Příručka uživatele programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka uživatele programu"

Transkript

1 Příručka uživatele programu QL-500 QL-650TD QL-550 QL-1050/1050N 1

2 Obsah Obsah O tomto návodu... 4 Structura návodu... 4 Značky použité v tomto návodu... 4 Tvorba štítků (uživatelé Windows) Vytvoření a tisk štítku... 5 Od vytvoření štítku po tisk... 5 Použití P-Touch Editoru... 7 Spuštění P-touch Editor... 7 Vytvoření adresního štítku... 9 Tisk štítku...10 Uložení štítku Otevření souboru se štítkem Vytváření různých typů štítků Použití nápovědy P-touch Editoru Efektivní vytváření štítků Vytváření štítků pomocí jiných aplikací Použití P-touch Address Booku Spuštění P-touch Address Booku Vytvoření nového kontaktu Import kontaktů Editace kontaktů Tisk štítků Použití P-Tiouch Transfer Manageru & P-touch Library Spuštění P-Touch Transfer Manageru Přenos štítku z PC na tiskárnu Zálohování návrhu štítku Změna nastavení tiskárny z počítače Spuštění programu P-touch Library Vyhledávání štítků Tvorba štítků (uživatelé Windows) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) Přehled Vytvoření štítku a jeho tisk Použití P-touch Editoru Spuštění P-touch Editoru Vytvoření adresního štítku Tisk štítku...54 Jak používat HTML nápovědu programu

3 Sdílení tiskárny...58 Nasdílení tiskárny Použití printserveru PS-9000 (volitelné příslušenství) Ovládání pomocí ESC/P sekvencí Dostupné příkazy Sériový kabel Přímý tisk z jiných aplikací Nastavení tiskového ovladače Tisk z jiných aplikací Odebrání programového vybavení Uživatelé Windows Uživatelé Mac Specifikace Specifikace zařízení Softwarové a hardwarové nároky Tvorba štítků (uživatelé Windows) Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) 3

4 Tiskárny štítků Brother QL-500/QL-550/QL-650TD/QL-1050/QL-1050N (dále jen "tiskárny") umožňují snadno a rychle tisknout štítky vytvořené programem P-touch Editor. Tiskárna Brother QL-650TD navíc umožňuje štítky vytvořené v počítači do tiskárny uložit a později je vytisknout. O tomto návodu Tento návod je uložen na CD-ROMu, dodaném společně se zařízením ve formátu PDF. Pokud se kurzor při čtení manuálu změní na, pak se kliknutím přesunete na místo, na které se v návodu odkazuje. Pro bližší informace o použití Adobe Reader si přečtěte nápovědu programu Adobe Reader. Struktura návodu Tento návod poskytuje informace o správném používání tiskárny a popis všech jejich funkcí. Před použitímk tiskárny si jej důkladně přečtěte. Příručka uživatele tiskárny Před čtením tohoto návodu si pozorně přečtěte příručku uživatele tiskárny. Příručka uživatele tiskárny obsahuje důležité informace, které je nutné znát ještě před samotným použitím tiskárny. Například informace pro správnou instalaci, nastavení a způsob vytvoření štítku bez použití PC (jen Brother QL-650TD). Dále obsahuje informace o instalaci programového vybavení tiskárny, její údržbě a řešení problémů při jejím používání. Příručka uživatele programu (tento návod) Tento7 návod popisuje, jak pomocí programu P-touch Editor vytvářet a tisknout štítky. Pokud používate systém Windows, lze tento návod zobrazit z aplikace P-touch Setup po založení CD- ROMu. Po nainstalování lze návod zobrazit i z nabídky Start. Pokud používáte systém Mac, najdete tento návod na CD-ROMu v adresáři [Manuals]. Značky použité v tomto návodu V návodu jsou použity následující značky: Tato značka označuje informaci a postupy, které je důležité dodržovat. Pokud se jimi nebudete řídit, může dojít k úrazu nebo poškození či zničení zařízení. Tato značka označuje informace a postupy, které vám pomohou lépe porozumět funkcím a ovládání tiskárny. 4 O tomto návodu

5 Tvorba štítků (uživatelé Windows) Přehled V této části najdete popis vytváření štítků na tiskárně. Podrobnosti a další informace týkající se jednotlivých funkcí, naleznete na dalších stranách návodu nebo v nápovědě P-Touch Editoru. Vytvoření a tisk štítku 1 Zvolte typ štítku, který chcete vytvořit. 2 Připravte si potřebnou ruličku štítků (dále role DK). S tiskárnou je dodáváno několik rolí DK. (Další je možné zakoupit samostatně.) Pro štítek, který chcete vytvořit, zvolte odpovídající roli DK. Založte roli DK Příručka uživatele tiskárny Příručka uživatele tiskárny 5 Vytvoření a tisk štítku

