Polyfunkční dům Nový Lískovec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Polyfunkční dům Nový Lískovec"

Transkript

1 číslo 6 červen liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Kulturní okénko strana 7 Seriál o pohybu strana 8 Kousek Jadranu v Novém Lískovci strana 9 Ze sportu strana Tipy pro volný čas strana 16 Politické okénko Polyfunkční dům Nový Lískovec Když člověk umí vnímat krásu, nemůže spáchat nic zlého. Mathieu Carriére Ve středu zastupitelstvo městské části udělalo další krok směrem k naplnění strategického záměru přesunu pobočky pošty do nově vznikajícího polyfunkčního domu na místě bývalé samoobsluhy Kamínky 3. Při té příležitosti se hodí trochu připomenout celou historii. Když se v roce 2004 zastupitelstvo rozhodlo koupit tehdy již dva roky zavřenou budovu, činilo tak proto, aby v místě nevznikla herna nebo kasino. O chátrající budovu ve vlastnictví společnosti Ahold totiž jevil zájem SYNOT. Již tehdy bylo zřejmé, že cesta ke smysluplnému využití místa, které leží strategicky v centru městské části, nebude jednoduchá. Naštěstí se podařilo budovu na nějaký čas pronajmout, takže část peněz vynaložených na koupi objektu se městské části vrátila v nájmu. Následně začalo vedení radnice zpracovávat a projednávat různé varianty využití. Jedna počítala s přestavbou objektu z úrovně městské části, přestěhováním radnice do přízemí budovy a nadstavbou asi 20 obecních nájemních bytů. Další dvě varianty byly postaveny na spolupráci se soukromým investorem. Celý záměr byl mimo jiné konzultován i s vídeňským odborem strategického rozvoje, protože městská část byla v té době zapojena do mezinárodního projektu Openning. Tam jsme probírali mimo jiné možnost realizovat tento záměr jako projekt PPP, tedy projekt veřejno-soukromého partnerství. Od začátku bylo jasné, že objekt leží na tak atraktivním místě uprostřed městské části, že by byla škoda nevyužít ho pro rozšíření služeb pro občany. Navíc si tam lidé přáli poštu a také zdravotní služby, mimo jiné proto, že stávající pobočka pošt je pro obyvatele Kamínek a staré zástavby špatně dostupná jak autem, pěšky i veřejnou dopravou. Ukázalo se ale, že není reálné, aby městská část přestavbu za desítky milionů korun zvládla vlastními silami. Od roku 2008 bylo rozhodnuto o hledání investora pro stavbu polyfunkčního domu. V roce 2009 byla zastupitelstvem města Brna schválena první smlouva o smlouvě budoucí se soukromou společností. Tehdy se podařilo prosadit, že až město pozemek prodá, pošle městské části celou částku, kterou v roce 2004 na nákup budovy vynaložila. I když první zájemce kvůli krizi od projektu odstoupil, na základě výběrového řízení byla v roce 2011 uzavřena další smlouva a na jejím základě se nyní objekt staví. Na účet městské části byla připsána částka 9,3 milionu korun a zastupitelstvo tak mohlo udělat další významný krok k přesunutí pošty. Schválilo záměr koupit nebytový prostor ve vznikajícím polyfunkčním domě. Prostory v prvním nadzemním podlaží pak bude možné pronajímat poště. Obec koupí ještě jeden, menší nebytový prostor přímo na rohu budovy, kde bude umístěno kontaktní místo úřadu městské části. Tam si lidé budou moci vyřídit základní věci a nebudou muset tak vždy chodit až na Oblou. Nový dům by měl být zkolaudován v polovině roku V podzemních patrech domu bude k dispozici víc než 100 parkovacích míst, která budou mít možnost zakoupit nebo pronajmout také obyvatelé okolních ulic. To by společně s připravovaným projektem rezidenčního parkování mohlo trochu pomoci přetíženým parkovištím v ulici Kamínky. Parkovací místa investor nabízí již nyní, zatím o ně není velký zájem, ale až bude objekt dostavěn a zkolaudován, doufám, že si parkovací místa své zákazníky najdou. V současné době jednáme s investorem také o úpravě veřejných prostranství okolo domu tak, aby se centrum městské části stalo důstojným a příjemným místem. Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří bydlí v okolí stavby a procházejí tímto prostorem, za trpělivost. Je jasné, že tak velká akce se neobejde úplně bez hluku a dopadů na okolí. Ale hlučné práce už nebudou dlouho trvat a po dokončení dům své okolí nijak rušit nebude. Naopak, původně plánovaná restaurace v domě nebude, protože budoucí obyvatelé bytů si ji nepřáli kvůli hluku. V domě tak budou pouze služby a obchody otevřené přes den. Projekt, který odstartovalo Zastupitelstvo městské části v roce 2004 nákupem chátrajícího objektu, se při své přípravě a realizaci potýkal s celou řadou překážek a měl několikaleté zpoždění. Teď se zdá reálné, že se vize naplní. Jana Drápalová

2 Zprávičky ze ŠD Kamínky Naši malí zpěváčci slavili obrovský úspěch v pěvecké soutěži Superstar ŠD. Sourozencům Siegelovým gratulujeme k umístění na 1. a 2. místě v městském kole. LÍSKÁČEK 6/ ze školství V rámci měsíce knihy jsme s dětmi zkoušely ilustrovat obaly jejich oblíbených knížek, zároveň si v družině vyrobily záložky. Pozvaly jsme mezi sebe paní knihovnici z pobočky v Novém Lískovci, která děti svým povídáním a úryvky z knížek vtáhla do světa pohádek. Na Mezinárodním tanečním festivalu, který se konal v sále Babylon si naše děvčata vytancovala 1. a 3. místo ve svých kategoriích. Z přivezených pohárů, se radovali úplně všichni. V rámci kroužku vaření se děti naší školní družiny zúčastnily velikonočního odpoledne v SVČ Lyska, kde si připomněly velikonoční tradice a pečení. Den Země jsme s dětmi také oslavily v SVČ Lyska, kde bylo připraveno několik stanovišť. Děti se dozvěděly zajímavosti o naší planetě, učily se třídit odpad a s nadšením uvítaly, když si mohly samy namíchat a upéct müslli sušenku. Rády bychom poděkovaly lektorkám za skvělou přípravu a pohodový přístup. Měsíc duben jsme ukončily celodružinovou akcí Pálení čarodějnic. Začaly jsme rituálním tancem okolo ohně v atriu školy, následovaly dílničky a kvízy. Závěr byl v duchu napětí, děti prošly temnou místností plnou překvapení. Do konce školního roku nás ještě čeká malování na chodník, taneční soutěž o zmrzlinový pohár, zábavné odpoledne a prezentace družinových kroužků pro rodiče. Vychovatelky ŠD Svážná má talent 2015 Dne se uskutečnil v kinosále 1. ročník soutěže Svážná má talent. Žáci se dlouhou dobu pečlivě a pilně připravovali na svá vystoupení ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj i gymnastické sestavě. Všechna vystoupení byla velmi kvalitní. Porota měla velmi těžkou práci při rozhodování. Hodnotila zvlášť vystoupení 1. a 2. stupně. Za 1. stupeň zvítězila Veronika Hladilová s písní Malování. Za 2. stupeň nejvíce hlasů získala Michaela Moricová za excelentní taneční vystoupení. Speciálním hostem byla absolventka Tereza Beránková, která velmi dojemně a procítěně završila celou akci písničkou You are beautiful. Jsme rády, že na naší škole máme tolik talentovaných dětí a pevně věříme, že příští ročník bude stejně tak úspěšný jako ten letošní. Těšíme se na Svážná má talent Mgr. Eva Geryková, Mgr. Eva Urabetzová

3 3 LÍSKÁČEK 6/2015 informace z radnice Okolí pomníku obětem války a pohřebiště vojáků sovětské armády bude konečně patřit do Nového Lískovce Když se v roce 1990 tvořily nově hranice městských částí, nedopadlo to pro Nový Lískovec moc dobře. Katastr Nového Lískovce je totiž docela malý. Tak se stalo, že památník obětem druhé světové války a pohřebiště vojáků Rudé armády, které leží na katastrálním území Pisárky, patří na území městské části Brno-střed. Z toho vyplývají některé problémy s údržbou lokality, ale hlavně; místo, kde si připomínáme oběti války a statečné občany Nového Lískovce i okolních městských částí, by mělo patřit k nám a ne být na samotném okraji jiné městské části. Proto jsem požádala nového starostu městské části Brno-střed pana Landu o projednání výměn pozemků mezi městskými částmi tak, aby se památník i jeho okolí stalo součástí Nového Lískovce. Taková výměna již v minulosti proběhla ke spokojenosti obou městských částí se Starým Lískovcem u ulice Jihlavská. Dnes se otevírá šance konečně vyřešit i tento problém. Naše zastupitelstvo ve středu schválilo záměr, které pozemky za dálničním přivaděčem budou městské části Brno-střed nabídnuty k výměně. Jsem přesvědčená, že je to pro Nový Lískovec a jeho historickou paměť velmi důležitý krok. Jana Drápalová Odtahy při blokovém čištění Pokud bylo vaše vozidlo odtaženo při blokovém čištění, odtah nebyl nařízen městskou policií a strážníci jej neevidují. Dotazy ohledně odtažených aut proto nesměřujte na linku 156, ale na číslo 158 Policie České republiky, která eviduje odtahy při blokových čištěních. Pavel Šoba, MP Brno TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: Dana Beranová, redakční rada: Mgr. Milada Adamová, Mgr. Simona Havlínová, Mgr. Ivana Daňhelová, Ing. Michaela Tomanová, Mgr. Michael Brázda a Mgr. Ing. Lenka Brabcová Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do prázdninového 18. června 2015, do zářijového 20. srpna Uzávěrka tohoto čísla byla 14. května Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Příspěvky posílejte na adresu nebo Seznam poskytnutých dotací z rozpočtu roku 2015 Číslo dotace dle žádosti na rok 2015 Název žadatele Název projektu Částka v Kč OBLAST TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 1 SK Nový Lískovec Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti volejbalového oddílu 2 SK Nový Lískovec Zabezpečení trénink. a soutěžní činnosti nohejbalového oddílu 3 Sportovní klub stolního tenisu Zajištění tepla, vody a el. energie pro hernu stolního tenisu TJ Sokol Nový Lískovec Sportovní činnosti oddílu futsalu Nasan Okruh N.L. r BMX&4X TEAM Provoz dráhy BMX a aktivity spojené s činností oddílu HBK BULLDOGS BRNO Zabezpečení celoroční činnosti klubu hokejbalu AC Moravská Slavia Brno Provoz atletického tunelu Oblá Brněnská asociace futsalu Podpora a rozvoj mládežnického futsalu v centru mládeže Korfbal klub Nový Lískovec Brno Rozvoj korfbalu v Novém Lískovci Box club Nový Lískovec Brno Provoz a sportovní činnosti oddílu boxu Brněnský hokejbalový svaz Zabezpečení činnosti hokejbal. mužstva v kategorii minipřípravek 13 Brněnský hokejbalový svaz Mezinárodní hokejbalový turnaj Campusball Bač line sport Pořádání sportovních akcí v Brně NL i mimo něj SK Nový Lískovec Letní turnaj v nohejbalu BMX&4X TEAM Velká cena BMX Nového Lískovce AC Moravská Slavia Běh kolem Nového Lískovce AC Moravská Slavia Běh kolem Myslivny AC Moravská Slavia Silvestrovský běh Zdeněk Havlásek Tréninky a závody RC modelů na hokejbalovém hřišti OBLAST VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 23 Česká tábornická unie TK Albion Spolu je nám fajn TOM 432 Horolezčata Jarní a podzimní závody žactva ve volném lezení na balvanu Fitko Kameňák Pohybové aktivity dětí a kondiční průprava Lužánky, středisko volného času Činnost klubu seniorů Lužánky, středisko volného času Celoroční činnost pracoviště Lyska Junák-svaz skautů a skautek ČR Pořízení skautské a dětské literatury a metodiky Nejkrásnější svět Příspěvek na částečnou úhradu nájemného Nejkrásnější svět Zkvalitnění a dovybavení montessori pracovny Rezekvítek Místo, kde žijeme OBLAST SOCIÁLNÍ 33 Dotyk II Služba sociální rehabilitace pro 1 osobu z Nového Lískovce Fitko Kameňák Podpora začleňování problém. dětí do běžného života Evangelikální společenství Zajištění činnosti a akcí Fusion Česká unie neslyšících Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 37 Mateřské centrum Sedmikráska MC Sedmikráska v roce Bezpečnostně právní akademie Aktivní stárnutí jak se nestát obětí trestného činu CELKEM

