Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.136 č.119 Afrika: pomoc UNICEF Noc kostelů Po Velikonocích Den matek Bible, Žalm 19, 1 Pastorův syn

2 Zkoušky Že zašlo slunce? Zítra jeho jas se v stonásobné síle vrátí zas, až oči oslepí ti. Teď noc je, abys hvězd uviděl třpyt a neváhal už v jejich svitu jít po strmé cestě žití. Že modré nebe skryla mraků šeď? Že za oblaky blaho tvoje teď? Že začíná se šeřit? Ó, pochop to! Bůh sám chce s tebou být, tě v Jeho rámě doufat naučit a v Jeho lásku uvěřit! Marie Rafajová Marie Rafajová se narodila 29. listopadu 1896 v Brně. Působila v Armádě spásy v Praze a na Kladně, později pak v sociálních ústavech Kristýny Royové ve Staré Turé na Slovensku. Verše začala psát již za svých studentských let, psala v češtině i ve slovenštině. Věnovala se také překladům poezie a literární práci pro děti. Napsala celou řadu nádherných básní, které seřadila do několika sbírek. Zemřela 11. července 1978 v Bratislavě. Za 2. světové války se podílela na záchraně pronásledovaných Židů, za což obdržela medaili Spravedlivý mezi národy. Sborník, který vyšel ke 100. výročí narození Marie Rafajové, a ve kterém najdete řadu jejich básní, nabízíme pod obj. číslem K36. Formát mm, 80 stran. Cena 25 Kč. Milí přátelé, Na úvod ráda se procházím. Obzvlášť teď, na jaře. Nedávno jsme byli s manželem v lese. Šli jsme celkem svižně, ale občas nám to nedalo a museli jsme se zastavit. Stromy, po zimě ještě celé zašedlé, ukazovaly svoje první pupeny a lístečky. Byla to nádhera. Sledovat znovu vznikající život, to je to, co mě fascinuje. Znovu a znovu se divit nad touhle samozřejmou nesamozřejmostí přírody a těšit se z ní. Ale je velmi jednoduché projít kolem bez povšimnutí, nezastavit se a udržovat tempo. Říkám si, že se to může podobat našemu životu. Jsme tlačeni k tomu, abychom udržovali tempo. Nezpomalit, všechno stihnout, dokonale zvládnout. Ale míjíme tak spoustu krásných drobností, kterými k nám chce náš Pán promlouvat a povzbudit naši duši. A někdy se nám také může stát, že povinnosti každodenního života vytlačí náš čas strávený s Pánem, v modlitbě a rozjímání nad Biblí. A přitom k nám v těchto chvílích znova přichází život, proměňuje nás Boží blízkost a ožívají Boží slova. Samozřejmá nesamozřejmost Božího života. Najdeme si čas se zastavit, divit a těšit se? Přeji vám i sobě požehnané chvilky zastavování, divení i těšení se. MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA KNIH Alena Vévodová externí spolupracovník BTM Nabídka starších knih vydaných většinou v době totalitního režimu. Tituly nabízíme za symbolickou cenu na podporu misijní činnosti BTM. Walter Lüthi: Na Boží stavbě Nehemjáš a jeho úsilí o obnovení zničeného města. Tento spis vznikl po druhé světové válce. Kniha je i po 70ti letech stále aktuální. Formát A6, 144 stran, brožovaná. Kč 30,. Obj. kód K47 Výkřik před půlnocí Sbírka básní kazatele Karla Kolmana. Formát A5, 72 stran, brožovaná. Kč 25,. Obj. kód K48 Vlastimil Pospíšil: Květy víry Sbírka básní kazatele Vlastimila Pospíšila. Formát A5, 244 stran, brožovaná. Kč 30,. Obj. kódem K49 Werner Gitt: Použil Bůh evoluce? Werner Gitt, německý vědec, informatik a matematik, se kriticky staví k Darwinově evoluční teorii. Formát cm, 144 stran, brožovaná. Kč 45,. Obj. kód K50 Werner Gitt: Hledání východiska Není evangelium netolerantní, když tvrdí, že jedinou cestou k Bohu a spáse je přijetí oběti Ježíše Krtista? Formát cm, 158 stran, brožovaná. Kč 45,. Obj. kód K51 3

