Cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému jako součást tréninku v cyklistice Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému jako součást tréninku v cyklistice Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému jako součást tréninku v cyklistice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. Vypracoval: Jan Pokorný Trenérství Brno, 2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. V Brně dne 25. dubna 2013 podpis:..

3 OBSAH Úvod TEORETICKÁ ČÁST Cyklistika Trénink cyklistů během sezony Technika šlapání Svaly dolních končetin zapojené při šlapání Zdravotní aspekty a rizika cyklistiky HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE Svaly hlubokého stabilizačního systému páteře Bránice Příčný sval břišní Svaly pánevního dna Vnitřní šikmý sval břišní Hlubší snopce bederní páteře Význam hlubokého stabilizačního systému páteře Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře CORE TRAINING SYSTÉM BOSU TRX Velký míč Typy strečinku Kontraindikace balančních cvičení PRAKTICKÁ ČÁST Cviky na BOSU Cviky na závěsném posilovacím systému Cviky na velkém míči... 31

4 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY SEZNAM OBRÁZKŮ RESUMÉ Děkuji Mgr. Pavlíně Vaculíkové Ph.D. za ochotu a cenné rady udělené při vedení mé bakalářské práce. Také bych rád poděkoval Ivetě Čechovské za ochotu a trpělivost při pózování před objektivem.

5 Úvod Cyklistika, kterou provozuji na výkonnostní úrovni, si získává v posledních letech velkou oblibu, jednak díky vybudování velkého počtu cyklostezek, pořádáním závodů, kterých se mohou zúčastnit všechny výkonnostní skupiny, ale také díky vynikajícím výkonům českých závodníků na mezinárodním poli napříč všemi cyklistickými disciplínami ať už jde o silniční cyklistiku, cyklokros, či horskou cyklistiku. Se zvyšujícím se počtem tzv. hobby jezdců účastnících se převážně masových závodů a jejich zvyšujícímu se počtu kilometrů v sedle kola, roste počet těch, který doplácí na jednostranně založený či nesprávný trénink. Jeho důsledky jsou bolesti zad, především v bederní části a neplynulost pohybu při šlapání. Cílem této bakalářské práce je nastínit nejdůležitější a zároveň základní pohyb cyklisty na kole, nejdůležitější a nejčastěji využívané svalové partie, seznámit se s dopady cyklistiky na lidské tělo a v součinnosti s vlivem posilování hlubokého stabilizačního systému páteře v různých formách, logicky odvodit pozitivní vliv tohoto cvičení s již zmíněnou základní problematikou v cyklistice. Úkolem bakalářské práce je díky poznatkům v oblasti hlubokého stabilizačního systému páteře a cyklistiky z odborných zdrojů vytvořit v praktické části přehled cviků na posílení hlubokého stabilizačního systému páteře, které bude vhodné použít jak pro cyklisty na závodní úrovni, tak i pro širokou cyklistickou veřejnost, nebo ke zlepšení výkonnosti či techniky jízdy a prokázat tak význam posílení hlubokého stabilizačního systému páteře v cyklistice. V první části jsem se zaměřil na popsání základní techniky jízdy na kole, co se pohybu při šlapání týče, na aktivaci svalstva dolních končetin při šlapání a na základní zdravotní aspekty cyklistiky. V druhé části jsem charakterizoval hluboký stabilizační systém a jeho svaly, význam a aktivaci. Dále následuje seznámení s pomůckami pro posílení hlubokého stabilizačního systému, které jsem použil v praktické části. 5

