sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007"

Transkript

1 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

2 2

3 Úvodník Žák a učitel. Dítě a rodič. Teenager a důchodce. Dva různé světy. Odlišné jazyky, jiné starosti, rozdílná perspektiva, různé zájmy, jiný způsob chování a komunikace, jiný PRŮNIK DVOU vkus... Naše rodiny, školní třídy, obchody jsou arénou, SVĚTŮ kde se tyto dva světy potkávají. I v našem sboru se vzájemně dotýkají. Někdy jsou to doteky jen letmé (pozdrav u vchodu), jindy je to pořádný šťouchanec (šel kolem mě a nepozdravil!!!). Je běžné, že mezi těmito dvěma světy panuje ostych (o čem bych si s ním povídal?), nedůvěra (on mi vůbec nerozumí!), nepochopení (jak je sobecký, že si mne ani nevšimne!) a rezignace (s tou mládeží/ s těmi starými to už lepší nebude...). Církev (i ta v Arše) nemá a nemusí být arénou, v níž se tyto dva světy jen žďuchají. Společenství křesťanů je vždy průnikem dvou světů: nebeský Otec svým Duchem proniká do životů svých pozemských dětí. Jdo o dva světy - ten Otcův a ten náš - synů a dcer. Plnost života je tam, kde dojde k jejich prolnutí. Dejme si za úkol proměnit Archu ve společný prostor světa mladých a světa zralých. Začněme u toho, že oprášíme pravidla slušného chování: mladší zdraví staršího, starší podává ruku mladšímu, ohleduplnost u dveří a v šatně, nemineme druhého člověka bez pozdravu a pohledu do očí. Pokračujme tím, že zkusíme šetrně, ale odvážně vstoupit do toho druhého světa: pokusem navázat komunikaci, zájmem, povzbuzením, vyjádřením úcty. Nenechme se odradit. Možná to napoprvé nepůjde lehce. Ale časem zjistíme, že nechceme žít jen v jednom světě - že chceme být u toho, co se děje v tom druhém. K tomu je určena a Otcovou láskou vybavena církev - společenství starších i mladších. čtenáře z obou světů zdraví Samuel Jindra P.S. Neumím si vybrat, do kterého světa teď patřím já... Pomůže mi někdo? Dětem DĚTI, SOUTĚŽ O CENY!!! Namalujte na čtvrtku A4 libovolnou technikou něco pěkného, co jste zažily o prázdninách. Své výtvory odevzdejte spolu se svým jménem Kristině Widenské nebo Pavlíně Kalvachové do neděle Kristina Widenská 3

4 Ohlédnutí za létem a co nového v září... PERNÉ LÉTO. Už jsme si skoro zvykli na to, že velká část aktivit Archy se v létě přesouvá do tábořišť, penzionů a podobně. Největší jednorázovou misijní akcí je každoročně English Camp. Jsme vděční za partnerský sbor v pennsylvánském Lancasteru, který již několik let vysílá své pracovníky a finanční pomoc, aby nám umožnili tuto velkou akci uspořádat. Tábor besídky a Awany následoval hned poté. Letos se lámaly rekordy - téměř čtyřicet dětí prožilo velmi dobře připravený týden pod vedením manželů Kalenských. S napětím jsme očekávali, jak se bude vyvíjet počasí pro dorostový tábor, který loni musel dříve končit. Letos však celé fantasy dobrodružství proběhlo bez mimořádností. Dorostenci i vedoucí se shodli na tom, že to byly nezapomenutelné dva týdny - žel pro početnou skupinu nejstarších dorostenců poslední. Poté pětašedesát pardubických hostů zaplnilo dva penziony na hřebenech Beskyd. Počasí tentokrát sborové dovolené velmi přálo, a tak jsme mohli prožít poklidný, ale pestrý týden odpočinku, seznamování a mimořádných prožitků duchovních. Prázdniny vyvrcholily megaakcí mládeže: nechybělo mnoho do stovky účastníků letního Relaxu, tentokrát společného pro mládež z Pardubic, Hradce Králové, Prahy a Havlíčkova Brodu. Jsme vděční všem pracovníkům, kteří na přípravě a vedení těchto akcí odpracovali stovky hodin. Věříme, že tuto obětavost, nápaditost i lásku nebeský Otec přijal jako naši oběť vděčnosti za to, co pro nás udělal. NOVINKY Z MARIUPOLU. Během léta se nekonaly jen velké akce s mnoha účastníky, ale událo se mnoho podstatného, co není tolik vidět. Veronika Linhartová například již počtvrté cestovala na Ukrajinu, aby pomáhala při prázdninových aktivitách dětských domovů. Také Marek Klavach s manželkou a Sergejem navštívili Mariupol. Kromě jiného přivezli povzbudivé zprávy z dění v DD Obnovljenie. Hned po prázdninách začíná v DD žít první rodina, která přijímá šest dětí. Začíná tak transformace domova v zařízení rodinného typu. Věříme, že to je start nové etapy služby dětem. Naši spolupracovnici sestru Irinu Klimovou i v těchto nových podmínkách chceme pod- 4 porovat a napomáhat tak alespoň na dálku tomuto dobrému dílu. Starší rozhodli na své první zářijové poradě prodloužit smlouvu o podpoře o další rok (do září 2008) a zvýšit měsíční částku podpory na 100 EUR. KÁLEBOVO SRDCE. K příkladu starozákonního hrdiny Káleba se svým jménem hlásí křesťanské sociálně misijní občanské sdružení Caleb's Heart, které rozvíjí svou činnost především v Chotěboři. Některé pracovníky si mnozí dobře pamatujeme, protože jsme se s nimi v Pardubicích setkávali díky jazykové škole Simply Speaking (např. Joanie Hull). Jiné dřívější nebo současné pomocníky tohoto díla známe proto, že jsou spojeni s naším sborem (Jirka Hrubý, David Karaba, Lukáš Hambálek). Díky těmto vazbám starší sboru rozhodli před prázdninami o jednorázové finanční podpoře této misijní práce orientované z velké části na Romy. PORADA VÝBORU ELIMU. Ke konci školního roku se setkal výbor pobočky občanského sdružení Elim, která provozuje knihkupectví a kavárnu v Arše. Bylo

