Misijní banka ubožáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Misijní banka ubožáků"

Transkript

1 Misijní banka ubožáků Pomozte i vy domorodcům v Tanzanii příloha Katolického týdeníku 4/ ledna 2015 MBU: České neziskové misijní sdružení laiků Pojďme společně láskou projevovanou skutky zajistit nezdolnou sílu lásce projevované slovy. O CO SE SNAŽÍME? Sytit hladové a oblékat nahé. Hledat pitnou vodu a stavět studně. Léčit nemocné i předcházet nemocem. Poskytovat vzdělání a praktické dovednosti. Nabídnout část svého života, svůj talent a čas. Zachraňovat je i sebe pro budoucnost. Přinášet naději těm, kdo ji pro náš malý zájem ztrácejí. Nové tisíciletí musí začít s odstraňováním chudoby. Jsou nezbytné konkrétní činy. Procitněme a pochopme svoji odpovědnost pomáhat strádajícím lidem. Pomoc Misijní banky ubožáků je určena do Tanzanie ve východní Africe do oblasti Mbeya, kde budujeme mezigenerační projekt rozvojové pomoci africkým rodinám s názvem Allamano Agape. Zajistit pitnou vodu jeden z nejnaléhavějších úkolů pro MBU. PROSÍME, POMOZTE NÁM PŘI: Hloubení studní a stavbě přírodních filtrů pitné vody. Budování centra výuky řemesel a farmářství. Zajištění a výstavbě technického zázemí pro výuku. Prohloubení prevence a péče o vlastní zdraví. Péči o matku a dítě. Zakládání školek a podpoře základní škol. Obraně dětí před zneužíváním k válce, sexu a těžké práci. Ochraně morálních a etických hodnot rodiny. Zajištění vysílání nových misionářů na tuto práci. Fyzické a duševní strádání je v Africe veliké a my nemáme právo je ignorovat. Nastal čas otevřít svá srdce, aby kvůli naší lhostejnosti neumíraly děti hladem a nedostatkem léků. Aby mladí Afričané měli přístup ke vzdělání a řemeslům, které je i jejich rodiny v příštích letech uživí. Pokračování na str. 8 Chatrč z větví a bláta rodině nestačila Čtenář obvykle v řádcích, které čte, hledá napětí. Misionáři, i když prožívají lecjaký napínavý okamžik zcela automaticky, si ale většinou přejí, aby potkávali domorodce, kteří chápou, proč mezi nimi žijí. Jedním z takových je čtyřicátník Gervas, který v AA misijní stanici pracuje jako hlídač. Je to jednoduchý, nenápadný, tichý a spolehlivý chlapík. Pozorujeme, že je dlouhodobě věrný ideálům a stylu naší misijní pomoci. Nic si pro sebe nenárokuje a velmi dobře si uvědomuje, co pro něho a jeho rodinu znamená jistota zaměstnání. Rodinu založil dávno před naším příchodem do Kamsamba, nyní je otcem osmi dětí, sedmi kluků a jediné dcery malé Marie. Téměř bez prostředků si postavil skromnou chatrč z větví a bláta, na víc zkrátka nebylo. Chatrč pochopitelně brzo nestačila potřebám jeho rozrůstající se rodiny. Když jsme mu později, podobně jako několika jiným v rámci našich rozvojových aktivit, nabídli finanční asis- Dům pro rodinu hlídače misijní stanice byl postaven na náklady MBU. tenci, Gervas byl štěstím a vděčností bez sebe. Okamžitě se aktivně chopil nabídky, sehnal si potřebný počet vypálených cihel, objednal si a nechal dovézt dřevo, písek a vodu. Stavbu jsme mu předem nakreslili, aby věděl, kolik oken s mřížemi a okenicemi a také dveří se zárubněmi bude potřebo- vat. Dovezl si vlnitý pozinkovaný plech na střechu, obstaral zedníka i truhláře a začal stavět. Před počátkem období dešťů bylo potřeba dům dokončit. Gervas bojoval o čas a obydlí pro své milované. Jediné, co jsme společně konzultovali, byly ceny, nákresy a výpočty, na něž jeho školní dovednosti nestačily. Jinak nás ale nadchl svým smyslem pro odpovědnost. Je vidět, že se leccos v nedostatečném či nedokončeném vzdělání dá nahradit, když v sobě lidi objeví smysl pro odpovědnost a mají-li to štěstí, že při nich někdo stojí a pomůže jim. Misijní banka ubožáků může díky svým velkorysým dárcům v ČR takovým lidem ve své misijní stanici přinášet naději a radost do jejich životů. Domníváme se, že je to správná cesta probouzení jejich vděčnosti k Bohu i k lidem, kteří na ně nezapomínají. Díky všem, že na tyto domorodce nezapomínáte, přestože máte svých starostí dost. PAVEL BALDÍNSKÝ

