Příručka uživatele programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka uživatele programu"

Transkript

1 Příručka uživatele programu QL-500 QL-650TD QL-550 QL-1050/1050N 1

2 Obsah Obsah O tomto návodu... 4 Structura návodu... 4 Značky použité v tomto návodu... 4 Tvorba štítků (uživatelé Windows) Vytvoření a tisk štítku... 5 Od vytvoření štítku po tisk... 5 Použití P-Touch Editoru... 7 Spuštění P-touch Editor... 7 Vytvoření adresního štítku... 9 Tisk štítku...10 Uložení štítku Otevření souboru se štítkem Vytváření různých typů štítků Použití nápovědy P-touch Editoru Efektivní vytváření štítků Vytváření štítků pomocí jiných aplikací Použití P-touch Address Booku Spuštění P-touch Address Booku Vytvoření nového kontaktu Import kontaktů Editace kontaktů Tisk štítků Použití P-Tiouch Transfer Manageru & P-touch Library Spuštění P-Touch Transfer Manageru Přenos štítku z PC na tiskárnu Zálohování návrhu štítku Změna nastavení tiskárny z počítače Spuštění programu P-touch Library Vyhledávání štítků Tvorba štítků (uživatelé Windows) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) Přehled Vytvoření štítku a jeho tisk Použití P-touch Editoru Spuštění P-touch Editoru Vytvoření adresního štítku Tisk štítku...54 Jak používat HTML nápovědu programu

3 Sdílení tiskárny...58 Nasdílení tiskárny Použití printserveru PS-9000 (volitelné příslušenství) Ovládání pomocí ESC/P sekvencí Dostupné příkazy Sériový kabel Přímý tisk z jiných aplikací Nastavení tiskového ovladače Tisk z jiných aplikací Odebrání programového vybavení Uživatelé Windows Uživatelé Mac Specifikace Specifikace zařízení Softwarové a hardwarové nároky Tvorba štítků (uživatelé Windows) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) 3

4 Tiskárny štítků Brother QL-500/QL-550/QL-650TD/QL-1050/QL-1050N (dále jen "tiskárny") umožňují snadno a rychle tisknout štítky vytvořené programem P-touch Editor. Tiskárna Brother QL-650TD navíc umožňuje štítky vytvořené v počítači do tiskárny uložit a později je vytisknout. O tomto návodu Tento návod je uložen na CD-ROMu, dodaném společně se zařízením ve formátu PDF. Pokud se kurzor při čtení manuálu změní na, pak se kliknutím přesunete na místo, na které se v návodu odkazuje. Pro bližší informace o použití Adobe Reader si přečtěte nápovědu programu Adobe Reader. Struktura návodu Tento návod poskytuje informace o správném používání tiskárny a popis všech jejich funkcí. Před použitímk tiskárny si jej důkladně přečtěte. Příručka uživatele tiskárny Před čtením tohoto návodu si pozorně přečtěte příručku uživatele tiskárny. Příručka uživatele tiskárny obsahuje důležité informace, které je nutné znát ještě před samotným použitím tiskárny. Například informace pro správnou instalaci, nastavení a způsob vytvoření štítku bez použití PC (jen Brother QL-650TD). Dále obsahuje informace o instalaci programového vybavení tiskárny, její údržbě a řešení problémů při jejím používání. Příručka uživatele programu (tento návod) Tento7 návod popisuje, jak pomocí programu P-touch Editor vytvářet a tisknout štítky. Pokud používate systém Windows, lze tento návod zobrazit z aplikace P-touch Setup po založení CD- ROMu. Po nainstalování lze návod zobrazit i z nabídky Start. Pokud používáte systém Mac, najdete tento návod na CD-ROMu v adresáři [Manuals]. Značky použité v tomto návodu V návodu jsou použity následující značky: Tato značka označuje informaci a postupy, které je důležité dodržovat. Pokud se jimi nebudete řídit, může dojít k úrazu nebo poškození či zničení zařízení. Tato značka označuje informace a postupy, které vám pomohou lépe porozumět funkcím a ovládání tiskárny. 4 O tomto návodu

5 Tvorba štítků (uživatelé Windows) Přehled V této části najdete popis vytváření štítků na tiskárně. Podrobnosti a další informace týkající se jednotlivých funkcí, naleznete na dalších stranách návodu nebo v nápovědě P-Touch Editoru. Vytvoření a tisk štítku 1 Zvolte typ štítku, který chcete vytvořit. 2 Připravte si potřebnou ruličku štítků (dále role DK). S tiskárnou je dodáváno několik rolí DK. (Další je možné zakoupit samostatně.) Pro štítek, který chcete vytvořit, zvolte odpovídající roli DK. Založte roli DK Příručka uživatele tiskárny Příručka uživatele tiskárny 5 Vytvoření a tisk štítku

