SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4"

Transkript

1 Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, prázdniny "profrčely" neskutečnou rychlostí a při pohledu z okna tu máme podzim jak vyšitý, navzdory kalendáři. Neklesejme ale na mysli, svatováclavské časy máme ještě před sebou. Vzhledem ke skutečnosti, že přichází čas dalších voleb do obecních zastupitelstev, je čas i na menší rekapitulaci. V naší zemi je letitým zvykem voličům naslibovat modré z nebe a potom mít velkou radost ze skutečnosti, že se podařilo splnit dokonce 30% z volebního programu. U nás v Rosicích ale toto neplatí! Spolu s ostatními zastupiteli z naší kandidátky se nám podařilo prosadit a uskutečnit nejenom vše, k čemu jsme se zavázali, ale i mnoho dalšího prospěšného pro život nás všech. To, že máme plné zuby všeobecného tlachání o snižování nezaměstnanosti, ochraně životního prostředí (dost často za každou cenu), lepších zítřků pro tu či onu zainteresovanou skupinu obyvatel a mnoho dalšího, je určitě vpořádku. Lidé by se měli hodnotit podle vykonané práce a nejlepší způsob, jak se vyhnout označení "hospodský tlučhuba" je uvést alespoň některé výsledky naší práce: 1. Snižování nezaměstnanosti: Obec Rosice (včetně ZŠ, MŠ, Rosických trhů atd.) je po zemědělském družstvu a východočeských plynárenských strojírnách třetím největším zaměstnavatelem v obci. Podporujeme podniky i živnostníky v jejich rozvoji tvorbou vstřícného územního plánu, udržením rozumných cen nemovitostí či služeb apod. K tomu každoročně, ve spolupráci s úřadem práce, vytváříme další pracovní místa pro nezaměstnané v počtu 5 osob. 2. Ochrana životního prostředí (na toto téma bych mohl popsat celé Rosické listy sám, uvedu jen tři příklady): - kanalizace - od jsme předali na ČOV do Chrasti m 3 odpadních vod. Při vysoké účinnosti čištění (v některých parametrech téměř 100%), které právě zmiňovaná ČOV vykazuje, se jedná o odstranění škodlivin v řádu stovek tun ročně a ještě za rozumnou cenu. Odkanalizováním drtivé většiny nemovitostí v Rosicích a Synčanech jsme v důsledku dosáhli i zkvalitnění vody ve studnách. Je pravdou, že někteří odpůrci tvrdí pravý opak a těžko jim vysvětlíte, že jejich, popřípadě sousedovy odpady vypouštěné do země několik desítek let bez čistění nezmizí ze dne na den a že odpovědnost za tento stav je na nich samotných. - třídění odpadu - víte, že u nás v obci třídíme 11 druhů odpadů!? Je to plast, papír, barevné sklo, bílé sklo, tetrapack, elektropřístroje, ošacení, rostlinné oleje, nebezpečný a velkoobjemový odpad, stavební a biologický odpad. Odpady buď sami, nebo ve spolupráci s odborníky recyklujeme. Díky deponii stavebních odpadů jsme schopni zachytit a recyklovat odpady v množství až t/rok. - údržba zeleně a výsadba stromků - plochy na sečení trávy každý rok narůstají, jejich údržba je čím dál tím náročnější a dražší. Přesto jsou naši zaměstnanci schopni kvalitu údržby stále zvyšovat. A výsadba stromků? Letos jich zase přibylo, vždy vysázíme mnohonásobně více, než pokácíme. 3. Stavební parcely a byty - při tvorbě prostoru pro naše stavebníky zkoušíme zaplnit volná místa uvnitř obce, nebo alespoň na jejím okraji. To se nám celkem daří a mohu prohlásit, že bylo vytvořeno 18 nových parcel. Dalších pět bude brzo na bývalém nádraží. Nedokončené byty v areálu Rosických trhů jsou všechny prodány a obydleny. 1

2 Dalších příkladů dobré práce vedení obce, zastupitelů a našich spoluobčanů bych mohl uvést řadu. Jen pro zajímavost: ZŠ - realizace úspor energií, okna a fasáda na staré škole v Boru, ordinace praktického lékaře, Rosické trhy, Galerie Fantazie umění, muzeum Vesnice žije, dětské hřiště, protipovodňová opatření, cyklostezka, hasičská TATRA, obecní policie, místní komunikace, chodníky, autobusové čekárny, kapličky, křížky, pomníky atd. Dále bych se pozastavil u dvou postřehů z dění v naší obci i v okolí. Prvním je prodej obecního pozemku u Hospody Na Křižovatce. Pozemek byl v nabídce několik let, nikdo z místních však neprojevil zájem o koupi. I když zdaleka není znám záměr ani sortiment nabízeného zboží v budoucím rodinném domku, jsme z některých míst pomlouváni, že připravíme lidi o práci, že některým obchodníkům vytváříme konkurenci. Dle nejen mého