3 Reportáž AFRIKA POMOC UNICEF Páté pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky. Předivné Boží cesty Mezi uprchlíky byl neuvěřitelný chaos a já jsem stále nevěděl, co si Bůh ode mne přeje, co mám pro ty nešťastné lidi udělat. Chodil jsem mezi nimi a říkal jim: Bůh je s vámi, chce vám pomoci. Chtěl jsem je povzbudit, ale především Bůh způsobil, že mi začali naslouchat a respektovat mě. Měl jsem zkušenosti s plánováním ze zaměstnání, tak jsem jednoduše začal na papír kreslit plánek tábora. Velké stany se zázemím pro lékařskou pomoc, kuchyně, jídelna, prádelna a stany pro ubytování. Vtom se objevil nějaký muž a řekl, že je z UNICEF. Zeptal se mě, kdo jsem a co tu dělám. Bůh mě poslal pomáhat dětem a jinak přesně ani nevím. Lidé mne tu začínají poslouchat, tak jsem začal kreslit plán, co by se zde dalo pro ně postavit. Opravdu? To je úžasné, o to se pokoušíme již čtrnáct dní! řekl ten člověk. Pod jakou organizací působíte? Hope on Road. Tak ode dneška budete působit pod hlavičkou UNICEF. Tato organizace jako jediná má leteckou službu, která do tábora shazuje humanitární pomoc. Stal jsem se rizikovým manažerem humanitární pomoci UNICEF. Umožnili mi ledasco, ale hlavně mi zpřístupnili leteckou trasu do Afriky za 50 eur. Musím předeslat, že jsem toto nechtěl, být nějakým manaže rem v Africe pro UNICEF. Bůh mi však řekl: Dělej to, co umíš, já ti budu radit, hlavně mě poslouchej. Začali jsme plánovat velké tábory na letišti. Umožnili mi také po internetu hledat levné léky. Velkou pomocí byl levný, ale silný dezinfekční přípravek proti epi demii, který jsem získal ještě v Teplicích od ruské klientely. Asi za 12 Kč bylo možné vydezinfi kovat celý tábor. Organizátoři UNICEF se hned snažili získat kontakt na výrobce. V rámci spolupráce s UNICEF mi na oplátku rozšířili licenci na logistiku a já nejenže měl přístup do jejich skladu, ale mohl jsem nakupovat levné léky po celém světě. Zjistil jsem, že v Praze mají nejlevnější penicilín, který jsme nakoupili a tím výrazně pomohli nemocným v táboře. Budete mi svědky až na sám konec země Bůh mě vytáhl z Teplic, kde jsem opustil svoji kancelář, rodinu, sbor a se starým náklaďákem mě poslal do Afriky proto, abych zde pomáhal těm nejpotřebnějším. Kromě toho se moji přátelé z UNICEF nějak dověděli, že jsem vlastně přijel do Afriky proto, že jsem věřící a chci sloužit Bohu. Nikdy předtím jsem v církvi nekázal, měl jsem civilní zaměstnání. Ale ve Skutcích svatých apoštolů v 1. kapitole je napsáno: a budete mi svědky až na sám konec země Poprvé jsem kázal v Nigerii a použil 4 biblické verše, které jsem znal zpaměti. Kázal jsem ve shromáždění, kde bylo 3600 lidí. Zúčastnila se ho také starostka města Bangí, která si mě pozvala na audienci. Uměla dobře anglicky, mluvili jsme o tom, co mě vedlo do Afriky a co pro uprchlíky děláme, a umožnila mně přístup do nejvyšších kruhů diplomacie Kamerunu, Konga a Středoafrické republiky. Tato paní starostka se za dva dny stala prezidentkou Středoafrické republiky. Neustále žasnu nad Boží cestou ve svém životě! Obyčejný kluk z Čech prožije věci, které by ho ani v nejdivočejším snu nenapadly. Najednou jsem jel naslepo do Afriky. Ne naslepo, věřil jsem Bohu, že mě vede. Musel jsem cestou prožít nehorázné věci, setkávat se se zvláštními lidmi, kázat, pomáhat lidem, spolupracovat s organizací UNICEF. Je to vůbec možné, že se toto všechno mohlo uskutečnit? Bible je podobných příběhů plná. Ten, kdo se cele odevzdá Bohu, nikdy netuší, k jakým skutkům si jej Bůh použije. Obyčejný člověk s obyčejnou vírou se stane nástrojem k neobyčejným činům. Reportáž Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný. Mistr Jan Hus, 1415 Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová, více o projektu najdete na internetových stránkách: 4 5

