NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NORMY & SMĚRNICE obchodního chování"

Transkript

1 NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

2 Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot mezi nimi je integrita, kterou pojímáme následujícím způsobem: Jsme čestní, přímí a etičtí ve všech našich jednáních se zákazníky, dodavateli a smluvními partnety a mezi sebou navzájem. Pracujeme na vybudování důvěry mezi sebou navzájem a přísně dodržujeme zákony, kterými se řídí naše podnikání, nejen jako právní závazek, ale protože je to správné. Tento dokument obsahuje zásady a normy chování, u nichž očekáváme, že je každý ve společnosti Sun Chemical přijme za své a bude je zajišťovat. Věnujte prosím čas přečtení a pochopení těchto norem a směrnic. Potřebujete-li více informací nebo máte-li otázku ohledně toho, co představuje správné chování v určité situaci, rozhodně ji vzneste uvnitř vaší organizace a zeptejte se svého vedoucího. Nebo nás kontaktujte přímo, pokud máte pocit, že určitý problém nemůžete nadnést místně. Dostáváte více než jen jednoduchá tvrzení o naší etice. Každý den držíte ve vašich rukou pověst celé společnosti. Jako u zástupce společnosti Sun Chemical se vaše obchodní rozhodnutí a chování odrážejí na vašich spolupracovnících a v celé společnosti, a proto musejí být v tomto směru bezchybná. Pokud si soustavně volíme správnou cestu, můžeme očekávat, že naše společnost bude i nadále známa svojí pověstí a čestností, integritou a férovým jednáním. Společnost Sun Chemical nemůže být úspěšná bez institucionalizovaného procesu toho, jak dělat správné věci. Budeme úspěšní tím, že budeme společností známou svojí integritou. Rudi Lenz Prezident & GŘ (CEO) James R. Van Horn První viceprezident a hlavní právník 1

3 Normy a směrnice obchodního chování Obsah Strana 1 Strana 3 Strana 5 Strana 8 Strana 10 Strana 14 Strana 15 Strana 21 Strana 24 Strana 25 Několik slov o obchodním chováni Naše hodnoty Jaké jsou základy etiky obchodního chování? Vaše práva jako zaměstnance: Respekt, důstojnost a soukromí Vaše odpovědnost při snaze vyhýbat se potenciálním konfliktům zájmů a chránit majetek společnosti Sun Chemical Politika boje proti korupci a úplatkům Vaše vztahy se zákazníky, dodavateli a vnějšími stranami Vaše vztahy s vládami Nedovolené obchodování akciemi prováděné zaměstnanci Kde najít informace (seznam) 2

4 Naše hodnoty Zaujetí pro vynikající výsledky. Jsme motivováni pocitem hrdosti, abychom splňovali nejvyšší standardy a byli nejlepší v tom, co děláme. Jsme iniciativní a snažíme se o kontinuální zlepšování kvality a věříme, že zaujetí pro učení se a růst je klíčem k vynikajícím výsledkům. Jsme oddání sledování našich cílů s nadšením, neúprosným a rozhodným smyslem pro naléhavost a s postojem vítěze. Integrita. Jsme čestní, přímí a etičtí ve všech našich jednáních se zákazníky, s dodavateli a smluvními partnery, a mezi sebou navzájem. Spolupracujeme na budování důvěry navzájem a přísně dodržujeme zákony řídící naše podnikání, nejen jako právní povinnost, ale protože je to správné. Inovace. Trvale se snažíme o špičková řešení, která přidávají hodnotu pro naše zákazníky. Podporujeme kreativitu, strategické myšlení a vytrvalost našich zaměstnanců při vyvíjení těchto řešení. Snažíme se o trvalý postup dopředu adaptací současných procesů, a také skrze výzkum a vývoj. Učíme se z našich chyb i z našich úspěchů. Zodpovědnost. Individuálně i jako společnost přijímáme plnou zodpovědnost za náš výkon a hlásíme se k našim výsledkům práce, ať už je to v kanceláři, v laboratoři nebo v továrně. Uznáváme naši zodpovědnost za konečný výsledek toho, co děláme a uznáváme, že náš výkon má přímý dopad na úspěch našich spolupracovníků, našich zákazníků a naší společnosti. Týmová práce. Věříme v neomezené možnosti úsilí ve spolupráci. Dosahujeme vynikajících výsledků tím, že stavíme kolektivní cíle nad osobní zájmy. Motivujeme se a podporujeme se navzájem a podporujeme smysluplnou spolupráci mezi kolegy z různých prostředí a oborů. Respektujeme individuální rozdíly, ceníme si různosti a sdílíme naše znalosti s lidmi po celé společnosti. Respekt individuality. Věříme v důstojnost, hodnotu a kreativní potenciál všech lidí. Uznáváme potřebu rovnováhy mezi prací a životem a chováme se ke všem zaměstnancům férově a konzistentně. Odměňujeme a poskytujeme uznání dobrým výkonům, ceníme si odbornosti a aktivně vyhledáváme zapojení zaměstnanců a jejich příspěvky ke společnému dílu. Investujeme do osobního růstu a rozvoje a nabízíme našim zaměstnancům prostředí, kde všichni mohou mít vliv na výsledek a kde mohou najít naplnění. Schopnost vést. Jsme dlouhodobým partnerem a globálním lídrem v našem odvětví. Trvale se snažíme o to, abychom byli nejlepší v tom, co děláme a to jako společnost i jako jednotlivci. Vítáme vlastnosti, které souvisejí se schopností vést kompetenci, důvěru a zaujetí pro překonávání očekávání, a inspirujeme druhé k tomu, aby dělali totéž. Poskytujeme našim zákazníkům výrobky a služby nejvyšší kvality. Loajalita. Cítíme se spojeni se společností a prokazujeme oddanost a obětavost pro naše zákazníky a jeden k druhému. Sdílíme velkoryse naše znalosti, nabízíme naše nejlepší rady a podporu kolegům. Pracujeme na problémech s otevřeností a nezaujatostí. Jsme hrdí na to, že jsme součástí společnosti Sun Chemical a osobně nám na tom záleží. Věříme, že jsme v tomto úsilí společně dlouhodobě. Odvaha. Ceníme si a podporujeme inovaci a schopnost brát na sebe rizika na všech úrovních. Vítězně se potýkáme s měnícím se prostředím a spolupracujeme na tom, abychom překonali bariéry k úspěchu, zatímco zůstáváme flexibilní a přizpůsobiví. I když naše dynamické prostředí často volá po rychlých reakcích a výrazných činech, nebojíme se brát iniciativu do vlastních rukou ani dělat chyby, protože víme, že metoda pokusu a omylu je integrální součástí procesu učení se. 3

5 Zaměření na zákazníka. Náš cíl je jednoduchý poskytovat každému zákazníkovi, jak interně tak externě, výrobky a služby nesmlouvavé kvality bez omylů, včas, pokaždé. Řídíme naše aktivity tak, abychom podpořili a maximalizovali hodnotu pro naše zákazníky. Děláme to tak, že předvídáme jejich potřeby, přesahujeme jejich očekávání a trvale se snažíme o vylepšování. Komunikace. Podporujeme a povzbuzujeme otevřenou komunikaci a smysluplnou spolupráci mezi kolegy z různých prostředí a oborů. Udržujeme svoji plnou informovanost a zapojení do podnikových činností. Sdílíme volně informace, věříme v ducha spolupráce našich spolupracovníků. Věříme ve svobodnou a čestnou výměnu názorů jak uvnitř, tak i navenek. Duch komunity. Věříme v udržování pracovních prostředí, v nichž si ceníme zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a sousedů. Vyvíjíme pouze výrobky, které mohou být vyráběny, používány a vyřazovány ekologicky zodpovědným způsobem. Zachováváme zdroje. Povzbuzujeme naše zaměstnance k tomu, aby přijímali aktivní roli v komunitách, v nichž žijeme a pracujeme. 4

