SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4"

Transkript

1 Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, prázdniny "profrčely" neskutečnou rychlostí a při pohledu z okna tu máme podzim jak vyšitý, navzdory kalendáři. Neklesejme ale na mysli, svatováclavské časy máme ještě před sebou. Vzhledem ke skutečnosti, že přichází čas dalších voleb do obecních zastupitelstev, je čas i na menší rekapitulaci. V naší zemi je letitým zvykem voličům naslibovat modré z nebe a potom mít velkou radost ze skutečnosti, že se podařilo splnit dokonce 30% z volebního programu. U nás v Rosicích ale toto neplatí! Spolu s ostatními zastupiteli z naší kandidátky se nám podařilo prosadit a uskutečnit nejenom vše, k čemu jsme se zavázali, ale i mnoho dalšího prospěšného pro život nás všech. To, že máme plné zuby všeobecného tlachání o snižování nezaměstnanosti, ochraně životního prostředí (dost často za každou cenu), lepších zítřků pro tu či onu zainteresovanou skupinu obyvatel a mnoho dalšího, je určitě vpořádku. Lidé by se měli hodnotit podle vykonané práce a nejlepší způsob, jak se vyhnout označení "hospodský tlučhuba" je uvést alespoň některé výsledky naší práce: 1. Snižování nezaměstnanosti: Obec Rosice (včetně ZŠ, MŠ, Rosických trhů atd.) je po zemědělském družstvu a východočeských plynárenských strojírnách třetím největším zaměstnavatelem v obci. Podporujeme podniky i živnostníky v jejich rozvoji tvorbou vstřícného územního plánu, udržením rozumných cen nemovitostí či služeb apod. K tomu každoročně, ve spolupráci s úřadem práce, vytváříme další pracovní místa pro nezaměstnané v počtu 5 osob. 2. Ochrana životního prostředí (na toto téma bych mohl popsat celé Rosické listy sám, uvedu jen tři příklady): - kanalizace - od jsme předali na ČOV do Chrasti m 3 odpadních vod. Při vysoké účinnosti čištění (v některých parametrech téměř 100%), které právě zmiňovaná ČOV vykazuje, se jedná o odstranění škodlivin v řádu stovek tun ročně a ještě za rozumnou cenu. Odkanalizováním drtivé většiny nemovitostí v Rosicích a Synčanech jsme v důsledku dosáhli i zkvalitnění vody ve studnách. Je pravdou, že někteří odpůrci tvrdí pravý opak a těžko jim vysvětlíte, že jejich, popřípadě sousedovy odpady vypouštěné do země několik desítek let bez čistění nezmizí ze dne na den a že odpovědnost za tento stav je na nich samotných. - třídění odpadu - víte, že u nás v obci třídíme 11 druhů odpadů!? Je to plast, papír, barevné sklo, bílé sklo, tetrapack, elektropřístroje, ošacení, rostlinné oleje, nebezpečný a velkoobjemový odpad, stavební a biologický odpad. Odpady buď sami, nebo ve spolupráci s odborníky recyklujeme. Díky deponii stavebních odpadů jsme schopni zachytit a recyklovat odpady v množství až t/rok. - údržba zeleně a výsadba stromků - plochy na sečení trávy každý rok narůstají, jejich údržba je čím dál tím náročnější a dražší. Přesto jsou naši zaměstnanci schopni kvalitu údržby stále zvyšovat. A výsadba stromků? Letos jich zase přibylo, vždy vysázíme mnohonásobně více, než pokácíme. 3. Stavební parcely a byty - při tvorbě prostoru pro naše stavebníky zkoušíme zaplnit volná místa uvnitř obce, nebo alespoň na jejím okraji. To se nám celkem daří a mohu prohlásit, že bylo vytvořeno 18 nových parcel. Dalších pět bude brzo na bývalém nádraží. Nedokončené byty v areálu Rosických trhů jsou všechny prodány a obydleny. 1

2 Dalších příkladů dobré práce vedení obce, zastupitelů a našich spoluobčanů bych mohl uvést řadu. Jen pro zajímavost: ZŠ - realizace úspor energií, okna a fasáda na staré škole v Boru, ordinace praktického lékaře, Rosické trhy, Galerie Fantazie umění, muzeum Vesnice žije, dětské hřiště, protipovodňová opatření, cyklostezka, hasičská TATRA, obecní policie, místní komunikace, chodníky, autobusové čekárny, kapličky, křížky, pomníky atd. Dále bych se pozastavil u dvou postřehů z dění v naší obci i v okolí. Prvním je prodej obecního pozemku u Hospody Na Křižovatce. Pozemek byl v nabídce několik let, nikdo z místních však neprojevil zájem o koupi. I když zdaleka není znám záměr ani sortiment nabízeného zboží v budoucím rodinném domku, jsme z některých míst pomlouváni, že připravíme lidi o práci, že některým obchodníkům vytváříme konkurenci. Dle nejen