Ukázka. Cvičení LabVIEW TM Core 1. Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu B-0132

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka. Cvičení LabVIEW TM Core 1. Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu 325291B-0132"

Transkript

1 Cvičení LabVIEW TM Core 1 Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu B-0132 Cvičení LabVIEW Core 1 Autorské právo National Instruments Corporation. Všechna práva vyhrazena. Podle autorského zákona není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu National Instruments Corporation pořizovat rozmnoženiny této publikace nebo její části ani ji nebo její část jakýmkoliv způsobem šířit, ať již elektronicky či mechanicky, včetně pořizování fotokopií, nahrávání, uchovávání v informačním vyhledávacím systému či překládání. National Instruments respektuje duševní vlastnictví třetích osob a proto žádáme naše uživatele, aby je respektovali také. NI software je chráněn autorským právem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tam, kde je NI software užíván k pořizování rozmnoženin softwaru a jiných materiálů patřících třetím osobám, jste oprávněni NI software používat pouze k pořizování rozmnoženin těch materiálů, jejichž rozmnoženiny je možné pořizovat v souladu s podmínkami stanovenými aplikovatelnou licencí nebo v souladu s jinými právními omezeními. For components used in USI (Xerces C++, ICU, HDF5, b64, Stingray, and STLport), the following copyright stipulations apply. For a listing of the conditions and disclaimers, refer to either the USICopyrights.chm or the Copyrights topic in your software. Xerces C++. This product includes software that was developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. ICU. Copyright International Business Machines Corporation and others. All rights reserved. HDF5. NCSA HDF5 (Hierarchical Data Format 5) Software Library and Utilities Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 by the Board of Trustees of the University of Illinois. All rights reserved. b64. Copyright , Matthew Wilson and Synesis Software. All Rights Reserved. Stingray. This software includes Stingray software developed by the Rogue Wave Software division of Quovadx, Inc. Copyright , Quovadx, Inc. All Rights Reserved. STLport. Copyright Boris Fomitchev Ochranné známky LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, logo společnosti National Instruments a logo Orla jsou označení chráněná ochrannými známkami společnosti National Instruments Corporation. Ostatní ochranné známky zapsané ve prospěch společnosti National Instruments naleznete v Trademark Information na ni.com/trademarks. Jiná označení a názvy výrobků a společností zde uvedená jsou chráněna ochrannými známkami nebo se jedná o chráněná obchodní jména příslušných společností. Členové programu National Instruments Alliance Partner Program jsou obchodní entity nezávislé na National Instruments a vztah mezi nimi a National Instruments není vztahem zastoupení, sdružením ani se nejedná o společný podnik. Patenty Patenty chránící výrobky/technologie National Instruments naleznete umístěny v: Help»Patents ve vašem softwaru, soubor patents.txt na vašem médiu nebo v National Instruments Patent Notice na ni.com/patents.

2 Podpora Celosvětová technická podpora a informace o produktech ni.com Hlavní sídlo National Instruments Corporation North Mopac Expressway Austin, Texas USA Tel: Pobočky ve světě Austrálie , Belgie 32 (0) , Brazílie , Česká republika , Čína , Dánsko , Finsko 358 (0) , Francie , Indie , Itálie , Izrael , Japonsko , Jihoafrická republika , Kanada , Korea , Libanon 961 (0) , Malajsie , Mexiko , Německo , Nizozemsko 31 (0) , Norsko 47 (0) , Nový Zéland , Polsko , Portugalsko , Rakousko , Rusko , Singapur , Slovensko , Španělsko , Švédsko 46 (0) , Švýcarsko , Tchaj-wan , Thajsko , Turecko , Velká Británie 44 (0) Více informací o podpoře naleznete v příloze Další informace a zdroje. Komentáře k dokumentaci společnosti National Instruments můžete zadat na webové stránce National Instruments ni.com/info po zadání kódu feedback do pole Info Code.

