Fundraising v dobách krize. Kim Klein, Jossey-Bass, San Francisco 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fundraising v dobách krize. Kim Klein, Jossey-Bass, San Francisco 2004"

Transkript

1 Fundraising v dobách krize Kim Klein, Jossey-Bass, San Francisco 2004

2 Není krize jako krize Ekonomický vývoj Terorismus EXTERNÍ Vládní škrty FAKTORY Změny priorit donátorů/nadací Vyvolávají strach a ovlivňují cash-flow, mohou způsobit propouštění zaměstnanců nebo neschopnost růst. Sektor jako takový zůstává téměř nedotčen, přestože všichni krizi pociťují a u některých organizací ve skutečnou krizi faktory vyústí.

3 Interní krize Způsobené vlastním konáním (Např. nelegální chování, diskriminace, ) Organizaci připsaným nařčením Úmrtím důležitého člena organizace, neštěstím, pohromou Sérií drobných neštěstí a neúspěchů, neobratnosti, které by jednotlivě v krizi nevyústily, ale kumulací ano

4 Dominový efekt Po vypuknutí ekonomické krize se ale ocitáme v situaci, kdy se všechno děje najednou. Je zasažená každá neziskovka: Málo bude schopných růstu; Tisíce budou nuceny k drastickým škrtům; Stovky budou bojovat o přežití.

5 Co se děje Všechno, co se děje v ekonomii, zasahuje neziskový sektor o rok později. Vlády škrtají: ve zdravotnictví, vzdělávání a sociální péči. Nadace mají menší výnosy ze jmění. Firemní dárcovství se v průměru drží na svých 4-5 % darů od privátního sektoru. Klesá tam, kde se propouští. Klesá tam, kde se nedaří. Klesá ochota firem darovat zboží a služby, poskytnout prostory a dobrovolníky.

6 Nezaměstnanost Kdekoli se vyskytne nezaměstnanost, má to na neziskový sektor dopad. Nezaměstnaní lidé nedarují. Firmy mají méně zaměstnanců, což snižuje zaměstnanecké sbírky. Nezaměstnaní lidé málo nakupují, což ovlivní ty, kdo prodávají např. vstupenky (muzea, divadla, zoo, ) Nezaměstnaní lidé nechodí na charitativní akce.

7 Individuální dárcovství Dary od jednotlivců vždy představují největší podíl darů od privátního sektoru a v podstatě jsou krizivzdorné. Individuální dárcovství rostlo ve 39 z posledních 40ti let. Většina expertů předpokládá, že individuální dárcovství během ekonomické krize zůstane na stejné úrovni, nebo dokonce slabě poroste. Individuální dárcovství však nemůže nahradit vládní a nadační škrty.

8 Individuální dárci změny v chování Ti, kdo dávali malé dary 10ti organizacím mají tendenci darovat větší částky třem nebo čtyřem organizacím. Lidé na svůj seznam přidávají organizace, které bojují za mír, brání občanské svobody nebo pomáhají rekonstrukci v Iráku a Afghánistánu. Vlivem vládních škrtů jsou lidé ochotni navíc darovat na veřejné školy, kam chodí jejich děti, nebo na místní ubytovnu pro bezdomovce. U někoho tato témata znamenají vypuštění dříve podporovaných jiných témat.

9 Movití dárci Mizí kapacita darovat u těch, kdo své zisky vytvářeli investováním. Někteří museli snížit již slíbené výše darů, jiní je museli zcela zrušit. Málokteří mohli svou podporu zvýšit oproti očekávání.

10 Brzda číslo 1 hledáme u bohatých lidí, nadací a firem. Lidé v neziskovkách vědí, že potřebují peníze, ale nevědí, kde je hledat: Státní podpora 30% Vlastní příjmy 50% Privátní sektor 18%, z toho: Individuální dárci 85%; Nadace 10%; Firmy 5%.

11 Brzda číslo 2: nechceme si říci o peníze. Mluvit o penězích je tabu. Pro řadu lidí je to ponižující situace. Někteří mají pocit, že budou za dar osobně dlužní. Správní rady a dobrovolníci nechtějí žádato peníze.

