Fitness Software 2011 (uživatelský manuál)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fitness Software 2011 (uživatelský manuál)"

Transkript

1 Fitness Software 2011 (uživatelský manuál) Obsah 1. Úvod Co je Fitness Software Systémové požadavky a nastavení prostředí Instalace a spuštění programu Instalace programu Složka DIAGNOSTIKY Složka TRÉNINKY Složka ULOŽIŠTĚ Spuštění programu Řešení případných problémů Odebrání programu 5 3. O programu Fitness Software Ovládání programu Pracovní listy Databáze programu Hesla Přístupové heslo Technické heslo Úvodní hesla k programu Moduly programu Titulní list Technická podpora Změna hesel Zálohování databází Zadání nového klienta Zápis klienta Denní výdej energie Tréninková jednotka Denní příjem energie Týdenní příjem energie Jídelníček Editace vlastního jídla Antropometrická měření a testování Somatotyp klienta Hodnocení změn tělesných parametrů Zpracování protokolů klienta Vzor protokolů Vytváření nových protokolů Mazání protokolů Závěr

2 1. Úvod Program Fitness Software 2011 byl vyvíjen v letech v rámci realizace výzkumného projektu Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu výcviku v jeho jednotlivých fázích a profesní využití vojáků AČR v bojových a nebojových operacích FAKTORY. Program byl vytvořen na základě dlouholetých zkušeností autora s činností v oblasti fitness a osobního poradenství. Z důvodu časté potřeby vytvářet kondiční programy, tréninkové a výživové plány či provádět diagnostiku tělesných parametrů klientů, bylo potřebné vytvořit pomůcku, která by usnadnila a zefektivnila činnost v této oblasti. Z důvodu zajištění co nevyšší odborné garance programu, autor na jeho vývoji úzce spolupracoval s odborným pracovištěm CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu) Co je Fitness Software 2011 Program je koncipován tak, aby v uživatelsky jednoduché formě poskytoval maximální množství pomůcek a nástrojů při komplexní poradenské činnosti. Program je určen pro širokou veřejnost, avšak pro správnou interpretaci výstupů, které program poskytuje, je od uživatele vyžadována určitá úroveň zkušeností a znalostí z oblasti fyziologie člověka a tělesné zátěže, sportovního tréninku, antropometrie, biochemie a základů výživy a dalších souvisejících oborů. I přesto, že existují obecně uznávaná pravidla a zákonitosti z výše zmíněných oborů, jejich praktická aplikace při poradenské či trenérské činnosti, bude vždy záviset na zkušenosti a názoru daného odborníka. Nastavení algoritmů jednotlivých nástrojů programu, především v části energetických příjmů a výdejů, je navrženo prioritně pro klienty, kteří pravidelně využívají nějakou formu pohybových aktivit. Pro nesportující populaci by se mohly některé parametry výstupů lišit Systémové požadavky a nastavení prostředí Tento program byl vytvořen v aplikaci Microsoft Office Excel 2003, za použití programovacího jazyka Visual Basic for Application. Pro správné fungování programu v PC je nutné: volné místo na disku alespoň 100 MB; 256 MB paměti RAM nebo větší; Procesor Pentium s frekvencí 1 GHz nebo vyšší; rozlišení obrazovky minimálně 1024 x 768 nebo vyšší; mít nainstalovanou aplikaci MS Office Excel 2003 nebo vyšší verzi; povolit spuštění maker v počítači pro tento program. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 2

3 Rychlost, s jakou bude program v počítači pracovat, závisí na konfiguraci počítače, větší kapacita operační paměti program urychluje. 2. Instalace a spuštění programu 2.1. Instalace programu Instalace programu do počítače uživatele nevyžaduje žádné instalační procesy. Do zvoleného adresáře se nakopíruje složka FITNESS SOFTWARE. Tato složka obsahuje všechny potřebné součásti, viz obrázek. Jednotlivé pod-složky jsou součástí programu, nedoporučujeme je jakkoli manuálně upravovat či měnit. Práce programu by byla narušena! Složka DIAGNOSTIKY Slouží k ukládání protokolů diagnostik tělesných parametrů daného klienta. Na základě údajů vložených do programu se vytvoří samostatný soubor, který se pod určeným názvem automaticky uloží do této složky Složka TRÉNINKY Slouží k ukládání protokolů kondičních programů daného klienta. Na základě údajů vložených do programu se vytvoří samostatný soubor, který se pod určeným názvem automaticky uloží do této složky Složka ULOŽIŠTĚ Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 3