6 1. TEORETICKÁ ČÁST V teoretické části jsem se zaměřil na obecnou charakteristiku cyklistiky, správné vykonávání pohybu při cyklickém pohybu, zapojení jednotlivých svalů dolních končetin a v neposlední řadě co se cyklistiky týče na zdravotní rizika a aspekty spojené s cyklistikou. V druhé části teoretické práce se dočteme o významu hlubokého stabilizačního systému páteře, svalech, které patří do tzv. core systému, jeho aktivaci a příznivých vlastnostech pro danou sportovní činnost. 1.1 Cyklistika Cyklistika je jedním z mála sportů na světě, který je provozován miliony lidí, protože vedle soutěžní složky obsahuje také složku dopravní. Její význam je rozdělen mezi neorganizované cvičení a mezi další sportovní odvětví.(cihlář, 1963). Podle Ondráčka a Hřebíčkové (2007) je aktivní pohybová činnost, jako je cyklistika v České republice na vzestupu, jelikož před dvaceti lety její rozvoj limitován nedostatkem cyklistického materiálu všeho druhu a před deseti lety nedostatkem finančních prostředků většiny obyvatel České republiky. Postupem času se však tyto limitující faktory, díky stoupající životní úrovni obyvatelstva, podařilo odstranit a v posledním desetiletí se počet cyklistů na cyklostezkách zvyšuje a narůstá tím pádem obecný tlak na vybudování nových stezek. Myslím, že cyklistika v České republice je také na vzestupu díky atraktivnosti této pohybové aktivity ať už jde o rekreační, výkonnostní, nebo závodní formu jízdy na kole, neboť za poměrně krátký čas v poměru se silovým vypětím máme možnost urazit značnou vzdálenost. V neposlední části je to ovědomění si klesající tělesné aktivity, která je naší přirozeností a pochopitelně má vliv na náš zdravotní stav jak po psychické tak i po fyzické stránce. Česká populace si rovněž začíná uvědomovat nutnost pravidelného pohybu jako protikladu vůči sedavému způsobu života. A v této souvislosti přichází část obyvatelstva rychle na chuť právě cykloturistice jako fyzicky nepříliš náročné a přitom poměrně účinné zdravotní metodě různých civilizačních chorob a neduhů. (Ondráček & Hřebíčková, 2007) 6

7 Dle mého bychom však neměli zapomínat i na nepříznivý vliv cyklistiky na pohybový aparát způsobený mnoha faktory, jmenovitě jde ve většině případů nadšených závodních a výkonnostních cyklistů na amatérské úrovni o jednostranný trénink a zanedbání doplňkových cvičení na zpevnění problematických svalových partií v cyklistice, zejména pak hluboký stabilizační systém páteře, který se do povědomí sportující části obyvatelstva dostává velmi zvolna až nyní. Právě na tuto problematiku se pokusím zaměřit svoji bakalářskou práci. 1.2 Trénink cyklistů během sezony Trénink je plánovaný proces s cílem dosáhnout zlepšení nebo udržení sportovní funkční vlastnosti sportovce s použitím odpovídajících prostředků. Sportovní výkon znamená nejen čistě tělesnou výkonnost, ale také taktické, technické a psychologické aspekty musí být v cyklistice zohledněny a rovněž zlepšeny pro celkový výkon.(schmidt, 1999) Cyklistický trénink je odvíjen od daného ročního období, v souladu s nimi by měly být orientovány plánované vrcholy zatížení cyklisty. K tomu je potřeba tréninkové metody vhodně koordinovat, aby vrcholná forma byla načasována na chvíli, kdy ji cyklista potřebuje (Havlíčková, 1993). Jelikož cyklistika je sport, který se i v našich zeměpisných šířkách provozuje celoročně i co se závodů týče a každý z nich je v jiném ročním období, nebudeme se situovat do konkrétních měsíců v roce, ale rozdělíme si tato období na přípravné, předzávodní, závodní a přechodné období. Samotná silniční cyklistika má hned vrcholů své sezony několik, pokud bereme v potaz i jarní klasiky, dále nezapomínejme na cyklokros a horskou cyklistiku. Přípravné období je z hlediska růstu výkonnosti nejdůležitější. Vhodně zvoleným tréninkovým zatížením rozvíjíme příslušné funkční systémy organismu. Pro cyklisty to znamená zejména získání speciální aerobní vytrvalosti pomocí objemového tréninku, základní síly a koordinace, která lze trénovat i pomocí balančních pomůcek. Přesto, že je aerobní vytrvalost hlavním zaměřením tohoto období, zařazují se do tréninku i silové intervaly. V rámci přípravy lze využít některých alternativních druhů sportů, jako například běžecké lyžování, běh, plavání, bruslení a spinning (Sekera & Vojtěchovský, 2009). 7

