CASTELLOLOGICA BOHEMICA 11, PRAHA 2008 str. 3 8 O B S A H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CASTELLOLOGICA BOHEMICA 11, PRAHA 2008 str. 3 8 O B S A H"

Transkript

1 CASTELLOLOGICA BOHEMICA 11, PRAHA 2008 str. 3 8 O B S A H STUDIE Karel Sklenář: Pohanské počátky českých hradů v představách romantické archeologie Heidnische Anfänge böhmischer Burgen in Vorstellungen der romantischen Archeologie František Gabriel: Vztah stavby věž k typu skalní hrad v severních Čechách Beziehung des Baus Turm zum Typ Felsenburg in Nordböhmen Pavel Bolina Jana Němcová Pavel Šlézar: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku Zum Beginn der Burg in der Region Moravská Třebová (Mährisch Trübau) Daniel Kovář: Písemné zprávy o stavební činnosti na drobných panských sídlech Českobudějovicka v raném novověku Schriftliche Berichte úber die Bauaktivität der kleineren Herrensitze der Region Böhmisch Budweis in der frühen Neuzeit Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE Thomas Kühtreiber Olaf Wagener: sie paweten zwo pastein ob dem geschloss auf die puhl. Vorwerke / vorgeschobene Befestigungen im deutschsprachigen Raum. sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl. Vysunutá / předsunutá opevnění v německojazyčném prostoru sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl. Outer defence / advanced fortifications in German speaking regions Günther Buchinger Paul Mitchell Doris Schön Helga Schönfellner-Lechner: Die domus Gozzonis in Krems an der Donau Das Haus des Stadtrichters Gozzo aus dem 13. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters Domus Gozzonis v Krems an der Donau Dům rychtáře Gozza z 13. století a jeho vývoj do sklonku středověku The domus Gozzonis in Krems an der Donau The house of town magistrate Gozzo from the 13 th century and its developement until the end of the Middle Ages Ladislav Holík: Maďarská rezidenční architektura mezi gotikou a renesancí Die ungarische Residenzarchitektur zwischen Gotik und Renaissance MONOGRAFIE Tomáš Durdík: Předsunutá bašta hradu Týřova Die vorgelagerte Bastei der Burg Týřov František Záruba: Vlašský dvůr Welscher Hof Jiří Slavík: Vízmburské kuchyně Die Rauchlochküche Vízmburk Josef Hložek Roman Křivánek: Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu okr. Praha-západ Die komplexe nicht destruktive Untersuchung der Burg Liběhrad, Bezirk Prag-West

