balíku Microsoft Office Professional.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "balíku Microsoft Office Professional."

Transkript

1 Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace v počítačích. Práce s databází a s jejími objekty se z počátku může jevit pro Vás jako velmi obtížný úkol, avšak v běžné uživatelské praxi budete pouze zadávat vstup a nebo výstup do předem připravených formulářů nebo sestav. Pro pochopení a zvládnutí databází použijeme program Microsoft Access z kancelářského balíku Microsoft Office Professional. Příkladem databáze může být seznam osob s kontaktními údaji Funkce a využití databází Databáze můžeme chápat jako souhrn informací, které se vztahují k určité realitě. Je to seskupení většího počtu údajů, které mají určitou logickou vazbu a lze je nějakým způsobem zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat. Pro práci s databází poskytuje určité prostředky i program MS Excel. Snadno můžete vyhledávat jednotlivé záznamy v tabulce, řadit je podle určitých parametrů, zobrazovat pomocí formulářů atp. Databázové systémy jsou však programy, které zvládají takové uspořádání dat, na které možnosti MS Excel nestačí. Jednotlivé informace jsou uspořádány do více tabulek, mezi nimiž jsou definovány vazby (relace). Výhodou potom je, že při vyhledávání údajů se načtou a zobrazí pouze ta data, která potřebujete. To zajišťuje oproti prostému prohledávání obyčejné tabulky v MS Excel při větším objemu dat značné zrychlení práce. Avšak ani MS Access není vhodný pro zpracování velkých databází s rozsahem několika stovek tisíc záznamů s propojením desítek tabulek a proto se za tímto účelem používají SQL databáze Databázové objekty a jejich účel V každé databázi se nacházejí čtyři typy základních objektů, se kterými se v rámci návrhu pracuje samostatně: - Tabulky (základní stavební prvek všech databází, ukládají se do nich veškerá data) - Dotazy (jedná se vlastně o pohled na data v tabulce, která jsou zobrazena podle určitých kritérií) - Formuláře (slouží k pohodlnému zadávání, opravě a vkládání dat do tabulky) - Sestavy (používají se pro tištěný výstup dat v určité naformátované graficky zajímavé podobě) - 1 -

2 Databáze - MS Access Základní práce s programem Všechny databáze v MS Access se tedy skládají z objektů, které jsou uloženy společně v jednom datovém souboru s příponou.mdb. Ikona pro spuštění programu MS Access Databázový soubor Spuštění programu - program se spustí z nabídky Start, Všechny programy, Microsoft Access, tato možnost se využívá v případě, když chcete vytvořit databázový soubor nový, nebo když chcete otevřít již existující soubor z programu, pokud používáte MS Access častěji, je vhodné si vytvořit na pracovní ploše Windows zástupce - druhou možností spuštění programu je poklepání přímo na ikonu již existujícího databázového datového souboru Pracovní prostředí MS Access Panel nástrojů Databáze Podokno úloh Nový soubor Okno nově vytvořené databáze, kde se zobrazují objekty podle stisknutého tlačítka v oblasti Objekty Pracovní plocha programu MS Access, kde se při práci zobrazují veškerá okna Stavový řádek informuje o právě prováděných akcích Po spuštění programu MS Access je pracovní plocha jeho okna zcela prázdná, proto následujícím krokem je otevření již existující databáze, nebo vytvoření databáze nové. Po tomto kroku se na pracovní ploše programu zobrazí okno databáze, kde jsou umístěny veškeré nástroje pro vytvoření databázového systému. Na pracovní ploše programu se dále zobrazují okna objektů databáze, která se aktivují poklepáním na jejich název v okně databáze po klepnutí na tlačítko příslušného objektu

3 Databáze - MS Access Prostředí MS Access má shodné ovládací prvky jako ostatní programy kancelářského balíku MS Office. V horní části okna programu pod titulní lištou s názvem aplikace je panel nabídek, jehož obsah se mění podle právě vybraného objektu databáze. Po spuštění programu je standardně zobrazen panel nástrojů Databáze, kde jsou ikony nejčastěji používaných příkazů. Ostatní panely nástrojů se zobrazují až podle toho, co zrovna děláte a zaručují tak dostupnost příkazů, které právě potřebujete. Ve spodní části okna je umístěn stavový řádek. V pravé části okna se nachází Podokno úloh sloužící k pohodlnější manipulaci s programem. Použití nápovědy Okno nápovědy obsahuje tři karty a zobrazí se stiskem klávesy F1 nebo zadáním příkazu Nápověda, Nápověda pro Microsoft Access. Program umožňuje tři různé způsoby vyhledávání informací: - Obsah (v pravé části okna se po rozbalení vybere požadované téma) - Průvodce odpověďmi (umožňuje získat informaci na konkrétní otázku) - Rejstřík (vyhledání hesla nápovědy podle klíčových slov) Uzavření databáze - klepnutím na tlačítko Zavřít v titulní liště aplikace - příkazem Soubor, Zavřít (po zadání příkazu Soubor, Konec se zavře i okno programu) Vytvoření databáze Databázový systém v MS Access se vytváří postupně. Po vytvoření nové databáze se nejprve navrhne několik tabulek a mezi nimi souvislost prostřednictvím relací. Potom pomocí dotazů se vytváří různé výběry dat, se kterými chcete pracovat. Formuláře slouží ke grafickému zobrazení dat a vytvořením sestavy připravíme data pro tisk. Před návrhem jakékoliv databáze je dobré promyslet si její strukturu, protože vhodné navržení je zárukou jejího správného fungování a případného rozšiřování. Po otevření okna aplikace se nový databázový soubor vytvoří klepnutím v podokně úloh Nový soubor na volbu Prázdná databáze v sekci Nový. V zobrazeném dialogovém okně Nový databázový soubor zadáme ihned název a umístění vytvářené databáze a stiskneme tlačítko Vytvořit. Po té se zobrazí základní okno nové databáze. Z programu MS Access nelze již měnit název souboru nebo místo uložení databáze příkazem Soubor, Uložit jako..., je možné ji však přejmenovat nebo zkopírovat v libovolném správci souborů (Průzkumník, Total Commander apod). Popsaný způsob vytváření databází je vhodný pro jednoduché databáze (použijeme pro výukové účely), nebo pro případ, kdy potřebujeme mít databázi speciální a nenašli jste žádnou vhodnou šablonu. Jednodušší a efektivnější způsob pro návrh databází je jejich vytváření pomocí průvodce. Po zadání příkazu Obecné šablony... /Databáze v sekci Nový ze šablony v podokně úloh Nový soubor se zobrazí řada vzorových databází. Po výběru odpovídající vzorové databáze poklepáním spustíte průvodce, který za vás na základě jednoduchých zadávaných příkazů vytvoří celou databázi automaticky. Uložení databáze Databáze se ukládá průběžně po zavření konkrétního databázového objektu. Jednotlivé záznamy se ukládají automaticky při přechodu na další záznam