3 Obsah Studentská příručka A. Certifikace NI...v B. Popis kurzu...vi C. Co potřebujete do začátku...vii D. Instalace softwaru ke kurzu...viii E. Cíle kurzu...ix F. Konvence v kurzu...x Lekce 1 Nastavení vašeho hardwaru Cvičení 1-1 Cvičení 1-2 Lekce 2 Orientace v LabVIEW Koncept: Measurement & Automation Explorer (MAX) Koncept: Konfigurace GPIB prostřednictvím MAX Cvičení 2-1 Koncept: Prohlížení VI Cvičení 2-2 Koncept: Orientace v paletách Cvičení 2-3 Koncept: Výběr nástroje Cvičení 2-4 Koncept: Tok dat Cvičení 2-5 Jednoduché AAP VI Lekce 3 Řešení problémů a ladění VI Cvičení 3-1 Koncept: Používání nápovědy Cvičení 3-2 Koncept: Ladění Lekce 4 Implementace VI Cvičení 4-1 VI Determine Warnings Cvičení 4-2 Auto Match VI - porovnávání čísel Cvičení 4-3 Koncept: Smyčky While a For Cvičení 4-4 VI Average Temperature Cvičení 4-5 VI Temperature Multiplot Cvičení 4-6 VI Determine Warnings Cvičení 4-7 Samostudium: VI Square Root (odmocnina) Cvičení 4-8 Samostudium: VI Determine Warnings (Rozšiřující zadání) Cvičení 4-9 Samostudium: VI Determine More Warnings Lekce 5 Cvičení 5-1 Koncept: Manipulace s poli Cvičení 5-2 Koncept: Datová struktura cluster Cvičení 5-3 Koncept: Definice datových typů National Instruments Corporation iii Cvičení LabVIEW Core 1

4 Obsah Lekce 6 Správa zdrojů Cvičení 6-1 Koncept: VI Spreadsheet Example Cvičení 6-2 VI Temperature Log Cvičení 6-3 Používání DAQmx Cvičení 6-4 Koncept: VI NI Devsim Lekce 7 Vývoj modulárních aplikací Cvičení 7-1 Lekce 8 Běžné návrhové techniky a vzory Cvičení 8-1 Lekce 9 Používání proměnných VI Determine Warnings VI State Machine Cvičení 9-1 VI Local Variable Cvičení 9-2 Projekt s globálními daty Cvičení 9-3 Koncept: VI Bank Příloha A Základy měření Cvičení A-1 Příloha B Další informace a zdroje Koncept: Základy měření...a-1 Cvičení LabVIEW Core 1 iv ni.com

5 Cvičení 5-1 Cíl Popis Koncept: Manipulace s poli Manipulace s poli za použití různých funkcí v LabVIEW. 5 Dostali jste VI a byli jste požádáni, abyste jej rozšířili o různé nové funkce. V každé části tohoto cvičení vezměte jako základ soubor Array Investigation.vi, který je umístěn v adresáři <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. Čelní panel tohoto VI je zobrazen na obrázku 5-1. Obrázek 5-1. Čelní panel VI Array Investigation Na obrázku 5-2 je znázorněn blokový diagram tohoto VI. Obrázek 5-2. Blokový diagram VI Array Investigation National Instruments Corporation 5-1 Cvičení LabVIEW Core 1

6 Část 1: Implementace Toto cvičení je rozděleno do tří částí: Nejprve dostanete zadání pro každou část. Podrobné pokyny k tomu, jak implementovat každou část, naleznete na konci tohoto cvičení. Část 1: Iterace, modifikace a vykreslení hodnot z pole Upravte VI Array Investigation tak, že po tom, co je pole vytvořeno, projdete jej s pomocí řídicích smyček For, ve kterých každý prvek pole vynásobíte číslem 100 a zaokrouhlíte každý prvek na nejbližší celé číslo. Výsledné dvourozměrné pole vykreslete jako graf intenzity. Část 2: Zjednodušená iterace, modifikace a vykreslení hodnot z pole Upravte VI Array Investigation nebo řešení z části 1 tak, abyste dosáhli stejného výsledku, ale bez toho, že byste použili vnořené řídicí smyčky For. Část 3: Vytvoření podmnožiny z pole Upravte VI Array Investigation tak, aby toto VI vytvořilo nové pole, které obsahuje obsah třetího řádku toho původního, a další nové pole, které bude obsahovat obsah druhého sloupce původního pole. Upravte VI Array Investigation tak, že po tom, co je pole vytvořeno, projdete jej s pomocí řídicích smyček For, ve kterých každý prvek pole vynásobíte číslem 100 a zaokrouhlíte každý prvek na nejbližší celé číslo. Výsledné dvourozměrné pole vykreslete jako graf intenzity. 1. Otevřete soubor Array Investigation.vi, který je umístěn v adresáři <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. 2. Uložte toto VI pod názvem Array Investigation Part 1.vi. 3. Přidejte na čelní panel tohoto VI graf intenzity (intensity graph) a proveďte automatické škálování os X a Y, jak vidíte na obrázku 5-3. Abyste zkontrolovali, že mají osy povolené automatické nastavování měřítka, klikněte na graf pravým tlačítkem myši, vyberte z nabídky X Scale»AutoScale X a Y Scale»AutoScale Y, a ujistěte se, že jsou tyto položky zaškrtnuty. Cvičení LabVIEW Core ni.com

