NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NORMY & SMĚRNICE obchodního chování"

Transkript

1 NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

2 Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot mezi nimi je integrita, kterou pojímáme následujícím způsobem: Jsme čestní, přímí a etičtí ve všech našich jednáních se zákazníky, dodavateli a smluvními partnety a mezi sebou navzájem. Pracujeme na vybudování důvěry mezi sebou navzájem a přísně dodržujeme zákony, kterými se řídí naše podnikání, nejen jako právní závazek, ale protože je to správné. Tento dokument obsahuje zásady a normy chování, u nichž očekáváme, že je každý ve společnosti Sun Chemical přijme za své a bude je zajišťovat. Věnujte prosím čas přečtení a pochopení těchto norem a směrnic. Potřebujete-li více informací nebo máte-li otázku ohledně toho, co představuje správné chování v určité situaci, rozhodně ji vzneste uvnitř vaší organizace a zeptejte se svého vedoucího. Nebo nás kontaktujte přímo, pokud máte pocit, že určitý problém nemůžete nadnést místně. Dostáváte více než jen jednoduchá tvrzení o naší etice. Každý den držíte ve vašich rukou pověst celé společnosti. Jako u zástupce společnosti Sun Chemical se vaše obchodní rozhodnutí a chování odrážejí na vašich spolupracovnících a v celé společnosti, a proto musejí být v tomto směru bezchybná. Pokud si soustavně volíme správnou cestu, můžeme očekávat, že naše společnost bude i nadále známa svojí pověstí a čestností, integritou a férovým jednáním. Společnost Sun Chemical nemůže být úspěšná bez institucionalizovaného procesu toho, jak dělat správné věci. Budeme úspěšní tím, že budeme společností známou svojí integritou. Rudi Lenz Prezident & GŘ (CEO) James R. Van Horn První viceprezident a hlavní právník 1

3 Normy a směrnice obchodního chování Obsah Strana 1 Strana 3 Strana 5 Strana 8 Strana 10 Strana 14 Strana 15 Strana 21 Strana 24 Strana 25 Několik slov o obchodním chováni Naše hodnoty Jaké jsou základy etiky obchodního chování? Vaše práva jako zaměstnance: Respekt, důstojnost a soukromí Vaše odpovědnost při snaze vyhýbat se potenciálním konfliktům zájmů a chránit majetek společnosti Sun Chemical Politika boje proti korupci a úplatkům Vaše vztahy se zákazníky, dodavateli a vnějšími stranami Vaše vztahy s vládami Nedovolené obchodování akciemi prováděné zaměstnanci Kde najít informace (seznam) 2

