Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: , fax: , URL: Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém podpory rekvalifikace uchazečů o zaměstnání v oblasti ICT Copyright SPŠ a SOU, Trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

2 OBSAH 1. Základní pojmy informačních technologií 4 hodiny Úvod do počítačové terminologie Hardware (technické vybavení) Software (programové vybavení) Uchovávání dat Zdraví a bezpečnost Životní prostředí Bezpečnost Copyright a zákon Operační systém (MS Windows) 8 hodin Prostředí pracovní plochy Součásti systému Organizace souborů Nastavení prostředí Nápověda Textový editor (MS Word) 16 hodin Začínáme pracovat s textovým editorem Základní operace Formátování Složitější funkce Práce s objekty Tisk Úprava písemností zpracovaných textovými editory (norma ČSN ) 4 hodiny Tabulkový procesor (MS Excel) 20 hodin Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem Základní operace Formátování Vzorce Diagramy, grafy Práce s listy Práce s daty Formuláře Tisk Internet (MS Internet Explorer) 3 hodiny Principy informačních sítí (Internetu) Začínáme pracovat s Internetem Web navigace Vyhledávání Web stránek Záložky Získávání dat Historie prohlížení Web stránek Tisk... 11

3 7. Elektronická pošta (MS Outlook Express) 5 hodin Začínáme s elektronickou poštou ové zprávy Další možnosti elektronické pošty Bezpečnost Tisk Prezentace (MS PowerPoint) 8 hodin Začínáme pracovat s prezentací Vytváření prezentací Formátování Editování dat Efekty počítačové prezentace Vzhled počítačové prezentace Tisk a distribuce Základy grafiky 12 hodin Formáty souborů Digitalizace obrazu Vektorová grafika ( CorelDRAW) Rastrová grafika (Corel PHOTO-PAINT) Digitální fotografie 4 hodiny Závěrečný test 4 hodiny Strana 3

4 1. Základní pojmy informačních technologií 4 hodiny 1.1. Úvod do počítačové terminologie Hardware, Software, Informační technologie Možnosti využití počítačů Pojem ICT Vysvětlení významu hardware a software Typy počítačů Vývoj počítačů Osobní počítače Varianty přenosných počítačů Hlavní části počítače Základní jednotka Popis ovládacích prvků Výkon počítače Jak kupovat počítač Data Způsob zpracování informací Jednotky informací 1.2. Hardware (technické vybavení) Procesor Funkce procesoru Důležité parametry Přehled a porovnání jednotlivých typů Vstupní zařízení Klávesnice Myš Skener Výstupní zařízení Monitor Tiskárna Plotr 1.3. Software (programové vybavení) Druhy SW Význam software Kategorie programů Operační systém Význam a funkce Vývoj Přehled současných systémů Strana 1

5 Aplikační SW Zástupci jednotlivých kategorií programů Grafické uživatelské prostředí Vývoj uživatelských prostředí Výhody GUI 1.4. Uchovávání dat Zařízení určená k uchovávání dat Význam pamětí Rozdělení pamětí Druhy pamětí Vnitřní paměť RAM Vnější paměť disketa, pevný disk, CD-ROM Nové typy pamětí CD-R, RW, DVD Velikost paměti Doporučené parametry osobních počítačů 1.5. Zdraví a bezpečnost Ergonomie Bezpečnostní opatření Újmy na zdraví 1.6. Životní prostředí Otázky životního prostředí 1.7. Bezpečnost Bezpečnostní opatření Počítačové viry Funkce virů Způsoby šíření a ochrany 1.8. Copyright a zákon Copyright Zákon na ochranu dat 2. Operační systém (MS Windows) 8 hodin 2.1. Prostředí pracovní plochy Popis prostředí Inicializace systému Víceúlohový systém Hlavní panel a nabídka Start Odlišnosti jednotlivých verzí Strana 2

