Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.136 č.119 Afrika: pomoc UNICEF Noc kostelů Po Velikonocích Den matek Bible, Žalm 19, 1 Pastorův syn

2 Zkoušky Že zašlo slunce? Zítra jeho jas se v stonásobné síle vrátí zas, až oči oslepí ti. Teď noc je, abys hvězd uviděl třpyt a neváhal už v jejich svitu jít po strmé cestě žití. Že modré nebe skryla mraků šeď? Že za oblaky blaho tvoje teď? Že začíná se šeřit? Ó, pochop to! Bůh sám chce s tebou být, tě v Jeho rámě doufat naučit a v Jeho lásku uvěřit! Marie Rafajová Marie Rafajová se narodila 29. listopadu 1896 v Brně. Působila v Armádě spásy v Praze a na Kladně, později pak v sociálních ústavech Kristýny Royové ve Staré Turé na Slovensku. Verše začala psát již za svých studentských let, psala v češtině i ve slovenštině. Věnovala se také překladům poezie a literární práci pro děti. Napsala celou řadu nádherných básní, které seřadila do několika sbírek. Zemřela 11. července 1978 v Bratislavě. Za 2. světové války se podílela na záchraně pronásledovaných Židů, za což obdržela medaili Spravedlivý mezi národy. Sborník, který vyšel ke 100. výročí narození Marie Rafajové, a ve kterém najdete řadu jejich básní, nabízíme pod obj. číslem K36. Formát mm, 80 stran. Cena 25 Kč. Milí přátelé, Na úvod ráda se procházím. Obzvlášť teď, na jaře. Nedávno jsme byli s manželem v lese. Šli jsme celkem svižně, ale občas nám to nedalo a museli jsme se zastavit. Stromy, po zimě ještě celé zašedlé, ukazovaly svoje první pupeny a lístečky. Byla to nádhera. Sledovat znovu vznikající život, to je to, co mě fascinuje. Znovu a znovu se divit nad touhle samozřejmou nesamozřejmostí přírody a těšit se z ní. Ale je velmi jednoduché projít kolem bez povšimnutí, nezastavit se a udržovat tempo. Říkám si, že se to může podobat našemu životu. Jsme tlačeni k tomu, abychom udržovali tempo. Nezpomalit, všechno stihnout, dokonale zvládnout. Ale míjíme tak spoustu krásných drobností, kterými k nám chce náš Pán promlouvat a povzbudit naši duši. A někdy se nám také může stát, že povinnosti každodenního života vytlačí náš čas strávený s Pánem, v modlitbě a rozjímání nad Biblí. A přitom k nám v těchto chvílích znova přichází život, proměňuje nás Boží blízkost a ožívají Boží slova. Samozřejmá nesamozřejmost Božího života. Najdeme si čas se zastavit, divit a těšit se? Přeji vám i sobě požehnané chvilky zastavování, divení i těšení se. MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA KNIH Alena Vévodová externí spolupracovník BTM Nabídka starších knih vydaných většinou v době totalitního režimu. Tituly nabízíme za symbolickou cenu na podporu misijní činnosti BTM. Walter Lüthi: Na Boží stavbě Nehemjáš a jeho úsilí o obnovení zničeného města. Tento spis vznikl po druhé světové válce. Kniha je i po 70ti letech stále aktuální. Formát A6, 144 stran, brožovaná. Kč 30,. Obj. kód K47 Výkřik před půlnocí Sbírka básní kazatele Karla Kolmana. Formát A5, 72 stran, brožovaná. Kč 25,. Obj. kód K48 Vlastimil Pospíšil: Květy víry Sbírka básní kazatele Vlastimila Pospíšila. Formát A5, 244 stran, brožovaná. Kč 30,. Obj. kódem K49 Werner Gitt: Použil Bůh evoluce? Werner Gitt, německý vědec, informatik a matematik, se kriticky staví k Darwinově evoluční teorii. Formát cm, 144 stran, brožovaná. Kč 45,. Obj. kód K50 Werner Gitt: Hledání východiska Není evangelium netolerantní, když tvrdí, že jedinou cestou k Bohu a spáse je přijetí oběti Ježíše Krtista? Formát cm, 158 stran, brožovaná. Kč 45,. Obj. kód K51 3