12 Jak se na to podívat? Politická perspektiva: tabu mluvit o penězích nahrává těm, kteří málo platí zaměstnance. Dětem nedělá žádání o peníze žádný problém. Neochota mluvit o penězích má za důsledek i neochotu o mluvit o daru, tj. i včas a adekvátně poděkovat.

13 Příklad Člen správní rady pozve do organizace svého známého. Ten přijme a dostane děkovný dopis od zaměstnance. V následujících letech mu chodí dopisy s prosbou o obnovení daru. Člen správní rady nechce svého známého přivádět do rozpaků tím, že by mu psal personalizovanou žádost o obnovení a tím ho znovu nutil k daru. Dárce to však vnímá tak, že se člen správní rady nezajímá, jestli svůj dar obnoví či ne. Ve skutečnosti ho ani nezajímalo, jestli dal první dar, protože poděkování nepřišlo od něj!

14 Fundraising x škrty Vyberte si! Málo peněz z fundraisingu nebo jeho neexistenci řada lidí vnímá jako problém. Málokdo ale vidí ve fundraisingu řešení! Lidé ve fundraisingových pozicích mají hodně odpovědnosti, ale málo vlivu na směřování organizace. Správní rady a ředitelé se místo otázek jako Jak mohu pomoci s fundraisingem? Co bych mohl udělat? Pojďme vytvořit plán! ptají Jak jsi na tom s identifikováním významných dárců? nebo říkají Žádej o víc grantů.

15 Co prošlo dříve začne nyní drhnout Tak to fungovalo celé dekády. V téhle ale výš zmíněné přístupy vytvářejí velice nestabilní základ pro všechny současné problémy. Nevládky, které změní zásadně svůj přístup k fundraisingu budou dost silné a pružné, aby přežily všechny krize, které se kolem nich proženou. Pro řadu organizací se fundraising v době krize stane fundraisingem v požehnané době. Ty, které přežijí a budou prospívat, přinesou potřebné změny a zajistí jejich trvalost.

16 Je vaše organizace v krizi? Je rozdíl mezi problémem a krizí. Často se jako chyba fundraisingu jeví hlubší chyba ve fungování organizace, pokud neodkryjeme hlavní důvod, všechny řešení budou jen náplastí.

17 Příklad A Je tato organizace v krizi? Komunitní spolek v chudé části velkého města vede kampaně např. proti nátěrům z těžkých kovů ve školách nebo diskriminaci ze strany pojišťoven v jejich chudém regionu. Skupina vyhrála několik zásadních kauz a je velice úspěšná ve fundraisingu. Získávají skoro každý grant, o který požádají a nadace jim samy nabízejí peníze. Během dvou let jejich počet zaměstnanců stoupne ze dvou na pět, posléze až na 15. V tu chvíli začne být skupina nespokojená, protože jen jeden ze zaměstnanců je z komunity, pro kterou organizace pracuje. Členové přestávají tolik dobrovolničit, předávají řadu povinností na zaměstnance. Ekonomická krize způsobila to, že řada nadací nemohla opakovat podporu této skupině. Příjmy organizace klesají stejně rychle, jako dříve rostly. Ředitel propustí 5 zaměstnanců, 5 dalších nedostává plat pracují zatímco jsou evidováni na pracovním úřadě. Finanční situace se zhoršuje.

18 Příklad B Je tato organizace v krizi? Grass-rootová mírová organizace s jedním placeným zaměstnancem a řadou pracovitých aktivistů se dozví, že jejich nájem stoupne o 250%. Navíc se našla kupa nezaplacených faktur včetně jedné obzvláště velké za tisk všech letáků a plakátů za posledních šest měsíců. Řada dodavatelů jim fandí a tak příliš netlačí na neprodlenou úhradu, ale trvají na alespoň částečném uhrazení. Skupině se nedaří fundraiserovat peníze dost rychle na uhrazení dluhů a zpráva o zvýšení nájmu se zdá být poslední kapkou.

