5.6.3 Rekursivní indexace složitostních tříd Uniformní diagonalizace Konstrukce rekursivních indexací a aplikace uniformní diagonalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6.3 Rekursivní indexace složitostních tříd 5.6.4 Uniformní diagonalizace 5.6.5 Konstrukce rekursivních indexací a aplikace uniformní diagonalizace"

Transkript

1 Obsah prvního svazku 1 Úvod 1.1 Přehled pojmů a struktur Množiny, čísla a relace Funkce Pravděpodobnost Grafy 1.2 Algebra Dělitelnost, prvočíselnost a základní kombinatorické vztahy Grupy Okruhy a tělesa; polynomy Lineární algebra 1.3 Boolovské funkce Syntax a sémantika výrokového počtu 2 Churchova teze 2.1 Turingovy stroje Definice Turingova stroje a intuitivní pojetí jeho výpočtu Konfigurace a formální definice výpočtu Univerzální Turingův stroj Přirozená čísla, grafy, formule a další konečné objekty Modifikace Turingových strojů, vícepáskové Turingovy stroje Časová a prostorová složitost výpočtu Dodatek Alan M. Turing: O vyčíslitelných číslech 2.2 Částečně rekursivní funkce Primitivně rekursivní funkce, částečně rekursivní funkce, obecně rekursivní funkce Rekursivní funkce, jež není primitivně rekursivní Tempo růstu primitivně rekursivních funkcí 2.3 Věty o simulacích Věta o normální formě pro částečně rekursivní funkce; standardní enumerace částečně rekursivních funkcí 3 Algoritmická neřešitelnost a nerozhodnutelnost 3.1 Rekursivita, rekursivní spočetnost a Postova věta Částečně rekursivní funkce a rekursivně spočetné množiny; rekursivní funkce a rekursivní množiny Enumerovatelnost 3.2 Problém zastavení 3.3 Věta o rekursi Riceova věta

2 3.4 Převoditelnost, úplnost a stupně m-převoditelnost převoditelnost Myhillova věta Cylindrifikace m-stupně a 1-stupně 3.5 Programy a aritmetika Robinsonova aritmetika, Peanova aritmetika a fragmenty aritmetiky Reprezentovatelnost rekursivních množin a funkcí v aritmetice První Gödelova věta Slabá reprezentovatelnost Druhá Gödelova věta Neoddělitelnost množin Každé dva páry efektivně neoddělitelných rekursivně spočetných množin jsou rekursivně isomorfní Berryho paradox Interpretovatelnost 3.6 Turingovská převoditelnost 3.7 Aritmetická hierarchie Aritmetická klasifikace konkrétních množin 3.8 Postův problém Slabý Postův problém Konstrukce prosté množiny pomocí kolmogorovské složitosti Produktivita a kreativita: definice Efektivně prosté množiny Silný Postův problém 3.9 Kreativita 3.10 Dodatek Alan M. Turing: O vyčíslitelných číslech (podruhé)

3 Obsah druhého svazku 4 Výpočty s omezenými zdroji 4.1 Algebraické algoritmy Výpočetní čas aritmetických operací Eukleidův algoritmus RSA 4.2 Algoritmy počítající s racionálními čísly Velikost zápisu racionálních čísel, vektorů a matic Gaussova eliminace 4.3 Prvočíselnost Krok [3]: nalezení vhodného r Krok [7]: test (x + a) n (Zn [x]) x r 1 x n + a Snadná implikace věty o korektnosti AKS algoritmu Obtížná implikace věty o korektnosti AKS algoritmu Dodatek: důkaz existence polynomu h(x) 4.4 Omezená paměť 4.5 Diagonalizace, konstruovatelnost funkcí a věty o hierarchii 4.6 Převoditelnost, PSPACE-úplnost a P-úplnost P-úplnost Paralelizovatelnost Výpočty Turingových strojů jako formule PSPACE-úplnost Skladník PSPACE a důkazy 5 Nedeterminismus 5.1 NP Prattova věta Ještě několik příkladů množin v NP 5.2 Nedeterministický Turingův stroj Definice a vlastnosti Programování nedeterministických Turingových strojů Normalizace nedeterministických Turingových strojů Nedeterministické stroje s oraculem 5.3 NP-úplnost 5.4 co-np a důkazové systémy Důkazy a NP 5.5 Polynomiální hierarchie Třídy δ P k, S P k, P k 5.6 Postův problém v NP Polynomiální turingovská redukce Vztahy mezi redukcemi, stupně