2 Jaroslav Panáček: Opravy hradu Ralsko v letech Reparaturen auf der Burg Ralsko (Roll) in den Jahren 1937 bis Jan Lhoták: Hrad Kašperk a jeho panství Die Burg Kašperk (Karlsberg) und ihre Domäne Jaroslav Pachner: Hausberk hrádky v krušnohorském údolí říčky Chomutovky u Chomutova Hausberk Burganlagen im erzgebirgischen Tal des Baches Chomutovka bei Chomutov (Komotau) Zdeněk Procházka: Tvrz ve Lštění pět let výzkumů a rekonstrukcí ( ) Die Feste Lštění Fünf Jahre der Forschungen und Rekonstruktionen ( ) Jiří Jánský: Tvrz a statek Lštění za hrabat z Bubna a Litic na Srbicích Feste und Landgut Lštění unter den Grafen von Bubna und Littitz auf Srbice Linda Foster Zdeněk Procházka: Tvrz ve Lštění, archeologický výzkum Feste in Lštění, archäologische Untersuchung Petr Kočár Zdeňka Sůvová Romana Kočárová Vlasta Janovská: Lštění bioarcheologický výzkum středověké tvrze Lštění die bioarchäologische Untersuchung einer mittelalterlichen Feste Radim Vrla Jiří Novotný: Jihovýchodní část opevnění hradu Buchlova Der Südöstliche Befestigungsteil der Burg Buchlov MILITARIA Vendula Vránová Jakub Vrána: Olověné projektily z hradu Tepence Bleiprojektile aus der Burg Tepenec Petr Žákovský: Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova Weidmesser aus den Sammlungen der staatlichen Burg Zvíkov Petr Žákovský: Tauzované kopí se jménem Viktorina ze Žerotína. Příspěvek ke klasifikaci a datování hrotů kopí s částečně hraněnou tulejí Tausierte Lanze mit Namen Viktorín von Žerotín. Beitrag zur Klassifizierung und Datierung der Lanzenspitzen mit teilweise gekanteten Dille KAŽDODENNÍ ŽIVOT Tomáš Durdík Čeněk Pavlík: Soubor kachlů z hradu a zámku Bechyně Kacheln aus der Burg und Schloss Bechyně Čeněk Pavlík: Impozantní zbytky kachlových kamen z paláců hradu Roupova Imposante Reste von Kachelöfen aus den Palas der Burg Roupov Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Mince uložené v areálu zaniklého hradu Vizmburku Im Areal der untergegangenen Burg Vizmburk abgelagerte Münzen MATERIÁLIE Tomáš Durdík Jiří Fröhlich: Výzkum v lapidáriu v jižním křídle píseckého hradu Forschung im Lapidarium des Südflügels der Burg Písek Jan Frolík: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním náměstí a v Komenského ulici v letech ) Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung auf dem Školní-Platz und in der Komenského-Gasse ) Daniel Kovář: Dva opomíjené ikonografické doklady k podobě hradu ve Stráži nad Nežárkou Zwei übergangene ikonographische Belege zur Gestaltung der Burg in Stráž nad Nežárkou Jan Prostředník: Záchranný výzkum gotického sklepa na třetím skalním bloku hradu Valdštejn Rettungsforschung des gotischen Kellers am dritten Felsblock der Burg Valdštejn Jan Štětina: Nové poznatky k hradu Blansko (okr. Blansko) Neue Erkenntnisse zur Burg Blansko (Bez. Blansko)

3 KRONIKA František Gabriel: Životní jubileum ing. Jaroslava Panáčka Bořivoj Nechvátal: Zemřel Adrian Vallašek ( ) Dalibor Janiš Radim Vrla: Vzpomínka na Jiřího Kohoutka František Gabriel: Vzpomínka na JUDr. Richarda Klose František Gabriel: Konference Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín na Slovensku BIBLIOGRAFIE Ivan Peřina: Bibliografie sborníku Castellologica bohemica BIBLIOGRAFICKÁ REFERATIVNÍ A INFORMATIVNÍ SLUŽBA 1. MONOGRAFIE Marceli Antoniewicz (red.): Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Warszawa Rüdiger Bernges: Burgen und Wehrbauten am Gardasee. Wuppertal Thomas Biller: Burgen in Taunus und im Rheingau. Regensburg Thomas Bitterli Waldvogel: Burgenkarte der Schweiz West Carte des châteaux da la Suisse ouest Carta dei castelli della Swizzera ovest Charta dals chastels de la Svizrl vest. Wabern Thomas Bitterli Waldvogel: Burgenkarte der Schweiz Ost Carte des châteaux da la Suisse est Carta dei castelli della Swizzera est Charta dals chastels de la Svizrl ost. Wabern Юрый Мікалаевіч Бохан: Узбраенне войска ВКЛ другой паловы XIV канца XVI ст. Minsk Peter Buck: Burgen und Ruinen im Allgäu. 33 Ausflüge auf den Spuren der Ritter. Stuttgart Daniel Burger: Burg und Festunf Forchheim. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 19. Regensburg Die Burgen an der Mosel. Koblenz Guido von Büren Andreas Kupka: Schloss und Zitadelle Jülich. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 14. Regensburg Miriam Clyne: Kells priory, co. Kilkenny: Archeological excavations by T. Fanning & M. Clyne. Dublin Graham S. Coe: Edinburgh and the Lothians. Castle touring guides 4. Coecast. Tavistock De Nederlandse Kastelen gids. Bussum Bohumír Dragoun: Příběhy hradu Potštejna. Potštejn Tomáš Durdík: Hrady na Malši Burgen auf der Malše. Praha Tomáš Durdík: Hrady přechodného typu v Čechách Burgen des Übergangtyps in Böhmen. Praha Tomáš Durdík: Hrad Přimda Die Burg Přimda. Praha Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha Jiří Fák Luděk Krčmář: Severní Plzeňsko na historických kolorovaných diapozitivech. Mariánská Týnice Walther-Gerd Fleck: Burg Lichtenberg in Württemberg (bei Oberstanfeld), Kr. Ludwigs-Burg. Braubach Lorenz Frank Michael Huyer: Burgruine Winneburg bei Cochem. Köln Friedrich I. ( ) Der erste staufische Herzog von Schwaben. Göppingen František Gabriel: Teoretické aspekty studia hradních staveb. Ústí nad Labem Václav Girsa Miloslav Hanzl Pavel Jerie Dagmar Michoinová: Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově Conservation of the southern façade of Horní hrad of the Český Krumlov state castle. Praha Axel W. Gleue: Otzberg Burg Festung Kaserne. Otzberg Axel W. Gleue: Vom Bau mittelalterlicher Burgbrunnen oder wie kam das Wasser auf den Otzberg? Otzberg Anja Grebe G. Ulrich Großmann Armin Torggler: Burg Runkelstein. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa, Band 20. Regensburg

