sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007"

Transkript

1 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

2 2

3 Úvodník Žák a učitel. Dítě a rodič. Teenager a důchodce. Dva různé světy. Odlišné jazyky, jiné starosti, rozdílná perspektiva, různé zájmy, jiný způsob chování a komunikace, jiný PRŮNIK DVOU vkus... Naše rodiny, školní třídy, obchody jsou arénou, SVĚTŮ kde se tyto dva světy potkávají. I v našem sboru se vzájemně dotýkají. Někdy jsou to doteky jen letmé (pozdrav u vchodu), jindy je to pořádný šťouchanec (šel kolem mě a nepozdravil!!!). Je běžné, že mezi těmito dvěma světy panuje ostych (o čem bych si s ním povídal?), nedůvěra (on mi vůbec nerozumí!), nepochopení (jak je sobecký, že si mne ani nevšimne!) a rezignace (s tou mládeží/ s těmi starými to už lepší nebude...). Církev (i ta v Arše) nemá a nemusí být arénou, v níž se tyto dva světy jen žďuchají. Společenství křesťanů je vždy průnikem dvou světů: nebeský Otec svým Duchem proniká do životů svých pozemských dětí. Jdo o dva světy - ten Otcův a ten náš - synů a dcer. Plnost života je tam, kde dojde k jejich prolnutí. Dejme si za úkol proměnit Archu ve společný prostor světa mladých a světa zralých. Začněme u toho, že oprášíme pravidla slušného chování: mladší zdraví staršího, starší podává ruku mladšímu, ohleduplnost u dveří a v šatně, nemineme druhého člověka bez pozdravu a pohledu do očí. Pokračujme tím, že zkusíme šetrně, ale odvážně vstoupit do toho druhého světa: pokusem navázat komunikaci, zájmem, povzbuzením, vyjádřením úcty. Nenechme se odradit. Možná to napoprvé nepůjde lehce. Ale časem zjistíme, že nechceme žít jen v jednom světě - že chceme být u toho, co se děje v tom druhém. K tomu je určena a Otcovou láskou vybavena církev - společenství starších i mladších. čtenáře z obou světů zdraví Samuel Jindra P.S. Neumím si vybrat, do kterého světa teď patřím já... Pomůže mi někdo? Dětem DĚTI, SOUTĚŽ O CENY!!! Namalujte na čtvrtku A4 libovolnou technikou něco pěkného, co jste zažily o prázdninách. Své výtvory odevzdejte spolu se svým jménem Kristině Widenské nebo Pavlíně Kalvachové do neděle Kristina Widenská 3

4 Ohlédnutí za létem a co nového v září... PERNÉ LÉTO. Už jsme si skoro zvykli na to, že velká část aktivit Archy se v létě přesouvá do tábořišť, penzionů a podobně. Největší jednorázovou misijní akcí je každoročně English Camp. Jsme vděční za partnerský sbor v pennsylvánském Lancasteru, který již několik let vysílá své pracovníky a finanční pomoc, aby nám umožnili tuto velkou akci uspořádat. Tábor besídky a Awany následoval hned poté. Letos se lámaly rekordy - téměř čtyřicet dětí prožilo velmi dobře připravený týden pod vedením manželů Kalenských. S napětím jsme očekávali, jak se bude vyvíjet počasí pro dorostový tábor, který loni musel dříve končit. Letos však celé fantasy dobrodružství proběhlo bez mimořádností. Dorostenci i vedoucí se shodli na tom, že to byly nezapomenutelné dva týdny - žel pro početnou skupinu nejstarších dorostenců poslední. Poté pětašedesát pardubických hostů zaplnilo dva penziony na hřebenech Beskyd. Počasí tentokrát sborové dovolené velmi přálo, a tak jsme mohli prožít poklidný, ale pestrý týden odpočinku, seznamování a mimořádných prožitků duchovních. Prázdniny vyvrcholily megaakcí mládeže: nechybělo mnoho do stovky účastníků letního Relaxu, tentokrát společného pro mládež z Pardubic, Hradce Králové, Prahy a Havlíčkova Brodu. Jsme vděční všem pracovníkům, kteří na přípravě a vedení těchto akcí odpracovali stovky hodin. Věříme, že tuto obětavost, nápaditost i lásku nebeský Otec přijal jako naši oběť vděčnosti za to, co pro nás udělal. NOVINKY Z MARIUPOLU. Během léta se nekonaly jen velké akce s mnoha účastníky, ale událo se mnoho podstatného, co není tolik vidět. Veronika Linhartová například již počtvrté cestovala na Ukrajinu, aby pomáhala při prázdninových aktivitách dětských domovů. Také Marek Klavach s manželkou a Sergejem navštívili Mariupol. Kromě jiného přivezli povzbudivé zprávy z dění v DD Obnovljenie. Hned po prázdninách začíná v DD žít první rodina, která přijímá šest dětí. Začíná tak transformace domova v zařízení rodinného typu. Věříme, že to je start nové etapy služby dětem. Naši spolupracovnici sestru Irinu Klimovou i v těchto nových podmínkách chceme pod- 4 porovat a napomáhat tak alespoň na dálku tomuto dobrému dílu. Starší rozhodli na své první zářijové poradě prodloužit smlouvu o podpoře o další rok (do září 2008) a zvýšit měsíční částku podpory na 100 EUR. KÁLEBOVO SRDCE. K příkladu starozákonního hrdiny Káleba se svým jménem hlásí křesťanské sociálně misijní občanské sdružení Caleb's Heart, které rozvíjí svou činnost především v Chotěboři. Některé pracovníky si mnozí dobře pamatujeme, protože jsme se s nimi v Pardubicích setkávali díky jazykové škole Simply Speaking (např. Joanie Hull). Jiné dřívější nebo současné pomocníky tohoto díla známe proto, že jsou spojeni s naším sborem (Jirka Hrubý, David Karaba, Lukáš Hambálek). Díky těmto vazbám starší sboru rozhodli před prázdninami o jednorázové finanční podpoře této misijní práce orientované z velké části na Romy. PORADA VÝBORU ELIMU. Ke konci školního roku se setkal výbor pobočky občanského sdružení Elim, která provozuje knihkupectví a kavárnu v Arše. Bylo

