Příručka uživatele programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka uživatele programu"

Transkript

1 Příručka uživatele programu QL-500 QL-650TD QL-550 QL-1050/1050N 1

2 Obsah Obsah O tomto návodu... 4 Structura návodu... 4 Značky použité v tomto návodu... 4 Tvorba štítků (uživatelé Windows) Vytvoření a tisk štítku... 5 Od vytvoření štítku po tisk... 5 Použití P-Touch Editoru... 7 Spuštění P-touch Editor... 7 Vytvoření adresního štítku... 9 Tisk štítku...10 Uložení štítku Otevření souboru se štítkem Vytváření různých typů štítků Použití nápovědy P-touch Editoru Efektivní vytváření štítků Vytváření štítků pomocí jiných aplikací Použití P-touch Address Booku Spuštění P-touch Address Booku Vytvoření nového kontaktu Import kontaktů Editace kontaktů Tisk štítků Použití P-Tiouch Transfer Manageru & P-touch Library Spuštění P-Touch Transfer Manageru Přenos štítku z PC na tiskárnu Zálohování návrhu štítku Změna nastavení tiskárny z počítače Spuštění programu P-touch Library Vyhledávání štítků Tvorba štítků (uživatelé Windows) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) Přehled Vytvoření štítku a jeho tisk Použití P-touch Editoru Spuštění P-touch Editoru Vytvoření adresního štítku Tisk štítku...54 Jak používat HTML nápovědu programu

3 Sdílení tiskárny...58 Nasdílení tiskárny Použití printserveru PS-9000 (volitelné příslušenství) Ovládání pomocí ESC/P sekvencí Dostupné příkazy Sériový kabel Přímý tisk z jiných aplikací Nastavení tiskového ovladače Tisk z jiných aplikací Odebrání programového vybavení Uživatelé Windows Uživatelé Mac Specifikace Specifikace zařízení Softwarové a hardwarové nároky Tvorba štítků (uživatelé Windows) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) 3

4 Tiskárny štítků Brother QL-500/QL-550/QL-650TD/QL-1050/QL-1050N (dále jen "tiskárny") umožňují snadno a rychle tisknout štítky vytvořené programem P-touch Editor. Tiskárna Brother QL-650TD navíc umožňuje štítky vytvořené v počítači do tiskárny uložit a později je vytisknout. O tomto návodu Tento návod je uložen na CD-ROMu, dodaném společně se zařízením ve formátu PDF. Pokud se kurzor při čtení manuálu změní na, pak se kliknutím přesunete na místo, na které se v návodu odkazuje. Pro bližší informace o použití Adobe Reader si přečtěte nápovědu programu Adobe Reader. Struktura návodu Tento návod poskytuje informace o správném používání tiskárny a popis všech jejich funkcí. Před použitímk tiskárny si jej důkladně přečtěte. Příručka uživatele tiskárny Před čtením tohoto návodu si pozorně přečtěte příručku uživatele tiskárny. Příručka uživatele tiskárny obsahuje důležité informace, které je nutné znát ještě před samotným použitím tiskárny. Například informace pro správnou instalaci, nastavení a způsob vytvoření štítku bez použití PC (jen Brother QL-650TD). Dále obsahuje informace o instalaci programového vybavení tiskárny, její údržbě a řešení problémů při jejím používání. Příručka uživatele programu (tento návod) Tento7 návod popisuje, jak pomocí programu P-touch Editor vytvářet a tisknout štítky. Pokud používate systém Windows, lze tento návod zobrazit z aplikace P-touch Setup po založení CD- ROMu. Po nainstalování lze návod zobrazit i z nabídky Start. Pokud používáte systém Mac, najdete tento návod na CD-ROMu v adresáři [Manuals]. Značky použité v tomto návodu V návodu jsou použity následující značky: Tato značka označuje informaci a postupy, které je důležité dodržovat. Pokud se jimi nebudete řídit, může dojít k úrazu nebo poškození či zničení zařízení. Tato značka označuje informace a postupy, které vám pomohou lépe porozumět funkcím a ovládání tiskárny. 4 O tomto návodu

5 Tvorba štítků (uživatelé Windows) Přehled V této části najdete popis vytváření štítků na tiskárně. Podrobnosti a další informace týkající se jednotlivých funkcí, naleznete na dalších stranách návodu nebo v nápovědě P-Touch Editoru. Vytvoření a tisk štítku 1 Zvolte typ štítku, který chcete vytvořit. 2 Připravte si potřebnou ruličku štítků (dále role DK). S tiskárnou je dodáváno několik rolí DK. (Další je možné zakoupit samostatně.) Pro štítek, který chcete vytvořit, zvolte odpovídající roli DK. Založte roli DK Příručka uživatele tiskárny Příručka uživatele tiskárny 5 Vytvoření a tisk štítku

