CASTELLOLOGICA BOHEMICA 11, PRAHA 2008 str. 3 8 O B S A H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CASTELLOLOGICA BOHEMICA 11, PRAHA 2008 str. 3 8 O B S A H"

Transkript

1 CASTELLOLOGICA BOHEMICA 11, PRAHA 2008 str. 3 8 O B S A H STUDIE Karel Sklenář: Pohanské počátky českých hradů v představách romantické archeologie Heidnische Anfänge böhmischer Burgen in Vorstellungen der romantischen Archeologie František Gabriel: Vztah stavby věž k typu skalní hrad v severních Čechách Beziehung des Baus Turm zum Typ Felsenburg in Nordböhmen Pavel Bolina Jana Němcová Pavel Šlézar: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku Zum Beginn der Burg in der Region Moravská Třebová (Mährisch Trübau) Daniel Kovář: Písemné zprávy o stavební činnosti na drobných panských sídlech Českobudějovicka v raném novověku Schriftliche Berichte úber die Bauaktivität der kleineren Herrensitze der Region Böhmisch Budweis in der frühen Neuzeit Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE Thomas Kühtreiber Olaf Wagener: sie paweten zwo pastein ob dem geschloss auf die puhl. Vorwerke / vorgeschobene Befestigungen im deutschsprachigen Raum. sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl. Vysunutá / předsunutá opevnění v německojazyčném prostoru sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl. Outer defence / advanced fortifications in German speaking regions Günther Buchinger Paul Mitchell Doris Schön Helga Schönfellner-Lechner: Die domus Gozzonis in Krems an der Donau Das Haus des Stadtrichters Gozzo aus dem 13. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters Domus Gozzonis v Krems an der Donau Dům rychtáře Gozza z 13. století a jeho vývoj do sklonku středověku The domus Gozzonis in Krems an der Donau The house of town magistrate Gozzo from the 13 th century and its developement until the end of the Middle Ages Ladislav Holík: Maďarská rezidenční architektura mezi gotikou a renesancí Die ungarische Residenzarchitektur zwischen Gotik und Renaissance MONOGRAFIE Tomáš Durdík: Předsunutá bašta hradu Týřova Die vorgelagerte Bastei der Burg Týřov František Záruba: Vlašský dvůr Welscher Hof Jiří Slavík: Vízmburské kuchyně Die Rauchlochküche Vízmburk Josef Hložek Roman Křivánek: Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu okr. Praha-západ Die komplexe nicht destruktive Untersuchung der Burg Liběhrad, Bezirk Prag-West