5 konstatováno, že je nezbytné provést obnovu základních struktur pobočky (členská základna a její shromáždění, nová volba výboru apod.). Za tím účelem bylo naplánováno, že první říjnovou neděli stávající výbor svolá členské shromáždění Elimu a přizve k tomuto setkání také další zájemce o tuto činnost. Bylo též odsouhlaseno, že v průběhu září budou s činností Elimu seznámeni prostřednictvím stručného materiálu členové a přátelé sboru. ZMĚNY VE VEDENÍ MLÁDEŽE. Už v zákulisí letního Relaxu se vedení mládeže připravovalo na nový školní rok. Dosavadní vedoucí mládeže Honza Kalenský seznámil své nejbližší spolupracovníky s tím, že bude muset ze zdravotních důvodů na delší dobu přerušit svou práci v tomto týmu. Tato nečekaná zpráva byla zvlášť důležitá pro Tomáše Jeníčka a Zdenu Svobodovou, kteří se měli od září spolu s Honzou o mládež starat. Větší díl zodpovědnosti a úkolů přijali s porozuměním a velkou iniciativou. Oslovili další spolupracovníky a zdá se, že ani tyto zásadní změny nemusí být překážkou růstu mládeže. Honzovi jsme za jeho nasazení, obětavost a energii vloženou doposud do práce v mládeži velmi vděční. Modlíme se za Honzu i nové vedení mládeže. Těšíme se na to, že nebeský Otec připraví všechno tak, že brzy budeme moci ve spolupráci pokračovat. Tomáš a Zdena budou pověřeni ke svému úkolu při nedělní bohoslužbě 7. října VÍTÁME MEZI NÁMI! Na své zářijové poradě starší přijali do našeho společenství bratra Romana Loudala jako přípravného člena sboru. Jeho příchodu do Archy předcházelo delší období hledání a osobního zápasu. Chceme být bratrovi pomocí a věříme, že svými obdarováními bude pro sbor povzbuzením. KLUBOVNA A DALŠÍ. Starší sboru vzali na vědomí výsledky dvou jednání hospodářské rady, která proběhla v létě. Viditelné výsledky nové aktivity jsou patrné zejména v klubovně (vyklizen starý nábytek a instalovány nové skříně) a v dílně (rozdávány po léta nepoužívané věci, likvidace nepotřebných věcí). Kolektiv HR pracuje také na aktualizaci základních dokumentů sboru (smlouvy, dohody, směrnice). Zabývá se i dlouhodobější koncepcí provozu a údržby Archy. 5 OSLAVY V KVASÍNĚ. Jak si můžete přečíst na jiném místě sborového listu, Poslední neděli v září budou kvasínští slavit. Již osmdesát let běží na tomto místě bohoslužby, je zvěstováno Kristovo evangelium. Na jiném místě Sborového listu můžete nahlédnout do tohoto úžasného příběhu. Pokud byste někdo chtěli poznat Kvasín blíž, neváhejte a využijte tuto slavnostní příležitost. Vzhledem k omezeným prostorám v tamějším sálku je však nutné se včas zaregistrovat na listině ve vestibulu Archy. MAROŠ KLAČKO DO NERATOVIC. Poslední zářijová neděle v Kvasíně nebude jen ohédnutím za osmi desítkami let historie, ale také za posledním rokem. Ten zůstane v dějinách této stanice spojený se jménem bratra vikáře Maroše Klačka. Během své roční praxe v našem sboru pobyl v Kvasíně opravdu hodně. Při slavnostním shromáždění bude kázat a odtamtud jej také vyšleme do nové etapy jeho služby. Jejím dějištěm budou tentokrát Neratovice - maličký misijní sbor. Tam bude Maroš pracovat pod vedením bratra kazatele Jiřího Hofmana. Za společný kus cesty spolu s Marošem jsme vděční a přejeme mu moudrost, věrnost a plnost

6 Božího Ducha pro jeho další život i práci. PRIORITY STARŠOVSTVA. Během prvních tří měsíců funkčního období nového staršovstva (duben až červen t.r.) jsme se intenzívně zabývali základní orientací naší práce. Po rozsáhlé diskusi a modlitbách jsme dospěli k následujícím třem důrazům: Manželství a rodina. Tato priorita je zaměřena zvlášť na ty, kdo hledají partnera, kdo prožívají období známosti a připravují se na manželství, kdo pokládají základy manžel- ství a rodiny, kdo řeší zásadní otázky a problémy ve vztazích. Chceme napomáhat zakládání a budování zdravých známostí, manželství a rodin. Chceme být pomocí i osamělým. Vzájemná služba generací. Chceme napomáhat budování vzájemné úcty, pozornosti a spolupráce napříč mladší a starší generací. Chceme vytvářet příležitosti k vzájemným setkáním, prohlubování vztahů a obohacení. Spolupracovníci. Chceme vyhledávat, povzbuzovat a napomáhat k růstu nových spolupra- covníků pro různé oblasti práce ve sboru (například vyučování, služba dětem a mládeži, vedení skupinek, staršovstvo, hospodářské zázemí sboru). Priority vyjadřují hlavní směřování našeho úsilí: kam chceme investovat nejvíc pozornosti, času, modliteb, prostředků. Budou nám pomáhat při rozhodování a inspirovat nás při vedení druhých. Budou také předmětem našich modliteb. Prosíme, modlete se spolu s námi! Samuel Jindra Vše nejlepší! Narozeniny v červenci až v říjnu: Kostomlatský Jan Kulda Jiří Tajovský Václav Žaloudek Luděk Švagrová Olga Chrásková Lydie Jindrová Hana Fürbachová Zdena Kalenský Jan Šenkýřová Hedvika Polívková Lidmila let 25 let 55 let 75 let 50 let 80 let 40 let 80 let 25 let 80 let 45 let Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: "Hospodin je velký" ti, kdo milují tvou spásu. Žalm 40,17 Aktuální informace o dění v našem sboru sledujte na 6

