Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách"

Transkript

1 Afrika nevšedníma očima...nejen v českých školách metodická příručka pro pedagogy a lektory projektu Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Humanistické centrum Narovinu Mgr. Lenka Rosková 2008

2 Afrika nevšedníma očima...nejen v českých školách

3 Obsah Úvod 1 Nabídka programů pro školy 2 Partnerství se školou podrobněji 3 Keňa výlet do historie 4 Národnosti 14 Jak žijí 15 Náboženství v co věří 21 Female genital mutilation ženská obřízka 22 Diskriminace a nerovnost žen a mužů v Keni 27 Chudoba a globalizace 29 Světová banka a Mezinárodní měnový fond 32 Etnické konflikty 33 Rozvojová a humanitární pomoc 37 Výraz třetí svět 42 Workshopy 43 Přílohy 47 Doporučená literatura 87

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální název: Keňská republika = Jamhuri ya Kenya Hlavní město: Nairobi Rozloha: km2 Počet obyvatel: Administrativní rozdělení: provincií a distrikt hlavního města Nezávislost: od 12. prosince 1962 statut samosprávného dominia 1964 vyhlášena nezávislou republikou Presidenti: Jomo Kenyatta Daniel Toroitlich arap Moi ? Mwai Kibaki Měna: keňský šilink (K sh) Úřední jazyk: angličtina, svahilština Rozloha vodní plochy: km 2 Rozloha pevniny: km 2 Délka hranic: km Délka pobřeží: 536 km Sousedící země: Uganda Tanzanie Súdán Somálsko Etiopie Průměrný věk: 48 Procento gramotné populace: 78% Průmyslová odvětví: zpracování zemědělských plodin Zemědělství: pěstování kukuřice, pšenice, čiroku, prosa, ječmene, rýže, manioku, batátů, brambor, luskovin, zeleniny, čajovníku, kávovníku, tropického ovoce chov hovězího dobytka, koz, ovcí, velbloudů rybolov Přírodní zdroje: zlato, sůl, vápenec, voda Nejvyšší hora: Mt. Kenya metrů nad mořem Nejnižší bod: Indický oceán Nejdelší řeka: Tana (800 km) Největší město: Nairobi (cca obyvatel /až se slumy/) Náboženství: protestanté 45% římští katolíci 33% muslimové 10% původní náb. 10% ostatní 2%

5 Humanistické centrum Narovinu je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995 z iniciativy členů mezinárodního Humanistického hnutí, které dnes už působí ve více než 120 zemích světa a stalo se tak první organizací inspirovanou ideály nového humanismu v České republice. V roce 2000 se připojilo ke Kampani lidské podpory a začalo se věnovat z velké části zahraniční rozvojové spolupráci. V roce 2002 se stalo jednou ze zakládajících organizací platformy FORS, na jejíž činnosti se aktivně podílí. Posláním Humanistického centra Narovinu je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv, rozvoj občanské, multikulturní, nenásilné a tolerantní společnosti, podpora dobrovolnictví a projekty rozvojové spolupráce a výchovy. Projekt Afrika nevšedníma očima si klade za úkol šířit informace o problematice rozvojového světa mezi dětmi na školách. Primárně je tedy tento projekt určen pro ZŠ a SŠ v ČR a SR, nicméně není uzavřen ani veřejnému sektoru, neboť přednášky a výstavy pořádané v různých výstavních síních, kavárnách a čajovnách, kulturních centrech apod. jsou určené jak školám, tak návštěvníkům z řad veřejnosti. Cílem našeho projektu je především přiblížit dětem i dospělým, jak se žije v Africe. Optika tohoto náhledu je samozřejmě různorodá tak, aby oslovila děti všech věkových kategorií, ale i dospělé, kteří jsou leckdy o problematice poměrně informováni a vyžadují tedy kvalifikovaný přístup. Naší snahou je nahlédnout život v Africe z mnoha úhlů a postihnout tak celé spektrum problémů. Chceme být schopni uspokojit požadavky všech typů škol, tedy zvládnout i odborné přednášky např. na středních zdravotnických školách nebo obchodních akademiích. Druhým cílem je přispět k prevenci rasismu a xenofobie mezi dětmi (a snad i dospělými), osvětlit mechanismy fungování stereotypního uvažování o této problematice a přispět k otevřenému náhledu na lidskou společnost bez rasových předsudků. Jde nám o to, aby si děti uvědomily svou odpovědnost za život, za dění ve vlastní komunitě i ve světě, aby se jim dařilo nahlížet na svět optikou vlastního pozorování a přemýšlení, a ne jen přejímáním mediálních obrazů a názorů, které jsou leckdy v přímém rozporu nejen s pravdou, ale i humánní společností, tolerancí a otevřeností všem kulturám. Považujeme toto počínání za nedílnou součást primární prevence sociálně patologických jevů. Třetím, neméně důležitým cílem projektu, je přiblížit dětem i dospělým fenomén dobrovolnické práce. Předáním praktických i emocionálních zkušeností, které s sebou nese práce dobrovolníka, bychom rádi přispěli k etickému posunu z kalných vod konzumní společnosti, kde zadarmo ani kuře nehrabe, k ochotě pomáhat druhým bez předem daného ekonomického profitu. Domníváme se totiž, že je to jedna z možných cest, jak přispět k polidštění této společnosti. Pedagogům nabízíme speciální semináře pro podporu vytváření jejich samostatných programů rozvojového vzdělávání. Školám poskytujeme možnost navázat partnerství se školou v Keni a dále je podporujeme při rozjezdu partnerských aktivit - projekt partnerství dětem zprostředkuje silný osobní prožitek a posílí tak účinnost a dopad rozvojového vzdělávání. Různorodá paleta aktivit může zahrnovat i navázání dopisového kontaktu s dětmi z Afriky, výměnu fotek nebo natáčení videozpráv představujících, jak vypadá život českých dětí, výrobu učebních pomůcek nebo obrázků k výzdobě tříd pro africké děti, výrobu webových stránek o partnerském projektu atd. Naším předpokladem je, že tyto malé partnerské aktivity v budoucnosti v jednotlivých školách vyústí v rozsáhlejší akce pomoci např. nákup sportovního vybavení, učebních tabulí a dalšího zařízení pro partnerskou školu. Vidět na fotkách z Keni svůj obrázek na stěně třídy nebo míč zakoupený za své peníze je pro české děti silným zážitkem. Projekt je tak obohacující pro obě strany. 1

6 Nabídka programů pro školy Přednáška s promítáním tento typ programu obsahuje představení Humanistického centra Narovinu a jeho práce, dále pak výstavu fotografií z projektů v Keni, promítání filmů natočených našimi dobrovolníky jak žijí děti v Keni, videa ze škol, ostrova Rusinga Island a tamního projektu atd. Součástí může být i výstava předmětů z Keni. Program by měl trvat dvě vyučovací hodiny, ale lze jej samozřejmě po dohodě s pedagogy zkrátit, obzvlášť v případě prvního stupně ZŠ. Není potřeba asistence pedagogů. Přednáška s promítáním doplněná o hry a workshopy s rozvojovou a lidsko právní tématikou zde se jedná o program číslo 1) obohacený o hry jako je např. Africká vesnice apod., dále pak o workshopy na téma výroba hraček z odpadků, výroba pomůcek pro děti z Keni atd. Program je asi na tři vyučovací hodiny a vyžaduje asistenci pedagogů. Celodenní program pro školu jedná se projektové práce pro týmy dětí, které absolvují tématická stanoviště, kde se hravou formou seznamují s životem dětí v Africe, např. každodenním životem v chudobě, nemocemi (kvíz, dramatické ztvárnění), kulturou (tance, bubnování, malování na tělo), výrobou hraček z odpadků atd. Závěrem každý tým prezentuje, co se naučil. Program je třeba upravit podle počtu žáků a vyžaduje plnou asistenci pedagogů. Vzhledem k tomu, že možnosti a nároky škol jsou různé, jsme připraveni se flexibilně přizpůsobit požadavkům škol jak v rozsahu, tak zaměření tématu nebo věkové skupině žáků. Programy mohou být i úžeji zaměřené, např. střední zdravotnické školy a problematika HIV/AIDS, nemoci, výlet do historie (kolonizace, dekolonizace a současnost), diskriminace žen, bohatství a chudoba Afriky (MMF, SB, WTO) apod. Podle rozsahu akce, tzn. počtu zúčastněných žáků, se řídí i počet přednášejících a případná asistence ze strany pedagogického sboru. 2