mého názoru se hluboce mýlí. Realita je taková, že v Rosicích ve všední den po 16. hodině nic nenakoupíte, protože je všude již zavřeno. Výjimkou je čerstvé mléko z automatu a tam si troufám tvrdit, že většina prodeje probíhá právě v pozdních odpoledních a večerních hodinách a i o víkendu. Všichni naši spoluobčané, kteří pracují mimo obec a přijíždí právě po 16. hodině, nemají jinou možnost, než se na nákup stavit cestou v marketech a nebo v Chrasti, Hrochově Týnci, Luži či v Chroustovicích, jednoduše tam, kde je provozní doba obchodů delší. Místo jednoznačného rozsudku by bylo lépe přemýšlet nad tím, jak tohoto potenciálu využít a zvýšit si tím tržby, popřípadě zaměstnat další spoluobčany. Druhým postřehem je článek uveřejněný v Chrasteckých ohlasech (září 2014, číslo 9, ročník LIX), ve kterém jsme byli nařčeni pisatelkou článku podepsanou HD z toho, že jsme neinformovali městské radní o záměru stavby cyklostezky. O tom, že se jedná o nepravdivou informaci svědčí i to, že město Chrast bylo přímým účastníkem územního řízení již v roce 2010 a územní rozhodnutí vydal Městský úřad Chrast - stavební úřad. Z toho vyplývá, že město Chrast mělo dostatek času a prostoru, aby se na dokončení cyklostezky na svém území připravilo. Musím uvést skutečnost, že spolupráce s paní starostkou a panem místostarostou je na nejlepší úrovni za celá léta mého působení na našem obecním úřadě. Proto věřím, že se jedná o zcela zbytečné nedorozumění. O záměru výstavby cyklostezky jsem pravidelně informoval veřejnost v Rosických listech, které by měli číst minimálně rosičtí spoluobčané. Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům, sportovcům, myslivcům, seniorům, Rose a Vám všem ostatním, kteří se aktivně účastníte veřejného života, za Vaši práci ve prospěch naší společné obce. Dále všem aktivním obecním zastupitelům za jejich připomínky a náměty a častěji, než v minulých letech, i osobního zapojení do práce na zlepšení našeho životního prostoru. S přáním pěkného podzimu Luboš Netolický, starosta obce RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne K bodu č. 1 RO schvaluje plnění usnesení z min. schůze RO. K bodu č. 2 RO schvaluje vyúčtování stočného pro VPS Rosice za období červen 2014 ve výši průměrného stočného za min. 3 měsíce v této společnosti, tj. 248 m 3 spotřebované vody. K bodu č. 3 RO schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu v ZŠ Rosice na vybavení školní jídelny uvedené v žádosti ZŠ Rosice. K bodu č. 4 RO schvaluje provést výběr dodavatele na stavbu Fasáda na tělocvičně ZŠ Rosice výběrovým řízením, a to formou oslovení 3 firem. K bodu č. 5 RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu týkající se stavby RD v Rosicích stavebník p. R. D. K bodu č. 6 RO pověřuje p. místostarostu k jednání se zájemci o stavbu RD v lokalitě na nádraží ve věci plynofikace budoucích RD K bodu č. 7 RO schvaluje Petici organizovanou Svazem měst a o obcí České republiky a dále schvaluje, aby s peticí byla řádně seznámena veřejnost a aby podpisové archy k petici byly občanům vystaveny k podpisům. K bodu č. 8 RO schvaluje vypracování projektové dokumentace na výdejnu léků v objektu čp. 1 v Rosicích. K bodu č. 9 RO schvaluje zapojení Základní školy, Rosice, okres Chrudim do projektu Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. DĚTSKÁ BURZA Pořadatelé DĚTSKÉ BURZY Vás srdečně zvou ve dnech 11. až na dětskou burzu, která se koná v Hospodě Na Křižovatce v době: 11. a :00 h 17:00 h :00 h 11:00 h Příjem věcí: :00h -16:00h Do prodeje ráda přijmu i Vaše věci, prosím, kontaktujte mě na telefonním čísle , sdělím Vám podmínky pro přijetí věcí. Těšíme se na Vaši návštěvu. B. Poslušná 2

