Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 X. ROČNÍK Tradice Loutkářské Chrudimě Z obsahu vybíráme: ČERVEN 2007 Z jednání Rady města Chrudim 2 Místo pod stromy na Novoměstské pozvánka na 2. plánovací odpoledne 2 Informace Odboru investic a správy majetku 2 Tradice Loutkářské Chrudimě dokončení ze str. 1 3 Vydávání výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí 3 Nabídka volných pozemků v průmyslové zóně Chrudim-Sever 3 Humanizace sídlišť v Chrudimi 3 Konference o partnerských městech Rhodos Architektky z Ede pomáhají řešit regeneraci návsi v Topoli 4 Druhé opravy a doplňky publikace Chrudim. Vlastivědná encyklopedie 4 Komunitní plánování sociálních služeb 4 Projekty EU a přístup města (1) 5 Sankce za neplněni povinné školní docházky výročí tragédie v Ležákách 5 Návštěva z německého okresu Reutlingen v Chrudimi 5 Manažer prevence kriminality informuje 6 Veřejné projednání Plánu zdraví a kvality života Fórum zdravého města 6 Národní dny bez úrazů 6 Proč a jak sbírat sklo 6 Výročí měsíce Chrudim Čavisov 7 Se jménem Josefa Ressla (1) 7 Plán Centra sociálních služeb a pomoci na červen 7 Paráda ze skříně 7 DDM Chrudim v červnu 7 Parním vlakem na hrad Svojanov 8 Krok za krokem přírodou 8 Velkolepý pochod Bezpečné prázdniny jsou tu zase! 8 Jiří Brázda v Kabinetu ex libris 8 Palučiny zvou 8 Sportovní programy 9 Letní olympiáda chlapců DDŠ 9 Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Tradice, slovo skloňované ve všech pádech. Někteří mají rádi, když nové tradice vznikají, nebo je případně rádi do života navracejí. Loutkářská Chrudim je však tradicí, kterou není třeba ani navracet, ani oživovat, protože ta žije a žije již dlouhých? padesát šest let. Vůbec není vychloubáním tvrzení, že naše loutkářská tradice těžko hledá konkurenci. Celá Česká republika je uznávanou loutkářskou velmocí. V první řadě počtem loutkářských souborů (kolem roku 1930 jich bylo na 3000, v současné době 300), vychází zde nejstarší loutkářský časopis na světě Loutkář, v roce 1923 tu bylo založeno jedno z prvních loutkářských ústředí na světě, roku 1929 celosvětová mezinárodní organizace UNIMA, v roce 1952 začala v Praze pracovat nejstarší loutkářská vysoká škola na světě a v roce 1972 v Chrudimi první muzeum loutkářských kultur. Pokračování na str června se uskuteční první slavnostní připomenutí 150. výročí smrti Josefa Ressla Ve výroční den Resslova narození v pátek 29. června se uskuteční první letošní veřejné chrudimské připomenutí 150. výročí úmrtí chrudimského rodáka, vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla. Ve vestibulu staré radnice by měl být odhalen funkční model Resslova lodního šroubu, jehož realizace se ujaly chrudimské firmy METOS v. o. s. a TMT spol. s r. o., veřejnosti budou představeny propagační materiály připravené k tomuto výročí a v neposlední řadě by měla být pokřtěna i pamětní medaile, která byla zadána Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Pavel Kobetič, místostarosta Provoz v chrudimských mateřských školách v době prázdnin Odbor školství a kultury sděluje všem rodičům, jejichž děti navštěvují mateřské školy v Chrudimi, že provoz v době letních prázdnin bude zajištěn následovně: od do budou v provozu MŠ Strojařů, MŠ U Stadionu a MŠ Na Valech od do budou v provozu MŠ Sv. Čecha, MŠ V. Nejedlého a MŠ Dr. Jana Malíka. is Jednání Zastupitelstva města se uskuteční dne 25. června 2007 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příští uzávěrka:

2 14. jednání Rady města Chrudim dne 19. dubna 2007 Bod 1) Rada města souhlasila s rozdělením státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ Chrudim na rok 2007 a doporučila Zastupitelstvu města toto rozdělení podpory schválit. Ministerstvo kultury ČR zaslalo městu Chrudim nabídku na čerpání státní finanční podpory ve výši 500 tisíc Kč. Bod 4) Rada města schválila jednorázový pronájem kina Svět Leoši Šimánkovi, Rtyně, pro velkoplošnou panoramatickou diashow Na kanadském severu dne od do hodin za nájemné ve výši Kč. Rada města dále schválila jednorázový pronájem kina Svět Richardu Handlovi, Praha 4, pro realizaci pořadu pro základní školy Od Osvobozeného divadla k Semaforu dne od 9.00 do hodin za nájemné ve výši Kč. Bod 7) Rada města schválila jako nejvhodnějšího vyzvaného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace ulice Soukenické firmu LABSKÁ, strojní a stavební společnost s. r. o., Pardubice. Nabídková cena včetně DPH je 1,9 mil. Kč. Bod 12) Rada města zrušila výběrové řízení vypsané na podlimitní veřejnou zakázku na služby Generel odvodnění pro město Chrudim. Do výběrového řízení se přihlásily pouze 2 firmy, obě splnily veškeré požadavky na zpracování nabídky. Z důvodu velkého rozptylu cen podaných nabídek doporučila ustanovená komise Radě města výběrové řízení zrušit. Bod 14) Rada města vzala na vědomí předložené vyhodnocení poptávky pro projekt Centrum Rohlík a doporučila Zastupitelstvu města koncept řešení schválit. Bod 17) Rada města schválila zahraniční pracovní cestu místostarosty Petra Řezníčka na řecký Rhodos na mezinárodní konferenci o partnerské spolupráci obcí Partnerská spolupráce pro svět zítřka v termínu května Rada města dále schválila zahraniční pracovní cestu místostarostů Pavla Kobetiče a Petra Řezníčka do slovinské Lublaně na připomenutí výročí 150 let od úmrtí Josefa Ressela v termínu 31. května 2. června Z jednání Rady města Chrudim Bod 19) Rada města schválila jako nejvhodnějšího uchazeče podlimitní veřejné zakázky na stavbu Rekonstrukce ulice Filištínské, Kollárovy, Fortenské a Všehrdova náměstí firmu STRABAG a. s., Rychnov nad Kněžnou. Celková nabídková cena včetně DPH je cca 8,52 mil. Kč. Bod 20) Rada města schválila jako nejvhodnějšího uchazeče na podlimitní veřejnou zakázku na stavbu Kanalizace místní části Vlčnov firmu Skanska DS a. s., Brno. Nabídková cena včetně DPH je cca 23,193 mil. Kč. 15. jednání Rady města Chrudim dne 3. května 2007 Bod 1) Rada města schválila peněžitý dar Rady města Studentskému parlamentu Studenti městu ve výši Kč. Bod 2) Rada města vzala na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Dr. Malíka v Chrudimi a s účinností od do této funkce jmenovala Mgr. Radku Lebduškovou. Bod 3) Rada města schválila rozpočtové opatření č. 4/2007 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok Dle tohoto opatření se rozpočet příjmů zvyšuje o dotace a granty v celkové výši 1 955,4 tis. Kč. Celkové zvýšení rozpočtu výdajů je rovněž 1 955,4 tis. Kč. Po zapracování tohoto opatření se rozpočet města zvýšil na celkovou výši ,8 tis. Kč. Bod 6) Rada města schválila investiční záměr na vybudování kanalizační přípojky, která řeší odkanalizování domu č. p. 8 v ulici Čs. partyzánů v Chrudimi, a zadání aktualizace projektové dokumentace na tuto přípojku. Město Chrudim je spoluvlastníkem objektu v ulici Čs. partyzánů č. p. 8 v Chrudimi (naproti Divadlu K. Pippicha), ve kterém vlastní čtyři nebytové jednotky. V domě není vybudována kanalizační přípojka napojená na čistírnu odpadních vod. Z tohoto důvodu nechalo město Chrudim v roce 2002 zpracovat projektovou dokumentaci na její vybudování, nyní je nutno tuto dokumentaci aktualizovat. Bod 7) Rada města schválila rozšíření předmětu plnění a zvýšení ceny díla o Kč včetně DPH u smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Průmyslová zóna Sever vodovod a kanalizace Místo pod stromy na ulici Novoměstská regenerace odpočinkového místa V měsíci červnu budou pokračovat stavební práce na dokončení opravy opěrné zdi pod přístavbou Městské knihovny v Chrudimi a na rekonstrukci opěrné zdi a komunikace v ulici Soukenická v Chrudimi. V průmyslové zóně SEVER budou dokončeny práce na inženýrských sítích - vodovodu a kanalizaci. V průmyslové zóně ZÁPAD budou zahájeny práce na dostavbě sítí provizorní komunikace. V