Foto: Stanislav Krupař

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto: Stanislav Krupař"

Transkript

1 Foto: Stanislav Krupař SVĚTLO PRO SVĚT Light for the World, o. s. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 tel.: (+420) web: číslo sbírkového účtu: /2700

2 OBSAH SHRNUTÍ ROKU 2010 SHRNUTÍ ROKU KDO JSME A CO DĚLÁME 2 PROJEKTY 4 ETIOPIE 5 RWANDA 10 BURKINA FASO 11 NÁVŠTĚVY PROJEKTŮ 12 SPOLUPRÁCE 14 Fundraising 15 OSVĚTOVÁ ČINNOST 16 PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON 16 HUDBOU PROTI SLEPOTĚ 20 OSTATNÍ ČINNOST 22 FINANČNÍ ZPRÁVA 23 VÝHLED DO ROKU Zpráva nezávislého auditora 28 PARTNEŘI 33 Ano vidím, vidím vás všechny! odpovídá Sabira na mou otázku. Ještě včera nevidomá a bezmocná žena se po čtyřech letech v temnotě rozhlíží po pokoji a marně hledá slova díků. Doktor Fitsum Bekele i já spolu s ní prožíváme tento tichý okamžik zázraku a víme, že se nám podařilo darovat budoucnost dalšímu člověku. Ještě téhož dne odpoledne doprovázíme pacientku zpět domů do vesnice, kde nás čekají všichni příbuzní a přátelé. Sabira konečně může s láskyplným pohledem v očích obejmout obě vnoučata, která se narodila v době, kdy byla nevidomá. Rodina i sousedé si nás se zájmem prohlížejí, podávají ruce a děti se smějí, tahají nás za rukávy a já se dozvídám, že mnozí zde viděli lékaře vůbec poprvé v životě. Jsem opravdu šťastný, že jsem byl při tom a mohu vám dnes poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste v roce 2010 přispěli a dali tím šanci na lepší život Sabiře a dalším více než nevidomým na očních klinikách v Etiopii, Rwandě a Burkině Faso, podporovaných SVĚTLEM PRO SVĚT. Za celý tým vás zdraví Filip Zoubek, výkonný ředitel. Foto: Stanislav Krupař 1

3 Kdo jsme a co děláme SVĚTLO PRO SVĚT Light for the World, o. s. je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích. Sdružení bylo založeno v České republice v srpnu 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací sítě LIGHT FOR THE WORLD, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku Vize SVĚTLO PRO SVĚT se profesionalitou vyrovná špičkám v zahraniční rozvojové spolupráci v ČR. Snaží se dosáhnout nezávislosti, stability a pozice rostoucí organizace, která má dobré jméno u veřejnosti a soukromých i veřejných donorů. Poslání Základním posláním SVĚTLA PRO SVĚT je pomoc nevidomým a osobám se zrakovým postižením v rozvojových zemích, zejména Etiopii, Rwandě a Burkině Faso. Projekty se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence trachomu a léčení jeho následků, dále také na rehabilitace dětí s postižením a jejich začleňování do společnosti. Snažíme se o rozvoj a dodržování práv osob s postižením a zvyšování povědomí o této problematice. Cíle Na základě principu nediskriminace, spoluúčasti a odpovědnosti: poskytovat osobám s postižením přístup k lékařské péči prostřednictvím profesionálních a dlouhodobě udržitelných struktur dávat podnět k začlenění témat týkajících se postižení ve všech oblastech rozvojové spolupráce Formy dosahování stanovených cílů V místech, kde působíme, vždy spolupracujeme s místními partnery a lékaři. Dále s místními organizacemi osob se zdravotním postižením (DPO) a mezinárodními organizacemi i odbornou veřejností za účelem zvýšení osvěty v oblasti péče o zrak v cílových zemích a regionech. Organizační struktura Orgány sdružení tvoří představenstvo, členská schůze a ředitel. Představenstvo je 7členné, má svého předsedu a 2 místopředsedy. Činí základní rozhodnutí, podílí se na strategickém plánování organizace, jmenuje ředitele sdružení atd. Členská schůze se schází 1x ročně, volí představenstvo, schvaluje nejdůležitější rozhodnutí, hospodaření organizace, výroční zprávu a audit. Počet členů sdružení (včetně představenstva) čítá v roce členů. Předseda představenstva Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Místopředsedové Ing. Vladislav Veselý, MBA Ing. Jaroslav Liška Členové představenstva Mgr. Běla Třebínová Mgr. Michal Horažďovský Mgr. Rudolf Koukol Ing. Jan Mayer Tým SVĚTLA PRO SVĚT Mgr. Filip Zoubek, MBA výkonný ředitel Mgr. Hana Chorváthová fundraising a projekty Petra Drážďanská, DiS. fundraising a komunikace Petra Ludvíková administrativa a finance Dobrovolníci a brigádníci Bc. Tereza Novotná Dominika Jíchová Bc. Iva Fričová Ing. Vladimír Víšek Bc. Tomáš Bendl Ing. Ľubica Blichová Petra Burešová Pavla Krystýnová Helena Látalová Foto: Jakub Frey 2 3