5 konstatováno, že je nezbytné provést obnovu základních struktur pobočky (členská základna a její shromáždění, nová volba výboru apod.). Za tím účelem bylo naplánováno, že první říjnovou neděli stávající výbor svolá členské shromáždění Elimu a přizve k tomuto setkání také další zájemce o tuto činnost. Bylo též odsouhlaseno, že v průběhu září budou s činností Elimu seznámeni prostřednictvím stručného materiálu členové a přátelé sboru. ZMĚNY VE VEDENÍ MLÁDEŽE. Už v zákulisí letního Relaxu se vedení mládeže připravovalo na nový školní rok. Dosavadní vedoucí mládeže Honza Kalenský seznámil své nejbližší spolupracovníky s tím, že bude muset ze zdravotních důvodů na delší dobu přerušit svou práci v tomto týmu. Tato nečekaná zpráva byla zvlášť důležitá pro Tomáše Jeníčka a Zdenu Svobodovou, kteří se měli od září spolu s Honzou o mládež starat. Větší díl zodpovědnosti a úkolů přijali s porozuměním a velkou iniciativou. Oslovili další spolupracovníky a zdá se, že ani tyto zásadní změny nemusí být překážkou růstu mládeže. Honzovi jsme za jeho nasazení, obětavost a energii vloženou doposud do práce v mládeži velmi vděční. Modlíme se za Honzu i nové vedení mládeže. Těšíme se na to, že nebeský Otec připraví všechno tak, že brzy budeme moci ve spolupráci pokračovat. Tomáš a Zdena budou pověřeni ke svému úkolu při nedělní bohoslužbě 7. října VÍTÁME MEZI NÁMI! Na své zářijové poradě starší přijali do našeho společenství bratra Romana Loudala jako přípravného člena sboru. Jeho příchodu do Archy předcházelo delší období hledání a osobního zápasu. Chceme být bratrovi pomocí a věříme, že svými obdarováními bude pro sbor povzbuzením. KLUBOVNA A DALŠÍ. Starší sboru vzali na vědomí výsledky dvou jednání hospodářské rady, která proběhla v létě. Viditelné výsledky nové aktivity jsou patrné zejména v klubovně (vyklizen starý nábytek a instalovány nové skříně) a v dílně (rozdávány po léta nepoužívané věci, likvidace nepotřebných věcí). Kolektiv HR pracuje také na aktualizaci základních dokumentů sboru (smlouvy, dohody, směrnice). Zabývá se i dlouhodobější koncepcí provozu a údržby Archy. 5 OSLAVY V KVASÍNĚ. Jak si můžete přečíst na jiném místě sborového listu, Poslední neděli v září budou kvasínští slavit. Již osmdesát let běží na tomto místě bohoslužby, je zvěstováno Kristovo evangelium. Na jiném místě Sborového listu můžete nahlédnout do tohoto úžasného příběhu. Pokud byste někdo chtěli poznat Kvasín blíž, neváhejte a využijte tuto slavnostní příležitost. Vzhledem k omezeným prostorám v tamějším sálku je však nutné se včas zaregistrovat na listině ve vestibulu Archy. MAROŠ KLAČKO DO NERATOVIC. Poslední zářijová neděle v Kvasíně nebude jen ohédnutím za osmi desítkami let historie, ale také za posledním rokem. Ten zůstane v dějinách této stanice spojený se jménem bratra vikáře Maroše Klačka. Během své roční praxe v našem sboru pobyl v Kvasíně opravdu hodně. Při slavnostním shromáždění bude kázat a odtamtud jej také vyšleme do nové etapy jeho služby. Jejím dějištěm budou tentokrát Neratovice - maličký misijní sbor. Tam bude Maroš pracovat pod vedením bratra kazatele Jiřího Hofmana. Za společný kus cesty spolu s Marošem jsme vděční a přejeme mu moudrost, věrnost a plnost

6 Božího Ducha pro jeho další život i práci. PRIORITY STARŠOVSTVA. Během prvních tří měsíců funkčního období nového staršovstva (duben až červen t.r.) jsme se intenzívně zabývali základní orientací naší práce. Po rozsáhlé diskusi a modlitbách jsme dospěli k následujícím třem důrazům: Manželství a rodina. Tato priorita je zaměřena zvlášť na ty, kdo hledají partnera, kdo prožívají období známosti a připravují se na manželství, kdo pokládají základy manžel- ství a rodiny, kdo řeší zásadní otázky a problémy ve vztazích. Chceme napomáhat zakládání a budování zdravých známostí, manželství a rodin. Chceme být pomocí i osamělým. Vzájemná služba generací. Chceme napomáhat budování vzájemné úcty, pozornosti a spolupráce napříč mladší a starší generací. Chceme vytvářet příležitosti k vzájemným setkáním, prohlubování vztahů a obohacení. Spolupracovníci. Chceme vyhledávat, povzbuzovat a napomáhat k růstu nových spolupra- covníků pro různé oblasti práce ve sboru (například vyučování, služba dětem a mládeži, vedení skupinek, staršovstvo, hospodářské zázemí sboru). Priority vyjadřují hlavní směřování našeho úsilí: kam chceme investovat nejvíc pozornosti, času, modliteb, prostředků. Budou nám pomáhat při rozhodování a inspirovat nás při vedení druhých. Budou také předmětem našich modliteb. Prosíme, modlete se spolu s námi! Samuel Jindra Vše nejlepší! Narozeniny v červenci až v říjnu: Kostomlatský Jan Kulda Jiří Tajovský Václav Žaloudek Luděk Švagrová Olga Chrásková Lydie Jindrová Hana Fürbachová Zdena Kalenský Jan Šenkýřová Hedvika Polívková Lidmila let 25 let 55 let 75 let 50 let 80 let 40 let 80 let 25 let 80 let 45 let Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: "Hospodin je velký" ti, kdo milují tvou spásu. Žalm 40,17 Aktuální informace o dění v našem sboru sledujte na 6