2 2 / Misijní banka ubožáků Mobil v kanze a pytlík soli Do misijní stanice MBU přišli dva starouškové. On je slepý, a tak jej stařenka vede na dlouhém prutu, aby si nešlapali na paty, a trochu ho peskuje. Nemají, chudáci, nic, prosí o jakoukoli pomoc. Co vám udělá radost, co potřebujete? Cokoliv, co nám dáte. Mýdlo, rýže Dohadují se, když vtom stařence zazvoní mobil. Vytáhne ho z domorodého oděvu kangy, je starý, odraný, ale ještě slouží. Mobil není v tanzanských podmínkách žádným nadstandardem. Je to významná komunikační pomůcka. Kdyby kupř. chtěla žena jet za příbuznými, zaplatí za cestu nákladním autem pět až deset tisíc šilinků. Kredit mobilu si ale lze dobít za našich 13 Kč (1 000 TZS). Jeho baterii za polovinu. Ne všichni je mají. Tanzanci si proto volají tak, že jeden krátce vyzvání druhého. Kdo má dobitý kredit nebo je momentálně při penězích, na toho jde tíže hovoru. Nebere se to jako neslušnost. I když jsou lidé bosí a otrhaní a nepohrdnou čtvrtkilem soli, často vlastní mobil. Vztahy se členy rodiny a příbuznými jsou pro ně velmi důležité. A technický pokrok může někdy napomoci v jejich utužování. Ebola? Hrozbou je stále AIDS Na základě zpráv o pandemicky se šířící ebole jsem během loňské cesty očekával zpřísnění odbavovacích povinností na letištích. Nestalo se tak. Nepozoroval jsem žádné týmy zdravotníků, kteří by lačně vyhlíželi ty, kdo přiletěli, nikde žádné poutače s nezbytnými informacemi, nikde viditelná zdravotnicko- -hygienická jednotka, která by cestujícím měla měřit teplotu. Ani při návratu do Evropy se nedělo nic převratného. Pouze v Amsterdamu při přestupu z afrického letu nabízela holandská letuška cestujícím formuláře kvůli případnému určení místa, kde se člověk pohyboval nebo s kým cestoval. Formulář ale dostal jen ten, kdo pro něj natáhl ruku. V oblasti, kde MBU pracuje, není největším ohrožením ebola, nýbrž AIDS a malárie. Mnoho lidí umírá i na další infekční nemoci, jako jsou žloutenky, tyfus, cholera apod. Nemluvě o úrazech a uštknutí hadem. Nestavíme katedrály v poušti, těžiště pokroku je v lidské duši HIV pozitivní žena prosí v misii o pomoc. Naslouchá jí Pavel Baldínský. Za oponu humanitární pomoci nahlédneme v rozhovoru s PAVLEM BALDÍNSKÝM. Práci v Tanzanii se věnujete už přes dvacet let. Kde berete zas a znovu motivaci? Roky v životě člověka plynou možná rychleji než voda. Roky misijní rozvojové pomoci nám proběhly životem tak, že kdyby nebylo domorodé populace, ani si nevšimneme, jak rychle stárneme. Když dnešním maminkám mezi 20. a 25. rokem ukážeme jejich fotky z doby, kdy jako malé, hladové a špinavé pobíhaly kolem naší misijní stanice, úplně jim to vyrazí dech. Když mi bylo 45, oslovovali mě mzee, což je titul ctihodného člověka, nyní na mě volají babu Paulo dědečku Pavle. Naší základní motivací je právě život mězi těmito lidmi, kteří musí živořit na velmi nízké ekonomické úrovni. Misijní práce není v podstatě nic jiného než nabízení naděje v duchu Kristovy lásky k lidem. Jak správně říká teorie: Křesťan by měl být ten, kdo v tomto světě stojí na místě Kristově, a to v síle Ducha Svatého. Ten je základní zdrojovou jednotkou životní energie, a tedy i motivací pro jakoukoli činnost. Stále jezdíte do stejné oblasti. Proč? Důvody jsou veskrze pragmatické. Jednak jsme přesvědčeni, že to byla vůle Boží, která nás do této oblasti Tanzanie dovedla. Také se dohovoříme jazykem kiswahili. V Tanzanii jsou úředními jazyky angličtina a svahilština, ale široká populace běžně používá kiswahili, která slouží k mezikmenové komunikaci. Je to jazyk národní jednoty, kdy je kladen důraz na to, že obyvatelé jsou především Tanzanci, a pak teprve patří do konkrétních etnik. Když v některé oblasti zapustíte kořeny, lidé si na vaši přitomnost zvyknou, při jednání s vámi jsou mnohem uvolněnější a přátelštější. Jsou také více otevřeni vašim názorům a případné kritice. Když někde pobýváte jako příležitostný host, má to nevýhodu, že se vždy najde jednotlivec nebo skupina lidí, s nímž si potřebují poměřit síly, nota bene jde-li o bělocha. Většinou se tak děje při obchodních jednáních, kdy se smlouvá o ceny materiálu a potravin. My po těch letech můžeme říct, že jsme mezi svými. Dá se říci, že se situace v místě, kde působíte, za ty roky zlepšila? V čem je vidět posun v materiálních podmínkách, nebo i v myšlení a chování lidí? Naši pomoc pokládáme za nepatrnou, ale potřebnou. Vesničané ji potřebují a oceňují. Když lidé hledají řešení problémů, každá konkrétní pomoc, dokonce i jen její příslib, je pro ně přínosem. Když pomáháme, míří naše snaha ke zcela konkrétním lidem. V naší pomoci jsou zahrnuty i osamělé matky s malými dětmi, opuštění a bezmocní staří lidé. Jsou to lidé se jmény a spletitými životními příběhy, situaci komplikuje permanentní nedostatek potravin, oblečení a naprosto nevyhovující podmínky k bydlení. Chronický nedostatek má devastující vliv na psychiku. Časem jsme pochopili, že nelze naši odpovědnost odsouvat na vedlejší kolej s poznámkou: Vždyť oni jsou na takový způsob života zvyklí. Není to pravda. Na takovou životní mizérii si nelze nikdy přivyknout. Netroufám si ani měřit náš přínos domorodcům. Ano, ze zákona mají právo na vzdělání. Ale už nelze tvrdit, že mají i potřebný dostatek pracovních příležitostí s odpovídajícím platovým ohodnocením. Na trhu práce nemají šanci, protože jim chybí vzdělání a řemeslné dovednosti. Především ovšem v jejich společnosti nefunguje rodina. Laxní přístup Afričanů k rodinným hodnotám nedává vzniknout potřebným zákonům a rozvolňuje dosavadní společenské vazby. Prohlubuje se velmi špatná pozice žen. Zničující podmínky mnoho domorodců řeší alkoholem, drogami a prostitucí. Jaký význam vedle toho má postavit novou školu, když není zároveň těch, kdož kultivují ducha, dodávají praktickou pomoc, naději a bratrské know-how. Bude-li se pomoc Africe oceňovat pouze podle budování vnější infrastruktury, zůstanou za námi jen holé zdi. Zkušení misionáři je nazývají katedrály v poušti. Má nám jít především o lásku z Ducha Svatého a pak teprve o stavby. A nemohou-li chudí jít za námi, musíme se vydat my za nimi. Jejich problémy nelze řešit od zeleného stolu, ale přímo u nich doma. Dokázali by se místní bez vás nyní obejít? Nebo si život bez vás už nedovedou představit? S ohledem na náš věk (67 let) nám domorodci překvapivě často říkají: Jestli nás opustíte, pomřeme tu. Bez vás zůstaneme sami. Taková věta není úplně pravdivá, ale na druhé straně přece jen něco z jejich vnitřní úzkosti vyjadřuje. V těch slovech je skryto cosi ze strachu dítěte, které ještě nestojí na vlastních nohou a obává se předčasné smrti rodičů. Ano, naše aktivity mají pro ně být startovní, ale ve skutečnosti při Afričanech stojíme jako rodiče při svých dětech. Ani výchova a příprava do života neprobíhá vždy ideálně, děti opakovaně chybují. Stokrát se jim opakuje jedno a totéž, a stále není vidět kýžený výsledek. Ale dobří rodiče při svých dětech stojí stále a věří v jejich budoucnost. Proto také o své práci v Africe mluvíme jako o partnerství pro život. Afričané jsou dospělí lidé a my nechceme pěstovat paternalismus. Snažíme se je spíš doprovázet. MBU je misijním sdružením laiků. Spolupracujete v Africe s kněžími, koordinujete s nimi svou činnost? Ano, spolupráce se všemi lidmi dobré vůle je denním chlebem misijní práce. Lidé mají různé povahy a velmi často i odlišné cíle, byť tvrdí, že plují stejně jako vy na lodičce Kristově. I od hlav pomazaných se někdy dočkáte

