Obsah akreditovaných kurzů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah akreditovaných kurzů"

Transkript

1 Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů a šablon, rozložení dokumentu, vzhled dokumentu, tvorba obsahu. Sloupce, práce s tvary a obrázky, obtékání textu, textové pole, WordArt, tisk. Úprava fotografií (Photo Zoner Studio) změna velikosti fotografie, oříznutí, redukce červených očí, retušování. Vložení fotografie do dokumentu. Využití internetu vkládání textu a obrázků z internetu do dokumentu, autorská práva. Elektronický čtenářský deník, komiks

2 Osobní katalog knih My Books využití softwaru k tvorbě elektronického čtenářského deníku. Rychlé stažení informací o knihách z internetové knižní databáze, schopnost ukládat detaily o autorech, editorech, překladu, informace o knize: autor, název, žánr, nakladatelství, vazba, počet stránek, počet výtisků, obal, nadefinování vlastních políček, import dat, statistika, export digitální knihovny do: text, XLS (Microsoft Excel), export do přenosného zařízení, vyhledávání podle různých kritérií. Comic Life import fotografií, úprava fotografií, tvorba koláží ve stylu komiksů, vkládání bublin s textem, úprava textu a vzhledu bublin, využití šablon. Elektronická kniha, komiks Využití počítačového softwaru iphoto a Comic Life ve výuce českého jazyka a literatury. Pomocí tohoto softwaru lze v tvořivých dílnách vytvořit elektronickou knihu či komiks a podpořit tak informační a čtenářskou gramotnost u žáků. Softwarová aplikace iphoto import fotografií, úprava fotografií (změna velikosti, oříznutí, redukce červených očí, retušování), vytvoření elektronické knihy (psaní a úprava textu, vkládání fotografií, grafická úprava). Comic Life import fotografií, tvorba koláží ve stylu komiksů, vkládání bublin s textem, úprava textu a vzhledu bublin, využití šablon. Efektivní využití internetu ve výuce přírodopisu Efektivní využití internetu názorné ukázky webových stránek s přírodopisnou tematikou a jejich využití při výuce přírodopisu. Tyto portály obsahují: 1) Virtuální prohlídky některých zoologických zahrad v České republice, 2) webkamery českých i světových zoologických zahrad, 3) pracovní listy. Využití ArcExploreru ve výuce zeměpisu

3 Prohlížeč geografických dat volně dostupných na internetu ArcExplorer seznámení se se základními funkcemi tohoto prohlížeče, využívání nástrojů ArcExploreru (tabulka obsahu, přehledová mapka, mapový displej, měřítková lišta). Následná tvorba map, tisk map. Kromě práce s lokálními daty na vlastním disku či serveru umožňuje také přistupovat k datům umístěným v prostředí internetu/intranetu. Efektivní využití internetu ve výuce zeměpisu Efektivní využití internetu názorné ukázky webových stránek se zeměpisnou tematikou a jejich využití při výuce zeměpisu. Tyto portály jsou rozděleny z hlediska tematických celků vycházejících z RVP 1) Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, 2) Přírodní obraz Země, 3) Regiony světa, 4) Společenské a hospodářské prostředí, 5) Životní prostředí a 6) Česká republika. Efektivní využití internetu ve výuce fyziky Efektivní využití internetu názorné ukázky webových stránek s fyzikální tematikou a jejich využití při výuce fyziky. Webové stránky obsahují prezentace učiva, návody na úkoly a laboratorní cvičení, výukové animace fyzikálních jevů, fyzikální jednotky (základní SI, odvozené, vedlejší, historické, specifické, nefyzikální), program na převody jednotlivých fyzikálních veličin (délka, obsah, objem, hmotnost, rychlost, síla, tlak, výkon, energie, teplota, čas, elektromagnetické vlnění), vlastnosti látek a sloučenin. Efektivní využití PC softwaru ve výuce chemie