4 LÍSKÁČEK 6/ informace z radnice Vítání občánků Sváteční sobota dne 25. dubna dala jasně najevo, že je o budoucnost Nového Lískovce postaráno. Tři skupinky po šesti nejmladších občáncích z Nového Lískovce přišla na radnici přivítat paní starostka a pan místostarosta s podporou dětí z MŠ Oblá. Po znělce fanfár a úvodním slově paní starostky byly děti zapsány do pamětní knihy Nového Lískovce a z rukou představitelů obce přijaly maminky a děti drobné dárky a kytičky. Dárečky jsou připravovány společně s dílnou Práh, čímž poslouží dobré věci a udělají jistě obdarovaným radost. Děkuji touto cestou všem členům komise pro kulturu a paním učitelkám z MŠ Oblá za přípravu celé akce. V tento slavnostní den byli přivítáni do života následující občánci Nového Lískovce: Kryštof Kaderka, Aneta Luňáková, Petr Borovec, Thomas Krupica, David Šmehlík, Veronika Nováčková, Nikola Čermáková, Denis Sigmund, Zuzana Škodová, Michael Pluhař, Ema Keslarová, Tomáš Chlápek, Natálie Plívová, Adam Hrdlička, Patrik Ptáček, Michaela Kajanová, Filip Rolenec, Emily Juráčková a Ema Pajurková. Více fotografií ve fotogalerii na webu MČ. Ing. Jan Privarčák, místostarosta, Foto: Alois Janák Výzva jubilantům Vážení jubilanti, srdečně Vás zveme na setkání se statutárními zástupci městské části, Setkání s jubilanty se koná vždy jednou za pololetí, kdy zveme vždy všechny naše jubilanty ve věku 70, 75, 80, 85 a dále každý rok. Pokud tedy máte zájem se zúčastnit setkání se statutárními zástupci městské části, které proběhne 11. června 2015 od 16 hodin v prostorách radnice, oslavíte či jste oslavili jubileum 70, 75, 80, 85 let a výše v období od 1. ledna až 31. června, pak nás prosím kontaktujte buď telefonicky , či em na Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání. Ing. Jan Privarčák, místostarosta Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Novolískovecké vyhlídky V Novém Lískovci na Strážném Vrchu jsou dvě polozapomenuté vyhlídky. Té bližší (a v lepším stavu) se říkalo Kolo. Druhé vyhlídce, s výhledem do údolí Čertíku, se říkalo Marcenda. Tři desetiletí se o ně nikdo nestará, nejsou udržovány, a tak chátrají. Bohužel jejich správa patří pod Brno-střed, nikoliv pod Nový Lískovec, a to se v nejbližší době nezmění. V okolí se vyskytují bezdomovci a les nemilosrdně rozjíždějí neukáznění cyklisté. Stavu nepomáhá ani absence odpadkového koše, v důsledku čehož se v okolí pomalu vytváří skládka. Před rokem a půl jsem začal s odklízením nánosu hlíny a listí, který se na vyhlídce Kolo za poslední desetiletí vytvořil. Mé úsilí zesílilo před přibližně třemi měsíci. Příležitostně mi pomáhají i další spoluobčané a rád bych jim tímto poděkoval. Myslím si, že je dobře, že se stále najdou lidé ochotní obětovat svůj volný čas a energii, aby alespoň trošku navrátili zašlou slávu do míst, která si to zaslouží. Rád bych také tímto pozval všechny, kterým není osud novolískoveckých vyhlídek lhostejný, na akci s názvem Obnova vyhlídky Kolo, která se bude konat 20. června 2015 od 10 hod. a jejímž účelem je (jak sám název napovídá) očistit vyhlídku Kolo a vyčistit přilehlé okolí. Více informací najdete na pozvánce v tomto čísle Lískáčku, případně na vývěskách ÚMČ. Za Novolískovecké patrioty Zbyněk Fědor Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA Červen: MĚSÍC JAHOD A OVOCNÝCH SPECIALIT Mezinárodní den dětí Závěrečný ohňostroj na Špilberku (párty na vyhlídkové terase). Konzumační lístek 190 Kč V ceně konzumačního lístku zahrnuta specialita z grilu a jeden nápoj dle chuti) Vysvědčení s odměnou na Myslivně Letní noc v duchu Karibiku (párty s latino muzikou, DJ, barmanská show, vstupné ZDARMA) Rozloučení se s prázdninami (párty u táboráku, DJ Chabičovský, vstupné ZDARMA) Více informací: ,

5 5 LÍSKÁČEK 6/2015 z kultury Kulturní okénko Vaňkovka Fest 2015 Pokud si myslíte, že musíte jet do zahraničí a utrácet spoustu peněz, abyste v létě něco zažili, tak se pletete. I ve městě se dají prázdniny pořádně užít. V Brně je pro vás letos připraveno nespočet akcí, koncertů, workshopů, divadelních představení, promítání, a navíc je to všechno zadarmo. Možná to zní neuvěřitelně, ale je to tak. To vše je možné díky tomu, že Galerie Vaňkovka slaví již své desáté narozeniny. Na počest těchto oslav je pořádán Vaňkovka Fest a všichni návštěvníci se mohou festivalu zúčastnit bezplatně. Slavnostní zahájení proběhlo a vystoupil zde například Václav Neckář se skupinou Bacily, dále kapely N.O.H.A, Funkiez nebo Buty. Ti, co se nemohli dostavit, však nemusejí ničeho litovat, protože slavnosti budou trvat ještě celých pět měsíců. V sále Slévárny Vaňkovka budou každé pondělí až do promítány české i zahraniční filmy. Dne ve 21 hod. můžete například vidět Nymfomanku I. a II. část od dánského režiséra Larse von Triera. Nenechejte si ujít v 19 hod. český film Alois Nebel v režii Tomáše Luňáka, který je unikátní svým vizuálním provedením. Obdivovatelé známého amerického režiséra Quentina Tarantina budou jistě potěšeni tím, že v 19 hod. bude promítán film Hanebný pancharti. Řecká sobota na hradě Veveří / 5. Ročník Termín konání: 6. června 2015, hod. Místo konání: Státní hrad Veveří Návštěvníci platí symbolické vstupné jako při běžné návštěvě hradu Veveří Pátý ročník akce Řecká sobota na hradě Veveří si klade za cíl přiblížit návštěvníkům Státního hradu Veveří jeho historické vazby na Řecko a současně umožnit i vzájemné mezikulturní setkání jednotlivců a institucí, které působí na poli řecko- -moravských (českých) vztahů. Pro malé i velké návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý kulturní i historický program s možností ochutnat i zakoupit vybrané řecké gastronomické speciality. Novinkou letošního ročníku je vystoupení nastupující mladé řecké hudební scény. Akce Řecká sobota na hradě Veveří je jedinečná tím, že se zde prezentují současně všechny organizace a instituce, které se v Brně zabývají Řeckem a řeckou kulturou. Organizátoři chtějí touto akcí zprostředkovat veřejnosti zejména kulturní tradice a historické vazby na Řecko. Nejen milovníci Řecka se mohou těšit například na krojované vystoupení tanečníků Lycea Řekyň v ČR a souboru Prometheus. Všichni zájemci budou mít během dne možnost si tance sami vyzkoušet a to i za doprovodu zkušených lektorů. Pro rodiny s dětmi budou připraveny tematické atrakce a speciálně upravený program s lektory tanců. Návštěvníci budou mít také možnost si prohlédnout inovovanou výstavu Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy. Letošní ročník bude navíc obohacen o vystoupení skupiny Jannis Moras & Band(a) a jako speciální host vystoupí mladá talentovaná zpěvačka Nikoleta Spalasová. Srdečně vás zveme na hrad Veveří! Aktuální informace o akci naleznete na FB stránkách Řecká sobota na hradě Veveří. Ti, co dávají přednost spíše aktivnímu trávení času a sportování, si také přijdou na své. Až do se mohou každou sobotu v 11 hod. přijít protáhnout a zároveň si odpočinout i po psychické stránce při cvičení jógy s Nikol. Určitě se nemusí bát ani úplní začátečníci, workshop je vhodný pro každého. Hudební program bude také pestrý, po čas slavností vystoupí například punk rocková skupina Visací zámek, zajímavé hudební seskupení Michal Pavlíček a Trio + special guest Bára Basiková, skvělý kytarista Vladimír Mišík & ETC, rocková kapela Abraxas nebo Aleš Brichta Project a mnoho dalších. Milovníci četby by určitě neměli vynechat v 19 hod. Noc literatury s Arnoštem Goldflamem. Divadlo Husa na provázku má na červen připraveno také mnoho skvělých představení a od září budou promítány cestopisné dokumenty z různých koutů světa. Podrobné informace o festivalu najdete na webových stránkách www. vankovkafest.cz. Přijďte se pobavit a užít si léto trochu netradičně, určitě si s sebou odnesete spoustu zážitků. Dagmar Říhová O VÝSTAVĚ PODROBNĚ Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy V rámci akce Řecká sobota na hradě Veveří bude v prostorách hradu slavnostně představena inovovaná výstava Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy, jejímž autorem je Mgr. Aristid Franc. Výstava se věnuje pozoruhodné historii významných řeckých a levantských rodů na konci 18. a v průběhu 19. století ve výše uvedených oblastech. Příslušníci těchto rodů pocházeli často z významných konstantinopolských nebo epirských rodin postupně se stěhujících za lepším živobytím do oblasti Niše, Bělehradu, podunajských měst, Komárna, Nitry, Budapešti a Vídně. Zhruba za 1000 let po cyrilometodějské misi pronikli i k nám na Moravu a do Brna. Velmi brzy vstoupili do okruhu rakouského císařského dvora. Díky svému intelektuálnímu a obchodnímu nadání se stali velmi váženými obchodníky, bankéři, ale i politiky, finančníky a mecenáši. Zanechali svoji neopomenutelnou stopu v rozvoji dopravní infrastruktury v Evropě a i v rozvoji Moravy i Čech. Současné hospodářské styky mezi Českou republikou a Řeckem jsou pokračováním cesty, které tyto významné osobnosti v 19. století a na počátku 20. století rozvinuly ještě v tehdejší monarchii. Zajímavou kapitolou a novinkou výstavy na závěr je i v souvislosti se současným vývojem v Evropě nezanedbatelný příspěvek Čechorakušana japonsko-řeckého původu k myšlence dnešní Evropské unie. Pár slov o autorovi: Mgr. Aristidis Franc Pochází z rodiny s námořnickou a lékařskou tradicí. Vystudoval přírodní vědy v Brně. Po krátké praxi v oblasti spojů, uranového a ropného průzkumu, se věnoval geoekologii na Vysočině. Dlouhodobě se věnuje ekologickým otázkám města Brna a mj. projektům spolupráce mezi ČR a Řeckem, Kyprem, tlumočení vzájemných politických, diplomatických, turistických a hospodářských vztahů, podpoře vzájemných hospodářských aktivit a oblasti žurnalistiky. Je jedním ze zakládajících členů Řecko-české komory se sídlem v Athénách a spoluautorem výstav Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě na hradu Veveří a Návrat rodu Baltazzi na zámek Napajedla. Autor výstavy: Mgr. Aristidis Franc