2 Jaroslav Panáček: Opravy hradu Ralsko v letech Reparaturen auf der Burg Ralsko (Roll) in den Jahren 1937 bis Jan Lhoták: Hrad Kašperk a jeho panství Die Burg Kašperk (Karlsberg) und ihre Domäne Jaroslav Pachner: Hausberk hrádky v krušnohorském údolí říčky Chomutovky u Chomutova Hausberk Burganlagen im erzgebirgischen Tal des Baches Chomutovka bei Chomutov (Komotau) Zdeněk Procházka: Tvrz ve Lštění pět let výzkumů a rekonstrukcí ( ) Die Feste Lštění Fünf Jahre der Forschungen und Rekonstruktionen ( ) Jiří Jánský: Tvrz a statek Lštění za hrabat z Bubna a Litic na Srbicích Feste und Landgut Lštění unter den Grafen von Bubna und Littitz auf Srbice Linda Foster Zdeněk Procházka: Tvrz ve Lštění, archeologický výzkum Feste in Lštění, archäologische Untersuchung Petr Kočár Zdeňka Sůvová Romana Kočárová Vlasta Janovská: Lštění bioarcheologický výzkum středověké tvrze Lštění die bioarchäologische Untersuchung einer mittelalterlichen Feste Radim Vrla Jiří Novotný: Jihovýchodní část opevnění hradu Buchlova Der Südöstliche Befestigungsteil der Burg Buchlov MILITARIA Vendula Vránová Jakub Vrána: Olověné projektily z hradu Tepence Bleiprojektile aus der Burg Tepenec Petr Žákovský: Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova Weidmesser aus den Sammlungen der staatlichen Burg Zvíkov Petr Žákovský: Tauzované kopí se jménem Viktorina ze Žerotína. Příspěvek ke klasifikaci a datování hrotů kopí s částečně hraněnou tulejí Tausierte Lanze mit Namen Viktorín von Žerotín. Beitrag zur Klassifizierung und Datierung der Lanzenspitzen mit teilweise gekanteten Dille KAŽDODENNÍ ŽIVOT Tomáš Durdík Čeněk Pavlík: Soubor kachlů z hradu a zámku Bechyně Kacheln aus der Burg und Schloss Bechyně Čeněk Pavlík: Impozantní zbytky kachlových kamen z paláců hradu Roupova Imposante Reste von Kachelöfen aus den Palas der Burg Roupov Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Mince uložené v areálu zaniklého hradu Vizmburku Im Areal der untergegangenen Burg Vizmburk abgelagerte Münzen MATERIÁLIE Tomáš Durdík Jiří Fröhlich: Výzkum v lapidáriu v jižním křídle píseckého hradu Forschung im Lapidarium des Südflügels der Burg Písek Jan Frolík: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním náměstí a v Komenského ulici v letech ) Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung auf dem Školní-Platz und in der Komenského-Gasse ) Daniel Kovář: Dva opomíjené ikonografické doklady k podobě hradu ve Stráži nad Nežárkou Zwei übergangene ikonographische Belege zur Gestaltung der Burg in Stráž nad Nežárkou Jan Prostředník: Záchranný výzkum gotického sklepa na třetím skalním bloku hradu Valdštejn Rettungsforschung des gotischen Kellers am dritten Felsblock der Burg Valdštejn Jan Štětina: Nové poznatky k hradu Blansko (okr. Blansko) Neue Erkenntnisse zur Burg Blansko (Bez. Blansko)

3 KRONIKA František Gabriel: Životní jubileum ing. Jaroslava Panáčka Bořivoj Nechvátal: Zemřel Adrian Vallašek ( ) Dalibor Janiš Radim Vrla: Vzpomínka na Jiřího Kohoutka František Gabriel: Vzpomínka na JUDr. Richarda Klose František Gabriel: Konference Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín na Slovensku BIBLIOGRAFIE Ivan Peřina: Bibliografie sborníku Castellologica bohemica BIBLIOGRAFICKÁ REFERATIVNÍ A INFORMATIVNÍ SLUŽBA 1. MONOGRAFIE Marceli Antoniewicz (red.): Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Warszawa Rüdiger Bernges: Burgen und Wehrbauten am Gardasee. Wuppertal Thomas Biller: Burgen in Taunus und im Rheingau. Regensburg Thomas Bitterli Waldvogel: Burgenkarte der Schweiz West Carte des châteaux da la Suisse ouest Carta dei castelli della Swizzera ovest Charta dals chastels de la Svizrl vest. Wabern Thomas Bitterli Waldvogel: Burgenkarte der Schweiz Ost Carte des châteaux da la Suisse est Carta dei castelli della Swizzera est Charta dals chastels de la Svizrl ost. Wabern Юрый Мікалаевіч Бохан: Узбраенне войска ВКЛ другой паловы XIV канца XVI ст. Minsk Peter Buck: Burgen und Ruinen im Allgäu. 33 Ausflüge auf den Spuren der Ritter. Stuttgart Daniel Burger: Burg und Festunf Forchheim. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 19. Regensburg Die Burgen an der Mosel. Koblenz Guido von Büren Andreas Kupka: Schloss und Zitadelle Jülich. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 14. Regensburg Miriam Clyne: Kells priory, co. Kilkenny: Archeological excavations by T. Fanning & M. Clyne. Dublin Graham S. Coe: Edinburgh and the Lothians. Castle touring guides 4. Coecast. Tavistock De Nederlandse Kastelen gids. Bussum Bohumír Dragoun: Příběhy hradu Potštejna. Potštejn Tomáš Durdík: Hrady na Malši Burgen auf der Malše. Praha Tomáš Durdík: Hrady přechodného typu v Čechách Burgen des Übergangtyps in Böhmen. Praha Tomáš Durdík: Hrad Přimda Die Burg Přimda. Praha Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha Jiří Fák Luděk Krčmář: Severní Plzeňsko na historických kolorovaných diapozitivech. Mariánská Týnice Walther-Gerd Fleck: Burg Lichtenberg in Württemberg (bei Oberstanfeld), Kr. Ludwigs-Burg. Braubach Lorenz Frank Michael Huyer: Burgruine Winneburg bei Cochem. Köln Friedrich I. ( ) Der erste staufische Herzog von Schwaben. Göppingen František Gabriel: Teoretické aspekty studia hradních staveb. Ústí nad Labem Václav Girsa Miloslav Hanzl Pavel Jerie Dagmar Michoinová: Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově Conservation of the southern façade of Horní hrad of the Český Krumlov state castle. Praha Axel W. Gleue: Otzberg Burg Festung Kaserne. Otzberg Axel W. Gleue: Vom Bau mittelalterlicher Burgbrunnen oder wie kam das Wasser auf den Otzberg? Otzberg Anja Grebe G. Ulrich Großmann Armin Torggler: Burg Runkelstein. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa, Band 20. Regensburg