4 Předvedení moderních výukových programů chemie dostupných na internetu, jejich instalace, využívání nástrojů a ovládání těchto programů. ChemSketch (nástroj pro pohodlné kreslení různých chemických vzorců a struktur), Model ChemLab (program napodobující chemickou laboratoř), Periodická tabulka, JChemPaint (2D editor molekulárních struktur), Anorganická chemie (program k procvičování znalostí z anorganické chemie), BasicChemi (naučný program pro chemii PSP, molární hmotnost, výpočty koncentrací, osobnosti chemie), Chemmaths (chemické výpočty, informace o chemických sloučeninách), Oxide (program pro zjištění názvu či vzorce oxidu). Efektivní využití internetu ve výuce chemie Efektivní využití internetu názorné ukázky webových stránek s chemickou tematikou a jejich využití při výuce chemie. Webové stránky jsou pro přehlednost rozděleny do několika kategorií chemické pokusy, periodická soustava prvků, chemické struktury, chemické výpočty, reakční mechanismy, chemické časopisy, počítačové modelování a simulace. Efektivní využití internetu ve výuce matematiky Efektivní využití internetu názorné ukázky webových stránek s matematickou tematikou a jejich využití při výuce matematiky. Webové stránky obsahují matematické hry, úkoly pro početní úkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem a beze zbytku), zkoušky nanečisto (příprava na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy), pohádkové slovní úlohy, matematické tabulky a geometrii. Tvorba rovnic ve WORDU verze 2007 a 2010 nejen pro výuku matematiky

5 Editor rovnic textového procesoru Word a jeho funkce: Vyvolání editoru rovnic, nástroje, matematické symboly, použití přednastavených rovnic, psaní vlastních rovnic zlomky, mocniny, odmocniny, závorky, goniometrické funkce. Uložení vlastních rovnic, vkládání speciálních znaků, umístění rovnice, změna velikosti a typu písma rovnice, úprava rovnic. Můj pracovní list ve WORDU verze 2010 Textový procesor Word a jeho funkce práce se soubory (tvorba nového dokumentu, otevření, uložení), písmo (font, velikost, barva), zarovnání, rozložení a vzhled dokumentu. Sloupce, práce s tvary a obrázky, obtékání textu, textové pole, WordArt, tabulka, tisk. Základy typografie a formátování. Struktura dokumentu, výběr písma, uvozovky, pomlčky a spojovníky, interpunkční znaménka, matematická znaménka, textové efekty, odsazení a mezery, tabulátory, odrážky a číslování. Můj pracovní list ve WORDU verze 2007 Textový procesor Word a jeho funkce práce se soubory (tvorba nového dokumentu, otevření, uložení), písmo (font, velikost, barva), zarovnání, rozložení a vzhled dokumentu. Sloupce, práce s tvary a obrázky, obtékání textu, textové pole, WordArt, tabulka, tisk. Základy typografie a formátování. Struktura dokumentu, výběr písma, uvozovky, pomlčky a spojovníky, interpunkční znaménka, matematická znaménka, textové efekty, odsazení a mezery, tabulátory, odrážky a číslování.

6 Hraj si a opakuj využití MS Office verze 2010 k procvičování a opakování učiva Textový procesor WORD a jeho funkce: Křížovky: tvorba a úprava tabulky pro vytváření křížovek (doplňovačka, hřebenovka, roháček) počet sloupců a řádků, šířka a výška buňky, ohraničení, barva výplně. Vkládání a úprava tvarů pro tvorbu křížovek (buňkovka, kruh, hvězdovka). Rozložení stránky, odrážky a číslování, sloupce. Tabulkový procesor EXCEL a jeho funkce: Křížovky: tvorba a úprava tabulky pro vytváření křížovek počet sloupců a řádků, šířka a výška buňky, ohraničení, barva výplně. Vložení do textového dokumentu. POWERPOINT: Riskuj: vytvoření PowerPointové prezentace simulující hru Riskuj. Vytvoření základní hrací plochy - vkládání a úprava tvarů, textového pole a textu. Vytvoření požadovaného množství snímků s jednotlivými otázkami. Hodinová dotace: 2 hodiny Hypertextové odkazy na jednotlivé snímky v prezentaci. Barevná změna hracího pole po vyčerpání dané otázky. Hraj si a opakuj využití MS Office verze 2007 k procvičování a opakování učiva Textový procesor WORD a jeho funkce: Křížovky: tvorba a úprava tabulky pro vytváření křížovek (doplňovačka, hřebenovka, roháček) počet sloupců a řádků, šířka a výška buňky, ohraničení, barva výplně. Vkládání a úprava tvarů pro tvorbu křížovek (buňkovka, kruh, hvězdovka). Rozložení stránky, odrážky a číslování, sloupce. Tabulkový procesor EXCEL a jeho funkce: Křížovky: tvorba a úprava tabulky pro vytváření křížovek počet sloupců a řádků, šířka a výška buňky, ohraničení, barva výplně. Vložení do textového dokumentu. POWERPOINT: Riskuj: vytvoření PowerPointové prezentace simulující hru Riskuj. Vytvoření základní hrací plochy - vkládání a úprava tvarů, textového pole a textu. Vytvoření požadovaného množství snímků s jednotlivými otázkami. Hodinová dotace: 2 hodiny Hypertextové odkazy na jednotlivé snímky v prezentaci. Barevná změna hracího pole po vyčerpání dané otázky. Cíl školení:

7 Pedagogický pracovník se naučí využívat jednotlivé funkce textového a tabulkového procesoru a PowerPointu k vytvoření dokumentů pro procvičování a opakování učiva. Prakticky si vyzkouší využití nástrojů textového a tabulkového procesoru a PowerPointu při tvorbě křížovek a hry Riskuj. Křížovky využití WORDU a EXCELU verze 2010 k procvičování a opakování učiva Textový procesor WORD a jeho funkce: Křížovky: tvorba a úprava tabulky pro vytváření křížovek (doplňovačka, hřebenovka, roháček) počet sloupců a řádků, šířka a výška buňky, ohraničení, barva výplně. Vkládání a úprava tvarů pro tvorbu křížovek (buňkovka, kruh, hvězdovka). Rozložení stránky, odrážky a číslování, sloupce. Tabulkový procesor EXCEL a jeho funkce: Křížovky: tvorba a úprava tabulky pro vytváření křížovek počet sloupců a řádků, šířka a výška buňky, ohraničení, barva výplně. Vložení do textového dokumentu. Křížovky využití WORDU a EXCELU verze 2007 k procvičování a opakování učiva Textový procesor WORD a jeho funkce: Křížovky: tvorba a úprava tabulky pro vytváření křížovek (doplňovačka, hřebenovka, roháček) počet sloupců a řádků, šířka a výška buňky, ohraničení, barva výplně. Vkládání a úprava tvarů pro tvorbu křížovek (buňkovka, kruh, hvězdovka). Rozložení stránky, odrážky a číslování, sloupce. Tabulkový procesor EXCEL a jeho funkce: Křížovky: tvorba a úprava tabulky pro vytváření křížovek počet sloupců a řádků, šířka a výška buňky, ohraničení, barva výplně. Vložení do textového dokumentu.

8 Riskuj využití POWERPOINTU verze 2010 k procvičování a opakování učiva Riskuj: vytvoření PowerPointové prezentace simulující hru Riskuj. Vytvoření základní hrací plochy - vkládání a úprava tvarů, textového pole a textu. Vytvoření požadovaného množství snímků s jednotlivými otázkami.hypertextové odkazy na jednotlivé snímky v prezentaci. Barevná změna hracího pole po vyčerpání dané otázky. Cíl školení: Pedagogický pracovník se naučí využívat jednotlivé funkce textového a tabulkového procesoru a PowerPointu k vytvoření dokumentů pro procvičování a opakování učiva. Prakticky si vyzkouší využití nástrojů PowerPointu při tvorbě hry Riskuj. Riskuj využití POWERPOINTU verze 2007 k procvičování a opakování učiva Riskuj: vytvoření PowerPointové prezentace simulující hru Riskuj. Vytvoření základní hrací plochy - vkládání a úprava tvarů, textového pole a textu. Vytvoření požadovaného množství snímků s jednotlivými otázkami.hypertextové odkazy na jednotlivé snímky v prezentaci. Barevná změna hracího pole po vyčerpání dané otázky. Cíl školení: Pedagogický pracovník se naučí využívat jednotlivé funkce textového a tabulkového procesoru a PowerPointu k vytvoření dokumentů pro procvičování a opakování učiva. Prakticky si vyzkouší využití nástrojů PowerPointu při tvorbě hry Riskuj. Pages - Textový editor v prostředí MAC OS, verze 2011

