sepsal Ladislav Zelinka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sepsal Ladislav Zelinka"

Transkript

1 1

2 2

3 sepsal Ladislav Zelinka vydala spol. Dobré vize v r

4 4

5 V Čechách a na Slovensku již nějakou dobu vzniká společenství bez hranic. Společenství lidí, kteří chtějí žít v harmonii s přírodou, světem a dalšími lidmi, chtějí dělat prospěšnou a zajímavou práci a přitom nebýt sami, nýbrž ve spojení s dalšími podobně smýšlejícími. Je založeno na přátelství a sdílení, spolupráci a vzájemné podpoře. Každý se v něm může realizovat, aniž by byl jakkoliv omezen. Jsme obyčejní lidé různých profesí, náboženství a názorů, různého věku, muži i ženy. Přesto máme mnoho společného, co nás spojuje. Věříme, že všechny rozdíly mohou být překonány a různé světonázory mohou existovat v míru vedle sebe. Utvářející se společenství je zcela dobrovolné a všem otevřené. Cílem je vytvoření harmonické společnosti a světa, který je příjemným místem k životu. Přejeme si bohatou společnost, vzkvétající zemi, čistou přírodu, bezpečí, jistotu, svobodu a přátelské prostředí. Nic k tomu není potřeba, jen víra v lepší budoucnost, v sebe a svojí sílu a dobrou stránku člověka. 5

6 Vše může jít lépe, když budou lidé spolupracovat a půjdou za společným cílem, za společnou vizí, jíž je krásný a harmonický svět a svobodní lidé spojeni ve svých srdcích. Prostředky k tomu ve společnosti jsou, dobré nápady a šikovní lidé také. Život v jednotě s druhými přináší radost a dobrý pocit, práce pro svět přináší uspokojení a pocit naplnění, dává smysl životu. Souznění a vzájemná podpora dodává sílu a radost v každodenním životě. Proto je příjemné žít ve společném prostoru s druhými a sdílet s nimi. Sdílet své nápady, informace, energii, dobrou náladu, cokoliv, čím můžeme druhé obohatit. Když budeme podporovat dobré lidi, nápady a projekty, a když budeme každý svým dílem přispívat celku, věřím, že celá naše společnost tím bude obohacena. Věřím také a doufám, že o společenství, které se nyní tvoří, a jeho činnosti časem uslyšíme více a bude o něm moci být napsáno více a konkrétněji. Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se na jeho vzniku podílí. Ladislav 6

7 1. LIDÉ - JEDNA RODINA Jsme lidé. Buďme k sobě proto štědří a přejme si pro sebe to nejlepší. Co také jiného si přát? Kdo z nás je dokonalý, aby mohl odsuzovat jiného? Přitom všichni máme mnoho, co darovat. Jak překonat rozdělenost našeho světa? Odpusťme si. Mějme soucit s druhými. Světlé a tmavé, malé a velké, horké a studené spolu může žít v harmonii a respektovat se. Můžeme spolu žít, aniž bychom se odsuzovali? Dovolme každému žít. Výsledkem bude svět, kde bude každý svobodný a každý bude respektován a milován. Vše je dovoleno a nikdo není omezován. Není největším projevem lásky darovat druhému svobodu a možnost být svobodný a sám sebou? Svobodu moci se odlišovat a jít svou cestou a naplňovat své touhy a své přání? Lidé jako jedna rodina jsou jako jednotlivci natolik různorodí a odlišní ve svém pohledu na svět, že snaha prosazovat jedinou pravdu nebo 7

8 jedna pravidla pro všechny nutně musí vést k omezování naprosté většiny. Přitom v různorodosti a odlišnosti je to největší bohatství. Dokážeme být jednotní a přitom originální? Můžeme být sjednocení a přitom svobodní? Mohou odlišné světonázory existovat vedle sebe v přátelství? Jako lidé jsme zde všichni na jedné lodi. Tak proč činit Zemi místem utrpení? Proč bychom si měli navzájem svůj úděl zde jakkoli zhoršovat? Proč by si měli být lidé z jakéhokoli důvodu nepřáteli...? Lidé JSOU jedna rodina. * * * * * 8

