Ani zde se nic nenašlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ani zde se nic nenašlo"

Transkript

1 Ani zde se nic nenašlo KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Historie VDK a jeho dlouholeté činnosti začíná datem 16. prosinec 1919, kdy byl tento privátní a všeobecně prospěšný spolek založen. Již v počátku třicátých let se podařilo vybudovat velké množství válečných hrobů. V následujících letech sílil tlak nacistických ideologů zejména vůči vedení VDK a současně s tím byla činnost spolku neustále omezována. Tento tlak vyvrcholil v průběhu válečných let , kdy dřívější úkoly VDK převzala německá branná moc. Spolek mohl obnovit původní humanitární činnost teprve až v roce Ve velmi krátkém čase se podařilo zahájit výstavbu více než 400 válečných pohřebišť na území Německa.V roce 1954 pověřil tehdejší spolková kancléř Dr. Adenauer VDK úkolem vyhledávat a zajišťovat hroby německých válečných padlých také v zahraničí. Na základě dvojstranných dohod plní VDK své poslání v Evropě a Severní Africe.V současné době pečuje o více než 640 válečných pohřebišť ve více než 42 státech, kde je pohřbeno 1,7 milionů válečných mrtvých. Rozsáhlou činnost zabezpečuje téměř dobrovolníků a asi 560 profesionálních spolupracovníků spolku. Po politických změnách ve Východní Evropě mohl VDK zahájit činnost také ve státech bývalého východního bloku, kde v průběhu II. světové války padly asi tři miliony německých vojáků, což znamená více než dvojnásobný počet těch, kteří odpočívají na válečných pohřebištích v Západní Evropě. Splnit tento úkol znamená překonat mimořádné nesnáze. Mnohé ze statisíců hrobových míst jsou jen těžko k nalezení, mnoho z nich je zrušeno, zastavěno nebo vyplundrováno. Přesto bylo během posledních let v zemích Východní Střední a Jihovýchodní Evropy obnoveno nebo nově vystavěno přes 150 hřbitovů padlých ve II. světové válce a 150 hřbitovů padlých v I. světové válce.k tomu se počítá 23 centrálních sběrných hřbitovů. V současné době je asi 50 objektů ve výstavbě, po případě v rekonstrukci. Bylo nalezeno, exhumováno a znovu uloženo asi ostatků padlých ve II. světové válce. Zřizováním a udržováním hřbitovů chce VDK zachovat památku těch, kteří padli ve válečných konfliktech. Obrovská hrobová pole jsou připomínkou minulosti a varováním před následky války a násilí. Z tohoto důvodu mimo jiné organizuje VDK návštěvy válečných hrobů, pořádá národní a mezinárodní tábory mládeže zaměřené na péči o vojenské hřbitovy a informuje mladé lidi ve školách, jakož i v místech, kde mládež tráví svůj volný čas. Mimo to vybudoval VDK na čtyřech hřbitovech v zahraničí střediska sloužící k setkávání mladých lidí, kteří zde nalézají ideální rámcové podmínky pro mírové pedagogické projekty. 151

2 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Celostátní den národního smutku pořádá VDK každý rok v listopadu za velké účasti důležitých politických a společenských institucí a obyvatelstva. Tento den je dnem zamyšlení a nabádáním k zachování míru. (Tolik informační tiskovina, kterou pracovníci Pargentu Praha dali k dispozici kronice) Exhumaci řídil vedoucí pracovník Pargentu p. Jaroslav Wagner, dále Heinz Ulbrich, Roman Kejzlar a Vladimír Hanzl. Technickou práci provedl zjednaný pracovník Vladimír Pavlas Jirásek z obce Vítězná. Totožnost pohřbených se daří určit dle pracovníka p. Wagnera asi ze 70%. Napomáhají tomu identifikační známky vojáků a také poměrně dobře vedené záznamy z válečných let. A zde byly ostatky nalezeny, pohled do hrobu od západu Krátce byli přítomni také bratři Helmut a Dieter Rubantovi z Německa, kteří zde měli pohřbeného svého otce a pan Luschtinetz, rovněž z Německa. Kdo další v nepřítomnosti kronikáře není známo. Uvedení pracovníci prozkoumali několik lokalit na městském hřbitově, které byly označeny za místa pravděpodobného hromadného hrobu. K nálezu hrobu však v těchto místech nedošlo. Teprve za přispění občanky, která si nepřála být jmenována, byl společný hrob nalezen. Jedná se o lokalitu, která nebyla žádným z místních občanů označena a nalézá se severně od smuteční síně, na samé hranici oplocení. Společný hrob se nachází v lesním porostu hřbitova, kde se doposavad nepohřbívalo a nepohřbívá. Terén zde je vysloveně kamenitý, zemina hlinito-písčitá. Kosterní ostatky německých občanů (možná i jiných), byly prováděnou exhumací postupně vyjímány a ukládány k pozdějšímu důstojnému pohřbení na centrálním válečném hřbitově v Brně. Celkem bylo exhumováno občanů a bylo tak vykonáno s náležitou pečlivostí, odpovídající daným podmínkám. Práce na exhumaci kosterních ostatků byly ukončeny dne srpna Na MěÚ byla listina s názvem a seznamem v tomto znění: Hromadná exhumace Němců dne do IX. pole Gaberová Růžena Kocléřov Russ Vincenc Libotov Fejstová Kristina Radeč Hartmann Josef Dol. Brusnice Erwerth Rudolf Dvůr Králové Rada Jindřich Žireč Oehl Rudolf Praha