6 Práce s ikonami Výběr Spuštění Práce s okny Prvky okna titulkový a nabídkový pruh, okraj okna Přesun, minimalizace, maximalizace a uzavření okna 2.2. Součásti systému Příslušenství Kalkulačka Poznámkový blok Mapa znaků Schránka Význam Použití schránky 2.3. Organizace souborů Adresáře/složky Názvy souborů a složek Procházení disků a složek Výběr objektů Kopírování, mazání a přesouvání Přejmenování Vyhledávání Použití masky Komprimace souborů Význam a použití 2.4. Nastavení prostředí Nastavení zobrazení Tapeta Spořič a efekty Záložka nastavení Nastavení klávesnice Vlastnosti klávesnice Přepínání jazyků Nastavení myši Možnosti složky Zobrazení Řazení Tiskárny Instalace tiskárny Strana 3

7 2.5. Nápověda Použití nápovědy 3. Textový editor (MS Word) 16 hodin 3.1. Začínáme pracovat s textovým editorem Popis prostředí Panel nabídek, panely nástrojů, posuvníky, stavový řádek, podokno úloh, pravítka Panely nástrojů Zobrazení, skrytí a přesun panelů nástrojů Vlastní nastavení panelů nástrojů Nastavení možností programu Vytvoření a uložení nového dokumentu Vytvoření nového dokumentu Vytvoření nového dokumentu s použitích existující šablony Uložení dokumentu do adresáře/složky na disk Vlastnosti dokumentu Otevření a zavření existujícího dokumentu Otevření a zavření existujícího dokumentu Ukončení práce s programem Změna režimu zobrazení dokumentu Zobrazení v různých měřítkách Změna režimu zobrazení stránky Rozdělení okna programu Rozdělení a zrušení rozdělení okna programu Uložení dokumentu v různých formátech nebo jiných SW verzích Uložení ve formátu doc, txt, rtf, dot Uložení ve formátu pro prezentaci na Internetu 3.2. Základní operace Vkládání dat Vkládání znaků (písmen, číslic, interpunkčních znamének, mezer, odstavců) Vložení symbolů a speciálních znaků (pevná mezera a pomlčka, konec řádku) Vložení automatického číslování stránek v dokumentu Vložení datumu do dokumentu pomocí automaticky aktualizovatelného pole nebo manuálně Editování dat Využití příkazu zpět a znovu Kontrola pravopisu Výběr dat Výběr znaku, slova, řádky, věty, odstavce, obrázku, objektů a celého dokumentu pomocí myší nebo klávesnice Strana 4

8 Kopírování, přesouvání a mazání Kopírování výběru v rámci dokumentu nebo mezi dalšími dokumenty Přesouvání výběru v rámci dokumentu nebo mezi dalšími dokumenty Mazání textu, objektů a výběru Mazání znaku odstavce a konce stránky Vyhledávání a nahrazování Vyhledávání a nahrazení určitého znaku, slova nebo fráze 3.3. Formátování Formátování textu Změna velikosti a typu písma Změna řezu písma (tučné, kurzíva, podtržené) Změna vzdálenosti mezi znaky (proložení znaků) Použití barvy písma Zvýraznění textu barvou Zarovnání textu (vlevo, vpravo, na střed a do bloku) Automatické a ruční dělení slov Formátování odstavce Odsazení odstavce zleva, zprava a odsazení prvního řádku Nastavení řádkování Nastavení mezer před a za odstavci Nastavení toku textu odstavce (svázat řádky, svázat s následujícím, kontrola osamocených řádků, dělení) Obecné formátování Odrážky a číslování a změna jejich stylu Nastavení tabulátorů (vlevo, vpravo, na střed, desetinná čárka) a použití vodicích znaků Vložení konce stránky Vložení konce oddílu Ohraničení a stínování odstavce a stránky Styly Použití a změna nadefinovaného stylu Vytvoření a použití vlastního stylu Záměna stylů v dokumentu Záhlaví a zápatí Vložení textu nebo polí (datum, čas, čísla stránek) do záhlaví a zápatí Nastavení formátu čísla stránek Změna odkazu na předchozí záhlaví a zápatí Vzhled stránky Nastavení okrajů stránky (vlevo, vpravo, nahoře, dole) Změna velikosti stránky, orientace a rozložení Strana 5