tomto měsíci budou zahájeny práce na dvou velkých akcích, a to na stavbě Rekonstrukce ulice Filištínské, Kollárovy, Fortenské a Všehrdova náměstí, která bude probíhat až do konce Zdravé město Chrudim s podporou Nadace Partnerství v programu Strom života a s generálním partnerem programu Skanska připravilo pro občany města druhé společné plánovací odpoledne v pondělí 18. června od hodin přímo na odpočinkovém místě na Novoměstské ulici. Cílem tohoto setkání bude představení projektové studie, do níž byly zapracovány připomínky a náměty občanů, kteří se zúčastnili prvního společného setkání v restauraci Sport. Zápis ze setkání je k dispozici na (Zdravé město). Srdečně zveme všechny, kterým není vzhled blízkého odpočinkového místa lhostejný. Informace Odboru investic a správy majetku měsíce září, a na stavbě Kanalizace místní části Vlčnov, která bude probíhat do konce měsíce října. Dále bude zahájena rekonstrukce části chodníku ul. Hniličkova od č. p. 50 k č. p. 357 a oprava části chodníku ul. Krocínova od č. p. 411 k č. p Bude dokončena investiční akce Výstavba nástupního ostrůvku včetně přechodu pro chodce přes silnici I/17 v Markovicích. Také budou zahájeny práce na rekonstrukci dětských hřišť v ulici Čáslavská za bytovým domem č. p a na hřišti umístěném v ploše u křižovatky ulic Družstevní a Čavisovská. Petr Pecina, vedoucí Odboru investic a správy majetku 2 firmou SOSTAF Heřmanův Městec spol. s r. o. Důvodem navýšení je změna stavby dle upravené projektové dokumentace, která navrhuje lepší využití území v této průmyslové zóně. Celková cena díla bude činit Kč včetně DPH. Rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny díla nebude mít vliv na schválený rozpočet města. Bod 8) Rada města schválila rozšíření předmětu plnění a zvýšení ceny díla o ,30 Kč včetně DPH u smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Průmyslová zóna Sever komunikace a osvětlení firmou COLAS CZ, a. s. Praha. Důvodem navýšení je opět změna stavby dle upravené projektové dokumentace, která navrhuje lepší využití území v této průmyslové zóně. Celková cena díla bude činit 3, ,30 Kč včetně DPH. Rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny díla nebude mít vliv na schválený rozpočet města. Bod 9) Rada města schválila výjimku ze směrnice MěÚ č. 4/2007 o veřejných zakázkách na zadání dalšího stupně projektové dokumentace Spolkový dům, Chrudim projektová dokumentace pro provedení stavby a pro realizaci stavby, včetně výtvarně architektonického návrhu interiéru a speciálních profesí. Ke schválení výjimky přistoupila Rada města z důvodu dodržení koncepce architektonické myšlenky a kontinuity jednoho zpracovatele projektové dokumentace, zpracovatelem je Ing. arch. Jan Klimeš. Předložená cenová nabídka na schválený další stupeň projektové dokumentace činí Kč včetně DPH. Bod 10) Rada města schválila výjimku ze směrnice MěÚ č. 4/2007 o veřejných zakázkách na zadání projektové dokumentace Centrum Rohlík, dokumentace k územnímu rozhodnutí. Výjimka byla RM schválena opět z důvodu dodržení koncepce architektonické myšlenky a kontinuity jednoho zpracovatele. Zpracovatelem je Ing. arch. Maxmilián Vlček, nabídnutá cena činí ,- Kč vč. DPH. sd Městský úřad Chrudim se připravuje na zavedení systému EMAS V letošním roce se město Chrudim připravuje na zapojení do systému EMAS. Jde o systém řízení chodu úřadu (příp. firem) z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, který je uplatňován v rámci Evropské unie. Možnost zapojit se do tohoto programu nabídlo městu Ministerstvo životního prostředí, které zodpovídá za zavádění systému EMAS v České republice. V dubnu se již zástupci města zúčastnili prvního školení, na kterém získali základní informaci a manuál pro zavádění systému na úřadě. V současné době jsme požádali Komisi životního prostředí, Stavební komisi, Komisi pro hospodářský rozvoj a Komisi Zdravého města o odborné stanovisko k projektu a následně bude zapojení do systému EMAS projednáno v Radě města a Zastupitelstvu města. Při zavádění programu se sledují čtyři prioritní oblasti: Emise do ovzduší/změna klimatu Odpadové hospodářství Řízení dopravy ve městě Zelené nakupování Více informací o projektu najdou zájemci na internetových stránkách K. Mrózková, OŽP

3 Tradice Loutkářské Chrudimě Pokračování ze strany 1 A v Chrudimi proto, že tu v roce 1950 prásklo do stolu kus furiantství a kus sebevědomí loutkářů, kteří se cítili tak trochu opomíjeni vedle divadelních ochotníků a na 11. valném sjezdu Loutkářského soustředění v Chrudimi se dohodli, aby se zde každým rokem setkávali loutkáři na své přehlídce. Je nutné zmínit, že v tuto dobu v Chrudimi bylo loutkářství živé zásluhou tehdejšího správce divadla, výtvarníka, režiséra, loutkoherce, prostě pana Jiřího Stehna. V současné době jezdí na festival i soubory ze základních uměleckých škol, bohužel ten z Mekky loutkářství stále chybí. Důvod naší tradice tkví již v historii. Postavení českého národa na konci 18. století nebylo jednoduché, v době obrození českého jazyka neměl k dispozici divadlo, které by pravidelně hrálo v jeho mateřštině. Není proto divu, že prvními, kdo byli schopni naplnit výzvu doby a poptávku obecenstva, byli loutkáři. Dnes jsou nazýváni lidovými. Jediný člověk, nanejvýš s manželkou či rodinou, byl schopen zajistit rozsáhlý repertoár s několika desítkami postav. Přes veškerou nákladnost bylo pořízení a hlavně provoz mnoha dřevěných herců nepoměrně úspornější než provoz divadla hereckého. Loutkové divadlo bylo po dlouhou dobu jediným divadlem, které bylo dostupné venkovu, protože přicházelo za svým divákem, tehdy ještě dospělým i dětským, jenž se s jiným divadlem většinou za celý život nesetkal. Později v konkurenci divadla hereckého pokleslo loutkové divadlo na zábavu pro děti a tento primát si podrželo dodnes, protože dodnes není mnoho divadel pro dětského diváka. V první polovině minulého století provozovaly rodinná divadélka desetitisíce rodičů a jejich dětí. S téměř jednoznačnou orientací na děti, vinou předchozího ustrnutí loutkového divadla, které si vytvořilo svůj styl v nepřirozenosti pohybu i deklamaci, se začalo loutkové divadlo zpožďovat ve vývoji za ostatními uměleckými obory. Ostatními divadelníky byli loutkáři považováni za jakousi vedlejší, méně významnou větev. Dodnes se mnozí domnívají, že existuje divadlo a vedle něho loutkové divadlo. Tento komplex zaháněl loutkáře do ústraní. Přesto loutkové divadlo, převážně amatérské, plní důležitou úlohu prvního seznámení dětí s divadlem. Jde jen o to, aby toto seznámení nebylo zároveň i odpuzením budoucího diváka. A to je i důvod, že loutkářský festival v Chrudimi začal plnit úkol školy českého loutkářství. Po celý týden běží vedle loutkářských představení semináře, diskuse o představeních. V letošním roce pořádá podruhé Městská knihovna v Chrudimi seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven z celé republiky, poprvé přijedou do Chrudimi adepti loutkářské dílny v Jaroměři, kterou pořádá hradecký Impuls spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Druhým rokem se otevře Okno loutkářských tradic, které je letos věnováno maňáskům. A maňáskům je věnována i inspirativní část festivalu. Profesionální divadlo Alfa přijede s Třemi mušketýry, ze zahraničí Vampyr pana Nevilla Trantera z holandského Amstelveen a Muzeum loutkářských kultur připravilo výstavu Maňáskův svět ve výstavní síni divadla. Věrni tradicím zahájíme festival Loutkářským štrúdlem, což je putování diváka od štace ke štaci, a to na Resselově náměstí v sobotu 30. června. Další hezkou tradicí pro Chrudimáky jsou podvečerní koncerty, které i v letošním roce rozezní po šest večerů Resselovo náměstí. Abychom chrudimské veřejnosti, která se za zdi všech čtyř divadelních scén nechystá, přiblížili, co ze za nimi