3 Misijní banka ubožáků / 3 překvapivé otázky: A co budu mít z toho, že vám budu pomáhat? Korupce byrokratů je globální záležitostí. Své aktivity konáme se svolením diecézního biskupa Evarista Chenguly v diecézi Mbeya. Pan biskup je Afričan z kmene Wahehe, ale také člen italského Institutu misionářů a misionářek Consolata (IMC) z Turina. Jako naše pravá ruka pracuje Isack Ngullo, také člen kmene Wahehe a bývalý kuchař na biskupství. Naše misie Allamano Agape leží v Rift Valley známém jako Velká africká propadlina v nadmořské výšce pouhých 890 metrů. Tím jsou dány malé vodní srážky a poměrně vysoké teplo přes den, zatímco v noci teploty často klesají na nulu. Pokud existuje konkrétní činnost, kde je spolupráce s kněžími nezbytná, úzce s nimi spolupracujeme. Někdy se to týká i adopce dětí, svateb párů mladých lidí, které financuje MBU, nebo zhotovení vodovodu pro obec či farnost. Vašimi klienty nejsou jen křesťané. Kdy a jak se příjemci vaší pomoci dozvídají, že jste katolickou organizací? Jsme součástí místní církve a v jejím jménu pracujeme i ji reprezentujeme. Už pouhá skutečnost, že naše misijní stanice leží na pozemku ve vlastnictví katolické církve, je výmluvným signálem. Na dveřích naší Toyoty máme logo AA misijní stanice a adresu biskupství, což nás mimochem při rychlé jízdě nejednou zachránilo od pokuty. Silniční policie je velmi přísná a vůči bílému řidiči dvakrát více. Myslím, že i v nebi chápou, když na otázku policisty: Vy jste padri (kněz)?, bez mrknutí odpovídám: Ano, já jsem padri. To jsou vnější znaky ukazující naši klubovou příslušnost; při své práci určené všem potřebným bez výjimky na ni ale nesázíme. Byli bychom rádi poznatelní především po ovoci, a ne po barvě dresu. Je konečným smyslem vaší práce přivést člověka ke křtu? Rozhodně není. Přicházíme jako bratři k bratrům. Že toužíme pomáhat a předávat domorodcům poznané dovednosti, je důsledkem faktu, že se cítíme sami Bohem milováni. Pociťujeme, jak je nám v životě trpělivě pomáháno, a proto i my chceme být v pomáhání trpěliví. Uvědomujeme si, že jsme svým narozením v Evropě získali ničím nezaslouženou výhodu vzdělání a života prožitého v míru. To nás vnitřně zavazuje podělit se o vše, co nás činí šťastnými. Z pohledu praktické teologie agapé se pokoušíme stále znovu a znovu milovat Kristovou láskou. Co je pro vás největší radostí, s níž se v Tanzanii potkáváte? Možná to některé čtenáře překvapí, ale je to setkávání s lidmi a vzájemné poznávání. Samozřejmě to může někdy být velice únavné, ale brzy naberete další síly a dostaví se nový elán. Při delším pobytu mezi Afričany odhaluje Evropan jakoby po vrstvách své Že Afričané nosí zavazadla na hlavách, je známo. Dokážou tak ale nést i lopaty! okolí. V prvních dnech všichni splývají v dav, postupně se orientujete v obličejích a mnohem později začnete tipovat kmenovou příslušnost. Ještě dříve ale začnete spojovat obličeje s povahou těch lidí. To je pro naši práci velmi podstatné. Záhy je nám jasné, že stojíme před stejnými typy lidí jako v Evropě, jen mají tmavou barvu kůže, která ovšem o jejich charakteru nic nevypovídá. Záhy poznáte, že většina odlišností je dána po generace živenými zvyky, někdy pochopitelnými, jindy pro Evropana až směšnými. Kupříkladu strach z moci kouzel různých kouzelníků, který prožívají i domorodí křesťané. Je moudré se jich nebát, ale ani jejich travičské rejdy nepodceňovat. Minulý rok nás překvapilo, jak rychle a nesmyslně pracuje vesnická šeptanda spustí davovou psychózu, jež nakonec vyústí ve vraždu člověka, kterého pár vyděšenců začně považovat za nebezpečného kouzelníka, ač je to ctihodný stařec denně navštěvující ranní mši v místním katolickém kostele, člen pěveckého sboru, dedeček vzorně pečující o své neplnoleté vnouče. Hloupě zmařený život evidentně dobrého člověka nás osobně hodně zklamal. Znovu jsme si uvědomili, že měřit pokrok počtem postavených škol a nemocnic je jen úřadování, které nic nevypovídá o duši člověka. Těžiště pokroku a rozvoje spočívá v nitru lidské duše. Jen Bůh zná dokonale všechna její zákoutí. Dokázal byste postihnout, jak vás čtvrtstoletí humanitární práce Malomocný osaměle žijící muž ve zříceninách domků Kamsamba. změnilo a čím vás tato činnost obohacuje? Trochu vaši otázku pozměním, protože už několik desítek let nejde jen o mě, ale o nás. Ideálem našeho manželství založeného v roce 1967 od počátku bylo hledání společných jmenovatelů, které by nám umožňovaly být v takovém svazku co nejvíce spolu a mít možnost sdílet společné ideály. Postupně jsme oba prošli členstvím v italské komunitě Porte Aperte, životem ve společenstvích podzemní církve, studiem teologie po domácnostech a pašováním zakázané literatury, životem v letničně laděném mezidenominačním společenství rodin, pobytem v Itálii a nakonec laickou misijní prací pro italskou křesťanskou neziskovku. Ta kulminovala několikaletým pobytem v Africe a řízením projektu Chikopelo pomoci mladým rodinám. Tato životní linka vyvrcholila založením ryze českého rozvojového misijního sdružení MBU, které se adresně angažuje na jihozápadě Tanzanie ve vlastní rozvojové misijní stanici. Během života jsme sbírali kladné i záporné zkušenosti, absolvovali období pozvolných změn i kotrmelců. To vše nás učilo trpělivosti s chybami a klopýtáním druhých. K postupnému dozrávání, které je nikdy nekončícím procesem, pomáhá i život mezi Afričany. Kdo časem pochopí, že blaženější je dávat než brát a že si nás Bůh vybral ke spolupráci, neboť jsme nepochopitelně milováni, uzná, že dřina, pot, slzy i utrpení všech pozemských křížů stojí za přislíbený jackpot: Oko nevidělo a ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kteří jej milují.