4 Složka ULOŽIŠTĚ obsahuje soubory: DEPOSIT - slouží k zálohování uložených databází z programu; DIAGNOSTIKA VZOR - slouží k vytváření protokolů diagnostik tělesných parametrů pro daného klienta; KONDIČNÍ PROGRAM VZOR - slouží k vytváření protokolů kondičních programů pro daného klienta Spuštění programu Ke spuštění samotného programu slouží soubor Fitness Software 2011 Po spuštění programu je uživatel vyzván k povolení maker, poté k vyplnění přístupového hesla Řešení případných problémů V některých případech může být po prvním spuštění programu zobrazeno chybové hlášení (např.: Can t find project or library ). K tomuto může dojít z důvodu odlišného prostředí počítače, na který byl program nainstalován od kmenového počítače, kde byl program vytvořen (jiná verze MS Office, nebo operačního systému počítače). Některé programem užívané komponenty nemusí být součástí kopírovaných prvků programu, ale součástí operačního systému kmenového počítače. Pro odstranění tohoto problému je nutno: spustit program Fitness Software 2011; otevřít Visual Basic Editor (stiskem ALT+F11), viz obr. A; v levé části okna dvoj-klik na název projektu VBAProject (Fitness Software 2011.xls) ; v otevřeném okně VBAProject Password zadat technické heslo k odemknutí projektu VBA (viz odstavec )*; ve vodorovném menu vybrat záložku Tools a zvolit nabídku References ; v otevřeném okně zrušit zaškrtnutí položky, která chybí: MISSING, viz obr. B; zavřít Visual Basic Editor; ukončit spuštěný program Fitness Software 2011 a uložit provedené změny. Po provedení výše uvedených kroků by již měl program při následných spuštěních pracovat bez problémů. (obr. A) Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 4

5 (obr. B) * v žádném případě se nedoporučuje jakkoli zasahovat do odemknutého VBAProjectu. Případné, byť sebemenší změny, by mohly znamenat ztrátu funkčnosti celého programu, nebo jeho částí! 2.3. Odebrání programu Odebrání programu z počítače nevyžaduje žádné od-instalační procesy. Stačí prosté vymazání celé složky FITNESS SOFTWARE se všemi jejími součástmi. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 5

6 3. O programu Fitness Software 2011 Program se skládá z několika částí (modulů), které jsou vzájemně propojeny a sdílejí vložená a zpracovaná data o klientovi Ovládání programu Všechny zadávané volby a příkazy jsou prováděny ovládacími prvky (tlačítka, seznamy a pole se seznamy). Manuální psaní údajů lze provádět pouze do určených oken (buněk), ostatní jsou pro psaní uzamčeny. Přesuny mezi jednotlivými moduly programu (listy) se provádí pouze prostřednictvím tlačítek Pracovní listy Všechny moduly programu, určené pro uživatele, jsou umístěny na viditelných listech. Součástí programu jsou také skryté pracovní, listy. Ty jsou určeny pouze pro tvůrce programu, jsou nezbytné pro správné fungování a nastavení programu. Jakýkoli neautorizovaný zásah do těchto listů by způsobil nefunkčnost celého programu, nebo jeho částí! 3.3. Databáze programu Program umožňuje ukládat veškeré zanesené a zpracované údaje o klientovi do databází programu. Tyto lze později zpětně z příslušných databází opětovně načíst, nebo je z databází vymazat. Seznam databází programu: Databáze klientů Databáze potravin Databáze jídelníčků Databáze vlastních jídel Databáze týdenních bilancí Databáze kondičních programů Databáze diagnostik Údaje z jednotlivých databází programu lze vymazat. Před jakýmkoli úkonem vedoucím ke ztrátě dat je uživatel vyzván k zadání nastaveného technického hesla, viz odstavec Veškeré databáze programu lze zálohovat do DEPOSITU. Zálohování se provádí v části technická podpora, viz odstavec Hesla Hesla v této aplikaci slouží k zabezpečení před zneužitím programu neoprávněnou osobou a k ochraně uložených údajů a dat před jejich neúmyslným vymazáním. Aplikace obsahuje dvě hesla: přístupové heslo a heslo technické. Nastavení a změna hesel se provádí v části technická podpora, viz odstavec Přístupové heslo Přístupové heslo je vždy vyžadováno při prvním spuštěním programu v daném dni. Pokud je program spouštěn opakovaně ve stejném dni, heslo již vyžadováno není. Pokud je heslo zadáno chybně, je možnost ještě 2 x opakovat zadání. Po třetím chybném zadání se program ukončí. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 6