6 3 Vytvoření a tisk štítku. Vyberte jeden z následujících způsobů tisku: tisk štítků přímo z tiskárny, nebo tisk z PC. Přímý tisk Výběr šablony ect a template Vytvoření a tisk štítku přímo z tiskárny. (jen Brother QL-650TD) Na QL-1050 může také přenášet šablony, nelze je ale vybrat přímo ze zařízení. Proto je třeba použít ESC/P sekvence. Přenos Tisk Received Příručka uživatele tiskárny Tisk z PC Po vytvoření šablony pomocí PC, lze vytvořit a vytisknout štítek přímo z tiskárny. Vytvoření a tisk štítku z PC. Vytvoření a tisk štítku z P-touch Editoru. P-touch Editor P-touch Transfer Manager Strana 39 Vytvoření šablony Strana 39 P-touch Editor ZZadání textu Strana 9 Tisk z jiné aplikace. Funkce Add-In v Microsoft Word/Excel/Outlook Import textu Strana 26 Editace štítku Strana 7 Vytvoření štítku a jeho tisk pomocí P-touch Address Booku. P-touch Address Book P-touch Address Book Zadání textu Strana 35 Import textu Strana 36 Editace štítku Strana 37 6 Vytvoření a tisk štítku

7 Použití P-touch Editoru Tato část se věnuje postupům vytváření různých druhů štítků pomocí P-touch Editoru. Spuštění P-touch Editoru 1 Klikněte na [Start]-[Programy]-[Brother P- touch]-[p-touch Editor 4.2]. P-touch Editor můžete také spustit následujícími způsoby (jen pokud jste během instalace povolili vytvoření zástupců): Dvojklikněte na zástupce umístěném na ploše. Klikněte na zástupce umístěného na liště. Po spuštění P-touch Editoru se zobrazí dialogové okno [Startup]. Je možné zvolit, zda chcete vytvořit nový štítek, nebo otevřít dříve vytvořený štítek. Pokud chcete změnit akci, která se automaticky po spuštění P-touch Editoru provede, klikněte na [Tool]-[Options]. Zobrazí se dialogové okno [Options]. V záložce [General] můžete vybrat ze seznamu akci, která se při startu provede [Operations]. Standardní nastavení je [Display Startup Dialog Box]. 2 Vyberte nastavení v dialogovém okně [Startup] a klikněte na. Pokud vyberete [New layout], [Apply Layout Style], nebo [Open the Last Layout Used], zobrazí se okno návrhu. Pokud zvolíte [Use the Auto Format Wizard], zobrazí se [Auto Format Wizard]. Tento průvodce umožní vytvořit návrh pomocí existujících šablon. Pokud zvolíte [Open an Existing Layout], zobrazí se dialogové okno [Open]. Z něj pak můžete otevřít dříve vytvořený návrh. Bližší informace viz. "Otevření souboru se štítkem" na straně 11. Pokud zvolíte [Help-How To], zobrazí se nápověda programu P-touch Editor. Nápověda vás krok za krokem naučí jak vytvářet základní typy štítků. Pokud zvolíte [Check for Updates], pak se počítač připojený k internetu připojí k Brother Solutions Center. Zde můžete najít nejnovější verze programu a FAQs. 7 Spuštění P-touch Editoru

8 Okno návrhu Okno návrhu se skládá ze sedmi částí: Menu Příkazy jsou rozděleny podle funkcí v jednotlivých menu (File, Edit, View a Insert) Standard toolbar (Panel standardních nástrojů) Často používané příkazy jsou združeny v tomto panelu (New Layou (Nový návrh), Open (Otevřít), Save (Uložit), Auto Format, atd.). Property dock (ikony nastavení) Tato část obsahuje nastavení Print (tisku), Page (stránky), Text (textu), Layout (návrhu), a Database (databáze). Nastavení zobrazíte/skryjete kliknutím na tlačítka v levé části ikon nastavení. Draw toolbar (panel kreslení) V tomto panelu jsou sdruženy nástroje pro výběr objektů, vkládání textu, kreslení grafiky a další. Layout work area (pracovní plocha) Pracovní plocha slouží k zobrazení a editaci objektů. Object dock (ikony objektů) V této části jsou sdruženy ikony pro snadné vytváření nových objektů (např. text, čárový kód, rámy, tabulky atd.). Seznam štítků/okno databáze Zobrazuje databázi nebo seznam štítků. V menu [View] je možné zobrazit/skrýt jednotlivé panely a okna. 8 Spuštění P-touch Editoru