8 Předzávodní neboli speciální období podle Bubláka (cit. dle Sekera & Vojtěchovský, 2009) znamená období, které je pro cyklistu nejnáročnější fázi sezóny. Hlavním cílem předzávodního období je získání silové a rychlostní vytrvalosti. To vše je současně provázeno rozvojem speciální krátkodobé síly a rychlosti. Během tohoto období je tendence ke snižování objemové složky a naopak nárůst intervalových tréninků s kratšími úseky. Závodní období se odvíjí od programu závodů, takže by se cyklista měl přizpůsobit svému závodnímu programu. Cílem této fáze je stabilizace co nejlepší a závodní formy. V tréninku převažuje kvalita nad kvantitou a speciální cvičení nad všeobecnými, tudíž toto období nebude vhodné z hlediska výkonnosti na posilování hlubokého stabilizačního systému páteře. Trénink by měl sloužit pouze jako dolaďovací prostředek a současně by neměl svou intenzitou a objemem přesáhnout závodní program. Podstatou psychické přípravy je mobilizace sil k nadcházející soutěži. Přechodné, neboli regenerační období slouží především ke zotavení a odpočinku po předešlé sezóně. Ke konci tohoto období přichází fáze všeobecné přípravy. V jejím průběhu se cyklista věnuje aktivitám v posilovně a různým jiným rychlostně-vytrvalostním sportům, jako například běžeckému lyžování, spinningu, fotbalu, hokeji a plavání. Je vhodné naplánovat zvýšený příděl cviků pro posílení jádra do období přípravného, kde je díky velké možnosti tréninkových prostředků nejlépe využitelný. Do tohoto období se nejen zařazuje cvičení v posilovně za účelem zvýšení svalové síly, ale také koordinace. Rovněž v přechodném období je v rámci posezónní regenerace vhodné více zařadit posilování svalů, které v cyklistice ochabují (Bublák, 2012) Souhlasím, že v přípravném a přechodném období je nejvhodnější zařadit posilovnu s cvičením na posílení hlubokého stabilizačního systému páteře do tréninku vrcholových cyklistů. Avšak posilováním hlubokého stabilizačního systému páteře nemusíme rozumět pouze jako těžké dřině v posilovně, ale také například sezením na velkém míči při sledování televize, i tak lze posilovat hluboký stabilizační systém páteře a co se amatérských cyklistů týká, pak toto posilování by mělo být provozováno téměř denně. 8

9 1.3 Technika šlapání Jízda na kole si vyžaduje stejně jako jiné sportovní úsilí, aby tělo sportovce mělo silný a pevný základ. Je to klíč k dosažení vysokého výkonu, prevenci před zraněním a dosažení aktivního způsobu života i v pozdějším věku. (Sovndal, 2013) Šlapání je nejdůležitějším pohybem, který tvoří cyklistovu práci, a proto od šlapání vyžadujeme nejvyšší výkon a zároveň co nejmenší únavu.(cihlář, 1952) Sovndal (2013) tvrdí, že během jízdy na kole pracují obě strany vašeho těla společně, což žene kolo vpřed. Jedna strana na pedál tlačí a druhá jej zvedá. Tato námaha udržuje silné pnutí na řetěz kola a tím pádem i na zadní kolo. Ačkoliv se síla přenášená na zadní kolo bude lišit s každým šlápnutím, měli byste se soustředit na to, aby změny byly co nejmenší. Pokud tedy sledujeme začátečníky, je zřejmé, že každé šlápnutí doprovázejí kýváním těla. Naproti tomu zkušený cyklista vyniká dokonalou automatizací, koordinaci pohybů, která vede k ekonomičtějšímu stylu šlapání. Správná technika šlapání předpokládá takzvanou souhru kloubů, kdy se jednotlivé klouby a svaly umožňující pohyb zapojují do akce v přesně sladěném časovém cyklu, neboli harmonogramu.(soulek & Martinek, 2000) Nejlepším cvičením, kterým můžete účinnost šlapání zlepšit, je šlapání na kole s použitím trenažéru. Pár minut na kole připevněné k trenažéru šlapejte normálně, poté přeřaďte na lehčí převod a jednu nohu si z pedálu sundáme. Připevněnou nohou začneme opět šlapat a soustředíme se na dodržení kruhového pohybu.(sidwells, 2004) Velmi důležité tedy je nešlapat do pedálů shora dolů, ale vždy pod určitým úhlem, který je tečnou k obvodu ozubeného kola. Některé ozubené talíře nejsou z tohoto důvodu kulaté, ale mají elipsovitý tvar, aby umožňovaly zapojené síly po větší dráze.(soulek & Martinek, 2000) Podle Ondráčka a Hřebíčkové (2007) je ekonomické šlapání podmíněno pohybem nohou, který je uvolněný, plynulý ve všech kloubech a jejich kontinuálním tlakem po obvodu kružnice. 9