4 Databáze - MS Access 1.2 Tabulky Základním a nejdůležitějším objektem databáze, který obsahuje konkrétní data, je tabulka. Všechny ostatní objekty (dotazy, formuláře, sestavy) jsou na tabulkách přímo závislé. Okno tabulky, ve kterém jsou data zobrazena, se nazývá Zobrazení datového listu. Jeden řádek tabulky jako celek představuje záznam a sloupce tvoří pole tabulky. Řádek tvoří záznam Sloupec tvoří pole tabulky Tabulka v Zobrazení datového listu Vytváření tabulek Chcete-li vytvořit prázdnou tabulku za účelem zadávání vlastních dat, můžete postupovat několika způsoby. Nejprve je třeba otevřít databázi, ve které potřebujete pracovat a v levé části jejího okna v oblasti Objekty klepnout na tlačítko Tabulky. Kromě volby Vytvořit tabulku pomocí průvodce nebo Vytvořit tabulku vložením dat, lze použít volbu Vytvořit tabulku v návrhovém zobrazení, kde je možné navrhnout nejdříve strukturu tabulky, tzn. určit pole, definovat způsob jejich zobrazení a až po té zadávat do tabulky data (záznamy, věty). Při zvolení možnosti Vytvořit tabulku vložením dat tvorba tabulky probíhá v opačném pořadí. Strukturu tabulky v návrhovém zobrazení definujeme ve třech sloupcích, v tomto režimu neupravujeme a nevkládáme data, ale pouze navrhujeme jednotlivé sloupce tabulky a jejich parametry: - Název pole (může obsahovat až 64 znaků včetně mezer a musí být v rámci tabulky jedinečný) - Datový typ (určuje způsob uložení dat v databázi, zda se jedná o číslo, text nebo třeba hodnotu ano/ne, do každého pole lze uložit data pouze jednoho typu, pokud datový typ nenadefinujete, bude automaticky nastaven na text) - Popis (krátký popisek pole, který se zobrazuje na stavovém řádku při zadávání dat do tabulky a usnadňuje tak uživatelům orientaci v tabulce) Pro definici správných datových typů se vždy označí dané datové pole, vybere se jeho správný typ z rozbalovacího seznamu ve sloupci Datový typ a v dolní části na kartě Obecné se zvolený typ ještě upřesní nadefinuje podrobněji. Nastavitelné vlastnosti polí se mění podle typu a mezi nejdůležitější patří Velikost pole, Počet desetinných míst, Formát ad. Po dokončení návrhu tabulky zavřeme okno zavíracím tlačítkem, následně zadáme její název a schválíme. Po této operaci jste informováni, že se v tabulce nenachází primární klíč a zda ho má program automaticky vytvořit. Po schválení nebo zamítnutí jste vráceni zpět do okna databáze, kde se objeví ikona právě vytvořené tabulky

5 Databáze - MS Access Tabulka v návrhovém zobrazení V prvním sloupci zadáváte názvy polím Každé pole má určitý datový typ, pokud zvolíte číslo, nebude možné do pole psát text Popis je nepovinný a slouží jako určitá forma nápovědy, která se zobrazuje na stavovém řádku při zadávání dat Na kartě Obecné lze datový typ dále specifikovat, nastavuje se velikost pole, výchozí maska atp Definice indexů a klíčů Aby se urychlila práce s informacemi, nepoužívá MS Access jednu velkou tabulku, která by obsahovala zbytečně mnoho údajů, ale program umí pracovat s několika tabulkami, mezi kterými jsou definovány relace. Je proto nutné, aby jednotlivé záznamy v tabulkách obsahovaly pole, které zaručí jejich jednoznačnou identifikaci. Toto pole se nazývá Primární klíč a obvykle slouží jako nosný sloupec k propojení s ostatními tabulkami. Program nabízí jeho automatické vytvoření, přičemž jako primární klíč se nastaví pole typu automatické číslo, případně je toto pole (pokud neexistuje) přidáno a označeno jako ID. Mohou však existovat i tabulky bez primárního klíče. Symbol primárního klíče Primární klíč přiřadíte klepnutím na stejnojmennou položku v kontextové nabídce Primární klíč přiřazujete v návrhovém zobrazení tabulky - 5 -

6 Databáze - MS Access Primární klíč se přiřadí tak, že se klepne pravým tlačítkem myši na požadované pole v návrhovém zobrazení tabulky a z místní nabídky se vybere příkaz Primární klíč. Stejným způsobem se dá Primární klíč kdykoliv odebrat. Pro urychlení vyhledávání a řazení záznamů v tabulkách se používá indexování, což je jedna z nejdůležitějších databázových vlastností. Index se používá stejně tak, jako rejstřík v knize Práce s tabulkou Přesun na první záznam Vstupní pole Přechod na následující a poslední záznam Tlačítko pro přidání nového záznamu Nápověda pro zápis do pole Jméno Záznamy do tabulky se přidávají a upravují jejich vypsáním v režimu editace dat a to po otevření tabulky poklepáním na její název v okně databáze po klepnutí na tlačítko Tabulky v oblasti Objekty. Zobrazí se tabulka, která přesně odpovídá nadefinovanému návrhu. Přesouvat mezi jednotlivými buňkami v tabulce je možné pomocí myši i klávesnice, kdy principy práce s buňkami jsou v podstatě stejné jako v MS Excel. Editace tabulky se ukončí zavíracím tlačítkem a změny jsou bez vyzvání automaticky uloženy. Pro usnadnění pohybu ve větších tabulkách jsou v levém dolním rohu umístěna navigační tlačítka. Pokud se chcete přemístit na konkrétní záznam, klepnete na vstupní pole a zadáte požadované číslo. K vymazání záznamu z tabulky se použije po jeho označení myší příkaz Úpravy, Odstranit záznam nebo příkaz Odstranit záznam z kontextové nabídky vyvolané na šedém čtverečku zcela vlevo na řádku tabulky, který chcete vymazat. Úprava struktury tabulky Číselný datový typ Textový datový typ Typ zadávaného čísla Nadefinovaná vstupní maska tak, aby se číslo zobrazilo ve tvaru Velikost pole udává kolik znaků je možné do buňky zapsat Pro změnu vlastností daného pole je třeba tabulku otevřít v návrhovém zobrazení zadáním příkazu Zobrazit, Návrhové zobrazení a na kartě Obecné provést požadované změny (např. zmenšit nebo zvětšit velikost pole atp.)