4 Naše hodnoty Zaujetí pro vynikající výsledky. Jsme motivováni pocitem hrdosti, abychom splňovali nejvyšší standardy a byli nejlepší v tom, co děláme. Jsme iniciativní a snažíme se o kontinuální zlepšování kvality a věříme, že zaujetí pro učení se a růst je klíčem k vynikajícím výsledkům. Jsme oddání sledování našich cílů s nadšením, neúprosným a rozhodným smyslem pro naléhavost a s postojem vítěze. Integrita. Jsme čestní, přímí a etičtí ve všech našich jednáních se zákazníky, s dodavateli a smluvními partnery, a mezi sebou navzájem. Spolupracujeme na budování důvěry navzájem a přísně dodržujeme zákony řídící naše podnikání, nejen jako právní povinnost, ale protože je to správné. Inovace. Trvale se snažíme o špičková řešení, která přidávají hodnotu pro naše zákazníky. Podporujeme kreativitu, strategické myšlení a vytrvalost našich zaměstnanců při vyvíjení těchto řešení. Snažíme se o trvalý postup dopředu adaptací současných procesů, a také skrze výzkum a vývoj. Učíme se z našich chyb i z našich úspěchů. Zodpovědnost. Individuálně i jako společnost přijímáme plnou zodpovědnost za náš výkon a hlásíme se k našim výsledkům práce, ať už je to v kanceláři, v laboratoři nebo v továrně. Uznáváme naši zodpovědnost za konečný výsledek toho, co děláme a uznáváme, že náš výkon má přímý dopad na úspěch našich spolupracovníků, našich zákazníků a naší společnosti. Týmová práce. Věříme v neomezené možnosti úsilí ve spolupráci. Dosahujeme vynikajících výsledků tím, že stavíme kolektivní cíle nad osobní zájmy. Motivujeme se a podporujeme se navzájem a podporujeme smysluplnou spolupráci mezi kolegy z různých prostředí a oborů. Respektujeme individuální rozdíly, ceníme si různosti a sdílíme naše znalosti s lidmi po celé společnosti. Respekt individuality. Věříme v důstojnost, hodnotu a kreativní potenciál všech lidí. Uznáváme potřebu rovnováhy mezi prací a životem a chováme se ke všem zaměstnancům férově a konzistentně. Odměňujeme a poskytujeme uznání dobrým výkonům, ceníme si odbornosti a aktivně vyhledáváme zapojení zaměstnanců a jejich příspěvky ke společnému dílu. Investujeme do osobního růstu a rozvoje a nabízíme našim zaměstnancům prostředí, kde všichni mohou mít vliv na výsledek a kde mohou najít naplnění. Schopnost vést. Jsme dlouhodobým partnerem a globálním lídrem v našem odvětví. Trvale se snažíme o to, abychom byli nejlepší v tom, co děláme a to jako společnost i jako jednotlivci. Vítáme vlastnosti, které souvisejí se schopností vést kompetenci, důvěru a zaujetí pro překonávání očekávání, a inspirujeme druhé k tomu, aby dělali totéž. Poskytujeme našim zákazníkům výrobky a služby nejvyšší kvality. Loajalita. Cítíme se spojeni se společností a prokazujeme oddanost a obětavost pro naše zákazníky a jeden k druhému. Sdílíme velkoryse naše znalosti, nabízíme naše nejlepší rady a podporu kolegům. Pracujeme na problémech s otevřeností a nezaujatostí. Jsme hrdí na to, že jsme součástí společnosti Sun Chemical a osobně nám na tom záleží. Věříme, že jsme v tomto úsilí společně dlouhodobě. Odvaha. Ceníme si a podporujeme inovaci a schopnost brát na sebe rizika na všech úrovních. Vítězně se potýkáme s měnícím se prostředím a spolupracujeme na tom, abychom překonali bariéry k úspěchu, zatímco zůstáváme flexibilní a přizpůsobiví. I když naše dynamické prostředí často volá po rychlých reakcích a výrazných činech, nebojíme se brát iniciativu do vlastních rukou ani dělat chyby, protože víme, že metoda pokusu a omylu je integrální součástí procesu učení se. 3

5 Zaměření na zákazníka. Náš cíl je jednoduchý poskytovat každému zákazníkovi, jak interně tak externě, výrobky a služby nesmlouvavé kvality bez omylů, včas, pokaždé. Řídíme naše aktivity tak, abychom podpořili a maximalizovali hodnotu pro naše zákazníky. Děláme to tak, že předvídáme jejich potřeby, přesahujeme jejich očekávání a trvale se snažíme o vylepšování. Komunikace. Podporujeme a povzbuzujeme otevřenou komunikaci a smysluplnou spolupráci mezi kolegy z různých prostředí a oborů. Udržujeme svoji plnou informovanost a zapojení do podnikových činností. Sdílíme volně informace, věříme v ducha spolupráce našich spolupracovníků. Věříme ve svobodnou a čestnou výměnu názorů jak uvnitř, tak i navenek. Duch komunity. Věříme v udržování pracovních prostředí, v nichž si ceníme zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a sousedů. Vyvíjíme pouze výrobky, které mohou být vyráběny, používány a vyřazovány ekologicky zodpovědným způsobem. Zachováváme zdroje. Povzbuzujeme naše zaměstnance k tomu, aby přijímali aktivní roli v komunitách, v nichž žijeme a pracujeme. 4

