sepsal Ladislav Zelinka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sepsal Ladislav Zelinka"

Transkript

1 1

2 2

3 sepsal Ladislav Zelinka vydala spol. Dobré vize v r

4 4

5 V Čechách a na Slovensku již nějakou dobu vzniká společenství bez hranic. Společenství lidí, kteří chtějí žít v harmonii s přírodou, světem a dalšími lidmi, chtějí dělat prospěšnou a zajímavou práci a přitom nebýt sami, nýbrž ve spojení s dalšími podobně smýšlejícími. Je založeno na přátelství a sdílení, spolupráci a vzájemné podpoře. Každý se v něm může realizovat, aniž by byl jakkoliv omezen. Jsme obyčejní lidé různých profesí, náboženství a názorů, různého věku, muži i ženy. Přesto máme mnoho společného, co nás spojuje. Věříme, že všechny rozdíly mohou být překonány a různé světonázory mohou existovat v míru vedle sebe. Utvářející se společenství je zcela dobrovolné a všem otevřené. Cílem je vytvoření harmonické společnosti a světa, který je příjemným místem k životu. Přejeme si bohatou společnost, vzkvétající zemi, čistou přírodu, bezpečí, jistotu, svobodu a přátelské prostředí. Nic k tomu není potřeba, jen víra v lepší budoucnost, v sebe a svojí sílu a dobrou stránku člověka. 5

6 Vše může jít lépe, když budou lidé spolupracovat a půjdou za společným cílem, za společnou vizí, jíž je krásný a harmonický svět a svobodní lidé spojeni ve svých srdcích. Prostředky k tomu ve společnosti jsou, dobré nápady a šikovní lidé také. Život v jednotě s druhými přináší radost a dobrý pocit, práce pro svět přináší uspokojení a pocit naplnění, dává smysl životu. Souznění a vzájemná podpora dodává sílu a radost v každodenním životě. Proto je příjemné žít ve společném prostoru s druhými a sdílet s nimi. Sdílet své nápady, informace, energii, dobrou náladu, cokoliv, čím můžeme druhé obohatit. Když budeme podporovat dobré lidi, nápady a projekty, a když budeme každý svým dílem přispívat celku, věřím, že celá naše společnost tím bude obohacena. Věřím také a doufám, že o společenství, které se nyní tvoří, a jeho činnosti časem uslyšíme více a bude o něm moci být napsáno více a konkrétněji. Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se na jeho vzniku podílí. Ladislav 6

7 1. LIDÉ - JEDNA RODINA Jsme lidé. Buďme k sobě proto štědří a přejme si pro sebe to nejlepší. Co také jiného si přát? Kdo z nás je dokonalý, aby mohl odsuzovat jiného? Přitom všichni máme mnoho, co darovat. Jak překonat rozdělenost našeho světa? Odpusťme si. Mějme soucit s druhými. Světlé a tmavé, malé a velké, horké a studené spolu může žít v harmonii a respektovat se. Můžeme spolu žít, aniž bychom se odsuzovali? Dovolme každému žít. Výsledkem bude svět, kde bude každý svobodný a každý bude respektován a milován. Vše je dovoleno a nikdo není omezován. Není největším projevem lásky darovat druhému svobodu a možnost být svobodný a sám sebou? Svobodu moci se odlišovat a jít svou cestou a naplňovat své touhy a své přání? Lidé jako jedna rodina jsou jako jednotlivci natolik různorodí a odlišní ve svém pohledu na svět, že snaha prosazovat jedinou pravdu nebo 7

8 jedna pravidla pro všechny nutně musí vést k omezování naprosté většiny. Přitom v různorodosti a odlišnosti je to největší bohatství. Dokážeme být jednotní a přitom originální? Můžeme být sjednocení a přitom svobodní? Mohou odlišné světonázory existovat vedle sebe v přátelství? Jako lidé jsme zde všichni na jedné lodi. Tak proč činit Zemi místem utrpení? Proč bychom si měli navzájem svůj úděl zde jakkoli zhoršovat? Proč by si měli být lidé z jakéhokoli důvodu nepřáteli...? Lidé JSOU jedna rodina. * * * * * 8