7 Koutek přímluvců Milí čtenáři, k přímluvám tentokrát připomínáme tyto věci: za splátky dluhů (+ díky za 100 tis. splátku odeslanou o prázdninách) za účastníky letních táborů (aby to, co prožili, přineslo dobré plody v každodenním následování Krista) za vedoucí generačních skupin: učitelé a vedoucí nedělní školy, Awany, dorostu, mládeže (Tomáš Jeníček + Zdena Svobodová), evergreenů, vedoucí skupinek za nové spolupracovníky pro práci s dětmi a ve skupinkách (STÁLE NÁM SCHÁZÍ!) za pomoc pro ty, kteří v poslední době odešli ze společenství sboru: Marie Šedivá, Jolana Pejcharová, Honza Solař, Ivana Tarabová, Čabanovi, Katka Marešová, Mirek Špaček, Jenda Špaček a další za všechna manželství, (zvlášť ta, kde se projevuje nějaká krize, a za manželství a rodiny duchovně rozdělené) + nový běh Manželských večerů (Kalenských) za nemocné + nesoucí těžká břemena: Aneta Pirklová, Nela Habětínková, Švorcovi, Miloš Kalvach, Ilona Kampová, Rút Hrudová, Lydie Chrásková, Věra Hejnová, Eva Brzáková, Žaloudkovi, Jana Růžičková, Růžena Koubová, Irena Mňuková, Karel Kalvach, Julie Langová, Alena Lehká, Věra Baffiová, Bašárovi, Marie Sodomková, Šenkýřovi, Mrkvičkovi, Jan Kostomlatský, Jan Kalenský, Jitka Špačková a další za mladé rodiny a výchovu dětí za naše přátele v zahraničí: Regina a Libor Kuškovi (Kypr), Pavel Řežábek (USA), Lancasterští (LCBC), Irina Klimova (Obnovljenie Mariupol), Lambertovi za ty, kdo mají známosti, a za ty, kdo ji nemají, ale hledají partnera za integraci nových lidí do společenství Archy za nový běh Kurzů Alfa Samuel Jindra 7

8 Ze života sboru I. ČÁST 80.VÝROČÍ ZALOŽENÍ KAZATELSKÉ STANICE V KVASÍNĚ Před deseti lety v roce 1997 si kazatelská stanice v Kvasíně připomínala 70. výročí duchovní práce započaté v roce K tomu byla vydána historie vzpomínek a svědectví, mnohé je zachyceno v kronice a bohatě doplněno fotografiemi. Rok 2007 je výročím 80 let trvání kazatelské stanice Kvasín. Jsem jejím nejstarším členem, a proto se jen krátce vrátím k počátku naší duchovní práce. I slovo Boží nás vede k pohledům zpět. Vzpomínejte na vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto obcování jaký byl cíl, spatřujíce, následujtež jejich víry. Pán Bůh nám do tohoto prostoru daroval a poslal osobnost, a to bratra Františka Kučeru. Bratr si byl vědom toho, že do tohoto prostředí byl poslán od Boha. Prostředí katolické vyžadovalo mnoho tvrdé práce, svědectví o Boží lásce a svědectví osobního života. Bratr byl v této práci pro záchranu lidských duší. A jestliže by kdo bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval. Pracovati musí i oráč, prve nežli užitku okusí, (2 Ep.k Timoteovi 2, 5-6). Nebo kdo oře, v naději orati má, (1.Korintským 9,10). Ta vyoraná brázda je zde patrná dodnes. Před druhou světovou válkou, během ní a částečně i po ní stanice prožívala dobu růstu a bohaté činnosti. Jeden čas měla 36 plnoprávných členů a početnou mládež. Měli jsme vlastní bohaté Pán Bůh nám poslal programy na vánoční svátky, na ukončení roku formou osobnost... několika (v té době se tomu říkalo) proslovů. Br. Kučera zadával témata, mnohdy jsme si s tím nevěděli rady, ale díky Bohu, byl br. Kučera rozumný člověk a byl si vědom, že začátky pro službu slovem nejsou lehké, a tak nám velice pomáhal v tom, že k zadání úkolu připravil několik pomocných bodů, které měl ten proslov obsahovat. To druhé na co bych chtěl upozornit jak se věnoval výchově mládeže, duchovnímu růstu a kázni podle na co vzpomínám, Božího slova. Někdy to pro nás bylo až dost tvrdé a jsem je jeho veliká přesvědčen, že dnešní mládež by to neunesla. Dnes po toa požehnananá lika letech na to vzpomínáme jen v dobrém a jsme za to pastorační práce... Pánu Bohu vděčni, co jsme skrze jeho požehnaný život, lásku k Bohu i k nám všem přijímali. A to třetí, na co vzpomínám, je jeho veliká a požehnaná pastorační práce, kterou konal sám nebo v přítomnosti br. kazatele. Toto ohlédnutí zpět nás utvrzuje a povzbuzuje. Protož, bratři moji milí, stálí buďte a nepohnutelní, rozhojňujíce se v díle Páně vždycky, vědouce, že práce vaše není daremná v Pánu, (1.Korinstkým 15,58). 8