6 LÍSKÁČEK 6/ ze života naší čtvrti Třetí rok činnosti Fusion Brno Už pravidelně vás prostřednictvím Lískáčku informujeme o volnočasové aktivitě pro mládež ve věku let s názvem Fusion. Jedná se o pěvecký pop-rockový sbor s vlastní doprovodnou kapelou zaměřený na současnou hudbu a další tvořivé aktivity. Schází se k pravidelným zkouškám každý týden ve středu od 17 hodin v kinosále ZŠ Svážná. V tomto školním roce se Fusion poprvé podílel na oblíbené akci Kameňák se baví. U našeho stánku si malé děti se zaujetím zkoušely hru na barevné plastové trubky tzv. boomwhackers a ty větší luštily hudební kvíz. Tyto aktivity připravili a moderovali sami studenti z Fusionu. Důležitou událostí podzimu 2014 byla účast na projektu Exit tour na Základních školách Labská a Horní. Exit tour je preventivní kulturně-vzdělávací program pro základní a střední školy, který již proběhl na více než 160 školách. Zahrnuje přednášky, semináře na společensko-etická témata, hudební aktivity a koncert zahraniční mládežnické kapely. Součástí brněnské Exit tour byla i ochutnávka toho, co Fusion dělá a jak funguje. Díky ní ve Fusionu přibylo mnoho nových tváří. Před Vánoci jsme vystoupili na novolískoveckém Koledování s klaunem Čiko v sále restaurace Okruh na Rybnické. Prvním samostatným vystoupením v tomto školním roce byl valentýnský koncert, který se konal v únoru v Jundrově. Fusion předvedl ucelený hudební program doplněný tancem, vlastním videoklipem a humornou adaptací pohádky Tři oříšky pro Popelku, z níž mírnou záměnou hlavních postav vznikly Tři kokosy pro Popela. Koncert se vydařil a líbil se i zaplněnému sálu. V současnosti Fusion existuje v sedmi městech České republiky a už tradičním setkáním všech těchto nadšenců je jarní festival Fusiondary. Tentokrát se konal začátkem dubna ve Frýdlantu nad Ostravicí a sjelo se na něj kolem 450 účastníků z ČR i z Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Hudba se stala univerzálním jazykem a pojítkem mezi mladými lidmi a brněnští teenageři si svůj koncert i veškeré ostatní dění na festivalu opravdu užili. Nyní se Fusion Brno pilně připravuje na závěrečné koncerty a vystoupení tohoto školního roku v Rosicích u Brna, v kulturním programu na Náměstí svobody a na naší domovské ZŠ Svážná. Podrobnější informace o koncertech budou uvedeny na webu a na plakátech. Na červenec se pak připravuje letní Fusion kemp, týden strávený zpěvem, hraním na hudební nástroje, zábavou a sportem a samozřejmě zahrnující spoustu legrace a přátelství. Závěrem chceme vyjádřit vděčnost za podporu, kterou nám poskytuje statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec a vedení ZŠ Svážná. Pro mladé lidi je důležité vědomí, že jim někdo důvěřuje a stojí za nimi, když společně usilují o dobrou věc. Za tým vedoucích Ing. Petr Vejmělka DOTYK II: Jste nezaměstnaní nebo v důchodu a máte dostatek volného času? Anebo si chcete po práci jen vyzkoušet něco nového? S obnovou občanských iniciativ, kterou přinesl rok 1989, přišel i rozvoj dobrovolnických aktivit. Abychom se však v této oblasti mohli přiblížit zemím na západ od našich hranic, je potřeba ještě ujít řádný kus cesty. Jen velmi těžko se můžeme srovnávat například se Severní Amerikou, kde existovala komunita vzájemně se podporujících občanů ještě dříve, než byla vytvořena centrální vláda. První osadníci, kteří do Ameriky přijeli, se snažili vybudovat společnost založenou na principech, kde vzájemná pomoc a dobrovolnost byly velmi významnými složkami. Dobrovolnictví zde dodnes tvoří přirozenou součást života. U nás byla nositelem dobrovolnických aktivit v dřívějších dobách především církev. V 19. století potom vznikla celá řada spolků a organizací, které byly založeny na dobrovolné pomoci, a tato spolková činnost se ještě rozvinula po vzniku Československa. Německá okupace a vznik socialistického státu však znamenal na dlouhou dobu útlum pro občanské aktivity, který trval až do 80. let minulého století. Každý krok, který nyní na cestě k obnově uděláme, je stavebním kamenem nové společnosti, společnosti založené na demokratických principech a morálních hodnotách, kde jsou tyto dobrovolné občanské aktivity považovány za samozřejmost. Prvním krokem tak může být právě Vaše zapojení se jako dobrovolník v rámci místní komunity. Pokud se i vy rozhodnete, že byste chtěli věnovat kousek svého volného času ve prospěch někoho druhého, zapojte se jako dobrovolník v organizaci DOTYK II, o.p.s., která pomáhá lidem s chronickým duševním onemocněním schizofrenií a dětem s poruchami autistického spektra. V současné době hledáme lidi, kteří by byli ochotní docházet za uživateli služeb sociální rehabilitace a pomoci nám vyplňovat jejich volný čas. Vaše pomoc může být jednorázová, na různých akcích, které v průběhu roku pořádáme, nebo trvalejší, kdy budete docházet za člověkem, který se kvůli svému onemocnění cítí osamělý a uvítá vaši společnost. Během výkonu dobrovolnické činnosti můžete uplatnit svoje dovednosti, zájmy a koníčky, pokud jste výtvarně nebo hudebně nadaní, rádi využijeme váš potenciál při realizaci možných aktivit. Ale také stačí doprovodit uživatele našich služeb při procházce po městě, případně společně posedět v kavárně. Dobrovolník v žádném případě nenahrazuje práci placeného personálu, ale je společníkem a kamarádem pro lidi, jejichž možnost navazování sociálních kontaktů je omezena, nebo kteří se v důsledku nemoci ocitají na hranici sociální izolace. Naše sociální služby poskytujeme terénní formou, proto uvítáme v naší organizaci i zájemce o dobrovolnictví z celého Jihomoravského kraje. Tyto činnosti jsou dobrovolné a bez nároku na finanční odměnu, odměnou vám však může být člověk, který se na vás bude při každém Vašem příchodu těšit. Při této činnosti můžete také získat nové zkušenosti v práci s lidmi a v práci v sociální oblasti vůbec. Pokud vás článek zaujal, kontaktujte nás na tel , u nebo navštivte naše internetové stránky www. dotyk2. cz, kde najdete informace o dobrovolnictví u nás v DOTYKu.

7 7 LÍSKÁČEK 6/2015 ze života naší čtvrti Seriál o pohybu 2. ČÁST BODY AND MIND Podle mého laického názoru bude název této kapitoly Body and Mind zahrnovat pomalejší formy cvičení, kde je nutné kromě těla zároveň procvičit i mysl. Byla jsem tedy zvědavá, zda mi tuto moji teorii paní Silvie Kůtová potvrdí. Co je vlastně podstatou těchto aktivit? Je to harmonie těla a duše. Jde o vědomě řízený pohyb, který je v souhře s dechovým cyklem. Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že tato forma cvičení je fyzicky málo náročná, tudíž vhodná pro nepříliš zdatné klienty. Pravdou je, že vysoká tepová frekvence či maximální síla není cílem tohoto cvičení. Jeho cílem je zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému páteře a nácvik koordinace cvičení s dechem, maximální důraz se přitom klade na přesnost provedení. Jednotlivé cviky jdou v logickém sledu za sebou tak, aby se člověk griloval jako selátko. Jaké formy cvičení tedy můžeme zahrnout do škatulky Body and Mind? Je to jóga, pilates, chi-toning a port de bras, nebo kombinace těchto cvičebních systémů. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými formami cvičení? Začnu tou nejstarší a nejznámější formou, což je jednoznačně jóga, která je i celistvou duchovní filozofií. Dnes má jóga spoustu modifikací powerjóga, hathajóga, ashtangahjóga, bikramjóga. Pouhé vyjmenování všech modifikací jógy a jejich náplně by vystačilo na celý Lískáček. Další formou cvičení Body and Mind je pilates což je ucelený systém 34 cviků, které Joseph Pilates v první polovině dvacátého století nazval kontrologií. V první fázi probíhá cvičení na podložce a v další fázi na pilates strojích. Na podložce lze využít ke cvičení i pomůcky jako jsou bosu (balanční výseč ve tvaru polovičního míče), velký a malý míč, terraband (širokou gumu). Do roku 2000 byla tato metoda v rukou několika pilates studií. Po rozsáhlých soudních sporech v USA a následně i v České republice se metodika stala všeobecným názvem pro ucelený systém cvičení, takže nemohla být chráněna známkou a tímpádem v rukou a pod kontrolou jednoho vlastníka. Pilates je tak přístupnější veřejnosti, což má samozřejmě i svou stinnou stránku. Je zapotřebí si velmi pečlivě vybírat lektora a sledovat, jakou metodiku při tréninku používá. Existuje celá řada škol pilates, např. Pilates Clinic method, Pilates Rona Fletchera, Stott Pilates. Chi-toning (chi energie, toning zpevnění) je kombinace cviků z jógy, pilates a sedmi tibeťanů, které sestavila německá instruktorka Anetta Alvaredo. Jedná se o balanční, mobilizační a posléze i dynamické cvičení, jehož cílem je zlepšení přirozené kloubní mobility a držení těla. Port de bras vychází z klasického tance a baletu a je to ucelený systém balančního a mobilizačního cvičení založený v roce Jeho zakladatelé jsou Vladimír Snezhik a španělský fitness trenér Julio Dieguez Papi, kteří patří ke špičkám ve svých oborech. Předpokládám, že ve fitku zaměstnáváte lektory, kteří jsou školení na jednotlivé formy pohybu. Napadá mě, jestli také pořádáte kurzy pro budoucí lektory. U nás pořádáme kurzy pouze pro veřejnost. Ta odborná centra pro budoucí lektory musí vlastnit akreditaci MŠMT (Ministerstvo školství a tělovýchovy) a její získání je mimo naše zájmové aktivity. Náš hlavní cíl je přiblížit fitness co nejširší veřejnosti. U nás ve Fitku lektoruje pilates Mgr. Zora Střelcová (Pilates Clinic method Daniela Mullera) a já lektoruji hodiny bosu core (lekce Body and Mind s pomůckou bosu) a pilates (Pilates Clinic method, Pilates Rona Fletchera, Bosu core). Co mohu získat touto formou cvičení? Každá tato forma vás posune v procvičení vašeho těla na vyšší úroveň. K tomuto stupni musí člověk dozrát především ve své mysli. Pokud k tomu nedojde, může se vám toto cvičení zdát málo akční. Setkala jsem se dokonce s názvem El dé en ka, který vymysleli muži z posilovny. Pokud jste na toto cvičení připraveni, zbaví vás většinou nepříjemné nutnosti navštěvovat rehabilitaci či fyzioterapeuta. V řadě případů cvičení pomohlo odstranit i nutnost operačního zákroku. Principy cvičení Body and Mind přidávám klientům i ke cvičení v posilovně. Tak totiž umožním klientům cvičit až do vysokého věku s maximálním důrazem na vysokou kvalitu života. Pro koho je tato forma pohybu vhodná? Při vhodné volbě lektora je Body and mind cvičení vhodné doslova pro každého. Pro děti, ženy v období před porodem i po něm, osobám se zdravotním postižením. Pro špičkové sportovce se toto cvičení může stát vhodnou kompenzací k tréninku. Nakonec jsme požádaly o vyjádření paní Hanu, jednu z klientek Fitka, které jsme se zeptaly, jakou má zkušenost se cvičením pilates. Moje zkušenost se cvičením Pilates Dlouhou dobu jsem bojovala s problémy kyčelních kloubů. Vždycky jsem se ráda hýbala, ale díky tomuto zdravotnímu omezení se můj okruh možných sportovních aktivit zužoval a zužoval, až mi zůstalo pouze kolo, plavání a Pilates. Pilates jsem začala cvičit ve Fitku Kameňák na doporučení Silvy Kůtové. Měla jsem velké štěstí, že jsem narazila právě na Silvu, protože svoji lásku ke cvičení rozdává kolem sebe a ke všem cvičencům má absolutně osobní přístup. Musím říct, že se cvičením Pilates se mi úplně změnil pohled na cvičení. Pilates není o nějakém porovnávání a stíhání s ostatními, při cvičení Pilates se člověk plně soustředí jen na své tělo, na své dýchání, na své pocity. Je to silové cvičení, které tělo rozhýbává, posiluje, vzpřimuje, zpevňuje. Díky tomuto cvičení jsem se udržela v dobré kondici i při svém zdravotním omezení a pomohlo mi i při regeneraci po zdravotním zákroku. Pilates není cvičení, Pilates je vášeň. Hana K. Děkuji za rozhovor i za orientaci v dalších formách cvičení. Za čtenáře Lískáčku se ptala Ivana Daňhelová Odpovídala Silvie Kůtová Žaluzie Hanák Žaluzie, výměny a opravy žaluzií, sítě a dveře proti hmyzu. Vertikální žaluzie, látkové roletky. Menší domácí práce a úpravy tipu: domácí manžel. Milan Hanák, Svážná 19 tel.: e mail: - Servis a prodej notebooků, počítačú a příslušenství - Odvirování, záloha dat - Instalace a poradenství - Renovace tonerů do tiskáren - Správa a montáž datových sítí Stofcom s.r.o., Žebětínská Brno - Kohoutovice DŮM SLUŽEB Autorizovaný prodejce a servis počítačů Tel./fax: Po Pá 9 12, hod.