6 Jaké jsou základy etiky obchodního chování? Jako zaměstnanec společnosti Sun Chemical jste povinnen/povinna vědět a fungovat v rámci kodexu chování, který je v souladu s našimi hodnotami. Nikdo od vás neočekává, že jste právní expert. Proto je třeba se soustředit na to, jak dělat správné věci. Směrnice jako tato knížečka jsou důležité při rozvíjení společné sestavy hodnot, podle nichž je třeba vést naše podnikání ve společnosti Sun Chemical. Zde je souhrn norem, u nichž se očekává, že se bude podle nich chovat každý ve společnosti Sun Chemical: Dodržujte všechny příslušné zákony, jimiž se řídí naše podnikání. Snažte se být čestní, féroví a důvěryhodní ve všem, co děláte. Vyhýbejte se všem konfliktům zájmů mezi vaší prací a osobním životem. Ceňte si různorodosti tím, že budete zachovávat férové postupy v zaměstnání se všemi spolupracovníky. Snažte se vytvářet bezpečné pracoviště a chránit životní prostředí. Respektujte práva, důstojnost a soukromí spolupracovníků a jiných jednotlivců, s nimiž jednáte jménem společnosti. Zajistěte, aby naše pracovní prostředí byla založena na nepřítomnosti obtěžování a diskriminace ve všech jejich formách. Chraňte vlastnické a důvěrné informace společnosti Sun Chemical před nesprávným prozrazením. Nepřijímejte žádné nesprávné platby, dárky nebo pozornosti od žádných zákazníků, dodavatelů, vládních úředníků nebo třetích stran, ani je těmto osobám nenabízejte. Nepřijímejte žádné důvěrné informace od jiné osoby nebo společnosti ani nepodepisujte smlouvy o důvěrnosti ve prospěch třetí strany bez správné autorizace a zhodnocení právníky. Nevstupujte do žádného smluvního závazku bez správné autorizace a zhodnocení právníky. Zajistěte, aby všechny finanční záznamy společnosti Sun Chemical byly přesné, úplné, plně odrážely popisovanou transakci a dodržovaly příslušné zákony a účetní předpisy. Zajistěte, aby vaše obchodní vztahy se zákazníky společnosti Sun Chemical, jejími dodavateli, konkurenty a vládami dodržovaly všechny příslušné zákony, včetně zákonů o konkurenci, protimonopolních zákonů, protikorupčních zákonů, zákonů o finančních transakcích, daňových a protiteroristických zákonů. Je to vše? Krátký souhrn na této straně neomezuje ani nevymezuje Normy a směrnice obchodního chování společnosti Sun Chemical. Je míněn pouze jako představení některých důležitých konceptů, které podporují hodnoty naší společnosti. Zdravý rozum a základní chápání právních a etických principů by mělo být vše, co potřebujete, abyste plnili vaši úlohu při udržování vysokého standardu chování a chránili pověst Společnosti. Prosím pročtěte si důkladně Normy a směrnice obchodního chování v této brožurce. Tato vysvětlení vám pomohou rozpoznat právní a etické problémy při jejich vzniku a pomohou vám je řešit. A co rozdíly mezi jednotlivými zeměmi? Jsme globální společností a proto máme sestavu globálních norem a směrnic. I když jsme se snažili nepřijímat tón soustředící se na zvyklosti USA nebo Evropské unie, jsou odkazy na zákony USA a EU nevyhnutelné, protože velký díl našeho podnikání zahrnuje transakce vztahující se k USA nebo EU. Společnost Sun Chemical si uvědomuje, že zákony se různí země od země a region od regionu a vyžaduje, aby zaměstnanci dodržovali zákony příslušné jejich vlastní lokalitě a transakcím, které provádějí. Avšak toto 5

7 je pouze minimální standard. Nakolik jsou Normy a směrnice obchodního chování přísnější než místní zákony, vyžaduje společnost Sun Chemical dodržování vyšších norem globálního obchodního chování, které jsou vyjádřeny v této brožurce. Tímto způsobem můžeme zajistit férové a důsledné zacházení s našimi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli po celém světě. Kdo musí dodržovat tyto směrnice? Tyto normy a směrnice platí pro všechny zaměstnance, úředníky, ředitele, zástupce, poradce a konzultanty společnosti Sun Chemical po celém světě, včetně všech provozních divizí nebo jednotek a také pro dceřiné společnosti ovládané skupinou Sun Chemical Group B.V. a její partnery ve společných podnicích, přes něž společnost vykonává manažerskou kontrolu, ať už jsou kdekoliv. Kdykoliv jsou v této brožurce použita slova společnost nebo Sun Chemical, znamenají nikoliv pouze naši skupinu společností a přidružených společností jako celek, ale také místní společnost, divizi nebo funkční jednotku, pro kterou pracujete. Normy a směrnice uvedené v této brožurce jsou vyjádřením zásad individuálního a obchodního chování a žádným způsobem netvoří jakákoliv smluvní nebo jiná práva vyplývající ze zaměstnání nebo jakékoliv zabezpečení pokračování zaměstnání vzhledem k tomu, že veškeré zaměstnávání, pokud není jinak specificky uvedeno písemnou smlouvou, je podle přání vypověditelné buď vámi nebo společností v kteroukoliv dobu, s důvodem nebo bez důvodu a s upozorněním nebo bez něj. Co představuje dodržování? Normy společnosti Sun Chemical pro podnikové chování odrážejí a požadují společnou odpovědnost společnosti a všech našich zaměstnanců při dodržování zákonů, kterými se řídí aktivity společnosti po celém světě, dodržování nejvyšších etických norem a jednání jako zodpovědní členové komunit, kde pracujeme. Tyto normy obchodního chování byly strukturovány tak, aby poskytly zaměstnancům společnosti Sun Chemical po celém světě informace potřebné pro plnění cílů a záměrů společnosti při pěstování celosvětových obchodních vztahů. Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za dodržování těchto norem, a také vládních zákonů a regulací, týkajících se aktivit společnosti a takových dalších zásad a postupů, které společnost ustanovila. Vedoucí jsou zodpovědní za zajištění toho, že všichni zaměstnanci v jejich skupině chápou a dodržují tyto normy. Úspěch společnosti při plnění jejich právních a etických závazků závisí na každém z nás a na našem zájmu o radu předtím, než se problémy objeví a na hlášení incidentů, které mohou porušit normy a směrnice obchodního chování. Nezáleží na tom, zda se zaměstnanec účastní nezákonného nebo neetického jednání proto, aby získal výhodu pro sebe a jiné, nebo zda se takto pokouší nesprávným způsobem získat výhodu pro společnost Sun Chemical. Jednoduše řečeno, neetické nebo nezákonné chování je na pracovišti Sun Chemical nepřijatelné. Co udělám, když zjistím možný problém s nedodržováním zásad a zákonů? V tomto případě jste vyzýváni, abyste učinili všechno pro zajištění toho, aby společnost i nadále dodržovala Normy a směrnice obchodního chování. V souladu s tím vás a všechny zaměstnance žádáme a podporujeme v tom, aby hlásili nedodržení zásad v oblasti bezpečnosti, zákona nebo zásad společnosti svému vedoucímu, hlavnímu právníkovi, finančnímu řediteli nebo generálnímu řediteli nebo na Linku etiky, aby byla provedena analýza situace a aby došlo k potřebné nápravě a k vyřešení jakýchkoliv problémů s dodržováním zásad a zákonů. Politikou společnosti Sun Chemical je podporovat a chránit jakoukoliv osobu, která učiní kroky v dobré víře pro nahlášení svého podezření na nedodržování zásad a zákonů. Veškerá hlášení týkající se možných nedodržování zákona nebo zásad společnosti budou férově a okamžitě zhodnocena a bude s nimi 6