4 Anja Grebe G. Ulrich Großmann: Bozen Schloss Maretsch. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 21. Regensburg G. Ulrich Großmann Hans-Heinrich Häfner: Burg Guttenberg am Neckar. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 16. Regensburg Jan Antonín Harbuval a Chamaré: Popis dobývání pokladu na Tempelbergu v letech 1771, 1772 a Potštejn Deštné v Orlických horách František Alexander Heber: České hrady, zámky a tvrze. Třetí díl. Jižní Čechy. Praha Christofer Hermann: Burgen im Ordensland. Deutschordens- und Bischofsburgen in Ost- und Westpreußen. Würzburg Małgorzata Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne Medieval residences in Silesia. Castles, palaces, manor houses, towers. Wrocław Gunārs Jansons: Turaidas Pils arhitektūra Gadsimts Architektur der Burg Turaida/ Treiden im Jahrhundert. Rīga Matouš Jirák: Zámek v Opočně, národní kulturní památka. Pardubice b. d. (2006) Leszek Kajzer (red.): Zamek w Sadłowie na ziemi Dobrzyńskiej. Rypin Leszek Kajzer: Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej. Warszawa Marina Kaltenegger Thomas Kühtreiber Gerhard Reichhalter Patrik Schicht Herwig Weigel: Burgen Mostviertel. Místo vydání neuvedeno Jiří Klsák: Průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji. Karlovy Vary Stanislav Konečný: Hrad Svojanov, pohled do historie hradu a panství. Litomyšl Karel Kuča Lubomír Zeman: Památky Karlovarského kraje. Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji. Karlovy Vary Valter Lang Margot Laneman (ed.): Archaeological research in Estonia Tartu Pascale Larenaudie Jacques Casamarta: Tours Génoises. 40 balades familiales. Corse-du-sud. Albiana Pascale Larenaudie Jacques Casamarta: Tours Génoises. 50 balades familiales. Haute-Corse. Albiana Heiko Laß: Der Rhein Burgen und Schlösser von Mainz bis Köln. Burgen Schlösser Herrensitze, Band 1. Petersberg Olgierd Ławrynowicz: Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich The ideological essences of knightly weaponry in medieval Poland. Acta Archaeologica Lodziensia nr. 51. Łódź Franck Leandri Laurent Chabot: Monuments de Corse. Aix-en-Provence Rolf Legler: Das Geheimnis von Castell del Monte. München Michael Losse: Die Mosel. Burgen, Schlösser, Adelssitze und Befestigungen von Trier bis Koblenz. Petersberg Michael Losse: Keck und Fest, mit senkrechten Mauertürmen Wie eine Krone. Burgen, Schlösser und Festungen an der Ahr und in Adenauer Land. Regensburg Heinz Müller Heyko Dehn: Burgenwanderung durch Sachsen. Langenweißbach (Julian Munby Ric Tyler): Kilkenny city Walls. Místo vydání neuvedeno David Nicolle: Crusader castles in Cyprus, Greece and the Aegean Fortress 59. Oxford David Nicolle: Křižácké hrady ve Svaté zemi Praha Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wrocław Piotr A. Nowakowski: Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu. Toruń Ieva Ose: Daugavrīvas cietokšňa Būvvesture Die Baugeschichte der Festung Daugavgriva (Dünamünde/Neumünde). Rīga Ieva Ose: Livonijas piļu attēli no Marķīza Pauluči albuma Abbildungen der livändischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. Rīga Marie Otavová Jiří Slavík: Obrazy z panství Žamberk soubor litografií Martina Tejčka. Žamberk Janusz Pietrzak: Zamki i dwory obronne w Dobrach państwowych prowincji Wielko-Polskiej. Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności Burgen und Wehrhöfe in den Staatsgűtern der provinz GrossPolen. Studien űber die Geschichte der staatlichen Wehrsitze an der Wende des Mittelalters und der Neuzeit. Łódź Alfréd Piffl: Zápas o Bratislavský hrad, Denník Bratislava Miroslav Plaček Martin Bóna: Encyklopedie slovenských hradů. Praha Nenad Radojčić Vasoje Vsić: Archeološko putovanje Đerdapom I Archeological journey in the Iron gates I. 2. vydání. Beograd