9 2. VYŠEHRADSKÁ VIZE - VIZE NOVÉ SPOLEČNOSTI Chtěli bychom, aby si lidé přáli něco lepšího, něco velkého a krásného, aby se nebáli si přát a byli sami k sobě štědří a velkorysí. Chtěli bychom, aby si lidé přáli lepší svět, lepší svět pro všechny. Všechno začíná přáním, snem o něčem lepším, o lepším světě. Chtěli bychom dát lidem Sen. Lidé se musí stát lepšími, víc se o sebe zajímat, začít žít lépe, zodpovědněji, víc myslet na druhé, dávat si vyšší cíle. ideály jsou potřeba, jsou potřeba, aby člověk měl naději a měl za čím jít. Přáli bychom si změny ve společnosti - ve všech oblastech - v politice, ekonomice, školství, zdravotnictví - vše se musí změnit. Ale také vztahy mezi lidmi. Myslíme si, že je potřeba uskutečnit nenásilnou revoluci se zapojením a aktivitou občanů, ale také dlouhodobou prací na naplňování těchto cílů. Přáli bychom si, aby byla obnovena spolupráce mezi lidmi, důvěra, pocit sounáležitosti, obnovení hodnot jako moudrost, svoboda, láska - to nejsou prázdné pojmy, ale ideály, které by měly být také našimi cíli, abychom dokázali uzdravit naši společnost a aby naše země vzkvétala a byla příkladem ostatním zemím - a to je, myslím, i náš 9

10 úkol - úkol našeho národa. Nečekejme, že někdo přijde a udělá všechno za nás, zachrání nás a dá za nás vše do pořádku - na to bychom neměli spoléhat. Jde spíš o to, co sami chceme a co jsme ochotni pro sebe a pro druhé udělat - co dokážeme dát světu. Přál bych si, abychom dali světu to nejlepší. Myslím, že si to všichni zasloužíme. Měli bychom konečně překonat naše rozepře, soupeření a povznést se nad rozdíly mezi námi, aby nás již nerozdělovaly, ale obohacovaly, a vydat se za něčím novým, lepším, novou cestou, třeba úplně novou, jaká zde ještě nebyla, například cestou spolupráce a sdílení, touhy po lepším a spravedlivějším světě, veselejším a radostnějším - tak, aby v něm všichni mohli být šťastní. Vybudovat něco jako ráj na zemi, nečekat, až nám spadne do klína, ale pracovat na něm a tvořit, budovat ho vlastními silami, s veselou myslí, zdravým rozumem a smyslem pro humor. Můžeme zavést nový ekonomický systém, který nám dá větší bohatství a prostředky a bude spravedlivější. Můžeme změnit politiku, tak aby v čele národa byli lidé spravedliví a moudří. Může to být skutečná demokracie, kde budeme mít hlas a možnost spolurozhodovat. Můžeme obnovit zemědělství v naší zemi, tak abychom byli soběstační a nemuseli dovážet 10

11 drahé a nekvalitní potraviny. Můžeme obnovit úctu k půdě a našemu přírodnímu bohatství. Můžeme změnit zdravotnictví, aby opět sloužilo lidem, aby je činilo zdravými a ne závislými na lécích. Můžeme zavést nové metody ve školství, aby výuka pro děti byla zajímavá a přínosná, aby se učily důležité a praktické věci. A hlavně, aby se učily být samostatné a svobodně myslet. Potřebná je především duchovní obroda, obnovení moudrosti českého národa, obnova našeho sebevědomí. Měli bychom najít společnou řeč a sjednotit se, sjednotit se na tom, že si přejeme žít lépe a přejeme si uskutečnit vizi, kterou v sobě všichni nosíme, ale bojíme se jí, protože je příliš dobrá. Prostředky k tomu máme, dobré lidi taky a šikovné ruce. Měli bychom také mít naději a víru, že vše bude jednou lepší, když se k sobě a k planetě budeme chovat lépe, budeme se o ni starat, ctít ji a milovat ji. Nedělejme už od nyní, prosím, kompromisy a volme už vždy jen to nejlepší. Nevolme už, prosím, zlo - malé nebo velké - ale jen dobré věci. A přejme si Dobro, i všem ostatním, ať se jednou můžeme mít všichni dobře. Přejme si Lásku. * * * * * Vytvořme jiný, lepší svět. Ne takový, který nás odcizuje a nutí k sobeckému jednání, ale takový, 11