3 Reportáž AFRIKA POMOC UNICEF Páté pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky. Předivné Boží cesty Mezi uprchlíky byl neuvěřitelný chaos a já jsem stále nevěděl, co si Bůh ode mne přeje, co mám pro ty nešťastné lidi udělat. Chodil jsem mezi nimi a říkal jim: Bůh je s vámi, chce vám pomoci. Chtěl jsem je povzbudit, ale především Bůh způsobil, že mi začali naslouchat a respektovat mě. Měl jsem zkušenosti s plánováním ze zaměstnání, tak jsem jednoduše začal na papír kreslit plánek tábora. Velké stany se zázemím pro lékařskou pomoc, kuchyně, jídelna, prádelna a stany pro ubytování. Vtom se objevil nějaký muž a řekl, že je z UNICEF. Zeptal se mě, kdo jsem a co tu dělám. Bůh mě poslal pomáhat dětem a jinak přesně ani nevím. Lidé mne tu začínají poslouchat, tak jsem začal kreslit plán, co by se zde dalo pro ně postavit. Opravdu? To je úžasné, o to se pokoušíme již čtrnáct dní! řekl ten člověk. Pod jakou organizací působíte? Hope on Road. Tak ode dneška budete působit pod hlavičkou UNICEF. Tato organizace jako jediná má leteckou službu, která do tábora shazuje humanitární pomoc. Stal jsem se rizikovým manažerem humanitární pomoci UNICEF. Umožnili mi ledasco, ale hlavně mi zpřístupnili leteckou trasu do Afriky za 50 eur. Musím předeslat, že jsem toto nechtěl, být nějakým manaže rem v Africe pro UNICEF. Bůh mi však řekl: Dělej to, co umíš, já ti budu radit, hlavně mě poslouchej. Začali jsme plánovat velké tábory na letišti. Umožnili mi také po internetu hledat levné léky. Velkou pomocí byl levný, ale silný dezinfekční přípravek proti epi demii, který jsem získal ještě v Teplicích od ruské klientely. Asi za 12 Kč bylo možné vydezinfi kovat celý tábor. Organizátoři UNICEF se hned snažili získat kontakt na výrobce. V rámci spolupráce s UNICEF mi na oplátku rozšířili licenci na logistiku a já nejenže měl přístup do jejich skladu, ale mohl jsem nakupovat levné léky po celém světě. Zjistil jsem, že v Praze mají nejlevnější penicilín, který jsme nakoupili a tím výrazně pomohli nemocným v táboře. Budete mi svědky až na sám konec země Bůh mě vytáhl z Teplic, kde jsem opustil svoji kancelář, rodinu, sbor a se starým náklaďákem mě poslal do Afriky proto, abych zde pomáhal těm nejpotřebnějším. Kromě toho se moji přátelé z UNICEF nějak dověděli, že jsem vlastně přijel do Afriky proto, že jsem věřící a chci sloužit Bohu. Nikdy předtím jsem v církvi nekázal, měl jsem civilní zaměstnání. Ale ve Skutcích svatých apoštolů v 1. kapitole je napsáno: a budete mi svědky až na sám konec země Poprvé jsem kázal v Nigerii a použil 4 biblické verše, které jsem znal zpaměti. Kázal jsem ve shromáždění, kde bylo 3600 lidí. Zúčastnila se ho také starostka města Bangí, která si mě pozvala na audienci. Uměla dobře anglicky, mluvili jsme o tom, co mě vedlo do Afriky a co pro uprchlíky děláme, a umožnila mně přístup do nejvyšších kruhů diplomacie Kamerunu, Konga a Středoafrické republiky. Tato paní starostka se za dva dny stala prezidentkou Středoafrické republiky. Neustále žasnu nad Boží cestou ve svém životě! Obyčejný kluk z Čech prožije věci, které by ho ani v nejdivočejším snu nenapadly. Najednou jsem jel naslepo do Afriky. Ne naslepo, věřil jsem Bohu, že mě vede. Musel jsem cestou prožít nehorázné věci, setkávat se se zvláštními lidmi, kázat, pomáhat lidem, spolupracovat s organizací UNICEF. Je to vůbec možné, že se toto všechno mohlo uskutečnit? Bible je podobných příběhů plná. Ten, kdo se cele odevzdá Bohu, nikdy netuší, k jakým skutkům si jej Bůh použije. Obyčejný člověk s obyčejnou vírou se stane nástrojem k neobyčejným činům. Reportáž Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný. Mistr Jan Hus, 1415 Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová, více o projektu najdete na internetových stránkách: 4 5