názoru se hluboce mýlí. Realita je taková, že v Rosicích ve všední den po 16. hodině nic nenakoupíte, protože je všude již zavřeno. Výjimkou je čerstvé mléko z automatu a tam si troufám tvrdit, že většina prodeje probíhá právě v pozdních odpoledních a večerních hodinách a i o víkendu. Všichni naši spoluobčané, kteří pracují mimo obec a přijíždí právě po 16. hodině, nemají jinou možnost, než se na nákup stavit cestou v marketech a nebo v Chrasti, Hrochově Týnci, Luži či v Chroustovicích, jednoduše tam, kde je provozní doba obchodů delší. Místo jednoznačného rozsudku by bylo lépe přemýšlet nad tím, jak tohoto potenciálu využít a zvýšit si tím tržby, popřípadě zaměstnat další spoluobčany. Druhým postřehem je článek uveřejněný v Chrasteckých ohlasech (září 2014, číslo 9, ročník LIX), ve kterém jsme byli nařčeni pisatelkou článku podepsanou HD z toho, že jsme neinformovali městské radní o záměru stavby cyklostezky. O tom, že se jedná o nepravdivou informaci svědčí i to, že město Chrast bylo přímým účastníkem územního řízení již v roce 2010 a územní rozhodnutí vydal Městský úřad Chrast - stavební úřad. Z toho vyplývá, že město Chrast mělo dostatek času a prostoru, aby se na dokončení cyklostezky na svém území připravilo. Musím uvést skutečnost, že spolupráce s paní starostkou a panem místostarostou je na nejlepší úrovni za celá léta mého působení na našem obecním úřadě. Proto věřím, že se jedná o zcela zbytečné nedorozumění. O záměru výstavby cyklostezky jsem pravidelně informoval veřejnost v Rosických listech, které by měli číst minimálně rosičtí spoluobčané. Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům, sportovcům, myslivcům, seniorům, Rose a Vám všem ostatním, kteří se aktivně účastníte veřejného života, za Vaši práci ve prospěch naší společné obce. Dále všem aktivním obecním zastupitelům za jejich připomínky a náměty a častěji, než v minulých letech, i osobního zapojení do práce na zlepšení našeho životního prostoru. S přáním pěkného podzimu Luboš Netolický, starosta obce RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne K bodu č. 1 RO schvaluje plnění usnesení z min. schůze RO. K bodu č. 2 RO schvaluje vyúčtování stočného pro VPS Rosice za období červen 2014 ve výši průměrného stočného za min. 3 měsíce v této společnosti, tj. 248 m 3 spotřebované vody. K bodu č. 3 RO schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu v ZŠ Rosice na vybavení školní jídelny uvedené v žádosti ZŠ Rosice. K bodu č. 4 RO schvaluje provést výběr dodavatele na stavbu Fasáda na tělocvičně ZŠ Rosice výběrovým řízením, a to formou oslovení 3 firem. K bodu č. 5 RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu týkající se stavby RD v Rosicích stavebník p. R. D. K bodu č. 6 RO pověřuje p. místostarostu k jednání se zájemci o stavbu RD v lokalitě na nádraží ve věci plynofikace budoucích RD K bodu č. 7 RO schvaluje Petici organizovanou Svazem měst a o obcí České republiky a dále schvaluje, aby s peticí byla řádně seznámena veřejnost a aby podpisové archy k petici byly občanům vystaveny k podpisům. K bodu č. 8 RO schvaluje vypracování projektové dokumentace na výdejnu léků v objektu čp. 1 v Rosicích. K bodu č. 9 RO schvaluje zapojení Základní školy, Rosice, okres Chrudim do projektu Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. DĚTSKÁ BURZA Pořadatelé DĚTSKÉ BURZY Vás srdečně zvou ve dnech 11. až na dětskou burzu, která se koná v Hospodě Na Křižovatce v době: 11. a :00 h 17:00 h :00 h 11:00 h Příjem věcí: :00h -16:00h Do prodeje ráda přijmu i Vaše věci, prosím, kontaktujte mě na telefonním čísle , sdělím Vám podmínky pro přijetí věcí. Těšíme se na Vaši návštěvu. B. Poslušná 2