6 Jaké jsou základy etiky obchodního chování? Jako zaměstnanec společnosti Sun Chemical jste povinnen/povinna vědět a fungovat v rámci kodexu chování, který je v souladu s našimi hodnotami. Nikdo od vás neočekává, že jste právní expert. Proto je třeba se soustředit na to, jak dělat správné věci. Směrnice jako tato knížečka jsou důležité při rozvíjení společné sestavy hodnot, podle nichž je třeba vést naše podnikání ve společnosti Sun Chemical. Zde je souhrn norem, u nichž se očekává, že se bude podle nich chovat každý ve společnosti Sun Chemical: Dodržujte všechny příslušné zákony, jimiž se řídí naše podnikání. Snažte se být čestní, féroví a důvěryhodní ve všem, co děláte. Vyhýbejte se všem konfliktům zájmů mezi vaší prací a osobním životem. Ceňte si různorodosti tím, že budete zachovávat férové postupy v zaměstnání se všemi spolupracovníky. Snažte se vytvářet bezpečné pracoviště a chránit životní prostředí. Respektujte práva, důstojnost a soukromí spolupracovníků a jiných jednotlivců, s nimiž jednáte jménem společnosti. Zajistěte, aby naše pracovní prostředí byla založena na nepřítomnosti obtěžování a diskriminace ve všech jejich formách. Chraňte vlastnické a důvěrné informace společnosti Sun Chemical před nesprávným prozrazením. Nepřijímejte žádné nesprávné platby, dárky nebo pozornosti od žádných zákazníků, dodavatelů, vládních úředníků nebo třetích stran, ani je těmto osobám nenabízejte. Nepřijímejte žádné důvěrné informace od jiné osoby nebo společnosti ani nepodepisujte smlouvy o důvěrnosti ve prospěch třetí strany bez správné autorizace a zhodnocení právníky. Nevstupujte do žádného smluvního závazku bez správné autorizace a zhodnocení právníky. Zajistěte, aby všechny finanční záznamy společnosti Sun Chemical byly přesné, úplné, plně odrážely popisovanou transakci a dodržovaly příslušné zákony a účetní předpisy. Zajistěte, aby vaše obchodní vztahy se zákazníky společnosti Sun Chemical, jejími dodavateli, konkurenty a vládami dodržovaly všechny příslušné zákony, včetně zákonů o konkurenci, protimonopolních zákonů, protikorupčních zákonů, zákonů o finančních transakcích, daňových a protiteroristických zákonů. Je to vše? Krátký souhrn na této straně neomezuje ani nevymezuje Normy a směrnice obchodního chování společnosti Sun Chemical. Je míněn pouze jako představení některých důležitých konceptů, které podporují hodnoty naší společnosti. Zdravý rozum a základní chápání právních a etických principů by mělo být vše, co potřebujete, abyste plnili vaši úlohu při udržování vysokého standardu chování a chránili pověst Společnosti. Prosím pročtěte si důkladně Normy a směrnice obchodního chování v této brožurce. Tato vysvětlení vám pomohou rozpoznat právní a etické problémy při jejich vzniku a pomohou vám je řešit. A co rozdíly mezi jednotlivými zeměmi? Jsme globální společností a proto máme sestavu globálních norem a směrnic. I když jsme se snažili nepřijímat tón soustředící se na zvyklosti USA nebo Evropské unie, jsou odkazy na zákony USA a EU nevyhnutelné, protože velký díl našeho podnikání zahrnuje transakce vztahující se k USA nebo EU. Společnost Sun Chemical si uvědomuje, že zákony se různí země od země a region od regionu a vyžaduje, aby zaměstnanci dodržovali zákony příslušné jejich vlastní lokalitě a transakcím, které provádějí. Avšak toto 5

7 je pouze minimální standard. Nakolik jsou Normy a směrnice obchodního chování přísnější než místní zákony, vyžaduje společnost Sun Chemical dodržování vyšších norem globálního obchodního chování, které jsou vyjádřeny v této brožurce. Tímto způsobem můžeme zajistit férové a důsledné zacházení s našimi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli po celém světě. Kdo musí dodržovat tyto směrnice? Tyto normy a směrnice platí pro všechny zaměstnance, úředníky, ředitele, zástupce, poradce a konzultanty společnosti Sun Chemical po celém světě, včetně všech provozních divizí nebo jednotek a také pro dceřiné společnosti ovládané skupinou Sun Chemical Group B.V. a její partnery ve společných podnicích, přes něž společnost vykonává manažerskou kontrolu, ať už jsou kdekoliv. Kdykoliv jsou v této brožurce použita slova společnost nebo Sun Chemical, znamenají nikoliv pouze naši skupinu společností a přidružených společností jako celek, ale také místní společnost, divizi nebo funkční jednotku, pro kterou pracujete. Normy a směrnice uvedené v této brožurce jsou vyjádřením zásad individuálního a obchodního chování a žádným způsobem netvoří jakákoliv smluvní nebo jiná práva vyplývající ze zaměstnání nebo jakékoliv zabezpečení pokračování zaměstnání vzhledem k tomu, že veškeré zaměstnávání, pokud není jinak specificky uvedeno písemnou smlouvou, je podle přání vypověditelné buď vámi nebo společností v kteroukoliv dobu, s důvodem nebo bez důvodu a s upozorněním nebo bez něj. Co představuje dodržování? Normy společnosti Sun Chemical pro podnikové chování odrážejí a požadují společnou odpovědnost společnosti a všech našich zaměstnanců při dodržování zákonů, kterými se řídí aktivity společnosti po celém světě, dodržování nejvyšších etických norem a jednání jako zodpovědní členové komunit, kde pracujeme. Tyto normy obchodního chování byly strukturovány tak, aby poskytly zaměstnancům společnosti Sun Chemical po celém světě informace potřebné pro plnění cílů a záměrů společnosti při pěstování celosvětových obchodních vztahů. Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za dodržování těchto norem, a také vládních zákonů a regulací, týkajících se aktivit společnosti a takových dalších zásad a postupů, které společnost ustanovila. Vedoucí jsou zodpovědní za zajištění toho, že všichni zaměstnanci v jejich skupině chápou a dodržují tyto normy. Úspěch společnosti při plnění jejich právních a etických závazků závisí na každém z nás a na našem zájmu o radu předtím, než se problémy objeví a na hlášení incidentů, které mohou porušit normy a směrnice obchodního chování. Nezáleží na tom, zda se zaměstnanec účastní nezákonného nebo neetického jednání proto, aby získal výhodu pro sebe a jiné, nebo zda se takto pokouší nesprávným způsobem získat výhodu pro společnost Sun Chemical. Jednoduše řečeno, neetické nebo nezákonné chování je na pracovišti Sun Chemical nepřijatelné. Co udělám, když zjistím možný problém s nedodržováním zásad a zákonů? V tomto případě jste vyzýváni, abyste učinili všechno pro zajištění toho, aby společnost i nadále dodržovala Normy a směrnice obchodního chování. V souladu s tím vás a všechny zaměstnance žádáme a podporujeme v tom, aby hlásili nedodržení zásad v oblasti bezpečnosti, zákona nebo zásad společnosti svému vedoucímu, hlavnímu právníkovi, finančnímu řediteli nebo generálnímu řediteli nebo na Linku etiky, aby byla provedena analýza situace a aby došlo k potřebné nápravě a k vyřešení jakýchkoliv problémů s dodržováním zásad a zákonů. Politikou společnosti Sun Chemical je podporovat a chránit jakoukoliv osobu, která učiní kroky v dobré víře pro nahlášení svého podezření na nedodržování zásad a zákonů. Veškerá hlášení týkající se možných nedodržování zákona nebo zásad společnosti budou férově a okamžitě zhodnocena a bude s nimi 6