7 Technické heslo Technické heslo umožňuje přístup do technické podpory. Je také zadáváno vždy, když je požadováno vymazání dat uložených v databázi programu a k odemknutí projektu VBA viz odstavec Úvodní hesla k programu Přístupové heslo: 1234 Technické heslo: 00 Po instalaci a prvním přihlášení do programu doporučujeme obě hesla změnit. 4. Moduly programu V této části uvádíme stručný popis fungování jednotlivých částí (modulů) programu. Pro detailnější pochopení práce s programem je nutné jeho praktické užití Titulní list Titulní list slouží k jako rozcestník pro následnou práci v programu. Uvádí počet klientů uložených v databázi a nabízí možnost načtení údajů vybraného klienta z databáze. Dále umožňuje zadat údaje o novém klientovi, případně přímo přejít na moduly programu energetické příjmy či výdaje klienta, s jehož údaji je již v programu pracováno. Z titulního listu lze také vstoupit do technické podpory programu, viz odstavec Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 7

8 4.2. Technická podpora Do části programu technická podpora lze vstoupit z titulního listu zmáčknutím příslušného tlačítka TECHNICKÁ PODPORA. Před každým otevřením technické podpory je nutno zadat technické heslo programu. Technická podpora slouží oprávněnému uživateli ke změně přístupového a technického hesla programu a zálohování všech databází do depositu, nebo načítání databází depositu do programu Změna hesel Po stisknutí tlačítka ZMĚNA HESLA se otevře okno pro zadání nového hesla. Následuje další okno pro potvrzení nového hesla. Tento postup je shodný pro provádění změn obou hesel programu. Hesla mohou být jakkoli dlouhá, mohou obsahovat jakýkoli znak a respektují diakritiku Zálohování databází Technickou podporu lze používat v případě pře-instalace tohoto softwaru. Zálohováním databází a jejich následným načtení se zajistí uchování uložených dat. Technickou podporu lze využít i průběžně, pro zajištění větší bezpečnosti uložených dat (data uložená tímto způsobem jsou zálohována v samostatné databázi oddělené od programu). Pro zálohování všech databází programu do depositu stisknout tlačítko ZÁLOHOVAT DATABÁZE, pro načtení uložených dat z depositu do programu stisknout tlačítko NAČÍST DATABÁZE Z DEPOSITU. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 8