6 3 Vytvoření a tisk štítku. Vyberte jeden z následujících způsobů tisku: tisk štítků přímo z tiskárny, nebo tisk z PC. Přímý tisk Výběr šablony ect a template Vytvoření a tisk štítku přímo z tiskárny. (jen Brother QL-650TD) Na QL-1050 může také přenášet šablony, nelze je ale vybrat přímo ze zařízení. Proto je třeba použít ESC/P sekvence. Přenos Tisk Received Příručka uživatele tiskárny Tisk z PC Po vytvoření šablony pomocí PC, lze vytvořit a vytisknout štítek přímo z tiskárny. Vytvoření a tisk štítku z PC. Vytvoření a tisk štítku z P-touch Editoru. P-touch Editor P-touch Transfer Manager Strana 39 Vytvoření šablony Strana 39 P-touch Editor ZZadání textu Strana 9 Tisk z jiné aplikace. Funkce Add-In v Microsoft Word/Excel/Outlook Import textu Strana 26 Editace štítku Strana 7 Vytvoření štítku a jeho tisk pomocí P-touch Address Booku. P-touch Address Book P-touch Address Book Zadání textu Strana 35 Import textu Strana 36 Editace štítku Strana 37 6 Vytvoření a tisk štítku

7 Použití P-touch Editoru Tato část se věnuje postupům vytváření různých druhů štítků pomocí P-touch Editoru. Spuštění P-touch Editoru 1 Klikněte na [Start]-[Programy]-[Brother P- touch]-[p-touch Editor 4.2]. P-touch Editor můžete také spustit následujícími způsoby (jen pokud jste během instalace povolili vytvoření zástupců): Dvojklikněte na zástupce umístěném na ploše. Klikněte na zástupce umístěného na liště. Po spuštění P-touch Editoru se zobrazí dialogové okno [Startup]. Je možné zvolit, zda chcete vytvořit nový štítek, nebo otevřít dříve vytvořený štítek. Pokud chcete změnit akci, která se automaticky po spuštění P-touch Editoru provede, klikněte na [Tool]-[Options]. Zobrazí se dialogové okno [Options]. V záložce [General] můžete vybrat ze seznamu akci, která se při startu provede [Operations]. Standardní nastavení je [Display Startup Dialog Box]. 2 Vyberte nastavení v dialogovém okně [Startup] a klikněte na. Pokud vyberete [New layout], [Apply Layout Style], nebo [Open the Last Layout Used], zobrazí se okno návrhu. Pokud zvolíte [Use the Auto Format Wizard], zobrazí se [Auto Format Wizard]. Tento průvodce umožní vytvořit návrh pomocí existujících šablon. Pokud zvolíte [Open an Existing Layout], zobrazí se dialogové okno [Open]. Z něj pak můžete otevřít dříve vytvořený návrh. Bližší informace viz. "Otevření souboru se štítkem" na straně 11. Pokud zvolíte [Help-How To], zobrazí se nápověda programu P-touch Editor. Nápověda vás krok za krokem naučí jak vytvářet základní typy štítků. Pokud zvolíte [Check for Updates], pak se počítač připojený k internetu připojí k Brother Solutions Center. Zde můžete najít nejnovější verze programu a FAQs. 7 Spuštění P-touch Editoru

8 Okno návrhu Okno návrhu se skládá ze sedmi částí: Menu Příkazy jsou rozděleny podle funkcí v jednotlivých menu (File, Edit, View a Insert) Standard toolbar (Panel standardních nástrojů) Často používané příkazy jsou združeny v tomto panelu (New Layou (Nový návrh), Open (Otevřít), Save (Uložit), Auto Format, atd.). Property dock (ikony nastavení) Tato část obsahuje nastavení Print (tisku), Page (stránky), Text (textu), Layout (návrhu), a Database (databáze). Nastavení zobrazíte/skryjete kliknutím na tlačítka v levé části ikon nastavení. Draw toolbar (panel kreslení) V tomto panelu jsou sdruženy nástroje pro výběr objektů, vkládání textu, kreslení grafiky a další. Layout work area (pracovní plocha) Pracovní plocha slouží k zobrazení a editaci objektů. Object dock (ikony objektů) V této části jsou sdruženy ikony pro snadné vytváření nových objektů (např. text, čárový kód, rámy, tabulky atd.). Seznam štítků/okno databáze Zobrazuje databázi nebo seznam štítků. V menu [View] je možné zobrazit/skrýt jednotlivé panely a okna. 8 Spuštění P-touch Editoru

