Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra Porodní asistence Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci Bakalářská práce Autor: Martina Bellušová Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Fendrychová Brno 2008

2 Čestně prohlašuji, že text závěrečné práce jsem zpracovala samostatně, za odborného vedení vedoucí práce a uvedla jsem všechny zdroje k tomu použité. V Brně, dne Martina Bellušová

3 Tato závěrečná práce je koncem mé dlouhé cesty za získáním vzdělání porodní asistentky. Jsou zde lidé, kteří mi psaní práce ulehčili a bez kterých by asi nikdy nevznikla. Největší poděkování patří vedoucí práce, Mgr. Jaroslavě Fendrychové. Její praktické rady a odborné připomínky mi vždy dodaly sílu jít dál a naději, že práci dokončím. Velké poděkování ovšem patří i všem těm, kteří pomohli Vám, aby jste si mohli moji práci přečíst. Proto zvláštní poděkování směruji vždy věrným přátelům a rodině. DĚKUJI!. Martina Bellušová

4 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Humanitární pomoc Historie humanitární pomoci Humanitární pomoc a Česká republika Humanitární organizace v České republice Český červený kříž Arcidiecézní charita Praha Nadace mezinárodní lékařské pomoci Lékaři bez hranic Principy organizace Lékařů bez hranic Charta organizace Lékařů bez hranic Lékaři bez hranic a Česká republika Cíle a úkoly organizace Lékaři bez hranic Financování organizace Lékaři bez hranic Humanitární organizace ve světě OSN WHO UNICEF UNESCO Uganda Perla Afriky Problém zvaný zdravotnictví Prenatální péče Postnatální péče Rozdíly mezi bohatými a chudými Imunizace dětí Návaznost péče Země dětí Uganda, země mnoha nemocí AIDS Malárie Krvácivá horečka Ebola Mortalita a morbidita Infekce Sepse Kojení a prevence infekcí Asfyxie Nízká porodní hmotnost Průjem... 33

5 5 Humanitární činnost v Ugandě Velký příběh malé nemocnice Začátky Česko-ugandské nemocnice Proč právě Buikwe Cíle projektu Česko-ugandské nemocnice Financování nemocnice Personál nemocnice Vybavení nemocnice Dispozice nemocnice Médecins Sans Frontiéres Praktické aspekty humanitární práce Co vše je potřeba než se můžete stát pracovníkem humanitární organizace Vhodní kandidáti Výběrové řízení a úspěšní uchazeči Život a humanitární mise Zkušenosti a zážitky z misií Závěr Souhrn Seznam literatury Seznam zkratek Seznam příloh... 62

6 Pregnant women and infants, publikováno v (39). Život každé matky a dítěte je důležitý!

7 1 Úvod Výběr tématu bakalářské práce ovlivnil můj osobní postoj, názor a dlouho přetrvávající touhu účastnit se humanitární mise. Jelikož jsem si vybrala profesi porodní asistentky, mým snem je pomáhat těhotným ženám, aby porod pro ně nebyl posledním okamžikem v životě a stejně tak, aby tuto šanci měli i novorozenci. Chudší, rozvojové krajiny v Asii, Africe a Latinské Americe nazývány jako třetí svět (5), jsou právě ty země, které humanitární pomoc potřebují a mnohdy jsou na ni odkázány. Neexistují jednoznačná kritéria, dle kterých by se dalo určit, zda daná země patří mezi rozvojové nebo nikoli. Důvodem je, že se nedají přesně určit všechny jejich společné vlastnosti. Byli však vytvořeny dva základní přístupy. První, užší přístup je založen na koloniálních vazbách. Podle něho je rozvojovou zemí každá kolonie, polokolonie nebo závislá země, která získala nezávislost. Je to metoda historicky starší a dnes již málo používaná. Širší přístup Světové banky je založen na hrubém domácím produktu na hlavu. V obou případech dochází ke změnám. Protože každá země je něčím jiná a žádná charakteristika nebude obsahovat všechny znaky a tedy žádný seznam ani nebude zahrnovat všechny rozvojové země. Nejčastěji se za rozvojové země označují krajiny, kde je: nízký hrubý domácí produkt na osobu, vysoké přírůstky obyvatel nebo velikost populace, vysoká nezaměstnanost, vysoký podíl obyvatelstva žijící pod hranicí chudoby, vysoké příjmové nerovnosti, dominance zemědělství na HDP (hrubý domácí produkt) i zaměstnanost, zahraniční obchod tvořící jen malý podíl na HDP a jeho zaměření na export primárních komodit (19). Přestože těchto krajin je nespočetné množství, každá je něčím jiná. Mě zaujala země, kde žije více dětí než dospělých. Kde obyvatelé nevědí, co je to stáří. Kde pro ženy den porodu není očekávaný den D. Vybrala jsem si Ugandu zemi dětí. Porod dítěte je v Ugandě hlavní sociální problém (52) a míra mateřské mortality je jedna z nejhorších ve světě (60). Uganda patří mezi ty nejchudší země na světě 7