8 zacházeno důvěrně do té míry, do jaké je to za daných okolností možné. Hlavní právník nebo jiný příslušný představitel společnosti bude koordinovat potřebné zhodnocení. Je důležité, aby osoba, která hlásí problém, NEPROVÁDĚLA svá vlastní šetření, protože může jít o složitou právní problematiku. A co spolupráce na jakémkoliv šetření? Od všech zaměstnanců se očekává, že budou spolupracovat na šetření jakéhokoliv údajného porušení zákonů a zásad. Pokud je zjištěno, že je potřebná náprava, společnost a její vyšší management rozhodne, jaké kroky by měly být podniknuty směrem k nápravě situace a prevenci jejího opětovného objevení. Kdo může zodpovědět moje dotazy? Tyto normy a směrnice nemohou poskytnout konečné odpovědi na všechny otázky, s nimiž se setkáte při práci pro společnost Sun Chemical. Proto musíme spoléhat na náš vlastní zdravý rozum a dobrý úsudek o tom, co se musí dodržovat z hlediska vysokých standardů společnosti Sun Chemical včetně toho, kdy je správné vyhledat pomoc ohledně správného způsobu chování. Pokud máte dotazy týkající se těchto norem a směrnic, příslušných zásad společnosti nebo postupů, nebo zákonů, podle nichž se řídí vaše aktivity pro společnost Sun Chemical, nebo pokud si myslíte, že potřebujete poradit s ohledem na právní nebo etickou otázku, měli byste se poradit se svým vedoucím nebo vaším místním generálním ředitelem. Pokud vám nebudou schopni pomoci, měli byste se obrátit na hlavního právníka, finančního ředitele (CFO), generálního ředitele (CEO) nebo Etickou linku. Veškerou korespondenci posílejte na adresu: Sun Chemical Corporation 35 Waterview Boulevard, Parsippany, NJ USA Eric R. Finkelman, General Counsel (hlavní právník) Tel: (973) Fax: (973) (důvěrné) Gerry Brady, finanční ředitelka (CFO) Tel: (973) Fax: (973) (důvěrné) Rudi Lenz, prezident a generální ředitel (CEO) Tel: (973) Fax: (973) (důvěrné) nebo se obraťte na Etickou linku 7

9 Vaše práva jako zaměstnance: Respekt, důstojnost a soukromí Jak se společnost Sun Chemical staví k rovným příležitostem? Společnost Sun Chemical uznává, že její největší síla je v talentu a schopnostech jejích lidí. Očekává se od nás, že budeme nést zodpovědnost za nejvyšší profesionální standardy se vzájemným respektem jako základem všech profesionálních vztahů. Důležitou součástí tohoto je neexistence diskriminace, strachu, obtěžování a dalších negativních společenských problémů. Proto je společnost Sun Chemical oddaná zajištění toho, že naši lidé mají natolik pozitivní a na nediskriminaci založené pracovní prostředí, jak je to jen možné. I když specifické programy oddělení lidských zdrojů a zásady se mohou lišit v podrobnostech podle divize, provozní jednotky, dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti, celkové cíle byly sestaveny tak, aby byly vodítkem při aktivitách společnosti ve vztazích mezi zaměstnanci. Mezi zásady společnosti patří: Poskytovat rovné příležitosti všem při náboru, najímání, rozvíjení, podpoře a odměňování bez ohledu na rasu, náboženství, pohlaví, barvu pleti, věk, rodinný stav, sexuální orientaci, fyzickou či mentální invaliditu, stav veterána nebo národní původ. Udržovat pracovní prostředí profesionální, bezpečné, omamných látek a bez diskriminace. Dávat uznání a odměňovat zaměstnance podle jejich výkonu a tak, aby získávali konkurenceschopný soubor výhod. Co je obtěžování? Politika společnosti Sun Chemical a zákony mnoha zemí zakazují všechny typy obtěžování, šikany, vyhrožování a odplaty na pracovišti nebo při jakékoliv činnosti, akci nebo setkání, týkající se společnosti nebo zaměstnání. Mezi zakázané praktiky patří (avšak neomezuje se jen na): Verbální obtěžování: nadávky, posměšky, hanlivé komentáře, hrozby nebo zastrašující vyjadřování etnické, rasové, náboženské nebo sexuální povahy. Vizuální obtěžování: Hanlivé, útočné, hrozící, ponižující psané, tištěné nebo elektronické materiály, gesta, obrázky nebo fyzické objekty, které jsou zobrazeny, posílány jiné osobě nebo učiněny dostupnými jiným na prohlížení, které jsou útočné, etnické, rasové, náboženské nebo sexuální povahy. Fyzické obtěžování: Nevítané doteky, šikanování, nebo fyzické střetávání se s osobou nebo s osobním majetkem této osoby. Sexuální obtěžování: Sexuální návrhy, ať už jsou vyprovokované nebo ne a bez ohledu na existenci implicitního nebo výslovného podmiňování zaměstnání, povýšení nebo jiné výhody nebo hrozby negativní změny v zaměstnání, budou-li tyto požadavky odmítnuty. Odplata: Negativní jednání proti zaměstnanci, který vznesl nárok nebo poskytl důkaz na podporu tvrzení o obtěžování. Se stížnostmi ohledně obtěžování byste se měli obracet na vašeho vedoucího, zástupce oddělení lidských zdrojů nebo právní oddělení společnosti Sun Chemical. Jaká je naše politika soukromí na pracovišti? Mezi zásady společnosti Sun Chemical patří dodržování příslušných právních požadavků týkajících se soukromí na pracovišti. Zaměstnanci a smluvní partneři by si však měli být vědomi toho, že mohou mít omezená práva na soukromí v oblasti jakýchkoliv informací nebo souboru udržovaného jimi nebo 8

10 společností v nebo na majetku společnosti Sun Chemical nebo vysílaného či ukládaného prostřednictvím počítačových systémů společnosti Sun Chemical, její hlasové pošty, u nebo jiných technických zdrojů, s výjimkou informací nebo souborů udržovaných oddělením lidských zdrojů společnosti nebo dle specifických regulací daných zákonem. Společnost může zrušit jakákoliv příslušná počítačová hesla pro účely kontroly, vyšetřování nebo prohledávání počítačových souborů zaměstnance nebo odeslaných dat, hlasové pošty nebo u nebo jakákoliv další média společnosti Sun Chemical, na nichž jsou uloženy nebo vysílány informace. (V Evropské unii chrání a kontrolují specifické zákony a směrnice to, co je považováno za osobní soukromé informace dokonce i v případě jejich uložení na počítačových systémech společnosti, a zásadou společnosti Sun Chemical je dodržovat takové zákony a směrnice.) Zákony o soukromí, vztahující se k osobním, neveřejným informacím zaměstnanců se významným způsobem mění v mnoha zemích v reakci na širokou dostupnost informací skrze elektronické a jiné prostředky komunikace. Zásadou společnosti Sun Chemical je dodržovat všechny zákony o soukromí a směrnice Evropské unie, týkající se neveřejných, osobně identifikovatelných informací vztahujících se k jejím zaměstnancům. Protože tyto zákony jsou složité, tato brožurka nemůže uvést podrobně všechny specifické postupy, které se od společnosti vyžadují. V obecnosti zásady společnosti Sun Chemical vyžadují: Písemné oznámení zaměstnanci a předem daný písemný souhlas, pokud společnost získává neveřejné, osobně identifikovatelné informace z jiného zdroje než od zaměstnance. Písemný souhlas zaměstnance před poskytnutím informací, pokud je navrhováno, aby neveřejné, osobně identifikovatelné informace o zaměstnanci byly sdíleny jakoukoliv třetí stranou. Jde o informace jiné než vyžadované zákonem pro sdílení, které jsou nutnou součástí administrativy společnosti v oblasti systémů zdravotního pojištění či penzijních systémů nebo jiných systémů či programů zaměstnaneckých výhod, udržovaných společností pro své zaměstnance nebo v jiných případech tak, jak je povoleno nebo vyžadováno zákonem. Informace o bývalých zaměstnancích budou zabezpečeny stejným způsobem jako informace týkající se současných zaměstnanců. Přístup k neveřejným, osobně identifikovatelným informacím je omezen na naše zaměstnance a poskytovatele služeb třetí strany, u nichž máme stanoveno, že potřebují znát tyto informace, aby správně spravovali systémy, programy, výhody a úkoly v oblasti lidských zdrojů, vztahující se na vaše zaměstnání u společnosti. 9