5 Massimo Rasu: Rocche Turrite. Guida al castelli medievali della Sardegna. Dolianova Josef Riedmann Anja Grebe G. Ulrich Großmann: Schloss Buonconsiglio in Trient. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 22. Regensburg Bohumír Roedl: Pnětluky. Louny Adrian Andrei Rusu Ileana Burnichioiu: Monumente medievale din Ţara haţegului Medieval monuments from Haţeg district. Místo vydání neuvedeno Mike Salter: The castles of the heartland of Scotland. 2. vydání. West Malwern Jürg Schweizer Anna Bähler: Schloss Thun. Bern Šance Valy common heritage. Jablunkovské šance systém opevnění na území troch štátov. Místo vydání neuvedeno (Žilina) Michal Šimkovic: Plavecký hrad. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava Michal Šimkovic: Plavecký hrad. Bratislava (bez roku vydání) Michal Šimkovic: Hrad Dobrá Voda. Bratislava (bez roku vydání) Chris Tabraham: Scotland s castles. London Pavel Vařeka a kol.: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. Plzeň Winfried Wackerfuß (Ed.): Burg Breuberg im Odenwald. Breuberg/Odenwald Olaf Wagener Heiko Laß Thomas Kühtreiber Peter Dinzelbacher (ed.): Die imaginäre Burg. Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien Zenon Woźniak Jan Gancarski (red.): Poloni minor medii aevi. Kraków Krosno Siegfried Zadra: Schloß Moos Schulthaus. 3. vydání. Eppan, datum vydání neuvedeno PERIODIKA Archaeologia historica 30/ Archaeologia historica 31/ Archaeologia historica 32/ Archaeologia historica Polona Archaeologia historica Polona Archeologické výzkumy v jižních Čechách Archeologické výzkumy v jižních Čechách Archeologické výzkumy v jižních Čechách Archeologické výzkumy v jižních Čechách ARX Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol ARX Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol Bauforschung auf Schloss Tirol Burgen und Schlösser Burgen und Schlösser Burgen und Schlösser Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Heft Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Heft Burgenforschung aus Sachsen Burgenforschung aus Sachsen Castella Maris Baltici Castella Maris Baltici Castellum Castellum Castillos de España Castillos de España Castillos de España LIII Castillos de España LIII Castillos de España LIV Castillos de España LIV Castillos de España LIV Castillos de España LIV Castrum Bene 8. Burg und Funktion Dějiny staveb Dějiny staveb EN scientific Bulletin 60 (2006) EN scientific Bulletin