7 Databáze - MS Access Nové pole přidáme do tabulky i v zobrazení datového listu po označení sloupce, který se má odsunout a zadáme příkaz Vložit, Sloupec nebo příkaz Vložit sloupec z místní nabídky. Strukturu tabulky je možné snadno měnit i tažením myši. Označí se pole, které chcete přesunout a to se potom tažením přemístí do nové polohy. Pole se přejmenuje poklepáním na jeho záhlaví, příkazem z místní nabídky a nebo po otevření tabulky v návrhovém zobrazení. Pro úpravu pole tak, aby umožňovalo vkládat výrazy z rozbalovacího seznamu, se přepněte do návrhového zobrazení a označte požadované pole. V nabídce datového typu vyberte volbu Průvodce vyhledáváním. V zobrazeném dialogovém okně zvolte Hodnoty zadá uživatel, po stisknutí tlačítka další doplňte slova, která chcete mít v rozbalovacím menu a Průvodce vyhledáváním můžete dokončit. Po přepnutí do tabulkového zobrazení je již možné vkládat daná slova z rozbalovacího seznamu Relace mezi tabulkami Okno Relace slouží pro sestavování relací Vytvořená relace mezi tabulkami Již zobrazená tabulka Kontakty Označením tabulky a následným klepnutím na tlačítko Přidat umístíte tabulku na plochu okna Relace Abychom mohli pracovat s několika tabulkami najednou, vytváří se relace. Jsou to vazby, které tabulky mezi sebou logicky propojují, aby mohly spolu vzájemně komunikovat. Tyto vazby nastavujeme jednotně pro celou databázi a vzniká tak databáze relační. Typy relací Rozlišujeme několik typů souvislostí mezi tabulkami: nejsou v relaci, relace jedna k jedné (1:1), relace jedna k více (1:N) a tabulky jsou v relaci více k více (N:M). Nejobvyklejším typem relace je 1:N, kdy záznam v jedné tabulce odpovídá více záznamům v tabulce druhé, ale zároveň záznamu v druhé tabulce odpovídá maximálně jeden záznam v tabulce první. Vazba typu 1:1 bývá spíše ojedinělá a vzniká v případě, že chcete data o jedné skutečnosti rozdělit do dvou tabulek, takže záznam v jedné tabulce odpovídá záznamu v tabulce druhé a naopak. V relaci typu N:M odpovídá jeden záznam v první tabulce více záznamům v tabulce druhé a naopak jednomu záznamu z druhé tabulky odpovídá více záznamů v tabulce první, což lze prakticky realizovat pouze za pomoci tabulky třetí nazývané spojovací

8 Databáze - MS Access Relace typu 1:1 Relace typu N:M vytvořená spojovací tabulkou Nejčastější typ relace 1:N Nastavení a odstranění relace Relaci je možné vytvořit pouze u sloupců s naprosto stejným datovým typem. Nelze propojit například sloupec textový a číselný. Před vytvářením relací nastavte u tabulek primární klíče. Relace pak definujeme v okně Relace po zadání příkazu Nástroje, Relace nebo po klepnutí na ikonu Relace v panelu nástrojů Databáze. Tabulky, pro které chcete relace vytvářet, vyberte poklepáním v okně Zobrazit Tabulku a následně okno zavřete. Tabulky jsou zobrazeny ve schematické podobě, kdy tažením za okraje můžeme měnit jejich velikost, tažením za titulek jejich umístění. Pro vytvoření vazby mezi tabulkami uchopte levým tlačítkem myši název sloupce první tabulky, který bude prostřednictvím relace svázán s tabulkou druhou, a přetáhněte se stále stisknutím levým tlačítkem myši na příslušný sloupec druhé tabulky, kde tlačítko uvolníte. Zobrazí se okno Upravit relace, ve kterém vytvářenou vazbu můžeme dále specifikovat. Pokud zaškrtnete volbu Zajistit referenční integritu, nastavíte tím určitá pravidla pro přidávání a úpravu nových záznamů. Po klepnutí na tlačítko Vytvořit je relace nastavena. Čára z jednotlivých sloupců mezi tabulkami v okně Relace informuje o vytvořené vazbě. Po stisknutí vytvoří relaci dle nastavených parametrů Sloupce, které budou v rámci relace propojeny Po zatržení zamezíte např. odstranění souvisejících dat Umožňuje vybrat jeden ze tří typů relace Typ relace, který vyplývá z navržených tabulek Nastavené relace můžete po jejich označení odstranit klávesou Delete, nebo příkazem Odstranit z kontextové nabídky vyvolané na požadované vazbě

9 Databáze - MS Access 1.3 Zadávání, úprava a prohlížení dat K zadávání, úpravě a nebo prohlížení dat v databázi se používá především formulář. Tvoří grafické rozhraní mezi tabulkou a uživatelem. Požadované operace s daty je možné provádět i přímo v tabulce, ale určitě lepší, pohodlnější a méně náročné je vyplňovat nebo opravovat určitý záznam na formuláři, než kolonku mezi kolonkami v tabulce. Na formulář se obvykle umísťuje jeden záznam a proto se nemusíte obávat, zda zapisujete údaje do správného sloupce nebo řádku v tabulce. Data zobrazená v klasické tabulce bez jakékoliv možnosti grafické úpravy Jednoduchý formulář pro pohodlné prohlížení nebo zadávání dat do tabulky Návrh a tvorba formuláře Nejjednodušší a nejrychlejší cestou ke zhotovení nového formuláře je tvorba formuláře automatického. V okně databáze označte tabulku, pro kterou chcete formulář vytvořit. Na panelu nástrojů Databáze rozbalte tlačítko Nový objekt a vyberte možnost Automatický formulář. Vytvoří se standardní formulář obsahující všechna pole z vybrané tabulky. Pokud je zvolená tabulka v relaci s jinou, objeví se na formuláři i pole a záznamy z těchto zdrojů. Pro pozdější použití se formulář uloží klepnutím na zavírací tlačítko s následujícím zadáním jeho názvu. Grafickou podobu formuláře lze navrhnout přesně podle vašich představ, ale přesto se v praxi setkáváte nejčastěji s formulářem sloupcovým nebo tabelárním. Druh automatického formuláře si vyberete zadáním požadované volby v dialogovém okně Nový formulář, které se zobrazí po klepnutí na tlačítko Nový. na panelu nástrojů v okně databáze po klepnutí na tlačítko Formuláře oblasti Objekty. Průvodce formulářem Dokonalejší formulář (např. pro výběr dat i z více tabulek) vznikne pomocí několika kroků po vybrání volby Vytvořit formulář pomocí průvodce v okně databáze po klepnutí na tlačítko Formuláře v oblasti Objekty. V úvodním okně Průvodce formulářem v části Tabulky či dotazy zvolte zdrojovou tabulku nebo dotaz a dále v části Dostupná pole vyberte sloupce, které mají být ve formuláři zobrazeny. Po klepnutí na tlačítko Další se v následujícím okně vybere rozvržení formuláře. Pokud chcete ve formuláři zobrazit pouze jeden záznam, zvolte položku Sloupce. Ve třetím okně se ovlivňuje výsledná grafická podoba formuláře, vybírá se styl, který chcete pro daný formulář použít. V posledním okně zadejte název formuláře a klepněte na tlačítko Dokončit