9 Vytvoření adresního štítku Tato část popisuje postup vytvoření adresního štítku. 1 V okénku Page properties, zvolte ze seznamu [Label Format], [Standard Address Label]. Pokud není okno Page property zobrazené, klikněte na ikonu. Formát štítku se v pracovní ploše změní na standardní adresní štítek. Délka a šířka pásky se automaticky změní na velikost standardního adresního štítku. 2 V části Object dock klikněte na (Text) a zadejte jméno a adresu. 3 Změna velikosti písma. Vyberte jméno a nastavte ho na tučné ( ). Zvětšete velikost fontu kliknutím na ikonu ( okně Text property. Zadejte adresu a zmenšete font kliknutím na ikonu ( ). Pokud není okno Text property zobrazeno klikněte na. Změny provedené v okně Text property se použijí pouze na označený text. ) v Nyní můžete štítek vytisknout. Pro bližší informace, jak tisknout štítky viz. "Tisk štítku" na následující straně. 9 Vytvoření adresního štítku

10 Tisk štítku Tato část popisuje tisk vytvořených štítků. 1 V okně Print property, zadejte počet kopií štítku na [1] a klikněte na. Štítek se vytiskne. Pokud není okno Print property zobrazeno klikněte na ikonu. 2 Odstřihněte štítek pomocí tlačítka pro odstřih nebo pomocí řezací páčky (Brother QL-500). Odstřih je možné nastavit i automaticky. V dialogovém okně [Print], zaškrtněte volbu [Auto Cut]. (Není dostupné u QL-500) Nastavení tisku a odstřihu štítku Pokud v okně Print property kliknete na ikonu zobrazíte dialogové okno [Print]. Toto dialogové okno umožňuje měnit vlastnosti tisku a počet kopií. V záložce Option v dialogovém okně Print můžete nastavit počet štítků mezi jednotlivými odstřihy (jen u QL-1050/1050N). Options Nastavení Auto Cut (jen QL-550/650TD/ 1050/1050N) Cut at end (jen QL-650TD/ 1050/1050N) Popis Pokud je tato volba zaškrtnutá, každý štítek se odstřihne. Pokud volba zaškrtnutá není, bude nutné po tisku štítky odstřihnout. Pro odstřih stiskněte tlačítko na tiskárně. Při tisku více štítků, dojde k odstřihu až u posledního štítku. Mirror Printing Pokud je tato volba zaškrtnutá, budou se štítky tisknout tak, aby je bylo možné číst i přes okno (tato volba má smysl jen při tisku na průhlednou roli DK). Output directly to Printer Driver Pro normální použití ponechte tuto volbu zaškrtnutou. Copies Number Zde lze nastavit počet kopií tisknutého štítku. Kliknutím na tlačítko v dialogovém okně [Print] můžete nastavit další možnosti tisku. Pokud například tisknete štítky, které vyžadují vysokou kvalitu tisku jako např. čárové kody, nastavte [Give priority to print quality]. 10 Tisk štítku

11 Uložení štítku Vytvořený štítek můžete pro pozdější použití uložit. 1 Klikněte na [File]-[Save As]. Zobrazí se dialogové okno [Save As]. Pokud již existuje soubor se stejným názvem, původní soubor se přepíše. 2 Zvolte adresář, kam chcete soubor uložit, zadejte jeho název [Název souboru] a klikněte na tlačítko. Soubor se uloží do požadovaného adresáře. Název souboru může mít až 255 znaků a nesmí obsahovat následující znaky: / \ > < *? " : Otevření souboru se štítkem Pokud chcete použít dříve vytvořený a uložený návrh štítku, je třeba jej nejdřív otevřít. 1 Klikněte na [File]-[Open]. Zobrazí se dialogové okno [Open]. 2 Zvolte adresář, obsahující soubor, který chcete otevřít a klikněte na tlačítko. Na pracovní ploše se zobrazí štítek. 11 Uložení štítku