6 3 Vytvoření a tisk štítku. Vyberte jeden z následujících způsobů tisku: tisk štítků přímo z tiskárny, nebo tisk z PC. Přímý tisk Výběr šablony ect a template Vytvoření a tisk štítku přímo z tiskárny. (jen Brother QL-650TD) Na QL-1050 může také přenášet šablony, nelze je ale vybrat přímo ze zařízení. Proto je třeba použít ESC/P sekvence. Přenos Tisk Received Příručka uživatele tiskárny Tisk z PC Po vytvoření šablony pomocí PC, lze vytvořit a vytisknout štítek přímo z tiskárny. Vytvoření a tisk štítku z PC. Vytvoření a tisk štítku z P-touch Editoru. P-touch Editor P-touch Transfer Manager Strana 39 Vytvoření šablony Strana 39 P-touch Editor ZZadání textu Strana 9 Tisk z jiné aplikace. Funkce Add-In v Microsoft Word/Excel/Outlook Import textu Strana 26 Editace štítku Strana 7 Vytvoření štítku a jeho tisk pomocí P-touch Address Booku. P-touch Address Book P-touch Address Book Zadání textu Strana 35 Import textu Strana 36 Editace štítku Strana 37 6 Vytvoření a tisk štítku

7 Použití P-touch Editoru Tato část se věnuje postupům vytváření různých druhů štítků pomocí P-touch Editoru. Spuštění P-touch Editoru 1 Klikněte na [Start]-[Programy]-[Brother P- touch]-[p-touch Editor 4.2]. P-touch Editor můžete také spustit následujícími způsoby (jen pokud jste během instalace povolili vytvoření zástupců): Dvojklikněte na zástupce umístěném na ploše. Klikněte na zástupce umístěného na liště. Po spuštění P-touch Editoru se zobrazí dialogové okno [Startup]. Je možné zvolit, zda chcete vytvořit nový štítek, nebo otevřít dříve vytvořený štítek. Pokud chcete změnit akci, která se automaticky po spuštění P-touch Editoru provede, klikněte na [Tool]-[Options]. Zobrazí se dialogové okno [Options]. V záložce [General] můžete vybrat ze seznamu akci, která se při startu provede [Operations]. Standardní nastavení je [Display Startup Dialog Box]. 2 Vyberte nastavení v dialogovém okně [Startup] a klikněte na. Pokud vyberete [New layout], [Apply Layout Style], nebo [Open the Last Layout Used], zobrazí se okno návrhu. Pokud zvolíte [Use the Auto Format Wizard], zobrazí se [Auto Format Wizard]. Tento průvodce umožní vytvořit návrh pomocí existujících šablon. Pokud zvolíte [Open an Existing Layout], zobrazí se dialogové okno [Open]. Z něj pak můžete otevřít dříve vytvořený návrh. Bližší informace viz. "Otevření souboru se štítkem" na straně 11. Pokud zvolíte [Help-How To], zobrazí se nápověda programu P-touch Editor. Nápověda vás krok za krokem naučí jak vytvářet základní typy štítků. Pokud zvolíte [Check for Updates], pak se počítač připojený k internetu připojí k Brother Solutions Center. Zde můžete najít nejnovější verze programu a FAQs. 7 Spuštění P-touch Editoru

8 Okno návrhu Okno návrhu se skládá ze sedmi částí: Menu Příkazy jsou rozděleny podle funkcí v jednotlivých menu (File, Edit, View a Insert) Standard toolbar (Panel standardních nástrojů) Často používané příkazy jsou združeny v tomto panelu (New Layou (Nový návrh), Open (Otevřít), Save (Uložit), Auto Format, atd.). Property dock (ikony nastavení) Tato část obsahuje nastavení Print (tisku), Page (stránky), Text (textu), Layout (návrhu), a Database (databáze). Nastavení zobrazíte/skryjete kliknutím na tlačítka v levé části ikon nastavení. Draw toolbar (panel kreslení) V tomto panelu jsou sdruženy nástroje pro výběr objektů, vkládání textu, kreslení grafiky a další. Layout work area (pracovní plocha) Pracovní plocha slouží k zobrazení a editaci objektů. Object dock (ikony objektů) V této části jsou sdruženy ikony pro snadné vytváření nových objektů (např. text, čárový kód, rámy, tabulky atd.). Seznam štítků/okno databáze Zobrazuje databázi nebo seznam štítků. V menu [View] je možné zobrazit/skrýt jednotlivé panely a okna. 8 Spuštění P-touch Editoru