7 Obrázek 5-3. Čelní panel VI Array Investigation Part 1 4. Otevřete blokový diagram svého VI. Postupujte podle následujících pokynů a vytvořte blokový diagram podobný tomu na obrázku 5-4. Obrázek 5-4. Blokový diagram VI Array Investigation Part 1 5. Procházejte prvky pole. Napravo od stávajícího kódu vložte smyčku For. Dovnitř první smyčky For vložte druhou smyčku For. Připojte terminál ukazatele pole na hranici vnitřní smyčky For. Tak dojde k vytvoření automaticky indexovaného vstupního tunelu u obou smyček For. National Instruments Corporation 5-3 Cvičení LabVIEW Core 1

8 6. Vynásobte každý prvek v poli číslem 100. Vložte do vnitřní smyčky For funkci Multiply (násobení). Propojte indexovaný vstupní tunel se vstupem x funkce Multiply. Klikněte pravým tlačítkem myši na vstup y a z kontextové nabídky vyberte Create»Constant. Zadejte 100 jako hodnotu číselné konstanty. 7. Zaokrouhlete každý prvek pole na nejbližší celé číslo. Napravo od funkce Multiply vložte funkci Round To Nearest (zaokrouhlit na nejbližší). Propojte výstup funkce Multiply se vstupem funkce Round To Nearest. 8. Vytvořte na výstupu smyček For dvourozměrné pole, do kterého bude vloženo upravené pole. Připojte výstup funkce Round To Nearest k vnější smyčce For. Tak dojde k vytvoření automaticky indexovaného výstupního tunelu u obou smyček For. 9. Připojte výstupní pole na ukazatel Intensity Graph. 10. Přepněte se na čelní panel. 11. Uložte VI. Část 2: Implementace 12. Zadejte hodnoty pro řádky (rows) a sloupce (columns). 13. Spusťte VI. Upravte výsledek části 1 tak, abyste dosáhli stejného cíle, ale bez použití vnořených smyček For. 1. Otevřete soubor Array Investigation Part 1.vi, pokud ještě není otevřen. 2. Uložte toto VI pod názvem Array Investigation Part 2.vi. 3. Otevřete blokový diagram. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici vnitřní smyčky For, která obsahuje funkce Multiply a Round to Nearest, a vyberte z kontextové nabídky Remove For Loop (odstranit smyčku For). Cvičení LabVIEW Core ni.com

9 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici zbývající smyčky For a z kontextové nabídky vyberte Remove For Loop. Váš blokový diagram by se měl podobat tomu na obrázku Uložte VI. Část 3: Implementace Obrázek 5-5. Blokový diagram VI Array Investigation Part 2 7. Přepněte se na čelní panel. 8. Zadejte hodnoty pro řádky (rows) a sloupce (columns). 9. Spusťte VI. Všimněte si, že se VI chová zcela stejně, jako řešení v části 1. To je díky tomu, že matematické funkce jsou polymorfní. Například to, že vstup x funkce násobení je dvourozměrné pole, a vstup y je skalár, způsobí, že funkce násobení bude násobit každý prvek v daném poli tímto skalárem, a výsledkem bude pole, které bude mít stejné rozměry, jako vstup x. Upravte VI Array Investigation tak, aby toto VI vytvořilo nové pole, které obsahuje obsah třetího řádku toho původního, a další nové pole, které bude obsahovat obsah druhého sloupce původního pole. 1. Otevřete soubor Array Investigation.vi, který je umístěn v adresáři <Exercises>\LabVIEW Core 1\Manipulating Arrays. 2. Uložte toto VI pod názvem Array Investigation Part 3.vi. 3. Otevřete blokový diagram svého VI. National Instruments Corporation 5-5 Cvičení LabVIEW Core 1