9 2. VYŠEHRADSKÁ VIZE - VIZE NOVÉ SPOLEČNOSTI Chtěli bychom, aby si lidé přáli něco lepšího, něco velkého a krásného, aby se nebáli si přát a byli sami k sobě štědří a velkorysí. Chtěli bychom, aby si lidé přáli lepší svět, lepší svět pro všechny. Všechno začíná přáním, snem o něčem lepším, o lepším světě. Chtěli bychom dát lidem Sen. Lidé se musí stát lepšími, víc se o sebe zajímat, začít žít lépe, zodpovědněji, víc myslet na druhé, dávat si vyšší cíle. ideály jsou potřeba, jsou potřeba, aby člověk měl naději a měl za čím jít. Přáli bychom si změny ve společnosti - ve všech oblastech - v politice, ekonomice, školství, zdravotnictví - vše se musí změnit. Ale také vztahy mezi lidmi. Myslíme si, že je potřeba uskutečnit nenásilnou revoluci se zapojením a aktivitou občanů, ale také dlouhodobou prací na naplňování těchto cílů. Přáli bychom si, aby byla obnovena spolupráce mezi lidmi, důvěra, pocit sounáležitosti, obnovení hodnot jako moudrost, svoboda, láska - to nejsou prázdné pojmy, ale ideály, které by měly být také našimi cíli, abychom dokázali uzdravit naši společnost a aby naše země vzkvétala a byla příkladem ostatním zemím - a to je, myslím, i náš 9

10 úkol - úkol našeho národa. Nečekejme, že někdo přijde a udělá všechno za nás, zachrání nás a dá za nás vše do pořádku - na to bychom neměli spoléhat. Jde spíš o to, co sami chceme a co jsme ochotni pro sebe a pro druhé udělat - co dokážeme dát světu. Přál bych si, abychom dali světu to nejlepší. Myslím, že si to všichni zasloužíme. Měli bychom konečně překonat naše rozepře, soupeření a povznést se nad rozdíly mezi námi, aby nás již nerozdělovaly, ale obohacovaly, a vydat se za něčím novým, lepším, novou cestou, třeba úplně novou, jaká zde ještě nebyla, například cestou spolupráce a sdílení, touhy po lepším a spravedlivějším světě, veselejším a radostnějším - tak, aby v něm všichni mohli být šťastní. Vybudovat něco jako ráj na zemi, nečekat, až nám spadne do klína, ale pracovat na něm a tvořit, budovat ho vlastními silami, s veselou myslí, zdravým rozumem a smyslem pro humor. Můžeme zavést nový ekonomický systém, který nám dá větší bohatství a prostředky a bude spravedlivější. Můžeme změnit politiku, tak aby v čele národa byli lidé spravedliví a moudří. Může to být skutečná demokracie, kde budeme mít hlas a možnost spolurozhodovat. Můžeme obnovit zemědělství v naší zemi, tak abychom byli soběstační a nemuseli dovážet 10

11 drahé a nekvalitní potraviny. Můžeme obnovit úctu k půdě a našemu přírodnímu bohatství. Můžeme změnit zdravotnictví, aby opět sloužilo lidem, aby je činilo zdravými a ne závislými na lécích. Můžeme zavést nové metody ve školství, aby výuka pro děti byla zajímavá a přínosná, aby se učily důležité a praktické věci. A hlavně, aby se učily být samostatné a svobodně myslet. Potřebná je především duchovní obroda, obnovení moudrosti českého národa, obnova našeho sebevědomí. Měli bychom najít společnou řeč a sjednotit se, sjednotit se na tom, že si přejeme žít lépe a přejeme si uskutečnit vizi, kterou v sobě všichni nosíme, ale bojíme se jí, protože je příliš dobrá. Prostředky k tomu máme, dobré lidi taky a šikovné ruce. Měli bychom také mít naději a víru, že vše bude jednou lepší, když se k sobě a k planetě budeme chovat lépe, budeme se o ni starat, ctít ji a milovat ji. Nedělejme už od nyní, prosím, kompromisy a volme už vždy jen to nejlepší. Nevolme už, prosím, zlo - malé nebo velké - ale jen dobré věci. A přejme si Dobro, i všem ostatním, ať se jednou můžeme mít všichni dobře. Přejme si Lásku. * * * * * Vytvořme jiný, lepší svět. Ne takový, který nás odcizuje a nutí k sobeckému jednání, ale takový, 11

12 který spojuje a umožňuje projevit lepší stránky každého. Místo současného systému, který je založen na braní a rozdělování, takový, který je založen na štědrosti a dávání. Ano, lidé přeci nejsou stroje bez citu, jsou to andělské bytosti, jejichž přirozenou vlastností je soucit a touha pomáhat, být prospěšný ostatním. Sobecké jednání jim není vlastní, ale je naučené společností. Samozřejmě je příjemné něco dostat a mít, ještě příjemnější je ale něco dát darem. Když máme někoho opravdu rádi, děláme pro něj věci jen tak, aniž bychom za to něco chtěli. Děláme to z lásky a přináší nám to radost. Radost z dávání. Ano, takoví přeci jsme. Lidé jsou ze své přirozenosti andělské bytosti a milují činit druhé šťastnými. Nevěřme v tomto společnosti, která nás přesvědčuje, že nejlépe se má ten, kdo bere nejvíc a kdo nahromadí víc než jiní. Ti, kteří mnoho vlastní, nemusí být vnitřně šťastní, mohou cítit, že jim něco chybí, například radost ze života. Skutečná radost plyne z rozdávání a sdílení, ne z hromadění a zadržování. Vždy, když se někde zadržuje, někde jinde vzniká nedostatek. Sdílení je narušeno a srdce to vnímá. Když člověk bezúplatně dává, Bůh vždy ještě trochu přidá. Když zadržuje, ubírá. Dávání a sdílení vytváří hojnost a dostatek mezi všemi. Lidé pak nemají strach z budoucnosti, z nedostatku, mohou si důvěřovat a více se radovat. Kapitalistický systém, kde bohatý bere 12