12 Vytváření různých typů štítků V následující tabulce jsou uvedeny nejrůznější typy štítků, které lze pomocí programu P-touch Editor vytvořit. Podrobnosti o vytvoření jednotlivých typů štítků naleznete v nápovědě programu. Část helpu Ukázka štítku Postup 1: Vytvoření adresního štítku Tisk Uložení návrhu 2: Změna vlastností textu v adresním štítku Změna velikosti a stylu fontu Uspořádání textu, obrázků a dalších objektů 3: Vytvoření adresního štítku pomocí funkce Add-In 4: Vytvoření štítku pomocí seznamu štítků 5: Použití stylů návrhu pro vytvoření štítku Použití funkce Add-in z Microsoft Wordu z Microsoft Excelu z Microsoft Outlook Uložení seznamu štítku Použití seznamu štítků pro vytvoření nového štítku Výběr/změna standardního stylu Editace a uložení stylu návrhu 6: Vytvoření štítku pomocí databáze 7: Vytvoření štítku na souvislou pásku 8: Vytváření číslovaných štítků pomocí funkce číslování 9: Vytvoření štítku s čárovým kódem Použití/propojení souboru z Microsoft Excelu Nastavení velikosti štítku nebo použití automatického nastavení Vložení klipartu Nastavení pole číslování Tisk Nastavení čárového kódu 10: Vytvoření adresního štítku na souvislou pásku Použití pásky vertikálně 11: Vytvoření štítku pomocí funkce automatického formátu 12: Vytvoření štítku pomocí P-touch Library Použití funkce automatického formátu Použití P-touch Library 12 Vytváření různých typů štítků

13 Použití nápovědy P-touch Editoru Nápověda programu P-touch Editoru nabízí detailní informace o všech dostupných možnostech a funkcích programu. Nápověda je dostupná i v českém jazyce. Bližší informace naleznete na CD-ROMu dodaném společně s tiskárnou. Spuštění nápovědy 1 Spusťte program P-touch Editor Viz. "Spuštění P-touch Editoru" na straně 7. Zobrazí se okno návrhu. 2 Klikněte na [Help]-[P-touch Editor Help]. nebo stiskněte klávesu [F1]. Zobrazí se okno [P-touch Editor Help]. Okno nápovědy programu P-touch Editor (lze nainstalovat i českou verzi nápovědy) Panel nástrojů Ikony, které umožňují snadný a rychlý přístup k potřebným informacím v nápovědě. 2 Záložky V nápovědě lze hledat různými způsoby ([Obsah], [Rejstřík], [Vyhledávat], a [Oblíbené položky]). V české verzi nápovědy nemusí být všechny tyto položky dostupné. 3 4 Menu Zobrazují informace podle zvolené záložky. Aktuální plocha Plocha, kde se zobrazují informace ke zvolenému tématu. 13 Použití nápovědy P-touch Editoru

14 Tisk témat nápovědy Informace v nápovědě lze také vytisknout. Tisknout lze na jakékoli klasické tiskárně. 1 V záložce [Obsah] zvolte téma, které chcete vytisknout. 2 V panelu nástrojů klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print Topics]. 3 Vyberte rozsah tisku a klikněte na. Zobrazí se dialogové okno [Print]. 4 Vyberte tiskárnu a klikněte na. Zvolené informace nápovědy se vytisknou. Zvolte tiskárnu, která tiskne na standardní typ papíru formátu A4. 14 Použití nápovědy P-touch Editoru

15 Efektivní vytváření štítků Pro efektivnější tvorbu štítků lze využít funkci seznam štítků a databázové funkce. Štítky pak mohou být vytvářeny automaticky tak, že se do vytvořené šablony načtou data z externí databáze. Funkce seznamu štítků umožňuje vytvářet záznam dat přímým zadáváním do okna seznamu štítků. Záznam může být kdykoli editován (data lze přidávat, mazat a měnit). Záznam dat je pak uložen společně s návrhem štítku a lze jej kdykoli znovu použít. Funkce databáze umožňuje použít data z existující databáze vytvořené jinou aplikací. Pro bližší informace o funkci databáze viz. "Použití externího databázového souboru" na straně 23. Seznam štítků lze exportovat pouze do CSV formatu. Podporovány jsou následující databázové formáty are: mdb (Microsoft Access ), xls (Microsoft Excel), csv a txt. Pro bližší informace o vytvoření štítku pomocí funkce Add-In viz. Ë"Vytváření štítků pomocí jiných aplikací" na straně 26. Použití seznamu štítků Následující příklad popisuje využití seznamu štítku k vytvoření adresních štítků. Nejdříve vytvořte návrh štítku viz. "Vytvoření adresního štítku" na straně 9. Otevření seznamu štítků 1 Klikněte na [File]-[Database]-[Label List]. Zobrazí se okno Label List/Database. 15 Efektivní vytváření štítků