3 ÚČAST ZASTUPITELŮ Přehled účasti zastupitelů obce Rosice na zasedáních zastupitelstva ve volebním období od do : Jméno zastupitele Název politických stran a hnutí, za které zastupitel kandidoval Účast na zasedáních zastupitelstva vyjádřená v % Netolický Luboš Starostové a nezávislí 100 % Brázda Pavel Starostové a nezávislí 100 % Tesařová Jana Starostové a nezávislí 100 % Čápová Radmila KDU-ČSL 96 % Novák Josef, Ing. Starostové a nezávislí 96 % Malinský Vladimír Starostové a nezávislí 92 % Janek Jiří Starostové a nezávislí 88 % Polák František, Ing. ČSSD 88 % Plachá Iveta Starostové a nezávislí 84 % Trnková Magdalena ČSSD 85 % Chourová Hedvika Starostové a nezávislí 72 % Volejník Zdeněk Starostové a nezávislí 72 % Samek Vlastmil, Ing. Starostové a nezávislí 68 % Netolický Ladislav Starostové a nezávislí 64 % Freiberg Petr, Ing. KDU-ČSL 44 % Matoušková Michaela ČSSD 42 % Pozn.: V červenci 2012 rezignovala na funkci zastupitele obce Rosice pí Michaela Matoušková a novou členkou zastupitelstva se stala pí Magdalena Trnková. Přehled účasti politických stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu na zasedáních zastupitelstva ve volebním období od do : Název politických stran a hnutí Účast na zasedáních zastupitelstva vyjádřená v % Starostové a nezávislí 85 % ČSSD 76 % KDU-ČSL 70 % KOMUNITNÍ ŠKOLA Nabídka aktivit pro školní rok 2014/2015 Vážení přátelé, Již devátým rokem se snažíme být školou pro všechny generace. I v tomto školním roce nabízíme možnost vzdělávání a relaxace v prostorách základní školy. Chceme Vám co nejvíce vyjít vstříc a nabídnout Vám zajímavé kurzy za přijatelné ceny. Vždyť dojíždět za nimi jinam dnes něco stojí a zabere čas. Doufáme, že si z naší nabídky budete mít co vybrat. Jazykové kurzy Anglický jazyk konverzace děti a dospělí Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky ročníku 1000,- Kč/ školní rok Lektor: Jane Zanoni Německý jazyk konverzace děti Kurz bude otevřen v případě dostatečného počtu zájemců a přizpůsoben jejich potřebám. Určeno: pro žáky ročníku Lektor: Kurz začíná: 1000,- Kč/ školní rok Zdenka Vrabcová konec září Hudba a tanec Školní pěvecký sbor Termín: dle dohody a rozvrhu žáků Určeno: všem, kteří rádi zpívají 3 250,- Kč/ pololetí Lektor: Alena Šachová a Bronislava Rabasová Flétna (nově!) Termín: středa od Určeno: začátečníkům i pokročilým 250,- Kč/ pololetí Lektor: Hana Hrníčková (zkušená učitelka flétny) Požadavky: flétna nejlépe z hudebnin (cca Kč), noty žáci dostanou Zumba Termín: čtvrtek od 18:00 Určeno: všem, kteří mají rádi pohyb i tanec Rozsah: čtvrtletí 9 hod.(1x týdně 1 hod.) 300,- Kč/ čtvrtletí Lektor: Kristýna Stříteská / říjen Výtvarné kurzy Keramika pro děti Termín: říjen - leden, únor - květen Určeno: dětem Rozsah: 28 hod./pololetí (1x týdně 2 hod.) 1000,- Kč/ pololetí Lektor: bude upřesněn / říjen Paličkování pro děti Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky třídy Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Kurz začíná: 400 Kč/ 20 lekcí Lenka Kohoutová konec září/říjen Žáci se naučí základní dovednosti a vyrobí si něco pro parádu i pro obdarování. Základní pomůcky budou zapůjčeny, špendlíky a nitě každý své. Vzdělávací kurzy Matematika příprava na přijímací zkoušky či doučování Termín: září - březen Určeno: dětem 500,- Kč/ za celé období Rozsah: 25 hod. (1x týdně 1 hod.) Lektor: bude upřesněn Český jazyk příprava na přijímací zkoušky či doučování Termín: září - březen Určeno: dětem 500,- Kč/ za celé období Rozsah: 25 hod. (1x týdně 1 hod.) Lektor: bude upřesněn Sportovně pohybové aktivity Dopravní kroužek Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky 2.třídy (skupina max. po 10 žácích), výběr bude proveden dle zručnosti na dopravním hřišti 250,- Kč/ pololetí Lektor: Marie Novotná / říjen Florbal Termín: pátek od 17:00 Určeno: dětem 500,- Kč/ pololetí Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Tomáš Šikl Při větším zájmu budou opět 2 skupiny dle věku. Trampolíny Termín: bude upřesněn Určeno: dětem od 7. třídy i dospělým (max. 11 kurzistů) 1000,- Kč / za kurz Rozsah: 10 hod. (1x za 14 dní 1 hod.) Lektor: Martin Plíšek certifikovaný lektor

4 Lektor nabízí i kurzy Bosu core (cvičení na půlmíčích zaměřené na střední partie těla), Cardio box and dance a Salsu i bez mužů. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu na začátku září termín bude upřesněn. Zdravotní cvičení a thai-či Termín: úterý od 17:00 Určeno: dětem i dospělým 500,- Kč/ pololetí Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Libuše Slavíková VÍKENDOVÉ AKTIVITY Vánoční aranžování listopad Velikonoční aranžování Farmářské ukázky sýr, chleba Ostatní nabídky budou postupně zveřejňovány na webu, v Rosických listech a vývěsce u školy. KONTAKTY Lenka Kohoutová Veškeré informace najdete i na webových stránkách komunitní školy kos-rosice.wz.cz Pokud máte typ na další aktivity, prosím dejte nám vědět, pokusíme se zajistit i ty. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školního roku 2014/15 1.pololetí: začátek konec pololetí začátek konec Prázdniny: podzimní 27. a vánoční až pololetní jarní až velikonoční 2.4. a hlavní 1.7. až Pedagogické rady: 1.čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Schůzky rodičů s učiteli školy: Přijímací zkoušky na SŠ 1.kolo Od do (stanoví si ředitelé SŠ) Mimořádné volno ředitelky školy: dle provozní situace Zápis do 1.ročníku š.r /16 Lyžařský výcvik 24. až Plavecký výcvik vždy v pondělí , 9,45-11,15 SDH ROSICE Prázdniny jsou za námi Ani nevíme jak, ale prázdniny jsou pryč. Pevně věřím, že jsme si každý užil nějakou tu dovolenou. Počasí nám ale bohužel moc nepřálo a prázdniny byly převážně zamračené. Pár dní bylo sice slunce, ale kde jsou časy, kdy sluníčko pálilo 14 dní bez jediného deště. Zdá se, že příroda to chce vše jinak. Sám se přiznám, že takové léto už dlouho nepamatuji. Čas utíká jak voda v řece a zanedlouho se budeme chystat na vánoce. Ale trochu letních statistik si neodpustím. Letní měsíce patří z pohledu hasičů k velmi rizikovým, co se týká požárů. Plameny ničí úrodu, domy, lesy i dopravní prostředky. I letošní červenec byl na požáry bohatý. Hasiči v souvislosti s požáry také museli lidí evakuovat a 975 bezprostředně zachránit. Škoda způsobená požáry se v červenci vyšplhala na Kč. Celkově se od do na území České republiky stalo 2136 požárů. Lidé by proto měli dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm a dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Na paměti by měli mít i to, že povinnost počínat si tak, aby nevznikl požár, jim vyplývá ze zákona o požární ochraně. Velké množství požárů souvisí také se sklizní obilí. Nehoří pak jen úroda, ale i zemědělské stroje. Častou příčinou těchto požárů je technická závada na zemědělské technice (traktory, kombajny, automobily), nebo nedbalost (chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapálitelnou směs. Tatra 815 CAS 32 Pomalu ale jistě se blížíme k cíli. Již se nám podařilo připravit tatru k nástřiku vrchní barvou. Rád bych prostřednictvím RL poděkoval firmě VPS, která zajistila nastříkání celé tatry, a dále pak Radovanu Kullovi, který osobně tatru nastříkal. Odvedl precizní práci. Ted nás již čeká příjemnější a především čistší práce. Ale přesto máme před sebou ještě spoustu hodin brigád. Nicméně první nasazení tatry, které jsme plánovali na noční soutěž, bude přesně tak, jak jsme plánovali. Snažíme se tatru opravit důkladně, abychom nemuseli za rok nebo za dva opravovat něco, co jsme teď opravili. Někteří si určitě umí představit, v jakém je asi stavu elektrická instalace na autě, kde se jen něco připojovalo, pak zase odpojovalo a podobně. Proto se snažíme používat vše nové a vyměnit každý kabel za nový. Je až neuvěřitelné, kolik metrů kabelu a drátů je na takovém hasičském autě. Nechce se mi ani zmiňovat, kolik hodin již máme odpracováno. Naše manželky a přítelkyně vědí své. Myslím, že by mohly vyprávět. Tatra, tatra, tatra a zase tatra Je pravda, že až bude tatra kompletně hotová, tak bude stát zato. Velice se těším na den, kdy vám ji budeme oficiálně moci představit a ukázat ji v plné své kráse. Přikládám malou ochutnávku z nástřiku tatry. Noční soutěž Dovolte mi, abych vás jménem SDH Rosice pozval na noční soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Rosice, která se uskuteční od 19: 30 hod. v areálu Rosických trhů. Zde bude mít naše tatra takovou malou předpremiéru - bude doplňovat vodu do kádě. Petr Hejduk, SDH Rosice 4