12 který spojuje a umožňuje projevit lepší stránky každého. Místo současného systému, který je založen na braní a rozdělování, takový, který je založen na štědrosti a dávání. Ano, lidé přeci nejsou stroje bez citu, jsou to andělské bytosti, jejichž přirozenou vlastností je soucit a touha pomáhat, být prospěšný ostatním. Sobecké jednání jim není vlastní, ale je naučené společností. Samozřejmě je příjemné něco dostat a mít, ještě příjemnější je ale něco dát darem. Když máme někoho opravdu rádi, děláme pro něj věci jen tak, aniž bychom za to něco chtěli. Děláme to z lásky a přináší nám to radost. Radost z dávání. Ano, takoví přeci jsme. Lidé jsou ze své přirozenosti andělské bytosti a milují činit druhé šťastnými. Nevěřme v tomto společnosti, která nás přesvědčuje, že nejlépe se má ten, kdo bere nejvíc a kdo nahromadí víc než jiní. Ti, kteří mnoho vlastní, nemusí být vnitřně šťastní, mohou cítit, že jim něco chybí, například radost ze života. Skutečná radost plyne z rozdávání a sdílení, ne z hromadění a zadržování. Vždy, když se někde zadržuje, někde jinde vzniká nedostatek. Sdílení je narušeno a srdce to vnímá. Když člověk bezúplatně dává, Bůh vždy ještě trochu přidá. Když zadržuje, ubírá. Dávání a sdílení vytváří hojnost a dostatek mezi všemi. Lidé pak nemají strach z budoucnosti, z nedostatku, mohou si důvěřovat a více se radovat. Kapitalistický systém, kde bohatý bere 12

13 chudému, začíná doléhat na mnohé z nás. Vytvořme si vizi nové ekonomiky, společnosti, kde se lidé budou k sobě chovat jako lidé a budou rádi, když budou moci druhému pomoci a dát mu něco, co druhý nemá. Chtěl bych žít ve světě, kde by lidé nebojovali o to, aby vzali něco někomu druhému, ale kde by se lidé nabízeli, aby mohli někoho něčím pěkným obdarovat. Jak velký by to byl rozdíl! Byl by to velký krok kupředu. Lidé, přestaňte se tvářit, jako že nejste andělé! Přestaňte si namlouvat, že jste sobečtí! Vím, že hluboko uvnitř toužíte dělat užitečnou práci a dělat radost ostatním a zahrnovat je svou láskou. Každý přeci touží darovat světu to, čím vyniká a v čem je dobrý, to čím může svět obohatit. A každý něco takového má, čím může přispět. Ve vyspělé společnosti budoucnosti bude Bůh přítomen a lidé budou šťastně pracovat jeden pro druhého. Kdo pozná Boha, bude pro něj potěšením dávat mu vše, co má, a zahrnovat ho tím nejlepším ze sebe. Všichni dohromady pak nebudou muset ničím strádat a budou sobě navzájem záštitou. Bohatí a majetní budou mít velkou možnost poskytnout své jmění a vůbec všichni, kdo mohou co nabídnout, budou tak moci učinit ve prospěch všech. Najednou pak uvidíme, jaké bohatství je mezi námi a vždy zde bylo. Nastane zlatý věk hojnosti. Přejme si tedy, abychom měli dostatek 13

14 příležitostí k obdarovávání a milování. Přejme si svět míru, svobody a blahobytu. Společnost, která by své členy zajišťovala, aby nemuseli bojovat o každodenní přežití. Aby se mohli věnovat věcem, které je baví a naplňují. Podržme si v sobě takovou vizi a jděme za ní a jednou se takového světa dočkáme. * * * * * Mohla by společnost a ekonomika fungovat na božských principech? Možná. Vytvořme systém, který nebude nic brát ani požadovat, nýbrž bude financován z darů. Ať každý dává do společné kasy tolik, kolik se rozhodne dát, přičemž peníze z něj budou využívány na dobré účely. Z vybraných peněz bude dáváno těm, kdo je potřebují, budou podporovány plány a investice na zlepšení světa, budování blahobytu, krásné a spokojené společnosti. Fond-banka by fungoval zcela nezištně a na principu dobrovolnosti. Mohla by takto fungovat celá společnost, celý stát? Není lepší dávat dobrovolně podle vlastního uvážení, než si nechat nařizovat úředníky, kolik musím odvést a kolik si smím nechat? Všude, kde jsou povinnosti a donucování, je omezována svoboda. Budoucí systém by měl být maximálně svobodný. Kdo si přeje žít v nesvobodě? Kdyby kdokoliv měl možnost dát darem tolik, kolik by chtěl, nebylo by to lepší, než když je každý nucen? Mohl by odevzdal cokoliv od ničeho po všechno a v případě potřeby by mohl požádat o to, co by 14

