Ukázka. Cvičení LabVIEW TM Core 1. Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu B-0132

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka. Cvičení LabVIEW TM Core 1. Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu 325291B-0132"

Transkript

1 Cvičení LabVIEW TM Core 1 Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu B-0132 Cvičení LabVIEW Core 1 Autorské právo National Instruments Corporation. Všechna práva vyhrazena. Podle autorského zákona není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu National Instruments Corporation pořizovat rozmnoženiny této publikace nebo její části ani ji nebo její část jakýmkoliv způsobem šířit, ať již elektronicky či mechanicky, včetně pořizování fotokopií, nahrávání, uchovávání v informačním vyhledávacím systému či překládání. National Instruments respektuje duševní vlastnictví třetích osob a proto žádáme naše uživatele, aby je respektovali také. NI software je chráněn autorským právem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tam, kde je NI software užíván k pořizování rozmnoženin softwaru a jiných materiálů patřících třetím osobám, jste oprávněni NI software používat pouze k pořizování rozmnoženin těch materiálů, jejichž rozmnoženiny je možné pořizovat v souladu s podmínkami stanovenými aplikovatelnou licencí nebo v souladu s jinými právními omezeními. For components used in USI (Xerces C++, ICU, HDF5, b64, Stingray, and STLport), the following copyright stipulations apply. For a listing of the conditions and disclaimers, refer to either the USICopyrights.chm or the Copyrights topic in your software. Xerces C++. This product includes software that was developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. ICU. Copyright International Business Machines Corporation and others. All rights reserved. HDF5. NCSA HDF5 (Hierarchical Data Format 5) Software Library and Utilities Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 by the Board of Trustees of the University of Illinois. All rights reserved. b64. Copyright , Matthew Wilson and Synesis Software. All Rights Reserved. Stingray. This software includes Stingray software developed by the Rogue Wave Software division of Quovadx, Inc. Copyright , Quovadx, Inc. All Rights Reserved. STLport. Copyright Boris Fomitchev Ochranné známky LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, logo společnosti National Instruments a logo Orla jsou označení chráněná ochrannými známkami společnosti National Instruments Corporation. Ostatní ochranné známky zapsané ve prospěch společnosti National Instruments naleznete v Trademark Information na ni.com/trademarks. Jiná označení a názvy výrobků a společností zde uvedená jsou chráněna ochrannými známkami nebo se jedná o chráněná obchodní jména příslušných společností. Členové programu National Instruments Alliance Partner Program jsou obchodní entity nezávislé na National Instruments a vztah mezi nimi a National Instruments není vztahem zastoupení, sdružením ani se nejedná o společný podnik. Patenty Patenty chránící výrobky/technologie National Instruments naleznete umístěny v: Help»Patents ve vašem softwaru, soubor patents.txt na vašem médiu nebo v National Instruments Patent Notice na ni.com/patents.

2 Podpora Celosvětová technická podpora a informace o produktech ni.com Hlavní sídlo National Instruments Corporation North Mopac Expressway Austin, Texas USA Tel: Pobočky ve světě Austrálie , Belgie 32 (0) , Brazílie , Česká republika , Čína , Dánsko , Finsko 358 (0) , Francie , Indie , Itálie , Izrael , Japonsko , Jihoafrická republika , Kanada , Korea , Libanon 961 (0) , Malajsie , Mexiko , Německo , Nizozemsko 31 (0) , Norsko 47 (0) , Nový Zéland , Polsko , Portugalsko , Rakousko , Rusko , Singapur , Slovensko , Španělsko , Švédsko 46 (0) , Švýcarsko , Tchaj-wan , Thajsko , Turecko , Velká Británie 44 (0) Více informací o podpoře naleznete v příloze Další informace a zdroje. Komentáře k dokumentaci společnosti National Instruments můžete zadat na webové stránce National Instruments ni.com/info po zadání kódu feedback do pole Info Code.

