Ani zde se nic nenašlo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ani zde se nic nenašlo"

Transkript

1 Ani zde se nic nenašlo KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Historie VDK a jeho dlouholeté činnosti začíná datem 16. prosinec 1919, kdy byl tento privátní a všeobecně prospěšný spolek založen. Již v počátku třicátých let se podařilo vybudovat velké množství válečných hrobů. V následujících letech sílil tlak nacistických ideologů zejména vůči vedení VDK a současně s tím byla činnost spolku neustále omezována. Tento tlak vyvrcholil v průběhu válečných let , kdy dřívější úkoly VDK převzala německá branná moc. Spolek mohl obnovit původní humanitární činnost teprve až v roce Ve velmi krátkém čase se podařilo zahájit výstavbu více než 400 válečných pohřebišť na území Německa.V roce 1954 pověřil tehdejší spolková kancléř Dr. Adenauer VDK úkolem vyhledávat a zajišťovat hroby německých válečných padlých také v zahraničí. Na základě dvojstranných dohod plní VDK své poslání v Evropě a Severní Africe.V současné době pečuje o více než 640 válečných pohřebišť ve více než 42 státech, kde je pohřbeno 1,7 milionů válečných mrtvých. Rozsáhlou činnost zabezpečuje téměř dobrovolníků a asi 560 profesionálních spolupracovníků spolku. Po politických změnách ve Východní Evropě mohl VDK zahájit činnost také ve státech bývalého východního bloku, kde v průběhu II. světové války padly asi tři miliony německých vojáků, což znamená více než dvojnásobný počet těch, kteří odpočívají na válečných pohřebištích v Západní Evropě. Splnit tento úkol znamená překonat mimořádné nesnáze. Mnohé ze statisíců hrobových míst jsou jen těžko k nalezení, mnoho z nich je zrušeno, zastavěno nebo vyplundrováno. Přesto bylo během posledních let v zemích Východní Střední a Jihovýchodní Evropy obnoveno nebo nově vystavěno přes 150 hřbitovů padlých ve II. světové válce a 150 hřbitovů padlých v I. světové válce.k tomu se počítá 23 centrálních sběrných hřbitovů. V současné době je asi 50 objektů ve výstavbě, po případě v rekonstrukci. Bylo nalezeno, exhumováno a znovu uloženo asi ostatků padlých ve II. světové válce. Zřizováním a udržováním hřbitovů chce VDK zachovat památku těch, kteří padli ve válečných konfliktech. Obrovská hrobová pole jsou připomínkou minulosti a varováním před následky války a násilí. Z tohoto důvodu mimo jiné organizuje VDK návštěvy válečných hrobů, pořádá národní a mezinárodní tábory mládeže zaměřené na péči o vojenské hřbitovy a informuje mladé lidi ve školách, jakož i v místech, kde mládež tráví svůj volný čas. Mimo to vybudoval VDK na čtyřech hřbitovech v zahraničí střediska sloužící k setkávání mladých lidí, kteří zde nalézají ideální rámcové podmínky pro mírové pedagogické projekty. 151

2 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Celostátní den národního smutku pořádá VDK každý rok v listopadu za velké účasti důležitých politických a společenských institucí a obyvatelstva. Tento den je dnem zamyšlení a nabádáním k zachování míru. (Tolik informační tiskovina, kterou pracovníci Pargentu Praha dali k dispozici kronice) Exhumaci řídil vedoucí pracovník Pargentu p. Jaroslav Wagner, dále Heinz Ulbrich, Roman Kejzlar a Vladimír Hanzl. Technickou práci provedl zjednaný pracovník Vladimír Pavlas Jirásek z obce Vítězná. Totožnost pohřbených se daří určit dle pracovníka p. Wagnera asi ze 70%. Napomáhají tomu identifikační známky vojáků a také poměrně dobře vedené záznamy z válečných let. A zde byly ostatky nalezeny, pohled do hrobu od západu Krátce byli přítomni také bratři Helmut a Dieter Rubantovi z Německa, kteří zde měli pohřbeného svého otce a pan Luschtinetz, rovněž z Německa. Kdo další v nepřítomnosti kronikáře není známo. Uvedení pracovníci prozkoumali několik lokalit na městském hřbitově, které byly označeny za místa pravděpodobného hromadného hrobu. K nálezu hrobu však v těchto místech nedošlo. Teprve za přispění občanky, která si nepřála být jmenována, byl společný hrob nalezen. Jedná se o lokalitu, která nebyla žádným z místních občanů označena a nalézá se severně od smuteční síně, na samé hranici oplocení. Společný hrob se nachází v lesním porostu hřbitova, kde se doposavad nepohřbívalo a nepohřbívá. Terén zde je vysloveně kamenitý, zemina hlinito-písčitá. Kosterní ostatky německých občanů (možná i jiných), byly prováděnou exhumací postupně vyjímány a ukládány k pozdějšímu důstojnému pohřbení na centrálním válečném hřbitově v Brně. Celkem bylo exhumováno občanů a bylo tak vykonáno s náležitou pečlivostí, odpovídající daným podmínkám. Práce na exhumaci kosterních ostatků byly ukončeny dne srpna Na MěÚ byla listina s názvem a seznamem v tomto znění: Hromadná exhumace Němců dne do IX. pole Gaberová Růžena Kocléřov Russ Vincenc Libotov Fejstová Kristina Radeč Hartmann Josef Dol. Brusnice Erwerth Rudolf Dvůr Králové Rada Jindřich Žireč Oehl Rudolf Praha