10 Abyste vykonávali pohyb plynule, je nezbytné mít pevný základ a střed těla a zároveň použít celou mobilitu paží a nohou. (Sovndal, 2013) Z výše uvedených citací vyplývá, že při správné technice šlapání je především důležitý plynulý pohyb (viz. Obr. 1, A), proto se domnívám, že posilování hlubokého stabilizačního systému páteře v cyklistice má z tohoto důvodu opodstatněné využití a zajistí cyklistovi ekonomičtější styl šlapání. Obrázek 1. Správná a špatná technika šlapání,zdroj: (Kračmar, Dušková, & Zelenka, 2005) Svaly dolních končetin zapojené při šlapání V této části práce se zaměříme na svalstvo dolních končetin, které zapojujeme při šlapání na kole ať už na rovině, v kopci či při sjezdu, abychom měli posléze názornou spojitost se zapojením svalstva dolních končetin při posilování na labilních pomůckách jako je BOSU, TRX a velký míč, které jsem pro tuto práci vybral. Na těchto pomůckách si v praktické části názorně předvedeme jak posilovat dolní končetiny a některé problémové partie cyklisty. V cyklistice dochází sice k celkovému, nicméně dominantnímu zatěžování dolní části pohybového ústrojí jezdce. Využíváme-li k cykloturistice pouze asfaltové cyklostezky podél vodních toků, nebo s rovinatým charakterem, blíží se tento pohyb využití pouze 40% svalové kapacity těla a to pouze dolních končetin. (Ondráček & Hřebíčková, 2007) Nohy, kyčle a hýždě jsou bez pochyby hlavní hnací sílou každého cyklisty. Tyto oblasti by měly být klíčovými při tréninku každého jezdce. (Sovndal, 2013). Na následujícím obrázku (obr. 2) si rozebereme primární zapojení svalů dolních končetin v jednotlivých fázích úvratě po směru hodinových ručiček. 10

11 V úvrati 1 až 6 je zapojen velký hýžďový sval viz příloha (obr. 3), dvojhlavý stehenní sval (obr. 3). V úvrati 2 až 7, čtyřhlavý stehenní sval viz příloha (obr. 4) v úvrati 11 až 5, z něhož přímý sval stehenní (obr. 4) je zapojen v úvrati 10 až 3. Po nejdelší dobu šlápnutí, 1 až 10 je zapojen trojhlavý sval lýtkový viz příloha (obr. 5), naopak nejméně, 11 až 1, přední holenní sval (obr. 5) Obrázek 2. Pohyb při šlapání rozdělený na 12 částí, Zdroj: (nakladatelství, 2010) 1.4 Zdravotní aspekty a rizika cyklistiky V této části se dočteme o nejčastějších zdravotních potížích, co se cyklistiky týče a především těch potíží, které lze pomocí posilování hlubokého stabilizačního systému předejít, nebo odstranit. Jednotlivé svaly našeho těla jsou tvořeny především daným typem svalových vláken. Na jedné straně jsou to svaly posturální, neboli tonické. Ty jsou charakteristické tím, že udržují vzpřímené držení těla a mají sklon ke zkracování. Naproti tomu svaly fázické jsou antagonisty protilehlé svalové skupiny a ty mají sklon k oslabení. (Muchová & Tománková, 2009) Cyklistika je trochu v nevýhodě oproti ostatním pohybovým aktivitám v tom, že zatěžujeme zejména dolní končetiny a ještě poměrně dlouhý časový úsek. To že dochází k posílení svalové tkáně je v pořádku, ale také dochází k postupnému zkracování svalových vláken. My sami jednoduchými cviky zjistíme, zda jsou naše svaly zkrácené. Nedokážeme se například dotknout špičkami prstů ruky země, atd. Dočasné zkrácené však vede i k zvýšenému napětí úponů šlach. Přetrvává-li zkrácení delší časový úsek, jednoho dne je možné ucítit 11

12 bolest v některé oblasti úponů svalů. Nejčastěji je postižena oblast kolenního kloubu. Dalším místem obtíží bývá úpon Achillovy šlachy. Často se také setkáváme s úponovými bolestmi v oblasti pánve a úponů přitahovačů. Další problematickou oblastí bývají naše záda. Bolesti zad bývají často reakcí na dlouhé hodiny v sedle kola. Je to dáno hlavně strnulým, statickým posedem na kole. Tento fakt bohužel nejsme schopni ovlivnit. Po určité době nás začínají proto bolet záda jak v bederní oblasti, tak i v oblasti krční páteře. Svaly podél celé páteře se zkracují a strnulý posed ještě urychluje rozvoj našich obtíží. Z výše uvedeného je jasná nezastupitelná úloha preventivního posilování a strečinku. (Soulek & Martinek, 2000) Podle Líbalové (2006) poloha těla na kole bez dostatečné kompenzace způsobuje poruchy v držení páteře. Zvláště pak zatěžovaný je vrchol zakřivení páteře. Trup je ohnutý, objevují se tzv. kulatá záda, což způsobují zkrácené prsní svaly a ochabnuté fixátory lopatek, dochází k předsunutí hlavy a k jejímu stálému záklonu, což způsobuje nerovnováhu mezi oslabenými flexory krční páteře a přetíženými šíjovými vzpřimovači a horní částí trapézového svalu. Cyklistika je typickým sportem pro demonstraci horního zkříženého syndromu. Akutní poranění v cyklistice bývají nejčastěji zlomeniny klíční kosti, žeber, zápěstí, prstů, poranění hlavy z důvodů častých pádů, ruptury svalů rotátorové manžety ramenního kloubu. Chronické potíže způsobují bolesti dolní části zad, výhřez meziobratlové ploténky L3-L4, bolesti v oblasti krční páteře, hemeroidy, chronické přetížení Achillovy šlachy. Časté přetížení a zkrácení svalů dolních končetin. Časté přetížení a bolesti zádových svalů v oblasti bederní páteře. Zkrácení prsních svalů. Oslabení břišních svalů a svalů v dolní části lopatek. (Dovrtělová & Řezaninová, 2012) Z uvedených zdrojů je zřejmá nutnost posílení především břišních svalů, svalů dolních končetin a v neposlední řadě posílení fixátorů lopatek. Tomuto posílení se budeme věnovat v praktické části. 12