10 Databáze - MS Access Prohlížení dat pomocí formuláře V okně databáze po klepnutí na tlačítko Formuláře v oblasti Objekty můžeme otevřít existující formulář poklepáním na jeho název. MS Access rozlišuje několik druhů zobrazení formuláře, mezi nimiž se lze přepínat pomocí ikony Zobrazit z panelu nástrojů Databáze a požadované volby: Formulářové zobrazení, Návrhové zobrazení, Zobrazení datového listu. Druh zobrazení formuláře volíte ikonou Zobrazit Formulář otevřete klepnutím na jeho název Aktuální záznam lze smazat vyvoláním kontextové nabídky na této liště Navigační tlačítka pro přechod mezi záznamy fungují stejně jako u tabulky Pro přidávání, úpravu nebo prohlížení záznamů v tabulce pomocí formuláře využijeme jeho navigační lištu umístěnou ve spodní části okna. Nový záznam přidáte vypsáním údajů do jednotlivých polí a úpravu provedete zadáním nových údajů po klepnutí na požadované pole. Přejdete-li do jiného záznamu, předchozí úpravy jsou automaticky uloženy Editace formuláře Vytvořený formulář se může případně dále upravovat v návrhovém zobrazení. V tomto zobrazení lze formulář i vytvořit, ale pro neúměrnou pracnost a časovou náročnost této operace se doporučuje využívat průvodce. Chcete-li umístit na formulář obrázek, zadejte příkaz Vložit, Obrázek... a v zobrazeném dialogovém okně vyhledáte požadovaný obrázek, který klepnutím na tlačítko OK vložíte. Každý prvek v návrhovém zobrazení se chová jako samostatný objekt a lze ho individuálně upravovat Seznam polí zobrazíte stisknutím stejnojmenného tlačítka Pomocí panelu nástrojů Formát měníte typ, velikost a barvu Ze seznamu polí lze tažením přidávat jednotlivá pole do formuláře Jakýkoliv prvek můžete přemístit na jinou pozici, zvětšit, zmenšit apod. Formulář odstraníte po jeho označení v okně databáze klávesou Delete

11 Databáze - MS Access 1.4 Získávání informací z databáze Nejčastější činností v praxi bude vyhledávání určitého záznamu v databázi. Pro nalezení konkrétního záznamu v tabulce nebo formuláři stačí po jejich otevření použít příkaz Úpravy, Najít. Vyplníme požadované volby a stisknutím tlačítka Najít další se hledaná položka označí. MS Access umožňuje i několik dalších způsobů vyhledávání dat a získávání informací: - třídění záznamů (podle vybraného pole se data v tabulce seřadí vzestupně nebo sestupně) - filtry (jde o nejrychlejší výběr dat, kdy se zobrazují jen záznamy, které splňují určitou podmínku) - dotazy (kombinace filtru a třídění, kdy se data vybírají i z více propojených tabulek) Třídění záznamů Pokud potřebujete rychle seřadit záznamy v tabulce podle určitého pole, vyvolejte v tomto poli místní nabídku a zvolte příkaz Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně. Jinou možností pro seřazení záznamů v tabulce je označit sloupec a na panelu nástrojů stisknout požadované tlačítko Filtrování dat Filtrováním dat rozumíme způsob jejich zobrazení v tabulce nebo formuláři podle zadaných kritérií. Pro nejjednodušší filtrování podle jedné podmínky označte záznam, ve kterém je tato podmínka splněna a použijte filtr zadáním příkazu Záznamy, Filtr, Filtrovat podle výběru. Budou zobrazeny pouze záznamy vyhovující zadané podmínce. Pokud se před aplikací dalšího filtru předchozí neodstraní, dojde ke kumulaci filtrů. Filtr se zruší zadáním příkazu Záznamy, Zrušit filtr či řazení dat. Složitější filtrování se provádí pomocí filtračního formuláře po zadání příkazu Záznamy, Filtr, Filtrovat podle formuláře. Po vyplnění formuláře se filtr aktivuje ikonou Použít filtr Dotazy Dalším způsoben, jak zobrazit požadovaná data z databáze, je použití dotazů. Na rozdíl od filtrů, které se ukládají ve svém posledním nastavení spolu s tabulkou jako její vlastnost, jsou dotazy samostatným objektem databáze. Definují se v nich pole, která se mají zobrazovat, v jakém pořadí a jaké podmínky musí být přitom splněny. Dotaz je možné vytvořit z jakýchkoliv existujících tabulek nebo jiných dotazů, přičemž se jednotlivé názvy dotazů musí vzájemně lišit od názvů tabulek. MS Access nabízí několik typů dotazů. Všechny pracují v podstatě na stejném principu, liší se však hlavně způsobem výstupu dat. Nejběžnějším typem je dotaz výběrový, který načítá data na základě určených kritérií z jedné nebo i více tabulek a výsledek zobrazuje v tabulce nové. Jednoduchý výběrový dotaz Dotaz můžete vytvořit přímo v návrhovém zobrazení a nebo pomocí průvodce, kterého můžete rychle spustit poklepáním na volbu Vytvořit dotaz pomocí průvodce v okně databáze po klepnutí na tlačítko Dotazy v oblasti Objekty. Tento průvodce slouží k vytvoření jednoduchého výběrového dotazu, který vyhledává data z určených polí. Výsledek dotazu obsahuje všechny záznamy databáze, které jste v průvodci určili. Pokud chcete zobrazit jen některá data pomocí výběrových kritérií, musí se zadávat v návrhovém zobrazení dotazu