odehrávalo, bude veřejné zhodnocení festivalu s předáním jeho cen v pátek 6. července ve 21 hodin tradičně před Divadlem Karla Pippicha. Jiří Kadeřávek, ředitel Chrudimské besedy Vydávání výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku Novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, bylo mimo jiné upraveno vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy obecními úřady obcí s rozšířenou působností (což je i Městský úřad Chrudim). Obecnou podmínkou možného vydávání těchto výpisů je vedení evidence v elektronické podobě, což naplňují pouze katastr nemovitostí, obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík. Městský úřad Chrudim na odboru Obecní živnostenský úřad v současné době již zajišťuje vydávání ověřených výstupů z obchodního rejstříku, což je ekvivalent výpisu z obchodního rejstříku (je opatřen ověřovací doložkou a kulatým razítkem). Výpisy se vydávají na subjekty z celé ČR (mohou být s historií i bez historie), neplatí žádná územní omezení daná existencí obchodních rejstříků na krajských soudech. Správní poplatek činí 50 Kč/strana (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Ověřené výstupy ze živnostenského rejstříku nabízeny nejsou, neboť Obecní živnostenský úřad je oprávněn vydávat výpisy na základě živnostenského zákona, přičemž v tomto případě činí správní poplatek 15 Kč/strana. V současné době již živnostenské úřady rovněž mohou vydávat výpisy na všechny podnikatele bez ohledu na jejich bydliště (sídlo). Oba zmiňované typy výpisů se vystavují v budově MěÚ, Pardubická 67, 1. patro, kancelář č. 214 (p. Houžvičková). Umožňují-li to technické podmínky, jsou výpisy vydávány na počkání. Petr Votruba, vedoucí Obecního živnostenského úřadu Pozn. redakce: Na Stavebním odboru (Pardubická 67, 3. patro, kancelář č. 422, p. Letáčková) je možné získat výpis z katastru nemovitostí. Nabídka volných pozemků v průmyslové zóně Chrudim-Sever Město Chrudim v současné době úspěšně obsazuje průmyslovou zónu Sever. Do červnového zasedání Zastupitelstva města Chrudim připravujeme další prodej volných pozemků. Pro případné investory zbývá 1,5 ha volných a zainvestovaných pozemků. Ceny pozemků k jednání jsou 1100 Kč/ m 2 u silnice a 1000 Kč/m 2 dále od silnice. V případě zájmu kontaktujte vedoucího Odboru územního plánu a regionálního rozvoje Ing. Petra Kopeckého, tel. č , mob , Tomáš Kašpar, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Humanizace sídlišť v Chrudimi V minulých Zpravodajích jsme vás informovali o záměrech města humanizovat postupně vybraná sídliště ve městě a v dnešním Zpravodaji vám chceme přiblížit současný stav a další postup. Sídliště U Stadionu V březnu byl v sídlišti představen koncept řešení, ke kterému byla řada výhrad. Připomínky k návrhu během měsíce dubna a května dávaly samosprávy na Odbor regionálního rozvoje (v digitální verzi jsou k dispozici na stránkách města jsou vyvěšeny v sídlišti a k dispozici je mají domovní důvěrníci, kteří projevili zájem). Jejich zpracování jako zadání pro architekty se však nemohlo uskutečnit, protože si řada připomínek navzájem odporuje. Z tohoto důvodu se uskuteční 6. června 2007 setkání domovních důvěrníků a snahou bude najít kompromis mezi jednotlivými bloky domů tak, aby řešení odpovídalo představám obyvatel a zároveň bylo jasným zadáním pro architekty. Pevně věříme, že se podaří zástupcům společenství vlastníků bytových jednotek najít konsensus. V opačném případě by nemohlo dojít k realizaci humanizace, která by se měla uskutečňovat v horizontu pěti až patnácti let. 3 Sídliště Víta Nejedlého Během dubna byl představen na informačním panelu koncept regenerace městského bloku Sokolovská, V. Nejedlého, Škroupova, Palackého, Obce Ležáků, jehož projednávání v jídelně místní základní školy se zúčastnilo více než sto obyvatel sídliště. Největší nevoli vyvolala problematika parkování (polozapuštěné garáže, nová parkovací místa). Stejně jako v sídlišti U Stadionu byly samosprávy vyzvány k dodání připomínek. Ty během června Odbor regionálního rozvoje zpracuje a v případě, že si nebudou odporovat (např. zachovat či zrušit dětské hřiště), budou předány k zapracování architektům. V opačném případě budou vyzváni domovní důvěrníci ke společnému jednání. Roman Málek, místostarosta zodpovědný za regionální rozvoj a územní plán

4 Ve dnech probíhala v řeckém městě Rhodos, na stejnojmenném ostrově, Konference o partnerských městech pod heslem Partnerství pro zítřek. V hotelu Rhodos Palace se sešlo více než 500 účastníků, zástupců 21 zemí EU. Mezi nejvýznamnější účastníky konference patřili Dr. Michael HÄUPL (prezident sdružení evropských měst a regionů CEMR, starosta Vídně), Oldřich VLASÁK (výkonný prezident CEMR, předseda Svazu měst a obcí České republiky a europoslanec), paní Nicole FONTAINOVÁ, europoslankyně (Francie), pan Louis LE PENSEC (senátor Francie), pan Georgios GIANNOPOULOS (vicepremiér CEMR, zastupitel města Rhodos), Hatzis HATZIEFTHIMIOU, primátor města Rhodos, a další řada členů komisí EP z oblastí kultury, sportu, výchovy a vzdělání, sociálních věcí pro města a obce atd., zástupců měst a obcí EU a národních sdružení měst a obcí. Českou republiku reprezentovala města Brno, Chrudim a Nový Jičín. Chrudimská dvoučlenná delegace byla na této evropsky významné konferenci díky pozvání a finančnímu podílu partnerského města Ede. Tím se také stala naše města jedinými na konferenci, jež se sešla obě. Konferenci zahájili ve čtvrtek primátor města Rhodu H. Hatzifthimiou a Dr. Michael Häupl (primátor Vídně), prezident CEMR. V prvním diskusním bloku konference Partnerství pro zítřek se jednotlivé příspěvky týkaly aktivit partnerské spolupráce na komunální a regionální úrovni. Veškeré činnosti by měly směřovat k naplnění programu Evropa pro občany V přímém spojení s Bruselem prostřednictvím KONFERENCE PARTNERSTVÍ RHODOS 2007 telemostu se do diskuze zapojil i Jan FIEGL, komisař EU zodpovědný za vzdělání, školství, kulturu a mládež. Ve svém vystoupení zdůraznil význam vzájemné spolupráce mezi zeměmi na komunální úrovni, která je nejlepším místem pro setkávání občanů. Postupně by mělo dojít v evropském měřítku ke stírání rozdílů mezi zeměmi EU v sociální i ekonomické oblasti. Zdůraznil, že partnerská spolupráce pomáhá k vzájemnému poznání a přátelství mezi jednotlivými zeměmi. V pátek pokračovala konference představením programu Evropa pro občany Tento program dává právní rámec na podporu široké škály činností a organizací propagujících aktivní evropské občanství, tj. zapojení občanů a organizací občanské společnosti do procesu evropské integrace. V jedné části Programu Akce 1. Aktivní občané pro Evropu. je věnována značná pozornost partnerství měst. Toto opatření se zaměřuje na činnosti, které zahrnují nebo podporují přímou výměnu mezi evropskými občany prostřednictvím jejich účasti v práci pro partnerství měst. V odpoledním bloku došlo k prezentacím dosavadních spoluprací mezi městy zemí EU. Chrudim se spolu s partnerským městem Ede prezentovala ve skupině Evropa zítřka v části Partnerství forma pro dynamickou, sociální a udržitelnou Evropu. Bert Lagerwej z Ede připomenul více než 14 let vzájemných kontaktů, oblasti spolupráce a přínos pro občany obou měst. Výjimečností naší prezentace v porovnání s ostatními příklady partnerské spolupráce bylo to, že naše města spolupracují i v oblasti zemědělství a že na konferenci byla zastoupena obě města. Další témata konference: 1) Partnerství nástroj sociální inkluze a aktivní spolupráce 2) Partnerství měst a mládeže 3) Prosazování kulturní různorodosti a zachování kulturního dědictví 4) Mosty pro dialog a mír kolem Středozemí 5) Partnerství pro lepší svět a rozvoj spolupráce V závěrečné deklaraci účastníci konference zdůraznili význam vzájemné spolupráce mezi zeměmi EU s ohledem