9 Textový procesor Pages a jeho funkce výběr grafického vzhledu, práce se soubory (tvorba nového dokumentu, otevření, import, uložení), orientace v základní menu. Písmo (font, velikost, barva, tučné, kurzíva, podtržené), podbarvení textu, textové efekty. Inspector. Práce s textem kopírovat, vyjmout, vložit, vložit jinak. Odrážky a číslování, zarovnání, rozložení a vzhled dokumentu, sloupce, textové pole, záhlaví, zápatí, číslování stránek, obsah. Práce s tvary a obrázky pozice, velikost, formát a efekty tvarů a obrázků, obtékání textu. Tabulka tvorba, formát tabulky, ohraničení, formát buněk. Média možnosti vkládání médií do dokumentu fotografie, audio, video. Numbers - Tabulkový editor v prostředí MAC OS, verze 2011 Úvod výběr grafického rozložení editoru a jejich možnosti, list, buňka, ukládání. Základní úpravy šířka sloupce, výška řádku, vložení nového řádku a sloupce, automatické doplnění číselné řady či textu, seřazení údajů podle abecedy. Formátování buňky jako základního prvku formát buňky (číslo, měna, datum,...), ohraničení, zarovnání, sloučení buněk, zalomení. Základní funkce součet, suma, průměr, rozdíl, součin. Jednoduchá tabulka ohraničení, barevné zvýraznění, sloučení a zarovnání buněk. Jednoduchý graf tvorba grafů z tabulky (xy, liniový, sloupcový, koláčový, plošný), úprava vzhledu grafu, doplnění popisů v grafu, nastavení os. Keynote - Prezentace v prostředí MAC OS, verze 2011 Úvod výběr grafického vzhledu prezentace, orientace v menu, rozložení a další témata snímku. Tvorba a grafické pojetí prezentace vkládání snímků, rozložení snímků, pozadí snímků, vkládání tvarů, obrázků a tabulek.

10 Import dat vkládání obrázků dostupných na internetu, vkládání fotografií a videa, zvuků. Možnosti efektů prezentace přechody snímků, animace snímků. Google Základní informace o vyhledávači Google, rozdíl mezi katalogem (seznam) a vyhledávačem (Google). Základy vyhledávání klíčová slova, specifikace klíčových slov. Rozšířené vyhledávání na Google využití speciálních operátorů pro vyhledávání (plus; minus; uvozovky; hvězdička; dvě tečky; site:; filetype), časové omezení vyhledávaného výrazu. Images.google.com vyhledávání obrázků, vyhledávání pomocí obrázků (nalezení stránek s podobným nebo stejným obrázkem), výběr vhodné velikosti obrázku, výběr vhodného formátu obrázku. Maps.google.com celosvětový mapový systém, plánování trasy, street view, možnosti vyhledávání v mapách pomocí mnou zadaného místa (nejbližší kina, restaurace, divadla atd.), možnost přesného určení vlastní polohy, Google Earth. Gmail vytvoření účtu, správa účtu, posílání mailů, přiložení přílohy, propojení s vyhledávačem obrázků Google. G+ - sociální síť, podobná Facebooku. Igoogle.com možnosti uživatelského přizpůsobení stránky, propojení s G+. Translate.google.com jednoduchý strojový překladač, ukázky + možnosti využití. Docs.google.com, Google Kalendář, vkládání fotek a videí nutnost mít účet u G+, propojení a sdílení se skupinou uživatelů. Výuka s použitím interaktivní tabule SMART Board Hardware propojením/notebooku - diaprojektoru - interaktivní tabule. Interaktivní pero a jeho ovládání. Seznámení s programem základní menu a orientace v něm (přidat list, uložit, rolety, pera, guma, tvary, vlastnosti). Úprava menu. Práce s lištami. Základní práce ve SMART Boardu psaní a úprava textu, vyvolání klávesnice, tvorba a úprava tvarů, vlastnosti textu a tvarů. Pokročilá práce SMART Boardu používání rolet, uspořádání, pořadí a posun tvarů, klonování, uzamykání, seskupování, kouzelná pera.