6 Festungsjournal Festungsjournal Forschungen zur Burgen und Schlössern 10. Burgenrenaissance und Historismus Forschungen zur Burgen und Schlössern 11. Burg und Stadt XII. historický seminář Karla Nejdla XIII. historický seminář Karla Nejdla XIV. historický seminář Karla Nejdla XV. historický seminář Karla Nejdla XVI. historický seminář Karla Nejdla Château Gaillard Královský Vyšehrad III Marburger Correspondenzblatt zur Burgenforschung. Band / Marburger Correspondenzblatt zur Burgenforschung. Band / Minulostí Západočeského kraje XLI/ Minulostí Západočeského kraje XLII/ Mittelalter. Moyen age. Medioevo. Temp medieval Mittelalter. Moyen age. Medioevo. Temp medieval Mittelalter. Moyen age. Medioevo. Temp medieval Muzejní a vlastivědná práce Časopis Společnosti přátel starožitností 44/ Muzejní a vlastivědná práce Časopis Společnosti přátel starožitností 45/ Nasleđe VII Opomíjená archeologie Neglected archaeology Orlické hory a Podorlicko 13, Památky středních Čech Památky středních Čech Pamiatky a múzeá Průzkumy památek XIII Průzkumy památek XIV Sborník Chebského muzea Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Liberci Sborník prací z historie a dějin umění 4/ Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XIX Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XVIII Svorník 5/2003. Klenby Zpravodaj muzea v Hradci Králové 31/ Zpravodaj muzea v Hradci Králové 32/ Zprávy památkové péče Zprávy památkové péče SEPARATA Matthias Donath: Das Bischofschloss in Meissen. In: Monumenta Misnensia, Jahrbuch für Dom und Albrechtsburg zu Meissen, Band 6. Meissen 2003/ Matthias Donath: Vom Keller bis zur Dach. Neue Forschungen zur Baugeschichte der Albrechtsburg. In: Monumenta Misnensia, Jahrbuch für Dom und Albrechtsburg zur Meissen. Meissen 2005/ Olgierd Ławrynowicz: Pas rycerski na Śląsku i w Małopolsce w wiekach średnich. Studium ikonograficzne The knighthood belt in Silesia and Little Poland in the middle ages. An iconographic study. In: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej nr.1/ Reinhard Schmitt: Die Burg in Tangermünde in ihrer Bau- und kunstgeschichtlichen Entwicklung und Bedeutung. In: Brückner, S. (ed.): Tangermünde Jahre Geschichte. Dössel Seznam zkratek Abkürzungenverzeichnis Rejstřík autorů Autorenverzeichnis Mapa lokalit pojednaných v 11. svazku Karte der im 11. Band behandelten Anlagen

Výběrová bibliografie prací prof. PhDr.Tomáše Durdíka, DrSc. od r. 2002

Výběrová bibliografie prací prof. PhDr.Tomáše Durdíka, DrSc. od r. 2002 Výběrová bibliografie prací prof. PhDr.Tomáše Durdíka, DrSc. od r. 2002 Kristina Rexová Bibliografie prací Tomáše Durdíka vydaných do roku 2002 byla uveřejněna ve sborníku Castellologica Bohemica 8, 2002,

Více

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: Vítězná 1, čp Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) -

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: Vítězná 1, čp Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) - PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: 1995 1. Vítězná 1, čp. 126 - Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) - proslovena 30. března 1995 na informačním kolokviu Archeologické

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

tel ; fax R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Hrad a zámek Frýdlant

tel ; fax R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Hrad a zámek Frýdlant Krajská vědecká knihovna v Liberci, přísp. org., Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111; fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. Zaměstnání 2008-nyní Metropolitní univerzita Praha akademický pracovník 2007-2008 Metropolitní univerzita Praha (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