3 Pich Josef Libotov Berkmann Antonín Pastviny Gall Jan Dolní Lánov Gallová Ema Dolní Lánov Bureš Jindřich Praha Nagel Jan Čermná Munzarová Anna Vidochov Ochromy Gregorij Nikopol Grečko Semen Nikopol Tortov Andrej Nikopol členů SS KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Tolik seznam, kterým nebylo zatím dokázáno, že uvedení byli pohřbení v uvedeném společném hrobě.kronikář tímto své popisování končí a vyčká dokumentace z Pargentu. Knihovna změny První podstatnou změnou je nová ředitelka, která dnem l. srpna 2002 nahradila dosavadní PhDr. Vladěnu Lustigovou. Na její místo nastoupila p. Lenka Antošová, dosavadní knihovnice na zdejším gymnáziu. Současně s tím byla knihovna otevřena po dobu prázdnin také v sobotu od 9 do 11 hodin. Paní ředitelka se loučí se Dvorem Králové Slzy svatého Vavřince - Perseidy Tak se v lidových pranostikách říkávalo rojům meteorů, které vylétávají ze souhvězdí Perseus vždy od konce července do konce srpna. V letošním roce je jejich pozorování zvlášť výhodné, protože Měsíc zapadá již zvečera. Nejlépe je možné tyto úkazy pozorovat v místech, kde nedochází k oslnění z veřejného osvětlení a vlivu světelného smogu města. Přetrvává zvyk, že si občané při průletu meteoritu vyslovují nějaká přání v domnění, že se jim splní. Také je tento jev spojován s hojným růstem hub. V letošním roce se ale houby ještě neurodily, přetrvává velké sucho, na rozdíl od jiných krajů republiky. 153

4 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Zasedání zastupitelstva Na mimořádném zasedání byl jediný bod programu kolik bude zvolených poslanců v příštím čtyřletém období. Zákon ukládá, aby současný sbor rozhodl nejméně 85 dní před volbami o počtu svých nástupců. Návrh místostarosty Machka, aby počet 21 zůstal zachován byl poté odhlasován. Něco o fotbalu našeho města Jen v myslích pamětníků utkvívá dávná sláva fotbalistů našeho města v době prvé republiky, kdy se zde hrála Divize, kterou bychom mohli směle přirovnat k dnešní druhé lize. Stadion SK na hrubých lukách se mnohokrát zaplnil a dřevěná tribuna praskala ve švech, když tu nastupovala mužstva zvučných jmen. Kluby Respo Kutná Hora, Synthesia Semtín, Polaban Nymburk, Aston Villa Mladá Boleslav a další byly vždy příslibem hodnotného zápasu. Když se po odehraném zápase diváci vraceli zpět do města, tak první již ho dosáhli a poslední se trousili ze stadionu SK. Využívána byla úzká ulička od bývalého pilského mlýna, přes můstek nad sruhou nahoru na dnešní ulici Rooseweltovu. Ulička již neexistuje a tehdejší bouřlivé diskuse skalních fotbalových fanoušků končívaly na rohu před hotelem Tins. Dlužno ještě připomenout, že zde byly další kluby patřící zdejším továrnám, z nich nejznámější jedenáctka Sochorova. Známým klubem byli také podhartští SK Amatéři. Takový byl fotbal ještě krátce po druhé světové válce, aby neustále upadal a upadal. Kronika však zachycuje skutečnost dnešních dnů, kdy naši fotbalisté postoupili do I.A třídy, disponují posilami z oblastního přeboru a dokonce i divize. Šéf dvorské kopané Dalibor Horáček k tomuto uvedl: Naše cíle pro rozvoj zdejšího fotbalu jsou dlouhodobějšího rázu. Mužstvo budujeme tak, abychom v maximálně možné míře mohli splnit cíl, který jsme si vytýčili minulý rok. V I. A třídě se chceme pohybovat v přední části tabulky. Divákům chceme nabídnout kvalitní, atraktivní fotbal v ofensivním stylu, který se jim bude líbit a také úspěšné výsledky. Kronice nezbývá než jim k tomu přát hodně zdaru, naši občané mají stále fotbal rádi. Jak dále u Hankova domu Schodiště a terasa byla tedy již zbourána a firma Bořek pokračuje ve stavbě. Na řadě je nový vstup do restaurace, kde by se mělo využít nových ocelových prosklených stěn a zdiva. Stěny by měly být doplněny kovářskou prací, která by zlepšila celkový vzhled. Nově postavená terasa by měla být větší, měla by posloužit posezení pod slunečníky a je pamatováno i na malý taneční parket. Dle plánů na rekonstrukci sportovního areálu je tu ještě stavěno schodiště směrem k zimnímu stadionu. Atraktivní pozemky města Patří sem bezpochyby pozemek, který donedávna spravoval Okresní bytový podnik, který je nyní v likvidaci. Dalším, sousedním pozemkem je bývalý areál Uhelných skladů. 154

