GT-S7530. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GT-S7530. Uživatelská příručka"

Transkript

1 GT-S7530 Uživatelská příručka

2 Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky. Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám. Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho zařízení. Nejdříve si přečtěte tyto informace Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení. Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit. Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce Používání této příručky 2

3 Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit. Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Windows a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit. Aplikace v tomto zařízení se mohou chovat jinak než srovnatelné počítačové aplikace a nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v počítačové verzi. Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností. Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací. Na webových stránkách můžete aktualizovat software vašeho mobilního zařízení. Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná. Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámky jsou dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com. Příručku uchovejte pro pozdější využití. Používání této příručky 3

4 Ikony v pokynech Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce: Upozornění situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob Výstraha situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje Poznámka poznámky, rady nebo dodatečné informace Viz stránky se souvisejícími informacemi; například: str. 12 (znamená přejděte na stránku 12 ) Následováno pořadí možností v nabídkách, které je třeba k dokončení akce vybrat; například: V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém oblast+jazyk (znamená nabídku Nastavení, po ní nabídku systém a po ní nabídku oblast+jazyk) [ ] Hranaté závorky tlačítka zařízení; například: [ ] (znamená tlačítko Domů) Copyright Copyright 2012 Samsung Electronics Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech. Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics. Používání této příručky 4

5 Ochranné známky SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics. Tento produkt obsahuje software s licencí od společnosti MS, pobočkou společnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software s názvem Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky asociace Wi-Fi. Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků. Používání této příručky 5

6 Obsah Sestavení... 9 Vybalení... 9 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie... 9 Nabíjení baterie Připevnění popruhu (volitelné) Úvodní informace Zapnutí a vypnutí zařízení Seznámení se zařízením Používání dotykového displeje Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek Seznámení s obrazovkou Start Otevírání aplikací Přizpůsobení zařízení Zadávání textu Přístup k tématům nápovědy Komunikace Volání Zprávy ChatON Zábava Fotoaparát Fotolaboratoř Snímání Zábava Obsah 6

7 Obrázky Hudba+videa Hry Osobní informace Lidé Kalendář Web Internet Explorer Mapy Marketplace Now Konektivita Bluetooth Wi-Fi AllShare Sdílení mobilní sítě GPS Nástroje Budíky Kalkulačka Minideník Office Hledat Hlasový příkaz Správce bezdrátové sítě Obsah 7

8 Nastavení Otevření menu Nastavení systém aplikace Řešení problémů Bezpečnostní upozornění Rejstřík Obsah 8

9 Sestavení Vybalení Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky: Mobilní zařízení Baterie Uživatelská příručka Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce. Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. K tomuto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním. Jiné příslušenství než dodané se zařízením s ním nemusí být kompatibilní. Vložení karty SIM nebo USIM a baterie Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module). Sestavení 9

10 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie, 1 2 Pokud je zařízení spuštěno, stisknutím a podržením vypínače a poté prstem stáhněte obrazovku se zámkem dolů. Sundejte zadní kryt. Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty. 3 Vložte kartu SIM nebo USIM zlatými kontakty směrem dolů. Anténa je umístěna vzadu v horní části zařízení. Nesundávejte ochrannou pásku, která překrývá anténu, jinak může dojít k poškození antény. Pozice pro karty SIM v zařízení je určena pouze na standardní karty SIM. Vložením karty microsim nebo karty microsim v neschválené redukci můžete pozici pro karty SIM ve vašem zařízení poškodit. Sestavení 10

11 4 Vložte baterii. 5 Vraťte zpět zadní kryt. Nabíjení baterie Baterii je třeba nabít před prvním použitím zařízení nebo pokud se po delší dobu nepoužívala. Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení. Sestavení 11

12 Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii. Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zařízení zapnout, a to ani v případě, že je zapojeno do cestovního adaptéru. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet. Nabíjení pomocí cestovního adaptéru 1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru. Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Sestavení 12

13 2 3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky. Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu. Během nabíjení zařízení může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení. Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky. Před odpojením cestovního adaptéru baterii nevyjímejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky. Sestavení 13

14 Nabíjení pomocí kabelu USB Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý Jednu koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do multifunkčního konektoru. Druhou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači. V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat, než nabíjení začne. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB ze zařízení, až poté od počítače. Připevnění popruhu (volitelné) 1 Sundejte zadní kryt. 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek. 3 Vraťte zpět zadní kryt. Sestavení 14