10 V následujících krocích vytvoříte blokový diagram podobný tomu na obrázku 5-6. Obrázek 5-6. Blokový diagram VI Array Investigation Part 3 4. Získejte z pole Array třetí řádek hodnot s použitím funkce Index Array. Vložte do blokového diagramu funkci Index Array. Propojte terminál pole Array se vstupem array funkce Index Array. Tip Funkce Index Array akceptuje jako vstup n-rozměrné pole. Když propojíte vstupní pole s funkcí Index Array, změní se jména vstupních a výstupních terminálů tak, aby odpovídaly počtu rozměrů připojeného pole. Proto je potřeba, abyste připojili vstupní pole k funkci Index Array ještě předtím, než bude propojovat jakékoliv jiné terminály. Klikněte pravým tlačítkem myši na vstup index(row) funkce Index Array. Z kontextové nabídky vyberte Create»Constant (vytvořit konstantu). Zadejte jako hodnotu konstanty číslo 2, abyste získali třetí řádek. Pmatujte, že indexování v poli začíná vždy nulou. Klikněte pravým tlačítkem myši na výstup subarray funkce Index Array. Z kontextové nabídky vyberte Create»Indicator (vytvořit ukazatel). Pojmenujte tento ukazatel jako Third Row (třetí řádek). 5. Získejte z pole Array druhý sloupec hodnot s použitím funkce Index Array. Vložte do blokového diagramu další funkci Index Array. Propojte terminál pole Array se vstupem array funkce Index Array. Klikněte pravým tlačítkem myši na vstup disabled index(col) funkce Index Array. Vyberte Create»Constant. Cvičení LabVIEW Core ni.com

11 Zadejte jako hodnotu konstanty číslo 1, abyste získali druhý sloupec, protože indexování začíná nulou. Klikněte pravým tlačítkem myši na výstup subarray funkce Index Array. Vyberte Create»Indicator. Pojmenujte tento ukazatel jako Second Column (druhý sloupec). 6. Uložte VI. 7. Přepněte se na čelní panel. 8. Zadejte hodnoty pro řádky (rows) a sloupce (columns). 9. Spusťte VI. Konec cvičení 5-1 National Instruments Corporation 5-7 Cvičení LabVIEW Core 1

12 Cvičení 5-2 Cíl Popis Koncept: Datová struktura cluster Vytvořit na čelním panelu strukturu cluster, změnit pořadí prvků v clusteru a použít funkce pro práci s clusterem pro složení a rozložení clusteru. V tomto cvičení budete podle pokynů experimentovat s clustery, pořadím prvků v clusteru a s funkcemi pro práci s clustery. VI, které vytvoříte, nemá žádné praktické využití, ale je užitečné k tomu, abyste pochopili principy clusteru. 1. Otevřete prázdné VI. 2. Uložte VI pod názvem Cluster Experiment.vi do adresáře <Exercises>\LabVIEW Core 1\Clusters. Postupujte podle následujících pokynů a vytvořte čelní panel podobný tomu na obrázku 5-7. Obrázek 5-7. Čelní panel VI Cluster Experiment 3. Přidejte na čelní panel tlačítko stop (stop button). 4. Vložte do čelního panelu prvek typu numeric indicator (číselný ukazatel). 5. Vložte na čelní panel kulatý LED indikátor. 6. Přejmenujte tento LED indikátor na Boolean 2. Cvičení LabVIEW Core ni.com

13 7. Vytvořte cluster pojmenovaný jako Cluster, který bude obsahovat číselný ukazatel, dva přepínače a posuvník. Vložte na čelní panel prázdný prvek cluster. Vložte do clusteru číselný ovládací prvek (numeric control). Vložte do clusteru dva vertikální kolébkové přepínače (toggle switch). Přejmenujte dvoustavové přepínače Boolean na Boolean 1 a Boolean 2. Vložte do clusteru horizontální posuvník (fill slide). 8. Vytvořte modifikovaný cluster Modified Cluster, který bude mít stejný obsah jako Cluster, ale namísto ovládacích prvků bude obsahovat ukazatele. Vytvořte kopii prvku Cluster. Přejmenujte tuto kopii na Modified Cluster. Klikněte pravým tlačítkem myši na cluster Modified Cluster a z kontextové nabídky vyberte Change to Indicator (změnit na ukazatel). 9. Vytvořte cluster Small Cluster, který bude obsahovat dvoustavový ukazatel a číslicový ukazatel. Vytvořte kopii prvku Modified Cluster. Přejmenujte tuto kopii na Small Cluster. Vymažte druhý kolébkový přepínač. Vymažte ukazatel v podobě horizontálního posuvníku. Klikněte pravým tlačítkem myši na Small Cluster a vyberte z nabídky Autosizing»Size to Fit (přizpůsobit velikost obsahu). Změňte název číslicového ukazatele na Slide Value. Změňte velikost clusteru podle potřeby. National Instruments Corporation 5-9 Cvičení LabVIEW Core 1