4 Misijní příležitosti Objednávejte letáčky již nyní! Rádi bychom Vám připomněli misijní příležitosti v nadcházejícím jarním čase. Brněnská tisková misie nabízí vhodné produkty všem jednotlivcům, misijním sku pinám, farnostem a sborům, které se akcí zúčastní. Vyberte si z bohaté nabídky stovek titulů, které najdete na webových stránkách www. btm. cz a pošlete včas svoji objednávku! Den matek letos 10. května Druhá květnová neděle patří všem maminkám mají svůj svátek. BTM k tomuto svátku připravuje řadu let vhodné letáčky Blahopřání s biblic kými verši, krátkým textem nebo básní a volným místem pro dopsání přání a nakreslení obrázku. Noc kostelů pátek, 29. května 2015 Noc kostelů se u nás stala již tradiční událostí. V roce 2014 bylo ve více než kostelech a modlitebnách v celé České republice zaznamenáno přes návštěv. Také letos bude příležitost pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a zážitku. Pro návštěvníky je připraven bohatý program: komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. K dispozici bude průvodce s programem jednotlivých kostelů. Od loňského roku je pro uživatele iphonů a ipadů zdarma dostupná aplikace ikostel, díky níž budou moci poznávat krásy a bohatství kostelů, modliteben a sborů bez tištěné brožury, navíc s přímou navigací k nejbližšímu otevřenému kostelu.,, SLOVO K NOCI KOSTELŮ 2015 Misijní příležitosti Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů, před pár lety mne oslovili mladí lidé z mé farnosti v Berouně: Nad městem se tyčí kostel, ale nikdy jsme v něm nebyli. Nešlo by se tam podívat? Sehnal jsem klíče a vypravili jsme se místo večerního společenství na tajuplnou výpravu do chrámu, který se léta neužívá. S určitou obavou jsem odemykal dveře. Vše komplikovala tma, protože na tomto místě již žádná elektřina není, ale také strach, že zámek bude zarezlý. Nakonec dveře zavrzaly do ticha klenutého prostoru a nás naplnil podivuhodný úžas. Velkými okny pronikalo vzdálené světlo města a kreslilo po stěnách stíny. Zapálili jsme několik svíček v mističkách. Poklekli jsme a modlili se. Relativně malý prostor se naplnil modlitbou, písněmi i tichem, zkrátka zvláštní atmosférou. Něco nás strhlo k modlitbě mnohem intenzivněji, než kdekoli jinde ve městě. Vím, že většina kostelů je pečlivě ošetřených a lze do nich vstoupit na běžné bohoslužby třeba v neděli dopoledne. Ale mnohé sakrální prostory nesou velmi silné poselství i mimo bohoslužby. Nejsou jen shromaždištěm jako v nějakém kulturním sále. Je v nich vepsána modlitba, volání k Bohu, díky za vyslyšení Jsou znamením víry, naděje v Boha a radostné zvěsti o záchraně člověka. Proto Vás, kteří přemýšlíte, zda se letos vydat na Noc kostelů, zvu co nejsrdečněji, abyste našli čas a chuť zakusit něco z mohutnosti, kterou víra křesťanů nese. Buďte vítáni, ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu, kaple, modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvil ku sednout a jen tiše naslouchat. Věřím, že i k Vašemu srdci bude promlouvat Hospodin Za všechny organizátory Noci kostelů se těším na setkání 29. května P. Michal Němeček Nabídka letáčků k Noci kostelů Za zvýhodněnou cenu vám nabízíme balíčky s pestrým výběrem letáčků, které můžete nabídnout návštěvníkům svého kostela. Objednací kódy jsou PB3 (větší balíček za 350 Kč) a PB4 (menší za 200 Kč). Více informací najdete na 6 7

