zdarma! Zdravé Vánoce s Terezou Havrlandovou Vánoční recepty Hanky Zemanové Čokoláda, pochoutka pro malé i velké listopad - prosinec 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma! Zdravé Vánoce s Terezou Havrlandovou Vánoční recepty Hanky Zemanové Čokoláda, pochoutka pro malé i velké listopad - prosinec 2008"

Transkript

1 listopad - prosinec 2008 magazín zdravého životního stylu Zdravé Vánoce s Terezou Havrlandovou Tipy na vánoční dárky Vánoční recepty Hanky Zemanové Novinky na trhu zdarma! Čokoláda, pochoutka pro malé i velké

2 Díky dlouholetému studiu a výzkumu v oblasti aromaterapie a p sobení drahokam p edstavuje spole nost Farfalla jedine nou adu drahokamových olej. FARFALLA DRAHOKAMOVÉ OLEJE CO JE FARFALLA DRAHOKAMOVÝ OLEJ? Základem každého drahokamového oleje je istý organický jojobový olej nejvyšší kvality. Pro aromaterapeutické p sobení je olej obohacen pe liv vybranou sm sí ist p írodních esenciálních olej. Esenciální oleje Farfalla jsou výjime né tím, že po destilaci nejsou dále išt ny ani upravovány. Zachovávají si tak maximum p irozené ú innosti. A CO DRAHOKAMY? Víme, že voda a ostatní tekutiny v etn oleje dokáží p ijímat a p enášet energetické informace (vibra ní vzorce) z ostatních látek. Drahokamy pat í k nej istším pozitivním energetickým zá i- m. P sobení každého drahokamu je specifické a jedine né. Po dlouholetém výzkumu našla Farfalla ideální kombinaci vhodné teploty, doby a p sobení sv tla, díky které drahokamy má ené v oleji p edávají sv j energetický otisk do oleje. K aktivaci olej je vždy použita harmonická trojice r zných drahokam, které se vzájemn dopl ují a posilují ve svých ú incích harmonická trojice je pe liv zvolená podle požadovaného p sobení. KTERÝ DRAHOKAMOVÝ OLEJ JE PRO M VHODNÝ? V te své intuici a vyberte si olej s takovou harmonickou trojicí drahokam, který vás osloví a zaujme. Nebo si zjist te, který kámen se hodí k vašemu znamení podle horoskopu a vyberte si olej aktivovaný tímto drahokamem. Energie drahokam je istá a pozitivní, krásná a hluboká rozhodn tedy nem žete zvolit špatn. Naopak zkuste neo ekávanou volbu a možná ve vás energie drahokam probudí skryté talenty a dary, o kterých ani nevíte. DRAHOKAMOVÝ OLEJ ANTI-STRESS Aktivováno drahokamy: avanturín, magnezit, kou ový k emen. Aventurín, magnesit a kou- ový k emen podporují samolé ivé schopnosti, rozveselují a dodávají vnit ní klid. Pomáhají p i chorobách srdce, kožních problémech nervového p vodu, p i vyrážkách a ekzémech. DRAHOKAMOVÝ OLEJ FONTÁNA MLÁDÍ Aktivováno drahokamy: zelený fluorit, chrysopras, peridot. Zelený fluorit, chrysopras a peridot pomáhají rozvíjet tv r í myšlení, ulevují p i úzkostech a doporu ují se p i astmatu, kožních problémech a hormonálních obtížích. Všeobecn dodávají novou sílu, kreativitu a pocit lehkosti. DRAHOKAMOVÝ OLEJ SPLÝVÁNÍ S PROUDEM Aktivováno drahokamy: sodalit, chalcedon, jantar. Sodalit, chalcedon a jantar jsou cen ny pro své ú inky na nervový systém. Doporu ují se p i bolestech hlavy, uší a p i pocitu jakéhokoliv nap tí nebo p etlaku. Navíc mají i výrazné ochranné p sobení. DRAHOKAMOVÝ OLEJ RADOST ZE ŽIVOTA Aktivováno drahokamy: granát, rubín, r ženín. Granát, rubín a r ženín jsou cen ny p i obtížích s krevních ob hem, srdcem a plícemi. Doporu ují se p i pocitu úzkosti, nedostatku lásky a ocen ní. Dodávají pocit síly, napln ní a n hy. DRAHOKAMOVÝ OLEJ REGENERACE Aktivováno drahokamy: modrý achát, zoisit, epidot. Modrý achát, zoisit a epidot jsou cen ny pro své o is ující schopnosti, jsou považovány za kameny pravdy. Navozují pocit míru, utišují rozbou ené emoce, p inášejí istotu a vyrovnanost. DRAHOKAMOVÝ OLEJ OCHRANA Aktivováno drahokamy: achát, nefrit, ofit. Achát, nefrit a ofit pomáhají oslabenému organismu, p i rekonvalescenci, neklidu, apatii, spazmatech a pocitu tlaku na hrudi. Dodávají pocit síly, klidu a vyrovnané jistoty. Rozpouští pocity ohrožení a úzkosti. DRAHOKAMOVÝ OLEJ ROVNOVÁHA Aktivováno drahokamy: magnesit, chalcedon, dumortierit. Magnesit, chalcedon a dumortierit pomáhají p i pocitu p epracování a vy erpání. P inášejí novou sílu a pocit vedení. Též jsou cen ny pro schopnost posílit v li, odvát nespokojenost a zbavit se starých závislostí. DRAHOKAMOVÉ OLEJE A CELÝ SORTIMENT FARFALLA ZAKOUPÍTE NA 2 Bio&Natur - podzim 2008 Více informací: Výhradní dovozce: BIONATUR.CZ s.r.o., tel.: ,

3 Úvodník Malé zamyšlení nad Vánocemi... Vy si nedáváte dárky?? Tak to se asi nemáte moc rádi! Nepřestávající údiv lidí, kteří se dozvídají, že my Vánoce doma jaksi neslavíme. Ne nějak programově, ale prostě to tak nějak je. Není to žádná tragédie, pokud si nic nedáme, není dokonce ani tragédie, když se slavit opravdu nestihnou - jsem té zásady, že nejkrásnější dárek je ten, který dáváme bez očekávání, který dáváme jen z prosté radosti, prostě jen tak, bez vážných důvodů, bez Vánoc na povel. Všichni víme, že Vánoce by měly být svátky klidu a míru: přejeme si štěstí a zdraví, přejeme si poklidné prožití vánočních svátků v klidu, pohodě a harmonii... Kolika z nás se to daří? Ti, kteří se rozhodli se vymanit z té tradice, která se v naší konzumní společnosti stala karikaturou sebe samé, jsou bráni jako podivíni. Jen proto, že se odmítli podřídit diktátu většiny, který velí: Nakupuj! Obdarovávej! Nakupuj! Ze všech stran na nás působí reklama a tlak okolí, který říká, že musíme nakupovat, abychom dokázali, že si na své bližní vzpomeneme. Abychom dokázali, že nejsme lůzři, kteří si neumí vzpomenout na své blízké. Vánoce se v naší společnosti staly něčím, co mnozí vidí jako popírání sebe sama. Klid, pohoda, mír a rozjímání s bližními je nahrazeno honičkou za dárky, utrácením desetitisíců korun - mnohdy i na dluh - a uctíváním tradice, jejíž kořeny mnozí ani neznají. Někteří z nás to vyřešili tak, že Vánoce prostě z různých důvodů bojkotují a částečně nebo zcela ignorují. Někteří se zamýšlejí, kde jsou ty kořeny této tradice a zda neexistují lepší způsoby jejich uctívání, než utrácení, pachtění se za dárky a předávání dárků i těm, na které jsme si za celý rok jinak nevzpomněli. Na druhou stranu: lidé, kteří obléhají obchody a kupují desítky dárků, mají pěknou tradici: vzpomenout si na své blízké alespoň jednou v roce. Přiznejme si, že dnešní uspěchaná, neurotická doba nahrává tomu, že se omezujeme na nicneříkající fráze typu jak se máš, měj se fajn a málokdy si najdeme dlouhou chvíli času, který můžeme svým blízkým opravdu věnovat. Čas, který s nimi strávíme nasloucháním, rozjímáním u čaje či kávy, vzpomínáním, otevíráním si duší. Dokonce ani členové rodiny se často spolu neumějí bavit a naslouchat si - děti rodičům, rodiče dětem, manželé sobě... A část z nás má opravdu dotěrný pocit, že jsme toho za celý rok pro své blízké udělali tak málo, že si na ně prostě na Vánoce vzpomenout musíme. Nechci odsuzovat ani ty, kteří se za dárky honí a neváhají se zadlužit, aby své blízké potěšili, nechci odsuzovat ani ty, kteří Vánoce prostě nechávají procházet kolem a snaží se na ně nereflektovat. Sám patřím spíše k té druhé skupině, ale také dárky rád dávám. Domnívám se však, že je mnoho příležitostí po celý rok a ta největší příležitost je otázka každého obyčejného dne: Dávat bez příležitostí - prostě jen tak někomu něco dát, z prosté radosti z dávání. Je to také o naslouchání bez nutnosti naslouchat. O trávení času, ikdyž se ho nedostává. Je zajímavé, že máme tolik technických vymožeností, které mají šetřit náš čas, a přitom ho máme všichni stále méně a méně. Ať už Vánoce berete jakkoliv, udělejte si pohodu a harmonii pro sebe i své blízké. Pokud jim žádný dárek nedáte, určitě se zlobit nebudou, když jim místo toho věnujete svůj čas, své pochopení a důvěru. Budete-li s radostí dárečky vybírat, snažte se myslet i na to, jakým způsobem jsou vyráběny, co vše za nimi stojí a jakého jsou původu. Zda se za nimi skrývají dioxiny, ftaláty, pesticidy, dětská práce, znečištění životního prostředí a jiné nehezké věci, nebo zda byly vyráběny eticky, v souladu s přírodními postupy, z organických surovin, z férového obchodu... Vaše peníze rozhodují - a speciálně nyní v předvánočním období! Svým výběrem dáváte najevo, jaké zboží či dárky chcete kupovat - takové budou také obchodníci nabízet. Je to tak: naše peněženky rozhodují o běhu světa. Proto vám dáváme tipy na zajímavé přírodní produkty právě i v našem časopise. Ať už budete kupovat dárky a obdarovávat své blízké jako na běžícím páse, nebo Vás Vánoce nechávají klidnými, nezapomeňte, že to, co je pro každého z nás to nejcennější, můžete dávat dnes i denně: pohodu, lásku, přátelství, důvěru. A co se týče zdraví, které si všichni přejeme, to máme z větší části ve svých vlastních rukách a můžeme jej ovlivnit i tím, co budeme mít na štědrovečerním talíři. Přeji vám všem příjemné a poklidné předvánoční období a krásné, city a zážitky naplněné vánoční svátky. Rostislav Siksta Humanistické centrum Dialog: Pokřtili jsme kalendář Stop malárie 2009! Pomozte spolu s námi bojovat proti malárii, přispějte částkou alespoň 300 korun na projekt Stop malárie a získejte zdarma kalendář Stop malárie Malárie, na kterou zemře přibližně jeden až dva miliony lidí ročně, je parazitární onemocnění způsobené prvokem rodu Plasmodium, přenášené komárem Anopheles. Jejími oběťmi jsou především děti mladší pěti let a těhotné ženy. Za stejnou dobu se touto nemocí nakazí asi 300 milionů lidí. Nákaze je vystavena polovina světové populace. Tento projekt má za cíl získat finanční prostředky osvětu na školách, zajištění prevence a na vybavení laboratoře v Conakry (hlavním městě Guineji). Tvářemi kalendáře jsou mezi jinými i Helena Zeťová, Lucie Váchová či Arnošt Lustig a na kalendáři spolupracovali např. Ondřej Brzobohatý a Lenka Šmídová. Podpořte nás a zkrášlete si domov nebo věnujte dárek, který potěší a pomůže dobré věci. Více informací: Bio&Natur - podzim