7 Koutek přímluvců Milí čtenáři, k přímluvám tentokrát připomínáme tyto věci: za splátky dluhů (+ díky za 100 tis. splátku odeslanou o prázdninách) za účastníky letních táborů (aby to, co prožili, přineslo dobré plody v každodenním následování Krista) za vedoucí generačních skupin: učitelé a vedoucí nedělní školy, Awany, dorostu, mládeže (Tomáš Jeníček + Zdena Svobodová), evergreenů, vedoucí skupinek za nové spolupracovníky pro práci s dětmi a ve skupinkách (STÁLE NÁM SCHÁZÍ!) za pomoc pro ty, kteří v poslední době odešli ze společenství sboru: Marie Šedivá, Jolana Pejcharová, Honza Solař, Ivana Tarabová, Čabanovi, Katka Marešová, Mirek Špaček, Jenda Špaček a další za všechna manželství, (zvlášť ta, kde se projevuje nějaká krize, a za manželství a rodiny duchovně rozdělené) + nový běh Manželských večerů (Kalenských) za nemocné + nesoucí těžká břemena: Aneta Pirklová, Nela Habětínková, Švorcovi, Miloš Kalvach, Ilona Kampová, Rút Hrudová, Lydie Chrásková, Věra Hejnová, Eva Brzáková, Žaloudkovi, Jana Růžičková, Růžena Koubová, Irena Mňuková, Karel Kalvach, Julie Langová, Alena Lehká, Věra Baffiová, Bašárovi, Marie Sodomková, Šenkýřovi, Mrkvičkovi, Jan Kostomlatský, Jan Kalenský, Jitka Špačková a další za mladé rodiny a výchovu dětí za naše přátele v zahraničí: Regina a Libor Kuškovi (Kypr), Pavel Řežábek (USA), Lancasterští (LCBC), Irina Klimova (Obnovljenie Mariupol), Lambertovi za ty, kdo mají známosti, a za ty, kdo ji nemají, ale hledají partnera za integraci nových lidí do společenství Archy za nový běh Kurzů Alfa Samuel Jindra 7

8 Ze života sboru I. ČÁST 80.VÝROČÍ ZALOŽENÍ KAZATELSKÉ STANICE V KVASÍNĚ Před deseti lety v roce 1997 si kazatelská stanice v Kvasíně připomínala 70. výročí duchovní práce započaté v roce K tomu byla vydána historie vzpomínek a svědectví, mnohé je zachyceno v kronice a bohatě doplněno fotografiemi. Rok 2007 je výročím 80 let trvání kazatelské stanice Kvasín. Jsem jejím nejstarším členem, a proto se jen krátce vrátím k počátku naší duchovní práce. I slovo Boží nás vede k pohledům zpět. Vzpomínejte na vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto obcování jaký byl cíl, spatřujíce, následujtež jejich víry. Pán Bůh nám do tohoto prostoru daroval a poslal osobnost, a to bratra Františka Kučeru. Bratr si byl vědom toho, že do tohoto prostředí byl poslán od Boha. Prostředí katolické vyžadovalo mnoho tvrdé práce, svědectví o Boží lásce a svědectví osobního života. Bratr byl v této práci pro záchranu lidských duší. A jestliže by kdo bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval. Pracovati musí i oráč, prve nežli užitku okusí, (2 Ep.k Timoteovi 2, 5-6). Nebo kdo oře, v naději orati má, (1.Korintským 9,10). Ta vyoraná brázda je zde patrná dodnes. Před druhou světovou válkou, během ní a částečně i po ní stanice prožívala dobu růstu a bohaté činnosti. Jeden čas měla 36 plnoprávných členů a početnou mládež. Měli jsme vlastní bohaté Pán Bůh nám poslal programy na vánoční svátky, na ukončení roku formou osobnost... několika (v té době se tomu říkalo) proslovů. Br. Kučera zadával témata, mnohdy jsme si s tím nevěděli rady, ale díky Bohu, byl br. Kučera rozumný člověk a byl si vědom, že začátky pro službu slovem nejsou lehké, a tak nám velice pomáhal v tom, že k zadání úkolu připravil několik pomocných bodů, které měl ten proslov obsahovat. To druhé na co bych chtěl upozornit jak se věnoval výchově mládeže, duchovnímu růstu a kázni podle na co vzpomínám, Božího slova. Někdy to pro nás bylo až dost tvrdé a jsem je jeho veliká přesvědčen, že dnešní mládež by to neunesla. Dnes po toa požehnananá lika letech na to vzpomínáme jen v dobrém a jsme za to pastorační práce... Pánu Bohu vděčni, co jsme skrze jeho požehnaný život, lásku k Bohu i k nám všem přijímali. A to třetí, na co vzpomínám, je jeho veliká a požehnaná pastorační práce, kterou konal sám nebo v přítomnosti br. kazatele. Toto ohlédnutí zpět nás utvrzuje a povzbuzuje. Protož, bratři moji milí, stálí buďte a nepohnutelní, rozhojňujíce se v díle Páně vždycky, vědouce, že práce vaše není daremná v Pánu, (1.Korinstkým 15,58). 8