9 Vytvoření adresního štítku Tato část popisuje postup vytvoření adresního štítku. 1 V okénku Page properties, zvolte ze seznamu [Label Format], [Standard Address Label]. Pokud není okno Page property zobrazené, klikněte na ikonu. Formát štítku se v pracovní ploše změní na standardní adresní štítek. Délka a šířka pásky se automaticky změní na velikost standardního adresního štítku. 2 V části Object dock klikněte na (Text) a zadejte jméno a adresu. 3 Změna velikosti písma. Vyberte jméno a nastavte ho na tučné ( ). Zvětšete velikost fontu kliknutím na ikonu ( okně Text property. Zadejte adresu a zmenšete font kliknutím na ikonu ( ). Pokud není okno Text property zobrazeno klikněte na. Změny provedené v okně Text property se použijí pouze na označený text. ) v Nyní můžete štítek vytisknout. Pro bližší informace, jak tisknout štítky viz. "Tisk štítku" na následující straně. 9 Vytvoření adresního štítku

10 Tisk štítku Tato část popisuje tisk vytvořených štítků. 1 V okně Print property, zadejte počet kopií štítku na [1] a klikněte na. Štítek se vytiskne. Pokud není okno Print property zobrazeno klikněte na ikonu. 2 Odstřihněte štítek pomocí tlačítka pro odstřih nebo pomocí řezací páčky (Brother QL-500). Odstřih je možné nastavit i automaticky. V dialogovém okně [Print], zaškrtněte volbu [Auto Cut]. (Není dostupné u QL-500) Nastavení tisku a odstřihu štítku Pokud v okně Print property kliknete na ikonu zobrazíte dialogové okno [Print]. Toto dialogové okno umožňuje měnit vlastnosti tisku a počet kopií. V záložce Option v dialogovém okně Print můžete nastavit počet štítků mezi jednotlivými odstřihy (jen u QL-1050/1050N). Options Nastavení Auto Cut (jen QL-550/650TD/ 1050/1050N) Cut at end (jen QL-650TD/ 1050/1050N) Popis Pokud je tato volba zaškrtnutá, každý štítek se odstřihne. Pokud volba zaškrtnutá není, bude nutné po tisku štítky odstřihnout. Pro odstřih stiskněte tlačítko na tiskárně. Při tisku více štítků, dojde k odstřihu až u posledního štítku. Mirror Printing Pokud je tato volba zaškrtnutá, budou se štítky tisknout tak, aby je bylo možné číst i přes okno (tato volba má smysl jen při tisku na průhlednou roli DK). Output directly to Printer Driver Pro normální použití ponechte tuto volbu zaškrtnutou. Copies Number Zde lze nastavit počet kopií tisknutého štítku. Kliknutím na tlačítko v dialogovém okně [Print] můžete nastavit další možnosti tisku. Pokud například tisknete štítky, které vyžadují vysokou kvalitu tisku jako např. čárové kody, nastavte [Give priority to print quality]. 10 Tisk štítku

11 Uložení štítku Vytvořený štítek můžete pro pozdější použití uložit. 1 Klikněte na [File]-[Save As]. Zobrazí se dialogové okno [Save As]. Pokud již existuje soubor se stejným názvem, původní soubor se přepíše. 2 Zvolte adresář, kam chcete soubor uložit, zadejte jeho název [Název souboru] a klikněte na tlačítko. Soubor se uloží do požadovaného adresáře. Název souboru může mít až 255 znaků a nesmí obsahovat následující znaky: / \ > < *? " : Otevření souboru se štítkem Pokud chcete použít dříve vytvořený a uložený návrh štítku, je třeba jej nejdřív otevřít. 1 Klikněte na [File]-[Open]. Zobrazí se dialogové okno [Open]. 2 Zvolte adresář, obsahující soubor, který chcete otevřít a klikněte na tlačítko. Na pracovní ploše se zobrazí štítek. 11 Uložení štítku