4 Novinky na trhu Anglické ajurvédské čaje HIGHER LIVING Nová řada bylinných ajurvédských čajů ze směsí tradičních a indiánských bylin. Tyto čaje originální chuti jsou certifikovány společností Soil Association GB. Řada obsahuje 4 nejžádanější směsi: Detox / Vitality / Lékořice / Digestion (Zažívání, trávení). 20 nálevových sáčků v baleních s moderním designem. Čaje jsou přirozeně bez obsahu kofeinu. Výhradní dovozce do ČR: Neuroca obilná káva s fíky BIO Instantní obilná káva Neuroca je zdravým nápojem pro celou rodinu. Nahrazuje kávu, je bez cholesterolu, cukru či mléčných složek. O delikátní sladkou chuť se starají pražené žito, čekanka, ječmen, pšenice a fíky. Vyrobeno výhradně z kvalitních biosurovin a dostupné v balení 125g nebo 250g. Oboustranná mikina z biobavlny Slušivá novinka od anglické firmy Frugi. Ideální pro nadcházející chladné období. Tato teplá bundo-mikinka s kapucí je oboustraná, takže můžete mít nadýchaný organický fleece uvnitř nebo ven. Oblíbená nejen pro svou praktičnost, ale také pro měkkost a ohleduplnost materiálu k citlivé dětské pokožce. Dostupná ve 3 barevných variantách: v přírodní, v růžové a v modré. Ve velikostech od narození do 2 let. Mikinka je vyrobena ze 100% certifikované biobavlny. Nepečené VITA placky BIO Ideální a velice chutná alternativa k pečivu. Neobsahují lepek, škroby, mouku ani žádná pojiva či kypřící látky. Obsahují pouze čisté ingredience (lněné semínko, para ořechy, pohanka, zelenina, čerstvé bylinky a koření). Placky sušíme na 40 C, aby nedocházelo ke znehodnocení živin, a vyrábíme je s majoránkou a kmínem, špenátové, rajčatové, italské (se sušenými rajčaty a bazalkou) a rozmarýnové (s dýňovým semínkem a česnekem). BIOTTA Černý bez a Borůvky Biotta Bio-nektar z lesních borůvek a Biotta Bio-nektar z černého bezu opět v prodeji. Posilněte svoji imunitu a ochutnejte nezaměnitelné prémiové bioprodukty oceněné Zlatou Salimou Tyto a dalších 20 nezaměnitelných originálů ovocných a zeleninových šťáv Biotta lze sehnat ve specializovaných prodejnách biopotravin a racionální výživy, lékárnách, e-shopech nebo u dovozce. BIOLINIE Pohanková polévka Pohanková polévka je novinkou v úspěšné řadě polotovarů pro snanou přípravu pokrmů v biokvalitě vyráběných společností PRO-BIO ze Starého Města pod Sněžníkem. V této řadě PRO-BIO již uvedlo směsi pro přípravu pohankového dezertu, jahelníku a bulguru s červenou čočkou. Směs na pohankovou polévku stačí 20 minut povařit ve vodě a získáte chutnou polévku, která může být svačinou, večeří nebo prvním chodem nedělního oběda. Z jednoho balení připravíte až 2 litry polévky. Lifefood Živá čokoláda BIO Jedinečná a nezaměnitelná bio čokoláda z nepražených kakaových bobů, která uchovává v sobě všechny výživné hodnoty kakaa. Neobsahuje bílý ani třtinový cukr, je slazena agávovým sirupem - nízkoglykemickým sirupem zpracovávaným za nízkých teplot. Vhodná i pro diabetiky, bez mléčných či živočišných složek, ale i bez sojových produktů a emulgátorů. Přesto to není čokoláda chutí hořká, ale je zajímavé chuti a přichází na vánoční trh ve dvou nových příchutích. BioBis sušenky čoko-pomeranč Pural Plnené sušenky BioBis vyrábené firmou Pural evokují známé disko sušenky. BioBis jsou však vyrobeny z kvalitních biosurovin a nyní pricházejí s novým přírustkem - dvoubarevnými sušenkami v gramáži 85g, plnenými nugátovým krémem. Jako vždy bez mléka a vajec, ale i bez medu, slazené třtinovým cukrem. Rada BioBis nabízí dva druhy pšenicných, dva druhy špaldových sušenek v gramáži 300g a také kapesní 40g sušenky s medem. reklamní proužek

5 Novinky na trhu Bio čokoládové ozdoby Společnost HEINZ FOOD a.s., český výrobce čokoládových cukrovinek Vám dává jedinečnou příležitost ozdobit si letos Váš vánoční stromeček VKUSNĚ, SLADCE a v BIO kvalitě!!! Zkrášlete si Vánoce čokoládovými ozdobami z té nejkvalitnější BIO mléčné čokolády, vyráběné z BIO surovin ve Francii. Jako dárek dostanete vánočního kapříka z BIO mléčné čokolády. Obsah kakaa 32%. ALLIVICTUS Doplněk stravy. Vyrobeno výhradně z českých surovin ručním zpracováním, bez použití kovových nástrojů. Neobsahuje žádné chemické konzervanty a aditiva, složení je pravidelně laboratorně testováno akreditovanou laboratoří Státního zdravotního ústavu. Posouzeno a certifikováno Státním zdrav. ústavem, povoleno Ministerstvem zdravotnictví ČR, dále Úradom verejného zdravotníctva SR, registrováno a povoleno Spolkovým úřadem pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin v Německu. Eubiona prací ořechy mleté Indické prací ořechy v praktickém balení - v sáčcích 80 x 4g, které slouží pro snadné a hygienické dávkování. Lze použít pro automatické i ruční praní prádla včetně vlny a hedvábí a pro mytí a čištění povrchů. Ideální ekologický prostředek i při kempování nebo cestování. BIO máslo Dobré zacházení se zvířaty a přírodní krmivo jsou základem kvalitního českého Bio másla, které je stloukáno tradičním šetrným způsobem z čerstvé smetany od volně se pasoucích krav. Použité mléko pochází výhradně z českých Eko farem. Vysoká kvalita čerstvé smetany spolu s tradičním zpracováním garantují tu nejlahodnější chut, krásnou typickou žlutavou barvu a snadnou roztíratelnost. Milko Bio máslo je vhodné k použití nejen v studené, ale i teplé kuchyni. Milko Bio máslo na stole v každé rodině! Bamboo, čisté potěšení Bambinex produkty jsou vyrobeny z přírodních bambusových vláken, která jsou zázrakem přírody. Bambus je i po častém praní antibakteriální, vysoce savý, na dotek velmi jemný a má vlastnosti hedvábí. Plenky Bambinex obsahují 90 % bambusu a 10 % polyesteru, který je obsažen v suchém zipu a gumičkách. Anglické plenk y Bambinex doporučujeme pro děti s citlivou pokožkou. Ocenění: NURSERY INDUSTRY a Mother&Baby. Marcela Kokoliová Aloe vera gel 99,5 % - doplněk stravy Produkt společnosti Lily of the Desert, Inc., USA, je vyroben z celých listů rostliny Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) bez přidání cukrů, škrobů nebo vody. Obsahuje 99,5% Aloe vera, které pochází z ekologického zemědělství. Je certifikován IASC (Mezinárodní vědeckou radou pro aloe). Aloe vera detoxikuje organismus, pomáhá posilovat imunitu, upravuje trávení, udržuje v dobrém stavu funkce svalů, tkání a kloubů ml / 199 Kč, 946 ml / 366 Kč 3,78 l / akční cena 999 Kč BIO NONI ŠŤÁVA Herbex Ltd. 100% přírodní šťáva z ručně sbíraných plodů NONI (Morinda citrifolia) z ráje tichomořských ostrovů Fidži obsahuje výhradně plody NONI rostoucí v divoké v přírodě. Noni šťáva má antibakteriální, antivirové a protizánětlivé vlastnosti, posiluje imunitní systém, působí proti depresi, předchází častým změnám nálad a stimuluje cyklus spánku. Pomáhá také při zažívacích problémech a působí jako prevence i podpora při onkologických onemocněních. Obsah balení: 1000 ml / 749 Kč kešu s brusinkami mandle s brusinkami pecan ořechy s rozinkami nové atraktivní druhy tyčinek z těch nejlepších přírodních surovin! slazené inulinem - čekankovým sirupem bez přidaného cukru či medu nízký obsah jednoduchých cukrů i kalorií bez lepku i bez laktózy, i pro diabetiky halal i košer, vhodné i pro vegany výhradní dovozce: BIONATUR.CZ s.r.o.