na potřeby občanů. Budování Evropy, kontinentu důvěry, míru a přátelství, je hlavním poselstvím vládám všech členských zemí EU. Po skončení konference v sobotu v odpoledních hodinách byl pro účastníky konference připraven krátký výlet do starověké vesnice Lindos, kde na nás dýchl duch starověkého Řecka. Ostrov Rhodos (název odvozen od řeckého slova růže, které dříve vyjadřovalo veškeré květy) má 1398 km 2 a žije zde více než 110 tisíc obyvatel. Největším městem je Rhodos, kde na vjezdu do přístavu stával jeden ze sedmi divů světa, Kolos rhodský, 60 m vysoká bronzová socha Petr Řezníček, místostarosta Architektky z Ede pomáhají řešit regeneraci návsi v Topoli V termínu května 2007 navštívila naše město dvojice architektek z holandského města Ede. Architektky Anneke Nauta a Ank Bleeker přijely na základě partnerské spolupráce měst Chrudim a Ede s konkrétním úkolem pomoci při řešení regenerace návsi v místní části Topol. Čtyři dny architektek v Chrudimi byly věnovány především jednání s pracovníky Odboru investic a správy majetku, kteří jsou za tento projekt zodpovědní, a přípravě návrhu studie, která začala vznikat po jejich návštěvě místní části Topol. První návrh architektek byl představen na jednání v pondělí 7. 5., kterého se mj. účastnili i zástupci vedení města a osadního výboru Topol. V rámci tohoto jednání zazněly další nápady a připomínky, které by bylo dobré do projektu zapracovat. Konečný návrh studie bychom měli od architektek dostat do poloviny června a potom bychom studii chtěli projednat s občany místní části Topol, řekl k tomu místostarosta města Petr Řezníček. redakce Druhé opravy a doplňky publikace Chrudim. Vlastivědná encyklopedie V polovině května uplynuly dva roky od vydání dosud nejobsáhlejší vlastivědné publikace o Chrudimi, kterou na Resselově náměstí pokřtil prezident České republiky. Také letos budou vydány opravy a doplňky. Ve formě listu papíru, který má stejný formát jako kniha, budou k dispozici zdarma na těchto místech: 1. V Informačním centru na Resselově náměstí (ve staré radnici). 2. U Tomáše Pavlíka ve Vodních zdrojích Chrudim (náměstí U Vodárny 137) a Ivo Šulce ve Státním okresním archivu Chrudim (Filištínská 37). 3. Na internetových stránkách města Chrudim Případné další připomínky, doplňky a opravy k encyklopedii předávejte, prosíme, redaktorům uvedeným pod bodem č. 2, nebo je zasílejte na ovou adresu: Redakce encyklopedie Vážení občané města Chrudim, dovoluji si Vás tímto pozvat na veřejné setkání na téma Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim, které se uskuteční dne 27. června 2007 v hodin v budově Městského úřadu Chrudim, ul. Pardubická čp. 67, zasedací místnost, 2. patro. Na tomto setkání Vám bude prezentován první návrh Komunitního plánu sociálních služeb města Chrudim, ke kterému se budete moci vyjádřit a připomínkovat jej. Dále Vám budou představeny výsledky pravidelných setkání pracovních skupin, které vypracovaly za každou pracovní skupinu vizi, opatření a jednotlivé aktivity, Komunitní plánování sociálních služeb jimiž budou uspokojeny potřeby jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb. Veřejné setkání povede organizace Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu, Praha. Všichni, kdo máte zájem na zlepšení sociálních služeb ve městě Chrudim, přijďte vyjádřit připomínky, názory a další náměty. Bližší informace o procesu komunitního plánování v našem městě, postupech, analýzách a metodikách získáte na webových stránkách města Chrudim Komunitní plánování sociálních služeb, nebo na kontaktní adrese: Mgr. Hana Slavíková, koordinátor KPSS, Městský úřad Chrudim, Odbor 4 sociálních věcí a zdravotnictví, ul. Pardubická čp. 67, telefon: , mobil: , chrudim-city.cz. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Hana Slavíková, koordinátor projektu Komunitní plánování sociálních služeb

5 Téměř každodenně je v médiích slyšet, co chce která obec zaplatit z peněz Evropské unie a jaké velkorysé plány má. Může to být vybudování rekreačního rybníka, stavba penzionu, oprava střechy, uspořádání závodů či vydání publikací. K tomu začnou létat desítky milionů korun, jako by se nic nedělo a finance z EU na projekty byly neomezené. Opak je ale pravdou. Prostředky z Evropské unie jsou dány striktně na vybrané podporované aktivity v rámci tzv. operačních programů, které mají danou finanční alokaci (tj. určené množství prostředků na realizaci daného programu). Operační programy v současné době procházejí připomínkováním ze strany Evropské unie a teprve po jejich schválení bude jasné, které oblasti budou dotovány. Nicméně z předložených dokumentů EU se cíle podpory dají vyčíst. V jakém rozsahu a výši se aktivity budou podporovat, řeknou až tzv. výzvy, které se obecně očekávají ve druhé polovině roku. Město Chrudim celou problematiku sleduje a připravuje vybrané projekty k podání. Od vstoupil v platnost zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který upravuje poskytování dávek občanům, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Výplata této dávky je, kromě jiných podmínek, vázána na plnění rodičovské zodpovědnosti, jež v tomto konkrétním případě spočívá v řádném dohledu nad dítětem a jeho pravidelnou docházkou do školy. Pokud se rodič dopustí přestupku na úseku školství a výchovy mládeže a je o jeho vině rozhodnuto pravomocným rozhodnutím, výplata dávky v hmotné nouzi rodiči nenáleží po dobu 3 měsíců. Kdo se dopouští přestupku na úseku školství a výchovy mládeže? Přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka. Jak se dobere rodič k tomu, že je uznán vinným z přestupku na úseku školství? V našem státě je uzákoněna povinná školní docházka od 6 let věku dítěte. Rodič musí svoje dítě přihlásit do školy řádným zápisem. Mimořádně může být dítěti povolen odklad povinné školní docházky až o dva roky. Povolení odkladu je dáno předchozím vyšetřením dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. Nástupem dítěte do školy vznikají rodiči povinnosti, se kterými se seznamuje ve školním řádu. Především musí dohlížet na pravidelnou docházku dítěte do školy. Pokud dítě ve škole chybí, musí ho rodič řádně omluvit, a to nejdéle do 48 hodin. Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka ve škole z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře, a to pouze jako Projekty EU a přístup města (1) Snahou města ale není podat co nejvíce projektů a získat obrovské množství peněz, jak by se na první pohled mohlo zdát. Důvody jsou jednoduché. Je třeba si uvědomit tři základní aspekty, které investiční projekty čekají. Prvním je udržitelnost. Získat finance na vybudování či opravu nemovitosti nemusí být složité, je ale třeba počítat s tím, že následný provoz stojí nemalé finanční prostředky a takovýto pravidelný výdaj zatěžuje rozpočet města na desítky let. Z tohoto důvodu je třeba být prozíravý. Ilustrativně to lze předvést na obci, která se svým rozpočtem tři miliony korun vybuduje hezké a moderní informační centrum pro turisty (třeba s podporou EU ve výši 4 miliony), ale jeho provoz (energie, plat zaměstnance apod.) vyjde ročně na tři sta tisíc korun (tj. 10 % obecního rozpočtu!). Druhým důvodem je skutečnost, že s největší pravděpodobností bude muset mít potenciální příjemce dotace prostředky na alespoň částečné předfinancování. S tím se budou potýkat zejména neziskové organizace, které budou hledat pomoc u města či kraje, ale třeba i samotné město. V rozpočtu Sankce za neplnění povinné školní docházky Návštěva z německého okresu Reutlingen v Chrudimi V pátek 4. května 2007 navštívila město Chrudim dvacítka starostů, místostarostů a zastupitelů z německého okresu Reutlingen (okres Reutlingen a vládní kraj Tübingen jsou partnerem Pardubického kraje). Zastupitelé se v Chrudimi zajímali o to, jak funguje veřejná