19 Příklad C Je tato organizace v krizi? Think-tank pro veřejnou politiku s ročním rozpočtem USD trpěl posledních 5 kvartálů poklesem příjmů o USD. Když se to stalo poprvé, ředitelka si snížila plat; podruhé si snížila plat ona a tři zaměstnanci; ve třetím kvartále vyjednala ředitelka půjčku USD od člena správní rady; ve čtvrtém požádala významného dárce o mimořádný dar USD. V tomto pátém kvartále už neví, co si počít.

20 Která organizace je v krizi? Problém se nedá lehce identifikovat. Nenabízí se žádné jednoduché řešení. Nedá se dále pokračovat bez změn. Krize vyvolává mohutnou odpověď na zapeklitou situaci. Dárci nemají rádi organizační krize, proto zvažte, zda nezveličujete situaci, která krizí ještě není.

21 Je vaše organizace v krizi? Když nic neuděláme, povedou následující události k tomu, že budeme muset zavřít krám? Když nic neuděláme, dovedou nás následující události k výrazné změně poslání? Myslí si řada lidí kolem organizace, že situace je beznadějná? Žádá si situace promptní akci? Neexistuje žádné jasné okamžité řešení? Je tato situace vyústěním řady drobných událostí, přestože jedna z nich je významnější než ostatní?

22 2 + Ano, ocitáte se v krizi.

23 A - analýza Komunitní skupina v nízko-příjmovém regionu rostla a bujela kvůli podpoře od nadací. Klasická situace pozdních 90 let. Se zapojením mnoha dobrovolníků skupina dosahuje mnoha vítězství, zlepšuje kvalitu života lidí v této části města. Na začátku měli akce pro veřejnost, vybírali členské příspěvky a rozvíjeli i malý program s významnými dárci. Nadační podpora nepředstavovala více než polovinu rozpočtu. Placení zaměstnanci spolupracovali s aktivisty. Jak získávali více grantů, přestali organizovat akce. Sousedé přestali dobrovolničit a s tím i oslavovat úspěchy. Obsah dalších kampaní začali ovlivňovat lidé z nadací více než místní obyvatelé. Postupy se přestaly řešit na schůzích, ale doporučovali je odborníci. Ředitel začal jezdit po konferencích a neměl už čas na kontakt s místními lídry. Fundraiser psal jednu žádost o grant za druhou a nezbýval mu čas na news-letter. Členské příspěvky se přestaly vybírat, protože to bylo příliš složité.

24 Organizace nepřišla jen o podporu, ale také o svou největší výhodu členy. Mohou se ze situace dostat, ale budou muset přehodnotit, komu se zodpovídají, komu patří. Protože mají jen jednoho zaměstnance z dané komunity, nevědí, co se v ní děje. Fundraising může situaci pomoci. Obnova členství a kampaň ode dveří ke dveřím umožní skupině znovu se představit komunitě. Veřejná akce pomůže reenergetizovat aktivisty a několik veřejných setkání pomůže definovat problémy důležité pro komunitu, které organizace slouží. Bude to trnitá cesta, ale pokud organizace přijme trvalou změnu kurzu, uzdraví se.

25 B - analýza Grass-rootová organizace pro mír, která masivně protestovala, nemá žádný fundraisingový plán, patrně ani rozpočet a určitě nesleduje příjmy a výdaje. Možná mají velký dluh, ale neexistuje nástroj, jak to zjistit. Musí zásadně změnit uvažování o sobě sama. Stává se to organizacím, které přecházejí z čistě dobrovolnického fungování na placené zaměstnance. Některé organizace si v tomto stádiu libují.

26 Zaměňují však vzrušení z toho, že se věci dějí, s chůzí na ostří nože. Znám organizace, kterým je dvacet let a v podobné krizi se ocitají každé 3-4 roky. Tahle aktivní organizace, která zvládla spoustu kampaní, si bude muset udělat fundraisingový plán, rozpočet a výhledy cash-flow, a v neposlední řadě získat aktivisty, ochotné žádat o peníze.

27 C - analýza Think-tank utrpěl poklesy příjmů o USD v posledních 5ti kvartálech. Tahle krize je z mnoha ohledů nejvážnější, a to kvůli způsobu, jakým se ředitelka pokoušela problém vyřešit. Organizace je nyní minimálně ve dluhu. Obrátila se o pomoc na člena správní rady, ale nevypadá to, že by se obrátila ke správní radě jako takové dokonce to vypadá, že ji ani neinformovala.