4 Misijní příležitosti Objednávejte letáčky již nyní! Rádi bychom Vám připomněli misijní příležitosti v nadcházejícím jarním čase. Brněnská tisková misie nabízí vhodné produkty všem jednotlivcům, misijním sku pinám, farnostem a sborům, které se akcí zúčastní. Vyberte si z bohaté nabídky stovek titulů, které najdete na webových stránkách www. btm. cz a pošlete včas svoji objednávku! Den matek letos 10. května Druhá květnová neděle patří všem maminkám mají svůj svátek. BTM k tomuto svátku připravuje řadu let vhodné letáčky Blahopřání s biblic kými verši, krátkým textem nebo básní a volným místem pro dopsání přání a nakreslení obrázku. Noc kostelů pátek, 29. května 2015 Noc kostelů se u nás stala již tradiční událostí. V roce 2014 bylo ve více než kostelech a modlitebnách v celé České republice zaznamenáno přes návštěv. Také letos bude příležitost pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a zážitku. Pro návštěvníky je připraven bohatý program: komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. K dispozici bude průvodce s programem jednotlivých kostelů. Od loňského roku je pro uživatele iphonů a ipadů zdarma dostupná aplikace ikostel, díky níž budou moci poznávat krásy a bohatství kostelů, modliteben a sborů bez tištěné brožury, navíc s přímou navigací k nejbližšímu otevřenému kostelu.,, SLOVO K NOCI KOSTELŮ 2015 Misijní příležitosti Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů, před pár lety mne oslovili mladí lidé z mé farnosti v Berouně: Nad městem se tyčí kostel, ale nikdy jsme v něm nebyli. Nešlo by se tam podívat? Sehnal jsem klíče a vypravili jsme se místo večerního společenství na tajuplnou výpravu do chrámu, který se léta neužívá. S určitou obavou jsem odemykal dveře. Vše komplikovala tma, protože na tomto místě již žádná elektřina není, ale také strach, že zámek bude zarezlý. Nakonec dveře zavrzaly do ticha klenutého prostoru a nás naplnil podivuhodný úžas. Velkými okny pronikalo vzdálené světlo města a kreslilo po stěnách stíny. Zapálili jsme několik svíček v mističkách. Poklekli jsme a modlili se. Relativně malý prostor se naplnil modlitbou, písněmi i tichem, zkrátka zvláštní atmosférou. Něco nás strhlo k modlitbě mnohem intenzivněji, než kdekoli jinde ve městě. Vím, že většina kostelů je pečlivě ošetřených a lze do nich vstoupit na běžné bohoslužby třeba v neděli dopoledne. Ale mnohé sakrální prostory nesou velmi silné poselství i mimo bohoslužby. Nejsou jen shromaždištěm jako v nějakém kulturním sále. Je v nich vepsána modlitba, volání k Bohu, díky za vyslyšení Jsou znamením víry, naděje v Boha a radostné zvěsti o záchraně člověka. Proto Vás, kteří přemýšlíte, zda se letos vydat na Noc kostelů, zvu co nejsrdečněji, abyste našli čas a chuť zakusit něco z mohutnosti, kterou víra křesťanů nese. Buďte vítáni, ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu, kaple, modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvil ku sednout a jen tiše naslouchat. Věřím, že i k Vašemu srdci bude promlouvat Hospodin Za všechny organizátory Noci kostelů se těším na setkání 29. května P. Michal Němeček Nabídka letáčků k Noci kostelů Za zvýhodněnou cenu vám nabízíme balíčky s pestrým výběrem letáčků, které můžete nabídnout návštěvníkům svého kostela. Objednací kódy jsou PB3 (větší balíček za 350 Kč) a PB4 (menší za 200 Kč). Více informací najdete na 6 7