7 Partnerství se školou v Keni podrobněji Nosnou myšlenkou této části projektu je uvést děti hlouběji do tématu rozvojové spolupráce, prohloubit téma prevence diskriminace, xenofobie a rasismu prostřednictvím poznávání odlišné kultury. Česká škola bude pro svou partnerskou školu v Keni vyrábět různé vyučovací pomůcky (výukové plakáty, mapy Afriky, Evropy, světa, různé puzzle, pexesa, hry jako je Člověče nezlob se, kapsáře, obrázky, nástěnky). Lze natáčet videoprezentace na témata Moje škola, Můj pokoj, Co jíme, Jaká u nás žijí zvířata apod. a poslat je dětem do Keni. Je možné navázat korespondenční kontakt, do budoucna i výměnu pedagogů a dětí, pořádat různé trhy, koncerty a za výdělek z těchto akcí nakoupit vybavení do partnerské školy v Keni. Zpětnou vazbou pak může být výstava fotografií ze školy v Keni, kde děti uvidí dárky, které samy vyráběly, dopisy, obrázky apod. Projekt partnerství dětem zprostředkuje silný osobní prožitek a posílí tak účinnost a dopad rozvojového vzdělávání. V neposlední řadě také dětem zblízka zprostředkuje fenomén dobrovolnictví - pomáhat někomu bez očekávání odměny. A pomáhat vrstevníkovi v tak obtížné situaci, jako jsou děti ve třetím světě, nabízí dětem už v útlém věku rozvoj vnitřní citlivosti k potřebám druhých lidí. 3

8 Keňa výlet do historie, bez kterého se neobejdeme, pokud chceme pochopit První zcela nevyvratitelné nálezy potvrzují přítomnost lovců a sběračů. Nebylo jich pravděpodobně víc než a žili v malých tlupách o několika rodinách. Žili buď na jednom místě po celé generace nebo se stěhovali podle ročních období. Tito první lidé byli pravděpodobně příbuzní dnešních Pygmejů a Křováků, a nejspíš se dorozumívali mlaskavými jazyky, podobnými těm, kterými dnes mluví Křováci (Khoiové a Sanové). Prvními známými příchozími do Keni byli lidé z Etiopské vysočiny. Byli to lovci a sběrači, ale i pastevci a zemědělci. Měli rozvinutou materiální kulturu, k výrobě nádherných hrotů šípů, nožů a sekyr používali kámen, hlavně obsidián, a vyráběli celou škálu hliněného nádobí. Pro dnešní Keňu začaly nejdůležitější příchody obyvatel v prvních staletích našeho letopočtu. Ze severozápadu a od pramenů Nilu přišli předchůdci kalenjinských kmenů, ze západu a jihu předkové dnešních Kikujů, Gusiiů, Akambů a Mijikendů. S novými příchozími se do oblasti dostaly i nové technologie, včetně znalosti zpracování železa. Železo umožnilo, aby se bantuové ( ntu člověk, ba plurál) rozšířili z oblasti Nigérie a Kamerunu do centrální Afriky, vymýtili lesy a okopávali půdu pro své plodiny. Na východě se setkali s novými plodinami - banány, jamy (druh brambor) a rýží, které dorazily do východní Afriky po indonéské kolonizaci Madagaskaru. Tyto nové plodiny umožnily lidem usadit se na nových územích natrvalo. Kalenjinské kmeny se usadily na Západní vysočině. Úspěšní byli hlavně Bantu a jak se jejich hospodářská základna v jižní polovině Keni upevňovala, jejich jazyky se rychle rozšířily. Pastevectví, lov, rybolov a sběr tvořily významný doplněk zemědělství a obchod, hlavně se železnými nástroji, které směňovali se svými výlučně pasteveckými a loveckými sousedy, jejich vliv ještě více rozšiřoval. Zhruba okolo roku 1000 n. l. vystřídala v Keni dobu kamennou doba železná a jak si lidé stále více podmaňovali přírodu, začaly kmeny i se skutečnou specializací v oblasti zemědělství a pastevectví. Dole na pobřeží se bantuové v průběhu několika staletí smísili s dřívějšími obyvateli i nově příchozími usedlíky z Arábie a Perského zálivu. Po příchodu islámu vznikla z této směsice svébytná kultura a civilizace: Svahilové, kteří mluvili jazykem bantu s mnoha cizími slovy. Svahilové tvořili spojení Keni se zbytkem světa, vyměňovali zvířecí kůže, slonovinu, zemědělské produkty a otroky za látky, kovy, keramiku, obilí a cukr na obchodních lodích, které připlouvaly ze středního východu, Indie a Číny. Svahilové byli prvními Keňany, kteří získali střelné zbraně. Jako první také začali zapisovat svůj jazyk (arabským písmem) a zakládat složité, stratifikované komunity, založené na systému měst a venkova. Příchod muslimů Výpravy muslimů z Arabského poloostrova a z Persie k pobřeží východní Afriky začaly okolo 8. století n.l. Narozdíl od jejich počínání v severní Africe a ve Španělsku, které chtěli především dobýt, přijížděli do této oblasti především za obchodem nebo se usadit. Arabské plachetnice se u pobřeží objevily s příchodem severovýchodních monzunů a přivážely žádané zboží: sklo, železné předměty, látky, pšenici a víno. Do své země se pak vracely se slonovinou, želvovinou a rohy nosorožců. Mnozí přistěhovalci se zde usadili natrvalo a uzavírali manželství s Afričany. Výsledkem bylo založení mnoha relativně bohatých měst po celém východním pobřeží od Somálska až po Mozambik, která sloužila jako překladiště či skladiště zboží. Přirozeně zde čas od času vypukaly mezi městy boje, ale až do 16. století zde vládl relativní klid. Vše se zásadně změnilo až s příchodem Portugalců. Portugalská kolonizace Zatímco Španělské království bylo plně zaměstnáno objevováním Ameriky, Portugalci se rozhodli ukončit převahu osmanských Turků při obchodování s Dálným východem. Týkalo se to hlavně obchodu s kořením, které bylo v této době v Evropě cennější než zlato. Během celého 15. století 4

9 prozkoumávali západní pobřeží Afriky, v roce 1498 pod vedením mořeplavce Vasco de Gamy obepluli Mys Dobré naděje a zamířili podél východního pobřeží Afriky směrem k Indii. První útoky na pobřežní města začaly v roce 1505 s příchodem armády velitele Doma Francisca de Almeidy. Sofala byla vypleněna a vypálena, Kilwa (Tanzánie) okupována a obsazena vojenskou posádkou a Mombasa byla několikrát vypleněna. Navzdory několika pokusům osmanských Turků znovu převzít kontrolu nad východním pobřežím v letech 1585 a 1589 ztratili Arabové své výsadní postavení nad obchodováním v oblasti Indického oceánu. Po prvotních útocích následovala dvě staletí kruté koloniální nadvlády. Na všechny neportugalské lodě, které navštěvovaly pobřežní města, byly uvaleny vysoké daně. I po sebemenším odporu následovaly tvrdé tresty. Finanční vykořisťování šlo ruku v ruce se snahou donutit místní obyvatelstvo přestoupit na křesťanství. Portugalci však nezaznamenali v tomto ohledu příliš mnoho úspěchů, protože obyvatelé se stále vraceli zpět ke své víře, tedy k islámu a kořenům animistických náboženství. Hlavní základnou vojáků ve východní Africe byla Mombasa, ve které byla také v roce 1593 postavena pevnost Fort Jesus. Vyhlídky Portugalska na ovládnutí východoafrického pobřeží byly nepříznivé, protože zásoby do základen musely být dováženy až z Goa v Indii, kde sídlil místokrál. Začátek konce vykořisťování přišel v roce 1698, kdy padla pevnost Fort Jesus, po téměř 33 měsících obléhání Araby. V roce 1720 opustili Portugalci keňské pobřeží. Ománská dynastie Arabové kontrolovali pobřeží východní Afriky až do příchodu Britů a Němců na konci 19. století. Ačkoli si drancování z období Portugalců vyžádalo velkou cenu a neustálé hádky mezi arabskými správci vedly k úpadku obchodu a prosperity, obyvatelé východoafrického pobřeží si mohli užívat svobody. Na politické a ekonomické zotavení si však museli počkat až do začátku 19. století. V průběhu 18. století se k moci postupně dostaly ománské dynastie z Perského zálivu. Pouze formálně byly pod kontrolou ománského sultána až do nástupu sultána Seyyid Saida na ománský trůn v roce Ománská dynastie vybudovala během 2. poloviny 18. století relativně silné námořnictvo a Seyyid Said ho využil k tomu, aby přivedl východoafrické dynastie k poslušnosti. V roce 1822 poslal armádu, aby si podmanila města Mombasa, Paté a Pemba, která byla do této doby ovládána klanem Mazrui. Mazruiové požádali o pomoc Velkou Británii, která ji poskytla následujícího roku ve formě dvou válečných lodí, které byly v této oblasti na průzkumné misi. Velitel jedné z lodí se rozhodl jednat první, a tak byla nad Mombasou v pevnosti Fort Jesus vztyčena britská vlajka a byl vyhlášen protektorát. Po třech letech se však britská vláda protektorátu zřekla. Následujícího roku Seyyid Said znovu převzal kontrolu, posádka se vrátila do pevnosti Fort Jesus. V roce 1832 přesunul svůj dvůr na Zanzibar, kde byly založeny rozsáhlé plantáže na pěstování hřebíčku. Pozdější migrace Nové americké plodiny kukuřice, kasava a tabák se v Keni rozšířily po příjezdu Portugalců na začátku 16. století. Zcela nepochybně se díky nim zvýšil počet obyvatel a vzniklo větší množství trvalých osad. Plodiny se staly novým vývozním artiklem. Asi ve stejné době se do Keni začaly ze severozápadu stěhovat pastevecké kmeny mluvící nilotštinou, které byly vzdálenými příbuznými Kalenjinů. Byli to první mluvčí jazyka luo, kteří o několik generací později opustili svoji vlast (v Súdánu) z důvodů zejména ekonomických. Předchůdci kmenů Luo se neustále stěhovali a živili se pastevectvím, zemědělstvím, lovem a rybolovem. Populační tlak nutil méně dominantní skupiny odejít a hledat vodu a nové pastviny. Většinou odcházeli na jih. Cestou se k nim přidávali další, kteří nemluvili jazykem luo, a ti se postupně asimilovali pomocí smíšených manželství a změny jazyka. Kmen Luo byl vždy pozoruhodný impozantními znaky královské moci a společenského postavení jejich ruothů luoských králů. Na březích Viktoriina jezera, kde se nakonec usadili, jim většina stád uhynula následkem spavé nemoci. Byli to ale pragmatičtí, vynalézaví 5