3 Pich Josef Libotov Berkmann Antonín Pastviny Gall Jan Dolní Lánov Gallová Ema Dolní Lánov Bureš Jindřich Praha Nagel Jan Čermná Munzarová Anna Vidochov Ochromy Gregorij Nikopol Grečko Semen Nikopol Tortov Andrej Nikopol členů SS KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Tolik seznam, kterým nebylo zatím dokázáno, že uvedení byli pohřbení v uvedeném společném hrobě.kronikář tímto své popisování končí a vyčká dokumentace z Pargentu. Knihovna změny První podstatnou změnou je nová ředitelka, která dnem l. srpna 2002 nahradila dosavadní PhDr. Vladěnu Lustigovou. Na její místo nastoupila p. Lenka Antošová, dosavadní knihovnice na zdejším gymnáziu. Současně s tím byla knihovna otevřena po dobu prázdnin také v sobotu od 9 do 11 hodin. Paní ředitelka se loučí se Dvorem Králové Slzy svatého Vavřince - Perseidy Tak se v lidových pranostikách říkávalo rojům meteorů, které vylétávají ze souhvězdí Perseus vždy od konce července do konce srpna. V letošním roce je jejich pozorování zvlášť výhodné, protože Měsíc zapadá již zvečera. Nejlépe je možné tyto úkazy pozorovat v místech, kde nedochází k oslnění z veřejného osvětlení a vlivu světelného smogu města. Přetrvává zvyk, že si občané při průletu meteoritu vyslovují nějaká přání v domnění, že se jim splní. Také je tento jev spojován s hojným růstem hub. V letošním roce se ale houby ještě neurodily, přetrvává velké sucho, na rozdíl od jiných krajů republiky. 153

4 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Zasedání zastupitelstva Na mimořádném zasedání byl jediný bod programu kolik bude zvolených poslanců v příštím čtyřletém období. Zákon ukládá, aby současný sbor rozhodl nejméně 85 dní před volbami o počtu svých nástupců. Návrh místostarosty Machka, aby počet 21 zůstal zachován byl poté odhlasován. Něco o fotbalu našeho města Jen v myslích pamětníků utkvívá dávná sláva fotbalistů našeho města v době prvé republiky, kdy se zde hrála Divize, kterou bychom mohli směle přirovnat k dnešní druhé lize. Stadion SK na hrubých lukách se mnohokrát zaplnil a dřevěná tribuna praskala ve švech, když tu nastupovala mužstva zvučných jmen. Kluby Respo Kutná Hora, Synthesia Semtín, Polaban Nymburk, Aston Villa Mladá Boleslav a další byly vždy příslibem hodnotného zápasu. Když se po odehraném zápase diváci vraceli zpět do města, tak první již ho dosáhli a poslední se trousili ze stadionu SK. Využívána byla úzká ulička od bývalého pilského mlýna, přes můstek nad sruhou nahoru na dnešní ulici Rooseweltovu. Ulička již neexistuje a tehdejší bouřlivé diskuse skalních fotbalových fanoušků končívaly na rohu před hotelem Tins. Dlužno ještě připomenout, že zde byly další kluby patřící zdejším továrnám, z nich nejznámější jedenáctka Sochorova. Známým klubem byli také podhartští SK Amatéři. Takový byl fotbal ještě krátce po druhé světové válce, aby neustále upadal a upadal. Kronika však zachycuje skutečnost dnešních dnů, kdy naši fotbalisté postoupili do I.A třídy, disponují posilami z oblastního přeboru a dokonce i divize. Šéf dvorské kopané Dalibor Horáček k tomuto uvedl: Naše cíle pro rozvoj zdejšího fotbalu jsou dlouhodobějšího rázu. Mužstvo budujeme tak, abychom v maximálně možné míře mohli splnit cíl, který jsme si vytýčili minulý rok. V I. A třídě se chceme pohybovat v přední části tabulky. Divákům chceme nabídnout kvalitní, atraktivní fotbal v ofensivním stylu, který se jim bude líbit a také úspěšné výsledky. Kronice nezbývá než jim k tomu přát hodně zdaru, naši občané mají stále fotbal rádi. Jak dále u Hankova domu Schodiště a terasa byla tedy již zbourána a firma Bořek pokračuje ve stavbě. Na řadě je nový vstup do restaurace, kde by se mělo využít nových ocelových prosklených stěn a zdiva. Stěny by měly být doplněny kovářskou prací, která by zlepšila celkový vzhled. Nově postavená terasa by měla být větší, měla by posloužit posezení pod slunečníky a je pamatováno i na malý taneční parket. Dle plánů na rekonstrukci sportovního areálu je tu ještě stavěno schodiště směrem k zimnímu stadionu. Atraktivní pozemky města Patří sem bezpochyby pozemek, který donedávna spravoval Okresní bytový podnik, který je nyní v likvidaci. Dalším, sousedním pozemkem je bývalý areál Uhelných skladů. 154

