Ani zde se nic nenašlo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ani zde se nic nenašlo"

Transkript

1 Ani zde se nic nenašlo KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Historie VDK a jeho dlouholeté činnosti začíná datem 16. prosinec 1919, kdy byl tento privátní a všeobecně prospěšný spolek založen. Již v počátku třicátých let se podařilo vybudovat velké množství válečných hrobů. V následujících letech sílil tlak nacistických ideologů zejména vůči vedení VDK a současně s tím byla činnost spolku neustále omezována. Tento tlak vyvrcholil v průběhu válečných let , kdy dřívější úkoly VDK převzala německá branná moc. Spolek mohl obnovit původní humanitární činnost teprve až v roce Ve velmi krátkém čase se podařilo zahájit výstavbu více než 400 válečných pohřebišť na území Německa.V roce 1954 pověřil tehdejší spolková kancléř Dr. Adenauer VDK úkolem vyhledávat a zajišťovat hroby německých válečných padlých také v zahraničí. Na základě dvojstranných dohod plní VDK své poslání v Evropě a Severní Africe.V současné době pečuje o více než 640 válečných pohřebišť ve více než 42 státech, kde je pohřbeno 1,7 milionů válečných mrtvých. Rozsáhlou činnost zabezpečuje téměř dobrovolníků a asi 560 profesionálních spolupracovníků spolku. Po politických změnách ve Východní Evropě mohl VDK zahájit činnost také ve státech bývalého východního bloku, kde v průběhu II. světové války padly asi tři miliony německých vojáků, což znamená více než dvojnásobný počet těch, kteří odpočívají na válečných pohřebištích v Západní Evropě. Splnit tento úkol znamená překonat mimořádné nesnáze. Mnohé ze statisíců hrobových míst jsou jen těžko k nalezení, mnoho z nich je zrušeno, zastavěno nebo vyplundrováno. Přesto bylo během posledních let v zemích Východní Střední a Jihovýchodní Evropy obnoveno nebo nově vystavěno přes 150 hřbitovů padlých ve II. světové válce a 150 hřbitovů padlých v I. světové válce.k tomu se počítá 23 centrálních sběrných hřbitovů. V současné době je asi 50 objektů ve výstavbě, po případě v rekonstrukci. Bylo nalezeno, exhumováno a znovu uloženo asi ostatků padlých ve II. světové válce. Zřizováním a udržováním hřbitovů chce VDK zachovat památku těch, kteří padli ve válečných konfliktech. Obrovská hrobová pole jsou připomínkou minulosti a varováním před následky války a násilí. Z tohoto důvodu mimo jiné organizuje VDK návštěvy válečných hrobů, pořádá národní a mezinárodní tábory mládeže zaměřené na péči o vojenské hřbitovy a informuje mladé lidi ve školách, jakož i v místech, kde mládež tráví svůj volný čas. Mimo to vybudoval VDK na čtyřech hřbitovech v zahraničí střediska sloužící k setkávání mladých lidí, kteří zde nalézají ideální rámcové podmínky pro mírové pedagogické projekty. 151

2 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Celostátní den národního smutku pořádá VDK každý rok v listopadu za velké účasti důležitých politických a společenských institucí a obyvatelstva. Tento den je dnem zamyšlení a nabádáním k zachování míru. (Tolik informační tiskovina, kterou pracovníci Pargentu Praha dali k dispozici kronice) Exhumaci řídil vedoucí pracovník Pargentu p. Jaroslav Wagner, dále Heinz Ulbrich, Roman Kejzlar a Vladimír Hanzl. Technickou práci provedl zjednaný pracovník Vladimír Pavlas Jirásek z obce Vítězná. Totožnost pohřbených se daří určit dle pracovníka p. Wagnera asi ze 70%. Napomáhají tomu identifikační známky vojáků a také poměrně dobře vedené záznamy z válečných let. A zde byly ostatky nalezeny, pohled do hrobu od západu Krátce byli přítomni také bratři Helmut a Dieter Rubantovi z Německa, kteří zde měli pohřbeného svého otce a pan Luschtinetz, rovněž z Německa. Kdo další v nepřítomnosti kronikáře není známo. Uvedení pracovníci prozkoumali několik lokalit na městském hřbitově, které byly označeny za místa pravděpodobného hromadného hrobu. K nálezu hrobu však v těchto místech nedošlo. Teprve za přispění občanky, která si nepřála být jmenována, byl společný hrob nalezen. Jedná se o lokalitu, která nebyla žádným z místních občanů označena a nalézá se severně od smuteční síně, na samé hranici oplocení. Společný hrob se nachází v lesním porostu hřbitova, kde se doposavad nepohřbívalo a nepohřbívá. Terén zde je vysloveně kamenitý, zemina hlinito-písčitá. Kosterní ostatky německých občanů (možná i jiných), byly prováděnou exhumací postupně vyjímány a ukládány k pozdějšímu důstojnému pohřbení na centrálním válečném hřbitově v Brně. Celkem bylo exhumováno občanů a bylo tak vykonáno s náležitou pečlivostí, odpovídající daným podmínkám. Práce na exhumaci kosterních ostatků byly ukončeny dne srpna Na MěÚ byla listina s názvem a seznamem v tomto znění: Hromadná exhumace Němců dne do IX. pole Gaberová Růžena Kocléřov Russ Vincenc Libotov Fejstová Kristina Radeč Hartmann Josef Dol. Brusnice Erwerth Rudolf Dvůr Králové Rada Jindřich Žireč Oehl Rudolf Praha