9 II. ČÁST Byl jsem požádán abych zhodnotil práci a život kazatelské stanice v Kvasíně za posledních 10 let, k výročí 80 let trvání této stanice. Když se podíváme do minulosti po celé naší republice a rozsahu práce po všech sborech Církve Bratrské, kolik v minulosti bylo malých shromáždění v rodinách? Bylo jich mnoho. Toto je dnes velikou vzácností. A proto chceme Pánu Bohu poděkovat, že jsem toto poslední desetiletí měli kde pokračovat. Děkujeme celé rodině Kučerových za jejich pohostinnost, obětavost, trpělivost, pečlivost a pěkné prostředí, které stále vylepšují. Je to veliký důkaz toho, že jejich strdce je vedeno Božím Duchem a proměňováno k novému životu z Boha, nejen pro svůj pokoj Boží v jejich srdcích, ale jejich dům je otevřen pro druhé. Na stěně v modlitebně je stále umístěn verš z knihy Jozue 24,15: Jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu. Zvěstované Boží slovo nám je stále silou a mocí k novému životu. Největší zkouškou pro stanici bylo rozhodnout se, kam se stanice připojí. V Chrudimi vznikl nový sbor, kte dnes vidíme, rý je nám blíže než Pardubice. Podle dřívějších zvyklostí že bylo přirozené se přidat tam, kam je nejblíže. Toto rozrozhodnutí hodování si vyžádalo určité napětí, panovala často nerozbylo správné... hodnost. Hlasováním bylo rozhodnuto stanici Kvasín připojit k pardubickému sboru. Dnes po zkušenostech společného soužití vidíme, že bylo toto rozhodnutí správné, cítíme se tam dobře a věříme, že to byla Boží vůle. S službou Božím slovem jsme velice spokojeni a věřím, že stále láska Kristova nás váže a spojuje. Stanice za posledních 10 let početně nevyrostla a udržela početní stav přistěhováním rodiny Kostomlatských do Chrasti. Během deseti let se změnila sestava členské základny, kdy převažoval počet členů v Kvasíně. Stav se změnil ve prospěch Chrasti, kde je dnes 6 členů. Vytvořila se snaha rozšířit duchovní práci do Chrasti formou ekumeny, spoluprácí mezi Církví bratrskou, Římskokatolickou církví a Českobratrskou církví evangelickou. Proběhlo několik setkání na různá témata. Zpočátku se to projevilo příznivě, ale nepřineslo to duchovní ovoce, naopak se projevila slábnoucí účast. Bylo od této spolupráce upuštěno. Vzpomínáme na ty a děkujeme všem, kteří nám zde sloužili a nejsou už s námi, ale na věčnosti, ale i těm nejmladším ještě žijícím. To podstatné a důležité je, že zde byl a je zvěstován ten ukřižovaný, zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus. Arnošt Šenkýř Ze života sboru Tento rok, jako i každý jiný, byl opět Relax. Letošní byl však něčím unikátní. Nebyla to totiž pouze mládežnická RELAX 2007 dovolená Pardubic, ale také Hradce Králové, Havlíčkova Brodu a Prahy 1 Soukenická. Původní myšlenka organizátorů byla, že Relax 2007 bude akcí, kde vzniknou nové vztahy, nová přátelství a hlavně nová manželství (citace 9

10 Bedřicha Smoly, vedoucího hradecké mládeže). Plán se jistě vyvedl. Nejsem si jistý ohledně vzniku nových manželství, ale letošní dovolená rozhodně prohloubila vztahy mezi našimi mládežemi. Co se dělo? Vedoucí měli večer velmi dobře připravené programy, a dokonce jsme přivítali i návštěvy odjinud např. Davida Nováka nebo Pavla Plchota. Vždy ráno byly diskuzní skupinky, ve kterých se rozebíral program z předchozího dne, probraly se jisté otázky a každý se mohl podle potřeby vyjádřit. Poté následovaly workshopy, po obědě polední pauza a nějaká aktivita. Přestože celodenní výlet nás neminul, nemůže snad žádný účastník mládežnické dovolené říci, že by šlo o fyzicky namáhavý týden. V jednom dni se konal turnaj ve fotbale a odbíjené. Kdo chtěl, mohl být velmi aktivní, a kdo na tom byl jako já, nabíral síly do nového školního roku. Akce se nepochybně velmi zdařila. Organizátoři byli natolik nadšení, že vyhlásili 200 mládežníků na příští rok (jelo by ještě několik dalších mládeži z republiky). Říkám si, jestli to už přeci jenom nebude trochu moc, takový týdenní sjezd mládeže. Miles Ze života sboru Když se řekne policejní akademie, vytane někomu na mysli známá americká komedie nebo její česká verze. TÁBOR AWANY Možná někteří alespoň tajně v dětství pokukovali po policejní uniformě. Ale tábor? No, proč ne? Stačila jedna A BESÍDKY malá nevinná poznámka při souhrnu aktivit a programů na tábor Awany a policejní akademie byla na světě. alias První na tábor samozřejmě dorazil proviant. O mlsné POLICEJNÍ jazýčky bylo rozhodně výborně postaráno a nikde nebylo ani slechu po žalostném kručení bříška. Malí frekventanti AKADEMIE byli náležitě přivítáni, poučeni hlavním velitelem výcvikového tábora a přiděleni ke svým vedoucím. Každé ráno začínalo jak jinak než rozcvičkou. A to ne ledajakou, kromě fyzické kondice už bylo nutné vyvinout detektivní vlohy při hledání doličných předmětů v podobě lístečků. Dopoledne bylo vyhrazeno teoretické přípravě. Ti mladší se vydali napříč historií po stopách královny Ester, starší se zabývali několika tématy z rozsáhlé nabídky pořadů EXIT 316. Důležitou součástí policejního výcvikového tábora byla příprava v podobě dopoledních a odpoledních her. Sporťák byl opravdu vynalézavý a předcházela vždy důkladná instruktáž ostatních vedoucích. Prověřována byla nejen fyzická kondice, ale také různé dovednosti, trpělivost, smysl pro fair play a týmová práce. Nesměla samozřejmě chybět ani toužebně očekávaná vodní bitva, resp. vodní bitvy. Po urputných bojích doslova krvácel jeden z vedoucích, označený červeným krepákem. Musel být ošetřen velkým množstvím mýdla, ale následky si ještě dlouho nesl. 10

