Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra Porodní asistence Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci Bakalářská práce Autor: Martina Bellušová Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Fendrychová Brno 2008

2 Čestně prohlašuji, že text závěrečné práce jsem zpracovala samostatně, za odborného vedení vedoucí práce a uvedla jsem všechny zdroje k tomu použité. V Brně, dne Martina Bellušová

3 Tato závěrečná práce je koncem mé dlouhé cesty za získáním vzdělání porodní asistentky. Jsou zde lidé, kteří mi psaní práce ulehčili a bez kterých by asi nikdy nevznikla. Největší poděkování patří vedoucí práce, Mgr. Jaroslavě Fendrychové. Její praktické rady a odborné připomínky mi vždy dodaly sílu jít dál a naději, že práci dokončím. Velké poděkování ovšem patří i všem těm, kteří pomohli Vám, aby jste si mohli moji práci přečíst. Proto zvláštní poděkování směruji vždy věrným přátelům a rodině. DĚKUJI!. Martina Bellušová

4 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Humanitární pomoc Historie humanitární pomoci Humanitární pomoc a Česká republika Humanitární organizace v České republice Český červený kříž Arcidiecézní charita Praha Nadace mezinárodní lékařské pomoci Lékaři bez hranic Principy organizace Lékařů bez hranic Charta organizace Lékařů bez hranic Lékaři bez hranic a Česká republika Cíle a úkoly organizace Lékaři bez hranic Financování organizace Lékaři bez hranic Humanitární organizace ve světě OSN WHO UNICEF UNESCO Uganda Perla Afriky Problém zvaný zdravotnictví Prenatální péče Postnatální péče Rozdíly mezi bohatými a chudými Imunizace dětí Návaznost péče Země dětí Uganda, země mnoha nemocí AIDS Malárie Krvácivá horečka Ebola Mortalita a morbidita Infekce Sepse Kojení a prevence infekcí Asfyxie Nízká porodní hmotnost Průjem... 33

5 5 Humanitární činnost v Ugandě Velký příběh malé nemocnice Začátky Česko-ugandské nemocnice Proč právě Buikwe Cíle projektu Česko-ugandské nemocnice Financování nemocnice Personál nemocnice Vybavení nemocnice Dispozice nemocnice Médecins Sans Frontiéres Praktické aspekty humanitární práce Co vše je potřeba než se můžete stát pracovníkem humanitární organizace Vhodní kandidáti Výběrové řízení a úspěšní uchazeči Život a humanitární mise Zkušenosti a zážitky z misií Závěr Souhrn Seznam literatury Seznam zkratek Seznam příloh... 62

6 Pregnant women and infants, publikováno v (39). Život každé matky a dítěte je důležitý!

7 1 Úvod Výběr tématu bakalářské práce ovlivnil můj osobní postoj, názor a dlouho přetrvávající touhu účastnit se humanitární mise. Jelikož jsem si vybrala profesi porodní asistentky, mým snem je pomáhat těhotným ženám, aby porod pro ně nebyl posledním okamžikem v životě a stejně tak, aby tuto šanci měli i novorozenci. Chudší, rozvojové krajiny v Asii, Africe a Latinské Americe nazývány jako třetí svět (5), jsou právě ty země, které humanitární pomoc potřebují a mnohdy jsou na ni odkázány. Neexistují jednoznačná kritéria, dle kterých by se dalo určit, zda daná země patří mezi rozvojové nebo nikoli. Důvodem je, že se nedají přesně určit všechny jejich společné vlastnosti. Byli však vytvořeny dva základní přístupy. První, užší přístup je založen na koloniálních vazbách. Podle něho je rozvojovou zemí každá kolonie, polokolonie nebo závislá země, která získala nezávislost. Je to metoda historicky starší a dnes již málo používaná. Širší přístup Světové banky je založen na hrubém domácím produktu na hlavu. V obou případech dochází ke změnám. Protože každá země je něčím jiná a žádná charakteristika nebude obsahovat všechny znaky a tedy žádný seznam ani nebude zahrnovat všechny rozvojové země. Nejčastěji se za rozvojové země označují krajiny, kde je: nízký hrubý domácí produkt na osobu, vysoké přírůstky obyvatel nebo velikost populace, vysoká nezaměstnanost, vysoký podíl obyvatelstva žijící pod hranicí chudoby, vysoké příjmové nerovnosti, dominance zemědělství na HDP (hrubý domácí produkt) i zaměstnanost, zahraniční obchod tvořící jen malý podíl na HDP a jeho zaměření na export primárních komodit (19). Přestože těchto krajin je nespočetné množství, každá je něčím jiná. Mě zaujala země, kde žije více dětí než dospělých. Kde obyvatelé nevědí, co je to stáří. Kde pro ženy den porodu není očekávaný den D. Vybrala jsem si Ugandu zemi dětí. Porod dítěte je v Ugandě hlavní sociální problém (52) a míra mateřské mortality je jedna z nejhorších ve světě (60). Uganda patří mezi ty nejchudší země na světě 7

