Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje""

Transkript

1 Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

2 Obsah: 1 Úvod Harmonogram výuky Aktivity Aktivita: Kolem tématu peněz Úvod do problematiky" Aktivita: O penězích se nemluví (Brainstorming) Aktivita: Po stopách peněz v novinách (rešerše novin, koláže) Aktivita: Rallye karikatur Aktivita: Příběh peněz Aktivita: Příběh o Josefovi Aktivita:Nech své peníze pracovat Aktivita:Za co vynakládáme peníze Aktivita: Hierarchie potřeb (skupinová práce) Aktivita: Kolik peněz měsíčně potřebujeme? Aktivita: Kolik stojí úvěr? Aktivita : Dluhová hra (stolní hra) Aktivita: Boj o peníze a moc (simulační hra) Aktivita: Výměnný kruh Aktivita: Shrnutí použitých metod Aktivita: Zhodnocení dne Metodická příručka- peníze a zadlužení 2

3 1 Úvod Anotace vzdělávacího programu V globálním vzdělávání jde především o pochopení a porozumění finančních záležitostí v komplexním kontextu našeho dnešního světa. Žijeme ve stále více propojeném světě, kdy každý náš všední den má co dělat s lidmi a přírodou z jiných světadílů. Nejen že o tom obvykle nepřemýšlíme, vůbec také neznáme všechny složité komplexní vazby, které financování po celém světě provází. Globální učení sleduje přímo tyto propojené vztahy. Vedle porozumění směřuje globální vzdělávání ještě hlouběji: Jak máme obchodovat a podporovat rozvoj světa, aby byl udržitelný? Jaké máme alternativy? Jaké možnosti máme my sami v našem běžném životě, v našem regionu pro spravedlivý rozvoj, jak se můžeme angažovat? Tématu Peníze a zadlužení je v rámci globálního vzdělávání věnován samostatný seminář, protože peníze reflektují udržitelnost. Je to právě proto, že v dnešní konzumní společnosti je mnoho lidí, kteří si žijí nad poměry a je velmi těžké jejich konzumní styl života ovlivnit. Globální vzdělávání vede k přemýšlení o finančním systému, o výrobcích, které mají ryze regionální charakter. Nabízí možnosti, jak si mohou lidé sami ve svém regionu a okolí pomoci. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskuzní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr: Cílem semináře je posílení a prohloubení kompetencí učitelů základních a středních škol v tematické oblasti Peníze a zadlužení v rámci globálního vzdělávání. Učitelé získané poznatky a nové dovednosti a metody dokážou aplikovat ve své práci se žáky a studenty. Téma Peníze a zadlužení je zaměřeno prakticky, s konkrétními příklady, důraz je kladen na vysokou participaci účastníků semináře. Účastníci: budou prostřednictvím předložených aktivit reflektovat své znalosti, dovednosti a postoje v oblasti Peníze a zadlužení v celé jeho komplexnosti Metodická příručka- peníze a zadlužení 3

4 vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy popíšou využívání metod jako proces, a zároveň vysvětlí, jaké složky a parametry tento proces musí mít, aby byl efektivní v průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat svůj pocit užitku z metod zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Peníze a zadlužení na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentální vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova a náležející vzdělávací oblasti. seznámí se se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast Peníze a zadlužení. Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody: evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity komunikační úkoly Metodická příručka- peníze a zadlužení 4

5 reflexe Hodinová dotace: Dva výukové dny, 8 výukových hodin v průběhu jednoho dne, celkem 16 hodin Metodická příručka- peníze a zadlužení 5