10 lidé, kterým v době migrace pomáhala znalost zemědělství a pastevectví. Dali se na zemědělství a později i na rybolov. Na konci 17. století se v Keni objevil další nilotský pastevecký kmen Turkanové. Věnovali se i rybolovu. Podobně jako Luové, a tím jsou mezi keňskými kmeny skoro výjimkou, nikdy nepraktikovali obřízku. Mluvčí jazyka Maa Masajové a Samburové přišli do Keni jako poslední. Od začátku 17. století se začali stěhovat na jih, díky svému nomádskému pasteveckému způsobu života se rychle rozšířili a během několika generací se z nich stala dominantní síla v tomto regionu. Značné množství své kultury přejali od svých sousedů, hlavně kalendjinských kmenů. Přejali kalendjinské kulturní hodnoty včetně obřízky, systému stařešinů i několika starobylých tabu, která zakazují jíst ryby a některá divoká zvířata. Začátkem 19. století se už pevně usídlili v Rift Valley a ve všech nížinách mezi jezerem Turkana a Kilimandžárem. Pod vlivem masajské dominance mnoho bantuských kmenů přejalo jejich způsob života a zvyky. Iniciace pomocí genitálního zmrzačení, kterou už předtím praktikovala většina bantuských kmenů, získala nový význam zvláště pro Kikuje smíšenými sňatky a blízkými vztahy s Masaji. Nutno podotknout, že tyto vztahy nebyly vždy mírumilovné. Úporná sucha tlačila v 19. století Masaje při hledání nových pastvin dál a dál, a proto museli bojovat a obchodovat s jinými kmeny. Kvůli suchu, nemocem a epidemiím dobytčího moru došlo ve druhé polovině 19. století k několika občanským válkám mezi různými masajskými kmeny. Díky tomu byly přerušeny obchodní stezky z pobřeží do vnitrozemí. Do vnitrozemí po nich putovalo zboží z Holandska, Anglie a Francie, dokonce i z Ameriky (bílá látka kaliko). Ze západní Keni a Ugandy se odváželi otroci určení do zahraničí až do posledních chvil obchodu s otroky. Hlavně kvůli otrokářství a neustálým bojům se ve vnitrozemí usadili první misionáři (okolo roku 1846). V té době Masajové přerušili své přesuny a začali útočit na svahilské otroky, bantuské obchodníky i cestovatele - misionáře. Masajští bojovníci, morani, byli speciálně cvičeni na nájezdy (způsob guerrilové války), ale přestože byla jejich pověst strašlivá, mezi sebou byli velmi nejednotní a nedokázali se zorganizovat na vyšší než kmenové úrovni. V době, kdy si Evropa rozparcelovala Afriku, nezmohli se Masajové, kteří měli na to stát se neporazitelnými nepřáteli imperialistů, na účinný odpor. Ten kladli nejvíce Nandiové ze Západní vysočiny, hlavní kmen kalendjinské skupiny, kteří vystřídali Masaje na postu nejobávanějších keňských válečníků a odpůrců koloniálního panství. Byli organizováni tak, že měli jediného duchovního vůdce orkoijota, který vládl jejich organizaci, která byla v podstatě teokracií. Vyčerpávající válka s nimi zpozdila ovládnutí Keni Brity o mnoho let. Teprve v okamžiku, kdy se Britům podařilo zavraždit orkoijota Koitalela, rozpadla se válečná organizace Nandiů a nastal čas k ovládnutí Keni jako kolonie. Všechny keňské kmeny alespoň částečně vzdorovaly koloniální dominanci. V prvních dvaceti letech pokusů o koloniální nadvládu byly desetitisíce obyvatel Keni zabity v masakrech a honech na lidi a ještě mnohem víc jich přišlo o domovy. Berlínská konference v roce 1885 rozdělila kontinent na sféry vlivu. Německo dostalo území, které se stalo Tanganikou, Británie Keňu a Ugandu. V roce 1886 byly podepsány oficiální smlouvy. Ohniskem zájmu byla Uganda, protože Keňa zdecimovaná suchem, kobylkami, dobytčím morem a válkou vypadala jako pustina. Uganda byla strategicky významná kvůli ovládnutí Nilu, což byl už dlouhou dobu jeden z hlavních britských zájmů. Británie s obavami sledovala konspirace zahraničních mocností. Britský nárok na Ugandu byl ohrožen, pokud by tam nebyly vyslány posádky se zásobami. Uganda byla i centrem obchodu s otroky, proti kterému Británie, která nepotřebovala otroky, ale nové trhy, chtěla velmi důrazně zakročit. V roce 1895 převzala britská vláda oficiálně zodpovědnost a vyhlásila protektorát nad Ugandou a Keňou. Celá oblast se nacházela ve stavu chaosu a vláda Jejího Veličenstva s tím musela něco 6

11 udělat. Rozhodla se postavit železnici. Výstavba trvala šest let a stála životy stovek indických dělníků. Její dokončení změnilo budoucnost východní Afriky. Byly zajištěny transportní trasy. Vyhlídky na rozvoj chladných, úrodných keňských vysočin najednou vypadaly mnohem přitažlivěji než vzdálená neznámá Uganda a její mocná království. Kolonie Keňa Druhý guvernér protektorátu, sir Charles Eliot, navrhl osidlovací plán. Přes všechny hlasy, které upozorňovaly na neopomenutelná práva domorodců, zvítězil názor britských daňových poplatníků kteří vlastně železnici zaplatili a jakýkoliv altruismus byl záhy potlačen. Eliotovy extravagantní zprávy o potenciálu BEA (British East Afrika) se dostaly do tisku a vládní politika se zaměřila na přesídlení osadníků a splácení železnice. Do Keni začali proudit aristokraté bez půdy, dobrodruzi, lovci zvěře, vysloužilci a Afrikánci (kampaň probíhala i v Jižní Africe). V letech před 1. světovou válkou se ze zástupu osadníků stala přílivová vlna a do roku 1916 už Evropané obsadili čtverečních kilometrů té nejlepší půdy. Dovezený dobytek zkřížili s místními houževnatými druhy, zavádělo se a vzkvétalo pěstování kávovníku, sisalu a ananasu. Skoro polovina úrodné půdy byla v ruku osadníků, ale rychle se ukázalo, že na jejich pozemcích i nadále žijí místní obyvatelé. Koloniální invaze se odehrála v době, kdy se keňským domorodcům nedařilo, a ti, nepřipraveni na rozsah této invaze, byli rychle zatlačeni do domorodých rezervací nebo se stali nezákonnými osadníky bez práv. V okamžiku, kdy se domorodé populaci začalo dařit, nastal velký nedostatek půdy. Brity ustanovení náčelníci jejichž hlavním úkolem bylo vybírat daň za každou chýši byli příčinou nenávisti vůči koloniální politice. A tito první kolaboranti se stali základem třídní struktury keňské společnosti. Bez peněžní ekonomiky bylo zaměstnání jedinou možnou formou splácení daní. Britům se tak podařilo ve velmi krátké době vytvořit systém nucené roboty. Celý aparát brzy upevnila série zákonů o půdě a práci. K dani z chýše přibyla ještě daň z hlavy. Všichni afričtí muži se museli registrovat, aby se proces nájemné práce usnadnil. Afričtí osadníci na zabrané půdě museli splácet nájem svojí prací. Pěstování výnosných plodin na afrických parcelách bylo omezováno nebo přímo zakázáno (např. pro pěstování kávy dostávali licenci pouze běloši). Vysočiny byly přísně vyhrazeny pro bílé osadníky a půda, kterou nevlastnili Evropané, se stala půdou Koruny, která ji africkým obyvatelům blahosklonně pronajímala a mohli z ní být kdykoliv vyhnáni. Z vysočin byli vyloučeni i Asiaté. Vůdce keňských Indů A. M. Jeevanjee volal po transformaci Keni v Ameriku hinduistů, Britům ovšem byl takový nápad jen pro smích. Indové nemohli jakkoliv farmařit s výjimkou oblastí daleko na západě, kde pěstovali hospodářsky významnou cukrovou třtinu takže si zakládali po celé zemi obchody dukas, investovali do malých podniků a provozovali služby. První světová válka Tato válka měla na zemi velký dopad, přestože v samotné Keni se odehrávalo jen poměrně málo bitev. Asi afrických nosičů a vojáků bylo odvedeno a posláno do Tanganiky (Německé východní Afriky), kde z nich každý čtvrtý přišel o život. Cílem Britů bylo zaměstnat bojem v Africe co nejvíce německých vojáků a tím si uvolnit ruce v Evropě. Němci válku o Tanganiku prohráli a Británie získala ve východní Africe další území. Raný nacionalismus Domorodci s misijním vzděláním a veteráni z války se spojovali do politických sdružení, asociací, jako například Kikuyu Association, Young Kikuyu Association a Young Kavirondo Asociation. Zde se objevuje první významná osobnost protikoloniálního boje, a to Harry Thuku, který Young Kikuyu Association přeměnil na East Africa Association s cílem vytvořit organizaci na národní, nikoliv pouze kmenové úrovni. Jeho prvním požadavkem bylo zrušení registračního zákona, který přikazoval africkému obyvatelstvu nosit pas kipande. Dále se zasazoval o snížení daní, zavedení vlastnického práva na půdu a zvýšení mezd. Svou snahu spojil se stejně nespokojenými indickými asociacemi a v roce 1921 vypukly protesty a shromáždění lidu. Thuku byl zatčen a uvězněn, došlo k násilným represím. Při masovém shromáždění, které požadovalo Thukuovo propuštění, zastřelila policie 25 demonstrantů. Thuku zůstal ve vězení 11 let. 7