3 Pich Josef Libotov Berkmann Antonín Pastviny Gall Jan Dolní Lánov Gallová Ema Dolní Lánov Bureš Jindřich Praha Nagel Jan Čermná Munzarová Anna Vidochov Ochromy Gregorij Nikopol Grečko Semen Nikopol Tortov Andrej Nikopol členů SS KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Tolik seznam, kterým nebylo zatím dokázáno, že uvedení byli pohřbení v uvedeném společném hrobě.kronikář tímto své popisování končí a vyčká dokumentace z Pargentu. Knihovna změny První podstatnou změnou je nová ředitelka, která dnem l. srpna 2002 nahradila dosavadní PhDr. Vladěnu Lustigovou. Na její místo nastoupila p. Lenka Antošová, dosavadní knihovnice na zdejším gymnáziu. Současně s tím byla knihovna otevřena po dobu prázdnin také v sobotu od 9 do 11 hodin. Paní ředitelka se loučí se Dvorem Králové Slzy svatého Vavřince - Perseidy Tak se v lidových pranostikách říkávalo rojům meteorů, které vylétávají ze souhvězdí Perseus vždy od konce července do konce srpna. V letošním roce je jejich pozorování zvlášť výhodné, protože Měsíc zapadá již zvečera. Nejlépe je možné tyto úkazy pozorovat v místech, kde nedochází k oslnění z veřejného osvětlení a vlivu světelného smogu města. Přetrvává zvyk, že si občané při průletu meteoritu vyslovují nějaká přání v domnění, že se jim splní. Také je tento jev spojován s hojným růstem hub. V letošním roce se ale houby ještě neurodily, přetrvává velké sucho, na rozdíl od jiných krajů republiky. 153

4 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Zasedání zastupitelstva Na mimořádném zasedání byl jediný bod programu kolik bude zvolených poslanců v příštím čtyřletém období. Zákon ukládá, aby současný sbor rozhodl nejméně 85 dní před volbami o počtu svých nástupců. Návrh místostarosty Machka, aby počet 21 zůstal zachován byl poté odhlasován. Něco o fotbalu našeho města Jen v myslích pamětníků utkvívá dávná sláva fotbalistů našeho města v době prvé republiky, kdy se zde hrála Divize, kterou bychom mohli směle přirovnat k dnešní druhé lize. Stadion SK na hrubých lukách se mnohokrát zaplnil a dřevěná tribuna praskala ve švech, když tu nastupovala mužstva zvučných jmen. Kluby Respo Kutná Hora, Synthesia Semtín, Polaban Nymburk, Aston Villa Mladá Boleslav a další byly vždy příslibem hodnotného zápasu. Když se po odehraném zápase diváci vraceli zpět do města, tak první již ho dosáhli a poslední se trousili ze stadionu SK. Využívána byla úzká ulička od bývalého pilského mlýna, přes můstek nad sruhou nahoru na dnešní ulici Rooseweltovu. Ulička již neexistuje a tehdejší bouřlivé diskuse skalních fotbalových fanoušků končívaly na rohu před hotelem Tins. Dlužno ještě připomenout, že zde byly další kluby patřící zdejším továrnám, z nich nejznámější jedenáctka Sochorova. Známým klubem byli také podhartští SK Amatéři. Takový byl fotbal ještě krátce po druhé světové válce, aby neustále upadal a upadal. Kronika však zachycuje skutečnost dnešních dnů, kdy naši fotbalisté postoupili do I.A třídy, disponují posilami z oblastního přeboru a dokonce i divize. Šéf dvorské kopané Dalibor Horáček k tomuto uvedl: Naše cíle pro rozvoj zdejšího fotbalu jsou dlouhodobějšího rázu. Mužstvo budujeme tak, abychom v maximálně možné míře mohli splnit cíl, který jsme si vytýčili minulý rok. V I. A třídě se chceme pohybovat v přední části tabulky. Divákům chceme nabídnout kvalitní, atraktivní fotbal v ofensivním stylu, který se jim bude líbit a také úspěšné výsledky. Kronice nezbývá než jim k tomu přát hodně zdaru, naši občané mají stále fotbal rádi. Jak dále u Hankova domu Schodiště a terasa byla tedy již zbourána a firma Bořek pokračuje ve stavbě. Na řadě je nový vstup do restaurace, kde by se mělo využít nových ocelových prosklených stěn a zdiva. Stěny by měly být doplněny kovářskou prací, která by zlepšila celkový vzhled. Nově postavená terasa by měla být větší, měla by posloužit posezení pod slunečníky a je pamatováno i na malý taneční parket. Dle plánů na rekonstrukci sportovního areálu je tu ještě stavěno schodiště směrem k zimnímu stadionu. Atraktivní pozemky města Patří sem bezpochyby pozemek, který donedávna spravoval Okresní bytový podnik, který je nyní v likvidaci. Dalším, sousedním pozemkem je bývalý areál Uhelných skladů. 154