14 10. Zkontrolujte pořadí prvků v Cluster, Modified Cluster, a Small Cluster. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici clusteru Cluster a z kontextové nabídky vyberte Reorder Controls in Cluster (změnit pořadí prvků v clusteru). Zkontrolujte, že prvky mají pořadí jako na obrázku 5-8. Kliknutím na tlačítko Confirm (potvrdit) na nástrojové liště nastavte pořadí prvků v clusteru a ukončete režim editace pořadí prvků. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici clusteru Modified Cluster a z kontextové nabídky vyberte Reorder Controls in Cluster (změnit pořadí prvků v clusteru). Zkontrolujte, že prvky mají pořadí jako na obrázku 5-8. Prvky v clusteru Modified Cluster by měly mít stejné pořadí, jako prvky vclusteru Cluster. Kliknutím na tlačítko Confirm (potvrdit) na nástrojové liště nastavte pořadí prvků v clusteru a ukončete režim editace pořadí prvků. Klikněte pravým tlačítkem myši na hranici clusteru Small Cluster a z kontextové nabídky vyberte Reorder Controls in Cluster (změnit pořadí prvků v clusteru). Kliknutím na tlačítko Confirm (potvrdit) na nástrojové liště nastavte pořadí prvků v clusteru a ukončete režim editace pořadí prvků. Zkontrolujte, že prvky mají pořadí jako na obrázku 5-8. Obrázek 5-8. Pořadí prvků v clusterech Cvičení LabVIEW Core ni.com

15 V následujících krocích vytvořte blokový diagram, který vidíte na obrázku 5-9. Obrázek 5-9. Blokový diagram VI Cluster Experiment 11. Vložte do blokového diagramu smyčku While z palety Structures. 12. Rozložte Cluster. Vložte do blokového diagramu funkci Unbundle. Propojte Cluster se vstupem funkce Unbundle, čimž dojde automaticky k nastavení rozměrů této funkce. 13. Složte datovou strukturu Small Cluster. Vložte do blokového diagramu funkci Bundle. Připojte funkci Bundle tak, jak vidíte na obrázku Složte datovou strukturu Modified Cluster. Vložte do blokového diagramu funkci Unbundle by Name (rozložit podle jména). Připojte Cluster k funkci Unbundle by Name. Změňte rozměry funkce Unbudnle by Name tak, aby měla dva výstupní terminály. Vyberte v prvním uzlu Numeric a ve druhém uzlu vyberte Boolean 1. Pokud není popisek správný, použijte pro výběr správného prvku nástroj ruka. Vložte do blokového diagramu funkci Increment. National Instruments Corporation 5-11 Cvičení LabVIEW Core 1

16 Připojte výstup Numeric funkce Unbundle By Name na vstup funkce Increment. Tato funkce přičte k hodnotě Numeric číslo jedna. Vložte do blokového diagramu funkci Not (negace). Připojte výstup Boolean 1 funkce Unbundle By Name na vstup x funkce Not. Tato funkce vrací logickou negaci k hodnotě prvku Boolean. Vložte do blokového diagramu funkci Bundle by Name (složit podle jména). Připojte Cluster na vstup input cluster. Změňte rozměry této funkce tak, aby měla dva vstupní terminály. Vyberte v prvním uzlu Numeric a ve druhém uzlu vyberte Boolean 1. Pokud není popisek správný, použijte pro výběr správného prvku nástroj ruka. Připojte výstup funkce Increment na prvek Numeric. Připojte výstup funkce Not na prvek Boolean 1. Připojte výstup funkce Bundle By Name na ukazatel Modified Cluster. 15. Vložte čekací funkci (wait), aby měl procesor čas na dokončení jiných úloh. Vložte do blokového diagramu funkci Wait Until Next ms Multiple (čekat na další násobek ms). Klikněte pravým tlačítkem myši na terminál millisecond multiple (násobek milisekund) funkce Wait Until Next ms Multiple. Z kontextové nabídky vyberte Create»Constant (vytvořit konstantu). Zadejte 100 jako hodnotu číselné konstanty. 16. Dokončete blokový diagram a propojte jednotlivé objekty tak, jak je ukázáno na obrázku Uložte VI. 18. Otevřete čelní panel. 19. Spusťte VI. 20. Zadávejte do clusteru Cluster různé hodnoty a všimněte si, jak hodnoty zadané v Cluster ovlivňují ukazatele v Modified Cluster a Small Cluster. Je to chování, jaké jste očekávali? Cvičení LabVIEW Core ni.com