5 Nabídka dalších produktů Nabídka nových letáčků Jaro 2015 NOVINKA DALŠÍ Z ŘADY OBLÍBENÝCH KOSTEK! MOUDROST BIBLE Mamince (DT39) Obrázek Vlasty Švejdové doplňuje básnička Oldřišky Koudelové. Dvě stra ny letáčku jsou volné na ně mohou děti namalovat obrázek a napsat blahopřání. (Cena 2,80 Kč) Kč 10,- Na nové kostce najdete verše z Přísloví, Žal mů a 1. listu Ko rint ským. Vě ří me, že vás po vzbudí a potěší ve všed ních dnech života. Kdyby byl Bůh (RT96) Cožpak by se Bůh mohl dívat na to, co se ve světě děje? Nestrpěl by na světě nikoho, kdo krade, vraždí, znásilňuje Proč Bůh nezasáhne a neztrestá každého viníka? A proč hodné nechává často trpět nejvíce? (Cena 2,80 Kč) O zdraví (PT88) Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Tento a řadu dalších veršů z knihy Přísloví najdete v nové kartičce z řady Být moudrý jako Šalomoun. (Cena 2,80 Kč) MŮŽETE SI OBJEDNAT I DALŠÍ KOSTKY: Ostražitý zajíc (PN50) Báseň Oldřišky Koudelové doplňuje biblický verš: Bůh tě chrání ode všeho zlého,on chrání tvůj život. (Žalm 121, 7) (Cena 2,80 Kč) Mistr Jan Hus svědek Ježíše Krista (B7) Při příležitoti 600. výročí upálení mistra Jana Husa vydáváme brožurku, ve které najdete nejen životopisné údaje o této osobnosti našich dějin, ale také stručný výčet jeho nejvýznamnějších spisů, známé citáty z jeho díla a zamyšlení nad jeho od kazem. Brožura, formát A5, 16 stran. (Cena 15 Kč) BROŽURKA A5, 16 STRAN Bůh slyší Tvou modlitbu (D8) V zajetí okultizmu (S20) Stále více lidí se obrací na věštce a léčitele. Zden ka Zelená se zabývala okultními praktika mi dlouhá léta. Ve svém svědectví varuje před tímto nebez pečím a přiznává, že jen víra v Pána Ježíše ji dokáza la vysvobodit. (Cena 3,60 Kč) DVOJITÁ K ARTA S PŘÍLOHOU Semínka přátelství (DKx115) NOVINK A (D10) Modlitby pro manžele a rodinu (D11) KOSMATCE Cena ukázky pro pravidelné odběratele činí 84 Kč (po 20% slevě). Cena samotného časopisu Nové perspektivy 16 Kč (D12) Kč 10,- Bůh řekl: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. SE M ÍN K A Cena se sáčkem semínek Modlitby před jídlem MAGNETKY S BIBLICKÝM VERŠEM GERBERA (PX33) (List Židům 13, 13) Dvojitá karta s básní Oldřišky Koudelové je doplněna krátkou úvahou o ceně přátelství. Na závěr je uveden verš z Knihy přísloví 22, 11: Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. Kartu lze objed nat bez přílohy (cena 5,20 Kč), anebo s přílohou Kč sáčkem semen letniček. 8 Dětské modlitby PX26 PX28 PX31 PX35 17,PX29 PX30 9