11 Vaše odpovědnost při snaze vyhýbat se potenciálním konfliktům zájmů a chránit majetek společnosti Sun Chemical Jako zaměstnanec společnosti Sun Chemical máte zodpovědost za vykonávání vašich povinností v souladu s nejlepšími zájmy společnosti Sun Chemical. Minimálně se musíte vyhýbat konfliktům zájmů, chránit důvěrné informace společnosti Sun Chemical před neautorizovaným použitím nebo poskytnutím, a dodržovat její zásady týkající se vašeho používání majetku společnosti a vaší interakce s jinými zaměstnanci. Co je konflikt zájmů? Konflikt zájmů vzniká v každé situaci, kde je potenciál pro dělení loajality mezi vaše osobní zájmy a/nebo zájmy třetí strany a vaše povinnosti vůči společnosti Sun Chemical. Jako typický příklad lze zmínit, že konflikty zájmů vznikají, když zaměstnanec používá svoje postavení ve společnosti na podporu osobního finančního zájmu nebo aby prováděl práci mimo společnost. Konflikt zájmů existuje, kdykoliv jsou soukromé aktivity nějaké osoby v nesouladu s obchodními zájmy společnosti. Aktivity, které jsou skutečnými konflikty zájmů, nejsou nikdy přijatelné. Aktivitám, které vypadají jako konflikt zájmů, je třeba se také vyhýbat. Mezi příklady konfliktu zájmů patří: Práce pro dva nebo více zaměstnavatelů ve stejnou dobu nebo osobní zisk z provádění jakékoliv práce pro vnější podnik ze ziskového sektoru nebo práce konzultanta, poradce, zaměstnance nebo ředitele pro vnější podnik ze ziskového sektoru, pokud to nebylo výslovně povoleno generálním ředitelem nebo finančním ředitelem. Osobní zisk z provádění jakékoliv práce pro kteréhokoliv konkurenta, dodavatele nebo zákazníka nebo práce konzultanta, poradce, zaměstnance nebo ředitele u kteréhokoliv konkurenta, dodavatele nebo zákazníka. Prodej jakýchkoliv výrobků nebo služeb, které konkurují nebo jsou podobné výrobkům nebo službám společnosti Sun Chemical. Provozování vnějšího podnikání v ziskovém sektoru, není-li to výslovně povoleno písemnou formou generálním ředitelem nebo finančním ředitelem. Používání zařízení společnosti Sun Chemical, jejích aktiv nebo pracovní doby pro zabývání se aktivitami netýkajícími se společnosti Sun Chemical, pokud to není výslovně povoleno písemnou formou generálním ředitelem nebo finančním ředitelem. Zabývání se jakoukoliv finanční transakcí nebo vlastnění či ovládání jakéhokoliv finančního podílu u kteréhokoliv konkurenta, zákazníka nebo dodavatele, v jiném případě než když jde o vlastnictví méně než 5% podílu v jakékoliv společnosti, jejíž akcie jsou veřejně obchodované na národní burze. Využívání osobních výhod z obchodních příležitostí, které po právu patří společnosti. Zabývání se obchodními transakcemi se společností pro osobní výhody nebo zisk, přímo či nepřímo, u vás nebo jakéhokoliv domácího partnera či člena rodiny bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele nebo finančního ředitele. Najímání členů rodiny nebo domácího partnera nebo účast členů rodiny nebo domácího partnera v provozu podniku, který řídíte, kromě případů schválených generálním ředitelem nebo finančním ředitelem. Zaměstnanecké vztahy existující před 1. říjnem 2002 mají výjimku, za předpokladu, že existence takového vztahu byla hlášena generálnímu řediteli před 1. prosincem

12 Přijetí odměny nebo čehokoliv majícího větší hodnotu od třetích stran za služby, které poskytujete jménem společnosti Sun. Přijetí odměny nebo čehokoliv majícího větší hodnotu od třetích stran, které mají obchodní vztah se společností Sun Chemical nebo u nichž je takový vztah navrhován. Zaměstnanec porušující tyto zásady týkající se konfliktu zájmů může být vystaven disciplinárnímu řízení, včetně ukončení zaměstnání a jiných postupů. V případě, že vznikne otázka ohledně možného konfliktu zájmů, zaměstnanec by měl předtím, než se bude zabývat aktivitou, u níž existují pochybnosti předat relevantní fakta hlavnímu právníkovi, aby tento stanovil, zda existuje potenciální konflikt zájmů v souvislosti s touto činností. Jak bych měl/-a chránit důvěrné informace společnosti Sun Chemical? Vlastnické a důvěrné informace společnosti jsou jedním z jejích nejcennějších aktiv. Jakékoliv informace týkající se společnosti, jejích výrobků, plánů nebo obchodů, které nejsou všeobecně volně dostupné veřejnosti, jsou důvěrné. Nesprávné nebo neautorizované poskytnutí těchto informací může značně poškodit konkurenceschopnost společnosti Sun Chemical a znehodnotit cenná aktiva. Nesprávné poskytnutí nebo použití těchto informací může dokonce představovat trestný čin a osoba, která toto učinila, může být vystavena pokutě, žalobě a možnému uvěznění. Společnost Sun Chemical od vás požaduje, abyste souhlasili s ochranou jakýchkoliv důvěrných informací a neposkytovali takové informace jakékoliv třetí straně ani je nepoužívali pro osobní zisk nebo v konkurenci se společností (kromě případů, které mohou být specificky povolené předchozím písemným souhlasem a přisvědčením ze strany společnosti.) Toto platí nejen v případě, že jste zaměstnanec, ale i poté, co zaměstnání u společnosti Sun Chemical skončí. Kromě toho, jakákoliv práce, informace nebo vynález, vyvinutý zaměstnanci v rámci jejich zaměstnání ve společnosti, patří společnosti Sun Chemical. Všechny produkty takové práce musejí být ihned poskytnuty a předány společnosti. Jako zaměstnanec jste zodpovědný/-á za integritu a ochranu všech obchodních informací, včetně vašich elektronických záznamů a hlasové pošty. Musíte učinit kroky na ochranu informací, které vám byly svěřeny. Například, nesmíte dělat nevhodné modifikace informací nebo informace zničit, deformovat nebo zveřejňovat. Seznamy zákazníků, záznamy o majetku a jiné obchodní informace, i když jsou sestaveny z veřejných zdrojů, jsou majetkem společnosti a nemohou být brány nebo používány pro osobní prospěch. Vlastnické informace společnosti musejí být označeny jako důvěrné a přístup k takovým informacím musí být omezen na osoby, které mají potřebu znát takové informace. Jste zodpovědni za zajištění toho, že všechny důvěrné informace společnosti jsou správně zabezpečeny nebo elektronicky chráněny, aby nebyly dostupné osobám, které k nim nemají autorizovaný přístup. Musíte se mít na pozoru před nedbalým zveřejněním elektronickými prostředky prostřednictvím použití bezdrátových nebo mobilních komunikačních přístrojů, které nejsou chráněny proti odposlouchávání. Vnitřní záznamy a obchodní informace společnosti jsou důvěrné. Zaměstnanci mohou mít přístup pouze k souborům nebo programům, ať už v počítačové formě nebo nikoliv, do nichž mají povolení vstupovat. Zaměstnanci s jedinečným nebo zvláštním přístupem do elektronických a ových záznamů nebudou vstupovat do takových záznamů mimo běžný průběh podpůrných operací nebo administrace těchto systémů, bez správné autorizace. Neautorizované prohlížení, duplikace, rozšiřování, odstraňování, poškozování nebo provádění změn souborů, hesel, počítačových systémů nebo programů, nebo nesprávné používání informací získaných neautorizovanými prostředky, mohou být důvodem pro disciplinární řízení, až po a včetně ukončení zaměstnání. Jak bych měl/-a používat aktiva společnosti? Získávat a udržovat aktiva společnosti Sun Chemical je nákladné. Od zaměstnanců se požaduje, aby používali tato aktiva jen pro jejich zamýšlený účel a chránili a udržovali jejich hodnotu a užitečnost. 11