5 Nabídka dalších produktů Nabídka nových letáčků Jaro 2015 NOVINKA DALŠÍ Z ŘADY OBLÍBENÝCH KOSTEK! MOUDROST BIBLE Mamince (DT39) Obrázek Vlasty Švejdové doplňuje básnička Oldřišky Koudelové. Dvě stra ny letáčku jsou volné na ně mohou děti namalovat obrázek a napsat blahopřání. (Cena 2,80 Kč) Kč 10,- Na nové kostce najdete verše z Přísloví, Žal mů a 1. listu Ko rint ským. Vě ří me, že vás po vzbudí a potěší ve všed ních dnech života. Kdyby byl Bůh (RT96) Cožpak by se Bůh mohl dívat na to, co se ve světě děje? Nestrpěl by na světě nikoho, kdo krade, vraždí, znásilňuje Proč Bůh nezasáhne a neztrestá každého viníka? A proč hodné nechává často trpět nejvíce? (Cena 2,80 Kč) O zdraví (PT88) Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Tento a řadu dalších veršů z knihy Přísloví najdete v nové kartičce z řady Být moudrý jako Šalomoun. (Cena 2,80 Kč) MŮŽETE SI OBJEDNAT I DALŠÍ KOSTKY: Ostražitý zajíc (PN50) Báseň Oldřišky Koudelové doplňuje biblický verš: Bůh tě chrání ode všeho zlého,on chrání tvůj život. (Žalm 121, 7) (Cena 2,80 Kč) Mistr Jan Hus svědek Ježíše Krista (B7) Při příležitoti 600. výročí upálení mistra Jana Husa vydáváme brožurku, ve které najdete nejen životopisné údaje o této osobnosti našich dějin, ale také stručný výčet jeho nejvýznamnějších spisů, známé citáty z jeho díla a zamyšlení nad jeho od kazem. Brožura, formát A5, 16 stran. (Cena 15 Kč) BROŽURKA A5, 16 STRAN Bůh slyší Tvou modlitbu (D8) V zajetí okultizmu (S20) Stále více lidí se obrací na věštce a léčitele. Zden ka Zelená se zabývala okultními praktika mi dlouhá léta. Ve svém svědectví varuje před tímto nebez pečím a přiznává, že jen víra v Pána Ježíše ji dokáza la vysvobodit. (Cena 3,60 Kč) DVOJITÁ K ARTA S PŘÍLOHOU Semínka přátelství (DKx115) NOVINK A (D10) Modlitby pro manžele a rodinu (D11) KOSMATCE Cena ukázky pro pravidelné odběratele činí 84 Kč (po 20% slevě). Cena samotného časopisu Nové perspektivy 16 Kč (D12) Kč 10,- Bůh řekl: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. SE M ÍN K A Cena se sáčkem semínek Modlitby před jídlem MAGNETKY S BIBLICKÝM VERŠEM GERBERA (PX33) (List Židům 13, 13) Dvojitá karta s básní Oldřišky Koudelové je doplněna krátkou úvahou o ceně přátelství. Na závěr je uveden verš z Knihy přísloví 22, 11: Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. Kartu lze objed nat bez přílohy (cena 5,20 Kč), anebo s přílohou Kč sáčkem semen letniček. 8 Dětské modlitby PX26 PX28 PX31 PX35 17,PX29 PX30 9

6 Povelikonoční fejeton Po Velikonocích... Viktoriiny vodopády, Afrika David Livingstone Slavné zmrtvýchvstání Ježíše Krista je vyvrcholením velikonočních událostí. Je předmětem všech kázání ve slavnou neděli Vzkříšení, a také mnohých rozhovorů, a to nejen věřících. Událost největšího vítězství v dějinách světa vítězství nad smrtí, peklem, ďáblem i hříchem, nabývá na významu především ve dnech následujících, kdy se znovu ocitáme uprostřed radostí i starostí všedních dnů. Stáváme se očitými svědky zlých, šokujících, často velmi smutných událostí. Do mysli se vkrádá pocit, že zhoubné dílo hříchu si razí svou cestu dál Učedníci byli po Velkém Pátku, po ukřižování Krista, ve stavu beznaděje. Jejich život pro ně ztratil cenu, všechno to, pro co se kdysi rozhodli a pro co se všeho ostatního vzdali, bylo pryč. Do této situace najednou vstupuje sám Zmrtvýchvstalý, plný lásky a pochopení. Nachází rychle cestu k jejich zkroušeným srdcím. Znovu v nich zažehne plamínek nové naděje, jejich srdce opět začne hořet radostí. Život dostává i uprostřed trápení nový význam. Jejich svědectví a činy dostávají nový obsah: Ježíš žije! Ježíš je vítěz! A co na to okolí? Mnozí na ně zdvíhají zlověstně své ruce, jiní je naopak pozorně naslouchají a připojují se k nim. Jsou přemoženi mocí zmrtvýchvstalého Krista a sahají po daru nového života. Hleďte, já jsem s vámi po všecky dny! Tak to zaznívá znovu a znovu. Všichni dobře víme, že náš vhled do budoucnosti je velmi omezený. Jednoduše nevidíme