Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úţlabině 320

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úţlabině 320"

Transkript

1 STUDIJNÍ OBORY Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 0, V Úţlabině 0 telefon: Fakultní škola Elektrotechnické fakulty a Fakulty biomedicínského inţenýrství ČVUT v Praze SPŠE V Úţlabině je státní střední průmyslová škola s tradicí ve vzdělávání v oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Čtyřleté denní studium je určeno absolventům základních škol a žákům víceletých gymnázií. Je vhodné pro chlapce i dívky. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. 6--M/0 - ELEKTROTECHNIKA zaměření od. ročníku: Řídicí systémy Inteligentní budovy Lékařské přístroje 8-0-M/0 - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE specializace od. ročníku: Tvorba webových aplikací Správa systémů a sítí mikrořadičů 78--M/0 - TECHNICKÉ LYCEUM zaměření od. ročníku: Průmyslový design

2 Stručná charakteristika studijních oborů 6--M/0 ELEKTROTECHNIKA Studijní obor zajišťuje studentům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů, jako jsou paměťový osciloskop, logický analyzátor aj. Na teoretické poznatky bezprostředně navazují praktická cvičení, kde si studenti vyzkoušejí i profesionální prostředky pro automatizované měření. Od. ročníku si studenti volí zaměření: Řídicí systémy Studenti programují vybrané typy řídicích mikroprocesorů a navrhují jejich praktické využití, řeší praktické úlohy z oblasti řízení a regulace na simulačních programech, na modelech i v reálných aplikacích, využívají datové sítě pro ovládání zařízení na dálku, programují řídicí automaty PLC, vytvářejí řídicí aplikace pomocí grafického programování. Inteligentní budovy Studenti se seznámí s metodami správy a komplexního řízení budov z oblasti průmyslu i občanské vybavenosti, získají potřebné znalosti o technických a humánních systémech, navrhují, programují a diagnostikují inteligentní elektroinstalace budov na výukových panelech podle firemních i mezinárodních standardů. Lékařské přístroje Studenti se seznámí s metodami měření biologických signálů a jejich zpracováním, s radiodiagnostickými a radioterapeutickými metodami a s moderním přístrojovým vybavením, poučí se o stavbě lidského těla, porozumí principům fungování orgánových soustav, absolvují kurz první pomoci, absolvují laboratorní práce zaměřené na biologii člověka. 8-0-M/0 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Ve společné části studenti získají pokročilé znalosti i dovednosti potřebné pro správu operačních systémů Windows a Linux včetně jejich serverových aplikací a orientují se v technologiích současných datových sítí. Praktická i teoretická výuka ve společné části je založena na obsahu kurzů CISCO IT Essentials a CCNA R&S. Profilová část studijního programu umožňuje studentům získat další specializaci v následujících oblastech: Studenti programují konzolové, okenní i webové aplikace, ve svých programech řeší konkrétní úlohy z fyziky, matematiky, ale i dalších oborů, při programování vhodně využívají principy objektově orientovaného programování. Tvorba webových aplikací Studenti vytvářejí moderní webové aplikace, dbají na grafickou úpravu svých webových stránek, rozumí základním principům fungování webu, sestaví komplexní webový projekt, jsou připraveni se i po absolvování studia dále vzdělávat ve vytváření webových aplikací. Studenti získají praktické dovednosti při práci s produkty Autodesk Design Suite, pracují s D výkresy pomocí aplikace AutoCAD, vytvářejí D modely a kompletní výkresovou dokumentaci v aplikaci Autodesk Inventor. mikrořadičů Studenti se naučí psát programy pro řízení a ovládání přípravků připojených k mikročipům řady PIC (např. v JSA, C nebo C++), získají přehled o vlastnostech mikročipů a jejich využití v praxi. Správa systémů a sítí Studenti se naučí používat nástroje aplikace PowerShell a programovací jazyk Python pro správu systémů a sítí, získají praktické dovednosti potřebné pro kvalifikovanou správu síťových aplikací.