28 Vypadá to, že si členové správní rady nevšimli, co se děje, což vnáší pochyby o míře jejich zájmu nebo schopnosti číst ve finančních zprávách, nebo o důvěryhodnosti zpráv, které vytváří ředitelka. Všechna řešení, která použila, lze použít jen jednou, takže nyní jí došla a bude se muset podívat na věc realisticky. Velkou otázkou je, proč je pro organizaci takový problém získat navíc USD, které v celkovém rozpočtu USD nečiní tak velký podíl.

29 Nezbytné okamžité kroky pro zvládnutí krize Jednotka rychlého nasazení Mission, Message, Demage Control Změna kurzu Krátkodobá strategie Strategie na následujících 6-12 měsíců Dlouhodobá strategie Trvalé korekce kurzu

30 Jednotka rychlého nasazení 3-5 lidí: 1 zaměstnanec 1 člen správní rady 1 další bez tak těsných vazeb k organizaci (loajální dobrovolník, kamarád kamaráda, který má nějakou zkušenost s FR, konzultant/dobrovolník, ) 2 měsíce Hodně času

31 Vlastnosti Pokud možno bez předsudků Extrémně důvěryhodní Do detailu informovaní Diskrétní Klidní, sebevědomí a optimističtí Maximálně věří v organizaci a chtějí, aby vydržela.

32 Kompetence Pravidelně informují správní radu Činí doporučení, nikoli rozhodnutí Správní rada na ně může přenést kompetence pro určitá rozhodnutí Výkonný tým organizace musí brát jejich doporučení velice vážně a neprodleně na ně reagovat, každé prodlení krizi jen zhoršuje.

33 Kdo ji svolá? Jednotku vytvoří ideálně předseda správní rady nebo výkonný ředitel, nemusejí se ale přímo účastnit. Předseda správní rady komunikuje se zbytkem SROV. Ředitel implementuje změny. Nevybírejte dlouho. Nepřizývejte nikoho, kdo je přímo spojen s příčinou krize. Pokud se nemůžete dohodnout, kdo má v tomto uskupení být, je to součást krize. Měli by mezi vámi být 3, 4 nebo 5 lidí, kteří to zvládnou.

34 Co jednotka dělá? Identifikuje, co se má udělat a co se má do budoucna změnit. Neobviňuje, ale hledá příčiny, aby se chyby neopakovaly. Schází se často, nejspíše 1x týdně, a to po dobu 1, 2, maximálně 3 měsíců. Schůzky trvají 2-3 hodiny + možná 1-2 celodenní setkání. Členy navíc čeká hodně telefonátů, schůzek se zaměstnanci a členy SR Jednotka zajišťuje přežití organizace během krize Vytvoří fundraisingový plán a začne s jeho implementací Identifikuje kroky, které zabrání opakování krize Pokud se řeší mediální problém, může vytvořit ještě malou komisi nebo najmout profesionálního PRistu., atp.

35 Co musí jednotka zjistit? Chtějí lidé organizaci udržet? Pokud ano, mají všichni všechny dostupné informace o tom, co ke krizi vedlo? Jaký je výhled cash-flow na příštích 6 měsíců? Jaké fundraisingové plány se implementují? Existují (a jaké?) finanční rezervy a za jakých okolností je možné je použít? Jaké jsou okamžité finanční závazky/potřeby? Jaké jsou jiné okamžité potřeby? Např. upokojit zaměstnance, že nepřijdou o práci, najmout prozatimního ředitele, vyjednat splátky za účty, působit na média atp. Co vědí dárci a podporovatelé o tom, co se stalo a co si o tom myslí? Komu a jak často má jednotka říkat, co dělá?

36

37 Mission, Message, and Damage Control Všichni musí stejně referovat o tom, co se děje. Case statement musí být jasně definován Má se objevovat všude, na všech materiálech, na setkáních správní rady a zaměstnanců Má se každý rok revidovat a být naprosto aktuální Každý v organizaci nebo blízko ní by měl umět z hlavy říci alespoň poslání, historii a cíle.