dál! Stačí, aby přišly události, které jsme si nepřáli a hned propadáme strachu a úzkosti. Znovu si uvědomujeme, jak je naše pozemská existence omezená bezmocností a smrtí Kristus však přemohl smrt a vyzývá nás, abychom se o tuto skutečnost naplno opřeli vírou. David Livingstone, misionář, věhlasný cestovatel, přírodovědec, průkopník v bádání o africkém kontinentu, hovořil jednou se studenty z Glasgowské univerzity. Na svém těle nosil mnohé stopy afrických zápasů. Více než třicet nemocí odčerpávalo jeho tělesné síly. Levé rameno, kdysi téměř rozdrcené lvem, mu viselo ochable podél těla. Livingstone vyprávěl studentům o svých zážitcích, útrapách, nepřátelích a na samý závěr jim položil otázku: Víte, co mne drželo nad vodou po celé ty dlouhé roky strávené v Africe, mezi lidmi, jejichž řeči jsem nerozuměl, jejichž jednání bylo naprosto nepředvídatelné a nejednou velmi nepřátelské? Bylo to ujištění Ježíše Krista: A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání světa. Na slova tohoto zaslíbení jsem vsadil naprosto všechno a nikdy jsem nebyl zklamán. To je šance pro mne i pro tebe Podle časopisu Rozhodnutí upravil J.Titěra. CO ROZDMÝCHÁ MOJI LÁSKU Během druhé světové války se věřící jedné vesnice shromáždili do kostela, aby se modlili. Najednou vtrhli dovnitř vojáci a poručili, aby všichni během deseti minut kostel opustili, protože bude zničen. Ale velitel dostal ďábelský nápad: Strhl ze stěny obraz Krista, hodil ho na zem a řekl: Ven můžou jenom ti, kteří na tento obraz plivnou, ostatní vyletí do povětří. Pro zamyšlení K BOHU? Byla to příšerná situace a času na přemýšlení nebylo nazbyt. Po chvíli jeden člověk váha vě vstal, s provinilým odpusťte plivl na obraz a odešel. Někteří další se podobně omlu vili a odešli. Potom se zvedla jedna čtrnáctiletá dívka, klekla si k obrazu, setřela sliny a obraz políbila. Vtom ji zasáhla kulka z pistole a dívka na místě zemřela. Na stalo hrobové ticho. Už nikdo nevstal, aby plivl plivali by na mrtvou dívku. Důstojník se bezradně díval na vzniklou scénu, rychle se otočil a se všemi vojáky odešel z ko ste la. Všichni zbylí se shromáždili kolem mrtvé dívky. Její otec prosil mrtvou dceru o odpuštění se slovy: Kdybych věděl, co chceš udělat, udělal bych to sám. LÁSKA A DŮVĚRA Bůh nás nekonečně miluje, jak nás to může nechávat chladnými? Vykoupil nás krví a slzami, proč na sebe neumíme vzít břemeno lásky? Bůh se neptá, co dokážeme a v čem se nám daří. Čeká naši lásku a důvěru. Chce, aby náš život byl užitečně vyplněný čas. Každý den bez Boží přítomnosti je ztracený čas, i když zvládneme řadu úkolů, nebo získáme spoustu věcí. Každý den v osobním vztahu s Ježíšem, pod jeho milostí, je naplněný den. Bohu jde o to, abychom ho milovali celým srdcem, celou svou bytostí. Jak to udělat? Jak rozdmýchat naše chladná srdce pro něho? CENA ZA SVOBODU Říká se, že při jednom perském dobyvatelském tažení byl zajat nějaký šlechtic se svou ženou a dětmi. Když je přivedli ke králi Kýrovi, ten se ho zeptal: Co mi dáš, když ti vrátím svobodu? Polovinu svého majetku, zněla dopověď. A když propustím i tvoje děti? Celý svůj majetek. A co mi dáš za svobodu své ženy? Sebe sama. Kýrovi se odpověď tolik líbila, že propustil celou rodinu. Cestou domů se šlechtic zeptal své ženy, jestli si všimla, jaký je Kýrus hezký muž. Ta mu odpověděla: Já jsem viděla jen toho, kdo byl ochoten dát sám sebe za moji svobodu. TO NEJLEPŠÍ PRO MĚ Co rozdmýchá moji lásku k Bohu? To, když se podívám, jak za mě dal všechno, co měl. Když se podívám na toho, kdo za mě trpěl na kříži, kdo nesl tolik bolestí tak sám, všemi opuštěný: na Ježíše Krista. V něm vidím nevýslovnou Boží lásku k sobě. To mě burcuje, abych mu dala celý svůj život a bez výhrad. Svoje roky, síly, plány i přání. Potom zjišťuji, že dát mu to nejlepší, co mám, je zároveň to nejlepší pro mě. (Yvonne Schwengelerová, Ethos 2/2009) 10 11