3 78--M/0 TECHNICKÉ LYCEUM Studenti získají širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou matematiky, fyziky a chemie. Mezi povinné odborné předměty patří technické kreslení, deskriptivní geometrie, a IKT. Studenti se naučí využívat výpočetní techniky jako efektivního nástroje pro svůj profesní a osobnostní rozvoj (kancelářské aplikace, prezentace aj.). Důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Už od. ročníku se vyučuje dvěma cizím jazykům, povinně angličtině a volitelně němčině nebo ruštině, a ve. ročníku dále odborné angličtině. Od. ročníku si studenti volí zaměření: Studenti zvládnou principy algoritmizace úloh, získají přehled o nejrůznějších datových strukturách, zpracovávají zprvu jednoduché úlohy především z oblasti matematiky a fyziky, od formulace přesného zadání úlohy až ke kódování, odladění a otestování programu, postupně se naučí programovat nejrůznější konzolové, okenní i webové aplikace, naučí se vytvářet jednoduché statické webové stránky v jazyce HTML i dynamické stránky pomocí jazyka PHP a prostřednictvím technologie ASPX, získají všeobecný přehled o programovacích i značkovacích jazycích. Průmyslový design Studenti se seznámí s historií a současnými trendy produktového designu, se základy kresby a pravidly designové tvorby, tvoří jednoduché návrhy drobných technických spotřebních předmětů včetně jejich konstrukčních řešení s ohledem na volbu použitého materiálu, ergonomii, funkčnost a ekologii, pracují s řady AutoCAD, AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor Professional a dále Autodesk Alias Studio, nejpoužívanějším programem v oboru, odborné pracoviště žáka tvoří " monitor, speciální tablet pro designéra a nejlepší softwarové vybavení pro produktivní konstrukční a designérské metody (Rapid Prototyping). Uplatnění absolventů Absolventi pracují jako správci počítačových sítí, databázových systémů, systémoví programátoři, testeři vývojových aplikací nebo jako technici ve firmách s elektrotechnickým výrobním nebo diagnostickým programem, servisní technici přístrojů spotřební elektroniky, školicí technici nebo jako pracovníci útvaru zdravotní techniky v lékařských zařízeních, kvalifikovaná obsluha systému CT a NMR apod. Vysoké procento absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách technického zaměření. Naši absolventi studují na ČVUT (Fakultě elektrotechnické, informačních technologií, biomedicínského inženýrství, jaderné), na ČZU (Fakultě provozně ekonomické, technické), na UK (Fakultě matematicko-fyzikální).

4 Studentům nabízíme ECDL ECDL European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Naše škola je akreditovaným testovacím střediskem. V rámci certifikace ECDL nabízíme studentům získání mezinárodně platných certifikátů programu ECDL Core. Jsme jednou ze čtyř středních škol v ČR, která splnila podmínky pro testování v rámci programu ECDL Advanced. Příprava na složení testů probíhá v rámci běžné výuky. Testování ECDL se koná v naší certifikované učebně a studenti školy mají možnost získat certifikáty za bezkonkurenčních cenových podmínek. V rámci programu CISCO Networking Academy nabízíme studentům možnost získat během studia certifikát CISCO IT Essentials, prokazující znalosti a dovednosti z oblasti hardwaru, operačních systémů, diagnostiky a řešení problémů s počítači a počítačovými periferiemi, a dále certifikáty v rámci programu CCNA R&S, orientovaného na návrh, budování a správu počítačových sítí. CISCO Academy MS IT Academy Microsoft IT Academy pomáhá studentům rozvíjet znalosti a dovednosti zejména v oblasti technologií společnosti Microsoft. Nejúspěšnější studenti mohou v rámci studia získat certifikace MOS (Microsoft Office Specialist) a MTA (Microsoft Technology Associate). V rámci tohoto programu mají studenti i škola přístup k nejnovějšímu softwaru firmy Microsoft. Součástí akademie je i DreamSpark program, díky němuž mají studenti možnost získat plné verze operačních systémů či nástrojů pro vývoj vlastních aplikací. Studenti školy, kteří splňují licenční podmínky, mohou bezplatně používat vybraný software od firmy Microsoft. Software lze užívat k činnostem souvisejícím s výukou a k nekomerčním účelům. Jedná se o operační systémy (např. Windows, Windows Server) a vývojářské nástroje (např. Visual Studio, Access, SQL Server, Exchange, Visio, OneNote). Microsoft DreamSpark (dříve MSDN AA)