4 Anja Grebe G. Ulrich Großmann: Bozen Schloss Maretsch. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 21. Regensburg G. Ulrich Großmann Hans-Heinrich Häfner: Burg Guttenberg am Neckar. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 16. Regensburg Jan Antonín Harbuval a Chamaré: Popis dobývání pokladu na Tempelbergu v letech 1771, 1772 a Potštejn Deštné v Orlických horách František Alexander Heber: České hrady, zámky a tvrze. Třetí díl. Jižní Čechy. Praha Christofer Hermann: Burgen im Ordensland. Deutschordens- und Bischofsburgen in Ost- und Westpreußen. Würzburg Małgorzata Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne Medieval residences in Silesia. Castles, palaces, manor houses, towers. Wrocław Gunārs Jansons: Turaidas Pils arhitektūra Gadsimts Architektur der Burg Turaida/ Treiden im Jahrhundert. Rīga Matouš Jirák: Zámek v Opočně, národní kulturní památka. Pardubice b. d. (2006) Leszek Kajzer (red.): Zamek w Sadłowie na ziemi Dobrzyńskiej. Rypin Leszek Kajzer: Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej. Warszawa Marina Kaltenegger Thomas Kühtreiber Gerhard Reichhalter Patrik Schicht Herwig Weigel: Burgen Mostviertel. Místo vydání neuvedeno Jiří Klsák: Průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji. Karlovy Vary Stanislav Konečný: Hrad Svojanov, pohled do historie hradu a panství. Litomyšl Karel Kuča Lubomír Zeman: Památky Karlovarského kraje. Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji. Karlovy Vary Valter Lang Margot Laneman (ed.): Archaeological research in Estonia Tartu Pascale Larenaudie Jacques Casamarta: Tours Génoises. 40 balades familiales. Corse-du-sud. Albiana Pascale Larenaudie Jacques Casamarta: Tours Génoises. 50 balades familiales. Haute-Corse. Albiana Heiko Laß: Der Rhein Burgen und Schlösser von Mainz bis Köln. Burgen Schlösser Herrensitze, Band 1. Petersberg Olgierd Ławrynowicz: Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich The ideological essences of knightly weaponry in medieval Poland. Acta Archaeologica Lodziensia nr. 51. Łódź Franck Leandri Laurent Chabot: Monuments de Corse. Aix-en-Provence Rolf Legler: Das Geheimnis von Castell del Monte. München Michael Losse: Die Mosel. Burgen, Schlösser, Adelssitze und Befestigungen von Trier bis Koblenz. Petersberg Michael Losse: Keck und Fest, mit senkrechten Mauertürmen Wie eine Krone. Burgen, Schlösser und Festungen an der Ahr und in Adenauer Land. Regensburg Heinz Müller Heyko Dehn: Burgenwanderung durch Sachsen. Langenweißbach (Julian Munby Ric Tyler): Kilkenny city Walls. Místo vydání neuvedeno David Nicolle: Crusader castles in Cyprus, Greece and the Aegean Fortress 59. Oxford David Nicolle: Křižácké hrady ve Svaté zemi Praha Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wrocław Piotr A. Nowakowski: Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu. Toruń Ieva Ose: Daugavrīvas cietokšňa Būvvesture Die Baugeschichte der Festung Daugavgriva (Dünamünde/Neumünde). Rīga Ieva Ose: Livonijas piļu attēli no Marķīza Pauluči albuma Abbildungen der livändischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. Rīga Marie Otavová Jiří Slavík: Obrazy z panství Žamberk soubor litografií Martina Tejčka. Žamberk Janusz Pietrzak: Zamki i dwory obronne w Dobrach państwowych prowincji Wielko-Polskiej. Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności Burgen und Wehrhöfe in den Staatsgűtern der provinz GrossPolen. Studien űber die Geschichte der staatlichen Wehrsitze an der Wende des Mittelalters und der Neuzeit. Łódź Alfréd Piffl: Zápas o Bratislavský hrad, Denník Bratislava Miroslav Plaček Martin Bóna: Encyklopedie slovenských hradů. Praha Nenad Radojčić Vasoje Vsić: Archeološko putovanje Đerdapom I Archeological journey in the Iron gates I. 2. vydání. Beograd