7 Příběh PASTORŮV SYN Každou neděli odpoledne, po ranním shromáždění, pastor se svým jedenáctiletým synem chodili po městě a rozdávali letáčky s Dobrou zprávou o spasení. Jednou v neděli bylo velice chladno a lilo jako z konve. Chlapec se oblékl a řekl: Tati, jsem připravený. Připravený na co? Tati, je čas, abychom si vzali letáčky a šli je rozdávat. Synku, je velmi chladno a prší! odvětil otec. Chlapec se překvapeně podíval na otce: Ale tati, nejdou lidi do pekla, i když lije? Táta však odpověděl: Synku, já v tomto počasí nejdu. Chlapec se zklamaně zeptal: A můžu jít sám? Prosím! Otec na moment zaváhal a pak řekl: Můžeš jít. Tady jsou letáčky a buď opatrný Díky tati! Chlapec vyšel do deště. Procházel ulicemi města ode dveří ke dveřím. Každému, koho na ulici potkal, dával letáček s Dobrou zprávou o spasení. Po dvou hodinách byl promáčený a prochladlý. Zbýval mu poslední letáček. Zastavil se na rohu ulice a rozhlížel se, komu by letáček dal. Ulice byly prázdné. Vykročil k prvnímu domu a zamířil ke dveřím. Za zvonil na zvonek, ale nikdo neotevíral. Zvonil znovu a znovu, ale stále se nic nedělo. Rozhodl se, že odejde. Něco ho však zastavilo. Vrátil se a pěstí zabušil na dveře. Tentokrát se dveře otevřely. Ve dveřích stála velice smutně vyhlížející stará dáma. Překvapeně se ze ptala: Co si přeješ? Chlapec s úsměvem řekl: Paní, je mi líto, jestli jsem vás vyrušil, ale jenom jsem vám chtěl říci, že vás Ježíš opravdu miluje. Přišel jsem vám dát Příběh letáček s Dobrou zprávou o spasení. Ten vám řekne všechno o Ježíši a jeho velké lásce. S tímto jí předal poslední letáček a chystal se odejít. Stará dáma ještě zavolala: Děkuji ti, chlapče! Příští neděli ráno stál táta pastor za kazatelnou. Když začala bohoslužba, zeptal se: Má dnes někdo svědectví nebo chce někdo něco říct? V zadní řadě se pomalu postavila starší dáma. Když promluvila, z její tváře začalo vyzařovat zvláštní světlo: Nikdy jsem zde nebyla. Víte, předminulou nedělí jsem ani nebyla křesťanka. Manžel před časem zemřel a zůstala jsem na světě sama. Minulou neděli bylo obzvláště chladno a deštivo. Cítila jsem se úplně na dně. Když jsem už neměla žádnou naději ani vůli žít, vzala jsem provaz a židli a vyšla jsem do podkroví. Přivázala jsem provaz pevně k trámu a vylezla na židli. Najednou mne vyrušilo hlasité zvonění. Pomyslela jsem si: počkám až odejde. Čekala jsem, až zvonění ustane. Potom někdo začal hlasitě bušit na dveře Pomyslela jsem si: kdo to může být? Nikdo k nám na návštěvu nechodil. Sešla jsem dolů a otevřela dveře. Nemohla jsme uvěřit svým očím: na verandě stál usmívající se chlapec a oslovil mne:,paní, přišel jsem vám říct, že vás Ježíš opravdu miluje! Potom mi dal letáček, který teď držím v ruce. Když ten milý chlapec odešel, přečetla jsem si pozorně letáček. Vyšla jsem nahoru do podkroví, abych odklidila provaz a židli. Už je nebudu potřebovat. Víte já jsem nyní šťastné Boží dítě. Protože vaše adresa byla na letáč ku, musela jsem sem přijít osobně. Chci říci: Děkuji tomuto malému Bo žímu andělovi, který přišel v posledním okamžiku. Tím, že to udělal, zachránil moji duši od věčnosti v pekle a dal mi novou naději Ve shromáždění nezůsta lo ani jedno oko suché. Vý křiky chvály a díků Bohu se rozezněly sálem. Pastor sestoupil z kazatelny, vzal syna do náruče a začal usedavě plakat. Nikdy nebyl tak hrdý na svého syna jako v tuto chvíli. Přátelé! Nenechte si nikdy tuto Dobrou zprávu o spasení jen pro sebe. Předávejte ji znovu a znovu dalším lidem. Pamatujte si, Boží zpráva o spasení může i dnes způsobit ten největší zázrak v životě někoho z vašich blízkých. Kdo se k Ježíši přizná před lidmi, k tomu se i On přizná před svým Otcem v nebi. Překlad a úprava redakce BTM 12 13