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM V minulých letech se tento prostor bývalých Uhelných skladů nabízel k vybudování jednoho z dalších zelených odpočinkových prostor, dále jako další náměstíčko a v poslední době se hovořilo o možné stavbě obchodního domu, hotelu, nebo dokonce odstavného parkoviště. Nyní dochází k prozatímnímu pronajmutí, prostřednictvím majetko právního odboru, areálu bývalého Okresního bytového podniku. Třicet bytů majetným občanům Majetko právní odbor MěÚ zvolil v prvním kole postup výběrového řízení, kdy mohl každý ze zájemců nabídnout výši svého podílu. Zvítězil ten, kdo nabídl nejvíce. Noví majitelé získali 63% podílu, když museli složit nejméně pětinu požadované částky, zbytek je možné splácet. K tomu uvedla Iva Fátorová: Našli se také zájemci, kteří zaplatili celou částku hned. V rámci boje o vybraný byt dokonce zaplatili asi tři občané více než byla stoprocentní cena příslušné jednotky. Po uskutečněném prvním kole zůstalo ještě sedm nezadaných bytů. O část nebyl zájem, nebo od nich odstoupili žadatelé. Tyto byty byly zařazeny do druhého kola, ve kterém již platilo, že první zájemce byt získal. Nyní jsou všechny byty zadané. Výstavbou bytů na Zálabí Sever II. skončila výstavba realizace nových bytů. Na jak dlouho se neví. Město uvažuje o tom, že dojde k půdním vestavbám na některých činžácích. O nových bytových jednotkách město zatím neuvažuje. Výstava Život mimo K tomuto uvedla Karolína Krátká z Husova domova: Výstava se zaměřuje především na prezentaci životního stylu toxikomanů a rizik s tím spojených. Dokumentační panely, předměty každodenní potřeby a simulace feťáckého brlohu přibližují co obnáší život s drogou a jaké jsou zdravotní a sociální dopady závislostí. Svěřenci oddělení Poklad, které je právě pro mládež závislou, jsou vedeni také programem na výtvarnou tvorbu. Výstava se uskutečnila ve výstavní síni Staré radnice počínaje dnem 29. srpna Zahájení výstavy byli i účastníci odborného semináře Husova domu. 155

6 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Jak se dříve bojovalo Jednička Sobota a neděle 17. a 18. srpna patřila bojovníkům v DDM Jednička. Skupina historického šermu Truvéři pozvala své kolegy skupin Durabo, Novica, Rego a Manové Přemysla Otakara. Milovníci historie viděli ukázky z bojových akcí, různé typy zbraní a oblečení od dob barbarů s těžkými zbraněmi, až po lehké kordíky z doby tří mušketýrů. V doprovodném programu tu bylo loutkové Skupina bojovníků divadlo s pohádkami a po oba dny dokonce historické tržiště s ukázkami starých řemesel. Diváci v DDM Jednička - byli spokojeni Gorily z pražské Tróje Z povodní těžce poškozené pražské zoologické zahrady se k nám vrátil náš pár goril a navíc i jeden pár, který dostala pražská ZOO z Austrálie. Dále byli z Prahy přivezeni tygři a také ptáci. Gorily se již zabydlely v pavilonu lidoopů a mohou je vidět návštěvníci. 156