6 2 Harmonogram výuky 1. den Zahájení akce organizační informace, představení realizátora, lektorů a účastníků Kontrakt s účastníky pravidla práce v kurzu, očekávání účastníků Vstup do tématu Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Střet názorů: jaký význam mají peníze v našem životě? Peníze z celého světa: jak vypadají a o čem vypovídají? Jaká je reálná hodnota peněz?: porovnání silné a slabé měny Příběh peněz: vývoj peněz od různých platidel k penězům a platebním kartám Příběh Josefovy mince: úroky, spirála zadlužení jako základní problém lidstva Rallye mezi karikaturami: peníze, finanční krize, zadlužení v aktuálních tématech Boj o moc nerovnost podmínek pro každého, kdo chce získávat peníze Oblast zadlužení Drobné úvěry vedou k drahým dluhům problematika zadlužování mladých lidí Cesta k dluhům simulační hra: Kdo a kdy je zadlužený? Co vede lidi k zadlužování? Které události jsou reálné? Východiska ze zadlužení, plánování příjmů a výdajů Práce s rodinným rozpočtem Systém hodnocení a uspokojování potřeb: za co mám vydat peníze a přitom si udržet své štěstí? Kolik stojí dluh? získávání informací a podmínek k získání úvěrů Nabídka pro možnosti šetření peněz: Pomoc, mé peníze mi nestačí! Kolik peněz měsíčně vydáme? zpracování finančního plánu Nech své peníze pracovat zpracování fiktivní investice k aktuálnímu datu s dopadem úroku Metody, které lze použít v rámci globálního vzdělávání v tématu Peníze a zadlužení 2. den Peníze a zadlužení v globálním pohledu Příběhy zadlužení z rozvojových zemí práce s textem Alternativní platidla regionální měny, směnné kruhy, časová měna Výměnný kruh Kdo může v čem pracovat a co hledá. Nabídka, poptávka, návrat k lokálnímu obchodování Propojení tématu Peníze a zadlužení na průřezová témata a vzdělávací obory ve Školním vzdělávacím plánu Regionální možnosti pro uplatněné možností lokálního aspektu Tvorba příkladového projektu jako jedné z možných metod využití tématu ve školním prostředí a jeho prezentace Nabídka materiálových zdrojů a práce s kufříkem materiálů Globálního vzdělávání v části Peníze a zadlužení Sebereflexe opatření a návrhy k využití tématu v praxi ve školách, možnosti dalšího zpracování tématu, užitečnost a využitelnost tématu semináře. Dotazy účastníků, vyhodnocení očekávání, evaluace 1 hod 2 hod 2 hod 2 hod 1 hod 1 hod 1 hod 4 hod 1 hod 1 hod Metodická příručka- peníze a zadlužení 6

7 3 Aktivity 3.1 Aktivita: Kolem tématu peněz Úvod do problematiky" Cíl: Úvod do tématu Materiál: žádný Postup: Účastníci jsou požádání, aby se postavili na imaginární linii mezi dva póly "ano" "ne" podle vztahu k otázkám: Otázky: Peníze jsou pro mě velice důležité Když mám hodně peněz, mám také hodně přátel Dokáži si představit, že bych vyšel s velmi málo penězi Když se člověk dostatečně snaží, má dostatek peněz k životu Svět bez peněz není možný Peníze ovlivňují svět Poté se ptá moderátor jednotlivých účastníků, proč se postavili na kterou pozici a z jakého důvodu. Mohou se také vytvořit skupiny, které jsou pozici nejprve společně prodiskutují a poté si vymění s ostatními své argumenty. Poté je vedena diskuze mezi skupinami, které jsou pro a těmi co jsou proti. Metodická příručka- peníze a zadlužení 7

8 3.2 Aktivita: O penězích se nemluví (Brainstorming) Cíl: Úvod do tématu Materiál: Karty s citáty, příslovími či pořekadly Postup: Na podlaze jsou rozloženy karty s příslovími, pořekadly či citáty k tématu peníze a zadlužení. Každý účastník si vybere jednu kartu, přečte text a řekne, proč si kartu vybral a co ho k textu napadá. Varianty textů: Peníze vidí i slepí. Čas jsou peníze. Peníze kazí lidi. Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze. Autor: Julian Tuwim Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. (biblické přísloví) Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. (biblické přísloví) Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku. Autor: George Bernard Shaw... Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé. Autor: Samuel Butler Aktivita: Po stopách peněz v novinách (rešerše novin, koláže) Cíl: Vzbuzení zájmu o každodenní politická témata. Materiál: Noviny, veliký prázdný plakát A2 nebo A1 Postup: Účastníci vyhledají v novinách články, které mají něco společného k tématu "Peníze a zadlužení". Krátce je představen obsah článku a poté jsou roztřízeny a účastníci z nich ve skupinách vytvoří koláž na veliký plakát. Poté následuje diskuse o aktuálních tématech. Metodická příručka- peníze a zadlužení 8