11 Galerie seznámení s nabídkou a organizací obrázků, interaktivních a multimediálních prvků, 3D objektů, pozadí. Práce s galerií použití (vložení) prvků z galerie, využití a práce s interaktivními prvky. Tvorba vlastní galerie. Odkazy na užitečné webové stránky. Výuka s použitím interaktivní tabule ActivBoard Hardware propojením/notebooku - diaprojektoru - interaktivní tabule. Elektronické pero a jeho ovládání. Seznámení s programem základní menu a orientace v něm (přidat list, uložit, rolety, pera, guma, tvary, vlastnosti). Úprava menu. Práce s lištami. Základní práce ve ActivBoardu vytvoření prázdného sešitu, anotační nástroje (pero, zvýrazňovač, guma), kreslící nástroje (vynášecí čára, šipka, ). Pokročilá práce ActivBoardu doplňování pomocí funkce gumy, textové pole, práce s barvami (pozadí, text), práce s roletkou. Knihovna seznámení s nabídkou a organizací obrázků, vkládání objektů z knihovny, práce s obrázky z knihovny. Práce s knihovnou použití (vložení) prvků z galerie, využití a práce s interaktivními prvky. Přidávání zdrojů do knihovny (fotoaparát, kopírování). Odkazy na užitečné webové stránky. ipad ve výuce seznámení Seznámení se systémem, základní ovládání tabletu. Plocha, ikony, složky, Dock. Nastavení základních parametrů. Kalendář, kontakty. Instalace a zálohování aplikací, vytvoření účtu. Práce s internetem. Fotky a hudba základní práce.

12 ipad ve výuce rozšíření Synchronizace s počítačem a s icloud. Práce s obrázky a fotografiemi. Tisk z ipadu. Multimédia přehrávání YouTube, filmů, seriálů, podcastů. Multimédia střih videa a jejich publikování. Mapy a navigace. Práce se soubory. Kancelářské aplikace pro ipad Pages, Numbers, Keynote. Člověče nezlob se v programu SMART Notebook Tvorba hracího pole práce s tvary, úprava velikosti, barvy, umístění tvarů. Vytváření nových snímků a tvorba jednotlivých otázek. Tvorba odkazů vytvoření interaktivní funkčnosti pomocí propojení hracího pole s otázkami, propojení otázek s hracím polem. Vytvoření plné interaktivity hry vložení hracích figurek, hrací kostky. Praktické vyzkoušení funkčnosti vytvořené hry. AZ kvíz využití POWERPOINTU verze 2010 k procvičování a opakování učiva

13 Tvorba hracího pole práce s textovým polem, úprava tvarů, velikosti, barvy, umístění textového pole. Práce s textem. Vytváření nových snímků a tvorba jednotlivých otázek. Rozložení snímku, duplikace snímku, WordArt. Tvorba odkazů vytvoření interaktivní funkčnosti pomocí propojení hracího pole s otázkami, propojení otázek s hracím polem. Vytvoření plné interaktivity hry animace a aktivační události, odpočet času, správná / špatná odpověď. AZ kvíz využití POWERPOINTU verze 2007 k procvičování a opakování učiva Tvorba hracího pole práce s textovým polem, úprava tvarů, velikosti, barvy, umístění textového pole. Práce s textem. Vytváření nových snímků a tvorba jednotlivých otázek. Rozložení snímku, duplikace snímku, WordArt. Tvorba odkazů vytvoření interaktivní funkčnosti pomocí propojení hracího pole s otázkami, propojení otázek s hracím polem. Vytvoření plné interaktivity hry animace a aktivační události, odpočet času, správná / špatná odpověď. MS Word verze 2007 Počet hodin: 16 Cena: 3990 Kč extový procesor Word a jeho funkce práce se soubory (tvorba nového dokumentu, otevření, import, uložení), písmo (font, velikost, barva, tučné, kurzíva, podtržené), podbarvení textu. Textové efekty. Práce s textem kopírovat, vyjmout, vložit, vložit jinak. Odrážky a číslování, zarovnání, rozložení a vzhled dokumentu, sloupce. Další práce s textem - textové pole, WordArt. Práce s tvary a obrázky pozice, velikost, otáčení, formát a efekty tvarů, obtékání textu. Tabulka tvorba, formát tabulky, ohraničení, formát buněk. Základy typografie a formátování výběr písma, uvozovky, pomlčky a spojovníky, interpunkční znaménka, matematická znaménka. Šablony využití a tvorba stylů a šablon úprava stylu (písmo, odstavec, tabulátory, ohraničení, jazyk, rámeček, číslování), textové efekty, odsazení a mezery, tabulátory. Další možnosti struktury dokumentu záhlaví, zápatí, číslování stránek, obsah. Možnosti vkládání vlastních fotografií či obrázků z internetu, autorská práva.