5 Massimo Rasu: Rocche Turrite. Guida al castelli medievali della Sardegna. Dolianova Josef Riedmann Anja Grebe G. Ulrich Großmann: Schloss Buonconsiglio in Trient. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 22. Regensburg Bohumír Roedl: Pnětluky. Louny Adrian Andrei Rusu Ileana Burnichioiu: Monumente medievale din Ţara haţegului Medieval monuments from Haţeg district. Místo vydání neuvedeno Mike Salter: The castles of the heartland of Scotland. 2. vydání. West Malwern Jürg Schweizer Anna Bähler: Schloss Thun. Bern Šance Valy common heritage. Jablunkovské šance systém opevnění na území troch štátov. Místo vydání neuvedeno (Žilina) Michal Šimkovic: Plavecký hrad. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava Michal Šimkovic: Plavecký hrad. Bratislava (bez roku vydání) Michal Šimkovic: Hrad Dobrá Voda. Bratislava (bez roku vydání) Chris Tabraham: Scotland s castles. London Pavel Vařeka a kol.: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. Plzeň Winfried Wackerfuß (Ed.): Burg Breuberg im Odenwald. Breuberg/Odenwald Olaf Wagener Heiko Laß Thomas Kühtreiber Peter Dinzelbacher (ed.): Die imaginäre Burg. Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien Zenon Woźniak Jan Gancarski (red.): Poloni minor medii aevi. Kraków Krosno Siegfried Zadra: Schloß Moos Schulthaus. 3. vydání. Eppan, datum vydání neuvedeno PERIODIKA Archaeologia historica 30/ Archaeologia historica 31/ Archaeologia historica 32/ Archaeologia historica Polona Archaeologia historica Polona Archeologické výzkumy v jižních Čechách Archeologické výzkumy v jižních Čechách Archeologické výzkumy v jižních Čechách Archeologické výzkumy v jižních Čechách ARX Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol ARX Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol Bauforschung auf Schloss Tirol Burgen und Schlösser Burgen und Schlösser Burgen und Schlösser Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Heft Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Heft Burgenforschung aus Sachsen Burgenforschung aus Sachsen Castella Maris Baltici Castella Maris Baltici Castellum Castellum Castillos de España Castillos de España Castillos de España LIII Castillos de España LIII Castillos de España LIV Castillos de España LIV Castillos de España LIV Castillos de España LIV Castrum Bene 8. Burg und Funktion Dějiny staveb Dějiny staveb EN scientific Bulletin 60 (2006) EN scientific Bulletin