5 Autodesk Academia Program Naše škola je členem programu od roku 00. Členství přináší škole velké výhody: studenti získávají na tři roky studentské licence zdarma, škola má právo udělovat celosvětově platný Autodesk Certificate of Completion prostřednictvím Computer Agency, o.p.s., a studenti i učitelé se mohou zúčastnit zdarma různých konferencí, například Autodesk Academia Forum. Absolventi oboru elektrotechnika mohou po absolvování studia a po přezkoušení získat osvědčení pracovníka znalého podle vyhlášky č. 50/78 Sb. Zkoušky z vyhlášky č. 50/78 Sb. Mezinárodní projektová spolupráce etwinning etwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím nástrojů IKT. Naše škola se do této projektové spolupráce zapojila v roce 0. Loňské projekty byly zaměřeny především na komunikaci v anglickém jazyce. Studenti vytvářeli mezinárodní týmy a plnili zadané úkoly. V loňském roce jsme realizovali také projekt v předmětu matematika na téma shodná zobrazení kolem nás. K vypracování zadání jsme využívali matematický software Geogebra. Mezi naše partnerské země pravidelně patří především Francie, Španělsko, Kypr, Slovensko. Výsledky projektů jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Škola se zapojila do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky, který umožňuje navýšit počet hodin výuky cizího jazyka v. a. ročníku na čtyři hodiny týdně. Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností. V prvních ročnících vede hodiny konverzace rodilý mluvčí z Velké Británie. V nabídce školy jsou i nepovinné konverzační kroužky. Nadstandardní výuka cizích jazyků Od školního roku 0/05 jsme zahájili v oboru elektrotechnika výuku dějepisu metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda CLIL je založena na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se student učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň.

6 Učební plány studijních oborů Studijní obor: ELEKTROTECHNIKA Studijní obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Studijní obor: TECHNICKÉ LYCEUM ŠVP: Aplikovaná elektronika ŠVP: Informační technologie ŠVP: Technické lyceum Zaměření: Ve. ročníku si studenti volí jeden profilový předmět. Zaměření: Předměty. Řídicí systémy. Inteligentní budovy. Lékařské přístroje. roč.. roč.. roč.. roč. Povinný základ Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ/NJ) / / / / Dějepis Občanská nauka Tělesná výchova Matematika 5 Fyzika Chemie Základy ekologie Ekonomika Předměty odborné Informatika a VT IKT Technické kreslení / Základy elektrotechniky Elektronika Základy silnoproudu Elektrotechnická měření / / Elektronické počítače Aplikační cvičení Praktická cvičení / Předměty profilové volitelné. Řídicí systémy Řídicí technika / Řídicí aplikace. Inteligentní budovy Řídicí technika Inteligentní elektroinstalace / Systémy inteligentních budov. Lékařské přístroje Somatologie Zdravotní technika Konstrukce přístrojů / a terapie Celkem vyučovacích hodin Celkem / 8/8 5 5 / / 7 0 8/ / / 9/9 5/5 / / Předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ/NJ) Dějepis Občanská nauka Tělesná výchova Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Ekonomika. roč.. roč.. roč.. roč. Povinný základ / / / / 5 Předměty odborné / / Informatika a VT IKT Technické kreslení Technická dokumentace Úvod do programování Principy programování Technické vybavení a Internet Principy programového vybavení Operační systémy Elektrotechnika Datové přenosy Praktická cvičení / Předměty profilové volitelné Tvorba webových aplikací mikrořadičů Správa systémů a sítí Předměty povinně volitelné Odborná angličtina Německý jazyk Celkem vyučovacích hodin / 8/ /8 / 0-6/6 9/9 / / / / / 6/6 6/6 0 / 0 Celkem Do učebních plánů všech tří studijních oborů je zařazena odborná praxe... Průmyslový design Předměty. roč.. roč.. roč.. roč. Povinný základ Český jazyk a literatura Anglický jazyk / / / / Druhý cizí jazyk (NJ, RJ) / / Odborná angličtina Dějepis Občanská nauka Tělesná výchova Matematika 5 Fyzika Chemie Biologie Základy ekologie Ekonomika Předměty odborné Informatika a VT IKT / Technické kreslení / Deskriptivní geometrie Předměty profilové volitelné. Základy programování / Tvorba webových aplikací. Průmyslový design Výtvarnictví a průmyslový / design Designové aplikace Deskriptivní geometrie Celkem vyučovacích hodin Celkem / 0/0 8/ /8 / 5 7/7 / 5/5 / / Přijímací řízení Uchazeči jsou přijímáni podle výsledků posledních tří klasifikačních období na základní škole. Důraz klademe na prospěch z matematiky, fyziky a částečně českého jazyka. Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