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM V minulých letech se tento prostor bývalých Uhelných skladů nabízel k vybudování jednoho z dalších zelených odpočinkových prostor, dále jako další náměstíčko a v poslední době se hovořilo o možné stavbě obchodního domu, hotelu, nebo dokonce odstavného parkoviště. Nyní dochází k prozatímnímu pronajmutí, prostřednictvím majetko právního odboru, areálu bývalého Okresního bytového podniku. Třicet bytů majetným občanům Majetko právní odbor MěÚ zvolil v prvním kole postup výběrového řízení, kdy mohl každý ze zájemců nabídnout výši svého podílu. Zvítězil ten, kdo nabídl nejvíce. Noví majitelé získali 63% podílu, když museli složit nejméně pětinu požadované částky, zbytek je možné splácet. K tomu uvedla Iva Fátorová: Našli se také zájemci, kteří zaplatili celou částku hned. V rámci boje o vybraný byt dokonce zaplatili asi tři občané více než byla stoprocentní cena příslušné jednotky. Po uskutečněném prvním kole zůstalo ještě sedm nezadaných bytů. O část nebyl zájem, nebo od nich odstoupili žadatelé. Tyto byty byly zařazeny do druhého kola, ve kterém již platilo, že první zájemce byt získal. Nyní jsou všechny byty zadané. Výstavbou bytů na Zálabí Sever II. skončila výstavba realizace nových bytů. Na jak dlouho se neví. Město uvažuje o tom, že dojde k půdním vestavbám na některých činžácích. O nových bytových jednotkách město zatím neuvažuje. Výstava Život mimo K tomuto uvedla Karolína Krátká z Husova domova: Výstava se zaměřuje především na prezentaci životního stylu toxikomanů a rizik s tím spojených. Dokumentační panely, předměty každodenní potřeby a simulace feťáckého brlohu přibližují co obnáší život s drogou a jaké jsou zdravotní a sociální dopady závislostí. Svěřenci oddělení Poklad, které je právě pro mládež závislou, jsou vedeni také programem na výtvarnou tvorbu. Výstava se uskutečnila ve výstavní síni Staré radnice počínaje dnem 29. srpna Zahájení výstavy byli i účastníci odborného semináře Husova domu. 155

6 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Jak se dříve bojovalo Jednička Sobota a neděle 17. a 18. srpna patřila bojovníkům v DDM Jednička. Skupina historického šermu Truvéři pozvala své kolegy skupin Durabo, Novica, Rego a Manové Přemysla Otakara. Milovníci historie viděli ukázky z bojových akcí, různé typy zbraní a oblečení od dob barbarů s těžkými zbraněmi, až po lehké kordíky z doby tří mušketýrů. V doprovodném programu tu bylo loutkové Skupina bojovníků divadlo s pohádkami a po oba dny dokonce historické tržiště s ukázkami starých řemesel. Diváci v DDM Jednička - byli spokojeni Gorily z pražské Tróje Z povodní těžce poškozené pražské zoologické zahrady se k nám vrátil náš pár goril a navíc i jeden pár, který dostala pražská ZOO z Austrálie. Dále byli z Prahy přivezeni tygři a také ptáci. Gorily se již zabydlely v pavilonu lidoopů a mohou je vidět návštěvníci. 156

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Děti a městský psí útulek Psí útulek uspořádal pro děti již druhým rokem tábor, kde se děti mohly věnovat péči a výchově opuštěných zvířat. Bylo to vlastně pokračování v práci, které se věnují členové kynologického kroužku po celý rok. Tábornicemi byla samá děvčata a nechyběly tu ani různé hry a soutěže. Záslužný kus práce odvedly děti svojí návštěvou Domova svatého Josefa v Žirči, když umožnily pacientům místní léčebny styk se živým zvířetem v rámci canisterapie. Práce se zvířaty nám pomáhá. Pes, který pravidelně chodí ven, je zvyklý na kontakt s člověkem a učí se poslouchat, má lepší šanci, že najde nového pána. Navíc pro něj je pobyt u nás mnohem snesitelnější než v případě, že by byl pouze umístěn v kotci, byť sebelépe vybaveném, vysvětlil Martin Antonín, který útulek provozuje. Pomoc postiženým záplavami V tělocvičně základní školy Komenského probíhá humanitární sbírka. Lidé přinášejí hygienické potřeby, desinfekce, balenou vodu, pokrývky i oblečení. Městský úřad připravil mobilní vysoušeče a v recepci je umístěna zapečetěná urna kam mohou občané vkládat peněžní částky. Jako první podpořili sbírku vietnamští podnikatelé. Školy, školáci a školné Každoročně se opakuje to stejné. Školy se předhánějí v tom, aby naplnily školní lavice. Nabízejí přednosti té jejich školy. Nízká porodnost a úbytek dětí je k tomu nutí, jinak hrozí to, že se omezí počet tříd a tím i učitelů. Také politické strany se ve volebním souboji předháněly v pojmu bezplatné vzdělání. Je tedy vzdělání opravdu bezplatné jako tomu bylo ještě za minulého režimu a nebo to je, jak se nyní říká zavádějící pojem? Peněženky občanů jak se zdá, svědčí o něčem jiném. Pravdou je to, že na státních školách nemusí rodiče platit školné. Ale musí zaplatit všechny učební pomůcky (sešity běžné, ale hlavně jazykové sešity a brožury), které jsou velmi drahé. Jsou také školy, kde se platí i učebnice a nebo si je musí zakoupit od starších žáků, tedy použité. Jsou také učebnice, které se nenechají vypůjčit a nebo zakoupit použité. Jsou nově vytisknuté a nebo na školu přijde nová učitelka a ta vyžaduje zcela jinou učebnici. Prvňáčkové sice dostanou zdarma základní pomůcky a učebnice a na lavici mají připraveny sešity, barevné papíry a učebnice, pastelky, štětce, voskovky, vodové barvy a první pero. To je však zhruba desetina toho, co musí ještě dokoupit rodiče. A je na rodičích, zda se budou muset držet při zdi a spokojit se s levnějším a nebo jim nebude na nějaké té stovce záležet a nakoupí své ratolesti něco značkového. Výrobci se pochopitelně snaží udělat své zboží přitažlivějším a tak se na školních potřebách objevují postavy Kačer Donald, Harry Potter, Pokémonů nebo Pavoučí muž. Tak se cena školní pomůcky několikanásobně zvedne. Cena školních aktovek se pohybuje od do 500 do korun, nejlevnější penál stokorunu, obaly další stokorunu. Nejdražší jsou potřeby na výtvarnou výchovu, které lze pořídit nejlevněji za 300 korun. Tedy lze shrnout, že ti nejšetrnější rodiče prvňáčka zaplatí hned do úvodu vzdělání korun, ale nemusí se do této částky vejít. Majetnější mohou svým dětem poskytnout pomůcky za i více. 157