9 Při načtením databází uložených v depositu dojde k přepsání všech aktuálních databází programu, je nutno pracovat obezřetně a s rozvahou! Údaje z již přepsaných databází nelze obnovit! V dolní části listu jsou uvedena data posledního zálohování a posledního načtení databází. Rychlost zálohování je závislá na konfiguraci počítače, větší kapacita operační paměti urychluje celý proces Zadání nového klienta Pro zadání údajů o novém klientovi do programu na titulním listu zmáčknout příslušné tlačítko ZADAT NOVÉHO KLIENTA. Tímto se program přesměruje na příslušný list. Po vepsání všech potřebných údajů lze zanést data nového klienta do zápisu k následné další práci. Zmáčknutím tlačítka ZANES DATA DO ZÁPISU se program přesměruje na příslušný list Zápis klienta Po zanesení údajů z listu zadání nového klienta se vyplní všechna potřebná pole v listu zápis klienta, v levé straně listu. Pro stanovení základních parametrů složení těla (aktivní tělesná hmotnost, procento podkožního tuku, hmotnost tukové tkáně) je nutno zadat součet kožních řas. To lze provést v modulu antropometrická měření a testování (lze použít tlačítko ZADAT ), nebo přímým zadáním hodnoty do příslušného pole. V pravé straně listu se, dle zadaných vstupních údajů, zobrazí hodnoty jednotlivých tělesných parametrů klienta, celkový denní energetický výdej, denní potřeba energie a navrhované procentuální zastoupení makroživin ve stravě vzhledem k uvedeným cílům klienta. Denní potřebu energie lze stanovit buďto programem, nebo osobně spočítat v modulech denní výdej a trénink. Požadovanou volbu lze nastavit ve spodní části listu Osobní nastavení denního energetického výdeje. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 9

10 Protože navrhovaný denní energetický příjem (přijímaná strava) i výdej (pohybové aktivity) se odvíjí od složením těla člověka (množstvím svalové hmoty), lze výpočty programu zpřesnit zadáním množství podkožního tuku klienta. To lze provést v pravé, horní části listu buďto nastavením volby změřené, kdy se použijí údaje z modulu antropometrická měření a testování, nebo se při volbě odhadované zvolí odhadované množství podkožního tuku dle nabídky. Na listu zápis klienta lze také přejít na další moduly programu (dle popisu jednotlivých tlačítek), uložit údaje o klientovi do databáze, nebo jej z databáze vymazat. Ve spodní části pravé strany listu jsou zobrazeny vhodné tréninkové parametry, navržené s ohledem na výše zadané údaje klienta. List také nabízí možnost tisku základních údajů klienta. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 10

11 4.5. Denní výdej energie Užitím tlačítka PŘEJÍT NA DENNÍ VÝDEJ na listu zápis klienta, nebo na titulním listu se program přesměruje na příslušný modul denní výdej energie. Zde je možno, navolením příslušných denních aktivit a jejich délky, spočítat celkovou denní energetickou náročnost daného klienta Tréninková jednotka Užitím tlačítka PŘEJÍT NA TRÉNINK na listu zápis klienta, nebo na listu denní výdej energie se program přesměruje na příslušný modul tréninková jednotka. Zde je možno, navolením příslušných sportovních aktivit a jejich délky, spočítat celkovou energetickou náročnost tréninkové jednotky daného klienta. Údaje o spočítané energetické náročnosti tréninkové jednotky a její délce, jsou použiti při sestavování denního energetického výdeje (v nabídce rozvíracího seznamu tréninková jednotka individuální ). Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 11

12 4.7. Denní příjem energie Užitím tlačítka PŘEJÍT NA DENNÍ PŘÍJEM na listu zápis klienta, nebo na titulním listu se program přesměruje na příslušný modul denní příjem energie. Zde je možno, navolením vybraných potravin, sestavit denní příjem klienta. Jeho energetická hodnota i zastoupení živin ( SKUTEČNÝ příjem energie a živin ) jsou srovnávány s programem navrženými vstupními parametry ( NAVRŽENÝ příjem energie a živin ). Rozdíl mezi těmito hodnotami je zobrazen níže. Celá bilance příjmu živin je také znázorněna graficky. Tento nástroj lze využít buď k sestavení adekvátního denního příjmu (jídelníčku), nebo k analýze stávajícího denního příjmu klienta. Barevné zvýraznění některých polí zobrazuje jaké je aktuální množství živin či energie v porovnání s navrhovanými hodnotami, viz legenda. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 12