9 3.4 Aktivita: Rallye karikatur Cíl: Úvod do tématu, sensibilace účastníků do problematiky Materiál: karikatury aktuální karikatury k tématu z novin a internetu Postup:.Karikatury jsou pověšeny v různých částech místnosti. Na základě počtu jsou účastníci rozděleni do skupin. Každá skupina si stoupne k jedné karikatuře a prodiskutuje následující otázky: 1. Co karikatura znázorňuje? 2. Na který problém chce karikatura upozornit. 3. Jaké zkušenosti máte s tímto problémem? Každá skupina má na prohlédnutí si karikatury 3-5 minut, poté se podle hodinových ručiček jednotlivé skupiny posunou k dalšímu obrázku. Každá skupina se vystřídá u všech karikatur. 3.5 Aktivita: Příběh peněz Cíl: Seznámení se s různými formami peněz Materiál: Připravené karty s obrázky a texty k příběhu peněz Postup: Každý si vybere jeden obrázek a přečte si text v kruhu jsou představeny různé druhy platebních prostředků. 3.6 Aktivita: Příběh o Josefovi Cíl: Uvědomění si exponenciálního růstu úroků Materiál: Příběh o Josefovi historická fikce od Heinricha Haußmanna 1. Varianta Josef dostal při Ježíšovo narození od tří mudrců zlato. Před svou cestou do Egypta si uložil u obchodníka, který půjčoval peníze zlato v kupní hodnotě 1 koruny. s 5'% úrokem. Kolik bude mít v současnosti tato koruna kupní hodnotu? (cca 200 miliard korun) Metodická příručka- peníze a zadlužení 9

10 2. Varianta (Joachim Seitz) Josef si půjčil k narození Ježíše jednu korunu a musí platit 5% úrok. Jak velký je jeho dluh dnes? Postup: Po představení příběhu se účastníci postaví na imaginární linii podle výše částky, kterou si myslí, že Josef bude mít (dluží). Na jedné straně budou stát účastníci s nejvyšší částkou, na druhé s nejnižší, ostatní mezi nimi na základě konkrétních čísel. Příběh ukazuje, že většina po prvním přečtení příběhu určí špatnou hodnotu peněz (dluhu). 3.7 Aktivita:Nech své peníze pracovat Cíl: Materiál: Postup: Procvičení si výpočtu úroků Tabulka 3.8 Aktivita:Za co vynakládáme peníze Cíl: Uvědomění si za co vynakládáme peníze. Materiál: Karty ve dvou různých barvách, fixy, připínáčky na nástěnku Postup: Na nástěnku jsou umístěny 2 impulsy. Účastníci obdrží na každou otázku karty (papíry) ve dvou barvách a napíši co je k jednotlivým impulsům napadá, přiřadí je na nástěnku pod příslušný nadpis. Impulsy: - Nejraději vynakládám peníze na... - Je mi líto vynaložit peníze na Aktivita: Hierarchie potřeb (skupinová práce) Cíl: Ukázka propojení světa na příkladu kuřecích prs Materiál: Karty se základními potřebami, prázdné papíry, lepidlo, eventuelně obrázky "Rodiny z celého světa" Postup: Účastníci vytvoří seznam základních potřeb, které je napadnou a diskutují k následujícím otázkám: Metodická příručka- peníze a zadlužení 10

11 - Které věci jsou důležité k životu? - Co potřebuje člověk ke šťastnému a spokojenému životu? - Co je luxus a kdy žijí lidé v nouzi? - Pro které potřeby potřebuji peníze a pro které ne? Účastníci jsou rozděleni do skupin. Jednotlivé základní potřeby napíší na karty. Úkolem je uspořádat jednotlivé potřeby do hierarchie. Jednotlivé skupiny poté představí své karty s potřebami ostatním následuje diskuze a zhodnocení. Varianta: Různé potřeby jsou dány skupinám, ty je sestaví dle priorit. Metodická příručka- peníze a zadlužení 11