8 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Cena nové učebnice přesahuje ve většině případů 100 korun, pastelky od 30 korun výše, penál od 150 korun, kružítko od 30, cvičky od 150, vodovky od 15, lepidlo od 15, nůžky od 25 korun a souprava pravítek od 30 korun výše. Finanční a humanitární pomoc Město Dvůr Králové nad Labem organizuje pomoc postiženým povodněmi. Finanční částky je možno vložit do pokladničky ve vestibulu budovy MěÚ každý den od 7,00 do 18,00 hodin. V tělocvičně ZŠ Komenského se provádí humanitární sbírka, která potrvá do 21. srpna. Sem je možno přinést: kbelíky, lopaty, košťata, hadry a další náčiní na úklid, úklidové a desinfekční prostředky, pracovní oblečení, montérky, holínky, hygienické a toaletní potřeby. Sebrané věci se průběžně odvážejí do postižených oblastí. Dne 23. srpna došlo k rozpečetění pokladničky a občané v ní odevzdali čtyřicet tisíc korun. Jak kroniku informoval místostarosta Machek: Nakoupili jsme za ně sto košťat, sto dvacet lopat, rukavice a další potřeby na úklid. Vše doplnily repelenty a Indulony. Jsme stále v kontaktu se zástupci obcí a měst v zatopených oblastech. Pokud nás požádají o nějakou další pomoc, jsme připraveni sbírku znovu obnovit. Chtěl bych již nyní poděkovat všem, kteří se do pomoci organizované městem zapojili A vyjádřit jim i díky představitelů měst a obcí, kam jsme dary a techniku přivezli. Obchodníci a drobné mince Stále častěji se stává, že nakupující je v obchodě odmítnut při placení drobnými mincemi. Zvlášť starší občané, zvyklí platit drobnými mincemi se s tím těžko smiřují. Nikdy se s tím nesetkávali a nyní jsou v rozpacích. Pro kroniku je třeba zaznamenat, zda je to tak v pořádku a nebo ne. Existují však opravdu jisté směrnice, které toto upravují: - obchodník může platbu odmítnout v případě, když kupující platí více jak deseti kusy mincí téže nominální hodnoty. Ale i nakupující může odmítnout toto při vracení peněz. - obchodník může také odmítnout platbu, když platíte více jak sto korun mincemi do desíti korun. (tedy haléřovými, korunami, dvoukorunami, pětikorunami a desetikorunami). Také v případě, když se platí více jak 500 korun dvacetikorunovými a padesátikorunovými mincemi. - bez omezení musí přijímat všechny drobné mince pouze Česká národní banka a ostatní komerční banky. Je zde však v tomto případě jisté ALE, protože si za to může nechat zaplatit. Většinou mají banky přijmutí a zpracování určitého počtu mincí zdarma, ale potom už se platí. Zpravidla je to u více jak sta kusů mincí. Knihovnice a knihovna Mgr. Lenka Antošová, narozená absolvovala tato vzdělání.: Gymnázium B. Němcové v Hradci Králové, Střední knihovnickou školu v Brně a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se závěrečnou zkouškou v roce Nové jmenovaná knihovnice vidí hlavní úkoly a činnost Městské knihovny Slavoj takto: - dokončit retrokonverzi katalogů (z tradičních lístkových do strojem čitelné podoby) 158

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM tento elektronický katalog zpřístupnit čtenářům - pokračovat v promyšlené akvizici knižního fondu - pokračovat v podporování čtenářství celé rodiny (rodinné poplatky) - zaměřit se na pomoc podnikatelských subjektů (dokumenty, adresáře, právní literatura) - rozšířit výpůjční dobu knihovny - zpřístupnění unikátního fondu regionální literatury v samostatné db - umožnit trvalý přístup veřejnosti k elektronickým zdrojům a internetu - pravidelná a systematická spolupráce se školami města a spádového obvodu - provádět informační výchovu již u předškolních dětí - provádět literární besedy pro děti a mládež - ve spolupráci se školou a rodiči věnovat pozornost dětem s poruchami učení - zaměřit se na akce pro seniory - spolupracovat s kulturními a zájmovými organizacemi města - v rámci propagace informování o činnosti knihovny (novinky ve fondu, regionální literatuře, nových službách atd. - využívat místní tisk, www stránky knihovny a MÚ, propagační letáky a plakáty Nová ředitelka k tomuto ještě uvádí: Jedním z nejvýznamnějších předpokladů pro zabezpečení kvalitních služeb a vytvoření příjemného prostředí, do kterého se čtenáři budou rádi vracet, jsou kvalifikovaní pracovníci s náležitými profesionálními znalostmi a sociálními a komunikačními dovednostmi. Jsou základem úspěšné práce. Humanitární pomoc konkrétně Již druhý transport s humanitární pomocí byl odeslán v druhé polovině srpna. V Blatné a Vodňanech byly předány vitaminové tablety (dar místních lékáren), do Protivína na jejich žádost odvezli postel, skříň a další nábytek pro starší, nemohoucí paní. Dále to byla balená voda, trvanlivé potraviny a desinfekční prostředky. K tomu vyjádření místostarosty Machka: V této oblasti už voda opadla. Lidé začínají uklízet a zjišťovat škody. Zásobováni jsou, podle vlastních jejich slov dobře. Novinkou mezi věcmi, které mohou občané přinášet, jsou prostředky proti komárům. Vlivem počasí se začínají množit a obtěžují místní obyvatele při úklidových pracích. Z jižních Čech zamířila kolona s pomocí na Mělník. Ti spatřují konkrétní pomoc v holínkách, gumových rukavicích a krémech na ruce. Ve současné sběrně humanitární pomoci v Komenského tělocvičně jsou také vystavěny fotografie ze zatopených oblastí Mělníka a doplňují je také obrázky z jižních Čech. chceme ukázat občanům, jak vypadá situace na místech, kam směřuje naše pomoc, uvedl místostarosta Machek. Nabídli jsme okolním obcím, že jim jejich dary odvezeme. Této nabídky využily obce Bílé Poličany, Dubenec a Kuks. Psí útulek a skauti nabízejí pomoc Nabízejí dětem z postižených oblastí asi čtrnáctidenní pobyt v jimi zřízeném táboře. Rodičům by odpadla starost o děti a mohou se věnovat úklidu. 159