8 (příloha č.1) a také se řadí k nejméně vyspělým krajinám (příloha č.2). Dlouhá léta ji sužují AIDS, malárie, infekce a mnoho banálních nemocí, které zde způsobují prudký nárůst sirotků. Uganda je typickým příkladem rozvojové země, která nutně potřebuje pomoc od vyspělých zemí. Potřebuje humanitární pomoc. 8

9 2 Cíl a metodika práce V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku péče o novorozence v rozvojových zemích, konkrétně v Ugandě a také na možnosti humanitární pomoci jako řešení tohoto problému. Cílem je informovat o závažnosti dané situace a motivovat k aktivní účasti prostřednictvím humanitárních organizací. Jelikož jde o práci nevýzkumného charakteru, z tohoto důvodu nejsou stanoveny žádné hypotézy, pouze cíl, s jakým byla práce napsána. Protože jsem zatím v Ugandě nebyla, musela jsem se uspokojit s literárními zdroji. Tato krajina je ovšem dost jedinečná a sehnat v České republice materiál potřebný k dostatečnému zpracování bakalářské práce byl takřka nemožný. Obrátila jsem se proto na Velvyslanectví České republiky v Ugandě, lépe řečeno v Nairobi (Keňa). Česká republika nemá přímo v Ugandě své velvyslanectví. Dalším, dost podstatným zdrojem informací, byla pro mne humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ochota jejich kanceláře byla pro mne přínosem a také Setkání s Lékaři bez hranic, které se konalo u nás na lékařské fakultě. Zbytek informací jsem musela čerpat ze zahraniční literatury, které je sice mnohem více než tady u nás, pro mne však byla nedostupná a tak jsem si musela vystačit pouze s její internetovou podobou. Přes všechny překážky a nedostatek zdrojů v českém jazyce, jsem nakonec získala množství zajímavých informací, na podkladě kterých jsem vytvořila bakalářskou práci. Jelikož já sama jsem měla problém s nedostatkem materiálu o této problematice v České republice, doufám, že tato bakalářská práce bude sloužit právě těm, kteří by sice měly zájem o účast v humanitárních misích, chybí jim však dostatečné informace. 9