9 II. ČÁST Byl jsem požádán abych zhodnotil práci a život kazatelské stanice v Kvasíně za posledních 10 let, k výročí 80 let trvání této stanice. Když se podíváme do minulosti po celé naší republice a rozsahu práce po všech sborech Církve Bratrské, kolik v minulosti bylo malých shromáždění v rodinách? Bylo jich mnoho. Toto je dnes velikou vzácností. A proto chceme Pánu Bohu poděkovat, že jsem toto poslední desetiletí měli kde pokračovat. Děkujeme celé rodině Kučerových za jejich pohostinnost, obětavost, trpělivost, pečlivost a pěkné prostředí, které stále vylepšují. Je to veliký důkaz toho, že jejich strdce je vedeno Božím Duchem a proměňováno k novému životu z Boha, nejen pro svůj pokoj Boží v jejich srdcích, ale jejich dům je otevřen pro druhé. Na stěně v modlitebně je stále umístěn verš z knihy Jozue 24,15: Jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu. Zvěstované Boží slovo nám je stále silou a mocí k novému životu. Největší zkouškou pro stanici bylo rozhodnout se, kam se stanice připojí. V Chrudimi vznikl nový sbor, kte dnes vidíme, rý je nám blíže než Pardubice. Podle dřívějších zvyklostí že bylo přirozené se přidat tam, kam je nejblíže. Toto rozrozhodnutí hodování si vyžádalo určité napětí, panovala často nerozbylo správné... hodnost. Hlasováním bylo rozhodnuto stanici Kvasín připojit k pardubickému sboru. Dnes po zkušenostech společného soužití vidíme, že bylo toto rozhodnutí správné, cítíme se tam dobře a věříme, že to byla Boží vůle. S službou Božím slovem jsme velice spokojeni a věřím, že stále láska Kristova nás váže a spojuje. Stanice za posledních 10 let početně nevyrostla a udržela početní stav přistěhováním rodiny Kostomlatských do Chrasti. Během deseti let se změnila sestava členské základny, kdy převažoval počet členů v Kvasíně. Stav se změnil ve prospěch Chrasti, kde je dnes 6 členů. Vytvořila se snaha rozšířit duchovní práci do Chrasti formou ekumeny, spoluprácí mezi Církví bratrskou, Římskokatolickou církví a Českobratrskou církví evangelickou. Proběhlo několik setkání na různá témata. Zpočátku se to projevilo příznivě, ale nepřineslo to duchovní ovoce, naopak se projevila slábnoucí účast. Bylo od této spolupráce upuštěno. Vzpomínáme na ty a děkujeme všem, kteří nám zde sloužili a nejsou už s námi, ale na věčnosti, ale i těm nejmladším ještě žijícím. To podstatné a důležité je, že zde byl a je zvěstován ten ukřižovaný, zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus. Arnošt Šenkýř Ze života sboru Tento rok, jako i každý jiný, byl opět Relax. Letošní byl však něčím unikátní. Nebyla to totiž pouze mládežnická RELAX 2007 dovolená Pardubic, ale také Hradce Králové, Havlíčkova Brodu a Prahy 1 Soukenická. Původní myšlenka organizátorů byla, že Relax 2007 bude akcí, kde vzniknou nové vztahy, nová přátelství a hlavně nová manželství (citace 9

10 Bedřicha Smoly, vedoucího hradecké mládeže). Plán se jistě vyvedl. Nejsem si jistý ohledně vzniku nových manželství, ale letošní dovolená rozhodně prohloubila vztahy mezi našimi mládežemi. Co se dělo? Vedoucí měli večer velmi dobře připravené programy, a dokonce jsme přivítali i návštěvy odjinud např. Davida Nováka nebo Pavla Plchota. Vždy ráno byly diskuzní skupinky, ve kterých se rozebíral program z předchozího dne, probraly se jisté otázky a každý se mohl podle potřeby vyjádřit. Poté následovaly workshopy, po obědě polední pauza a nějaká aktivita. Přestože celodenní výlet nás neminul, nemůže snad žádný účastník mládežnické dovolené říci, že by šlo o fyzicky namáhavý týden. V jednom dni se konal turnaj ve fotbale a odbíjené. Kdo chtěl, mohl být velmi aktivní, a kdo na tom byl jako já, nabíral síly do nového školního roku. Akce se nepochybně velmi zdařila. Organizátoři byli natolik nadšení, že vyhlásili 200 mládežníků na příští rok (jelo by ještě několik dalších mládeži z republiky). Říkám si, jestli to už přeci jenom nebude trochu moc, takový týdenní sjezd mládeže. Miles Ze života sboru Když se řekne policejní akademie, vytane někomu na mysli známá americká komedie nebo její česká verze. TÁBOR AWANY Možná někteří alespoň tajně v dětství pokukovali po policejní uniformě. Ale tábor? No, proč ne? Stačila jedna A BESÍDKY malá nevinná poznámka při souhrnu aktivit a programů na tábor Awany a policejní akademie byla na světě. alias První na tábor samozřejmě dorazil proviant. O mlsné POLICEJNÍ jazýčky bylo rozhodně výborně postaráno a nikde nebylo ani slechu po žalostném kručení bříška. Malí frekventanti AKADEMIE byli náležitě přivítáni, poučeni hlavním velitelem výcvikového tábora a přiděleni ke svým vedoucím. Každé ráno začínalo jak jinak než rozcvičkou. A to ne ledajakou, kromě fyzické kondice už bylo nutné vyvinout detektivní vlohy při hledání doličných předmětů v podobě lístečků. Dopoledne bylo vyhrazeno teoretické přípravě. Ti mladší se vydali napříč historií po stopách královny Ester, starší se zabývali několika tématy z rozsáhlé nabídky pořadů EXIT 316. Důležitou součástí policejního výcvikového tábora byla příprava v podobě dopoledních a odpoledních her. Sporťák byl opravdu vynalézavý a předcházela vždy důkladná instruktáž ostatních vedoucích. Prověřována byla nejen fyzická kondice, ale také různé dovednosti, trpělivost, smysl pro fair play a týmová práce. Nesměla samozřejmě chybět ani toužebně očekávaná vodní bitva, resp. vodní bitvy. Po urputných bojích doslova krvácel jeden z vedoucích, označený červeným krepákem. Musel být ošetřen velkým množstvím mýdla, ale následky si ještě dlouho nesl. 10