13 chudému, začíná doléhat na mnohé z nás. Vytvořme si vizi nové ekonomiky, společnosti, kde se lidé budou k sobě chovat jako lidé a budou rádi, když budou moci druhému pomoci a dát mu něco, co druhý nemá. Chtěl bych žít ve světě, kde by lidé nebojovali o to, aby vzali něco někomu druhému, ale kde by se lidé nabízeli, aby mohli někoho něčím pěkným obdarovat. Jak velký by to byl rozdíl! Byl by to velký krok kupředu. Lidé, přestaňte se tvářit, jako že nejste andělé! Přestaňte si namlouvat, že jste sobečtí! Vím, že hluboko uvnitř toužíte dělat užitečnou práci a dělat radost ostatním a zahrnovat je svou láskou. Každý přeci touží darovat světu to, čím vyniká a v čem je dobrý, to čím může svět obohatit. A každý něco takového má, čím může přispět. Ve vyspělé společnosti budoucnosti bude Bůh přítomen a lidé budou šťastně pracovat jeden pro druhého. Kdo pozná Boha, bude pro něj potěšením dávat mu vše, co má, a zahrnovat ho tím nejlepším ze sebe. Všichni dohromady pak nebudou muset ničím strádat a budou sobě navzájem záštitou. Bohatí a majetní budou mít velkou možnost poskytnout své jmění a vůbec všichni, kdo mohou co nabídnout, budou tak moci učinit ve prospěch všech. Najednou pak uvidíme, jaké bohatství je mezi námi a vždy zde bylo. Nastane zlatý věk hojnosti. Přejme si tedy, abychom měli dostatek 13

14 příležitostí k obdarovávání a milování. Přejme si svět míru, svobody a blahobytu. Společnost, která by své členy zajišťovala, aby nemuseli bojovat o každodenní přežití. Aby se mohli věnovat věcem, které je baví a naplňují. Podržme si v sobě takovou vizi a jděme za ní a jednou se takového světa dočkáme. * * * * * Mohla by společnost a ekonomika fungovat na božských principech? Možná. Vytvořme systém, který nebude nic brát ani požadovat, nýbrž bude financován z darů. Ať každý dává do společné kasy tolik, kolik se rozhodne dát, přičemž peníze z něj budou využívány na dobré účely. Z vybraných peněz bude dáváno těm, kdo je potřebují, budou podporovány plány a investice na zlepšení světa, budování blahobytu, krásné a spokojené společnosti. Fond-banka by fungoval zcela nezištně a na principu dobrovolnosti. Mohla by takto fungovat celá společnost, celý stát? Není lepší dávat dobrovolně podle vlastního uvážení, než si nechat nařizovat úředníky, kolik musím odvést a kolik si smím nechat? Všude, kde jsou povinnosti a donucování, je omezována svoboda. Budoucí systém by měl být maximálně svobodný. Kdo si přeje žít v nesvobodě? Kdyby kdokoliv měl možnost dát darem tolik, kolik by chtěl, nebylo by to lepší, než když je každý nucen? Mohl by odevzdal cokoliv od ničeho po všechno a v případě potřeby by mohl požádat o to, co by 14

15 potřeboval. Systém, který nebere, jen přijímá, to co bylo dobrovolně dáno, a dává těm, kdo potřebují, se mi zdá spravedlivý a použitelný v blízké budoucnosti. Dávat k obecnému užívání přitom nesmí být chápáno jako osobní ztráta, ale jako veřejný přínos. O společnosti řízené takovými pravidly se samozřejmě předpokládá určitá vyspělost, která zatím chybí. Jedná se tedy o model určený pro nadcházející budoucnost. Taková společnost již bude chápat sama sebe jako celek a jako velkou rodinu, o kterou je krásné a správné pečovat, hýčkat ji. Bude vědět, proč zde je, co chce a co je to zodpovědnost. Bude rozumět vesmírným zákonům a principům pohybu energie. Jejím členům bude jasné, že každý nezištně poskytnutý dar se mnohonásobně vrátí. Není důvod zavádět složitá pravidla, přísné zákony, natož tresty, exekuce apod. Možnost někoho obdarovat a udělat dobrý skutek je dar sám o sobě. Je to příležitost, na rozdíl od povinnosti, která zabíjí. V rozvinuté společnosti není třeba kontrolních úřadů a vymahačů splátek, protože vše je dáváno darem a nikdo nic nepožaduje. Proč tedy vymáhat splátky nebo se soudit o úroky? Na světě je mnoho těch, co mají co dát. A stejně mnoho těch, co něco potřebují. Nečeká se jen na to, až si tito lidé podají ruce? V jakém typu společnosti bychom chtěli v následujících letech našeho života žít? Anebo-jak bychom chtěli, aby žily naše děti? Dobrovolný dárcovský fond k všeobecně prospěšné pomoci může být jedním ze 15