8 zacházeno důvěrně do té míry, do jaké je to za daných okolností možné. Hlavní právník nebo jiný příslušný představitel společnosti bude koordinovat potřebné zhodnocení. Je důležité, aby osoba, která hlásí problém, NEPROVÁDĚLA svá vlastní šetření, protože může jít o složitou právní problematiku. A co spolupráce na jakémkoliv šetření? Od všech zaměstnanců se očekává, že budou spolupracovat na šetření jakéhokoliv údajného porušení zákonů a zásad. Pokud je zjištěno, že je potřebná náprava, společnost a její vyšší management rozhodne, jaké kroky by měly být podniknuty směrem k nápravě situace a prevenci jejího opětovného objevení. Kdo může zodpovědět moje dotazy? Tyto normy a směrnice nemohou poskytnout konečné odpovědi na všechny otázky, s nimiž se setkáte při práci pro společnost Sun Chemical. Proto musíme spoléhat na náš vlastní zdravý rozum a dobrý úsudek o tom, co se musí dodržovat z hlediska vysokých standardů společnosti Sun Chemical včetně toho, kdy je správné vyhledat pomoc ohledně správného způsobu chování. Pokud máte dotazy týkající se těchto norem a směrnic, příslušných zásad společnosti nebo postupů, nebo zákonů, podle nichž se řídí vaše aktivity pro společnost Sun Chemical, nebo pokud si myslíte, že potřebujete poradit s ohledem na právní nebo etickou otázku, měli byste se poradit se svým vedoucím nebo vaším místním generálním ředitelem. Pokud vám nebudou schopni pomoci, měli byste se obrátit na hlavního právníka, finančního ředitele (CFO), generálního ředitele (CEO) nebo Etickou linku. Veškerou korespondenci posílejte na adresu: Sun Chemical Corporation 35 Waterview Boulevard, Parsippany, NJ USA Eric R. Finkelman, General Counsel (hlavní právník) Tel: (973) Fax: (973) (důvěrné) Gerry Brady, finanční ředitelka (CFO) Tel: (973) Fax: (973) (důvěrné) Rudi Lenz, prezident a generální ředitel (CEO) Tel: (973) Fax: (973) (důvěrné) nebo se obraťte na Etickou linku 7