13 Ve struktuře denního příjmu je počet jídel stanoven na šest a jejich časové rozložení odpovídá nečastější situaci klienta (trénink v odpoledních hodinách). Energetická hodnota potraviny vybrané v předvolbě se zanese do příslušného zápisu určeného denního jídla stiskem tlačítka:, vymaže se stiskem tlačítka:. Celý zápis daného jídla dne se vymaže stiskem tlačítka:. K vymazání celého zápisu denního příjmu slouží tlačítko MAŽ DENNÍ PŘÍJEM. Pokud není některá potravina uložena v databázi potravin, je možno ji tam dodatečně vložit v modulu programu vlastní editace jídla v části uložení nové potraviny, viz odstavec Volba se provede pomocí tlačítka VLASTNÍ EDITACE. Po sestavení denního příjmu lze, stiskem tlačítka ZAPSAT DO TÝDENNÍ BILANCE, hodnoty denního příjmu zapsat do týdenní bilance. Před zanesením dat je nutno vybrat den v týdnu, ke kterému bude daný záznam přiřazen. Takto lze hodnotit denní příjmy celého týdne, viz odstavec Celý zápis denního příjmu lze také zapsat do jídelníčku, stiskem tlačítka ZAPSAT DENNÍ PŘÍJEM DO JÍDELNÍČKU, viz odstavec Dále lze z modulu jídelníček načíst zpětně data do zápisu denního příjmu k další editaci, stiskem tlačítka NAČÍST JÍDELNÍČEK DO DENNÍHO PŘÍJMU. Údaje z listu lze v různých formách vytisknout Týdenní příjem energie Užitím tlačítka JDI NA TÝDENNÍ BILANCI na listu denní příjem energie se program přesměruje na příslušný list týdenní příjem energie. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 13

14 Zde je možno porovnávat rozdíly mezi navrženými a skutečnými hodnotami příjmů jednotlivých dnů v týdnu. Celý zápis týdenního příjmu energie lze uložit do databáze týdenních bilancí, opětovně ho načíst do zápisu, nebo jej lze z databáze vymazat Jídelníček Užitím tlačítka PŘEJÍT NA JÍDELNÍČEK na listu denní příjem energie, nebo na listu zápis klienta se program přesměruje na příslušný list jídelníček. Tento modul slouží jako zápis jídelníčku, do kterého se přenesou data z návrhu denního příjmu klienta, použitím tlačítka ZAPSAT DENNÍ PŘÍJEM DO JÍDELNÍČKU na listu denní příjem energie. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 14

15 Zápis jídelníčku s navrženými hodnotami lze vytisknout a poté slouží klientovi jako návod (příklad) možného složení celodenní stravy. V levé části jídelníčku jsou uvedena obecná doporučení pro jednotlivá jídla dne, která slouží jako návod pro klienta při jeho individuálním sestavování jídelníčku. Uvedené časy jídel jsou pouze orientační a mohou se lišit dle konkrétní situace klienta. Všechny jídelníčky lze ukládat do databáze jídelníčků, zpětně je načítat do zápisu, a také je z databáze vymazat. Pokud se ukládá více jídelníčku jednoho klienta v jeden den, je nutno v názvu jídelníčku (v horní části formuláře) doplnit označení verze (např. Novák Jan I verze atd.). Standardně program používá pro název jídelníčku jméno klienta a datum uložení (např. Novák Jan; ) Editace vlastního jídla Užitím tlačítka VLASTNÍ EDITACE na listu denní příjem energie se program přesměruje na příslušný list editace vlastního jídla. Tento modul slouží k ukládání nových položek (potravin) do příslušných kategorií, k vymazání vybraných položek z databáze potravin, a také k editaci (složení) vlastního jídla a jeho zanesení do databáze potravin. Uložení nové položky se provede v část uložení nové potraviny zvolením příslušné kategorie, zadáním (vepsáním) názvu potraviny a vyplněním jejích nutričních hodnot do formuláře. Stisknutím tlačítka ULOŽIT POTRAVINU DO ZVOLENÉ KATEGORIE se nová položka uloží. Vymazání položky se provede v části předvolba zvolením příslušné kategorie a označením vybrané potraviny v rozvíracím seznamu. V části uložení nové potraviny se stisknutím tlačítka VYMAZAT POTRAVINU ZE ZVOLENÉ KATEGORIE provede vymazání potraviny z databáze. Program umožňuje uložení vlastního jídla, vyplněním všech ingrediencí, ze kterých se hotové jídlo skládá, do zápisu složení vlastního jídla. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 15