12 Databáze - MS Access Chcete-li použít jiného průvodce nebo návrhové zobrazení, zvolte požadovanou volbu v dialogovém okně Nový dotaz po klepnutí na tlačítko Nový. v okně databáze. Za účelem vytvoření dotazu s určitými podmínkami v návrhovém zobrazení můžete též poklepat na možnost Vytvořit dotaz v návrhovém zobrazení v okně databáze po klepnutí na tlačítko Dotazy v oblasti Objekty. Návrhové zobrazení V horní části okna jsou tabulky, se kterými se dotaz definuje Část okna, ve které se dotaz definuje a určují se položky z jednotlivých tabulek Pomocí okna Zobrazit tabulku přesunete do horní části okna pro definici dotazu tabulky, ze kterých budete dotaz definovat V návrhovém zobrazení po určení tabulky, ze které se má dotaz vytvořit, po zadání polí a jejich řazení, po stanovení kritérií se vytvořený dotaz uloží, přičemž se jeho název musí lišit od názvů tabulek. Dotaz spustíte poklepáním na jeho název v okně databáze. Editace dotazu Editací dotazu budeme rozumět úpravy jako je přidání nebo odstranění kritérií, dále přidání, odstranění, přesunutí, skrytí či zobrazení polí. Všechny uvedené operace se realizují v návrhovém zobrazení dotazu. Jeden sloupec v této části odpovídá jednomu sloupci ve výsledném dotazu Aby sloupec nebyl viditelný, stačí odznačit zatržítko Nové pole přidáte např. přetažením pole z tabulky v horní části okna Na tomto řádku se definují kritéria dotazu Definice kritéria dotazu probíhá na řádku Kritéria. Mohou se používat běžná matematická znaménka < > = + - / *, nebo vestavěné a podstatně složitější funkce programu

13 Databáze - MS Access 1.5 Sestavy a tisk objektů Sestava je samostatným objektem databáze, která slouží k prezentaci vybraných údajů v tištěné podobě. Dokáže jednotlivé záznamy z tabulek nebo dotazů uspořádat do přehledně zpracovaných a vizuálně zajímavých grafických výstupů Vytváření sestav Sestavu v programu MS Access lze vytvořit třemi způsoby. Nejjednodušší variantou je použití automatické sestavy vybráním stejnojmenného názvu z nabídky Vložit nebo z nabídky tlačítka Nový objekt na panelu nástrojů okna programu. Před tímto krokem je nutné tabulku nebo dotaz v okně databáze označit. Získáte jednoduchou sestavu připravenou k vytištění, která zrovna moc esteticky dobrým dojmem nepůsobí. Tlačítko Nový objekt Označení tabulky, ze které budete sestavu vytvářet Dokonalejší automatická sestava vznikne vybráním volby Automatická sestava: sloupcová nebo Automatická sestava: tabelární po klepnutí na tlačítko Sestavy v oblasti Objekty a následném klepnutí na tlačítko Nový. na panelu nástrojů okna databáze. Pro vytvoření vlastního návrhu sestavy poklepejte na příkaz Vytvořit sestavu pomocí průvodce v okně databáze po klepnutí na tlačítko Sestavy v oblasti Objekty. Spustí se průvodce sestavou, který má několik kroků, ale přesto je tento proces výrazně rychlejší, než tvorba sestavy v návrhovém zobrazení po zadání příkazu Vytvořit sestavu v návrhovém zobrazení: - v rozvíracím seznamu Tabulky či dotazy vyberte zdroj dat a v části Dostupná pole zvolte poklepáním ta pole, která chcete mít v sestavě obsažena - ve druhém okně průvodce se volí úroveň seskupení, což je zpravidla opakující se údaj v poli databáze, který bude sloužit jako skupina a podle kterého se data na sestavě seřadí, obecně se doporučuje nastavovat maximálně dvě úrovně, aby byla sestava dostatečně přehledná - ve třetím okně se rozhoduje o tom, podle které položky a jak se budou údaje řadit - v následujícím kroku určujete rozvržení a orientaci sestavy, vzhled tohoto okna a možnosti rozvržení sestav ovlivňuje předchozí nastavení úrovně seskupení - v předposledním okně se vybere styl (grafická úprava sestavy), v posledním pak její název a stisknutím tlačítka Dokončit sestavu vytvoříte - výsledná sestava se objeví v náhledu a zobrazený panel nástrojů Náhled v okně programu umožňuje specifikovat některé další parametry náhledu

14 Databáze - MS Access Po zadání příkazu Soubor, Tisk vygenerovanou sestavu na základě vybraného stylu a rozvržení vytisknete. Klepnutím na ikonu Propojení aplikací Office data přemístíte do dokumentu MS Word Pomocí panelu nástrojů Náhled sestavu vytisknete, upravíte náhled apod. Vytvořená sestava, kde je vidět seskupení podle bydliště Přesně tak, jak vypadá sestava v náhledu bude i vytištěna Úpravy sestav Pokud sestavy nevypadají podle vašich představ, můžete je upravovat v návrhovém zobrazení stejným způsobem jako formulář. Do návrhového zobrazení se přepnete klepnutím na tlačítko Návrh v okně databáze po označení sestavy, kterou chcete upravovat. Struktura sestavy je o něco členitější než v klasickém dokumentu MS Word a je rozdělena do několika částí. Jsou to hlavně jednotlivá záhlaví, tělo a zápatí. Pomocí panelu nástrojů Formát lze editovat textová pole Ikona Seznam polí Panel nástrojů Návrh sestavy Seznam polí, která jdou tažením na sestavu přidávat Návrhové zobrazení sestavy Jednotlivá pole lze po označení upravovat, přesouvat i odstraňovat Jednotlivá pole v sestavě je možné přesouvat, zvětšovat, zmenšovat nebo i odstraňovat (po označení klávesou Delete). Nová pole do sestavy přidáte ze seznamu, který se zobrazí po klepnutí na ikonu Seznam polí v panelu nástrojů Návrh sestavy v okně programu. Pomocí panelu nástrojů Formát v okně programu lze graficky upravit jakékoliv pole, je možné měnit např. velikost, typ a barvu písma nebo i pozadí sestavy