8 (příloha č.1) a také se řadí k nejméně vyspělým krajinám (příloha č.2). Dlouhá léta ji sužují AIDS, malárie, infekce a mnoho banálních nemocí, které zde způsobují prudký nárůst sirotků. Uganda je typickým příkladem rozvojové země, která nutně potřebuje pomoc od vyspělých zemí. Potřebuje humanitární pomoc. 8

9 2 Cíl a metodika práce V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku péče o novorozence v rozvojových zemích, konkrétně v Ugandě a také na možnosti humanitární pomoci jako řešení tohoto problému. Cílem je informovat o závažnosti dané situace a motivovat k aktivní účasti prostřednictvím humanitárních organizací. Jelikož jde o práci nevýzkumného charakteru, z tohoto důvodu nejsou stanoveny žádné hypotézy, pouze cíl, s jakým byla práce napsána. Protože jsem zatím v Ugandě nebyla, musela jsem se uspokojit s literárními zdroji. Tato krajina je ovšem dost jedinečná a sehnat v České republice materiál potřebný k dostatečnému zpracování bakalářské práce byl takřka nemožný. Obrátila jsem se proto na Velvyslanectví České republiky v Ugandě, lépe řečeno v Nairobi (Keňa). Česká republika nemá přímo v Ugandě své velvyslanectví. Dalším, dost podstatným zdrojem informací, byla pro mne humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ochota jejich kanceláře byla pro mne přínosem a také Setkání s Lékaři bez hranic, které se konalo u nás na lékařské fakultě. Zbytek informací jsem musela čerpat ze zahraniční literatury, které je sice mnohem více než tady u nás, pro mne však byla nedostupná a tak jsem si musela vystačit pouze s její internetovou podobou. Přes všechny překážky a nedostatek zdrojů v českém jazyce, jsem nakonec získala množství zajímavých informací, na podkladě kterých jsem vytvořila bakalářskou práci. Jelikož já sama jsem měla problém s nedostatkem materiálu o této problematice v České republice, doufám, že tato bakalářská práce bude sloužit právě těm, kteří by sice měly zájem o účast v humanitárních misích, chybí jim však dostatečné informace. 9