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Děti a městský psí útulek Psí útulek uspořádal pro děti již druhým rokem tábor, kde se děti mohly věnovat péči a výchově opuštěných zvířat. Bylo to vlastně pokračování v práci, které se věnují členové kynologického kroužku po celý rok. Tábornicemi byla samá děvčata a nechyběly tu ani různé hry a soutěže. Záslužný kus práce odvedly děti svojí návštěvou Domova svatého Josefa v Žirči, když umožnily pacientům místní léčebny styk se živým zvířetem v rámci canisterapie. Práce se zvířaty nám pomáhá. Pes, který pravidelně chodí ven, je zvyklý na kontakt s člověkem a učí se poslouchat, má lepší šanci, že najde nového pána. Navíc pro něj je pobyt u nás mnohem snesitelnější než v případě, že by byl pouze umístěn v kotci, byť sebelépe vybaveném, vysvětlil Martin Antonín, který útulek provozuje. Pomoc postiženým záplavami V tělocvičně základní školy Komenského probíhá humanitární sbírka. Lidé přinášejí hygienické potřeby, desinfekce, balenou vodu, pokrývky i oblečení. Městský úřad připravil mobilní vysoušeče a v recepci je umístěna zapečetěná urna kam mohou občané vkládat peněžní částky. Jako první podpořili sbírku vietnamští podnikatelé. Školy, školáci a školné Každoročně se opakuje to stejné. Školy se předhánějí v tom, aby naplnily školní lavice. Nabízejí přednosti té jejich školy. Nízká porodnost a úbytek dětí je k tomu nutí, jinak hrozí to, že se omezí počet tříd a tím i učitelů. Také politické strany se ve volebním souboji předháněly v pojmu bezplatné vzdělání. Je tedy vzdělání opravdu bezplatné jako tomu bylo ještě za minulého režimu a nebo to je, jak se nyní říká zavádějící pojem? Peněženky občanů jak se zdá, svědčí o něčem jiném. Pravdou je to, že na státních školách nemusí rodiče platit školné. Ale musí zaplatit všechny učební pomůcky (sešity běžné, ale hlavně jazykové sešity a brožury), které jsou velmi drahé. Jsou také školy, kde se platí i učebnice a nebo si je musí zakoupit od starších žáků, tedy použité. Jsou také učebnice, které se nenechají vypůjčit a nebo zakoupit použité. Jsou nově vytisknuté a nebo na školu přijde nová učitelka a ta vyžaduje zcela jinou učebnici. Prvňáčkové sice dostanou zdarma základní pomůcky a učebnice a na lavici mají připraveny sešity, barevné papíry a učebnice, pastelky, štětce, voskovky, vodové barvy a první pero. To je však zhruba desetina toho, co musí ještě dokoupit rodiče. A je na rodičích, zda se budou muset držet při zdi a spokojit se s levnějším a nebo jim nebude na nějaké té stovce záležet a nakoupí své ratolesti něco značkového. Výrobci se pochopitelně snaží udělat své zboží přitažlivějším a tak se na školních potřebách objevují postavy Kačer Donald, Harry Potter, Pokémonů nebo Pavoučí muž. Tak se cena školní pomůcky několikanásobně zvedne. Cena školních aktovek se pohybuje od do 500 do korun, nejlevnější penál stokorunu, obaly další stokorunu. Nejdražší jsou potřeby na výtvarnou výchovu, které lze pořídit nejlevněji za 300 korun. Tedy lze shrnout, že ti nejšetrnější rodiče prvňáčka zaplatí hned do úvodu vzdělání korun, ale nemusí se do této částky vejít. Majetnější mohou svým dětem poskytnout pomůcky za i více. 157