14 MS Word verze 2010 Počet hodin: 16 Cena: 3990 Kč Textový procesor Word a jeho funkce práce se soubory (tvorba nového dokumentu, otevření, import, uložení), písmo (font, velikost, barva, tučné, kurzíva, podtržené), podbarvení textu. Textové efekty. Práce s textem kopírovat, vyjmout, vložit, vložit jinak. Odrážky a číslování, zarovnání, rozložení a vzhled dokumentu, sloupce. Další práce s textem - textové pole, WordArt. Práce s tvary a obrázky pozice, velikost, otáčení, formát a efekty tvarů, obtékání textu. Tabulka tvorba, formát tabulky, ohraničení, formát buněk. Základy typografie a formátování výběr písma, uvozovky, pomlčky a spojovníky, interpunkční znaménka, matematická znaménka. Šablony využití a tvorba stylů a šablon úprava stylu (písmo, odstavec, tabulátory, ohraničení, jazyk, rámeček, číslování), textové efekty, odsazení a mezery, tabulátory. Další možnosti struktury dokumentu záhlaví, zápatí, číslování stránek, obsah. Možnosti vkládání vlastních fotografií či obrázků z internetu, autorská práva. MS Word verze 2007: Workshop Prohlubování znalostí se při práci s programem MS Word pomocí velké škály praktických úloh tvorba pracovních listů, letáků, pozvánek, písemných prací. Tvorba rozsáhlejších textových dokumentů. Procvičování tvorby šablon, práce s obrázky, práce s odstavci a styly, záhlaví a zápatí, stránkování. Tvorba uceleného textového dokumentu s kvalitním designem. Náhled před tiskem a nastavení vhodných parametrů tisku dokumentu.

15 MS Word verze 2010: Workshop Prohlubování znalostí se při práci s programem MS Word pomocí velké škály praktických úloh tvorba pracovních listů, letáků, pozvánek, písemných prací. Tvorba rozsáhlejších textových dokumentů. Procvičování tvorby šablon, práce s obrázky, práce s odstavci a styly, záhlaví a zápatí, stránkování. Tvorba uceleného textového dokumentu s kvalitním designem. Náhled před tiskem a nastavení vhodných parametrů tisku dokumentu. MS Excel verze 2007 Počet hodin: 16 Cena: 3990 Kč Základní pojmy sešit, list, buňka, práce se sešitem (tvorba nového dokumentu, ukládání, konverze, import). Základní úpravy šířka sloupce, výška řádku, vložení nového řádku a sloupce, automatické doplnění číselné řady či textu, seřazení údajů podle abecedy. Formátování buňky jako základního prvku formát buňky (číslo, měna, datum,...), ohraničení, zarovnání, sloučení buněk, zalomení, přizpůsobení a orientace textu. Základní funkce součet, suma, průměr, rozdíl, součin, mod, odmocnina, power, sin, cos, tg, zaokr. dolů, zaokr. nahoru, A, když, ne. Jednoduchá tabulka ohraničení, barevné zvýraznění, sloučení a zarovnání buněk, textové efekty. Jednoduchý graf tvorba grafů z tabulky (xy, liniový, sloupcový, koláčový, plošný), zásady tvorby grafu, specifika jednotlivých grafů. Úprava vzhledu grafu doplnění popisů v grafu, nastavení os, umístění grafu (sešit, nový list). Tisk a export možnosti tisku, náhled, export tabulek a grafů do jiných dokumentů (Word, PowerPoint), export dat do jiných formátů. MS Excel verze 2010 Počet hodin: 16 Cena: 3990 Kč

16 Základní pojmy sešit, list, buňka, práce se sešitem (tvorba nového dokumentu, ukládání, konverze, import). Základní úpravy šířka sloupce, výška řádku, vložení nového řádku a sloupce, automatické doplnění číselné řady či textu, seřazení údajů podle abecedy. Formátování buňky jako základního prvku formát buňky (číslo, měna, datum,...), ohraničení, zarovnání, sloučení buněk, zalomení, přizpůsobení a orientace textu. Základní funkce součet, suma, průměr, rozdíl, součin, mod, odmocnina, power, sin, cos, tg, zaokr. dolů, zaokr. nahoru, A, když, ne. Jednoduchá tabulka ohraničení, barevné zvýraznění, sloučení a zarovnání buněk, textové efekty. Jednoduchý graf tvorba grafů z tabulky (xy, liniový, sloupcový, koláčový, plošný), zásady tvorby grafu, specifika jednotlivých grafů. Úprava vzhledu grafu doplnění popisů v grafu, nastavení os, umístění grafu (sešit, nový list). Tisk a export možnosti tisku, náhled, export tabulek a grafů do jiných dokumentů (Word, PowerPoint), export dat do jiných formátů. MS Excel verze 2007: Workshop Prohlubování znalostí a zkušeností s tabulkovým procesorem: využití různého formátování při tvorbě podkladových dat, zabezpečení buněk a dokumentů. Práce s funkcemi využití funkcí při výuce (matematiky, fyziky, informatiky) příklady a procvičování funkcí. Využití funkcí při běžné pedagogické činnosti statistiky, přehledy. Formátování tabulek a grafů využití tabulek a grafů pro běžnou pedagogickou činnost tvorba rozvrhů, statistik. Tisk,možnosti importu a exportu datových souborů. MS Excel verze 2010: Workshop