13 Nesprávné používání, zneužití nebo ničení majetku společnosti je vážným porušením vaší povinnosti používat majetek společnosti zodpovědným způsobem pouze pro obchodní účely. Stroje, mobilní telefony, zařízení, počítače, elektronické přístroje, vozidla a jiný majetek společnosti, svěřený zaměstnancům pro používání v jejich zaměstnání, musí být používán v souladu se všemi příslušnými pravidly, regulacemi a zabezpečeními, kterými se řídí jejich provoz. Společnost Sun Chemical má internetové a další informační služby na podporu rozvoje našich obchodních cílů a záměrů. Společnost podporuje používání internetu jako nástroje pro obchod a učení se. Občasný krátký přístup na internet je přijatelný pro vaše vzdělávání, rozvoj nebo školení, které 1.) prospívá společnosti, a 2.) umožňuje vám být efektivnější při práci tím, že zlepší pracovní/osobní aktivity. Avšak v každý čas, během práce a po práci, je přísně zakázáno používání internetových služeb nebo zařízení poskytnutých společností pro přístup na internetové stránky, které jsou určeny pro osobní zábavu, osobní zisk nebo jiné osobní použití, nebo které porušují zásady společnosti Sun Chemical v oblasti sexuálního obtěžování nebo jiné zásady. Sun Chemical má určitá práva monitorovat a činit záznamy o internetové a e- mailové aktivitě, blokovat nepřístojné, nezákonné a k obchodní činnosti se nevztahující stránky, aby zajistila dodržování zásad společnosti, nebo odepírat či omezovat přístup k internetu. Pokud si uživatel internetu není jistý, zda internetová stránka porušuje zásady společnosti nebo zákon, měl by se obrátit na právníka společnosti Sun Chemical. Zaměstnanci společnosti Sun Chemical používají softwarové programy pro zpracování textů, finanční výkaznictví, management dat a mnohé další aplikace. Většina softwarových produktů koupených společností je pokryta některou formou licenční dohody, která popisuje podmínky, okolnosti a povolené způsoby používání. Mezi zásady společnosti Sun Chemical patří respektování zákonů o autorských právech a dodržování podmínek jakékoliv licenční dohody. Mezinárodní zákony o autorských právech ukládají tresty občanského a trestního charakteru za nezákonné rozmnožování a používání licencovaného softwaru. Každý uživatel si musí být vědom omezení používání softwaru a musí tato omezení dodržovat. Pokud máte specifická znepokojení ohledně těchto záležitostí, měli byste kontaktovat vašeho místního zástupce oddělení IT systémů a získat od něj více informací. Jaké jsou zásady společnosti Sun Chemical v oblasti u, telefonů a internetu? Internetová aktivita a používání mobilního telefonu nebo jiného bezdrátového média má být považováno za veřejné a uživatelé musejí podle toho provádět své aktivity příslušným způsobem. Posílání ů po internetu s důvěrným nebo vlastnickým obsahem vyžaduje zašifrování všech citlivých informací tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Internetové ové systémy pod kontrolou společnosti mohou být používány pro určité důvěrné záležitosti v souladu se zásadami společnosti v oblasti u a internetu. U citlivých, důvěrných sdělení je před odesláním vyžadováno potvrzení adresy zamýšleného příjemce. Elektronická komunikační média lze použít pro komunikaci a výměnu informací, pokud jsou při používání dodrženy všechny příslušné zákony, regulace a zásady společnosti, včetně těch, které: řídí vývoz a dovoz technologií, softwaru a dat. řídí přenos dat přes národní hranice, zvláště osobních dat týkajících se jednotlivců, která jsou kryta zákonem o ochraně soukromí. se vztahují k zákonům o autorských právech, obchodních známkách a reklamě. regulují interní použití ve společnosti, jak je to uvedeno v zásadách společnosti Sun Chemical týkajících se u a internetu. 12

14 Nedodržení těchto příslušných zákonů a zásad může ohrozit schopnost společnosti volně provozovat její obchody za použití elektronických médií. Proto je důležité, abyste chránili tato aktiva správným používáním. Chcete-li získat kopii zásad používání komunikačních systémů společnosti Sun Chemical, kontaktujte prosím zástupce vašeho oddělení lidských zdrojů nebo Oddělení podpory IT. Kromě toho byste si měli být vědomi, že veškerá elektronická komunikace a/nebo komunikace hlasovou poštou, používaná při podnikání společnosti, se považuje za záznamy a majetek společnosti. V závislosti na příslušných zákonech o soukromí a na tom, jak je to ještě konkrétněji uvedeno v oddílu nazvaném Vaše práva zaměstnance, společnost si vyhrazuje právo monitorovat a kdykoliv mít přístup k obsahu zpráv a jiných vytvořených materiálů a dat, poslaných nebo přijatých přes její systémy. 13

15 Politika boje proti korupci a úplatkům Společnost Sun Chemical chová vůči úplatkářství a korupci minimální toleranci. Naší politikou je dodržování všech platných zákonů v jurisdikcích, v nichž podnikáme. Politika boje proti korupci a úplatkům společnosti Sun Chemical se vztahuje na obchodní smlouvy a transakce ve všech zemích, v nichž operujeme. Je dodržována bez výhrad. Společnost Sun Chemical nebude tolerovat, pokud se její ředitelé, manageři, zaměstnanci, agenti nebo dodavatelé do korupce nebo úplatkářství zapletou ať už přímo, nebo nepřímo. Společnost Sun Chemical a její vedení jsou připraveni raději se vzdát kontraktů nebo obchodních příležitostí, než aby platili úplatky, firemní politikou potom je ke stejnému chování pobízet své zaměstnance. Co je úplatkářství? Úplatkářství je definováno jako: nabízení, slibování nebo předávání; nebo vyžadování, odsouhlasení přijetí nebo přijetí: jakékoli finanční nebo jiné výhody jakékoli jiné fyzické nebo právnické osobě (ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru) která má v úmyslu takové nevhodné chování způsobit prostřednictvím jiné osoby v příslušné funkci nebo aktivitě nebo která chce takové nevhodné chování odměnit. Nevhodným chováním se rozumí takové chování, které se rovná zpochybnění předpokladu, že některá z osob bude jednat v dobré víře, nestranně nebo v souladu s nějakou důvěryhodnou pozicí. Některé příklady podplácení Definice podplácení je velmi široká a není omezena jen na platby v hotovosti. Podplácení mohou představovat následující příklady: platba nebo dar zákazníkovi v očekávání nebo naději, že taková výhoda pomůže společnosti Sun vyhrát nějaký tendr; jakákoli forma platba (bez ohledu na to, jak je malá) nějakému veřejnému činiteli za účelem urychlení vydání nějakého povolení, s výjimkou tehdy, pokud příslušný zákon takovou platbu výslovně povoluje pro správné provedení funkce. 14