8 LÍSKÁČEK 6/ jsou tu pro nás KOUSEK JADRANU V NOVÉM LÍSKOVCI Taky jste si oblíbili nádherné pobřeží Jadranu, skvělou chorvatskou kuchyni a pohostinnost tamějších lidí? A víte, že si tuto atmosféru můžete v naší čtvrti vychutnat kdykoliv během celého roku? Tento voňavý ostrůvek se jmenuje Barka a je to jediná chorvatská restaurace v Brně. Již pátým rokem ji provozuje rodilý Chorvat pan Robert Kajić, majitel, vyučený kuchař a číšník v jedné osobě. Přímořskou atmosféru navozuje nejen stylový interiér, ale i hudba a samozřejmě také jídelní lístek, po jehož prolistování se vám sbíhají sliny na nějakou specialitu. Nedalo mi to a s panem Robertem jsem si popovídala o jídle. Pane Roberte, co je pro chorvatskou kuchyni typické? Chorvatská kuchyně je velmi rozmanitá. Jiné stravovací návyky mají například obyvatelé vnitrozemské Slavonie, která je považována za obilnici Chorvatska a její kuchyně je bližší kuchyni evropské. Konzumují se tady kaloričtější jídla než v pobřežních oblastech, pro tuto kuchyni je typické jehněčí a vepřové maso, polévky a používá se hodně zeleniny. Naopak v Dalmácii už můžeme hovořit o typicky středomořské kuchyni, v níž se mísí vlivy italské, řecké, francouzské, španělské a chorvatské. Pro tuto kuchyni jsou ovšem typické ryby a mořské plody, zelenina čerstvá i dušená, olivy, olivový olej, pršut (sušená šunka) a ovčí i kravský sýr. Jak podle vašeho názoru přijímají Češi tuto středomořskou kuchyni? Češi všeobecně hodně cestují, podle mě nejvíc z celé Evropy, proto mají o gastronomii velký přehled. Dřív byli určitě hodně konzervativní, ale po pádu Berlínské zdi už se naučili přijímat nové podněty. Jsou sice hodně ovlivněni americkým stylem stravování, které není zdravé, ale všiml jsem si, že v televizi se objevuje hodně pořadů o vaření a stravování, které se zaměřují na zdravou výživu. V Německu a Rakousku je hodně chorvatských restaurací, v Praze už jich taky pár existuje, ale v Brně jsme zatím jediní. Jaký máte vztah k české kuchyni? V porovnání s chorvatskou kuchyní je mnohem kaloričtější, místo salátů a bylinek jsou Češi zvyklí na velké porce příloh, na omáčky a knedlíky. Pečená kachna nebo uzené koleno jsou jistě velké pochoutky, ale já říkám pozor, všeho s mírou! Nemusí být přece každý den knedlík. Chtělo by to větší pestrost na talíři, potom by určitě ubylo i zdravotních problémů. To může potvrdit i moje žena, která je povoláním lékařka. Paní Jano, můžete mi říct, jaké chyby děláme ve výživě? Ve své praxi se setkávám s tím, že lidé obecně konzumují malé množství proteinů a kyseliny listové, vlákniny a všem nám chybí velké množství omega-3 mastných kyselin. Nesprávná výživa má velký podíl na tzv. metabolickém syndromu, který vede k řadě komplikací, jako je např. ischemická choroba, cévní mozková příhoda, obezita a s ní spojená cukrovka. Přitom víme, že prevence je základem všeho, ale zdá se mi, že nutriční edukace je stále nedostatečná. Navíc se někteří lidé stravují stejně jako před sto lety, kdy potřebovali doplnit spoustu energie, protože celý den fyzicky pracovali. Měli bychom myslet na to, že příjem a výdej musí být v rovnováze. Pane Roberte, dá se tedy říct, že chorvatská kuchyně je zdraví prospěšná? Ano, to je poznat i na mně a na mé ženě Když nás navštívila moje sestra žijící v Německu a přečetla si náš jídelní lístek, prohlásila, že taková kuchyně je na západě označovaná jako wellness kuchyně. Takže se mi opět potvrdilo, že rozbíjíme předsudky vůči tradičním postupům, na které jsou lidé zvyklí. Vždyť není nutné všechno měnit najednou, stačí přidat do jídelníčku trochu víc zeleniny a salátů místo omáček, zařadit libovější masa místo tučnějších a rozhodně zkusit ryby. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že ryby nejsou dobré, a přitom dosud ochutnali jen smaženého vánočního kapra. Ale i ryby se dají připravovat na různé způsoby a jsou mezi nimi velké rozdíly chuťové i cenové, samozřejmě. Ve vašem jídelníčku najdeme velký výběr mořských ryb. Odkud pocházejí? Nakupujeme je u chorvatské firmy Cromaris, která dodává jadranské ryby a mořské plody do obchodů a restaurací na objednávku, takže si můžeme být jistí, že zboží je opravdu čerstvé. Věřte mi, že kvalitu a čerstvost ryb poznáte podle chuti. Z Chorvatska pochází i olivový olej, který používáme při přípravě pokrmů, pršut, ovčí i kravský sýr a také vína a aperitivy. Navíc si všechno děláme sami, například balkánskou specialitu ajvar, což je takový dip, připravovaný z paprik a lilku. Vše je na přírodní způsob, používáme mořskou sůl, naše dezerty sladíme medem nebo třtinovým cukrem. Chceme totiž z jídelníčku vyloučit tři známé bílé zabijáky, kterými jsou bílý cukr, bílá mouka a sádlo. Pane Roberte, máte rád i něco českého? Já mám českou kuchyni rád, i když ji nemůžu jíst moc často. Mám velice rád české pivo a moravské bílé víno. Český humor je mi velmi blízký a rozumím mu. Jsme přece Slované a máme podobný naturel. A protože se z kuchyně linula velice vábná vůně, nezbylo než znovu ochutnat nebudu přece doporučovat něco, co neznám tento gastronomický zážitek si opravdu nenechte ujít! Z jídelního lístku jsem si opsala ještě jednu větu: Atlantik a Pacifik jsou moře vzdálenosti, Středozemní moře je moře sousedství, Jadran je moře blízkosti. Děkuji za rozhovor panu Robertu Kajićovi i jeho manželce a přeji hodně spokojených hostů. Ivana Daňhelová