12 Vytváření různých typů štítků V následující tabulce jsou uvedeny nejrůznější typy štítků, které lze pomocí programu P-touch Editor vytvořit. Podrobnosti o vytvoření jednotlivých typů štítků naleznete v nápovědě programu. Část helpu Ukázka štítku Postup 1: Vytvoření adresního štítku Tisk Uložení návrhu 2: Změna vlastností textu v adresním štítku Změna velikosti a stylu fontu Uspořádání textu, obrázků a dalších objektů 3: Vytvoření adresního štítku pomocí funkce Add-In 4: Vytvoření štítku pomocí seznamu štítků 5: Použití stylů návrhu pro vytvoření štítku Použití funkce Add-in z Microsoft Wordu z Microsoft Excelu z Microsoft Outlook Uložení seznamu štítku Použití seznamu štítků pro vytvoření nového štítku Výběr/změna standardního stylu Editace a uložení stylu návrhu 6: Vytvoření štítku pomocí databáze 7: Vytvoření štítku na souvislou pásku 8: Vytváření číslovaných štítků pomocí funkce číslování 9: Vytvoření štítku s čárovým kódem Použití/propojení souboru z Microsoft Excelu Nastavení velikosti štítku nebo použití automatického nastavení Vložení klipartu Nastavení pole číslování Tisk Nastavení čárového kódu 10: Vytvoření adresního štítku na souvislou pásku Použití pásky vertikálně 11: Vytvoření štítku pomocí funkce automatického formátu 12: Vytvoření štítku pomocí P-touch Library Použití funkce automatického formátu Použití P-touch Library 12 Vytváření různých typů štítků

13 Použití nápovědy P-touch Editoru Nápověda programu P-touch Editoru nabízí detailní informace o všech dostupných možnostech a funkcích programu. Nápověda je dostupná i v českém jazyce. Bližší informace naleznete na CD-ROMu dodaném společně s tiskárnou. Spuštění nápovědy 1 Spusťte program P-touch Editor Viz. "Spuštění P-touch Editoru" na straně 7. Zobrazí se okno návrhu. 2 Klikněte na [Help]-[P-touch Editor Help]. nebo stiskněte klávesu [F1]. Zobrazí se okno [P-touch Editor Help]. Okno nápovědy programu P-touch Editor (lze nainstalovat i českou verzi nápovědy) Panel nástrojů Ikony, které umožňují snadný a rychlý přístup k potřebným informacím v nápovědě. 2 Záložky V nápovědě lze hledat různými způsoby ([Obsah], [Rejstřík], [Vyhledávat], a [Oblíbené položky]). V české verzi nápovědy nemusí být všechny tyto položky dostupné. 3 4 Menu Zobrazují informace podle zvolené záložky. Aktuální plocha Plocha, kde se zobrazují informace ke zvolenému tématu. 13 Použití nápovědy P-touch Editoru

14 Tisk témat nápovědy Informace v nápovědě lze také vytisknout. Tisknout lze na jakékoli klasické tiskárně. 1 V záložce [Obsah] zvolte téma, které chcete vytisknout. 2 V panelu nástrojů klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print Topics]. 3 Vyberte rozsah tisku a klikněte na. Zobrazí se dialogové okno [Print]. 4 Vyberte tiskárnu a klikněte na. Zvolené informace nápovědy se vytisknou. Zvolte tiskárnu, která tiskne na standardní typ papíru formátu A4. 14 Použití nápovědy P-touch Editoru

15 Efektivní vytváření štítků Pro efektivnější tvorbu štítků lze využít funkci seznam štítků a databázové funkce. Štítky pak mohou být vytvářeny automaticky tak, že se do vytvořené šablony načtou data z externí databáze. Funkce seznamu štítků umožňuje vytvářet záznam dat přímým zadáváním do okna seznamu štítků. Záznam může být kdykoli editován (data lze přidávat, mazat a měnit). Záznam dat je pak uložen společně s návrhem štítku a lze jej kdykoli znovu použít. Funkce databáze umožňuje použít data z existující databáze vytvořené jinou aplikací. Pro bližší informace o funkci databáze viz. "Použití externího databázového souboru" na straně 23. Seznam štítků lze exportovat pouze do CSV formatu. Podporovány jsou následující databázové formáty are: mdb (Microsoft Access ), xls (Microsoft Excel), csv a txt. Pro bližší informace o vytvoření štítku pomocí funkce Add-In viz. Ë"Vytváření štítků pomocí jiných aplikací" na straně 26. Použití seznamu štítků Následující příklad popisuje využití seznamu štítku k vytvoření adresních štítků. Nejdříve vytvořte návrh štítku viz. "Vytvoření adresního štítku" na straně 9. Otevření seznamu štítků 1 Klikněte na [File]-[Database]-[Label List]. Zobrazí se okno Label List/Database. 15 Efektivní vytváření štítků