6 Rozhovor Zdravé Vánoce s Terezou Havrlandovou Tereza Havrlandová je majitelka firmy Lifefood.cz, která vyrábí produkty nezpracovávané tepelně, tedy takové, které si zachovávají všechny vitamíny a enzymy. Ty obsahuje v plné míře jen strava syrová - vitariánská. O tom, že bychom část své stravy měli přijímat v nezpracované podobě tak, jak ji vyrobila příroda, jistě není pochyb - dokonce ve Velké Británii existuje vládní program, který učí přijímat 5 porcí čerstvého ovoce a zeleniny denně. Tereza nám pověděla o tom, jak se na syrovou stravu dívá ona a jaké výrobky bychom mohli ochutnat i my. Terezo, Vy stojíte za firmou Lifefood.cz, což je poměrně ojedinělá firma na českém trhu, vyrábějící hodně specifický sortiment výrobků. Můžete Vaši firmu popsat? Lifefood tvoří několik nadšených lidí, kteří mají vztah k bio a živé stravě. Složení sortimentu je založeno víceméně na mých nápadech, at už jsou to nové recepty nebo objevy nějakých specialitek v dalekých nebo rozvojových zemích. A lidé, kteří pro Lifefood pracují, to pak uvádějí v život, zejména co se týče výroby, administrativy, logistiky a prodeje. Prodáváme velkoobchodně do českých a slovenských bioprodejen a zdravých výživ, máme vlastní fresh&bio bar v paláci Flora v Praze a postupně rozšiřujeme i řady našich zákazníků za hranicemi. Je totiž potřeba říci, že to, co děláme, je ojedinělé i v rámci evropského kontinentu. Podobné věci se dají najít pouze v Anglii a USA, kde už je to naopak ale téměř standard. To máte pravdu, Británie i USA jsou v tomto dost odlišné od kontinentálního trhu. Jaké produkty tedy zákazník ve vaší nabídce nalezne? Náš sortiment se skládá kompletně z produktů odpovídajících principům živé stravy - konečný prod u k t a n i suroviny nejsou tepelně upravované, respektive jsou zpracovávané při teplotách do 45 C. V praxi to znamená, že sušenky, placky a krekry sušíme na 42 C, ostatní produkty prostě jednoduše mícháme nebo mixujeme, případně i klíčíme apod. Hlavním cílem je to, aby si výsledná potravina zachovala všechny svoje složky v nezměněné podobě. Vitamíny, minerály a enzymy se vyšší teplotou buď zcela likvidují, nebo minimálně mění svoji strukturu k horší vstřebatelnosti či nízké využitelnosti. Proteiny, sacharidy i tuky s vyšší teplotou ve většině případů mění svoji strukturu natolik, že jsou již pro lidský organismus více či méně nevhodné, chceme-li to říct mírně. Je to na delší povídání a můžeme se bavit o snazší stravitelnosti škrobů díky vaření, ale v podstatě já nepovažuji něco, co se nedá za syrova vůbec pozřít, za vhodnou stravu pro člověka. Základní premisou je to, aby nebyla narušená přirozená podstata surovin a tudíž aby byl výsledný produkt co nejbližší přirozené přírodní rostlinné stravě, jaká pro nás v přírodě roste. S tím souvisí i to že, všechny naše produkty jsou kompletně rostlinného původu, bez lepku a bez rafinovaného cukru či tuku a téměř všechny jsou také bio. To bude pro spoustu lidí asi dost těžko představitelné, ale vy ukazujete, že to jde. Vyrábíte i syrovou čokoládu - jak je možné takovou čokoládu vůbec vyrobit a chutnala by klasickým čokoholikům? Rozhodně. Jde o to, že je vyrábená z kakaových součástí, které se dělají z nepražených kakaových bobů. Při samotné výrobě čokolády už pak není vůbec potřeba teplotu zvedat nad 40 C, neboť kakaové máslo taje při 33,8 C. Co se týče živin, tak je v tom ohromný rozdíl, neboť pražením se v kakaových bobech ničí opravdu významná část antioxidantů, vitamínů i neurotransmitterů, tato čokoláda je tak doslova superfood. Co se týče chuti, tak v tom až tak velký rozdíl není, respektive chutná jako čokoláda a to opravdu výborně. Už jsem slyšela opravdu hooodně čokoholiků říkat, že je to ta nejlepší čokoláda, kterou kdy jedli. Je potřeba říci, že děláme čokoládu bez mléka, tedy jen výjimečně osloví někoho, kdo byl zvyklý jíst sotva 35%ní mléčné čokolády či to, co čokolády má připomínat. Ono je všeobecně na trhu dost výrobků, které mají jen něco připomínat. Naštěstí v segmentu bio je potřeba, aby si výrobky tu kvalitu nesly a proto bývají také biopotraviny dražší, protože jsou prostě kvalitnější. Jaké jsou vůbec Vaše nejprodávanější výrobky? V každém případě jsou dlouhodobým bestsellerem pohankové sušenky 6 Bio&Natur - podzim 2008

7 kokosové a jablečné lněnky. Jednu dobu je málem v prodejnosti předstihly brouci (náš výrobek - slunečnicové klíčky ochucené kořením). Teď se zdá, že se produktem číslo 1 brzy stane právě čokoláda. Ze zahraničních produktů jsou absolutní jedničkou indiánské rozinky - goldenberries. A také nepražené kakao. První vyráběná CO2 - neutrální dětská pečující řada! Řada přírodní dětské pečující kosmetiky speciálně vyvinutá pro citlivou pokožku miminek a větších dětí miminka & děti A které výrobky chutnají nejvíce Vám samotné? :-) Já musím říci, že jsem si v různých fázích vždy oblíbila nějaký produkt a ten byl pro mě v tu dobu hit. Jen pár je takových, které bych moc nemusela. :-) V tuhle chvíli mám nejoblíbenější nové nepečené VITA placky rozmarýnové a italské. Je to taková docela příjemná a chutná bezlepková alternativa pečiva. Pro náš stánek na Floře z nich děláme veggie sendviče. Vymýšlíte receptury sama nebo se někde necháváte inspirovat? Většinu teď vymýšlím sama a inspiruji se všemožně. Někdy se inspiruji u chutí klasických konvenčních populárních jídel (bramborák, štrůdl apod.), jindy se dívám do zahraničí, většinou ale přicházejí nápady samy. Je to jedna z forem vyjádření kreativity. V podstatě už teď je těch nápadů v šuplíku několikanásobně více, než zvládneme vůbec někdy zhmotnit, respektive uvést do podoby zabaleného produktu. Sedm nových produktů dětské pečující kosmetiky dopřávají dětské pokožce a vlasům cenné výtažky z granátového jablka a rakytníku. Všechny výrobky jemně voní a jsou s láskou navrženy pro zvláštní potřeby dětské pokožky....pouze to nejlepší pro Vaše dítě. Pleťový krém Krém pro oblast plenek Tělový olej Pěna do koupele Šampon/Sprchový gel Předpokládám, že k zaměření Vaší firmy jste se dostala hlavně díky svému způsobu stravování... Úplně správně. Pár let už jsem se takto stravovala a u toho pobývala v jiných zemích. Po návratu jsem jsem zjitila, že tady nemám co jíst... Můžete trochu popsat vitariánství - syrovou stravu? Co je podstatou tohoto způsobu stravování? Ono je hodně přístupů a některé jsou i docela značně odlišné. V mém pojetí to po mnoha letech vylaďování vypadá jako jídelníček z převážné části složený z bio ovoce. K tomu Tělové mléko Ochranný opalovací krém SPF 45 kontrolovaná přírodní kosmetika obchodní partner Výhradní dovozce: BIONATUR.CZ Dobrovského 338, Dvůr Králové n. L. tel.: bionatur.cz Bio&Natur - podzim

8 Rozhovor doplňuji zelenou listovou zeleninu a pak ty naše produkty (respektive potraviny tohoto druhu), které beru pro případě mi ale nikdo nesmí do kanceláře s masem či sýrem, což ani nikdo ještě nezkusil, a na výrobnu samozřejmě už vůbec ne. Vtipné je, že ve většině pracovních kolektivů jsou lidé s nějakým alternativním stylem a zároveň nekuřáci obvykle v menšině či opovržení, u nás je to naopak. Kuřák to má u nás hodně těžké :-) Tělové mléko s medem a bylinkami Krém na nohy se šalvějí 100% přírodní kosmetika Eubiona je tak kvalitní, že kromě certifikátu přírodní kvality a použitých biosurovin ECOCERT obdržela také nejlepší hodnocení Sehr Gut v prestižním spotřebitelském časopise Öko-test. sebe jako takové výjimečné zpestření, nicméně je považuju za velice vhodnou tzv. transformační stravu - skvěle se hodí pro ty, kdo chtějí začít s nějakým alternativním stylem stravování. Není to vždy jednoduché a člověk bývá hodně závislý na svých chutích. My se snažíme, aby ty naše produkty opravdu chutnaly, a hodně je oceňují právě i lidé, co nemají s bio či zdravou stravou vůbec nic do činění. Zároveň jsou však nabité živinami a zasytí. Lze je tedy používat jako náhrady za klasické potraviny, neboť v nich najdete jak sladkosti, tak alternativy pečiva, slaných snacků, sušenek, ale i té čokolády - a přitom jsou asi tak stokrát výživnější a zdravější. Nicméně jsem toho názoru, že po delší době člověk začne tak nějak přirozeně inklinovat ke stále lehčí a vodnatější stravě, v podobě čerstvého ovoce a zeleniny a všechny ty různé pochoutky začnou být postupně méně podstatnou součástí. Vycházím tak ze své zkušenosti, i když je pravda, že pro někoho může být ono tzv transformační období skoro celoživotní záležitostí :-)) A jak je to se syrovou stravou u vás ve firmě nebo s přístupem zaměstnanců ke stravování? V žádném případě nikoho k ničemu nenutím, pouze v inzerátech uvádím, že preferujeme vegetariánství. Nicméně jsou tam i někteří, co jimi nejsou. Víceméně jsou to ale vegani, z převážné části konzumující syrové, někteří pouze syrové. V každém případě lze ale říci, že práce v této firmě má nějaký vliv na stravování úplně všech. V žádném To je jedině dobře - myslím, že právě díky takovémuto přístupu a takovýmto výrobkům se tady to celospolečenské prostředí může postupně měnit. Ale asi nebude nejjednodušší s tímto sortimentem uspět - kde všude máte odběratele a zaměřujete se spíše na český nebo zahraniční trh? V tuto chvíli nás živí český a slovenský trh, ale musíme do zahraničí, protože tady ta kupní síla není a pro budoucnost už by to bylo pro nás neudržitelné. V každém případě nelze produkty prodávat na základě toho, že jsou vitariánské, to bychom neuspěli. Prodáváme produkty, které chutnají, jsou bio, vegan, bezlepkové a bez cukru a mají i tu přidanou hodnotu, že jsou tepelně neupravované, tudíž se zachovanými živinami. Díky tomu se v našich českých prodejnách prodává daleko více vitariánských potravin než třeba v Rakousku či Německu, kde je o tomto stylu daleko větší povědomí. Je to skoro neuvěřitelné. Jedna Češka, která žije už 40 let v Rakousku, nám napsala, že Češi ani netuší, jaké mají štěstí, že se tady dají zakoupit takovéto živé produkty v obchodech. S tím souhlasím, na to, že je český trh tak malý a teprve v začátcích, tak těch produktů je zde mnoho - zvláště v Praze, kde jsou snad v každém obchodě čerstvé syrové Výhradní dovozce: BIONATUR.CZ 8 Bio&Natur - podzim 2008 tel.: ,

