Akční plán Mgr. Eva Horáková (ZŠ Nemilany)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Mgr. Eva Horáková (ZŠ Nemilany)"

Transkript

1 Ročník(y): Mgr. Eva Horáková (ZŠ Nemilany) ZŠ Šestý, sedmý, osmý, devátý Zeměpis, Z Šestý, sedmý, osmý ročník 2 hodiny za týden, devátý 1 hodina za týden Měsíc říjen listopad prosinec duben květen Z 8 Země Evropy zkušenosti z cest, skupinová práce Cíl: předávání svých zkušeností ostatním, komunikace Z 7 Světový oceán vliv činnosti člověkadiskuze, užití ukázky z filmu Home Cíl: zamyslet se nad tím, čím člověk ubližuje oceánu Z 9 Jeden svět- Barevný národ, dokument Cíl: utřídit názory na danou problematiku Z 7 Afrika chudá oblast světa pracovní list Cíl : přiblížit problémy, potřebu humanitární pomoci Projektový Den Země spolupráce se Sluňákovem Cíl : na praktických úkolech přibližují problémy ohrožující trvale udržitelný rozvoj Čas: 4x45 minut Z 9 Ekologickékatastrofy referát, využití různých zdrojů informací Cíl : zhodnotit míru ohrožení života na Zemi činností člověka Čas :45 minut Z 7 Adopce na dálku materiál humanitární organizace ADRA Cíl : řešit, proč jsme zapojeni do projektu Bangbaby Z 7 Bez dcerky neodejdu úryvek z knihy Cíl : posoudí vliv náboženství na život člověka Čas : 45 minut Z 9 : Civilizační nemoci četba grafů, kartogramů Cíl : z grafů a kartogramů vyvozovat závěry Čas : 20 minut Projektový Den kulturní rozmanitosti spolupráce s ARPOK, Cíl : přiblížit život vybraného státu, principy rozvojové spolupráce Čas : 4x 45 minut

2 Ročník(y): 2 hodiny týdně Mgr. Martina Hrdinová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) ZŠ, 2. stupeň sedmý Zeměpis 2 hodiny týdně Měsíc říjen listopad leden únor duben květen Z Obchod bez chudoby a dětské práce (referát + domácí práce) Cíl:žák si osvojí, co znamená Fair trade Čas:15 20 min. Místo školy do dolu Roy (film + diskuse) Cíl: žák chápe problém dětské práce,uvědomuje si nedodržování dětských práv Čas: 35 min. Dětská práce (skupinová aktivita) Cíl: žák rozliší nevhodnost některých prací pro děti Čas: 35 min Díky, že se ptáte (přednáška + film) Cíl:žák si uvědomuje nutnost boje proti xenofobii a rasismu Čas: 2x 45 min. Co víme o Vietnamu a Vietnamcích (referát + doplňující otázky) Cíl:žák získá základní informace o Vietnamu Čas: min Rozvrh dne (zapisování aktivit do formulářů) Cíl: žák si uvědomuje rozdíly a podobnosti mezi životem dětí u nás a v rozvojovém světě Čas: 25 min. Pohřebiště lodí (film + diskuse) Cíl: žák chápe pojem zneužívání zemí třetího světa vyspělými státy Čas: 35 min Kam s tím? Cíl:žák poznává syndrom NIMBY ne na mém dvorku Čas: min. Indie (projektový den) Cíl: žák si rozšíří povědomí o zemi adoptované dívky Čas: dopoledne prosíme o spolupráci Znáš Evropu? (doplňovačka) Cíl: žák si utvrzuje znalosti o našich sousedech Čas: min Romové, romština, moudrá slova, hádanky Cíl:žák si uvědomuje rozdílnost kultur, spolupráce Čas: min.