10 3 Humanitární pomoc Humanitární pomoc zahrnuje aktivity, které představují bezprostřední reakci na humanitární krizi. Ta se obecně popisuje jako situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují důstojný život, ohroženy v důsledku přírodní katastrofy nebo lidmi zaviněné krize. Jde tedy pouze o krátkodobou pomoc, uspokojení základních životních potřeb. Humanitární pomoc vychází z principu humanity. Zachování lidské důstojnosti je jednou z nejdůležitějších zásad. Hlavním cílem humanitární pomoci je zmírnění útrap lidí, ochrana životů a respekt vůči lidské důstojnosti (23). Aby byla pomoc efektivní a kvalitní, je potřeba vědět, co daná země potřebuje. Špatně naplánovaná a realizovaná pomoc je nejen málo účinná, ale může mít okamžité či dlouhodobé negativní následky. Důležitá je neutralita a nestrannost. Jednou ze zásad je také nikdy neposkytovat pomoc na základě východiska: Nemají nic, tak musejí být vděční za všechno. Ještě důležitější však je, aby se na realizaci poskytované pomoci zúčastnili i samotní příjemci této pomoci (23). Špatně plánovaná a organizovaná pomoc: může škodit - např. nedostatek mateřského mléka u kojících žen je většinou následkem šoku z katastrofy. Tento stav však rychle přejde a dítě může být opět kojeno. Vážné problémy ale naopak způsobí náhrada kojení instantní formulí (mlékem v prášku), které se připravuje v nesterilním prostředí. je neefektivní nebo nesmyslná - např. nákup balených vod: často je rychlejší a levnější zajistit přísun pitné vody na místě (oprava pumpy). ponižuje a vytváří závislost: - např. vepřové muslimům: pomoc, která nerespektuje vyznání, ponižuje lidskou důstojnost. Humanitární pomoc je právně zakotvena v tzv. Mezinárodním humanitárním právu (International Humanitarian Law, IHL). Na tomto právním podkladě definuje největší humanitární organizace Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) svoje principy v tzv. Kodexu chování (Code of Conduct). Tato pravidla znamenají především, že pomoc není politická a nesmí tak ani být vnímána, že při poskytování humanitární pomoci nesmí 10

11 být nikomu straněno a že má být založena čistě na potřebách lidí bez ohledu na rasu, vyznání nebo národnost (23). 3.1 Historie humanitární pomoci Poskytování humanitární pomoci má dlouhou historii (4). Základy jedné z nejznámějších humanitárních organizací - Mezinárodního výboru červeného kříže (International Council of the Red Cross ICRC), jsou datovány do roku 1863 ve švýcarské Ženevě (59). V roce 1919 pak vznikla slavná britská organizace Zachraňte děti (Save the Children), věnující se hlavně humanitární pomoci dětem po celém světě (23). Kolem roku 1930 byl vytvořen americký Mezinárodní výbor pro záchranu (International Rescue Committee - IRC) na pomoc Židům, který se později stal jednou z největších světových humanitárních organizací. Jako reakce na druhou světovou válku vznikly také britský Oxfam (The Oxford Committee for Famine Relief Oxfordský výbor pro pomoc hladovějícím) nebo americký CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere Sdružení pro radu a pomoc kdekoli). Ve Francii začala fungovat francouzská organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontiéres - MSF) a postupně mnoho dalších nevládních neziskových organizací, které poskytují pomoc v různých částech světa. V České republice to byly hlavně Česká katolická charita a společnost Člověk v tísni (59). 3.2 Humanitární pomoc a Česká republika Česká republika už v současnosti patří do kategorie vyspělých zemí. Přeřadila se tak ze skupiny zemí rozvojových. Oficiálně se tak stalo , i když dohoda byla ujednána už více jak rok. Do této skupiny ji v Praze slavnostně povýšil šéf Světové banky Paul Wolfowitz. Důvodem byla ekonomická stabilita ČR (Česká republika), která zabezpečila ekonomickou nezávislost od Světové banky. Povýšení do kategorie vyspělých států v praxi znamená, že ČR už nebude od Světové banky přijímat úvěry, ale naopak bude pomáhat chudším státům (24). Česká republika poskytuje pomoc do zahraničí prostřednictvím zasílání finančních prostředků, rozvojové pomoci (cílem je přispět zejména k omezení chudoby v méně vyspělých částech světa cestou ekonomicko-sociálního udržitelného rozvoje), zasílání materiální humanitární pomoci, vysílání vojáků a speciálních sil (např. záchranné operace za pomoci psovodů) a vysílání lékařských týmů pro ošetřování a zaškolování místních zdravotníků (17). 11