12 Indové získali dvě nominovaná (nevolená) křesla v Legislativní radě. Afričané zůstali bez zastoupení, bez půdy, volebního práva a odděleni svou barvou kůže. Keňa se oficiálně stala kolonií v roce Deklarovaným cílem byla usedlická samospráva po vzoru Kanady nebo Jižní Afriky. Úřady zcela jednoznačně odmítaly požadavky Afričanů. Ovšem s Indy to měl Koloniální úřad nepopiratelně těžší, protože Indové byli britskými občany a jejich požadavky na rovná práva se těžko odmítaly. Pokusné návrhy dát Indům volební právo, umožnit neomezenou emigraci z Indie a zrušit segregaci vyvolaly pozdvižení a vlnu nesouhlasu mezi usedlíky. Jejich Convention of Association vytvořil Civilní stráž, která vypracovala detailní vojenské plány pro případ povstání, včetně únosu guvernéra a deportace Indů. Koloniální úřad tedy vypracoval mírnější verzi, podle které mohlo být do Legislativní rady (místní vlády kolonie) zvoleno pět Indů, jeden Arab a jedenáct Evropanů. To vše na území Keni, která je africkou zemí a domorodé obyvatelstvo nemá zastoupení ve správě své země. Byl praktikován de facto systém apartheidu, osadníci zažívali svůj zlatý věk Happy Valley life. Vzdělání Příležitost ke vzdělání plynula pro Afričany skoro výhradně prostřednictvím misijních škol. Koloniální úřad byl, alespoň na papíře, povinen přispívat k rozvoji země a jejího obyvatelstva. Ovšem osadníci tvrdili, že vzdělání domácího obyvatelstva povede jedině k obtížím. Prostředkem komunikace mezi Afričany a Evropany se stala hrubá forma svahilštiny. Zastánci tvrdé linie považovali i výuku angličtiny za zdroj možných a velmi pravděpodobných obtíží. Kikujové si proto ve 30. letech 20. století začali zakládat svépomocí kikujské nezávislé školy hlavně proto, aby se jejich děti mohly učit anglicky. Koncem 30. let bylo v Keni již tolik vzdělaných Afričanů, že se skutečně stali velmi nepříjemnou výzvou bílé nadvládě, se kterou bylo nutno počítat. Jedním z těchto vzdělaných Afričanů byl Jomo Kenyatta. Narodil se na konci 90. let 19. století, vystudoval misijní školu a byl pokřtěn. Zároveň podstoupil obřízku a vstoupil mezi kikujské dospělé. Jméno si zvolil podle obchodu, který v Nairobi vedl, Kenyatta Stores, a ten byl zase pojmenován podle tradičního korálkového pásku (kenyatta), který Jomo neustále nosil. Východoafrická asociace byla rozpuštěna po Thukuově uvěznění a krveprolití v Nairobi a na její místo nastoupila Kikujská ústřední asociace (KCA), do které Kenyatta vstoupil v roce KCA byla průkopníkem nacionalismu a tvrdě lobovala za návrat ukradené půdy, snížení daní a za zvolení afrických zástupců do Legislativní rady. Také protestovala proti snahám církve zakázat ženskou obřízku s tím, že jde o snahu potlačit tradiční kikujskou kulturu. Poslední jmenovaný konflikt vedl ke krizi a rozporům ve vedení KCA a vedl tak k ohrožení akceschopnosti v řešení ostatních problémů. Kenyatta v tu dobu pobýval převážně v Británii, kde studoval antropologii a propagoval KCA. II. světová válka a hnutí Mau Mau V okamžiku, kdy Italy obsazená Etiopie (tehdy Habeš) vyhlásila Keni válku, nechali se domorodci rychle naverbovat do Kings Africans Rifles. Dobrovolníci chtěli peníze, vzdělání a také se podívat do světa. Vše lepší než žít doma bez možnosti pracovat na svém, vzdělávat se a nebo žít v rezervaci, kde to nebylo o nic lepší. Někteří Afričané se domnívali, že pokud vyhrají válku, jejich postavení v Keni se zlepší. Vojenská tažení v Etiopii a Barmě vděčí za úspěch do značné míry právě africkým vojákům. Ti se z války vraceli s novým vědomím identity. Přesto byli v každé oblasti svého života utlačováni a ponižováni. KCA byla zakázána hned na počátku války, údajně kvůli podpoře italských fašistů, a africký politický život v Keni byl oslaben. Opravdová změna zůstala pro většinu obyvatel pouhým snem. Po válce keňský export ovoce prosperoval a bylo jasné, že kolonie Keňa výrazně přispěje k obnově Británie. Poválečná labouristická vláda podporovala ekonomickou expanzi, ovšem nenapadlo ji zahrnout Afričany na seznam příjemců investic. Industrializace nabrala na tempu a docházelo k rychlému růstu měst. Vláda podporovala bílou migraci, příliv nových usedlíků začal brzy po válce. 8