6 Festungsjournal Festungsjournal Forschungen zur Burgen und Schlössern 10. Burgenrenaissance und Historismus Forschungen zur Burgen und Schlössern 11. Burg und Stadt XII. historický seminář Karla Nejdla XIII. historický seminář Karla Nejdla XIV. historický seminář Karla Nejdla XV. historický seminář Karla Nejdla XVI. historický seminář Karla Nejdla Château Gaillard Královský Vyšehrad III Marburger Correspondenzblatt zur Burgenforschung. Band / Marburger Correspondenzblatt zur Burgenforschung. Band / Minulostí Západočeského kraje XLI/ Minulostí Západočeského kraje XLII/ Mittelalter. Moyen age. Medioevo. Temp medieval Mittelalter. Moyen age. Medioevo. Temp medieval Mittelalter. Moyen age. Medioevo. Temp medieval Muzejní a vlastivědná práce Časopis Společnosti přátel starožitností 44/ Muzejní a vlastivědná práce Časopis Společnosti přátel starožitností 45/ Nasleđe VII Opomíjená archeologie Neglected archaeology Orlické hory a Podorlicko 13, Památky středních Čech Památky středních Čech Pamiatky a múzeá Průzkumy památek XIII Průzkumy památek XIV Sborník Chebského muzea Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Liberci Sborník prací z historie a dějin umění 4/ Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XIX Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XVIII Svorník 5/2003. Klenby Zpravodaj muzea v Hradci Králové 31/ Zpravodaj muzea v Hradci Králové 32/ Zprávy památkové péče Zprávy památkové péče SEPARATA Matthias Donath: Das Bischofschloss in Meissen. In: Monumenta Misnensia, Jahrbuch für Dom und Albrechtsburg zu Meissen, Band 6. Meissen 2003/ Matthias Donath: Vom Keller bis zur Dach. Neue Forschungen zur Baugeschichte der Albrechtsburg. In: Monumenta Misnensia, Jahrbuch für Dom und Albrechtsburg zur Meissen. Meissen 2005/ Olgierd Ławrynowicz: Pas rycerski na Śląsku i w Małopolsce w wiekach średnich. Studium ikonograficzne The knighthood belt in Silesia and Little Poland in the middle ages. An iconographic study. In: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej nr.1/ Reinhard Schmitt: Die Burg in Tangermünde in ihrer Bau- und kunstgeschichtlichen Entwicklung und Bedeutung. In: Brückner, S. (ed.): Tangermünde Jahre Geschichte. Dössel Seznam zkratek Abkürzungenverzeichnis Rejstřík autorů Autorenverzeichnis Mapa lokalit pojednaných v 11. svazku Karte der im 11. Band behandelten Anlagen

Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz

Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz Středov edověké hrady www.muzeumcl.cz vzdělávac vací program VMG ČL Historicko-antropologický seminář 2012 Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz lbc.cz Co je to hrad a kdo ho zkoumá? Neodmyslitelná

Více

UNIVERSITAS COMENIANA FACULTAS PHILOSOPHICA MUSICOLOGICA ISTROPOLITANA X XI. Univerzita Komenského, Filozofická fakulta Katedra hudobnej vedy

UNIVERSITAS COMENIANA FACULTAS PHILOSOPHICA MUSICOLOGICA ISTROPOLITANA X XI. Univerzita Komenského, Filozofická fakulta Katedra hudobnej vedy UNIVERSITAS COMENIANA FACULTAS PHILOSOPHICA MUSICOLOGICA ISTROPOLITANA X XI Univerzita Komenského, Filozofická fakulta Katedra hudobnej vedy Bratislava 2011 2012 The publication of this collection of papers

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392 209 392 Archeologické rozhledy LXII 2010 se it 2 Keramický depot mohylové kultury střední doby bronzové zprahy 9 Běchovic Slavomil Vencl Jan Zadák Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku Výzkum středověkého

Více

Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě

Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě Dana Novotná A potential appearance of the oldest stone house in Jihlava The paper summarizes the results and conclusions of building-historical and restoration

Více

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu Kód knihy Název knihy Autor Signatura Nakladatelství Rok vydání EK003c Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK 1989 EK003d Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK

Více

Form-geblasene Gläser aus Glashütten der Böhmisch-Mährischen Höhe Sammlung Regionální Muzeum Litomyšl (RML), Historické sbírky, sklo