15 potřeboval. Systém, který nebere, jen přijímá, to co bylo dobrovolně dáno, a dává těm, kdo potřebují, se mi zdá spravedlivý a použitelný v blízké budoucnosti. Dávat k obecnému užívání přitom nesmí být chápáno jako osobní ztráta, ale jako veřejný přínos. O společnosti řízené takovými pravidly se samozřejmě předpokládá určitá vyspělost, která zatím chybí. Jedná se tedy o model určený pro nadcházející budoucnost. Taková společnost již bude chápat sama sebe jako celek a jako velkou rodinu, o kterou je krásné a správné pečovat, hýčkat ji. Bude vědět, proč zde je, co chce a co je to zodpovědnost. Bude rozumět vesmírným zákonům a principům pohybu energie. Jejím členům bude jasné, že každý nezištně poskytnutý dar se mnohonásobně vrátí. Není důvod zavádět složitá pravidla, přísné zákony, natož tresty, exekuce apod. Možnost někoho obdarovat a udělat dobrý skutek je dar sám o sobě. Je to příležitost, na rozdíl od povinnosti, která zabíjí. V rozvinuté společnosti není třeba kontrolních úřadů a vymahačů splátek, protože vše je dáváno darem a nikdo nic nepožaduje. Proč tedy vymáhat splátky nebo se soudit o úroky? Na světě je mnoho těch, co mají co dát. A stejně mnoho těch, co něco potřebují. Nečeká se jen na to, až si tito lidé podají ruce? V jakém typu společnosti bychom chtěli v následujících letech našeho života žít? Anebo-jak bychom chtěli, aby žily naše děti? Dobrovolný dárcovský fond k všeobecně prospěšné pomoci může být jedním ze 15

16 základních prvků nového pořádku. Může tak fungovat obec, komunita, stát, anebo celý svět? Myslím, že zcela jistě. Ze začátku mohou lidé odevzdávat například několik procent ze svých příjmů nebo vkladů, v ideálním případě by v plně rozvinutém modelu odevzdávali vše, co by momentálně nepotřebovali, pro potřeby druhých. Sami by si pak později z veřejného fondu vzali, co je třeba. Komunita zapojená v systému by tak užívala jeden společný balík energie-peněz. Podle množství odevzdaných darů by bylo snadno poznat, kdo je jak společnosti prospěšný. Nebylo by krásné, aby byl nový svět budován z peněz dávaných s láskou? Mnoho bohatých lidí by se rádo zapojilo do smysluplného a důvěryhodného systému nezištné dárcovské pomoci a rozvoji lepšího světa. Nevěříte? Zeptejte se jich. Úroveň společnosti se pozná podle principů, na kterých je založena. Současný stav nevypovídá o vysoké duchovní morálce. Můžeme to zlepšit. Tento navrhnutý základní koncept má mnoho možností realizace a poskytuje chytrým lidem prostor pro další nápady a zlepšení a nalezení vhodných řešení. Je toto vše utopické? Přejme si přeci žít v utopii. Budujme ji. * * * * * 16

17 3. NOVÁ NEZÁVISLÁ MÉDIA V ČECHÁCH Již dlouho si myslím, že by v Čechách mělo vzniknout nové médium, které by občanům poskytovalo alternativní informace a pohledy na svět. Může to být televize, rádio, informační portál, nebo jejich kombinace. Důležité je, aby jeho zaměření bylo všeobecné, rozmanité, zajímavé, a aby působilo důvěryhodně a vyrovnaně. Mělo by se na něm podílet větší množství lidí z různých koutů republiky, různých názorů, zaměření, profesí, tak aby výsledný program nebyl jednostranný, nýbrž poskytoval ucelený obraz. Ideální by bylo, kdyby nové médium bylo sdílené a výsledkem spolupráce široké koalice subjektů. Médium by mělo být maximálně otevřené veřejnosti, tak aby lidé, kteří mají co říci, mohli využít nabízený prostor pro prezentování zajímavých názorů, myšlenek a nápadů. Prostor by měl být zejména otevřený dobrým projektům a občanským aktivitám. Kdo dělá veřejně prospěšnou práci a usiluje o zlepšení společnosti, by do něj měl mít přístup. Vysílací čas by měl být otevřen též malým politickým stranám, hnutím, neziskovým organizacím a dalším subjektům přispívajícím k dobrému rozvoji společnosti. 17

18 Koneckonců takový by měl být účel nového média - poskytovat prostor tomu dobrému, prezentovat dobré nápady a zajímavé lidi, věnovat pozornost důležitým skutečnostem, podporovat rozvoj občanské společnosti, nezávislého zpravodajství, kultury a celkově pomáhat zlepšovat náš svět. Podle mne by pro tento účel byla ideální televize. Výhledově do budoucna bych chtěl, aby vznikla nová televizní stanice, jako alternativa k současným komerčním televizním stanicím. Měla by být nekomerční, nezávislá, nestranná, politicky nadstranická, vlastněná a provozovaná sdružením provozovatelů předních nezávislých internetových médií. Skutečně občanská televize pod veřejným dohledem by poskytovala záruku, že tomu tak bude. V počáteční fázi může mít médium podobu internetové televize nebo rádia. Má představa je, že by vysílání probíhalo souběžně na více internetových portálech, a celý projekt by byl jejich společným podnikem a vlastnictvím, aniž by tím byl kterýkoliv spoluprovozovatel ochuzen. Může také vzniknout celá síť propojených a spolupracujících nezávislých internetových médií. Nová televize či rádio může vysílat pořady, které by se jinak do komerčních médií nedostaly. Mohou zahrnovat širokou škálu témat od politiky, ekonomiky, ekologie, zdraví a léčitelství, přírodního stavitelství, kultury, pořadů pro děti, až 18