15 Úvodní informace Zapnutí a vypnutí zařízení Zařízení můžete zapnout stisknutím a podržením vypínače. Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů. Abyste mohli používat aplikace, které využívají server Windows Live, přihlaste se ke službě Windows Live nebo si účet Windows Live založte. Zařízení vypnete zapnout stisknutím a podržením vypínače a následným stažením obrazovky se zámkem pomocí prstu. Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců. Pokud chcete funkce bezdrátové sítě zakázat, přejděte do režimu Letadlo. V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém režim v letadle. Úvodní informace 15

16 Seznámení se zařízením Rozvržení zařízení Přední pohled Číslo Funkce 1 Snímač vzdálenosti 2 Světelné čidlo 3 Přední objektiv fotoaparátu 4 Tlačítko hlasitosti 5 Tlačítko Domů 6 Tlačítko Zpět 7 Multifunkční konektor Úvodní informace 16

17 Číslo Funkce 8 Sluchátko 9 Dotykový displej 10 Tlačítko Hledat 11 Mikrofon Zadní pohled Číslo Funkce 12 Konektor pro sluchátka 13 Reproduktor 14 Anténa GPS 1 15 Vypínací tlačítko/reset tlačítko/zamykací tlačítko 16 Tlačítko fotoaparátu 1. Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte. Úvodní informace 17

18 Číslo Funkce 17 Zadní objektiv fotoaparátu 18 Blesk 19 Zadní kryt 20 Hlavní anténa Tlačítka Tlačítko Vypínací tlačítko/ Reset 2 / Zámek Fotoaparát Zpět Domů Hledat Hlasitost Funkce Zapnutí zařízení (stisknutím a podržením); reset zařízení (stisknutím a podržením po sekund); uzamknutím dotykové obrazovky aktivujete režim spánku. V základním režimu zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa. Návrat na předchozí obrazovku; zobrazení všech aktivních aplikací (stisknutím a podržením). Návrat na obrazovku Start; spuštění funkce hlasového vytáčení (stisknutím a podržením). Spuštění aplikace pro hledání. Nastavení hlasitosti zařízení. 2. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, samo zavěšuje, případně zamrzá, bude obnova funkčnosti pravděpodobně vyžadovat reset. Úvodní informace 18

19 Ikony indikátoru Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb. Některé indikátory mohou být skryté. Skryté ikony zobrazíte klepnutím na oblast ikony indikátoru. Ikona Definice Žádný signál Síla signálu Připojeno k síti GPRS Připojeno k síti EDGE Připojeno k síti UMTS Připojeno k síti HSDPA Přístupový bod sítě Wi-Fi aktivován Je připojeno zařízení Bluetooth Přesměrování hovorů je aktivní Žádná karta SIM ani USIM Karta SIM nebo USIM je uzamknuta Roaming (mimo normální oblast pokrytí) Budík aktivní Tichý režim je aktivní Vibrační režim aktivován Režim Letadlo je aktivní Úvodní informace 19

20 Ikona Definice Stav baterie Nabíjení baterie 10:00 Aktuální čas Používání dotykového displeje Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje. Neťukejte do dotykového displeje prsty, ani při ovládání pomocí něj nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste tím dotykový displej poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci. Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje. Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje. Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii. Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například jehla nebo pero. Úvodní informace 20

21 Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí: Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete nabídku či možnost, nebo spustíte aplikaci. Klepnutí a přidržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam možností. Přetažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu. Přetažení a přenesení: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste. Poklepání: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled. Sevření: Umístěte dva prsty, mějte je roztažené, poté je stáhněte k sobě. Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Displej zapnete stiskem tlačítka Power. Můžete nastavit dobu, po kterou zařízení čeká, než obrazovku vypne. V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém zámek+tapeta Displej se vypne za. Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení. Stiskem klávesy Power uzamknete dotykový displej a tlačítka. Chcete-li je odemknout, zapněte stisknutím tlačítka Power obrazovku a poté prstem vytáhněte obrazovku se zámkem. Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním v přístupu a využívání vašich osobních údajů a informací uložených v zařízení. str. 25 Úvodní informace 21