8 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Cena nové učebnice přesahuje ve většině případů 100 korun, pastelky od 30 korun výše, penál od 150 korun, kružítko od 30, cvičky od 150, vodovky od 15, lepidlo od 15, nůžky od 25 korun a souprava pravítek od 30 korun výše. Finanční a humanitární pomoc Město Dvůr Králové nad Labem organizuje pomoc postiženým povodněmi. Finanční částky je možno vložit do pokladničky ve vestibulu budovy MěÚ každý den od 7,00 do 18,00 hodin. V tělocvičně ZŠ Komenského se provádí humanitární sbírka, která potrvá do 21. srpna. Sem je možno přinést: kbelíky, lopaty, košťata, hadry a další náčiní na úklid, úklidové a desinfekční prostředky, pracovní oblečení, montérky, holínky, hygienické a toaletní potřeby. Sebrané věci se průběžně odvážejí do postižených oblastí. Dne 23. srpna došlo k rozpečetění pokladničky a občané v ní odevzdali čtyřicet tisíc korun. Jak kroniku informoval místostarosta Machek: Nakoupili jsme za ně sto košťat, sto dvacet lopat, rukavice a další potřeby na úklid. Vše doplnily repelenty a Indulony. Jsme stále v kontaktu se zástupci obcí a měst v zatopených oblastech. Pokud nás požádají o nějakou další pomoc, jsme připraveni sbírku znovu obnovit. Chtěl bych již nyní poděkovat všem, kteří se do pomoci organizované městem zapojili A vyjádřit jim i díky představitelů měst a obcí, kam jsme dary a techniku přivezli. Obchodníci a drobné mince Stále častěji se stává, že nakupující je v obchodě odmítnut při placení drobnými mincemi. Zvlášť starší občané, zvyklí platit drobnými mincemi se s tím těžko smiřují. Nikdy se s tím nesetkávali a nyní jsou v rozpacích. Pro kroniku je třeba zaznamenat, zda je to tak v pořádku a nebo ne. Existují však opravdu jisté směrnice, které toto upravují: - obchodník může platbu odmítnout v případě, když kupující platí více jak deseti kusy mincí téže nominální hodnoty. Ale i nakupující může odmítnout toto při vracení peněz. - obchodník může také odmítnout platbu, když platíte více jak sto korun mincemi do desíti korun. (tedy haléřovými, korunami, dvoukorunami, pětikorunami a desetikorunami). Také v případě, když se platí více jak 500 korun dvacetikorunovými a padesátikorunovými mincemi. - bez omezení musí přijímat všechny drobné mince pouze Česká národní banka a ostatní komerční banky. Je zde však v tomto případě jisté ALE, protože si za to může nechat zaplatit. Většinou mají banky přijmutí a zpracování určitého počtu mincí zdarma, ale potom už se platí. Zpravidla je to u více jak sta kusů mincí. Knihovnice a knihovna Mgr. Lenka Antošová, narozená absolvovala tato vzdělání.: Gymnázium B. Němcové v Hradci Králové, Střední knihovnickou školu v Brně a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se závěrečnou zkouškou v roce Nové jmenovaná knihovnice vidí hlavní úkoly a činnost Městské knihovny Slavoj takto: - dokončit retrokonverzi katalogů (z tradičních lístkových do strojem čitelné podoby) 158

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM tento elektronický katalog zpřístupnit čtenářům - pokračovat v promyšlené akvizici knižního fondu - pokračovat v podporování čtenářství celé rodiny (rodinné poplatky) - zaměřit se na pomoc podnikatelských subjektů (dokumenty, adresáře, právní literatura) - rozšířit výpůjční dobu knihovny - zpřístupnění unikátního fondu regionální literatury v samostatné db - umožnit trvalý přístup veřejnosti k elektronickým zdrojům a internetu - pravidelná a systematická spolupráce se školami města a spádového obvodu - provádět informační výchovu již u předškolních dětí - provádět literární besedy pro děti a mládež - ve spolupráci se školou a rodiči věnovat pozornost dětem s poruchami učení - zaměřit se na akce pro seniory - spolupracovat s kulturními a zájmovými organizacemi města - v rámci propagace informování o činnosti knihovny (novinky ve fondu, regionální literatuře, nových službách atd. - využívat místní tisk, www stránky knihovny a MÚ, propagační letáky a plakáty Nová ředitelka k tomuto ještě uvádí: Jedním z nejvýznamnějších předpokladů pro zabezpečení kvalitních služeb a vytvoření příjemného prostředí, do kterého se čtenáři budou rádi vracet, jsou kvalifikovaní pracovníci s náležitými profesionálními znalostmi a sociálními a komunikačními dovednostmi. Jsou základem úspěšné práce. Humanitární pomoc konkrétně Již druhý transport s humanitární pomocí byl odeslán v druhé polovině srpna. V Blatné a Vodňanech byly předány vitaminové tablety (dar místních lékáren), do Protivína na jejich žádost odvezli postel, skříň a další nábytek pro starší, nemohoucí paní. Dále to byla balená voda, trvanlivé potraviny a desinfekční prostředky. K tomu vyjádření místostarosty Machka: V této oblasti už voda opadla. Lidé začínají uklízet a zjišťovat škody. Zásobováni jsou, podle vlastních jejich slov dobře. Novinkou mezi věcmi, které mohou občané přinášet, jsou prostředky proti komárům. Vlivem počasí se začínají množit a obtěžují místní obyvatele při úklidových pracích. Z jižních Čech zamířila kolona s pomocí na Mělník. Ti spatřují konkrétní pomoc v holínkách, gumových rukavicích a krémech na ruce. Ve současné sběrně humanitární pomoci v Komenského tělocvičně jsou také vystavěny fotografie ze zatopených oblastí Mělníka a doplňují je také obrázky z jižních Čech. chceme ukázat občanům, jak vypadá situace na místech, kam směřuje naše pomoc, uvedl místostarosta Machek. Nabídli jsme okolním obcím, že jim jejich dary odvezeme. Této nabídky využily obce Bílé Poličany, Dubenec a Kuks. Psí útulek a skauti nabízejí pomoc Nabízejí dětem z postižených oblastí asi čtrnáctidenní pobyt v jimi zřízeném táboře. Rodičům by odpadla starost o děti a mohou se věnovat úklidu. 159