16 Vaše vztahy se zákazníky, dodavateli a vnějšími stranami Jaké jsou zásady vyměňování dárků a navštěvování akcí s třetími stranami? U osob a společností, které spolu obchodují, je obvyklé, že si vyměňují drobné dárky, platí si navzájem za obchodní obědy či večeře a poskytují si navzájem zábavu. Přiměřenost této výměny (dárku, oběda či večeře nebo nějaké formy zábavy jako je návštěva divadelního představení nebo sportovní akce) závisí na okolnostech a zvycích podle toho, kde se tato osoba nachází. Ve všeobecnosti je přijímání takových propagačních položek nebo jejich poskytování přijatelné do té míry, jak je uvedeno níže. Dávání: Jaká jsou pravidla dávání darů nebo podpory obchodování se zákazníky nebo dalšími třetími stranami? Společností podporované akce, určené na podporu obchodů společnosti nebo ty, které zahrnují v určitý čas malou skupinu lidí, jsou přijatelné. Některé akce, jako jsou výlety, sportovní akce, dovolené, dary a podpora prodeje, mohou být účinnými metodami podpory podnikání společnosti, pokud jsou dělány správně. Je velmi cenné budovat silné vztahy s třetími stranami, a správně vedené aktivity na podporu těchto vztahů nám v tomto směru pomáhají. Tyto směrnice zajišťují transparentnost a přiměřenost v tomto procesu. V kontrastu s tím se poskytování jakýchkoliv půjček, úvěrů, provizí, plateb, služeb zdarma nebo předmětů větší hodnoty jakémukoliv subjektu nebo osobě, která obchoduje nebo chce obchodovat se společností, považuje za obchodní korupci a není dovoleno. Pro zajištění dodržování předpisů, zásad a zákonů společnost proto zakazuje platby nebo dávání darů, služeb či věcí na podporu prodeje přímo nebo nepřímo přes zástupce nebo třetí strany, větší hodnoty (definované jako 300 USD nebo více) dodavatelům, zákazníkům, potenciálním zákazníkům nebo jejich zástupcům, zaměstnancům, příbuzným nebo zmocněncům. Je možné získat výjimky, ale tyto vyžadují předchozí písemné povolení ze strany hlavního právníka, generálního ředitele nebo finančního ředitele. Hotovosti nebo ekvivalentům hotovosti jako dárků je třeba se vždy vyhýbat. Společnost také zakazuje poskytování jakékoliv hotovosti nebo ekvivalentů hotovosti nebo štědrých darů nebo zábavy (jako jsou placené dovolené, šperky, drahé sportovní vybavení, ubytování zdarma nebo přepravu) nebo jiných položek nebo služeb značné hodnoty jakékoliv třetí straně, pokud nebude získáno písemné povolení ze strany hlavního právníka, generálního ředitele nebo finančního ředitele. Přijímání: Jaká jsou pravidla pro přijímání darů nebo předmětů na podporu prodeje od dodavatelů nebo jiných třetích stran? Společnost přísně zakazuje akceptaci nebo přijímání přímo či nepřímo jakýmkoliv zaměstnancem, zástupcem, poradcem nebo konzultantem společnosti Sun Chemical jakéhokoliv daru, odměny nebo služby o hodnotě větší než drobné (50 USD nebo více) od dodavatelů, potenciálních dodavatelů, zákazníků, potenciálních zákazníků společnosti nebo jejich zástupců, zaměstnanců, příbuzných nebo zmocněnců. Schválení je třeba získat od hlavního právníka, generálního ředitele nebo finančního ředitele pro přijetí jakékoliv položky nebo služby, která má vyšší hodnotu než 50 USD. Žádný zaměstnanec společnosti Sun Chemical není oprávněn přijímat hotovost nebo jakoukoliv další hodnotnou věc, z jakéhokoliv důvodu, od třetí strany, nesoucí v sobě výslovný nebo implicitní závazek, že společnost Sun Chemical zahájí nebo bude udržovat obchodní vztah s touto osobou nebo přidruženou osobou této osoby. Obědy či večeře mírné a přiměřené povahy mohou být přijímány zaměstnanci společnosti Sun Chemical od podniků nebo osob, které s námi obchodují nebo se s námi chystají obchodovat, pokud je to činěno pouze pro pohodlí nedělení výdajů, a úmyslem je vyrovnání recipročních akcí podobné povahy placených 15

17 společností Sun Chemical. Navštěvování nebo účast na výletech, sportovních akcích, zábavních akcích a dalších podobných aktivitách podporovaných dodavateli, potenciálními dodavateli, poskytovateli služeb, potenciálními poskytovateli služeb a jinými třetími stranami, mohou být přijímány, pokud takové akce mají vztah k rozvoji vzájemných obchodních vztahů mezi stranami. Bez písemného schválení hlavním právníkem, generálním ředitelem nebo finančním ředitelem nesmějí zaměstnanci společnosti Sun Chemical přijímat dopravu zdarma, ubytování zdarma, hotelové pokoje nebo placené výlety ve spojení s obchodními setkáními, semináři nebo jinými akcemi podporovanými nebo navštěvovanými současnými nebo potenciálními dodavateli, současnými nebo potenciálními zákazníky nebo jejich zástupci, zaměstnanci, příbuznými nebo zmocněnci. Mezi zásady společnosti Sun Chemical patří, že její zaměstnanci musejí vždy platit své výdaje za cesty nebo bydlení či hotelové náklady. Pokud má akce hodnotu pro společnost, vaše výdaje musejí být placeny společností Sun Chemical, pokud není dán souhlas ze strany hlavního právníka, generálního ředitele nebo finančního ředitele. Budování našich vztahů s třetími stranami je velmi podporováno, a tato zásada má zajistit, abychom zprůhlednili čistý přínos tím, že propojíme náklady s našimi aktivitami. Jak mám nakládat s obchodními restrikcemi? Schopnost společností z USA a EU a jejich mezinárodních poboček a přidružených společností obchodovat na světovém trhu je omezena regulacemi, které vydává federální vláda USA a úřady EU. Například společnosti z USA; neamerické společnosti, jejímiž manažery nebo členy představenstva nebo řediteli jsou občané USA; a všechny společnosti, které používají suroviny nebo prodávají výrobky z USA, mají zakázáno účastnit se na hospodářských bojkotech, namířených proti přátelským zemím nebo obchodovat s určitými společnostmi, které by mohly prodávat výrobky společnosti Sun Chemical do embargovaných zemí. A co zákony proti bojkotu? Zákony proti bojkotu mají za cíl zabránit společnostem podporovat bojkot, uvalený jednou zemí proti jiné. Mnohé země, v nichž společnost Sun Chemical podniká, mají takové zákony. Vláda USA a evropské vlády mají přísné zákony, které regulují tyto záležitosti. Tyto zákony zakazují společnosti nebo kterémukoliv jejímu zaměstnanci spolupracovat na neschválených bojkotech tím, že budou odmítat s kýmkoliv obchodovat v závislosti na rase, náboženství nebo národním původu NEBO poskytovat informace o těchto záležitostech zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům. Tyto zákony také zakazují poskytování informací o vztazích, které společnost může mít s bojkotovanou zemí. Podle těchto regulací musejí být požadavky účasti na bojkotu okamžitě hlášeny příslušným vládním dozorčím agenturám. Tyto požadavky se mohou potenciálně nacházet v téměř každém obchodním dokumentu, včetně smluv, požadavků na cenovou nabídku, akreditivů, objednávek a dotazníků, které se snaží získat informace o potenciálních dodavatelích. Měli byste být ostražití vůči ustanovením, která zakazují dovoz zboží z určitých zemí nebo která vyžadují posílání zboží na lodích, které jsou schopny vstupovat do přístavů určitých zemí. Pokud jakýkoliv dokument obsahuje jazyk, o němž si myslíte, že by mohl mít vztah k bojkotu, okamžitě se obraťte na právní oddělení společnosti Sun Chemical pro radu a pomoc předtím, než budete s transakcí pokračovat. Jak se mne dotýká regulace mezinárodního obchodu? Vláda USA a EU a její členské země mají hospodářská embarga vůči zemím, které považují za nepřátele státu. Jsou to obvykle země, které praktikují nebo podporují terorismus, porušují normy lidských práv nebo se zabývají jinými nepřijatelnými činy. Jako dobrý korporátní občan dodržuje společnost Sun Chemical přísně tato embarga. Například ministerstvo obchodu USA a ministerstvo financí USA regulují, a v některých případech zakazují, obchod s různými zeměmi mimo Spojené státy. USA v současné době udržují rozsáhlá hospodářská embarga vůči Kubě, Íránu, Severní Koreji, Súdánu a hnutí Taliban, včetně oblastí 16