10 3 Humanitární pomoc Humanitární pomoc zahrnuje aktivity, které představují bezprostřední reakci na humanitární krizi. Ta se obecně popisuje jako situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují důstojný život, ohroženy v důsledku přírodní katastrofy nebo lidmi zaviněné krize. Jde tedy pouze o krátkodobou pomoc, uspokojení základních životních potřeb. Humanitární pomoc vychází z principu humanity. Zachování lidské důstojnosti je jednou z nejdůležitějších zásad. Hlavním cílem humanitární pomoci je zmírnění útrap lidí, ochrana životů a respekt vůči lidské důstojnosti (23). Aby byla pomoc efektivní a kvalitní, je potřeba vědět, co daná země potřebuje. Špatně naplánovaná a realizovaná pomoc je nejen málo účinná, ale může mít okamžité či dlouhodobé negativní následky. Důležitá je neutralita a nestrannost. Jednou ze zásad je také nikdy neposkytovat pomoc na základě východiska: Nemají nic, tak musejí být vděční za všechno. Ještě důležitější však je, aby se na realizaci poskytované pomoci zúčastnili i samotní příjemci této pomoci (23). Špatně plánovaná a organizovaná pomoc: může škodit - např. nedostatek mateřského mléka u kojících žen je většinou následkem šoku z katastrofy. Tento stav však rychle přejde a dítě může být opět kojeno. Vážné problémy ale naopak způsobí náhrada kojení instantní formulí (mlékem v prášku), které se připravuje v nesterilním prostředí. je neefektivní nebo nesmyslná - např. nákup balených vod: často je rychlejší a levnější zajistit přísun pitné vody na místě (oprava pumpy). ponižuje a vytváří závislost: - např. vepřové muslimům: pomoc, která nerespektuje vyznání, ponižuje lidskou důstojnost. Humanitární pomoc je právně zakotvena v tzv. Mezinárodním humanitárním právu (International Humanitarian Law, IHL). Na tomto právním podkladě definuje největší humanitární organizace Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) svoje principy v tzv. Kodexu chování (Code of Conduct). Tato pravidla znamenají především, že pomoc není politická a nesmí tak ani být vnímána, že při poskytování humanitární pomoci nesmí 10

11 být nikomu straněno a že má být založena čistě na potřebách lidí bez ohledu na rasu, vyznání nebo národnost (23). 3.1 Historie humanitární pomoci Poskytování humanitární pomoci má dlouhou historii (4). Základy jedné z nejznámějších humanitárních organizací - Mezinárodního výboru červeného kříže (International Council of the Red Cross ICRC), jsou datovány do roku 1863 ve švýcarské Ženevě (59). V roce 1919 pak vznikla slavná britská organizace Zachraňte děti (Save the Children), věnující se hlavně humanitární pomoci dětem po celém světě (23). Kolem roku 1930 byl vytvořen americký Mezinárodní výbor pro záchranu (International Rescue Committee - IRC) na pomoc Židům, který se později stal jednou z největších světových humanitárních organizací. Jako reakce na druhou světovou válku vznikly také britský Oxfam (The Oxford Committee for Famine Relief Oxfordský výbor pro pomoc hladovějícím) nebo americký CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere Sdružení pro radu a pomoc kdekoli). Ve Francii začala fungovat francouzská organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontiéres - MSF) a postupně mnoho dalších nevládních neziskových organizací, které poskytují pomoc v různých částech světa. V České republice to byly hlavně Česká katolická charita a společnost Člověk v tísni (59). 3.2 Humanitární pomoc a Česká republika Česká republika už v současnosti patří do kategorie vyspělých zemí. Přeřadila se tak ze skupiny zemí rozvojových. Oficiálně se tak stalo , i když dohoda byla ujednána už více jak rok. Do této skupiny ji v Praze slavnostně povýšil šéf Světové banky Paul Wolfowitz. Důvodem byla ekonomická stabilita ČR (Česká republika), která zabezpečila ekonomickou nezávislost od Světové banky. Povýšení do kategorie vyspělých států v praxi znamená, že ČR už nebude od Světové banky přijímat úvěry, ale naopak bude pomáhat chudším státům (24). Česká republika poskytuje pomoc do zahraničí prostřednictvím zasílání finančních prostředků, rozvojové pomoci (cílem je přispět zejména k omezení chudoby v méně vyspělých částech světa cestou ekonomicko-sociálního udržitelného rozvoje), zasílání materiální humanitární pomoci, vysílání vojáků a speciálních sil (např. záchranné operace za pomoci psovodů) a vysílání lékařských týmů pro ošetřování a zaškolování místních zdravotníků (17). 11