10 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Zástupci postižených měst byli o této akci informováni. Skauti a kynologický kroužek chtějí ještě oslovit jezdecký klub, zoologickou zahradu a další organizace. Tím by se stal pobyt dětí atraktivnější. Odezva občanů na exhumaci na hřbitově Převážná většina občanů o této akci na místním hřbitově nevěděla a někteří dosud neví. Regionální tisk o ní informoval po skončení prací. Snad to tak bylo lépe, protože dle sdělení pracovníka Pargentu p. Wagnera se někde vyskytly případy, že došlo k svévolnému plundrování společných hrobů. U nás tomu tak nebylo. Nenechavci se prý zaměřili na cennosti a osobní známky vojáků, které byly prodávány na burzách v Polsku. Občané se v názorech na provedenou exhumaci různí. Převážná většina je toho názoru, že uplynula příliš dlouhá doba od jejich uložení a měli by se nechat spát kde byli. Téměř všichni se shodují v tom, že by bylo třeba také vzpomenout našich padlých, popravených a umučených, také ti jsou rozeseti po mnoha koncentrácích a popravištích Evropy. Část občanů se diví, proč mají být pohřbeni na vojenském hřbitově v Brně a ne pietně zde. Vzácná návštěva v ZOO Do naší královédvorské zoologické zahrady přicestovalo čtyřicet ředitelů nejprestižnějších ZOO zahrad celého světa. Byli zde zástupci JAR, Japonska. evropských zemí a USA Přijeli sem po ukončení výroční konference WAZA konané ve dnech 13. a 17. srpna ve Vídni.Konala se v rámci 250. výročí založení tamní nejstarší ZOO na světě. Účastníci odtud odjeli po dvou dnech do Liberce. ZOO tuto návštěvu považuje za nejprestižnější v celé historii zahrady. Návštěvníci města a jejich orientace Již řádku let se město snaží zpřehlednit Sloužila k tomu mapa a také plastové informační tabulky. Plast neodolal některým vandalům a tak se orientace návštěvníků znepřehlednila. Také místní podnikatelé se snaží zviditelnit a tak vznikají doslova shluky cedulí, které mnohdy už zastupují i neexistující firmy. Vydaná mapka se ukázala jako nepřesná. Ukazuje sice na památky, má názvy ulic, ale je doslova přecpaná podnikatelskými symboly, které ji značně ubraly na přehlednosti. Také reklamy zastírají některé významné památky a nebo označení ulic. Některá jiná města již mají rozcestníky a směrovky, ale naše město dosud ne. Také v letošním roce k nápravě, pro důležitější akce, nedojde. Žireč výstava Je to letos již poosmé, co se v Žirči uskutečňuje obnovená výstava drobného domácího zvířectva. Její součástí bude i stánkový prodej s potřebami pro chovatele. Návštěvníci zde uvidí také zajímavé druhy zvířat, které jsou spíše k potěšení než k užitku. V kostce něco z historie, která započala v roce 1967 v Kuksu. Prvé tři výstavy byly právě zde a poté se pro velký zájem výstava přestěhovala do areálu domova důchodců v Žirečském zámku a jeho parku. V osmdesátých letech se již jednalo o společenskou událost a 160

11 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM návštěvníků byly tisíce, rekord byl dosažen v květnu roku 1988, kdy jich bylo Poslední se konala v roce (viz kronika předchozích let). Po třech letech se výstavy obnovily. Nekonají se již v květnu, ale na podzim, což plně vyhovuje chovatelským záměrům. Po roce 1989 došlo k velikému zlomu, když vzrostla cena zvířat i vybavení a mnoho chovatelů svého koníčka opustilo. Chov zvířat se snížil. Nynější výstavy jsou na výši svojí odborností, chovatelé si sem chodí a nebo jezdí zakoupit chovný přírůstek. Výstava je otevřena v sobotu 24. srpna po celý den a následnou sobotu jen dopoledne. K vidění jsou zde králíci, slepice, vodní drůbež a další opeřenci, včetně holubů a exotických ptáků. Výstavu obohacují i prodejní stánky kaktusářů. ZOO křtiny servalů, žirafy síťované a rozloučení s prázdninami Dne 24. srpna 2002 se v pravé poledne konal křest servalů. Kmotrou byla známá zpěvačka Zora Jandová a moderátor František Mifek. Zdařilý program byl zachycen pro Český rozhlas Hradec Králové. Křtiny žirafy síťované proběhly dne 29. srpna 2002 za přítomnosti Českého rozhlasu Praha. Křtiny geparda za přítomnosti kmotrů nakladatelství Minerva a časopisu Miláček se uskutečnily spolu se dnem Policie ČR Hradec Králové jako rozloučení s prázdninami dne Technické služby změnily sídlo Bývalý areál OZAPu se mění od prvého září na sídlo technických služeb. Původní sídlo bylo na místě pivovaru, kde vyrostl market Billa. Poté sídlily technické služby na několika místech města a staraly se o komunální odpad, komunikace, údržbu městského majetku,osvětlení a veřejnou zeleň. Vzhledem k tomu, že nové sídlo bude až v podnádraží, tedy značně občanům vzdálené, bude na MěÚ kontaktní místo. Objekt se právě zatepluje To zajistí agendu v oblasti evidence komunálního odpadu, pokladní služby a evidenci hřbitovních míst. Do nového sídla, které je v Seifertově ulici, se stěhují také pracovníci organizace z ulice Jiráskovy. 161