9 Vaše práva jako zaměstnance: Respekt, důstojnost a soukromí Jak se společnost Sun Chemical staví k rovným příležitostem? Společnost Sun Chemical uznává, že její největší síla je v talentu a schopnostech jejích lidí. Očekává se od nás, že budeme nést zodpovědnost za nejvyšší profesionální standardy se vzájemným respektem jako základem všech profesionálních vztahů. Důležitou součástí tohoto je neexistence diskriminace, strachu, obtěžování a dalších negativních společenských problémů. Proto je společnost Sun Chemical oddaná zajištění toho, že naši lidé mají natolik pozitivní a na nediskriminaci založené pracovní prostředí, jak je to jen možné. I když specifické programy oddělení lidských zdrojů a zásady se mohou lišit v podrobnostech podle divize, provozní jednotky, dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti, celkové cíle byly sestaveny tak, aby byly vodítkem při aktivitách společnosti ve vztazích mezi zaměstnanci. Mezi zásady společnosti patří: Poskytovat rovné příležitosti všem při náboru, najímání, rozvíjení, podpoře a odměňování bez ohledu na rasu, náboženství, pohlaví, barvu pleti, věk, rodinný stav, sexuální orientaci, fyzickou či mentální invaliditu, stav veterána nebo národní původ. Udržovat pracovní prostředí profesionální, bezpečné, omamných látek a bez diskriminace. Dávat uznání a odměňovat zaměstnance podle jejich výkonu a tak, aby získávali konkurenceschopný soubor výhod. Co je obtěžování? Politika společnosti Sun Chemical a zákony mnoha zemí zakazují všechny typy obtěžování, šikany, vyhrožování a odplaty na pracovišti nebo při jakékoliv činnosti, akci nebo setkání, týkající se společnosti nebo zaměstnání. Mezi zakázané praktiky patří (avšak neomezuje se jen na): Verbální obtěžování: nadávky, posměšky, hanlivé komentáře, hrozby nebo zastrašující vyjadřování etnické, rasové, náboženské nebo sexuální povahy. Vizuální obtěžování: Hanlivé, útočné, hrozící, ponižující psané, tištěné nebo elektronické materiály, gesta, obrázky nebo fyzické objekty, které jsou zobrazeny, posílány jiné osobě nebo učiněny dostupnými jiným na prohlížení, které jsou útočné, etnické, rasové, náboženské nebo sexuální povahy. Fyzické obtěžování: Nevítané doteky, šikanování, nebo fyzické střetávání se s osobou nebo s osobním majetkem této osoby. Sexuální obtěžování: Sexuální návrhy, ať už jsou vyprovokované nebo ne a bez ohledu na existenci implicitního nebo výslovného podmiňování zaměstnání, povýšení nebo jiné výhody nebo hrozby negativní změny v zaměstnání, budou-li tyto požadavky odmítnuty. Odplata: Negativní jednání proti zaměstnanci, který vznesl nárok nebo poskytl důkaz na podporu tvrzení o obtěžování. Se stížnostmi ohledně obtěžování byste se měli obracet na vašeho vedoucího, zástupce oddělení lidských zdrojů nebo právní oddělení společnosti Sun Chemical. Jaká je naše politika soukromí na pracovišti? Mezi zásady společnosti Sun Chemical patří dodržování příslušných právních požadavků týkajících se soukromí na pracovišti. Zaměstnanci a smluvní partneři by si však měli být vědomi toho, že mohou mít omezená práva na soukromí v oblasti jakýchkoliv informací nebo souboru udržovaného jimi nebo 8

10 společností v nebo na majetku společnosti Sun Chemical nebo vysílaného či ukládaného prostřednictvím počítačových systémů společnosti Sun Chemical, její hlasové pošty, u nebo jiných technických zdrojů, s výjimkou informací nebo souborů udržovaných oddělením lidských zdrojů společnosti nebo dle specifických regulací daných zákonem. Společnost může zrušit jakákoliv příslušná počítačová hesla pro účely kontroly, vyšetřování nebo prohledávání počítačových souborů zaměstnance nebo odeslaných dat, hlasové pošty nebo u nebo jakákoliv další média společnosti Sun Chemical, na nichž jsou uloženy nebo vysílány informace. (V Evropské unii chrání a kontrolují specifické zákony a směrnice to, co je považováno za osobní soukromé informace dokonce i v případě jejich uložení na počítačových systémech společnosti, a zásadou společnosti Sun Chemical je dodržovat takové zákony a směrnice.) Zákony o soukromí, vztahující se k osobním, neveřejným informacím zaměstnanců se významným způsobem mění v mnoha zemích v reakci na širokou dostupnost informací skrze elektronické a jiné prostředky komunikace. Zásadou společnosti Sun Chemical je dodržovat všechny zákony o soukromí a směrnice Evropské unie, týkající se neveřejných, osobně identifikovatelných informací vztahujících se k jejím zaměstnancům. Protože tyto zákony jsou složité, tato brožurka nemůže uvést podrobně všechny specifické postupy, které se od společnosti vyžadují. V obecnosti zásady společnosti Sun Chemical vyžadují: Písemné oznámení zaměstnanci a předem daný písemný souhlas, pokud společnost získává neveřejné, osobně identifikovatelné informace z jiného zdroje než od zaměstnance. Písemný souhlas zaměstnance před poskytnutím informací, pokud je navrhováno, aby neveřejné, osobně identifikovatelné informace o zaměstnanci byly sdíleny jakoukoliv třetí stranou. Jde o informace jiné než vyžadované zákonem pro sdílení, které jsou nutnou součástí administrativy společnosti v oblasti systémů zdravotního pojištění či penzijních systémů nebo jiných systémů či programů zaměstnaneckých výhod, udržovaných společností pro své zaměstnance nebo v jiných případech tak, jak je povoleno nebo vyžadováno zákonem. Informace o bývalých zaměstnancích budou zabezpečeny stejným způsobem jako informace týkající se současných zaměstnanců. Přístup k neveřejným, osobně identifikovatelným informacím je omezen na naše zaměstnance a poskytovatele služeb třetí strany, u nichž máme stanoveno, že potřebují znát tyto informace, aby správně spravovali systémy, programy, výhody a úkoly v oblasti lidských zdrojů, vztahující se na vaše zaměstnání u společnosti. 9