16 Přepínání zobrazení seznamu štítků Okno Label List/Database lze zobrazit dvěma způsoby: Record View a Form View. Pro změnu zobrazení klikněte v okně Label List/Database pravým tlačítkem a zvolte jiný způsob zobrazení. Record View Tento režim zobrazuje seznam informací Ukazatel záznamu Kliknutím na tento ukazatel je možné měnit aktuální záznam. Označený záznam se zvýrazní a zobrazí se u něj ukazatel záznamu. Ukazatel pole Zobrazuje název pole. Buňka Zobrazuje obsah pole. Značka záznamu Zaškrtnuté záznamy lze vytisknout. Po propojení pole s návrhem štítku se obsah vybraného záznamu zobrazí v návrhu. Font zobrazovaných záznamů lze změnit v dialogovém okně [Options], záložka [Database]. Klikněte na [Tool]-[Options]. (Pokud není volba [Tool] v nabídce zobrazena, klikněte jednou na plochu návrhu.) Výšku buňky záznamu lze měnit uchopením a tažením oddělovací linky. Podobně lze měnit i šířku buňky. Form View Zobrazuje data aktuálního záznamu ve formuláři Název pole Zobrazuje názvy polí. Data pole Zobrazuje obsah pole aktuálního záznamu. 16 Efektivní vytváření štítků

17 Vkládání dat V následujícím příkladu zadáme adresu a jméno do pole Body. 1 Klikněte pravým tlačítkem v okně Label List/Database a zvolte [Create New Record]. Menu zobrazíte také kliknutím pravým tlačítkem na ukazatel záznamu. Do seznamu se přidá nový záznam. 2 Dvojklikněte na pole [Body]. Nyní můžete do buňky zadat adresu a jméno. Pro vložení nového řádku v buňce držte klávesu [Ctrl] a stiskněte [Enter]. Název pole nelze měnit. 3 Opakujte předchozí kroky pro vyplnění všech potřebných polí. 4 Pokud chcete přidat další záznam, klikněte pravým tlačítkem v okně Label List/ Database a zvolte [Create New Record]. Do seznamu se přidá nový záznam. 5 Zadejte data stejným způsobem jako u předchozího záznamu. 6 Pro vložení dalších záznamů opakujte kroky 4 a Efektivní vytváření štítků

18 Styly návrhu Funkce stylů návrhu umožňuje jednoduše vytvářet štítky pomocí seznamu štítků. Co je to styl návrhu? Styly návrhu umožnují využít dříve vytvořené styly a dále pak rozmanité druhy stylů dodané společně s programem. Nový styl lze také uložit a kdykoli jej znovu použít. Kdy je vhodné styl návrhu použít? Štítek lze snadno vytvořit tak, že vyberete styl návrhu a zadáte do něj text. Pomocí funkce sloučených polí vytvoříte štítky rychle přetažením dat ze seznamu štítků nebo z databáze. Změna stylu návrhu podle typu role DK Pro každý typ role DK lze nastavit standardní styl štítku. Standardní styly jsou nastaveny již při instalaci programu. Změnit je můžete následujícím způsobem: 1 Vyberte roli DK pro kterou chcete změnit standardní styl a založte ji do tiskárny. 2 Klikněte na [Format] -[Apply Layout Style]. Pokud není nabídka [Format] zobrazena, klikněte v okně návrhu. Vybrete [Apply Layout Style]. Styl návrhu, který je momentálně nastaven jako standardní je označen rámečkem. Pokud není požadovaný styl v seznamu, vytvořte nový styl. Bližší informace o stylech naleznete v části "Použití stylu návrhu při tvorbě štítku". 3 Pro vloženou roli DK Roll vyberte styl, a klikněte na. Nyní je pro vloženou roli DK tento styl nastaven jako standardní. 18 Efektivní vytváření štítků

19 Použití stylu návrhu při tvorbě štítku 1 Při zobrazeném okně Label List/Database, klikněte na [Format]-[Apply Layout Style]. Pokud není volba [Format] zobrazena, klikněte v okně návrhu. Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. 2 Vyberte styl vhodný pro štítek, který chcete vytvořit a klikněte na. Pro každý typ role DK lze nastavit jiný standardní styl. 3 Nyní se vraťte do okna návrhu. Zde můžete zkontrolovat vzhled štítku. 19 Efektivní vytváření štítků