9 Vytvoření adresního štítku Tato část popisuje postup vytvoření adresního štítku. 1 V okénku Page properties, zvolte ze seznamu [Label Format], [Standard Address Label]. Pokud není okno Page property zobrazené, klikněte na ikonu. Formát štítku se v pracovní ploše změní na standardní adresní štítek. Délka a šířka pásky se automaticky změní na velikost standardního adresního štítku. 2 V části Object dock klikněte na (Text) a zadejte jméno a adresu. 3 Změna velikosti písma. Vyberte jméno a nastavte ho na tučné ( ). Zvětšete velikost fontu kliknutím na ikonu ( okně Text property. Zadejte adresu a zmenšete font kliknutím na ikonu ( ). Pokud není okno Text property zobrazeno klikněte na. Změny provedené v okně Text property se použijí pouze na označený text. ) v Nyní můžete štítek vytisknout. Pro bližší informace, jak tisknout štítky viz. "Tisk štítku" na následující straně. 9 Vytvoření adresního štítku

10 Tisk štítku Tato část popisuje tisk vytvořených štítků. 1 V okně Print property, zadejte počet kopií štítku na [1] a klikněte na. Štítek se vytiskne. Pokud není okno Print property zobrazeno klikněte na ikonu. 2 Odstřihněte štítek pomocí tlačítka pro odstřih nebo pomocí řezací páčky (Brother QL-500). Odstřih je možné nastavit i automaticky. V dialogovém okně [Print], zaškrtněte volbu [Auto Cut]. (Není dostupné u QL-500) Nastavení tisku a odstřihu štítku Pokud v okně Print property kliknete na ikonu zobrazíte dialogové okno [Print]. Toto dialogové okno umožňuje měnit vlastnosti tisku a počet kopií. V záložce Option v dialogovém okně Print můžete nastavit počet štítků mezi jednotlivými odstřihy (jen u QL-1050/1050N). Options Nastavení Auto Cut (jen QL-550/650TD/ 1050/1050N) Cut at end (jen QL-650TD/ 1050/1050N) Popis Pokud je tato volba zaškrtnutá, každý štítek se odstřihne. Pokud volba zaškrtnutá není, bude nutné po tisku štítky odstřihnout. Pro odstřih stiskněte tlačítko na tiskárně. Při tisku více štítků, dojde k odstřihu až u posledního štítku. Mirror Printing Pokud je tato volba zaškrtnutá, budou se štítky tisknout tak, aby je bylo možné číst i přes okno (tato volba má smysl jen při tisku na průhlednou roli DK). Output directly to Printer Driver Pro normální použití ponechte tuto volbu zaškrtnutou. Copies Number Zde lze nastavit počet kopií tisknutého štítku. Kliknutím na tlačítko v dialogovém okně [Print] můžete nastavit další možnosti tisku. Pokud například tisknete štítky, které vyžadují vysokou kvalitu tisku jako např. čárové kody, nastavte [Give priority to print quality]. 10 Tisk štítku

11 Uložení štítku Vytvořený štítek můžete pro pozdější použití uložit. 1 Klikněte na [File]-[Save As]. Zobrazí se dialogové okno [Save As]. Pokud již existuje soubor se stejným názvem, původní soubor se přepíše. 2 Zvolte adresář, kam chcete soubor uložit, zadejte jeho název [Název souboru] a klikněte na tlačítko. Soubor se uloží do požadovaného adresáře. Název souboru může mít až 255 znaků a nesmí obsahovat následující znaky: / \ > < *? " : Otevření souboru se štítkem Pokud chcete použít dříve vytvořený a uložený návrh štítku, je třeba jej nejdřív otevřít. 1 Klikněte na [File]-[Open]. Zobrazí se dialogové okno [Open]. 2 Zvolte adresář, obsahující soubor, který chcete otevřít a klikněte na tlačítko. Na pracovní ploše se zobrazí štítek. 11 Uložení štítku

