SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4"

Transkript

1 Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, prázdniny "profrčely" neskutečnou rychlostí a při pohledu z okna tu máme podzim jak vyšitý, navzdory kalendáři. Neklesejme ale na mysli, svatováclavské časy máme ještě před sebou. Vzhledem ke skutečnosti, že přichází čas dalších voleb do obecních zastupitelstev, je čas i na menší rekapitulaci. V naší zemi je letitým zvykem voličům naslibovat modré z nebe a potom mít velkou radost ze skutečnosti, že se podařilo splnit dokonce 30% z volebního programu. U nás v Rosicích ale toto neplatí! Spolu s ostatními zastupiteli z naší kandidátky se nám podařilo prosadit a uskutečnit nejenom vše, k čemu jsme se zavázali, ale i mnoho dalšího prospěšného pro život nás všech. To, že máme plné zuby všeobecného tlachání o snižování nezaměstnanosti, ochraně životního prostředí (dost často za každou cenu), lepších zítřků pro tu či onu zainteresovanou skupinu obyvatel a mnoho dalšího, je určitě vpořádku. Lidé by se měli hodnotit podle vykonané práce a nejlepší způsob, jak se vyhnout označení "hospodský tlučhuba" je uvést alespoň některé výsledky naší práce: 1. Snižování nezaměstnanosti: Obec Rosice (včetně ZŠ, MŠ, Rosických trhů atd.) je po zemědělském družstvu a východočeských plynárenských strojírnách třetím největším zaměstnavatelem v obci. Podporujeme podniky i živnostníky v jejich rozvoji tvorbou vstřícného územního plánu, udržením rozumných cen nemovitostí či služeb apod. K tomu každoročně, ve spolupráci s úřadem práce, vytváříme další pracovní místa pro nezaměstnané v počtu 5 osob. 2. Ochrana životního prostředí (na toto téma bych mohl popsat celé Rosické listy sám, uvedu jen tři příklady): - kanalizace - od jsme předali na ČOV do Chrasti m 3 odpadních vod. Při vysoké účinnosti čištění (v některých parametrech téměř 100%), které právě zmiňovaná ČOV vykazuje, se jedná o odstranění škodlivin v řádu stovek tun ročně a ještě za rozumnou cenu. Odkanalizováním drtivé většiny nemovitostí v Rosicích a Synčanech jsme v důsledku dosáhli i zkvalitnění vody ve studnách. Je pravdou, že někteří odpůrci tvrdí pravý opak a těžko jim vysvětlíte, že jejich, popřípadě sousedovy odpady vypouštěné do země několik desítek let bez čistění nezmizí ze dne na den a že odpovědnost za tento stav je na nich samotných. - třídění odpadu - víte, že u nás v obci třídíme 11 druhů odpadů!? Je to plast, papír, barevné sklo, bílé sklo, tetrapack, elektropřístroje, ošacení, rostlinné oleje, nebezpečný a velkoobjemový odpad, stavební a biologický odpad. Odpady buď sami, nebo ve spolupráci s odborníky recyklujeme. Díky deponii stavebních odpadů jsme schopni zachytit a recyklovat odpady v množství až t/rok. - údržba zeleně a výsadba stromků - plochy na sečení trávy každý rok narůstají, jejich údržba je čím dál tím náročnější a dražší. Přesto jsou naši zaměstnanci schopni kvalitu údržby stále zvyšovat. A výsadba stromků? Letos jich zase přibylo, vždy vysázíme mnohonásobně více, než pokácíme. 3. Stavební parcely a byty - při tvorbě prostoru pro naše stavebníky zkoušíme zaplnit volná místa uvnitř obce, nebo alespoň na jejím okraji. To se nám celkem daří a mohu prohlásit, že bylo vytvořeno 18 nových parcel. Dalších pět bude brzo na bývalém nádraží. Nedokončené byty v areálu Rosických trhů jsou všechny prodány a obydleny. 1