19 po duchovní otázky, ezoteriku, záhady a mimozemské civilizace. Měly by formou zpravodajství upozorňovat na dění ve světě i ve společnosti a informovat o událostech a chystaných akcích. Žádoucí jsou i reklamy na dobré a kvalitní české produkty a služby. Obecně by nová média měla vést k rozvíjení spolupráce a sounáležitosti mezi lidmi. Měla by šířit pozitivní hodnoty, podporovat prospěšné aktivity, dobré projekty a šikovné lidi. Obnoven by měl být zájem o národní duchovní dědictví, tradice, moudrost a národní hodnoty. Naše podnikavá občanská společnost jistě tuto výzvu přijme a dotáhne k realizaci. Nedávno spuštěný Svobodný vysílač je velmi dobrým a nadějným příkladem a signálem pro ostatní. Další vývoj by měl zahrnovat širokou spolupráci a organizaci napříč společností s aktivním zapojením a podporou veřejnosti. Výsledek by měl ukázat, že občanská společnost je schopná se samostatně organizovat, spolupracovat, že dokáže být nezávislá na velkých mediálních společnostech, a že si sama dokáže vytvořit vlastní mediální kulturu podle vlastních pravidel. Nezbývá závěrem než popřát hodně štěstí a úspěchu každé snaze o realizaci tohoto projektu a všem, kteří se na ní budou podílet. * * * * * 19

20 4. PŘÁTELSTVÍ Přeji si, aby mezi lidmi vzniklo PŘÁTELSTVÍ. Takové, které bude nade vší politikou, náboženstvím a dalšími věcmi, které nás rozdělují. Není potřeba nic dělat - vše už se samo děje, spěje k cíli. Vše máme a není nic, co bychom nemohli dokázat. Není nutné bojovat či mít strach. Vyjděme z omezení a ze vzájemné oddělenosti, překročme hranice, zbourejme předsudky - hradby nenávisti - probuďme se jako sebevědomý národ, který je na svém místě, kam patří, a plnící svou úlohu. Vše se pohybuje. Síla je v nás. Dejme našemu směřování formu. To, co vzniká, je společenství bez hranic. Hlásá bratrství všech lidí, všech bytostí na Zemi a ve Vesmíru. Všichni si přejí žít v míru. Toužíme sdílet lásku. Být v jednotě se vším. Rozdíly, uměle vytvořené, kterými se od sebe izolujeme, ty překročme. Odhoďme pomyslné okovy a rozbijme mříže, které jsme si okolo sebe v nevědomosti vybudovali - omezují nás - už nám neslouží. Připusťme si, že jsme se mýlili, a neopakujme již chyby. Je lepší být ve společenství podobně naladěných a vědět o sobě - vědět o společné síle, síle propojených lidí, spojených v duchu, v srdci. Tak jako se rodina po rozloučení vrací k sobě, ať je v celém světě obnoveno PŘÁTELSTVÍ. 20

21 5. NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ PRO 21. STOLETÍ Náboženství bez náboženství. Víra v lásku. Lidé vědomi si své jednoty. Je to to, co nás spojuje, aniž bychom spolu museli souhlasit. Je to touha po lepší budoucnosti, vůle změnit svůj osud, síla myšlenky, která nezanikne. Máme vizi společnosti založené na přátelství, života v míru, sen, který nosíme v srdci. Ten sen nezanikne, dokud se nepoddáme víře, že si jej nezasloužíme. Jednou bude svět náš. Co s ním uděláme? Kam půjdeme? Dokážeme žít lépe, aniž bychom opakovali chyby minulosti? Nebudeme již nikoho uctívat, nikomu se podřizovat, někoho nenávidět, ani mít z někoho strach. Nebudeme volit zlo malé ani velké, nýbrž jen svrchované dobro. Svět učiníme krásnou zahradou, zvelebovanou nádhernými lidmi, pro radost všemu, co na ní žije. Země jako perla vesmíru. Člověk jako suverénní bytost, svobodný jedinec, zodpovědný občan; přítel všeho živého. 21