11 Vaše odpovědnost při snaze vyhýbat se potenciálním konfliktům zájmů a chránit majetek společnosti Sun Chemical Jako zaměstnanec společnosti Sun Chemical máte zodpovědost za vykonávání vašich povinností v souladu s nejlepšími zájmy společnosti Sun Chemical. Minimálně se musíte vyhýbat konfliktům zájmů, chránit důvěrné informace společnosti Sun Chemical před neautorizovaným použitím nebo poskytnutím, a dodržovat její zásady týkající se vašeho používání majetku společnosti a vaší interakce s jinými zaměstnanci. Co je konflikt zájmů? Konflikt zájmů vzniká v každé situaci, kde je potenciál pro dělení loajality mezi vaše osobní zájmy a/nebo zájmy třetí strany a vaše povinnosti vůči společnosti Sun Chemical. Jako typický příklad lze zmínit, že konflikty zájmů vznikají, když zaměstnanec používá svoje postavení ve společnosti na podporu osobního finančního zájmu nebo aby prováděl práci mimo společnost. Konflikt zájmů existuje, kdykoliv jsou soukromé aktivity nějaké osoby v nesouladu s obchodními zájmy společnosti. Aktivity, které jsou skutečnými konflikty zájmů, nejsou nikdy přijatelné. Aktivitám, které vypadají jako konflikt zájmů, je třeba se také vyhýbat. Mezi příklady konfliktu zájmů patří: Práce pro dva nebo více zaměstnavatelů ve stejnou dobu nebo osobní zisk z provádění jakékoliv práce pro vnější podnik ze ziskového sektoru nebo práce konzultanta, poradce, zaměstnance nebo ředitele pro vnější podnik ze ziskového sektoru, pokud to nebylo výslovně povoleno generálním ředitelem nebo finančním ředitelem. Osobní zisk z provádění jakékoliv práce pro kteréhokoliv konkurenta, dodavatele nebo zákazníka nebo práce konzultanta, poradce, zaměstnance nebo ředitele u kteréhokoliv konkurenta, dodavatele nebo zákazníka. Prodej jakýchkoliv výrobků nebo služeb, které konkurují nebo jsou podobné výrobkům nebo službám společnosti Sun Chemical. Provozování vnějšího podnikání v ziskovém sektoru, není-li to výslovně povoleno písemnou formou generálním ředitelem nebo finančním ředitelem. Používání zařízení společnosti Sun Chemical, jejích aktiv nebo pracovní doby pro zabývání se aktivitami netýkajícími se společnosti Sun Chemical, pokud to není výslovně povoleno písemnou formou generálním ředitelem nebo finančním ředitelem. Zabývání se jakoukoliv finanční transakcí nebo vlastnění či ovládání jakéhokoliv finančního podílu u kteréhokoliv konkurenta, zákazníka nebo dodavatele, v jiném případě než když jde o vlastnictví méně než 5% podílu v jakékoliv společnosti, jejíž akcie jsou veřejně obchodované na národní burze. Využívání osobních výhod z obchodních příležitostí, které po právu patří společnosti. Zabývání se obchodními transakcemi se společností pro osobní výhody nebo zisk, přímo či nepřímo, u vás nebo jakéhokoliv domácího partnera či člena rodiny bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele nebo finančního ředitele. Najímání členů rodiny nebo domácího partnera nebo účast členů rodiny nebo domácího partnera v provozu podniku, který řídíte, kromě případů schválených generálním ředitelem nebo finančním ředitelem. Zaměstnanecké vztahy existující před 1. říjnem 2002 mají výjimku, za předpokladu, že existence takového vztahu byla hlášena generálnímu řediteli před 1. prosincem