4 4 / Misijní banka ubožáků Strach nese jméno islamismus Ve čtyřicetipětimilionové Tanzanii žije přibližně třetina křesťanů, třetina muslimů a třetina vyznavačů domorodých náboženství. Tyto tradiční kulty se však prolínají i do víry, jak ji chápou zdejší křesťané. Africké křesťanství bývá někdy prožíváno trochu jinak než evropské. To je dáno lidovou tradicí a vzděláním. V některých oblastech je křesťanství pomícháno s prvky animismu. Tanzanci se bojí svých wachawi-čarodějů. Někteří z nich se drží na úrovni léčitelství, ovšem jiní jsou vysloveně nebezpeční, soustřeďují se na to, komu uškodit. Obvyklou, řekněme českou, cestou bývá pomluvit nebo udat. Tanzanská je odlišná: člověk, který vás nenávidí, vám sice podá ruku, když se s vámi potká, ale pak zajde k mchawi a objedná si kouzlo, abyste dostal malárii nebo vás uštknul had, případně vám byla otrávena voda, poukazuje Pavel Baldínský. Z dlouholetých zkušeností ví, že lidé na vesnici žijí jednodušším stylem života bez komplikovaných reflexí, ovšem dosahu intrik čarodějů se skutečně obávají. A islám? V oblasti, kde MBU působí, není početně silný, ale dvě stě kilometrů od stanice Allamano Agape leží půlmilionové dříve zlatokopecké město. V něm je postaveno několik velkých mešit pro muslimskou komunitu. PADESÁT LET TO FUNGOVALO Zato křesťané na vesnici někdy nemají vůbec možnost zajít do svého kostela. Bývá běžné, že pro neexistenci sborových prostor nebo nepřítomnost pastora kupř. mladá anglikánská děvčata klidně navštěvují katolické bohoslužby. V tomto smyslu jsou vztahy přirozeně ekumenické. Mnozí lidé si nenavykli plně žít v mantinelech striktního rozlišování, co je a co už není katolické. Cítí potřebu duchovna, a když jim chybí jeho naplnění, poohlédnou se jinde, zmiňuje Pavel Baldínský. Poslední žijící náčelník se svojí ženou. S prostými muslimy se dá podle jeho zkušeností solidně spolupracovat a doufat v mírové spolužití bez extremismu. Ti lidé by pravděpodobně sami dostali na frak, kdyby se objevili muslimští bijci, říká misionář. I v Tanzanii ovšem existují excesy militantních skupin, které se vidí ve fundamentální interpretaci Koránu. Přitom Tanzanie jako stát od svého vzniku deklaruje rovnost mezi všemi náboženskými směry. Padesát let takové soužití fungovalo, až na jednotlivé případy, kdy čas od času někteří muslimové v Dar es Salaamu napadli řeznictví, kde je pobuřoval prodej vepřového masa. Dnes díky internetu jsou radikálové lépe informováni, vědí o sobě, znají i pochybné úspěchy Islámského státu, což je velice silně motivuje. Říkají si probuzenecké skupiny a cítí se být novou vlnou, která tvrdí, že jen jejich interpretace Koránu je správná, objasňuje P. Baldínský. Setkává se s muslimy i při své rozvojové pomoci? V blízkosti naší misie žije několik muslimských rodin. Třeba Ali je zedník. Když se naskytne zednická činnost, dám mu práci a on je šťastný, že si vydělá, protože má rodinu, vzpomíná český misionář. Ali se také učí pilně arabsky, aby si mohl číst Korán v originále, ale sám přiznává, že mu to moc nejde. Pokouší se plnit příkazy své víry jako ostatní souvěrci. Dovede být pilný pracant, který sice na všechno kývne, ale jak může, s prací moc nespěchá, směje se Pavel Baldínský a přidává historku, z níž je jasné, že podobné chování zdaleka není výsadou afrických muslimů. MŮŽES KLIDNĚ ODJET, PRÁCI DOKONČÍME Loni na podzim se vracel do Evropy. Rozloučil se s lidmi z vesnice, kde zůstala ještě nedokončená práce. Právě se nahazovala jakási zeď. Mohu se spolehnout, Ali, že práci dokončíte, i když odjedu? ptal se Pavel Baldínský. Jistě, spolehni se, ujistil ho zedník a misionář odjel. Po kilometru jízdy za vesnicí si však uvědomil, že si zapomněl mobil. Otočil auto a vrátil se pro ně jenže nalezl misii opuštěnou. Všichni lidé, kteří se na práci podíleli, dokonce i hlídači, mezitím odešli. U práce nezůstal vůbec nikdo. Jakmile zaslechli vracející se auto, začali se ze všech stran sbíhat. Za pět minut už opět svorně a bez uzardění slibovali: Teď už můžete klidně odjet, skutečně to doděláme, a snad tomu i věřili. Ve školce, kterou provozuje MBU, příležitostně učí dvě mladé muslimky z Kamsamba. Když bylo třeba připravit některé děti k přijímacím zkouškám do učňovských oborů, přičemž vědomosti ze základní vesnické školy na zkoušky nestačí, požádal Pavel tyto učitelky, aby doučovaly matematiku a angličtinu. S žádným obcházením povinností se pak nesetkal, učitelky se dětem věnovaly a na učební obor je skutečně dobře připravily. Všechny děti byly přijaty. Aby v Africe nenastydli... I v létě je někdy jinovatka Kromě pomoci, která lidi aktivizuje, má MBU pro své klienty připraveny oblečení či deky. Rozdávají se starým, nemocným a opuštěným matkám s malými dětmi. Všem potřebným. Skutečně jsou deky v Tanzanii tak žádaným zbožím? Ano, jsou. Lidé běžně spí na rohožích ze slámy na zemi a trpí zimou. Vždyť tu i v létě někdy k ránu klesnou teploty na bod mrazu a na trávě se objeví jinovatka, poukazuje český misionář. Několik let má MBU v nabídce také ženské spodní prádlo. Ženy nechtějí žádné sexy prádlo, to by je nezahřálo, chtějí pořádné teplé spodky nebo spodničky, usmívá se P. Baldínský. Dívky se pochopitelně rády malují a zkrášlují, a to včetně muslimek. Očekával jsem odmítnutí, když jsem jim nabídl barevné šminky, ale kdepak. Rády si je pro sebe vzaly. Ostatně muslimky na vesnici chodí oblečené stejně civilně jako ostatní, nosí obvyklou kangu, nikoli čádor. Vzhled nehraje v Tanzanii u mladých takovou roli jako u nás. Někdy platí, že je-li dívka světlejší pleti, platí se rodině vyšší odstupné. Chlapci si však hlavně přejí za manželky děvčata krev a mléko. Když má žena statnou postavu, dá se předpokládat, že zastane mnoho namáhavé práce a porodí hodně dětí. Vedle atributů pracovní odolnosti a plození dětí jde i světlá barva pokožky stranou. Platba za nevěstu tzv. mali (krávy, kozy či zemědělské nářadí), které ženich rodině dává, nevyjadřuje cenu nevěsty, nýbrž ekonomickou újmu, jež rodině jejím odchodem nastane. Zkrátka ubyde jedna pracovní síla. V Tanzanii chybí záchytná sociální síť. V drtivé většině se očekává, že se mladí starají o staré, během života se ovšem nejednou tento model změní. V posledních letech jej bohužel ovlivňují nemoci, zejména AIDS. Často se stane, že rodiče zemřou a zůstanou jen prarodiče a vnoučata. To přináší velké sociální problémy.