Více

16. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu HRADY A TVRZE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH PROGRAM KONFERENCE

16. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu HRADY A TVRZE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH PROGRAM KONFERENCE 16. specializovaná konference stavebněhistorického u HRADY A TVRZE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Kroměříž, Arcibiskupský zámek, 20. 23. června 2017 PROGRAM KONFERENCE okruhy: Hrady a tvrze v historické sídelní

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KRONIKA. Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka

KRONIKA. Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka KRONIKA Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka V čase všedních dnů nás zastihuje významné životní jubileum předního ochránce památek a znalce středověké architektury, přítele řady archeologů JUDr. Jiřího Varhaníka.

Více

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 Veranstaltungen Oktober - Dezember 2017 Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 www.archaeocentrum.eu 04.10.2017, 10:00-16:00 Uhr 4. 10. 2017 10.00-16.00 h Workshops Metalle in der Menschheitsgeschichte und

Více

v tisku: Castle. In: Garland Encyclopedy of the Medieval Central East Europe. Ottawa.

v tisku: Castle. In: Garland Encyclopedy of the Medieval Central East Europe. Ottawa. prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. - kompletní bibliografie Tato bibliografie neobsahuje standardní hesla BZO a Malé československé encyklopedie, nálezové zprávy, elaboráty stavebně historického průzkumu,

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Architektura Podmokel 1900-1945 = Architektur von Bodenbach 1900-1945 / Alena Sellnerová, Jan Hanzlík, Marta Pavlíková.-- Vyd. 1.-- Děčín : Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost, Národní památkový

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

archseologia historica

archseologia historica archseologia historica 35/2010/1-2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ VÝCHODOČESKÉ

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

Středověký seminář Zimní semester 2015/16 PROGRAM

Středověký seminář Zimní semester 2015/16 PROGRAM PROGRAM Podmínky udělení atestace: a) pravidelná a aktivní účast b) 2. roč. bc. studia: přednesení zadaného referátu (2x), rozsah ca 15-20 min, také písemně c) studenti pracující na bakalářské práci: (1)

Více

Obr Mnichov, Pipping, kostel sv. Wolfganga, jižní portál. Obr Mnichov, kostel Všech svatých U Kříže, býv. severní portál,

Obr Mnichov, Pipping, kostel sv. Wolfganga, jižní portál. Obr Mnichov, kostel Všech svatých U Kříže, býv. severní portál, Obr. 144 - Mnichov, Pipping, kostel sv. Wolfganga, půdorys presbytáře, repro: Otto-Ernst Wolf, Der spätgotische Kirchenbau im Raum München unter besonderer Berücksichtigung der Herzog-Sigismud-Kirchen

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Wien Vypracoval:

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Kandidátská práce: Klášterní, tržní a řemeslnické osady v Čechách. Praha, AÚ ČSAV 1968. Díl 1. 388 s. Díl 2. 389-666 s. Díl 3. 170 tab.

Kandidátská práce: Klášterní, tržní a řemeslnické osady v Čechách. Praha, AÚ ČSAV 1968. Díl 1. 388 s. Díl 2. 389-666 s. Díl 3. 170 tab. Bibliografie doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. Kandidátská práce: Klášterní, tržní a řemeslnické osady v Čechách. Praha, AÚ ČSAV 1968. Díl 1. 388 s. Díl 2. 389-666 s. Díl 3. 170 tab. Doktorská dizertační

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

2. ARCHEOLOGICKÝ POTENCIÁL LIBERECKÉHO KRAJE 3

2. ARCHEOLOGICKÝ POTENCIÁL LIBERECKÉHO KRAJE 3 OBSAH ÚVOD 1 1. ARCHEOLOGICKÝ POTENCIÁL IDEOVÝ ZÁKLAD 1 2. ARCHEOLOGICKÝ POTENCIÁL LIBERECKÉHO KRAJE 3 3. SPECIALIZOVANÁ MAPA 4 3.1. LOKALITA 4 3.2. PŮDORYS 5 3.3 POTENCIÁL 6 4. DATABÁZE LOKALIT 6 4.1.