12 Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace a potřeb postiženého státu, podle možností ekonomiky, disponibilních zdrojů státního rozpočtu, v souladu se zásadami a rezolucemi mezinárodního společenství (Organizace spojených národů, Mezinárodního výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce atd.) a s vlastními prioritami a zájmy. Děje se tak buď na bilaterální úrovni nebo jde o přímou pomoc postiženému státu. Další možností je využití mezinárodních vládních i nevládních mechanismů na pomoc konkrétním skupinám obyvatel. Pro mnohostrannou humanitární pomoc využívá ČR mezinárodních humanitárních organizací. Může také jít o spolupráci s nevládními humanitárními organizacemi jako je např. Člověk v tísni, Český červený kříž a z církevních organizace ADRA (Adventist Developement and Relief Agency, Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj) a Česká katolická charita. Tyto patří v ČR k těm nejatraktivnějším, které mají bohaté zkušenosti v poskytování pomoci (18). Česká republika již několik let poskytuje na základě předpisů uvedených v příloze č. 3 následující typy pomocí do zahraničí: Záchranářská humanitární pomoc do zahraničí: připraveny jsou speciální typy odřadů složeny vždy tak, aby odpovídaly potřebám v místě mimořádné události (požární odřad, povodňový odřad, USAR (Urban Search and Rescue Team, Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), ), členy odřadu jsou hlavně příslušníci HZS ČR (Hasičský záchranný sbor ČR) a dále mohou být součástí odřadu také příslušníci kynologických brigád, Policie ČR, apod. Materiální humanitární pomoc do zahraničí: potom, co je podána konkrétní žádost postiženého státu a zvážena českou stranou, humanitární pomoc je případně Českou republikou poskytnuta. Rozhoduje také Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí. Finanční humanitární pomoc do zahraničí: zde rozhoduje Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s MV (Ministerstvo vnitra) - generálním ředitelstvím HZS ČR. Většinou je poskytována prostřednictvím mezinárodních organizací. Druhá možnost je přímo na bankovní konto určené postiženým státem. Poradenská. Kombinovaná (38). 12

13 3.3 Humanitární organizace v České republice Původně Československá rada pro humanitární spolupráci, dnes Česká rada humanitárních organizací, vznikla Cílem bylo zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla Československá republika. Do dnešní doby se do České rady humanitárních organizací přihlásilo 225 členských organizací (příloha č. 3). Spolu zaměstnávají více než pracovníků v sociálních službách (10). Z důvodu velkého počtu těchto organizací zde zmíním pouze ty, které jsou důležité z hlediska historie poskytování humanitární pomoci, aktivní pomoci v Ugandě nebo jsou jinak významné Český červený kříž Dá se říci, že Český červený kříž, humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky, je počátkem humanitární pomoci v ČR. Má celkem 69 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v místních skupinách. Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Cílem tohoto sdružení je především předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže (humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost) (11) Arcidiecézní charita Praha Arcidiecézní charita Praha je organizační jednotkou římskokatolické církve. Byla založena zřizovací listinou pražského arcibiskupa. Jde o organizaci, která poskytuje pomoc lidem v nouzi a to na základě křesťanské lásky. Náboženská, politická či rasová příslušnost zde nehraje roli (1). Jedním z projektů organizace je i Adopce na dálku, který byl založen v roce Jde o možnost poskytnou vybraným dětem vzdělání prostřednictvím sponzorů z ČR. V současnosti projekt pomáhá více jak dětem v mnoha zemích a jednou z krajin je i Uganda (7). Projekt Adopce na dálku je však pouze pro ty nejchudší, které vybírá místní komunita dané oblasti. Není zde žádná protekce, diskriminace nebo náboženská diferenciace. Jedinou podmínkou je být chudý. V Buikwe (asi 50 kilometrů od Kampaly - hlavního města Ugandy, nedaleko Viktoriina jezera) je již sponzorovaných dětí (48). 13