12 Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace a potřeb postiženého státu, podle možností ekonomiky, disponibilních zdrojů státního rozpočtu, v souladu se zásadami a rezolucemi mezinárodního společenství (Organizace spojených národů, Mezinárodního výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce atd.) a s vlastními prioritami a zájmy. Děje se tak buď na bilaterální úrovni nebo jde o přímou pomoc postiženému státu. Další možností je využití mezinárodních vládních i nevládních mechanismů na pomoc konkrétním skupinám obyvatel. Pro mnohostrannou humanitární pomoc využívá ČR mezinárodních humanitárních organizací. Může také jít o spolupráci s nevládními humanitárními organizacemi jako je např. Člověk v tísni, Český červený kříž a z církevních organizace ADRA (Adventist Developement and Relief Agency, Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj) a Česká katolická charita. Tyto patří v ČR k těm nejatraktivnějším, které mají bohaté zkušenosti v poskytování pomoci (18). Česká republika již několik let poskytuje na základě předpisů uvedených v příloze č. 3 následující typy pomocí do zahraničí: Záchranářská humanitární pomoc do zahraničí: připraveny jsou speciální typy odřadů složeny vždy tak, aby odpovídaly potřebám v místě mimořádné události (požární odřad, povodňový odřad, USAR (Urban Search and Rescue Team, Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), ), členy odřadu jsou hlavně příslušníci HZS ČR (Hasičský záchranný sbor ČR) a dále mohou být součástí odřadu také příslušníci kynologických brigád, Policie ČR, apod. Materiální humanitární pomoc do zahraničí: potom, co je podána konkrétní žádost postiženého státu a zvážena českou stranou, humanitární pomoc je případně Českou republikou poskytnuta. Rozhoduje také Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí. Finanční humanitární pomoc do zahraničí: zde rozhoduje Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s MV (Ministerstvo vnitra) - generálním ředitelstvím HZS ČR. Většinou je poskytována prostřednictvím mezinárodních organizací. Druhá možnost je přímo na bankovní konto určené postiženým státem. Poradenská. Kombinovaná (38). 12

13 3.3 Humanitární organizace v České republice Původně Československá rada pro humanitární spolupráci, dnes Česká rada humanitárních organizací, vznikla Cílem bylo zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla Československá republika. Do dnešní doby se do České rady humanitárních organizací přihlásilo 225 členských organizací (příloha č. 3). Spolu zaměstnávají více než pracovníků v sociálních službách (10). Z důvodu velkého počtu těchto organizací zde zmíním pouze ty, které jsou důležité z hlediska historie poskytování humanitární pomoci, aktivní pomoci v Ugandě nebo jsou jinak významné Český červený kříž Dá se říci, že Český červený kříž, humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky, je počátkem humanitární pomoci v ČR. Má celkem 69 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v místních skupinách. Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Cílem tohoto sdružení je především předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže (humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost) (11) Arcidiecézní charita Praha Arcidiecézní charita Praha je organizační jednotkou římskokatolické církve. Byla založena zřizovací listinou pražského arcibiskupa. Jde o organizaci, která poskytuje pomoc lidem v nouzi a to na základě křesťanské lásky. Náboženská, politická či rasová příslušnost zde nehraje roli (1). Jedním z projektů organizace je i Adopce na dálku, který byl založen v roce Jde o možnost poskytnou vybraným dětem vzdělání prostřednictvím sponzorů z ČR. V současnosti projekt pomáhá více jak dětem v mnoha zemích a jednou z krajin je i Uganda (7). Projekt Adopce na dálku je však pouze pro ty nejchudší, které vybírá místní komunita dané oblasti. Není zde žádná protekce, diskriminace nebo náboženská diferenciace. Jedinou podmínkou je být chudý. V Buikwe (asi 50 kilometrů od Kampaly - hlavního města Ugandy, nedaleko Viktoriina jezera) je již sponzorovaných dětí (48). 13