22 Možná jsem příliš idealistický, ale tomuto všemu věřím. Příští generace bude jiná než ty předchozí a mladí lidé zúročí všechno nejlepší, co lidská civilizace nashromáždila. Můžeme se poučit z historie i ze současnosti. Vzít to dobré a zanechat, co se neosvědčilo. Tak nebudou v budoucnu hádky o pravdu. Boje o prostředky. Nebudou důvody krást. Klamat. Strádat. Naříkat. Budou nezměrné příležitosti ukázat svůj potenciál, představit světu své dary, zlepšovat a obohatit. Věřím v dobrý konec, a věřím v člověka. Věřím v Boha, který věří nám, že to dokážeme, Boha který je v nás všech, a který nás dovede k sobě. Věřím v to dobré v nás a v přátelství mezi zlem a dobrem. Jsme to my všichni. A nás všech je tento svět a jeho budoucnost. Věřím, že vše bude dobré a setkáme se na stejném místě. * * * * * Je to vize krásného světa. Světa, který je příjemným místem k žití. Kde je přátelství mezi lidmi, lidé jsou svobodní a zodpovědní. Mají to, co potřebují a co si přejí, a umí s tím nakládat, používat to k dobrým věcem, ke správným účelům. Umí žít tak, aby neškodili druhým, ani sobě. 22

23 Osvojili si určitou vyspělost, zodpovědnost, schopnost žít, tvořit, a zůstávat v harmonii se vším ostatním. Je potřeba naučit se pečovat o svět, naučit se jej milovat, hledět na jeho dobro, tak jako zahradník pečuje o svou zahradu, tak o něj pečovat, rozhodně ne se k němu chovat jako zloděj, lupič, vykořisťovat jej, poškozovat, či těžit pro své obohacení. Dále: Být skutečně a plně člověkem. Tzn. mít určitou moudrost, vyrovnanost, sílu a vůli, požívat důvěry vesmíru, důvěry přírody. Být vnímán jako jejich přítel. Je dobré mít vyšší cíle, dobré cíle. Ty povedou k vyšší úrovni civilizace. To povede k větším možnostem. K naplnění tužeb, přání, k lepším prostředkům k tvoření. Pro to je nutné pochopení naší úlohy na Zemi, účelu naší civilizace, smyslu života. Tím důvodem, proč tu jsme, určitě není hromadění majetku, bohatství, konzumní život, lenost, zahálka, požitkářství, zvrácené touhy - určitě tím důvodem bude služba, nějaké úkoly, které zde máme, nějaká práce. Technické vymoženosti, kteými disponujeme, stroje, peníze, dostatek potravin, volný čas, ale také schopnosti, vlohy, možnosti - to jistě nemáme jen pro zábavu a požitkářství, ale pro naplňování vyšších cílu, účinnější a snadnější práci na velkém dobrém díle. Nesmíme zneužívat tyto dary a vymoženosti, 23

24 musíme se vystříhat jejich špatnému užívání, zneužívání a jejich neoprávněnému držení. Moc, peníze, technické vymožnosti, autorita a další budou v budoucnu odebrány těm, kdo s nimi špatně hospodaří, a dány těm, kdo je dokáží lépe upotřebit - lépe s nimi zacházet. V nové době budou prostředky užívány k dobrým účelům, čímž se otevřou nebývalé možnosti. Nad lidmi je vždy někdo, kdo je vede. V budoucnu by se však lidé měli vést sami, ba sami by měli vést ostatní. Lidé by měli být autoritou a udržovatelem dobrého vývoje. Dobrým správcem, ochraňovatelem slabých, udržovatelem přírody a planety, jež jim byly svěřeny k opatrování, udržovatelem pořádku, dodržování zákonů, správného vývoje a harmonie v přírodě. Rozhodně by neměl být člověk zdrojem problémů a násilí, jako je tomu nyní, nýbrž naopak. Lidé by měli být něčím jako policisty - udržovateli řádu a pořádku, také učiteli, a vzorem pro celý svět - těmi, kteří brání svět před nepořádkem, před narušovateli a zločinci, kteří by chtěli přírodu, obyvatele a zdroje využívat, vykořisťovat. To je určitý ideál a cíl pro člověka - jinak než je tomu dnes. Kdo se chová jako zločinec, není hoden být mezi lidmi a na jejich vývojovém stupni. Kdo jím chce být, musí se tak chovat, chovat se 24

25 jako člověk, tedy hlavně zodpovědně. Přeji si, ať je každý sám sebou - ať je, čím je, nebo čemu věří, že je, ať dělá to, co má, a co mu náleží, a dělá to dobře, Výsledkem bude spolupráce, harmonie, lepší svět a příjemná budoucnost pro všechny. * * * * * 25