12 3.10 Aktivita: Kolik peněz měsíčně potřebujeme? Cíl: Materiál: Postup: Tvorba rodinného rozpočtu Předtištěný finanční plán domácnosti Kolik peněz vynaložím? Vyplnění finančního rozpočtu domácnosti (individuálně). Souhrn výsledků může být zveřejněn a spočítán průměr. Možnosti Následně jsou vyřčeny informace o chudobě, srovnání s ostatními zeměmi. Definice: EXTRÉMNÍ CHUDOBA Podle světové banky se počítají do extrémní chudoby všichni lidé, kteří mají méně než 1 US$ na den. Což odpovídá zhruba 19 korunám. a měsíčně tato částka činí 18 Euro čili 570 Kč. V mnoha zemích je hranice extrémní chudoby však mnohem nižší. V Mosambiku je např. tato hranice jen na 0,40 US$ na osobu. Měsíčně to činní 7,2 Euro čili 228 Kč. RELATIVNÍ CHUDOBA: Kdo má v ČR méně než 60% průměrné mzdy, počítá se jako relativně chudý. U nás je průměrná mzda ve třetím čtvrtletí roku 2011 činila Kč. Osoba tedy, která má méně než Kč je relativně chudá Aktivita: Kolik stojí úvěr? Cíl: Materiál: Postup: 3.12 Aktivita : Dluhová hra (stolní hra) Dluhová hra Materiál: - Hrací pole - Karty práce - Karty událostí Metodická příručka- peníze a zadlužení 12

13 - Karty rizika - Konto - přehled Dále potřebujeme: - Hrací figurky - Tužky - Kostky Cíl: Vyhraje ten hráč, který má na konci hry nejmenší dluhy nebo nejvíce finančních prostředků. Počet hráčů: 2 4 Délka hry: minut Pravidla hry: - Na začátku je určena délka hrací doby a rozděleni hráči. - Každý z hráčů obdrží jednu hrací figurku např. ze hry "Člověče nezlob se" - Každý hráč si bude vést své konto. Do tohoto konta si bude zapisovat příjmy a výdaje ze hry. Po každém pohybu na kontě si spočítá aktuální stav na kontě. - Každý hráč obdrží počáteční kapitál ve výši Kč a zapíše si je do svého konta. - Každý hráč si vybere jednu pracovní kartu na které je určeno jeho povolání, měsíční mzda a nájem. - Poté začíná ten hráč házet kostkou, který má nejnižší měsíční příjem. Poté pokračují ostatní po směru hodinových ručiček. - V každém kole hází každý hráč jednou a posune se dopředu dle čísla na kostce. - Překročí li hráč pole "Výplata" obdrží částku ve výši měsíčního příjmu, která je uvedena na kartě práce. - Překročí li hráč pole "Platba" musí zaplatit měsíční nájem uvedený na pracovní kartě. - Pokud vstoupí hráč na pole "Událost", vezme si kartu události a přečte ji nahlas. Tato karta vede buď k příjmu nebo k výdaji.. - Pokud hráč vstoupí na pole Riziko, vytáhne mu soused Riziko kartu a přečte otázku na kartě. Poté se hráč rozhodne pro jednu z variant, která povede k příjmu nebo výdaji. - Když uběhne hrací doba, je dohráno kolo do koce a poté je hra ukončena. Poté spočítají hráči konečný stav konta. Metodická příručka- peníze a zadlužení 13

14 - Vyhrává ten, kdo má nejnižší druhy nebo nejvyšší zisk. Hráč s nejvyššími dluhy je "dluhový král". Po ukončení hry shrnou účastníci své pocity a navzájem mohou vytvořit tipy proti zadlužování Aktivita: Boj o peníze a moc (simulační hra) Cíl: Uvědomění si nerovností v rozdělení bohatství a chudoby a moci. Materiál: 120 mincí, 3-4 páry ponožek, 2 papírové bloky a zvýrazňovací fix, papíry a tužky Velikost skupiny: 8-25 Přehled: Tato hra simuluje boj o peníze a moc a nerovnost ve světě, nerovnost v bohatství a moci a chudoby Příprava: Přečtěte si úvod a vytvořte základní pohled do hry. Hra je rozdělena na 3 části. Na závěr následuje diskuze. Sestavte tabulku s názvem "ušlechtilý dárce" Část 1: Tahanice (10 minut) U této hry musí každý účastník ulovit co nejvíce mincí. Existuje jen 1 pravidlo. Nikdo se nesmí dotknout svého spoluhráče (toto může být potrestáno pokutou, např. platbou mince). Všichni sedí ve velkém kruhu na zemi. Vezměte 20 mincí a rozdělte je čtyřem nebo pěti libovolným hráčům. Dejte dalším hráčům páry ponožek. Ty si musí natáhnout na ruce a mít je zde až do ukončení celé hry. Hoďte 100 mincí rovnoměrně doprostřed kruhu. Na povel "teď" se všichni účastníci pokusí sebrat co nejvíce mincí. Toto nesmí trvat déle než 2 minuty. Pokud jsou všechny mince sebrány, poproste účastníky, aby se rozdělili, podle toho jak zbohatli. Napište všechna jména do tabulky bohatství společně s počtem získaných mincí. Řekněte, že tyto mince symbolizují jejich bohatství a moc ve světě. Velikost vlastnictví vypovídá o tom, jaké potřeby budou uspokojeny. Konkrétně to znamená: 6 mincí a více uspokojuje všechny základní potřeby a většinu přání 3-5 mincí uspokojuje základní potřeby 2 a méně mincí: je velmi těžké přežít, vzhledem k nemocem, vzdělání, výživě a podmínkám bydlení. Část 2: Kdo je chudý bude ještě chudší, kdo je bohatý bude bohatší (5 minut) Život jde dále a za den spotřebujete část svého jmění. Každý účastník musí 2 mince odevzdat. Kdo má ještě 6 mincí a více dostane ještě 4 mince k tomu. Metodická příručka- peníze a zadlužení 14