3 ZŠ, 2. stupeň Ročník(y): 9. Zeměpis (Ze) Mgr. Martina Hricová (ZŠ Horka nad Moravou) 1h týdně Měsíc Říjen Listopad Leden Březen Duben Květen Červen Metoda ANO NE: Čas na zeměkouli ( žáci umí určovat čas na Zemi a rozumí pojmu datová mez) Cíl: žáci chápou,že všude na světě není stejný čas časová pásma Čas: 25 min Vzdálenosti na mapě a glóbusu Vzdálenost z ČR do měst jednotlivých kontinentů New York, Kapské Město, Rio de Janeiro, Tokio, Sydney, Antarkt. Cíl: žáci umí změřit a vypočítat skutečnou vzdál. Čas: 35 min INSERT: Počet obyvatel světa, jednotlivých světadílů a 10 nejlidnatějších států světa (nejprve žáci typují, poté pracují s tabulkami, atlasy) Cíl: nerovnoměrné rozložení obyvatel světa, diskuse - příčiny, problémy Čas: 45 min Bingo státy a hlavní města (opakování hlavních měst + přiřazení do světadílů, poloha) Cíl: počet států světa, dělení podle polohy Čas: 45 min Volné psaní: Kdo je bohatý? (úvodní motivace k pojmu HDP Cíl: žáci si uvědomí, že pro různé země světa znamená bohatství něco jiného Čas: 15 min Výpočet: Kolik Kč připadá na jednoho člena domácnosti na jeden den? Cíl: porovnání se světem chudé a bohaté země Čas: 15 min Globální problémy světa (práce ve skupinách, vyjmenovat co nejvíc a jeden vybraný problém popsat) Cíl: zjistit jaké jsou znalosti žáků o globálních problémech Čas: 30 min Nedostatek pitné vody Rozdělení do 4 sk. práce s textem: 1. Kde ve světě trpí lidé nedostatkem pitné vody? (mapa světa vybarvi) 2. Kolik lidí trpí nedostatkem pitné vody? - graf 3. Jaké problémy způsobuje nedostatek pitné vody lidem? -napiš 4. Jaká je spotřeba vody (srovnání v ČR, USA, VB, v rozvoj. zemích)? - namaluj graf Závěr: prezentace jednotlivých skupin Čas: 45 min Mezinárodní organizace (cíle, dělení, základní informace EU, OSN práce s internetem) Cíl: žáci zjistí, proč existují a které problémy se snaží vyřešit Čas: 2 x 45 min Cestovní ruch světa Referáty a prezentace dle vlastní volby : -žák vyhledá turisticky atraktivní místa jednotlivých světadílů a zjistí zajímavosti o nich Cíl: žák vyhledává a třídí informace, pracuje s různými zdroji, dokáže svou práci prezentovat Čas: několik vyučovacích hodin 10 min na žáka

4 Mgr. Šárka Kasalová (FZŠ Hálkova, Hálkova) ZŠ, 2. stupeň Ročník(y): 7. a 8. třída Člověk a příroda Zeměpis (ČaP Z) ČaP Z, 7. třída 2h týdně ČaP Z, 8. třída 1h týdně Měsíc říjen prosinec ČaP Z, 7.tř. Kdo ničí tropické deštné lesy (skupinová práce) Cíl: ujasnit si, co o něm víme, co nám přináší, jak zásahy v pralese ovlivňují ty, co v něm žijí a taky nás Kolonizace Afriky (skupinová práce) Cíl: dostat do obrazu kolnizátorské země a vytvořit mapu kolonizované Afriky, seznámit žáky s pojmem Rvačka o Afriku Čas: 30 minut Otrokářství v Africe Začátky otrokářství, důvody, důsledky Cíl: diskutovat se žáky o diskriminaci národů, rasizmu Čas: 15 minut

5 Měsíc březen duben duben květen květen červen červen ČaP Z, 8.tř. Jak spolupracujeme (žákovská prezentace) Cíl: seznámit žáky se zahraniční pomoci a zahraniční spolupráci Fair traid? Pomoc ARPOKU? Uvažovala jsem i o externistovi studentovi? PřF UP, který absolvoval zahraniční cestu Chraňme zdroje vody (žákovská prezentace) Cíl: pordiskutovat se žáky zásoby pitné vody ve světě, kde je jí dostatek, kde nedostatek, jestli je možné, že se někde vede válka o vodu, zda by o vodu bojovali, kdy a proč Pomoc? Informace o sporech ve světě o vodu? Planeta začíná být lidem těsná (žákovská prezentace) Cíl: přiblížit žákům problém migrace= respektování zákonů nové země, respektování kulturní rozmanitostí přistěhovalců (právo na sebeurčení)? uvítala bych informace o konfliktech ve světě? Potraviny ve světě (žákovská prezentace) Cíl: diskutovat se žáky o chorobách zapříčiněných jídlem nedostatkem, dostatkem Infekční choroby (žákovská prezentace) Cíl: seznámit žáky s druhy infekčních chorob ve světě, v ČR, způsob prevence Bohatí a chudí (žákovská prezentace) Cíl: přiblížit žákům problémy chudých zemí, diskutovat o tom, jak jsme na tom my, jestli něco ovlivní vzdělání, adopce na dálku Globalizace (žákovská prezentace) Cíl: Seznámit žáky s pojmem globalizace, odpůrci a příznivci globalizace, co globalizace přináší v různých zemích