16 V části předvolba se napíše název vlastního jídla, a poté se vyberou v rozvíracím seznamu příslušné složky jídla a jejich množství. Takto zvolená součást jídla se zanese do zápisu složení vlastního jídla stiskem tlačítka:, vymaže se stiskem tlačítka:. Po zadání všech součástí vlastního jídla lze jeho název a nutriční hodnoty zanést do databáze potravin, do kategorie vlastní jídla. Uložená vlastní jídla lze opět načítat do zápisu k případné další editaci, a také je lze z databáze potravin vymazat. Tímto nástrojem lze například sestavit hodnoty konkrétního jídla dne (snídaně, oběd, svačina), a poté do zápisu denního příjmu je možno zanést pouze jednu položku, představující nutriční hodnotu daného jídla dne Antropometrická měření a testování Tento modul slouží k zaznamenávání sledovaných tělesných parametrů klienta, se kterými je dále pracováno v dalších nástrojích programu. Do modulu antropometrická měření a testování lze vstoupit použitím tlačítka ZADAT, nebo tlačítka PŘEJÍT NA ANTROPOMETRII na listu zápis klienta. Uživatel může do příslušných kategorií doplnit další požadované, sledované parametry klienta. Všechny zde zapsané údaje se zapisují do databáze klienta. Uložení se provádí v listu zápis klienta použitím tlačítka ULOŽIT KLIENTA DO DATABÁZE. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 16

17 Somatotyp klienta Program umožňuje spočítat somatotyp klienta, na základě zadaných informací. Údaje potřebné k určení somatotypu jsou v zápise označeny barevně, viz legenda. V některých případech somatotyp klienta není zobrazen na somatografu, protože některé uspořádání komponent nemusí odpovídat předvoleným kombinacím. Spočítání a grafické zobrazení somatografu se provádí stisknutím tlačítka SPOČÍTAT SOMATOTYP na listu antropometrická měření a testování. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 17

18 4.12. Hodnocení změn tělesných parametrů Program poskytuje nástroj ke sledování změn tělesných parametrů klienta v čase, a tím umožňuje hodnocení účinnosti navržených kondičních programů. Do modulu hodnocení změn tělesných parametrů lze vstoupit použitím tlačítka PŘEJÍT NA HODNOCENÍ na listu zápis klienta. Program umožňuje porovnávat až pět záznamů jednoho klienta. Zápis údajů se provede označením požadovaného klienta v část databáze klientů a stisknutím příslušného tlačítka ( Zápis č. 1 atd.). Údaje zapsané na každém řádku porovnání lze samostatně vymazat, použitím příslušného tlačítka VYMAZAT, nebo lze vymazat všechna porovnání současně, použitím tlačítka MAŽ POROVNÁNÍ KLIENTA. Mazáním v tomto modulu nedojde k vymazání dat uložených v databázi klientů, pouze se odstraní ze zápisu porovnání. Porovnávaná data jsou v tomto modulu zobrazena také v grafické formě. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 18