38 Case Statement Poslání, které vysvětluje, proč organizace existuje Popis cílů, který říká, čeho chce organizace dosáhnout v dlouhodobé perspektivě tedy co chce organizace udělat v tom, proč existuje Seznam specifických, měřitelných a časově ohraničených způsobů, jakými chce cílů dosáhnout. Souhrn historie, ukazující, že organizace je kompetentní a dokáže cílů dosáhnout. Popis struktury organizace, rolí SR a zaměstnanců a lidí, kteří jsou zapojeni (učitelé, klienti, ) FR plán Finanční uzávěrka minulého fiskálního roku a rozpočet na probíhající rok.

39 Message Popisuje aktuální situaci Co zásadního organizace přináší současné situaci, která je tak kritická, že si zasluhuje přežít? Hodně organizací během následujících let zajde. Proč ta vaše nemá být mezi nimi? Nemění poslání, ale ukazuje světu, že čtete noviny a víte, co se kolem vás děje.

40 Organizace, pracující v oblasti dostupného bydlení Věří, že lidé mají mít možnost žít v komunitě, ve které pracují, když si to přejí. Začínali v době vysoké zaměstnanosti, ale lidé sem dojížděli ze vzdálených míst, kvůli vysokým nájmům. Po dvou letech je nezaměstnanost vysoká a lidé přicházejí o bydlení, nejsou schopni zaplatit nájem.

41 Poslání zůstává: Lidé by měli mít dostupné bydlení tam, kde pracují. Jiné jsou ale aktivity, které k jeho naplnění povedou, např. poskytují dostupné půjčky na nájem a vyjednávají s bankami, aby zastavili exekuce. Message: Jsme tu proto, aby jste neztratili kromě práce i svůj domov.

42 Demmage Control V případě, že se jedná o interní krizi, vzkaz vysvětluje co se stalo. Zajišťujeme, aby se o věci dozvěděli všichni, kdo to mají vědět.

43 Šíření informace Respektovaní a důvěryhodní lidé šíří informaci Seznam těch, kdo mají být informování: SR Zaměstnanci Organizační rodina : Aktivní dobrovolníci Zakladatelé Dlouhodobí významní dárci,

44 Úspěšný fundraising během krize a po ní Diverzita Flexibilita High-touch Fundraising Týmový přístup Změna kurzu

45 Diverzita - otázky Mají naše finanční a lidské zdroje kapacitu růst? Může stejné množství lidí za stejný čas získat příští rok více peněz? Zajišťuje některý z našich dárců (osoba či instituce) více než 20% příjmů? Zajišťuje někdo z nás více než 20% darů pro organizaci? Jsou alespoň některé naše zdroje recesi-vzdorné? Máme silný tým s většinou dobrovolníků, pomáhajících získávat peníze? Jsme v tomto týmu jednoduše zastupitelní a nahraditelní?

46 HIGH-TOUCH FR Zkušenost z dávání peněz má být pozitivním zážitkem, který je příjemné opakovat. Mnohem osobnější přístup než v dobách před krizí. Akvizice vsázet na bližší okruhy příznivců Retence více pozornosti Upgrade major gifts jen ti, kdo mají příjmy z platu.

47 Jak začít krátkodobá strategie Krizová jednotka vyjde z potřebné částky na příští 3 měsíce Včetně dluhů Neplánuje žádné škrty Navrhne primitivní tabulku darů: Jeden dar = 25 % cíle Dva dary = 25% cíle Čtyři dary = 25% cíle Osm darů = 25% cíle Patnáct darů = 100% cíle. 15 darů x 4 potenciální dárci/dar= 60 lidí třeba oslovit.

48 Blízký okruh Z těch, kdo už dali: Daruje 3 a více let osobně, nejdřív dopis, pak telefonát, možná schůzka Daroval velký dar (v jakékoli výši) personalizovaný dopis s prosbou o stejně velký dar, jako ten pravidelný, ideálně následný telefonát, zpětná obálka, vysvětlení krize. Reaguje na mimořádné výzvy poslat mimořádnou výzvu. Ti, kdo ještě nedali: Ukázat tabulku a zeptat se, kde se v ní vidí Pokud dávají jiné organizaci, pomůže vědět, kolik Opatrně navrhnout částku.