6 Povelikonoční fejeton Po Velikonocích... Viktoriiny vodopády, Afrika David Livingstone Slavné zmrtvýchvstání Ježíše Krista je vyvrcholením velikonočních událostí. Je předmětem všech kázání ve slavnou neděli Vzkříšení, a také mnohých rozhovorů, a to nejen věřících. Událost největšího vítězství v dějinách světa vítězství nad smrtí, peklem, ďáblem i hříchem, nabývá na významu především ve dnech následujících, kdy se znovu ocitáme uprostřed radostí i starostí všedních dnů. Stáváme se očitými svědky zlých, šokujících, často velmi smutných událostí. Do mysli se vkrádá pocit, že zhoubné dílo hříchu si razí svou cestu dál Učedníci byli po Velkém Pátku, po ukřižování Krista, ve stavu beznaděje. Jejich život pro ně ztratil cenu, všechno to, pro co se kdysi rozhodli a pro co se všeho ostatního vzdali, bylo pryč. Do této situace najednou vstupuje sám Zmrtvýchvstalý, plný lásky a pochopení. Nachází rychle cestu k jejich zkroušeným srdcím. Znovu v nich zažehne plamínek nové naděje, jejich srdce opět začne hořet radostí. Život dostává i uprostřed trápení nový význam. Jejich svědectví a činy dostávají nový obsah: Ježíš žije! Ježíš je vítěz! A co na to okolí? Mnozí na ně zdvíhají zlověstně své ruce, jiní je naopak pozorně naslouchají a připojují se k nim. Jsou přemoženi mocí zmrtvýchvstalého Krista a sahají po daru nového života. Hleďte, já jsem s vámi po všecky dny! Tak to zaznívá znovu a znovu. Všichni dobře víme, že náš vhled do budoucnosti je velmi omezený. Jednoduše nevidíme dál! Stačí, aby přišly události, které jsme si nepřáli a hned propadáme strachu a úzkosti. Znovu si uvědomujeme, jak je naše pozemská existence omezená bezmocností a smrtí Kristus však přemohl smrt a vyzývá nás, abychom se o tuto skutečnost naplno opřeli vírou. David Livingstone, misionář, věhlasný cestovatel, přírodovědec, průkopník v bádání o africkém kontinentu, hovořil jednou se studenty z Glasgowské univerzity. Na svém těle nosil mnohé stopy afrických zápasů. Více než třicet nemocí odčerpávalo jeho tělesné síly. Levé rameno, kdysi téměř rozdrcené lvem, mu viselo ochable podél těla. Livingstone vyprávěl studentům o svých zážitcích, útrapách, nepřátelích a na samý závěr jim položil otázku: Víte, co mne drželo nad vodou po celé ty dlouhé roky strávené v Africe, mezi lidmi, jejichž řeči jsem nerozuměl, jejichž jednání bylo naprosto nepředvídatelné a nejednou velmi nepřátelské? Bylo to ujištění Ježíše Krista: A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání světa. Na slova tohoto zaslíbení jsem vsadil naprosto všechno a nikdy jsem nebyl zklamán. To je šance pro mne i pro tebe Podle časopisu Rozhodnutí upravil J.Titěra. CO ROZDMÝCHÁ MOJI LÁSKU Během druhé světové války se věřící jedné vesnice shromáždili do kostela, aby se modlili. Najednou vtrhli dovnitř vojáci a poručili, aby všichni během deseti minut kostel opustili, protože bude zničen. Ale velitel dostal ďábelský nápad: Strhl ze stěny obraz Krista, hodil ho na zem a řekl: Ven můžou jenom ti, kteří na tento obraz plivnou, ostatní vyletí do povětří. Pro zamyšlení K BOHU? Byla to příšerná situace a času na přemýšlení nebylo nazbyt. Po chvíli jeden člověk váha vě vstal, s provinilým odpusťte plivl na obraz a odešel. Někteří další se podobně omlu vili a odešli. Potom se zvedla jedna čtrnáctiletá dívka, klekla si k obrazu, setřela sliny a obraz políbila. Vtom ji zasáhla kulka z pistole a dívka na místě zemřela. Na stalo hrobové ticho. Už nikdo nevstal, aby plivl plivali by na mrtvou dívku. Důstojník se bezradně díval na vzniklou scénu, rychle se otočil a se všemi vojáky odešel z ko ste la. Všichni zbylí se shromáždili kolem mrtvé dívky. Její otec prosil mrtvou dceru o odpuštění se slovy: Kdybych věděl, co chceš udělat, udělal bych to sám. LÁSKA A DŮVĚRA Bůh nás nekonečně miluje, jak nás to může nechávat chladnými? Vykoupil nás krví a slzami, proč na sebe neumíme vzít břemeno lásky? Bůh se neptá, co dokážeme a v čem se nám daří. Čeká naši lásku a důvěru. Chce, aby náš život byl užitečně vyplněný čas. Každý den bez Boží přítomnosti je ztracený čas, i když zvládneme řadu úkolů, nebo získáme spoustu věcí. Každý den v osobním vztahu s Ježíšem, pod jeho milostí, je naplněný den. Bohu jde o to, abychom ho milovali celým srdcem, celou svou bytostí. Jak to udělat? Jak rozdmýchat naše chladná srdce pro něho? CENA ZA SVOBODU Říká se, že při jednom perském dobyvatelském tažení byl zajat nějaký šlechtic se svou ženou a dětmi. Když je přivedli ke králi Kýrovi, ten se ho zeptal: Co mi dáš, když ti vrátím svobodu? Polovinu svého majetku, zněla dopověď. A když propustím i tvoje děti? Celý svůj majetek. A co mi dáš za svobodu své ženy? Sebe sama. Kýrovi se odpověď tolik líbila, že propustil celou rodinu. Cestou domů se šlechtic zeptal své ženy, jestli si všimla, jaký je Kýrus hezký muž. Ta mu odpověděla: Já jsem viděla jen toho, kdo byl ochoten dát sám sebe za moji svobodu. TO NEJLEPŠÍ PRO MĚ Co rozdmýchá moji lásku k Bohu? To, když se podívám, jak za mě dal všechno, co měl. Když se podívám na toho, kdo za mě trpěl na kříži, kdo nesl tolik bolestí tak sám, všemi opuštěný: na Ježíše Krista. V něm vidím nevýslovnou Boží lásku k sobě. To mě burcuje, abych mu dala celý svůj život a bez výhrad. Svoje roky, síly, plány i přání. Potom zjišťuji, že dát mu to nejlepší, co mám, je zároveň to nejlepší pro mě. (Yvonne Schwengelerová, Ethos 2/2009) 10 11