2 Dalších příkladů dobré práce vedení obce, zastupitelů a našich spoluobčanů bych mohl uvést řadu. Jen pro zajímavost: ZŠ - realizace úspor energií, okna a fasáda na staré škole v Boru, ordinace praktického lékaře, Rosické trhy, Galerie Fantazie umění, muzeum Vesnice žije, dětské hřiště, protipovodňová opatření, cyklostezka, hasičská TATRA, obecní policie, místní komunikace, chodníky, autobusové čekárny, kapličky, křížky, pomníky atd. Dále bych se pozastavil u dvou postřehů z dění v naší obci i v okolí. Prvním je prodej obecního pozemku u Hospody Na Křižovatce. Pozemek byl v nabídce několik let, nikdo z místních však neprojevil zájem o koupi. I když zdaleka není znám záměr ani sortiment nabízeného zboží v budoucím rodinném domku, jsme z některých míst pomlouváni, že připravíme lidi o práci, že některým obchodníkům vytváříme konkurenci. Dle nejen mého názoru se hluboce mýlí. Realita je taková, že v Rosicích ve všední den po 16. hodině nic nenakoupíte, protože je všude již zavřeno. Výjimkou je čerstvé mléko z automatu a tam si troufám tvrdit, že většina prodeje probíhá právě v pozdních odpoledních a večerních hodinách a i o víkendu. Všichni naši spoluobčané, kteří pracují mimo obec a přijíždí právě po 16. hodině, nemají jinou možnost, než se na nákup stavit cestou v marketech a nebo v Chrasti, Hrochově Týnci, Luži či v Chroustovicích, jednoduše tam, kde je provozní doba obchodů delší. Místo jednoznačného rozsudku by bylo lépe přemýšlet nad tím, jak tohoto potenciálu využít a zvýšit si tím tržby, popřípadě zaměstnat další spoluobčany. Druhým postřehem je článek uveřejněný v Chrasteckých ohlasech (září 2014, číslo 9, ročník LIX), ve kterém jsme byli nařčeni pisatelkou článku podepsanou HD z toho, že jsme neinformovali městské radní o záměru stavby cyklostezky. O tom, že se jedná o nepravdivou informaci svědčí i to, že město Chrast bylo přímým účastníkem územního řízení již v roce 2010 a územní rozhodnutí vydal Městský úřad Chrast - stavební úřad. Z toho vyplývá, že město Chrast mělo dostatek času a prostoru, aby se na dokončení cyklostezky na svém území připravilo. Musím uvést skutečnost, že spolupráce s paní starostkou a panem místostarostou je na nejlepší úrovni za celá léta mého působení na našem obecním úřadě. Proto věřím, že se jedná o zcela zbytečné nedorozumění. O záměru výstavby cyklostezky jsem pravidelně informoval veřejnost v Rosických listech, které by měli číst minimálně rosičtí spoluobčané. Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům, sportovcům, myslivcům, seniorům, Rose a Vám všem ostatním, kteří se aktivně účastníte veřejného života, za Vaši práci ve prospěch naší společné obce. Dále všem aktivním obecním zastupitelům za jejich připomínky a náměty a častěji, než v minulých letech, i osobního zapojení do práce na zlepšení našeho životního prostoru. S přáním pěkného podzimu Luboš Netolický, starosta obce RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne K bodu č. 1 RO schvaluje plnění usnesení z min. schůze RO. K bodu č. 2 RO schvaluje vyúčtování stočného pro VPS Rosice za období červen 2014 ve výši průměrného stočného za min. 3 měsíce v této společnosti, tj. 248 m 3 spotřebované vody. K bodu č. 3 RO schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu v ZŠ Rosice na vybavení školní jídelny uvedené v žádosti ZŠ Rosice. K bodu č. 4 RO schvaluje provést výběr dodavatele na stavbu Fasáda na tělocvičně ZŠ Rosice výběrovým řízením, a to formou oslovení 3 firem. K bodu č. 5 RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu týkající se stavby RD v Rosicích stavebník p. R. D. K bodu č. 6 RO pověřuje p. místostarostu k jednání se zájemci o stavbu RD v lokalitě na nádraží ve věci plynofikace budoucích RD K bodu č. 7 RO schvaluje Petici organizovanou Svazem měst a o obcí České republiky a dále schvaluje, aby s peticí byla řádně seznámena veřejnost a aby podpisové archy k petici byly občanům vystaveny k podpisům. K bodu č. 8 RO schvaluje vypracování projektové dokumentace na výdejnu léků v objektu čp. 1 v Rosicích. K bodu č. 9 RO schvaluje zapojení Základní školy, Rosice, okres Chrudim do projektu Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. DĚTSKÁ BURZA Pořadatelé DĚTSKÉ BURZY Vás srdečně zvou ve dnech 11. až na dětskou burzu, která se koná v Hospodě Na Křižovatce v době: 11. a :00 h 17:00 h :00 h 11:00 h Příjem věcí: :00h -16:00h Do prodeje ráda přijmu i Vaše věci, prosím, kontaktujte mě na telefonním čísle , sdělím Vám podmínky pro přijetí věcí. Těšíme se na Vaši návštěvu. B. Poslušná 2