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM V minulých letech se tento prostor bývalých Uhelných skladů nabízel k vybudování jednoho z dalších zelených odpočinkových prostor, dále jako další náměstíčko a v poslední době se hovořilo o možné stavbě obchodního domu, hotelu, nebo dokonce odstavného parkoviště. Nyní dochází k prozatímnímu pronajmutí, prostřednictvím majetko právního odboru, areálu bývalého Okresního bytového podniku. Třicet bytů majetným občanům Majetko právní odbor MěÚ zvolil v prvním kole postup výběrového řízení, kdy mohl každý ze zájemců nabídnout výši svého podílu. Zvítězil ten, kdo nabídl nejvíce. Noví majitelé získali 63% podílu, když museli složit nejméně pětinu požadované částky, zbytek je možné splácet. K tomu uvedla Iva Fátorová: Našli se také zájemci, kteří zaplatili celou částku hned. V rámci boje o vybraný byt dokonce zaplatili asi tři občané více než byla stoprocentní cena příslušné jednotky. Po uskutečněném prvním kole zůstalo ještě sedm nezadaných bytů. O část nebyl zájem, nebo od nich odstoupili žadatelé. Tyto byty byly zařazeny do druhého kola, ve kterém již platilo, že první zájemce byt získal. Nyní jsou všechny byty zadané. Výstavbou bytů na Zálabí Sever II. skončila výstavba realizace nových bytů. Na jak dlouho se neví. Město uvažuje o tom, že dojde k půdním vestavbám na některých činžácích. O nových bytových jednotkách město zatím neuvažuje. Výstava Život mimo K tomuto uvedla Karolína Krátká z Husova domova: Výstava se zaměřuje především na prezentaci životního stylu toxikomanů a rizik s tím spojených. Dokumentační panely, předměty každodenní potřeby a simulace feťáckého brlohu přibližují co obnáší život s drogou a jaké jsou zdravotní a sociální dopady závislostí. Svěřenci oddělení Poklad, které je právě pro mládež závislou, jsou vedeni také programem na výtvarnou tvorbu. Výstava se uskutečnila ve výstavní síni Staré radnice počínaje dnem 29. srpna Zahájení výstavy byli i účastníci odborného semináře Husova domu. 155

6 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Jak se dříve bojovalo Jednička Sobota a neděle 17. a 18. srpna patřila bojovníkům v DDM Jednička. Skupina historického šermu Truvéři pozvala své kolegy skupin Durabo, Novica, Rego a Manové Přemysla Otakara. Milovníci historie viděli ukázky z bojových akcí, různé typy zbraní a oblečení od dob barbarů s těžkými zbraněmi, až po lehké kordíky z doby tří mušketýrů. V doprovodném programu tu bylo loutkové Skupina bojovníků divadlo s pohádkami a po oba dny dokonce historické tržiště s ukázkami starých řemesel. Diváci v DDM Jednička - byli spokojeni Gorily z pražské Tróje Z povodní těžce poškozené pražské zoologické zahrady se k nám vrátil náš pár goril a navíc i jeden pár, který dostala pražská ZOO z Austrálie. Dále byli z Prahy přivezeni tygři a také ptáci. Gorily se již zabydlely v pavilonu lidoopů a mohou je vidět návštěvníci. 156

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Děti a městský psí útulek Psí útulek uspořádal pro děti již druhým rokem tábor, kde se děti mohly věnovat péči a výchově opuštěných zvířat. Bylo to vlastně pokračování v práci, které se věnují členové kynologického kroužku po celý rok. Tábornicemi byla samá děvčata a nechyběly tu ani různé hry a soutěže. Záslužný kus práce odvedly děti svojí návštěvou Domova svatého Josefa v Žirči, když umožnily pacientům místní léčebny styk se živým zvířetem v rámci canisterapie. Práce se zvířaty nám pomáhá. Pes, který pravidelně chodí ven, je zvyklý na kontakt s člověkem a učí se poslouchat, má lepší šanci, že najde nového pána. Navíc pro něj je pobyt u nás mnohem snesitelnější než v případě, že by byl pouze umístěn v kotci, byť sebelépe vybaveném, vysvětlil Martin Antonín, který útulek provozuje. Pomoc postiženým záplavami V tělocvičně základní školy Komenského probíhá humanitární sbírka. Lidé přinášejí hygienické potřeby, desinfekce, balenou vodu, pokrývky i oblečení. Městský úřad připravil mobilní vysoušeče a v recepci je umístěna zapečetěná urna kam mohou občané vkládat peněžní částky. Jako první podpořili sbírku vietnamští podnikatelé. Školy, školáci a školné Každoročně se opakuje to stejné. Školy se předhánějí v tom, aby naplnily školní lavice. Nabízejí přednosti té jejich školy. Nízká porodnost a úbytek dětí je k tomu nutí, jinak hrozí to, že se omezí počet tříd a tím i učitelů. Také politické strany se ve volebním souboji předháněly v pojmu bezplatné vzdělání. Je tedy vzdělání opravdu bezplatné jako tomu bylo ještě za minulého režimu a nebo to je, jak se nyní říká zavádějící pojem? Peněženky občanů jak se zdá, svědčí o něčem jiném. Pravdou je to, že na státních školách nemusí rodiče platit školné. Ale musí zaplatit všechny učební pomůcky (sešity běžné, ale hlavně jazykové sešity a brožury), které jsou velmi drahé. Jsou také školy, kde se platí i učebnice a nebo si je musí zakoupit od starších žáků, tedy použité. Jsou také učebnice, které se nenechají vypůjčit a nebo zakoupit použité. Jsou nově vytisknuté a nebo na školu přijde nová učitelka a ta vyžaduje zcela jinou učebnici. Prvňáčkové sice dostanou zdarma základní pomůcky a učebnice a na lavici mají připraveny sešity, barevné papíry a učebnice, pastelky, štětce, voskovky, vodové barvy a první pero. To je však zhruba desetina toho, co musí ještě dokoupit rodiče. A je na rodičích, zda se budou muset držet při zdi a spokojit se s levnějším a nebo jim nebude na nějaké té stovce záležet a nakoupí své ratolesti něco značkového. Výrobci se pochopitelně snaží udělat své zboží přitažlivějším a tak se na školních potřebách objevují postavy Kačer Donald, Harry Potter, Pokémonů nebo Pavoučí muž. Tak se cena školní pomůcky několikanásobně zvedne. Cena školních aktovek se pohybuje od do 500 do korun, nejlevnější penál stokorunu, obaly další stokorunu. Nejdražší jsou potřeby na výtvarnou výchovu, které lze pořídit nejlevněji za 300 korun. Tedy lze shrnout, že ti nejšetrnější rodiče prvňáčka zaplatí hned do úvodu vzdělání korun, ale nemusí se do této částky vejít. Majetnější mohou svým dětem poskytnout pomůcky za i více. 157