15 Databáze - MS Access Tisk objektů Většina objektů v databázi se dá vytisknout. Tabulky a dotazy v podobě tabulek, formuláře a sestavy v jejich grafickém provedení. Před tiskem je vhodné zobrazit si náhled tištěného objektu, ze kterého můžete změnit orientaci stránky na výšku nebo na šířku, případně upravit její velikost a to klepnutím na ikonu Vzhled stránky na panelu nástrojů Náhled a následným zatržením nebo vyplněním požadovaných voleb. Panel nástrojů Náhled Po klepnutí na ikonu Vzhled stránky se zobrazí dialogové okno, ve kterém upravíte parametry stránky Náhled na tabulku Kontakty před tiskem Pokud budete požadovat tisk pouze některých záznamů z tabulky, proveďte výběr pomocí dotazu a ten vytiskněte. Další možností je označit souvislý rozsah tištěných dat v zobrazení datového listu tabulky nebo dotazu pomocí klávesy Shift a pak v dialogovém okně Tisk po zadaní příkazu Soubor, Tisk zatrhnout v oblasti Rozsah tisku volbu Vybrané záznamy. Omezení rozsahu tisku formulářů a sestav se určuje v dialogovém okně Tisk zatržením a vyplněním volby Stránky od: tak, jak jsou stránky viditelné v náhledu. Pro tisk do souboru zatrhnete stejnojmennou volbu v dialogovém okně Tisk a zadáte název výstupního souboru, který se zpravidla umístí do složky Dokumenty. Zatržením této volby upravíte orientaci stránky na šířku Na kartě Okraje změníte velikost stránky Nastavení parametrů tisku Zde volíte rozsah tištěných stránek Volba pro tisk dat do souboru V programu MS Access je možné nastavovat i další funkce jako např. uzamčení databáze pomocí hesla, nastavení přístupových práv k jednotlivým částem databáze, vytvoření vlastního menu a celá řada dalších úprav a nastavení

16 Grafika a Microsoft PowerPoint 2.1 Počítačová grafika 2. Úvod do PC grafiky K dynamickému rozvoji počítačové grafiky přispěl zejména rozvoj technického vybavení počítačů, ale i rozvoj speciálního software. Původní určení počítačů bylo výhradně k provádění výpočtů, tj. ke zpracování číselných dat, později pak přišlo zpracování textu. Dnešní počítače s výkonnými procesory a dostatečnou velikostí operační paměti umožňují každému uživateli za pomoci odpovídajícího softwaru vytvářet solidně zpracované grafické dokumenty. V širším pojetí budeme počítačovou grafiku chápat jako práci s libovolnými grafickými prvky v různých programech (čary, grafy, rámečky, schémata nebo tabulky v textu). Pro tento případ nepotřebujete kupovat žádný speciální software, ale stačí použít lepší textový editor např. MS Word. Tento program umožňuje začleňovat do textu i obrázky, které bývají uloženy v samostatných souborech. V užším pojetí chápeme počítačovou grafiku jako speciální technologii zpracování dat, která využívá teorii zobrazení prostoru do roviny s možností stínování, otáčení a ostatních transformací. Existují dva základní druhy počítačové grafiky rastrová (bitmapová) a vektorová. Rastrová grafika Rastrový obrázek se skládá z určitého počtu bodů (pixelů). Tento počet je dán při jeho pořízení. Jestliže takový obrázek zmenšíme, je nutné nějaké body vypustit (body se nemohou zmenšovat), tím dojde ke ztrátě detailů a někdy i ke zkreslení barev. Jestliže rastrový obrázek zvětšujeme, opět nedochází ke změně velikosti jednotlivých bodů, ale začnou se od sebe vzdalovat. Aby obrázek nebyl zrnitý, musí program chybějící body dopočítat (většinou vezme dva sousední body a mezi ně dá průměrný odstín z těchto dvou bodů). Tedy i zde dochází ke snížení kvality obrázku. Vektorová grafika Vektorový obrázek naopak můžeme zmenšovat, zvětšovat a jeho kvalita se nemění. Je to dáno tím, že se neskládá z jednotlivých bodů, ale z velkého množství objektů, které jsou určeny matematickým popisem (rovnicemi, vzorci). Program lehce dosadí do vzorců jiná čísla přepočítá objekt tak, aby se zachoval jeho tvar. Např. pokud je u obdélníku určen poměr stran, je tím jeho tvar přesně určen, ať je malý či velký. Vektorový způsob práce je zcela nutný tam, kde potřebujeme měnit velikost obrázku v širokém rozmezí. Proto jsou dnes např. všechna písma v počítači uložena vektorovým způsobem. 2.2 Typy souborů a jejich velikost Nejpoužívanějším rastrovým typem souborů je bitmapový soubor.bmp. Protože je třeba zachytit každý bod rastrového obrázku, jsou velikosti těchto souborů obrovské. Za účelem zmenšení jejich velikostí se používá komprese, kterou dělíme na ztrátovou a bezztrátovou. Bezztrátovou kompresi používáme u obrázků, které mají jemnou, ale přesnou grafiku (texty, tlačítka, snímky obrazovek atd.). Soubor lze bez ztráty kvality obnovit na původní. Typickým představitelem je formát.gif. Ztrátová komprese je sice vysoce účinná, ale obrázek po ní není nikdy přesně identický a nelze ho obnovit bez ztráty kvality na původní velikost. Je vhodná pro fotografie a obrázky bez ostrých obrysů. Typickým představitelem pro ztrátovou kompresi je formát.jpg

17 Grafika a Microsoft PowerPoint 2.3 Grafické a prezentační programy Vektorová grafika Výhodou vektorové grafiky je přesnost a jednoznačnost objektu. Této výhody se využívá v řadě programů pro návrhy a simulace v elektronice, ve strojírenství (Autocad), ve stavebnictví atd. Pro kreslení a úpravu obrázků ve vektorové grafice je nejpopulárnějším programem Corel Draw. Nejznámějším a nejpoužívanějším panelem nástrojů pro vektorovou grafiku je potom panel nástrojů Kreslení v programech MS Office. Rastrová grafika Programy vytvořené pro rastrovou grafiku umí dobře pracovat např. s fotografiemi. Dokážou je prohlížet, upravovat, převádět na jiný typ, ukládat nebo tisknout. Nejjednodušším programem pro pořízení nebo úpravu rastrového obrázku je program Malování. Program s větším množstvím nástrojů a možností je např. Adobe Photoshop a další. Prezentační programy Další skupinu pro práci s grafikou tvoří programy prezentační. Mají za úkol prezentovat myšlenku, firmu, výrobek nebo službu. Pro klasickou prezentaci např. v programu MS PowerPoint budete využívat jak vektorovou (nápisy, jednoduché obrázky, grafy), tak i rastrovou (fotografie) grafiku. Pro prezentaci na Internetu se používá komprimovaná rastrová grafika, nejčastěji ve formátu.jpg pro fotografie a obrázky bez ostrých obrysů,.gif pro texty, tlačítka a snímky obrazovek. 2.4 Barvy v počítači Barvy se v počítači popisují pomocí matematických systémů. V takovém systému je barva definována určitým uspořádáním tří hodnot. Odvozené barvy se pak tvoří mícháním třech základních barev. Model RGB Ve fyzice jsme se učili, že bílé světlo se skládá z několika základních barev, z barvy červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue). Podle počátečních písmen anglických názvů barev se tomu říká model RGB. Bílé světlo vzniká jejich smícháním. Pokud nebudou zastoupeny všechny složky rovnoměrně, nebude výsledkem bílá barva, ale nějaká jiná, určená podílem jednotlivých složek. Model CMYK Tiskárna nemá žádné paprsky, ale inkoust nebo toner. Nemůže míchat barvy modelem RGB, ale podobně jako sčítáním paprsků, lze docílit libovolné barvy odečítáním barevných náplní. Tyto náplně nemají barvy RGB, ale barvy k nim doplňkové. Jsou to barvy azurová (Cyan), purpurová (Magenta) a žlutá (Yellow). Jejich smícháním vznikne barva černá, pokud není zastoupená žádná z nich, dostaneme bílou