9 9 LÍSKÁČEK 6/2015 ze sportu Červnové akce Komise pro mládež a sport při RMČ Brno-Nový Lískovec Termíny červnových akcí, podporované finančně ze schváleného rozpočtu ZMČ Brno-Nový Lískovec jsou průběžně aktualizovány na zasedáních KMS (poslední ) takto: Sportovní den pro nejmenší v MŠ Kamarád Jednodenní cyklovýlet do jižní části okr. Brno-venkov Sraz milovníků cyklistiky je v 8.45 hod. před supermarketem ALBERT, nenáročná trasa měří cca 30 až 40 km VOLEJBAL dvojic v areálu ZŠ Svážná Pro žáky ZŠ si termíny svých soutěží upravuje vedení škol. KMS si vyhrazuje právo měnit dle potřeby termíny plánovaných akcí a tyto následně aktualizovat ve vývěsních skříních Úřadu MČ. Krajské kolo OVOV V květnovém čísle Lískáčku jste si přečetli zprávy o průběhu městského kola soutěže žáků brněnských škol Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se konalo dne v areálu ZŠ Svážná za účasti olymp. vítězky v trojskoku Šárky Kašpárkové. Vítězná družstva a vítězové v soutěžích jednotlivců postoupili do krajského kola OVOV, které se uskuteční na stadionu VUT v Brně ve středu dne Atletický stadion VUT je republikovým unikátem s certifikací IAAF, který odpovídá parametrům olympijských stadionů v Pekingu a Londýně. Atletický ovál měří 400 m. Pro diváky jsou k dispozici pohodlná plastová sedadla na kryté tribuně. Soutěž se uskuteční na spodním stadionu od 8 do 17 hod. Na tomto atletickém stadionu se již uskutečnilo několik vrcholných akademických soutěží mládeže s mezinárodní účastí. Olympionici ČR zvou všechny žáky, učitele, rodiče i prarodiče k hojné bezplatné účasti na této soutěži, kde změří své síly žáci ZŠ, kteří postoupili z okresních a měst. kol. Adresa stadionu: Technická 3013/14, Brno (pod Palackého vrchem). Ed. Kvoch, člen korespondent KMS Novolískovecký korfbal slaví Korfbalová sezona právě skončila. A Korfbal klub Nový Lískovec Brno má co slavit. Pod vedením čtyř trenérů se v průběhu roku účastnil ligy mladších žáků a ligy starších žáků na pravidelných turnajích po celé republice a oba týmy sbíraly potřebné body. V neděli 3. května vyvrcholilo celoroční snažení v podobě finálového dne Korfbalové ligy starších žáků a o týden později, 9. května, finále Korfbalové ligy mladších žáků. Naši starší žáci měli velké ambice na vítězství ročního turnaje, a tak se chtěli svoji bojovností a sportovními výkony pochlubit před domácím publikem. Korfbal klub Nový Lískovec Brno byl vybrán jako pořadatel tohoto finále a ve sportovní hale ZŠ Brno, Čejkovická připravil velmi kvalitní korfbalový svátek, za což patří velké díky členům našeho klubu a dalším přátelům korfbalu. Finále se vedle našeho týmu zúčastnily týmy ze Znojma, Českých Budějovic a Náchoda. Naši starší žáci pod vedením trenéra Jakuba Pernici a asistenta Josefa Pohanky před plnou tribunou předvedli velmi kvalitní korfbal a fanoušci na oplátku vytvořili patřičnou atmosféru a svým fanděním doprovodili hráče až k vrcholu ke zlatým medailým. Tým starších žáků KK Nový Lískovec Brno se stal Mistrem Korfbalové ligy starších žáků 2014/2015. Náš klub je klubem, v porovnání s ostatními, klubem mladým, vznikl teprve před 3 lety, ale z pohledu rozvoje hráčské základny nikterak nezaostává. Naopak. Každým rokem přichází noví hráči a především v kategorii mladších žáků zaznamenáváme postupně větší a větší zájem. Trenéři se nebojí průběžně nové hráče nasazovat do zápasů, a tak mají hráči možnost se rychle rozvíjet. Tým mladších žáků se tedy účastnil všech kol celorepublikové soutěže vždy v hojném počtu a v průběhu roku byl vidět obrovský pokrok: začátečníci se velmi rychle rozvíjeli a tým ke konci sezony již působil kompaktně a dokázal se pod vedením trenéra Radomíra Pernici a asistentů Vladimíra Přichystala a Josefa Pohanky probojovat až do finále, které se tentokrát konalo v Prostějově. 9. května se tak naši novolískovečtí mladší žáci utkali o medaile s vrstevníky z Prostějova, Českých Budějovic a Náchoda. Opět nechyběla početná (a hlasitá) fanouškovská podpora. Tribuna našich diváků byla suverénně nejpočetnější a jako obvykle nejhlasitější. Naši nejmladší hráči si tak zahráli v opravdu mistrovské atmosféře a dokázali vybojovat bronzové medaile v Korfbalové lize mladších žáků. Dalším velkým úspěchem je rozvoj členské a hráčské základny. Již v průběhu druhého pololetí se podařilo zahájit tréninky pro další kategorii dětí (žáků tříd) kategorii minižáků, kteří se již připravují Turnaj ve stolním tenisu O víkendu 25. a 26. dubna 2015 se za podpory MČ Nový Lískovec uskutečnil jarní turnaj ve stolním tenisu. Jeho pořadatelem byla Komise pro mládež a sport MČ Nový Lískovec ve spolupráci s klubem stolního tenisu. V sobotu dopoledne nastoupili k zápasům žáci a dorostenci, odpoledním turnajem si zpestřili konec sezony registrovaní hráči stolního tenisu. V neděli pak na Oblou 52 dorazila řada obyvatel na turnaj amatérských hráčů a hráček. Mezi 62 zájemci proběhla řada vyrovnaných utkání, za všechna mluvila pětisetová bitva ve finále neregistrovaných mužů. Na poháry dosáhli vždy první tři z dané kategorie, všichni hráči však obdrželi drobné ocenění a mohli využít připraveného občerstvení. Další turnaj ve stolním tenisu pod záštitou KMS MČ Nový Lískovec, na nějž bychom vás už nyní rádi pozvali, proběhne v prosinci přesný termín se objeví na vývěskách u zastávek MHD a na internetových stránkách SKST Nový Lískovec. Celkové výsledky turnaje: Mladší žáci: 1. J. Župka, 2. A. Dostál, 3. T. Hledík Starší žáci/dorost: 1. M. Šenk, 2. L. Havránek, 3. P. Ouroda Registrovaní muži: 1. J. Svoboda, 2. J. Žák, 3. M. Šitina Neregistrované ženy: 1. M. Wolková, 2. M. Paulínová, 3. E. Haluzová Neregistrovaní muži: 1. P. Všetečka, 2. P. Pokorný, 3. M. Urbanec Za vedení SKST Nový Lískovec Tomáš Holík na vstup do nové sezony. Náš klub má ambice sestavit také tým dospělých a účastnit se 1. české korfbalové ligy. Naši fanoušci se tak mohou těšit na velmi nabitý program po celou příští sezonu. Poděkování za úspěchy v uplynulé sezoně patří všem hráčů, trenérům, asistentům, rodičům, z nichž někteří pomáhají s organizací turnajů, Základní škole Brno, Kamínky 5, kde se konají pravidelné tréninky, a Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec za každoroční finanční podporu. Mgr. David Kubů, předseda KK Nový Lískovec Brno

10 LÍSKÁČEK 6/ ze školství Nemocnice zvířátek plyšáka a případně bylo dítě i plyšák předáni ještě dalšímu oddělení. Všechny ordinace působily velice důvěryhodně, studenti byli znalí svého oboru. Příkladem může být chirurgie, kde doktoři měli na sobě chirurgické oděvy, děti samy držely kyslíkovou masku při operaci jednoduše, všechno fungovalo jako v opravdové nemocnici. Plyšáci z nemocnice odcházeli s obvazy, náplastmi. Ještě před odchodem z nemocnice se děti zastavily v lékárně, kde jim paní lékárnice vydala prášky předepsané doktory pro plyšáky. Spolu s medikamenty a určením jejich přesného dávkování děti dostaly i informační brožurky, omalovánky a další zajímavé materiály jako odměnu za jejich trpělivost v průběhu vyšetření s plyšáky. Děti naplněné zážitky se vracely do školky s mnoha novými znalostmi nejen ze zdravotnického prostředí, ale obeznámily se i s prací a vybavením zdravotnické a hasičské záchranné služby. Organizátorům této akce, zejména paní Mgr. Martě Pechánkové, bychom tak chtěly poděkovat za výborně připravené a zorganizované chvíle, které s nimi děti mohly strávit a obohatit se i o nová fakta z oblasti medicíny. Kolektiv učitelek MŠ Pomněnky. Ve dnech 20. a 21. dubna navštívily děti MŠ Pomněnky Nemocnici zvířátek, která patří do projektu Brno - Zdravé město. Akce se konala v prostorách VOŠ zdravotnické, jejíž studenti byli přímými aktéry celého programu. Po nejistém příchodu do dvora školy, se děti měly možnost seznámit s vybavením a fungováním sanitky a hasičského auta. Pro zpestření si pro ně hasiči a záchranáři připravili různé hry a úkoly, které děti s jejich pomocí zvládly na výbornou. Zajímavými bylo pro děti zkoušení hasičské helmy se zlatavým sklem, lezení tunelem, možnost vyzkoušet si sedět v opravdovém hasičském autě, zjistit, jak funguje vysílačka... Po prohlídce záchranných vozů, se děti přesunuly do šatny, vzaly si své nemocné plyšáky a šly do prvního patra nemocnice za panem doktorem a sestřičkou, kterým nahlásily všechny příznaky a problémy, které jejich plyšák má. Následně sestřička napsala lékařskou zprávu a poslala dítě i plyšáčka na příslušné oddělení. Oddělení bylo hned několik oční, zubní, interna, chirurgie, traumatologie,... V jednotlivých ordinacích byl zdravotnický personál, který provedl potřebné ošetření Keramická dílna s rodiči ve třídě 2.C ZŠ Kamínky V úterý dne 17. března se v odpoledních hodinách sešli rodiče, sourozenci, kamarádi a přátelé třídy 2.C na společném výtvarném tvoření keramické dílně. Všichni si ve velmi přátelské atmosféře vyráběli svůj keramický výrobek. Námětem pro všechny byla jarní miska se lžící. Velké poděkování patří všem maminkám a babičkám za přichystané drobné občerstvení. S dětmi se již těšíme na další výtvarné dílničky. Mgr. Lenka Brabcová AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