8 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Cena nové učebnice přesahuje ve většině případů 100 korun, pastelky od 30 korun výše, penál od 150 korun, kružítko od 30, cvičky od 150, vodovky od 15, lepidlo od 15, nůžky od 25 korun a souprava pravítek od 30 korun výše. Finanční a humanitární pomoc Město Dvůr Králové nad Labem organizuje pomoc postiženým povodněmi. Finanční částky je možno vložit do pokladničky ve vestibulu budovy MěÚ každý den od 7,00 do 18,00 hodin. V tělocvičně ZŠ Komenského se provádí humanitární sbírka, která potrvá do 21. srpna. Sem je možno přinést: kbelíky, lopaty, košťata, hadry a další náčiní na úklid, úklidové a desinfekční prostředky, pracovní oblečení, montérky, holínky, hygienické a toaletní potřeby. Sebrané věci se průběžně odvážejí do postižených oblastí. Dne 23. srpna došlo k rozpečetění pokladničky a občané v ní odevzdali čtyřicet tisíc korun. Jak kroniku informoval místostarosta Machek: Nakoupili jsme za ně sto košťat, sto dvacet lopat, rukavice a další potřeby na úklid. Vše doplnily repelenty a Indulony. Jsme stále v kontaktu se zástupci obcí a měst v zatopených oblastech. Pokud nás požádají o nějakou další pomoc, jsme připraveni sbírku znovu obnovit. Chtěl bych již nyní poděkovat všem, kteří se do pomoci organizované městem zapojili A vyjádřit jim i díky představitelů měst a obcí, kam jsme dary a techniku přivezli. Obchodníci a drobné mince Stále častěji se stává, že nakupující je v obchodě odmítnut při placení drobnými mincemi. Zvlášť starší občané, zvyklí platit drobnými mincemi se s tím těžko smiřují. Nikdy se s tím nesetkávali a nyní jsou v rozpacích. Pro kroniku je třeba zaznamenat, zda je to tak v pořádku a nebo ne. Existují však opravdu jisté směrnice, které toto upravují: - obchodník může platbu odmítnout v případě, když kupující platí více jak deseti kusy mincí téže nominální hodnoty. Ale i nakupující může odmítnout toto při vracení peněz. - obchodník může také odmítnout platbu, když platíte více jak sto korun mincemi do desíti korun. (tedy haléřovými, korunami, dvoukorunami, pětikorunami a desetikorunami). Také v případě, když se platí více jak 500 korun dvacetikorunovými a padesátikorunovými mincemi. - bez omezení musí přijímat všechny drobné mince pouze Česká národní banka a ostatní komerční banky. Je zde však v tomto případě jisté ALE, protože si za to může nechat zaplatit. Většinou mají banky přijmutí a zpracování určitého počtu mincí zdarma, ale potom už se platí. Zpravidla je to u více jak sta kusů mincí. Knihovnice a knihovna Mgr. Lenka Antošová, narozená absolvovala tato vzdělání.: Gymnázium B. Němcové v Hradci Králové, Střední knihovnickou školu v Brně a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se závěrečnou zkouškou v roce Nové jmenovaná knihovnice vidí hlavní úkoly a činnost Městské knihovny Slavoj takto: - dokončit retrokonverzi katalogů (z tradičních lístkových do strojem čitelné podoby) 158

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM tento elektronický katalog zpřístupnit čtenářům - pokračovat v promyšlené akvizici knižního fondu - pokračovat v podporování čtenářství celé rodiny (rodinné poplatky) - zaměřit se na pomoc podnikatelských subjektů (dokumenty, adresáře, právní literatura) - rozšířit výpůjční dobu knihovny - zpřístupnění unikátního fondu regionální literatury v samostatné db - umožnit trvalý přístup veřejnosti k elektronickým zdrojům a internetu - pravidelná a systematická spolupráce se školami města a spádového obvodu - provádět informační výchovu již u předškolních dětí - provádět literární besedy pro děti a mládež - ve spolupráci se školou a rodiči věnovat pozornost dětem s poruchami učení - zaměřit se na akce pro seniory - spolupracovat s kulturními a zájmovými organizacemi města - v rámci propagace informování o činnosti knihovny (novinky ve fondu, regionální literatuře, nových službách atd. - využívat místní tisk, www stránky knihovny a MÚ, propagační letáky a plakáty Nová ředitelka k tomuto ještě uvádí: Jedním z nejvýznamnějších předpokladů pro zabezpečení kvalitních služeb a vytvoření příjemného prostředí, do kterého se čtenáři budou rádi vracet, jsou kvalifikovaní pracovníci s náležitými profesionálními znalostmi a sociálními a komunikačními dovednostmi. Jsou základem úspěšné práce. Humanitární pomoc konkrétně Již druhý transport s humanitární pomocí byl odeslán v druhé polovině srpna. V Blatné a Vodňanech byly předány vitaminové tablety (dar místních lékáren), do Protivína na jejich žádost odvezli postel, skříň a další nábytek pro starší, nemohoucí paní. Dále to byla balená voda, trvanlivé potraviny a desinfekční prostředky. K tomu vyjádření místostarosty Machka: V této oblasti už voda opadla. Lidé začínají uklízet a zjišťovat škody. Zásobováni jsou, podle vlastních jejich slov dobře. Novinkou mezi věcmi, které mohou občané přinášet, jsou prostředky proti komárům. Vlivem počasí se začínají množit a obtěžují místní obyvatele při úklidových pracích. Z jižních Čech zamířila kolona s pomocí na Mělník. Ti spatřují konkrétní pomoc v holínkách, gumových rukavicích a krémech na ruce. Ve současné sběrně humanitární pomoci v Komenského tělocvičně jsou také vystavěny fotografie ze zatopených oblastí Mělníka a doplňují je také obrázky z jižních Čech. chceme ukázat občanům, jak vypadá situace na místech, kam směřuje naše pomoc, uvedl místostarosta Machek. Nabídli jsme okolním obcím, že jim jejich dary odvezeme. Této nabídky využily obce Bílé Poličany, Dubenec a Kuks. Psí útulek a skauti nabízejí pomoc Nabízejí dětem z postižených oblastí asi čtrnáctidenní pobyt v jimi zřízeném táboře. Rodičům by odpadla starost o děti a mohou se věnovat úklidu. 159