13 2. HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE Podle Číže (cit. dle Špringrová, 2010) je hluboký stabilizační systém páteře je svalová souhra, která zabezpečuje stabilizaci, neboli zpevnění zad a páteře v průběhu jakéhokoliv pohybu. Svaly hlubokého stabilizačního systému jsou svaly pánevního dna, krátké meziobratlové zádové svaly, bránice, svaly šíje, které v koordinaci s břišním svalstvem fixují páteř. Hluboko uložené svaly se pomaleji unaví na rozdíl od povrchových. Jestliže se nám cvičením podaří ovlivnit hluboko uložené svaly v oblasti trupu, stává se pak páteř stabilnější. Pohyby těla budou koordinované, přesné, harmonizované a plynulé. (Číž. 2010) Hluboký stabilizační systém páteře je nezbytné posilovat nejen kvůli podávání vyšších výkonů, ale také kvůli správnému držení těla, které vede k předcházení svalových dysbalancí vlivem nesprávného držení těla. 2.1 Svaly hlubokého stabilizačního systému páteře Nyní se podívejme na pět nejdůležitějších struktur hlubokého stabilizačního systému páteře jsou jimi podle Špringrové (2010) bránice, příčný sval břišní, svaly pánevního dna, vnitřní šikmý sval břišní a hlubší snopce bederní páteře Bránice Je to plochý sval, který se nachází mezi dutinou břišní a hrudní a je to svalově vazivová překážka vyklenutá kupolovitě do hrudníku, čímž zasahuje dutina břišní vysoko do dutiny hrudního koše. Okraj bránice je masitý, kdežto střed bránice je tvořen vazivovou částí.(hanzlová & Hemza, 2009) Bránice má posturální funkci, má pohyb podobný jako je pohyb pístu. Při nádechu klesá bránice dolů a provádí masáž orgánů, které jsou uloženy nad ní a pod ní. Při výdechu se bránice uvolní stoupne, vyklene se do dutiny hrudní a vytlačí vzduch z plic. (Rutarová, 2007) Podle Špringrové (cit. dle Véle, 2006; Richardson, 2004; Kolář, 2006) je bránice hlavním inspiračním svalem. Kromě funkce dechové má důležitou funkci stabilizační. Díky svým úponům ovlivňuje bederní lordózu, pohyb žeber a konfiguraci hrudníku i páteře. Bránice má podstatný vliv na stabilizaci páteře 13

14 pomocí nitrobřišního tlaku. Během stabilizace páteře se oplošťuje, a to nezávislé na dýchání. Stabilizační funkce bránice (obr. 6) musí předcházet aktivaci břišních svalů, jestliže je toto načasování porušeno, dochází k nedostatečné stabilizaci páteře. Obrázek 6. Bránice při nádechu a výdechu, Zdroj: (Bránice) Příčný sval břišní Obrázek 7. Příčný sval břišní, Zdroj: (moje, 2011) Podle Bubláka (cit. dle Rutarová, 2007) příčný sval břišní (obr. 7) vytváří nejhlubší vrstvu svalstva břicha. Spolu s bránicí napomáhá dýchání a vytváří tak vzájemně tzv. břišní lis. Tento sval se napíná při všech pohybech trupu. Jeho hlavní úkolem je udržování stability a vzpřímené polohy trupu. Fascií je vzájemně propojen s m. multifidi (viz. svaly zad) tzn., že oddělený trénink těchto dvou svalů je nemožný. Jestliže vtáhneme břicho, pak automaticky začnou současně pracovat 14