4 Projekty Celosvětová fakta o zrakovém postižení: na světě je přibližně 650 milionů osob se zdravotním postižením z toho 284 miliony zrakově postižených 39 milionů obyvatel je nevidomých přibližně 90 % osob se zrakovým postižením žije v rozvojových zemích ve více než 80 % případů je možné zrakové postižení vyléčit nebo mu předejít Šedý zákal lze odstranit relativně jednoduchou operací, trvající přibližně 20 minut. Při zákroku se zkalená čočka vyjme z oka a nahradí se čočkou umělou. Zrak se zpravidla bezprostředně po operaci zcela navrátí. Trachom je infekční onemocnění, při kterém se víčko otočí dovnitř oka a řasy tak škrábou rohovku. Tomuto onemocnění lze předejít preventivním užíváním antibiotik. V pokročilém stádiu je možné trachom operovat, aby se ulevilo bolesti, nicméně zrak se člověku již nevrátí. Etiopie Etiopie je desátá největší africká země a třetí největší v počtu obyvatel. Jedná se o zemi s různorodým náboženským i etnickým složením. Hospodářství je orientováno převážně na zemědělskou výrobu, která zaměstnává téměř 85 % obyvatel. Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a je velmi silně závislá na zahraniční rozvojové a humanitární pomoci. Přibližně 78 % Etiopanů má příjem nižší než 2 USD na den. V Etiopii žije 1,2 milionu nevidomých lidí a téměř každý šestý Etiopan trpí očním onemocněním. Přitom u 87 % případů je možné oslepnutí předejít použitím jednoduchých prostředků. Mezi nejčastější zraková postižení v Etiopii patří šedý zákal a trachom. V Etiopii je trachomem infikováno 9 milionů dětí. Vzniku trachomu je možné poměrně jednoduše předcházet zlepšením hygienických podmínek a preventivním podáním léčiv. V pokročilejších stadiích nemoci je třeba pravidelně podávat antibiotika nebo provádět operace. Většina těchto lidí nemá přístup k základní lékařské péči a základnímu vzdělání. SVĚTLO PRO SVĚT v roce 2010 finančně podpořilo projekty v Etiopii a ve Rwandě. Podpora probíhá prostřednictvím místních partnerů a směřuje v prvé řadě očním klinikám, kde se tak zajišťuje kvalitní a trvalá péče o zrak. Projekty jsou zaměřené především na prevenci a léčbu slepoty. Hlavními příčinami oslepnutí v rozvojovém světě jsou šedý zákal (katarakta) a trachom (infekční onemocnění), dále také avitaminóza (zejména nedostatek vitaminu A u dětí) a různé choroby v kombinaci s nedostatečnou lékařskou péčí. Foto: Stanislav Krupař SVĚTLO PRO SVĚT v Etiopii podporuje tyto projekty: 1. Podpora místního partnera GTM (Grarber Tehadiso Mahber) Jedná se o místní organizaci zajišťující oční lékařskou péči v několika různých oblastech. V současnosti působí v 10 woredách (okresech) a slouží cca pro lidí v jižních regionech (SNNPR) a regionu Oromia. Dominantním cílem zájmu je oční péče. GTM je v současnosti jediným poskytovatelem oční péče tohoto rozměru v centrální Etiopii. Provádí se zde operace šedého zákalu, korekce refrakčních vad pomocí brýlí, prevence trachomu či osvětová činnost. Pooperační vyšetření. Po sejmutí pásky z oka přichází klasický rituál počítání prstů. Této šťastné ženě, žijící několik let ve slepotě, se podařilo vrátit zrak. Oční klinika Butajira, Etiopie. 4 5