16 Přepínání zobrazení seznamu štítků Okno Label List/Database lze zobrazit dvěma způsoby: Record View a Form View. Pro změnu zobrazení klikněte v okně Label List/Database pravým tlačítkem a zvolte jiný způsob zobrazení. Record View Tento režim zobrazuje seznam informací Ukazatel záznamu Kliknutím na tento ukazatel je možné měnit aktuální záznam. Označený záznam se zvýrazní a zobrazí se u něj ukazatel záznamu. Ukazatel pole Zobrazuje název pole. Buňka Zobrazuje obsah pole. Značka záznamu Zaškrtnuté záznamy lze vytisknout. Po propojení pole s návrhem štítku se obsah vybraného záznamu zobrazí v návrhu. Font zobrazovaných záznamů lze změnit v dialogovém okně [Options], záložka [Database]. Klikněte na [Tool]-[Options]. (Pokud není volba [Tool] v nabídce zobrazena, klikněte jednou na plochu návrhu.) Výšku buňky záznamu lze měnit uchopením a tažením oddělovací linky. Podobně lze měnit i šířku buňky. Form View Zobrazuje data aktuálního záznamu ve formuláři Název pole Zobrazuje názvy polí. Data pole Zobrazuje obsah pole aktuálního záznamu. 16 Efektivní vytváření štítků

17 Vkládání dat V následujícím příkladu zadáme adresu a jméno do pole Body. 1 Klikněte pravým tlačítkem v okně Label List/Database a zvolte [Create New Record]. Menu zobrazíte také kliknutím pravým tlačítkem na ukazatel záznamu. Do seznamu se přidá nový záznam. 2 Dvojklikněte na pole [Body]. Nyní můžete do buňky zadat adresu a jméno. Pro vložení nového řádku v buňce držte klávesu [Ctrl] a stiskněte [Enter]. Název pole nelze měnit. 3 Opakujte předchozí kroky pro vyplnění všech potřebných polí. 4 Pokud chcete přidat další záznam, klikněte pravým tlačítkem v okně Label List/ Database a zvolte [Create New Record]. Do seznamu se přidá nový záznam. 5 Zadejte data stejným způsobem jako u předchozího záznamu. 6 Pro vložení dalších záznamů opakujte kroky 4 a Efektivní vytváření štítků

18 Styly návrhu Funkce stylů návrhu umožňuje jednoduše vytvářet štítky pomocí seznamu štítků. Co je to styl návrhu? Styly návrhu umožnují využít dříve vytvořené styly a dále pak rozmanité druhy stylů dodané společně s programem. Nový styl lze také uložit a kdykoli jej znovu použít. Kdy je vhodné styl návrhu použít? Štítek lze snadno vytvořit tak, že vyberete styl návrhu a zadáte do něj text. Pomocí funkce sloučených polí vytvoříte štítky rychle přetažením dat ze seznamu štítků nebo z databáze. Změna stylu návrhu podle typu role DK Pro každý typ role DK lze nastavit standardní styl štítku. Standardní styly jsou nastaveny již při instalaci programu. Změnit je můžete následujícím způsobem: 1 Vyberte roli DK pro kterou chcete změnit standardní styl a založte ji do tiskárny. 2 Klikněte na [Format] -[Apply Layout Style]. Pokud není nabídka [Format] zobrazena, klikněte v okně návrhu. Vybrete [Apply Layout Style]. Styl návrhu, který je momentálně nastaven jako standardní je označen rámečkem. Pokud není požadovaný styl v seznamu, vytvořte nový styl. Bližší informace o stylech naleznete v části "Použití stylu návrhu při tvorbě štítku". 3 Pro vloženou roli DK Roll vyberte styl, a klikněte na. Nyní je pro vloženou roli DK tento styl nastaven jako standardní. 18 Efektivní vytváření štítků

19 Použití stylu návrhu při tvorbě štítku 1 Při zobrazeném okně Label List/Database, klikněte na [Format]-[Apply Layout Style]. Pokud není volba [Format] zobrazena, klikněte v okně návrhu. Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. 2 Vyberte styl vhodný pro štítek, který chcete vytvořit a klikněte na. Pro každý typ role DK lze nastavit jiný standardní styl. 3 Nyní se vraťte do okna návrhu. Zde můžete zkontrolovat vzhled štítku. 19 Efektivní vytváření štítků