15 Kdo má 3 a více mincí dostane 1 minci k tomu. Kdo má jen 2 mince nedostane nic. Kdo má 1 minci musí i tuto minci odevzdat. Teď je opět napsáno, kdo má kolik mincí. Část 3: Dary (5 minut) Dovolte účastníkům darovat ostatním své mince, pokud chtějí. Poté poproste o jména těch, kteří něco darovali o výši jejich daru. Poznamenejte pohyb do tabulky prostřednictvím šipek. Zeptejte se, jestli někdo proklouzl do jiné kategorie prostřednictvím darování nebo obdržení mincí. Část 4:Vytvoření ekonomické rovnosti (30 minut) Utvoří se 3 skupiny podle počtu vlastněných mincí, (vysoká, střední a nízká výše majetku). Rozdělte papíry a tužky. Každá skupina vytvoří plán k rozdělení mincí (majetku ve světě), tak aby byla zmírněna propast mezi jednotlivými skupinami. Každý akční plán musí obsahovat: a) Vysvětlete co dělat? b) Popište, co měla skupina v úmyslu a proč. c) Prokažte, proč tento plán vede k rovnosti. Dejte skupinám 5-10 minut čas ke zpracování svých plánů. Nemusejí jít do detailů, ale měly by dbát o co podniknout, aby potlačily chudobu. Každá skupina jmenuje 1 osobu, které plán vysvětlí a zodpoví otázky k němu. Vytvořte seznam návrhů na flip. Poté proběhne volba, který plán bude přijat. Hlasy jednotlivých účastníků budou rozděleny takto: Účastník ze skupiny " Velké bohatství a velká moc" má každý 5 hlasů. Účastník ze skupiny "Středně bohatých s velkou mocí" má 2 hlasy. Účastník ze skupiny "Málo bohatých a s malou mocí" má 1 hlas. Nechte účastníky si zvolit. Poznamenejte hlasy pro jednotlivé plány na flip a určete, který plán vyhrál. Zhodnocení: Začněte s krátkou zpětnou vazbou ke cvičení, jak se hra účastníkům líbila. Veďte diskuzi k následujícím otázkám: - Jak cítí účastníci způsob rozdělení mincí? Bylo s nimi spravedlivě zacházeno? - Jak se cítili ti, kteří v druhé části obdrželi mince? Jak se cítili ti, kteří museli mince odevzdat? Metodická příručka- peníze a zadlužení 15