14 3.3.3 Nadace mezinárodní lékařské pomoci Nadace mezinárodní lékařské pomoci je nezisková, nevládní a nezávislá charitativní organizace, která má tři hlavní cíle - zdraví, léčba a naděje. Zdraví, protože se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a utrpení, výživu, zdravotní služby a hygienu. Léčbu, protože se rozhodla podílet na záchranných zásazích a humanitární pomoci, při kterých poskytuje vhodné léčebné postupy a pomoc. Důležitá je zde role klinik, nemocnic a dalších zařízení. Naději, protože se zaměřuje na nejchudší, nejzoufalejší rozvojové země, kontaktuje charitativní organizace a slučuje své zdroje, aby vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy a poskytli humanitární pomoc (30). Nadace mezinárodní lékařské pomoci poskytuje pomoc třemi způsoby. Jednak jde o naléhavou zdravotnickou a humanitární pomoc vycházející z dlouhodobých potřeb veřejného zdraví. Dále pak poskytuje vhodnou následnou pomoc, včetně zdravotnického vybavení, zásob, jídla, léků, vitamínů a dalších předmětů potřebných v daném místě. V neposlední řadě také pomoc v kritických dobách (30). Sedm klíčových oblastí působnosti Nadace mezinárodní lékařské pomoci: humanitární pomoc v nouzi, zdravotnický materiál a humanitární pomoc, veřejné povědomí a vzdělání, zdraví v komunitě, týmy krátkodobých misí, zdravotní dobrovolníci, nové přístupy a služby (30). 3.4 Lékaři bez hranic Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) je mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Mnohdy musí pracovat v odlehlých a jen těžce přístupných oblastech. Motivace, profesionalita a připravenost vzdát se na určitý čas vlastní životní úrovně s cílem poskytnout přímou pomoc. Bez těchto předpokladů nelze být pracovníkem organizace Lékaři bez hranic. Organizace vznikla v roce 1971 a byla založena skupinou francouzských lékařů a novinářů. Má přes mezinárodních a více jak místních spolupracovníků. Tam, kde je to potřeba, zabezpečují zdravotnickou péči, uvádějí do provozu kliniky, vykonávají zde chirurgické operace, snaží se bojovat s epidemiemi a provádí také kampaně v oblasti očkování. Jejich úkolem a jedním z hlavních cílů je vzdělávat, aby byl domorodý personál schopen poskytovat kvalitní péči. Dále zabezpečují provoz výživových center pro podvyživené děti, provozují programy mentální péče a ošetřují pacienty postižené infekčními nemocemi jako jsou tuberkulóza, spavá nemoc 14

15 a AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Poskytovat lékařskou pomoc tam, kde není přístup k zdravotnickým zařízením, to je hlavním cílem organizace Lékaři bez hranic (59). V současné době jsou Lékaři bez hranic největší nezávislou neziskovou lékařskou humanitární organizací na světě, která je svými sekcemi zastoupena v 19 zemích. V 5 humanitárních centrech, které se nacházejí v Paříži, Amsterdamu, Bruselu, Ženevě a v Barceloně, jsou organizovány jednotlivé humanitární akce. Celkem se jedná o přibližně 400 humanitárních programů ve více než 70 zemích světa. V příloze č. 4 je úplný seznam zemí, kde Lékaři bez hranic působí. V roce 1999 byla organizaci Lékaři bez hranic udělena Nobelova cena za mír jako uznání jejich průkopnické humanitární práce na různých kontinentech (27) Principy organizace Lékařů bez hranic Zdravotnická pomoc - poskytování odborné léčebné a preventivní zdravotnické péče je hlavním posláním. Základ je pomoci překonat krizi a zabezpečit návrat k původnímu způsobu. Zajištění zdravotnické pomoci je tak hlavní činností všech akcí Lékařů bez hranic. Svědectví - jde o pomoc lidem v nouzi a zlepšení jejich situace prostřednictvím svědectví, které lze podávat různými způsoby. Jde také především o to, poukázat na příčiny krize. Nejde o cíl, ale prostředek. Lékařská etika - povinností lékaře je dodržování zásad lidskosti, poskytovat pomoc v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince. Jejich úkolem je také chránit zdraví a život, mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře. Diskriminace není přípustná. I v těchto zemích má pacient právo na důvěrnost informací. Lidská práva - podmínkou je také dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodního humanitárního práva. Patří sem i Právo na ochranu a pomoc civilistům, nemocným a raněným vojákům a válečným zajatcům v ozbrojených konfliktech a Právo na ochranu dětí ve válečných konfliktech. 15