20 Vytvoření a registrace nového stylu návrhu Pokud žádný styl návrhů nevyhovuje vašim požadavkům, můžete si vytvořit vlastní styl. Tento styl je pak možné uložit pro pozdější použití. 1 Klikněte na [File]-[New]. Zobrazí se dialogové okno [New]. 2 Zvolte [New Layout] a klikněte na. 3 Vytvořte textový objekt a upravte jeho vzhled a formát. 4 Klikněte pravým tlačítkem na textový objekt a z menu zvolte [Properties]. Zobrazí se dialogové okno [Text Properties]. Dialogové okno [Text Properties] zobrazíte taky tak, že dvojkliknete na textový objekt. 5 Klikněte na záložku [Expanded] a zaškrtněte volbu [Change Data in Layout Style Templates]. U volby [Target] zvolte [Label List] a u volby [Merge Fields] zvolte pole (jako např. [Title]) a klikněte na. 6 Opakujte kroky 4 a 5 pro každý vytvořený textový objekt. 20 Efektivní vytváření štítků

21 7 Klikněte na [File]-[Save As]. Zobrazí se dialové okno [Save As]. 8 Vyberte adresář, kam chcete uložit návrh štítku. 9 Z menu [Uložit jako typ:] zvolte [Layout Style Template]. Do okénka [Název souboru:] zadejte název souboru a klikněte na. Vytvořený styl je nyní uložen. Nelze je ale použít se seznamem štítků. Nejdříve je potřeba vytvořený styl použít. 10 Při zobrazeném okně Label List/Database klikněte na [Format]-[Apply Layout Style]. Pokud není zobrazena volba [Format] klikněte v okně návrhu. Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. 11 Vyberte styl návrhu, který jste vytvořili a klikněte na. Informace v seznamu štítků a v návrhu se nyní zaktualizují. 21 Efektivní vytváření štítků

22 Tisk štítků ze seznamu štítků 1 V okně Print Properties klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print]. 2 Nastavte vlastnosti tisku. Viz. "Nastavení tisku a odstřihu štítku" na straně V části [Print Range] vyberte záznamy, které se mají tisknout. Nastavení Print Range All Records Current Record Marked Records Record Range Popis Vytisknou se všechny záznamy databáze nebo seznamu štítku. Vytiskne se jen aktuálně zobrazený záznam. Vytisknou se záznamy označené v seznamu štítků nebo databázi. Vytisknou se záznamy v daném rozsahu. 4 Klikněte na. Šťítky se vytisknou. Pokud v databázi, nebo seznamu štítků označíte záznamy, lze je snadno vytisknout kliknutím na ikonu, kterou najdete ve standardním panelu nástrojů. Pokud při výběru záznamů podržíte tlačítko [Ctrl], je možné označit více záznamů, i když nejsou v řadě za sebou. 22 Efektivní vytváření štítků

23 Použití externího databázového souboru Tato část se věnuje vytváření štítků s čárovými kódy z databáze. Jako databázi použijeme soubor programu Microsoft Excel. Podporované formáty databází jsou: mdb (Microsoft Access ), xls (Microsoft Excel), csv a txt. 1 Příprava databázového souboru. Jako databázi použijeme soubor typu (.xls) vytvořený pomocí programu Microsoft Excel. 2 Spusťte P-touch Editor a nastavte velikost štítku. V našem případě nastavte [29mmx90mm]. 3 Klikněte na [File]-[Database]-[Connect]. Zobrazí se dialogové okno [Open Database]. 4 Vyberte soubor vytvořený programem Microsoft Excel a klikněte na. Zobrazí se dialogové okno [Select Database Editing Mode]. Pokud soubor obsahuje více listů, zobrazí se dialogové okno [Table Selection]. Vyberte list, který chcete použít. 23 Efektivní vytváření štítků

24 5 Vybete, jakým způsobem má být soubor otevřen a klikněte na. Zobrazí se okno Database. Connect as read-only (doporučeno pro normální použití). Používá se pro tisk originálních dat. Databázi není možno editovat. Create a copy that can be edited (doporučeno pokud je třeba databázi editovat). Umožňuje editaci databáze. Původní databáze zůstane nezměněna. Connect to original file and allow editing. Pokud zvolíte tuto možnost, dojde k odstranění všech maker, formulářů a formátů buněk ze souboru. 6 Kliknutím na [Part Name] (název pole v okně databáze) proveďte výběr a tažením data přesuňte do návrhu. Zobrazí se menu. 7 Klikněte na [Text]. Obsah databáze se do návrhu vloží jako text. V případě potřeby je možné změnit styl, velikost a font písma. 8 Opakujte kroky 6 a 7 a vložte do návrhu také data [Model Name]. 9 Kliknutím na [Part Code] (název pole v okně databáze) proveďte výběr a tažením data přesuňte do návrhu. Zobrazí se menu. 24 Efektivní vytváření štítků