15 spodní zádové svaly. Svým průběhem vytváří další spojení mezi bránicí a pánevním dnem, které si rozebereme po dalším nadpisu. Podle Špringrové (cit. dle McGilla & Cresswella) má pouze omezenou schopnost účastnit se na pohybu trupu z toho důvodu, že má větší stabilizační funkci než pohybovou. Jeho hlavní funkcí je preaktivace při pohybu horních a dolních končetin. Nejprve se aktivuje příčný sval břišní, který specificky přispívá k vnitřní stabilitě. Následně se aktivují svaly břišní, které mají spíše schopnost kontrolovat vnitřní vlivy Svaly pánevního dna Höflerová (2004) tvrdí, že pánevní dno (obr. 8) má významné postavení nejen proto, že se nachází ve středu našeho těla, ale i proto, že má velký vliv (pozitivní či negativní) na všechny naše vnitřní orgány, jako například na močové a pohlavní ústrojí. Obrázek 8. Svaly pánevního dna, Zdroj: (Pilates, 2010) Svaly pánevního dna jsou dále tvořeny mimo jiné svěrači - řitního otvoru, močové trubice a vchodu poševního (u muže obemykají část penisu). Také mezi ně patří zvedač konečníku a příčné svaly hráze, tj. oblast mezi genitáliemi a konečníkem. (Ivona Rutarová, 2007) Svaly pánevního dna podle Bubláka (cit. dle Čihák, 2001) představují svalovou a pružnou spodinu pánve, která drží vnitřní orgány v těle, spolupracuje při dýchán a zajišťuje vyměšování. Tvoří je soustava příčně pruhovaných svalů a vazivových pruhů odstupující od stěn pánve, s vrcholem obráceným ke konečníku. 15

16 2.1.4 Vnitřní šikmý sval břišní Tento sval je střední vrstvou laterálního svalstva břišní stěny. Vnitřní šikmý sval břišní (obr. 9) má od svého začátku z fascie zad a od kyčelní kosti se vlákna vějířovitě rozbíhají dopředu. (Bublák, 2012) Obrázek 9. Vnitřní šikmý sval břišní, Zdroj: (moje, 2011) Podle Špringrové (cit. dle Richardson, 2004) podobně jako příčný sval břišní pomáhá udržet orgány břicha na místě a účastní se nitrobřišního tlaku, čímž se podílí na stabilizaci osového orgánu. Účastní se dechových pohybů, rotaci a flexi trupu Hlubší snopce bederní páteře Patří mezi autochtonní zádové svaly, tvoří hlubokou vrstvu zádových svalů (obr. 10), spojují bederní obratle mezi sebou a bederní obratle s křížovou kostí. (Špringrová, 2010) Obrázek 10. Hlubší snopce bederní páteře, Zdroj: (plzen, 2012) 16

17 2.2 Význam hlubokého stabilizačního systému páteře Balanční cvičení nevykazují pozitivní efekt pouze v oblasti rozvoje koordinačních schopností, ale jsou také velmi úzce provázány s rozvojem silových schopností. Prakticky všechny pohyby či pozice využívané ve sportu zahrnují použití břišních svalů, vzpřimovačů trupu, hýžďových svalů a stabilizátorů pánve. Dané svaly se podílejí na pohybu celého těla a také zpevňují tělesný korzet. Díky jejich neustálému zatížení v téměř každém pohybu je vhodné je pravidelně a systematicky posilovat. Velmi častou chybou jak trenérů, tak i samotných sportovců bývá posilování břišních svalů při současném opomíjení dalších oblastí středu těla neboli, hlubokého stabilizačního systému. Při cvičeních na labilních plochách využíváme síly, kterou cyklista získal klasickým posilováním, zároveň však umocňujeme kvalitu cvičení tím, že na něj je vyvíjena, díky nerovnovážné ploše míče síla, jdoucí z mnoha stran s neustále měnící se intenzitou. Výsledkem cvičení na labilních plochách je pak sportovec, který umí včasně reagovat na změnu sil působících na klouby z vnějšího prostředí, lépe zvládá kontakt se soupeřem, který není v cyklistice ojedinělý a v neposlední řadě se dovede lépe chránit před zraněním. A to ať už jde o zranění akutní důsledkem srážky, nebo chronické, jako jsou potíže pohybového aparátu vlivem opakující se jednostranné zátěže. Používáním labilních ploch při tréninku, léčbě a regeneraci se tak snažíme navodit pro tělo co nejvýhodnější zapojení svalových struktur a z toho plynoucí minimální zatížení kloubních ploch a jejich ideální osové zatížení. (Pětivlas, Jalovecká, Doležalová & Bubníková, 2013) Význam hlubokého stabilizačního systému páteře je podstatný pro každého člověka, ať už nám jde o dosažení vyšších fyzických výkonů, posílení rovnováhy, koordinace, rehabilitaci po zranění, či nápravu jiných zdravotních potíží jako jsou například bolesti zad. Zároveň posilování vnitřního stabilizačního systému páteře slouží jako prevence proti případným zraněním či bolestem a to z toho důvodu, že každý pohyb, který vykonáváme, vychází ze středu našeho těla a jeho posílením předcházíme nadměrnému zatížení všech svalů, především svalů páteře. Naše pohyby pak budou plynulé a zvládneme také větší zátěž vyvíjenou na náš pohybový aparát. 17