18 kontrolovaných Talibanem. Spojené státy také udržují embarga na dodávky zbraní a další omezená embarga vůči Libérii, Rwandě, Somálsku, Sýrii a Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a embargo na dodávky zbraní a jiných komodit vůči hnutí UNITA (v Angole). Kromě toho USA udržují zákaz zaměřený proti novým investicím v Myanmaru (Barmě). Tyto zákazy také platí pro mezinárodní přidružené společnosti amerických společností, které používají suroviny nebo prodávají výrobky vyrobené v USA nebo které mají občany USA ve svých představenstvech nebo v ředitelských pozicích. Obchodování s těmito zeměmi nebo subjekty může společnost vystavit velkým pokutám. Vaše záměry byste měli prodiskutovat s právním oddělením společnosti Sun Chemical předtím, než zahájíte nebo ustavíte jakýkoliv obchodní kontakt přímo nebo nepřímo skrze zástupce, makléře nebo distributory, s kteroukoliv z těchto zemí. Právní oddělení společnosti Sun Chemical vám může pomoci získat specifické informace o embargu. Kromě toho reguluje ministerstvo obchodu USA vývoz zboží, služeb a technologií do zemí mimo USA. Tyto kontrolní mechanismy se soustředí více na typ zboží, služeb nebo technologií, které jsou exportovány, než na zemi, do které jsou exportovány. Pravidla podobná regulacím ohledně embarga, vztahující se k převodu technologií a citlivých položek zboží, včetně mnoha chemikálií a chemických přípravků, omezují prodej nebo převod mimo USA u těchto položek. Je třeba věnovat pozornost zjištění, zda technické informace nebo zboží s nejnovějšími technologiemi pocházející z USA mohou být prodávány nebo převáděny do lokalit mimo USA. Protože zákony v této oblasti se stále mění, měli byste se poradit s právním oddělením společnosti Sun Chemical předtím, než budete provádět obchody, zahrnující prodej nebo vývoz zboží vyrobených v USA nebo s původem v USA, včetně vtělení těchto položek zboží do místně vyráběných výrobků do embargované země nebo subjektu, ať už přímo nebo skrze zástupce, distributory nebo makléře ve třetích zemích. Evropská unie a její členské státy udržují embarga a obchodní sankce vztahující se k obchodování s různými zeměmi. Aktuální seznam všech současných požadavků je veden na stránkách Určité sankce jsou udržovány u specifických položek zboží a specifických kupujících, jako jsou uživatelé se vztahem k armádě, proti Angole/jejímu území hnutí Unita, Bosně-Hercegovině, Barmě/Myanmaru, Kongu/Zairu, Chorvatsku, Haiti, Libérii, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, státu Sierra Leone, Súdánu, hnutí Taliban/organizaci Al-Káida/Usámovi bin Ládinovi, a Zimbabwe. Evropská unie také vynucuje blokující legislativu proti USA ve vztahu k obchodování s Kubou, Íránem a Libyí. Ve zkratce, společnosti a jednotlivci, kteří jsou obyvateli států EU, mají zakázáno dodržovat sankce USA proti Kubě a Íránu. Je však třeba opatrnosti u provádění jakýchkoliv transakcí s Kubou protože občané USA. a osoby cestující do USA mohou být zatčeny a stíhány za povolování, napomáhání nebo provádění obchodu s Kubou. Rezidenti EU a jejich bezprostřední rodiny mohou mít trvalý zákaz vstupu do USA za účast na takových aktivitách. Společnosti, které mají občany USA jako členy představenstva, manažery nebo ředitele nebo které prodávají výrobky z USA na Kubu a do Íránu, mohou vystavit své zaměstnance občany USA nebo přidružené osoby stíhání v USA. Opět, protože embarga a sankce se mohou rychle měnit co do rozsahu nebo zaměření bez upozornění, nejlepší je konzultovat tyto záležitosti s právním oddělením společnosti Sun Chemical před zahájením obchodu s některou z výše zmíněných zemí. Jaká je naše politika v oblasti poskytování slev a rabatů? Platba jakéhokoliv poplatku, poskytnutí slevy, úvodní slevy, rabatu nebo refundace či jiné platby jakéhokoliv typu kterémukoliv zákazníkovi, dodavateli, distributorovi, smluvnímu partnerovi, zástupci, 17