3 Obsah Studentská příručka A. Certifikace NI...v B. Popis kurzu...vi C. Co potřebujete do začátku...vii D. Instalace softwaru ke kurzu...viii E. Cíle kurzu...ix F. Konvence v kurzu...x Lekce 1 Nastavení vašeho hardwaru Cvičení 1-1 Cvičení 1-2 Lekce 2 Orientace v LabVIEW Koncept: Measurement & Automation Explorer (MAX) Koncept: Konfigurace GPIB prostřednictvím MAX Cvičení 2-1 Koncept: Prohlížení VI Cvičení 2-2 Koncept: Orientace v paletách Cvičení 2-3 Koncept: Výběr nástroje Cvičení 2-4 Koncept: Tok dat Cvičení 2-5 Jednoduché AAP VI Lekce 3 Řešení problémů a ladění VI Cvičení 3-1 Koncept: Používání nápovědy Cvičení 3-2 Koncept: Ladění Lekce 4 Implementace VI Cvičení 4-1 VI Determine Warnings Cvičení 4-2 Auto Match VI - porovnávání čísel Cvičení 4-3 Koncept: Smyčky While a For Cvičení 4-4 VI Average Temperature Cvičení 4-5 VI Temperature Multiplot Cvičení 4-6 VI Determine Warnings Cvičení 4-7 Samostudium: VI Square Root (odmocnina) Cvičení 4-8 Samostudium: VI Determine Warnings (Rozšiřující zadání) Cvičení 4-9 Samostudium: VI Determine More Warnings Lekce 5 Cvičení 5-1 Koncept: Manipulace s poli Cvičení 5-2 Koncept: Datová struktura cluster Cvičení 5-3 Koncept: Definice datových typů National Instruments Corporation iii Cvičení LabVIEW Core 1

4 Obsah Lekce 6 Správa zdrojů Cvičení 6-1 Koncept: VI Spreadsheet Example Cvičení 6-2 VI Temperature Log Cvičení 6-3 Používání DAQmx Cvičení 6-4 Koncept: VI NI Devsim Lekce 7 Vývoj modulárních aplikací Cvičení 7-1 Lekce 8 Běžné návrhové techniky a vzory Cvičení 8-1 Lekce 9 Používání proměnných VI Determine Warnings VI State Machine Cvičení 9-1 VI Local Variable Cvičení 9-2 Projekt s globálními daty Cvičení 9-3 Koncept: VI Bank Příloha A Základy měření Cvičení A-1 Příloha B Další informace a zdroje Koncept: Základy měření...a-1 Cvičení LabVIEW Core 1 iv ni.com

5 Cvičení 5-1 Cíl Popis Koncept: Manipulace s poli Manipulace s poli za použití různých funkcí v LabVIEW. 5 Dostali jste VI a byli jste požádáni, abyste jej rozšířili o různé nové funkce. V každé části tohoto cvičení vezměte jako základ soubor Array Investigation.vi, který je umístěn v adresáři <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. Čelní panel tohoto VI je zobrazen na obrázku 5-1. Obrázek 5-1. Čelní panel VI Array Investigation Na obrázku 5-2 je znázorněn blokový diagram tohoto VI. Obrázek 5-2. Blokový diagram VI Array Investigation National Instruments Corporation 5-1 Cvičení LabVIEW Core 1

6 Část 1: Implementace Toto cvičení je rozděleno do tří částí: Nejprve dostanete zadání pro každou část. Podrobné pokyny k tomu, jak implementovat každou část, naleznete na konci tohoto cvičení. Část 1: Iterace, modifikace a vykreslení hodnot z pole Upravte VI Array Investigation tak, že po tom, co je pole vytvořeno, projdete jej s pomocí řídicích smyček For, ve kterých každý prvek pole vynásobíte číslem 100 a zaokrouhlíte každý prvek na nejbližší celé číslo. Výsledné dvourozměrné pole vykreslete jako graf intenzity. Část 2: Zjednodušená iterace, modifikace a vykreslení hodnot z pole Upravte VI Array Investigation nebo řešení z části 1 tak, abyste dosáhli stejného výsledku, ale bez toho, že byste použili vnořené řídicí smyčky For. Část 3: Vytvoření podmnožiny z pole Upravte VI Array Investigation tak, aby toto VI vytvořilo nové pole, které obsahuje obsah třetího řádku toho původního, a další nové pole, které bude obsahovat obsah druhého sloupce původního pole. Upravte VI Array Investigation tak, že po tom, co je pole vytvořeno, projdete jej s pomocí řídicích smyček For, ve kterých každý prvek pole vynásobíte číslem 100 a zaokrouhlíte každý prvek na nejbližší celé číslo. Výsledné dvourozměrné pole vykreslete jako graf intenzity. 1. Otevřete soubor Array Investigation.vi, který je umístěn v adresáři <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. 2. Uložte toto VI pod názvem Array Investigation Part 1.vi. 3. Přidejte na čelní panel tohoto VI graf intenzity (intensity graph) a proveďte automatické škálování os X a Y, jak vidíte na obrázku 5-3. Abyste zkontrolovali, že mají osy povolené automatické nastavování měřítka, klikněte na graf pravým tlačítkem myši, vyberte z nabídky X Scale»AutoScale X a Y Scale»AutoScale Y, a ujistěte se, že jsou tyto položky zaškrtnuty. Cvičení LabVIEW Core ni.com