3 ÚČAST ZASTUPITELŮ Přehled účasti zastupitelů obce Rosice na zasedáních zastupitelstva ve volebním období od do : Jméno zastupitele Název politických stran a hnutí, za které zastupitel kandidoval Účast na zasedáních zastupitelstva vyjádřená v % Netolický Luboš Starostové a nezávislí 100 % Brázda Pavel Starostové a nezávislí 100 % Tesařová Jana Starostové a nezávislí 100 % Čápová Radmila KDU-ČSL 96 % Novák Josef, Ing. Starostové a nezávislí 96 % Malinský Vladimír Starostové a nezávislí 92 % Janek Jiří Starostové a nezávislí 88 % Polák František, Ing. ČSSD 88 % Plachá Iveta Starostové a nezávislí 84 % Trnková Magdalena ČSSD 85 % Chourová Hedvika Starostové a nezávislí 72 % Volejník Zdeněk Starostové a nezávislí 72 % Samek Vlastmil, Ing. Starostové a nezávislí 68 % Netolický Ladislav Starostové a nezávislí 64 % Freiberg Petr, Ing. KDU-ČSL 44 % Matoušková Michaela ČSSD 42 % Pozn.: V červenci 2012 rezignovala na funkci zastupitele obce Rosice pí Michaela Matoušková a novou členkou zastupitelstva se stala pí Magdalena Trnková. Přehled účasti politických stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu na zasedáních zastupitelstva ve volebním období od do : Název politických stran a hnutí Účast na zasedáních zastupitelstva vyjádřená v % Starostové a nezávislí 85 % ČSSD 76 % KDU-ČSL 70 % KOMUNITNÍ ŠKOLA Nabídka aktivit pro školní rok 2014/2015 Vážení přátelé, Již devátým rokem se snažíme být školou pro všechny generace. I v tomto školním roce nabízíme možnost vzdělávání a relaxace v prostorách základní školy. Chceme Vám co nejvíce vyjít vstříc a nabídnout Vám zajímavé kurzy za přijatelné ceny. Vždyť dojíždět za nimi jinam dnes něco stojí a zabere čas. Doufáme, že si z naší nabídky budete mít co vybrat. Jazykové kurzy Anglický jazyk konverzace děti a dospělí Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky ročníku 1000,- Kč/ školní rok Lektor: Jane Zanoni Německý jazyk konverzace děti Kurz bude otevřen v případě dostatečného počtu zájemců a přizpůsoben jejich potřebám. Určeno: pro žáky ročníku Lektor: Kurz začíná: 1000,- Kč/ školní rok Zdenka Vrabcová konec září Hudba a tanec Školní pěvecký sbor Termín: dle dohody a rozvrhu žáků Určeno: všem, kteří rádi zpívají 3 250,- Kč/ pololetí Lektor: Alena Šachová a Bronislava Rabasová Flétna (nově!) Termín: středa od Určeno: začátečníkům i pokročilým 250,- Kč/ pololetí Lektor: Hana Hrníčková (zkušená učitelka flétny) Požadavky: flétna nejlépe z hudebnin (cca Kč), noty žáci dostanou Zumba Termín: čtvrtek od 18:00 Určeno: všem, kteří mají rádi pohyb i tanec Rozsah: čtvrtletí 9 hod.(1x týdně 1 hod.) 300,- Kč/ čtvrtletí Lektor: Kristýna Stříteská / říjen Výtvarné kurzy Keramika pro děti Termín: říjen - leden, únor - květen Určeno: dětem Rozsah: 28 hod./pololetí (1x týdně 2 hod.) 1000,- Kč/ pololetí Lektor: bude upřesněn / říjen Paličkování pro děti Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky třídy Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Kurz začíná: 400 Kč/ 20 lekcí Lenka Kohoutová konec září/říjen Žáci se naučí základní dovednosti a vyrobí si něco pro parádu i pro obdarování. Základní pomůcky budou zapůjčeny, špendlíky a nitě každý své. Vzdělávací kurzy Matematika příprava na přijímací zkoušky či doučování Termín: září - březen Určeno: dětem 500,- Kč/ za celé období Rozsah: 25 hod. (1x týdně 1 hod.) Lektor: bude upřesněn Český jazyk příprava na přijímací zkoušky či doučování Termín: září - březen Určeno: dětem 500,- Kč/ za celé období Rozsah: 25 hod. (1x týdně 1 hod.) Lektor: bude upřesněn Sportovně pohybové aktivity Dopravní kroužek Termín: bude upřesněn Určeno: pro žáky 2.třídy (skupina max. po 10 žácích), výběr bude proveden dle zručnosti na dopravním hřišti 250,- Kč/ pololetí Lektor: Marie Novotná / říjen Florbal Termín: pátek od 17:00 Určeno: dětem 500,- Kč/ pololetí Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Tomáš Šikl Při větším zájmu budou opět 2 skupiny dle věku. Trampolíny Termín: bude upřesněn Určeno: dětem od 7. třídy i dospělým (max. 11 kurzistů) 1000,- Kč / za kurz Rozsah: 10 hod. (1x za 14 dní 1 hod.) Lektor: Martin Plíšek certifikovaný lektor

4 Lektor nabízí i kurzy Bosu core (cvičení na půlmíčích zaměřené na střední partie těla), Cardio box and dance a Salsu i bez mužů. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu na začátku září termín bude upřesněn. Zdravotní cvičení a thai-či Termín: úterý od 17:00 Určeno: dětem i dospělým 500,- Kč/ pololetí Rozsah: 1x týdně 1 hod. Lektor: Libuše Slavíková VÍKENDOVÉ AKTIVITY Vánoční aranžování listopad Velikonoční aranžování Farmářské ukázky sýr, chleba Ostatní nabídky budou postupně zveřejňovány na webu, v Rosických listech a vývěsce u školy. KONTAKTY Lenka Kohoutová Veškeré informace najdete i na webových stránkách komunitní školy kos-rosice.wz.cz Pokud máte typ na další aktivity, prosím dejte nám vědět, pokusíme se zajistit i ty. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školního roku 2014/15 1.pololetí: začátek konec pololetí začátek konec Prázdniny: podzimní 27. a vánoční až pololetní jarní až velikonoční 2.4. a hlavní 1.7. až Pedagogické rady: 1.čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Schůzky rodičů s učiteli školy: Přijímací zkoušky na SŠ 1.kolo Od do (stanoví si ředitelé SŠ) Mimořádné volno ředitelky školy: dle provozní situace Zápis do 1.ročníku š.r /16 Lyžařský výcvik 24. až Plavecký výcvik vždy v pondělí , 9,45-11,15 SDH ROSICE Prázdniny jsou za námi Ani nevíme jak, ale prázdniny jsou pryč. Pevně věřím, že jsme si každý užil nějakou tu dovolenou. Počasí nám ale bohužel moc nepřálo a prázdniny byly převážně zamračené. Pár dní bylo sice slunce, ale kde jsou časy, kdy sluníčko pálilo 14 dní bez jediného deště. Zdá se, že příroda to chce vše jinak. Sám se přiznám, že takové léto už dlouho nepamatuji. Čas utíká jak voda v řece a zanedlouho se budeme chystat na vánoce. Ale trochu letních statistik si neodpustím. Letní měsíce patří z pohledu hasičů k velmi rizikovým, co se týká požárů. Plameny ničí úrodu, domy, lesy i dopravní prostředky. I letošní červenec byl na požáry bohatý. Hasiči v souvislosti s požáry také museli lidí evakuovat a 975 bezprostředně zachránit. Škoda způsobená požáry se v červenci vyšplhala na Kč. Celkově se od do na území České republiky stalo 2136 požárů. Lidé by proto měli dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm a dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Na paměti by měli mít i to, že povinnost počínat si tak, aby nevznikl požár, jim vyplývá ze zákona o požární ochraně. Velké množství požárů souvisí také se sklizní obilí. Nehoří pak jen úroda, ale i zemědělské stroje. Častou příčinou těchto požárů je technická závada na zemědělské technice (traktory, kombajny, automobily), nebo nedbalost (chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapálitelnou směs. Tatra 815 CAS 32 Pomalu ale jistě se blížíme k cíli. Již se nám podařilo připravit tatru k nástřiku vrchní barvou. Rád bych prostřednictvím RL poděkoval firmě VPS, která zajistila nastříkání celé tatry, a dále pak Radovanu Kullovi, který osobně tatru nastříkal. Odvedl precizní práci. Ted nás již čeká příjemnější a především čistší práce. Ale přesto máme před sebou ještě spoustu hodin brigád. Nicméně první nasazení tatry, které jsme plánovali na noční soutěž, bude přesně tak, jak jsme plánovali. Snažíme se tatru opravit důkladně, abychom nemuseli za rok nebo za dva opravovat něco, co jsme teď opravili. Někteří si určitě umí představit, v jakém je asi stavu elektrická instalace na autě, kde se jen něco připojovalo, pak zase odpojovalo a podobně. Proto se snažíme používat vše nové a vyměnit každý kabel za nový. Je až neuvěřitelné, kolik metrů kabelu a drátů je na takovém hasičském autě. Nechce se mi ani zmiňovat, kolik hodin již máme odpracováno. Naše manželky a přítelkyně vědí své. Myslím, že by mohly vyprávět. Tatra, tatra, tatra a zase tatra Je pravda, že až bude tatra kompletně hotová, tak bude stát zato. Velice se těším na den, kdy vám ji budeme oficiálně moci představit a ukázat ji v plné své kráse. Přikládám malou ochutnávku z nástřiku tatry. Noční soutěž Dovolte mi, abych vás jménem SDH Rosice pozval na noční soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Rosice, která se uskuteční od 19: 30 hod. v areálu Rosických trhů. Zde bude mít naše tatra takovou malou předpremiéru - bude doplňovat vodu do kádě. Petr Hejduk, SDH Rosice 4