13 Růst populace a intenzivní tlak na půdu ve venkovských oblastech vedly k velkým otřesům tradičního komunitního života, protože lidé byli vysídlováni do rezervací nebo odcházeli z venkova do měst hledat práci. Na politické scéně militantní odborová hnutí, kterým vládli veteráni z války, postupně uzurpovala pozice těch afrických vůdců, kteří byli připraveni spolupracovat s vládou. V roce 1944 se do Legislativní rady dostal jediný Afričan, Eliud Mathu. Daleko důležitější ovšem bylo založení Kenya African Union (KAU), poradní skupiny vůdců, kteří se souhlasem vlády spolupracovali s Mathuem. Prvním prezidentem KAU se stal Harry Thuku, ale teprve návratem Jomo Kenyatty z Londýna v roce 1946 začal boj za africká politická práva a zrodil se nový směr nacionalismu. Přes veškerou Kenyattovu snahu udržet politiku ve středním kurzu, se KAU radikalizovala a začali ji ovládat Kikujové. Nicméně nespokojení radikálové, např. Dedan Kimathi, vstoupili do podzemního hnutí a přísahali věrnost boji proti Britům. Zrada tohoto hnutí se trestala smrtí a za zradu se považovala i spolupráce s vládou. Přísahající skupiny se objevovaly po celé Centrální vysočině a v roce 1952 vznikl ústřední výbor, aby organizoval jejich aktivity. Hnutí Mau Mau (od slova muma tradiční kikujská přísaha) přitahovalo velké množství mladých mužů z venkovského okolí měst jako je Nyeri, Fort Hall (Murnga) a Nairobi. Mnoho se jich zúčastnilo stávek na koci 40. let. K násilným akcím je přiměl nedostatek půdy a kontrast s ekonomickými úspěchy evropských osadníků. Přáli si vyhnat Evropany z bílých vysočin. Ti, kteří přísahali Mau Mau, si říkali Land and Freedom Army (Armáda země a svobody). Při jejich vojenských akcích hráli důležitou úlohu bývalí vojáci, kteří bojovali za Británii, mnozí z nich se naučili zásady guerillové války v Barmě. V roce 1952, v atmosféře kypícího afrického nacionalismu a občasných výbuchů násilí na osadnických farmách, přinutili osadníci vládu k vyhlášení výjimečného stavu. Mau Mau bylo zakázáno a všechny africké nacionalistické strany vypovězeny. Kenyatta, i přes svou umírněnou politiku, a další vůdcové KAU byli zatčeni, obviněni ze založení a vedení Mau Mau a posláni do vnitřního exilu. Během dalších čtyř let trvání výjimečného stavu nasadili Britové veškeré vojenské síly, aby revoltu potlačili. Do Keni byly vyslány tisíce britských vojáků. Pro ty byl každý Afričan potenciální terorista a každá domácnost skrýší Mau Mau. Jádro guerill uteklo do lesů, odkud příslušníci povstání vyráželi na překvapivé nájezdy. Spoléhali na značnou podporu kikujských domácností, vyzvědačů a ukradených zbraní. Výjimečný stav umožňoval politiku rozdělení půdy a přestěhování desítek tisíc Kikujů do tzv. bezpečných vesnic, nebo zadržování v koncentračních táborech. Jednu dobu byla v zajetí držena celá třetina mužské kikujské populace. Právě v té době dostala skupina úzce příbuzných kmenů jméno Kalenjinové, které v jejich společném jazyce znamená Povím ti Říkám ti. Koloniální vláda dala dohromady kmeny Nandi, Pokot, Elgeyo, Marakwet, Tugen a další, když se pokoušela získat podporu proti kikujskému Mau Mau. Revolta skončila po zatčení a popravě Dedana Kimthiho, velitele Land and Freedom Army. K potlačení posledních enkláv povstání byly nasazeny vrtulníky a defoliant. Západní tisk psal o zvěrstvech Mau Mau, i když o život přišlo 32 evropských civilistů a asi 50 vojáků. Na straně Afričanů přišlo o života asi mužů, žen a dětí, hlavně Kikujů. Mnoho z nich nemělo nic společného s Mau Mau, prostě jen podle Britů žili v klíčových oblastech. Nezávislost - uhuru Když byl výjimečný stav odvolán, vůdci KAU, kteří zůstali na svobodě, začali zneužívat strach Evropanů, že se vše může opakovat. Cokoli by zdrželo naplnění afrických nacionalistických ambicí, mohlo být příčinou další revolty. Na konferenci Lancaster House v Londýně v roce 1960 dosáhli zástupci Afriky přesvědčivého vítězství při prosazování opatření k získání většiny v Legislativní radě a Radě ministrů. K jejich členům, nominovaným koloniální vládou, patřili Tom Mboa, prominentní luoský odborový předák, radikální politik Odinga Odinga (další Luo), stejně jako Daniel Arap Moi (Kalenjin) a vůdce Mijikendů Ronald Gala. Byla navržena nová ústava a nakonec byl odsouhlasen i přístup do bílých vysočin. Deklarace přislíbila, že Keňa bude africkou zemí. 9

14 Osadníci považovali všeobecné volební právo a Afričany vedený boj za nezávislost za nešťastnou zradu a vyhlášení nezávislosti očekávali do deseti let. V roce 1960 vznikla strana Kenya African National Union (KANU). Brzy poté vznikla s britskou podporou druhá, umírněnější strana, Kenya African Democratic Union (KADU), ve které se sdružily menšinové, většinou venkovské politické svazy v širokou obrannou alianci proti kikujsko-luoské dominanci. Jedním z vůdců KADU byl Daniel Arap Moi. V roce 1961 se konaly volby, ve kterých KANU získala19 křesel a KADU jedenáct. KANU však odmítla sestavit vládu, dokud nebude z vězení propuštěn Jomo Kenyatta. Osadníci začali prodávat svoje farmy a evakuovat před předvídaným kolapsem evropských výhod, výbuchem násilí, který přijde, pokud bude vůdce temnoty a smrti propuštěn. Byla vytvořena dočasná koaliční vláda, ve které byla zastoupena KADU, Evropané a Asiaté. Kenyatta byl propuštěn a půl roku na to se stal ministrem ústavních záležitostí a ekonomického plánování v nové koaliční vládě, kterou vytvořila aliance KADU a strana KADU. Volby, které měly rozhodnout o nezávislosti, se konaly o rok později (přestože je bojkotovali Somálci na severovýchodě, kteří si nepřáli zůstat v Keni). KANU v nich získala ještě větší počet křesel a mandát k vytvoření nefederální struktury. Dne 1.června - Madaraka Day se Jomo Kenyatta stal prvním premiérem Keni. 12. prosince 1963 přešlo Ministerstvo zahraničí do keňských rukou a Keňa se stala oficiálně nezávislým státem. Kenyattova éra harambee - táhnutí za jeden provaz V každodenní politice Kenyattovy vlády všeobecně převládalo vytváření klik, které ve své podstatě obnášelo vztahy Kikujů versus vše, co se netýká Kikujů východiskem pro ochranu a přízeň byly kmenové svazky a Kikujové ovládali zemi z hospodářského hlediska. V Oxfordském slovníku světové politiky čteme, že si Kenyatta osvojil roli Mzee otce národa - a velmi ostře potíral opozici. Jiné prameny uvádí, že titul Mzee získal díky své dobrosrdečnosti a vstřícné politice vůči osadníkům, kteří na území Keni zůstali i po vyhlášení nezávislosti. Osobnost Jomo Kenyatty by zcela jistě stála za dalekosáhlejší exkurz, nicméně pro pochopení jeho úlohy v dějinách Keni stačí jen pár postřehů, které zde uvádíme. Dne 12. prosince 1964 se stala Keňa republikou a hlavou státu už nebyla královna, ale prezident Kenyatta. KADU byla v zájmu národní jednoty rozpuštěna a její vůdci se přidali k vládnoucí straně KANU. Zdálo se, že opozice už není potřebná, všichni byli na jedné lodi a Keňa se stala de facto státem s jednou stranou. Kenyatta razil svou ideu harambee (táhnutí za jeden provaz). Srazy harambee se staly unikátní národní institucí, pořádaly se na nich veřejné peněžní sbírky, na kterých místní prominentí politici věnovali dary na zdravotní péči a výukové programy. V 60. a 70. letech byly takto postaveny a vybaveny stovky harambee škol. Ostentativní dary, a zejména zajištěná popularita díky zveřejňování dárců v tisku, někdy snižovaly vizi harambee o rozvoji komunity a stávaly se předváděním sponzorství a bojem o společenské postavení. Na poli ekonomiky došlo po získání nezávislosti k poměrně velkému rozvoji, a to hlavně v zemědělství. Industrializace pokračovala pomaleji, Keňa měla poměrně omezené zdroje minerálů a byla závislá na dovozu ropy. Zahraniční investice nepřinesly výrazné výsledky, protože investoři dostali povolení dovážet zařízení a technické know-how a vyvážet většinu zisků. Už od začátku bylo jasné, že plody nezávislosti se nebudou rozdělovat spravedlivě. Dominanci Kikujů a Luo ale hlavně Kikujů nesly ostatní kmeny nelibě. Sociální rozdíly mezi příjmy Kikujů a ostatními kmeny se prohlubovaly. Etnické uvědomění mezi příslušníky kmene Kikuju se primárně nerozvinulo díky faktu, že přišli o spoustu půdy ve prospěch bílých osadníků. Masajové a Girjamové museli odevzdat stejné, ne-li větší, množství půdy. Vynucená účast Kikujů na koloniálním dění vedla k tomu, že mezi nimi brzy začala narůstat sociálně-ekonomická prosperita. Vstoupili do koloniálního 10