5 Z HISTORIE OBCE Pověsti 2 I dnes zavítáme s pověstmi do našeho kostela sv. Václava. Druhou ze tří nejznámějších rosických pověstí je totiž ta o zvonu Doubrava. A je hned dvojdílná. Nechme nejprve opět promluvit starou knihu. První pověst - Za třicetileté války, kdy lomoz válečný až sem pronikl, odnesli občané rosičtí zvon tento z obavy, by jej nepřátelé neuzmuli a k ulití děl neupotřebili, do doubravy, která za vsí směrem k Dobrkovu se táhla. Lidé, kteří zvon zakopali, přišli ve válce o život a tak se naň úplně zapomnělo. K nalezení jeho přispěla jen zvláštní náhoda. V doubravě pásával pastýř stádo vepřů a jedna ze sviní jej vyryla. Takto objevený zvon byl s velikou slávou do vsi přenesen a na dřívější místo ve zvonici, kde byl umístěn, upevněn. Že pak byl Na doubravách nalezen, dostal také jméno Doubrava. Druhá pověst - Zvon prý jednou chrastečtí vyměnili za svůj. Než vyměněným zvonům se na nových místech jaksi nechtělo líbiti, a proto prý sami zase na původní svá místa se vrátily a musely být znovu přeneseny. Jedné noci se ale zvony zase vzchopily a spěchaly každý do své původní domoviny. Na cestě setkaly se na lávce za mlýnem přes Žejbro vedoucí. Ježto lávka byla úzká a jeden druhému se nechtěl vyhnouti, vratily tak prudce do sebe, že Doubrava z toho nemilého setkání odnesla si povážlivou trhlinu. Zvon ten od té doby měl také hlas chřaplavý, až nejdůstojnější pan biskup Dr. Josef Hais k jeho opravě povolal Švéda Ohlssona, který trhlinu onu výborně zacelil, že zvuk jeho na novo jasně zaznívá. Nutno doplnit, že druhá pověst je zcela smyšlená, protože k výměně zvonů mezi Rosicemi a Chrastí nikdy nedošlo, ovšem náš zvon opravován byl. Ani po lesu typu doubravy, podle kterého dostal zvon své jméno, dnes není nejmenší stopy. Poslední samostatně stojící strom původního lesa - veliký dub - padl v roce 1894 při velké bouřce. Zapálil ho blesk a dílo zkázy dokonala vichřice, která strom skácela. Na místě, kde stál, dali lidé postavit sloupek s obrazem Panny Marie. V 16. století byla ale rosická doubrava tak rozsáhlá, že na její správu byli dosazeni tři hajní. Skutečné rosické zvony Zvon první - Doubrava. Patřil k největším zvonům na Chrudimsku. Průměr zvonu byl úctyhodný - 1,37 m, výška 1,00 m a váha 1593,5 kg. Ulil jej v roce 1591 mistr Eliáš Stodola, jehož zvony patřily k posledním zvonům renesančního typu. Zvláštností tohoto rosického zvonu byla pouze kolem koruny renesančním písmem psaná legenda ve třech řádcích: JAKOŽ MOGZISS POVYSSIL HADA NA POUSSTI, TAK MA POVYSSEN BYTI SYN CZLOWEKA, ABY KAZDEY KDOZ WIERI W NIEHO NEZAHYNUL, ALE MIEL ZIWOT WIECZNY, NEBO TAK BUH MILOWAL SWIET, ZIE SYNA SWEHO GEDNOROZENEHO DAL, ABY KAZDY KDOS WIERI W NIEHO NEZAHYNUL, ALE MIEL WIECZNY ZIWOT ~ NEBT NEPOSLAL BUOH SYNA SWEHO NA SWIET ABY SAUDIL SWIET, ALE ABY SPASEN BYL SWIET SKRZE NIEHO.. Po straně pak byl ještě nápis LETHA PANIE MDLXXXXI SLYT GEST ZWON TENTO KE CZTI A K CHWALE BOZI ODEMNE MISTRA ELYASSE ZWONARZE V HRADCI NAD LABEM. Zvon byl dlouho prasklý (pro velikou trhlinu se jím nemohlo zvonit už od roku 1867), až v roce 1882 povolal biskup Hais z Depenau Švéda Ohlssona, který pomocí zvláštní slitiny trhlinu zacelil. Práce trvaly 6 týdnů. Zvon byl nejprve spuštěn ze zvonice a dlátem byla trhlina rozšířena asi na 1,5 cm. Potom do zvonu zapustil mistr zvonař podél trhliny několik skob, které byly upevněny zvláštním způsobem. Nakonec byl zvon podél trhliny po obou stranách obložen hlínou a nad ní byl upevněn plech. Pomocí silného žáru byla trhlina vyplněna slitinou, která byla rodinným tajemstvím zvonařů Ohlssonů. Mistr zvonař obdržel za cestu a všechny ostatní výlohy 348 zlatých. Podle jiných zpráv ovšem za práci nechtěl vůbec nic. Prý aby tak odčinil křivdy a utrpení, které v Zemích Koruny české napáchali švédští vojáci za třicetileté války. Leč zvon se nevyhnul osudu, jehož se dávní obyvatelé Rosic obávali. Dne byl rekvírován, rozbit a použit na výrobu děl pro potřebu rakousko-uherské armády ve Velké válce. Zvon druhý Rudolf Doubrava. Na prázdné místo po Doubravě byl v roce 1932 ulit zvon nový. Dlouho nám také nevydržel, protože ho potkal stejný osud jako jeho většího předchůdce - rekvírován byl v II. světové válce (1942). Nový zvon byl však již menších rozměrů, vážil jen 345 kg. Laděn byl na H1. Posvětil ho biskup Mořic Pícha a obci ho darovala statkářka Františka Mikanová na památku po zemřelém synu Rudolfovi (odtud jméno zvonu Rudolf Doubrava). Náklady na jeho ulití činily 7253 Kč. Ani jedna z Doubrav se nám tedy nedochovala. Nápis při horní obrubě byl ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ, na plášti potom krucifix a pod ním nápis JEŽÍŠI BUĎ NÁM MILOSTIV! Nápis nad dolní obrubou zněl V UPOMÍNKU NA SYNA RODOLFA VĚNUJE MATKA FRANTIŠKA MIKANOVÁ Z ROSIC Č R Zavěšení na novou Doubravu (dnes v Galerii v cihelně) Zvon třetí - prostřední zvon byl ulit roku 1515 v Hradci Králové, průměr zvonu je 1, 05 m a výška 0, 82 m, váží 680 kg 5