17 21. Když jste hotovi, stiskněte tlačítko Stop. 22. Změňte pořadí prvků v clusteru Modified Cluster. Spusťte VI. Jaký vliv měla změna pořadí prvků na chování programu? 23. Zavřete VI. Provedené změny neukládejte. Konec cvičení 5-2 National Instruments Corporation 5-13 Cvičení LabVIEW Core 1

18 Cvičení 5-3 Cíl Popis Koncept: Definice datových typů Prozkoumat rozdíly mezi definicí datového typu a striktiní definicí datového typu. 1. Otevřete prázdné VI. 2. Vytvořte vlastní ovládací prvek se striktiní definicí datového typu. Vložte do okna čelního panelu číslicový ovládací prvek (numeric control) a přejmenujte jej na Strict Type Def Numeric. Klikněte na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Advanced»Customize pro otevření editoru ovládacího prvku. Z výsuvné nabídky Control Type vyberte volbu Strict Type Def.. Klikněte na číslicový ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Representation»Unsigned Long. Vyberte File»Save. Pojmenujte tento ovládací prvek jako Strict Type Def Numeric.ctl a uložte jej do adresáře <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Když jste dotázáni, zda chcete nahradit původní ovládací prvek, klikněte na Yes. 3. Prozkoumejte striktně definovaný vlastní ovládací prvek. Klikněte na ovládací prvek Strict Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Properties. Všimněte si, že jediné dostupné volby jsou Appearance (Vzhled), Documentation (Dokumentace) a Key Navigation (Ovládání z klávesnice). Všechny ostatní vlastnosti jsou definovány díky striktní definici typu. Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialogové okno Properties. Klikněte ještě jednou pravým tlačítkem myši na ovládací prvek Strict Type Def Numeric. Všimněte si, že v kontextové nabídce není dostupná volba representation (datová reprezentace). Také si všimněte, že můžete otevřít definici typu nebo provést odpojení od definice typu. Cvičení LabVIEW Core ni.com

19 4. Upravte ovládací prvek Strict Type Def. Klikněte na ovládací prvek Strict Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Open Type Def.. Klikněte pravým tlačítkem myši na číslicový ovládací prvek a z kontextové nabídky v okně Control Editor vyberte Representation» DBL. Vyberte File»Save. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Otevřete okno kontextové nápovědy (Context Help) pomocí volby Help»Show Context Help. Najeďte myší nad váš ovládací prvek ve VI a podívejte se, že se z číselného datového typu U32 změnil na datový typ DBL. Klikněte na ovládací prvek Strict Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Open Type Def.. Změňte fyzickou podobu tohoto ovládacího prvku tak, že v okně Control Editor změníte jeho rozměry. Vyberte File»Save. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Podívejte se, že úprava parametrů ovládacího prvku se striktně definovaným typem se promítne do velikosti tohoto ovládacího prvku na čelním panelu VI. 5. Vytvořte vlastní ovládací prvek s definicí typu. Vložte do okna čelního panelu další číslicový ovládací prvek (numeric control) a přejmenujte jej na Type Def Numeric. Klikněte na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Advanced»Customize pro otevření editoru ovládacího prvku. Z výsuvné nabídky Control Type vyberte volbu Type Def.. Klikněte na číslicový ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Representation»Unsigned Long. Vyberte File»Save. Uložte tento ovládací prvek pod názvem Type Def Numeric.ctl do adresáře <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Když jste dotázáni, zda chcete nahradit původní ovládací prvek, klikněte na Yes. National Instruments Corporation 5-15 Cvičení LabVIEW Core 1