7 Příběh PASTORŮV SYN Každou neděli odpoledne, po ranním shromáždění, pastor se svým jedenáctiletým synem chodili po městě a rozdávali letáčky s Dobrou zprávou o spasení. Jednou v neděli bylo velice chladno a lilo jako z konve. Chlapec se oblékl a řekl: Tati, jsem připravený. Připravený na co? Tati, je čas, abychom si vzali letáčky a šli je rozdávat. Synku, je velmi chladno a prší! odvětil otec. Chlapec se překvapeně podíval na otce: Ale tati, nejdou lidi do pekla, i když lije? Táta však odpověděl: Synku, já v tomto počasí nejdu. Chlapec se zklamaně zeptal: A můžu jít sám? Prosím! Otec na moment zaváhal a pak řekl: Můžeš jít. Tady jsou letáčky a buď opatrný Díky tati! Chlapec vyšel do deště. Procházel ulicemi města ode dveří ke dveřím. Každému, koho na ulici potkal, dával letáček s Dobrou zprávou o spasení. Po dvou hodinách byl promáčený a prochladlý. Zbýval mu poslední letáček. Zastavil se na rohu ulice a rozhlížel se, komu by letáček dal. Ulice byly prázdné. Vykročil k prvnímu domu a zamířil ke dveřím. Za zvonil na zvonek, ale nikdo neotevíral. Zvonil znovu a znovu, ale stále se nic nedělo. Rozhodl se, že odejde. Něco ho však zastavilo. Vrátil se a pěstí zabušil na dveře. Tentokrát se dveře otevřely. Ve dveřích stála velice smutně vyhlížející stará dáma. Překvapeně se ze ptala: Co si přeješ? Chlapec s úsměvem řekl: Paní, je mi líto, jestli jsem vás vyrušil, ale jenom jsem vám chtěl říci, že vás Ježíš opravdu miluje. Přišel jsem vám dát Příběh letáček s Dobrou zprávou o spasení. Ten vám řekne všechno o Ježíši a jeho velké lásce. S tímto jí předal poslední letáček a chystal se odejít. Stará dáma ještě zavolala: Děkuji ti, chlapče! Příští neděli ráno stál táta pastor za kazatelnou. Když začala bohoslužba, zeptal se: Má dnes někdo svědectví nebo chce někdo něco říct? V zadní řadě se pomalu postavila starší dáma. Když promluvila, z její tváře začalo vyzařovat zvláštní světlo: Nikdy jsem zde nebyla. Víte, předminulou nedělí jsem ani nebyla křesťanka. Manžel před časem zemřel a zůstala jsem na světě sama. Minulou neděli bylo obzvláště chladno a deštivo. Cítila jsem se úplně na dně. Když jsem už neměla žádnou naději ani vůli žít, vzala jsem provaz a židli a vyšla jsem do podkroví. Přivázala jsem provaz pevně k trámu a vylezla na židli. Najednou mne vyrušilo hlasité zvonění. Pomyslela jsem si: počkám až odejde. Čekala jsem, až zvonění ustane. Potom někdo začal hlasitě bušit na dveře Pomyslela jsem si: kdo to může být? Nikdo k nám na návštěvu nechodil. Sešla jsem dolů a otevřela dveře. Nemohla jsme uvěřit svým očím: na verandě stál usmívající se chlapec a oslovil mne:,paní, přišel jsem vám říct, že vás Ježíš opravdu miluje! Potom mi dal letáček, který teď držím v ruce. Když ten milý chlapec odešel, přečetla jsem si pozorně letáček. Vyšla jsem nahoru do podkroví, abych odklidila provaz a židli. Už je nebudu potřebovat. Víte já jsem nyní šťastné Boží dítě. Protože vaše adresa byla na letáč ku, musela jsem sem přijít osobně. Chci říci: Děkuji tomuto malému Bo žímu andělovi, který přišel v posledním okamžiku. Tím, že to udělal, zachránil moji duši od věčnosti v pekle a dal mi novou naději Ve shromáždění nezůsta lo ani jedno oko suché. Vý křiky chvály a díků Bohu se rozezněly sálem. Pastor sestoupil z kazatelny, vzal syna do náruče a začal usedavě plakat. Nikdy nebyl tak hrdý na svého syna jako v tuto chvíli. Přátelé! Nenechte si nikdy tuto Dobrou zprávu o spasení jen pro sebe. Předávejte ji znovu a znovu dalším lidem. Pamatujte si, Boží zpráva o spasení může i dnes způsobit ten největší zázrak v životě někoho z vašich blízkých. Kdo se k Ježíši přizná před lidmi, k tomu se i On přizná před svým Otcem v nebi. Překlad a úprava redakce BTM 12 13