12 Přijetí odměny nebo čehokoliv majícího větší hodnotu od třetích stran za služby, které poskytujete jménem společnosti Sun. Přijetí odměny nebo čehokoliv majícího větší hodnotu od třetích stran, které mají obchodní vztah se společností Sun Chemical nebo u nichž je takový vztah navrhován. Zaměstnanec porušující tyto zásady týkající se konfliktu zájmů může být vystaven disciplinárnímu řízení, včetně ukončení zaměstnání a jiných postupů. V případě, že vznikne otázka ohledně možného konfliktu zájmů, zaměstnanec by měl předtím, než se bude zabývat aktivitou, u níž existují pochybnosti předat relevantní fakta hlavnímu právníkovi, aby tento stanovil, zda existuje potenciální konflikt zájmů v souvislosti s touto činností. Jak bych měl/-a chránit důvěrné informace společnosti Sun Chemical? Vlastnické a důvěrné informace společnosti jsou jedním z jejích nejcennějších aktiv. Jakékoliv informace týkající se společnosti, jejích výrobků, plánů nebo obchodů, které nejsou všeobecně volně dostupné veřejnosti, jsou důvěrné. Nesprávné nebo neautorizované poskytnutí těchto informací může značně poškodit konkurenceschopnost společnosti Sun Chemical a znehodnotit cenná aktiva. Nesprávné poskytnutí nebo použití těchto informací může dokonce představovat trestný čin a osoba, která toto učinila, může být vystavena pokutě, žalobě a možnému uvěznění. Společnost Sun Chemical od vás požaduje, abyste souhlasili s ochranou jakýchkoliv důvěrných informací a neposkytovali takové informace jakékoliv třetí straně ani je nepoužívali pro osobní zisk nebo v konkurenci se společností (kromě případů, které mohou být specificky povolené předchozím písemným souhlasem a přisvědčením ze strany společnosti.) Toto platí nejen v případě, že jste zaměstnanec, ale i poté, co zaměstnání u společnosti Sun Chemical skončí. Kromě toho, jakákoliv práce, informace nebo vynález, vyvinutý zaměstnanci v rámci jejich zaměstnání ve společnosti, patří společnosti Sun Chemical. Všechny produkty takové práce musejí být ihned poskytnuty a předány společnosti. Jako zaměstnanec jste zodpovědný/-á za integritu a ochranu všech obchodních informací, včetně vašich elektronických záznamů a hlasové pošty. Musíte učinit kroky na ochranu informací, které vám byly svěřeny. Například, nesmíte dělat nevhodné modifikace informací nebo informace zničit, deformovat nebo zveřejňovat. Seznamy zákazníků, záznamy o majetku a jiné obchodní informace, i když jsou sestaveny z veřejných zdrojů, jsou majetkem společnosti a nemohou být brány nebo používány pro osobní prospěch. Vlastnické informace společnosti musejí být označeny jako důvěrné a přístup k takovým informacím musí být omezen na osoby, které mají potřebu znát takové informace. Jste zodpovědni za zajištění toho, že všechny důvěrné informace společnosti jsou správně zabezpečeny nebo elektronicky chráněny, aby nebyly dostupné osobám, které k nim nemají autorizovaný přístup. Musíte se mít na pozoru před nedbalým zveřejněním elektronickými prostředky prostřednictvím použití bezdrátových nebo mobilních komunikačních přístrojů, které nejsou chráněny proti odposlouchávání. Vnitřní záznamy a obchodní informace společnosti jsou důvěrné. Zaměstnanci mohou mít přístup pouze k souborům nebo programům, ať už v počítačové formě nebo nikoliv, do nichž mají povolení vstupovat. Zaměstnanci s jedinečným nebo zvláštním přístupem do elektronických a ových záznamů nebudou vstupovat do takových záznamů mimo běžný průběh podpůrných operací nebo administrace těchto systémů, bez správné autorizace. Neautorizované prohlížení, duplikace, rozšiřování, odstraňování, poškozování nebo provádění změn souborů, hesel, počítačových systémů nebo programů, nebo nesprávné používání informací získaných neautorizovanými prostředky, mohou být důvodem pro disciplinární řízení, až po a včetně ukončení zaměstnání. Jak bych měl/-a používat aktiva společnosti? Získávat a udržovat aktiva společnosti Sun Chemical je nákladné. Od zaměstnanců se požaduje, aby používali tato aktiva jen pro jejich zamýšlený účel a chránili a udržovali jejich hodnotu a užitečnost. 11