11 Neméně zajímavé bylo i pátrání po neznámém špiónovi, kdy jsme poznali doslova každé zákoutí části Budislavi. Zručnost. Další z předpokladů úspěšné přípravy policejních frekventantů. Kurzíky poskytly široké pole uplatnění opravdu pro každého. A fantazii se meze v žádném případě nekladly - ať už různé šperky, obrázky, apod. A co s načatým večerem? Samozřejmě, že v duchu policejního výcvikového tábora. Střelecká příprava různými zbraněmi na rozličné cíle, ukázka znalostí jízdní policie, senzomotorická příprava zaměřená na používání všech druhů smyslového vnímání a opravdové kriminalistické pátrání. Ani večer vlastně nikdo nezahálel. K vyhodnocení výsledků jednotlivých účastníků výcvikového policejního tábora se dostavil sám zástupce policejního prezidenta. Pronesl slavnostní řeč a každému osobně pogratuloval k úspěšnému absolvování výcviku. Všechno má svůj konec, a tak i tábor Awany a besídky alias Policejní akademie se uzavřel. Zbývá poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, jak fyzicky, tak i mod litební podporou, a samozřejmě i hlavním aktérům - dětem a jejich rodičům, kteří je s důvěrou svěřili na tábor. Renata Zelená Ze života sboru O záchranu Solemské říše zápasili dorosťáci celých čtrnáct dnů na letním táboře ve Zdrazi. ZÁCHRANA A co všechno bylo k záchraně Solemu potřeba? Za prvé zdokonalit se v umění bojovníků, lučistníků, kejklířů SOLEMU a učenců. Každá postava se během celého tábora mohla aneb vyvíjet a zdokonalovat v nejrůznějších uměních jako stopování, lukostřelba, boj se zbraní, nezdolnost, znalost run, TÁBOR čtení v mapách, střelba z praku, umění hudby a mnoho DOROSTU dalších. Všechny schopnosti se pak výborně hodily při výpravách za artefakty, které se dochovaly po dávné civilizaci Isiban. Jen Isibané znali tajemství, jak zachovat v zemi mír, spravedlnost a právo. A poznání Isibanu (Světla) je klíčem k záchraně Solemu. Každé dopoledne a večer se pak všichni obyvatelé Solemu zamýšleli nad principy, které mohou zničit nebo naopak zachovat civilizaci. S Biblí v ruce se obyvatelé věnovali tématům jako pýcha vs. pokora, zbabělost vs. odvaha, sobectví vs. láska a podobně. Život v Solemu byl samozřejmě pestrý. Ve zbývajícím čase vyráběli Solemští katapulty pro zneškodnění nepřátel, účastnili se oslavných turnajů, jarmarku nebo se věnovali veselým hrám. V průběhu celého tábora se obyvatelé snažili získat dostatek zlatěnek a měděnek za nejrůznější činnosti. Za ně pak od kupců nakupovali materiál na stavbů hradů. Vrcholem celého tábora bylo zbudování hradů na obranu Solemu. Proběhla závěrečná bitva s nepřátely. Solemští zvítězili! Solem je zachráněn! Markéta Chmelová 11

12 Ze života sboru Sborovou dovolenou v nádherném prostředí Beskyd si letos užilo 63 účastníků. SBOROVÁ V průběhu týdne jsme absolvovali několik vycházek - prošli jsme údolí řeky Černé, došli jsme na Bílý DOVOLENÁ kříž (silnější jedinci). Vydali se údolím Smradlavy, cílový 2007 vrch Bobek jsme však nahradili shlédnutím lesní nádrže s náplní kapaliny jen vzdáleně připomínající vodu. Navštívili jsme muzeum Tatrovky v Kopřivnici, DŮM SVATÉHO JOSEFA skanzen ve Valašském Meziříčí, malebné městečko GRÚŇ Štramberk, hornické muzeum ve Staříči, někteří překročili i hranici ČR a navštívili slovenskou Turzovku. V Nošovicích jsme prošli pivovar Radegast, kde jsme samozřejmě nezapomněli koštovat kvalitu výrobků. Při zpáteční cestě někteří bezpečnostní přestávku při řízení vozidla strávili v Lošticích v muzeu Olomouckých syrečků. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo slavnostnímu zahájení prvního ročníku Petanque Czech Open. Držitelkou poháru z tohoto prestižního závodu se stala Regina Bornová mladší, druhé místo obsadila Věra Žítková a třetí byl Samuel Jindra. Děkujeme Regině Bornové starší, že jsme se mohli tolik, hlavně my nesoutěžící, zasmát při hrách v její režii úžasné bylo ztroskotání Titaniku, balónky i soutěž o nejlepší reklamu. Na příští rok se zvažuje zřízení kulturního náměstka a právě Regina má pro tuto funkci jedinečné předpoklady. Také večerní programy byly zdařilé: o návštěvě Číny nám vyprávěl Jarda Chlup, zajímavý program o věrnosti ve víře měl bratr kazatel Orawský, Hana Jindrová nám 12