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad Moravou středověký hrad v říční nivě Miroslav Plaček Miroslav Dejmal a kolektiv Vydáno s podporou grantového projektu GA ČR P405/11/1729 Brno

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Osobnosti kastelologického bádání v českých zemích. David Mikoláš (2014)

Osobnosti kastelologického bádání v českých zemích. David Mikoláš (2014) Osobnosti kastelologického bádání v českých zemích David Mikoláš (2014) Periodizace 1. Počátky archeologického bádání 2. Meziválečné období 3. Archeologický výzkum hradišť (50. a 60. léta) 4. Archeologický

Více

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Činnost archeologického odboru NPÚ HMP v roce 2007 (Ročenka 2007) Samostatný odbor archeologie DRAGOUN Zdeněk, PhDr. vedoucí odboru 234 653 132 CYMBALAK

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek Název sdružení Památka Kraj Adresa Poznámky Karlovarský kraj Obecně prospěšná společnost Horní hrad Ústecký kraj Občanské sdružení Hrádek/ město Úštěk Hrady Českého středohoří, o. s Občanské sdružení pro

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Nové akce Burgenstrasse / Hradní stezky

Nové akce Burgenstrasse / Hradní stezky Nové akce Burgenstrasse / Hradní stezky Zasedání valné hromady Burgenstrasse / Hradní stezky a DS Sokolovska dne 15.7.2007, rytířský sál hrad Altenburg, Bamberg, SRN Dne 15.7.2008 se uskutečnilo v rytířském

Více

Juli - September 2017

Juli - September 2017 Veranstaltungen Juli - September 2017 Kalendář akcí červenec -září 2017 www.archaeocentrum.eu 14.07.2017, 08:00-17:00 Uhr 14. 7. 2017 8.00-17.00 h Them. Spaziergang Fotografie in der Archäologie, Pilsen

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 K N Í Ž E C Í R O D L I E C H T E N S T E I N Ů V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 A r c i d i e c é z n í m u z e u m O l o m o u c Mezinárodní vědeckou

Více

Knihovna stav k 31.12 2011

Knihovna stav k 31.12 2011 EVENT.ČÍSLO TITUL POZNÁMKA 001/1 Backeberg díl 1 Německy 001/2 Backeberg díl 2 Německy 001/3 Backeberg díl 3 Německy 001/4 Backeberg díl 4 Německy 001/5 Backeberg díl 5 Německy 001/6 Backeberg díl 6 Německy

Více

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis - dvě oblasti: Máchův

Více

NÁLEZY MINCÍ (IV) Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech

NÁLEZY MINCÍ (IV) Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech PROGRAM MEZINÁRODNÍ NUMISMATICKÉ KONFERENCE Progrm der interntionlen numismtischen Konferenz Filosofický ústv AVČR, v.v.i., Prh/ Centrum medievistických studií Akdemie věd České republiky Univerzity Krlovy

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy 3. mezinárodní montánněarcheologická konference v rámci projektu ArchaeoMontan programu Cíl 3 ArchaeoMontan 2014 Výsledky a výhledy 23. 25. října 2014 Kulturzentrum Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25,

Více

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 19. Nj Předložky se 3. a 4. pádem

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 19. Nj Předložky se 3. a 4. pádem Präpositionen mit Dativ und Akkusativ 19. Nj Předložky se 3. a 4. pádem Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala

Více

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č.

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č. Tesák Úvod Tesáky představují významnou skupinu v kategorii chladných zbraní. Jedná se také o jednu z nejvíce zastoupených chladných zbraní v archeologických nálezech. Podle úchopu tesáky rozdělujeme na

Více

Novinky antikvariátu KING

Novinky antikvariátu KING 1 Novinky antikvariátu KING Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 120 Kč poštovného. Při placení předem na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře fungující záznamovou službu na knihy,

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Hrady, zámky a parky Burgen, Schlösser, Parkanlagen Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Hrady, zámky a parky Burgen, Schlösser, Parkanlagen Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Hrady, zámky a parky Burgen, Schlösser, Parkanlagen Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis -

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Ing. Stanislava Gergelová VY_22_INOVACE_17_NJ_4.