12 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 ZOO jak ji návštěvník nevidí Pro kroniku města bude jistě zajímavé dochovat zázemí naší zoologické zahrady v několika fotografiích a s doprovodným textem, čerpajícím z velmi zajímavé výroční zprávy (ročenky). Nakrmit zvířata od bezobratlých až po savce si vyžádalo v roce 2001 více jak devět milionů korun, tedy denně přibližně K. Na fotografii je pracovník výživy p. Petr Skála, který vyjímá krmné maso z chladícího boxu. V roce 2001 bylo zkrmeno kg masa. V přípravně krmiv nám ukazuje pracovnice Magdalena Jandáková co všechno ještě obnáší krmiva. Patří sem granuláty, mléčné výrobky, ostatní krmiva (bilinky, kompoty, pečivo, oleje a tuky, mlynárenské výrobky, sladidla, vejce, krmení pro akvarijní ryby a exotické ptáky, vitaminové a minerální doplňky). Dále je to ještě ovoce a zelenina, seno, sláma a zelené krmení. 162

13 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Také zahradnictví je nedílnou součástí výživy, ale také slouží ke zkrášlení zahrady. Ve vyhřívaných sklenících se pěstuje obojí. Zvířata se také přemísťují a postarají se o to speciálně upravené automobily. Málokomu je však známo, že ZOO je zapojena do několika projektů, které mají za cíl navrátit zvířata do původního areálu jejich výskytu. Tak tomu bylo u přímorožců šavlorohých, které se navrátily do Tunisu, dále 63 buvolů kaferských a 10 antilop koňských do Jihoafrické republiky. Zvířata rovněž obohacují zvířenu Evropy. V areálu ZOO pracuje na výživě také soukromá firma p. Martina Kobera. Na snímku jsou pracovnice této firmy sl. Iveta Tulachová a p. Simona Vondrová. Předmětem jejich práce je chov tropických švábů, kterých se v ZOO zkrmilo v roce 2001 více jak kusů. Také živé myši a potkani jsou krmivem a obě pracovnice je umí odchovat. V roce 2001 se zkrmilo více jak potkanů a téměř kusů myší. 163

14 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Na snímku je zachyceno technické zázemí Vodního světa. Teraria a akvaria jsou ve svém zázemí velkou a náročnou strojovnou i odchovnou. 164

15 Pavilon šelem a pracovnice p. Zdenka Petržilková. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Karanténa je nezbytnou součástí ZOO. Na snímku je zachycen tygr přemístěný ze ZOO Praha (důsledek katastrofální povodně), který přechází k klece karantény do výběhu. Klece v karanténě šelem se budou zanedlouho rekonstruovat, aby byly prostornější a lépe sloužily i obsluze. Toto je velmi zkráceně zázemí ZOO, které není běžným návštěvníkům přístupné a kronice bylo umožněna návštěva jen díky vstřícnosti paní ředitelky RNDr. Dany Holečkové a jejich spolupracovníků.kronikář jim všem za projevenou ochotu děkuje. 165