9 3.4. Složitější funkce Tabulky Vytvoření tabulky Vložení dat do tabulky Výběr řádků, sloupce, buněk Formátování a změna velikosti řádků a sloupců Vkládání a mazání řádků a sloupců Změna tabulky pomocí automatického formátu Řazení záznamů v tabulce a použití funkce AutoSum Vlastnosti tabulky (zarovnání, obtékaní, opakování řádků záhlaví) Sloupce Rozdělení odstavce nebo dokumentu do sloupců Nastavení vlastností sloupců Komentáře a záložky Vložení komentáře a záložky Vytvoření odkazu na záložku Změna a odstranění komentáře nebo záložky Seznamy, rejstřík a poznámka pod čarou Vytvoření seznamu obsahu dokumentu Vytvoření rejstříku obsahu dokumentu Odstranění seznamu nebo rejstříku Nástroje Sledování změn v dokumentu Porovnání a sloučení dokumentů Zamknutí a odemknutí dokumentu Možnosti automatických oprav (automatický text, opravy, formátování) Hromadná korespondence Vytvoření a otevření hlavního dokumentu pro hromadnou korespondenci Vytvoření adresáře pro hromadnou korespondenci Formuláře Vložení prvků formuláře (textového pole, zaškrtávacího políčko, rozevírací pole seznamu) Nastavení vlastností prvků formuláře Ochrana formuláře Šablony Použití šablony Vytvoření vlastní šablony Úprava šablony Uložení existujícího dokumentu jako šablony 3.5. Práce s objekty Obrázky a grafické objekty Vložení obrázku do dokumentu Přesun obrázku v dokumentu Změna vlastností obrázku (např. velikost, pozice, barvy, orientace) Odstranění obrázku Strana 6

10 Objekty WordArt, Org. diagram, Automatické tvary, Editor rovnic a Graf Vložení objektů do dokumentu Přesun objektů Změna vlastností objektů (např. velikost, pozice, barvy, orientace) Odstranění objektů 3.6. Tisk Příprava pro tisk Náhled dokumentu před tiskem Volby tisku Tisk dokumentu na tiskárnu Tisk do souboru Tisku celého dokumentu, zvolených stránek nebo počtu kopií 4. Úprava písemností zpracovaných textovými editory (norma ČSN ) 4 hodiny Psaní textu, čísel, datumu, adres atd. podle normy Vytvoření soukromé korespondence podle normy Vytvoření firemní korespondence podle normy 5. Tabulkový procesor (MS Excel) 20 hodin 5.1. Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem Popis prostředí Spuštění programu Nabídkový pruh Řádek vzorců Panely nástrojů Zobrazení, skrytí a přesun panelů nástrojů Nastavení programu Vytvoření a uložení sešitu Vytvoření nového sešitu Uložení sešitu do adresáře/složky na disk Uložení sešitu v jiných formátech, softwarových verzí Vlastnosti sešitu Otevření a zavření existujícího sešitu Otevření a zavření existujícího sešitu Přepínání mezi otevřenými sešity Ukončení práce s programem Změna režimu zobrazení Zobrazení v různých měřítkách Uložení sešitu v různých formátech nebo jiných SW verzích Možnosti přenosu dat Strana 7

11 5.2. Základní operace Pohyb v tabulce Vkládání dat Ukončení zadávání dat s potvrzením Ukončení zadávání dat bez potvrzení Editování dat Editace v buňce Použití řádku vzorců Výběr buněk Výběr obdélníkové oblasti Výběr celých sloupců,řádků, tabulky Nesouvislý výběr Kopírování, přesouvání a mazání Kopírování, mazání a přesun buněk Vyplnění oblasti Řady Vyhledávání a nahrazování 5.3. Formátování Formátování buněk Nastavení číselné hodnoty Zarovnání Ohraničení Vzorky Formáty číselných dat Měnové údaje Formáty datumu Vlastní formáty Rozšířené možnosti formátování Automatický formát Podmíněný formát Kopie formátu Záhlaví a zápatí Použití polí 5.4. Vzorce Aritmetické vzorce Suma Použití funkcí Ruční zápis vzorce Úpravy vzorců Odkazy na buňky Relativní odkazy Absolutní odkazy Strana 8