5 Misijní banka ubožáků / 5 Musíme volit mezi dobrem a zlem Skupiny pravého výkladu nauky se i v Tanzanii cestou militantního džihádu podílejí na vzniku mnoha problémů své země. Žel je pro mnoho radikálů inspirujícím příkladem snaha bojovníků tzv. chalífátu Islámského státu v Sýrii a Iráku. Z vlastních zkušeností víme, že ráje uskutečňované na zemi skrze nelidská zvěrstva a potoky krve jsou hydrou, která nakonec požírá své vlastní děti. To jsou dějinná fakta. Zdá se však, že se členové muslimských obcí studiem historie příliš nezabývali. To se jim časem osudově vymstí. Dnes je módní debatovat o důvodech, které vedou mladé muslimy z Evropy nebo Ameriky, do řad bojovníků idealizovaného chalífátu IS. Mnozí politici tvrdí, že se nepodařilo společnosti těmto lidem včas předat pravý smysl života. Ruku na srdce, přátelé! Co komu chce naše společnost předávat, když je primární chybou stále sílící tlak proti tradičnímu pojetí rodiny se všemi podstatnými sociálními vazbami? To je hlavní systémová chyba společnosti. Rozvolněním klasických morálních hodnot se pokoušíme nejen o vlastní hodnotovou, ale de facto i existenční sebevraždu. To jsou základní pilíře, jichž se pro své sobecké cíle krátkozrace vzdáváme. Každý člověk se jako dílo Božích rukou rodí dobrý. Muslimy nevyjímaje. Všichni jsme něčím denně ovlivňováni a musíme volit mezi dobrem a zlem. Bez ohledu na vzdělání dovedeme poměrně přesně vyjádřit, co do těchto kategorií patří. Jedině tehdy, kdy se vzdáme vlastního myšlení, zařazujeme se do stáda manipulovaných strojů s lidskou duší. VE CHVÍLI OHROŽENÍ V Římě kdysi senátoři v době ohrožení státu dovedli táhnout za jeden provaz. V takovou chvíli bylo nutné sjednotit se proti hrozícímu nebezpečí. Takovým nebezpečím je dnes pro nás militantní islám v globálním pojetí a konkrétně tzv. Islámský stát na území Iráku a Sýrie. Přiznejme si na rovinu: kdyby se neděla v posledních letech rukou džihádistů tak tragická genocida několika etnik a církví včetně muslimů, bezpochyby by se našlo mnoho zaslepených, kteří by se stále snažili ostatním vysvětlit, jak se mýlí v pohledu na nesnášenlivou praxi muslimského Koránu. A ejhle řečeno s drsnou nadsázkou stačí pár uřezaných hlav, a najednou se všichni dovedou shodnout, že je třeba použít sílu a obecně platné zákony, nemá-li zavládnout totální chaos. Osobně se domnívám, že Bůh často dopouští různé formy utrpení, aby člověku v jeho myšlenkových schématech některá podstatná fakta mohla docvaknout. Tak má lidstvo Tento dopravce svou víru ukazuje i na vlastním voze. Nápis v jazyce kiswahili znamená: Pane, buď s námi. šanci se ze své minulosti poučit. Žel, ne vždy se tak stane dostatečně včas. Také v Tanzanii rostou mešity jako houby po dešti. Stejně jako vznikají různé podpůrné, vzdělávací a charitativní instituce, zdravotní střediska a velké nemocnice. Loni byl v Tanzanii proveden rozsáhlý policejní zátah na teroristy. Bylo zatčeno kolem padesáti osob a to i v oblasti, kde jsme před více než dvaceti lety začínali s projektem rozvojové pomoci u jezera Nondwa. Teroristé polévali vytipované lidi z místních Jaká bude budoucnost mladých? kmenů kyselinou, pokládali trhaviny na různá frekventovaná místa včetně katolického kostela v Olasiti. Celkem se jim přičítá vina za sedm zabitých a čtyřicet zraněných lidí. Troufnu si tvrdit, že jediným cílem teroru této skupiny bylo vyvolávat v zemi chaos a politickou nestabilitu. A v lidech následně strach. Strach totiž plodí ochotu občanů se hrozbám nejprve mentálně a později fakticky podřizovat. Písmo však vybízí: Nebojte se a věřte evangeliu. PAVEL BALDÍNSKÝ Nesrovnávám malárii s Bohem! Dárci MBU se rekrutují z různých sociálních skupin. Především jsou to pak ti drobní, které osloví, že laičtí misionáři pomáhají přímo, s konkrétní znalostí prostředí i lidí. Samotná cesta do Tanzanie představitelů MBU není žádný výlet, nýbrž odpovědná a na rizika bohatá práce. Jen tak má pomoc opravdový smysl, jen tak se dostane k lidem v nouzi a pomůže jim v aktivizaci. Čím jsem starší, tím míň se mi do Tanzanie chce. Oba jsme s manželkou majiteli malárie, Miriam má navíc doživotně poškozenou imunitu. Nikdy nevím, kdy se mi to sečte, ale říkám si: Bože, copak lze službu Tobě srovnávat s nemocí? Chci být ten, kdo se Bohu vydává, v tom je základní rys mé víry, přibližuje P. Baldínský. A nejsou to zdaleka jen nemoci. Když jedu do Kamsamba po jediné cestě, která tam vede, hrozí nám přepadení. To se děje se zbraní v ruce. Bývalí vojáci nebo policisté bez zaměstnání, kteří je provádějí, se ve zbraních vyznají a nemají s nikým slitování. Jen my jsme se s nimi zatím, chvála Bohu, ještě nepotkali. I tak vypadá Boží ochrana. MBU prosí své podporovatele většinou o 350 korun. Každý jiný příspěvek je však samozřejmě vítaný. Někdo pošle na účet či složenkou pár desetikorun, jiný tisícovku, pár firem či rodin dá víc. Někdo přispěje najednou, jiný posílá příspěvek každý měsíc. Obecně se ale bráníme jakémukoli podchycování dárců. Má-li za naší prací stát Bůh, je třeba se příliš nezajišťovat a být stále připraveni hledat Boží inspiraci. Proto ani neděláme speciální fundraising. Pouze v našem domovském smíchovském kostele máme umístěny prospekty se složenkou MBU a s dětmi jednou za rok konáme dobrovolnou adventní sbírku, sděluje misionář. Naši inzerci v KT chápeme jako vzájemnou pomoc. Lidé přispívají také na přednáškách, kam manželé Baldínští ochotně zajíždějí. Nejdřív přítomným promítnou kratší film o své činnosti, řeknou něco o sobě a pak odpovídají na otázky. Někdy přijde padesát lidí, jindy dva, usmívá se P. Baldínský. Misionáři jsou připraveni vyslyšet všechna pozvání organizátorů. Účelné je realizovat výjezdy až po zimním období na jaře či v létě. V zimě se hůř cestuje, ale je to i období se spoustou nezbytné administrativy.