18 2.3 Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře Aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře můžeme rozdělit na mimovolní, neboli reflexní a na vědomou aktivaci. Při mimovolní aktivaci se využívá principů reflexní lokomoce (Vojtova metoda). Při stimulaci jsou vyvolány reflexní odpovědi, jako je aktivace břišních svalů, napřímení hrudní páteře, změna dechového stereotypu a kaudální nastavení hrudníku. (Špringrová, 2010) Dle Špringrové (cit. dle Kolář, 2006; Liebenson, 2000; O Sullivan, 2000) můžeme princip aktivace hlubokého stabilizačního systému řídit motorickým edukačním modelem, kde je cílem identifikace chybných pohybových vzorů a nácvik správných pohybových vzorů. Naším cílem je přinutit příslušné svaly v jejich aktivační a stabilizační činnosti v souhře s ostatními svaly a dostat tak tuto souhru pod vlastní kontrolu. Jde o základní posturální vzor, který je integrován do všech pohybů. Svalová souhra zpevňující páteř je stejná jak v leže, sedě, tak i ve stoje. Principem těchto balančních cvičení je zmenšení opory, důsledkem je balancování, což nám aktivuje hluboký stabilizační systém páteře, neboli koordinovaně zapojujeme svalové smyčky, tak abychom dosáhli nemaximální silou cílených poloh nebo setrvali v labilní poloze. Balancování podporuje statické i dynamické rovnovážné schopnosti. Balanční pomůcky využíváme v core trainingu. (Jebavý & Zumr, 2009) V této části práce se zaměříme na vědomou aktivaci hlukového stabilizačního systému a to pomocí dvou balančních ploch BOSU, velký míč a jednoho závěsného systému TRX. Tyto pomůcky slouží k aktivaci hluboko uložených svalů 18

19 3. CORE TRAINING SYSTÉM Core training system (anglicky Core jádro, střed neboli střední část) je typ cvičení při kterém se zapojuje tzv. hluboký stabilizační systém svalový. Jedná se o svaly, které nejsou pouhým okem viditelné, jsou v hlubokých vrstvách svalového korzetu a značně ovlivňují držení těla. Tento systém cvičení je vhodný především u populace trpící nedostatkem pohybu a tím pádem svalovou dysbalancí. (Muchová & Tománková, 2009) Při cvičení na labilních plochách je základem vlastní váha sportovce a pomocným prvkem je BOSU, TRX či velký míč. (Pětivlas, Jalovecká, Doležalová & Bubníková, 2013) Při core trainingu u balančních technik působíme proměnlivou silou a ta nám umožňuje balancovat v nestabilní poloze. (Jebavý & Zumr, 2009) Nyní si charakterizujeme tři výše zmiňované pomůcky pro core training. 3.1 BOSU Jedná se o polokouli z poddajného, pružného plastu uzavřený rovnou plošinou z tvrdého materiálu. Díky tomu může být používán polokoulí otočenou nahoru i dolů. (Jebavý & Zumr, 2009) BOSU je cvičební nářadí, které se dá použít jak je z názvu patrné, na obě strany, čili both side up, je možné jej položit na zem plošinou a použít jej jako balanční disk, anebo opačně pružnou polokoulí na zem a použít jej jako balanční stupínek. BOSU je vhodným prostředkem na procvičování stability, rovnováhy a správného držení těla. Při cvičení na BOSU (obr. 11) zapojujeme mimo svaly které posilujeme také opěrný svalový aparát, který spolupracuje na vzpřímeném udržení polohy těla. (Číž. 2010) Obrázek 11. BOSU 19