12 Vytváření různých typů štítků V následující tabulce jsou uvedeny nejrůznější typy štítků, které lze pomocí programu P-touch Editor vytvořit. Podrobnosti o vytvoření jednotlivých typů štítků naleznete v nápovědě programu. Část helpu Ukázka štítku Postup 1: Vytvoření adresního štítku Tisk Uložení návrhu 2: Změna vlastností textu v adresním štítku Změna velikosti a stylu fontu Uspořádání textu, obrázků a dalších objektů 3: Vytvoření adresního štítku pomocí funkce Add-In 4: Vytvoření štítku pomocí seznamu štítků 5: Použití stylů návrhu pro vytvoření štítku Použití funkce Add-in z Microsoft Wordu z Microsoft Excelu z Microsoft Outlook Uložení seznamu štítku Použití seznamu štítků pro vytvoření nového štítku Výběr/změna standardního stylu Editace a uložení stylu návrhu 6: Vytvoření štítku pomocí databáze 7: Vytvoření štítku na souvislou pásku 8: Vytváření číslovaných štítků pomocí funkce číslování 9: Vytvoření štítku s čárovým kódem Použití/propojení souboru z Microsoft Excelu Nastavení velikosti štítku nebo použití automatického nastavení Vložení klipartu Nastavení pole číslování Tisk Nastavení čárového kódu 10: Vytvoření adresního štítku na souvislou pásku Použití pásky vertikálně 11: Vytvoření štítku pomocí funkce automatického formátu 12: Vytvoření štítku pomocí P-touch Library Použití funkce automatického formátu Použití P-touch Library 12 Vytváření různých typů štítků

13 Použití nápovědy P-touch Editoru Nápověda programu P-touch Editoru nabízí detailní informace o všech dostupných možnostech a funkcích programu. Nápověda je dostupná i v českém jazyce. Bližší informace naleznete na CD-ROMu dodaném společně s tiskárnou. Spuštění nápovědy 1 Spusťte program P-touch Editor Viz. "Spuštění P-touch Editoru" na straně 7. Zobrazí se okno návrhu. 2 Klikněte na [Help]-[P-touch Editor Help]. nebo stiskněte klávesu [F1]. Zobrazí se okno [P-touch Editor Help]. Okno nápovědy programu P-touch Editor (lze nainstalovat i českou verzi nápovědy) Panel nástrojů Ikony, které umožňují snadný a rychlý přístup k potřebným informacím v nápovědě. 2 Záložky V nápovědě lze hledat různými způsoby ([Obsah], [Rejstřík], [Vyhledávat], a [Oblíbené položky]). V české verzi nápovědy nemusí být všechny tyto položky dostupné. 3 4 Menu Zobrazují informace podle zvolené záložky. Aktuální plocha Plocha, kde se zobrazují informace ke zvolenému tématu. 13 Použití nápovědy P-touch Editoru

14 Tisk témat nápovědy Informace v nápovědě lze také vytisknout. Tisknout lze na jakékoli klasické tiskárně. 1 V záložce [Obsah] zvolte téma, které chcete vytisknout. 2 V panelu nástrojů klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print Topics]. 3 Vyberte rozsah tisku a klikněte na. Zobrazí se dialogové okno [Print]. 4 Vyberte tiskárnu a klikněte na. Zvolené informace nápovědy se vytisknou. Zvolte tiskárnu, která tiskne na standardní typ papíru formátu A4. 14 Použití nápovědy P-touch Editoru

15 Efektivní vytváření štítků Pro efektivnější tvorbu štítků lze využít funkci seznam štítků a databázové funkce. Štítky pak mohou být vytvářeny automaticky tak, že se do vytvořené šablony načtou data z externí databáze. Funkce seznamu štítků umožňuje vytvářet záznam dat přímým zadáváním do okna seznamu štítků. Záznam může být kdykoli editován (data lze přidávat, mazat a měnit). Záznam dat je pak uložen společně s návrhem štítku a lze jej kdykoli znovu použít. Funkce databáze umožňuje použít data z existující databáze vytvořené jinou aplikací. Pro bližší informace o funkci databáze viz. "Použití externího databázového souboru" na straně 23. Seznam štítků lze exportovat pouze do CSV formatu. Podporovány jsou následující databázové formáty are: mdb (Microsoft Access ), xls (Microsoft Excel), csv a txt. Pro bližší informace o vytvoření štítku pomocí funkce Add-In viz. Ë"Vytváření štítků pomocí jiných aplikací" na straně 26. Použití seznamu štítků Následující příklad popisuje využití seznamu štítku k vytvoření adresních štítků. Nejdříve vytvořte návrh štítku viz. "Vytvoření adresního štítku" na straně 9. Otevření seznamu štítků 1 Klikněte na [File]-[Database]-[Label List]. Zobrazí se okno Label List/Database. 15 Efektivní vytváření štítků