10 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Zástupci postižených měst byli o této akci informováni. Skauti a kynologický kroužek chtějí ještě oslovit jezdecký klub, zoologickou zahradu a další organizace. Tím by se stal pobyt dětí atraktivnější. Odezva občanů na exhumaci na hřbitově Převážná většina občanů o této akci na místním hřbitově nevěděla a někteří dosud neví. Regionální tisk o ní informoval po skončení prací. Snad to tak bylo lépe, protože dle sdělení pracovníka Pargentu p. Wagnera se někde vyskytly případy, že došlo k svévolnému plundrování společných hrobů. U nás tomu tak nebylo. Nenechavci se prý zaměřili na cennosti a osobní známky vojáků, které byly prodávány na burzách v Polsku. Občané se v názorech na provedenou exhumaci různí. Převážná většina je toho názoru, že uplynula příliš dlouhá doba od jejich uložení a měli by se nechat spát kde byli. Téměř všichni se shodují v tom, že by bylo třeba také vzpomenout našich padlých, popravených a umučených, také ti jsou rozeseti po mnoha koncentrácích a popravištích Evropy. Část občanů se diví, proč mají být pohřbeni na vojenském hřbitově v Brně a ne pietně zde. Vzácná návštěva v ZOO Do naší královédvorské zoologické zahrady přicestovalo čtyřicet ředitelů nejprestižnějších ZOO zahrad celého světa. Byli zde zástupci JAR, Japonska. evropských zemí a USA Přijeli sem po ukončení výroční konference WAZA konané ve dnech 13. a 17. srpna ve Vídni.Konala se v rámci 250. výročí založení tamní nejstarší ZOO na světě. Účastníci odtud odjeli po dvou dnech do Liberce. ZOO tuto návštěvu považuje za nejprestižnější v celé historii zahrady. Návštěvníci města a jejich orientace Již řádku let se město snaží zpřehlednit Sloužila k tomu mapa a také plastové informační tabulky. Plast neodolal některým vandalům a tak se orientace návštěvníků znepřehlednila. Také místní podnikatelé se snaží zviditelnit a tak vznikají doslova shluky cedulí, které mnohdy už zastupují i neexistující firmy. Vydaná mapka se ukázala jako nepřesná. Ukazuje sice na památky, má názvy ulic, ale je doslova přecpaná podnikatelskými symboly, které ji značně ubraly na přehlednosti. Také reklamy zastírají některé významné památky a nebo označení ulic. Některá jiná města již mají rozcestníky a směrovky, ale naše město dosud ne. Také v letošním roce k nápravě, pro důležitější akce, nedojde. Žireč výstava Je to letos již poosmé, co se v Žirči uskutečňuje obnovená výstava drobného domácího zvířectva. Její součástí bude i stánkový prodej s potřebami pro chovatele. Návštěvníci zde uvidí také zajímavé druhy zvířat, které jsou spíše k potěšení než k užitku. V kostce něco z historie, která započala v roce 1967 v Kuksu. Prvé tři výstavy byly právě zde a poté se pro velký zájem výstava přestěhovala do areálu domova důchodců v Žirečském zámku a jeho parku. V osmdesátých letech se již jednalo o společenskou událost a 160