13 promítla cestopisný film Pururambo - o životě bývalých lidojedů na Nové Guinei. Mládež připravila pro děti stezku odvahy. Rádi jsme přivítali i manžele Kalenských s programem Jak Radek k Dáše přišel, jejich manželská hádka :-) byla pak pozvánkou na podzimní manželské večery. Zajímavostí letošní dovolené byla možnost využití kostela vzdáleného pouhých 55 vteřin volné chůze od místa ubytování. Zde jsme prožili nedělní bohoslužbu a krásný závěrečný večer. Při modlitebních chvilkách jsme vzpomínali na všechny, kterým zdraví nedovolilo účast. Dovolenou zrekapitulujeme v listopadu společným promítáním fotek a videa. Zváni jsou, kromě účastníků letošních, také všichni potencionální účastníci dovolené Marcela a Jirka Žouželkovi Archa před deseti lety Minulé vzpomínání jsme začínali krutou zimou, to dnešní, již čtvrté vzpomínání, začneme horkým létem. Měsíc HOSPODIN srpen 1997 znamenal předěl v dramatickém stavění ArS NÁMI UČINIL chy, neboť byla úspěšně dokončena hrubá stavba, přivítali jsme nového hlavního dodavatele stavby a ohlásila se VELIKÉ VĚCI vzácná návštěva z Německa ve věci výhodné půjčky. Příznivější obrat v naší investiční aktivitě jsme si ani ve snu nedovedli představit. Boží milost se ukázala v celé své velikosti a v okamžiku naší opravdové nouze. Uvědomili jsme si, že s námi Hospodin činí veliké věci, že se přibližuje změna našeho údělu, že dokončením Archy se zcela změní náš sborový život. Nový hlavní dodavatel se smluvně zavázal dokončit a předat dílo do 30. ledna Cenu díla stanovil ve výši 9, 5 mil. korun a požadoval její zaplacení postupně do 13

14 Práce zahájil 26. srpna ve velkém stylu. Během dvou dnů postavil kolem stavby lešení. Podkladovou vrstvu fasády si však k našemu překvapení objednal u menší firmy z Moravy. A ta menší firma si najala další dvě záhadné party a mzdu jim vyplácela měsíčně podle vykonané práce. V říjnu byla podkladová vrstva fasády dokončena. Obě party pak přešly na vnitřní omítky, a to už docházelo mezi nimi ke sporům a k nespokojenosti s odměňováním a vyplácením mzdy. V listopadu ke mně přišli dva dělníci a požadovali peníze na oběd, jinak že ze stavby odejdou. Prý nedostali zaplaceno. Obědy jsem jim zaplatil, ale situace se tím nezměnila. Dělníci ze stavby postupně odcházeli. Nakonec v Arše zbyli jen technici hlavního dodavatele, kteří nad situací krčili rameny. Devatenáctého listopadu 1997 stavbu opustil i hlavní dodavatel. Práce, ke kterým se smluvně zavázal, nedokončil. Archa byla svědkem druhého přerušení prací. Nebylo však tak bolestivé jako přerušení první. Mělo spíš příznivý účinek na další stavění. Od základu změnilo způsob řízení stavebních prací. Odchod hlavního dodavatele nás přinutil obnovit smlouvy o dílo se subdodavateli a koordinovat jejich činnost. Připojili se i naši ochotní brigádníci vedení Petrem Kalvachem starším a dva zdatní stavaři z Ukrajiny. Tento způsob stavění přinesl významnou úsporu investičních nákladů. Vyžadoval ovšem peníze k okamžitému placení faktur za dokončené subdodávky. Netrpělivě jsme tedy čekali na ohlášeného hosta z Německa. Dočkali jsme se. V sobotu 13. prosince 1997 přijel v doprovodu dvou bratrů z Ostravy. Plný význam této návštěvy si uvědomuji až s odstupem času. Po deseti letech mi ta radostná prosincová sobota připomíná příběh o Abrahamovi a jeho třech hostech, kteří mu přinesli radostnou zprávu. K nám, ještě do staré modlitebny v Pernštýnské ulici, také přišli tři hosté s dobrou zprávou. Jména dvou hostů si dobře pamatuji. První byl bratr Karel Fojtík, tajemník Církve bratrské, druhý se jmenoval Hermann Wader, německý křesťanský podnikatel a zakladatel nadace podporující výstavbu a rekonstrukci kostelů a modliteben. Hosty ve svém bytě přivítali pardubický kazatel Tomáš Holubec a jeho manželka Barbora. Bratr Fojtík představil milého hosta z Německa a ten bez dlouhých řečí sáhl do náprsní kapsy svého saka a podal Tomášovi Holubcovi první půjčku v podobě šeku na padesát ti 14

15 síc německých marek. Šek jsme si postupně prohlíželi se zatajeným dechem. Bylo nám jako ve snu. Vydatná pomoc přišla v pravý čas. Děkovali jsme hostům, především však Pánu Bohu, neboť on byl strůjcem této pomoci v naší opravdové nouzi. Po příjemném posezení a dobrém občerstvení následovala prohlídka rozestavěné Archy. Hostům se stavba líbila i její umístění v klidném prostředí v blízkosti parkoviště. Vyslovili naději, že Archa bude příští rok dokončena a že se pro pardubický sbor stane novým domovem. Druhý den, v neděli 14. prosince, se konalo shromáždění v pronajatém sále AIM. Přítomen byl i bratr Wader. Kazatel Holubec jménem pardubického sboru bratrovi za výhodnou a rychlou půjčku poděkoval a přečetl devátý verš třetí kapitoly Galatským: A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Bratr Wader pozdravil účastníky shromáždění a popřál nám Boží požehnání při dokončování Archy. Bylo snadné si uvědomit, že se nám ukázala Boží milost ve své velikosti a bylo nesnadné ji přehlédnout. Údiv nad ní trvá u mnohých pamětníků dodnes a vyvolává pokoru a vděčnost. Proto vzpomínáme, aby se naše současnost o ty veliké věci, které s námi Hospodin v minulosti učinil, obohacovala a znásobovala se naše naděje pro budoucnost. Nechceme ovšem ani přehlédnout milost provázející nás v současné době, kdy Hospodin náš úděl změnil a činí s námi veliké věci v Arše již dokončené. Jistě od nás očekává chválu, ale i ochotu k osobní obětavosti, k darování peněz na její splácení. Ladislav Vopelák Info ABY KOMUNIKACE NEVÁZLA Během prázdnin došlo na telefonech a počítačích v Arše k některým úpravám adres. Prosíme proto všechny uživatele ové pošty, aby při spojení s Archou používali pouze následující dvě adresy: - to v případě, že svou zprávu směrujete do kanceláře sboru k rukám sestry Marie Kampové - to v případě, že chcete ko- munikovat se mnou. V případě užití jiných adres (doposud jich bylo v provozu více) je pravděpodobné, že k navázání spojení nedojde. Prosíme, zkontrolujte adresáře ve svých PC! V druhé polovině srpna bylo z provozu vyřazeno také telefonní číslo vyhrazené pro kancelář a byt kazatele. Telefonní spojení pevnou linkou se zjednodušilo a kamkoliv do Archy se dovoláte přes jediné číslo: Poté Váš hovor bude přepojen na všechny ostatní linky v Arše (do kanceláře sboru, kazatele nebo Elimu i do obou bytů). Pokud se chcete dovolat přímo mně, používejte mobilní telefon s číslem, které zůstává stále stejné: Můžete volat kdykoliv a s čímkoliv. Těším se na kontakt s Vámi! za pracovníky a obyvatele Archy Samuel Jindra 15