3 ÚČAST ZASTUPITELŮ Přehled účasti zastupitelů obce Rosice na zasedáních zastupitelstva ve volebním období od do : Jméno zastupitele Název politických stran a hnutí, za které zastupitel kandidoval Účast na zasedáních zastupitelstva vyjádřená v % Netolický Luboš Starostové a nezávislí 100 % Brázda Pavel Starostové a nezávislí 100 % Tesařová Jana Starostové a nezávislí 100 % Čápová Radmila KDU-ČSL 96 % Novák Josef, Ing. Starostové a nezávislí 96 % Malinský Vladimír Starostové a nezávislí 92 % Janek Jiří Starostové a nezávislí 88 % Polák František, Ing. ČSSD 88 % Plachá Iveta Starostové a nezávislí 84 % Trnková Magdalena ČSSD 85 % Chourová Hedvika Starostové a nezávislí 72 % Volejník Zdeněk Starostové a nezávislí 72 % Samek Vlastmil, Ing. Starostové a nezávislí 68 % Netolický Ladislav Starostové a nezávislí 64 % Freiberg Petr, Ing. KDU-ČSL 44 % Matoušková Michaela ČSSD 42 % Pozn.: V červenci 2012 rezignovala na funkci zastupitele obce Rosice pí Michaela Matoušková a novou členkou zastupitelstva se stala pí Magdalena Trnková. Přehled účasti politických stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu na zasedáních zastupitelstva ve volebním období od do : Název politických stran a hnutí Účast na zasedáních zastupitelstva vyjádřená v % Starostové a nezávislí 85 % ČSSD 76 % KDU-ČSL 70 % KOMUNITNÍ ŠKOLA Nabídka aktivit pro školní rok 2014/2015 Vážení přátelé, Již devátým rokem se snažíme být školou pro všechny generace. I v tomto školním roce nabízíme možnost vzdělávání a relaxace v prostorách základní školy. Chceme Vám co nejvíce vyjít vstříc a nabídnout Vám zajímavé kurzy za přijatelné ceny. Vždyť dojíždět za nimi jinam dnes něco stojí a zabere čas. Doufáme, že si z naší nabídky budete mít co vybrat. Jazykové kurzy Anglický jazyk konverzace děti a dospělí Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky ročníku 1000,- Kč/ školní rok Lektor: Jane Zanoni Německý jazyk konverzace děti Kurz bude otevřen v případě dostatečného počtu zájemců a přizpůsoben jejich potřebám. Určeno: pro žáky ročníku Lektor: Kurz začíná: 1000,- Kč/ školní rok Zdenka Vrabcová konec září Hudba a tanec Školní pěvecký sbor Termín: dle dohody a rozvrhu žáků Určeno: všem, kteří rádi zpívají 3 250,- Kč/ pololetí Lektor: Alena Šachová a Bronislava Rabasová Flétna (nově!) Termín: středa od Určeno: začátečníkům i pokročilým 250,- Kč/ pololetí Lektor: Hana Hrníčková (zkušená učitelka flétny) Požadavky: flétna nejlépe z hudebnin (cca Kč), noty žáci dostanou Zumba Termín: čtvrtek od 18:00 Určeno: všem, kteří mají rádi pohyb i tanec Rozsah: čtvrtletí 9 hod.(1x týdně 1 hod.) 300,- Kč/ čtvrtletí Lektor: Kristýna Stříteská / říjen Výtvarné kurzy Keramika pro děti Termín: říjen - leden, únor - květen Určeno: dětem Rozsah: 28 hod./pololetí (1x týdně 2 hod.) 1000,- Kč/ pololetí Lektor: bude upřesněn / říjen Paličkování pro děti Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky třídy Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Kurz začíná: 400 Kč/ 20 lekcí Lenka Kohoutová konec září/říjen Žáci se naučí základní dovednosti a vyrobí si něco pro parádu i pro obdarování. Základní pomůcky budou zapůjčeny, špendlíky a nitě každý své. Vzdělávací kurzy Matematika příprava na přijímací zkoušky či doučování Termín: září - březen Určeno: dětem 500,- Kč/ za celé období Rozsah: 25 hod. (1x týdně 1 hod.) Lektor: bude upřesněn Český jazyk příprava na přijímací zkoušky či doučování Termín: září - březen Určeno: dětem 500,- Kč/ za celé období Rozsah: 25 hod. (1x týdně 1 hod.) Lektor: bude upřesněn Sportovně pohybové aktivity Dopravní kroužek Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky 2.třídy (skupina max. po 10 žácích), výběr bude proveden dle zručnosti na dopravním hřišti 250,- Kč/ pololetí Lektor: Marie Novotná / říjen Florbal Termín: pátek od 17:00 Určeno: dětem 500,- Kč/ pololetí Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Tomáš Šikl Při větším zájmu budou opět 2 skupiny dle věku. Trampolíny Termín: bude upřesněn Určeno: dětem od 7. třídy i dospělým (max. 11 kurzistů) 1000,- Kč / za kurz Rozsah: 10 hod. (1x za 14 dní 1 hod.) Lektor: Martin Plíšek certifikovaný lektor