9 potraviny včetně těch vašich, čerstvé lisované šťávy a podobně. Je to možná i české specifikum, protože německý a rakouský trh je mnohem více zaměřen na bio mléko a takové ty ostatní produkty ze statku. Vraťme se ale zpět k syrové stravě - blíží se Vánoce, jak to řešíte? Žádné sladkosti, pečení beránci, hrachová polévka...? Můj názor je, že nejlepším mlsáním je sladké ovoce. Ale sladkost, která neurazí v podstatě nikoho, je zmixovat jakékoliv sušené ovoce s nějakými semínky nebo oříšky. Nejoblíbenější jsou kešu s datlemi. Pak se z toho dá vytvarovat ledacos dle libosti, my z toho děláme malé kuličky. Je to taková hodně oblíbená alternativa cukroví. Včera jsem ale právě dělala několik nových dobrot a testovala to na svých spolupracovnících. Prozradíte jaké? V podstatě to neřeším nijak - osobně Vánoce nijak neslavím. Ale kdybych byla někam pozvaná, asi bych si požádala o talíř s nějakým krásným zralým tropickým ovocem. Narozdíl od ostatních většinou přes Vánoce hubnu :-) Jak Vy sama vnímáte úlohu Vánoc v naší post-křesťanské společnosti...? Musím přiznat že dost negativně. Přijde mi to jako totálně z cesty - všichni jenom blázní a šílí kde co nakoupit a co napéct a málokdo už v tom vidí hlavně nějakou tu pohodu. Spíš člověk vidí v očích lidí v obchodech téměř šílenství. Pro nás to tedy má tu úlohu, že prodáme o něco více zboží než obvykle, asi tak jako všichni. Předpokládám, že většina čtenářů ale Vánoce slaví - poraďte nám prosím nějaký recept na zdravé sladkosti ze syrových potravin, ať mají i čtenáři co mlsat :-) Například jsem udělala konopný krém - loupané konopné semínko s kapičkou konopného oleje, do něj jsem přidala syrovou čokoládu: nepražené kakaové máslo, nepražené kakao, agávový sirup a vanilku. Celé jsem to nějakou dobu nechala mixovat a výsledkem byl krém, proti kterému nutella tak akorát může blednout závistí. Neskutečná dobrota. To zní velmi dobře! Co by mohl být ale také dobrý vánoční tip jsou konopné brownies - takový v podstatě koláč: opět nepražené kakao a máslo, agávový sirup, tentokrát k tomu ale i konopná mouka, celé loupané konopné semínko a nasekané para ořechy. Nejdříve jsem mixovala čokoládovou hmotu, pak jsem do toho vmíchala k o n o p n o u mouku, s e m í n k a a ořechy. Šlo by to i dochutit dle fantazie - skořice, citron, koriandr a hřebíček nebo chilli. Celé jsem to nalila do nějaké formy a dala do lednice. Ono to úplně ztuhne a je z toho takový koláč, který se nakrájí na čtverečky či cokoli a je to mooc mňam. V lednici už to potom být nemusí. Myslím, že by to v lednici ani dlouho nevydrželo :-) Terezo, děkujeme a Vám i čtenářům přejeme příjemné a hlavně klidné vánoční svátky. Já přeji všem prožití svátků zejména v klidu, bez stresu a bez přejídání se vším možným nezdravým, po čemž pak tradičně následuje černé svědomí a spousta předsvezetí. Doporučuji každému dopřát si místo sladkostí s chutí a radostí nějaké čerstvé ovoce nebo alespoň zdravější verze mlsání bez mouky, vajec, cukru a bez výčitek. (-red-) Přírodní olivová mýdla AGNO jsou tradičně vyráběna ze 100% čistého olivového oleje bez jakýchkoliv barviv a aditiv. Dotkněte se každý den přírody! Jemná a čistá vůně mýdel vám přinese nepřekonatelný pocit přirozené svěžesti. Mýdla jsou vhodná pro každodenní čištění pleti i pokožky celého těla. Rozzáří Vaši pokožku a přidají jí sametovou hebkost. 100% čistá olivová mýdla bez jakékoliv parfemace 100% biodegradabilní Přírodní zelené Přírodní bílé Jasmín Levandule Mořské řasy Aloe vera AGNO - tradice od roku Bio&Natur - podzim Výhradní dovozce: BIONATUR.CZ s.r.o. tel.: , BIONATUR.CZ

10 Růže - Královna mezi vůněmi Nejčistší BIO kvalita od TAUTROPFENU v přípravcích Růžové řady systému péče o náročnou a zralou pleť. Damašské růže jsou proslulé svou nádhernou, okouzlující vůní a hojivými a tišivými účinky. Spolu se za studena lisovaným BIO mandlovým olejem a dalšími čistě přírodními složkami tvoří základ přípravků TAUTROPFEN Růžové řady, která: Růžová pleťová voda BIO K čištění, osvěžení či fixaci make-upu. Skvěle osvěží i jako jemný parfém. 100ml; 465 Kč Pečuje o náročnou a citlivou pleť Hydratuje a vyhlazuje drobné vrásky Výrazně zklidňuje pleť - snižuje riziko kožních alergií Harmonizuje pleť a dodává jí přirozenou jiskru Zklidňuje podráždění a zarudnutí pleti Reguluje přirozené procesy v pleti tvorbu mazu a hydrataci Ošetřuje a harmonizuje problematickou pleť Svou jedinečnou jemnou vůní zvýrazní vaše osobní kouzlo Růžový olej BIO Pro luxusní požitek z masáže či olejového zábalu. Pro přecitlivělou, suchou a vyčerpanou pleť. 100 ml; 1035 Kč Náš vánoční tip: Využijte autentickou přírodní čistotu TAUTROPFENu a nad nazdobenou mísou vánočního cukroví rozprašte trochu Růžové pleťové vody BIO. Dodáte tak Vánocům originální vůni a vašemu cukroví příchuť Orientu. Růžový balzám BIO Intenzivní péče o podrážděnou, vysušenou a unavenou pleť. 30 ml; 645 Kč Růžové čisticí mléko BIO Šetrná očista a odlíčení. 100 ml; 465 Kč Růžový denní krém BIO Chrání a vyživuje pleť i v náročných zimních měsících. 30 ml; 465 Kč Zimní tipy Tautropfenu Růžový noční krém BIO Regeneruje, hydratuje a vyhlazuje pleť. 50 ml; 545 Kč Zima je pro pleť velmi náročné období. Pokožka musí čelit nenadálým změnám teplot přechody z mrazu do vytápěných prostor, výraznému úbytku hydratace působení chladu a větru i poklesu přísunu živin a ochranných látek změny ve výživě a nedostatek slunečního světla. Proto v zimních měsících doporučujeme používat přípravky pro intenzivnější ochranu pleti především balzámy. Využijte je nejen jako vydatnou péči o pleť, ale také jako péči o rty, pokožku rukou či ošetření nehtů a nehtových lůžek. Rakytníkový balzám BIO Pro intenzivní péči a ochranu unavené a namáhané pleti. S vysokým obsahem přírodního vitamínu A, vitamínu E a C a koenzymu Q10. Posiluje podkožní vazivo, zmírňuje jemnou pigmentaci a hojí drobné jizvičky. Neutralizuje volné radikály. Výrazně vitalizuje. 30 ml; 645 Kč Měsíčkový balzám BIO Ideální ochrana pleti před mrazem a větrem. Měsíček je staletími ověřená léčivka a dodává balzámu schopnost hojit drobná poranění pleti, záděry, odřeniny a jizvy. Ošetří i namoženou kůži rukou, drsná chodidla či rozpraskané paty. 30 ml; 389 Kč Čajovníkový balzám BIO S čajovníkem, měsíčkem a levandulí. Intenzivní péče o problematickou a mastnou pleť se sklonem k akné a zánětům. Uvolňuje ucpané póry. 30 ml; 565 Kč Baby balzám BIO To nejlepší a nejčistší pro naše nejmenší. S extrakty z Demeter heřmánku a měsíčku pečuje o citlivou dětskou pleť. Chrání pokožku před škodlivými vnějšími vlivy, jemně očišťuje, tiší podráždění a hojí drobná poranění pokožky. Navíc zabraňuje vzniku opruzenin. 50 ml; 365 Kč 10 Bio&Natur - podzim 2008

11 Speciální péče...přesně podle vašich potřeb a stavu pleti AQUATAU hydratační nektar Účinná a dlouhodobá ochrana proti ztrátě vlhkosti. Aquatau vytváří jemný film, který se okamžitě vstřebává a vyrovnává úroveň hydratace v hlubších vrstvách. Pleť tak dlouhodobě chrání a zjemňuje. Skvělý také jako podklad pod make-up. 50 ml; 789 Kč NAYANA zpevňující oční fluid Pro nejcitlivější pleť v okolí očí. Díky kombinaci výtažků z chrpy a světlíku ulevuje od otoků a zklidňuje pleť. Chrání, pečuje a regeneruje. Výtažky z lilie a africké ximenie vyhlazují drobné vrásky a navrací pleti pružnost. Doporučuje se i pro péči o pleť v okolí očí namáhaných používáním dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček. 15 ml; 685 Kč AMEA anti-aging fluid S výrazným antioxidačním působením Váš spojenec v boji proti předčasnému stárnutí pleti.výrazně posiluje tonus pleti a regeneruje epidermis. Obsahuje drahocenné složky s omlazujícími účinky jako je olej z mučenky, dužina z Acai palmy, výtažky ze zeleného čaje, máslo karité a olej ze sladkých mandlí. 50 ml; 1289 Kč Vánoční tip: 100% přírodní exkluzivní dárek PURAVERDE vypínací gel Okamžitě a intenzivně osvěží pleť a vyrovná drobné vrásky. Hojí zarudnutí pleti, stahuje a čistí póry. S obsahem výtažků ze sedmikrásky, slézu a aloe vera koncentrovaná síla přírody pro rychlou pomoc Vaší pleti. 50 ml; 867 Kč Autentickou přírodní kosmetiku TAUTROPFEN žádejte u svého prodejce. Nezapomeňte si vyzvednout také nový katalog TAUTROPFEN plný novinek a inspirace na vánoční dárky. Bio&Natur - podzim