5 Partnerská organizace GTM se zaměřuje na vyšetření a léčbu lidí žijících v odlehlých oblastech jak na klinikách (v Butajiře a Batu), tak na mobilních výjezdech do vzdálených vesnic. Provádí se zde operace šedého zákalu a také operace očního víčka v případě pokročilého stadia trachomu. V rámci projektu se vyrábí levné brýle či slepecké hole pro nevidomé, které jsou poskytovány po nácviku mobility. V neposlední řadě se na projektu věnuje pozornost osvětě v problematice očních onemocnění. V roce 2010 zde bylo vyšetřeno pacientů, provedeno 2561 očních operací a byl rozdán Tetracyklin přibližně osobám. 2. Prevence říční slepoty Místní partner: Regional Health Bureau of Oromia (RHB) Onchocerkóza neboli říční slepota je endemické onemocnění velmi široce rozšířené v západní Etiopii. V regionu, kde projekt probíhá East & Kelem/West Wollega je 50 % populace (celkem lidí) ohroženo onchocerkózou. Nemoc je způsobena parazitujícím červem, který je přenášen muchničkami žijícími v blízkosti řek a vodních toků. V rámci projektu: jsou školeni lidé, kteří následně léky distribuují probíhá distribuce Mectizanu pro 3,4 mil. lidí (90 % celkové populace) ve 23 regionech probíhá organizace každoročních setkání v jednotlivých regionech k hodnocení kampaní probíhá osvětový program V roce 2010 byly léky díky LIGHT FOR THE WORLD rozdány osobám. 3. Komunitní rehabilitace dětí s postižením v oblasti Severního Gondaru Jedná se o projekt usilující o změnu vnímání lidí s postižením jejich komunitou, začlenění hendikepovaných do komunity a zajištění ošetření včetně fyzioterapie. Terénní rehabilitační pracovníci pravidelně navštěvují rodiče dětí s postižením přímo v jejich komunitě, poskytují dětem terapii a rodičům základní výuku pro terapeutickou podporu jejich dětí. Kromě toho jsou dále vzděláváni a školeni klíčoví členové komunity, zejména učitelé, náboženští a místní představitelé komunit a zdravotnický personál. Důležitou součástí projektu je organizace tzv. školních klubů, v nichž se děti učí toleranci vůči hendikepovaným spolužákům a členům komunity. Lidem s postižením a jejich rodinám je umožněno vzít si malou půjčku na založení živnosti. Cílená opatření vedou k postupné změně postoje obyvatel vůči osobám se zdravotním postižením. Je zde zaručeno dlouhodobé pokračování aktivit prostřednictvím vyškolených pracovníků veřejného zdravotního systému. Fungující napojení všech aktivit projektu na vysoké školy a místní zdravotnictví je zárukou vysoké udržitelnosti projektu. V letech se programu účastnilo lidí. 4. Výroba knih v Braillově písmu pro nevidomé děti a studenty v Addis Abebě Hlavním cílem projektu je zlepšit přístup nevidomých dětí a studentů ke vzdělání a informacím prostřednictvím vydání nejvíce potřebných učebnic a knih ve slepeckém písmu. Foto: Stanislav Krupař Preventivní rozdávání Tetracyklinu, který zabraňuje vzniku trachomu. Etiopie. Josefa se svým synem Luisem, kterému operovali šedý zákal. Syn ještě netuší, že po sundání pásky se mu na levé oko vrátí zrak