20 6. Prozkoumejte vlastní ovládací prvek s definicí typu. Klikněte na ovládací prvek Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Properties. Všimněte si, že oproti předchozímu případu je k dispozici více nabídek, jako například Data Entry (zadávání dat) a Display Format (formát zobrazení). Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialogové okno Properties. Klikněte ještě jednou pravým tlačítkem myši na ovládací prvek Type Def Numeric. Všimněte si, že je v kontextové nabídce zakázána volba Representation, protože je datový typ definován pomocí definice typu. Také si všimněte, zda má být prvek automaticky aktualizován společně s definicí typu. 7. Upravte ovládací prvek Type Def. Klikněte na ovládací prvek Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Open Type Def.. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek Type Def Numeric a z kontextové nabídky v okně Control Editor vyberte Representation»DBL. Vyberte File»Save. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Otevřete okno kontextové nápovědy (Context Help) pomocí volby Help»Show Context Help. Najeďte myší nad ovládací prvek Type Def Numeric ve VI a podívejte se, že se z číselného datového typu U32 změnil na číselný datový typ DBL. Klikněte na ovládací prvek Type Def Numeric pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Open Type Def.. Změňte fyzickou podobu tohoto ovládacího prvku tak, že v okně Control Editor změníte jeho rozměry. Vyberte File»Save. Zavřete okno editoru ovládacího prvku. Podívejte se, že změna rozměrů ovládacího prvku v editoru Control Editor neměla za následek změnu rozměrů vlastního ovládacího prvku Type Def Numeric na čelním panelu VI. Instance ovládacího prvku s definicí typu budou aktualizovány pouze v případě, že se změní datový typ definice typu. Cvičení LabVIEW Core ni.com

21 8. Vložte na čelní panel další instanci vlastního ovládacího prvku a zrušte její propojení s definicí typu. Vyberte volbu Select a Control z palety nástrojů Controls. Vyberte ovládací prvek Type Def Numeric.ctl z adresáře <Exercises>\LabVIEW Core 1\Type Definition. Klikněte na OK. Klikněte na nový ovládací prvek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Disconnect from Type Def. (odpojit od definice typu). Klikněte na OK. Klikněte na ovládací prvek ještě jednou pravým tlačítkem myši a podívejte se, že nyní již můžete změnit datový typ Representation, protože ovládací prvek již nadále není spojen s definicí typu. 9. Když jste hotovi, VI uzavřete. Toto VI nemusíte ukládat. Konec cvičení 5-3 National Instruments Corporation 5-17 Cvičení LabVIEW Core 1

22 Poznámky Cvičení LabVIEW Core ni.com

Ukázka. Cvičení LabVIEW TM Core 2. Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu B-0132

Ukázka. Cvičení LabVIEW TM Core 2. Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu B-0132 Cvičení LabVIEW TM Core 2 Verze softwaru ke kurzu 2010 Edice Srpen 2010 Číslo dílu 325293B-0132 Cvičení LabVIEW Core 2 Autorské právo 1993 2010 National Instruments Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra Speak 410 Návod k obsluze obsah Poděkování...3 Přehled výrobku...3 PŘEHLED...4 Instalace a nastavení...4 Denní použití...5 Získání pomoci...6 2 Poděkování Děkujeme, že jste zakoupili zařízení Jabra

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i 1 Spuštění návrhového prostředí Spusťte návrhové prostředí Xilinx ISE 9.2 pomoci ikony na ploše Xilinx ISE 9.2. 2 Otevření projektu a. Klikněte na položku

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM 12.3.2011 UMEL FEKT Šteffan Pavel Obsah 1 Spuštění návrhového prostředí...3 2 Otevření projektu...3 3 Tvorba elektrického schématu...6 4 Přiřazení

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze Upozornění * Podívejte se prosím na on-line nápovědu v návodu (help) softwaru, nastavení softwaru, kalibraci systému a podrobná nastavení.. *Tento návod k obsluze obsahuje základní funkce verze SW Start

Více

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU - Procvičení práce v programu AEJEE, tvorba vlastního projektu V tomto cvičení se naučíte vytvářet vlastní projekt. Hlavním cílem je naučit se přidat

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Write-N-Cite - stručný návod