7 Obrázek 5-3. Čelní panel VI Array Investigation Part 1 4. Otevřete blokový diagram svého VI. Postupujte podle následujících pokynů a vytvořte blokový diagram podobný tomu na obrázku 5-4. Obrázek 5-4. Blokový diagram VI Array Investigation Part 1 5. Procházejte prvky pole. Napravo od stávajícího kódu vložte smyčku For. Dovnitř první smyčky For vložte druhou smyčku For. Připojte terminál ukazatele pole na hranici vnitřní smyčky For. Tak dojde k vytvoření automaticky indexovaného vstupního tunelu u obou smyček For. National Instruments Corporation 5-3 Cvičení LabVIEW Core 1

8 6. Vynásobte každý prvek v poli číslem 100. Vložte do vnitřní smyčky For funkci Multiply (násobení). Propojte indexovaný vstupní tunel se vstupem x funkce Multiply. Klikněte pravým tlačítkem myši na vstup y a z kontextové nabídky vyberte Create»Constant. Zadejte 100 jako hodnotu číselné konstanty. 7. Zaokrouhlete každý prvek pole na nejbližší celé číslo. Napravo od funkce Multiply vložte funkci Round To Nearest (zaokrouhlit na nejbližší). Propojte výstup funkce Multiply se vstupem funkce Round To Nearest. 8. Vytvořte na výstupu smyček For dvourozměrné pole, do kterého bude vloženo upravené pole. Připojte výstup funkce Round To Nearest k vnější smyčce For. Tak dojde k vytvoření automaticky indexovaného výstupního tunelu u obou smyček For. 9. Připojte výstupní pole na ukazatel Intensity Graph. 10. Přepněte se na čelní panel. 11. Uložte VI. Část 2: Implementace 12. Zadejte hodnoty pro řádky (rows) a sloupce (columns). 13. Spusťte VI. Upravte výsledek části 1 tak, abyste dosáhli stejného cíle, ale bez použití vnořených smyček For. 1. Otevřete soubor Array Investigation Part 1.vi, pokud ještě není otevřen. 2. Uložte toto VI pod názvem Array Investigation Part 2.vi. 3. Otevřete blokový diagram. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici vnitřní smyčky For, která obsahuje funkce Multiply a Round to Nearest, a vyberte z kontextové nabídky Remove For Loop (odstranit smyčku For). Cvičení LabVIEW Core ni.com

9 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici zbývající smyčky For a z kontextové nabídky vyberte Remove For Loop. Váš blokový diagram by se měl podobat tomu na obrázku Uložte VI. Část 3: Implementace Obrázek 5-5. Blokový diagram VI Array Investigation Part 2 7. Přepněte se na čelní panel. 8. Zadejte hodnoty pro řádky (rows) a sloupce (columns). 9. Spusťte VI. Všimněte si, že se VI chová zcela stejně, jako řešení v části 1. To je díky tomu, že matematické funkce jsou polymorfní. Například to, že vstup x funkce násobení je dvourozměrné pole, a vstup y je skalár, způsobí, že funkce násobení bude násobit každý prvek v daném poli tímto skalárem, a výsledkem bude pole, které bude mít stejné rozměry, jako vstup x. Upravte VI Array Investigation tak, aby toto VI vytvořilo nové pole, které obsahuje obsah třetího řádku toho původního, a další nové pole, které bude obsahovat obsah druhého sloupce původního pole. 1. Otevřete soubor Array Investigation.vi, který je umístěn v adresáři <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. 2. Uložte toto VI pod názvem Array Investigation Part 3.vi. 3. Otevřete blokový diagram svého VI. National Instruments Corporation 5-5 Cvičení LabVIEW Core 1