6 vážil 28 kg. Zavěšen a vysvěcen byl a jmenoval se Václav. Pořízen byl ze sbírek mezi lidmi za dnes nevídanou cenu 1120 Kč. Tento zvon byl rekvírován pravděpodobně společně s Poledníkem a novou Doubravou v roce Dnes na sanktusce visí zvon o průměru 0,40 m a výšce 0,46 m. Při horní obrubě je nápis: A SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS, což v překladu znamená: Svatá Barboro, oroduj za nás. Pod nápisem jsou reliéfy sv. Barbory a sv. Václava. Tento zvon pochází z věžičky zámecké kaple, zasvěcené Nejsvětější Svátosti oltářní. Kaple byla postavena spolu se zámkem za Kinských v roce 1728 a zrušena po druhé světové válce. Bohužel Prostřední zvon (stav v roce 2007) Je na něm dvouřádkový nápis gotickou minuskulí: Anno domini milesimo quinqentesimo decimo V heccampana fusa est in laudem dei atqu genitricis marie sanctae fusa est hradecz super albea firma urbe A andre in villam rossice de deus felicem atqu utilem faveat in landem suam. Překlad do češtiny zní: Léta Páně tisíc pět set patnáct tento zvon ulit byl ke chvále Boží a Boží rodičky Marie svaté ulit byl v Hradci nad Labem místní firmou od Ondřeje do vsi Rosice. Pod nápisem jsou reliéfy na jedné straně krucifix a IHS, na druhé sv. Ondřej. Doposud visí ve zvonici. Ani Doubrava však nejspíš nebyla nejstarším zvonem, kterému kdy u nás ve vsi tlouklo kovové srdce. Kostel v Rosicích je připomínán už dávno před rokem 1591, a co by to bylo za kostel bez zvonu? Leč doklady jaksi chybí. Rosickým zvonům a vůbec sakrálním památkám v našem okolí se věnuje i pan Miroslav Pošvář z Chrasti. I díky němu si zvuk našich zvonů můžete poslechnout i na internetu, konkrétně na Údaje o zvonech byly převzaty z knihy Chrudimsko a Nasavrcko. Ještě dlužím jednu z několika slibovaných rosických pohlednic. Je na ní zachycen starý most u Tůmů s pohledem na kostel a Vrabcovu hospodu. Byl to ale mnohem hezčí pohled než dnes, co říkáte? Mimochodem, víte, že po téhle ulici prý pobíhal ohnivý mužíček? Ale to už zase předbíhám, to je jiná pověst Zvon čtvrtý - malý zvon byl ulit v roce 1557 zvonařem Janem v Hradci Králové, průměr zvonu je 0, 76 m a výška 0, 58 m. Kolem šestiramenné koruny zdobené po stranách linkami nápis gotickou minuskulí, písmena oddělována liliemi: verbum domini manet in eternum slowo panie zustawa na wieky. Dole: Leta panie M D V L VII tento zwon slit od Jana zwonarze v mieste hradczij nad labem do dobryho -. Zvon byl v II. světové válce také rekvírován (1942), ale jako jediný byl po válce vrácen zpět do Rosic na původní místo (1947 přivezen snad z Hamburku), pootočen, v čepci provrtán. Náraz cis 2 + 2, spodní oktáva cis 1 + 1, prima cis 2 + 2, tercie e Malý zvon je druhý z obou zvonů, které i dnes můžeme vidět ve zvonici. Z. Volejník ml. Poledník (stav v roce 2007) Zvon pátý, šestý a sedmý Sanktusník. Pouze jeden ovšem dnes visí na věžičce kostela. Původní vážil 33 kg. Rekvírován byl v první světové válce (1917). V roce 1924 byl pořízen nový zvonek, který 6 Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokumentů, dobového tisku a z vyprávění pamětníků. Kapitola IX. (letní historie sportu) Vážení spoluobčané a příznivci sportu! Léto je pro většinu z nás obdobím dovolených spojeným např. s navštívením vzdálených krajin, koupáním, opékáním vepřů, večerním grilováním a jinými dalšími příjemnými chvílemi. I proto jsem se rozhodl, že v tomto slunečném období nebudu chodit po archívech, ale zpracuji doklady, jež jsem nalezl v době panování nepříznivého počasí. Z těchto podkladů vytvořím letní historii sportu a v té se pokusím zachytit určité časové období sportovního a pracovního života v naší obci, mezi které patří i žně. Takže nastal čas všem připomenout i tuto část sportovního života minulých let. Jak např. trávili léto naši dříve narození spoluobčané a členové Dynama, kteří před 53 lety svou těžkou prací a výdělkem z ní přispěli k budování našeho stadiónu! Tuto fotografii znám dlouhá léta. Dokonce jsem věděl, o jakou činnost se jedná, ale neměl jsem žádné přesné údaje. Podrobnosti jsem našel až v novinách Budovatel ze dne 17. srpna 1961, č. 33, ze kterých budu citovat.