8 Zdraví a výživa POVZBUZENÍ PRO JARNÍ DNY Taky nemáte rádi dlouhou zimu? Chybí vám sluníčko, vitamíny a nemůžete se dočkat tepla? Pokud jste alespoň jednou dopověděli ano, čtěte dál! Začátek jara je období, kdy jsme zpravidla po zimě unaveni, zásoby vitamínů v těle se ztenčují, vzhledem k sychravým a podmračeným dnům býváme také duševně skleslejší, a proto i náchylnější k různým nemocem. Ne nadarmo se mluví o jarní únavě. Co tedy dělat, abychom nepodlehli náporu únavy a nemocí? Především aktivně hledat posilu, povzbuzení a obnovu tělesných, duševních a duchovních sil. Nabízím tyto tipy: slunce, vitamíny, med, voda, víno, odpočinek, načerpání sil i aktivní pohyb. Slunce přiměřený pobyt na slunci Kdo může, vyjede za ním i do hor. Slunce je pro náš život nezbytné. Zajišťuje nám teplo, světlo, tvorbu vitamínu D pro zdravý růst kostí i výživu pokožky. Vitamíny čerstvé ovoce, zelenina a med Jak si pořídit vitamínovou bombu? Hodí se nejen oblíbené citrusy, ale i ovocný salát různého složení nebo obyčejná strouhaná jablka s mrkví (ochucená medem a citronem) či kaše ze syrových namočených vloček s čerstvým nebo sušeným ovocem a ořechy či kokosem nebo ovocné müsli, čaj ze zázvoru nebo šípkový či jiný ovocný čaj s medem, nápoj z pečeného čaje (tj. směsi ovoce upečeného ve vlastní šťávě s cukrem nebo medem ev. troškou rumu), ovocný džus ředěný vodou atd. Výbornou službu udělá i salát z různé syrové zeleniny s olejem a citronem, doplněný např. tuňákem nebo mozzarellou... Někteří možná znáte velmi chutný strouhaný křen s jablky, který naše maminky a babičky podávaly ke slaným pokrmům místo růz ných dresinků a kečupu jako účinný prostředek proti virům. Med pro posílení organizmu Med je zdrojem mnoha biologicky aktivních látek a vitamínů. Zvláště v době zvýšené únavy, stresu a virových infekcí má posilující a podpůrný význam. Voda nedoceněný význam čisté vody Tekutiny, zejména čistá chladná voda a její pravidelné do plňo vání má v dnešní stresové, uspěchané a pře tech ni zo vané době velký význam. Zhruba 20 % vody přijmeme z jídla, zbylých 80 % musíme přijmout v tekutinách. Proto dodržujte pitný režim. Pijte vodu průběžně, abyste se cítili lépe. Víno pro zdravé srdce a cévy Prof. Šamánek, kardiolog, zaměřený na prevenci, ve své roz sáhlé studii ukazuje kladný účinek malé konzumace vína pro zdraví srdce a cév. Pokud nemáme nemocná játra nebo jiný zdravotní problém, doporučuje jednu sklenku vína pro ženu a dvě sklenice pro muže denně. Zdraví a výživa Odpočinek a načerpání sil dostatek spánku a odpočinku Stres a obranyschopnost organismu spolu úzce souvisejí. Čím větší je pracovní vypětí, spojené mnohdy s nočními směnami, nebo dlouhodobá zátěž jiného druhu bez možnosti kvalitního spánku a odpočinku, tím menší je naše šance bránit se různým nemocem. Na jarní únavu je osvědčený recept: spěte víc než jindy. Řiďte se ne vnějšími, ale vnitřními hodinami. Možná taky někdy cítíte, že máte dost. Zkuste to respektovat a výjimečně odříci některé akti vity navíc. Dbejte také o pravidelný příjem teplého jídla a nápojů. Moje maminka (zkušená praktická lékařka) s oblibou citovala výrok bratra MUDr. Jana Zemana, který zněl asi takto: Vyčerpané tělo a uštvané nervy nejsou nejlepším nástrojem Ducha svatého! Aktivní odpočinek denní pobyt na čerstvém vzduchu Za přiměřený aktivní odpočinek se považuje aerobní pohyb nejlépe venku na vzduchu. Měl by být zařazen denně nebo alespoň 2 3 týdně po dobu alespoň půl hodiny. Přebujelá elektronická komunikace a virtuální realita (ve filmech, hrách a na internetu) by mohla velmi snadno zatlačit naše vlastní zážitky, které jsou možná obyčejné, ale o to cennější, protože jsou skutečné! Nenechme se o ně okrást stejně jako o krásné chvíle s dobrou knížkou, kvalitní hudbou v přírodě, při vhodném koníčku, s přáteli a ve společenství věřících nebo s našimi nejbližšími. Načerpání duchovních sil denní čtení Bible Pán Bůh nás zná a ví, co potřebujeme. Ve svém Slovu Bibli nám nabízí radu, řešení i lék pro každou situaci. On dokáže nasytit a uzdravit našeho ducha, nejen tělo a duši. Pojďme se podívat, co Bible k těmto tématům říká: Jak sladce mi chutnají tvé výroky, sladší než med jsou ústům mým! (Žalm 119, 103) Vám pak, kteří se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti a zdraví bude na jeho paprscích (Malachiáš 4, 2) Neboť Hospodin Bůh je slunce a pavéza, tu milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti (Žalm 84, 12) Aj, všichni žízniví pojďte k vodám. I vy, kteří nemáte žádných peněz. Pojďte, pravím, kupujte a jezte bez peněz a bez placení víno a mléko (Izajáš 55, 1) Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje (Žalm 23, 2 3) Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí duším svým (Matouš 11, 28 29) Ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. Já je uzdravím. (Izajáš 57, 19) Toto ovoce chvály z našeho života vůči Pánu a Jeho sílu, zdraví i pokoj do srdcí přeji nám všem. Připravila MUDr. Anna Vlčková 14 15