správa, financování obcí i krajů a jaký je systém voleb do zastupitelstev obcí a krajů. V našem městě si prohlédli sál Muzea, kostel Nanebevzetí Panny Marie a Muzeum loutkářských kultur a navštívili Centrum sociálních služeb a pomoci a chrudimskou nemocnici, říká starosta města Jan Čechlovský, který spolu s místostarosty doprovázel delegaci z Badenska-Württemberska celé páteční odpoledne. sd bude třeba blokovat někdy i déle než rok finance na realizaci projektu podpořeného z EU. Ty budou po jejich realizaci žadateli proplaceny, ale pro město to znamená jisté omezení v toku peněz a tím pádem v opožděné realizaci jiných aktivit. Třetí skutečností je příprava projektů. Kromě stavební dokumentace, která není nejlevnější záležitostí (řekněme v průměru 10 % z ceny stavby), jsou žádosti na EU a zejména přílohy (např. studie proveditelnosti, analýzy apod.) o dotace z EU náročné na zpracování. To ve většině případů vyžaduje najmutí specializované agentury a náklady na zpracování žádosti stojí orientačně desetitisíce až statisíce korun. Z těchto důvodů je třeba pečlivě zvážit podávání takových projektů, které mají smysl. To sice ještě neznamená, že mají podporu jistou, ale eliminují se tím projekty, na jejichž zpracování by se zbytečně vynaložily prostředky. V příštím Zpravodaji představíme první projekt připravovaný pro EU Sportovní a volnočasové Centrum Rohlík. Roman Málek, místostarosta součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem, pokud nepřítomnost žáka přesáhne 3 dny absence ve škole. Ve zcela výjimečných případech, individuálně stanovených, může škola jako součást omluvenky od zákonného zástupce požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře na dobu kratší než jsou tři dny (především v případě časté absence nasvědčující zanedbávání školní docházky). O neomluvené i zvýšené nepřítomnosti žáka ve škole informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené absenci ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolá ředitel školy výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci. V případě, že neomluvená absence přesáhne 25 hodin, zašle ředitel školy bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. V tomto případě je následně zákonný zástupce řešen příslušným obecním úřadem pro přestupek na úseku školství a výchovy mládeže. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi za přestupek, postupuje škola již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy. Školy a zdravotnická zařízení jsou povinni oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, které vedou zahálčivý způsob života. Orgán sociálně právní ochrany, kterým je oddělení péče o rodinu a dítě Městského úřadu v Chrudimi, následně zjišťuje, zda nedochází k porušování práv dítěte, zneužívání nebo zanedbávání rodičovské zodpovědnosti, a činí úkony na ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Sylva Pelíšková, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o rodinu a dítě 65. výročí tragédie v Ležákách Před šedesáti pěti lety, dne 24. června 1942, byla vypálena osada Ležáky u Miřetic. Muži a ženy byli popraveni v Pardubicích na Zámečku, děti odvlečeny. Po válce se vrátily jen sestry Štulíkovy, které byly v německých rodinách na převychování. Výstava Regionálního muzea v Chrudimi, nazvaná 65. výročí tragédie v Ležákách, stručně připomene události, které zničení osady předcházely, vlastní tragédii i snahy o uctění památky ležáckých obětí v období těsně po skončení války i v pozdějších letech. Na malé výstavní ploše vestibulu ve druhém patře budovy muzea si návštěvníci budou moci prohlédnout některé předměty, které zůstaly ve vypálených Ležákách a dnes se nacházejí ve sbírkách pardubického, chrudimského nebo skutečského muzea, fotografie a další dokumenty týkající se úpravy pietního území v Ležákách aj. Výstava bude zahájena dne 21. června 2007 v 17 hodin a potrvá do 26. srpna Mgr. Veronika Lánská 5

6 Manažer prevence kriminality informuje V dubnovém čísle Zpravodaje jsem vás informovala o možných nástrahách, které nás mohou potkat, hledáme-li si na prázdniny práci v zahraničí, a co všechno zajistit, než opravdu odjedete. Dnes budu v tématu pokračovat, a to s názvem Ztrácejí se nejen věci, ale i lidé.. jakmile dorazíš na místo, kontaktuj své blízké a sděl jim adresu a telefon svého bydliště (pracoviště) se svými blízkými udržuj pravidelný kontakt, domluv si s nimi heslo, které použiješ v případě nouze, což bude signalizovat, že není něco v pořádku po příjezdu si zjisti tísňová čísla země a pořiď si místní telefonní kartu ubytuj se za vlastní peníze, nepřijímej nabídky ubytování či půjčení (darování) peněz od zaměstnavatele (zprostředkovatele) než podepíšeš pracovní smlouvu, pořádně ji prostuduj, zvláště pak podmínky ukončení práce při nedodržení podmínek smlouvy originál pracovní smlouvy si nech u sebe, střež ho jako oko v hlavě v případě, že zaměstnavatel nechce pracovní poměr ukončit a nutí tě dál nedobrovolně pracovat, obrať se na HELP centra nevládních organizací nebo na české velvyslanectví v dané zemi odmítni každou pracovní nabídku, která je podezřele lákává v žádném případě neodcházej za účelem smluvení pracovních podmínek s osobou, kterou neznáš, k ní domů, případně do hotelového pokoje pas, peníze a doklad o zdravotním pojištění měj pod kontrolou nikomu je nedávej ani nepůjčuj když je ztratíš, kontaktuj české velvyslanectví v dané zemi když tě okradou, bez váhání se obrať na místní policii požaduje-li po tobě zaměstnavatel činnost, která není v pracovní smlouvě, nenech si to líbit pokud se dostaneš do problémů, neváhej kontaktovat někoho doma, velvyslanectví nebo konzulát, policii, nevládní organizaci v zahraničí nebo v ČR POZOR Vyhlášení výsledků literární soutěže O chrudimský Zlatý brk se bude konat dne 12. června 2007 v budově Městského úřadu Chrudim, Pardubická ul., v zasedací místnosti 2. patro v hod. Radka Pochobradská. manažer prevence kriminality Chrudim Veřejné projednání Plánu zdraví a kvality života Fórum Zdravého města Zajímáte se o dění ve městě? Zajímá Vás, co se podařilo zrealizovat z Plánu zdraví a kvality života za uplynulé období? Právě pro Vás pořádáme tradiční veřejné projednání Plánu zdraví a kvality života, které pořádá Zdravé město Chrudim společně s Národní sítí Zdravých měst ČR. Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem, připomínkou k rozvoji města a podpoře udržitelného rozvoje. Diskutovat budeme v oblastech veřejná správa, urbanismus, bydlení, zdravý životní styl, zdravotní služby, životní prostředí, vzdělávání, kultura, volný čas, zaměstnanost, sociálně patologické jevy, doprava a ekonomika. Setkání je připraveno na pondělí 11. června 2007 od hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v budově na Pardubické ulici, 2. patro. Zajištěn bude i bezbariérový přístup. Materiál, který bude aktualizován, najdete na pod odkazem Komunitní Plán zdraví a kvality života Chrudim (2007) (komunitní plán). V současné době probíhá projednávání jednotlivých oblastí v pracovních skupinách a komisích Rady města. Po veřejném projednání bude doplněný materiál předložen Radě města a Zastupitelstvu města k projednání. Těšíme se na setkání! št Sklo je historicky první komoditou, která se u nás začala sbírat pomocí zvláštních nádob umístěných na veřejných prostranstvích. Jedná se o 100% recyklovatelný obalový materiál. Použitý skleněný obal je možné do posledního střepu znovu využít pro výrobu nového skla, a to teoreticky do nekonečna. Recyklací skla se dá ušetřit přes 90 % energie spotřebované při výrobě z přírodních zdrojů, velké množství písku, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu. Jak správně třídit sklo? Pokud skleněné obaly nechceme použít třeba v domácnosti a jsou nevratné, rozhodně patří do sběrných kontejnerů. Správně