Form-geblasene Gläser aus Glashütten der Böhmisch-Mährischen Höhe Sammlung Regionální Muzeum Litomyšl (RML), Historické sbírky, sklo SG März 2014 Form-geblasene Gläser aus Glashütten der Böhmisch-Mährischen Höhe Sammlung Regionální Muzeum Litomyšl (RML), Historické sbírky, sklo SG: Das Regionální Muzeum Litomyšl hat seine umfangreiche

Více

Vltavot nské v tvarné dvorky

Vltavot nské v tvarné dvorky Vltavot nské v tvarné dvorky 2 0 0 5 (xi. roãník M ù S T S K Á G A L E R I E A R T C L U B ãervenec srpen -1- Seznam vystavujících v Městské galerii ART CLUB v Týně nad Vltavou od roku 1995 2005 Blanka

Více

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta PrÛzkumY památek I/1999 Toskánsk palác - pfiedstavy architekta a stavebníka v konfrontaci s dan m prostfiedím Petr Macek, Pavel Zahradník 1) Platí to i o dalších uměleckých oblastech viz např.: Vilímková,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 AKVIZIČNÍ ČINNOST ZA ROK 2014

PŘÍLOHA Č. 2 AKVIZIČNÍ ČINNOST ZA ROK 2014 PŘÍLOHA Č. 2 AKVIZIČNÍ ČINNOST ZA ROK 2014 ODDĚLENÍ SKLA A KNIHOVNY N á k u p y - s k l o Datum akvizice Prodejce / Dodavatel Předmět nákupu Počet kusů Cena (Kč) 1 30. 10. 2014 Jaroslava Votrubová KARNEVAL,

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR A JEHO ŠIRŠÍ HISTORICKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ SOUVISLOSTI Milan Körner Po roce 1990 došlo v ČR k významnému, zejména kvantitativnímu rozvoji vysokého školství. Článek se věnuje

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 11.

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 11. Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně Ročník VIII. (88.) 11. Mar. Lázně 7. května 1980 Zdařilý výlet na Ovčí vrch u Krasíkova V prostřední sváteční den, 2. května 1980,

Více

Malý, K., Hladíková, J. Fojt, B., (1994): Die Erzvorkommen im nordabschnitt der Svratka - Kuppel.- Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, 1994, 340-341. Malý, K. (1997): Sekundární

Více

nalezeny za první republiky vrchním radou Wiesnerem nejsou známy nálezové okolnosti uloženy jsou v muzeu v Litoměřicích

nalezeny za první republiky vrchním radou Wiesnerem nejsou známy nálezové okolnosti uloženy jsou v muzeu v Litoměřicích Archeologické nálezy z Pařezu Laténské nálezy ze 2. 1. st. př. n. l. nalezeny za první republiky vrchním radou Wiesnerem nejsou známy nálezové okolnosti uloženy jsou v muzeu v Litoměřicích 76 Laténsk nské

Více

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského Díl, část, Číslo Hlavní autor Název svazek Vydá ní Popis stručný Nakladatel Rok vydá ní Počet stran Poznámk a Původní vlastník Upomínky na Národopisnou výstavu 1 Adámek, Karel československou roku 1895

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Orlické hory a Podorlicko 17: 99 126 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Hana Voškerušová 1 & Jaroslav Šůla

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Teologie Antologie 20. století

Teologie Antologie 20. století Teologie 20. století Antologie Teologie 20.století ANTOLOGIE USPOŘÁDAL KARL-JOSEFKUSCHEL Vyšehrad 2007 Nakladatelství Vyšehrad děkuje za laskavé poskytnutí vydavatelských práv nakladatelstvím Piper Verlag,

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Recenze Reviews Rezensionen 303 340. Elizabeth S. Chilton ed. Material Meanings Critical Approaches to the Interpretation of Material Culture

Recenze Reviews Rezensionen 303 340. Elizabeth S. Chilton ed. Material Meanings Critical Approaches to the Interpretation of Material Culture Recenze Reviews Rezensionen 303 340 ale spíše jen o důsledek rozdílného archeologického poznání těchto oblastí. V neposlední řadě také důsledek zmiňované nejednotnosti v definování archeologických kultur.

Více

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7.

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Jako 14. svazek edice Osobnosti českých a moravských dějin

Více