20 Vytvoření a registrace nového stylu návrhu Pokud žádný styl návrhů nevyhovuje vašim požadavkům, můžete si vytvořit vlastní styl. Tento styl je pak možné uložit pro pozdější použití. 1 Klikněte na [File]-[New]. Zobrazí se dialogové okno [New]. 2 Zvolte [New Layout] a klikněte na. 3 Vytvořte textový objekt a upravte jeho vzhled a formát. 4 Klikněte pravým tlačítkem na textový objekt a z menu zvolte [Properties]. Zobrazí se dialogové okno [Text Properties]. Dialogové okno [Text Properties] zobrazíte taky tak, že dvojkliknete na textový objekt. 5 Klikněte na záložku [Expanded] a zaškrtněte volbu [Change Data in Layout Style Templates]. U volby [Target] zvolte [Label List] a u volby [Merge Fields] zvolte pole (jako např. [Title]) a klikněte na. 6 Opakujte kroky 4 a 5 pro každý vytvořený textový objekt. 20 Efektivní vytváření štítků

21 7 Klikněte na [File]-[Save As]. Zobrazí se dialové okno [Save As]. 8 Vyberte adresář, kam chcete uložit návrh štítku. 9 Z menu [Uložit jako typ:] zvolte [Layout Style Template]. Do okénka [Název souboru:] zadejte název souboru a klikněte na. Vytvořený styl je nyní uložen. Nelze je ale použít se seznamem štítků. Nejdříve je potřeba vytvořený styl použít. 10 Při zobrazeném okně Label List/Database klikněte na [Format]-[Apply Layout Style]. Pokud není zobrazena volba [Format] klikněte v okně návrhu. Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. 11 Vyberte styl návrhu, který jste vytvořili a klikněte na. Informace v seznamu štítků a v návrhu se nyní zaktualizují. 21 Efektivní vytváření štítků

22 Tisk štítků ze seznamu štítků 1 V okně Print Properties klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print]. 2 Nastavte vlastnosti tisku. Viz. "Nastavení tisku a odstřihu štítku" na straně V části [Print Range] vyberte záznamy, které se mají tisknout. Nastavení Print Range All Records Current Record Marked Records Record Range Popis Vytisknou se všechny záznamy databáze nebo seznamu štítku. Vytiskne se jen aktuálně zobrazený záznam. Vytisknou se záznamy označené v seznamu štítků nebo databázi. Vytisknou se záznamy v daném rozsahu. 4 Klikněte na. Šťítky se vytisknou. Pokud v databázi, nebo seznamu štítků označíte záznamy, lze je snadno vytisknout kliknutím na ikonu, kterou najdete ve standardním panelu nástrojů. Pokud při výběru záznamů podržíte tlačítko [Ctrl], je možné označit více záznamů, i když nejsou v řadě za sebou. 22 Efektivní vytváření štítků

23 Použití externího databázového souboru Tato část se věnuje vytváření štítků s čárovými kódy z databáze. Jako databázi použijeme soubor programu Microsoft Excel. Podporované formáty databází jsou: mdb (Microsoft Access ), xls (Microsoft Excel), csv a txt. 1 Příprava databázového souboru. Jako databázi použijeme soubor typu (.xls) vytvořený pomocí programu Microsoft Excel. 2 Spusťte P-touch Editor a nastavte velikost štítku. V našem případě nastavte [29mmx90mm]. 3 Klikněte na [File]-[Database]-[Connect]. Zobrazí se dialogové okno [Open Database]. 4 Vyberte soubor vytvořený programem Microsoft Excel a klikněte na. Zobrazí se dialogové okno [Select Database Editing Mode]. Pokud soubor obsahuje více listů, zobrazí se dialogové okno [Table Selection]. Vyberte list, který chcete použít. 23 Efektivní vytváření štítků

24 5 Vybete, jakým způsobem má být soubor otevřen a klikněte na. Zobrazí se okno Database. Connect as read-only (doporučeno pro normální použití). Používá se pro tisk originálních dat. Databázi není možno editovat. Create a copy that can be edited (doporučeno pokud je třeba databázi editovat). Umožňuje editaci databáze. Původní databáze zůstane nezměněna. Connect to original file and allow editing. Pokud zvolíte tuto možnost, dojde k odstranění všech maker, formulářů a formátů buněk ze souboru. 6 Kliknutím na [Part Name] (název pole v okně databáze) proveďte výběr a tažením data přesuňte do návrhu. Zobrazí se menu. 7 Klikněte na [Text]. Obsah databáze se do návrhu vloží jako text. V případě potřeby je možné změnit styl, velikost a font písma. 8 Opakujte kroky 6 a 7 a vložte do návrhu také data [Model Name]. 9 Kliknutím na [Part Code] (název pole v okně databáze) proveďte výběr a tažením data přesuňte do návrhu. Zobrazí se menu. 24 Efektivní vytváření štítků