bychom měli doplnit: dle barev. Bohužel v Chrudimi jsou rozmístěny jen kontejnery na barevné sklo, kam je třeba odkládat i bílé sklo. Do kontejnerů na sklo proto patří pouze čisté Národní dny bez úrazů Známé úsloví říká, že nehoda není náhoda. Úrazy jsou nejčastější příčinou dětských úmrtí. V České republice zemře na následky úrazů ročně asi 120 dětí do 14 let a další 3000 dětí jsou následkem úrazu trvale postiženy. Nejtěžšími úrazy jsou poranění hlavy a lebky při pádu z kola nebo z výšky, popáleniny a opařeniny, vícečetná poranění při dopravních nehodách, poleptání žíravinami a otravy jedy a léky, tonutí, poranění smyslových orgánů. Dětským úrazům lze zabránit. Není to však v silách jednotlivce anebo skupiny odborníků. Prevence úrazů musí být dlouhodobá každodenní aktivita, na které se podílejí politici, zdravotníci různých oborů, představitelé a odborníci různých resortů (policie, dopravy, školství apod.), ale hlavně samotní rodiče a děti. Dětské úrazy jsou způsobeny omezeným počtem faktorů a většina z nich je ovlivnitelná prevencí. Můžeme pro dítě vytvořit bezpečné prostředí a také ho naučit bezpečnému chování. V Chrudimi jsou každoročně v rámci projektu Zdravého města pořádány Národní dny bez úrazů, které v letošním roce probíhají od 4. do 14. června. Jsou vyhlašovány Ministerstvem zdravotnictví ČR a Centrem úrazové prevence. Od 1. do 14. června bude probíhat první etapa kampaně Na kolo jen s přilbou, kdy hlídky Policie ČR a Městské policie připravují kontroly používání cyklistických přileb u dětí do 18 let. Do kampaně se zapojily mateřské a základní školy v Chrudimi. V úterý 5. června navštíví studentky Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi Zdravé mateřské školy MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Sv. Čecha, aby zde pilotně ověřily projekt s názvem Zdravá a bezpečná školka. Projekt vychází z potřeb Zdravého města a jeho zařazení do programu Bezpečná komunita. Zážitkovou formou bude informovat děti o nebezpečích, která na ně číhají na dětském hřišti, v domácnosti, u vody, v roli cyklisty apod. MŠ Dr. J. Malíka realizuje projekt Chceme mít bezpečnou MŠ a bezpečnou cestu do ní, který byl podpořen grantem Zdravého města. V rámci tohoto programu je připraven cyklus besed s ČČK, který je zaměřen na první pomoc Proč a jak sbírat sklo 6 při úrazech. Besedy pro děti proběhnou v dopoledních hodinách od 6. do 8. června v MŠ. Pro rodiče předškolních dětí je připraveno povídání s MUDr. Michalem Minaříkem na čtvrtek 7. června od hodin v zelené třídě MŠ Dr. J. Malíka, jehož tématem bude poskytování první pomoci při úrazech dětí. Beseda je otevřena všem zájemcům. MŠ Sv. Čecha podpoří kampaň Národních dnů bez úrazů programem, který vznikl z iniciativy ČČK jako reakce na obecně neutěšenou situaci v oblasti poskytování první pomoci v mladé populaci a na signály z řad rodičů. Připraven je cyklus besed pro rodiče a ústředním tématem besedy v červnu je Bezvědomí a resuscitace. Pomoc, topím se! je název akce Vodní záchranné služby, která proběhne ve středu 27. června od hodin na plovárně v Chrudimi. Na programu jsou ukázky první pomoci v podání ČČK, záchrana tonoucího, vodní rodeo Kačerů z Chrudimi a soutěže pro děti. Podrobnější informace sledujte na výlepových plochách a webových stránkách Zdravého města. št sklo, veškeré skleněné obaly a tabulkové sklo. Rozhodně tam nepatří sklo se zataveným drátěným pletivem, dále autoskla, porcelán, zrcadla, ale také je vhodné předem odstranit všechny uzávěry z lahví. Kvalita střepů hraje důležitou roli při jejich zpracování. Výrazně ovlivňuje např. podíl skleněných střepů při tavení skloviny a kvalitu nového výrobku. Proto je velmi vhodné, aby sklo v kontejneru bylo co nejméně rozbité. Jak probíhá recyklace skla? Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něho odstraní největší nečistoty a uloží ho do velkokapacitních kontejnerů. Pak se sklo odveze na speciální třídicí linky, kde se upravuje podle potřeb skláren. Na lince se sklo ručně zbaví největších nečistot. Potom se nadrtí a po pásech dopraví k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí, a pokud střep prosvítit nelze, znamená to, že nejde o sklo, a je proudem vzduchu odfouknut pryč. Skleněná drť se poté již odváží do skláren. Technické služby Chrudim 2000, s. r. o., a Občanské sdružení Altus

7 Výročí měsíce Chrudim Čavisov Před 60 lety, 2. června 1947, vyvrcholila Sjezdem kmotrů slezských obcí v Praze celonárodní akce na pomoc válkou postiženého Slezska. Zástupci Chrudimi, která jako první české město již v lednu 1946 reagovala na výzvu Budujeme Slezsko a poskytla finanční i materiální pomoc obci Čavisov a osadě Hýlov, se nejen aktivně zúčastnili setkání v pražské Městské knihovně (promluvila zde chrudimská učitelka A. Pardusová), ale byli i mezi těmi, jež na Pražském hradě přijal prezident Dr. E. Beneš a paní H. Benešová. Projevy díků zástupců slezských obcí však zazněly nejen v Městské knihovně. Při cestě do Prahy je členové zvláštní motorové štafety tlumočili přímo obyvatelům jednotlivých kmotrovských měst. V Chrudimi se 25 osobních automobilů zastavilo ve hod. 1. června. Shromážděné občany před městským divadlem pozdravil předseda akce Budujeme Slezsko J. Šajnar a prostor k vyjádření díků dostalo i malé čavisovské děvčátko Pavel Kobetič DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel., fax: , e mail: Akce v červnu Setkání Suté břehy 16. června Malování henou, od 9.00 hod Veselá výstava v DDM, hod Plavání Česká Třebová Nabídka letních táborů 2007 Příměstský tábor července 2007 Vltava července 2007, hl. vedoucí: Eva Merhautová LT Mlýnek u Velin Výprava na Yucatán července 2007, vedoucí: Lenka Korejtková LT Sportovní léto srpna 2007, Pastvinská přehrada, hl.vedoucí: Eva Merhautová Plavecké soustředění srpna 2007, hl. vedoucí: Eva Merhautová Vítání občánků 7. května 2007 Barbora Letochová, Jakub Kotěra, Tereza Rozsypalová, Jan Laštůvka, Antonín Saifert, Lada Svobodová, Vít Smejkal a Samuel Kopecký. 14. května 2007 Eliška Letáčková, Kristýna Málková, Eliška Brůnová, Eliška Mrkvičková, Anna Kratochvílová, Jakub Novotný, Lukáš Gulkáš, Marek Švihálek, Eliška Šedová, Rozálie Víšková, Daniel Horák a Ema Laubová. av Regionální muzeum v Chrudimi zahájí dne vernisáží v 17 hodin výstavu Paráda ze skříně, v rámci níž představí ve dvou výstavních sálech v přízemí budovy část muzejní sbírky textilu. V místnosti věnované historickému textilu budou k vidění oděvy z časového úseku od 2. poloviny 18. století až po konec 1. republiky, tj. 30. léta 20. století. Převážná část vystavených předmětů byla získána v Chrudimi a na Chrudimsku. Šaty, kabátky, oděvní doplňky (vějíře, slunečníky, kabelky, klobouky...) a výšivky budou rozčleněny do jednotlivých období a doplněny dobovým nábytkem, fotografiemi, ukázkami z módních listů, reklam a časopisů, aby byla naznačena Se jménem Josefa Ressla (1) v 8.00 hodin odjíždí od Divadla K. Pippicha autobus s přihlášenými účastníky na společný výlet do Ostré ve hodin se sejdeme v Klubu seniorů v Městském parku při Vaření v hodin si v Měšťanské restauraci můžete zpříjemnit odpoledne při hudbě pana Zdeňka Škvařila. Chrudimská univerzita třetího věku: Slavnostní ukončení jarních semestrů se bude konat dne od hodin na zahradě Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Před předáváním osvědčení bude probíhat slavnostní odhalení soch na téma Senioři, život, moudrost, které jsou dílem sochařského sympozia studentů Střední průmyslové školy kamenické Hořice. Kavárničky: ve hodin si při kávě a zákusku posedíme v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin si odpoledne zpříjemníme v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Téma při kavárničkách budou oslavy Josefa Ressla. Plán CSSP na červen Paráda ze skříně Spolky Se jménem