16 Přepínání zobrazení seznamu štítků Okno Label List/Database lze zobrazit dvěma způsoby: Record View a Form View. Pro změnu zobrazení klikněte v okně Label List/Database pravým tlačítkem a zvolte jiný způsob zobrazení. Record View Tento režim zobrazuje seznam informací Ukazatel záznamu Kliknutím na tento ukazatel je možné měnit aktuální záznam. Označený záznam se zvýrazní a zobrazí se u něj ukazatel záznamu. Ukazatel pole Zobrazuje název pole. Buňka Zobrazuje obsah pole. Značka záznamu Zaškrtnuté záznamy lze vytisknout. Po propojení pole s návrhem štítku se obsah vybraného záznamu zobrazí v návrhu. Font zobrazovaných záznamů lze změnit v dialogovém okně [Options], záložka [Database]. Klikněte na [Tool]-[Options]. (Pokud není volba [Tool] v nabídce zobrazena, klikněte jednou na plochu návrhu.) Výšku buňky záznamu lze měnit uchopením a tažením oddělovací linky. Podobně lze měnit i šířku buňky. Form View Zobrazuje data aktuálního záznamu ve formuláři Název pole Zobrazuje názvy polí. Data pole Zobrazuje obsah pole aktuálního záznamu. 16 Efektivní vytváření štítků

17 Vkládání dat V následujícím příkladu zadáme adresu a jméno do pole Body. 1 Klikněte pravým tlačítkem v okně Label List/Database a zvolte [Create New Record]. Menu zobrazíte také kliknutím pravým tlačítkem na ukazatel záznamu. Do seznamu se přidá nový záznam. 2 Dvojklikněte na pole [Body]. Nyní můžete do buňky zadat adresu a jméno. Pro vložení nového řádku v buňce držte klávesu [Ctrl] a stiskněte [Enter]. Název pole nelze měnit. 3 Opakujte předchozí kroky pro vyplnění všech potřebných polí. 4 Pokud chcete přidat další záznam, klikněte pravým tlačítkem v okně Label List/ Database a zvolte [Create New Record]. Do seznamu se přidá nový záznam. 5 Zadejte data stejným způsobem jako u předchozího záznamu. 6 Pro vložení dalších záznamů opakujte kroky 4 a Efektivní vytváření štítků

18 Styly návrhu Funkce stylů návrhu umožňuje jednoduše vytvářet štítky pomocí seznamu štítků. Co je to styl návrhu? Styly návrhu umožnují využít dříve vytvořené styly a dále pak rozmanité druhy stylů dodané společně s programem. Nový styl lze také uložit a kdykoli jej znovu použít. Kdy je vhodné styl návrhu použít? Štítek lze snadno vytvořit tak, že vyberete styl návrhu a zadáte do něj text. Pomocí funkce sloučených polí vytvoříte štítky rychle přetažením dat ze seznamu štítků nebo z databáze. Změna stylu návrhu podle typu role DK Pro každý typ role DK lze nastavit standardní styl štítku. Standardní styly jsou nastaveny již při instalaci programu. Změnit je můžete následujícím způsobem: 1 Vyberte roli DK pro kterou chcete změnit standardní styl a založte ji do tiskárny. 2 Klikněte na [Format] -[Apply Layout Style]. Pokud není nabídka [Format] zobrazena, klikněte v okně návrhu. Vybrete [Apply Layout Style]. Styl návrhu, který je momentálně nastaven jako standardní je označen rámečkem. Pokud není požadovaný styl v seznamu, vytvořte nový styl. Bližší informace o stylech naleznete v části "Použití stylu návrhu při tvorbě štítku". 3 Pro vloženou roli DK Roll vyberte styl, a klikněte na. Nyní je pro vloženou roli DK tento styl nastaven jako standardní. 18 Efektivní vytváření štítků

19 Použití stylu návrhu při tvorbě štítku 1 Při zobrazeném okně Label List/Database, klikněte na [Format]-[Apply Layout Style]. Pokud není volba [Format] zobrazena, klikněte v okně návrhu. Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. 2 Vyberte styl vhodný pro štítek, který chcete vytvořit a klikněte na. Pro každý typ role DK lze nastavit jiný standardní styl. 3 Nyní se vraťte do okna návrhu. Zde můžete zkontrolovat vzhled štítku. 19 Efektivní vytváření štítků

20 Vytvoření a registrace nového stylu návrhu Pokud žádný styl návrhů nevyhovuje vašim požadavkům, můžete si vytvořit vlastní styl. Tento styl je pak možné uložit pro pozdější použití. 1 Klikněte na [File]-[New]. Zobrazí se dialogové okno [New]. 2 Zvolte [New Layout] a klikněte na. 3 Vytvořte textový objekt a upravte jeho vzhled a formát. 4 Klikněte pravým tlačítkem na textový objekt a z menu zvolte [Properties]. Zobrazí se dialogové okno [Text Properties]. Dialogové okno [Text Properties] zobrazíte taky tak, že dvojkliknete na textový objekt. 5 Klikněte na záložku [Expanded] a zaškrtněte volbu [Change Data in Layout Style Templates]. U volby [Target] zvolte [Label List] a u volby [Merge Fields] zvolte pole (jako např. [Title]) a klikněte na. 6 Opakujte kroky 4 a 5 pro každý vytvořený textový objekt. 20 Efektivní vytváření štítků