11 Neméně zajímavé bylo i pátrání po neznámém špiónovi, kdy jsme poznali doslova každé zákoutí části Budislavi. Zručnost. Další z předpokladů úspěšné přípravy policejních frekventantů. Kurzíky poskytly široké pole uplatnění opravdu pro každého. A fantazii se meze v žádném případě nekladly - ať už různé šperky, obrázky, apod. A co s načatým večerem? Samozřejmě, že v duchu policejního výcvikového tábora. Střelecká příprava různými zbraněmi na rozličné cíle, ukázka znalostí jízdní policie, senzomotorická příprava zaměřená na používání všech druhů smyslového vnímání a opravdové kriminalistické pátrání. Ani večer vlastně nikdo nezahálel. K vyhodnocení výsledků jednotlivých účastníků výcvikového policejního tábora se dostavil sám zástupce policejního prezidenta. Pronesl slavnostní řeč a každému osobně pogratuloval k úspěšnému absolvování výcviku. Všechno má svůj konec, a tak i tábor Awany a besídky alias Policejní akademie se uzavřel. Zbývá poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, jak fyzicky, tak i mod litební podporou, a samozřejmě i hlavním aktérům - dětem a jejich rodičům, kteří je s důvěrou svěřili na tábor. Renata Zelená Ze života sboru O záchranu Solemské říše zápasili dorosťáci celých čtrnáct dnů na letním táboře ve Zdrazi. ZÁCHRANA A co všechno bylo k záchraně Solemu potřeba? Za prvé zdokonalit se v umění bojovníků, lučistníků, kejklířů SOLEMU a učenců. Každá postava se během celého tábora mohla aneb vyvíjet a zdokonalovat v nejrůznějších uměních jako stopování, lukostřelba, boj se zbraní, nezdolnost, znalost run, TÁBOR čtení v mapách, střelba z praku, umění hudby a mnoho DOROSTU dalších. Všechny schopnosti se pak výborně hodily při výpravách za artefakty, které se dochovaly po dávné civilizaci Isiban. Jen Isibané znali tajemství, jak zachovat v zemi mír, spravedlnost a právo. A poznání Isibanu (Světla) je klíčem k záchraně Solemu. Každé dopoledne a večer se pak všichni obyvatelé Solemu zamýšleli nad principy, které mohou zničit nebo naopak zachovat civilizaci. S Biblí v ruce se obyvatelé věnovali tématům jako pýcha vs. pokora, zbabělost vs. odvaha, sobectví vs. láska a podobně. Život v Solemu byl samozřejmě pestrý. Ve zbývajícím čase vyráběli Solemští katapulty pro zneškodnění nepřátel, účastnili se oslavných turnajů, jarmarku nebo se věnovali veselým hrám. V průběhu celého tábora se obyvatelé snažili získat dostatek zlatěnek a měděnek za nejrůznější činnosti. Za ně pak od kupců nakupovali materiál na stavbů hradů. Vrcholem celého tábora bylo zbudování hradů na obranu Solemu. Proběhla závěrečná bitva s nepřátely. Solemští zvítězili! Solem je zachráněn! Markéta Chmelová 11

12 Ze života sboru Sborovou dovolenou v nádherném prostředí Beskyd si letos užilo 63 účastníků. SBOROVÁ V průběhu týdne jsme absolvovali několik vycházek - prošli jsme údolí řeky Černé, došli jsme na Bílý DOVOLENÁ kříž (silnější jedinci). Vydali se údolím Smradlavy, cílový 2007 vrch Bobek jsme však nahradili shlédnutím lesní nádrže s náplní kapaliny jen vzdáleně připomínající vodu. Navštívili jsme muzeum Tatrovky v Kopřivnici, DŮM SVATÉHO JOSEFA skanzen ve Valašském Meziříčí, malebné městečko GRÚŇ Štramberk, hornické muzeum ve Staříči, někteří překročili i hranici ČR a navštívili slovenskou Turzovku. V Nošovicích jsme prošli pivovar Radegast, kde jsme samozřejmě nezapomněli koštovat kvalitu výrobků. Při zpáteční cestě někteří bezpečnostní přestávku při řízení vozidla strávili v Lošticích v muzeu Olomouckých syrečků. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo slavnostnímu zahájení prvního ročníku Petanque Czech Open. Držitelkou poháru z tohoto prestižního závodu se stala Regina Bornová mladší, druhé místo obsadila Věra Žítková a třetí byl Samuel Jindra. Děkujeme Regině Bornové starší, že jsme se mohli tolik, hlavně my nesoutěžící, zasmát při hrách v její režii úžasné bylo ztroskotání Titaniku, balónky i soutěž o nejlepší reklamu. Na příští rok se zvažuje zřízení kulturního náměstka a právě Regina má pro tuto funkci jedinečné předpoklady. Také večerní programy byly zdařilé: o návštěvě Číny nám vyprávěl Jarda Chlup, zajímavý program o věrnosti ve víře měl bratr kazatel Orawský, Hana Jindrová nám 12

13 promítla cestopisný film Pururambo - o životě bývalých lidojedů na Nové Guinei. Mládež připravila pro děti stezku odvahy. Rádi jsme přivítali i manžele Kalenských s programem Jak Radek k Dáše přišel, jejich manželská hádka :-) byla pak pozvánkou na podzimní manželské večery. Zajímavostí letošní dovolené byla možnost využití kostela vzdáleného pouhých 55 vteřin volné chůze od místa ubytování. Zde jsme prožili nedělní bohoslužbu a krásný závěrečný večer. Při modlitebních chvilkách jsme vzpomínali na všechny, kterým zdraví nedovolilo účast. Dovolenou zrekapitulujeme v listopadu společným promítáním fotek a videa. Zváni jsou, kromě účastníků letošních, také všichni potencionální účastníci dovolené Marcela a Jirka Žouželkovi Archa před deseti lety Minulé vzpomínání jsme začínali krutou zimou, to dnešní, již čtvrté vzpomínání, začneme horkým létem. Měsíc HOSPODIN srpen 1997 znamenal předěl v dramatickém stavění ArS NÁMI UČINIL chy, neboť byla úspěšně dokončena hrubá stavba, přivítali jsme nového hlavního dodavatele stavby a ohlásila se VELIKÉ VĚCI vzácná návštěva z Německa ve věci výhodné půjčky. Příznivější obrat v naší investiční aktivitě jsme si ani ve snu nedovedli představit. Boží milost se ukázala v celé své velikosti a v okamžiku naší opravdové nouze. Uvědomili jsme si, že s námi Hospodin činí veliké věci, že se přibližuje změna našeho údělu, že dokončením Archy se zcela změní náš sborový život. Nový hlavní dodavatel se smluvně zavázal dokončit a předat dílo do 30. ledna Cenu díla stanovil ve výši 9, 5 mil. korun a požadoval její zaplacení postupně do 13