15 hospodářství dříve než ostatní etnické skupiny. V průběhu dekolonizace se pak rychleji chopili příležitostí v narůstajícím národním hospodářství a zaujali zde tak větší podíl, než byl jejich početní podíl v populaci. Tuto výhodu Kikujů ostatní kmeny v Keni nelibě nesly a stala se tak odrazovým můstkem pro nepřátelský postoj všech ostatních kmenů vůči kmeni Kikujů. Tento fakt byl a je samozřejmě využíván politickými elitami v době koloniální nadvlády i dnes k upevnění moci a to je nejen v Keni, ale principiálně i v celé Africe a všude jinde ve světě. Spíše než radikální přerozdělení bohatství, které se vrátilo po získání nezávislosti do rukou Afričanů, byl hlavní zájem vlády růst. Přesidlovací program byl ukončen v roce 1966 s tím, že jeho cíle byly z velké části naplněny. Mnoho rolníků, kteří pracovali jako dělníci na evropských farmách, se stalo ilegálními dělníky na soukromé africké půdě. Tisíce jich odešly do měst, kde byla nezaměstnanost velký problém. Keňa se stávala třídně rozdělenou společností. V tomto klimatu se vedení KANU rozpadlo na frakce. Odinga Odinga, víceprezident strany, odstoupil v roce 1966, založil stranu Kenya Peoples Union (KPU) a přidalo se k němu 29 poslanců. Kenyatta a Mboya složili svoje funkce v KANU. KPU byla protikapitalistická a chtěla mluvit za masy, které prý Uhuru zradil. Nedokázali se shodnout při tvorbě zahraniční politiky. KANU veřejně odsoudila opozici kterou přitom vedl Tom Mboya a zdůrazňovala úzké vztahy se Západem, podnikání, zahraniční investice a ekonomické podmínky, které by přilákaly zahraniční pomoc. Postoj KPU prý zemi rozděloval: země se měla spojit, aby mohla čelit trojímu zlu chudobě, nevzdělanosti a nemocem. KPU byla tři roky pouze tolerována, její členové zastrašováni bezpečnostními silami, její aktivity omezovaly nové legislativní a ústavní dodatky. Odinga měl silnou a spolehlivou podporu v západních okresech Luo a Gusii. Zastánců Toma Mboyi však bylo ještě víc, včetně mnoha chudých Kikujů. Koncem 60. let rostly spekulace, jestli by se mohl po Kenyattově smrti stát prezidentem. Vzhledem k tomu, že byl Mzeova pravá ruka, se mělo se za to, že by mohl a tato možnost děsila Kenyatovy kikujské příznivce. Mboyu zastřelil kikujský atentátník v centru Nairobi 5. července Mboyova smrt byla devastující ranou pro křehkou keňskou stabilitu a zvýšila napětí mezi jednotlivými třídami a kmeny. Došlo k mohutným bojům a nepokojům mezi příslušníky kmene Kikujů a Luo, které posilovaly roky nepřátelství a rostoucích pocitů křivdy z toho, že kmen Luo neměl zastoupení ve vládě. Když přijel Kenyatta na návštěvu Kisumu, kde se zúčastnil veřejného mítinku, na němž byl i Odinga se svými příznivci, odpor vůči jeho návštěvě byl tak velký, že policie začala střílet do demonstrantů a zabila minimálně deset lidí. KPU byla okamžitě zakázána a Odinga byl uvězněn bez soudu. Přestože ústava dál zaručovala právo na vytváření opozičních stran, kandidatura jiných stran než KANU do parlamentu byla prakticky zakázána. Stále více Kikujů, Merů a Embů se dávalo na cestu přísahy, kterou zároveň slibovali, že budou podporovat kikujskou vládu. Kikujský kontingent v armádě byl posílen a byla vytvořena nová jednotka rychlého nasazení, General Servis Unit (GSU), kterou vedli kikujští důstojníci. Nebyla podřízena policii ani armádě, měla působit jako vnitřní bezpečnostní síla. V zahraničí byla Keňa vnímána jako stabilní, bezpečná africká země, otevřená vstupu nadnárodních korporací na svůj trh. Ve srovnání s většinou afrických zemí, které ještě stále bojovaly o svou nezávislost nebo byly paralyzovány občanskými válkami, suchem apod., vypadala budoucnost Keni poměrně nadějně. Ale po dosažení rekordního ekonomického růstu dostávaly zahraniční zájmy přednost před domácími. Bohatí podnikatelé, pro svou zálibu v automobilech značky Mercedes Benz nazývaní Wabenzi, získávali enormní příjmy z transakcí se zahraničními společnostmi. Nepotismus byl velmi křiklavý a Jomo Kenyatta byl svého času jedním z nejbohatších lidí světa. Pro masy keňských lidí život nebyl o nic lepší než před získáním nezávislosti. Střední školy chrlily absolventy, kteří měli jen malou šanci získat zaměstnání a svou kvalifikaci uplatnit. Růst počtu obyvatelstva byl (a stále je) jedním z nejvyšších na světě. Největším problémem ovšem bylo to, že rozdělení půdy zůstávalo nadále velmi nespravedlivé, a to ve společnosti, kde je půda hlavním zdrojem obživy pro naprostou většinu lidí. Keňa byla kritizována za korupci, která prosakovala od prezidenta a jeho rodiny a další problémy jakou obchod se slonovinou apod. Ovšem ze strany Západu Keňa kritizována nebyla. Byla vnímána 11

16 jako protikomunistický spojenec Británie a Ameriky, dostávala půjčky a granty ve vysokých hodnotách (tok těchto peněz ovšem byl poněkud pochybný, viz dále). Jomo Kenyatta zemřel 28. srpna Jeho smrt překvapila celou Keňu. Zemí proběhla vlna zármutku, nicméně pro mnoho lidí jeho smrt znamenala velkou úlevu a naději na splnění ideálů z doby získání nezávislosti. Daniel Arap Moi hladce převzal po Kenyattovi vládu klidnou a ústavní cestou. Brzy si získal lidovou podporu, když zasáhl proti korupci ve státní správě. Postavil se i proti kmenovému nepotismu a propustil Kenyattovy politické vězně, ubezpečoval svět, že bude usilovat o nápravu křivd minulé vlády. To ovšem netrvalo dlouho. V roce 1979 ve všeobecných volbách Odinga a bývalí poslanci KPU nesměli kandidovat. Znovu vypukly studentské protesty. Nedařilo se měnit ekonomiku ve prospěch chudých obyvatel Keni, což se stalo příčinou domácí kritiky. Za vlády Daniela Arapa Moie se de facto existující stát jedné strany stal v červnu 1982 státem jedné strany de jure, když se stal Keňský africký národní svaz jedinou legální stranou. Bylo zrušeno tajné hlasování v primárních volbách, byla podkopána nezávislost soudnictví, když byl zrušen dodatek oddělující soudní a výkonnou moc. Na počátku 90. let zesílilo hnutí za demokracii. Duchovenstvo, právníci, studenti a opoziční politici začali otevřeně projednávat přednosti systému více stran. Moi prohlásil, že tyto debaty jsou protiústavní a nezákonné, a nařídil veškeré diskuse ukončit. Jeden z mála hlasů opozice, vlivný měsíčník Nairobi Law Monthly, byl zakázán a jeho redaktor uvězněn. Volby přes všechny skandály a podezření z volebních podvodů přinesly obnovení mezinárodní pomoci, která byla vázána na striktní podmínky, mezi nimi i rozsáhlou privatizaci znárodněného průmyslu, včetně pošt, telekomunikací a národního výboru pro plodiny a obilí. Koncem 90. let byla Keňa poznamenána násilím, stávkami a nepokoji. Následovaly pumové atentáty na americkou ambasádu, etnicita byla nebezpečně na vzestupu. V celé zemi se vynořují otázky přednostního práva na půdu. Keňské etnické rozepře se odrážejí v dlouhodobých ekonomických nerovnostech, které bylo potřeba řešit. Kmeny, jako Masajové, Kalenjin nebo Samburu, kvůli svému pasteveckému a venkovskému stylu života zaostávaly v oblasti vzdělání. S tím kontrastují ekonomicky dominující Kikujové a Luo, kteří žijí v ekonomicky nejrozvinutějších oblastech a městech. Sociální nerovnost je tedy jednou z hlavních příčin narůstajícího napětí ve společnosti. Od získání nezávislosti žije v Keni zhruba 4krát více obyvatel (tehdy asi osm milionů, dnes třicetčtyři). Růst životní úrovně se, i přes nepopiratelné ekonomické úspěchy, zpomaluje a podle některých indexů v posledních dvou desetiletích dokonce klesal. Politicky v posledním desetiletí došlo k přesunu od státu jedné strany k pluralitnímu systému. Přesto nedošlo k jakémukoliv zlepšení v oblasti právního státu. Naopak, veškerá mezinárodní reputace, které se Keňa těšila v 60. a 70. letech, vzala za své během druhého funkčního období Daniela Arapa Moie ve funkci prezidenta, kdy docházelo k nespočetným případům porušování lidských práv. Lze pozorovat, že po druhých pluralitních volbách v roce 1997 se situace ještě zhoršila. K nejzávažnějším a nejvíce kritizovaným nedostatkům dnešní Keni patří především neuvěřitelně zkorumpovaný soudní systém, jak zjistila organizace African Right, jedny z nejhorších vězení na světě (podle Keňské komise pro lidská práva ve vězení zemřelo v roce 1995 přes 800 vězňů), systematické týrání politických vězňů (Amnesty International), obrovská korupce v ekonomice i státní správě, podfinancování infrastruktury, včetně Kenya Reilways, jehož následkem bylo obrovské železniční neštěstí v roce 1999, a antiintektualismus vlády KANU, který vážně ohrožuje existenci veškerého vzdělání nedostatek škol, nedostatek financí na jejich vybavení a učitele, zavírání kolejí a univerzit na dlouhá období jako následek studentských nepokojů. Cesta, kterou ještě Keňa musela urazit k současnosti, byla plná politických machinací, násilí, věznění nehodících se politiků a aktivistů. Počet lidí žijících v chudobě se stále zvyšuje, stejně jako počet těch, kteří nemají přístup k pitné vodě. Sucha se střídala s povodněmi, a i přestože v následujících letech byla vždy úroda dobrá, Keňa v žádném případě nebyla a není soběstačná. 12