14 3.3.3 Nadace mezinárodní lékařské pomoci Nadace mezinárodní lékařské pomoci je nezisková, nevládní a nezávislá charitativní organizace, která má tři hlavní cíle - zdraví, léčba a naděje. Zdraví, protože se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a utrpení, výživu, zdravotní služby a hygienu. Léčbu, protože se rozhodla podílet na záchranných zásazích a humanitární pomoci, při kterých poskytuje vhodné léčebné postupy a pomoc. Důležitá je zde role klinik, nemocnic a dalších zařízení. Naději, protože se zaměřuje na nejchudší, nejzoufalejší rozvojové země, kontaktuje charitativní organizace a slučuje své zdroje, aby vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy a poskytli humanitární pomoc (30). Nadace mezinárodní lékařské pomoci poskytuje pomoc třemi způsoby. Jednak jde o naléhavou zdravotnickou a humanitární pomoc vycházející z dlouhodobých potřeb veřejného zdraví. Dále pak poskytuje vhodnou následnou pomoc, včetně zdravotnického vybavení, zásob, jídla, léků, vitamínů a dalších předmětů potřebných v daném místě. V neposlední řadě také pomoc v kritických dobách (30). Sedm klíčových oblastí působnosti Nadace mezinárodní lékařské pomoci: humanitární pomoc v nouzi, zdravotnický materiál a humanitární pomoc, veřejné povědomí a vzdělání, zdraví v komunitě, týmy krátkodobých misí, zdravotní dobrovolníci, nové přístupy a služby (30). 3.4 Lékaři bez hranic Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) je mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Mnohdy musí pracovat v odlehlých a jen těžce přístupných oblastech. Motivace, profesionalita a připravenost vzdát se na určitý čas vlastní životní úrovně s cílem poskytnout přímou pomoc. Bez těchto předpokladů nelze být pracovníkem organizace Lékaři bez hranic. Organizace vznikla v roce 1971 a byla založena skupinou francouzských lékařů a novinářů. Má přes mezinárodních a více jak místních spolupracovníků. Tam, kde je to potřeba, zabezpečují zdravotnickou péči, uvádějí do provozu kliniky, vykonávají zde chirurgické operace, snaží se bojovat s epidemiemi a provádí také kampaně v oblasti očkování. Jejich úkolem a jedním z hlavních cílů je vzdělávat, aby byl domorodý personál schopen poskytovat kvalitní péči. Dále zabezpečují provoz výživových center pro podvyživené děti, provozují programy mentální péče a ošetřují pacienty postižené infekčními nemocemi jako jsou tuberkulóza, spavá nemoc 14

15 a AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Poskytovat lékařskou pomoc tam, kde není přístup k zdravotnickým zařízením, to je hlavním cílem organizace Lékaři bez hranic (59). V současné době jsou Lékaři bez hranic největší nezávislou neziskovou lékařskou humanitární organizací na světě, která je svými sekcemi zastoupena v 19 zemích. V 5 humanitárních centrech, které se nacházejí v Paříži, Amsterdamu, Bruselu, Ženevě a v Barceloně, jsou organizovány jednotlivé humanitární akce. Celkem se jedná o přibližně 400 humanitárních programů ve více než 70 zemích světa. V příloze č. 4 je úplný seznam zemí, kde Lékaři bez hranic působí. V roce 1999 byla organizaci Lékaři bez hranic udělena Nobelova cena za mír jako uznání jejich průkopnické humanitární práce na různých kontinentech (27) Principy organizace Lékařů bez hranic Zdravotnická pomoc - poskytování odborné léčebné a preventivní zdravotnické péče je hlavním posláním. Základ je pomoci překonat krizi a zabezpečit návrat k původnímu způsobu. Zajištění zdravotnické pomoci je tak hlavní činností všech akcí Lékařů bez hranic. Svědectví - jde o pomoc lidem v nouzi a zlepšení jejich situace prostřednictvím svědectví, které lze podávat různými způsoby. Jde také především o to, poukázat na příčiny krize. Nejde o cíl, ale prostředek. Lékařská etika - povinností lékaře je dodržování zásad lidskosti, poskytovat pomoc v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince. Jejich úkolem je také chránit zdraví a život, mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře. Diskriminace není přípustná. I v těchto zemích má pacient právo na důvěrnost informací. Lidská práva - podmínkou je také dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodního humanitárního práva. Patří sem i Právo na ochranu a pomoc civilistům, nemocným a raněným vojákům a válečným zajatcům v ozbrojených konfliktech a Právo na ochranu dětí ve válečných konfliktech. 15