16 základních prvků nového pořádku. Může tak fungovat obec, komunita, stát, anebo celý svět? Myslím, že zcela jistě. Ze začátku mohou lidé odevzdávat například několik procent ze svých příjmů nebo vkladů, v ideálním případě by v plně rozvinutém modelu odevzdávali vše, co by momentálně nepotřebovali, pro potřeby druhých. Sami by si pak později z veřejného fondu vzali, co je třeba. Komunita zapojená v systému by tak užívala jeden společný balík energie-peněz. Podle množství odevzdaných darů by bylo snadno poznat, kdo je jak společnosti prospěšný. Nebylo by krásné, aby byl nový svět budován z peněz dávaných s láskou? Mnoho bohatých lidí by se rádo zapojilo do smysluplného a důvěryhodného systému nezištné dárcovské pomoci a rozvoji lepšího světa. Nevěříte? Zeptejte se jich. Úroveň společnosti se pozná podle principů, na kterých je založena. Současný stav nevypovídá o vysoké duchovní morálce. Můžeme to zlepšit. Tento navrhnutý základní koncept má mnoho možností realizace a poskytuje chytrým lidem prostor pro další nápady a zlepšení a nalezení vhodných řešení. Je toto vše utopické? Přejme si přeci žít v utopii. Budujme ji. * * * * * 16

17 3. NOVÁ NEZÁVISLÁ MÉDIA V ČECHÁCH Již dlouho si myslím, že by v Čechách mělo vzniknout nové médium, které by občanům poskytovalo alternativní informace a pohledy na svět. Může to být televize, rádio, informační portál, nebo jejich kombinace. Důležité je, aby jeho zaměření bylo všeobecné, rozmanité, zajímavé, a aby působilo důvěryhodně a vyrovnaně. Mělo by se na něm podílet větší množství lidí z různých koutů republiky, různých názorů, zaměření, profesí, tak aby výsledný program nebyl jednostranný, nýbrž poskytoval ucelený obraz. Ideální by bylo, kdyby nové médium bylo sdílené a výsledkem spolupráce široké koalice subjektů. Médium by mělo být maximálně otevřené veřejnosti, tak aby lidé, kteří mají co říci, mohli využít nabízený prostor pro prezentování zajímavých názorů, myšlenek a nápadů. Prostor by měl být zejména otevřený dobrým projektům a občanským aktivitám. Kdo dělá veřejně prospěšnou práci a usiluje o zlepšení společnosti, by do něj měl mít přístup. Vysílací čas by měl být otevřen též malým politickým stranám, hnutím, neziskovým organizacím a dalším subjektům přispívajícím k dobrému rozvoji společnosti. 17

18 Koneckonců takový by měl být účel nového média - poskytovat prostor tomu dobrému, prezentovat dobré nápady a zajímavé lidi, věnovat pozornost důležitým skutečnostem, podporovat rozvoj občanské společnosti, nezávislého zpravodajství, kultury a celkově pomáhat zlepšovat náš svět. Podle mne by pro tento účel byla ideální televize. Výhledově do budoucna bych chtěl, aby vznikla nová televizní stanice, jako alternativa k současným komerčním televizním stanicím. Měla by být nekomerční, nezávislá, nestranná, politicky nadstranická, vlastněná a provozovaná sdružením provozovatelů předních nezávislých internetových médií. Skutečně občanská televize pod veřejným dohledem by poskytovala záruku, že tomu tak bude. V počáteční fázi může mít médium podobu internetové televize nebo rádia. Má představa je, že by vysílání probíhalo souběžně na více internetových portálech, a celý projekt by byl jejich společným podnikem a vlastnictvím, aniž by tím byl kterýkoliv spoluprovozovatel ochuzen. Může také vzniknout celá síť propojených a spolupracujících nezávislých internetových médií. Nová televize či rádio může vysílat pořady, které by se jinak do komerčních médií nedostaly. Mohou zahrnovat širokou škálu témat od politiky, ekonomiky, ekologie, zdraví a léčitelství, přírodního stavitelství, kultury, pořadů pro děti, až 18