6 Foto: Stanislav Krupař Foto: Petr Podaný Foto: archiv LIGHT FOR THE WORLD 8 9

7 Ve spolupráci s místním partnerem ATCB (Adaptive Technology Center for the Blind) se snažíme dodávat literaturu v Braillově písmu do škol a veřejných knihoven pro rovné začlenění lidí do vzdělávacího systému a společenského i profesního života. V roce 2010 bylo celkem převedeno stran textu do Braillova písma a každý titul vytištěn v 11 kopiích, které byly rozdány příjemcům. V rámci projektu probíhají skupinové diskuse jednotlivých zájemců o literaturu, kde jsou vybírány nejpotřebnější tituly k tisku a převádění do Braillova písma. Bylo také navázáno partnerství s institucemi, které pracují s lidmi se zrakovým postižením. Na výrobě knih se podílí nevidomí praktikanti, kteří tak získají výcvik a potřebné dovednosti. Pracují zde s počítači a příslušným softwarovým vybavením či speciálními razícími stroji. Intenzivně se spolupracuje s místními úřady pro vzdělávání, dochází k úpravám školních osnov a navazuje se spolupráce se školami. Ve velké části knihoven se pak zřizují speciální oddělení pro nevidomé, kam jsou dodávány výtisky v Braillově písmu. 5. Inklusivní vzdělávání dětí se sluchovým postižením v Addis Abebě Cílem projektu bylo zlepšit přístup ke vzdělání u dětí s vadou sluchu a posílit prevenci vzniku hluchoty u dětí v Etiopii. Byl osloven Úřad pro vzdělávání v Addis Abebě, 10 příměstských úřadů a 15 škol a spolupracuje se s 10 dalšími školami, s nimiž se společně vyhodnocuje potřebnost výcviku a dalších školení. Zatím byly vybrány 3 školy, kde se začalo s výcvikem ve speciálně pedagogických dovednostech a zejména ve znakovém jazyce. Třem základním školám byl poskytnut finanční příspěvek k vybudování speciální třídy či zřízení inklusivní třídy pro děti se sluchovým postižením. 40 dětí se sluchovým postižením a jejich vrstevníci prošli výcvikem znakové řeči a byli zařazeni do běžných škol. V rámci projektu zde také probíhá zvyšování povědomí o problematice přenosu HIV/ AIDS a pracuje se s komunitou neslyšících. Podpora oční kliniky v Kabgayi Hlavním cílem projektu je obsáhnout co nejvíce nevidomých lidí, zejména s oboustranným šedým zákalem. Pravidelně vyjíždí také mobilní lékařské týmy do komunit v přilehlých regionech. Jedná se o program komunitní rehabilitace zaměřený na vyhledávání lidí, kteří přišli o zrak v důsledku šedého zákalu. Od roku 2002 pracuje na klinice oční lékař na plný úvazek, od této doby také fungují výjezdní týmy do okolních nemocnic a byly provedeny první operace vrozeného šedého zákalu. 85 % všech očních operací ve Rwandě se provádí právě v Kabgayi. Oční jednotka má velmi dobrou reputaci a poskytuje služby vysoké kvality. Zároveň jde o jedinou kliniku ve Rwandě, kde je možné operovat děti. V roce 2010 zde bylo vyšetřeno pacientů, provedeno 3728 očních operací, z toho 2004 operací šedého zákalu. Ve Rwandě existuje pouze 7 zdravotnických zařízení poskytujících oční péči a z celkového počtu 11 očních lékařů na zemi jich většina působí v hlavním městě Kigali. vat oční kliniku Nouna, která se nachází tři hodiny cesty od druhého největšího města v zemi. V tomto regionu žije 1,5 milionu obyvatel. Jedná se o region s nejhorším přístupem ke službám v zemi, což způsobuje i špatná infrastruktura. V období dešťů jsou cesty okolo téměř nesjízdné. Úroveň chudoby tohoto regionu je jednou z nejhorších v zemi. Rwanda Rwandská republika je malý vnitrozemský stát ve Střední Africe. Občanská válka, která zde v minulosti proběhla, nese vinu za zhroucení celé ekonomiky. Země závisí na importu velkého množství potravin a veškerého zboží. Vyváží se káva a čaj. V současné době Rwanda přijala státní program pod názvem Vize 2020, v rámci něhož se z převážně zahraniční rozvojové spolupráce investují finanční prostředky do vzdělání obyvatelstva. Rozvoj vzdělání a ekonomiky však brzdí nedostatek elektřiny a špatné propojení internetu na světovou síť. Většina rwandských obyvatel žije v chudobě, jejich příjem je nižší než 1 USD/den. Burkina Faso V roce 2010 proběhl na základě detailního průzkumu výběr nové země, kterou se SVĚTLO PRO SVĚT rozhodlo podporovat. Vybrána byla země Burkina Faso, která je jednou z nejchudších zemí Afriky. SVĚTLO PRO SVĚT bude od ledna 2011 podporo- Oftalmologické centrum zde bylo zřízeno v roce 1955 a je součástí krajské nemocnice Centre Medical avec Antenne chirugicale (CMA) de Nouna, která poskytuje služby základní zdravotní péče. Působí zde oftalmolog, což je pro oblast jako tato, velmi neobvyklé. Obyvatelé Burkiny Faso mají v průměru příjem okolo 1,2 USD na den. Podle indexu lidského rozvoje se umisťuje tato země na posledních místech (161. ze 169 zemí). Měřeno indexem lidské chudoby stojí na 174. místě ze 177 zemí. Téměř 45,3 % populace žije v chudobě

8 Zahraniční cesty Návštěvy projektů V průběhu roku 2010 se uskutečnily celkem 3 návštěvy v Africe, z toho dvě monitorovací za účelem zlepšení naší spolupráce s místními partnery a také ujištění se o účelném vynaložení svěřených finančních prostředků. Oční klinika Kabgayi, Rwanda duben 2010 Ředitel Filip Zoubek navštívil společně s kolegy z Rakouska, Belgie a redaktorem z časopisu Týden Petrem Podaným oční kliniku v Kabgayi ve Rwandě, na kterou od letošního roku SVĚTLO PRO SVĚT finančně přispívá. Dále pak několik partnerských projektů, které se věnují problematice nevidomých či jinak postižených lidí. Předoperační vyšetření. Tato 7letá dívka je už 2 roky nevidomá kvůli šedému zákalu. Díky výjezdnímu týmu s lékařem může být nyní úspěšně operována. CCBRT, Tanzánie září 2010 Filip Zoubek absolvoval týdenní seminář komunitní rehabilitace na projektu CCBRT (Comprehensive Community Based Rehabilitation in Tanzania) v Dar Es Salaamu. Týden intenzívních workshopů s mezinárodní účastí byl neobyčejně zajímavý. Možnost diskuze s místními partnery, postiženými lidmi v komunitách na jedné straně a dále pak s lékaři, učiteli a dalšími profesionály na straně druhé, přímo v místech pomoci byla přínosem a pomohla nám lépe porozumět jejich potřebám. Předávání nitroočních čoček, které budou použity na operace šedého zákalu. Tenisový míček je oblíbenou pomůckou pro snížení očního tlaku. Tito dva muži čekají přímo na sále na operaci šedého zákalu. Filip Zoubek navštívil Nasira, kterému před rokem operovali šedý zákal. Etiopie říjen 2010 Filip Zoubek strávil 2 týdny návštěvou všech námi podporovaných projektů doprovodili ho také 2 novináři Petr Podaný redaktor zahraniční redakce časopisu Týden a Stanislav Krupař (vítěz soutěže Czech Press Photo) fotograf z časopisu Reflex. Získané poznatky přispěly k zkvalitnění práce v této, pro nás prioritní zemi a navíc se nám podařilo získat sympatie žurnalistů a zajímavý prostor v časopisech a rozhlasu. Propagace SVĚTLA PRO SVĚT pomocí nezávislých médií je zásadní Foto: Stanislav Krupař 12 13