18 Grafika a Microsoft PowerPoint Protože by bylo nehospodárné vytvářet černé znaky mícháním tří poměrně drahých barevných náplní, přidává se do tiskáren ještě náplň čtvrtá, která obsahuje černý inkoust (black) a proto se tomuto modelu míchání barev říká model CMYK. 2.5 Grafické vstupy a výstupy počítače Grafika se na počítači objeví buď jako výstup programu nebo přenosem přes vstupní periferní zařízení, mezi které řadíme např. skener, fotoaparát, kamerku pro web a přenosová média. Pomocí počítačové sítě nebo přenosových médií můžeme do PC přenést rastrovou i vektorovou grafiku všech formátů. Mezi nejčastější výstupy patří monitor, tiskárna, síť a CD nebo DVD disk. Skenery a fotoaparáty, kamery Skenování a fotografování je proces, při kterém se pomocí technického zařízení digitalizuje předloha. Digitalizací rozumíme převod grafické (analogové) informace z předlohy do digitální tj. číselné (0,1) podoby, vhodné pro další zpracování na PC. Vzniká tak grafika o určitém rozlišení, je to vlastně počet bodů na výšku násobeno počtem bodů na šířku. Obrázek se potom za pomocí softwaru ukládá ve formátu.bmp, nebo přímo.jpg,.gif. Kamery na rozdíl od skenerů nasnímají sekvenci obrázků, která se zpravidla ukládá ve formátu.avi nebo.mpeq. 2.6 Práce s vektorovou a rastrovou grafikou Panel kreslení v programech MS Office Panel nástrojů Kreslení v programech MS Office zobrazíte po zadání příkazu Zobrazit, Panely nástrojů, Kreslení a nebo ikonou Zobrazit panel Kreslení na panelu nástrojů Standardní (pátá ikona zprava v MS Word, třetí zprava v MS Excel). Panel je rozdělen na tři části. Pomocí první části panelu můžete objekt otočit nebo překlopit, uchytit k mřížce, přenést za text nebo za další objekt apod. Druhá část slouží pro vkládání různých objektů. Pokud aktivujete klepnutím vložený objekt v libovolném dokumentu, můžete jej pomocí ikon třetí části panelu upravovat. Vkládání obrázků a fotek do různých dokumentů Fotografie a obrázky vkládáme do dokumentu prostřednictvím schránky. Při jejich vkládání má důležitou roli pozice obrázku a pořadí objektu. K úpravě vloženého obrázku slouží panel nástrojů Obrázek, který aktivujete z kontextové nabídky příkazem Zobrazit panel nástrojů Obrázek

19 Grafika a Microsoft PowerPoint 3. Prezentace 3.1 Seznámení s prezentací a prezentačním programem Mezi další oblasti počítačové gramotnosti patří i schopnost využívat prezentační nástroje osobního počítače, kdy jde vlastně o multimediální formu předávání informace. Nejčastěji používaný program pro tvorbu prezentací je Microsoft PowerPoint z kancelářského balíku MS Office Funkce a využití prezentací Prezentací v tomto pojetí budeme rozumět sled graficky a esteticky ztvárněných snímků, které mohou být doplněny o různé animace, triky a multimediální prvky. Úkolem prezentace je představení konkrétní firmy, produktu nebo služby. Velmi často se prezentace používá jako doprovodný prvek k přednáškám, kdy je nastavena tak, aby se kliknutím myši spustil její další krok Spuštění programu a jeho pracovní prostředí - program se spustí z nabídky Start, Všechny programy, Microsoft PowerPoint - po otevření okna aplikace se volí buď spuštění už existující prezentace nebo příprava prezentace nové Panely nástrojů Standardní a Formát Měřítko zobrazení Ikony jednotlivých snímků prezentace (zatím jeden) Snímek se tvoří v tomto okně Podokna úloh slouží k nastavení té skupiny nástrojů, kterou budute právě potřebovat Různé druhy zobrazení prezentace Poznámky ke snímkům Klasický panel nástrojů Kreslení Pracovní plocha programu je rozdělena do tří oblastí: podokno Snímky (případně Osnova), podokno Snímek a podokno Poznámky ke snímkům. Vlastní prezentace je tvořena na snímku uprostřed plochy. Snímek v programu MS PowerPoint není stejný jako dokument ve MS Word, není zde totiž žádná oblast pro psaní textu, ale text je možné psát prostřednictvím textového pole