Write-N-Cite - stručný návod Nástroj pro podporu výzkumu od společnosti ProQuest Spuštění Write-N-Cite POZNÁMKA: Při prvním spuštění Write-N-Cite ve Windows musíte být připojeni k internetu, abyste se mohli přihlásit do svého RefWorks

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

NASTAVENÍ TISKOVÉHO OVLADAČE TECHNICKÝ PRŮVODCE PRO TISK NA SAFEQ SERVER. Nastavení tiskového ovladače pro tisk na SafeQ

NASTAVENÍ TISKOVÉHO OVLADAČE TECHNICKÝ PRŮVODCE PRO TISK NA SAFEQ SERVER. Nastavení tiskového ovladače pro tisk na SafeQ NASTAVENÍ TISKOVÉHO OVLADAČE PRO TISK NA SAFEQ SERVER TECHNICKÝ PRŮVODCE Konica Minolta Business Solutions Czech s.r.o. Technická podpora Strana 1 ze 10 Výchozí nastavení tiskového ovladače pro zařízení

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Formuláře a oblíbené položky

Formuláře a oblíbené položky Formuláře a oblíbené položky Verze 5.1 Příručka správce Červenec 2016 www.lexmark.com Obsah 2 Obsah Historie změn...3 Přehled... 4 Konfigurace aplikace...5 Přístup k serveru Embedded Web Server...5 Konfigurace

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) Přehled certifikace a zkoušky. Přehled certifikace

Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) Přehled certifikace a zkoušky. Přehled certifikace Přehled certifikace National Instruments certifikační program pro LabVIEW se skládá z následujících úrovní certifikace: - Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) - Certified LabVIEW Developer (CLD)

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

2

2 Goldstarway.com Goldstarway Trading + MetaTrader 4 = Moderní a spolehlivé řešení připojení na burzu. Návod na používání platformy MetaTrader 4 v prostředí Goldstrway. Tato platforma funguje také v prostředí

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software měření napětí Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Nové eslužby pro Brno

Nové eslužby pro Brno Jiří Hejduk Generální ředitel IDS Scheer ČR, s. r. o. Nové eslužby pro Brno Nové eslužby pro Brno Agenda 1. Společnost IDS Scheer 2. Výchozí stav a cíle projektu 3. AISMB 4. Rámcový postup zavádění AISMB

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

LabView jako programovací jazyk II

LabView jako programovací jazyk II LabView jako programovací jazyk II - Popis jednotlivých funkcí palety Function II.část - Funkce Numeric, Array, Cluster Ing. Martin Bušek, Ph.D. Práce s daty typu NUMERIC Numerické funkce obsahuje funkce

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití Plugin TIS pro SketchUp Návod k použití Pavel Tobiáš ČVUT v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie 27. listopadu 2013 Obsah 1 Popis programu 2 2 Systémové požadavky 2 3 Instalace programu 2

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Xenon 1900/1910. Stručný návod k použití. Kabelový skener. NG2D-CZ-QS Rev C 10/12

Xenon 1900/1910. Stručný návod k použití. Kabelový skener. NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Xenon 1900/1910 Kabelový skener Stručný návod k použití NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color

Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color 2 Zapínání a vypínání přístroje Zdířka mech. snímače Vypínač standby Zdířka el. snímače Použijte zelený vypínač standby. Zapnutí přístroje: Stiskněte JEDNOU.

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Zvýšení zabezpečení počítače

Zvýšení zabezpečení počítače KAPITOLA 5 Zvýšení zabezpečení počítače V této kapitole: Použití šablon zabezpečení................................................ 223 Použití Průvodce konfigurací zabezpečení................................

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network)

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Sociální síť uživatelů T4C Srovnání v T4C umožňuje vstoupit do zabezpečené webové aplikace, kde si uživatelé mohou porovnávat své výsledky stáda i robota

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Software pro správu barev Palette Master

Software pro správu barev Palette Master Software pro správu barev Palette Master Návod k použití 01 Speciální software pro kalibraci Software Palette Master, který byl vyvinut ve spolupráci s předními odborníky na kalibraci barev X-Rite, zjednodušuje

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Granit 1980i. Stručný návod k použití. Průmyslový Full Range Area-Imaging skener. GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1980i. Stručný návod k použití. Průmyslový Full Range Area-Imaging skener. GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1980i Průmyslový Full Range Area-Imaging skener Stručný návod k použití GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software PC režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více