9 v procesu prolamování bariéry předsudků české společnosti vůči africkým zemím. Součástí cesty byla i osobní dodávka jinak těžko dostupných nitroočních čoček pro kliniky v Jimmě a Butajiře. Spolupráce s platformami, institucemi a partnery Fundraising Za rok 2010 se podařilo získat téměř nových dárců. Celkový počet je tedy dárců. Kruh přátel SVĚTLA PRO SVĚT V roce 2010 má Kruh přátel celkem 83 členů. Firemní dary V roce 2010 přijalo SVĚTLO PRO SVĚT od firem finanční dary v celkové výši Kč a věcné dary v hodnotě Kč (např. nitrooční čočky pro potřeby oční kliniky v Etiopii). Evropská oční klinika Lexum byla hlavním partnerem festivalu Hudbou proti slepotě. Díky její pomoci jsme mohli 100 % darů vybraných v rámci projektu věnovat přímo na pomoc potřebným. Opti-project, výrobce brýlových čoček, je dárcem SVĚT- LA PRO SVĚT od roku Společnost přispívá procentem z každé prodané brýlové čočky. V roce 2010 byla část daru věnována formou věcného daru v podobě čisticích utěrek na brýle, použitých k propagaci. Videris, firma věnovala nitrooční čočky, které byly použity v etiopských očních klinikách v Jimmě a v Butajiře a byly implantovány lidem trpícím šedým zákalem. Členství FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma FoRS umožňuje výměnu zkušeností s ostatními členy fóra, kteří se zabývají rozvojovou problematikou, nabízí možnosti školení a zajímavých seminářů a zajišťuje přístup k informacím. Fórum FoRS je členem evropské platformy organizací CONCORD. Koalice za snadné dárcovství Koalice v současnosti sdružuje 32 neziskových organizací. Jejím cílem je odstranit překážky vedoucí k úspěšnému dárcovství a zlepšovat podmínky v České republice směřující k občanské společnosti a většímu potenciálu v oslovení svých dárců. Partneři / spřátelené organizace SVĚTLO PRO SVĚT spolupracuje s Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS). Dále spolupracujeme s: Fórum dárců, Nadační fond pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