19 konzultantovi nebo jejich členům představenstva, ředitelům, zaměstnancům nebo blízkým stranám (každý z těchto jednotlivců nebo subjektů je dále nazýván Osoba ) může být provedena pouze v souladu s následujícími podmínkami: Poskytnutí jakékoliv takové slevy, rabatu nebo jiné hodnotné refundace či jiné platby může být provedeno pouze prostřednictvím: vydání kreditu na zákaznický účet Osoby u společnosti Sun Chemical, který je udržován v běžném průběhu obchodu se zákazníkem nebo dodavatelem. vydání šeku společnosti Sun Chemical, splatným na jméno Osoby, s níž společnost Sun Chemical udržuje obchodní vztah a jíž má být platba určena v důsledku specifických obchodních jednání. bankovní převod od společnosti Sun Chemical, placený na bankovní účet Osoby v zemi, v níž Osoba obchoduje se společností Sun Chemical. Žádná jiná metoda platby není povolena. Obzvláště nelze činit, používat nebo provádět žádné hotovostní platby nebo položky zastupující hotovost; převody na zahraniční účty, anonymní účty nebo účty třetích stran; zaúčtování vyšších částek následované udělením rabatu nebo zpětné platby nadfakturované částky; platby na individuální účty vlastníků, členů představenstva nebo ředitelů tam, kde jde o obchodní vztah s podnikovým subjektem; nebo jiné prostředky, které by nedbale mohly být použity vnější stranou na zakrytí nebo zastření možného převodu, použití neb využití platby pro dokončení platby proti zásadám společnosti. Platba musí být provedena pouze společností Sun Chemical, u níž Osoba udržuje svůj zákaznický účet nebo pro kterou Osoba provádí službu nebo poskytuje výrobky. V případě, že Osoba stanoví, že společnost Sun Chemical má zaplatit dceřinné společnosti nebo přidružené společnosti Osoby nebo jakémukoliv jinému subjektu nebo jednotlivci, jinému než je Osoba samotná, žádná platba nebude uvedenému jinému subjektu nebo jednotlivci provedena, neobdrží-li společnost Sun Chemical písemnou autorizaci a pokyny od Osoby pro provedení takovéto platby, přičemž tato autorizace musí být na hlavičkovém papíru Osoby a podepsána členem představenstva, manažerem nebo ředitelem Osoby, který má zjevné zmocnění toto učinit. Schválení takovéto platby musí být získáno předem písemnou formou od finančního ředitele. Poskytnutí jakékoliv a každé slevy, rabatu nebo jiné refundace nebo plateb jakékoliv Osobě vždy musí mít předchozí písemný souhlas finančního ředitele nebo osoby jím určené. Jakékoliv otázky, které mohou vznikat v souvislosti s takovými platbami, by měly být postoupeny hlavnímu právníkovi nebo finančnímu řediteli. Jaké jsou požadavky na dokumentaci a udržování záznamů? Veškeré platby, výdaje a jiné finanční transakce učiněné jménem společnosti Sun Chemical musejí být schváleny, zaznamenány a provedeny s úmyslem, pochopením a vědomím, že celá částka takové platby má být použita pouze pro účel popsaný v dokumentech podporujících tuto platbu. Všechny příjmy a vydání musejí být plně a přesně popsány v účetních knihách a záznamech společnosti a musejí být podporovány příslušnou dokumentací, správně popisující jejich účely. Přísné dodržování zavedených postupů a zásad společnosti pro zakládání a rušení bankovních účtů a ustavování správného zmocnění pro podepisování je také vyžadováno pro zajištění správné kontroly nad výdaji peněžních prostředků. Jaké praktiky jsou povoleny s ohledem na protimonopolní zákony/zákony o konkurenci? Většina zemí má zákony, kterými se řídí vztahy prodejců/zákazníků, zvláště pokud zákazník nabízí výrobky pro další prodej jako distributor. Prodávání pod náklady nebo provádění cenových praktik, jejichž cílem je omezit schopnost zákazníků konkurovat, jsou obvykle nezákonné. Při jednání se zákazníky je 18

20 třeba se vyhnout následujícím praktikám a před účastí nebo souhlasem ze zavedením jakéhokoliv programu na podporu těchto praktik by měl být vyhledán právník za účelem poskytnutí právní rady: Udržování cen pro další prodej: Je zakázáno požadovat od jakéhokoliv zákazníka kupujícího výrobky pro další prodej, aby prodával výrobky za určitou cenu nebo neprodával pod stanovenou cenu. Omezení dalšího prodeje: Je zakázáno dávat omezení podmínek dalšího prodeje s výjimkou existence legitimních obchodních důvodů. Geografická omezení, zákazy prodeje určitým zákazníkům, dohody o nekonkurování si a podobně jsou všechno podezřelé obchodní praktiky a musejí být pečlivě zhodnoceny právníkem předtím, než bude dosaženo jakékoliv dohody. Vázání prodeje: Výrobky mohou být zabaleny v jednom balíčku pro prodej, jsou-li jednotlivé součásti nabízeny rovněž odděleně pro prodej za rozumné ceny. Je zakázáno požadovat od zákazníka, aby koupil jeden výrobek nebo službu, aby měl právo koupit jiný výrobek nebo službu. Cenová diskriminace: Legitimní rozdíly v podmínkách prodejní ceny v závislosti na rozdílech v objemu, množství, výkonnosti, speciálních požadavcích a jiných faktorech, které ospravedlňují rozdíly v cenách, jsou povolené. Toto je základ diferenciační hodnoty pro zákazníka a je to fundamentální součást marketingu a prodeje. Na druhé straně je zakázáno prodávat stejné výrobky zákazníkům konkurujícím si navzájem na stejných trzích ve stejné činnosti při různých podmínkách prodeje a cenách. Tato oblast zákona je velmi složitá a dotazy týkající se prodejů, které mohou zvýhodňovat nebo znevýhodňovat jednoho zákazníka vůči druhému, nebo kde si oba zákazníci konkurují ve stejné činnosti, by měly být prodiskutovány s právníkem. Jaká jsou pravidla, podle nichž se řídí můj vztah s konkurenty? Interakce s konkurenty je důležitým aspektem podnikání. Ostrá konkurence neznamená, že je třeba se vyhýbat oblastem legitimní spolupráce a zájmů. Spolupráce s konkurencí prostřednictvím obchodních, standardizačních, charitativních a vzdělávacích organizací je podporována a je užitečná. Musíme však zajistit, aby naše kontakty se zaměstnanci konkurentů byly etické a zákonné. Co je omezení obchodu? Protimonopolní zákony a zákony o konkurenci omezují téměř v každé zemi typy dohod, které lze uzavírat s konkurenty. Pokus omezovat obchod nebo cenovou soutěž je nezákonný. Kromě toho je účast na diskusích o takových omezeních, i když diskutované postupy nejsou nikdy realizovány nebo nejsou úspěšné, nezákonná jako spolčení na omezení obchodu. Mezi příklady nezákonných dohod s konkurenty patří: Stanovování cen, s cenami souvisejících podmínek, slev nebo dalších podmínek jako úvěrů a platebních podmínek, rabatů, výrobků zdarma nebo služeb či přepravy. Přidělování objemů, zákazníků nebo prodejních teritorií, nebo dohoda o neobchodování na určitých trzích nebo s určitými zákazníky nebo v určitých lokalitách. Omezování rozvoje nebo výroby výrobků. Odmítání obchodovat s určitými zákazníky nebo dodavateli nebo směrování obchodu na určité zvýhodněné dodavatele. Ustavení jakéhokoliv typu kartelové dohody pro nákup nebo prodej dodávek nebo výrobků nebo účast na skupinových obchodních transakcích. Porušení zákonů s ohledem na konkureci jsou velmi vážná. Protože dohody mohou být dovozovány z pouhé účasti na diskusích o takových záležitostech, když jsou přítomni konkurenti, nebo jen z pasívního naslouchání takovým diskusím, nikdy byste neměli diskutovat o specifických cenách, zákaznících nebo 19

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES www.reiwag.com Předmluva vedení společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Společnost Reiwag Facility Services s.r.o. považuje za svůj podnikatelský úkol, poskytovat

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc.

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc. I. Úvod USA přijaly v roce 1977 Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), aby americkým firmám, jejich dceřiným společnostem a zaměstnancům na celém světě zabránily provádět uplácení vládních

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA SKUPINY OHL

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA SKUPINY OHL PROTIKORUPČNÍ POLITIKA SKUPINY OHL ** Originálním dokumentem schváleným představenstvem Obrascón Huarte Lain je verze ve španělštině. V případě jakékoliv nesrovnalosti, která by se mohla objevit v tomto

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE:

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE: DOKUMENTACE QMS Etický kodex QM 04 VERZE: 01 KATEGORIE: QMS OBLAST: Společnost AH ZADAVATEL: Helena Lappyová AUTOR: Petra Nováková SCHVALOVATEL: Jiří Vaněk, Jan Rohrbacher SKUPINY UŽIVATELŮ: all_ah PLATNOST

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více