16 - Proč někteří v části 3 darovali své mince? Kvůli poctě? Nebo protože se cítili provinile? - A jak se cítili ti, co mince obdrželi? - A co hráči s ponožkami? Do jaké skupiny se na závěr zařadili? - V čem se liší jednotlivé plány pro rovné rozdělení? Je vidět v jednotlivých plánech, jestli je skupina, která ho navrhla bohatá nebo chudá? - Proč mají někteří více hlasů než jiní? Chovají se lidé s větší nebo menší mocí ve světě stejně? - Kdo jsou bohatí a kdo chudí ve světě, v ČR, v tvém okolí? - Měli by se bohatí starat o situaci chudých? Proč? Z ekonomických, morálních, regionálních, politických nebo z hlediska bezpečnosti? Proč by měli bohatí chudým dávat něco ze svých peněz nebo zdrojů? Je možné na této úrovni řešit problémy chudoby? - Co mohou dělat chudí, aby zlepšili svou situaci? Co je možné celosvětově dělat v rámci nerovností v rozdělení bohatství a moci? - Je možné dle tvého mínění, aby bylo moc a bohatství ve světě přerozděleno? Proč ano, proč ne? Pokud ano, jak toto může být dosaženo? Podle jakých principů by jste něco změnili? Poznámky ke hře: Podle počtu účastníků by měl být upraven počet mincí. V průměru by nemělo být více jak 5 mincí na účastníka, jinak může dojít k situaci, že budou všichni účastníci ve střední nebo bohaté skupině. Darovací část (2.) může být i eventuelně vypuštěna. Za závěr při sestavování plánů pro ekonomickou rovnost musí být jasně řečeno, jestli se jedná o světové rozdělení nebo nacionální Aktivita: Výměnný kruh Cíl: Materiál: Seznámení se s výměnnými systémy Pracovní listy tužky Metodická příručka- peníze a zadlužení 16

17 Postup: Co kdo nabízí a co kdo hledá? Každý si rozmyslí, jakou službu by mohl nabízet a napíše je do nabídkového listu a dále napíše, jaké služby požaduje. Každý v kruhu představí své služby a požadavky. Na závěr dochází ke směně. Jsou uzavřeny transakce a napsány do bilance. Na závěr je hra zhodnocena. Info: I bez peněz můžete podstatně zlepšit svou situaci. Myšlenka systematického výměnného obchodu není nová. Už během 30. a 40. let vznikaly lokální výměnné systémy v městských čtvrtích v Evropě a v USA. Dalšímu vývoji zabránila válka. Nově se myšlenka objevila ve Vancouveru v Kanadě. Tam byl v r založen první LETS - systém (Local Exchange Trading System). Byl to impuls, který nastartoval obrovskou vlnu celosvětového zakládání výměnných kruhů, v jejichž rámci si lidé v určité malé lokalitě vzájemně vyměňují práci a zboží bez peněz. Nejvíce jsou tyto systémy rozšířeny v Holandsku, na Novém Zélandě, v Anglii, Německu, Švýcarsku, USA, Kanadě a Austrálii. Můžeme je ale také najít v méně rozvinutých zemích Thajsku, Indonésii, Ekvádoru, Hondurasu či Papui Nové Guineji. V rámci výměnného kruhu (dále jen VK) si mohou všichni jeho členové vyměňovat navzájem své schopnosti a produkty své činnosti. To se může dít mezi více než dvěma lidmi, jak je to obvyklé například při tzv. sousedské výpomoci. Výhodou výměnného kruhu, který vlastně navazuje a rozvíjí přátelskou a sousedskou výpomoc, je, že si účastníci mohou volit z velké nabídky služeb ostatních účastníků. Jako hodnotové měřítko výměny slouží nějaká účetní jednotka. Mohou to být křížky, body, atd. Tyto jednotky existují pouze v účetnictví a na kontech účastníků VK a nejsou zbožím. I když existuje doporučená hodinová cena, záleží především na účastnících, jak se dohodnou Aktivita: Shrnutí použitých metod Cíl: Souhrn a připomenutí dnešní práce Postup:, Které metody jsme dnes použili? Skupina účastníků společně shrne použité metody z průběhu dne. Metodická příručka- peníze a zadlužení 17

18 3.16 Aktivita: Zhodnocení dne Cíl: Zpětná vazba Postup:, Na flipech jsou napsány nedokončené věty, účastníci chodí po místnosti a mohou na každý flip napsat své nápady a myšlenky nebo reagovat na myšlenky ostatních. Materiál: Flipy, fixy - Zhodnocení u flipů s větami: o Téma Peníze a zadlužení je důležité, protože. o Obsahově bych chtěl(-a) téma ještě rozšířit o To je přínosné pro moji práci ve škole - Po porovnání s očekáváním končí setkání sebereflexí s otázkami: To si odnáším To se mi líbilo To bych chtěl)-a) změnit Metodická příručka- peníze a zadlužení 18

19 Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Příloha č. 1 Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Autoři: Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

20 Příloha k aktivitě 3.9 Hierarchie potřeb dýchání tekutiny jídlo ubytování ochrana před nebezpečím přátelé láska poznání požitek víra teplo spánek sexualita zdraví pořádek (zákony) partnerství komunikace pohyb vzdělání poznání