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Ing. Stanislava Gergelová VY_22_INOVACE_17_NJ_4. Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Friedrich Kuhlau (1786-1832).

Friedrich Kuhlau (1786-1832). R e š e r š e (Bibliografická jednorázová rešerše) Friedrich Kuhlau (1786-1832). Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině

Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině Lucie Augustinková, Peter Krušinský a kolektiv 1 Poděkování: Odborná monografie Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině

Více

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů milan körner vysokorychlostní železniční doprava představuje relativně nový segment v dálkové přepravě

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Tento pracovní list slouží k opakování znalostí o Německu, dále pak k opakování probrané slovní zásoby. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k opakování znalostí o Německu, dále pak k opakování probrané slovní zásoby. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 8.10 Závěrečné opakování (pro 8. ročník) Tento pracovní list slouží k opakování znalostí

Více

HISTORICKÉ KACHLE A KACHLOVÁ KAMNA

HISTORICKÉ KACHLE A KACHLOVÁ KAMNA Datum: únor 2016 Zpracovala: Jana Bednářová REŠERŠE HISTORICKÉ KACHLE A KACHLOVÁ KAMNA MDT 683.9 * 72/76(091) * 738.81 * 902.2 Klíčová slova kachle * kachlová kamna * historizující kamna (gotická, barokní,

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

PRŮZKUM A DOKUMENTACE PAMÁTEK LIDOVÉ ARCHITEKTURY

PRŮZKUM A DOKUMENTACE PAMÁTEK LIDOVÉ ARCHITEKTURY I PRŮZKUM A DOKUMENTACE PAMÁTEK LIDOVÉ ARCHITEKTURY THE SURVEY AND DOCUMENTATION OF VERNACULAR ARCHITECTURE MONUMENTS ERFORSCHUNG UND DOKUMENTATION VON BAUWERKEN DER LÄNDLICHEN ARCHITEKTUR PRŮZKUM A DOKUMENTACE

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

ZANIKLÝ LOM V PŘEDPOLÍ HRADU PŘÍBĚNIČKY. K OTÁZKÁM MOŽNOSTI DATACE TĚŽEBNÍCH PRACÍ A HODNOCENÍ JEJICH VZTAHU K HRADNÍMU AREÁLU

ZANIKLÝ LOM V PŘEDPOLÍ HRADU PŘÍBĚNIČKY. K OTÁZKÁM MOŽNOSTI DATACE TĚŽEBNÍCH PRACÍ A HODNOCENÍ JEJICH VZTAHU K HRADNÍMU AREÁLU Archaeologia historica 39, 2014, 539 547 ZANIKLÝ LOM V PŘEDPOLÍ HRADU PŘÍBĚNIČKY. K OTÁZKÁM MOŽNOSTI DATACE TĚŽEBNÍCH PRACÍ A HODNOCENÍ JEJICH VZTAHU K HRADNÍMU AREÁLU JOSEF HLOŽEK PETR MENŠÍK ZDENĚK ŠTAFFEN

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Několik poznámek k české hradní každodennosti

Několik poznámek k české hradní každodennosti Několik poznámek k české hradní každodennosti TOMÁŠ DURDÍK Abstrakt: Článek si všímá současného stavu poznání hradní každodennosti, k jejímuž studiu je nezbytný interdisciplinární přístup, a to především

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE Smetanovy sady 2 Bibliografická rešerše č. 7/2004 Počet záznamů: 62 + 5 příloh Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011

Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011 Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011 1000 panoramatic views of the Czech Republic : virtual tours = virtuální prohlídky = virtuelle Besichtigungen / CzechTourism, photography Panoramas s.r.o. -

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více