21 7 Klikněte na [File]-[Save As]. Zobrazí se dialové okno [Save As]. 8 Vyberte adresář, kam chcete uložit návrh štítku. 9 Z menu [Uložit jako typ:] zvolte [Layout Style Template]. Do okénka [Název souboru:] zadejte název souboru a klikněte na. Vytvořený styl je nyní uložen. Nelze je ale použít se seznamem štítků. Nejdříve je potřeba vytvořený styl použít. 10 Při zobrazeném okně Label List/Database klikněte na [Format]-[Apply Layout Style]. Pokud není zobrazena volba [Format] klikněte v okně návrhu. Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. 11 Vyberte styl návrhu, který jste vytvořili a klikněte na. Informace v seznamu štítků a v návrhu se nyní zaktualizují. 21 Efektivní vytváření štítků

22 Tisk štítků ze seznamu štítků 1 V okně Print Properties klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print]. 2 Nastavte vlastnosti tisku. Viz. "Nastavení tisku a odstřihu štítku" na straně V části [Print Range] vyberte záznamy, které se mají tisknout. Nastavení Print Range All Records Current Record Marked Records Record Range Popis Vytisknou se všechny záznamy databáze nebo seznamu štítku. Vytiskne se jen aktuálně zobrazený záznam. Vytisknou se záznamy označené v seznamu štítků nebo databázi. Vytisknou se záznamy v daném rozsahu. 4 Klikněte na. Šťítky se vytisknou. Pokud v databázi, nebo seznamu štítků označíte záznamy, lze je snadno vytisknout kliknutím na ikonu, kterou najdete ve standardním panelu nástrojů. Pokud při výběru záznamů podržíte tlačítko [Ctrl], je možné označit více záznamů, i když nejsou v řadě za sebou. 22 Efektivní vytváření štítků

23 Použití externího databázového souboru Tato část se věnuje vytváření štítků s čárovými kódy z databáze. Jako databázi použijeme soubor programu Microsoft Excel. Podporované formáty databází jsou: mdb (Microsoft Access ), xls (Microsoft Excel), csv a txt. 1 Příprava databázového souboru. Jako databázi použijeme soubor typu (.xls) vytvořený pomocí programu Microsoft Excel. 2 Spusťte P-touch Editor a nastavte velikost štítku. V našem případě nastavte [29mmx90mm]. 3 Klikněte na [File]-[Database]-[Connect]. Zobrazí se dialogové okno [Open Database]. 4 Vyberte soubor vytvořený programem Microsoft Excel a klikněte na. Zobrazí se dialogové okno [Select Database Editing Mode]. Pokud soubor obsahuje více listů, zobrazí se dialogové okno [Table Selection]. Vyberte list, který chcete použít. 23 Efektivní vytváření štítků

24 5 Vybete, jakým způsobem má být soubor otevřen a klikněte na. Zobrazí se okno Database. Connect as read-only (doporučeno pro normální použití). Používá se pro tisk originálních dat. Databázi není možno editovat. Create a copy that can be edited (doporučeno pokud je třeba databázi editovat). Umožňuje editaci databáze. Původní databáze zůstane nezměněna. Connect to original file and allow editing. Pokud zvolíte tuto možnost, dojde k odstranění všech maker, formulářů a formátů buněk ze souboru. 6 Kliknutím na [Part Name] (název pole v okně databáze) proveďte výběr a tažením data přesuňte do návrhu. Zobrazí se menu. 7 Klikněte na [Text]. Obsah databáze se do návrhu vloží jako text. V případě potřeby je možné změnit styl, velikost a font písma. 8 Opakujte kroky 6 a 7 a vložte do návrhu také data [Model Name]. 9 Kliknutím na [Part Code] (název pole v okně databáze) proveďte výběr a tažením data přesuňte do návrhu. Zobrazí se menu. 24 Efektivní vytváření štítků

25 10 Zvolte [Bar Code]. Obsah databáze se do návrhu vloží jako čárový kód. V případě potřeby je možné změnit vlastnosti čárového kódu tak, že na něj dvojkliknete a provedete požadované změny. 11 Klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print]. Pokud chcete vytisknout pouze štítek, který je zobrazen na pracovní ploše, klikněte na ikonu. 12 V části [Print Range], zvolte [All Records] a klikněte na. 13 Vytisknou se všechny štítky z databáze. 25 Efektivní vytváření štítků