10 V následujících krocích vytvoříte blokový diagram podobný tomu na obrázku 5-6. Obrázek 5-6. Blokový diagram VI Array Investigation Part 3 4. Získejte z pole Array třetí řádek hodnot s použitím funkce Index Array. Vložte do blokového diagramu funkci Index Array. Propojte terminál pole Array se vstupem array funkce Index Array. Tip Funkce Index Array akceptuje jako vstup n-rozměrné pole. Když propojíte vstupní pole s funkcí Index Array, změní se jména vstupních a výstupních terminálů tak, aby odpovídaly počtu rozměrů připojeného pole. Proto je potřeba, abyste připojili vstupní pole k funkci Index Array ještě předtím, než bude propojovat jakékoliv jiné terminály. Klikněte pravým tlačítkem myši na vstup index(row) funkce Index Array. Z kontextové nabídky vyberte Create»Constant (vytvořit konstantu). Zadejte jako hodnotu konstanty číslo 2, abyste získali třetí řádek. Pmatujte, že indexování v poli začíná vždy nulou. Klikněte pravým tlačítkem myši na výstup subarray funkce Index Array. Z kontextové nabídky vyberte Create»Indicator (vytvořit ukazatel). Pojmenujte tento ukazatel jako Third Row (třetí řádek). 5. Získejte z pole Array druhý sloupec hodnot s použitím funkce Index Array. Vložte do blokového diagramu další funkci Index Array. Propojte terminál pole Array se vstupem array funkce Index Array. Klikněte pravým tlačítkem myši na vstup disabled index(col) funkce Index Array. Vyberte Create»Constant. Cvičení LabVIEW Core ni.com

11 Zadejte jako hodnotu konstanty číslo 1, abyste získali druhý sloupec, protože indexování začíná nulou. Klikněte pravým tlačítkem myši na výstup subarray funkce Index Array. Vyberte Create»Indicator. Pojmenujte tento ukazatel jako Second Column (druhý sloupec). 6. Uložte VI. 7. Přepněte se na čelní panel. 8. Zadejte hodnoty pro řádky (rows) a sloupce (columns). 9. Spusťte VI. Konec cvičení 5-1 National Instruments Corporation 5-7 Cvičení LabVIEW Core 1

12 Cvičení 5-2 Cíl Popis Koncept: Datová struktura cluster Vytvořit na čelním panelu strukturu cluster, změnit pořadí prvků v clusteru a použít funkce pro práci s clusterem pro složení a rozložení clusteru. V tomto cvičení budete podle pokynů experimentovat s clustery, pořadím prvků v clusteru a s funkcemi pro práci s clustery. VI, které vytvoříte, nemá žádné praktické využití, ale je užitečné k tomu, abyste pochopili principy clusteru. 1. Otevřete prázdné VI. 2. Uložte VI pod názvem Cluster Experiment.vi do adresáře <Exercises>\LabVIEW Core 1\Clusters. Postupujte podle následujících pokynů a vytvořte čelní panel podobný tomu na obrázku 5-7. Obrázek 5-7. Čelní panel VI Cluster Experiment 3. Přidejte na čelní panel tlačítko stop (stop button). 4. Vložte do čelního panelu prvek typu numeric indicator (číselný ukazatel). 5. Vložte na čelní panel kulatý LED indikátor. 6. Přejmenujte tento LED indikátor na Boolean 2. Cvičení LabVIEW Core ni.com

13 7. Vytvořte cluster pojmenovaný jako Cluster, který bude obsahovat číselný ukazatel, dva přepínače a posuvník. Vložte na čelní panel prázdný prvek cluster. Vložte do clusteru číselný ovládací prvek (numeric control). Vložte do clusteru dva vertikální kolébkové přepínače (toggle switch). Přejmenujte dvoustavové přepínače Boolean na Boolean 1 a Boolean 2. Vložte do clusteru horizontální posuvník (fill slide). 8. Vytvořte modifikovaný cluster Modified Cluster, který bude mít stejný obsah jako Cluster, ale namísto ovládacích prvků bude obsahovat ukazatele. Vytvořte kopii prvku Cluster. Přejmenujte tuto kopii na Modified Cluster. Klikněte pravým tlačítkem myši na cluster Modified Cluster a z kontextové nabídky vyberte Change to Indicator (změnit na ukazatel). 9. Vytvořte cluster Small Cluster, který bude obsahovat dvoustavový ukazatel a číslicový ukazatel. Vytvořte kopii prvku Modified Cluster. Přejmenujte tuto kopii na Small Cluster. Vymažte druhý kolébkový přepínač. Vymažte ukazatel v podobě horizontálního posuvníku. Klikněte pravým tlačítkem myši na Small Cluster a vyberte z nabídky Autosizing»Size to Fit (přizpůsobit velikost obsahu). Změňte název číslicového ukazatele na Slide Value. Změňte velikost clusteru podle potřeby. National Instruments Corporation 5-9 Cvičení LabVIEW Core 1