10 Osvětová činnost Spolupráce s Prague International Marathon SVĚTLO PRO SVĚT se v roce 2010 již podruhé zapojilo do série akcí pořádaných organizací Prague International Marathon. Hervis ½Maraton Praha 27. března 2010 Na ½Maraton přijel na pozvání SVĚTLA PRO SVĚT výjimečný keňský běžec Francise Thuo Karanja, který je od svých 8 let nevidomý. Je držitelem stříbrné medaile z paralympiády v Pekingu v běhu na 5000 metrů a dlouho držel rekord na půlmaratonské trati v kategorii nevidomých. Francis přijel do Prahy společně se svým bratrem Jamesem, který ho doprovázel jako vodič. Účast obou běžců přilákala pozornost médií a měla za cíl obeznámit širokou veřejnost s problematikou nevidomých lidí v rozvojovém světě. Akce byla určena také jako podpora fundraisingových aktivit v rámci běhů pro dobrou věc. Bratři Karanjové se zúčastnili společně s předsedou představenstva SVĚTLA PRO SVĚT prof. MUDr. Martinem Filipcem tiskové konference pořádané těsně před závodem, kde převzali startovní čísla z rukou tehdejšího primátora města Prahy MUDr. Pavla Béma. V rámci půlmaratonu startovalo také několik jednotlivců a štafetových týmů, kteří se rozhodli svou účastí podpořit SVĚTLO PRO SVĚT. Tito účastníci absolvovali závod v tričkách SVĚTLA PRO SVĚT a společně vybrali částku přibližně Kč. Volkswagen Maraton Praha 9. května 2010 Do Volkswagen Maratonu Praha se zapojila opět řada jednotlivců i štafetových týmů. Jedno družstvo tvořil nevidomý horolezec Jan Říha, který zdolal řadu vrcholů světa, jež jsou výzvou i pro vidoucí sportovce. V tomto týmu běžela s Janem Říhou téměř nevidomá Veronika Hanušová a další dva dlouhodobí podporovatelé SVĚTLA PRO SVĚT. Zapojilo se do něj také 21 běžců z internetové televize Bedna.tv, kteří oblékli trička SVĚTLA PRO SVĚT. Z celého závodu vznikl krátký film, který byl promítán během dalších akcí Prague International Marathon. Celkový výtěžek akce činil kolem Kč. V rámci maratonu byl také pořádán po dobu tří dnů sportovní veletrh, kde SVĚTLO PRO SVĚT prezentovalo v informačním stánku své aktivity a kde měli lidé možnost načerpat propagační materiály, zakoupit drobné předměty či se přihlásit k závodu. Tesco Grand Prix Jedná se o již tradiční večerní běh, který se tentokrát konal 11. září Závodu se zúčastnil tým zaměstnanců SVĚTLA PRO SVĚT, ale také několik známých osobností. Jednou z nich byla Miss ČR z roku 2003 Lucie Váchová-Křížková, která doprovodila v závodě nevidomou běžkyni Markétu Outratovou. Další výjimečnou běžkyní, která běžela v tričku SVĚTLA PRO SVĚT, byla zcela nevidomá Miroslava Sedláčková světová rekordmanka a držitelka zlaté medaile z paralympiády v běhu na 1500 metrů. Mirku doprovázel její trasér Michal Procházka. Nevidomý Francis Thuo Karanja a jeho vodič (bratr) na pražském Hervis ½Maratonu. Foto: Martin Mráz Mirka Sedláčková se zúčastnila tiskové konference před závodem Tesco Grand Prix 2010, kde bylo jí a dalším elitním běžcům oficiálně předáno startovní číslo. Do akce se zapojila také mexická společnost Exatec, která vyslala na start 18 běžců celkem v 6 týmech. Tito závodníci již pravidelně podporují SVĚTLO PRO SVĚT od roku

11 happening: Tisíc světel pro Rwandu festival Mighty Sounds 2010 S návštěvníky festivalu jsme poslali symbolické SVĚTLO lidem po celém světě, kteří potřebují naši pomoc. V roce 2010 jsme díky tomuto projektu oslovili až lidí. 18 Foto: Viktor Florian

12 Hudbou proti slepotě HUDBOU PROTI SLEPOTĚ je projekt, jehož cílem je v průběhu celého roku upozorňovat veřejnost na závažnost problémů souvisejících se slepotou v rozvojových zemích a získávat tak finanční prostředky na pomoc nevidomým lidem v nejchudších zemích světa. Projekt oficiálně odstartoval 8. března 2010 v Malostranské Besedě koncertem Sola Dja Kabaka, nevidomého básníka a hudebníka z Burkiny Faso, který se stal patronem projektu. Solo Dja Kabako oslepl jako malý kluk následkem špatně provedené operace šedého zákalu. V roce 2010 se SVĚTLO PRO SVĚT představilo na těchto akcích: Malostranská Beseda Žiju stejně jako TY! Real Beat Pacovský poledník Mighty Sounds Den SVĚTLA PRO SVĚT na Střeleckém ostrově Rock for Church(ill) Na většině hudebních akcí proběhl happening se zapalováním svíček, kdy jsme s návštěvníky festivalů společně vyslali symbolické světlo zrakově postiženým do celého světa. Díky tomu jsme např. na festivalu Rock for Church(ill) vybrali Kč, za které jsme umožnili operaci šedého zákalu 24 lidem. Nevidomý Solo Dja Kabako v Praze se připravuje na svůj koncert. Žiju stejně jako ty! 2010 Centrální park Pankrác. Kapela Madfinger je náš dlouhodobý zpřízněnec. Den SVĚTLA PRO SVĚT na Střeleckém ostrově