16 Pohled do zákulisí Náš sborový dům je hojně využíván nejen námi samotnými, ale i jinými sbory CB, ekumenou (pronajímáme babco A JAK SE tisterium pro křty), některými subjekty v našem okolí pro konání společenských a vzdělávacích akcí (např. SKP DĚJE V ARŠE Centrum vzdělávání zdravotnických pracovníků, Základní umělecká škola - koncerty, střední školy - předávání maturitních vysvědčení a další jiné akce). Pro zajímavost: v roce 2006 máme zaevidováno celkem 693 setkání v Arše. Měli jsme například: Počet Počet Druh setkání Druh setkání setkání setkání 52 Pravidelné bohoslužby 68 Pravidelné modl.chvíle 39 Biblické hodiny 22 Pracovní a modlitební staršovstva 48 Awana a pracovní sejití 48 Dorost a mimořádná sejití 64 Mládež a mimořádná sejití 182 Skupinky 30 Zkoušky hudebních skupin 21 Zkoušky Bona Noty 656 Sborové aktivity 10 BEE 27 Alfa a pracovní sejití Alfy 11 Seniorklub 3 Mimořádné bohoslužby 2 Oslavná shromáždění 1 Vánoční slavnost 2 Svatby 2 Členská shromáždění 6 Koncerty 18 Další setkání 5 Koncerty a předávání mat. vysvědčení 5 Soukromé akce v kavárně 1 Svatba 3 Křty jiných sborů CB a jiných denom. 37 Soukr. placené akce 7 Školení a zasedání 9 Sejití OM, SO RCB, DU 5 Vícedenní akce KAM, A Rocha, Houba 2 Awana Internationale konf. A školení Také zde proběhla výstava Betlémů, vizitace, přespávaly zde mládežníci, dorostenci a některé návštěvy. A bratr kazatel zde vede velmi mnoho rozhovorů, předkřestních a předmanželských příprav. 16

17 Pravidelné sborové akce jako je: - nedělní bohoslužba - Evergeeni - Alfa biblická hodina Awana dorost zkouška hudební skupiny - mládež - mají v našem kalendáři své pevné místo a čas. Při plánování ostatních akcí tato setkávání zpravidla upřednostňujeme. Přesto občas nastanou situace, kdy staršovstvo uvolní Archu nebo část jejího prostoru pro nějaké jiné setkání. Pak pro naše pravidelná setkání hledáme jiný prostor v Arše, nebo se snažíme přesunout setkání na jinou hodinu a nebo s omluvou setkání musíme zrušit. Tato situace nastává například při vícedenních akcí mládeže Houba a letos při vzdělávacích akcích Křesťanské akademie mladých, nebo pro konání mimořádných sborových akcí o Velikonocích a Vánocích. Skupinky O důležitosti setkávání lidí v menších skupinkách jsme slyšeli již hodně. Archa je uzpůsobena k tomu, aby zde našli soukromí jednotlivé skupinky. Některé již našly svůj čas a místo. Přesto je důležité v září včas nahlásit v kanceláři, kdy se budete scházet! Pokud byste se chtěli se skupinkou sejít během roku v Arše - neváhejte a zavolejte. Určitě pro Vás najdeme čas a místečko. Toto platí i o mimořádných pracovních setkáních a nebo nepravidelných akcích, např. mládeže, Awany, dorostu, Alfy, zkoušky Bona Noty atd. Je nutné si v kanceláři zjistit, zda je v Arše volno a kde a ve které místnosti budete. Všechna tato setkání jsou zdarma. Je třeba si však po sobě použité prostory uklidit, pozamykat, zavřít okna, popřípadě umýt a uklidit použité nádobí, vyprat utěrky a ubrusy, dodržovat noční klid nejen kvůli obyvatelům Archy, ale také kvůli obyvatelům okolních panelových domů. Možná to ani nevíte, ale jsme velmi bedlivě sledováni. A pokud porušíme všeobecně daná pravidla, pak jsme na to upozorněni. Je také nutné zajistit bezpečnost Archy i během akce pokud není hlídaný vestibul, pak hlavní vchod zamykat. Mezi sborové akce patří i Svatby a pohřby členů a přípravných členů sboru. Prostory i spotřeby energií jsou na tyto akce poskytovány bezplatně. Příprava prostorů, květinová výzdoba a občerstvení, však už nejsou součástí bezplatného pronájmu, ale je třeba si je zajistit vlastními silami a na vlastní náklady. Dále je třeba zajistit pomoc při úklidu. Soukromé akce členů sboru Pokud chcete oslavit narozeniny a setkat se se svými přáteli, můžete to udělat v Arše. Opět je však nutné zajistit si termín v kanceláři sboru a sdělit, o jakou akci se bude jednat. Ne všechny akce lze uspořádat v Arše. Rozhoduje o tom Hospodářská rada. Jako členové sboru budete hradit režijní náklady podle příslušné směrnice našeho sboru. Veškeré služby si člen sboru zajišťuje sám. Proto je třeba, aby se včas informoval o tom, co vše pronájem obnáší a co lze nebo nelze v Arše uskutečnit. 17