19 4.13. Zpracování protokolů klienta Program poskytuje možnost vytvořit tiskové sestavy pro konkrétního klienta ve formě protokolu KONDIČNÍHO PROGRAMU a DIAGNOSTIKY TĚLESNÝCH PARAMETRŮ. Jedná se o zápisy, kde jsou uvedené jednak údaje o zpracovateli, ale také charakteristiky klienta a jeho zamýšlené cíle v kondičním programu. Především však obsahují samotný návrh celého kondičního programu, nebo výsledky diagnostiky tělesných parametrů. Do modulu zpracování protokolů klienta lze vstoupit použitím tlačítka KONDIČNÍ PROGRAM na listu zápis klienta Vzor protokolů K vytvoření nového protokolu pro klienta je použit vzor, uložený ve společné složce ULOŽISTĚ, viz. odstavec Tento vzor je možno upravovat dle potřeb uživatele tohoto programu, avšak některé buňky titulního listu protokolu jsou uzamčeny, protože je program sdílí při vytváření nových protokolů. Nelze také odstraňovat nebo přidávat řádky titulního listu protokolu! V dalších částech protokolu lze provádět jakékoli změny Vytváření nových protokolů Pro vytvoření nového protokolu klienta se použije tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ KONDIČNÍ PROGRAM / VYTVOŘIT NOVOU DIAGNOSTIKU. Nové protokoly jsou nazvány dle jména klienta a data zpracování, nebo jiným názvem, zvoleným uživatelem a jsou uloženy do příslušné složky TRÉNINKY nebo DIAGNOSTIKY ve složce FITNESS- SOFTWARE, viz odstavce a Vytvořené a uložené protokoly je možno dále individuálně upravovat dle potřeb zpracovatele. K jejich otevření lze použít tento program, vybráním zvoleného názvu protokolu, a poté stiskem tlačítka OTEVŘÍT KONDIČNÍ PROGRAM Z DATABÁZE / OTEVŘÍT DIAGNOSTIKU Z DATABÁZE. Nebo je možno otevřít přímo v příslušné složce. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 19

20 Mazání protokolů Vymazání protokolů je vhodné provádět prostřednictvím tohoto programu. Vybráním zvoleného názvu protokolu a poté stiskem tlačítka VYMAZAT KONDIČNÍ PROGRAM Z DATABÁZE / VYMAZAT DIAGNOSTIKU Z DATABÁZE, dojde ke smazání vybraného souboru z příslušné složky. Zároveň se název vymazaného protokolu odstraní i ze seznamu v databázi kondičních programů nebo diagnostik. Pokud by se provedlo smazání vybraného souboru přímo v příslušné složce (manuálním odstraněním), nedošlo by k vymazání názvu odstraněného souboru v seznamu databází programu! 5. Závěr Tento program byl vytvořen za účelem zefektivnění a zkvalitnění práce autora v oblasti fitness a osobního poradenství. Autor programu se více považuje za specialistu na výše zmíněnou problematiku, než na oblast vývoje software a programování. Z tohoto pohledu je nutno nahlížet i na tento fitness program. Činnost některých modulů programu nemusí být tedy zcela optimalizovaná, což se může projevit na délce zpracování dat. Taktéž uživatelské rozhraní v některých modulech programu by mohlo být zpracováno odlišným způsobem. I přes tyto detaily, program jako celek pracuje zcela bez problému a již po dobu čtyř let zajišťuje potřebné nástroje, využívané při praktické poradenské a trenérské činnosti autora. Prakticky neustále probíhají aktualizace a změny současné verze tak, aby program pracoval optimálněji a splňoval nové požadavky uživatelů. Pro získání vyšších verzí programu kontaktujte jeho autora. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 20

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Energy Strategic Asset Management D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Projekt ESAM - Energeticky účinné strategické řízení domovního fondu Uživatelský manuál Softwarový nástroj projektu ESAM Dne: 1.12.2008

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina Program LibTex Uživatelská příručka 1 Obsah Program Textilní Design... 1 Uživatelská příručka... 1 1 Obsah... 2 2 Rejstřík obrázků... 2 3 Technické požadavky... 3 3.1 Hardware... 3 3.1.1 Procesor... 3

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

BS Atrak 2.0 Funkce systému

BS Atrak 2.0 Funkce systému BS Atrak 2.0 Funkce systému Zobrazit kontakty LAIC Přihlásit se do systému Konfigurovat prostředí aplikace Správce systému Konfigurovat lokalizaci prostředí Navigovat se po nabídce modulů Odhlásit se ze

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc Projektování systémové elektrické instalace KNX/EIB nastavení ETS a komunikace Dříve, než zahájíme vlastní projektovou činnost, je vhodné

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více