6 6 / Misijní banka ubožáků Snažíme se nabídnout Bohu vlastní síly Od začátku naší práce jsme chtěli Bohu nabídnout své síly. Byli jsme si vědomi, že zcela zákonitě přijde doba, kdy i naše síly zeslábnou a dostaví se nevyhnutelné stáří, neřku-li rovnou smrt. Buď nám na této cestě pomoci z důvodu stáří dojde dech, nebo podstatně ubyde finančních prostředků na misijní činnost. Misijních úkolů vždy zůstane hodně. Dosud se ale nic z toho nestalo a my stále věříme, že jsme především v Božích rukou, říká s důvěrou P. Baldínský. Vyrobit si takovou hračku vyžaduje trpělivost a šikovné ruce. Prostředků na práci MBU je rok od roku znatelně méně, čemuž musí Misijní banka ubožáků svou práci přizpůsobit. V pomoci potřebným však neustává a hledá nové cesty své adresně poskytované pomoci. V minulých letech jezdili manželé Baldínských do Tanzanie v červnu nebo červenci a vraceli se v říjnu. Loni odjížděli až v září a do Evropy přijeli v listopadu. Za pozdějším odjezdem stály jak vnitřní organizační důvody, tak snaha uspořit. Po turistické sezoně sice panuje vyčerpávající vedro, ale také jsou levnější letenky. Dříve vyžadovaly každoroční aktivity MBU v Tanzanii náklady ve výši několika stovek tisíc korun, v současnosti je to zhruba třetina. Navíc se hodnota koruny stále propadá. Není tak silná jako v minulosti, k tomu mnoho věcí v Africe podražilo. STRŽENI SVĚDECTVÍM Když uspořádáme přednášku s promítáním, lidé jsou strženi naším osobním svědectvím, ale nadšení často vyprchá, jakmile za nimi zapadnou dveře jejich domovů. Není snadné pohnout veřejnost ke skutkům milosrdenství. Skepse a zklamání, jež přichází ruku v ruce s poraženeckými náladami, útočí i na křesťany. To je prostá psychologie člověka umořeného všednodenností či vykořeněného z ideálů, vysvětluje P. Baldínský. Svahilština a vejce ukrytá v hábitu S angličtinou v Tanzanii misionáři pochopitelně nevystačí proto se naučili svahilsky. S místními tak mohou probírat i řadu osobních věcí, často vysloveně intimních. Bídu těch lidí ale nikdy nezažiju. Neprobudím se, abych se bál, kde vezmu jídlo pro své hladové děti, je si vědom misionář. Můžu jen teoretizovat, co znamená žít bez naděje, říká a dokládá to na příběhu řádové sestry Lucie z Kolumbie. Setkal se s ní v roce 1991 na kurzu svahilštiny. U stolu seděli manželé Baldínských, jeden Polák, dva Němci a právě sestra Lucia. Organizátoři vždy ráno rozdali na stůl něco malého k jídlu tentokrát vejce. Pro každého jedno. Pavel přišel to ráno dřív, a co nevidí? Sestru, jak vejce sbírá a strká si je do kapsáře v hábitu. Zeptal se jí, proč to dělá. Pocházím z velmi chudé rodiny. Ráno pro nás bylo první otázkou, jestli budeme mít co jíst. Byli jsme na tom podobně jako rodiny v Africe. I když nám někdo něco dal, pořád jsme měli hlad, vysvětlovala sestra. Dnes jsi ale v jiné situaci, hlad nemáš, tvůj řád se o tebe kdykoliv postará, nechápal Pavel. Bylo na nás dětech, co si seženeme. A já ten zvyk mám v sobě hluboko zakořeněn. Když mám možnost, zásobím se, odvětila řeholnice. Ano, hlad člověka zcela ovládne, dokáže zcela změnit jeho chování. Lidé v Africe jsou na tom podobně. V tanzanské domácnosti jí nejdřív otec, pak největší děti, následně se může nasytit máma a nejpozději přijdou na řadu nejmenší děti. Často na ně nezbude nic. MBU se jim snaží pomoci, aby nejen hladem netrpěli, ale aby se pokusili změnit některé chybné stereotypy myšlení. Děti ve školce dostaly sladkou kaši tzv. uji. Koloběžka domácí výroby.