22 Seznámení s obrazovkou Start Pokud je zařízení v základním režimu, zobrazí se obrazovka Start. Z obrazovky Start můžete zobrazit ikony indikátoru, zkratky k aplikacím a další položky. Přidávání položek na obrazovku Start Obrazovku Start si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích. Položky na obrazovku Start přidáte klepnutím a podržením položky nebo výběrem možnosti připnout na úvodní obrazovku. Přesun položek na obrazovce Start 1 2 Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a podržte. Položka se zvýrazní - nyní ji můžete přetáhnout na požadované místo. 3 Stiskněte tlačítko [ ]. Odstranění položek z obrazovky Start 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. 2 Vyberte možnost. 3 Stiskněte tlačítko [ ]. Otevírání aplikací 1 Na obrazovce Start výběrem možnosti nebo přechodem vlevo aktivujte režim Menu. 2 Vyberte aplikaci. 3 Přejděte doleva nebo doprava k panelu (podle potřeby). 4 Stiskem tlačítka [ ] se vrátíte na předešlou obrazovku; stiskem tlačítka [ ] se vrátíte na obrazovku Start. Úvodní informace 22

23 Přepínání aplikací Stiskem a podržením tlačítka [ ] zobrazíte otevřená okna všech aktivních aplikací. Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem oken aktivních aplikací. Odinstalace aplikací Přidanou aplikaci můžete odinstalovat. 1 V nabídce Menu klepněte na aplikaci a podržte ikonu. 2 Vyberte možnost odinstalovat. Postupujte podle zobrazených pokynů. 3 Přizpůsobení zařízení Používání zařízení může být efektivnější, když si je upravíte podle svých potřeb. Změna jazyku displeje 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém oblast+jazyk Jazyk zobrazení. 2 Vyberte požadovaný jazyk. Nastavení aktuálního času a data 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém datum+čas. 2 Přetažením posuvníku k možnosti Nastavit automaticky funkci automatické aktualizace času deaktivujete. Vyberte svoje časové pásmo a nastavte datum a čas. 3 Úvodní informace 23

24 Nastavení hlasitosti zařízení Stiskem klávesy hlasitosti můžete upravit hlasitost zvuků. Přepnutí do tichého režimu Pokud chcete zařízení ztlumit, nebo ztlumení zrušit, stiskněte klávesu hlasitosti a vyberte možnost. Zařízení můžete nastavit tak, aby vás v tichém režimu upozornil na různé události. V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém vyzváněcí tóny+zvuky a přetáhněte posuvník k možnosti Vibrace. Po přepnutí do Tichého režimu se zobrazí namísto. Změna vyzvánění 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém vyzváněcí tóny+zvuky Vyzváněcí tón. 2 Vyberte ze seznamu vyzvánění. Chcete-li před nastavením vyzvánění přehrát, vyberte možnost. Změna tématu displeje 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém motiv. Vyberte barvy pozadí a osvětlení. 2 Nastavení jasu displeje 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém jas. 2 Přetažením posuvníku k možnosti Automaticky upravit funkci automatického jasu deaktivujete. 3 Vyberte možnosti Úroveň úroveň jasu. Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení. Úvodní informace 24

25 Výběr tapety na obrazovku se zámkem 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém zámek+tapeta. 2 Vyberte možnost změnit tapetu složka s obrázkem obrázek. 3 Vyberte možnost. Zamknutí zařízení Můžete zamknout přístroj aktivací hesla. 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém zámek+tapeta. 2 Přetáhněte posuvník k možnosti Heslo. 3 Zadejte nové heslo, zadejte je znovu a vyberte možnost hotovo. 4 Vyberte možnost Požadovat heslo za a zadejte období, po které bude zařízení čekat, než se uzamkne. Jakmile je zamknutí přístroje aktivní, je třeba při každém zapínání přístroje nebo odemykání dotykové obrazovky zadat heslo. Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat odemknout v servisním středisku Samsung. Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem. Úvodní informace 25

26 Zamknutí karty SIM nebo USIM Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM. 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení aplikace telefon. 2 Přetáhněte posuvník k možnosti Zabezpečení SIM karty. 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost zadat. Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN. Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK. Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb. Zadávání textu Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici. Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. str. 87 Úvodní informace 26

27 Zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek na obrazovce. Můžete také použít následující tlačítka: Číslo Tato obrazovka se může lišit v závislosti na aplikaci. Funkce 1 Změna velikosti písmen. 2 Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC. 3 Přepnutí na režim emotikonů. 4 Vymazání zadaných písmen. 5 Nový řádek. 6 Vložení mezery. Úvodní informace 27