25 10 Zvolte [Bar Code]. Obsah databáze se do návrhu vloží jako čárový kód. V případě potřeby je možné změnit vlastnosti čárového kódu tak, že na něj dvojkliknete a provedete požadované změny. 11 Klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print]. Pokud chcete vytisknout pouze štítek, který je zobrazen na pracovní ploše, klikněte na ikonu. 12 V části [Print Range], zvolte [All Records] a klikněte na. 13 Vytisknou se všechny štítky z databáze. 25 Efektivní vytváření štítků

26 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací Pokud jste během instalace programu P-Touch Editor zvolili funkci Add-In, přidá se do panelu nástrojů programů Microsoft Word, Excel a Outlook ikona P-Touch. (Pouze pokud jsou programy Microsoft Word, Excel a Outlook na počítači nainstalovány.) V každé z těchto aplikací pak stačí označit text a kliknout na ikonu P-touch. Funkce Add-In je podporována následujícími aplikacemi: Microsoft Word 97/2000/2002/2003, Microsoft Excel 97/2000/2002/2003, a Microsoft Outlook 2000/2002/2003 Po instalaci funkce Add-In se může při spuštění programu Microsoft Word, Excel, nebo Outlook (v závislosti na nastavení úrovně zabezpečení programu) zobrazit hlášení [Upozornění zabezpečení]. Pokud se toto hlášení zobrazí zaškrtněte volbu [Makra z tohoto zdroje vždy považovat za důvěryhodná] a klikněte na [Povolit makra]. Pro bližší informace o nastavení zabezpečení nahlédněte do nápovědy aplikace. Nastavení funkce Add-In Pro aktivaci nebo zrušení funkce Add-In postupujte následujícím způsobem. 1 Klikněte na start [Start]-[Programy]- [Brother P-touch]-[P-touch Tools]- [P-touch Editor 4.2 Add-Ins Utility]. Zobrazí se dialogové okno [Brother P- touch Add-In Settings]. 2 Zakrtněte pro které apliakce se má funkce Add-In použít. Z nabídky [Apply] zvolte, jaká akce se má po kliknutí na ikonu provést. Add-In Preview : Zobrazí náhled Add-In. P-touch Editor : Spustí se P-touch Editor, a umožní editovat text. Print Immediately : Šťítek se vytiskne. Před nastavováním funkce Add-In ukončete programy Word, Excel a Outlook. 26 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

27 Microsoft Word Pomocí funkce Add-In můžete označený text v Microsoft Wordu zkopírovat do návrhu štítku. Vytváření štítků pomocí Microsoft Wordu 1 Otevřete libovolný dokument Microsoft Wordu a označte text, který chcete vytisknout. 2 Ze standardního panelu nástrojů Microsoft Wordu klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno Add-In Preview (náhled na štítek). V okně Add-In Preview je importovaný text zobrazen jako náhled na štítek. Panel nástrojů okna Add-In Preview Ikona Název tlačítka Funkce Tlačítko tisk Tlačítko nastavení tisku Vytiskne štítky. Zobrazí dialogové okno [Print] a [Printer Setup]. Tlačítko kontroly pásky Zjistí typ roličky DK založené do tiskárny. Tlačítko nastavení papíru Používá se pro volbu papíru. Tlačítko volby návrhu Ovládání zvětšení Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. Umožňuje zvolit jiný styl návrhu. Přiblíží nebo oddálí náhled na návrh. Tlačítko pro editaci Slouží k editaci štítku pomocí programu P-touch Editor. 27 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