12 Vítejte v království BIO čokolád BONVITA! BEZ LAKTÓZY FAIR TRADE BEZ LEPKU BIO čokoládové tyčinky bez mléka kokosová s tmavou polevou nougy nugátová frugy jablečná frugy meruňková čokoládové tyčinky s mlékem kokosová s mléčnou polevou arašídová s mléčnou polevou 12 Bio&Natur - podzim 2008 výhradní dovozce: BIONATUR.CZ s.r.o. čokoláda z rýžového mléka rýžová čokoláda bílá hořká čokoláda se 71% kakaa hořká čokoláda s lískovými ořechy hořká čokoláda s brusinkami NOVÉ DRUHY! rýžová čokoláda bílá s brusinkami rýžová čokoláda s mletými kávovými zrny Delikátní fair trade BIO čokolády jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin. Neobsahují žádné mléčné složky ani cholesterol - jsou vyráběny jako hořké, nebo s použitím rýžového mléka. Vhodné i pro vegany, s vysokým podílem kakaa a surovin z férového obchodu. BIONATUR.CZ Čokoláda, pochoutka pro malé i velké Čokoláda je jedním z produktů, se kterým máme všichni někdy problém - někdo větší, někdo menší. Nadměrná konzumace čokoládových produktů bývá kritizována, ale pozitivní účinky čokolády jsou nepopiratelné a konzumace kvalitní čokolády může být lékem pro všechny: dodává energii, zlepšuje náladu, pečuje o správnou výši hladiny antioxidantů a podporuje funkce pohybového aparátu. Jak si všichni můžeme přiznat, nejpříjemnější je její účinek na lidskou psychiku, kdy pomáhá zahánět podzimní a zimní chmury. Bývá také označována jako afrodiziakum a pár kostiček čokolády nejenže zlepší náladu, ale i naladí myšlenky třeba na příjemné milování. Možná i to je ten důvod, proč ženy čokoládu tak vyhledávají. Ale nejen ženy - čokoláda je pochoutkou i těch nejmenších a to zvláště v tomto období. Exotický původ Kde se však vzala rostlina, která zde neroste, ale během staletí se její produkty staly denní součástí našich životů? Nejstarší prameny uvádějí popíjení nápoje z praženého kakaa mezi středoamerickými Aztéky. Ti však neznali čokoládu v podobě, v jaké ji známe dnes, ale přidávali ke kakaovým bobům vanilku, chilli papričky, listy pepřovníku nebo další silně aromatické přísady a připravovali z nich nápoj. I k těmto pramenům se dnes vracíme tím, že na trh přicházejí čokolády s chilli nebo dalšími exotickými přísadami. Nutno poznamenat, že čokoláda nemusí být jen tuhá pochoutka ve formě tabulek nebo čokoládových zvířátek, ale může mít i formu výborného nápoje, který se v latinské americké připravuje dodnes. Do Evropy se pochopitelně čokoláda dostala až po objevení Ameriky, ale neměla ze začátku velký úspěch. Až později začala růst její obliba tím, že se do kakaového prášku začal přidávat cukr, ale i tehdy byla výhradně ve formě nápoje, jehož popíjení bylo znamením luxusu a bohatství. Na jižním pólu Tabulková čokoláda se začala vyrábět až v 19. století. Na začátku 20. století již vzrůstala její obliba coby prostředku pro posílení energie i psychiky a známý polárník Amundsen, který jako první v roce 1911 stanul na jižním pólu, přikládal svůj úspěch také velkým zásobám čokolády. Ve druhé světové válce byla čokoláda denním přídělem vojáků a dnes ji často používají také ti, kdo potřebují rychlý přísun energie a psychické posílení - horolezci, polárníci, sportovci či vysokohorští turisté. Není náhodou, že zvýšená konzumace čokolády je zaznamenávána vždy během zimního období, kdy zlepšuje náladu, zmírňuje úzkost a pozitivně působí na psychiku. Tak zároveň bojuje s depresemi, změnami nálad a úzkostnými stavy, které můžeme právě v období od podzimu do jara zažívat.

13 Zlepšuje nejen náladu Kvalitní čokoláda by měla mít vysoký obsah kakaa a použitý tuk by měl být výhradně kakaové máslo, které je přirozenou součástí kakaových bobů. Chceme-li mít opravdu kvalitní chuťový zážitek, vybírejme si takové čokolády, které jsou slazeny výhradně třtinovým cukrem nebo fruktózou a neobsahují žádné emulgátory, pojiva nebo náhražky kvalitních součástí. Výborná volba je také čokoláda z nepraženého kakaa, která si zachovává všechny antioxidanty, vitamíny a minerály v maximální míře. Hořká čokoláda s více než 70% procenty kakaa má prokazatelně příznivé zdravotní účinky na srdeční soustavu a funkce mozku. Ostatně, na kongresu amerických kardiologů v Chicagu v roce 2006 byla označena jako sladký aspirin. Pro zajímavost - 50 gramů takové čokolády má tolik antioxidantů, jako 15 sklenic pomerančové šťávy. Na pozoru před zvýšenou konzumací čokolády by měly být nejen děti, ale především diabetici, kteří vezmou za vděk dietními čokoládami, slazenými jednoduchými cukry. Stejně jako je to s konzumací vína, i u čokolády platí, že v malém prospívá, ve velkém škodí. Ostatně i původní obyvatelé střední a jižní Ameriky, kteří čokoládu objevili, ji konzumují jen malé množství a v jiné podobě. Z luxusu běžná věc? V Evropě se z původně prestižní a luxusní záležitosti stala běžná věc a čokoláda je dnes v mnoha produktech. Zajímavé také je, že ve spotřebě čokolády vede Švýcarsko následující Francií, Belgií a Velkou Británií, zatímco ve státech, kde se kakao pěstuje, je často její konzumace minimální nebo téměř neexistuje. I na to mysleme, až si budeme vybírat tuto sladkou pochoutku: upřednostněme jak organický původ (suroviny bio), tak pokud možno čokoládu z férového obchodu (fair trade), které pěstitelům kakaa zaručují spravedlivé sociální a obchodní podmínky. To jim bohužel velké obchodní řetězce většinou nenabízí a spolu s použitím náhražek místo kvalitních surovin je tak levná čokoláda zlem nejen pro samotné pěstitele, ale i pro její konzumenty. Nezapomínejme, že čokoláda bývá spojována s láskou: chtějme kvalitní čokoládu, stejně tak jako chceme kvalitní lásku! (rs) 100% přírodní lubrikační gely Bio sensitiv 200 ml/50 ml 395 Kč/235 Kč Nebeská jahoda Aqua Neutral 200 ml/50 ml 368 Kč/186 Kč Lákavá malina Sladký banán v BIO kvalitě Aqua Anal 100 ml 325 Kč Ovocný Starglide, 100 ml, cena 395 Kč Šťavnatý pomeranč Protože lubrikační gely pronikají přes sliznici do těla, je obzvláště důležité dbát na jejich vysokou kvalitu a čistě přírodní složení. Lubrikační gely Starglide jsou přátelské k pokožce, nedráždí a nezpůsobují alergie. Jsou zcela přírodní a dají se i jíst. Zábavný Starglide, 100 ml, cena 395 Kč Mlaskavá broskev Ke každému gelu Starglide ZDARMA BIO SENSITIV 50 ml v ceně 235 Kč. Čerstvý rybíz Tip na vánoční mlsání: Ochutnejte bio čokoládové mlsání velkoobchodu Pural. V nabídce naleznete takové pochoutky jako jablečné kroužky v tmavé čokoládě, zázvorové kostky v tmavé čokoládě, mandle ve skořicové čokoládě, mandle v bílé kokosové čokoládě, studentskou čokosměs nebo capuccinové čokokuličky. Vše vyrobené z těch nejkvalitnějších surovin výhradně v kvalitě bio. Pěnivé cappuccino Záruka Starglide kvality: 100 % přírodní složení 100 % bez syntetických barviv, vůní a umělých konzervantů 100 % bez silikonů a látek na bázi ropy (PEG) 100 % vhodné pro kondomy 100 % vydatnost a klouzavost 100 % voděrozpustné a smyvatelné Bio&Natur - podzim Perlivá Cola Smyslná čokoláda Divoká vanilka

14 Recepty Pohankový pohár s kokosem a javorovým sirupem 5 6 mističek 100 g pohankové krupice, 3 l čistého nebo naředěného kokosového mléka (lze koupit i v biokvalitě), 100 g obilného sirupu nejlepší je rýžový nebo pšeničný sirup, špetka mořské soli, 3-4 lžíce loupaných celých mandlí, 6 lžic strouhaného kokosu, 6-7 lžic javorového sirupu, lžička mletého kardamonu (nebo skořice), hrst opražených vlašských ořechů, med na dochucení a na ozdobu 1. Do hrnce dejte kokosové mléko se špetkou mořské soli. Přidejte mandle, kokos, javorový sirup, sůl a koření. Sůl zajistí větší vyváženost dezertu. Vše promíchejte a přiveďte k varu. 2. Pomalu za stálého míchání přidávejte pohankovou krupici. Stáhněte oheň na minimum a povařte pod pokličkou cca 5 7 minut tak, aby směs byla hustá. Nechte pod pokličkou dojít, aby krupice byla úplně měkká. 3. Směs dejte do malých zapékacích mističek. Před servírováním dejte misky zapéct do trouby pod gril. Servírujte teplé, ozdobené medem a posypané opraženými mandlemi nebo vlašskými ořechy. Špaldové linecké sušenky neobsahuje bílý cukr ani vejce, slazeno obilným sladem 300 g mouky (můžete libovolně kombinovat bílou mouku a celozrnnou špaldovou JEMNĚ MLETOU, zkuste třeba poměr 2:1), 200 g tuku v biokvalitě nebo neztužovaný rostlinný tuk v biokvalitě, Vive Bio, Prima apod.), (já o Vánocích peču nejraději z biomásla), 100 g obilného sirupu nejlepší je rýžový nebo pšeničný sirup Suroviny zpracujte v těsto a vychlaďte v lednici min. 1 hodinu. Těsto vyválejte a vykrajujte libovolné tvary. Pečte v troubě při mírné teplotě (170 C) cca 10 minut. Po vychladnutí slepte kvalitním džemem nebo čokoládovou pomazánkou bioprodejny jich nabízejí mnoho druhů! Recepty pocházejí z Biokuchařky Hanky Zemanové, kde najdete další tři vánoční obměny tohoto těsta. Nepečené jáhelné kuličky s mandlemi 50 ks kuliček 200 g syrových jáhel v biokvalitě, 3 l jablečného moštu, špetka mořské soli, 100 g rozinek, 100 g oloupaných a opražených mandlí, 250 g strouhaného kokosu, 4 lžíce sušeného ovesného nápoje, cca 10 lžic rýžového nebo javorového sirupu 1. Jáhly properte a uvařte s rozinkami a se špetkou mořské soli v poměru 1 díl jáhel na 2 díly vody. Když jáhly uvaříte v jablečném moště, budou sladší a svěžejší. Výsledná konzistence uvařených jáhel může být mírně kašovitá. 2. Když jáhly vychladnou, vmíchejte k nim mandle, kokos, sušený nápoj a postupně přidávejte rýžový sirup. Můžete přidat i více rozinek, který zvýrazní sladkou chuť. 3. Rukama vytvořte těsto, ochutnejte ho a dle chuti a konzistence přidejte sirup. Pokud máte těsto moc řídké, přidejte kokos, který umí nasáknout vodu. 4. Z těsta tvarujte kuličky a obalujte je v kokosu. Do těsta můžete někdy pro změnu přidat 2 4 lžíce arašídového, mandlového nebo jiného ořechového másla, ale není to potřeba. Můžete samozřejmě zkoušet různé kombinace ořechů, sušeného ovoce a koření. 14 Bio&Natur - podzim 2008