4 Lektor nabízí i kurzy Bosu core (cvičení na půlmíčích zaměřené na střední partie těla), Cardio box and dance a Salsu i bez mužů. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu na začátku září termín bude upřesněn. Zdravotní cvičení a thai-či Termín: úterý od 17:00 Určeno: dětem i dospělým 500,- Kč/ pololetí Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Libuše Slavíková VÍKENDOVÉ AKTIVITY Vánoční aranžování listopad Velikonoční aranžování Farmářské ukázky sýr, chleba Ostatní nabídky budou postupně zveřejňovány na webu, v Rosických listech a vývěsce u školy. KONTAKTY Lenka Kohoutová Veškeré informace najdete i na webových stránkách komunitní školy kos-rosice.wz.cz Pokud máte typ na další aktivity, prosím dejte nám vědět, pokusíme se zajistit i ty. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školního roku 2014/15 1.pololetí: začátek konec pololetí začátek konec Prázdniny: podzimní 27. a vánoční až pololetní jarní až velikonoční 2.4. a hlavní 1.7. až Pedagogické rady: 1.čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Schůzky rodičů s učiteli školy: Přijímací zkoušky na SŠ 1.kolo Od do (stanoví si ředitelé SŠ) Mimořádné volno ředitelky školy: dle provozní situace Zápis do 1.ročníku š.r /16 Lyžařský výcvik 24. až Plavecký výcvik vždy v pondělí , 9,45-11,15 SDH ROSICE Prázdniny jsou za námi Ani nevíme jak, ale prázdniny jsou pryč. Pevně věřím, že jsme si každý užil nějakou tu dovolenou. Počasí nám ale bohužel moc nepřálo a prázdniny byly převážně zamračené. Pár dní bylo sice slunce, ale kde jsou časy, kdy sluníčko pálilo 14 dní bez jediného deště. Zdá se, že příroda to chce vše jinak. Sám se přiznám, že takové léto už dlouho nepamatuji. Čas utíká jak voda v řece a zanedlouho se budeme chystat na vánoce. Ale trochu letních statistik si neodpustím. Letní měsíce patří z pohledu hasičů k velmi rizikovým, co se týká požárů. Plameny ničí úrodu, domy, lesy i dopravní prostředky. I letošní červenec byl na požáry bohatý. Hasiči v souvislosti s požáry také museli lidí evakuovat a 975 bezprostředně zachránit. Škoda způsobená požáry se v červenci vyšplhala na Kč. Celkově se od do na území České republiky stalo 2136 požárů. Lidé by proto měli dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm a dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Na paměti by měli mít i to, že povinnost počínat si tak, aby nevznikl požár, jim vyplývá ze zákona o požární ochraně. Velké množství požárů souvisí také se sklizní obilí. Nehoří pak jen úroda, ale i zemědělské stroje. Častou příčinou těchto požárů je technická závada na zemědělské technice (traktory, kombajny, automobily), nebo nedbalost (chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapálitelnou směs. Tatra 815 CAS 32 Pomalu ale jistě se blížíme k cíli. Již se nám podařilo připravit tatru k nástřiku vrchní barvou. Rád bych prostřednictvím RL poděkoval firmě VPS, která zajistila nastříkání celé tatry, a dále pak Radovanu Kullovi, který osobně tatru nastříkal. Odvedl precizní práci. Ted nás již čeká příjemnější a především čistší práce. Ale přesto máme před sebou ještě spoustu hodin brigád. Nicméně první nasazení tatry, které jsme plánovali na noční soutěž, bude přesně tak, jak jsme plánovali. Snažíme se tatru opravit důkladně, abychom nemuseli za rok nebo za dva opravovat něco, co jsme teď opravili. Někteří si určitě umí představit, v jakém je asi stavu elektrická instalace na autě, kde se jen něco připojovalo, pak zase odpojovalo a podobně. Proto se snažíme používat vše nové a vyměnit každý kabel za nový. Je až neuvěřitelné, kolik metrů kabelu a drátů je na takovém hasičském autě. Nechce se mi ani zmiňovat, kolik hodin již máme odpracováno. Naše manželky a přítelkyně vědí své. Myslím, že by mohly vyprávět. Tatra, tatra, tatra a zase tatra Je pravda, že až bude tatra kompletně hotová, tak bude stát zato. Velice se těším na den, kdy vám ji budeme oficiálně moci představit a ukázat ji v plné své kráse. Přikládám malou ochutnávku z nástřiku tatry. Noční soutěž Dovolte mi, abych vás jménem SDH Rosice pozval na noční soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Rosice, která se uskuteční od 19: 30 hod. v areálu Rosických trhů. Zde bude mít naše tatra takovou malou předpremiéru - bude doplňovat vodu do kádě. Petr Hejduk, SDH Rosice 4