26 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací Pokud jste během instalace programu P-Touch Editor zvolili funkci Add-In, přidá se do panelu nástrojů programů Microsoft Word, Excel a Outlook ikona P-Touch. (Pouze pokud jsou programy Microsoft Word, Excel a Outlook na počítači nainstalovány.) V každé z těchto aplikací pak stačí označit text a kliknout na ikonu P-touch. Funkce Add-In je podporována následujícími aplikacemi: Microsoft Word 97/2000/2002/2003, Microsoft Excel 97/2000/2002/2003, a Microsoft Outlook 2000/2002/2003 Po instalaci funkce Add-In se může při spuštění programu Microsoft Word, Excel, nebo Outlook (v závislosti na nastavení úrovně zabezpečení programu) zobrazit hlášení [Upozornění zabezpečení]. Pokud se toto hlášení zobrazí zaškrtněte volbu [Makra z tohoto zdroje vždy považovat za důvěryhodná] a klikněte na [Povolit makra]. Pro bližší informace o nastavení zabezpečení nahlédněte do nápovědy aplikace. Nastavení funkce Add-In Pro aktivaci nebo zrušení funkce Add-In postupujte následujícím způsobem. 1 Klikněte na start [Start]-[Programy]- [Brother P-touch]-[P-touch Tools]- [P-touch Editor 4.2 Add-Ins Utility]. Zobrazí se dialogové okno [Brother P- touch Add-In Settings]. 2 Zakrtněte pro které apliakce se má funkce Add-In použít. Z nabídky [Apply] zvolte, jaká akce se má po kliknutí na ikonu provést. Add-In Preview : Zobrazí náhled Add-In. P-touch Editor : Spustí se P-touch Editor, a umožní editovat text. Print Immediately : Šťítek se vytiskne. Před nastavováním funkce Add-In ukončete programy Word, Excel a Outlook. 26 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

27 Microsoft Word Pomocí funkce Add-In můžete označený text v Microsoft Wordu zkopírovat do návrhu štítku. Vytváření štítků pomocí Microsoft Wordu 1 Otevřete libovolný dokument Microsoft Wordu a označte text, který chcete vytisknout. 2 Ze standardního panelu nástrojů Microsoft Wordu klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno Add-In Preview (náhled na štítek). V okně Add-In Preview je importovaný text zobrazen jako náhled na štítek. Panel nástrojů okna Add-In Preview Ikona Název tlačítka Funkce Tlačítko tisk Tlačítko nastavení tisku Vytiskne štítky. Zobrazí dialogové okno [Print] a [Printer Setup]. Tlačítko kontroly pásky Zjistí typ roličky DK založené do tiskárny. Tlačítko nastavení papíru Používá se pro volbu papíru. Tlačítko volby návrhu Ovládání zvětšení Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. Umožňuje zvolit jiný styl návrhu. Přiblíží nebo oddálí náhled na návrh. Tlačítko pro editaci Slouží k editaci štítku pomocí programu P-touch Editor. 27 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

28 Ikona Název tlačítka Funkce Tlačítko nápovědy Otevře nápovědu programu P-touch Editor. Tlačítko Exit Opuštění okna Add-In Preview. 3 Klikněte na. Štítky se vytisknou. Tlačítka záznamu Značka pro přidání záznamu Jak přidat text z Microsoft Word do seznamu štítků Pokud jste vybrali víc záznamu, zobrazíte první záznam tlačítkem ( ), předchozí záznam tlačítkem ( ), další záznam tlačítkem ( ) a poslední záznam tlačítkem ( ). Čísla mezi tlačítky zobrazují "aktuální záznam/celkový počet záznamů". Pokud je tato volba zaškrtnutá, pak se vybraný text přidá do seznamu štítků. Pro bližší informace jak automaticky přidat vybraný text do seznamu štítků viz. "Jak přidat text z Microsoft Word do seznamu štítků" popsaný níže. Pokud je spuštěna aplikace Microsoft Outlook a Microsoft Word je nastaven jako standardní editor nebudete moci funkci Add-In v Microsoft Word použít. Ukončete Microsoft Outlook a restartujte Microsoft Word. Pokud chcete editovat text nebo vzhled štítku klikněte na. Otevře se okno P-touch Editoru umožňující editaci štítku. Pokud chcete přidat text do seznamu štítku, zaškrtněte volbu [Record In Label List] v okně Add-In Preview. Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do jednotlivých polí: Datum vytvoření První řádek Vybraný text Všechny řádky včetně prvního Nalezené PSČ Date field Title field Body field Code field Přidaná pole 28 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