13 SVĚTOVÝ DEN ZRAKU 5. října 2010 Náměstí Svobody, Brno Návštěvníci měli možnost pohovořit si s našimi zaměstnanci a dobrovolníky o činnosti organizace, vyzkoušet si jízdu na tandemovém kole se zavázanýma očima, nebo projít si tzv. slepodráhu (překážková dráha s páskou přes oči) a spoustu dalších her, které sloužily především pro vyžití dětí. Cílem této akce bylo vyjádření symbolické podpory nevidomým lidem nejen v rozvojových zemích, a to v rámci mezinárodní iniciativy Vision 2020 Right to sight (Vize 2020 právo vidět). Smyslem tohoto dne je podle WHO (Světové zdravotnické organizace) zvýšení všeobecného povědomí o slepotě jako globálním problému. Přednášková činnost OSTATNÍ činnost Přednáška pro klienty a partnery firmy Opti-Project, s. r. o , hrad Bítov, Znojmo; organizátor: Opti-Project, s.r.o. Prezentace zaměřena na představení činnosti organizace a spolupráce s Opti-projectem. Přednáška na téma Marketingové strategie pro účastníky několikadenního semináře , Praha; organizátor: Fórum dárců. Prezentace zaměřená na marketingové strategie organizace projekt Hudbou proti slepotě. Mezinárodní konference Encuentro , Praha, pořadatel: mezinárodní organizace Exatec. Účast cca 60 odborníků a profesionálů působících zejména v oblasti obchodu ve střední/východní Evropě a v Latinské Americe. Proběhla zde prezentace SVĚTLA PRO SVĚT a byl umístěn stánek s propagačními materiály. Finanční zpráva VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k (v celých tis. Kč) Spotřebované nákupy celkem 467 Spotřeba materiálu 419 Spotřeba energie 36 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 12 Služby celkem Opravy a udržování 3 Cestovné 378 Náklady na reprezentaci 18 Ostatní služby Osobní náklady celkem 868 Mzdové náklady 689 Zákonné sociální pojištění 176 Zákonné sociální náklady 2 Daně a poplatky celkem 1 Ostatní daně a poplatky 1 Ostatní náklady celkem 85 Kursové ztráty 74 Jiné ostatní náklady 11 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravné položek celkem 20 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM 20 Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky Náklady celkem Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby z prodeje služeb Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním 11 Hospodářský výsledek po zdanění

14 Výdaje Výdaje na projekty (celkem) přímé výdaje nepřímé výdaje Informační a osvětová činnost (celkem) komunikace s dárci osvětová činnost Public relations zvyšování povědomí a propagace Správa databáze dárců Administrativa Výdaje celkem Příjmy Převod příspěvků z roku Příspěvky za rok 2010 (celkem) individuální dárci pravidelní dárci členové Kruhu přátel firmy (finanční a věcné dary) Výnosy příštího období převod příspěvků do roku Veřejné / státní příjmy (celkem) MZV ČR ČRA Podpora konfederace LIGHT FOR THE WORLD Ostatní Příjmy celkem VÝDAJE Struktura výdajů Výdaje na projekty (70 %) Informační a osvětová činnost (20 %) Public relations (4 %) Správa databáze dárců (3 %) Administrativa (3 %) Výdaje celkem % 3 % 4 % Přehled příspěvků rozdělených na jednotlivé projekty ETIOPIE Podpora místního partnera GTM (Grarbet Tehadiso Mahber) Prevence říční slepoty (oblast East and West Wollega) Komunitní rehabilitace dětí a mládeže s postižením v oblasti severního Gondaru Inklusivní vzdělávání dětí se sluchovým postižením, Addis Abeba Výroba knih v Braillově písmu pro nevidomé děti a studenty v Addis Abebě Nitrooční čočky oční klinika v Jimmě a v Butajiře RWANDA Podpora oční kliniky v Kabgayi, Rwanda % 70 % Veřejná sbírka Příspěvky na projekty jsou poskytovány z prostředků veřejné sbírky č. j. S-MHMP/343121/2008. PŘÍJMY Struktura příjmů Dary (61 %) Licht für die Welt (10 %) % 0,05 % Výdaje na projekty (v tis. Kč) Veřejné zdroje (29 %) Ostatní (0,05 %) Příjmy celkem % 61 %