5 Z HISTORIE OBCE Pověsti 2 I dnes zavítáme s pověstmi do našeho kostela sv. Václava. Druhou ze tří nejznámějších rosických pověstí je totiž ta o zvonu Doubrava. A je hned dvojdílná. Nechme nejprve opět promluvit starou knihu. První pověst - Za třicetileté války, kdy lomoz válečný až sem pronikl, odnesli občané rosičtí zvon tento z obavy, by jej nepřátelé neuzmuli a k ulití děl neupotřebili, do doubravy, která za vsí směrem k Dobrkovu se táhla. Lidé, kteří zvon zakopali, přišli ve válce o život a tak se naň úplně zapomnělo. K nalezení jeho přispěla jen zvláštní náhoda. V doubravě pásával pastýř stádo vepřů a jedna ze sviní jej vyryla. Takto objevený zvon byl s velikou slávou do vsi přenesen a na dřívější místo ve zvonici, kde byl umístěn, upevněn. Že pak byl Na doubravách nalezen, dostal také jméno Doubrava. Druhá pověst - Zvon prý jednou chrastečtí vyměnili za svůj. Než vyměněným zvonům se na nových místech jaksi nechtělo líbiti, a proto prý sami zase na původní svá místa se vrátily a musely být znovu přeneseny. Jedné noci se ale zvony zase vzchopily a spěchaly každý do své původní domoviny. Na cestě setkaly se na lávce za mlýnem přes Žejbro vedoucí. Ježto lávka byla úzká a jeden druhému se nechtěl vyhnouti, vratily tak prudce do sebe, že Doubrava z toho nemilého setkání odnesla si povážlivou trhlinu. Zvon ten od té doby měl také hlas chřaplavý, až nejdůstojnější pan biskup Dr. Josef Hais k jeho opravě povolal Švéda Ohlssona, který trhlinu onu výborně zacelil, že zvuk jeho na novo jasně zaznívá. Nutno doplnit, že druhá pověst je zcela smyšlená, protože k výměně zvonů mezi Rosicemi a Chrastí nikdy nedošlo, ovšem náš zvon opravován byl. Ani po lesu typu doubravy, podle kterého dostal zvon své jméno, dnes není nejmenší stopy. Poslední samostatně stojící strom původního lesa - veliký dub - padl v roce 1894 při velké bouřce. Zapálil ho blesk a dílo zkázy dokonala vichřice, která strom skácela. Na místě, kde stál, dali lidé postavit sloupek s obrazem Panny Marie. V 16. století byla ale rosická doubrava tak rozsáhlá, že na její správu byli dosazeni tři hajní. Skutečné rosické zvony Zvon první - Doubrava. Patřil k největším zvonům na Chrudimsku. Průměr zvonu byl úctyhodný - 1,37 m, výška 1,00 m a váha 1593,5 kg. Ulil jej v roce 1591 mistr Eliáš Stodola, jehož zvony patřily k posledním zvonům renesančního typu. Zvláštností tohoto rosického zvonu byla pouze kolem koruny renesančním písmem psaná legenda ve třech řádcích: JAKOŽ MOGZISS POVYSSIL HADA NA POUSSTI, TAK MA POVYSSEN BYTI SYN CZLOWEKA, ABY KAZDEY KDOZ WIERI W NIEHO NEZAHYNUL, ALE MIEL ZIWOT WIECZNY, NEBO TAK BUH MILOWAL SWIET, ZIE SYNA SWEHO GEDNOROZENEHO DAL, ABY KAZDY KDOS WIERI W NIEHO NEZAHYNUL, ALE MIEL WIECZNY ZIWOT ~ NEBT NEPOSLAL BUOH SYNA SWEHO NA SWIET ABY SAUDIL SWIET, ALE ABY SPASEN BYL SWIET SKRZE NIEHO.. Po straně pak byl ještě nápis LETHA PANIE MDLXXXXI SLYT GEST ZWON TENTO KE CZTI A K CHWALE BOZI ODEMNE MISTRA ELYASSE ZWONARZE V HRADCI NAD LABEM. Zvon byl dlouho prasklý (pro velikou trhlinu se jím nemohlo zvonit už od roku 1867), až v roce 1882 povolal biskup Hais z Depenau Švéda Ohlssona, který pomocí zvláštní slitiny trhlinu zacelil. Práce trvaly 6 týdnů. Zvon byl nejprve spuštěn ze zvonice a dlátem byla trhlina rozšířena asi na 1,5 cm. Potom do zvonu zapustil mistr zvonař podél trhliny několik skob, které byly upevněny zvláštním způsobem. Nakonec byl zvon podél trhliny po obou stranách obložen hlínou a nad ní byl upevněn plech. Pomocí silného žáru byla trhlina vyplněna slitinou, která byla rodinným tajemstvím zvonařů Ohlssonů. Mistr zvonař obdržel za cestu a všechny ostatní výlohy 348 zlatých. Podle jiných zpráv ovšem za práci nechtěl vůbec nic. Prý aby tak odčinil křivdy a utrpení, které v Zemích Koruny české napáchali švédští vojáci za třicetileté války. Leč zvon se nevyhnul osudu, jehož se dávní obyvatelé Rosic obávali. Dne byl rekvírován, rozbit a použit na výrobu děl pro potřebu rakousko-uherské armády ve Velké válce. Zvon druhý Rudolf Doubrava. Na prázdné místo po Doubravě byl v roce 1932 ulit zvon nový. Dlouho nám také nevydržel, protože ho potkal stejný osud jako jeho většího předchůdce - rekvírován byl v II. světové válce (1942). Nový zvon byl však již menších rozměrů, vážil jen 345 kg. Laděn byl na H1. Posvětil ho biskup Mořic Pícha a obci ho darovala statkářka Františka Mikanová na památku po zemřelém synu Rudolfovi (odtud jméno zvonu Rudolf Doubrava). Náklady na jeho ulití činily 7253 Kč. Ani jedna z Doubrav se nám tedy nedochovala. Nápis při horní obrubě byl ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ, na plášti potom krucifix a pod ním nápis JEŽÍŠI BUĎ NÁM MILOSTIV! Nápis nad dolní obrubou zněl V UPOMÍNKU NA SYNA RODOLFA VĚNUJE MATKA FRANTIŠKA MIKANOVÁ Z ROSIC Č R Zavěšení na novou Doubravu (dnes v Galerii v cihelně) Zvon třetí - prostřední zvon byl ulit roku 1515 v Hradci Králové, průměr zvonu je 1, 05 m a výška 0, 82 m, váží 680 kg 5

