INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II."

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009

2 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modul Datové sítě II CCNA Discovery Výuka tohoto modulu bude realizována prezenční formou a svým rozsahem postihuje a rozšiřuje oblast předmětu Počítačové sítě. Výuka bude probíhat ve specializované učebně výpočetní techniky, kde každý žák bude mít k dispozici počítačovou sestavu, připojení k internetu, síťová Cisco a Linksys zařízení a potřebné SW vybavení. Žáci budou mít po dobu studia k dispozici všechny studijní materiály v elektronické podobě na školním výukovém portálu a na portálu Cisco Networking Academy. Studijní materiály se skládají ze sylabu předmětu, studijních materiálů, cvičebních a pracovních listů a e-learningových kurzů. K dispozici je také po zapsání do kurzu na portálu Cisco Networking Academy kompletní soubor materiálů a virtuálních nástrojů pro podporu výuky v anglickém. Vědomosti a dovednosti, které žák získá v průběhu výuky, budou využitelné i pro úspěšné absolvování certifikace CCENT a CCNA v anglickém, dokládající znalosti a schopnosti v oblasti administrace počítačových sítí. Cíle modulu Umět nastavit PC včetně OS a I/O rozhraní Znát síťové komunikační protokoly Umět identifikovat a navrhnout řešení síťové architektury Umět navrhnout a realizovat lokální síťovou infrastrukturu Znát ISO OSI model a princip zapouzdření dat při komunikaci Umět nastavit síťové protokoly Umět konfigurovat síťová zařízení Umět vytvořit a konfigurovat bezdrátové spojení v rámci sítě Umět monitorovat stav sítě a odhalovat a řešit poruchy Umět nastavit serverové webové služby a sdílení v síti Znát způsoby zálohování dat Umět popsat řešení uzavřených rozsáhlých sítí Znát různé způsoby komunikace v rozsáhlých sítích Znát způsoby a činitele ovlivňující návrh rozsáhlých podnikových sítí Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáka bude stanoveno dle školního klasifikačního řádu. Známka se bude skládat z následujících částí: - teoretická znalost hodnocené problematiky (váha 50%) - praktická dovednost aplikovat teoretické znalosti (váha 40%) - schopnost samostatné analýzy a řešení problémů reálné sítě (váha 10%) 2 / 52

3 Plán modulu a činností Modul Datové sítě II CCNA Discovery je koncipován do čtyř hlavních částí a každá z nich do 66 výukových hodin (66 x 45 minut). Obsah modulu vychází z kurzu CCNA Disovery realizovaného v Cisco Networking Academy. 1. Domácí a malé podnikové sítě 1.1. Vstupní diagnostika - 3 výukových hodin (3 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - vstupní diagnostika vědomostí a dovedností žáka v oblasti počítačových sítí v českém a anglickém 1.2. Hardware osobního počítače - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - ověření a opakování znalostí o hardware PC instalace a nastavení hardwaru - virtuální laboratoř instalace hardwaru 1.3. Operační systémy - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - druhy operačních systémů - systémové požadavky OS na hardware - jak vybrat vhodný OS - instalace OS - údržba OS 1.4. Připojení k síti - 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvod do sítí - principy komunikace - komunikace na kabelové lokální síti - plánování a stavba sítě - připojení sítě 1.5. Připojení k Internetu přes poskytovatele internetového připojení - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: 3 / 52

4 - Internet, způsoby připojení - posílání informací přes Internet - síťová zařízení v síťovém operačním centru ISP - strukturovaná kabeláž - práce s UTP kabeláží 1.6. Adresace v sítích - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - Internet, způsoby připojení - posílání informací přes Internet - získávání a management IP adres 1.7. Síťové služby - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - klient-server a jejich vzájemná interakce - aplikační protokoly a služby - vrstvový model a protokoly - komunikace mezi protokoly 1.8. Bezdrátové technologie - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - přehled bezdrátových technologií - bezdrátové lokální sítě - bezpečnost bezdrátových lokálních sítí - konfigurace přístupových bodů a klientů bezdrátových lokálních sítí 1.9. Základy bezpečného provozu sítí - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - nebezpečí na síti - metody útoků - bezpečnostní zásady - používání firewallů Základy bezpečného provozu sítí - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - standardní průběh řešení problémů sítí - způsoby řešení problémů sítí, použité techniky - běžná témata řešení problémů sítí - řešení problémů sítí a vzdálená podpora 4 / 52