21 Texty k příběhu peněz: 1. Jedny z prvních mincí na světě: 'Tyto mince byly raženy v oblasti dnešního Turecka v městském státu Sardy 600 let před Kristem. Toto malé království nezískalo svoji slávu díky dobyvačným válkám, vědě, umění ani filosofii. Pravděpodobně proto stěží někdo zná jméno tohoto města a jeho obyvatel.. Legendou se však stalo bohatství jeho vládce, krále Kroisose. Tento král si opatřil vlastní mince s vlastní značkou řvoucích lvů, které byly garantovány pro svou čistotu a ryzost. Dokonce sám vymyslel způsob ražby těchto mincí a to mezi léty 640 a 630 př. n. l.. S pomocí nové techniky vytvořil malé standardizované pruty ze vzácných kovů s garantovanou hodnotou, které dokonce i analfabeti mohli rozpoznat. Díky tomuto objevu došlo k rozvoji hospodářství a obchodu a dalších neočekávaných možností, což vytvořilo základ pro Kroisosovo bohatství. 2. Ve Střední Americe, ještě před příjezdem Kryštofa Kolumba, využívali Aztékové kakaové boby jako platební prostředek. Kakao bylo drahocenné. Plody byly obětovány bohům a z bobů získaný hořký a pěnivý nápoj byl vyhrazen pro příslušníkům vládnoucí kasty. Hodnota všeho obchodovatelného zboží byla oceněna dle kakaa. Tak například nopal (jedlý kaktus) měl hodnotu pěti kakaových bobů, chilli papričky pak stály šest nebo sedm bobů. Přesně vzato se jednalo o pokročilý druh směnného obchodního systému Ve velmi komplexních záležitostech operovali obchodníci také s jinými měnami. Větší nákupy bylo v praxi obtížné uskutečnit. Hodnota se oceňovala na celé kakaové pytle. Jeden pytel obsahoval bobů.- což je velmi objemné. Poddaní byli tedy placeni kabáty z bavlny, jejichž cena odpovídala opět určitému počtu kakaových bobů. Také šňůry perel, mušle nebo měděné zvony platily jako peníze. Bylo však velmi obtížné mít v tomto platebních systému přehled. 3.V Číně, severní Africe a v oblastní středozemí byla využívána v dřívějších dobách jako platební prostředek sůl. Ve starém Římě dostávali vojáci žold ve formě bílých kristalů nebo dostávali peníze, aby si mohli sůl koupit a okořenit si tak nevýrazné jídlo. Přesně to dnes nikdo neví. Ale je jisté, že anglické slovo pro plat "salary" a španělské a portugalské salario vzniklo z latinského slova "salrius" nebo-li, což znamená "ze soli".využívali Římané sůl ze Sahary? Zde, na místech, která patří k nejteplejším na světě, se obzvláště nacházení solné

22 usazeniny. Tak jako před 1000 lety je tento minerál ještě dnes blokově vyřezáván ze země.a velbloudími karavanami dopravován na trh. Ve srovnání s minulostí ztratila sůl poměrně hodně na své hodnotě. Dříve byla sůl tak drahá, že mohla být na trhu kompenzována zlatem. V Číně byla také těžena sůl. Dnes jsou však i zde raději využívány praktičtější mince. 4. Nejhodnotnějším vlastnictvím pastýřů byl jejich dobytek. Takto to bylo po staletí a v mnohých regionech světa to platí dodnes.všední den podřizovali svým ovcím. V homérském Řecku žili dle svým býků, život sibiřských kmenů se točil kolem sobů. V důsledku toho hodnota všech statků byla přepočítávána na ovce, býky a soby. Také věno nevěsty či některé pokuty jako vražda nebo cizoložství byly přepočítávána na dobytčí jednotky. Vjižní a východní Africe u Massaiů, Samburů, Dinků a Nuerů je dobytek základem prosperity. Také latinské slovo pecunarius z kterého je odvozeno například německé slovo "pekuniär" (peněžní) znamená "bohatý na skot". Také mezinárodní slovo Kapital má stejný původ jako anglické slovo Cattle tedy dobytek. 5. Největší peníze světa se nacházejí v Pacifiku na ostrově Yap. A ještě dnes se používají, přestože obyvatelé ostrova využívají také americký dolar a elektronické peníze. Menší exempláře těchto kamenů je mohou přenášet děti, jiné jsou přenášeny dospělými muži a je těžké je přemístit, pokud mění svého vlastníka. Flexibilně není možné s těmito monstry obchodovat. Dnes jsou tyto obří kameny bankovními aktivy Yapesanů. Dříve patřily aristokratické třídě k rituálním účelům. 6. Původní drobné peníze Yapesanů: Mušle. Ty byly na ostrově Yap využívány dlouho před tím než Yapesané znaly dolar, Jen, nebo e-peníze. Řetězy z mušlí byly od nízké hodnoty až po hodnotu kamenných peněz. Především však byly lehčí k transportu a proto mnohem praktičtější. Snad proto přišla mnoho jiných národu na myšlenku využívat mušle jako platební prostředek. Na ostrově Yap záviselo na statutu osoby, které mušle mohla využívat. Modle mušle byly například hodnotnější než nažloutlé. 7. To nejsou peníze ale dárek: 23 centimetrů dlouhý velrybí zub z Fidži zvaný "Tabua".V Polynésii jsou tyto zuby velmi cenné. Jen zástupci nejvyšších kast je mohli využívat a