49 Dopis + Follow-up Dopis mimo rodinu čte to hodně lidí, i odpůrci, to že jste švorc, je nudné. Následuje telefonát Případně schůzka.

50 Příklad dopisu verze 1 Milá Jane Dárcová, Tento rok je již třetí v řadě, kdy podporujete Deep Valey Renewal Center, za což bych Vám ráda poděkovala. Vaše podpora nám umožnila zvýšit množství kurzů, které nabízíme, zpřístupnit naše služby těm, kdo si nemohou dovolit platit plné sazby za konferenční sál, i hostit spisovatele a lidi, kteří potřebují na čas útočiště. Jsme hrdí na to, že jsme bezpečným místem pro muže a ženy nehledě na jejich barvu, věk a sexuální orientaci. Univerzální design kampusu umožňuje přístup i vozíčkářům. Abychom byli Renewal centrem, musí se tu lidé cítit vítáni a v bezpečí.

51 Dovedete si proto představit, co pro nás znamenalo nedávné zjištění, že naše kuchyně není bezpečná. Jak jste se mohla dozvědět ze zpráv, poškozený sporák způsobil požár. Bohužel se dokonce poranil náš host (Naštěstí je už zcela v pořádku.) Tyto nebezpečné podmínky nepředstavují nic z toho, čemu věříme a oprava kuchyně je naší největší prioritou. Doufám, že se přidáte, abyste nám pomohla podpořit tuto kampaň za vylepšení stávající situace.

52 Zvážila byste prosím zdvojnásobení Vašeho letošního daru na 1000 USD? Já sama jsem také zdvojnásobila svůj dar a můžu Vám říci, že z toho mám dobrý pocit a ulehčuje mi to požádat o stejnou věc i ostatní. Uvědomuji si, že jde o velké rozhodnutí. Během následujících dnů Vás budu kontaktovat, abychom mohli o věci podiskutovat. Ať už jste ochotná udělat pro obnovu kuchyně cokoli, vězte, že jsme vděční za Vaše dosavadní dary. Těšíme se na brzké shledání v Deep Valey Renewal Center. S úctou Markéta Krausová, předsedkyně správní rady

53 Strategie pro následujících 6-12 měsíců Rozpustit jednotku rychlého nasazení Pozor na investice a efektivitu evaluace! Report o všech strategiích: STRATEGIE Smysle strategie kromě získání peněz Potřebný čas dobrovolníků a počet Potřebný čas zaměstnanců Rozpočet položkové výdaje a příjmy

54 Evaluace strategií - pokračování Časový plán Evaluace strategie: Splnila cíle? Co bychom příště udělali úplně stejně? Jak můžeme totéž zvládnout v kratším čase? Co bychom udělali úplně jinak?

55 Strategie, alias techniky Sobotní bleší trh Telefonní kampaň Mini-major donor kampaň Dopisní kampaň stávajícím dárcům Domácí párty Taneční večírek s večeří

56 Dlouhodobá fundraisingová strategie Přechod k ní je kritický. Je snadné zapadnout do starých kolejí, opět vše nechat na 1-2 lidech. Budujeme silnou základnu individuálních dárců bez velkých investic. Osobní vyjednávání, malé dopisní rozesílky, pravidelné dárcovství, odkazy, on-line nástroje a příjmy z vlastní činnosti.

57 Začínáme od nuly (0-100 dárců) Vytvořte seznam lidí: Kteří by byli skutečně nešťastní, kdybyste zavřeli? Napište jména a typ (dobrovolník, člen, rodič, ) 20 lidí. Nepřeskočte nikoho jen proto, že si myslíte, že nemá peníze. Kterým by to bylo líto, ale nebyli by tak zničení jako ti výše? 20 jmen a specifikace. Kdo by nebyl rád, nebo by mu to bylo chvilku líto? Dalších 20.