26 6. SVĚT PRO VŠECHNY Co je mojí vizí? Svět pro všechny. Takový svět, ve kterém budou všichni šťastní a bude pro ně radostí a poctou v něm žít. Je to svět, jehož síla pramení z jednoty všech jeho obyvatel. Velké i malé, chytré i hloupé, černé i bílé žije pospolu vedle sebe v úctě a harmonii. Každý vyniká něčím, čím dokáže obohatit ostatní, a tím přispívá k celkovému užitku. Rozdíly nejsou důvodem k nenávisti a závisti, ale ke vzájemnému poučení a zdrojem změn a vývoje. Společnost je řízena spíše vyššími principy, než zákony a předpisy. Přál bych si, aby byla obnovena úcta k životu. Aby touhou každého bylo zvelebovat společný domov a rozvíjet se v tom nejlepším smyslu. A přát každému bližnímu to nejlepší. Jen tak se může civilizace rozvíjet, když přináší užitek všem a všemu - když její účel je svrchované dobro! Moc a síla nemůže být proti nikomu namířena a zneužívána. Nenáleží jednotlivci ani vymezené skupině. Ani dílčím sobeckým zájmům. 26

27 Kapitál a prostředky zde nejsou pro osobní obohacení. To není jejich původní účel! Bohatí by se měli otevřít chudým a chudí by měli přestat bohatým závidět a být proti nim. Místo toho by měli chtít být s nimi, podporovat jeden druhého. Přát druhému, aby se mu dařilo. Je to v zájmu obou. Moje vize zahrnuje maximální svobodu a toleranci, právo na sebeurčení každého, vlastního osudu. Zahrnuje také mnoho práce. Práce, která však bude mít smysl a bude přinášet naplnění a dobrý pocit. Dále uskromnění a odepření si některých vymožeností. Pokoru, obětavost a službu. Ano - čeká nás mnoho práce. Tyto vize předpokládají systematickou činnost směrem k obnově planety, zdraví obyvatel a uzdravení společnosti. Věřím, že jednou budou lidé toužit po službě, službě druhým, tedy všem. Každý jednotlivec bude mít příležitost přispět svým dílem. Nemůžeme usilovat o obohacení na úkor druhého, ale v souladu s ním. Společně budeme obohaceni více než jednotlivě. Největší hodnota je ve sdíleném bohatství. Představuji si, že se jednou vzdáme sobeckých přání a splníme si ta společná. 27

28 Že dáme možnost uskutečnění ráje na zemi. Prostor pro neomezené vyjádření. Pro naplnění vizí a přání každého. Každý bude svobodný a do ničeho nebude nucen, ničemu se nebude muset podřizovat, nikdo nebude vládnout nad druhým. Tedy: Cíl: Společné dobro. Přátelství. Autorita v každém jednotlivci, který ví, co je třeba. Respekt svobodné vůle. K tomu je potřeba: Přejícnost. Překonání strachu. Nezávislost. Soucit. A víra. Výsledkem bude harmoničtější soužití. Větší klid, bezpečnost a jistota. Mír. Jednoduše: Lepší svět pro všechny. To je má vize a mé přání. Ladislav Vyšehradská vize - Přátelství

29 Přílohy: STANOVY A POSLÁNÍ SPOLEČENSTVÍ: I. Jsme nezávislé duchovní společenství svobodných bytostí. Toužíme dělat to, co je krásné a dobré a prospěšné celému světu. Toužíme žít v jednotě, přátelství a sdílet s ostatními to nejlepší. Přejeme si uskutečnit tu nejlepší vizi pro svět. II. Naším cílem je žití v harmonii, ve společenství podobně smýšlejících lidí, pracovat na jeho zdokonalování, zlepšování a zkrášlování - budování Nového světa. Přejeme všemu to nejlepší a zahrnujeme všechny bytosti láskou. Pečujeme o svět a sloužíme jeho Dobru. III. Nikdo není omezován. Nikdo neporušuje svobodu druhého. Respektujeme vnitřní hodnotu každého, ctíme život a svobodu jednotlivce. IV. Každý se svobodně rozhoduje, zda je součástí společenství, a zda se zapojí do jeho činnosti. Jeho členové nemají žádná práva ani povinnosti. Mají však spoustu příležitostí se zapojit do jeho aktivit a realizovat se. Aktivita a iniciativa je na každém a bez omezení. V. Jsme společenství podobně smýšlejících lidí 29