28 Ikona Název tlačítka Funkce Tlačítko nápovědy Otevře nápovědu programu P-touch Editor. Tlačítko Exit Opuštění okna Add-In Preview. 3 Klikněte na. Štítky se vytisknou. Tlačítka záznamu Značka pro přidání záznamu Jak přidat text z Microsoft Word do seznamu štítků Pokud jste vybrali víc záznamu, zobrazíte první záznam tlačítkem ( ), předchozí záznam tlačítkem ( ), další záznam tlačítkem ( ) a poslední záznam tlačítkem ( ). Čísla mezi tlačítky zobrazují "aktuální záznam/celkový počet záznamů". Pokud je tato volba zaškrtnutá, pak se vybraný text přidá do seznamu štítků. Pro bližší informace jak automaticky přidat vybraný text do seznamu štítků viz. "Jak přidat text z Microsoft Word do seznamu štítků" popsaný níže. Pokud je spuštěna aplikace Microsoft Outlook a Microsoft Word je nastaven jako standardní editor nebudete moci funkci Add-In v Microsoft Word použít. Ukončete Microsoft Outlook a restartujte Microsoft Word. Pokud chcete editovat text nebo vzhled štítku klikněte na. Otevře se okno P-touch Editoru umožňující editaci štítku. Pokud chcete přidat text do seznamu štítku, zaškrtněte volbu [Record In Label List] v okně Add-In Preview. Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do jednotlivých polí: Datum vytvoření První řádek Vybraný text Všechny řádky včetně prvního Nalezené PSČ Date field Title field Body field Code field Přidaná pole 28 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

29 Microsoft Excel Pomocí funkce Add-In můžete vložit text z programu Microsoft Excel přímo do návrhu štítku. Vytváření štítků pomocí programu Microsoft Excel 1 Otevřete sešit programu Microsoft Excel a označte buňky obsahující text, který chcete přidat do štítku. 2 V panelu standardních nástrojů aplikace Microsoft Excel klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Brother P-touch Import Setup]. 3 V části [Label Layout] proveďte požadované úpravy a klikněte na tlačítko. [Label Layout] umožňuje změnit způsob zobrazení/tisku. Pokud v okně [Fields] vyberete ze seznamu položku a kliknete na tlačítko, vytvoří se nové pole v okně [Label Layout]. Můžete vložit mezery, řádkování, uvozovky a další znaky pro každou buňku. V části [Label Preview], můžete také zobrazit náhled. Zobrazí se se dialogové okno Add-In Preview. Pro bližší informace, jak automaticky přidat vybraný text do seznamu štítků viz. "Jak přidat text z programu Microsoft Excel do seznamu štítků" popsaný níže. Pro detailní informace o panelu nástroju dialogového okna Add-In Preview viz. "Panel nástrojů okna Add-In Preview" na straně 27. Pokud chcete zahrnout data do pole Code seznamu štítků zvolte [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] v dialogovém okně [Brother P-touch Import Setup]. Pokud označíte v programu Excel víc záznamů, lze mezi nimi přepínat pomocí tlačítek. 29 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

30 V 4 Klikněte na. Štítky se vytisknou. Pro editaci nebo úpravu textu klikněte na. Otevře se program P-touch Editor umožňující editaci štítku.. Jak přidat text z programu Microsoft Excel do seznamu štítků Pokud chcete přidat text do seznamu štítků zaškrtněte volbu [Record In Label List] v dialogovém okně Add-In Preview. Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do jednotlivých polí: Datum vytvoření Vybraný text První řádek textu nastavený v návrhu štítku Další řádky včetně prvního řádku nastaveného v návrhu štítku Obsah buňek nastavených v [Text Imported Into the "code" Field of the Label List] Pole Date Pole Title Pole Body Pole Code Added field 30 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Tiskárna štítků. Příručka uživatele programu

Tiskárna štítků. Příručka uživatele programu Tiskárna štítků Příručka uživatele programu Obsah tohoto návodu a technické údaje v něm obsažené mohou být změněny bez předchozího upozornění. Firma Brother si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Příručka uživatele programů

Příručka uživatele programů Vytváření štítků Příručka uživatele programů Dodatek Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch P700 P-touch P700 Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

OBSAH 1. ÚVOD...3 2. FAQ...14 1.6 NASTAVENÍ VLASTNÍHO LOGA V TISKOVÉ SESTAVĚ...7

OBSAH 1. ÚVOD...3 2. FAQ...14 1.6 NASTAVENÍ VLASTNÍHO LOGA V TISKOVÉ SESTAVĚ...7 Nabídkový software Offer2000 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1 INSTALACE...3 1.2 AKTIVACE PROGRAMU...3 1.3 OPĚTOVNÁ AKTIVACE PROGRAMU NEBO VLASTNÍHO LOGA...3 1.4 HLAVNÍ OKNO PROGRAMU...4 1.5 NASTAVENÍ PROGRAMU PŘI

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Digital Photo Navigator 1.0

Digital Photo Navigator 1.0 Digital Photo Navigator 1.0 Návod k použití Nekonečné možnosti Digital Photo Navigator Poslání Vašich oblíbených videí a obrázků e-mailem Každý má video kazety a paměťové karty, obsahující video a obrázky,

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Reviz 6/11/2012. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více