29 Microsoft Excel Pomocí funkce Add-In můžete vložit text z programu Microsoft Excel přímo do návrhu štítku. Vytváření štítků pomocí programu Microsoft Excel 1 Otevřete sešit programu Microsoft Excel a označte buňky obsahující text, který chcete přidat do štítku. 2 V panelu standardních nástrojů aplikace Microsoft Excel klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Brother P-touch Import Setup]. 3 V části [Label Layout] proveďte požadované úpravy a klikněte na tlačítko. [Label Layout] umožňuje změnit způsob zobrazení/tisku. Pokud v okně [Fields] vyberete ze seznamu položku a kliknete na tlačítko, vytvoří se nové pole v okně [Label Layout]. Můžete vložit mezery, řádkování, uvozovky a další znaky pro každou buňku. V části [Label Preview], můžete také zobrazit náhled. Zobrazí se se dialogové okno Add-In Preview. Pro bližší informace, jak automaticky přidat vybraný text do seznamu štítků viz. "Jak přidat text z programu Microsoft Excel do seznamu štítků" popsaný níže. Pro detailní informace o panelu nástroju dialogového okna Add-In Preview viz. "Panel nástrojů okna Add-In Preview" na straně 27. Pokud chcete zahrnout data do pole Code seznamu štítků zvolte [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] v dialogovém okně [Brother P-touch Import Setup]. Pokud označíte v programu Excel víc záznamů, lze mezi nimi přepínat pomocí tlačítek. 29 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

30 V 4 Klikněte na. Štítky se vytisknou. Pro editaci nebo úpravu textu klikněte na. Otevře se program P-touch Editor umožňující editaci štítku.. Jak přidat text z programu Microsoft Excel do seznamu štítků Pokud chcete přidat text do seznamu štítků zaškrtněte volbu [Record In Label List] v dialogovém okně Add-In Preview. Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do jednotlivých polí: Datum vytvoření Vybraný text První řádek textu nastavený v návrhu štítku Další řádky včetně prvního řádku nastaveného v návrhu štítku Obsah buňek nastavených v [Text Imported Into the "code" Field of the Label List] Pole Date Pole Title Pole Body Pole Code Added field 30 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE Příručka, která se Vám dostává do rukou je doprovodným materiálem ke kurzu pořádaném autorizovaným školicím střediskem

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan 9000F Příručka online Stránka 1 z 349 stránek Jak používat tuto příručku MC-4678-V1.00 Vytištění této příručky Získání nejnovější verze programu ScanGear (ovladač skeneru) Používání funkcí

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ Pro uživatele DCP; Tato dokumentace je pro modely MFC a DCP. Veškerá označení MFC v této příručce uživatele čtěte jako DCP. Některé modely nejsou k dispozici ve všech zemích.

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9045CDN Verze 0 CZE Obsah Část I Windows 1 Tisk 2 Použití ovladače tiskárny Brother...2 Tisk dokumentů...3 Oboustranný tisk...4 Zásady

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Příručka pro software

Příručka pro software Rev.2.0 Obsah 1. Instalace a odinstalace ovladače pro systém Windows 2000/XP... 1 1.1. Instalace... 1 1.2. Odinstalace... 3 2. Obecné informace o ovladači pro systém Windows 2000/XP... 4 2.1. Ovladač tiskárny

Více

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 ŘEŠENÍ SERVER & KONTROLÉR UTILITY 2005 Electronics for Imaging, Inc. Informace v této publikaci podléhají Právním ustanovením pro tento produkt. 45040903 10.

Více

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6 Uživatelská příručka k DYMO Label Software Verze 7.6 Copyright 2004-2006 DYMO. Všechna práva vyhrazena. Verze 7.6 Revize 07/06. Žádná část tohoto dokumentu nebo software nesmí být reprodukována nebo přenášena

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

SMSender. Příručka ke službě Microsoft Office Klient 1.60. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena.

SMSender. Příručka ke službě Microsoft Office Klient 1.60. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. úvod SMSender Příručka ke službě Microsoft Office Klient 1.60 Verze: 2008-11-11 Licenční ujednání 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. Centrála společnosti: V Parku 2335/20 148 00 Praha 4

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 24 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled...13 Command WorkStation...13 Pracovní prostor

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

Průvodce tvorbou tabulek

Průvodce tvorbou tabulek Průvodce tvorbou tabulek pro Boardmaker a Speaking Dynamically Pro Copyrights The Picture Communication Symbols Copyright 1981-2001 Mayer-Johnson, Inc. All Rights Reserved Worldwide Boardmaker Application

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více