11 11 LÍSKÁČEK 6/2015 aktuálně Z druhé strany ulice Drogové experimenty mladistvých očima sociálního pracovníka Pro lidi, jejichž hlavním problémem je dlouhodobé užívání drog, existují jiné sociální služby než ta naše. Mezi mladistvými, se kterými se setkáváme, je však do jisté míry běžné experimentování s návykovými látkami. Věřím, že každý tuší, jak časté je pití alkoholu nebo kouření mezi nezletilými. Ti, kteří legální drogy neužívají, jsou mezi naší klientelou skutečnými výjimkami. Vzhledem k tomu, že se ve statistikách Česká republika dostává na přední příčky v konzumaci marihuany, asi nepřekvapí, že i pravidelné a dlouhodobé užívání této drogy je mezi mladistvými častým jevem. Existují však další drogy, které mladí lidé s oblibou zkoušejí a o kterých, jak se domnívám, má veřejnost velmi matné či zkreslené představy. Přestože je celá problematika velmi obsáhlá a píší se o ní celé knihy, rád bych do ní čtenáře alespoň uvedl. V první řadě bych rád uvedl na pravou míru, že není jeden uživatel drog jako druhý. Mezi lidmi, kteří drogy užívají, existují různé hranice toho, co je ještě přípustné a co už z dotyčného dělá feťáka. Uživatelé naší služby spadají do kategorie, kterou lze nazvat jako experimentátor. Většinou nemají jednu drogu, na které by byli závislí, ale zkoušejí různé látky s různými časovými rozestupy. Typicky se jedná o víkendové užívání na hudebních akcích, v klubech, oslavách a podobně, které zůstává v rovině nočního života a pokud nepřeroste do závislosti, nemusí se projevit nikde jinde. První populární skupinou drog jsou halucinogeny, typicky lysohlávky či LSD. Houby se chodí sbírat na podzim, v létě je běžnější užití druhé zmíněné drogy. Relativní výhodou těchto drog oproti jiným je velmi malá pravděpodobnost vzniku závislosti a předávkování. Tyto drogy se obvykle užívají venku s menší skupinou přátel. Asi největším rizikem je odhad dávkování (typicky pro lysohlávky) a hrozba tzv. bad tripu. Jedná se o stav, kdy je dotyčný paranoidní, může utíkat nebo se skrývat před lidmi a má halucinace, které bývají velmi nepříjemné. V takovém stavu dotyčný nerozeznává realitu od výplodů své mysli a může sám sebe ohrozit. Další skupinou drog, se kterými uživatelé naší služby hojně experimentují, jsou takzvané taneční drogy, nejčastěji Extáze (MDMA). Tyto látky není problém sehnat v prostředí klubů a akcí s elektronickou hudbou. Z mého pohledu nese jejich užívání větší rizika hned z několika důvodů. Pokud jsou užívány pravidelně, pěstuje se nenápadná závislost. Dotyčný sice užívá drogu jen na akcích, ale vlastně vyhledává každou příležitost na akci jít a ztrácí schopnost bavit se bez drogy a to nejen na párty, ale i v mezidobí. Zdravotním rizikem je kolaps způsobený dehydratací nebo případná otrava alkoholem, pokud jej dotyčný ve stavu intoxikace pije. V neposlední řadě si nikdo nemůže být jistý, co všechno koupená pilulka vlastně obsahuje. Poslední látkou, se kterou mladiství experimentují, je pervitin. Nepředstavujte si však injekční stříkačky, několikadenní drogové tahy a lidi, kteří se neovládají. Experimentátoři přistupují k této droze stejně jako ke všem výše zmíněným, zkrátka proto, aby si užili víkend mají spoustu energie tančit až do rána, nepotřebují spát atd. Není pravda, že kdo pervitin jednou zkusí, stává se závislým. Bezesporu se však jedná o nejnebezpečnější drogu zmíněnou na těchto řádcích. Silná psychická závislost nastupuje rychle a při jejich užívání v zásadě hrozí všechna rizika, o kterých jsem psal výše. Co z toho všeho plyne? Drogy tu jsou a mladí lidé s nimi experimentují. Většina z nich časem blbnout přestane, někdo bohužel ne. Co s tím můžeme dělat? My jakožto sociální pracovníci do tohoto světa vstupujeme. Bavíme se o užívání drog otevřeně, vyvracíme mýty a upozorňujeme na rizika. Snažíme se naše klienty vést k tomu, aby (když už experimentují) užívali drogy s co nejmenšími zdravotními riziky a dopady na jiné oblasti života, jako je škola, brigády či vztahy. Pořádáme preventivní aktivity a besedy a také se sami neustále vzděláváme. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že cílem tohoto článku není čtenáře strašit. Bavíme se o specifických skupinách lidí a rozhodně ne každý, kdo tráví páteční večer v klubu, užívá drogy! Bc. Lukáš Kudláček, sociální pracovník, koordinátor pobočky klubu Likusák Nový Lískovec Alternativa 50+ spouští projekt zacílený na nezaměstnané po padesátce Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ v dubnu letošního roku spustila projekt Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce. Cílem je podpořit a rozvinout dovednosti nezaměstnaných osob starších padesáti let, které potřebují k získání nového zaměstnání, jeho výběru, ke komunikaci se zaměstnavateli ze soukromé či veřejné sféry a k jeho udržení. Projekt bude realizován na území hlavního města Prahy do konce roku 2015 a je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Více než čtvrtinu uchazečů o zaměstnání tvoří lidé po padesátce. Nacházejí se v nesnadné životní situaci, je pro ně totiž výrazně složitější nalézt si novou práci. Přitom zjevně není na ústupu diskriminační jednání, kterému nezaměstnaní a nezaměstnané po padesátce čelí, což potvrzují i naše zkušenosti z poslední doby, přibližuje motivaci projektu ředitelka Alternativy 50+ Linda Sokačová. V rámci projektu se uskuteční bezplatné vzdělávací semináře, které jsou určeny nezaměstnaným starším padesáti let z Prahy. Účastníci a účastnice seminářů se zorientují v oblasti fungování současného trhu práce a v tom, jak čelit situacím porušování pracovního práva či diskriminaci. Dále budou obeznámeni s nejčastějšími triky a chytáky personalistů i zaměstnavatelů a naučí se perfektně připravit svůj životopis nebo motivační dopis. Součástí bude procvičení základního ovládání počítačů, a to především vzhledem k jejich užití při hledání zaměstnání. Absolvují i krátkodobou stáž. Součástí seminářů bude bilanční diagnostika a po dobu konání projektu mohou účastníci a účastnice využívat služeb bezplatného sociálně-právního a kariérního poradenství nebo poradenství k zahájení vlastního podnikání. Zároveň budou podpořeni při hledání zaměstnání či při jednání s úřady. Alternativa 50+ tímto navazuje na svou dosavadní poradenskou činnost. Individuální přístup je pro nás samozřejmostí, dodává Linda Sokačová. Současně během projektu vznikne svépomocná skupina založená na aktivitě samotných lidí po padesátce, pečujících, slaďujících rodinu s prací a nezaměstnaných. Svépomocná skupina bude platformou pro sdílení informací k řešení problémů spojených s ukončením pracovního poměru, hledáním nového zaměstnání a nezaměstnaností. Vedle toho vznikne burza oblečení pro lidi v nouzi, kteří si hledají zaměstnání a nemají dostatečné finanční prostředky k tomu, aby si zajistili odpovídající pracovní oblečení. Více informací poskytne: Linda Sokačová, ředitelka: Lukáš Matoška, projektový manažer: Organizace Alternativa 50 + si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti a usiluje o rozvoj mezigenerační solidarity. Vychází z přesvědčení, že diverzita na úrovni zaměstnavatelů, organizací i celé společnosti je nejvhodnějším nástrojem pro zapojení různorodých skupin obyvatel a využití jejich talentu. Poskytuje poradenskou a další pomoc obětem diskriminace.

12 LÍSKÁČEK 6/ různé Na příměstský tábor na Lipku se mohou vydat i senioři Léto je pro děti časem prázdnin a táborů. Nejen děti si však užívají táborových programů, školské zařízení Lipka a jeho pracoviště Kamenná letos připravilo dva příměstské tábory i pro seniory 60+. Dva tematicky laděné týdny nabídnou bohatý program a především režim přizpůsobený věku seniorů. Na již druhém ročníku příměstského tábora Rajská zahrada, který se koná až , si senioři užijí poznávání zahrady všemi smysly. Každý den se budeme věnovat jednomu z našich pěti smyslů a jeho vlivu a uplatnění v zahradách. Nebudou chybět ani praktické tipy, náměty, rady nebo recepty na pokrmy z jedlých plevelů a jiných netradičních surovin. Druhý týden v srpnu ( ) si na příměstském táboře Živly mezi řemesly budou moci senioři vyzkoušet různé rukodělné aktivity inspirované čtyřmi živly, stará řemesla (hrnčířství nebo košíkářství) a především si vyrobí a s sebou domů odnesou různé dekorace a drobné dárky pro své blízké. Příměstské tábory se konají každý den od 9 do 16 hodin v prostorách pracoviště Lipky Kamenná v Brně na Kamenné 20. V ceně je vždy započítán veškerý použitý materiál a pravidelná strava. Více informací o táborech a jak se na ně přihlásit vám sdělí Pavla Švecová (tel.: , SMSka se prostě ve stanu pověsit nedá V dnešní uspěchané době plné chytrých telefonů a počítačů je poměrně překvapivé, že někde stále přetrvává tradice dopisování. Na pobytových táborech je však opak pravdou. Podle ankety z loňského roku 2014, která proběhla mezi rodiči a dětmi, vyplývá, že rodiče na táborech stále udržují komunikaci s dětmi prostřednictvím dopisů. Rodičům a dětem, kteří se účastnili lužáneckých táborů, byly v létě 2014 rozdány dotazníky týkající se letní činnosti. Překvapivou informací je to, že poměrně mnoho rodičů (37 %) stále preferuje komunikaci s dítětem prostřednictvím dopisů. Na táboře je posílání a dostávání dopisů velká tradice. Každý rok děti vyhlíží pošťačku a čekají na chvilku, až dojde na rozdávání pohledů. Ani sem tam nějaký balík není výjimkou. Samy se zase v poledním klidu snaží napsat pár řádků o svých zážitcích rodičům. Oboustranná radost. Naše pracoviště Lyska SVČ Lužánky Brno-Kamenný vrch každý rok nabízí pestrou škálu pobytových i příměstských táborů. Letos jsme připravily 6 příměstských táborů a 1 pobytový tábor. Z příměstských táborů sportovce zaujme například Malovaný cirkus, holky mohou zkusit tábory plné tvoření Kameňačka a Pro malé a velké slečny, a ti, kteří chodí rádi na výlety Jurský park, S Kulíškem na výlety a Pověsti Brna a okolí. Na našem pobytovém táboře Vesmírná expedice se budeme toulat vesmírem, potkávat mimozemšťany a objevovat nové planety. Více informací na: Kontakt: Milda Rožteková, mobil: Helena Jandíková, mobil:

13 13 LÍSKÁČEK 6/2015 tipy pro volný čas REZEKVÍTEK & STÁRCI & KK RMČ Nový Lískovec v rámci Kameňákové brigády pořádají KOSENÍ KONIKLECOVÉ LOUKY sraz nejen krojovaných účastníků v borovém hájku 5:00 hodin - scházení, kutí kos 5:30 hodin odchod na louky, sečení 7:00-8 :00 hodin snídaně v trávě 8:00 9:30 dosékání, prozpěvování 9:30-12:00 hrabání posečené trávy SOBOTA Koniklecová rezervace Kamenný vrch N P NOVOLÍSKOVEČTÍ PATRIOTI Sdružení Novolískovečtí Patrioti Vás zve na akci Obnova vyhlídky Kolo v sobotu 20. června 2015 od 10:00 hodin Sraz: v parčíku u zastávky Lesní (kousek od památníku rudoarmějců). S sebou: pití, pracovní rukavice, nástroje či nářadí na odstranění nánosu hlíny z dlažby, dobrou náladu. Pytel na odpadky zajištěn. Těšíme se na Vaši pomoc! Koupaliště v Brně AQUAPARK KOHOUTOVICE Chalabalova 2, Brno Otevírací doba bazénu: pondělí pátek hod., sobota, neděle, svátky hod. KOUPALIŠTĚ BRNO Dobrovského 29, Brno Otevírací doba bazénu: denně 9 21 hod. KOUPALIŠTĚ JULIÁNOV Julianovské nám. 1, Brno Otevírací doba bazénu: denně hod. KOUPALIŠTĚ KRÁLOVO POLE Křižíkova 9d, Brno Otevírací doba bazénu: denně od 9 do 21 hod. KOUPALIŠTĚ KRAVÍ HORA Kraví hora 947/1, Brno Otevírací doba bazénu: denně od 10 do 22 hod. KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA Bauerova 7, Pisárky Otevírací doba bazénu: denně od 9 21 hod. (bazén 9 19 hod.) KOUPALIŠTĚ STARÝ LÍSKOVEC Klobásova 79, Brno Otevírací doba bazénu: do září dle počasí; denně od 9 24 hod. KOUPALIŠTĚ ZÁBRDOVICE Zábrdovická 13, Brno Otevírací doba bazénu: červen srpen: pondělí neděle 9 20 hod. BAZÉN TJ TESLA Hallasovo náměstí 7, Brno-Lesná Otevírací doba bazénu: letní provoz hod., jinak hod. (podle rozpisu). BAZÉN ZA LUŽÁNKAMI Sportovní 4, Brno Otevírací doba bazénu: pondělí pátek 6 22 hod., sobota, neděle, svátky 8 20 hod. BAZÉN RAŠÍNOVA Rašínova 12, Brno Otevírací doba bazénu: pondělí pátek 6 22 hod., sobota, neděle, svátky 8 20 hod. BAZÉN PONÁVKA Ponávka 3a, Brno Otevírací doba bazénu: sobota hod., neděle 8 17 hod., středa hod. vyhrazeno pro občany důchodového věku.