10 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Zástupci postižených měst byli o této akci informováni. Skauti a kynologický kroužek chtějí ještě oslovit jezdecký klub, zoologickou zahradu a další organizace. Tím by se stal pobyt dětí atraktivnější. Odezva občanů na exhumaci na hřbitově Převážná většina občanů o této akci na místním hřbitově nevěděla a někteří dosud neví. Regionální tisk o ní informoval po skončení prací. Snad to tak bylo lépe, protože dle sdělení pracovníka Pargentu p. Wagnera se někde vyskytly případy, že došlo k svévolnému plundrování společných hrobů. U nás tomu tak nebylo. Nenechavci se prý zaměřili na cennosti a osobní známky vojáků, které byly prodávány na burzách v Polsku. Občané se v názorech na provedenou exhumaci různí. Převážná většina je toho názoru, že uplynula příliš dlouhá doba od jejich uložení a měli by se nechat spát kde byli. Téměř všichni se shodují v tom, že by bylo třeba také vzpomenout našich padlých, popravených a umučených, také ti jsou rozeseti po mnoha koncentrácích a popravištích Evropy. Část občanů se diví, proč mají být pohřbeni na vojenském hřbitově v Brně a ne pietně zde. Vzácná návštěva v ZOO Do naší královédvorské zoologické zahrady přicestovalo čtyřicet ředitelů nejprestižnějších ZOO zahrad celého světa. Byli zde zástupci JAR, Japonska. evropských zemí a USA Přijeli sem po ukončení výroční konference WAZA konané ve dnech 13. a 17. srpna ve Vídni.Konala se v rámci 250. výročí založení tamní nejstarší ZOO na světě. Účastníci odtud odjeli po dvou dnech do Liberce. ZOO tuto návštěvu považuje za nejprestižnější v celé historii zahrady. Návštěvníci města a jejich orientace Již řádku let se město snaží zpřehlednit Sloužila k tomu mapa a také plastové informační tabulky. Plast neodolal některým vandalům a tak se orientace návštěvníků znepřehlednila. Také místní podnikatelé se snaží zviditelnit a tak vznikají doslova shluky cedulí, které mnohdy už zastupují i neexistující firmy. Vydaná mapka se ukázala jako nepřesná. Ukazuje sice na památky, má názvy ulic, ale je doslova přecpaná podnikatelskými symboly, které ji značně ubraly na přehlednosti. Také reklamy zastírají některé významné památky a nebo označení ulic. Některá jiná města již mají rozcestníky a směrovky, ale naše město dosud ne. Také v letošním roce k nápravě, pro důležitější akce, nedojde. Žireč výstava Je to letos již poosmé, co se v Žirči uskutečňuje obnovená výstava drobného domácího zvířectva. Její součástí bude i stánkový prodej s potřebami pro chovatele. Návštěvníci zde uvidí také zajímavé druhy zvířat, které jsou spíše k potěšení než k užitku. V kostce něco z historie, která započala v roce 1967 v Kuksu. Prvé tři výstavy byly právě zde a poté se pro velký zájem výstava přestěhovala do areálu domova důchodců v Žirečském zámku a jeho parku. V osmdesátých letech se již jednalo o společenskou událost a 160

11 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM návštěvníků byly tisíce, rekord byl dosažen v květnu roku 1988, kdy jich bylo Poslední se konala v roce (viz kronika předchozích let). Po třech letech se výstavy obnovily. Nekonají se již v květnu, ale na podzim, což plně vyhovuje chovatelským záměrům. Po roce 1989 došlo k velikému zlomu, když vzrostla cena zvířat i vybavení a mnoho chovatelů svého koníčka opustilo. Chov zvířat se snížil. Nynější výstavy jsou na výši svojí odborností, chovatelé si sem chodí a nebo jezdí zakoupit chovný přírůstek. Výstava je otevřena v sobotu 24. srpna po celý den a následnou sobotu jen dopoledne. K vidění jsou zde králíci, slepice, vodní drůbež a další opeřenci, včetně holubů a exotických ptáků. Výstavu obohacují i prodejní stánky kaktusářů. ZOO křtiny servalů, žirafy síťované a rozloučení s prázdninami Dne 24. srpna 2002 se v pravé poledne konal křest servalů. Kmotrou byla známá zpěvačka Zora Jandová a moderátor František Mifek. Zdařilý program byl zachycen pro Český rozhlas Hradec Králové. Křtiny žirafy síťované proběhly dne 29. srpna 2002 za přítomnosti Českého rozhlasu Praha. Křtiny geparda za přítomnosti kmotrů nakladatelství Minerva a časopisu Miláček se uskutečnily spolu se dnem Policie ČR Hradec Králové jako rozloučení s prázdninami dne Technické služby změnily sídlo Bývalý areál OZAPu se mění od prvého září na sídlo technických služeb. Původní sídlo bylo na místě pivovaru, kde vyrostl market Billa. Poté sídlily technické služby na několika místech města a staraly se o komunální odpad, komunikace, údržbu městského majetku,osvětlení a veřejnou zeleň. Vzhledem k tomu, že nové sídlo bude až v podnádraží, tedy značně občanům vzdálené, bude na MěÚ kontaktní místo. Objekt se právě zatepluje To zajistí agendu v oblasti evidence komunálního odpadu, pokladní služby a evidenci hřbitovních míst. Do nového sídla, které je v Seifertově ulici, se stěhují také pracovníci organizace z ulice Jiráskovy. 161