15 Dárky Tipy na vánoční dárky od FARFALLY Farfalla, specialista na prvotřídní přírodní aromaterapeutickou bio kosmetiku, přináší nabídku skvělých tipů pro vánoční dárky - ale samozřejmě nejen vánoční! Švýcarský výrobce s více než dvacetiletou tradicí se od samého počátku věnuje výhradně zcela přírodním aromaterapeutickým a wellness produktům. Mezi výrobky Farfally tak nalezneme přírodní parfémy pro dámy i pro pány, aromatické přípravky do koupele, aromatické vůně do interiérů, tělové a masážní oleje, drahokamové oleje, esenciální oleje a další aromaterapeutické výrobky z těch nejkvalitnějších surovin, pocházejících většinou z kontrolované ekologické produkce. Výrobky Farfalla mají také certifikát BDIH pro kontrolovanou přírodní kosmetiku. Každý výrobek je vysoce kvalitní, vyrobený tak, aby měl holistický vliv na tělo i mysl a díky aromatickým esencím osvěžil a potěšil jak tělo, tak i smysly. Ponořte se i Vy do království vůní Farfalla a vyzkoušejte některé výrobky pro sebe nebo své blízké. Přírodní parfémy FARFALLA Internetový obchod a kamenné prodejny...tisíce přírodních produktů od mnoha výrobců nakupujte v pohodlí domova online při nákupu nad 1000 Kč poštovné zdarma! ke každému nákupu malý dáreček a informační materiály Přírodní parfém je jako neviditelný závoj. Jeho vůni si uvědomíme až při bližším kontaktu. Přírodní vůně jsou daleko lehčí a těkavější než syntetické a neulpívají po dlouhou dobu. Také nepotlačují přirozenou vůni pokožky, ale mísí se s ní v jedinečné harmonické vůni s kouzlem osobitosti. Farfalla parfémy jsou originální a přírodní BDIH certifikované. Navíc 98% složek pochází z bio-organického zemědělství. Jako základ používá Farfalla alkohol a květové vody v bio-organické kvalitě. Samozřejmě netestováno na zvířatech. Pro dámy jsou připraveny vůně: Shandrani Pro pány pak vůně: Alchemist L Amour Sandalwood Dárkové sety FARFALLA Vyzkoušejte některé ze čtyř krásných dárkových balení mini výrobků Farfalla, které potěší každého. Dárkový set mini parfémů pro dámy Dárkový set mini parfémů pro pány Dárkový set mini drahokamových olejů Dárkový set mini koupelových pěn Nerola Vetiver Žádejte ve své prodejně přírodní kosmetiky nebo zakoupíte na Více informací o přírodní biokosmetice Farfalla na ZDRAVÍ PRO VÁS! Navštivte t některou z našich prodejen ve městech: Hradec Králové Dvůr Králové n.l. Trutnov Jaroměř Bio&Natur - podzim ZaK_uzkyFor.indd :34:41 Aura Uomo

16 Přirozené lesy Přirozené lesy versus plantáže na dřevo Za přirozených okolností by většinu českých lesů tvořily listnaté a smíšené porosty: obecně lze říci, že především duby v nížinách a buky s jedlemi ve vrchovinách a na horách. Pouze ve vysokých polohách nebo na zvláště chladných místech se přidává smrk. Čisté smrčiny by rostly pouze ve vysloveně horských oblastech, jako jsou Krkonoše nebo nejvyšší polohy Šumavy a Jeseníků. Skutečné poměry jsou ještě o něco složitější. Ovlivňuje je totiž nejen hlavní faktor nadmořská výška, ale také třeba lokální podmínky, druh půdy a další. Výzkum například ukazuje, že v minulosti se i na teplých nížinných lokalitách vyskytovalo poměrně vysoké procento jedlí a buků. Smrky se zase přirozeně objevují na poměrně nízko položených m í s t e c h : n a p ř í k l a d v hluboce zaříznutých, a tudíž chladných údolích. Druhová a prostorová pestrost je tedy základem každého přirozeného lesa. N e d í l n o u s o u č á s t í přirozeného lesa je mozaika starých a dožívajících stromů, souší nebo zlomů, padlých kmenů či rozkládajícího se dřeva. Tato masa zůstává v lese k rozložení a zetlení. Do půdy se tak zpátky dostávají živiny, které jsou zásadní pro další zdravý vývoj lesa. Tlející dřevo rovněž nabízí biotop pro řadu rostlin, zvířat a hub. Výzkum českých pralesovitých rezervací od nížinných lužních lesů na jihu Moravy přes Českomoravskou vrchovinu až po Beskydy a Šumavu ukazuje, že na jeden hektar přírodního lesa připadá asi m3 tlejícího dřeva. Staré stromy s dutinami či štěrbinami a také stojící i padlé tlející dřevo představují velmi důležitý biotop, úkryt a zdroj potravy pro množství živočichů. Potravu i ochranu zde hledá řada zvířat od strakapoudů, datlů, netopýrů a plchů, až po mnohé druhy brouků jako jsou krasci, tesaříci, nebo roháči. Na tlejícím dřevě nebo odumírajících stromech je závislá asi třetina veškeré evropské lesní fauny a flóry. Jednotlivé prvky přirozeného a přirozeně se obnovujícího se lesa jsou tak pevně svázány a představují zcela unikátní a komplexní ekosystém. V současnosti však v České r e p u b l i c e p ř e v a ž u j e zcela jiný přístup k lesnímu hospodaření. Jedním z velkých problémů současného lesnictví je přežívání starých lesních metod pěstění lesa, kdy se k lesům přistupovalo a stále ještě mnohdy přistupuje pouze jako k výrobní jednotce na dřevní hmotu. Každým rokem je holosečným způsobem vytěženo na hektarů lesa. Půda na takto vytěžené ploše pak ztrácí všechny většinu svých cenných vlastností a při deštích je z lesa vyplavována. Při osazování těchto ploch pak není brán zřetel na přirozenou druhovou skladbu a jsou ve velkém vysazovány monokulturní, především smrkové porosty. Úbytkem přirozených lesů a jejich převáděním na umělé monokultury se však mnoho rostlin a živočichů dostalo do seznamů ohrožených druhů a řada z nich se v současné době v našich lesích již nevyskytuje. Ohroženými druhy, kterých se zásadním způsobem dotkla změna druhové skladby lesů jsou například puštík bělavý nebo tesařík alpský. Monokulturní hospodaření v minulosti přinášelo a dodnes přináší stále stejné problémy, kterých se ani po tak dlouhé době nejsme schopni zbavit. Pravidelně jsou jednodruhové smrkové porosty káceny vichřicemi a napadány kůrovcem. Mrtvé dřevo je pak téměř beze zbytku z lesa vyváženo a spolu s ním jsou z lesa nepostradatelné živiny. V našich hospodářských lesích zůstává nanejvýš kolem 10 kubíků tlejícího dřeva, ale často pouze jeden nebo dva krychlové metry. Experti Světového fondu na ochranu přírody (WWF) doporučují do roku 2030 dosáhnout v Evropě objemu m3 tlejícího dřeva na hektar. 16 Bio&Natur - podzim 2008

17 Neziskové organizace Č e s k é l e s y s e k á c í v průměrném věku 115 let s tím, že u dubů či buků tato doba bývá až o několik desetiletí delší. Ovšem stromy přirozeně žijí několikanásobně déle: buky let, smrky let a dub letní nebo jedle asi pěti století. Proto v intenzivně obhospodařovaném lese téměř úplně chybí staré vykotlané stromy. Nedostatek mrtvého dřeva ale také starých stromů, kteří jsou v lese ponecháni na dožití měl za následek další razantní úbytek rostlinných a živočišných druhů. Zdá se, že je to začarovaný kruh, ze kterého se nedá vystoupit. Všem těmto nepříznivým vlivům na hospodářské lesy se však dá snadno zabránit. Začít hospodařit přírodě blízkým způsobem s respektováním přirozených procesů. (zh) Fotosoutěž Lesy a nelesy Hnutí DUHA od května 2008 do dubna 2009 vyhlásila fotografickou soutěž Lesy a nelesy Na webových stránkách organizace - mohou lidé přihlašovat své fotografie do třech soutěžních kategorií: 1. Krásy lesa Pro ty, kdož se nechají inspirovat proměnami lesa ve čtyřech ročních obdobích. 2. Poškození lesa vlivem lidské činnosti Dokumentace holosečí, těžké mechanizace při práci, eroze lesní půdy apod. 3. Živly v lese Působení či následky přírodních živlů v našich lesích - kůrovce, vichřic, vody apod. Soutěžit tak mohou fotografie zachycující les v jeho různých podobách, od fotografií krásných a zdravých lesů, až po snímky, dokumentující škody v lesích způsobených lidskou činností. Těšíme se vaše příspěvky. Více o lesích a lesním hospodaření se dozvíte na Hnutí Duha je nevládní nezisková organizace, která se zabývá ekologickými tématy, mj. lesy, odpady, energetikou, biopotravinami a dalšími tématy. Nemyslete na Vánoce jen na sebe! Vánoční svátky jsou skvělou příležitostí k bilancování nad celým rokem. Mnozí z nás si uvědomí, na koho si celý rok nevzpomněli nebo koho zanedbávali a chtějí potěšit dárečkem a chvilkou svého času. Není však uvažování jen v rámci rodiny a blízkých přátel omezující? Jsou totiž lidé, kteří nikoho nemají nebo které zahrnuje svojí pozorností jen málokdo. Vánoční svátky jsou příležitostí uvědomit si, že jsou lidé, kteří neměli takové štěstí jako my a těm musíme pomáhat - děti v dětských domovech, děti v pěstounských rodinách, chudé děti v afrických zemích, zneužívané ženy, bezdomovci, zdravotně nebo mentálně postižení, lidé postižení etnickými čistkami nebo některým typem přírodní či humanitární katastrofy... Lidí, kteří potřebují pomoc, je okolo nás bohužel spousty a bylo by sobecké myslet jen na sebe. Člověk v tísni - humanitární projekty v rozvojových zemích: ADRA - humanitární projekty v rozvojových zemích i v ČR: Humanistické hnutí - pomoc Africe, nenásilí, adopce na dálku: SOS dětské vesničky - pomoc dětem, pěstounské rodiny: Fond ohrožených dětí - pomoc týraným dětem, centra Klokánky: Nadace na ochranu zvířat - pomoc zvířatům, zvířecí práva: Svoboda zvířat - ochrana zvířat, propagace vegetariánství: Pomoc nepotřebují jen lidé v nouzi, ale také například týraná a zneužívaná zvířata nebo - vzato globálně - i naše životní prostředí nebo komunita, ve které žijeme. Zkusme se zamyslet, zda naše příjmy neumožňují podpořit některou neziskovou aktivitu, které mnohdy dělají čistí nadšenci s upřímným zájmem pomoci dobré věci. Je tolik neziskových organizací, které můžeme podpořit, a to z jakékoliv oblasti: humanitární pomoc, ochrana zvířat, ekologická sdružení... Při vybírání organizace, kterou chceme podpořit, je vhodné se zajímat o to, jak velká část putuje opravdu na daný účel a důvěřovat hlavně prověřeným nebo důvěryhodným organizacím. Pro příklad zde uvádíme několik vybraných organizací, ale těch, které by uvítaly Vaši pomoc, jsou tisíce, takže výběr je vždy jen a jen na Vás!... a spousta dalších viz např. Bio&Natur - podzim