16 Nezávislost - důležitá je politická, vojenská, náboženská, ekonomická nezávislost nebo nezávislost na jiných zájmech a vlivech. Povolena je pouze finanční nezávislost, protože tak je možné prostřednictvím soukromých dárců zabezpečit pomoc všem lidem v nouzi. Nestrannost - nebere se ohled na rasu, etnický původ, náboženské či politické přesvědčení. Zaměřeno je pouze na lidské utrpení. Neutralita - v případě konfliktu se pracovníci Lékařů bez hranic zdržují jakýchkoliv reakcí a nekomentují politickou situaci. Ovšem to neznamená, že nebude dodržováno lidských práv nebo Mezinárodního humanitárního práva. Transparentnost - organizace nese plnou odpovědnost, účinnost a kvalitu prostředků použitých na svoji práci a pravidelně poskytuje informace o použitých prostředcích. Dobrovolnictví - organizaci Lékaři bez hranic tvoří motivovaní a profesionální pracovníci, kteří jsou ochotni vzdát se na určitý čas vlastní životní úrovně s cílem poskytnout pomoc lidem v nouzi. Misí se zúčastňují dobrovolně a přebírají plnou zodpovědnost za své konání (27) Charta organizace Lékařů bez hranic Lékaři bez hranic pomáhají lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof nebo katastrof způsobených lidským přičiněním, obětem ozbrojených konfliktů, bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ, náboženské nebo politické přesvědčení. Ve jménu všeobecné lékařské etiky a práva na humanitární pomoc pracují Lékaři bez hranic neutrálně a nestranně a vyžadují plnou a neomezenou svobodu při výkonu své činnosti. Spolupracovníci Lékařů bez hranic se zavazují respektovat zásady profesní etiky a zachovávat úplnou nezávislost od jakéhokoliv politického, ekonomického nebo náboženského vlivu. Jako dobrovolníci jsou si členové Lékařů bez hranic vědomi rizik a nebezpečí, kterým jsou na misích vystaveni a nemají právo požadovat pro sebe ani pro své blízké jiné odškodnění, než jaké je organizace schopna poskytnout (27) Lékaři bez hranic a Česká republika V docela nedávné minulosti, roku 2006, byla založena i Česká kancelář, která patří k rakouské sekci organizace. Cílem je nábor a školení dobrovolníků z České republiky a Slovenska a v neposlední řadě také poskytování informací ze zemí, kde Lékaři bez hranic působí. Zároveň poskytují veřejnosti informace o humanitární situaci v krizových oblastech. Pro organizaci pracují i dobrovolníci, bez nároku na odměnu (27). 16

17 3.4.4 Cíle a úkoly organizace Lékaři bez hranic Cílem humanitárních misí není nahradit stávající personál, ale předat jim vědomosti, vyučovat, aby se zabezpečila relativně kvalitní péče. Tato organizace se zaměřuje na pohotovostní (akutní) situace, tedy země, které potřebují neodkladnou pomoc. Proto pak po určité době (někdy třeba i let), kdy už je potřeba, aby MSF zemi opustila, předá se jiné organizaci (třeba americké), které se zaměřují na dlouhodobé projekty. Pokud by totiž MSF odjela a nechala oblast nezabezpečenou, situace by se vrátila do starých kolejí. Jestli se vyskytne situace, kdy je práce nad hlavu (např. uzavírání projektu MSF v zemi a předání jiné organizaci), každý dělá všechno (sestra účetnictví apod.). Lékaři bez hranic poskytují pomoc lidem po celém světě, kteří nemají dostatečný přístup k lékařské péči. A proto je hlavním cílem humanitárních akcí zajistit zdravotní péči lidem v nouzi. Neméně důležité je také poskytnou i psychologickou podporu lidem, kteří utrpěli trama. Je-li to potřeba, zabezpečují v postižených oblastech humanitární pomoc a potraviny, pitnou vodu a sanitární zařízení. Organizace pomáhá i lidem vyloučeným ze zdravotního systému. Práce organizace Lékaři bez hranic vychází z přesvědčení, že každý člověk v nouzi má právo na pomoc bez ohledu na svůj původ, názory nebo náboženské vyznání. Aby mohla organizace zodpovědně usoudit, zda je jejich pomoc v dané zemi opravdu potřebná a má vůbec smysl akci realizovat, před zahájením každé akce je nejprve do oblasti vyslán malý tým. Ten je složený nejen z lékařů, ale i odborníků logistiků. Jejich úkolem je zjistit, co postižené obyvatelstvo potřebuje. Důležité ale také je posoudit bezpečnostní rizika a technické problémy, které by se mohly vyskytnout. Pokud je akce schválena, mohou v průběhu několik hodin do krizového regionu odletět letadla s posádkou pracovníků a humanitární pomocí na palubě. Práce v místě krize by ovšem nebyla možná bez podpory domorodého personálu z daného regionu. Humanitární programy často trvají i několik let a bývají ukončeny teprve tehdy, když se situace dostatečně zlepší nebo pokud mohou tyto činnosti převzít jiné organizace. Práce Lékařů bez hranic je často důkazem, že potřebná péče může fungovat i ve ztížených podmínkách a při omezeném množství prostředků. Řada jejich programů, ať už v oblasti HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus), tuberkulózy nebo malárie, je příkladem, který lze následovat. Diagnostické a terapeutické možnosti jsou ovšem omezené. To je často problém u tzv. zapomenutých nemocí, jako je například spavá 17