17 Hlavním vývozním artiklem je káva a čaj, potom řezané květiny a měkké ovoce, které se vyváží do evropských supermarketů. Je nasnadě, že podmínky získávání těchto produktů nejsou právě dle standardů Mezinárodní organizace práce (ILO). Stejně jako ve většině rozvojových zemí, tak i v Keni dochází k jevům, jako je dětská práce, nízké mzdy nebo nelidské podmínky na plantážích, v květinových sklenících apod. Počet onemocnění HIV/AIDS narůstal a narůstá velmi rychle, což je samozřejmě tragédie pro obyvatele země, ale i pro ekonomiku, protože turistický průmysl díky této skutečnosti zaznamenal silný pokles. Chudoba, nemoci a násilí devastují obyvatele, životní prostředí i ekonomiku. Rozvoj je dodnes velmi závislý na zahraničních grantech a půjčkách Mezinárodního měnového fondu (IMF) a Světové banky (WB), nejsou pracovní místa, minimální mzda zaostává za inflací, průměrný roční příjem asi 300 dolarů klesá tempem 7% a i oficiální místa uznávají, že více než polovina Keňanů je podvyživená. Současný trend v žádném případě nenabírá příliš optimistický směr. 13

18 Národnosti V Keni žije velké množství rasově i kulturně odlišných skupin, které se mezi sebou mísily. Afričané Afričané v Keni se dělí na více než 70 kmenových skupin. Rozdíly mezi nimi se stávají postupně stále méně výrazné, což je dáno přejímáním hodnot západní kultury. Tradiční hodnoty ztrácejí na významu také proto, že se lidé stěhují do měst, což vede k zániku rodiny a kmenové skupiny v její původní podobě. I když se navenek zdá, že se průměrný Afričan odloučil od kmenových zvyků, kmen je stále nejdůležitější částí jeho osobnosti. Když se potkají dva Afričané, téměř vždy je součástí představování také, ke kterému kmeni patří. Někteří mluví až čtyřmi jazyky, protože kromě oficiálních jazyků svahilštiny a angličtiny, hovoří ještě kmenovými jazyky obou rodičů. Třebaže většina z nich jsou formálně křesťané, překvapující počet stále dodržuje tradiční zvyky. Příkladem může být například stále se provádějící obřízka dívek i chlapců jako iniciace do dospělosti. Etnické skupiny je možno nejseriózněji rozdělit podle jazyka, i když stěhování do měst, kde dochází k jejich prolínání, situaci značně zkomplikovalo. Jednotlivé kmenové skupiny můžeme rozdělit do třech jazykových skupin: Bantu, nilotské a kušitské. Jak mluví. Bantu Patří sem jazyky západní bantu, střední bantu a pobřežní bantu, které zahrnují např. Embu, Akamba, Kikuyu, Kisii, Luhya, Meru, Kuria, Mbere, Pokomo, Thakara atd. Kmeny patřící do této skupiny pocházely původně ze západní a jihozápadní Afriky. Kikuyu, kteří sem patří, jsou v současné době největším kmenem v Keni, s více než milionem příslušníků. Tito lidé žijí především mezi Mt Elgonem a městem Lamu. Nilotské Sem patří jezerní, nížinná a horská nilotština, kam se řadí např. Luo, Iteso, Nandi, Kipsigis, Marakwet, Kalenjin. Podle některých pramenů sem patří i Masajové a Samburové, ale někdy jsou tyto kmeny stavěny mimo toto rozdělení. Kmeny této jazykové skupiny pocházejí ze severní a severovýchodní Afriky. Kmen Kalenjin je velmi podobný Masajům Kušitské Jižní a východní kušitština zahrnuje Boran, Rendille, Orma, Somálštinu, Boni atd. Tyto kmeny pocházejí ze severní a severovýchodní Afriky, ze Somálského poloostrova. Tato jazyková skupina se dělí do dvou podskupin. K té větší patří Somalis, kteří se usadili ve východní a severovýchodní Keni. Do druhé podskupiny patří například Rendille nebo Orma. Je patrné, že žádný kmen nemá v Keni nadvládu nad kmenem druhým. Skupina kmenů Bantu, která je největší, díky své kulturní a geografické roztříštěnosti nemá téměř žádný vliv na chod země a politiku. Kmen Kikuyu je kmenem nejpočetnějším, avšak tvoří pouhých 10% celkové populace země. Sedm největších kmenů Kikujové, Luhya, Luo, Wakamba, Kalenjin, Kisii a Meru tvoří dohromady téměř 82 % populace, převážná většina kmenů však patří do jazykové skupiny Bantu. Kmenům v Keni výrazně uškodilo rozdělení území kolonizátory, kteří při stanovování hranic nehleděli na tradice a práva domorodých obyvatel a potřeby kmenů, které zde žily. Například cesty polokočovného kmene Masajů, kteří po nich migrovali po staletí, daleko dříve před příchodem kolonizátorů, v dnešní době nejsou na území Keni, ale zasahují daleko do vnitrozemí Tanzánie. 14

19 Asiaté Ekonomicky velmi významná asijská menšina je tvořena lidmi indického původu, jejichž předkové pocházeli ze severozápadní Indie a Pákistánu, především Pandžábci a Gudžárátci. Spojení Indie s Východní Afrikou sahá až k dnům, kdy se stovky plachetnic každý rok vydávaly na cestu od západního pobřeží Indie nebo z Perského zálivu do pobřežních měst Východní Afriky. I když do této oblasti mířilo velké množství obchodníků, jen velmi málo se jich tu usadilo natrvalo. Situace se ale změnila při výstavbě železnice mezi Mombasou a Ugandou. Na stavbu bylo britskými úřady přivezeno téměř dělníků z Pandžábu. Když vypršely jejich smlouvy, mnoho z nich se rozhodlo tu zůstat a prosadit se v různých oborech. Díky své průbojnosti a obchodnímu nadání dosáhli úspěchu jako obchodníci, finančníci a řemeslníci a záhy kontrolovali mnoho odvětví hospodářství v Keni, Tanzanii a Ugandě. V 70. letech neměli Asiaté příliš dobré vyhlídky, protože docházelo k tzv. afrikanizaci ekonomiky a trhu práce. Dokonce i v Keni bylo tisíce obchodů vlastněných Asiaty zabaveno a bylo jim zakázáno obchodovat. V současné době se zdá, že zlé časy pominuly a postoje Afričanů vůči Asiatům se zlepšují. Arabové První skupina Arabů se na keňském pobřeží objevila na počátku 7. století a stále zde žijí, i když jejich komunita se spíše zmenšuje. Evropané Necelých příslušníků této skupiny pochází původně z celé řady evropských zemí. Někteří z nich mají keňské občanství. Působí zde v oblasti zemědělství, obchodu a především cestovního ruchu. Jak žijí Akamba Tradičním domovem Akambů je minimálně již 500 let oblast východně od Nairobi směrem k národnímu parku Tsavo National Park. Jejich předkové patřili do jazykové skupiny Bantu a do tohoto regionu se přistěhovali z jihu, kde trpěli nedostatkem potravy. Staré legendy vyprávějí, že se vydali hledat posvátný strom baobab, který jim poskytuje jídlo a vodu. Vzhledem k tomu, že půda nebyla schopná je uživit, začali obchodovat s Kikuji a získávat jídlo. Akambové byli vynikající obchodníci a postupně obhospodařovali rozlehlou oblast od pobřeží k Viktoriinu jezeru až směrem na sever k jezeru Turkana. Hlavním obchodním artiklem byla slonovina, dále pak pivo, med, železné zbraně a proslulý jed. V průběhu kolonizace byli Akambové oceňováni pro svou inteligenci a bojeschopnost a byli najímáni v hojném počtu do britské armády. Tisíce jich během 1. světové války přišly o život. V armádě jich řada slouží i v dnešní době a mnoho bychom jich našli i v řadách policie. Všichni dospívající (okolo 12 let) musejí při svém uznání za dospělé projít řadou uvítacích rituálů. Akambové sami se dělí do několika skupin podle věku. Muži a v menší míře i ženy absolvují vždy určitý rituál, aby byli přijati do vyšší věkové skupiny. Mladí rodiče (mwanake pro muže a mwiitu pro ženu) jsou zodpovědní za údržbu vesnice. Jakmile jejich děti dosáhnou věku, aby se mohli zase oni stát rodiči, mwanake prochází obřadem a je uznán za středně staršího (nthele) a později za staršího (atumia ma kivalo). Tito členové kmene se starají o posmrtné obřady a dbají na dodržování zákonů. Posledním stupněm je nadřízený starší (atumia ma kisuka), který zodpovídá za svatá místa. Mezi Akamby začleňujeme i kmeny Kitui, Masaku a Mumoni. 15