Josefa Ressla spojujeme celou řadu spolků. Účelem některých z nich bylo postavení pomníků či odhalení pamětních desek (např. v Terstu vznikl nedlouho po Resslově smrti komitét, jehož cíl byl naplněn v roce 1863 odhalením Resslova pomníku ve Vídni, a další komitét vyvíjel činnost v letech jeho zásluhou byl realizován chrudimský Resslův pomník). Zvláštní komitéty vznikaly také z potřeby připravit oslavy výročí Resslova narození či úmrtí (mimořádnou aktivitu vyvíjel např. Komitét pro oslavy 100. výročí narození J. Ressla ve Vídni v roce 1893, oslavy zdárně připravil i Komitét pro oslavy 200. výročí narození J. Ressla v roce 1993 v Terstu). Kromě takto účelově vzniklých spolků existovaly i spolky, které dlouhodobě a komplexněji usilovaly o připomenutí Resslovy památky: řadu let např. v rakouském Linci v poslední čtvrtině 20. století působil námořní spolek Marinekamaradschaft Josef Ressel Linz/Donau, jehož členové se mj. zasloužili o odhalení pamětní desky v roce 1979 na budově někdejšího gymnázia, kde J. Ressel v letech studoval. Spolek, který v Chrudimi působil v letech , Ressel, spolek vzájemně se podporujících dělníků v Chrudimi, spojoval s Josefem Resslem pouze jeho název a vnější symboly (portrét vynálezce a vyobrazení jeho vynálezu např. na spolkovém praporu, odznaku či pamětní medaili). Jeho účelem bylo vzájemné podporování se členů v případě nemoci nebo úmrtí a pěstování duševního blahobytu dělnictva. Pavel Kobetič od 9.00 hodin se bude v areálu Městského parku konat Chrudimský den s Jitřenkou. Na programu jsou sportovní soutěže pro děti a mládež. Všichni jsou srdečně zváni. Informujeme: V dubnu jsme se zúčastnili výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení v Lysé nad Labem. Ocenění obdrželi : klienti Denního stacionáře Jitřenka za soubor keramických Pohádkových postaviček paní Iva Víšková za obraz Začínající zima paní Jaroslava Mrázková za Čerty z keramické hlíny VŠEM GRATULUJEME za perfektní reprezentaci našeho města. atmosféra doby, ze které předměty pocházejí. Druhá výstavní místnost je zaměřena na lidový východočeský kroj a jeho součásti, a to od 18. století do 40. let 20. století. Exponáty pocházejí převážně z východních Čech, respektive z Chrudimska. Pozornost je soustředěna především na lidové oblečení sváteční či obřadní. Prezentován bude mimo jiné i chrudimský ženský a mužský kroj, obřadní plachty, čepce, lidové výšivky, sukně, zástěry aj. Část vystavených předmětů bude zasazena do stylizovaného lidového interiéru. Výstava bude návštěvníkům zpřístupněna denně mimo pondělí od do Mgr. Alena Dufková 7

8 Parním vlakem na hrad Svojanov Tímto netradičním názvem pojmenovali pořadatelé z akciové společnosti České dráhy další z řady nostalgických akcí, se kterými se lze na naší železniční síti v letošním roce setkat. Proběhne v sobotu 16. června tak trochu ve slavnostním duchu. A bude co oslavovat: regionální trať Polička Žďárec u Skutče je totiž jubilantkou: od zahájení provozu zde letos uplyne 110 let. Návštěvníci se mohou těšit na jízdy historických vlaků, tažených parními lokomotivami nebo motorovými vozy z padesátých let minulého století, nebo na projížďku zajímavými drezínami na poličském nádraží, kde bude centrum oslav. Zde budou dostupná také další lákadla pro děti a dospělé: funkční modelové kolejiště, prodejní výstava obrazů se železniční tematikou v salónním voze, expozice historie výdeje jízdenek, zahradní železnice a v neposlední řadě dobré občerstvení a osvěžení. Obdivovat budete moci krásu parních strojů, ale i lesk nejnovějších vozidel pro regionální železniční dopravu. A jak je to s hradem Svojanov? Zda parní vlaky, vypravené z Pardubic a z České Třebové, dojedou až tam, či nikoliv, o tom se přijďte přesvědčit sami. Nezbývá než popřát návštěvníkům i organizátorům příznivé počasí. Bližší informace získáte na ové adrese nebo na plakátech v každé železniční stanici v Pardubickém kraji. Pokud toužíte po svezení parním vlakem a sobota 16. června pro Vás není ideální, nezoufejte, parní vlak pojede i v neděli 17. června, tentokrát mezi Letohradem a Červenou Vodou. Ing. Michal Štěpán, zástupce ředitele ČD, a. s., GŘ, odbor osobní dopravy a přepravy Krok za krokem přírodou Od podzimu 2006 pořádá Občanské sdružení Altus přírodovědné vycházky z cyklu Krok za krokem přírodou. Akce jsou zaměřeny na různá přírodovědná témata. Jsou většinou vedeny dvěma lektory, odborníky na různá témata, která se doplňují. Nejsou zaměřeny jen na poznávání druhů, ale i na širší souvislosti, např. změny krajiny. Cílem je představit i chráněná území v okolí Chrudimi a nově navrhované lokality soustavy Natura Zatím se uskutečnily především dendrologické, botanické, ornitologické, mykologické vycházky. Jsou určeny široké veřejnosti, vítáni jsou pedagogové, studenti, rodiče s dětmi. V sobotu 2. června se uskuteční druhá celodenní exkurze. Povede do Annenského údolí u Skutče, které je jednou z navrhovaných lokalit soustavy Natura Exkurze bude zaměřena na vegetaci údolí, ale i na ptáky a obojživelníky. V úterý se bude konat vycházka podél Chrudimky z Chrudimi do Slatiňan. Bude zaměřena na zbytky původní vegetace v nivě řeky a doplněna o poznatky ornitologa. Na tuto vycházku bude tematicky navazovat vycházka v sobotu , která povede podél Chrudimky ze Slatiňan k Práčovské přehradě. Ta bude věnována životu řeky, nejen živočichům a rostlinám, které jsou vázány na řeku, ale i úpravám řeky, povodním, přehradám. Další informace viz Vademecum. Vycházky a exkurze jsou součástí projektu KAPKA 21 a jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Naďa Guzterová Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Chrudimi pro Vás na letní měsíce připravil výstavu grafiky Jiřího Brázdy u příležitosti jeho 55. narozenin. Autor získal mnoho tuzemských i zahraničních ocenění, z toho i dvě ceny chrudimských trienále českého ex libris. V našem městě svou tvorbu nepředstavuje poprvé. Srdečně Vás zveme k návštěvě výstavy, která Vás jistě potěší. Akademický malíř Jiří Brázda patří ke generaci výtvarných umělců, která v poslední čtvrtině 20. století důrazně vstoupila do českého výtvarného umění a přinesla v mnoha směrech svěží projevy a názory. V případě tohoto autora je kromě tematického zařazení mezi figuralisty Speciální ZŠ Chrudim Letos naši žáci sklízejí vavříny ve sportovních aktivitách a v dramatickém projevu. Bakeš, Fendrich a Rulík přivezli 4 medaile z MČR v plavání v Liberci (zlato, stříbro a dvakrát bronz). Dramatický kroužek Rozmarýn obsadil druhé místo na regionální přehlídce dramatických souborů v Náchodě. Tento kroužek má již dlouholetou tradici a svými vystoupeními v Divadle K. Pippicha zpestřuje kulturní program pro MŠ a ZŠ celého okresu a podílí se i na charitativních akcích. Všem jeho členům pod vedením Mgr. M. Pilařové a paní učitelky N. Rybišárové děkujeme a přejeme i nadále hodně úspěchů. Mgr. Iva Holubcová Bezpečné prázdniny jsou tu zase! Rok se s rokem sešel a složky Integrovaného záchranného systému opět pořádají den plný ukázek, her a soutěží. Pozor, velká změna: Místo konání Hlinsko (v prostorách u bazénu) Den a čas: pátek 22. června 2007 od 9.30 do hodin. Tato akce se koná pod záštitou Rady Pardubického kraje. Na ukázky z činnosti zúčastněných složek, jejich výstroj a výzbroj a další bohatý program zveme dospělé diváky. Trochu si zasoutěžit a vyhrát drobné ceny zveme děti. Přijďte strávit hezké dopoledne v Hlinsku. pořadatelé Jiří Brázda v Kabinetu ex libris třeba upozornit na osobitý styl vedený v poloze poetické náladovosti a v širokém rozsahu komunikativní sdělnosti. Jeho práce grafické i malířské, jsou pojednány s vysokou dávkou profesionální zručnosti, vytříbeným vztahem k barvě, bohatým rejstříkem tvůrčí představivosti. Těmito osobitými znaky se umělec zařadil do jednoho z okruhů současné