8 Zdraví a výživa POVZBUZENÍ PRO JARNÍ DNY Taky nemáte rádi dlouhou zimu? Chybí vám sluníčko, vitamíny a nemůžete se dočkat tepla? Pokud jste alespoň jednou dopověděli ano, čtěte dál! Začátek jara je období, kdy jsme zpravidla po zimě unaveni, zásoby vitamínů v těle se ztenčují, vzhledem k sychravým a podmračeným dnům býváme také duševně skleslejší, a proto i náchylnější k různým nemocem. Ne nadarmo se mluví o jarní únavě. Co tedy dělat, abychom nepodlehli náporu únavy a nemocí? Především aktivně hledat posilu, povzbuzení a obnovu tělesných, duševních a duchovních sil. Nabízím tyto tipy: slunce, vitamíny, med, voda, víno, odpočinek, načerpání sil i aktivní pohyb. Slunce přiměřený pobyt na slunci Kdo může, vyjede za ním i do hor. Slunce je pro náš život nezbytné. Zajišťuje nám teplo, světlo, tvorbu vitamínu D pro zdravý růst kostí i výživu pokožky. Vitamíny čerstvé ovoce, zelenina a med Jak si pořídit vitamínovou bombu? Hodí se nejen oblíbené citrusy, ale i ovocný salát různého složení nebo obyčejná strouhaná jablka s mrkví (ochucená medem a citronem) či kaše ze syrových namočených vloček s čerstvým nebo sušeným ovocem a ořechy či kokosem nebo ovocné müsli, čaj ze zázvoru nebo šípkový či jiný ovocný čaj s medem, nápoj z pečeného čaje (tj. směsi ovoce upečeného ve vlastní šťávě s cukrem nebo medem ev. troškou rumu), ovocný džus ředěný vodou atd. Výbornou službu udělá i salát z různé syrové zeleniny s olejem a citronem, doplněný např. tuňákem nebo mozzarellou... Někteří možná znáte velmi chutný strouhaný křen s jablky, který naše maminky a babičky podávaly ke slaným pokrmům místo růz ných dresinků a kečupu jako účinný prostředek proti virům. Med pro posílení organizmu Med je zdrojem mnoha biologicky aktivních látek a vitamínů. Zvláště v době zvýšené únavy, stresu a virových infekcí má posilující a podpůrný význam. Voda nedoceněný význam čisté vody Tekutiny, zejména čistá chladná voda a její pravidelné do plňo vání má v dnešní stresové, uspěchané a pře tech ni zo vané době velký význam. Zhruba 20 % vody přijmeme z jídla, zbylých 80 % musíme přijmout v tekutinách. Proto dodržujte pitný režim. Pijte vodu průběžně, abyste se cítili lépe. Víno pro zdravé srdce a cévy Prof. Šamánek, kardiolog, zaměřený na prevenci, ve své roz sáhlé studii ukazuje kladný účinek malé konzumace vína pro zdraví srdce a cév. Pokud nemáme nemocná játra nebo jiný zdravotní problém, doporučuje jednu sklenku vína pro ženu a dvě sklenice pro muže denně. Zdraví a výživa Odpočinek a načerpání sil dostatek spánku a odpočinku Stres a obranyschopnost organismu spolu úzce souvisejí. Čím větší je pracovní vypětí, spojené mnohdy s nočními směnami, nebo dlouhodobá zátěž jiného druhu bez možnosti kvalitního spánku a odpočinku, tím menší je naše šance bránit se různým nemocem. Na jarní únavu je osvědčený recept: spěte víc než jindy. Řiďte se ne vnějšími, ale vnitřními hodinami. Možná taky někdy cítíte, že máte dost. Zkuste to respektovat a výjimečně odříci některé akti vity navíc. Dbejte také o pravidelný příjem teplého jídla a nápojů. Moje maminka (zkušená praktická lékařka) s oblibou citovala výrok bratra MUDr. Jana Zemana, který zněl asi takto: Vyčerpané tělo a uštvané nervy nejsou nejlepším nástrojem Ducha svatého! Aktivní odpočinek denní pobyt na čerstvém vzduchu Za přiměřený aktivní odpočinek se považuje aerobní pohyb