7 Zleva: Jiří Tichý, Stanislav Mitiska, Jiří Lichtenberg, Jiří Šnopl, Stanislav Mikan, Václav Nedbal, Miloslav Kostelecký, dole: ing. Vladislav Bureš, brigádník dosud nepoznán, František Slavík a Jaroslav Žák účastníci jedné z nočních brigád. Uvedený článek je rozsáhlejší, proto z něj budu citovat mnou vybrané pasáže: Byl to takový obyčejný temný letní večer na počátku srpna. Na stohu vedle mlátičky dva polonazí chlapci se ohánějí vidlemi a házejí snopy na podavač, třetí přeřezává povřísla a pomáhá těm snopům do jícnu, který hltá snop za snopem tak nenasytně, že z těch tří se pot jenom lije. A na druhé straně mlátičky další: jeden obsluhuje motor a mlátičku, druhý veze na rudlu břichatý pytel plný zrna, třetí odhrabuje plevy a shrabky a dohlíží na řezačku s větrákem, která žene slámu někam do nitra rozložité stodoly, další odvažuje na decimálce pytle s obilím. Tahle brigáda, kterou jsme desátého srpna večer zastihli u mlátičky, to byli samí sportovci, většinou příslušnici hokejového oddílu TJ Dynamo Rosice u Chrasti. Přiznali se, že letos už to byla jejich třetí brigáda a že tak obsadili plnou čtvrtinu všech druhých směn. Obsadili v soutěži brigád ČSTV druhé místo v okrese. Pomáhají tak nejen národnímu hospodářství, ale i svému oddílu, neboť odměny za tyto brigády přenechávají ve prospěch své tělovýchovné jednoty. A zatímco jedna parta obsluhuje mlátící soupravu, v dílně JZD dva Frantové, Marek a Hanus opravuji kombajn, aby ráno mohl vyjet znovu do polí. Vracíme se k mlátičce. Už zase hučí, polyká snopy. Je v dobrých rukou Václava Nedbala, který tady dělá brigádnicky mlátičkáře. Na stohu už se zase potí Franta Slavík se Standou Mikanen a Standa Mitiska odnáší jeden pytel za druhým. Během této noční směny bylo v pytlích namláceno 109,6 centů pšenice. V Rosicích jsou noční výmlaty dobře organizovány tajemníkem MNV Jaroslavem Kohoutem i pro ostatní místní organizace, např. KSČ, požárníků, ČSM a místních závodů. Ze zpráv o činnosti TJ Dynama Rosice u Chrasti pro rok 1960 / 61 vybírám: Při pomoci v JZD umístili jsme se na 3. místě v Chrudimském okresu. Odpracováno bylo hodin. Jmenovitě Vás s počtem hodin jednotlivců seznámíme na příští schůzi. Moje poznámka: takto je doslovně ručně vepsána poznámka Fr. Slavíka do zprávy o činnosti TJ Dynama k těmto brigádám. Ostatním dosud žijícím pracovníkům, kteří se uvedených brigád účastnili a o kterých se v tomto článku nepíše, se omlouvám. Dosud jsem nenalezl podrobnější rozpis tj. osud ztracených dokladů. Připomínám, že i v období žní probíhala výstavba stadiónu, zahájená v roce 1957, na němž se stále brigádnicky pracovalo. Další z akcí, kterou si Vám dovolím připomenout a seznámit s ní, na niž si mnozí žijící pamětníci vzpomínají, bylo utkání rosických příznivců pražských klubů Slavie a Sparty, ve kterém si zahráli jak brigádníci, tak bývalí sportovci a fandové těchto klubů. Co vlastně předcházelo tomuto utkání a nápadu ho sehrát, se mně přes veškerou snahu o získání co nejvěrnějších informací nedaří dopátrat. Jedna z verzí, ke které se přikláním, praví, že se jedná o poděkování všem lidem za práci na vybudování stadiónu Na Lukách před první fotbalovou sezónou TJ Dynama Rosice u Chrasti a před prvním mistrovským utkáním. Tudíž jednalo by se o období před Utkání mohlo být sehráno na naši pouť v červnu 1965, ale to už není tolik podstatné. 