16 Nezávislost - důležitá je politická, vojenská, náboženská, ekonomická nezávislost nebo nezávislost na jiných zájmech a vlivech. Povolena je pouze finanční nezávislost, protože tak je možné prostřednictvím soukromých dárců zabezpečit pomoc všem lidem v nouzi. Nestrannost - nebere se ohled na rasu, etnický původ, náboženské či politické přesvědčení. Zaměřeno je pouze na lidské utrpení. Neutralita - v případě konfliktu se pracovníci Lékařů bez hranic zdržují jakýchkoliv reakcí a nekomentují politickou situaci. Ovšem to neznamená, že nebude dodržováno lidských práv nebo Mezinárodního humanitárního práva. Transparentnost - organizace nese plnou odpovědnost, účinnost a kvalitu prostředků použitých na svoji práci a pravidelně poskytuje informace o použitých prostředcích. Dobrovolnictví - organizaci Lékaři bez hranic tvoří motivovaní a profesionální pracovníci, kteří jsou ochotni vzdát se na určitý čas vlastní životní úrovně s cílem poskytnout pomoc lidem v nouzi. Misí se zúčastňují dobrovolně a přebírají plnou zodpovědnost za své konání (27) Charta organizace Lékařů bez hranic Lékaři bez hranic pomáhají lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof nebo katastrof způsobených lidským přičiněním, obětem ozbrojených konfliktů, bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ, náboženské nebo politické přesvědčení. Ve jménu všeobecné lékařské etiky a práva na humanitární pomoc pracují Lékaři bez hranic neutrálně a nestranně a vyžadují plnou a neomezenou svobodu při výkonu své činnosti. Spolupracovníci Lékařů bez hranic se zavazují respektovat zásady profesní etiky a zachovávat úplnou nezávislost od jakéhokoliv politického, ekonomického nebo náboženského vlivu. Jako dobrovolníci jsou si členové Lékařů bez hranic vědomi rizik a nebezpečí, kterým jsou na misích vystaveni a nemají právo požadovat pro sebe ani pro své blízké jiné odškodnění, než jaké je organizace schopna poskytnout (27) Lékaři bez hranic a Česká republika V docela nedávné minulosti, roku 2006, byla založena i Česká kancelář, která patří k rakouské sekci organizace. Cílem je nábor a školení dobrovolníků z České republiky a Slovenska a v neposlední řadě také poskytování informací ze zemí, kde Lékaři bez hranic působí. Zároveň poskytují veřejnosti informace o humanitární situaci v krizových oblastech. Pro organizaci pracují i dobrovolníci, bez nároku na odměnu (27). 16

17 3.4.4 Cíle a úkoly organizace Lékaři bez hranic Cílem humanitárních misí není nahradit stávající personál, ale předat jim vědomosti, vyučovat, aby se zabezpečila relativně kvalitní péče. Tato organizace se zaměřuje na pohotovostní (akutní) situace, tedy země, které potřebují neodkladnou pomoc. Proto pak po určité době (někdy třeba i let), kdy už je potřeba, aby MSF zemi opustila, předá se jiné organizaci (třeba americké), které se zaměřují na dlouhodobé projekty. Pokud by totiž MSF odjela a nechala oblast nezabezpečenou, situace by se vrátila do starých kolejí. Jestli se vyskytne situace, kdy je práce nad hlavu (např. uzavírání projektu MSF v zemi a předání jiné organizaci), každý dělá všechno (sestra účetnictví apod.). Lékaři bez hranic poskytují pomoc lidem po celém světě, kteří nemají dostatečný přístup k lékařské péči. A proto je hlavním cílem humanitárních akcí zajistit zdravotní péči lidem v nouzi. Neméně důležité je také poskytnou i psychologickou podporu lidem, kteří utrpěli trama. Je-li to potřeba, zabezpečují v postižených oblastech humanitární pomoc a potraviny, pitnou vodu a sanitární zařízení. Organizace pomáhá i lidem vyloučeným ze zdravotního systému. Práce organizace Lékaři bez hranic vychází z přesvědčení, že každý člověk v nouzi má právo na pomoc bez ohledu na svůj původ, názory nebo náboženské vyznání. Aby mohla organizace zodpovědně usoudit, zda je jejich pomoc v dané zemi opravdu potřebná a má vůbec smysl akci realizovat, před zahájením každé akce je nejprve do oblasti vyslán malý tým. Ten je složený nejen z lékařů, ale i odborníků logistiků. Jejich úkolem je zjistit, co postižené obyvatelstvo potřebuje. Důležité ale také je posoudit bezpečnostní rizika a technické problémy, které by se mohly vyskytnout. Pokud je akce schválena, mohou v průběhu několik hodin do krizového regionu odletět letadla s posádkou pracovníků a humanitární pomocí na palubě. Práce v místě krize by ovšem nebyla možná bez podpory domorodého personálu z daného regionu. Humanitární programy často trvají i několik let a bývají ukončeny teprve tehdy, když se situace dostatečně zlepší nebo pokud mohou tyto činnosti převzít jiné organizace. Práce Lékařů bez hranic je často důkazem, že potřebná péče může fungovat i ve ztížených podmínkách a při omezeném množství prostředků. Řada jejich programů, ať už v oblasti HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus), tuberkulózy nebo malárie, je příkladem, který lze následovat. Diagnostické a terapeutické možnosti jsou ovšem omezené. To je často problém u tzv. zapomenutých nemocí, jako je například spavá 17