7 Proč se přihlásit na Úžlabinu? Studenti školy mohou získat ; certifikáty ECDL, certifikáty CISCO IT Essentials a certifikáty v rámci programu CCNA R&S, osvědčení ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. ( 5), některé vybrané programy firmy Microsoft zdarma, společně s maturitním vysvědčením tzv. Europass. Studenti mají moţnost vyuţívat moderně vybavené odborné učebny, široké sportovní zázemí (posilovnu, dvě tělocvičny, hřiště, venkovní sportovní areál), wi-fi v celé škole, studijní materiály v elektronické formě, multifunkční kopírovací zařízení, elektronickou klasifikaci, školní klub, školní jídelnu s kuchyní (cena oběda 0 Kč), nápojové a jídelní automaty, šatnové skříňky, ubytování v nedalekém domově mládeže. Studenti se mohou zapojit do různých akcí, jako jsou adaptační program pro. ročníky, lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy, středoškolská odborná činnost, olympiády a soutěže Klub mladého diváka, fotosoutěž, autoškola (výhodná cena pro studenty školy), poznávací zájezdy do Německa, Rakouska, Polska nebo Velké Británie, odborné exkurze (Jablotron Alarms, vysílač Ještěd, Temelín, TPCA Kolín, ČVUT atd.), kroužky sportovní, odborné, jazykové, kulturní akce, přednášky, besedy, sportovní a kulturní dny školy, humanitární akce (Postavme školu v Africe), maturitní a imatrikulační ples, studentský parlament.

8 Úspěchy našich studentů ve školním roce 0/0 Celostátní kolo soutěţe Office Arena, kterou pořádá společnost Microsoft Robert Michálek ze třídy I.C se probojoval ze zhruba dvou tisíc účastníků soutěže mezi sedmnáct nejlepších, zvítězil v krajském kole a postoupil do celostátního kola. Soutěţ v programování Jan Kelin ze třídy I.B obsadil v celostátním kole 9. místo. Microsoft STC (program Studentského trenérského centra od společnosti Microsoft) Z nominačního a krajského kola postoupili do celostátního kola Pamela Čáslavová ze třídy I.C a Richard Strnad ze třídy I.C. Networking Academy Games Soutěže se škola účastnila poprvé a do národního kola se dostalo sedm studentů školy. Středoškolská odborná činnost Jan Tajovský, I.B -. místo v krajském kole v kategorii Tvorba učebních pomůcek s prací Skripta pro výuku jazyka Python Lukáš Karásek, I.B -. místo v krajském kole v kategorii Elektrotechnika s prací Modulátor a zesilovač Lukáš Kříž, E.A -. místo v krajském kole v kategorii Informatika s prací Findroom - portál pro hledání spolubydlení Matematická olympiáda Matěj Vasilevski ze třídy E.A postoupil do krajského kola. BenQ - Školní ajťák 0 Z počtu 6 90 registrovaných soutěžících získali studenti školy.-8. místo. Studenti školy se dále účastnili mezinárodní matematické soutěže Náboj, Matematico OPEN, logické olympiády, astronomické olympiády, BOBŘÍKA informatiky, soutěže PIŠQWORKY, olympiády v anglickém jazyce atd.

9 Die Fachschule für Elektrotechnik ist eine staatliche Schule mit der Bildungstradition im Bereich Elektrotechnik, Automatisierung und Informationstechnologien. Das Studium in der täglichen Form ist für Absolventen der Grundschulen im Alter 5 9 Jahre bestimmt. Die Ausbildung enthält ein vierjähriges Studium und einen Abschluss mit Abitur. Das Studium ist passend für Jungen und auch für Mädchen. STUDIENFÄCHER: Elektrotechnik, Informationstechnologien, Technisches Lyzeum FREMDSPRACHENUNTERRICHT: Englisch oder Deutsch in Elektrotechnik. Im Fach Technisches Lyzeum Englisch obligatorisch, Deutsch oder Russisch fakultativ. Im Fach Informationstechnologien Englisch obligatorisch, Fachenglisch oder Deutsch fakultativ. DIE BETÄTIGUNG DER ABSOLVENTEN: Techniker oder Verwalter von PC-Netzwerken, Programmierer, Servicetechniker, Techniker der Gesundheitstechnik, Arbeiter in der Projektion in DTP Studien, Arbeiter in Design- oder Grafikstudien. Die höchste Prozentzahl der Absolventen studiert an den Technischen Hochschulen. AUßERSCHULISCHE VERANSTALTUNGEN: Team-Building Kurse für neue Studenten, verschiedene Wettbewerbe, Kultur, Abiturientenball, Sport, Schulfährte ins Ausland, Fachexkursionen, Freizeitaktivitäten, Fahrschule, Studentenparlament. The Secondary School of Electrical Engineering is a high school with a long tradition, providing knowledge and skills in the specialized areas of electronics, automation and information technology. Students (boys and girls) aged 5-9 complete their four-year studies with the Maturita Exam (equivalent to A-levels). Lessons are conducted in the Czech language. FIELDS OF STUDIES: Electrical Engineering, Information Technology,Technical Lyceum FOREIGN LANGUAGES: English/German in Electrical Engineering. foreign languages in Technical Lyceum (English obligatory, German/Russian optional). English (obligatory) and English in IT or German language in IT branch. SCHOOL-LEAVERS PLACEMENT IN INDUSTRY: School-leavers find jobs as technicians in companies dealing with electrical, electronic or diagnostic production programmes. They work as network administrators, system programmers, electrical appliance service technicians, engineers in health centres and hospitals, etc. TL graduates find careers in design or graphic studios. Most school-leavers continue their studies at technical universities. OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES: Team building course for first-year students, competitions, culture events, prom-ball for school-leavers; skiing, cycling and water sport training courses, fitness centre, educational excursions and trips (Germany, Austria, Britain), after-school interest groups, humanitarian activities, driving licence courses, students parliament.