6 vážil 28 kg. Zavěšen a vysvěcen byl a jmenoval se Václav. Pořízen byl ze sbírek mezi lidmi za dnes nevídanou cenu 1120 Kč. Tento zvon byl rekvírován pravděpodobně společně s Poledníkem a novou Doubravou v roce Dnes na sanktusce visí zvon o průměru 0,40 m a výšce 0,46 m. Při horní obrubě je nápis: A SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS, což v překladu znamená: Svatá Barboro, oroduj za nás. Pod nápisem jsou reliéfy sv. Barbory a sv. Václava. Tento zvon pochází z věžičky zámecké kaple, zasvěcené Nejsvětější Svátosti oltářní. Kaple byla postavena spolu se zámkem za Kinských v roce 1728 a zrušena po druhé světové válce. Bohužel Prostřední zvon (stav v roce 2007) Je na něm dvouřádkový nápis gotickou minuskulí: Anno domini milesimo quinqentesimo decimo V heccampana fusa est in laudem dei atqu genitricis marie sanctae fusa est hradecz super albea firma urbe A andre in villam rossice de deus felicem atqu utilem faveat in landem suam. Překlad do češtiny zní: Léta Páně tisíc pět set patnáct tento zvon ulit byl ke chvále Boží a Boží rodičky Marie svaté ulit byl v Hradci nad Labem místní firmou od Ondřeje do vsi Rosice. Pod nápisem jsou reliéfy na jedné straně krucifix a IHS, na druhé sv. Ondřej. Doposud visí ve zvonici. Ani Doubrava však nejspíš nebyla nejstarším zvonem, kterému kdy u nás ve vsi tlouklo kovové srdce. Kostel v Rosicích je připomínán už dávno před rokem 1591, a co by to bylo za kostel bez zvonu? Leč doklady jaksi chybí. Rosickým zvonům a vůbec sakrálním památkám v našem okolí se věnuje i pan Miroslav Pošvář z Chrasti. I díky němu si zvuk našich zvonů můžete poslechnout i na internetu, konkrétně na Údaje o zvonech byly převzaty z knihy Chrudimsko a Nasavrcko. Ještě dlužím jednu z několika slibovaných rosických pohlednic. Je na ní zachycen starý most u Tůmů s pohledem na kostel a Vrabcovu hospodu. Byl to ale mnohem hezčí pohled než dnes, co říkáte? Mimochodem, víte, že po téhle ulici prý pobíhal ohnivý mužíček? Ale to už zase předbíhám, to je jiná pověst Zvon čtvrtý - malý zvon byl ulit v roce 1557 zvonařem Janem v Hradci Králové, průměr zvonu je 0, 76 m a výška 0, 58 m. Kolem šestiramenné koruny zdobené po stranách linkami nápis gotickou minuskulí, písmena oddělována liliemi: verbum domini manet in eternum slowo panie zustawa na wieky. Dole: Leta panie M D V L VII tento zwon slit od Jana zwonarze v mieste hradczij nad labem do dobryho -. Zvon byl v II. světové válce také rekvírován (1942), ale jako jediný byl po válce vrácen zpět do Rosic na původní místo (1947 přivezen snad z Hamburku), pootočen, v čepci provrtán. Náraz cis 2 + 2, spodní oktáva cis 1 + 1, prima cis 2 + 2, tercie e Malý zvon je druhý z obou zvonů, které i dnes můžeme vidět ve zvonici. Z. Volejník ml. Poledník (stav v roce 2007) Zvon pátý, šestý a sedmý Sanktusník. Pouze jeden ovšem dnes visí na věžičce kostela. Původní vážil 33 kg. Rekvírován byl v první světové válce (1917). V roce 1924 byl pořízen nový zvonek, který 6 Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokumentů, dobového tisku a z vyprávění pamětníků. Kapitola IX. (letní historie sportu) Vážení spoluobčané a příznivci sportu! Léto je pro většinu z nás obdobím dovolených spojeným např. s navštívením vzdálených krajin, koupáním, opékáním vepřů, večerním grilováním a jinými dalšími příjemnými chvílemi. I proto jsem se rozhodl, že v tomto slunečném období nebudu chodit po archívech, ale zpracuji doklady, jež jsem nalezl v době panování nepříznivého počasí. Z těchto podkladů vytvořím letní historii sportu a v té se pokusím zachytit určité časové období sportovního a pracovního života v naší obci, mezi které patří i žně. Takže nastal čas všem připomenout i tuto část sportovního života minulých let. Jak např. trávili léto naši dříve narození spoluobčané a členové Dynama, kteří před 53 lety svou těžkou prací a výdělkem z ní přispěli k budování našeho stadiónu! Tuto fotografii znám dlouhá léta. Dokonce jsem věděl, o jakou činnost se jedná, ale neměl jsem žádné přesné údaje. Podrobnosti jsem našel až v novinách Budovatel ze dne 17. srpna 1961, č. 33, ze kterých budu citovat.