58 1 kategorie Někteří ze seznamu byli v jednotce RN, zeptejte se jich, jestli chtějí zůstat zapojeni v menší míře Těch, kteří pomohli finančně, se zeptáme, jestli nevědí o někom, kdo by mohl chtít organizaci podporovat. V této kategorii jsou pro mnoho organizací lidi bez peněz, ale mají kolegy a kamarády, kteří ano. Když každý z nich vygeneruje jmen a 2-3 z nich udělají to samé, můžete rekrutovat 12 i více dárců týdně,

59 Příklad V jedné organizaci pracovali na vybudování dárcovské základny dva dobrovolníci a jeden zaměstnanec. Identifikovali 20 jmen, splňujících kritéria první kategorie a poprosili je o jména jiných lidí, kteří by mohli darovat. Deset z nich poskytlo 10 jmen lidí, o kterých si mysleli, že mohou darovat 25, 50, 100 nebo více dolarů. Organizace jim rozeslala personalizované dopisy těmto 100 lidem.

60 V prvním týdnu odešlo 100 dopisů. Ve druhém týdnu přišlo 10 darů. Těmto deseti poděkovali lidé, kteří poskytli jejich jména. Byli v dopisu požádáni, aby také poskytli své tipy. 4 z nich poskytli celkem 50 dalších jmen. Byli obesláni a přišlo dalších 10 darů. V mezidobí jedna paní z první vlny, nadšená mírou odezvy, vygenerovala s pomocí přátel dalších 100 jmen. Během prvních několika týdnů organizace rozeslala 500 personalizovaných dopisů a získala

61 65 nových dárců s úhrnem darů USD + jeden dar ve výši USD. Dárce tohoto daru byl kontaktován a souhlasil s tím, že pohostí ve svém domě malou párty, na které se vybralo dalších USD od dalších 5 lidí. Během dvou let systematické práce stoupl počet dárců z 20 na 1000 a příjem stoupl z 300 USD na USD. Každý dárce byl požádán o další jména. Díky personalisovaným dopisům dosáhla organizace response rate 7,5%. Více než 100 dárců dává 250 USD a více.

62 2 kategorie Tito lidé nejsou loajální k vaší organizaci, ale spíše k tématu Mohou vám otevírat dveře k dalším komunitám, skupinám lidí, pozvat vás na večírek, atp. Zkuste to. Nepřenášejte je do 1. seznamu.

63 3. kategorie Lidé, kteří od vás měli příjem Prodejci, pronajímatelé, majitelé restaurací, Ti, kdo dostávali zajímavé informace Klienti Mohou drobně přispět Pomáhat získat od místních podnikatelů, profesních asociací Kupovat si vaše služby

64 Trvalá změna kursu Databáze dárců Široká základna Sledování čísel

65 Správná čísla Dopis: lidem, kteří dávají na podobné věci, neosobní: 1%. Dopis 1st class, blíže k organizaci: až 3%, ale plánujte jen 1-2% E-news-letter no data Telefon: lidé dávající na podobnou věc: 5% Telefon: bližší 5-10% Ode dveří ke dveřím: 12%

66 Správná čísla - pokračování Osobní jednání: s někým, koho známe: 50% Web: nejsou data, ale je to velmi důležité a nadějné, investujme do toho. Mimořádné dary od stávajících dárců: 10-15%

67 Conversion, Retention Conversion rate: 40% těch, kdo dali poprvé, by měli dát podruhé. Retention, procento dárců, kteří darují potřetí: 70-80% Major donor retention rate: 80% Tzn. máme-li dárců, musíme jich ročně získat 500 nových. Máme-li větší retenion rate, může to být tím, že celkový počet dárců je moc malý.

68 Zvyšování daru 50% z oslovených (osobně nebo písemně) by mělo souhlasit s navýšením.

69 Co se nikdy nezmění Lidé dávají dary, když jsou o to požádáni. Jakmile darují, musíme jim poděkovat. Jakmile jsme jim poděkovali, jsou připraveni být požádáni znovu o víc nebo pomoci jiným způsobem. 7 z 10 dospělých lidí dává. Dají buď vaší organizaci, nebo jiné, ale dají. Vaším úkolem je být na jejich seznamu.