17 Prohlubování znalostí a zkušeností s tabulkovým procesorem: využití různého formátování při tvorbě podkladových dat, zabezpečení buněk a dokumentů. Práce s funkcemi využití funkcí při výuce (matematiky, fyziky, informatiky) příklady a procvičování funkcí. Využití funkcí při běžné pedagogické činnosti statistiky, přehledy. Formátování tabulek a grafů využití tabulek a grafů pro běžnou pedagogickou činnost tvorba rozvrhů, statistik. Tisk,možnosti importu a exportu datových souborů. MS PowerPoint prezentujte se, verze 2010 PowerPoint a jeho funkce při tvorbě prezentací základní pojmy prezentace, snímek, náhled, osnova. Práce s textem v prezentaci. Tvorba a grafické pojetí prezentace vkládání snímků, rozložení snímků, pozadí snímků, vkládání tvarů, obrázků a tabulek. Import dat vkládání obrázků dostupných na internetu, vkládání fotografií a videa, zvuků. Možnosti efektů prezentace přechody snímků, animace snímků. MS PowerPoint prezentujte se, verze 2007 PowerPoint a jeho funkce při tvorbě prezentací základní pojmy prezentace, snímek, náhled, osnova. Práce s textem v prezentaci. Tvorba a grafické pojetí prezentace vkládání snímků, rozložení snímků, pozadí snímků, vkládání tvarů, obrázků a tabulek. Import dat vkládání obrázků dostupných na internetu, vkládání fotografií a videa, zvuků. Možnosti efektů prezentace přechody snímků, animace snímků.

18 MS PowerPoint prezentujte se: Workshop, verze 2007 Tvorba rozsáhlejší prezentace důraz na atraktivní grafiku a správné vyladění prvků prezentace. Tvorba a rozložení snímků. Grafická a barevná kompozice snímků. Animace snímků a celé prezentace. Vkládání dalších médií do prezentace fotografie, audio a video. Bude rovněž zmíněna kompatibilita s jinými druhy software a export do jiných formátů. MS PowerPoint prezentujte se: Workshop, verze 2010 Tvorba rozsáhlejší prezentace důraz na atraktivní grafiku a správné vyladění prvků prezentace. Tvorba a rozložení snímků. Grafická a barevná kompozice snímků. Animace snímků a celé prezentace. Vkládání dalších médií do prezentace fotografie, audio a video. Bude rovněž zmíněna kompatibilita s jinými druhy software a export do jiných formátů. Základy ovládání MS Windows 7

19 Základy a přehled funkcí Windows 7, práce s pracovní plochou Windows 7 a panel úloh, složky a správu souborů. Seznámení s funkčností počítače/notebooku, přihlášení. Orientace na ploše. Přístup na nápovědu a odbornou pomoc. Seznámení s nabídkou Start, orientace v nabídce Start, přizpůsobení nabídky Start. Správa složek a souborů přejít do složek pomocí Průzkumníka Windows, práce se složkami a soubory, uspořádání složek a souborů, vyhledávání souborů a složek. Využití základních nástrojů a programů Windows 7 vytvoření textového dokumentu a jeho uložení. Kalkulačka. Zachycení obrazovky pomocí nástroje Výstřižky. Malování. Práce na internetu, výběr prohlížeče, prohlížení webových stránek, vyhledávání informací pomocí různých webových vyhledávačů. Využití EXCELU verze 2007 a 2010 ve výuce matematiky a fyziky Tabulkový procesor EXCEL a jeho funkce grafu: Základní pojmy zopakování základních pojmů: sešit, list, buňka. Formátování buňky jako základního prvku ohraničení, zarovnání, formát buňky (číslo, oddělování tisíců, desetinná místa, měna), sloučení, výplň. Funkce matematické (součet, suma, průměr, rozdíl, součin, mod, odmocnina, power, sin, cos, tg, zaokr. dolů, zaokr. nahoru), logické (A, když, ne), statistické (četnosti, max, median, průměr, průmodchylka). Graf XY bodový, sloupcový, koláčový. Zdrojová data, popisky (os x a y, legendy, hodnot, názvu grafu), nastavení formátu osy, legenda, grafické možnosti grafu, přesun grafu do samostatného listu. Zpracování digitální fotografie v Mac OS X - iphoto Základní principy práce s digitálním fotoaparátem připojení digitálního fotoaparátu k počítači, stažení fotografií do počítače. Organizování fotografií v PC. Seznámení s programem iphoto menu, knihovna, projekty, nástroje informace, úpravy, vytvořit, přidat.