23 nosit. Nemohli být koupeny ani prodány, ale pouze darovány a to při ceremonii s přísnými pravidly. Tradičně neprovozovali Polynésané žádný obchod, ale darovali si navzájem svůj majetek v rámci svých závazků. Říká se, že tomu dál základ přísný hierarchický systém ostrova. Bohatství nic neznamenalo, neboť sociální vzestup byl Polynésanům odepřen. Každý se narodil ve své třídě buď jako ušlechtilý a svobodný nebo jako nevolník a to po celý svůj život. 8. Frankfurtská vrchnost razila kolem roku 1400 zlaté Guldeny. Později existovali Guldeny také ze stříbra, což znamenalo rozpor neboť slovo "Gulden" znamená ze zlata. Nejslavnějším stříbrným Guldenem byl "Jáchymský Gulden", který byl ražen v 16. století v Čechách. Docela rychle se zde usadil pod názvem "Taler", z kterého pak vzniklo pozdější název "Dollar". Také dnes představuje zlato a stříbro bohatství, jejich nejlepší časy již však rapidně poklesly.tento čas započal po roce 1500, když španělští dobyvatelé zabrali zlato Inků a poslali jej do Evropy, taktéž zlato z Mexika a Bolívie. Brzy bylo zlato všude. Kolonisté dbali na to, aby měli zlato na stěnách, zrcadlech v jejich domech, zlaté nitě ve svých oblečeních. Příliv bohatství z Ameriky se zdál nevyčerpatelný. Bylo tolik zlata v Evropě, že řemeslníci a sedláci byli zahlceni výrobou zboží. Nebyli schopni vyrobit tolik, kolik by mohli prodat. Drahé kovy měly stále nižší hodnotu. 9. Hyperinflace v Německu: Za reparace z první světové války Dvojnásobek peněz, co celá země vyprodukovala nechala vláda natisknout. Hodnota marky klesla až na dno. Na konci roku 1921 byly ceny 35 krát vyšší než před válkou. Za méně než dva roky vzrostla cena poštovní známky z 20 feniků na 500 bilionů marek. Inflace byla ukončeno měnovou reformou 20. listopadu Z marky byla vytvořena "rentenmark", jejíž hodnota byla kryta zemí. Jeden bilion marek byla jedna "rentanmark" Vyčerpaný snahou o měnovou reformu zemřel ten stejný den ministr financí Rudolf Havenstein. 10. Něco úplně jiného byl druh peněz speciálně vytvořený, aby ztratil svou hodnotu: V rakouském městě Wörgel začali v roce 1932 s jakýmsi Experimentem " pracovními

Interkulturní učení a environmentální problematika

Interkulturní učení a environmentální problematika Globální vzdělávání Interkulturní učení a environmentální problematika Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant

Více

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Globální vzdělávání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

Překlad metodické literatury

Překlad metodické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Další krok k adaptabilitě Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Friedman Milton Grada Publishing 1997

Friedman Milton Grada Publishing 1997 Milton Friedman Grada Publishing 1997 Z amerického originálu "Money Mischief", vydaného v roce 1992 nakladatelstvím Harcourt Brace Jovanovich, New York, USA Milton Friedman Za vším hledej peníze 1992 Milton

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více