6 Mgr. Pavel Kuba (ZŠ Loštice) ZŠ, 2. stupeň Ročník(y): 7. ročník Zeměpis ( Z ) 2 hodiny týdně Měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen Vynálezy indiánů a Inuitů - pomocí interaktivní tabule Cíl: zhodnotit současné postavení původního obyvatelstva v Americe Čas: 10 min Beseda o Africe (Namibie ) externista Cíl: seznámit žáky s africkou kulturou, problémy a možnostmi humanitární pomoci Čas: 90 minut Amazonský prales pomocí videa, interaktivní tabule Cíl:zhodnotit význam pralesa pro život člověka v globálním i regionálním měřítku Čas: 10 min Křížovka MULAT scíl: seznámit se s typy lidských ras a jejich míšením, postavením míšenců ve společnosti Čas: 10 min Prezentace fotek ( náboženství ) Cíl: rozpoznat rozdíly a společné znaky mezi různými typy náboženství Čas: 15 min Letem vánočním světem -vánoční jarmark spojený s vánoční dílnou - projektový den Cíl: seznámení s tradičními zvyky u nás a ve světě, zaměřený také na partnerské země projektu Čas: 5x45 minut Konflikt Izrael versus Palestina Cíl: pomocí vytvořené mapky státu Izrael ukázat dlouhotrvající konflikt dvou rozlišných náboženství a národů Čas: 20 min Bohatství proti chudobě Cíl: uvědomit si současné rozdělení států na vyspělé a rozvojové, boj o suroviny, laciný zdroj lidské pracovní síly Čas: 20 min Křížovka ISLÁM Cíl: uvědomit si postavení žen v islám. společnosti Čas: 10 min Život na asijském venkově Cíl: ukázat pomocí videoukázek tradiční i netradiční styl života obyčejných lidí, jejich zvyky a tradice Čas: 30 min Pomoc rozvojovým zemím Cíl: uvést žáky do tématu a společně vymyslet různé formy pomoci rozvoj. zemím, možnosti humanitární pomoci při přírodních katastrofách nebo válečných konfliktech Čas: 20 min duben Afghánistán - Beseda s vojáky Cíl: uvědomění si důležitosti solidarity a vzájemné pomoci Čas: 90 minut

7 ZŠ, 2. stupeň Ročník(y): 9. Zeměpis (Z) Mgr. Anna Mišurcová (ZŠ Svatoplukova, Šternberk) Z 1 hodina týdně Měsíc září říjen listopad prosinec leden Lidé na Zemi : rasy, národy, jazyky, náboženství, migrace. Práce s mapou v učebnici, skupina jeden světadíl. Cíl: odsouzení rasismu, snášenlivost národů, nutnost znalosti světového jazyka pro mezinár. spolupráci pro život v multikulturní společnosti. Exkurze Dlouhé Stráně Absolvují odborný výklad, prohlídku kaverny, horní a dolní nádrže s průvodcem. Cíl: Konfrontace teorie a praxe, pochopí význam mezinárodní elektrické sítě, pokusí se popsat výrobu elektřiny v jiných světadílech. Čas: 8 hodin Světové hospodářství Skupiny mají hodnotit význam výroby. Cíl: pochopí význam zemědělství pro výživu lidí, uvádí příklady výrobků průmyslových firem z jednotlivých odvětví, odvodí nutnost spolupráce mezi jednotlivými odvětvími, vyvodí dopad na životní prostředí. Čas: 30 minut

8 Měsíc únor březen duben květen červen Státní zřízení a formy vlády Výklad diktatury a demokracie, monarchie a republiky. Samostatná práce. Cíl: odvodí závislost životní úrovně. Mezinárodní organizace Cíl: popíše praktické příklady spolupráce mezi zeměmi, uvědomí si nutnost znalosti cizích jazyků, uvede různé formy komunikace a různé zdroje informací na příkladech některých mezinárodních organizací/osn, EU../ Ohniska konfliktů Diskuse nad zprávami z médií : příčiny náboženské, vojenské, politické. Cíl: zná hlavní geopolitické změny a konflikty. Země- osamělá kosmická loď Práce ve skupině s mapou. Cíl: na mapě lokalizuje oblasti s nejvíce a nejméně zasaženým životním prostředím, u vybraných oblastí hodnotí příčiny jejich narušení, popíše činnost organizací zabývajících se ochranou životního prostředí. Čas: 30 minut Kamarádstvím proti šikaně Kolektivní hry. Cíl: obhajuje vlastní názor, toleruje názory druhých, práce v kolektivu. Čas: 5 hodin Přelidnění a hlad Video k tématu, diskuse. Cíl: neplýtvat a dokonale využívat zdroje, hledat efektivní řešení. Cíl trvale udržitelný rozvoj. Problém: jak se změnila krajina kolem nás. Cíl: dále si neničme své okolí, ale zachovejme Zemi i pro další generace v nejlepším stavu. Čas: 20 minut