19 po duchovní otázky, ezoteriku, záhady a mimozemské civilizace. Měly by formou zpravodajství upozorňovat na dění ve světě i ve společnosti a informovat o událostech a chystaných akcích. Žádoucí jsou i reklamy na dobré a kvalitní české produkty a služby. Obecně by nová média měla vést k rozvíjení spolupráce a sounáležitosti mezi lidmi. Měla by šířit pozitivní hodnoty, podporovat prospěšné aktivity, dobré projekty a šikovné lidi. Obnoven by měl být zájem o národní duchovní dědictví, tradice, moudrost a národní hodnoty. Naše podnikavá občanská společnost jistě tuto výzvu přijme a dotáhne k realizaci. Nedávno spuštěný Svobodný vysílač je velmi dobrým a nadějným příkladem a signálem pro ostatní. Další vývoj by měl zahrnovat širokou spolupráci a organizaci napříč společností s aktivním zapojením a podporou veřejnosti. Výsledek by měl ukázat, že občanská společnost je schopná se samostatně organizovat, spolupracovat, že dokáže být nezávislá na velkých mediálních společnostech, a že si sama dokáže vytvořit vlastní mediální kulturu podle vlastních pravidel. Nezbývá závěrem než popřát hodně štěstí a úspěchu každé snaze o realizaci tohoto projektu a všem, kteří se na ní budou podílet. * * * * * 19

20 4. PŘÁTELSTVÍ Přeji si, aby mezi lidmi vzniklo PŘÁTELSTVÍ. Takové, které bude nade vší politikou, náboženstvím a dalšími věcmi, které nás rozdělují. Není potřeba nic dělat - vše už se samo děje, spěje k cíli. Vše máme a není nic, co bychom nemohli dokázat. Není nutné bojovat či mít strach. Vyjděme z omezení a ze vzájemné oddělenosti, překročme hranice, zbourejme předsudky - hradby nenávisti - probuďme se jako sebevědomý národ, který je na svém místě, kam patří, a plnící svou úlohu. Vše se pohybuje. Síla je v nás. Dejme našemu směřování formu. To, co vzniká, je společenství bez hranic. Hlásá bratrství všech lidí, všech bytostí na Zemi a ve Vesmíru. Všichni si přejí žít v míru. Toužíme sdílet lásku. Být v jednotě se vším. Rozdíly, uměle vytvořené, kterými se od sebe izolujeme, ty překročme. Odhoďme pomyslné okovy a rozbijme mříže, které jsme si okolo sebe v nevědomosti vybudovali - omezují nás - už nám neslouží. Připusťme si, že jsme se mýlili, a neopakujme již chyby. Je lepší být ve společenství podobně naladěných a vědět o sobě - vědět o společné síle, síle propojených lidí, spojených v duchu, v srdci. Tak jako se rodina po rozloučení vrací k sobě, ať je v celém světě obnoveno PŘÁTELSTVÍ. 20

21 5. NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ PRO 21. STOLETÍ Náboženství bez náboženství. Víra v lásku. Lidé vědomi si své jednoty. Je to to, co nás spojuje, aniž bychom spolu museli souhlasit. Je to touha po lepší budoucnosti, vůle změnit svůj osud, síla myšlenky, která nezanikne. Máme vizi společnosti založené na přátelství, života v míru, sen, který nosíme v srdci. Ten sen nezanikne, dokud se nepoddáme víře, že si jej nezasloužíme. Jednou bude svět náš. Co s ním uděláme? Kam půjdeme? Dokážeme žít lépe, aniž bychom opakovali chyby minulosti? Nebudeme již nikoho uctívat, nikomu se podřizovat, někoho nenávidět, ani mít z někoho strach. Nebudeme volit zlo malé ani velké, nýbrž jen svrchované dobro. Svět učiníme krásnou zahradou, zvelebovanou nádhernými lidmi, pro radost všemu, co na ní žije. Země jako perla vesmíru. Člověk jako suverénní bytost, svobodný jedinec, zodpovědný občan; přítel všeho živého. 21

22 Možná jsem příliš idealistický, ale tomuto všemu věřím. Příští generace bude jiná než ty předchozí a mladí lidé zúročí všechno nejlepší, co lidská civilizace nashromáždila. Můžeme se poučit z historie i ze současnosti. Vzít to dobré a zanechat, co se neosvědčilo. Tak nebudou v budoucnu hádky o pravdu. Boje o prostředky. Nebudou důvody krást. Klamat. Strádat. Naříkat. Budou nezměrné příležitosti ukázat svůj potenciál, představit světu své dary, zlepšovat a obohatit. Věřím v dobrý konec, a věřím v člověka. Věřím v Boha, který věří nám, že to dokážeme, Boha který je v nás všech, a který nás dovede k sobě. Věřím v to dobré v nás a v přátelství mezi zlem a dobrem. Jsme to my všichni. A nás všech je tento svět a jeho budoucnost. Věřím, že vše bude dobré a setkáme se na stejném místě. * * * * * Je to vize krásného světa. Světa, který je příjemným místem k žití. Kde je přátelství mezi lidmi, lidé jsou svobodní a zodpovědní. Mají to, co potřebují a co si přejí, a umí s tím nakládat, používat to k dobrým věcem, ke správným účelům. Umí žít tak, aby neškodili druhým, ani sobě. 22