5 Z HISTORIE OBCE Pověsti 2 I dnes zavítáme s pověstmi do našeho kostela sv. Václava. Druhou ze tří nejznámějších rosických pověstí je totiž ta o zvonu Doubrava. A je hned dvojdílná. Nechme nejprve opět promluvit starou knihu. První pověst - Za třicetileté války, kdy lomoz válečný až sem pronikl, odnesli občané rosičtí zvon tento z obavy, by jej nepřátelé neuzmuli a k ulití děl neupotřebili, do doubravy, která za vsí směrem k Dobrkovu se táhla. Lidé, kteří zvon zakopali, přišli ve válce o život a tak se naň úplně zapomnělo. K nalezení jeho přispěla jen zvláštní náhoda. V doubravě pásával pastýř stádo vepřů a jedna ze sviní jej vyryla. Takto objevený zvon byl s velikou slávou do vsi přenesen a na dřívější místo ve zvonici, kde byl umístěn, upevněn. Že pak byl Na doubravách nalezen, dostal také jméno Doubrava. Druhá pověst - Zvon prý jednou chrastečtí vyměnili za svůj. Než vyměněným zvonům se na nových místech jaksi nechtělo líbiti, a proto prý sami zase na původní svá místa se vrátily a musely být znovu přeneseny. Jedné noci se ale zvony zase vzchopily a spěchaly každý do své původní domoviny. Na cestě setkaly se na lávce za mlýnem přes Žejbro vedoucí. Ježto lávka byla úzká a jeden druhému se nechtěl vyhnouti, vratily tak prudce do sebe, že Doubrava z toho nemilého setkání odnesla si povážlivou trhlinu. Zvon ten od té doby měl také hlas chřaplavý, až nejdůstojnější pan biskup Dr. Josef Hais k jeho opravě povolal Švéda Ohlssona, který trhlinu onu výborně zacelil, že zvuk jeho na novo jasně zaznívá. Nutno doplnit, že druhá pověst je zcela smyšlená, protože k výměně zvonů mezi Rosicemi a Chrastí nikdy nedošlo, ovšem náš zvon opravován byl. Ani po lesu typu doubravy, podle kterého dostal zvon své jméno, dnes není nejmenší stopy. Poslední samostatně stojící strom původního lesa - veliký dub - padl v roce 1894 při velké bouřce. Zapálil ho blesk a dílo zkázy dokonala vichřice, která strom skácela. Na místě, kde stál, dali lidé postavit sloupek s obrazem Panny Marie. V 16. století byla ale rosická doubrava tak rozsáhlá, že na její správu byli dosazeni tři hajní. Skutečné rosické zvony Zvon první - Doubrava. Patřil k největším zvonům na Chrudimsku. Průměr zvonu byl úctyhodný - 1,37 m, výška 1,00 m a váha 1593,5 kg. Ulil jej v roce 1591 mistr Eliáš Stodola, jehož zvony patřily k posledním zvonům renesančního typu. Zvláštností tohoto rosického zvonu byla pouze kolem koruny renesančním písmem psaná legenda ve třech řádcích: JAKOŽ MOGZISS POVYSSIL HADA NA POUSSTI, TAK MA POVYSSEN BYTI SYN CZLOWEKA, ABY KAZDEY KDOZ WIERI W NIEHO NEZAHYNUL, ALE MIEL ZIWOT WIECZNY, NEBO TAK BUH MILOWAL SWIET, ZIE SYNA SWEHO GEDNOROZENEHO DAL, ABY KAZDY KDOS WIERI W NIEHO NEZAHYNUL, ALE MIEL WIECZNY ZIWOT ~ NEBT NEPOSLAL BUOH SYNA SWEHO NA SWIET ABY SAUDIL SWIET, ALE ABY SPASEN BYL SWIET SKRZE NIEHO.. Po straně pak byl ještě nápis LETHA PANIE MDLXXXXI SLYT GEST ZWON TENTO KE CZTI A K CHWALE BOZI ODEMNE MISTRA ELYASSE ZWONARZE V HRADCI NAD LABEM. Zvon byl dlouho prasklý (pro velikou trhlinu se jím nemohlo zvonit už od roku 1867), až v roce 1882 povolal biskup Hais z Depenau Švéda Ohlssona, který pomocí zvláštní slitiny trhlinu zacelil. Práce trvaly 6 týdnů. Zvon byl nejprve spuštěn ze zvonice a dlátem byla trhlina rozšířena asi na 1,5 cm. Potom do zvonu zapustil mistr zvonař podél trhliny několik skob, které byly upevněny zvláštním způsobem. Nakonec byl zvon podél trhliny po obou stranách obložen hlínou a nad ní byl upevněn plech. Pomocí silného žáru byla trhlina vyplněna slitinou, která byla rodinným tajemstvím zvonařů Ohlssonů. Mistr zvonař obdržel za cestu a všechny ostatní výlohy 348 zlatých. Podle jiných zpráv ovšem za práci nechtěl vůbec nic. Prý aby tak odčinil křivdy a utrpení, které v Zemích Koruny české napáchali švédští vojáci za třicetileté války. Leč zvon se nevyhnul osudu, jehož se dávní obyvatelé Rosic obávali. Dne byl rekvírován, rozbit a použit na výrobu děl pro potřebu rakousko-uherské armády ve Velké válce. Zvon druhý Rudolf Doubrava. Na prázdné místo po Doubravě byl v roce 1932 ulit zvon nový. Dlouho nám také nevydržel, protože ho potkal stejný osud jako jeho většího předchůdce - rekvírován byl v II. světové válce (1942). Nový zvon byl však již menších rozměrů, vážil jen 345 kg. Laděn byl na H1. Posvětil ho biskup Mořic Pícha a obci ho darovala statkářka Františka Mikanová na památku po zemřelém synu Rudolfovi (odtud jméno zvonu Rudolf Doubrava). Náklady na jeho ulití činily 7253 Kč. Ani jedna z Doubrav se nám tedy nedochovala. Nápis při horní obrubě byl ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ, na plášti potom krucifix a pod ním nápis JEŽÍŠI BUĎ NÁM MILOSTIV! Nápis nad dolní obrubou zněl V UPOMÍNKU NA SYNA RODOLFA VĚNUJE MATKA FRANTIŠKA MIKANOVÁ Z ROSIC Č R Zavěšení na novou Doubravu (dnes v Galerii v cihelně) Zvon třetí - prostřední zvon byl ulit roku 1515 v Hradci Králové, průměr zvonu je 1, 05 m a výška 0, 82 m, váží 680 kg 5