9 Mgr. Helena Resnerová (ZŠ Velký Újezd) ZŠ, 2.stupeň Ročník(y): 6.,7.,8. a 9. Zeměpis /Z/, Výchova ke zdraví /VkV/, Seminář a praktikum ze zeměpisu /SPZ Z-6.,7.,8 2hod.týdně, 9.roč. 1hod.týdně VkZ-7.roč. 1hod.týdně, SPZ-9.roč. 1hod. týdně Měsíc říjen listopad prosinec leden únor březen duben VKZ-Sexuální chováníbezpečnéxnebezpečné Práce ve skupině Z-7.tř.Etapy šíření dovezených zvířat do Austr. Pracovní list -8.tř. JV Evropaohnisko neklidu Diskuze VkZ-Uvědomělá spotřeba, co je hlad Pětilístek VkZ- Týká se nás HIV/AIDS Skupinová práce Z-9.tř. Obilí/genetický vývoj,rozšíření... Referát Z-8.tř. Menšiny v ČR-diskriminace? Role,pocity SPZ-Bohatý sever, chudý jih Myšlenková mapa SPZ- Slum a život dětí Pětilístek Měsíc květen červen Z-6.tř. Kontrasty v Africe Pracovní list Z-6.tř. Africké vesnice Hra

10 Ročník(y): Mgr. Soňa Schaffnerová (Slovanské gymnázium) Gymnázium 1. ročník vyšší gymnázium, 3. ročník vyššího gymnázia Zeměpis (Z) 2h týdně Měsíc září listopad prosinec leden březen březen Znečištění vesmíru Příčiny a důsledky lidského chování vůči vesmíru Cíl: Uvést žáky do dané problematiky, jak lidstvo ovlivňuje přírodu, vesmír Čas: 10min Krajina kolem nás práce s mapou (kartografie) Přírodní krajina X kulturní krajina, konkrétní příklady, vyčíst z mapy co je chráněno... Diskuse k danému tématu Cíl: diskuse nad pojmy PK a KK, historie současnost, pochopení vazeb Jak a proč se krajina a ŽP mění v čase? Světové hospodářství Rozdělení NS ve světě, využívání zdrojů NS v rozvojových a vyspělých státech Klady a zápory těžby NS Cíl: Snaha pochopit jak zacházet s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji NS Čas: 30 min Proč těžit ropu Video únik ropy do Mexického zálivu Referát časopis NG Diskuse různé názory Cíl: Konfrontace názorů a obhajoba Čas: 20min Slzy Konga dokument o těžbě nerostných surovin v Kongu, o životě lidí a postavení žen ve společnosti Tropické deštné lesy Zamyšlení se nad významem, úbytkem, kácením Video krátké, drancování lesa otevřená diskuse Cíl: Názorně přiblížit problém Čas: 20min Voda na Zemi Nedostatek pitné vody -referát na dané téma, diskuse, Úkol: vytvoření prezentace, plakátu Cíl: Názorné přiblížit a pochopit danou problematiku Čas: 30 min Cíl: Názorně přiblížit danou problematiku, snaha najít řešení Čas: 45minut

11 Měsíc duben červen červen Problematika ras, rasismu Příčiny a důsledky lidského chování vůči sobě navzájem Každá řada si vybere jednu rasu, pokusí se ji charakterizovat, zaměří se na možné problémy rasy a snaží se vytvořit obecný žebříček hodnot Pokusit se odpovědět na otázky rasismu, problematiku menšin Cíl: Ukázat odlišnosti, spojitosti mezi hodnotami jednotlivců, odkaz na základní listinu práv a svobod Rozvojové cíle tisíciletí Diskuse nad nimi Dva studenti si vytvoří prezentace na dané téma, představí ji Cíl: uvést žáky do tématu Vytvoření křížovky, prezentace Čas: 45min Pozn.: Využití spolupráce s ARPOKem, 2hodinový seminář na globální problémy,který proběhl na podzim Fotbal pro rozvoj Fotbalový turnaj spojený s geografickou tématikou a semináři na dané téma Cíl: Spolupráce s jinými lidmi, odlišnou kulturou, komunikace, vytvoření plakátů, diskuse nad rozvojovými cíly tisíciletí. Čas: 4 5 dní Čas: 45min

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov)

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) Ročník(y): Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) ZŠ, druhý stupeň šestý Výchova k občanství 1hodina týdně Měsíc říjen listopad prosinec leden únor duben Vo Potřebujeme jeden druhého

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ÚVOD. Co už víme o zeměpisu opakování ze 6. ročníku. Dokáže používat osvojené

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková a kol. autorů ARPOK, o. p. s, Olomouc

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více