16 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Petiční archy Dvoráci Oslovují občany města tímto textem : Dne 1. a 2. listopadu 2002 se uskuteční volby do městského zastupitelstva v našem městě. Při této příležitosti vzniklo poprvé od listopadu 1989 opravdu nezávislé sdružení lidí, občanů Dvora Králové nad Labem, kteří mají výhrady k současné situaci v našem městě a chtějí ji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí (a bez politikaření ) řešit. Jsme lidé, kterým jsou cizí nesváry politických stran v naší zemi. Lidé, jejichž prioritou je zvelebování města ve kterém dnes žijeme a jednou budou žít naši potomci. Na tomto faktu je postavena celá naše filosofie. Zejména chceme usilovat o: - vytvoření nových pracovních míst, utvářet příznivé podmínky pro nově příchozí silné investory do našeho města, aby zde umístili své podnikatelské aktivity a tím nabídnout nová (tak potřebná) pracovní místa pro snížení nezaměstnanosti a žití na samé hranici sociální únosnosti. Zároveň zvýšit konkurenci u stávajících podnikatelských subjektů ve městě. Preferovat občany města při obsazování míst v samosprávě města. - záchrana městské nemocnice a stávajících zdravotnických zařízení (pokusit se o znovuotevření již zrušených oddělení), aby se naši občané nemuseli obávat, že budou muset dojíždět k lékařskému ošetření do vzdálených měst. - zkvalitnění místních komunikací, aby řidiči mohli jezdit městem po opravených a bezpečných vozovkách. Dále dořešit systém dopravy ve městě (kruhové objezdy pro bezpečný průjezd městem, vyřešit systém parkování a podobně). Toto je výčet jen z několika oblastí, kterými bychom chtěli vytvářet prosperující město tak, jak to můžete vidět u ostatních měst v našem okolí. K tomu, abychom mohli s Vaší pomocí kandidovat do městského zastupitelstva, musíme pro svou registraci shromáždit Vaše podpisy do petičních archů, o což Vás tímto žádáme. Za přípravný výbor DVORÁCI : Ing. Jiří Rain, Mgr. Roman Chaloupka, Mgr. Edita Vaňková, Ing. Petr Mrázek, MUDr. Tomáš Deml, Ing. Pavel Tschiedel, Oldřich Zima, Ing. Zbyněk Reil, Ing. Marek Pavlíček. 166

Veteráni poté ujeli asi 75 kilometrů, obdrželi pěkný pamětní list vytvořený Ivanem Hlavatým a vítězové potom putovní cenu v podobě starého chladiče.

Veteráni poté ujeli asi 75 kilometrů, obdrželi pěkný pamětní list vytvořený Ivanem Hlavatým a vítězové potom putovní cenu v podobě starého chladiče. Vítězná a zdařilá díla budou po skončení soutěže vydražena a zahrada toho finančně využije na chov lidoopů. Vyhlášení výsledků se bude konat 14. prosince 2002 a zároveň proběhne dražba. Veteran Car Club

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Příjemné setkání v DPS Dům s pečovatelskou službou navštívili představitelé města, aby pobesedovali s obyvateli domu i s kolektivem pracovníků, kteří zabezpečují terénní a sociální služby. Přítomni byli

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Kulturní programy na červen 2004-06-01: Nové setkání Michala Suchánka a Richarda Genzera - 2. 6. 2004 Yasmina Reza: Třikrát život francouzská groteskní komedie 3. 6. 2004 Stabat mater - pardubický sbor

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů

Více

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Vážení a milí spoluobčané! Včera jsme se každý z nás po svém způsobu rozloučili s rokem 2003. Někteří z nás s ním

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Místostarosta Mgr. Vasil Biben a ředitelka Jiřičková při zahájení výstavy.

Místostarosta Mgr. Vasil Biben a ředitelka Jiřičková při zahájení výstavy. Listopad 1989 ve fotografii a dokumentech Výstava, kterou uspořádalo Městské muzeum ve Staré radnici, představila fotografie a dobový tisk z přelomového období let 1989 1990. Úvodní slovo k výstavě přednesl

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 BŘ EZEN Kulturní programy měsíce března Hankův dům - Zvíře není věc - Stará radnice výstava výtvarných prací dětské soutěže - Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských

V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských Vychází 4. září 2006 Ročník XII. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vyhlídkový let pro královnu věnných měst V říjnu loňského roku reprezentovala Radka Machková, studentka Střední pedagogické

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Kulturní programy měsíce září Hankův dům - Zahájení kurzů tance a společenského chování - Miroslav Barták výstava Situace je vážná - Taneční kurzy pro

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Sladké stoleté oslavy

Sladké stoleté oslavy Zpravodaj Města Litomyšle 2 3. února 2006 Ročník XVI. Sladké stoleté oslavy Hana Švehelková s asistentem Davidem vyprávěli během Medového večera, vážně - nevážně, o včelách a jejich životě. Zatímco včely

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Kulturní pořady Hankův dům - Kačátko maňásková pohádka v podání Klíčku. - Burza šatů do tanečních. - Cesta aneb písně, které změnily svět... vznik rock

Více

HRDOST A SLÁVA SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE

HRDOST A SLÁVA SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE Ročník 6 září/říjen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Poutní mše svatá proběhne za účasti kardinála Duky a arcibiskupa Graubnera HRDOST A SLÁVA

Více

Mají si kde hrát Předškoláci odemkli v Polabci svůj barevný svět

Mají si kde hrát Předškoláci odemkli v Polabci svůj barevný svět 12. dubna 2012 Ročník 21 Číslo 8 Cena 9 Kč Motorkáři vítali jaro spanilou jízdou Stovky motorek všech možných kubatur a značek zaplnily při svém tradičním srazu Poděbrady. 2 Lázně hostily lázeňský sněm

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více