25 10 Zvolte [Bar Code]. Obsah databáze se do návrhu vloží jako čárový kód. V případě potřeby je možné změnit vlastnosti čárového kódu tak, že na něj dvojkliknete a provedete požadované změny. 11 Klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Print]. Pokud chcete vytisknout pouze štítek, který je zobrazen na pracovní ploše, klikněte na ikonu. 12 V části [Print Range], zvolte [All Records] a klikněte na. 13 Vytisknou se všechny štítky z databáze. 25 Efektivní vytváření štítků

26 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací Pokud jste během instalace programu P-Touch Editor zvolili funkci Add-In, přidá se do panelu nástrojů programů Microsoft Word, Excel a Outlook ikona P-Touch. (Pouze pokud jsou programy Microsoft Word, Excel a Outlook na počítači nainstalovány.) V každé z těchto aplikací pak stačí označit text a kliknout na ikonu P-touch. Funkce Add-In je podporována následujícími aplikacemi: Microsoft Word 97/2000/2002/2003, Microsoft Excel 97/2000/2002/2003, a Microsoft Outlook 2000/2002/2003 Po instalaci funkce Add-In se může při spuštění programu Microsoft Word, Excel, nebo Outlook (v závislosti na nastavení úrovně zabezpečení programu) zobrazit hlášení [Upozornění zabezpečení]. Pokud se toto hlášení zobrazí zaškrtněte volbu [Makra z tohoto zdroje vždy považovat za důvěryhodná] a klikněte na [Povolit makra]. Pro bližší informace o nastavení zabezpečení nahlédněte do nápovědy aplikace. Nastavení funkce Add-In Pro aktivaci nebo zrušení funkce Add-In postupujte následujícím způsobem. 1 Klikněte na start [Start]-[Programy]- [Brother P-touch]-[P-touch Tools]- [P-touch Editor 4.2 Add-Ins Utility]. Zobrazí se dialogové okno [Brother P- touch Add-In Settings]. 2 Zakrtněte pro které apliakce se má funkce Add-In použít. Z nabídky [Apply] zvolte, jaká akce se má po kliknutí na ikonu provést. Add-In Preview : Zobrazí náhled Add-In. P-touch Editor : Spustí se P-touch Editor, a umožní editovat text. Print Immediately : Šťítek se vytiskne. Před nastavováním funkce Add-In ukončete programy Word, Excel a Outlook. 26 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

27 Microsoft Word Pomocí funkce Add-In můžete označený text v Microsoft Wordu zkopírovat do návrhu štítku. Vytváření štítků pomocí Microsoft Wordu 1 Otevřete libovolný dokument Microsoft Wordu a označte text, který chcete vytisknout. 2 Ze standardního panelu nástrojů Microsoft Wordu klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno Add-In Preview (náhled na štítek). V okně Add-In Preview je importovaný text zobrazen jako náhled na štítek. Panel nástrojů okna Add-In Preview Ikona Název tlačítka Funkce Tlačítko tisk Tlačítko nastavení tisku Vytiskne štítky. Zobrazí dialogové okno [Print] a [Printer Setup]. Tlačítko kontroly pásky Zjistí typ roličky DK založené do tiskárny. Tlačítko nastavení papíru Používá se pro volbu papíru. Tlačítko volby návrhu Ovládání zvětšení Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style]. Umožňuje zvolit jiný styl návrhu. Přiblíží nebo oddálí náhled na návrh. Tlačítko pro editaci Slouží k editaci štítku pomocí programu P-touch Editor. 27 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

28 Ikona Název tlačítka Funkce Tlačítko nápovědy Otevře nápovědu programu P-touch Editor. Tlačítko Exit Opuštění okna Add-In Preview. 3 Klikněte na. Štítky se vytisknou. Tlačítka záznamu Značka pro přidání záznamu Jak přidat text z Microsoft Word do seznamu štítků Pokud jste vybrali víc záznamu, zobrazíte první záznam tlačítkem ( ), předchozí záznam tlačítkem ( ), další záznam tlačítkem ( ) a poslední záznam tlačítkem ( ). Čísla mezi tlačítky zobrazují "aktuální záznam/celkový počet záznamů". Pokud je tato volba zaškrtnutá, pak se vybraný text přidá do seznamu štítků. Pro bližší informace jak automaticky přidat vybraný text do seznamu štítků viz. "Jak přidat text z Microsoft Word do seznamu štítků" popsaný níže. Pokud je spuštěna aplikace Microsoft Outlook a Microsoft Word je nastaven jako standardní editor nebudete moci funkci Add-In v Microsoft Word použít. Ukončete Microsoft Outlook a restartujte Microsoft Word. Pokud chcete editovat text nebo vzhled štítku klikněte na. Otevře se okno P-touch Editoru umožňující editaci štítku. Pokud chcete přidat text do seznamu štítku, zaškrtněte volbu [Record In Label List] v okně Add-In Preview. Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do jednotlivých polí: Datum vytvoření První řádek Vybraný text Všechny řádky včetně prvního Nalezené PSČ Date field Title field Body field Code field Přidaná pole 28 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