70 Všechno se pojí k poslání Abychom si udrželi dárce a přilákali nové, musíme se držet svého poslání. Máme-li se držet poslání, potřebujeme do FR zapojit větší tým, než jen pár zaměstnanců a členů SR.

71 Závěry Tato doba je zvláštní a těžká na získávání peněz; řada organizací ji nepřežije. Vaše organizace přežít může může dokonce růst. Využijte situace a učiňte změny, které potřebujete udělat. Nejen že krizi přežijete, ale obrníte se proti všem dalším. Můžete přežít a růst, když neobětujete to, za co bojujete.

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Obsah modulu Co je to fundraising? Pyramida dárců aneb jak to funguje Fundraisingové

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING 8-9 Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 Cíl kurzu: PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING - Základy projektového řízení - v kontextu veřejného sektoru (nezisk.

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem 14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem Bez znalostí a informací se podnikatelé a firmy často pouštějí do mnoha marketingových činností. Ty jim nakonec více škodí, než

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU. Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011

FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU. Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011 FUNDRAISERŮV PRŮVODCE PO INTERNETU Jitka Nesrstová, Sdružení VIA, 14.10.2011 Proč na internetu záleží? Protože: Online dárcovství každým rokem výrazně roste 65% dárců využilo informace z internetu před

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunikace se zákazníkem PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Efektivní způsoby komunikace se zákazníkem (email, telefon, osobní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Identifikace organizace

Identifikace organizace Číslo žádosti (vyplní nadace) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU, Nadačního fondu FRAGILIS se sídlem Na Pomezí 19, 15000 Praha 5, Česká Republika, zapsaném v nadačním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Svéprávnost od roku 2014

Svéprávnost od roku 2014 Svéprávnost od roku 2014 Základní informace Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. přinese od roku 2014 změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Jak napsat úspěšný projekt

Jak napsat úspěšný projekt Jak napsat úspěšný projekt PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokrytí běžných činností procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: - vyřešení absence něčeho

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Podpora veřejně prospěšných aktivit

Podpora veřejně prospěšných aktivit Podpora veřejně prospěšných aktivit Podporujete finančně různé veřejně prospěšné aktivity? Pouze 11 % lidí ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu. Pravidelně nebo příležitostně

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

Navštěvujete živá operní představení? Kolikrát do roka? Navštěvujete přímé přenosy oper v kinech? Kolikrát do roka? A ve kterých kinech?

Navštěvujete živá operní představení? Kolikrát do roka? Navštěvujete přímé přenosy oper v kinech? Kolikrát do roka? A ve kterých kinech? Přílohy 1. Dotazník se seznamem otázek pro diváky Úvodní otázky Navštěvujete živá operní představení? Kolikrát do roka? Navštěvujete přímé přenosy oper v kinech? Kolikrát do roka? A ve kterých kinech?

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 /

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 / Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice 3 OBSAH Dobrovolník... 4 Hledáme

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO. Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2

Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO. Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Název oblasti Název podoblasti 1 Kultura, sport a volný čas Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2 Základní vzdělávání Vzdělávání a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5)

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 311 FINANCIAL CRISIS D1.

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 Rezervace v hotelech v Rio de Janeiro na Nový rok už jsou ve výši 85% kapacity Rezervace v hotelech v Riu na Silvestra

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍ EFEKTIVITA Ing. Miloš Paleček (Brno) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OBSAH Část 1: Motivace ke změně v osobní efektivitě - Najdi

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Mobil. Telefon. Pro který spojený kraj je projekt určen. (podtrhněte) Výše požadovaného grantu: Kč Kč Kč

Mobil. Telefon. Pro který spojený kraj je projekt určen. (podtrhněte) Výše požadovaného grantu: Kč Kč Kč R E G I O N Á L N Í G R A N T Y 2 0 0 9 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O GRANT Vyplní zástupce Nadace O2: Pořadové číslo: Vyplní žadatel: Název projektu Název organizace Město Ulice a ČP PSČ Telefon Fax e-mail www IČO

Více

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny:

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: Problémy, které má změna řešit Postavení oddílů s právní subjektivitou Nové typy členství Poslání zaměření a hodnoty Propojenost poslání a vize s cíli a

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více