nejlépe venku na vzduchu. Měl by být zařazen denně nebo alespoň 2 3 týdně po dobu alespoň půl hodiny. Přebujelá elektronická komunikace a virtuální realita (ve filmech, hrách a na internetu) by mohla velmi snadno zatlačit naše vlastní zážitky, které jsou možná obyčejné, ale o to cennější, protože jsou skutečné! Nenechme se o ně okrást stejně jako o krásné chvíle s dobrou knížkou, kvalitní hudbou v přírodě, při vhodném koníčku, s přáteli a ve společenství věřících nebo s našimi nejbližšími. Načerpání duchovních sil denní čtení Bible Pán Bůh nás zná a ví, co potřebujeme. Ve svém Slovu Bibli nám nabízí radu, řešení i lék pro každou situaci. On dokáže nasytit a uzdravit našeho ducha, nejen tělo a duši. Pojďme se podívat, co Bible k těmto tématům říká: Jak sladce mi chutnají tvé výroky, sladší než med jsou ústům mým! (Žalm 119, 103) Vám pak, kteří se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti a zdraví bude na jeho paprscích (Malachiáš 4, 2) Neboť Hospodin Bůh je slunce a pavéza, tu milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti (Žalm 84, 12) Aj, všichni žízniví pojďte k vodám. I vy, kteří nemáte žádných peněz. Pojďte, pravím, kupujte a jezte bez peněz a bez placení víno a mléko (Izajáš 55, 1) Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje (Žalm 23, 2 3) Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí duším svým (Matouš 11, 28 29) Ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. Já je uzdravím. (Izajáš 57, 19) Toto ovoce chvály z našeho života vůči Pánu a Jeho sílu, zdraví i pokoj do srdcí přeji nám všem. Připravila MUDr. Anna Vlčková 14 15

9 Nabídka pro Vás PRO VELKÝ ZÁJEM NABÍZÍME VE 2. VYDÁNÍ KNIHU: Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová KDYŽ SE ŽIVOT OBRÁTÍ NARUBY Knižně zpracovaný dramatický životní příběh Lydie Smilkové se setkal s obrovským zájmem čtenářů. Připravili jsme proto druhé upravené vydání této úspěšné knihy. Přinášíme krátkou ukázku: Bylo mně dvacet čtyři roků a mé dceři čtyři měsí ce, když jsem onemoc něla. Po několika měsí cích vyšetřování jsem slyšela slova, kterých se lidé tolik obávají: Onemocněla jste vzácně se vyskytujícím nádo rovým onemocněním. Zku síme vás ozářit a podat che moterapii. Prognóza je nejistá může se jednat o několik týdnů života. V první chvíli to byl šok a myšlenka, že to všechno snad není pravda. Kniha přináší naději nejen těm, kteří prochází podobnou zkouškou jako autorka. Všem čtenářům ukazuje mimořádný způsob Božího jednání v životě člověka. Formát mm, brožovaná, 128 stran + 8 stran fotopřílohy. Cena 98 Kč. Objednací kód K43 V ATRAKTIVNÍM NOVÉM OBALU NOVÝ ZÁKON MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA! Využijte mimořádnou nabídku ekumenického překladu Nového zákona pouze za symbolickou cenu 15 Kč. Vzhledem k jejho nízké ceně ho můžete dobře využít pro Vaše nejrůznější misijní aktivity. Je to velká příležitost, aby se Evangelium dobrá zpráva dostala k velkému počtu lidí. Pro hromadné objednávky můžeme na vyžádání poskytnout množstevní slevu. Tituly nabízíme za symbolickou cenu na podporu misijní činnosti BTM. Formát mm, brožovaná, 260 stran + 8 stran mapové přílohy. Objednací kód K32 Kč 15,- Všem čtenářům přejeme prozářené jarní dny, odvahu a Boží vedení při jarních misijních příležitostech. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v dubnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 01/2017 ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE Pohlazení, radost, energie a laskavost v srdci. S anděly kráčím nadšeně do nových dní roku 2017. Lehkost mého nitra je osvobozující.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více