7 Po celou dobu, a to nejen výstavby stadiónu, se naše tělovýchovná jednota Dynamo potýkala s nedostatkem finančních prostředků. Proto někdo vymyslel a nechal vyrobit dřevěné kasičky s nápisem Slavie a Sparta. Kasičky byly umístěny v obou rosických hostincích, U Munzarů (Kličků) a U Hrnčálů. Do nich místní štamgasti, a nejen ti, přispívali penězi. Štědrým a dlouholetým mecenášem naší tělovýchovné jednoty byl pan Josef Juliš. Projevem úcty k němu je slavnostní předání daru (rádia, vidíme na předložených fotografiích) a jím provedení slavnostního výkopu výše uvedeného fotbalového utkání. Kolik bylo vybráno korun, se dnes už nedovíme. Podstatné je to, že tyto peníze přispěly na první zakoupení fotbalových dresů v barvách Slavie a Sparty. V dresech se později střídavě hrálo. Z peněz byly zakoupeny i dva míče. Na obr. č.1 : Karel Slavík vypravuje, zprava brankář Václav Nedbal, ruce v bok Stanislav Chour, vykukující hlava Ladislav Netolický, menší postava Josef Marek, za nim Ludvík Novotný, Karel Mazuch, František Slavík, ing. Josef Žemlička, Ladislav Klička, neznámý fotbalista, rozhodčí a s míčem Josef Juliš Na obr. č. 2 : zleva brankář Jindřich Kysela, Jan Žemlička, Jiří Jetonický, Oldřich Zelinka, neznámý fotbalista, Jaroslav Kohout, Jan Havlíček, František Eiselt, Oto Hejduk, Josef Brázda, s černými brýlemi Jiří Sytárek a Josef Juliš. Na obr. č. 3 : zleva František Eiselt, Jan Vrabec, Jiří Sytárek, Josef Juliš, Jiří Lichtenberg, dva neznamí fotbalisté, neznámý rozhodčí a úplně vpravo Ladislav Klička Na obr. č. 4 : zleva Jiří Sytárek, František Eiselt, Jan Vrabec, Josef Juliš, Jiří Lichtenberg a neznámý rozhodčí Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

8 Obrázek 4 Jak jsem chodil s fotografiemi i po okolních obcích a sháněl jména osob na nich zachycených, někteří z dotazovaných si všimli detailu v provedení lajn. Tento detail (průšvih) mohu věrohodně popsat. Byl jsem na něm osobně zainteresován. Zde popisuji výše uvedenou neslavnou akci: Mnozí si pamatují, jaká byla dříve tráva na hřišti a jaký problém byl vždy s jejím posekáním a z toho vyplývající stálá velká práce s lajnováním. Padl návrh, že se lajny vyměří a dle provázku se tence postříkají travexem. Touto prací byla pověřena nejmenovaná osoba ze hřiště a já. Náš pojízdný postřikovač se dal nafoukat až na tlak 3,5 atm. Tímto tlakem se vytvořil velký rozptyl. Dle špagátu byla práce pomalá, tak jsme si ji usnadnili stříkáním bez provázku, a tím dobře zrychlili naší činnost. Ale jakmile začala tráva časem usychat, objevil se průšvih. Široké a křivé lajny. Dvakrát v životě jsem "vybarvil" otce do běla. Jednou při trhání třešní a podruhé na těch pitomých lajnách. Jistě si dovedete představit, co jsem, věkem puberťák, tenkrát schytal. V minulém čísle Rosických listů jsem napsal, že pomalu uklízím stůl a zavírám desky. Dnes předkládám naposledy doklad, z něhož je patrný vznik organizovaného fotbalu v Rosicích, a oznamuji, že zavírám definitivně desky s tématem vzniku fotbalového oddílu TJ Dynama Rosice u Chrasti. Tímto dokladem je dosud nezveřejněný dopis ze dne ; je podepsán Fr. Slavíkem. Tématem dopisu je dotaz na vyřešení problému týkajícího se hostování našich fotbalových hráčů v sousední Chrasti u Chrudimi a jejich navrácení do mateřského oddílu. Z dopisu uvádím mnou vybranou část. Dopis je adresován Redakci Československého sportu, Na Poříčí, Praha I: Vážení soudruzi, v akci T a Z vybudovali jsme v naší vesnici svépomocí a za finanční podpory ze státních prostředků sportovní středisko s hokejovým (tenisovým) a fotbalovým hřištěm. V průběhu výstavby uvedli jsme do provozu hřiště na hokej a po loňském dokončení výstavby i hřiště na kopanou. Proto jsme v letošním roce ustavili oddíl kopané a přihlásili do soutěže družstvo mužů a žáků. Moje poznámka: dopis bude archivován, všichni hráči se z hostování vrátili a stali se oporami našeho fotbalového oddílu. Nazdar v příští kapitole. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne Program obecních slavností: Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. října Neprodejné. 8

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 Vernisáž výstavy fotografií p. Hany Matějkové, kterou zahájil ředitel Rabasovy galerie, akad. malíř Václav Zoubek Výstavu můžete zhlédnout ve

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více