29 Microsoft Excel Pomocí funkce Add-In můžete vložit text z programu Microsoft Excel přímo do návrhu štítku. Vytváření štítků pomocí programu Microsoft Excel 1 Otevřete sešit programu Microsoft Excel a označte buňky obsahující text, který chcete přidat do štítku. 2 V panelu standardních nástrojů aplikace Microsoft Excel klikněte na ikonu. Zobrazí se dialogové okno [Brother P-touch Import Setup]. 3 V části [Label Layout] proveďte požadované úpravy a klikněte na tlačítko. [Label Layout] umožňuje změnit způsob zobrazení/tisku. Pokud v okně [Fields] vyberete ze seznamu položku a kliknete na tlačítko, vytvoří se nové pole v okně [Label Layout]. Můžete vložit mezery, řádkování, uvozovky a další znaky pro každou buňku. V části [Label Preview], můžete také zobrazit náhled. Zobrazí se se dialogové okno Add-In Preview. Pro bližší informace, jak automaticky přidat vybraný text do seznamu štítků viz. "Jak přidat text z programu Microsoft Excel do seznamu štítků" popsaný níže. Pro detailní informace o panelu nástroju dialogového okna Add-In Preview viz. "Panel nástrojů okna Add-In Preview" na straně 27. Pokud chcete zahrnout data do pole Code seznamu štítků zvolte [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] v dialogovém okně [Brother P-touch Import Setup]. Pokud označíte v programu Excel víc záznamů, lze mezi nimi přepínat pomocí tlačítek. 29 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

30 V 4 Klikněte na. Štítky se vytisknou. Pro editaci nebo úpravu textu klikněte na. Otevře se program P-touch Editor umožňující editaci štítku.. Jak přidat text z programu Microsoft Excel do seznamu štítků Pokud chcete přidat text do seznamu štítků zaškrtněte volbu [Record In Label List] v dialogovém okně Add-In Preview. Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do jednotlivých polí: Datum vytvoření Vybraný text První řádek textu nastavený v návrhu štítku Další řádky včetně prvního řádku nastaveného v návrhu štítku Obsah buňek nastavených v [Text Imported Into the "code" Field of the Label List] Pole Date Pole Title Pole Body Pole Code Added field 30 Vytváření štítků pomocí jiných aplikací

Tiskárna štítků Příručka uživatele programů

Tiskárna štítků Příručka uživatele programů Brother QL-Series Tiskárna štítků Příručka uživatele programů QL-500 QL-560 QL-650TD QL-570/580N QL-1050/1060N Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Tiskárna štítků. Příručka uživatele programu

Tiskárna štítků. Příručka uživatele programu Tiskárna štítků Příručka uživatele programu Obsah tohoto návodu a technické údaje v něm obsažené mohou být změněny bez předchozího upozornění. Firma Brother si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Příručka uživatele programů

Příručka uživatele programů Vytváření štítků Příručka uživatele programů Dodatek Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Příručka uživatele programů

Příručka uživatele programů Příručka uživatele programů Řada Brother QL Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Příručka uživatele programů

Příručka uživatele programů Příručka uživatele programů Řada Brother QL Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

E550W PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E550W PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČEŠTINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE E0W PŘÍRUČKA UŽIVATELE E0W Pro bezpečné používání přístroje P-touch si nejprve přečtěte přiložený Stručný návod k obsluze. Přečtěte si tuto příručku před prvním použitím přístroje

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch P700 P-touch P700 Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 Obsah 1 Používání přístroje jako tiskárny Používání ovladače tiskárny Brother...1-1 Jak tisknout dokument...1-1 Nastavení ovladače tiskárny (Pro Windows

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Sharpdesk Mobile verze 1.1, návod k použití

Sharpdesk Mobile verze 1.1, návod k použití Sharpdesk Mobile verze 1.1, návod k použití Pro ipad SHARP CORPORATION 27. duben 2012 1 Obsah 1 Přehled... 3 2 Pracovní prostředí... 4 3 Instalace a spuštění... 5 4 Nastavení tiskárny/skeneru... 6 5 Nastavení

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více