7 Zleva: Jiří Tichý, Stanislav Mitiska, Jiří Lichtenberg, Jiří Šnopl, Stanislav Mikan, Václav Nedbal, Miloslav Kostelecký, dole: ing. Vladislav Bureš, brigádník dosud nepoznán, František Slavík a Jaroslav Žák účastníci jedné z nočních brigád. Uvedený článek je rozsáhlejší, proto z něj budu citovat mnou vybrané pasáže: Byl to takový obyčejný temný letní večer na počátku srpna. Na stohu vedle mlátičky dva polonazí chlapci se ohánějí vidlemi a házejí snopy na podavač, třetí přeřezává povřísla a pomáhá těm snopům do jícnu, který hltá snop za snopem tak nenasytně, že z těch tří se pot jenom lije. A na druhé straně mlátičky další: jeden obsluhuje motor a mlátičku, druhý veze na rudlu břichatý pytel plný zrna, třetí odhrabuje plevy a shrabky a dohlíží na řezačku s větrákem, která žene slámu někam do nitra rozložité stodoly, další odvažuje na decimálce pytle s obilím. Tahle brigáda, kterou jsme desátého srpna večer zastihli u mlátičky, to byli samí sportovci, většinou příslušnici hokejového oddílu TJ Dynamo Rosice u Chrasti. Přiznali se, že letos už to byla jejich třetí brigáda a že tak obsadili plnou čtvrtinu všech druhých směn. Obsadili v soutěži brigád ČSTV druhé místo v okrese. Pomáhají tak nejen národnímu hospodářství, ale i svému oddílu, neboť odměny za tyto brigády přenechávají ve prospěch své tělovýchovné jednoty. A zatímco jedna parta obsluhuje mlátící soupravu, v dílně JZD dva Frantové, Marek a Hanus opravuji kombajn, aby ráno mohl vyjet znovu do polí. Vracíme se k mlátičce. Už zase hučí, polyká snopy. Je v dobrých rukou Václava Nedbala, který tady dělá brigádnicky mlátičkáře. Na stohu už se zase potí Franta Slavík se Standou Mikanen a Standa Mitiska odnáší jeden pytel za druhým. Během této noční směny bylo v pytlích namláceno 109,6 centů pšenice. V Rosicích jsou noční výmlaty dobře organizovány tajemníkem MNV Jaroslavem Kohoutem i pro ostatní místní organizace, např. KSČ, požárníků, ČSM a místních závodů. Ze zpráv o činnosti TJ Dynama Rosice u Chrasti pro rok 1960 / 61 vybírám: Při pomoci v JZD umístili jsme se na 3. místě v Chrudimském okresu. Odpracováno bylo hodin. Jmenovitě Vás s počtem hodin jednotlivců seznámíme na příští schůzi. Moje poznámka: takto je doslovně ručně vepsána poznámka Fr. Slavíka do zprávy o činnosti TJ Dynama k těmto brigádám. Ostatním dosud žijícím pracovníkům, kteří se uvedených brigád účastnili a o kterých se v tomto článku nepíše, se omlouvám. Dosud jsem nenalezl podrobnější rozpis tj. osud ztracených dokladů. Připomínám, že i v období žní probíhala výstavba stadiónu, zahájená v roce 1957, na němž se stále brigádnicky pracovalo. Další z akcí, kterou si Vám dovolím připomenout a seznámit s ní, na niž si mnozí žijící pamětníci vzpomínají, bylo utkání rosických příznivců pražských klubů Slavie a Sparty, ve kterém si zahráli jak brigádníci, tak bývalí sportovci a fandové těchto klubů. Co vlastně předcházelo tomuto utkání a nápadu ho sehrát, se mně přes veškerou snahu o získání co nejvěrnějších informací nedaří dopátrat. Jedna z verzí, ke které se přikláním, praví, že se jedná o poděkování všem lidem za práci na vybudování stadiónu Na Lukách před první fotbalovou sezónou TJ Dynama Rosice u Chrasti a před prvním mistrovským utkáním. Tudíž jednalo by se o období před Utkání mohlo být sehráno na naši pouť v červnu 1965, ale to už není tolik podstatné. 7 Po celou dobu, a to nejen výstavby stadiónu, se naše tělovýchovná jednota Dynamo potýkala s nedostatkem finančních prostředků. Proto někdo vymyslel a nechal vyrobit dřevěné kasičky s nápisem Slavie a Sparta. Kasičky byly umístěny v obou rosických hostincích, U Munzarů (Kličků) a U Hrnčálů. Do nich místní štamgasti, a nejen ti, přispívali penězi. Štědrým a dlouholetým mecenášem naší tělovýchovné jednoty byl pan Josef Juliš. Projevem úcty k němu je slavnostní předání daru (rádia, vidíme na předložených fotografiích) a jím provedení slavnostního výkopu výše uvedeného fotbalového utkání. Kolik bylo vybráno korun, se dnes už nedovíme. Podstatné je to, že tyto peníze přispěly na první zakoupení fotbalových dresů v barvách Slavie a Sparty. V dresech se později střídavě hrálo. Z peněz byly zakoupeny i dva míče. Na obr. č.1 : Karel Slavík vypravuje, zprava brankář Václav Nedbal, ruce v bok Stanislav Chour, vykukující hlava Ladislav Netolický, menší postava Josef Marek, za nim Ludvík Novotný, Karel Mazuch, František Slavík, ing. Josef Žemlička, Ladislav Klička, neznámý fotbalista, rozhodčí a s míčem Josef Juliš Na obr. č. 2 : zleva brankář Jindřich Kysela, Jan Žemlička, Jiří Jetonický, Oldřich Zelinka, neznámý fotbalista, Jaroslav Kohout, Jan Havlíček, František Eiselt, Oto Hejduk, Josef Brázda, s černými brýlemi Jiří Sytárek a Josef Juliš. Na obr. č. 3 : zleva František Eiselt, Jan Vrabec, Jiří Sytárek, Josef Juliš, Jiří Lichtenberg, dva neznamí fotbalisté, neznámý rozhodčí a úplně vpravo Ladislav Klička Na obr. č. 4 : zleva Jiří Sytárek, František Eiselt, Jan Vrabec, Josef Juliš, Jiří Lichtenberg a neznámý rozhodčí Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