14 10. Zkontrolujte pořadí prvků v Cluster, Modified Cluster, a Small Cluster. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici clusteru Cluster a z kontextové nabídky vyberte Reorder Controls in Cluster (změnit pořadí prvků v clusteru). Zkontrolujte, že prvky mají pořadí jako na obrázku 5-8. Kliknutím na tlačítko Confirm (potvrdit) na nástrojové liště nastavte pořadí prvků v clusteru a ukončete režim editace pořadí prvků. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici clusteru Modified Cluster a z kontextové nabídky vyberte Reorder Controls in Cluster (změnit pořadí prvků v clusteru). Zkontrolujte, že prvky mají pořadí jako na obrázku 5-8. Prvky v clusteru Modified Cluster by měly mít stejné pořadí, jako prvky vclusteru Cluster. Kliknutím na tlačítko Confirm (potvrdit) na nástrojové liště nastavte pořadí prvků v clusteru a ukončete režim editace pořadí prvků. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici clusteru Small Cluster a z kontextové nabídky vyberte Reorder Controls in Cluster (změnit pořadí prvků v clusteru). Kliknutím na tlačítko Confirm (potvrdit) na nástrojové liště nastavte pořadí prvků v clusteru a ukončete režim editace pořadí prvků. Zkontrolujte, že prvky mají pořadí jako na obrázku 5-8. Obrázek 5-8. Pořadí prvků v clusterech Cvičení LabVIEW Core ni.com

15 V následujících krocích vytvořte blokový diagram, který vidíte na obrázku 5-9. Obrázek 5-9. Blokový diagram VI Cluster Experiment 11. Vložte do blokového diagramu smyčku While z palety Structures. 12. Rozložte Cluster. Vložte do blokového diagramu funkci Unbundle. Propojte Cluster se vstupem funkce Unbundle, čimž dojde automaticky k nastavení rozměrů této funkce. 13. Složte datovou strukturu Small Cluster. Vložte do blokového diagramu funkci Bundle. Připojte funkci Bundle tak, jak vidíte na obrázku Složte datovou strukturu Modified Cluster. Vložte do blokového diagramu funkci Unbundle by Name (rozložit podle jména). Připojte Cluster k funkci Unbundle by Name. Změňte rozměry funkce Unbudnle by Name tak, aby měla dva výstupní terminály. Vyberte v prvním uzlu Numeric a ve druhém uzlu vyberte Boolean 1. Pokud není popisek správný, použijte pro výběr správného prvku nástroj ruka. Vložte do blokového diagramu funkci Increment. National Instruments Corporation 5-11 Cvičení LabVIEW Core 1

16 Připojte výstup Numeric funkce Unbundle By Name na vstup funkce Increment. Tato funkce přičte k hodnotě Numeric číslo jedna. Vložte do blokového diagramu funkci Not (negace). Připojte výstup Boolean 1 funkce Unbundle By Name na vstup x funkce Not. Tato funkce vrací logickou negaci k hodnotě prvku Boolean. Vložte do blokového diagramu funkci Bundle by Name (složit podle jména). Připojte Cluster na vstup input cluster. Změňte rozměry této funkce tak, aby měla dva vstupní terminály. Vyberte v prvním uzlu Numeric a ve druhém uzlu vyberte Boolean 1. Pokud není popisek správný, použijte pro výběr správného prvku nástroj ruka. Připojte výstup funkce Increment na prvek Numeric. Připojte výstup funkce Not na prvek Boolean 1. Připojte výstup funkce Bundle By Name na ukazatel Modified Cluster. 15. Vložte čekací funkci (wait), aby měl procesor čas na dokončení jiných úloh. Vložte do blokového diagramu funkci Wait Until Next ms Multiple (čekat na další násobek ms). Klikněte pravým tlačítkem myši na terminál millisecond multiple (násobek milisekund) funkce Wait Until Next ms Multiple. Z kontextové nabídky vyberte Create»Constant (vytvořit konstantu). Zadejte 100 jako hodnotu číselné konstanty. 16. Dokončete blokový diagram a propojte jednotlivé objekty tak, jak je ukázáno na obrázku Uložte VI. 18. Otevřete čelní panel. 19. Spusťte VI. 20. Zadávejte do clusteru Cluster různé hodnoty a všimněte si, jak hodnoty zadané v Cluster ovlivňují ukazatele v Modified Cluster a Small Cluster. Je to chování, jaké jste očekávali? Cvičení LabVIEW Core ni.com