18 Pokud se na Vás někdo obrátí se žádostí uspořádat nějakou akci zde v Arše, pak bude nejlepší, když ho odkážete na pracovníka sborové kanceláře. Staršovstvo sboru pověřilo tímto úkolem sestru Marii Kampovou, se kterou se můžete spojit telefonicky na čísle nebo , nebo em Na ni se obracejte se svými žádostmi a dotazy ohledně Vašich setkání a pronájmů. Věříme, že se nám podaří i nadále provoz v Arše koordinovat tak, aby Bohu i nám všem dobře sloužila. Hospodářská rada Info S příchodem nového roku započala nová aktivita v Arše. Pod podivným názvem HNOJIVO, což je zkratka pro Hravé Nedělní Odpoledne JInak VOlno, se ukrývají chvíle společně strávené při nejrůznějších hrách (akční hry venku, klidné stolní hry, logické hry), na výletech, či při lehkém duchovním šimrání. HNOJIVO je určené pro hravé lidi všech věků, stavů, názorů a barev. Do konce roku se vymýšlení programů jednotlivých setkání ujímají Čapkovi, ale cílem je, aby si účastníci sami připravovali zábavu i zamyšlení pro ostatní. Základem HNOJIVA je čtvero přikázání : Nevychladíš, Neublížíš, Nezamlčíš a Potykáš. Začíná se obvykle od 15:00 a končí se mezi 16:00 a 17:00. Budete-li chtít přijít, přijďte. Daniel Čapek 18

19 Nedělní sbírky 6. května května května května ,- Kč 2 515,- Kč 8 347,- Kč 8 879,- Kč 3. června června června června ,- Kč 3 233,- Kč 2 719,- Kč 2 796,- Kč 1. července července července července července ,- Kč 3 420,- Kč 2 721,- Kč 5 001,- Kč 2 508,50 Kč 5. srpna srpna srpna srpna ,- Kč 2 361,- Kč 1 007,- Kč 4 658,- Kč kasa vestibul kasa vestibul kasa vestibul 1 539,- Kč 2 439,50 Kč 3 004,- Kč Inzerce muž, který po sedm let nepromluví... víc než rok lehává svázaný na jednom boku... jí denně jen pár deka luštěnin a obilovin... muž, nad kterým je otevřené nebe... přestože mu umírá žena... kdysi kněz, nyní prorok... Takový je Ezechiel. Jaké je jeho proroctví? Čím ovlivní jeho příběh a jeho poselství nás dnes? SRDEČNĚ ZVEME KE SPOLEČNÉMU ČTENÍ STAROZÁKONNÍ KNIHY PROROKA EZECHIELE. OD ZAČÍNAJÍCÍCH ZVÁNI JSOU VŠICHNI OD DOROSTENCŮ PO NEJSTARŠÍ, ČTENÁŘŮ PÍSMA PO TY, CO HO ZNAJÍ SKORO NAZPAMĚŤ. MALÝ SÁL ARCHY, KAŽDOU STŘEDU V HOD. ZÁŘÍ ČERVEN

20 LEKCE I II III IV V VI VII VIII NADPIS TEXT Kněz prorokem. Když jsem byl u průplavu Kebaru... Byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy... Jako bys bydlel mezi štíry... Dávám ti čelo jako křemen... Prorokova pantomima. Budeš svázán a budeš němý... Vezmi si cihlu... pšenici... a meč... Nic ti neslevím a nebude mi tě líto... Nešťastný Jeruzalém. Prokopej se tou zdí! Naplňte nádvoří skolenými! Hospodinova sláva stanula nad horou... Bludiště vzdoru. Tu jsem šel kolem tebe a uviděl jsem tě... Tvou sestrou je Samaří a Sodoma... Seznam je s ohavnostmi jejich otců... Vezmu ratolest z vrcholku cedru... Záleží na tobě! Noe, Daniel a Jób vysvobodí jen sebe... Což si libuji ve smrti svévolníka? Proč byste měli zemřít? Na dně. Prázdný hrnec postav na žhavé uhlí... Město je vybito! Už tu nebude trní sužující ze všech stran... Svítání naděje. Chystám se na ty pastýře... Řekni horám a pahorkům... Dám vám nové srdce... A bylo to převelmi veliké vojsko... Přilož jedno dřevo k druhému... Chrám ožije! Chystám se na tebe, Gógu... Sláva naplnila dům... Kněží si řádně vlasy přistřihnou... Potok už se nedal přebrodit... Jméno města bude: zde je Hospodin... TERMÍN 1,1-3 1,4-28 2,1-3,15 2,1-3,15 33,1-9 září říjen 3, ,1-5,4 5,5-17 listopad 8,1-18 9, ,1-11,25 16, , , , , , , ,10-20 prosinec leden únor 24, , březen 34, ,1-36,15 36, , ,15-27 duben květen 38,1-39, , , ,13-48,35 červen Samuel Jindra Aktuální informace o dění v dorostu sledujte na 20

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

sborový list Advent a Vánoce v ARŠE FOTO z besídky 20.12.??? OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009

sborový list Advent a Vánoce v ARŠE FOTO z besídky 20.12.??? OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009 FOTO z besídky 20.12.??? Advent a Vánoce v ARŠE Všechno nejlepší! Narozeniny v prosinci a lednu oslaví: Hlásek Jan Kotas Petr st. Morocz

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu.

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Roč. 7, číslo 10/2004 Adventní a vánoční program Svědectví Pavla Navrátila Sborový den Reportáž z cesty na Ukrajinu 2003 Obrat k lepšímu?,a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty

Více

Budou mše opět v latině?

Budou mše opět v latině? Červen 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Budou mše opět v latině? Tuto otázku mi nedávno položil jeden z farníků a se smutkem v očích dodával: Jestli se to opět zavede, tak asi přijdem o zbytek mládeže.

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více