18 nemoc. Cílem všech misí pořádaných organizací Lékaři bez hranic je dostat pod kontrolu zdravotní problémy lidí v krizových situacích a zlepšit tak jejich životní podmínky. Úkolem logistiků je zajištění přepravy a skladování materiálu, léků a potravin. Patří sem i podmínky pro hospitalizaci pacientů a ubytování humanitárních pracovníků. Důležitý je taky dohled na fungování komunikace mezi centrálou a jednotlivými místy, kde je humanitární pomoc realizována. Právě díky dlouholetým zkušenostem, které organizace Lékaři bez hranic má, pro ně není problém odhadnout, jaký humanitární materiál bude v příslušné krizové oblasti zapotřebí. V logistických centrech jsou připraveny zabalené a již proclené kontejnery s materiálem a léky pro nejrůznější katastrofy (zemětřesení, záplavy nebo epidemie cholery). Pro různé krizové situace organizace sestavila celkem 150 variant takovýchto kontejnerů s humanitárním materiálem (obr. č. 1). Pak už je Obr. č. 1 Kontajner s humanitárním materiálem snadné je rychle naložit do nákladního letadla, odbavit a dopravit do krizové oblasti. Kromě léků a lékařského materiálu obsahují nejrůznější věci, jako například nářadí, stany, pláštěnky, nádoby na vodu, osvětlovací přístroje nebo dieselové agregáty. Největší logistické centrum organizace Lékaři bez hranic se nachází ve francouzském Bordeaux. Další distribuční sklady se nacházejí v různých zemích, kde humanitární akce probíhají (27) Financování organizace Lékaři bez hranic Organizace by samozřejmě nemohla fungovat bez soukromých dárců, kteří jsou nejdůležitějším zdrojem financí organizace. Pomoc se tak může poskytovat rychle a hlavně nezávisle na vládách příslušných států. Minimálně 80 % všech výdajů organizace je určeno na poskytování pomoci. Pouze 20 % je použito na péči o dárce a na správu organizace (27). 3.5 Humanitární organizace ve světě Čím více krajin získává nezávislost, tím více vzrůstá potřeba mezinárodních organizací, které je spájejí (5). V dnešní době je už nespočetné množství těchto organizací. Kromě 18