9 Nabídka pro Vás PRO VELKÝ ZÁJEM NABÍZÍME VE 2. VYDÁNÍ KNIHU: Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová KDYŽ SE ŽIVOT OBRÁTÍ NARUBY Knižně zpracovaný dramatický životní příběh Lydie Smilkové se setkal s obrovským zájmem čtenářů. Připravili jsme proto druhé upravené vydání této úspěšné knihy. Přinášíme krátkou ukázku: Bylo mně dvacet čtyři roků a mé dceři čtyři měsí ce, když jsem onemoc něla. Po několika měsí cích vyšetřování jsem slyšela slova, kterých se lidé tolik obávají: Onemocněla jste vzácně se vyskytujícím nádo rovým onemocněním. Zku síme vás ozářit a podat che moterapii. Prognóza je nejistá může se jednat o několik týdnů života. V první chvíli to byl šok a myšlenka, že to všechno snad není pravda. Kniha přináší naději nejen těm, kteří prochází podobnou zkouškou jako autorka. Všem čtenářům ukazuje mimořádný způsob Božího jednání v životě člověka. Formát mm, brožovaná, 128 stran + 8 stran fotopřílohy. Cena 98 Kč. Objednací kód K43 V ATRAKTIVNÍM NOVÉM OBALU NOVÝ ZÁKON MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA! Využijte mimořádnou nabídku ekumenického překladu Nového zákona pouze za symbolickou cenu 15 Kč. Vzhledem k jejho nízké ceně ho můžete dobře využít pro Vaše nejrůznější misijní aktivity. Je to velká příležitost, aby se Evangelium dobrá zpráva dostala k velkému počtu lidí. Pro hromadné objednávky můžeme na vyžádání poskytnout množstevní slevu. Tituly nabízíme za symbolickou cenu na podporu misijní činnosti BTM. Formát mm, brožovaná, 260 stran + 8 stran mapové přílohy. Objednací kód K32 Kč 15,- Všem čtenářům přejeme prozářené jarní dny, odvahu a Boží vedení při jarních misijních příležitostech. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v dubnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové misie tiskové č.137 misie č.119 Ochrana na cestách Sirotci v Africe Husovy stopy Prázdniny Přírodní léčba Na úvod Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Žít z Moci. 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů. Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson

Žít z Moci. 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů. Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson Žít z Moci 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson Pacific Press Publishing Association Nampa, Idaho Oshawa, Ontario, Canada www.pacificpress.com

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 DŮCHODCEM Z BOŽÍ MILOSTI Tu řekly ženy Noemi: Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

život farností SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM! Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4

život farností SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM! Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4 září 2013 číslo 7 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4 20 let ZŠ Salvátor 7 Výstava fotografií 11 Světové dny

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 01 2015 NEHEMIA Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ÍRÁN Daruj perskou Bibli UKRAJINA Biblický pás

Více

7) JEDEN Z NÁS. Případ z epidemií zánětu spojivek. Bručko nalezne kristovský způsob, jak nabídnout indiánům pomoc a přitom je neznásilnit neznámými

7) JEDEN Z NÁS. Případ z epidemií zánětu spojivek. Bručko nalezne kristovský způsob, jak nabídnout indiánům pomoc a přitom je neznásilnit neznámými Orientace v knize: 1) SETKÁNÍ S BOHEM. (Bůh se nám stane osobním, když se s ním osobně setkámestr. 15). Boží síla ke změně jednání. Nepochopení od těch, kdo setkání neprožili - str. 202). Poslání. Bůh

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více