14 LÍSKÁČEK 6/ tipy pro volný čas Nácvik na hody Máš-li rád lidový tanec a písničky, rád bys poznal partu nových přátel, jsi ve věku 16 a více let a nebojíš se obléknout se do kroje. První nácvik na hody se uskuteční v neděli 14. června od 18 hodin v tanečním sále ZUŠ Jílka nad Cafe Nicola, Čtvrtě 5. Hody proběhnou 26. září 2015 Srdečně zvou stárci. Vážení rodiče, milé děti, příznivci Mateřského centra Sedmikráska, přejeme vám všem příjemné prožití léta a těšíme se opět na setkání s vámi po prázdninách nejen v prostorách Mateřského centra Sedmikráska :-) Pravidelné aktivity MC Sedmikráska budou v 2. pololetí začínat od pondělí , proto nezaváhejte a rezervujte si místo v kurzech již teď! Přihlášky ke kurzům naleznete na Pravidelný program Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. DOSPĚLÍ S DĚTMI: Kurz Baby masáží (6 týdnů 6 měs.), Poupátka (6 měs. 1 rok), Hudební hrátky (1 1,5 roku), (1,5 3 roky), Kvítka (pondělí odpol. sk. 1 3 r., úterní a středeční sk. 1 2 r., 2 3 r.), Zdravotní cvičení za přítomnosti malých ratolestí (i bez dětí), NOVĚ Pracičky (1,5 3 r.) s prvky Montessori pedagogiky. DĚTI: Logohrátky (3 5 let), Než půjdu do školy (5 7 let), Dramaťáček KUDY TUDY DO POHÁDKY (4 8 let), English with Puppy (3 7 let), Taneční hrátky pro malé kamarádky (3 5 let), Hudebně pěvecký dětský kroužek KA.MI.NO (děti 1. st. ZŠ), Zvěřinec v pěřině (4 8 let), NOVĚ Ptáčata (4 7 let) kroužek v přírodě. DOSPĚLÍ: Tai-chi, Jóga nejenom pro ženy, Jóga nejenom pro seniory, Meditačně relaxační večery pro ženy, Zdravotní cvičení, Orientální tanec pro všechny ženy, Angličtina, Němčina, Italština pro dospělé (s možností hlídání dětí). V rámci projektu Sedmikráska pro rodinu v pohodě aneb komunikace bez legrace nabízíme v sídle naší organizace pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři: činnost Kontaktního a informačního centra (po pá: hod.) zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi službu psychologické poradny pro dospělé službu psychologické poradny pro rodiče a děti službu logopedické poradny pro rodiče a děti službu laktační poradny. Aktivity projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě... aneb komunikace bez legrace jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Přihlášky a ostatní informace o všech aktivitách MC Sedmikráska: v sídle na Oblé 51, Brno-Nový Lískovec nebo na: tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. V Brně se v červnu uskuteční pivovarské dny i festival pouličních divadel Brno Turistické informační centrum města Brna připravilo na červen hned několik akcí, které jistě potěší nejen Brňany, ale i návštěvníky jihomoravské metropole. Mezi hlavní akce patří Pivovarské dny na Staré radnici 2015, které se po roční odmlce uskuteční 5. a 6. června. Kromě kulturního programu a výběru z nabídky malých pivovarů mají milovníci piva možnost vydat se poprvé na pivotour Po stopách brněnských pivovarů. Procházka se uskuteční v pátek 5. června a přiblíží dějiny brněnského pivovarnictví od středověku po současnost. V termínu od do se v Brně představí divadla a soubory, které svou tvorbu směřují nejen na podia pod otevřeným nebem, ale také do parků, ulic, městských zákoutí a volných prostor. Turistické informační centrum pořádá pouliční divadelní festival Na prknech, dlažbě i trávě. Festival se koná pod záštitou Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna. Návštěvníci Brna mají i v letošním roce možnost poznat Brno a jeho památky v rámci Vyhlídkové jízdy turistickým minibusem. Od jezdí minibus vždy ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, v 10, 13 a v 16 hodin ze zastávky uprostřed náměstí Svobody. Letos jsou připraveny dvě trasy, které se pravidelně každý den střídají. V rámci trasy A návštěvníci zavítají do zahrady vily Tugendhat a v rámci trasy B navštíví přízemí a zahradu Jurkovičovy vily, tedy zahradu jedné z nejvýznamnějších architektonických památek přelomu 19. a 20. století. Na obou trasách je v turistickém minibusu přítomen průvodce. Pro zahraniční návštěvníky jsou připraveny audioguidy s nahrávkou v anglickém a německém jazyce. Cena pro dospělého, která činí 190 Kč, zahrnuje veškeré vstupy i průvodcovské služby. Vstupenky si zájemci mohu zakoupit přímo v turistickém minibusu. V období od do se uskuteční již sedmý ročník projektu Brno a jeho chrámy, který organizuje Turistické informační centrum města Brna za podpory statutárního města Brna. Cílem tohoto projektu je podpořit církevní cestovní ruch ve městě Brně a poskytnout zájemcům víc informací o brněnských kostelích. V letošním roce budou otevřeny čtyři chrámy Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, katedrála sv. Petra a Pavla, kostel sv. Michala a kostel sv. Janů s Loretou. Tyto objekty mohou zájemci navštívit zcela zdarma. Průvodci jim poskytnou výklad v českém a v případě zájmu i v cizím jazyce. První červnovou neděli turistické informační centrum organizuje také Výlet do Znojma. Profesionální průvodkyně Zdeňka Redererová ukáže památkami oplývající město, jedinečné výhledy do okolí, křivolaké uličky starého města, znojemské podzemí, ale i krásy přírody při procházce údolím mezi vinicemi. Více informací naleznete na /

15 15 LÍSKÁČEK 6/2015 různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: S. Češka: Smrt expremiérky R. Galbraith: Hedvábník L. Harris: Vražda v Greenwich Village P. May: Pán ohně Sedm svateb a jeden rozvod Novinky pro děti: J. Davis: Garfield není troškař J. Davis: Gargield se vytahuje Princezna: Karolínka Příběh šmouly mrněte R. R. Russell: Deník mimoňky 7 Žebříček pro dospělé: D. Chan: Samotářka z Mill River J. Grisham: Platanová alej A. Holt: Smrt démona J. Patterson: Dokonalá iluze T. Hoag: Devátá dívka Žebříček pro děti: S. Chainani: Škola dobra a zla 2 Minecraft: Staň se mistrem Auta 2 Lví král Co si zvířátka šeptají TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám garáž ul. Petra Křivky, prostřední podlaží, 16 m 2, cena 290 tis. Nabízím k výměně OB 1+kk 40 m na ulici Zderadova Brno-střed. Vyměním za OB 2+kk v Novém Lískovci bez doplatku. Info na seznam.cz. Prodám byt 3+1 po rekonstrukci na Oblé ul. Pěkný výhled z 9. NP. Tel Prodám garáž na ul. P. Křivky v 1.PP, orientace do volného prostoru, vnitřní omítka, zářivk. Světla. Tel Kdo daruje starou, malou ledničku na chatu. Děkuji. Tel.: Koupím byt 3+1 v Novém Lískovci pro rodinu, prostorný, blízko zeleně, občanské vybavenosti a MHD. Kontakt: Plechový regál 7 polic, bílý, nepoužívaný za 280 Kč, Š 47 cm, H 31 cm, V 190 cm. Tel Prima jídelna ZŠ Svážná hledá: kuchařku-kuchaře výuční list, pomocnou sílu na zkrácený úvazek. Kontakt: , Firma Itevo hledá švadlenu šičku na výpomoc. Brigádně nebo ŽL. Provozovna Kamenice 2. Tel.: HRABĚNČINY ŘEZY Ingredience 4 žloutky 140 g moučkového cukru hrubá mouka na vysypání plechu 450 g polohrubé mouky 200 g změklého másla + na formu 1/2 sáčku kypřicího prášku 2 lžíce mléka Na náplň 600 g jablek, oloupaných 1 vanilkový cukr 200 g vlašských ořechů 1 lžička mleté skořice 50 g rozinek, propláchnutých (nemusí být) 4 6 bílků 100 g krystalového cukru 1 lžička vinného či jablečného octa 1 lžička kukuřičného škrobu Příprava jídla 1. Do mísy (nebo do kuchyňského robota) dejte žloutky s cukrem a máslem a utřete na světlou pěnu. Pak k nim prosejte mouku s kypřicím práškem, přidejte mléko a vypracujte hladké lesklé těsto. 2. Pekáč o velikosti cca cm vyložte pečicím papírem nebo vymažte máslem a vysypte moukou. Troubu předehřejte na 180 C. Jednu třetinu těsta dejte do mrazáku. Zbylé těsto namačkejte na dno (případně i na boky) pekáčku. 3. Jablka nakrájejte nebo nastrouhejte, ochuťte skořicí a vanilkovým cukrem a nasypte na těsto. Přimíchejte propláchnuté rozinky a zasypejte nasekanými ořechy. 4. Bílky našlehejte na řídkou pěnu, přimíchejte cukr a škrob a vyšlehejte na pevný, lesklý sníh. Zašlehejte ocet. Rozetřete na jablka, navrch nastrouhejte zbylou třetinu těsta z mrazáku a pečte asi 45 minut dozlatova. FORMULÁŘ PRO TEXTOVOU INZERCI Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte (nezapomeňte na kontakt pro odpovědi) a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje pro případné nejasnosti (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a požadovaný počet vydání:

16 LÍSKÁČEK 6/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Na květnovém zasedání zastupitelstva naší městské části bylo na programu mimo jiné i projednání záměru nabytí nebytového prostoru v nově budovaném polyfunkčním domě v místě po starém Albertu. O této záležitosti se zmiňuji v souvislosti s tím, že před volbami v naší městské části všechna volební uskupení se předháněla s tím, co pro naší městskou část udělá. O to zajímavější bylo sledovat, jak někteří zastupitelé se k projednávané otázce postavili. Ono se v současné době neřeší, zda polyfunkční dům postavit nebo ne, protože vlastní hrubá stavba je již prakticky před dokončením. Předmětem květnového jednání bylo zvážit, co v tomto domě udělat ve prospěch občanů Nového Lískovce. A o tom právě byl projednávaný bod jednání zastupitelstva, kdy záměr takzvaného nabytí nebytového prostoru do vlastnictví naší městské části spočíval v tom, že naše městská část odkoupí od stavebníka příslušné prostory nutné k provozu pošty a zřízení jedné kanceláře jako pobočky úřadu naší městské části. Toto byl taky původní záměr a současně i podmínka při výstavbě tohoto polyfunkčního domu a v současné době, tedy na květnovém zasedání zastupitelstva, se projednával již samotný záměr směřující k uskutečnění představy o využití tohoto domu. Aby do tohoto domu byla přemístěna pošta, předpokládám, že je v zájmu drtivé většiny obyvatel naší městské části, zejména těch ze staré zástavby, kdy umístění pošty v podstatě v centru naší městské části a hlavně kousek od zastávky MHD zpřístupní návštěvu této poštovní služby všem věkovým kategoriím. A to se týká i kanceláře úřadu naší městské části, kdy nebude v mnoha případech nutné chodit na náš úřad na stávající adrese. Protože toto rozhodování bylo závažné pro další spokojený život občanů žijících v naší městské části, bylo příslušné hlasování o rozhodnutí uvedeného záměru uskutečněno jmenovitě podle jednotlivých zastupitelů. Takže stačí se seznámit se zápisem z jednání zastupitelstva z minulého měsíce a každý má možnost si zjistit, kdo v rámci předvolebních slibů rozhoduje ve prospěch občanů a kdo nikoliv. JUDr. Petr Všetečka V minulých dnech uplynul čas, ve kterém jsme si připomínali výročí osvobození i naší městské části Rudou armádou. Tuto skutečnost jsme si připomněli i my, tedy RMČ, položením věnců a pietní památkou k uctění padlých vojáků u pomníku padlým hrdinů. Trochu jsem byl ale zaskočen, jak jsem na místě s překvapením zjistil, že před naší akcí byla uspořádána na stejném místě akce jiná, údajně za naší městskou část, o které ovšem organizátoři jaksi pozapomněli vedení obce alespoň informovat, což mi přišlo minimálně zvláštní. Předpokládal jsem nějaký komunikační šum, než záměr, ovšem můj předpoklad se čím dál tím více jeví jako chybný. Za RMČ mohu prohlásit, že dobře zkoordinovanou akci bychom samozřejmě přiměřeně podpořili. Navštívil jsem, mimo jiné, i výstavku k tomuto výročí v ZŠ Kamínky, kterou uspořádala obdobná skupina lidí, jako před vedením obce dobře utajený pietní akt. Upřímně, vítám každou iniciativu v tomto směru. Je potřeba si připomínat minulost, abychom ji nemuseli prožít znovu. Škoda je jen, že celou věc kazí zcela záměrně uveřejněná a zjevně nepravdivá informace, abych citoval přesně: VEDENÍ MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC NESOUHLASÍ S POUŽITÍM VLAJKY MĚSTSKÉ ČÁSTI NA TÉTO AKCI, která zde je veřejně presentována. Inu, nezbývá mi nic jiného, než abych po vzoru Jirotkova Saturnina založil pomyslnou Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru a přiměřeně reagoval. Předně, vedení MČ se žádnou žádostí o použití vlajky nijak nezabývalo a to z toho prostého důvodu, že žádná taková žádost nebyla nikdy nikomu předložena. Proto informace o nesouhlasu je obyčejná doplňte si laskavě všichni sami. Mimochodem, ani být předložena nemusela, protože vlajky městských částí lze užívat bez jejich předchozího souhlasu, na rozdíl od znaku. Šiřitel této záměrně bludné informace, pravděpodobně pan Oupor, totiž buď z vlastní neznalosti, nebo s jiným záměrem, zaměnil dvě různé skutečnosti. Obec samozřejmě vlastní vlajku městské části, která je používána k různým příležitostem, například vítání občánků a dalším slavnostním akcím. Je v majetku obce a je v jejím inventáři. Pan Oupor vyžadoval vydání tohoto fyzického kusu k blíže neurčeným aktivitám, což mu nebylo umožněno, protože byly plánovány jiné akce MČ, kde byla tato vlajka nezbytná. Pan Oupor mohl použít samozřejmě vlajku vlastní, kterou by si zajistil, v čemž mu nikdo nikterak nebránil, jako patriot jistě nejednu doma má. Nicméně nic podobného neučinil. Proč? Od obce mu byl odepřen jen a pouze ten konkrétní kus, který byl plánován k užití jinde a což bylo naplněno. Samozřejmě musí každý soudný člověk pochopit, že někomu najednou nepředám k neznámým aktivitám právě tu věc, kterou druhý den budu potřebovat. To snad dá rozum. Trochu mi to připomíná pomyslnou situaci, kdy by nějaký občan dorazil na Pražský Hrad, kde by se vehementně dožadoval vydání vlajky ČR vytahovanou na stožár značící přítomnost presidenta a v okamžiku, kdy by byl mírně řečeno neuspokojen, by začal prohlašovat, že mu kancelář hradu zakázala použít státní vlajku. Takže asi tak. Přeji všem pěkný den. Mgr. Pavel Kolář, zastupitel a člen RMČ, zvolený za KDU-ČSL Zeleň a parkování na našem sídlišti Na květnovém zasedání zastupitelstva naší městské části byly na programu mj. návrhy na změny Územního Plánu města Brna (ÚPmB). Konkrétně na území Nového Lískovce. Protože předchozí návrh nového ÚPmB a všechny jeho aktualizace a změny byly soudně zrušeny, jsou teď neplatná i všechna jednání, která proběhly a jejich výsledky. Také veškeré připomínky a námitky, jsou stejně neplatné a je opět původní ÚPmB z roku V souladu s naším volebním programem, jsme podpořili žádost naší městské části, na změny platného ÚPmB. Konkrétně zachování zeleně v našem sídlišti, co nejvíce je možné. Také centrum B, skálu pod zastávkou MHD Oblá. Dále část zahrádek pod chráněnou oblastí nahoře, kde rostou koniklece. A další plochy, zajištující úroveň našeho bydlení, tak aby nemohlo dojít k jeho zhoršení. Palčivou otázkou nadále zůstává nedostatek parkovacích míst. Jsme připraveni podpořit každý dobrý a přínosný návrh na jejich rozšíření. Určitě to ale nebude jednoduché a levné řešení. Intenzivně se snažíme vypracovat vlastní návrh, opět v souladu s naším volebním programem. Připravuje se také návrh tzv. rezidenčního parkování. Tedy parkování jen pro obyvatele trvale bydlící v naší městské části. Je to velmi citlivá a složitá otázka a jsme připraveni podpořit jen takovou variantu, která bude pro naše obyvatele opravdu přínosem. Žádnou nepromyšlenou akci, která by nám přinesla jen komplikace a zhoršení. Oblast nad konečnou zastávkou MHD Kamenný vrch, nad ulicí Petra Křivky. Je zde plánovaná výstavba, ta však zůstává nadále otázkou. Před mnoha lety opuštěné zahrádky, v těchto místech, nepůsobí dobře ani bezpečně. Jejich využití, byť dočasné, by jistě výrazně zlepšilo tyto místa. Určitě by byl zájem o využití a pronájem těchto pozemků, byť na dobu určitou a okamžité zlepšení této oblasti. Jsme připraveni vyslechnout všechny Vaše návrhy a připomínky k bydlení v Novém Lískovci a spolu je zlepšovat. Bc. Josef Schmied, Místní Organizace ČSSD, POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah

17 17 LÍSKÁČEK 6/2015 ze života naší čtvrti Střípky ze školní družiny na Svážné Jednou z velmi pěkných akcí v našem kinosále byla dubnová beseda s vrchní sestrou z Nemocnice Bohunice Mgr. Renátou Grossovou, zaměřená na první pomoc. Všechny děti velmi živě reagovaly, odpovídaly na záludné otázky a na závěr si i prakticky mohli všichni vyzkoušet základy první pomoci za pečlivého dohledu paní Grossové. Také tradiční oslava čarodějnic se nám povedla. Slunečné počasí nám opět přálo, a tak děti v maskách i bez masek plnily úkoly vhodné jen pro ty otrlejší povahy. Ropuchu nakrmily tučnými kroutícími se červíky, v krabici s pavouky a jinou havětí si ulovily pavoučí mlsání nebo vytahovaly z kouzelného klobouku myš, létaly na koštěti a přeskakovaly ohňovou cestu, luštily čarodějné kvízy a úkoly a mnoho dalších dovedností dnešních čarodějů a čarodějnic. Tento měsíc jsme ukončili tvořivé dílny a ke konci se také chýlí projekt Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka 2014/2015 ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena na Oblé. Vychovatelky ŠD Pálení čarodějnic v Parku pod Plachtami KV2 K tradiční akci, která proběhla dne 30. dubna v Parku pod Plachtami se připojilo MC Sedmikráska, CVČ Lyska a TOM Horolezčata se svými individuálními programy na stanovištích. Členové komise pro kulturu zajistili špekáčky a připravili ve spolupráci se zvědavými dětmi pomocníky, vatru pro všechny přítomné čarodějníky a čarodějnice, a musím říci, že jich nebylo málo. K dobré pohodě vyhrávala bluegrassová kapela Benefit. Celou akci zahájila paní starostka Jana Drápalová, kdy ocenila bohatou účast rodičů s dětmi a po společné fotografii zúčastněných čarodějnic a čarodějníků, jsme společně zapálili připravenou vatru, na které si po chvíli mohly děti opéci špekáček. Ti, kteří přišli v kostýmu čarodějnice, a nebyly to jen děti, ale i některé odvážné maminky, jej dostali zdarma u registrace. Následoval program v hrách a tanci, který si tentokrát připravila čarodějka Jana. Počasí nám přálo do posledních okamžiků a odměnou nám bylo posezení u ohně do nočních hodin. Akce se stala v našem parku neformálním setkáním, a tak by to asi mělo probíhat. Občas se pouze divím v lokalitě bydlícím lidem, kteří nám po akci napíší, že je něco obtěžuje, ať již hluk (podotýkám, že kapela skončila ve hod.) nebo kouř z táboráku. Někteří si ani neuvědomují, že park by měl sloužit všem a nejen pouze vybrané skupince lidí, která poblíž bydlí. Park se stává postupnými úpravami vyhledávanou lokalitou pro občany Nového Lískovce. Věřím, že další připravené investice do úpravy povrchů hřišť a zázemí této lokality přinesou další rozvoj společenského života a možnosti neformálních setkání v parku a že tyto úpravy kromě mládeže ocení také senioři, pro které a nejen pro ně jsou připraveny cvičební stroje. Děkuji ještě jednou všem za podporu této akce a věřím, že se v Parku pod Plachtami setkáme opět při nějaké další akci pořádané komisí pro kulturu. Ing. Jan Privarčák, místostarosta Foto: Josef Ptáček

18 LÍSKÁČEK 6/ různé nově potraviny bez lepku, laktózy, cukru bio potraviny 100% rostlinné potraviny živé potraviny superfood, fair trade farmářské produkty z regionu DRAMAŤÁK V říjnu tohoto školního roku se na ZŠ Kamínky začaly scházet děti na dramatickém kroužku pod vedením paní učitelky Barbory Čápové. Společně si hrály, učily se, trénovaly a na jaře již slavily první úspěchy. Prvotinou tohoto nově vznikajícího souboru bylo maňáskové divadlo Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem podle stejnojmenné literární předlohy autorky Ester Staré. Děti si samy vyrobily maňásky ze starých ponožek a měly tak ke hře zas o kousek blíž. S nacvičenou pohádkou se soubor zúčastnil okresního kola přehlídky dětských divadel Dětská scéna, kde se umístil na prvním místě a postoupil do kola krajského. Samotný postup byl pro začínající herce obrovským úspěchem. Na soutěži získaly děti mnoho nových zkušeností a nyní se mohou pustit do další práce a hry s divadlem. Mgr. Barbora Čápová, ZŠ Kamínky Prima jídelna Školní jídelna ZŠ Svážná 9 Nabízíme obědy pro vaši domácnost i firmy. Výběr z pěti druhů menu česká a evropská kuchyně, obědové saláty, sladká jídla, bezmasá jídla, výběrové menu. Vaříme během školních prázdnin. Výdej do jídlonosičů nebo zatavené v gastrovaničkách. Rozvoz pro firmy dle dohody. Ceny od 57 Kč. Kontakt: , Potraviny Devítka u Základní školy na Svážné 9a MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!!

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!! Ahoj, členové, hráči a fanoušci TJ Pátek, přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Snažíme se o zkvalitnění komunikace, aby všichni příznivci našeho oddílu měli o našich

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní

Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní 24. dubna od 9 do 12 hodin v DC Dráček Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní Jak se připravit do práce, jak na pohovor a jak vyjednávat se zaměstnavatelem. Jak se vypořádat v rodině

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Tématický přehled výukových bloků. A. Moje zdraví... 4. B. Moje bezpečnost.. 5. C. Novinky a zajímavosti moderní doby..

Obsah. 1. Úvod. 2. Tématický přehled výukových bloků. A. Moje zdraví... 4. B. Moje bezpečnost.. 5. C. Novinky a zajímavosti moderní doby.. Obsah 1. Úvod.. 3 2. Tématický přehled výukových bloků A. Moje zdraví... 4 B. Moje bezpečnost.. 5 C. Novinky a zajímavosti moderní doby.. 5 D. Práce s počítačem.. 6 E. Rady a tipy pro seniory.. 6 F. Zajímavosti

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více