7 Misijní banka ubožáků / 7 Příběh se (snad) dobrým koncem Anna Festo Silwamba přišla před několika roky do stanice Allamano Agape zbídačená a se třemi dětmi. Dvě z nich byly její vlastní, třetí bylo její sestry, která zemřela na AIDS. Annin manžel před časem odešel hledat práci a už se nevrátil a několik let ani neozval. Anna neměla na obživu, ale starší holčičku posílala do školy. Mladší děti měla doma. Potřebovala naléhavě pomoc. MBU se snaží vždy nejdřív zjistit možnosti každého člověka, který do misie přijde. Vidím třeba, že dotyčný má mobil, displej často nefunguje, nepíše tedy sms, ale jestliže mobil používá, znamená to, že ho je třeba občas dobít. Musí tedy mít aspoň nějaké peníze a umět trochu počítat a poznat nominální hodnotu bankovek, uvádí Pavel Baldínský. Co s paní Annou, jejíž vzdělání bylo ukončeno třetí třídou základní školy? Misionáře napadlo, že by mohla péct a na ulici prodávat maandazi místní koblihy. Jenže neměla vstupní kapitál, aby si mohla pořídit mouku, olej a košík, kam by mohla pečivo dát. Pro Evropana by to byl pakatel, ale matka bez příjmu ty peníze neměla. MBU jí pomohla. Aby jí mohla pomoci s vizí rozvoje do budoucna, bylo třeba částky v přepočtu pěti a půl tisíce korun. Šlo o to, aby dotyčná mohla nejen přežít, ale i si vytvořit jistou finanční rezervu, zaplatit dětem školné a koupit jim uniformu, která je povinná, nikoli však levná. Anně pak muselo zbýt na další olej a mouku. Jí i jejím dětem bylo také třeba pořídit oblečení a boty. Bez toho lidé snadno nastydnou, což je špatné nejen pro jejich zdraví, ale i pro možnost živit se vlastníma rukama. PŘEMÝŠLÍME NAD KAŽDÝM ČLOVĚKEM Pavel Baldínský říká: Vždy uvažujeme nad každým potřebným člověkem, jak konkrétně mu nejlépe pomoci. Základní vizí MBU pomoci je nastartovat vlastní soběstačnost strádajících. Máma Anna úspěšná byla. Chytila se se svou živností natolik, že další rok vyměnila koblihy za typ pečiva, k jehož výrobě potřebovala tvarovací strojek na těsto. Pekla barevné krekry, které by se v Evropě jedly k vínu, ale v Tanzanii je to běžné pečivo. Nejen sebe a své děti uživila, ale něco málo si i uspořila. Své výrobky balila do plastikových sáčků, které za provizi nabízela k dalšímu prodeji do několika krámků. Záleží nejen na tom, jak lidé peníze vydělají, ale jak umí spořit a jestli u sebe peníze udrží, připomíná P. Baldínský. Vizi necháváme hlavně na nich, nechceme být jejich jedinou inspirací. Po jisté době se Anna rozhodla rozšířit svou činnost o zemědělské práce. Odjela do míst, odkud po- Anna Festo se svými dětmi. chází, a pronajala si tam pole. Začala na něm pěstovat mtama lněné semínko. Úroda se dá výhodně zpeněžit, semena se lisují a poskytují kvalitní olej. Další rok Anna trochu ubrala z produkce pečiva a začala se víc věnovat právě poli nabízelo jí větší příjem. Nejen že si vydělala ve výši darované startovní částky mimochodem celé obětavě poskytnuté jednou českou Pětičlenná rodina Švandova podporuje Annu Festo. Jak to dopadlo s rýží? Ne všechny aktivity MBU končí trvalým úspěchem. Týká se to třeba pěstování rýže. To MBU rozjela předloni. Šlo o pomoc mladým a nezaměstnaným Tanzancům. Úroda byla bohatá. Sklidilo se dvacet tun rýže a téměř sto mladých domorodců získalo práci. Následující rok ale jihoafrický velkopodnikatel rolníkům již nenabídl k pronájmu žádná ze svých řízeně zavlažovaných rýžovišť. Důvod? Ten rok byla příliš nízká tržní cena rýže a ta by snižovala zisky firmy z pronájmu polností. Výsledkem byla významná komplikace života domorodců. Pakliže nebylo živobytí rolníků kryto i jinou zemědělskou nebo obchodní činností, například pěstováním rajčat, dobytka, chovem kuřat, případně pletením košíků, nastanou jim krušné roky. rodinou se třemi dětmi, ale ještě měla solidní zisk. Ten investovala do koupě pozemku. Ráda by si na něm časem postavila vlastní bydlení. Mohlo by to vypadat skvěle, ale právě z tohoto řešení se Pavel Baldínský příliš neraduje. Všem připomínáme: myslete také na zadní kolečka. Trpělivě spořte a vytvářejte si finanční rezervu. Nemusíte být stále zdraví. Vy nebo děti můžete onemocnět a potřebovat léčbu. Když máte možnost sebe a svou rodinu zdravotně pojistit, udělejte to. Anna dosud bydlí v pronájmu a za pozemek se zadlužila. Pokud bude mít stejnou úrodu jako loni, může dluh splatit rychle, ovšem nemusí to tak být. Mohla by se opět ocitnout v kruhu chudoby. Nebylo třeba tak spěchat a zadlužovat se. Ujišťoval jsem ji, že za ní stojíme. Mohla tedy s koupí pozemku počkat. Takový krok byl zbrklý, podotýká P. Baldínský. Půjde-li však vše dobře, Anna nejen uživí sebe a své děti, ale na práci na poli si najme pomocníky. Chudá žena tak za pár peněz v počátcích vytvoří další pracovní příležitosti. O tom, že Anna myslí do budoucna, svědčí i její chování, když se jí nyní po třech a půl letech ozval zatoulaný manžel. Prý by se chtěl vrátit k rodině, jenže nemůže, protože je v kriminále. Údajně lovil bez povolení ryby v jezeře Rukwa. Žena by ho mohla vykoupit z vězení, to je v Tanzanii možné, Anna to ale odmítla. Navíc se bojí, že kdyby se k ní manžel vrátil, mohla by se od něj nakazit virem HIV. Žiju sama a vystačím si, manžela už nepotřebuju, říká. Oceňujeme, že lidé, kteří mají minimum vzdělání, jsou ochotni se učit. Když najdeme podobný typ, jako je Anna, snažíme se ho podporovat. Nejen kvůli pomoci jim samým, ale proto, že takoví lidé jsou pro druhé dobrým příkladem k napodobení, uzavírá Pavel Baldínský.