18 nemoc. Cílem všech misí pořádaných organizací Lékaři bez hranic je dostat pod kontrolu zdravotní problémy lidí v krizových situacích a zlepšit tak jejich životní podmínky. Úkolem logistiků je zajištění přepravy a skladování materiálu, léků a potravin. Patří sem i podmínky pro hospitalizaci pacientů a ubytování humanitárních pracovníků. Důležitý je taky dohled na fungování komunikace mezi centrálou a jednotlivými místy, kde je humanitární pomoc realizována. Právě díky dlouholetým zkušenostem, které organizace Lékaři bez hranic má, pro ně není problém odhadnout, jaký humanitární materiál bude v příslušné krizové oblasti zapotřebí. V logistických centrech jsou připraveny zabalené a již proclené kontejnery s materiálem a léky pro nejrůznější katastrofy (zemětřesení, záplavy nebo epidemie cholery). Pro různé krizové situace organizace sestavila celkem 150 variant takovýchto kontejnerů s humanitárním materiálem (obr. č. 1). Pak už je Obr. č. 1 Kontajner s humanitárním materiálem snadné je rychle naložit do nákladního letadla, odbavit a dopravit do krizové oblasti. Kromě léků a lékařského materiálu obsahují nejrůznější věci, jako například nářadí, stany, pláštěnky, nádoby na vodu, osvětlovací přístroje nebo dieselové agregáty. Největší logistické centrum organizace Lékaři bez hranic se nachází ve francouzském Bordeaux. Další distribuční sklady se nacházejí v různých zemích, kde humanitární akce probíhají (27) Financování organizace Lékaři bez hranic Organizace by samozřejmě nemohla fungovat bez soukromých dárců, kteří jsou nejdůležitějším zdrojem financí organizace. Pomoc se tak může poskytovat rychle a hlavně nezávisle na vládách příslušných států. Minimálně 80 % všech výdajů organizace je určeno na poskytování pomoci. Pouze 20 % je použito na péči o dárce a na správu organizace (27). 3.5 Humanitární organizace ve světě Čím více krajin získává nezávislost, tím více vzrůstá potřeba mezinárodních organizací, které je spájejí (5). V dnešní době je už nespočetné množství těchto organizací. Kromě 18