10 Akce pro žáky základních škol Schola Pragensis 0 Úţlabinská informatika Tradiční přehlídka a veletrh oborů pražských středních a vyšších odborných škol se koná ve dnech 0. až.. 0 v Kongresovém centru Praha. Náš stánek č. je ve třetím patře. Návštěvníci stánku zhlédnout prezentaci naší školy, prohlédnou si ukázky prací studentů, získají informace o studijních oborech, o podmínkách přijímacího řízení a obdrží propagační materiály. V průběhu června pořádáme již. ročník soutěže pro žáky základních škol Úžlabinská informatika. Soutěž se skládá z vědomostního kvízu a zahrnuje také práci s kancelářskými aplikacemi. Během soutěžního dne si žáci dále vyzkouší například naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms nebo se stanou autory vlastních Flash animací. Projektové dny listopad 0 únor 05 (0:00 6:00) pro žáky ZŠ, celé třídy, skupiny či jednotlivce rezervace konkrétních dnů: Pro ţáky 8. a 9. tříd jsme připravili tyto tematické projekty: WEBOVÉ ANIMACE V PROSTŘEDÍ FLASH seznámení s kreslením a animací v prostředí Flash (úterý od 9:00, středa, čtvrtek od :00) SLOŢ SI POČÍTAČ sestavení počítače v odborné učebně dílen (pondělí od 0:00, středa od :00) MY COMPUTER SPEAKS ENGLISH BETTER THAN ME angličtina pro IT zábavnou formou (středa od :00, čtvrtek od 0:0) ROBOTICKÝ WORKSHOP SE STAVEBNICÍ LEGO MINDSTORMS sestavení, ovládání a grafické programování robota (pondělí od :0, čtvrtek od :00)

11 Dny otevřených dveří sobota (0:00-6:00) středa.. 05 (0:0-8:00) čtvrtek (5:00-8:00) Jak se k nám dostanete? Plaňanská Limuzská Zborov BUS 6, 88 ze stanice metra Želivského do zastávky Plaňanská BUS 77, 95 ze stanice metra Skalka do zastávky Limuzská TRAM 7 ze stanice metra Strašnická do zastávky Zborov SPŠE V Úžlabině 0, Praha 0, tel.: 7 06, ,

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6 OBSAH Úvodní slovo 5 Informace k přijímacímu řízení 6 Klíč pro snadné hledání v brožuře 7-8 Školy zřizované hl. m. Prahou vyučující technické a jiné nehumanitní obory s.01 Střední průmyslová škola sdělovací

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Přerov, 5. října 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Statistické údaje o

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 13 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních

Více

Informační technologie Technické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku

Informační technologie Technické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku Informační technologie Technické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku OBORY VZDĚLÁNÍ Přehled nabízených čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a jejich krátká charakteristika: INFORMAČNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

INFORMACE O STUDIU OBORŮ

INFORMACE O STUDIU OBORŮ Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, 612 00 Brno www.purkynka.cz www.sspbrno.cz INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011-2012 Tel: 222 355 000, Ředitel: 222 355 555, Fax: 222 355 500 IČ: 61385417, DIČ: CZ61385417, Bankovní spojení: 2003710007/6000 PPF banka, Praha 1 www.trebesin.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Trutnově dne 8. září 2006 Předkládá: Ing Vladislav Sauer ředitel školy Školní 101, 541 01 Trutnov,

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Technické lyceum Školní vzdělávací program Úvodní identifikační údaje SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum Úvodní identifikační údaje Název

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více