14 Práce zahájil 26. srpna ve velkém stylu. Během dvou dnů postavil kolem stavby lešení. Podkladovou vrstvu fasády si však k našemu překvapení objednal u menší firmy z Moravy. A ta menší firma si najala další dvě záhadné party a mzdu jim vyplácela měsíčně podle vykonané práce. V říjnu byla podkladová vrstva fasády dokončena. Obě party pak přešly na vnitřní omítky, a to už docházelo mezi nimi ke sporům a k nespokojenosti s odměňováním a vyplácením mzdy. V listopadu ke mně přišli dva dělníci a požadovali peníze na oběd, jinak že ze stavby odejdou. Prý nedostali zaplaceno. Obědy jsem jim zaplatil, ale situace se tím nezměnila. Dělníci ze stavby postupně odcházeli. Nakonec v Arše zbyli jen technici hlavního dodavatele, kteří nad situací krčili rameny. Devatenáctého listopadu 1997 stavbu opustil i hlavní dodavatel. Práce, ke kterým se smluvně zavázal, nedokončil. Archa byla svědkem druhého přerušení prací. Nebylo však tak bolestivé jako přerušení první. Mělo spíš příznivý účinek na další stavění. Od základu změnilo způsob řízení stavebních prací. Odchod hlavního dodavatele nás přinutil obnovit smlouvy o dílo se subdodavateli a koordinovat jejich činnost. Připojili se i naši ochotní brigádníci vedení Petrem Kalvachem starším a dva zdatní stavaři z Ukrajiny. Tento způsob stavění přinesl významnou úsporu investičních nákladů. Vyžadoval ovšem peníze k okamžitému placení faktur za dokončené subdodávky. Netrpělivě jsme tedy čekali na ohlášeného hosta z Německa. Dočkali jsme se. V sobotu 13. prosince 1997 přijel v doprovodu dvou bratrů z Ostravy. Plný význam této návštěvy si uvědomuji až s odstupem času. Po deseti letech mi ta radostná prosincová sobota připomíná příběh o Abrahamovi a jeho třech hostech, kteří mu přinesli radostnou zprávu. K nám, ještě do staré modlitebny v Pernštýnské ulici, také přišli tři hosté s dobrou zprávou. Jména dvou hostů si dobře pamatuji. První byl bratr Karel Fojtík, tajemník Církve bratrské, druhý se jmenoval Hermann Wader, německý křesťanský podnikatel a zakladatel nadace podporující výstavbu a rekonstrukci kostelů a modliteben. Hosty ve svém bytě přivítali pardubický kazatel Tomáš Holubec a jeho manželka Barbora. Bratr Fojtík představil milého hosta z Německa a ten bez dlouhých řečí sáhl do náprsní kapsy svého saka a podal Tomášovi Holubcovi první půjčku v podobě šeku na padesát ti 14

15 síc německých marek. Šek jsme si postupně prohlíželi se zatajeným dechem. Bylo nám jako ve snu. Vydatná pomoc přišla v pravý čas. Děkovali jsme hostům, především však Pánu Bohu, neboť on byl strůjcem této pomoci v naší opravdové nouzi. Po příjemném posezení a dobrém občerstvení následovala prohlídka rozestavěné Archy. Hostům se stavba líbila i její umístění v klidném prostředí v blízkosti parkoviště. Vyslovili naději, že Archa bude příští rok dokončena a že se pro pardubický sbor stane novým domovem. Druhý den, v neděli 14. prosince, se konalo shromáždění v pronajatém sále AIM. Přítomen byl i bratr Wader. Kazatel Holubec jménem pardubického sboru bratrovi za výhodnou a rychlou půjčku poděkoval a přečetl devátý verš třetí kapitoly Galatským: A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Bratr Wader pozdravil účastníky shromáždění a popřál nám Boží požehnání při dokončování Archy. Bylo snadné si uvědomit, že se nám ukázala Boží milost ve své velikosti a bylo nesnadné ji přehlédnout. Údiv nad ní trvá u mnohých pamětníků dodnes a vyvolává pokoru a vděčnost. Proto vzpomínáme, aby se naše současnost o ty veliké věci, které s námi Hospodin v minulosti učinil, obohacovala a znásobovala se naše naděje pro budoucnost. Nechceme ovšem ani přehlédnout milost provázející nás v současné době, kdy Hospodin náš úděl změnil a činí s námi veliké věci v Arše již dokončené. Jistě od nás očekává chválu, ale i ochotu k osobní obětavosti, k darování peněz na její splácení. Ladislav Vopelák Info ABY KOMUNIKACE NEVÁZLA Během prázdnin došlo na telefonech a počítačích v Arše k některým úpravám adres. Prosíme proto všechny uživatele ové pošty, aby při spojení s Archou používali pouze následující dvě adresy: - to v případě, že svou zprávu směrujete do kanceláře sboru k rukám sestry Marie Kampové - to v případě, že chcete ko- munikovat se mnou. V případě užití jiných adres (doposud jich bylo v provozu více) je pravděpodobné, že k navázání spojení nedojde. Prosíme, zkontrolujte adresáře ve svých PC! V druhé polovině srpna bylo z provozu vyřazeno také telefonní číslo vyhrazené pro kancelář a byt kazatele. Telefonní spojení pevnou linkou se zjednodušilo a kamkoliv do Archy se dovoláte přes jediné číslo: Poté Váš hovor bude přepojen na všechny ostatní linky v Arše (do kanceláře sboru, kazatele nebo Elimu i do obou bytů). Pokud se chcete dovolat přímo mně, používejte mobilní telefon s číslem, které zůstává stále stejné: Můžete volat kdykoliv a s čímkoliv. Těším se na kontakt s Vámi! za pracovníky a obyvatele Archy Samuel Jindra 15