6 vážil 28 kg. Zavěšen a vysvěcen byl a jmenoval se Václav. Pořízen byl ze sbírek mezi lidmi za dnes nevídanou cenu 1120 Kč. Tento zvon byl rekvírován pravděpodobně společně s Poledníkem a novou Doubravou v roce Dnes na sanktusce visí zvon o průměru 0,40 m a výšce 0,46 m. Při horní obrubě je nápis: A SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS, což v překladu znamená: Svatá Barboro, oroduj za nás. Pod nápisem jsou reliéfy sv. Barbory a sv. Václava. Tento zvon pochází z věžičky zámecké kaple, zasvěcené Nejsvětější Svátosti oltářní. Kaple byla postavena spolu se zámkem za Kinských v roce 1728 a zrušena po druhé světové válce. Bohužel Prostřední zvon (stav v roce 2007) Je na něm dvouřádkový nápis gotickou minuskulí: Anno domini milesimo quinqentesimo decimo V heccampana fusa est in laudem dei atqu genitricis marie sanctae fusa est hradecz super albea firma urbe A andre in villam rossice de deus felicem atqu utilem faveat in landem suam. Překlad do češtiny zní: Léta Páně tisíc pět set patnáct tento zvon ulit byl ke chvále Boží a Boží rodičky Marie svaté ulit byl v Hradci nad Labem místní firmou od Ondřeje do vsi Rosice. Pod nápisem jsou reliéfy na jedné straně krucifix a IHS, na druhé sv. Ondřej. Doposud visí ve zvonici. Ani Doubrava však nejspíš nebyla nejstarším zvonem, kterému kdy u nás ve vsi tlouklo kovové srdce. Kostel v Rosicích je připomínán už dávno před rokem 1591, a co by to bylo za kostel bez zvonu? Leč doklady jaksi chybí. Rosickým zvonům a vůbec sakrálním památkám v našem okolí se věnuje i pan Miroslav Pošvář z Chrasti. I díky němu si zvuk našich zvonů můžete poslechnout i na internetu, konkrétně na Údaje o zvonech byly převzaty z knihy Chrudimsko a Nasavrcko. Ještě dlužím jednu z několika slibovaných rosických pohlednic. Je na ní zachycen starý most u Tůmů s pohledem na kostel a Vrabcovu hospodu. Byl to ale mnohem hezčí pohled než dnes, co říkáte? Mimochodem, víte, že po téhle ulici prý pobíhal ohnivý mužíček? Ale to už zase předbíhám, to je jiná pověst Zvon čtvrtý - malý zvon byl ulit v roce 1557 zvonařem Janem v Hradci Králové, průměr zvonu je 0, 76 m a výška 0, 58 m. Kolem šestiramenné koruny zdobené po stranách linkami nápis gotickou minuskulí, písmena oddělována liliemi: verbum domini manet in eternum slowo panie zustawa na wieky. Dole: Leta panie M D V L VII tento zwon slit od Jana zwonarze v mieste hradczij nad labem do dobryho -. Zvon byl v II. světové válce také rekvírován (1942), ale jako jediný byl po válce vrácen zpět do Rosic na původní místo (1947 přivezen snad z Hamburku), pootočen, v čepci provrtán. Náraz cis 2 + 2, spodní oktáva cis 1 + 1, prima cis 2 + 2, tercie e Malý zvon je druhý z obou zvonů, které i dnes můžeme vidět ve zvonici. Z. Volejník ml. Poledník (stav v roce 2007) Zvon pátý, šestý a sedmý Sanktusník. Pouze jeden ovšem dnes visí na věžičce kostela. Původní vážil 33 kg. Rekvírován byl v první světové válce (1917). V roce 1924 byl pořízen nový zvonek, který 6 Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokumentů, dobového tisku a z vyprávění pamětníků. Kapitola IX. (letní historie sportu) Vážení spoluobčané a příznivci sportu! Léto je pro většinu z nás obdobím dovolených spojeným např. s navštívením vzdálených krajin, koupáním, opékáním vepřů, večerním grilováním a jinými dalšími příjemnými chvílemi. I proto jsem se rozhodl, že v tomto slunečném období nebudu chodit po archívech, ale zpracuji doklady, jež jsem nalezl v době panování nepříznivého počasí. Z těchto podkladů vytvořím letní historii sportu a v té se pokusím zachytit určité časové období sportovního a pracovního života v naší obci, mezi které patří i žně. Takže nastal čas všem připomenout i tuto část sportovního života minulých let. Jak např. trávili léto naši dříve narození spoluobčané a členové Dynama, kteří před 53 lety svou těžkou prací a výdělkem z ní přispěli k budování našeho stadiónu! Tuto fotografii znám dlouhá léta. Dokonce jsem věděl, o jakou činnost se jedná, ale neměl jsem žádné přesné údaje. Podrobnosti jsem našel až v novinách Budovatel ze dne 17. srpna 1961, č. 33, ze kterých budu citovat.