12 Práce s funkcemi Kopírování a přesun vzorců 5.5. Diagramy, grafy Používání diagramů, grafů Vytváření grafů Úpravy vzhledu a vlastností grafu Změny dat v grafu 5.6. Práce s listy Listy tabulky Přejmenování Přesun, kopie, odstranění Práce s listy ve vzorcích Odkazy na listech 5.7. Práce s daty Import Import různých typů dat Nastavení importu Třídění Řazení dat Úpravy seznamu Filtry Automatický filtr Vlastní filtry Souhrny 5.8. Formuláře Použití formulářů Zamykání buněk, listu, sešitu Prvky formulářů Objekty Vkládání objektů úpravy objektů 5.9. Tisk Příprava pro tisk Grafická úprava tabulky Náhled Volby tisku Vzhled stránky Rozložení tisku Strana 9

13 6. Internet (MS Internet Explorer) 3 hodiny 6.1. Principy informačních sítí (Internetu) Princip Internetu Funkce Internetu Služby Internetu Způsoby připojení Přehled možností Porovnání variant 6.2. Začínáme pracovat s Internetem Popis prostředí prohlížeče Spuštění prohlížeče Panely nástrojů Úprava základních nastavení Nastavení připojení Nastavení domovské stránky Zabezpečení Složení a struktura Web adresy Domény Služby Internetu Protokoly 6.3. Web navigace Přístup na Web adresu Zadání adresy Načítání stránky Zastavení, obnovení Procházení Web stránek, hypertextové odkazy Význam hypertextového odkazu Vracení zpět a dopředu 6.4. Vyhledávání Web stránek Používání vyhledávacích nástrojů Význam portálových služeb Klíčová slova Často používané vyhledávače 6.5. Záložky Používání oblíbených položek Ukládání oblíbených položek Organizace položek Strana 10

14 6.6. Získávání dat Získávání dat z Web stránky Uložení stránky Ukládání objektů stránky Uložení do schránky 6.7. Historie prohlížení Web stránek Odstranění 6.8. Tisk Příprava pro tisk Nastavení vzhledu stránky Výběr bloku Náhled Volby tisku 7. Elektronická pošta (MS Outlook Express) 5 hodin 7.1. Začínáme s elektronickou poštou Princip elektronické pošty Schránka elektronické pošty Poštovní klient Popis prostředí Přehled složek Kontakty Náhled zpráv Úprava základních nastavení programu Nastavení účtu Nastavení zobrazení ové zprávy Čtení ových zpráv Náhled zprávy Výběr zpráv Mazání zpráv Vytvoření ové zprávy Položky formuláře a jejich význam Odeslání zprávy Práce s ovými zprávami Odpověď Předání Třídění zpráv do složek Přílohy Připojení přílohy Uložení příloh Strana 11

15 7.3. Další možnosti elektronické pošty Spolehlivost doručování Důležitost zpráv Potvrzení o doručení a přečtení Práce s adresářem Uložení kontaktů Použití adresáře 7.4. Bezpečnost Počítačové viry Způsoby šíření Bezpečnostní pravidla Nevyžádaná pošta 7.5. Tisk Tisk zprávy 8. Prezentace (MS PowerPoint) 8 hodin 8.1. Začínáme pracovat s prezentací Popis prostředí Panel nabídek, panely nástrojů, posuvníky, stavový řádek, podokno úloh, pravítka Panely nástrojů Zobrazení, skrytí a přesun panelů nástrojů Vytvoření a uložení nového prezentace Vytvoření nové prezentace Vytvoření nové prezentace s použitím existující šablony Uložení prezentace do adresáře/složky na disk Vlastnosti prezentace Otevření a zavření existujícího prezentace Otevření a zavření existujícího prezentace Přepínání mezi otevřenými prezentacemi Ukončení práce s programem Změna režimu zobrazení dokumentu Zobrazení v různých měřítkách Změna režimu zobrazení Uložení prezentace v různých formátech nebo jiných SW verzích Uložení ve formátu ppt, pps, pot Uložení ve formátu pro prezentaci na Internetu Strana 12