16 Pohled do zákulisí Náš sborový dům je hojně využíván nejen námi samotnými, ale i jinými sbory CB, ekumenou (pronajímáme babco A JAK SE tisterium pro křty), některými subjekty v našem okolí pro konání společenských a vzdělávacích akcí (např. SKP DĚJE V ARŠE Centrum vzdělávání zdravotnických pracovníků, Základní umělecká škola - koncerty, střední školy - předávání maturitních vysvědčení a další jiné akce). Pro zajímavost: v roce 2006 máme zaevidováno celkem 693 setkání v Arše. Měli jsme například: Počet Počet Druh setkání Druh setkání setkání setkání 52 Pravidelné bohoslužby 68 Pravidelné modl.chvíle 39 Biblické hodiny 22 Pracovní a modlitební staršovstva 48 Awana a pracovní sejití 48 Dorost a mimořádná sejití 64 Mládež a mimořádná sejití 182 Skupinky 30 Zkoušky hudebních skupin 21 Zkoušky Bona Noty 656 Sborové aktivity 10 BEE 27 Alfa a pracovní sejití Alfy 11 Seniorklub 3 Mimořádné bohoslužby 2 Oslavná shromáždění 1 Vánoční slavnost 2 Svatby 2 Členská shromáždění 6 Koncerty 18 Další setkání 5 Koncerty a předávání mat. vysvědčení 5 Soukromé akce v kavárně 1 Svatba 3 Křty jiných sborů CB a jiných denom. 37 Soukr. placené akce 7 Školení a zasedání 9 Sejití OM, SO RCB, DU 5 Vícedenní akce KAM, A Rocha, Houba 2 Awana Internationale konf. A školení Také zde proběhla výstava Betlémů, vizitace, přespávaly zde mládežníci, dorostenci a některé návštěvy. A bratr kazatel zde vede velmi mnoho rozhovorů, předkřestních a předmanželských příprav. 16

17 Pravidelné sborové akce jako je: - nedělní bohoslužba - Evergeeni - Alfa biblická hodina Awana dorost zkouška hudební skupiny - mládež - mají v našem kalendáři své pevné místo a čas. Při plánování ostatních akcí tato setkávání zpravidla upřednostňujeme. Přesto občas nastanou situace, kdy staršovstvo uvolní Archu nebo část jejího prostoru pro nějaké jiné setkání. Pak pro naše pravidelná setkání hledáme jiný prostor v Arše, nebo se snažíme přesunout setkání na jinou hodinu a nebo s omluvou setkání musíme zrušit. Tato situace nastává například při vícedenních akcí mládeže Houba a letos při vzdělávacích akcích Křesťanské akademie mladých, nebo pro konání mimořádných sborových akcí o Velikonocích a Vánocích. Skupinky O důležitosti setkávání lidí v menších skupinkách jsme slyšeli již hodně. Archa je uzpůsobena k tomu, aby zde našli soukromí jednotlivé skupinky. Některé již našly svůj čas a místo. Přesto je důležité v září včas nahlásit v kanceláři, kdy se budete scházet! Pokud byste se chtěli se skupinkou sejít během roku v Arše - neváhejte a zavolejte. Určitě pro Vás najdeme čas a místečko. Toto platí i o mimořádných pracovních setkáních a nebo nepravidelných akcích, např. mládeže, Awany, dorostu, Alfy, zkoušky Bona Noty atd. Je nutné si v kanceláři zjistit, zda je v Arše volno a kde a ve které místnosti budete. Všechna tato setkání jsou zdarma. Je třeba si však po sobě použité prostory uklidit, pozamykat, zavřít okna, popřípadě umýt a uklidit použité nádobí, vyprat utěrky a ubrusy, dodržovat noční klid nejen kvůli obyvatelům Archy, ale také kvůli obyvatelům okolních panelových domů. Možná to ani nevíte, ale jsme velmi bedlivě sledováni. A pokud porušíme všeobecně daná pravidla, pak jsme na to upozorněni. Je také nutné zajistit bezpečnost Archy i během akce pokud není hlídaný vestibul, pak hlavní vchod zamykat. Mezi sborové akce patří i Svatby a pohřby členů a přípravných členů sboru. Prostory i spotřeby energií jsou na tyto akce poskytovány bezplatně. Příprava prostorů, květinová výzdoba a občerstvení, však už nejsou součástí bezplatného pronájmu, ale je třeba si je zajistit vlastními silami a na vlastní náklady. Dále je třeba zajistit pomoc při úklidu. Soukromé akce členů sboru Pokud chcete oslavit narozeniny a setkat se se svými přáteli, můžete to udělat v Arše. Opět je však nutné zajistit si termín v kanceláři sboru a sdělit, o jakou akci se bude jednat. Ne všechny akce lze uspořádat v Arše. Rozhoduje o tom Hospodářská rada. Jako členové sboru budete hradit režijní náklady podle příslušné směrnice našeho sboru. Veškeré služby si člen sboru zajišťuje sám. Proto je třeba, aby se včas informoval o tom, co vše pronájem obnáší a co lze nebo nelze v Arše uskutečnit. 17

18 Pokud se na Vás někdo obrátí se žádostí uspořádat nějakou akci zde v Arše, pak bude nejlepší, když ho odkážete na pracovníka sborové kanceláře. Staršovstvo sboru pověřilo tímto úkolem sestru Marii Kampovou, se kterou se můžete spojit telefonicky na čísle nebo , nebo em Na ni se obracejte se svými žádostmi a dotazy ohledně Vašich setkání a pronájmů. Věříme, že se nám podaří i nadále provoz v Arše koordinovat tak, aby Bohu i nám všem dobře sloužila. Hospodářská rada Info S příchodem nového roku započala nová aktivita v Arše. Pod podivným názvem HNOJIVO, což je zkratka pro Hravé Nedělní Odpoledne JInak VOlno, se ukrývají chvíle společně strávené při nejrůznějších hrách (akční hry venku, klidné stolní hry, logické hry), na výletech, či při lehkém duchovním šimrání. HNOJIVO je určené pro hravé lidi všech věků, stavů, názorů a barev. Do konce roku se vymýšlení programů jednotlivých setkání ujímají Čapkovi, ale cílem je, aby si účastníci sami připravovali zábavu i zamyšlení pro ostatní. Základem HNOJIVA je čtvero přikázání : Nevychladíš, Neublížíš, Nezamlčíš a Potykáš. Začíná se obvykle od 15:00 a končí se mezi 16:00 a 17:00. Budete-li chtít přijít, přijďte. Daniel Čapek 18