výtvarné produkce, kde je prvořadým zákonem emotivní pohoda, nikoliv šokující experiment. V přijatelné míře jsou patrné ohlasy na různé vývojové etapy v moderním světovém umění, přičemž dávné odkazy jsou přetransformovány do individuálního projevu s mimořádnou mírou tvůrčí originality. Je tedy přirozené, že o artefakty tohoto českého umělce projevují zájem sběratelé nejen z českého prostředí, ale velmi často i ze zahraničí. O kvalitě Brázdových výtvorů svědčí početná řada významných ocenění, která mu byla udělena v prestižních výstavních síních mnoha zemí světa. Marie Martykánová V červnu Vás o. s. PALUČINY srdečně zve na tyto akce:!!!nejvyšší čas se přihlásit!!! O. s. PALUČINY vyhlašuje letní tábor INDIÁNSKÉ LÉTO 2007 v termínu od 14. do veškeré podrobnosti nejen ohledně konání tábora najdete na na tel. č nebo přímo v klubovně o. s. PALUČINY. Jitka Hlaváčová Velkolepý pochod 2007 Nemáte ještě na 9. června vymyšlený program? Chcete strávit příjemné chvíle s dětmi? Máte rádi pobyt v přírodě, zábavu a chcete vyhrát hezké ceny? Pak čtete správné řádky. Rok se s rokem sešel a opět tady máme Velkolepý pochod. Sejdeme se u Zimního stadionu, tentokrát mezi 13 a 14 hodinou. Na startu děti obdrží kartičku, na kterou dostanou na každém stanovišti razítko. Na Monacu napíšou na dolní část kartičky svoje jméno a odkud přijely. Z odevzdaných útržků pak v vylosujeme výherce lákavých odměn. Určitě se dostane na každého. A co vás čeká cestou z Chrudimi do Slatiňan? Střílení z luku, projížďka na loďce, slatiňanští hasiči, šermíři, cvičení psi, prohlídka věže kostela sv. Martina, jízda v kočáře a na koních, ukázky kickboxu a sebeobrany, pohádka Jak Kašpárek napálil čerta, kreslíř, diskotéka a opékání vlastních uzenin. Moc se na vás těší pořadatelé z chrudimského a slatiňanského Informačního centra. Lucie Urválková 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v červnu 2007 Sobota Solnice Orlické hory Solnice (10, 20, 30 km) Sraz ve 4.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 5.08 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová, H. Línková Středa Pardubice Kunětická hora Pardubice (10 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.51 hod. Vedoucí: J. Kladiva, V. Písař Sobota Okolo Sečské přehrady (12 km) Sraz v 8.45 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd BUS v 8.55 hod. (st. č. 2) Vedoucí: Ing. S. Kučera, V. Písař Sobota Liberec Ještěd Liberec (11 km) Sraz v 5.40 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 5.59 hod. Vedoucí: J. Hurt, J. Jahnický Středa Nasavrky Hradiště údolí Chrudimky Bojanov (10 km) Sraz v 8.45 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd BUS v 9.00 hod. (st. č. 9) Vedoucí: manželé Naumecovi Čtvrtek Kukátko, restaurace Bowling od hod Pobyt v Itálii, vedoucí pí Šlemrová Týdenní pobyt na Šumavě Antýgl Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař Neděle Pochod do Ležáků (15 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.00 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová Sobota Ledeč nad Sázavou Stvořidla Světlá nad Sázavou (16 km) Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.28 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Skalická Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách nebo u J. Jahnického, tel , nebo u P. Šídla, tel Změna vyhrazena! Jiří Jahnický, předseda klubu KČT Treking Chrudim akce v červnu Vysočina na kole cykloturistika (60 km) Ing. Pavel Marek, tel , Východní Krkonoše BUS, pěší turistika (24 km) Ing. Jan Smejkal, tel , , Polabím na kole vlak, cykloturistika (70 km) Oldřich Černý, tel , Hrubý Jeseník BUS, pěší turistika (20 25 km) Ing. Jan Smejkal, tel , , Přírodní klenoty Švédska a Norska BUS, cykloturistika (denně km) Cykloturistický zájezd s CK Viking Line. Cena Kč Informace: Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára KRB Chrudim pořádá ve čtvrtek 14. června 2007 od hodin v Zaječicích 12. ročník Letního běhu Aušperskem. Ve středu 20. června 2007 od hodin 216. malou cenu Monaka Běh olympijského dne Místo startu: silnice pod restaurací MONACO u Slatiňan. Délka běhu: m (přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat menší (červený) okruh, dlouhý jen cca m. Další informace najdete na Sportoviště města Chrudimě Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. pá Spol. 2. so Spol. 3. ne Spol. 4. po Muži 5. út Ženy 6. st Muži 7. čt Ženy 8. pá Spol. 9. so Spol. 10. ne Spol. 11. po Muži 12. út Ženy 13. st Muži 14. čt Ženy 15. pá Spol. 16. so Spol. 17. ne Spol. 18. po Muži 19. út Ženy 20. st Muži 21. čt Ženy 22. pá Spol. 23. so Spol. 24. ne Spol. 25. po Muži 26. út Ženy 27. st Muži 28. čt Ženy 29. pá. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 30. so. Zavřeno Zavřeno Zavřeno Letní koupaliště v Chrudimi otevřeno od BENÁTSKÁ NOC letní koupaliště (celovečerní program s atraktivními hosty, půlnoční překvapení ). Krytý plavecký bazén bude o prázdninách přístupný každý den z letního koupaliště a bude určen pro kondiční plavání. Kromě toho bude každé úterý a čtvrtek od (společně se saunou) otevřen standardně vstup do KPB. Pozn.: Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. INFORMACE NA TEL. Č Sdružení dobrovolných záchranářů pořádá ve dnech letní dětský tábor v lokalitě Seč Na Bělidle. Zájemci, volejte Luděk Marousek (vedoucí tábora). Fotbalová utkání AFK Chrudim červen 2007 Den datum hodina soutěž tým AFK soupeř Sobota Divize AFK A Letohrad Sobota ČDSD + ČDMD A dorost Kolín Sobota ČDSD + ČDMD A dorost FK AS Pardubice B Neděle ČDSŽ + ČDMŽ A žáci Pěnčín Turnov Neděle I. B AFK B Chrast Sobota Divize AFK A Hlavice Neděle I. B AFK B Paramo Pardubice Po uzávěrce Letní olympiáda chlapců DDŠ Letní olympiáda chlapců DDŠ je vrcholná sportovní soutěž celostátního charakteru pro chlapce umístěné v dětských domovech se školou, letošní je v pořadí již 35. Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je pořadatelem Dětský domov se školou v Hrochově Týnci. Soutěže se účastní 8 členná družstva chlapců ve věkových kategoriích starší žáci a mladší dorostenci. Program olympiády je rozvržen do pěti soutěžních dní v termínu června Celé akce se zúčastní na 190 dětí s pedagogickým doprovodem. Program: Pondělí Dopoledne: zahájení olympiády, atletika 1. část v 8 hodin Stadion AFK Chrudim Odpoledne: turnaj ve volejbalu 14 hodin Sportovní hala Heřmanův Městec Večer: beseda s Josefem Macháčkem účastníkem Rallye Dakar Úterý Dopoledne: atletika 2. část 8 hodin Stadion AFK Chrudim Odpoledne: turnaj v nohejbalu 14 hodin Sportovní hala Heřmanův Městec Večer: plavání 19 hodin Plavecký bazén Chrudim Středa Dopoledne: biatlon jednotlivci 8 hodin Autokempink Konopáč Odpoledne: turnaj ve stolním tenise 11 hodin Sportovní hala Heřmanův Městec, biatlon štafety 17 hodin Autokempink Konopáč Večer: Galavečer 19.30hodin Divadlo Karla Pipicha Chrudim Lejla Abbasová, Muzikoterapeutický sbor, Jesus Michal Nedvěd beat box show Čtvrtek Dopoledne: turnaj v malé kopané Stadion AFK Chrudim, Stadion SK Chrudim Odpoledne: turnaj v malé kopané pokračování, předání celkových výsledků, ukončení olympiády Konopáč Další informace lze získat na ww.dds-hrochtynec. cz/olympiada 9

10 č. 6/2007 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, Pavel Kobetič, Aleš Korejtko, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška. Jazyková úprava: Marie Korejtková. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s.r.o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 9. května

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Překládací zpráva V průběhu loňského roku se na celém území České republiky objevily problémy s vystavováním potvrzení o nemoci žáků základních a středních škol pro účely omlouvání nepřítomnosti žáků ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více