20 3.2 TRX TRX neboli Total-body Resistence Exercises je způsob cvičení a posilování s vlastní vahou těla pomocí závěsného systému. Principem tohoto tréninku spočívá v zavěšení jedné části končetiny do popruhů, přičemž druhá část zůstává v kontaktu s podložkou. Náčiní tvoří pevné nastavitelné popruhy a madla pro ruce a nohy univerzálně použitelné pro každý druh postavy, popruhy lze zavěsit kamkoliv. Intenzita cvičení TRX se nastavuje procentem zavěšené hmotnosti, úhlem těla s podložkou, a šíří základny podložky, tudíž jsme v podstatě limitování pouze svojí váhou a to je více než dostačující zátěž. Posilovat a cvičit s TRX může kdokoliv, na fyzické zdatnosti nezáleží. TRX procvičí nejen svalové partie, které jsou standardně procvičovány při obvyklých trénincích, ale zejména zapojí do tréninku i méně využívané a namáhané svaly, přičemž při každém cviku je nutno zapojit hlukový stabilizační systém páteře. TRX umožňuje procvičit koordinaci těla, každý cvik musí být proveden za pomocí zpevnění celého těla a rovnováhy. TRX bylo původně americké armádní cvičení, které vzniklo v polovině 80. let. Závěsný systém byl vytvořen americkým námořnictvem, pomocí popruhů z padáků, jako efektivní tréninková forma při cvičení mimo základnu, v omezeném prostoru bez strojů a činek. U TRX (obr. 12) se při provádění každého cviku maximálně dbá na aktivování stabilizačního svalstvo (břicho, záda, trup), ale procvičuje se i flexibilita, koordinace a rovnováha. (Krusberský, 2012) Obrázek 12. TRX 20

21 3.3 Velký míč Gymnastický míč, také známý jako gymball, fitball, rezistenční nebo stabilizační balon. Tento stabilizační míč se poprvé objevil jako hračka pro děti v roce Poté se stal pomůckou pro fyzioterapeuty, avšak brzy se dostal i do fitness center. Cvičení na míči umožňuje aktivaci svalových skupin, které běžně neposilujeme. Cvičení působí pozitivně na celý axiální systém, který slouží vzpřímenému držení těla a tvoří jeho pohybovou bázi. Efektivnost cvičení na míči spočívá v nestabilní základně, kterou nám míč poskytuje. Cvičení na míči tak vyžaduje rovnováhu při každém pohybu a tím pádem se zapojuje mnohem více svalů, než kdybychom stejný cvik prováděli ve stoji pevně na obou nohách. Při sedu nebo lehu na velkém míči (obr. 13), nebo když na něj položíme nohy, se snažíme udržet na místě tělo i míč a abychom toho dosáhli, musíme zapojit svaly středu těla. (Jebavý & Zumr, 2009) Obrázek 13. Velký míč Výše zmíněné pomůcky nám v praktické části poslouží k posilování, nicméně před touto a kteroukoliv jinou fyzickou aktivitou je nutné se rozcvičit. Typů rozcvičení je několik, ale je nutné vědět, který použít před fyzickou aktivitou a který po fyzické aktivitě. V další části se budeme touto problematikou zaobírat. 3.4 Typy strečinku Když přijdete do posilovny, měli byste se nejprve rozehřát během pěti až deseti minut a připravit tak svůj kardiorespirační systém na zátěž. K tomu je vhodný běžecký pás nebo rotoped. Veslovací trenažér však procvičí a zahřeje všechny svaly najednou, proto jej doporučuji. Poté, co se vám zrychlí tepová frekvence, a budeme se cítit zahřátí, následuje pětiminutové protažení. V každé pozici vydržíme alespoň třicet sekund.(sovndal, 2013) 21

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno FN Brno, pracoviště PDM Černopolní 9, Brno CVIČENÍ NA MÍČI MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŢENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Mgr. Martina Chválová Dětské rehabilitační oddělení FN Brno

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI ZP leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně vzhůru Hlava vytažena z páteře, ramena zatažena od uší, pánev v neutrální poloze dolních žeber dolů směrem k pánvi motivace pro dítě: vyfoukni váleček Vše se děje bez

Více

Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení

Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení 1 Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení Vážení přátelé, udržujete dobře balanc? Nemyslím ve vztazích i když tam je také potřeba. Rovnováha v životě je důležitá, duševní i tělesná. V dnešním článku se podíváme

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) A. Hodnocení tělesné stavby

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) Pozor: pro výrobu otisku nohy

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání ZdRAVÁ Mgr. Petra Lustigová ZADA Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol 2. vydání CVIČENÍ NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI DYNAIR PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2. vydání PODĚKOVÁNÍ

Více