19 Nedělní sbírky 6. května května května května ,- Kč 2 515,- Kč 8 347,- Kč 8 879,- Kč 3. června června června června ,- Kč 3 233,- Kč 2 719,- Kč 2 796,- Kč 1. července července července července července ,- Kč 3 420,- Kč 2 721,- Kč 5 001,- Kč 2 508,50 Kč 5. srpna srpna srpna srpna ,- Kč 2 361,- Kč 1 007,- Kč 4 658,- Kč kasa vestibul kasa vestibul kasa vestibul 1 539,- Kč 2 439,50 Kč 3 004,- Kč Inzerce muž, který po sedm let nepromluví... víc než rok lehává svázaný na jednom boku... jí denně jen pár deka luštěnin a obilovin... muž, nad kterým je otevřené nebe... přestože mu umírá žena... kdysi kněz, nyní prorok... Takový je Ezechiel. Jaké je jeho proroctví? Čím ovlivní jeho příběh a jeho poselství nás dnes? SRDEČNĚ ZVEME KE SPOLEČNÉMU ČTENÍ STAROZÁKONNÍ KNIHY PROROKA EZECHIELE. OD ZAČÍNAJÍCÍCH ZVÁNI JSOU VŠICHNI OD DOROSTENCŮ PO NEJSTARŠÍ, ČTENÁŘŮ PÍSMA PO TY, CO HO ZNAJÍ SKORO NAZPAMĚŤ. MALÝ SÁL ARCHY, KAŽDOU STŘEDU V HOD. ZÁŘÍ ČERVEN

20 LEKCE I II III IV V VI VII VIII NADPIS TEXT Kněz prorokem. Když jsem byl u průplavu Kebaru... Byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy... Jako bys bydlel mezi štíry... Dávám ti čelo jako křemen... Prorokova pantomima. Budeš svázán a budeš němý... Vezmi si cihlu... pšenici... a meč... Nic ti neslevím a nebude mi tě líto... Nešťastný Jeruzalém. Prokopej se tou zdí! Naplňte nádvoří skolenými! Hospodinova sláva stanula nad horou... Bludiště vzdoru. Tu jsem šel kolem tebe a uviděl jsem tě... Tvou sestrou je Samaří a Sodoma... Seznam je s ohavnostmi jejich otců... Vezmu ratolest z vrcholku cedru... Záleží na tobě! Noe, Daniel a Jób vysvobodí jen sebe... Což si libuji ve smrti svévolníka? Proč byste měli zemřít? Na dně. Prázdný hrnec postav na žhavé uhlí... Město je vybito! Už tu nebude trní sužující ze všech stran... Svítání naděje. Chystám se na ty pastýře... Řekni horám a pahorkům... Dám vám nové srdce... A bylo to převelmi veliké vojsko... Přilož jedno dřevo k druhému... Chrám ožije! Chystám se na tebe, Gógu... Sláva naplnila dům... Kněží si řádně vlasy přistřihnou... Potok už se nedal přebrodit... Jméno města bude: zde je Hospodin... TERMÍN 1,1-3 1,4-28 2,1-3,15 2,1-3,15 33,1-9 září říjen 3, ,1-5,4 5,5-17 listopad 8,1-18 9, ,1-11,25 16, , , , , , , ,10-20 prosinec leden únor 24, , březen 34, ,1-36,15 36, , ,15-27 duben květen 38,1-39, , , ,13-48,35 červen Samuel Jindra Aktuální informace o dění v dorostu sledujte na 20

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s.

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Výroční zpráva za rok 2008 Organizační struktura SNĚM Všichni výchovní pracovníci starší 16-ti let RADA Jan Homolka - předseda Petr Asszonyi - místopředseda

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ S. MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ročník 15/číslo 753 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ Dopoledne. 9,3o hodin Bohoslužbu vede Milan Müller varhanní hudba společná píseň č. 49 Ty lásko vzácná text Lukáš 22,25-27

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 6/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Rád bych tímto úvodníkem pokračoval v povzbuzování mužů a mojí touhou

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

SPRÁVCE SBORU. Tadeáš Firla SEKCE SPRÁVNÍ. Tadeáš Filipek HOSPODÁŘSKÝ ODBOR. Boguslav Czudek KOMUNIKAČNÍ ODBOR. Stanislav Boszczyk FINANČNÍ ODBOR

SPRÁVCE SBORU. Tadeáš Firla SEKCE SPRÁVNÍ. Tadeáš Filipek HOSPODÁŘSKÝ ODBOR. Boguslav Czudek KOMUNIKAČNÍ ODBOR. Stanislav Boszczyk FINANČNÍ ODBOR SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ Frýdecká 28 Bohoslužby: Neděle 9. 00 Adresa: Studentská 1631/ 25 tel: +420 558746626 http://cb.cz/cesky.tesin Kazatel: tel.: 731494925 STRUKTURA SBORU CB e- mail: tadeas.firla@cb.cz

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Schůzka rodičů 5. 2. 2014

Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Program Informace o oddíle Složení vedení Informační zdroje Placení příspěvků Plán akcí Tábor Informace o skupinách Ostatní Informace o oddíle Pravidelná činnost Celoroční program

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A MOTTO Posláním Ambassadors Football je zvěstovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu skrze

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

O nás 6/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 6/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 6/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí enáři, bratři a sestry, možná jste někdy přemýšleli o tom, proč je v šachové hře královna prakticky jsilnější figurou. Král zde může sice postupovat

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více