18 Inzerce Dovolená v zahraničí Gästehaus Rita - biopenzion v německých Alpách v Allgäu Vás zve na strávení letní dovolené pod štíty Alp. Bio vegetariánské stravování, aktivní sport, klidné prostředí. Mluvíme německy i česky, web i v češtině! Ubytování v ČR BIOOBCHOD.CZ hledá manažera/ku rozvoje obchodní sítě. Předpokládáme zkušenosti z oboru, samostatnou práci, zkušenosti, reference. Životopis s motivačním dopisem prosíme em na: Práci hledá Restaurace Obchodní spolupráce Semináře Pohybové, regenerační a antistresové cvičení Brno, kombinace čchi-kungu a shintai-do. Tel.: , Výrobky nabízí ekologické palivo do krbů a kamen - biobrikety z biomasy energetických rostlin. Balení po 20kg. Cena od 90,-Kč za pytel (4,50 Kč/kg). Vyrábí AP SERVIS Janovec, Pěčín. Tel.: Seznámení z pozic obchodní asistentky, obchodní zástupkyně apod. Tel ALOEVERASHOP.CZ hledá prodejce, kteří by rádi rozšířili svůj sortiment o do-plňky stravy a kosmetiku z Aloe vera amerického výrobce Lily of the Desert a BIO NONI šťávu od výrobce Herbex Ltd, Fidži. inf ver ashop.cz. Tel Nakupování ALOEVERASHOP.CZ internetový obchod s doplňky stravy a kosmetikou z Aloe vera amerického výrobce Lily of the Desert a BIO NONI šťávou od výrobce Herbex Ltd, Fidži. V nabídce cenově zvýhodněné akční balíčky. Poštovné jen 99 Kč. Dárky zdarma do Uveďte heslo: BIONATUR. - eshop se širokou nabídkou hraček pro malé i větší děti internetový obchod - biopotraviny, přírodní kosmetika, čaje, zdravá výživa, přírodní produkty. Poštovné zdarma nad 700/1000 Kč, cenové akce, slevy a bonusy. Plný sortiment přírodní sluneční kosmetiky dostupné na trhu! Zdraví a léčení REBIRTHING léčivá síla dýchání: detoxikace, osobní rozvoj, harmonizace těla a duše. V Praze a Brně. Lektor: Mgr. Martin Bartošek, žák Leonarda Orra (USA). Práci nabízí Přijmeme prodavačky do prodejen biopotravin a zdravé výživy ve Vých.Čechách a do připravované prodejny v Praze. Zájem o obor, základy PC, týmová práce, vítáme pr axi. Kontakt: BIO OBCHOD.CZ, BIONATUR.CZ s.r.o. přijme pracovnici marketingu přírodní kosmetiky a biopotravin. Ideální bydliště VČ nebo Praha. Nutností hluboký zájem o obor, samostatná práce, orientace na výsledek, AJ nebo NJ, PC, mobilita.vítáme zkušenosti z oboru nebo Cena řádkové inzerce: 120Kč/řádek při nákladu 60,000ks. Text inzerce spolu s fakturačními údaji nám zašlete em a po zaplacení faktury vyjde Váš inzerát v nejbližším čísle. Pro ceny plošné inzerce nás kontaktujte. 18 s heřmánkem se zeleným čajem efektivně ochraňují a vyživují Vaše zuby i ústní dutinu bez syntetických konzervantů a chemických složek certifikát přírodní kosmetiky BDIH ým se zelen jílem a stévií! Výhradní dovozce: BIONATUR.CZ s.r.o., tel.: , BIO & NATUR - časopis o zdravém životním stylu, biopotravinách a přírodních produktech. Vydává BIONATUR.CZ, Dobrovského 338, Dvůr Králové, tel , z názvu-3.indd :36:47 Bio&Natur - podzim 2008

19 nebio Bio i Bi a ýživ vá v oršt zdra lav F s Jaro ě t í o& d /BLMBEBUFMTUWÓ *'1 1VCMJTIJOH 1Ļ&%45"76+& me? co jí mii t che Víme hnou y v y se ýživ v Jak é drav ětem dy z ím d a s tš á ě Z ůkv ěk jenc v o k ý Od různ pro pty Rece 1SÈWŞ WZÝMP #JP EÓUŞ CJP J OFCJP [ESB WÈ WâäJWB EŞUÓ $P KF B OFOÓ [ESBWÏ +BL TF WZ IOPVU OFWIPEOâN QPUSBWJOÈN 3FDFQUZ PE OFKÞUMFKÝÓIP WŞLV #BSFWOÈ QVCMJLBDF W QPMPUVIÏ WB[CŞ #JPMFYJLPO QSƉWPEDF CJPUSIFN 7ÈÝ SÈEDF QżJ OÈLVQV W CJPPCDIPEFDI 1PQJT CJPQPUSBWJO 3FDFQUZ GPUPHSBmF #BSFWOÈ QVCMJLBDF W QFWOÏ WB[CŞ ÇÈEFKUF W LOJILVQFDUWÓDI W CJPPCDIPEFDI OFCP PCKFEOÈWFKUF OB XXX JGQ QVCMJTIJOH D[ OFCP XXX CJPPCDIPE D[ Plinky.cz EkoPraní.cz EkoŽena.cz... e-shopy bez chemie! ŠETŘETE PŘÍRODU! 100% přírodní kosmetika vysoké kvality... Péče o pleť a vlasy pro celou rodinu 100% přírodní, 100% rostlinná kosmetika certifikát přírodní kosmetiky ECOCERT kompletní sortiment pro praní a čištění BEZ CHEMIE JDE TO EKOLOGICKY! Bio&Natur - podzim 2008 pro tebe, pro mne, pro každého... za senzačně příznivé ceny netestováno na zvířatech, certifikát Vegan výhradní dovozce: BIONATUR.CZ s.r.o. 19 tel.: , BIONATUR.CZ

20 FARFALLA BODY CARE PÉ E O T LO IST P ÍRODNÍ AROMATERAPEUTICKÁ KOSMETIKA Vyberte si ze tří vůní a nechte se unést jedinečnou kompozicí esenciálních olejů s opravdovou péčí o tělo. Farfalla nabízí luxusní péči pro extrémně suchou, citlivou a dehydrovanou pokožku. Díky bambuckému máslu, květinovým vodám a aloe vera se postará o dlouhodobě vyživenou, vláčnou a sametově hebkou pleť. AMBRA Ambra patří mezi nejluxusnější esence, využívá se v parfémech, které vyžadují bohatou a hluboce teplou měkkost. Má kouřovou až medově sladkou vůni, pro niž byla vždy vyvažována zlatem. FRANGIPANI Hřejivé záchvěvy exotiky s vůní zlatého slunce a zpěvu deště vás rozvibrují v květech orchidejí a jejich mámivé smyslné vůni. FRESH LIME Citrusové plody jsou jedinečné ve svých detoxikačních účincích. Báječně osvěží tělo a mysl, dodají novou chuť a radost do života. 20 Bio&Natur - podzim 2008 Výhradní dovozce: BIONATUR.CZ s.r.o., tel.: , info bionatur.cz,

Velký rozhovor s Hankou Zemanovou

Velký rozhovor s Hankou Zemanovou magazín zdravého životního stylu / číslo 13 - zima 2011-2012 zdarma Zdravé recepty na vánoční cukroví Téma čísla: Velký rozhovor s Hankou Zemanovou Někdy je mé zpívání pěkně náročné, často i dva koncerty

Více

zdarma! O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Kvasinky - indikátor zdraví nebo skrytý nepřítel? Jarní osvěžující saláty

zdarma! O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Kvasinky - indikátor zdraví nebo skrytý nepřítel? Jarní osvěžující saláty únor -březen jaro 2009 magazín zdravého životního stylu zdarma! Jarní osvěžující saláty Protikvasinková dieta Tipy proti jarní únavě O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Novinky na trhu Kvasinky

Více

Cukr - bílý jed. zdarma. Přehled přírodních sladidel Potraviny pro posílení energie Recepty živé stravy. Téma čísla:

Cukr - bílý jed. zdarma. Přehled přírodních sladidel Potraviny pro posílení energie Recepty živé stravy. Téma čísla: magazín zdravého životního stylu / číslo 14 - jaro 2012 zdarma Přehled přírodních sladidel Potraviny pro posílení energie Recepty živé stravy Téma čísla: Cukr - bílý jed První hypermarket s vlastní ucelenou

Více

Osvěžující letní saláty

Osvěžující letní saláty magazín zdravého životního stylu / léto 2011 zdarma Jak poznat přírodní deodoranty? Novinky na trhu Přírodní ochranná sluneční kosmetika Téma čísla: Osvěžující letní saláty YOGI TEA s ledem Chladivé osvěžení!

Více

zdarma! Vánoční kouzlení v kuchyni Ondřej Liška mění klima v politice Zelený čaj - elixír zdraví Novinky v přírodní kosmetice Jsou biopotraviny drahé?

zdarma! Vánoční kouzlení v kuchyni Ondřej Liška mění klima v politice Zelený čaj - elixír zdraví Novinky v přírodní kosmetice Jsou biopotraviny drahé? zima 2009 2010 magazín zdravého životního stylu zdarma! Novinky v přírodní kosmetice Vánoční kouzlení v kuchyni Ondřej Liška mění klima v politice Jsou biopotraviny drahé? Zelený čaj - elixír zdraví O

Více

Téma čísla: Jsou potraviny drahé? zdarma. Síla medvědího česneku Novinky na trhu Slevové kupóny pro Vás. 20. jubilejní vydání

Téma čísla: Jsou potraviny drahé? zdarma. Síla medvědího česneku Novinky na trhu Slevové kupóny pro Vás. 20. jubilejní vydání magazín zdravého životního stylu / číslo 20 jaro 2014 zdarma Zveme Vás ke stánku č. 02 BIOOBCHOD.CZ na veletrhu BIOSTYL 2014 20. jubilejní vydání Síla medvědího česneku Novinky na trhu Slevové kupóny pro

Více

DOBROTY. obiloviny. Bezlepkové. pseudo. quinoa. amarant jáhly oves ZDARMA. Ecover. Divoké byliny. magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití

DOBROTY. obiloviny. Bezlepkové. pseudo. quinoa. amarant jáhly oves ZDARMA. Ecover. Divoké byliny. magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití DOBROTY ZDARMA Jsme tu pro vás již 22 let magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Bezlepkové obiloviny pseudo quinoa Číslo 3 Jaro 2013 amarant jáhly oves Amarantový kotlík 8 Ecover Divoké byliny razítko

Více

dobroty s l nápoje a smetany ZDARMA Zahradní slavnost Na mnoho způsobů Jahodová zmrzlina s mandlovou smetanou

dobroty s l nápoje a smetany ZDARMA Zahradní slavnost Na mnoho způsobů Jahodová zmrzlina s mandlovou smetanou dobroty ZDARMA V NÁKlADU 30 000 KUSŮ magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Rost inné tl Rostlinné s l nápoje Číslo 8 léto 2014 Jahodová zmrzlina s mandlovou smetanou a smetany Na mnoho způsobů Zahradní

Více

přírodní produkty zákaznický bulletin 1/2010 Nová prodejna: PRAHA 2, Bělehradská 71

přírodní produkty zákaznický bulletin 1/2010 Nová prodejna: PRAHA 2, Bělehradská 71 zákaznický bulletin 1/2010 Nová prodejna: PRAHA 2, Bělehradská 71 Nová prodejna Žijeme zdravě, BIOOBCHOD.CZ v Praze RS: Určitě ano :-) Pražská prodejna je pro nás jakousi vzorkovou prodejnou toho, co nabízíme

Více

DOBROTY. Semínka. bohatství. opravdové ZDARMA. sezam chia len konopí dýně slunečnice. Na mnoho způsobů. Snídaňové koktejly.