8 Obrázek 4 Jak jsem chodil s fotografiemi i po okolních obcích a sháněl jména osob na nich zachycených, někteří z dotazovaných si všimli detailu v provedení lajn. Tento detail (průšvih) mohu věrohodně popsat. Byl jsem na něm osobně zainteresován. Zde popisuji výše uvedenou neslavnou akci: Mnozí si pamatují, jaká byla dříve tráva na hřišti a jaký problém byl vždy s jejím posekáním a z toho vyplývající stálá velká práce s lajnováním. Padl návrh, že se lajny vyměří a dle provázku se tence postříkají travexem. Touto prací byla pověřena nejmenovaná osoba ze hřiště a já. Náš pojízdný postřikovač se dal nafoukat až na tlak 3,5 atm. Tímto tlakem se vytvořil velký rozptyl. Dle špagátu byla práce pomalá, tak jsme si ji usnadnili stříkáním bez provázku, a tím dobře zrychlili naší činnost. Ale jakmile začala tráva časem usychat, objevil se průšvih. Široké a křivé lajny. Dvakrát v životě jsem "vybarvil" otce do běla. Jednou při trhání třešní a podruhé na těch pitomých lajnách. Jistě si dovedete představit, co jsem, věkem puberťák, tenkrát schytal. V minulém čísle Rosických listů jsem napsal, že pomalu uklízím stůl a zavírám desky. Dnes předkládám naposledy doklad, z něhož je patrný vznik organizovaného fotbalu v Rosicích, a oznamuji, že zavírám definitivně desky s tématem vzniku fotbalového oddílu TJ Dynama Rosice u Chrasti. Tímto dokladem je dosud nezveřejněný dopis ze dne ; je podepsán Fr. Slavíkem. Tématem dopisu je dotaz na vyřešení problému týkajícího se hostování našich fotbalových hráčů v sousední Chrasti u Chrudimi a jejich navrácení do mateřského oddílu. Z dopisu uvádím mnou vybranou část. Dopis je adresován Redakci Československého sportu, Na Poříčí, Praha I: Vážení soudruzi, v akci T a Z vybudovali jsme v naší vesnici svépomocí a za finanční podpory ze státních prostředků sportovní středisko s hokejovým (tenisovým) a fotbalovým hřištěm. V průběhu výstavby uvedli jsme do provozu hřiště na hokej a po loňském dokončení výstavby i hřiště na kopanou. Proto jsme v letošním roce ustavili oddíl kopané a přihlásili do soutěže družstvo mužů a žáků. Moje poznámka: dopis bude archivován, všichni hráči se z hostování vrátili a stali se oporami našeho fotbalového oddílu. Nazdar v příští kapitole. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne Program obecních slavností: Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. října Neprodejné. 8

RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013

RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2013, ročník 8, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, toto vydání je už prázdninové, odpočinkové. Je plné pozvánek na sportovní, kulturní a společenské akce pořádané

Více

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3.

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin je za dveřmi a opět čtete Rosické listy. V mém příspěvku bych Vás chtěl informovat o tom,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4.

Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4. Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin utekl jako voda a ve Vašich rukách je další, už desáté vydání Rosických listů. Přes prázdniny

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Prosinec 2013, ročník 8, vydání 6 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, poslední měsíc letošního roku se přehoupl do druhé poloviny, konec roku se kvapem blíží a nervozita stoupá. Děj

Více

Hospodaření města v roce 2008

Hospodaření města v roce 2008 Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 6 1/2009 Hospodaření města v roce 2008 Hospodaření s finančními prostředky v rozpočtu města v uplynulém roce vycházelo z mimořádně vysokých příjmů ze zpracované

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 4 2009. Slivenecké let nice 2009

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 4 2009. Slivenecké let nice 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2009 Slivenecké let nice 2009 d Ostrým startem zahájila v pátek místní kapela Třetí stupeň tortury Vrchol pátku: Legendární kytarista Radim

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. září 2008 V tomto čísle najdete: Počet obyvatel k 30. 06. 2008 str. 3 2. rozpočtová změna str. 3 4 Policie ČR informuje str. 7 Ředitelé škol o zahájení

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více