30 sdílejících podobné hodnoty a zájmy. Přejeme si lepší svět a pracujeme na jeho budování. Svou tvořivostí přispíváme k jeho zlepšení. Podporujeme dobré lidi a nápady. Dáváme naději a dobrý příklad. VI. Činností sdružení jsou veřejně prospěšné aktivity. Charakter a poslání společenství je univerzální. Sdružujeme se, abychom o sobě věděli a mohli se lépe propojit, lépe pracovat na rozvoji planety, obnově přírody, uzdravení, probuzení a duchovní obrodě společnosti, abychom se mohli podporovat a rozšířili možnosti své realizace. VII. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu a záměru. Sdružení je založeno na dobu neurčitou a jeho působnost je neomezená. Je to otevřená, nezisková, dobrovolná organizace sdružující lidi, kteří chtějí žít v krásném, šťastném a čistém světě. VIII. Členství je dobrovolné, na základě osobního rozhodnutí. Přijetím členství vyjadřuje souhlas s těmito stanovami. * * * * * 30

31 Dobré vize, z. ú. je obecně prospěšná společnost, Jejímž posláním je napomáhat pozitivním změnám ve světě, šířit dobré myšlenky, spolupráci a naději. Součástí je nadace poskytující podporu dobrým a prospěšným projektům a šikovným lidem se zajímavými nápady. Podporujeme ekologii, přírodní stavitelství, alternativní média, nové metody vzdělávání, kulturu založenou na duchovních hodnotách a tradicích, komunitní a rodinné podnikání, sociální spravedlnost, občanskou svobodu, svobodu jednotlivce a spolupracující společnost. Za těmito a dalšími cíli sdružujeme ty, kteří chtějí přispět svojí prací, ve společenství přátel Dobrých vizí. Společně nebo jednotlivě pomáháme v naplnění tohoto poslání, i navzájem sobě. Přejeme si svět bez válek, násilí, vykořisťování, svět míru a blahobytu pro všechny. Věříme v nalezení společného, co nás všechny spojuje. V našich plánech je vydávání vlastních tiskovin, knih, nebo třeba i časopisů. Pořádání různých akcí a společenských 31

32 událostí. Provozování a podpora vlastní řemeslné výroby. A samozřejmě provozování internetových stránek, které by byly komunikačním centrem všech těchto aktivit. Pokud vás toto poslání zaujalo, můžete se zapojit do činnosti organizace a hnutí a stát se členem vznikajícího společenství. Dobré vize, z. ú. Cimburkova 5, Praha 3, b.ú.: /0800, v.s

33 33

34 Kontakt: vydala spol. Dobré vize 34

35 35

36 36

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

ZÁKLADNÍ HODNOTY VEŘEJNOPRÁVNÍCH TELEVIZÍ. Jak naplňuje Česká televize základní hodnoty veřejné služby

ZÁKLADNÍ HODNOTY VEŘEJNOPRÁVNÍCH TELEVIZÍ. Jak naplňuje Česká televize základní hodnoty veřejné služby ZÁKLADNÍ HODNOTY VEŘEJNOPRÁVNÍCH TELEVIZÍ Jak naplňuje Česká televize základní hodnoty veřejné služby Poslání BBC (GB) INFORM, EDUCATE AND ENTERTAIN Obohatit životy lidí programy a službami, které informují,

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

COMENIUS 3 Program Evropské unie

COMENIUS 3 Program Evropské unie COMENIUS 3 Program Evropské unie DOTAZNÍK COMCULT - NETZWERK CZ Místo:... Škola:...... Datum: den rok P/P Symbol muž žena... ne Heslo A) ot) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A10 A11 A12 A13 A14 Evropské

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Knihovna pro všechny generace

Knihovna pro všechny generace Knihovna pro všechny generace Služby veřejných knihoven definují sociální úlohu veřejné knihovny takto: Základním cílem veřejných knihoven je zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek Veřejný závazek Odlehčovací služby O.s.Dolly upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Více

Absolvent musí mít budoucnost. Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz

Absolvent musí mít budoucnost. Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz Absolvent musí mít budoucnost Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz Co je cílem vzdělávání? Různé zájmy ve vzdělávání A. Zájem podniků získat dobře připravené zaměstnance B. Zájem škol a učitelů mít žáky a studenty

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Na čem nám záleží Tvorba vize komunity od vize k akci

Na čem nám záleží Tvorba vize komunity od vize k akci Na čem nám záleží Tvorba vize komunity od vize k akci Blažena Hušková Praha, říjen 2012 Na úvod Ano, mezi těmito absurdními představami a praxí stojí jen průhledná přepážka jakéhosi navyklého předpokladu,

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz Praha 20.4.2007 Procesnířízen zení a strategické plánov nování zkušenosti Vsetín Kvalita života Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz 1 Přístup města Vsetín: strategie systematických malých

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více