11 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM návštěvníků byly tisíce, rekord byl dosažen v květnu roku 1988, kdy jich bylo Poslední se konala v roce (viz kronika předchozích let). Po třech letech se výstavy obnovily. Nekonají se již v květnu, ale na podzim, což plně vyhovuje chovatelským záměrům. Po roce 1989 došlo k velikému zlomu, když vzrostla cena zvířat i vybavení a mnoho chovatelů svého koníčka opustilo. Chov zvířat se snížil. Nynější výstavy jsou na výši svojí odborností, chovatelé si sem chodí a nebo jezdí zakoupit chovný přírůstek. Výstava je otevřena v sobotu 24. srpna po celý den a následnou sobotu jen dopoledne. K vidění jsou zde králíci, slepice, vodní drůbež a další opeřenci, včetně holubů a exotických ptáků. Výstavu obohacují i prodejní stánky kaktusářů. ZOO křtiny servalů, žirafy síťované a rozloučení s prázdninami Dne 24. srpna 2002 se v pravé poledne konal křest servalů. Kmotrou byla známá zpěvačka Zora Jandová a moderátor František Mifek. Zdařilý program byl zachycen pro Český rozhlas Hradec Králové. Křtiny žirafy síťované proběhly dne 29. srpna 2002 za přítomnosti Českého rozhlasu Praha. Křtiny geparda za přítomnosti kmotrů nakladatelství Minerva a časopisu Miláček se uskutečnily spolu se dnem Policie ČR Hradec Králové jako rozloučení s prázdninami dne Technické služby změnily sídlo Bývalý areál OZAPu se mění od prvého září na sídlo technických služeb. Původní sídlo bylo na místě pivovaru, kde vyrostl market Billa. Poté sídlily technické služby na několika místech města a staraly se o komunální odpad, komunikace, údržbu městského majetku,osvětlení a veřejnou zeleň. Vzhledem k tomu, že nové sídlo bude až v podnádraží, tedy značně občanům vzdálené, bude na MěÚ kontaktní místo. Objekt se právě zatepluje To zajistí agendu v oblasti evidence komunálního odpadu, pokladní služby a evidenci hřbitovních míst. Do nového sídla, které je v Seifertově ulici, se stěhují také pracovníci organizace z ulice Jiráskovy. 161

12 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 ZOO jak ji návštěvník nevidí Pro kroniku města bude jistě zajímavé dochovat zázemí naší zoologické zahrady v několika fotografiích a s doprovodným textem, čerpajícím z velmi zajímavé výroční zprávy (ročenky). Nakrmit zvířata od bezobratlých až po savce si vyžádalo v roce 2001 více jak devět milionů korun, tedy denně přibližně K. Na fotografii je pracovník výživy p. Petr Skála, který vyjímá krmné maso z chladícího boxu. V roce 2001 bylo zkrmeno kg masa. V přípravně krmiv nám ukazuje pracovnice Magdalena Jandáková co všechno ještě obnáší krmiva. Patří sem granuláty, mléčné výrobky, ostatní krmiva (bilinky, kompoty, pečivo, oleje a tuky, mlynárenské výrobky, sladidla, vejce, krmení pro akvarijní ryby a exotické ptáky, vitaminové a minerální doplňky). Dále je to ještě ovoce a zelenina, seno, sláma a zelené krmení. 162

13 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Také zahradnictví je nedílnou součástí výživy, ale také slouží ke zkrášlení zahrady. Ve vyhřívaných sklenících se pěstuje obojí. Zvířata se také přemísťují a postarají se o to speciálně upravené automobily. Málokomu je však známo, že ZOO je zapojena do několika projektů, které mají za cíl navrátit zvířata do původního areálu jejich výskytu. Tak tomu bylo u přímorožců šavlorohých, které se navrátily do Tunisu, dále 63 buvolů kaferských a 10 antilop koňských do Jihoafrické republiky. Zvířata rovněž obohacují zvířenu Evropy. V areálu ZOO pracuje na výživě také soukromá firma p. Martina Kobera. Na snímku jsou pracovnice této firmy sl. Iveta Tulachová a p. Simona Vondrová. Předmětem jejich práce je chov tropických švábů, kterých se v ZOO zkrmilo v roce 2001 více jak kusů. Také živé myši a potkani jsou krmivem a obě pracovnice je umí odchovat. V roce 2001 se zkrmilo více jak potkanů a téměř kusů myší. 163

14 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Na snímku je zachyceno technické zázemí Vodního světa. Teraria a akvaria jsou ve svém zázemí velkou a náročnou strojovnou i odchovnou. 164

15 Pavilon šelem a pracovnice p. Zdenka Petržilková. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Karanténa je nezbytnou součástí ZOO. Na snímku je zachycen tygr přemístěný ze ZOO Praha (důsledek katastrofální povodně), který přechází k klece karantény do výběhu. Klece v karanténě šelem se budou zanedlouho rekonstruovat, aby byly prostornější a lépe sloužily i obsluze. Toto je velmi zkráceně zázemí ZOO, které není běžným návštěvníkům přístupné a kronice bylo umožněna návštěva jen díky vstřícnosti paní ředitelky RNDr. Dany Holečkové a jejich spolupracovníků.kronikář jim všem za projevenou ochotu děkuje. 165

16 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Petiční archy Dvoráci Oslovují občany města tímto textem : Dne 1. a 2. listopadu 2002 se uskuteční volby do městského zastupitelstva v našem městě. Při této příležitosti vzniklo poprvé od listopadu 1989 opravdu nezávislé sdružení lidí, občanů Dvora Králové nad Labem, kteří mají výhrady k současné situaci v našem městě a chtějí ji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí (a bez politikaření ) řešit. Jsme lidé, kterým jsou cizí nesváry politických stran v naší zemi. Lidé, jejichž prioritou je zvelebování města ve kterém dnes žijeme a jednou budou žít naši potomci. Na tomto faktu je postavena celá naše filosofie. Zejména chceme usilovat o: - vytvoření nových pracovních míst, utvářet příznivé podmínky pro nově příchozí silné investory do našeho města, aby zde umístili své podnikatelské aktivity a tím nabídnout nová (tak potřebná) pracovní místa pro snížení nezaměstnanosti a žití na samé hranici sociální únosnosti. Zároveň zvýšit konkurenci u stávajících podnikatelských subjektů ve městě. Preferovat občany města při obsazování míst v samosprávě města. - záchrana městské nemocnice a stávajících zdravotnických zařízení (pokusit se o znovuotevření již zrušených oddělení), aby se naši občané nemuseli obávat, že budou muset dojíždět k lékařskému ošetření do vzdálených měst. - zkvalitnění místních komunikací, aby řidiči mohli jezdit městem po opravených a bezpečných vozovkách. Dále dořešit systém dopravy ve městě (kruhové objezdy pro bezpečný průjezd městem, vyřešit systém parkování a podobně). Toto je výčet jen z několika oblastí, kterými bychom chtěli vytvářet prosperující město tak, jak to můžete vidět u ostatních měst v našem okolí. K tomu, abychom mohli s Vaší pomocí kandidovat do městského zastupitelstva, musíme pro svou registraci shromáždit Vaše podpisy do petičních archů, o což Vás tímto žádáme. Za přípravný výbor DVORÁCI : Ing. Jiří Rain, Mgr. Roman Chaloupka, Mgr. Edita Vaňková, Ing. Petr Mrázek, MUDr. Tomáš Deml, Ing. Pavel Tschiedel, Oldřich Zima, Ing. Zbyněk Reil, Ing. Marek Pavlíček. 166