12 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 ZOO jak ji návštěvník nevidí Pro kroniku města bude jistě zajímavé dochovat zázemí naší zoologické zahrady v několika fotografiích a s doprovodným textem, čerpajícím z velmi zajímavé výroční zprávy (ročenky). Nakrmit zvířata od bezobratlých až po savce si vyžádalo v roce 2001 více jak devět milionů korun, tedy denně přibližně K. Na fotografii je pracovník výživy p. Petr Skála, který vyjímá krmné maso z chladícího boxu. V roce 2001 bylo zkrmeno kg masa. V přípravně krmiv nám ukazuje pracovnice Magdalena Jandáková co všechno ještě obnáší krmiva. Patří sem granuláty, mléčné výrobky, ostatní krmiva (bilinky, kompoty, pečivo, oleje a tuky, mlynárenské výrobky, sladidla, vejce, krmení pro akvarijní ryby a exotické ptáky, vitaminové a minerální doplňky). Dále je to ještě ovoce a zelenina, seno, sláma a zelené krmení. 162

13 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Také zahradnictví je nedílnou součástí výživy, ale také slouží ke zkrášlení zahrady. Ve vyhřívaných sklenících se pěstuje obojí. Zvířata se také přemísťují a postarají se o to speciálně upravené automobily. Málokomu je však známo, že ZOO je zapojena do několika projektů, které mají za cíl navrátit zvířata do původního areálu jejich výskytu. Tak tomu bylo u přímorožců šavlorohých, které se navrátily do Tunisu, dále 63 buvolů kaferských a 10 antilop koňských do Jihoafrické republiky. Zvířata rovněž obohacují zvířenu Evropy. V areálu ZOO pracuje na výživě také soukromá firma p. Martina Kobera. Na snímku jsou pracovnice této firmy sl. Iveta Tulachová a p. Simona Vondrová. Předmětem jejich práce je chov tropických švábů, kterých se v ZOO zkrmilo v roce 2001 více jak kusů. Také živé myši a potkani jsou krmivem a obě pracovnice je umí odchovat. V roce 2001 se zkrmilo více jak potkanů a téměř kusů myší. 163

14 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Na snímku je zachyceno technické zázemí Vodního světa. Teraria a akvaria jsou ve svém zázemí velkou a náročnou strojovnou i odchovnou. 164

15 Pavilon šelem a pracovnice p. Zdenka Petržilková. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Karanténa je nezbytnou součástí ZOO. Na snímku je zachycen tygr přemístěný ze ZOO Praha (důsledek katastrofální povodně), který přechází k klece karantény do výběhu. Klece v karanténě šelem se budou zanedlouho rekonstruovat, aby byly prostornější a lépe sloužily i obsluze. Toto je velmi zkráceně zázemí ZOO, které není běžným návštěvníkům přístupné a kronice bylo umožněna návštěva jen díky vstřícnosti paní ředitelky RNDr. Dany Holečkové a jejich spolupracovníků.kronikář jim všem za projevenou ochotu děkuje. 165

16 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Petiční archy Dvoráci Oslovují občany města tímto textem : Dne 1. a 2. listopadu 2002 se uskuteční volby do městského zastupitelstva v našem městě. Při této příležitosti vzniklo poprvé od listopadu 1989 opravdu nezávislé sdružení lidí, občanů Dvora Králové nad Labem, kteří mají výhrady k současné situaci v našem městě a chtějí ji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí (a bez politikaření ) řešit. Jsme lidé, kterým jsou cizí nesváry politických stran v naší zemi. Lidé, jejichž prioritou je zvelebování města ve kterém dnes žijeme a jednou budou žít naši potomci. Na tomto faktu je postavena celá naše filosofie. Zejména chceme usilovat o: - vytvoření nových pracovních míst, utvářet příznivé podmínky pro nově příchozí silné investory do našeho města, aby zde umístili své podnikatelské aktivity a tím nabídnout nová (tak potřebná) pracovní místa pro snížení nezaměstnanosti a žití na samé hranici sociální únosnosti. Zároveň zvýšit konkurenci u stávajících podnikatelských subjektů ve městě. Preferovat občany města při obsazování míst v samosprávě města. - záchrana městské nemocnice a stávajících zdravotnických zařízení (pokusit se o znovuotevření již zrušených oddělení), aby se naši občané nemuseli obávat, že budou muset dojíždět k lékařskému ošetření do vzdálených měst. - zkvalitnění místních komunikací, aby řidiči mohli jezdit městem po opravených a bezpečných vozovkách. Dále dořešit systém dopravy ve městě (kruhové objezdy pro bezpečný průjezd městem, vyřešit systém parkování a podobně). Toto je výčet jen z několika oblastí, kterými bychom chtěli vytvářet prosperující město tak, jak to můžete vidět u ostatních měst v našem okolí. K tomu, abychom mohli s Vaší pomocí kandidovat do městského zastupitelstva, musíme pro svou registraci shromáždit Vaše podpisy do petičních archů, o což Vás tímto žádáme. Za přípravný výbor DVORÁCI : Ing. Jiří Rain, Mgr. Roman Chaloupka, Mgr. Edita Vaňková, Ing. Petr Mrázek, MUDr. Tomáš Deml, Ing. Pavel Tschiedel, Oldřich Zima, Ing. Zbyněk Reil, Ing. Marek Pavlíček. 166