20 Správa fotografií tvorba knihoven, popisování fotografií, archivace fotografií, pojmenování tváří, zobrazení zeměpisné polohy na mapě. Základní práce s digitální fotografií změny velikosti fotografií, oříznutí fotografií, otáčení fotografií, odstranění červených očí, retuše fotografií, barevné změny. Pokročilejší práce s digitální fotografií tvorba efektů, barevné úpravy, text do fotografií. Další možnosti práce s fotografiemi vytvoření alb, knih, přání, kalendářů a prezentací. Publikování fotografií promítání, tisk a export, album, odeslání em, vypálení CD / DVD. Zpracování digitálního videa v programu Pinnacle Studio 15 Propojení počítače a kamery, USB2, FireWire, import digitálního videa do počítače, možnosti převedení klasického videa na digitální. Seznámení s programem Pinnacle Studio 15 menu, ovládací prvky. Střih videa a zvuku, přechody a efekty, koláže, uspořádání klipů. Vkládání titulků, vytváření kapitol v DVD menu. Export videa možnosti uložení výsledného videozáznamu na pásku, HDD, DVD či CD disk, sdílení videa. Zpracování digitálního videa v programu Pinnacle Studio 15: Workshop Prohloubení znalostí o propojení počítače a kamery, USB2, FireWire, Import digitálního videa do počítače z různých kamer, procvičení převedení klasického videa na digitální a jeho úpravy. Procvičování střihů videa v kombinaci s délkami střihů, efekty. Další zpracování videa, export, ukládání. Příprava výroby DVD a multimédií. Zpracování videa v prostředí Mac OS - imovie

21 Propojení počítače a kamery, import digitálního videa do počítače, uspořádání dat v počítači. Seznámení s programem imovie menu, ovládací prvky. Střih videa, zpracování scén obrazové efekty, střihové efekty, zvukové efekty, prolínání scén. Práce se zvukem, vkládání zvukových efektů. Vkládání titulků, vkládání fotografií do videa. Exporty filmů ve formátu DV, QuickTime Pro, vypálení filmů na CD, DVD. Základy ovládání Mac OS X Základy a přehled funkcí Mac OS X, práce s pracovní plochou Mac OS X, složky a správu souborů. Seznámení s funkčností počítače/notebooku, přihlášení. Orientace na ploše. Trackpad ovládání a nastavení. Přístup na nápovědu a odbornou pomoc. Seznámení a operačním systémem Mac OS X Dock, seznámení s nabídkou Finder, orientace v nabídce Finder, přizpůsobení nabídky Finder. Správa složek a souborů přejít do složek pomocí Průzkumníka Finder, práce se složkami a soubory, uspořádání složek a souborů, vyhledávání souborů a složek. Využití základních nástrojů a programů Windows 7 vytvoření textového dokumentu a jeho uložení. System Preferences. Photo Booth. Práce na internetu, výběr prohlížeče, prohlížení webových stránek, vyhledávání informací pomocí různých webových vyhledávačů. Základy zpracování hudby na počítači 1.část (hardware)

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT B3 HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 14. 04. 2015-1 - OBSAH ÚVOD.............................................. 3 Editování aplikací a vytváření

Více

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Vydavatel: European Schoolnet Rue de Trèves 61 - B1040 Brussels www.europeanschoolnet.org info@eun.org Autor: Diana Bannisterová and Learning Technologies team University

Více

Příručka pro autory DUM

Příručka pro autory DUM Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10...3 Grafický engine Xenon...4 Moderní a optimalizované uživatelské rozhraní...6 Zvýšení produktivity...7 Další

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

Více