DOBROTY. Semínka. bohatství. opravdové ZDARMA. sezam chia len konopí dýně slunečnice. Na mnoho způsobů. Snídaňové koktejly. DOBROTY ZDARMA V NÁKLADU 30 000 KUSŮ Jsme tu pro vás již 22 let magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Semínka opravdové bohatství Číslo 76 Zima Jaro 2013 14 2014 NOVĚ 32 STRAN! Lněné krekry sezam chia

Více

zdarma Téma čísla: Houby známé i neznámé Rozhovor s Janem Borovičkou Hlíva ústřičná a shiitake Novinky na trhu

zdarma Téma čísla: Houby známé i neznámé Rozhovor s Janem Borovičkou Hlíva ústřičná a shiitake Novinky na trhu magazín zdravého životního stylu / číslo 12 - podzim 2011 zdarma Téma čísla: Houby známé i neznámé Rozhovor s Janem Borovičkou Hlíva ústřičná a shiitake Novinky na trhu Doplněk stravy schváleno MZ ČR Blahodárné

Více

produkty celozrnná mouka těstoviny kuskus bulgur c L Vyrobíte sami Tekuté zlato magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Číslo 10 Zima 2014 2015

produkty celozrnná mouka těstoviny kuskus bulgur c L Vyrobíte sami Tekuté zlato magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Číslo 10 Zima 2014 2015 A M AR DOBROTY DU KLA Á VN 3 magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití Celozrnné Číslo 10 Zima 2014 2015 produkty cukroví é k c ine L ZD Ů US 0K 0 50 celozrnná mouka těstoviny kuskus bulgur razítko prodejny

Více

Dobrou chuť! 35. ROČNÍK 21. 8. 26. 8. 2008

Dobrou chuť! 35. ROČNÍK 21. 8. 26. 8. 2008 Dobrou chuť! 35. ROČNÍK 21. 8. 26. 8. 2008 Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás úvodem pozdravil jménem svým i jménem Agrární komory České republiky, která zaštiťuje a hájí zájmy většiny tuzemských podnikatelů

Více

dobroty magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití

dobroty magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití dobroty magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití ZDARMA V NÁKLADU 30 000 KUSŮ Pomocníci v kuchyni Číslo 9 Podzim 2014 sůl bujon lahůdkové droždí kuzu agar-agar prášek do pečiva Hrachová kaše s tempehem

Více

jaro 2008 ZDARMA! Biopotraviny jsou kvalitnější Historie olivových mýdel Novinky v přírodní kosmetice Zdravé recepty na Váš stůl

jaro 2008 ZDARMA! Biopotraviny jsou kvalitnější Historie olivových mýdel Novinky v přírodní kosmetice Zdravé recepty na Váš stůl jaro 2008 ZDARMA! Biopotraviny jsou kvalitnější Historie olivových mýdel Novinky v přírodní kosmetice Zdravé recepty na Váš stůl To nejčistší z přírody pro vaše děťátko Měsíčková kojenecká a dětská péče

Více

Aktuální téma: Biopotraviny. 80 receptů. VT Journal 15/2008. Vydáno ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev

Aktuální téma: Biopotraviny. 80 receptů. VT Journal 15/2008. Vydáno ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev Aktuální téma: Biopotraviny 80 receptů VT Journal 15/2008 Vydáno ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev BIOPOTRAVINY CHUTNAJÍ LÉPE! Také máte rádi vůni právě připravovaného slavnostního

Více

LEPEK ALERGENY ZNAČENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ INSPIRUJTE SE MUŽ S VŮNÍ KÁVY NENÍ PARMAZÁN JAKO PARMAZÁN KABELKA - NEZBYTNÁ SOUČÁST KAŽDÉ ŽENY

LEPEK ALERGENY ZNAČENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ INSPIRUJTE SE MUŽ S VŮNÍ KÁVY NENÍ PARMAZÁN JAKO PARMAZÁN KABELKA - NEZBYTNÁ SOUČÁST KAŽDÉ ŽENY 44. ČÍSLO PODZIM 2014 MAGAZÍN AG FOODS GROUP A. S. OLEJ JE ZDRAVÝ JAK SE VYZNAT V OLEJÍCH ALERGENY ZNAČENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ HALLOWEENSKÉ RECEPTY DÝNĚ, CHUŤ PODZIMU KŘÍŽOVKA POŠLETE RECEPT DOTAZNÍK INSPIRUJTE

Více

ROZHOVOR: KDY DĚTEM POMOCI ZDRAVÍ: TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY SPORT: SPORTUJEME CELÝ ROK. Bezlepkové novinky 03/2012 ZDARMA

ROZHOVOR: KDY DĚTEM POMOCI ZDRAVÍ: TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY SPORT: SPORTUJEME CELÝ ROK. Bezlepkové novinky 03/2012 ZDARMA ROZHOVOR: KDY DĚTEM POMOCI ZDRAVÍ: TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY SPORT: SPORTUJEME CELÝ ROK Bezlepkové novinky 03/2012 ZDARMA www.globus.cz OBSAH Obsah 27 VÍNO MĚSÍCE 30 ZAHRADA INTERIÉR 3 OBLEČTE BYT DO BAREV

Více

Co jedí české děti? Test instantních polévek. Recepty z Ligurie Kultura pití kávy. dětské potraviny. Bylinkami proti bolesti hlavy

Co jedí české děti? Test instantních polévek. Recepty z Ligurie Kultura pití kávy. dětské potraviny. Bylinkami proti bolesti hlavy PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY TESTOVALI JSME dětské potraviny pro váš zdravý stůl 09/13 září 2013 Co jedí české děti? Recepty z Ligurie Kultura pití kávy Test instantních polévek cena

Více

Čaj není pouze nápojem, nýbrž v mnoha zemích světa zároveň významným hospodářských faktorem. V roce 2002 bylo na modré planetě vyprodukováno

Čaj není pouze nápojem, nýbrž v mnoha zemích světa zároveň významným hospodářských faktorem. V roce 2002 bylo na modré planetě vyprodukováno roèník VI. èíslo 12 listopad 2004 Milé čtenářky, milí čtenáři, po dlouhé době se dovídáme, že česká ekonomika opět nabírá dech a začíná výrazněji růst. I když zdaleka ne každý Čech může statistická čísla

Více

Luštěniny. n n. jak je to s éčky v potravinách? 29 KČ! NYNÍ POUZE. Zaostřeno na. másla PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

Luštěniny. n n. jak je to s éčky v potravinách? 29 KČ! NYNÍ POUZE. Zaostřeno na. másla PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY 06/10 ČERVEN 2010 PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY másla strana 18 es NYNÍ POUZE 29 KČ! PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL Zaostřeno na Luštěniny n n strana 8 strana 44 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY

Více

KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ

KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ číslo 14 39 Kč ZIMA 2013/2014 KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ HYGIENA MIMINKA ZIMNÍ HRY V TEPLE DOMOVA E-SHOP HAMÁNEK MUDr.ování s Hamánkem TIPY NA NÁPADITÉ SVAČINKY Novinky od Hamánka VYVÁŽENÝ OBĚD NEJEN NA

Více

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám,

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám, 12 09 prosinec 2009 48 kč p o d p o r o v á n o p o T r A v i n á ř s k o u k o m o r o u Č r strana 42 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY KLASA PO STOPÁCH ČOKOLÁDY zaostřeno na... Cukroví a sladkosti potraviny

Více

MÁME MIMINKO VITAMINY B STABILIZACE PÁTEŘE PRINCEZNY S VŮNÍ PIVOŇKY 3. ČÍSLO 2013 ZDARMA WWW.MAGAZIN-LEKARNA.CZ JAK SE VYHNOUT PODZIMNÍM NEDUHŮM?

MÁME MIMINKO VITAMINY B STABILIZACE PÁTEŘE PRINCEZNY S VŮNÍ PIVOŇKY 3. ČÍSLO 2013 ZDARMA WWW.MAGAZIN-LEKARNA.CZ JAK SE VYHNOUT PODZIMNÍM NEDUHŮM? 3. ČÍSLO 2013 ZDARMA WWW.MAGAZIN-LEKARNA.CZ VITAMINY B STABILIZACE PÁTEŘE MÁME MIMINKO PRINCEZNY S VŮNÍ PIVOŇKY AKTUÁLNĚ NA TÉMA JAK SE VYHNOUT PODZIMNÍM NEDUHŮM? Obsah EDITORIAL LÉKÁRNA 08 02 06 16 NA

Více

DOBROTY magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití

DOBROTY magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití DOBROTY magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití ZDARMA Číslo 2 Zima 2012/2013 Sladký život med a sirupy Štědrovečerní menu 12 razítko prodejny Kváskový chléb jak se peče 10 Vitaminy v zimě kvašená zelenina

Více

BÁJEČNÉ RECEPTY! Připravte si sladké sýrové delikatesy

BÁJEČNÉ RECEPTY! Připravte si sladké sýrové delikatesy BÁJEČNÉ RECEPTY! Připravte si sladké sýrové delikatesy POZNEJTE Máslo: čerstvé, lahodné a zdravé ROZHOVOR S HEIDI JANKŮ o nezkrotném optimismu, lásce, jídle a cestování číslo 3 zima 2013/2014 zdarma Darujte

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO?

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO? ZDARMA uvnitř akční leták MAGAZÍN2/2014 JARNÍ ZELENINA Mrkvovo-sezamový salát Grilovaný losos s chřestem Salát s kuřecím masem a jarní zeleninou CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO PILATES, BOSU A POWER PLATE DETOXikace

Více

Speciál o vaření a zdravé výživě

Speciál o vaření a zdravé výživě & Andrea Bátovská Speciál o vaření a zdravé výživě Zdravá výživa - speciál o vaření 2 www.zdravavyziva.info magazín o vaření Slovo úvodem Vaříte rádi, hledáte stále inspiraci? Chcete vařit z dostupných

Více

ČERVEN 2014. 9. ročník ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ. Před matkami samoživitelkami se skláním

ČERVEN 2014. 9. ročník ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ. Před matkami samoživitelkami se skláním 9. ročník ČERVEN 2014 ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ Před matkami samoživitelkami se skláním Jaké výhody Vás s ROSSMÁNKEM čekají? Jednorázová 10% sleva na první nákup

Více