17 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Jan Schwarz - osobnost našeho města Ano, skutečně osobnost, které si musí občané našeho města vážit. O to více, že není naším rodákem, ale našemu městu se zcela oddal svou plodnou prací. V letošním roce, dne 23. září, se vyplní sedmdesátý rok jeho plodného života. Narodil se v Hořicích v Podkrkonoší a tam také vystudoval Obchodní akademii. Vnímavý student s bystrým pohledem a úsudkem toužil pracovat mezi občany, suchá čísla provozního účetnictví jej svazovala. Měl a pořád má rád své spoluobčany, dokáže je oslovit a také od nich mnoho věcí získat. První příležitost k naplnění svého snu našel, po necelém půlroce účtaření, v rozhlase Hradec Králové a následně v propagačním oddělení národního podniku TIBA ve Dvoře Králové nad Labem. Nezapře však v sobě onu touhu být vždy u toho všeho, co se právě děje, také se zájmem dohledat a uchovat věci minulé, vše dotvořit a předat dál. Tak před léty vznikla týdenní, žádaná půlhodinová relace v rozhlase po drátě, která je po zrušení dodnes občany vzpomínána. Pěkná řádka je také pořadů uspořádaných Hankovým domem. Zde je také uložen filmový materiál, kterého byl ve filmovém kroužku aktivním spolutvůrcem a který je jedinečným dokumentem života města. Měli bychom vědět, že díky jeho houževnatosti a píli jsme se mohli seznámit s historií létání, počínaje od Masarykovy letecké ligy a od roku 1994 jsou spolu s ředitelkou Hankova domu paní Čermákovou tvůrci Dnů R.A. Dvorského. Jeho zásluhou došlo k důstojným oslavám stého výročí tohoto významného rodáka, když vše připravil až k završení v podobě udělení čestného občanství. Důchodový věk vrchovatě naplňuje tvůrčí prací. Vrací se k letcům britského královského letectva, příslušníkům 311. československé bombardovací perutě. Vyhledávání pamětníků, dokumentů, návštěvy rodin, dopisování, to vše je mozaika badatelské práce, která rovněž ve svém souhrnu vyústila v udělení čestného občanství i dvou žijících účastníků odboje ze zahraničí. Ještě generace následníků budou moci čerpat z této jeho práce, ztvárněné ve Vlastivědném čtení. Všechna jednotlivá čísla Vlastivědného čtení nesou stopu svého tvůrce. Od prvního čísla, věnovaného daleké historii našeho města, vtiskli spolu s ředitelem Státního archivu v Trutnově, panem Romanem Reilem, časopisu jistý punc ryzosti. Nikdy se tomu nezpronevěřil, naopak, celá řada dalších vydání nás jen utvrzuje v tom, že tvůrce je skutečná osobnost. Jak jinak bychom se mohli dočíst o významných občanech města, ať k nim patřili vědci, sportovci, hudebníci, sochaři i malíři. Vše provázáno přírodními krásami okolí, kterých je nemálo, jím také fotografovaných, dokonce i z výšky. Není opomenuta ani historie naší nemocnice, průmyslových podniků, škol a železniční dopravy. S pohledem historie se kloubí i současnost. Bohatě je sepsána a mnoha fotografiemi doplněna návštěva T.G. Masaryka v roce 1926, zbavená ústy pamětníků všech nesprávností. To je také silnou stránkou jeho osoby. Vše si předem ověřit, doložit a teprve potom zveřejnit. V současné době je jeho práce, ještě mimo rámec Vlastivědného čtení, věnována naší zoologické zahradě, kde hledá nutnou dokumentaci písmem i obrazem. Vše s příslovečnou důkladností a pečlivostí. Co zde od samého začátku hledat nemusel, je plná podpora ředitelky Holečkové. Pochopení, které tolik ke své tvořivé práci potřebuje. Také jím zpracovaná společenská činnost minulých let dává nahlédnout, jak naše věnné město žilo. Tedy nejen životem dřívějších, ale i současných královen, a především našich obyvatel v uplynulých létech. Proto se také starším čtenářům dostává celé řady vzpomínek, 167