15 Slovní výklad finanční zprávy: Výdaje: Výdaje na projekty dělíme na přímé a nepřímé: přímé jdou přímo na pomoc potřebným. Za rok 2010 činily Kč. Jejich rozdělení dle jednotlivých projektů najdete na straně 25 nepřímé dosáhly Kč, zahrnují osobní náklady na přípravu, koordinaci, implementaci a evaluaci projektů včetně materiálního zajištění a náklady spojené s uskutečněnými monitorovacími cestami Informační a osvětová činnost oslovování dárců pomocí dopisové kampaně, náklady spojené s festivalem Hudbou proti slepotě a náklady na přednáškové aktivity. Public relations tvorba a tisk propagačních materiálů, zvyšování povědomí o SVĚTLE PRO SVĚT prostřednictvím sportovních a jiných akcí. Správa databáze dárců pořízení softwaru pro vedení databáze dárců a poměrná část fixních výdajů, tvořených osobními náklady a náklady na kancelář. Příjmy: Přijaté příspěvky za rok 2010 (61% příjmů) Kč, příspěvky za rok 2010 zahrnují část příspěvků převedených z roku 2009 a je odečtena část příspěvků, která byla přesunuta do roku 2011 jako tzv. výnos příštího období. Veřejné/státní příjmy Ministerstvo zahraničních věcí poskytlo dotaci na budování kapacit organizace ve výši Kč, na projekty v rámci zakázek České rozvojové agentury bylo čerpáno Kč Podpora konfederace Light for the World díky podpoře konfederace jsme mohli navýšit objem pomoci Africe na více než dvojnásobek oproti roku Výhled na rok 2011 V příštím roce SVĚTLO PRO SVĚT projde dalšími výraznými změnami s následujícími cíli: Navýšení objemu poskytnuté finanční pomoci do Afriky. Strategický plán realizace plánu v souladu s naší celkovou strategií na roky Profesionální řízení organizace s ambicí se stát respektovanou organizací v oblasti prevence a boje s odstranitelnou slepotou. Vylepšení systému sledování a vyhodnocování úspěšnosti finanční řízení organizace s orientací na cíle, změna vedení účetnictví. Rozvoj zaměstnanců pomocí interního vzdělávacího programu. Zlepšení práce s partnery v neziskových platformách např. spolupráce na výročním zasedání organizace International Disability and Development Consortium (IDDC) v Praze (květen 2011). Systematická komunikace a rozvoj a péče o dárce navýšení počtu dárců přes na konci r Stabilizace a posílení týmu, výběrové řízení na min. jednoho dalšího zaměstnance na plný úvazek se zodpovědností za 3letý projekt financovaný z EU. Let s enable the MDGs ( ) osvětová kampaň zaměření na prosazování integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. Vytvoření nové pozice: Media and Information Officer. Výdaje na administrativu vedení účetnictví, audit, školení, osobní náklady a poměrná část nákladů na kancelář

16 28 29

17 30 31 Foto: Stanislav Krupař

18 Děkujeme, že nám pomáháte darovat SVĚTLO! Partneři Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura LIGHT FOR THE WORLD FoRS, Fórum Dárců Evropská oční klinika LEXUM, 2 production s. r. o., Rhode & Schwarz Praha s. r. o., Opti-project, s. r. o., Videris, s. r. o., Alpiq Energy SE, Šachta & Partners, v. o. s. Ostatní partneři Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Nadace Jana Anderse Sládka, Exatec EuropaCE, Expandia, a. s., Magic Seven, s. r. o., Prague International Marathon, s. r. o., Princo International, s. r. o., Prodimo, s. r. o., Studio Future, s. r. o., Systém 602, a. s., Studio Spirála Mediální Partneři Rádio 1, Ethno Rádio, Express Rádio, Česká Televize Fotografové Stanislav Krupař, Petr Podaný, Jakub Frey, Martin Mráz Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 32

Obsah. SVĚTLO PRO SVĚT Light for the World, o.s. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4

Obsah. SVĚTLO PRO SVĚT Light for the World, o.s. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo...1 SVĚTLO PRO SVĚT...2 Rozvoj konfederace Light for the World...2 Individuální dárcovství...3 Firemní dárcovství...3 Dotace a veřejné zakázky...3 Zvyšování povědomí

Více

1. Úvodní slovo... 3. 2. Představení Světla pro svět Light for the World, o.s... 4. 3. Zpráva o činnosti: Projekty... 6

1. Úvodní slovo... 3. 2. Představení Světla pro svět Light for the World, o.s... 4. 3. Zpráva o činnosti: Projekty... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Představení Světla pro svět Light for the World, o.s.... 4 3. Zpráva o činnosti: Projekty... 6 3.1 Oční klinika v Zeway, Etiopie... 6 3.2 Program komunitní

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

ISBN 978-80-904063-2-2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

ISBN 978-80-904063-2-2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Obsah Úvodem 1 Představujeme 1 Základní údaje, organizační struktura 2 Projekty 3 Služby Tyfloservisu 4 Zpráva o činnosti 5-8 Představení krajských středisek 9-21 Brno 9 České Budějovice 10 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VDV je členem Fóra dárců ČR Asociace nadací a sdružení SKOK Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2009 Redakce textové části:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Česká rozvojová agentura. Výroční zpráva 2010

Česká rozvojová agentura. Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 1 Obsah 1. O agentuře... 4 2. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce... 5 2.1. Prioritní země s programem spolupráce... 6 BOSNA A HERCEGOVINA... 6 ETIOPIE... 7 MOLDAVSKO... 8 MONGOLSKO...

Více

Partners for Democratic Change International

Partners for Democratic Change International Partners for Democratic Change International [výroční zpráva] 2012 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách... 5

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ČESKÁ STOPA V ETIOPII

ČESKÁ STOPA V ETIOPII ČESKÁ STOPA V ETIOPII Hana Bendová 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ETIOPII 1 Počet obyvatel 91730000 (2012) Očekávaná délka života při narození 62 let (2011) Rozloha - 1104300 km 2 Gramotnost 39% (2008-2012)

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více