20 Grafika a Microsoft PowerPoint Úprava základních nastavení Při práci s programem MS PowerPoint je dobré pracovat s vhodně zvoleným měřítkem, jehož nastavení je však odlišné od ostatních programů sady MS Office. Ikona Měřítko zobrazení se nachází v panelu nástrojů Standardní. Měřítko zobrazení se v pracovní ploše programu nastavuje pro každé okno zvlášť a v okně Snímku je možné navíc použít i volbu Do okna, která automaticky přizpůsobí jeho velikost tak, aby se co nejlépe využila pracovní plocha. Pro výběr nebo skrytí panelů nástrojů se standardně používá příkaz Zobrazit, Panely nástrojů. Další nastavení programu, jako je například automatické ukládání, jméno uživatele, umístění souborů atd. se nastavuje po zadání příkazu Nástroje, Možnosti... v dialogovém okně Možnosti. 3.2 Základy tvorby prezentace Vytvoření a uložení prezentace Po spuštění programu MS PowerPoint poskytuje podokno úloh Nová prezentace několik způsobů, jak začít vytvářet prezentaci: - Prázdná prezentace začíná snímky, u kterých je použito minimum návrhů a žádné barvy. Při výběru této možnosti se otevře podokno úloh Rozložení snímku, ze kterého se vybírá podle uspořádání prvků na snímku požadované rozložení - Nová z existující prezentace je založena na dříve napsané a navržené prezentaci. Tímto příkazem se vytvoří kopie existující prezentace, takže je možné provést požadované změny návrhu i obsahu a vytvořit tak prezentaci úplně novou - Nová ze šablony je založena na šabloně aplikace MS PowerPoint, která již obsahuje koncepci návrhu, písma a barevné schéma (kromě šablon, které jsou součástí programu, lze použít i šablony vlastní) Prezentaci uložíte jedním z následujících způsobů: - buď klepnete v nabídce Soubor na příkaz Uložit, při prvním uložení se zadává název a umístění souboru, použije se Typ souboru Prezentace (*.ppt) - nebo se volí příkaz Soubor, Uložit jako... pro uložení kopie souboru (zadá se nový název, případně i jiné umístění), touto akcí se původní soubor automaticky beze změn uzavře a zůstane otevřen pouze soubor s novým názvem nebo umístěním Práce v různých zobrazení V aplikaci Microsoft PowerPoint existují tři hlavní zobrazení (Normální zobrazení, Řazení snímků a Prezentace), která přepínáte z nabídky Zobrazit nebo pomocí ikon vlevo dole nad panelem nástrojů Kreslení. Uvedená zobrazení se liší tím, jaký prostor je věnován pracovním oblastem prezentace. Normální zobrazení se používá pro většinu běžných úprav snímků a jejich objektů. Pracujete s jedním snímkem a můžete se plně soustředit na jeho zpracování. V zobrazení Řazení snímků jsou vidět miniatury snímků, které se používají ke hromadné editaci, změně pořadí apod. V tomto zobrazení vidíte, jak jednotlivé snímky na sebe navazují. Pokud poklepete na některou miniaturu snímku, objeví se daný snímek v normálním zobrazení

21 Grafika a Microsoft PowerPoint Normální zobrazení Zobrazit řazení snímků V zobrazení Prezentace si můžete prezentaci prohlédnout na celé ploše monitoru ve skutečné podobě včetně časování, efektů apod. Příkaz Zobrazit, Prezentace spouští prezentaci od prvního snímku, ikona Prezentace vlevo dole od snímku aktuálního. K prezentaci je možno připojit i poznámky, které vám pomohou orientovat se v doprovodném výkladu. Můžete je zadávat v normálním zobrazení, nebo po zadání příkazu Zobrazit, Poznámky, kdy je polovina okna vyhrazena právě poznámkám. Zobrazit, Poznámky Prezentace z aktuálního snímku Prostor pro psaní poznámek Práce se snímky Prezentace se skládá ze snímků. Jednotlivé snímky jsou po grafické a obsahové stránce nezávislé. Při otevření nové prezentace je automaticky vytvořen jeden snímek. Chcete-li vložit další, tak na panelu nástrojů Formát klepněte na tlačítko Nový snímek nebo zadejte příkaz Vložit, Nový snímek a dále v podokně úloh Rozložení snímku vyberte klepnutím jeho požadované rozložení. Jestliže má být nový snímek vložen např. mezi druhý a třetí, přesuňte se na snímek druhý, klepněte na ikonu Nový snímek a z podokna úloh vyberte vhodné rozložení. Chcete-li změnit pořadí snímků, proveďte jeden z následujících kroků: - v Normálním zobrazení vyberte na kartě Osnova ikonu snímku a nebo na kartě Snímky miniaturu snímku a poté výběr přetáhněte do nového umístění - v zobrazení Řazení snímků vyberte miniaturu snímku a tu přetáhněte do nového umístění, přesouvá se svislá úsečka, která se v nově požadované pozici pustí Práce s rozložením Rozložení obsahuje zástupné symboly, které zahrnují text (nadpisy, seznamy s odrážkami) a obsah snímků (tabulky, grafy, obrázky, tvary a kliparty). Při každém přidání nového snímku se může v podokně úloh Rozložení snímku zvolit jeho rozložení, kde je k dispozici mnoho druhů rozložení a lze zvolit i rozložení prázdné. Jako první se zpravidla vybírá Úvodní snímek, do kterého se zadávají základní informace

22 Grafika a Microsoft PowerPoint Použití šablon Šablony návrhů slouží pro rychlou změnu vzhledu celé prezentace. Obsahují nastavení pozadí, barevné schéma a předlohu snímku. Pro změnu použité šablony návrhu je třeba zadat příkaz Formát, Návrh snímku... a v podokně Návrh snímku vybrat klepnutím jinou požadovanou šablonu. Podokno úloh Rozložení snímku Podokno úloh Návrh snímku Změna pozadí U snímků je možné změnit barvu pozadí nebo pozadí návrhu. Změna pozadí je vhodná, pokud chcete jako pozadí snímku použít jednoduché stínování nebo texturu, nikoli všechny ostatní prvky návrhu obsažené v šabloně návrhu. Změnou pozadí lze také zvýraznit části prezentace. Kromě změny barvy lze přidat stínování, vzorek, texturu nebo obrázek. Změnu pozadí snímku lze použít u všech snímků nebo u snímku aktuálního. V dialogovém okně Pozadí po zadání příkazu Formát, Pozadí... se přímo volí barva nebo po klepnutí na vzhled výplně se nastaví na pozadí obrázek, textura, vzorky nebo přechody barev. Pro použití zvoleného pozadí u vybraných snímků se klepne na tlačítko Použít, pro všechny snímky pak tlačítko Použít u všech. Barevné schéma Barevné schéma je paleta osmi základních barev. Tyto barvy jsou automaticky používány pro jednotlivé objekty v prezentaci (pozadí, text a čáry, stíny, text nadpisu, výplň, zvýraznění, zvýraznění a odkaz a zvýraznění a sledovaný odkaz). Barevné schéma se používá pro udržené jednotného vzhledu celé prezentace. Pro každou prezentaci je definováno několik doporučených barevných schémat, ze kterých si tvůrce prezentace může zvolit (Formát\Návrh snímku). Pokud vám spektrum nabízených barevných schémat nevyhovuje, můžete si nadefinovat vlastní barevné schéma (Formát\Návrh snímku\upravit Barevná schémata\vlastní)

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Pátý modul. Databáze a systémy pro uchování dat. Co vše může v otázkách být?

Pátý modul. Databáze a systémy pro uchování dat. Co vše může v otázkách být? Pátý modul Databáze a systémy pro uchování dat Velmi užitečnou skupinou programů jsou databáze, i když běžný uživatel zatím u nás s nimi nepracuje tak často jak s textovými či tabulkovými editory. Pomáhají

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 WORKS 5 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Tiskové sestavy Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Tiskové sestavy slouží k výstupu dat z databáze na tiskárnu data se uspořádají do vhodného tvaru vzhledem

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více