18 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 které jsou umocněny vzdáleností od našeho Dvorečka. A bude tomu tak i nadále, o čemž svědčí zájem mnoha čtenářů ze vzdálených míst i ciziny. Proto se setkávají články, vztahující se k mládí starších čtenářů, s příznivou odezvou. Časopisem je zachycena činnost Klubu českých turistů, včelařů, dechové hudby mladých, cechů, řemesel, drobných osobností a dalších zajímavostí. Dalo by se říci, že časopis Vlastivědné čtení nemá široko daleko obdoby. Snad právě proto, že je tvořen občanem veskrze skromným a městu oddaným. Takovým, který si dovede získat spolupracovníky a ti si pokládají za čest mu být užitečnými. Je redaktorem, který svým časopisem udělal mnoho. Někteří si ani dosah jeho činnosti plně neuvědomují. Devátý rok tvoří pro naše město tu nejkrásnější paletu historie a současnosti. Časopisů je již delší řada, ale po pravdě řečeno by jich mohlo být jistě i více, to však nezáleží na samotném tvůrci. Občané města se však nesetkávají s panem Schwarzem jen jako s redaktorem, publicistou a vydavatelem. Kdo jej mohl vidět jako konferenciéra, který zasvěceně a kultivovaně uváděl pořady v Hankově domě, ten není na pochybách, že jde o občana hodného úcty. Právem se mu dostalo zaslouženého ocenění jeho práce týdeníkem vlády České republiky Veřejná správa v Praze, kdy byl jmenován v dvoraně slávy osobností roku Na průčelí naší Staré radnice je nápis: Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva a ctí šlechetné. Oceňme tedy i my šlechetnost Jana Schwarce, prostého člověka, který již odevzdal našemu městu mnoho. Pro městské zastupitele, radu a kroniku vypracoval kronikář Pavel Janoušek. Koupání v Labi Poslední sobota srpna s pěkným slunečním počasím nabídla občanům možnost koupání v Labi, tedy tam, kde bývala v minulosti plovárna nazývaná v Hamburku, nebo také u Bujárků. Plavcům se nabídla voda o teplotě 20 stupňů a délka tratě od Bujárků k Pušovu splavu činila 500 metrů. O bezpečnost plavců se zasloužili vodní záchranáři. Drobnosti měsíce srpna - pomoc povodněmi postiženým obcím zahrnuje Vodňany, Protivín, Týn nad Vltavou, Prachatice, Písek a Mělník - v nejbližší době skončí stavba dvou domů na Zálabí sever A 1 a A 2 - oprava v gymnáziu se zaměřila v době prázdnin na rekonstrukci sociálních zařízení - v září by mělo dojít k opravě pěší kryté lávky ve Verdeku (kronika bude sledovat) - ZŠ R.A. Dvorského opravovala sociální zařízení - zvířata ze zatopené pražské ZOO se postupně dostávají z karantény do volných výběhů - noviny královédvorské radnice zveřejnily data ze sčítání lidu, domů a bytů Teen Club Sion se opět po prázdninách rozjíždí (soutěže, pavoučí dráha, gladiátorské zápasy, tombola a také občerstvení 168

19 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Bid Band Dvorský ve fotografii Tento orchestr je zachycen na fotografiích ze svého vystoupení v lázních Velichovky: Všude sklízí zasloužený potlesk Kapelník ing. Jan Neruda Dámy zpívají i uvádějí 169

20 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Posluchačů je vždycky dost a spokojených Dala náhoda vzniknout Vlastivědnému čtení? V Novinách radnice zveřejnil pan Jan Schwarz článek o tom co dalo vzniknout Vlastivědnému čtení, které se setkává všude s příznivým ohlasem. Kronikář si dovoluje článek v závěru doplnit. To proto, poněvadž si je vědom skromnosti jeho tvůrce. Nejprve tedy slovo p. Schwarce: V roce 1994, kdy jsme připravovali pořad ke 120. výročí Hankova domu a divadla, napadlo nás, že bychom mohli k tomuto dni vydat jednorázový dvacetistránkový propagační materiál, který by popisoval nejen historii a současnost Hankova domu, ale kde by byla rovněž zmínka o nejstarších písemných památkách města i velké přestavbě kostela před sto lety a především o začínající velké akci Městského kulturního zařízení a sice o Dnech R.A. Dvorského, které by se měly konat každoročně v březnových dnech a staly se tradičním setkáním nejen orchestrů, hrajících swing, ale i posluchačů, kteří tuto hudbu mají rádi. Dnes už dobře víme, že se tyto pořady skutečně staly tradicí a že Hankův dům pro ně nemusí pracně shánět orchestry, protože ty se už několik let samy hlásí a jejich vedoucí si považují za čest na dnech R.A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem vystoupit. Vlastivědné čtení v den, kdy se konal slavnostní pořad, tedy 14. září 1994, skutečně ve velkém nákladu vyšlo. Označili jsme je číslem 1, protože co kdybychom náhodou k nějaké příležitosti chtěli vydat číslo druhé. A nemuseli jsme dlouho čekat. Několik týdnů po vydání tohoto čísla mi tlumočil starosta města Ing. Moravec, že je na časopis ve městě jednoznačný ohlas a zda by bylo možno do konce roku vydat číslo další. A tak 12. prosince 1994 vyšlo číslo druhé, kde se psalo o pamětních knihách a kronikách města, o severní části náměstí, o význačné české textilce Josef Sochor. Připomněli jsme i jubileum královédvorských umělců, sochařů Antonína Wagnera a Otto Gutfreunda i malíře Františka Soukupa. Od prvního čísla dodnes vydáváme tento časopis k úplné spokojenosti v tiskárně ARPA v Kotkově ulici. V prosinci letošního roku uzavřeme čtrnáctým číslem II. řadu a tak dostanou čtenáři i přátelé Vlastivědného čtení i od vydavatele Města Dvora Králové nad Labem hezký dárek pod stromeček. A můžeme-li považovat třicítku za jubileum, pak to bude číslo jubilejní třicáté. 170

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více