17 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Jan Schwarz - osobnost našeho města Ano, skutečně osobnost, které si musí občané našeho města vážit. O to více, že není naším rodákem, ale našemu městu se zcela oddal svou plodnou prací. V letošním roce, dne 23. září, se vyplní sedmdesátý rok jeho plodného života. Narodil se v Hořicích v Podkrkonoší a tam také vystudoval Obchodní akademii. Vnímavý student s bystrým pohledem a úsudkem toužil pracovat mezi občany, suchá čísla provozního účetnictví jej svazovala. Měl a pořád má rád své spoluobčany, dokáže je oslovit a také od nich mnoho věcí získat. První příležitost k naplnění svého snu našel, po necelém půlroce účtaření, v rozhlase Hradec Králové a následně v propagačním oddělení národního podniku TIBA ve Dvoře Králové nad Labem. Nezapře však v sobě onu touhu být vždy u toho všeho, co se právě děje, také se zájmem dohledat a uchovat věci minulé, vše dotvořit a předat dál. Tak před léty vznikla týdenní, žádaná půlhodinová relace v rozhlase po drátě, která je po zrušení dodnes občany vzpomínána. Pěkná řádka je také pořadů uspořádaných Hankovým domem. Zde je také uložen filmový materiál, kterého byl ve filmovém kroužku aktivním spolutvůrcem a který je jedinečným dokumentem života města. Měli bychom vědět, že díky jeho houževnatosti a píli jsme se mohli seznámit s historií létání, počínaje od Masarykovy letecké ligy a od roku 1994 jsou spolu s ředitelkou Hankova domu paní Čermákovou tvůrci Dnů R.A. Dvorského. Jeho zásluhou došlo k důstojným oslavám stého výročí tohoto významného rodáka, když vše připravil až k završení v podobě udělení čestného občanství. Důchodový věk vrchovatě naplňuje tvůrčí prací. Vrací se k letcům britského královského letectva, příslušníkům 311. československé bombardovací perutě. Vyhledávání pamětníků, dokumentů, návštěvy rodin, dopisování, to vše je mozaika badatelské práce, která rovněž ve svém souhrnu vyústila v udělení čestného občanství i dvou žijících účastníků odboje ze zahraničí. Ještě generace následníků budou moci čerpat z této jeho práce, ztvárněné ve Vlastivědném čtení. Všechna jednotlivá čísla Vlastivědného čtení nesou stopu svého tvůrce. Od prvního čísla, věnovaného daleké historii našeho města, vtiskli spolu s ředitelem Státního archivu v Trutnově, panem Romanem Reilem, časopisu jistý punc ryzosti. Nikdy se tomu nezpronevěřil, naopak, celá řada dalších vydání nás jen utvrzuje v tom, že tvůrce je skutečná osobnost. Jak jinak bychom se mohli dočíst o významných občanech města, ať k nim patřili vědci, sportovci, hudebníci, sochaři i malíři. Vše provázáno přírodními krásami okolí, kterých je nemálo, jím také fotografovaných, dokonce i z výšky. Není opomenuta ani historie naší nemocnice, průmyslových podniků, škol a železniční dopravy. S pohledem historie se kloubí i současnost. Bohatě je sepsána a mnoha fotografiemi doplněna návštěva T.G. Masaryka v roce 1926, zbavená ústy pamětníků všech nesprávností. To je také silnou stránkou jeho osoby. Vše si předem ověřit, doložit a teprve potom zveřejnit. V současné době je jeho práce, ještě mimo rámec Vlastivědného čtení, věnována naší zoologické zahradě, kde hledá nutnou dokumentaci písmem i obrazem. Vše s příslovečnou důkladností a pečlivostí. Co zde od samého začátku hledat nemusel, je plná podpora ředitelky Holečkové. Pochopení, které tolik ke své tvořivé práci potřebuje. Také jím zpracovaná společenská činnost minulých let dává nahlédnout, jak naše věnné město žilo. Tedy nejen životem dřívějších, ale i současných královen, a především našich obyvatel v uplynulých létech. Proto se také starším čtenářům dostává celé řady vzpomínek, 167