7 Zleva: Jiří Tichý, Stanislav Mitiska, Jiří Lichtenberg, Jiří Šnopl, Stanislav Mikan, Václav Nedbal, Miloslav Kostelecký, dole: ing. Vladislav Bureš, brigádník dosud nepoznán, František Slavík a Jaroslav Žák účastníci jedné z nočních brigád. Uvedený článek je rozsáhlejší, proto z něj budu citovat mnou vybrané pasáže: Byl to takový obyčejný temný letní večer na počátku srpna. Na stohu vedle mlátičky dva polonazí chlapci se ohánějí vidlemi a házejí snopy na podavač, třetí přeřezává povřísla a pomáhá těm snopům do jícnu, který hltá snop za snopem tak nenasytně, že z těch tří se pot jenom lije. A na druhé straně mlátičky další: jeden obsluhuje motor a mlátičku, druhý veze na rudlu břichatý pytel plný zrna, třetí odhrabuje plevy a shrabky a dohlíží na řezačku s větrákem, která žene slámu někam do nitra rozložité stodoly, další odvažuje na decimálce pytle s obilím. Tahle brigáda, kterou jsme desátého srpna večer zastihli u mlátičky, to byli samí sportovci, většinou příslušnici hokejového oddílu TJ Dynamo Rosice u Chrasti. Přiznali se, že letos už to byla jejich třetí brigáda a že tak obsadili plnou čtvrtinu všech druhých směn. Obsadili v soutěži brigád ČSTV druhé místo v okrese. Pomáhají tak nejen národnímu hospodářství, ale i svému oddílu, neboť odměny za tyto brigády přenechávají ve prospěch své tělovýchovné jednoty. A zatímco jedna parta obsluhuje mlátící soupravu, v dílně JZD dva Frantové, Marek a Hanus opravuji kombajn, aby ráno mohl vyjet znovu do polí. Vracíme se k mlátičce. Už zase hučí, polyká snopy. Je v dobrých rukou Václava Nedbala, který tady dělá brigádnicky mlátičkáře. Na stohu už se zase potí Franta Slavík se Standou Mikanen a Standa Mitiska odnáší jeden pytel za druhým. Během této noční směny bylo v pytlích namláceno 109,6 centů pšenice. V Rosicích jsou noční výmlaty dobře organizovány tajemníkem MNV Jaroslavem Kohoutem i pro ostatní místní organizace, např. KSČ, požárníků, ČSM a místních závodů. Ze zpráv o činnosti TJ Dynama Rosice u Chrasti pro rok 1960 / 61 vybírám: Při pomoci v JZD umístili jsme se na 3. místě v Chrudimském okresu. Odpracováno bylo hodin. Jmenovitě Vás s počtem hodin jednotlivců seznámíme na příští schůzi. Moje poznámka: takto je doslovně ručně vepsána poznámka Fr. Slavíka do zprávy o činnosti TJ Dynama k těmto brigádám. Ostatním dosud žijícím pracovníkům, kteří se uvedených brigád účastnili a o kterých se v tomto článku nepíše, se omlouvám. Dosud jsem nenalezl podrobnější rozpis tj. osud ztracených dokladů. Připomínám, že i v období žní probíhala výstavba stadiónu, zahájená v roce 1957, na němž se stále brigádnicky pracovalo. Další z akcí, kterou si Vám dovolím připomenout a seznámit s ní, na niž si mnozí žijící pamětníci vzpomínají, bylo utkání rosických příznivců pražských klubů Slavie a Sparty, ve kterém si zahráli jak brigádníci, tak bývalí sportovci a fandové těchto klubů. Co vlastně předcházelo tomuto utkání a nápadu ho sehrát, se mně přes veškerou snahu o získání co nejvěrnějších informací nedaří dopátrat. Jedna z verzí, ke které se přikláním, praví, že se jedná o poděkování všem lidem za práci na vybudování stadiónu Na Lukách před první fotbalovou sezónou TJ Dynama Rosice u Chrasti a před prvním mistrovským utkáním. Tudíž jednalo by se o období před Utkání mohlo být sehráno na naši pouť v červnu 1965, ale to už není tolik podstatné. 7 Po celou dobu, a to nejen výstavby stadiónu, se naše tělovýchovná jednota Dynamo potýkala s nedostatkem finančních prostředků. Proto někdo vymyslel a nechal vyrobit dřevěné kasičky s nápisem Slavie a Sparta. Kasičky byly umístěny v obou rosických hostincích, U Munzarů (Kličků) a U Hrnčálů. Do nich místní štamgasti, a nejen ti, přispívali penězi. Štědrým a dlouholetým mecenášem naší tělovýchovné jednoty byl pan Josef Juliš. Projevem úcty k němu je slavnostní předání daru (rádia, vidíme na předložených fotografiích) a jím provedení slavnostního výkopu výše uvedeného fotbalového utkání. Kolik bylo