16 8.2. Vytváření prezentací Snímky Přidání a smazání nového snímku Změna rozvržení snímku Přednastavený návrh prezentace Použití přednastavených návrhů prezenatce Vkládání textu Vložení textu do prezentace Vytvoření poznámek k jednotlivým snímkům Obrázky, grafické soubory Vložení grafického souboru nebo klipartu do snímku Používání diagramů a grafů Vložení a úprava vestavěných diagramů nebo grafů do snímku Změna typu diagramu nebo grafu Změna barvy pozadí, barvy výsečí, spojnic a pruhů diagramu nebo grafu Organizační diagram Vložení přednastaveného organizačního diagramu Změna hierarchie organizačního diagramu Přidání nebo odstranění funkcí nebo podřízených z organizačního diagramu Kreslené objekty Vložení kreslených objektů do prezentace (čára, obdélník, čtverec, čára...) Otáčení nebo překlopení objektu Nastavení pořadí objektu Seskupení a oddělení objeků Zarovnání objektů (doleva, doprava, na střed, nahoru a dolů) Přidání textu a stínu objektu 8.3. Formátování Formátování textu Změna velikosti, barvy a typu písma Změna řezu písma Zarovnání textu (doleva, na střed, doprava) Použití odrážek a číslovaného seznamu a změna jejich stylu 8.4. Editování dat Editování dat Využití příkazu zpět a znovu Kontrola pravopisu Strana 13

17 Kopírování, přesouvání, mazání a změna velikosti Kopírování textu, obrázků, kreslených objektů, grafů a snímků Přesouvání textu, obrázků, kreslených objektů, grafů a snímků Změna velikosti obrázku, kresleného objektu a grafu Odstranění obrázku, kresleného objektu a grafu ze snímku 8.5. Efekty počítačové prezentace Nastavení animace Nastavení a změna animace textu nebo obrázku Přechody a časování snímků Nastavení a změna efektu přechodu snímku Nastavení přechodu snímků Přidání zvuku k přechodu snímku 8.6. Vzhled počítačové prezentace Prezentování Spuštění prezentace z libovolného snímku Skrytí nebo zobrazení snímku 8.7. Tisk a distribuce Vzhled snímku Výběr výstupního formátu pro prezentaci (zpětný projektor, fólie, diapozitivy, datový projektor, podklady posluchačům) Změna vzhledu snímku Tisk Tisk podkladů snímků Tisk jednotlivých snímků 9. Základy grafiky 12 hodin 9.1. Formáty souborů Rastrová a vektorová grafika Rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou Použití rastrové a vektorové grafiky Druhy nejpoužívanějších formátů Druhy formátů a jejich použití Formáty pro tvorbu a úpravu grafiky Výstupní kompresované formáty 9.2. Digitalizace obrazu Zásady skenování Skenování obrázků Skenování textu Strana 14

18 9.3. Vektorová grafika ( CorelDRAW) Popis prostředí Panel nabídek, posuvníky, ukotvitelné panely, panely nástrojů, palety barev, stavový řádek, pravítka, vodící linky, mřížka Zobrazení, skrytí a přesun panelů nástrojů a ukotvitelných panelů Vytvoření a uložení nového dokumentu (grafiky) Vytvoření nového dokumentu Uložení dokumentu do adresáře/složky na disk Vlastnosti dokumentu Otevření a zavření existujícího dokumentu Otevření a zavření existujícího dokumentu Přepínání mezi otevřenými dokumenty Ukončení aplikace Zobrazování objektů Změna zobrazení (jednoduchý drátěný model, drátěný model, normální, koncept, rozšířené) Nástroj Lupa a Ruka Správce zobrazení a Navigátor Tvorba a úprava jednoduchých grafických objektů Vytvoření a úprava křivek a úseček nástrojem Ruční režim Vytvoření a úprava obdélníku a čtverce nástrojem Obdélník Vytvoření a úprava elipsy a kruhu nástrojem Elipsa Vytvoření a úprava mnohoúhelníku nástrojem Mnohoúhelník Kopírování a klonování objektů Manipulace s objekty Posun objektu Změna velikosti objektu Rotace objektu Zkosení objektu Nástroj Volná transformace Výplně a obrysy objektů Barva výplně, přechodová výplň, textury, vzory Nastavení a odstranění obrysu Textové objekty Vytvoření, úprava a vlastnosti řetězcového textu Vytvoření, úprava a vlastnosti odstavcového textu Propojení rámů v odstavcovém textu Převod mezi řetězcovým a odstavcovým textem Vrstvy Struktura vrstev a dokumentu Speciální efekty Nástroj Interaktivní přechod Nástroj Interaktivní stín Přizpůsobení textu osnově Strana 15