23 Osvojili si určitou vyspělost, zodpovědnost, schopnost žít, tvořit, a zůstávat v harmonii se vším ostatním. Je potřeba naučit se pečovat o svět, naučit se jej milovat, hledět na jeho dobro, tak jako zahradník pečuje o svou zahradu, tak o něj pečovat, rozhodně ne se k němu chovat jako zloděj, lupič, vykořisťovat jej, poškozovat, či těžit pro své obohacení. Dále: Být skutečně a plně člověkem. Tzn. mít určitou moudrost, vyrovnanost, sílu a vůli, požívat důvěry vesmíru, důvěry přírody. Být vnímán jako jejich přítel. Je dobré mít vyšší cíle, dobré cíle. Ty povedou k vyšší úrovni civilizace. To povede k větším možnostem. K naplnění tužeb, přání, k lepším prostředkům k tvoření. Pro to je nutné pochopení naší úlohy na Zemi, účelu naší civilizace, smyslu života. Tím důvodem, proč tu jsme, určitě není hromadění majetku, bohatství, konzumní život, lenost, zahálka, požitkářství, zvrácené touhy - určitě tím důvodem bude služba, nějaké úkoly, které zde máme, nějaká práce. Technické vymoženosti, kteými disponujeme, stroje, peníze, dostatek potravin, volný čas, ale také schopnosti, vlohy, možnosti - to jistě nemáme jen pro zábavu a požitkářství, ale pro naplňování vyšších cílu, účinnější a snadnější práci na velkém dobrém díle. Nesmíme zneužívat tyto dary a vymoženosti, 23

24 musíme se vystříhat jejich špatnému užívání, zneužívání a jejich neoprávněnému držení. Moc, peníze, technické vymožnosti, autorita a další budou v budoucnu odebrány těm, kdo s nimi špatně hospodaří, a dány těm, kdo je dokáží lépe upotřebit - lépe s nimi zacházet. V nové době budou prostředky užívány k dobrým účelům, čímž se otevřou nebývalé možnosti. Nad lidmi je vždy někdo, kdo je vede. V budoucnu by se však lidé měli vést sami, ba sami by měli vést ostatní. Lidé by měli být autoritou a udržovatelem dobrého vývoje. Dobrým správcem, ochraňovatelem slabých, udržovatelem přírody a planety, jež jim byly svěřeny k opatrování, udržovatelem pořádku, dodržování zákonů, správného vývoje a harmonie v přírodě. Rozhodně by neměl být člověk zdrojem problémů a násilí, jako je tomu nyní, nýbrž naopak. Lidé by měli být něčím jako policisty - udržovateli řádu a pořádku, také učiteli, a vzorem pro celý svět - těmi, kteří brání svět před nepořádkem, před narušovateli a zločinci, kteří by chtěli přírodu, obyvatele a zdroje využívat, vykořisťovat. To je určitý ideál a cíl pro člověka - jinak než je tomu dnes. Kdo se chová jako zločinec, není hoden být mezi lidmi a na jejich vývojovém stupni. Kdo jím chce být, musí se tak chovat, chovat se 24

25 jako člověk, tedy hlavně zodpovědně. Přeji si, ať je každý sám sebou - ať je, čím je, nebo čemu věří, že je, ať dělá to, co má, a co mu náleží, a dělá to dobře, Výsledkem bude spolupráce, harmonie, lepší svět a příjemná budoucnost pro všechny. * * * * * 25

26 6. SVĚT PRO VŠECHNY Co je mojí vizí? Svět pro všechny. Takový svět, ve kterém budou všichni šťastní a bude pro ně radostí a poctou v něm žít. Je to svět, jehož síla pramení z jednoty všech jeho obyvatel. Velké i malé, chytré i hloupé, černé i bílé žije pospolu vedle sebe v úctě a harmonii. Každý vyniká něčím, čím dokáže obohatit ostatní, a tím přispívá k celkovému užitku. Rozdíly nejsou důvodem k nenávisti a závisti, ale ke vzájemnému poučení a zdrojem změn a vývoje. Společnost je řízena spíše vyššími principy, než zákony a předpisy. Přál bych si, aby byla obnovena úcta k životu. Aby touhou každého bylo zvelebovat společný domov a rozvíjet se v tom nejlepším smyslu. A přát každému bližnímu to nejlepší. Jen tak se může civilizace rozvíjet, když přináší užitek všem a všemu - když její účel je svrchované dobro! Moc a síla nemůže být proti nikomu namířena a zneužívána. Nenáleží jednotlivci ani vymezené skupině. Ani dílčím sobeckým zájmům. 26