28 Zkopírování a vložení textu Při zadávání textu můžete použít funkci kopírování a vložení a text použít v jiných aplikacích. 1 Klepněte na slovo, které chcete kopírovat. 2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text. 3 Výběrem možnosti je zkopírujete do schránky. 4 Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit. 5 Výběrem možnosti vložíte text ze schránky do textového pole. Přístup k tématům nápovědy Získejte celkové informace o zařízení a o způsobu použití jeho i aplikací. 1 V režimu Menu vyberte možnost Nápověda a tipy. 2 Vyberte kategorii téma. Úvodní informace 28

29 Komunikace Volání Naučte se používat funkce volání, například vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání. Vytočení a přijetí hovoru K vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej. Pokud přístroj držíte u obličeje, přístroj automaticky vypne a zamkne dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Statická elektřina vydávána vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač vzdálenosti. Volání Zahájení hlasového hovoru, 1 V režimu Menu vyberte možnost Telefon a zadejte kód 2 oblasti a telefonní číslo. Výběrem možnost volat hovor vytočíte. 3 Hovor ukončíte výběrem možnosti Ukončit hovor. Zahájení videohovoru, 1 V režimu Menu vyberte možnost Videohovor a zadejte 2 kód oblasti a telefonní číslo. Výběrem možnost videohovor hovor vytočíte. 3 Hovor ukončíte výběrem možnosti Ukončit hovor. Komunikace 29

30 Jestliže nelze videohovor uskutečnit, můžete namísto toho výběrem možnosti Hlasový hovor nebo provést hlasový hovor nebo odeslat textovou zprávu. Čísla, která často voláte, si můžete uložit do kontaktů. str. 57 Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů a mít tak možnost vytáčet poslední volaná čísla, vyberte položku Telefon. Záznam videohovorů zobrazíte výběrem možnost Videohovor. K hlasovému vytáčení použijte funkci hlasových příkazů. str. 81 Příjem hovoru 1 Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko Přijmout. Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti. 2 Hovor ukončíte výběrem možnosti Ukončit hovor. Odmítnutí hovoru Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko Odmítnout. Volající uslyší obsazený tón. Volání na mezinárodní číslo. Volání na mezinárodní číslo 1 V režimu Menu stiskněte možnosti Telefon nebo Videohovor a přidržením klávesy vložte znak +. 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem možnosti volat nebo videohovor číslo vytočíte. Komunikace 30

31 Používání sluchátek Po připojení sluchátek k zařízení můžete pomocí sady handsfree ovládat hovory: Pokud chcete hovor přijmout, stiskněte tlačítko sluchátek. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek. Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek. Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko sluchátek. Používání možností během hlasového hovoru V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti: Hlasitost můžete nastavit stiskem tlačítka hlasitosti. Chcete-li podržet hovor, vyberte možnost. Chcete-li vyvolat podržený hovor, znovu vyberte možnost. Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost Přidat hovor a vytočte nové číslo. Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor výběrem možnosti Přijmout. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekajícího hovoru. Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem možnosti. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte možnost hlasitý poslech. V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu. Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost vypnout mikrofon. Komunikace 31

32 Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost Sloučit hovory. Pokud chcete přidat další osoby postup opakujte. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenčního hovoru. Kontakty otevřete výběrem možnosti. Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost KLEPNUTÍM PŘEPNETE HOVOR. Používání možností během videohovoru V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti: Chcete-li funkci hlasitého odposlechu deaktivovat, vyberte možnost Reprod. Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost Ztlumit. Chcete-li změnit poměr stran obrazu, vyberte možnost. Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, vyberte možnost. Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte možnost. Chcete-li upravit kvalitu obrazu, vyberte možnost Kvalita. Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem Klávesnice. Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů Váš přístroj zobrazí zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete oznámení o zmeškaném hovoru. Používání dalších funkcí Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítnutí nebo přesměrování hovorů. Komunikace 32

33 Nastavení automatického odmítání Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatického odmítání. Aktivace automatického odmítnutí a vytvoření seznamů automatického odmítnutí, 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém blokování hovorů. 2 Přetáhněte posuvník k možnosti Blok neznámé hovory. 3 Vyberte možnost přidat pomocí klávesnice. Pokud chcete přidat telefonní číslo výběrem jednoho z kontaktů, vyberte možnost přidat z kontaktů. 4 Zadejte číslo a jméno a vyberte položku Kritéria možnost. 5 Vyberte možnost Uložit ok. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky Nastavení přesměrování hovorů Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, například když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě. 1 V režimu Menu vyberte možnost Správce bezdrátové sítě hovor přesměrování hovorů typ hovoru. 2 Vyberte podmínku Zapnuto. 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte možnost Použít. Vaše nastavení se odešle na síť. Komunikace 33