19 Seskupení, kombinace, rozmístění a pořadí objektů Rozmísťování objektů Přichycení k objektu, vodícím linkám nebo mřížce Zarovnání objektů Pořadí objektů Seskupení a kombinace objektů Rastrová grafika Vložení rastrové grafiky do dokumentu Vstup a výstup Import a Export Nastavení stránky Tisk dokumentu 9.4. Rastrová grafika (Corel PHOTO-PAINT) Popis prostředí Panel nabídek, posuvníky, ukotvitelné panely, panely nástrojů, palety barev, stavový řádek, pravítka, vodící linky, mřížka Zobrazení, skrytí a přesun panelů nástrojů a ukotvitelných panelů Vytvoření a uložení nového dokumentu (grafiky) Vytvoření nového dokumentu Uložení dokumentu do adresáře/složky na disk Vlastnosti dokumentu Otevření a zavření existujícího dokumentu Otevření a zavření existujícího dokumentu Přepínání mezi otevřenými dokumenty Ukončení aplikace Zobrazování objektů Změna zobrazení pomocí nástroje Lupa a Posuv Změna velikosti a rozlišení obrázku Převzorkování obrázku Formát papíru obrazku Změna barevné hloubky obrázku Změna barevného režimu na stupně šedi Změna barevného režimu na 256 barev Změna barevného režimu na 16,7 mil. barev Oříznutí obrázku Otočení obrázků Otočení obrázku o 90 a Vlastní otočení obrazku Korekce jasu, kontrastu a intenzity obrázku Nastavení jasu, kontrastu a intenzity obrázku Gamma korekce Strana 16

20 Automatická korekce barevného vyvážení Jednoduchá retuš Nástroj klonovat Odstranění efektu červených očí pomoci nástroje na odstranění efektu červených očí Efekty Zvýšení ostrosti pomocí efektu Zaostřit Narovnání svislic pomocí efektu Perspektiva Výběr objektu Výběr pomocí nástroje Maska (obdélník, elipsa, ruční režim, kouzelná hůlka) Inverze masky výběru a zrušení výběru Vrstvy Struktura vrstev a dokumentu Změna pořadí objektů a krytí vrstvy Práce s textem Vložení a odstranění textu do obrázku Nastavení a změna vlastností textu Tisk 10. Digitální fotografie 4 hodiny Digitální a fotografická technika Popis a princip digitálního fotoaparátu Vysvětlení pojmů Mpx, optický a digitální ZOOM, paměťové médium Rozdíl mezi digitálním a klasickým fotoaparátem Výhody a nevýhody digitálního fotoaparátu Formáty souborů používané u digitálních fotoaparátů Formáty souborů používané digitálními fotoaparáty Komprese fotografií Základy fotografování Čas a clona Expozice Zaostřování Vyvážení bílé Přednastavené motivy Kompozice obrazu (ZOOM, zlatý řez, pozadí a popředí, osvětlení) Aretace kompozice Prohlížení fotografií v digitálním fotoaparátu Prohlížení fotografií Smazání fotografií Převod fotografií z digitálního fotoaparátu do počítače a mazání Připojení fotoaparátu k počítači Převod fotografií Strana 17

21 11. Závěrečný test 4 hodiny Ověření výstupních znalostí Strana 18

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation www.ecdl.com

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Informační technologie - Test

Informační technologie - Test KIN/ITT Informační technologie - Test STUDIJNÍ OPORA TOMÁŠ DOLANSKÝ verze 2013 Obsah 1 Základní informace... 2 2 Základní charakteristika... 2 2.1 Vyhodnocení a zápočet... 2 2.2 Opravný termín... 4 2.3

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Stručný obsah Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Část I: Začínáme 1. Přehled systému Microsoft Office 2007 35 2. Uživatelské rozhraní systému Office 2007 51 3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Více

E-learningové školení IT znalostí

E-learningové školení IT znalostí E-learningové školení IT znalostí Rádi bych Vás informovali, že od 1. 6. 2011 začíná e-learningové testování IT znalostí v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců JAMU, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0044, financovaného

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačová grafika Projekt

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA

MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 1. HARDWARE Co je to Hardware? Co je to PC? Co jsou přenosná multimediální zařízení? Popište hlavní části PC. Popište komunikační porty PC. Popište parametry

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více