27 Kapitál a prostředky zde nejsou pro osobní obohacení. To není jejich původní účel! Bohatí by se měli otevřít chudým a chudí by měli přestat bohatým závidět a být proti nim. Místo toho by měli chtít být s nimi, podporovat jeden druhého. Přát druhému, aby se mu dařilo. Je to v zájmu obou. Moje vize zahrnuje maximální svobodu a toleranci, právo na sebeurčení každého, vlastního osudu. Zahrnuje také mnoho práce. Práce, která však bude mít smysl a bude přinášet naplnění a dobrý pocit. Dále uskromnění a odepření si některých vymožeností. Pokoru, obětavost a službu. Ano - čeká nás mnoho práce. Tyto vize předpokládají systematickou činnost směrem k obnově planety, zdraví obyvatel a uzdravení společnosti. Věřím, že jednou budou lidé toužit po službě, službě druhým, tedy všem. Každý jednotlivec bude mít příležitost přispět svým dílem. Nemůžeme usilovat o obohacení na úkor druhého, ale v souladu s ním. Společně budeme obohaceni více než jednotlivě. Největší hodnota je ve sdíleném bohatství. Představuji si, že se jednou vzdáme sobeckých přání a splníme si ta společná. 27

28 Že dáme možnost uskutečnění ráje na zemi. Prostor pro neomezené vyjádření. Pro naplnění vizí a přání každého. Každý bude svobodný a do ničeho nebude nucen, ničemu se nebude muset podřizovat, nikdo nebude vládnout nad druhým. Tedy: Cíl: Společné dobro. Přátelství. Autorita v každém jednotlivci, který ví, co je třeba. Respekt svobodné vůle. K tomu je potřeba: Přejícnost. Překonání strachu. Nezávislost. Soucit. A víra. Výsledkem bude harmoničtější soužití. Větší klid, bezpečnost a jistota. Mír. Jednoduše: Lepší svět pro všechny. To je má vize a mé přání. Ladislav Vyšehradská vize - Přátelství

29 Přílohy: STANOVY A POSLÁNÍ SPOLEČENSTVÍ: I. Jsme nezávislé duchovní společenství svobodných bytostí. Toužíme dělat to, co je krásné a dobré a prospěšné celému světu. Toužíme žít v jednotě, přátelství a sdílet s ostatními to nejlepší. Přejeme si uskutečnit tu nejlepší vizi pro svět. II. Naším cílem je žití v harmonii, ve společenství podobně smýšlejících lidí, pracovat na jeho zdokonalování, zlepšování a zkrášlování - budování Nového světa. Přejeme všemu to nejlepší a zahrnujeme všechny bytosti láskou. Pečujeme o svět a sloužíme jeho Dobru. III. Nikdo není omezován. Nikdo neporušuje svobodu druhého. Respektujeme vnitřní hodnotu každého, ctíme život a svobodu jednotlivce. IV. Každý se svobodně rozhoduje, zda je součástí společenství, a zda se zapojí do jeho činnosti. Jeho členové nemají žádná práva ani povinnosti. Mají však spoustu příležitostí se zapojit do jeho aktivit a realizovat se. Aktivita a iniciativa je na každém a bez omezení. V. Jsme společenství podobně smýšlejících lidí 29

30 sdílejících podobné hodnoty a zájmy. Přejeme si lepší svět a pracujeme na jeho budování. Svou tvořivostí přispíváme k jeho zlepšení. Podporujeme dobré lidi a nápady. Dáváme naději a dobrý příklad. VI. Činností sdružení jsou veřejně prospěšné aktivity. Charakter a poslání společenství je univerzální. Sdružujeme se, abychom o sobě věděli a mohli se lépe propojit, lépe pracovat na rozvoji planety, obnově přírody, uzdravení, probuzení a duchovní obrodě společnosti, abychom se mohli podporovat a rozšířili možnosti své realizace. VII. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu a záměru. Sdružení je založeno na dobu neurčitou a jeho působnost je neomezená. Je to otevřená, nezisková, dobrovolná organizace sdružující lidi, kteří chtějí žít v krásném, šťastném a čistém světě. VIII. Členství je dobrovolné, na základě osobního rozhodnutí. Přijetím členství vyjadřuje souhlas s těmito stanovami. * * * * * 30

