peníze světa se nacházejí v Pacifiku na ostrově Yap. A ještě dnes se používají, přestože obyvatelé ostrova využívají také americký dolar a elektronické peníze. Menší exempláře těchto kamenů je mohou přenášet děti, jiné jsou přenášeny dospělými muži a je těžké je přemístit, pokud mění svého vlastníka. Flexibilně není možné s těmito monstry obchodovat. Dnes jsou tyto obří kameny bankovními aktivy Yapesanů. Dříve patřily aristokratické třídě k rituálním účelům. 6. Původní drobné peníze Yapesanů: Mušle. Ty byly na ostrově Yap využívány dlouho před tím než Yapesané znaly dolar, Jen, nebo e-peníze. Řetězy z mušlí byly od nízké hodnoty až po hodnotu kamenných peněz. Především však byly lehčí k transportu a proto mnohem praktičtější. Snad proto přišla mnoho jiných národu na myšlenku využívat mušle jako platební prostředek. Na ostrově Yap záviselo na statutu osoby, které mušle mohla využívat. Modle mušle byly například hodnotnější než nažloutlé. 7. To nejsou peníze ale dárek: 23 centimetrů dlouhý velrybí zub z Fidži zvaný "Tabua".V Polynésii jsou tyto zuby velmi cenné. Jen zástupci nejvyšších kast je mohli využívat a

23 nosit. Nemohli být koupeny ani prodány, ale pouze darovány a to při ceremonii s přísnými pravidly. Tradičně neprovozovali Polynésané žádný obchod, ale darovali si navzájem svůj majetek v rámci svých závazků. Říká se, že tomu dál základ přísný hierarchický systém ostrova. Bohatství nic neznamenalo, neboť sociální vzestup byl Polynésanům odepřen. Každý se narodil ve své třídě buď jako ušlechtilý a svobodný nebo jako nevolník a to po celý svůj život. 8. Frankfurtská vrchnost razila kolem roku 1400 zlaté Guldeny. Později existovali Guldeny také ze stříbra, což znamenalo rozpor neboť slovo "Gulden" znamená ze zlata. Nejslavnějším stříbrným Guldenem byl "Jáchymský Gulden", který byl ražen v 16. století v Čechách. Docela rychle se zde usadil pod názvem "Taler", z kterého pak vzniklo pozdější název "Dollar". Také dnes představuje zlato a stříbro bohatství, jejich nejlepší časy již však rapidně poklesly.tento čas započal po roce 1500, když španělští dobyvatelé zabrali zlato Inků a poslali jej do Evropy, taktéž zlato z Mexika a Bolívie. Brzy bylo zlato všude. Kolonisté dbali na to, aby měli zlato na stěnách, zrcadlech v jejich domech, zlaté nitě ve svých oblečeních. Příliv bohatství z Ameriky se zdál nevyčerpatelný. Bylo tolik zlata v Evropě, že řemeslníci a sedláci byli zahlceni výrobou zboží. Nebyli schopni vyrobit tolik, kolik by mohli prodat. Drahé kovy měly stále nižší hodnotu. 9. Hyperinflace v Německu: Za reparace z první světové války Dvojnásobek peněz, co celá země vyprodukovala nechala vláda natisknout. Hodnota marky klesla až na dno. Na konci roku 1921 byly ceny 35 krát vyšší než před válkou. Za méně než dva roky vzrostla cena poštovní známky z 20 feniků na 500 bilionů marek. Inflace byla ukončeno měnovou reformou 20. listopadu Z marky byla vytvořena "rentenmark", jejíž hodnota byla kryta zemí. Jeden bilion marek byla jedna "rentanmark" Vyčerpaný snahou o měnovou reformu zemřel ten stejný den ministr financí Rudolf Havenstein. 10. Něco úplně jiného byl druh peněz speciálně vytvořený, aby ztratil svou hodnotu: V rakouském městě Wörgel začali v roce 1932 s jakýmsi Experimentem " pracovními

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji" Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.08/04.0003 Autorka metodiky:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Bankovní soustava ČR III/2 VY_32_INOVACE_25 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Globální učení a výživa

Globální učení a výživa Globální vzdělávání Globální učení a výživa Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Pracovní list exkurze pro studenty. Muzeum Východních Čech v Hradci Králové expozice

Pracovní list exkurze pro studenty. Muzeum Východních Čech v Hradci Králové expozice Pracovní list exkurze pro studenty Muzeum Východních Čech v Hradci Králové expozice KRÁLOVÉHRADECKÝ POKLAD Některé odpovědi najdete v expozici, na některé odpovídáte ve skupinkách, některé informace najdete

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_245_ESP_03 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Seminární práce z ekonomie a managementu

Seminární práce z ekonomie a managementu 1 Seminární práce z ekonomie a managementu Banky a její lidé za oponou Daniel Vorel 2008 2 Poslední věc, kterou by si lidé za oponou přáli je uvědomělá, informovaná veřejnost, schopna kritického myšlení.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

04 Peníze Učební list

04 Peníze Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 04 Peníze Učební list

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT OBSAH /konkrétní studijní cíle lekcí víte, co chcete děti naučit?/ FORMA /lekce plnohodnotná učebná jednotka, která navazuje na ŠVP dané školy/ VÝSTUPY /vyhodnocení efektivity

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -2. modul Peníze

Finanční gramotnost pro SŠ -2. modul Peníze Modul č. 2 Ing. Miroslav Škvára O penězích Dnes začneme otázkou Která otázka ve vašem dětství souvisela s penězi? Možná to byla věta: Mami / tati, koupíš mi to? Chápali jste, že vám rodiče (asi) nemohou

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ

KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

Půjčka. Téma: Metodický postup:

Půjčka. Téma: Metodický postup: Téma: Cíl: Půjčka Seznámit se s porovnáním půjček a úvěrů a s jejich nevýhodností. Doporučený ročník: 8. - 9. ročník Časová dotace: 1 vyučovací hodina (doporučeno M) Pomůcky a potřeby: pracovní list Půjčka,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova Tvoření osnovy Ročník 4 Anotace Očekávaný výstup a klíčové kompetence

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

02 Člověk a společnost Učební list

02 Člověk a společnost Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Člověk a společnost

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pro Service Czech Republic s.r.o. IČ: 243 05 863. Kaprova 42/14 110 00 Praha

Pro Service Czech Republic s.r.o. IČ: 243 05 863. Kaprova 42/14 110 00 Praha Pro Service Czech Republic s.r.o. IČ: 243 05 863 Kaprova 42/14 110 00 Praha Telefon: (+420) 723 746 846 E-mail: info@proservicegroup.cz Web: www.proservicegroup.cz Představte si, že máte možnost mít v

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč.

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. I N F L A C E Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. INFLACE 5 1 17:55 1 Výukový materiál je připraven pro 9. ročník s využitím Power

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Cena. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.6.notebook. September 04, 2013

Cena. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.6.notebook. September 04, 2013 Cena HOR_62_INOVACE_8.ZSV.6 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 19. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Cena 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více