8 8 / Misijní banka ubožáků MBU: České neziskové misijní sdružení laiků Dokončení ze str. 1 JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE V AFRICE I DOMA? Konkrétní realizace dohodnuté pomoci. Podpora vzdělání a řemesel mladých Afričanů. Pomoc starým lidem, sirotkům, nemocným a vdovám. Vzájemná kulturní výměna a poskytnutí zkušeností z Evropy. Spolupráce s misijními instituty a humanitárními organizacemi. Výchova české společnosti k solidaritě s chudými a trpícími. Prevence xenofobních nálad a rasismu. JAK MŮŽETE POMÁHAT? Osobní i společnou modlitbou a posty. Příspěvky umožňující činnost MBU. Pozvete-li si nás k bezplatné přednášce a promítání dokumentu o naší misijní práci. Příspěvky na projekt Allamano Agape při podpoře konkrétních rodin i jednotlivců a cílů. Bez nezbytných finančních prostředků nezbývá než neplodně snít. Dobrovolné příspěvky na pomoc lidem v Africe je možné zasílat převodem z bankovního účtu nebo složenkou typu A, kterou vám na přání zašleme. Na poskytnutý dar lze vystavit potvrzení k daňové úlevě. KDO JSME? Jmenujeme se Pavel a Mirjam Baldínských. Během více než dvaceti let trvající misijní práce v Tanzanii jsme zblízka poznali bídu, nemoci a nedůstojné životní podmínky domorodců. Přesvědčili jsme se, že tyto ostudné podmínky lze s úspěchem měnit. Společně s přáteli jsme založili neziskové misijní sdružení, které za pomoci všech, kteří cítí soucit a solidaritu s trpícími, se chce konkrétně podílet na zmírnění bídy a utrpení. Nazvali jsme je Misijní banka ubožáků, aby bylo podobné bankám potravinovým, krevním či orgánovým, tedy takovým, jejichž cílem je adresná pomoc a zde navíc duchovní a materiální rozvoj člověka. Mladí pastevci. O tom, jaká bude jejich budoucnost, mohou rozhodnout i čtenáři KT. Na líbivé vnější znaky moc nedáme Cestovat na jedno konkrétní místo, dlouhodobě pomáhat a znát se s lidmi. Teprve to přináší možnost pracovat intenzivně a efektivně. Chceme být s lidmi natolik, aby cítili, že nám na nich záleží, a jsme ochotni pro ně mnoho podniknout. Především potřebujeme zmapovat, jak žijí, a to se vesnice od vesnice a člověk od člověka liší. Nenecháme se opít rohlíkem, ne všichni za námi přicházejí se srdcem na dlani, a protože mají bídu. Až když pochopíme, koho máme před sebou, můžeme se začít bavit o konkrétních věcech. Je na nás, abychom usoudili, nakolik je pomoc prospěšná, nakolik prospívá celé rodině a jakou formu by měla mít. Musíme rozlišovat. Takovou metodu chápeme jako základní odpovědnost vůči našim dárcům, zmiňuje Pavel Baldínský. Od roku 2000 až do loňska jezdili misionáři MBU do oblasti Mbozi West. Nyní jezdí do Momba. Je to však Kostel v misijní stanici Sadáni. Snímky v příloze archiv MBU Děkujeme za Vaši velkorysost i odvahu nám důvěřovat. MISIJNÍ BANKA UBOŽÁKŮ Náměstí 14. října č. 17, Praha 5 Tel.: 420/ , mobil: IČ: , DIČ: CZ Číslo účtu: /0100 Adresa banky: Komerční banka, a.s., Štefánikova 22, Praha 5 Smíchov jedno a totéž místo, jen bylo loni přejmenováno podle řeky, která tu protéká. MBU vznikla v roce 1998, o dva roky později mohla začít s určitou praktickou činností v Africe. Naše práce je postavená na dlouhodobém horizontu pomoci. Bylo by chybné se ji pokoušet měřit vnější líbivou infrastrukturou. To by bylo nepochopení našich misijních priorit, přibližují představitelé MBU. Nestačí postavit školu nebo sirotčinec, jde o to, jak to zařízení vnitřně žije. I kostel může být pěkný, zato prázdný. Není-li v našem konání přítomen Duch Boží skrze konkrétní projevy lásky, řečeno s Písmem: Marně se namáhají stavitelé. Proto na vnější znaky moc nedáme, říká Pavel Baldínský. Když ale jede s manželkou několik desítek kilometrů od stanice a lidi na ně mávají a volají, Pavel a Miriam, znamená to, že o nich a jejich práci dobře vědí, že s nimi počítají.

vesnice Kamsamba Tanzánie 2013

vesnice Kamsamba Tanzánie 2013 Preface Zpráva z rozvojové misijní stanice MBU - Allamano Agape vesnice Kamsamba Tanzánie 2013 Nic člověka nenamíchne víc, než když si vytkne nějaký cíl a nemůže jej uskutečňovat podle svých představ v

Více

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání krok vstříc životu BETLÉM NENAROZENÝM Příloha Katolického týdeníku 13/2015 24. 30. března 2015 Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající se pupeny, bouřlivá voda potoků, mláďata

Více

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE ROČNÍK: V KVĚTEN 2011 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. VYDÁVÁ FARNÍ ÚŘAD PRO POTŘEBU SVÝCH FARNÍKŮ. č. 5 KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Život je plný barev a lásky

Život je plný barev a lásky Život je nádherný v každém věku 5 6 / 2013 Chantal Poullain: Život je plný barev a lásky 6 Proč Češi tak snadno podléhají demografické panice? 12 Pečujme o své zdraví, protože nám dává svobodu 26 Lidé

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 červenec září 2013 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů Misie na Ukrajině a v Rusku Na země

Více

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 01 2015 NEHEMIA Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ÍRÁN Daruj perskou Bibli UKRAJINA Biblický pás

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Je to už doba jedné generace, co

Je to už doba jedné generace, co Úvodní slovo Mezigenerační vděčnost Je to už doba jedné generace, co jako jezuité můžeme od roku 1990 opět svobodně působit a sloužit. Uplynulé dvacetiletí s sebou přinášelo postupnou výměnu jezuitských

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy Jaro 2009 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N.

Více

DENÍK migranta. migrantky

DENÍK migranta. migrantky Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: 222 211 799, www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, které prosazuje

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012. Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012. Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012 Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí Obsah TenTO časopis je TišTěn na ekologickém PAPíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Reforma

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 2 / 2013 Iva Bittová: O věku nepřemýšlím 6 Česká vláda reaguje na demografické změny 12 Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 22 Když funguje dobře rodina, klape i podnikání Pomozte zajistit

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí.

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí. Slovo šéfredaktorky Dobrý den, hlavním tématem druhého čísla časopisu REVERS je domácí násilí. Domácí násilí již není společenské tabu několik let. O jeho existenci většina z nás ví, někteří více, než

Více