20 El-molo Kmen El-molo je velmi úzce spojen s kmenem Rendille, jejich blízkým sousedem. Oba kmeny uctívají stejného boha (Wak) a pohřbívají své mrtvé do mohyl z kostí. Ještě na začátku minulého století mluvili stejným jazykem. Avšak, zatímco Rendillové jsou kočovní pastevci, kmen El-molo je zcela závislý na jezeře Turkana a živí se převážně rybami, občas doplněnými o krokodýla, želvu, hrocha nebo ptactvo. Kvůli této chudé stravě byl kmen velmi náchylný k chorobám a snadno podléhal nájezdům silnějších kmenů. Jednu dobu měl El-molo pouze 500 členů, ale manželství s členy z ostatních kmenů a adaptace jejich způsobu života na neustále se měnící podmínky pomohly ke zvýšení jejich populace. Opustili své domovy na dvou malých ostrůvcích v jezeře Turkana a momentálně žijí nedaleko Loyangalani, na jihovýchodním pobřeží a živí se rybolovem a finančními dary od turistů, kteří přijíždějí tyto velmi příjemné a zajímavé lidi obdivovat. Svým počtem si vysloužili označení nejmenší kmen na světě. Gabra Tento malý kočovný kmen arabsky vypadajících lidí žije na severu Keni, od východního pobřeží jezera Turkana až směrem k ethiopským hranicím. Kraj je suchý, nevlídný a najdeme zde jen velmi málo nevysychající vodních toků nebo ploch. Gabrové vytvořili velmi úzce propojenou komunitu. Mezi otci a syny jsou navazovány velmi úzké vztahy a manželství je trvalým spojením dvou klanů. O problémech kmene jednají politicky starší nazývaní Jallaba. Nejvýše postavený hayyu, je největší autoritou a jen on se zabývá nejvážnějšími problémy kmene. Sucho a epidemie dobytčího moru ke konci 19. století vyhubily téměř všechen jejich dobytek a malárie a neštovice málem zahubily celý kmen. Etiopská armáda je pak vyhnala do pouště Chalbi v jižní Etiopii. Kmen byl nelítostně zahnán Turkany, Rendilly a Sambury a nakonec i britskou armádou. Naštěstí Gabrové přežili a dnes dále živoří v drsném prostředí severní Keni. Gusii Gusii je obydlená oblast západní vrchoviny východně od Viktoriina jezera. Protože Gusiové byli poměrně malá skupinka, byli donuceni dalšími většími kmeny se přestěhovat. Po migraci do okolí hory Mt Elgon byli někdy okolo 15. století vytlačeni útočným kmenem Luo směrem na jih. O několik století později došlo ke konfliktu mezi nimi, Masaji a Kipsigy. Nakonec se asi před 200 lety natrvalo usídlili ve vrchovině Kisii. Po neustálých bojích o svoji autonomii nebyli ochotni se vzdát ani britské armádě a na začátku 20. století utrpěli velké ztráty v následných masakrech. Po porážce bylo mnoho mužů odvedeno do britské armády, kde sloužili také během první světové války v tzv. Carrier Corps jako nosiči zbraní, munice a zásob. Typická gusiijská rodina se skládá z muže, jeho žen a synů se svými rodinami, kteří žijí společně v jednom domě. Založení takto velkých rodin má většinou dva cíle. Navzdory vysoké dětské úmrtnosti je přežití rodiny zajištěno a zároveň obrana je mnohem snazší díky velkému počtu lidí. Zasvěcovací ceremoniály jsou pořádány pro dívky a chlapce a rituály jsou také součástí různých důležitých akcí. Za příčinu smrti je spíše považováno čarodějnictví než přirozená příčina. Gusiové jsou tradičními chovateli dobytka a zemědělci a vaří také prosné pivo. Stejně jako v případě mnoha dalších keňských kmenů jsou šamani vysoce privilegované a respektované osoby. Prosluli především trepanacemi lebky, kterou otvírají, aby odstranili bolesti hlavy a další choroby. Tento rituál se těší velkému zájmu vědců. Kalenjin Jméno Kalenjin bylo vytvořeno v 50. letech 20. století, aby popsalo skupinu lidí, které dříve Britové nazývali Nandi. Toto pojmenování bylo nesprávné, protože všichni patřili do jazykové skupiny Nandi, ale všichni nebyli Nandiové. Ostatní skupiny, které řadíme ke Kalenjinům jsou Kipsigis, Eleyo, Marakwet, Pokot a Tugen. Slovo Kalenjin znamená v jazyce Nandi Říkám ti. 16

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

PØES. Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) hranice pøedsudky lhostejnost

PØES. Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) hranice pøedsudky lhostejnost PØES hranice pøedsudky lhostejnost ročník IV / číslo 13 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej Úvodník Editorial Milé čtenářky a milí

Více

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3 VÝROČÍ Březen bývá často spojován v našich zemích se smutným výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava a je myslím dobře, když se podobná výročí připomínají. Lidská

Více

V da a technologie 36

V da a technologie 36 Dopis z Izraele Mapa 4 Zem 5 Historie 9 Stát 16 Lidé 21 ivot ve m stech 23 ivot na venkov 27 Zdravotnictví 29 Sociální služby 32 Vzd lávání 34 V da a technologie 36 Izraelci budou tábořit každý ve svém

Více

Současné politické konflikty v oblasti Afrického rohu Kumsa, Alemayehu

Současné politické konflikty v oblasti Afrického rohu Kumsa, Alemayehu www.ssoar.info Současné politické konflikty v oblasti Afrického rohu Kumsa, Alemayehu Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Vztahy mezi Libyí a Itálií

Vztahy mezi Libyí a Itálií Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Libyí a Itálií Dominik Zecoli Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra blízkovýchodních studií

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

Afroameričané. Historie a současnost rasismu v USA

Afroameričané. Historie a současnost rasismu v USA Afroameričané Historie a současnost rasismu v USA Historická období a hlavní události I. 1492-1776 Od objevení Ameriky po vznik Spojených států Kolonizování území, potlačení indiánů,obchod s otroky, vznik

Více

1 Úvod... 3. 3.2 Stará Dubaj... 6. 3.3 Město Dubaj za vlády šajcha Rášida Maktúma od roku 1958 až do roku 1990... 7. 4.1 Qawásim...

1 Úvod... 3. 3.2 Stará Dubaj... 6. 3.3 Město Dubaj za vlády šajcha Rášida Maktúma od roku 1958 až do roku 1990... 7. 4.1 Qawásim... 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Geografické uspořádání... 5 3 Vývoj města Dubaj... 6 3.1 Původ názvu města Dubaj... 6 3.2 Stará Dubaj... 6 3.3 Město Dubaj za vlády šajcha Rášida Maktúma od roku 1958 až do roku 1990...

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H 1 S vietnamskými dětmi na českých školách Multikulturní inspirace H&H 2 S vietnamskými dětmi na českých školách Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers, Šárka Martínková, Kateřina Nováková, Eva

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 17 Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Autor: Jakub El-Ahmadieh

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Klára Sobotíková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Klára Sobotíková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Klára Sobotíková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vývoj gramotnosti dětí ve Východní Africe Klára Sobotíková Bakalářská práce 2010

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8 P r ů b ě ž n á z p r á v a o g l o b á l n í m v ý v o j i v o b l a s t i vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti SOCIAL WATCH Z p r á v a 2 0 0 8 Odpověď zní: lidská práva Svět čelí vážným problémům,

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY PROJEKTY ČESKÝCH HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ NA UKRAJINĚ PROJECTS OF CZECH HUMANITARIAN ORGANIZATIONS IN UKRAINE (bakalářská diplomová

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII The issue of education and child labor in South India, o.s. Bc. Petra Paličková, DiS. 2011 Anotace Problematika vzdělávání dětí a dětské práce

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Cabinda jako specifická politicko-geografická jednotka Angoly Antonín Novák

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Cabinda jako specifická politicko-geografická jednotka Angoly Antonín Novák Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Cabinda jako specifická politicko-geografická jednotka Angoly Antonín Novák Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ UN 1. 08 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU * 60 LET VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV * S MARTINEM BURSÍKEM O KONFERENCI NA BALI * ČEŠI PRO ROZVOJ * TRVALÁ ŘEŠENÍ PRO UPRCHLÍKY * BAN KI-MOON O AFGHÁNISTÁNU

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více