19 Červeného kříže, který se zabývá zmírněním lidského utrpení a podporou zdraví, jsou zde další organizace známé po celém světě: OSN Organizace spojených národů (OSN) neboli United Nations Organisation (UNO, hovorově UN) má univerzální celosvětový charakter a působí v zájmu zachování míru a porozumění (5). Byla založena hned po 2. světové válce roku Konference Spojených Národů, která se konala 25. dubna 1945 v San Franciscu, měla za úkol vytvořit základy pro novou mezinárodní organizaci. Chartu OSN podepsalo 50 zúčastněných delegací (13). Platnou začala být po ratifikaci dne 24. října 1945 (36). Sídlem se stal New York, kde se 27. února 1952 poprvé sešli představitelé z krajin celého světa. OSN je výhradně financována z příspěvků členských států. Kritériem pro vyměřování je velikost státu a hospodářská vyspělost. Mezi úředními jazyky OSN patří angličtina, španělština, čínština, ruština, francouzština a na důležitějších schůzích také arabština (13). Všechny členské státy souhlasí se zásadou řešit spory mírovou cestou bez použití síly proti jiným krajinám kromě sebeobrany. Dnes je v OSN téměř 99 % obyvatelstva světa ze 185 států (5) WHO Světová zdravotnická organizace (SZO) neboli WHO (World Health Organisation) je mezinárodní organizace systému OSN, se sídlem v Ženevě ve Švícarsku. Den založení organizace, 7. duben 1948, se na celém světě oslavuje jako Světový den zdraví. Předchůdcem WHO byla Zdravotnická organizace neboli HO (Health Organisation), agentura Spojených národů. Cílem je dosáhnout nejvyšší možné úrovně zdraví pro všechny. Hlavní úkol je ničit nemoci, především klíčové infekční nemoci. WHO také definovalo zdraví jako: Stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne pouze absenci nemoci nebo tělesných vad. Spolu s členy OSN (kromě Lichteštajnska) má WHO 192 členů. Západní Timor je od 20. května 2002 nejnovějším členem (47) UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (The United Nations Children's Fund zkrácená forma, Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Ve 157 zemích na celém světě poskytuje humanitární pomoc, ale také dlouhodobý 19

20 rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. Přesvědčením této organizace je, že základ rozvoje lidstva je péče o děti a jejich zdraví vývoj, kam patří výživa, přístup k nezávadné vodě, očkování, vzdělávání, ochrana dětí před jakýmkoliv vykořisťováním. UNICEF se zakládal s cílem odstranit překážky, jako chudoba, násilí, nemoci a diskriminace, které se dětem staví do cesty (63) UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization bylo založeno 16. listopadu Patří pod OSN a jeho cílem není pouze výstavba školních tříd ve zdevastovaných zemích nebo publikování vědeckých objevů. Vzdělávání, sociální a přírodní věda, kultura a komunikace mají za cíl budovat pokoj v myslích lidí. UNESCO šíří mezinárodní spolupráci v rámci vzdělávání, vědy, kultury a komunikace ve 193 členských státech a 6 asociovaným členům (stav k říjnu 2007). UNESCO založilo 37 krajin, které 16. listopadu 1945 podepsaly Ústavu UNESCA. V platnost vstoupila 4. listopadu 1946 potom, co ji ratifikovalo 20 krajin: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Řecko, Indie, Libanon, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Saudská Arábie, Jižní Afrika, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké. Uganda se k UNESCU připojila 19.listopadu 1962 (61). 20

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Zásah Lékařů bez hranic při epidemii eboly

Zásah Lékařů bez hranic při epidemii eboly Zásah Lékařů bez hranic při epidemii eboly MUDr. Irena Janoušková Medicína Katastrof Brno 2015 Lékaři bez hranic - založeno ve Francii: Médecins sans Frontières (MsF) - nezávislá mezinárodní humanitární

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

ČESKÉ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY

ČESKÉ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY ČESKÁ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY Projekt Arcidiecézní charity Praha Výroční zpráva 2013 SLOVO ÚVODEM: Bez vaší pomoci by nemocnice nepřežila VYBÍRÁME Z OBSAHU: Kolika pacientům jste spolu s námi pomohli

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic

Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic MUDr. Irena Rusnoková, FN Brno (Afghánistán, Etiopie) MUDr. Vladimír Vyhnal, FN Na Bulovce, Praha (Keňa) Lékaři bez hranic - založena v roce 1971

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM

13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM 13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa 13. 5. 2011,

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA DO ROKU 2020 VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY VŠECHNY NAROZENÉ DĚTI A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU MĚLY LEPŠÍ ZDRAVÍ UMOŽŇUJÍCÍ JIM ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA Důležité komponenty tělesného a

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

14.05.2014. Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních

14.05.2014. Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních Kdo jsme Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako občanské sdružení zřizovatel Domu světla pomoc, podporu a přístřeší

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více