vybráno korun, se dnes už nedovíme. Podstatné je to, že tyto peníze přispěly na první zakoupení fotbalových dresů v barvách Slavie a Sparty. V dresech se později střídavě hrálo. Z peněz byly zakoupeny i dva míče. Na obr. č.1 : Karel Slavík vypravuje, zprava brankář Václav Nedbal, ruce v bok Stanislav Chour, vykukující hlava Ladislav Netolický, menší postava Josef Marek, za nim Ludvík Novotný, Karel Mazuch, František Slavík, ing. Josef Žemlička, Ladislav Klička, neznámý fotbalista, rozhodčí a s míčem Josef Juliš Na obr. č. 2 : zleva brankář Jindřich Kysela, Jan Žemlička, Jiří Jetonický, Oldřich Zelinka, neznámý fotbalista, Jaroslav Kohout, Jan Havlíček, František Eiselt, Oto Hejduk, Josef Brázda, s černými brýlemi Jiří Sytárek a Josef Juliš. Na obr. č. 3 : zleva František Eiselt, Jan Vrabec, Jiří Sytárek, Josef Juliš, Jiří Lichtenberg, dva neznamí fotbalisté, neznámý rozhodčí a úplně vpravo Ladislav Klička Na obr. č. 4 : zleva Jiří Sytárek, František Eiselt, Jan Vrabec, Josef Juliš, Jiří Lichtenberg a neznámý rozhodčí Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

8 Obrázek 4 Jak jsem chodil s fotografiemi i po okolních obcích a sháněl jména osob na nich zachycených, někteří z dotazovaných si všimli detailu v provedení lajn. Tento detail (průšvih) mohu věrohodně popsat. Byl jsem na něm osobně zainteresován. Zde popisuji výše uvedenou neslavnou akci: Mnozí si pamatují, jaká byla dříve tráva na hřišti a jaký problém byl vždy s jejím posekáním a z toho vyplývající stálá velká práce s lajnováním. Padl návrh, že se lajny vyměří a dle provázku se tence postříkají travexem. Touto prací byla pověřena nejmenovaná osoba ze hřiště a já. Náš pojízdný postřikovač se dal nafoukat až na tlak 3,5 atm. Tímto tlakem se vytvořil velký rozptyl. Dle špagátu byla práce pomalá, tak jsme si ji usnadnili stříkáním bez provázku, a tím dobře zrychlili naší činnost. Ale jakmile začala tráva časem usychat, objevil se průšvih. Široké a křivé lajny. Dvakrát v životě jsem "vybarvil" otce do běla. Jednou při trhání třešní a podruhé na těch pitomých lajnách. Jistě si dovedete představit, co jsem, věkem puberťák, tenkrát schytal. V minulém čísle Rosických listů jsem napsal, že pomalu uklízím stůl a zavírám desky. Dnes předkládám naposledy doklad, z něhož je patrný vznik organizovaného fotbalu v Rosicích, a oznamuji, že zavírám definitivně desky s tématem vzniku fotbalového oddílu TJ Dynama Rosice u Chrasti. Tímto dokladem je dosud nezveřejněný dopis ze dne ; je podepsán Fr. Slavíkem. Tématem dopisu je dotaz na vyřešení problému týkajícího se hostování našich fotbalových hráčů v sousední Chrasti u Chrudimi a jejich navrácení do mateřského oddílu. Z dopisu uvádím mnou vybranou část. Dopis je adresován Redakci Československého sportu, Na Poříčí, Praha I: Vážení soudruzi, v akci T a Z vybudovali jsme v naší vesnici svépomocí a za finanční podpory ze státních prostředků sportovní středisko s hokejovým (tenisovým) a fotbalovým hřištěm. V průběhu výstavby uvedli jsme do provozu hřiště na hokej a po loňském dokončení výstavby i hřiště na kopanou. Proto jsme v letošním roce ustavili oddíl kopané a přihlásili do soutěže družstvo mužů a žáků. Moje poznámka: dopis bude archivován, všichni hráči se z hostování vrátili a stali se oporami našeho fotbalového oddílu. Nazdar v příští kapitole. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne Program obecních slavností: Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. října Neprodejné. 8

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin. Obec Soběraz Zastupitelstvo obce Soběraz Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Jednání zahájeno: 18.00 hod.

Jednání zahájeno: 18.00 hod. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 3/2014 ze dne 5.2.2014 Přítomni: Oppl, Maňhalová, Breburdová, Šebek.Zdražil, Omluveni:, Michálková, Kostial, Ověřovatele zápisu Breburdová, Šebek, Jednání

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více