13 Nesprávné používání, zneužití nebo ničení majetku společnosti je vážným porušením vaší povinnosti používat majetek společnosti zodpovědným způsobem pouze pro obchodní účely. Stroje, mobilní telefony, zařízení, počítače, elektronické přístroje, vozidla a jiný majetek společnosti, svěřený zaměstnancům pro používání v jejich zaměstnání, musí být používán v souladu se všemi příslušnými pravidly, regulacemi a zabezpečeními, kterými se řídí jejich provoz. Společnost Sun Chemical má internetové a další informační služby na podporu rozvoje našich obchodních cílů a záměrů. Společnost podporuje používání internetu jako nástroje pro obchod a učení se. Občasný krátký přístup na internet je přijatelný pro vaše vzdělávání, rozvoj nebo školení, které 1.) prospívá společnosti, a 2.) umožňuje vám být efektivnější při práci tím, že zlepší pracovní/osobní aktivity. Avšak v každý čas, během práce a po práci, je přísně zakázáno používání internetových služeb nebo zařízení poskytnutých společností pro přístup na internetové stránky, které jsou určeny pro osobní zábavu, osobní zisk nebo jiné osobní použití, nebo které porušují zásady společnosti Sun Chemical v oblasti sexuálního obtěžování nebo jiné zásady. Sun Chemical má určitá práva monitorovat a činit záznamy o internetové a e- mailové aktivitě, blokovat nepřístojné, nezákonné a k obchodní činnosti se nevztahující stránky, aby zajistila dodržování zásad společnosti, nebo odepírat či omezovat přístup k internetu. Pokud si uživatel internetu není jistý, zda internetová stránka porušuje zásady společnosti nebo zákon, měl by se obrátit na právníka společnosti Sun Chemical. Zaměstnanci společnosti Sun Chemical používají softwarové programy pro zpracování textů, finanční výkaznictví, management dat a mnohé další aplikace. Většina softwarových produktů koupených společností je pokryta některou formou licenční dohody, která popisuje podmínky, okolnosti a povolené způsoby používání. Mezi zásady společnosti Sun Chemical patří respektování zákonů o autorských právech a dodržování podmínek jakékoliv licenční dohody. Mezinárodní zákony o autorských právech ukládají tresty občanského a trestního charakteru za nezákonné rozmnožování a používání licencovaného softwaru. Každý uživatel si musí být vědom omezení používání softwaru a musí tato omezení dodržovat. Pokud máte specifická znepokojení ohledně těchto záležitostí, měli byste kontaktovat vašeho místního zástupce oddělení IT systémů a získat od něj více informací. Jaké jsou zásady společnosti Sun Chemical v oblasti u, telefonů a internetu? Internetová aktivita a používání mobilního telefonu nebo jiného bezdrátového média má být považováno za veřejné a uživatelé musejí podle toho provádět své aktivity příslušným způsobem. Posílání ů po internetu s důvěrným nebo vlastnickým obsahem vyžaduje zašifrování všech citlivých informací tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Internetové ové systémy pod kontrolou společnosti mohou být používány pro určité důvěrné záležitosti v souladu se zásadami společnosti v oblasti u a internetu. U citlivých, důvěrných sdělení je před odesláním vyžadováno potvrzení adresy zamýšleného příjemce. Elektronická komunikační média lze použít pro komunikaci a výměnu informací, pokud jsou při používání dodrženy všechny příslušné zákony, regulace a zásady společnosti, včetně těch, které: řídí vývoz a dovoz technologií, softwaru a dat. řídí přenos dat přes národní hranice, zvláště osobních dat týkajících se jednotlivců, která jsou kryta zákonem o ochraně soukromí. se vztahují k zákonům o autorských právech, obchodních známkách a reklamě. regulují interní použití ve společnosti, jak je to uvedeno v zásadách společnosti Sun Chemical týkajících se u a internetu. 12

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Pokyny k vedení obchodní činnosti

Pokyny k vedení obchodní činnosti Pokyny k vedení obchodní činnosti INTEGRITA RESPEKT DŮVĚRA ÚSILÍ O VYNIKAJÍCÍ KVALITU ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI OBCHODNÍ PARTNEŘI DODAVATELÉ AKCIONÁŘI SPOLEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH Pokyny k vedení obchodní

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více