31 Dobré vize, z. ú. je obecně prospěšná společnost, Jejímž posláním je napomáhat pozitivním změnám ve světě, šířit dobré myšlenky, spolupráci a naději. Součástí je nadace poskytující podporu dobrým a prospěšným projektům a šikovným lidem se zajímavými nápady. Podporujeme ekologii, přírodní stavitelství, alternativní média, nové metody vzdělávání, kulturu založenou na duchovních hodnotách a tradicích, komunitní a rodinné podnikání, sociální spravedlnost, občanskou svobodu, svobodu jednotlivce a spolupracující společnost. Za těmito a dalšími cíli sdružujeme ty, kteří chtějí přispět svojí prací, ve společenství přátel Dobrých vizí. Společně nebo jednotlivě pomáháme v naplnění tohoto poslání, i navzájem sobě. Přejeme si svět bez válek, násilí, vykořisťování, svět míru a blahobytu pro všechny. Věříme v nalezení společného, co nás všechny spojuje. V našich plánech je vydávání vlastních tiskovin, knih, nebo třeba i časopisů. Pořádání různých akcí a společenských 31

32 událostí. Provozování a podpora vlastní řemeslné výroby. A samozřejmě provozování internetových stránek, které by byly komunikačním centrem všech těchto aktivit. Pokud vás toto poslání zaujalo, můžete se zapojit do činnosti organizace a hnutí a stát se členem vznikajícího společenství. Dobré vize, z. ú. Cimburkova 5, Praha 3, b.ú.: /0800, v.s

33 33

34 Kontakt: vydala spol. Dobré vize 34

35 35

36 36

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Obor: MA - IV SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Šprtová Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Iveta

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International SOS dětské vesničky Příručka Sdružení SOS dětských vesniček SOS-KINDERDORF International Vydána v únoru 2004 Schválena generálním tajemníkem a prezidentem Zpracována po konzultaci s národními sdruženími,

Více

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 FENOMÉN Transformace Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 1 Vojtěch Balík...... 3... překladatel, bývalý ředitel Národní knihovny Magdalena Kotýnková... 37... ekonomika VŠE Praha - sociální politika Eva Štěpánková...

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Děti se přizpůsobily době, to my jsme zůstali stát. Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká. Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku

Děti se přizpůsobily době, to my jsme zůstali stát. Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká. Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku číslo 3 Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká Reportáž ze školy, která přijala dítě s Downovým syndromem Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku ADHD - čtyři písmena, která v současnosti

Více

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze Rozhovor s Helenou Houdovou Jak na mezinárodní spolupráci Základy úspěchu NNO Proč lidé pomáhají? Volby naoko 16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze .. The International Visegrad Fund supports

Více

Výchova k občanství Doplňující koncepce k současnému kurikulu

Výchova k občanství Doplňující koncepce k současnému kurikulu Výchova k občanství Doplňující koncepce k současnému kurikulu Centrum občanského vzdělávání Masarykova univerzita Komenského nám. 220/2 662 43 Brno Tel.: 549 493 178 E-mail: info@obcanskevzdelavani.cz

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Miroslav Lstibůrek Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Olomouc 2012 Úvod Pojem mužská spiritualita je téma, které je pro mnoho mužů neznámým, nebo dokonce vzdáleným. Dokázat

Více

Poselství andělů pro rok 2015. Magdalena Techetová

Poselství andělů pro rok 2015. Magdalena Techetová Poselství andělů pro rok 2015 Magdalena Techetová ÚVOD Milí přátelé, předávám vám tuto malou knížku coby pozdrav a povzbuzení od našich milujících andělů, kteří si přejí, abychom byli šťastní a abychom

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách Mentoring ve volnočasových aktivitách 1 Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

Dokonalá společnost. Josef Fric. Volvox Globator

Dokonalá společnost. Josef Fric. Volvox Globator Dokonalá společnost Josef Fric Volvox Globator Úvod Podle chování uctívaného člověka se přirozeně chovají ostatní lidé. Lidé ve světě budou následovat ten příklad, jaký jim svým chováním ukáže, Bhagavadgíta

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

Závěrečná práce PPF. Téma: Komunitně-skupinová práce jako forma psychosociální pomoci seniorům v Domově důchodců Donovalská

Závěrečná práce PPF. Téma: Komunitně-skupinová práce jako forma psychosociální pomoci seniorům v Domově důchodců Donovalská Praha 2003-03-17 Závěrečná práce PPF Téma: Komunitně-skupinová práce jako forma psychosociální pomoci seniorům v Domově důchodců Donovalská Tereza Králíčková Severní III. 1452/36 Praha 4 141 00 1 Úvod:

Více

Překlad metodické literatury

Překlad metodické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Další krok k adaptabilitě Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II.

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. č. CZ.1.07/3.2.06/03.0027 autor: Klub

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více