18 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 které jsou umocněny vzdáleností od našeho Dvorečka. A bude tomu tak i nadále, o čemž svědčí zájem mnoha čtenářů ze vzdálených míst i ciziny. Proto se setkávají články, vztahující se k mládí starších čtenářů, s příznivou odezvou. Časopisem je zachycena činnost Klubu českých turistů, včelařů, dechové hudby mladých, cechů, řemesel, drobných osobností a dalších zajímavostí. Dalo by se říci, že časopis Vlastivědné čtení nemá široko daleko obdoby. Snad právě proto, že je tvořen občanem veskrze skromným a městu oddaným. Takovým, který si dovede získat spolupracovníky a ti si pokládají za čest mu být užitečnými. Je redaktorem, který svým časopisem udělal mnoho. Někteří si ani dosah jeho činnosti plně neuvědomují. Devátý rok tvoří pro naše město tu nejkrásnější paletu historie a současnosti. Časopisů je již delší řada, ale po pravdě řečeno by jich mohlo být jistě i více, to však nezáleží na samotném tvůrci. Občané města se však nesetkávají s panem Schwarzem jen jako s redaktorem, publicistou a vydavatelem. Kdo jej mohl vidět jako konferenciéra, který zasvěceně a kultivovaně uváděl pořady v Hankově domě, ten není na pochybách, že jde o občana hodného úcty. Právem se mu dostalo zaslouženého ocenění jeho práce týdeníkem vlády České republiky Veřejná správa v Praze, kdy byl jmenován v dvoraně slávy osobností roku Na průčelí naší Staré radnice je nápis: Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva a ctí šlechetné. Oceňme tedy i my šlechetnost Jana Schwarce, prostého člověka, který již odevzdal našemu městu mnoho. Pro městské zastupitele, radu a kroniku vypracoval kronikář Pavel Janoušek. Koupání v Labi Poslední sobota srpna s pěkným slunečním počasím nabídla občanům možnost koupání v Labi, tedy tam, kde bývala v minulosti plovárna nazývaná v Hamburku, nebo také u Bujárků. Plavcům se nabídla voda o teplotě 20 stupňů a délka tratě od Bujárků k Pušovu splavu činila 500 metrů. O bezpečnost plavců se zasloužili vodní záchranáři. Drobnosti měsíce srpna - pomoc povodněmi postiženým obcím zahrnuje Vodňany, Protivín, Týn nad Vltavou, Prachatice, Písek a Mělník - v nejbližší době skončí stavba dvou domů na Zálabí sever A 1 a A 2 - oprava v gymnáziu se zaměřila v době prázdnin na rekonstrukci sociálních zařízení - v září by mělo dojít k opravě pěší kryté lávky ve Verdeku (kronika bude sledovat) - ZŠ R.A. Dvorského opravovala sociální zařízení - zvířata ze zatopené pražské ZOO se postupně dostávají z karantény do volných výběhů - noviny královédvorské radnice zveřejnily data ze sčítání lidu, domů a bytů Teen Club Sion se opět po prázdninách rozjíždí (soutěže, pavoučí dráha, gladiátorské zápasy, tombola a také občerstvení 168

19 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Bid Band Dvorský ve fotografii Tento orchestr je zachycen na fotografiích ze svého vystoupení v lázních Velichovky: Všude sklízí zasloužený potlesk Kapelník ing. Jan Neruda Dámy zpívají i uvádějí 169

20 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Posluchačů je vždycky dost a spokojených Dala náhoda vzniknout Vlastivědnému čtení? V Novinách radnice zveřejnil pan Jan Schwarz článek o tom co dalo vzniknout Vlastivědnému čtení, které se setkává všude s příznivým ohlasem. Kronikář si dovoluje článek v závěru doplnit. To proto, poněvadž si je vědom skromnosti jeho tvůrce. Nejprve tedy slovo p. Schwarce: V roce 1994, kdy jsme připravovali pořad ke 120. výročí Hankova domu a divadla, napadlo nás, že bychom mohli k tomuto dni vydat jednorázový dvacetistránkový propagační materiál, který by popisoval nejen historii a současnost Hankova domu, ale kde by byla rovněž zmínka o nejstarších písemných památkách města i velké přestavbě kostela před sto lety a především o začínající velké akci Městského kulturního zařízení a sice o Dnech R.A. Dvorského, které by se měly konat každoročně v březnových dnech a staly se tradičním setkáním nejen orchestrů, hrajících swing, ale i posluchačů, kteří tuto hudbu mají rádi. Dnes už dobře víme, že se tyto pořady skutečně staly tradicí a že Hankův dům pro ně nemusí pracně shánět orchestry, protože ty se už několik let samy hlásí a jejich vedoucí si považují za čest na dnech R.A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem vystoupit. Vlastivědné čtení v den, kdy se konal slavnostní pořad, tedy 14. září 1994, skutečně ve velkém nákladu vyšlo. Označili jsme je číslem 1, protože co kdybychom náhodou k nějaké příležitosti chtěli vydat číslo druhé. A nemuseli jsme dlouho čekat. Několik týdnů po vydání tohoto čísla mi tlumočil starosta města Ing. Moravec, že je na časopis ve městě jednoznačný ohlas a zda by bylo možno do konce roku vydat číslo další. A tak 12. prosince 1994 vyšlo číslo druhé, kde se psalo o pamětních knihách a kronikách města, o severní části náměstí, o význačné české textilce Josef Sochor. Připomněli jsme i jubileum královédvorských umělců, sochařů Antonína Wagnera a Otto Gutfreunda i malíře Františka Soukupa. Od prvního čísla dodnes vydáváme tento časopis k úplné spokojenosti v tiskárně ARPA v Kotkově ulici. V prosinci letošního roku uzavřeme čtrnáctým číslem II. řadu a tak dostanou čtenáři i přátelé Vlastivědného čtení i od vydavatele Města Dvora Králové nad Labem hezký dárek pod stromeček. A můžeme-li považovat třicítku za jubileum, pak to bude číslo jubilejní třicáté. 170

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole.

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 399 01 Milevsko tel. 382 521 393 E-mail : skola@zsmilevsko.cz Web : www.zsmilevsko.cz A. Řád školní družiny Problematika zájmového

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/12_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Skloňování číslovek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více