34 Nastavení čekajícího hovoru Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory. V režimu Menu vyberte možnost Správce bezdrátové sítě hovor čekání hovoru. Vaše nastavení se odešle na síť. Zprávy Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy. Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb. Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb. Odeslání textové zprávy 1 V režimu Menu vyberte možnost Zprávy vlákna. 2 V poli příjemce vyberte možnost a následně vyberte kontakt nebo číslo zadejte ručně. 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Pokud chcete text zprávy zadat pomocí hlasu, vyberte možnost. Tato funkce není pro všechny jazyky k dispozici. 4 Vybráním možnosti zprávu odešlete. Odeslání multimediální zprávy 1 V režimu Menu vyberte možnost Zprávy vlákna. 2 V poli příjemce vyberte možnost a následně vyberte kontakt nebo číslo či ovou adresu zadejte ručně. Komunikace 34

35 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Pokud chcete text zprávy zadat pomocí hlasu, vyberte možnost. Tato funkce není pro všechny jazyky k dispozici. 4 Vyberte možnost a přidejte obrázek. 5 Vybráním možnosti zprávu odešlete. Zobrazení textové nebo multimediální zprávy 1 V režimu Menu vyberte možnost Zprávy vlákna. Vaše zprávy jsou seskupeny podle kontaktu jako vlákna konverzace zpráv. 2 Vyberte kontakt. V zobrazení vlákna ů máte k dispozici následující možnosti: Chcete-li zprávu odstranit, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost odstranit. Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost předat dál. Chcete-li zprávu zkopírovat, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost kopírovat. Pokud chcete uložit číslo odesílatele mezi kontakty, vyberte jeho číslo v horní části obrazovky. Konverzace prostřednictvím aplikace Windows Live Messenger Po připojení účtu do služby Facebook s účtem služby Windows Live můžete používat Facebook chat. 1 V režimu Menu vyberte možnost Zprávy online. 2 Klepněte na obrazovku a vyberte svůj stav. Nyní se můžete ihned začít bavit s rodinou a přáteli. 3 Komunikace 35

36 Poslech zpráv hlasové pošty Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv, 1 V režimu Menu vyberte možnost Telefon. Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty. 2 Před přístupem na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb. Naučte se odesílat a zobrazovat y prostřednictvím vašeho osobního nebo firemního ového účtu. Nastavení ového účtu 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém +účty přidat účet. 2 3 Vyberte ovou službu. Postupujte podle zobrazených pokynů. Po dokončení nastavení ového účtu se na obrazovku Start přidá zástupce ového účtu a do zařízení se stáhnou y. Komunikace 36

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

GT-I9300. Uživatelská příručka

GT-I9300. Uživatelská příručka GT-I9300 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-P7300. Uživatelská příručka

GT-P7300. Uživatelská příručka GT-P7300 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz SM-N9005 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR

Více

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T555 Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 12 Používání

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

SM-P600. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-P600. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-P600 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption

Více

GT-I8000. Uživatelská příručka

GT-I8000. Uživatelská příručka GT-I8000 Uživatelská příručka Nejdříve si přečtěte tyto informace! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Nápověda (ve vašem

Více

SM-G900F. Uživatelská příručka. Czech. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F. Uživatelská příručka. Czech. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F Uživatelská příručka Czech. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte 39 Používání funkce úsporného režimu 41 Přístup k informacím nápovědy Úvodní informace 8 Rozvržení zařízení

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

SM-G800F. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G800F. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G800F Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 8 Obsah balení 9 Rozvržení zařízení 11 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 17 Používání

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

SM-N910C SM-N910F SM-N910H. Uživatelská příručka. Czech. 01/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-N910C SM-N910F SM-N910H. Uživatelská příručka. Czech. 01/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-N910C SM-N910F SM-N910H Uživatelská příručka Czech. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 S Pen 13 Používání SIM nebo USIM

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Samsung I8510 Uživatelská příručka

Samsung I8510 Uživatelská příručka Samsung I8510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Rychlý start naleznete ve Stručné příručce.

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více