19 Červeného kříže, který se zabývá zmírněním lidského utrpení a podporou zdraví, jsou zde další organizace známé po celém světě: OSN Organizace spojených národů (OSN) neboli United Nations Organisation (UNO, hovorově UN) má univerzální celosvětový charakter a působí v zájmu zachování míru a porozumění (5). Byla založena hned po 2. světové válce roku Konference Spojených Národů, která se konala 25. dubna 1945 v San Franciscu, měla za úkol vytvořit základy pro novou mezinárodní organizaci. Chartu OSN podepsalo 50 zúčastněných delegací (13). Platnou začala být po ratifikaci dne 24. října 1945 (36). Sídlem se stal New York, kde se 27. února 1952 poprvé sešli představitelé z krajin celého světa. OSN je výhradně financována z příspěvků členských států. Kritériem pro vyměřování je velikost státu a hospodářská vyspělost. Mezi úředními jazyky OSN patří angličtina, španělština, čínština, ruština, francouzština a na důležitějších schůzích také arabština (13). Všechny členské státy souhlasí se zásadou řešit spory mírovou cestou bez použití síly proti jiným krajinám kromě sebeobrany. Dnes je v OSN téměř 99 % obyvatelstva světa ze 185 států (5) WHO Světová zdravotnická organizace (SZO) neboli WHO (World Health Organisation) je mezinárodní organizace systému OSN, se sídlem v Ženevě ve Švícarsku. Den založení organizace, 7. duben 1948, se na celém světě oslavuje jako Světový den zdraví. Předchůdcem WHO byla Zdravotnická organizace neboli HO (Health Organisation), agentura Spojených národů. Cílem je dosáhnout nejvyšší možné úrovně zdraví pro všechny. Hlavní úkol je ničit nemoci, především klíčové infekční nemoci. WHO také definovalo zdraví jako: Stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne pouze absenci nemoci nebo tělesných vad. Spolu s členy OSN (kromě Lichteštajnska) má WHO 192 členů. Západní Timor je od 20. května 2002 nejnovějším členem (47) UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (The United Nations Children's Fund zkrácená forma, Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Ve 157 zemích na celém světě poskytuje humanitární pomoc, ale také dlouhodobý 19

20 rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. Přesvědčením této organizace je, že základ rozvoje lidstva je péče o děti a jejich zdraví vývoj, kam patří výživa, přístup k nezávadné vodě, očkování, vzdělávání, ochrana dětí před jakýmkoliv vykořisťováním. UNICEF se zakládal s cílem odstranit překážky, jako chudoba, násilí, nemoci a diskriminace, které se dětem staví do cesty (63) UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization bylo založeno 16. listopadu Patří pod OSN a jeho cílem není pouze výstavba školních tříd ve zdevastovaných zemích nebo publikování vědeckých objevů. Vzdělávání, sociální a přírodní věda, kultura a komunikace mají za cíl budovat pokoj v myslích lidí. UNESCO šíří mezinárodní spolupráci v rámci vzdělávání, vědy, kultury a komunikace ve 193 členských státech a 6 asociovaným členům (stav k říjnu 2007). UNESCO založilo 37 krajin, které 16. listopadu 1945 podepsaly Ústavu UNESCA. V platnost vstoupila 4. listopadu 1946 potom, co ji ratifikovalo 20 krajin: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Řecko, Indie, Libanon, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Saudská Arábie, Jižní Afrika, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké. Uganda se k UNESCU připojila 19.listopadu 1962 (61). 20

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí?

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Fabiánová Kateřina Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav, Praha X. Hradecké Vakcinologické dny 2. 4.10.2014,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Očkovací kalendář Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. Kalendář

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu AIDS a virus HIV Anotace Pracovní list obsahuje základní informace o AIDS a o možnostech jeho přenosu,

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Zásah Lékařů bez hranic při epidemii eboly

Zásah Lékařů bez hranic při epidemii eboly Zásah Lékařů bez hranic při epidemii eboly MUDr. Irena Janoušková Medicína Katastrof Brno 2015 Lékaři bez hranic - založeno ve Francii: Médecins sans Frontières (MsF) - nezávislá mezinárodní humanitární

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Očkování v těhotenství T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Obecná pravidla 1) K očkování těhotné ženy je třeba přistupovat individuálně. 2) Vždy je třeba zvážit

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse.

Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse. Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse. MUDr. Kateřina Fabiánová SZÚ, Praha Xl. Hradecké vakcinologické dny, 1.-3.10.2015 Kdo je pertusi nejvíce ohrožen? Malé

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic

Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic MUDr. Irena Rusnoková, FN Brno (Afghánistán, Etiopie) MUDr. Vladimír Vyhnal, FN Na Bulovce, Praha (Keňa) Lékaři bez hranic - založena v roce 1971

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více