17 21. Když jste hotovi, stiskněte tlačítko Stop. 22. Změňte pořadí prvků v clusteru Modified Cluster. Spusťte VI. Jaký vliv měla změna pořadí prvků na chování programu? 23. Zavřete VI. Provedené změny neukládejte. Konec cvičení 5-2 National Instruments Corporation 5-13 Cvičení LabVIEW Core 1

18 Cvičení 5-3 Cíl Popis Koncept: Definice datových typů Prozkoumat rozdíly mezi definicí datového typu a striktiní definicí datového typu. 1. Otevřete prázdné VI. 2. Vytvořte vlastní ovládací prvek se striktiní definicí datového typu. Vložte do okna čelního panelu číslicový ovládací prvek (numeric control) a přejmenujte jej na Strict Type Def Numeric. Klikněte na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Advanced»Customize pro otevření editoru ovládacího prvku. Z výsuvné nabídky Control Type vyberte volbu Strict Type Def.. Klikněte na číslicový ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Representation»Unsigned Long. Vyberte File»Save. Pojmenujte tento ovládací prvek jako Strict Type Def Numeric.ctl a uložte jej do adresáře <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Když jste dotázáni, zda chcete nahradit původní ovládací prvek, klikněte na Yes. 3. Prozkoumejte striktně definovaný vlastní ovládací prvek. Klikněte na ovládací prvek Strict Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Properties. Všimněte si, že jediné dostupné volby jsou Appearance (Vzhled), Documentation (Dokumentace) a Key Navigation (Ovládání z klávesnice). Všechny ostatní vlastnosti jsou definovány díky striktní definici typu. Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialogové okno Properties. Klikněte ještě jednou pravým tlačítkem myši na ovládací prvek Strict Type Def Numeric. Všimněte si, že v kontextové nabídce není dostupná volba representation (datová reprezentace). Také si všimněte, že můžete otevřít definici typu nebo provést odpojení od definice typu. Cvičení LabVIEW Core ni.com

19 4. Upravte ovládací prvek Strict Type Def. Klikněte na ovládací prvek Strict Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Open Type Def.. Klikněte pravým tlačítkem myši na číslicový ovládací prvek a z kontextové nabídky v okně Control Editor vyberte Representation» DBL. Vyberte File»Save. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Otevřete okno kontextové nápovědy (Context Help) pomocí volby Help»Show Context Help. Najeďte myší nad váš ovládací prvek ve VI a podívejte se, že se z číselného datového typu U32 změnil na datový typ DBL. Klikněte na ovládací prvek Strict Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Open Type Def.. Změňte fyzickou podobu tohoto ovládacího prvku tak, že v okně Control Editor změníte jeho rozměry. Vyberte File»Save. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Podívejte se, že úprava parametrů ovládacího prvku se striktně definovaným typem se promítne do velikosti tohoto ovládacího prvku na čelním panelu VI. 5. Vytvořte vlastní ovládací prvek s definicí typu. Vložte do okna čelního panelu další číslicový ovládací prvek (numeric control) a přejmenujte jej na Type Def Numeric. Klikněte na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Advanced»Customize pro otevření editoru ovládacího prvku. Z výsuvné nabídky Control Type vyberte volbu Type Def.. Klikněte na číslicový ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Representation»Unsigned Long. Vyberte File»Save. Uložte tento ovládací prvek pod názvem Type Def Numeric.ctl do adresáře <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Když jste dotázáni, zda chcete nahradit původní ovládací prvek, klikněte na Yes. National Instruments Corporation 5-15 Cvičení LabVIEW Core 1