4 5.6.3 Rekursivní indexace složitostních tříd Uniformní diagonalizace Konstrukce rekursivních indexací a aplikace uniformní diagonalizace Nesrovnatelné stupně; věty o hustotě 5.7 Isomorfismus NP-úplných množin: Bermanova-Hartmanisova hypotéza Polynomiální isomorfismus Mahaneyova věta 5.8 Obvody 5.9 Počty nedeterministických výpočtů Hlasování Sémantické třídy Pravděpodobnostní algoritmy Relativizace a definice přes svědky BPP je nízko v polynomiální hierarchii Pravděpodobnostní redukce Obecné pojetí počtu nedeterministických výpočtů Věty o kolapsu 5.10 Permanent PERMANENT a P: Valiantova věta PERMANENT a polynomiální hierarchie: Todova věta 5.11 ZOO složitostních tříd 5.12 Pravděpodobnostní svědci příslušnosti do množin NP Velké Fourierovy koeficienty Konstrukce PCP-důkazu Krok 1: test na linearitu Čtení hodnot lineárních funkcí Krok 2: test na tenzorový součin Krok 3: splňuje u systém kvadratických rovnic? Jak přesvědčit oponenta, že věta platí, a přitom mu neukázat důkaz 5.13 P versus NP Nerelativizovatelnost důkazu P NP Nezávislost P NP na PA Prostorová analogie otázky P =? NP Prostorová analogie otázky NP =? co-np Na závěr

5 Obsah třetího svazku 6 Matijasevičova věta 6.1 Pelliána 6.2 Funkce A (z; n) a B(z; n) 6.3 Diofantická reprezentace B(z; n), exponenciály a omezené obecné kvantifikace 6.4 Třída diofantických funkcí je uzavřená na primitivní rekursi a minimalizaci 6.5 Barzdiňovo lemma 6.6 Několik nerozhodnutelných problémů Goniometrické rovnice Diferenciální rovnice 7 Řešitelnost rovnic a nerovnic 7.1 Tarského-Mučnikův algoritmus 7.2 Racionální řešení 7.3 Lineární diofantické rovnice 7.4 Rovnice ax 2 + by = c a Mandersova-Adlemanova věta 7.5 Lineární programování Elipsoidy a E-norma Elipsoidové řezy Geometrie polyedrů Velikost zápisu řešení soustav lineárních rovnic Nafukovací lemma Elipsoidový algoritmus Zaokrouhlování Chačijanův algoritmus Komentář k lineárnímu programování Lineární programování je P-úplné 7.6 Celočíselné programování Celočíselné programování je NP-úplné Další výsledky o řešitelnosti rovnic; problém batohu Celočíselné programování v pevné dimenzi Komentář k celočíselnému programování 8 Epilog

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy Formální systémy (výrokové) logiky postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy cíl: získat formální teorii jako souhrn dokazatelných

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

Teoretická informatika průběh výuky v semestru 1

Teoretická informatika průběh výuky v semestru 1 Teoretická informatika průběh výuky v semestru 1 Týden 10 Přednáška Složitost algoritmů Připomněli jsme si, že složitostí algoritmů většinou nemyslíme složitost jejich struktury či obtížnost jejich návrhu,

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Keith Devlin: Jazyk matematiky 1

Keith Devlin: Jazyk matematiky 1 Keith Devlin: Jazyk matematiky 1 Keith Devlin Jazyk matematiky Jak zviditelnit neviditelné Argo a Dokořán, Praha, 2002 preklad: Jan Švábenický 11 V posledních asi třiceti letech byla zformulována definice

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno 12 Délka výpočtu algoritmu Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno neméně důležité hledisko k posouzení vhodnosti algoritmu k řešení zadané úlohy. Jedná se o čas,

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Jiří Močkoř University of Ostrava Department of Mathematics Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling 30. dubna 22,

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Základy fuzzy logiky 1

Základy fuzzy logiky 1 A Tutorial Základy fuzzy logiky 1 George J. Klir Petr Osička State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu Palacky University, Olomouc, Czech Republic prepared

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

StatSoft Úvod do neuronových sítí

StatSoft Úvod do neuronových sítí StatSoft Úvod do neuronových sítí Vzhledem k vzrůstající popularitě neuronových sítí jsme se rozhodli Vám je v tomto článku představit a říci si něco o jejich využití. Co si tedy představit pod pojmem

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více