20 6. Prozkoumejte vlastní ovládací prvek s definicí typu. Klikněte na ovládací prvek Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Properties. Všimněte si, že oproti předchozímu případu je k dispozici více nabídek, jako například Data Entry (zadávání dat) a Display Format (formát zobrazení). Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialogové okno Properties. Klikněte ještě jednou pravým tlačítkem myši na ovládací prvek Type Def Numeric. Všimněte si, že je v kontextové nabídce zakázána volba Representation, protože je datový typ definován pomocí definice typu. Také si všimněte, zda má být prvek automaticky aktualizován společně s definicí typu. 7. Upravte ovládací prvek Type Def. Klikněte na ovládací prvek Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Open Type Def.. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek Type Def Numeric a z kontextové nabídky v okně Control Editor vyberte Representation»DBL. Vyberte File»Save. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Otevřete okno kontextové nápovědy (Context Help) pomocí volby Help»Show Context Help. Najeďte myší nad ovládací prvek Type Def Numeric ve VI a podívejte se, že se z číselného datového typu U32 změnil na číselný datový typ DBL. Klikněte na ovládací prvek Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Open Type Def.. Změňte fyzickou podobu tohoto ovládacího prvku tak, že v okně Control Editor změníte jeho rozměry. Vyberte File»Save. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Podívejte se, že změna rozměrů ovládacího prvku v editoru Control Editor neměla za následek změnu rozměrů vlastního ovládacího prvku Type Def Numeric na čelním panelu VI. Instance ovládacího prvku s definicí typu budou aktualizovány pouze v případě, že se změní datový typ definice typu. Cvičení LabVIEW Core ni.com

21 8. Vložte na čelní panel další instanci vlastního ovládacího prvku a zrušte její propojení s definicí typu. Vyberte volbu Select a Control z palety nástrojů Controls. Vyberte ovládací prvek Type Def Numeric.ctl z adresáře <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition. Klikněte na OK. Klikněte na nový ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Disconnect from Type Def. (odpojit od definice typu). Klikněte na OK. Klikněte na ovládací prvek ještě jednou pravým tlačítkem myši a podívejte se, že nyní již můžete změnit datový typ Representation, protože ovládací prvek již nadále není spojen s definicí typu. 9. Když jste hotovi, VI uzavřete. Toto VI nemusíte ukládat. Konec cvičení 5-3 National Instruments Corporation 5-17 Cvičení LabVIEW Core 1

22 Poznámky Cvičení LabVIEW Core ni.com

LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden 2006 373427A-01

LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden 2006 373427A-01 LabVIEW TM Začínáme s LabVIEW Leden 2006 373427A-01 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Vývoj aplikací Adobe AIR 1.5 pomocí programu Adobe Flash CS4

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka S O F T WA R E P R O K O N T R O L U D I A B E T U Uživatelská příručka 6025179-183_a REF MMT-7335 2010 Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm Veo je ochranná známka společnosti Medtronic

Více

Uživatelská příručka 2.0 012-13985A

Uživatelská příručka 2.0 012-13985A Uživatelská příručka 2.0 012-13985A Uživatelská příručka SPARKvue Uživatelská příručka 012-13985A 2.0 Omezená záruka Popis záruky na výrobek najdete v katalogu společnosti PASCO. Autorské právo Tato uživatelská

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována na základě licence

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Adobe Acrobat 7.0. Začínáme. Professional

Adobe Acrobat 7.0. Začínáme. Professional Adobe Acrobat 7.0 Začínáme Professional 2004 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Acrobat 7.0 Professional Začínáme pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu

Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Príručka k telefonu Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel.: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Demand. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Demand. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Demand Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

Používání ADOBE FIREWORKS CS5

Používání ADOBE FIREWORKS CS5 Používání ADOBE FIREWORKS CS5 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Používání aplikace Adobe Fireworks CS5 pro systémy Windows a Mac OS This user guide is protected

Více

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX.

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Pro zajištění správné instalace a nastavení si prostudujte tuto příručku a uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Tento dokument a software v něm popisovaný

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Stručný obsah Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Část I: Začínáme 1. Přehled systému Microsoft Office 2007 35 2. Uživatelské rozhraní systému Office 2007 51 3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Více

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Verze 2.0 Uživatelská příručka 2006 ABBYY Software Obsah Obsah... 2 Co je aplikace ABBYY PDF Transformer?... 3 Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 2.0...3 Podporované formáty...4

Více

2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako

2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako Příručka uživatele 2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více