5 2. Středně velké podnikové sítě, sítě poskytovatelů internetu 2.1. Internet a jeho použití - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - co je to Internet - poskytovatelé připojení Internetu - ISP konektivita 2.2. Help Desk - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - technici Help Desku - použití OSI modelu - řešení problému poskytovatelů internetového připojení 2.3. Plánování inovace sítě (upgrade) - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - dokumentování současného stavu sítí - plánování - objednávání a údržba vybavení 2.4. Plánování adresační struktury - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - IP adresace v lokální síti - NAT a PAT 2.5. Konfigurace síťových zařízení - 13 výukových hodin (13 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvodní konfigurace ISR routru - používání Cisco SDM Express a SDM - konfigurace routru přes IOS CLI - připojení kompletního vybavení středně velkého podniku k poskytovateli Internetu - úvodní konfigurace Cisco switche model Směrování (routing) - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: 5 / 52

6 - aktivace směrovacích protokolů - vnější směrovací protokoly 2.7. Služby poskytovatele internetového připojení (ISP služby) - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvod služeb ISP - protokoly, které podporují služby ISP - DNS - služby a protokoly 2.8. Povinnosti a odpovědnost poskytovatele internetového připojení - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - způsoby zabezpečení ISP - bezpečnostní nástroje - monitorování a správa ISP - zálohování a obnova pro katastrofické scénáře 2.9. Řešení problémů - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - metodika na nástroje pro řešení problémů středně velkých sítí - příprava pro Cisco certifikaci 3. Úvod do směrování a přepínání v rozsáhlých podnikových sítích 3.1. Zasíťování rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - popis rozsáhlých podnikových sítí - identifikace aplikací používaných společností - podpora práce ze vzdálených lokalit 3.2. Síťová infrastruktura rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - popis konkrétní podnikové sítě - podpora rozhraní rozsáhlé podnikové sítě - přehled směrování a přepínání sítě 3.3. Přepínání v rozsáhlé podnikové síti - 10 výukových hodin (10 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - popsání úrovně přepínání v podnikové síti 6 / 52

7 - předcházení vzniku smyček - konfigurace virtuálních sítí - porty a směrování ve vnitřní virtuální síti - údržba virtuálních sítí v podnikové síti 3.4. Adresace v rozsáhlých podnikových sítích - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - použití strukturovaného schématu IP síťové adresace - použití VSLM - používání beztřídního směrování a CIDR - používání NAT a PAT 3.5. Správa rozsáhlé podnikové sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - směrování pomocí RIP protokolu - směrování pomocí EIGRP protokolu - implementace EIGRP 3.6. Směrování a Link-State protokol - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - směrování pomocí OSPF protokolu - implementace OSPF - používání více směrovacích protokolů 3.7. Implementace WAN propojení rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - připojení k rozsáhlé podnikové síti - porovnání běžných WAN zapouzdření - používání Frame Relay 3.8. Filtrování provozu pomocí Access Control Lists - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - používání Access Control Lists - používání WidCard mask - konfigurace Access Control Lists - povolení a zákazy specifických typů provozu - filtrování pomocí Acces Control Lists 3.9. Řešení problémů rozsáhlých podnikových sítí - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) 7 / 52

8 Výuka této kapitoly obsahuje: - porozumění dopadu kolize podnikové sítě na podnik - řešení problémů připojení a přepínání - řešení problémů směrování - řešení problémů WAN konfigurace - řešení problémů Access Control List 4. Vytváření designu a podpora počítačových sítí 4.1. Úvod do designových konceptů sítí - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - základy designu sítí - průzkum designového konceptu jádra - průzkum činitelů distribuční vrstvy - průzkum designových činitelů přístupové vrstvy - průzkum serveroven a bezpečnosti - průzkum činitelů bezdrátových technologií - podpora WAN a vzdálených uživatelů 4.2. Shromažďování síťových požadavků - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - úvod do Cisco Lifecycle Services - vysvětlení prodejního procesu - příprava na proces designového návrhu - identifikace technických požadavků a omezení - identifikace spravovatelnosti designu 4.3. Charakteristika existující sítě - 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - dokumentace existující sítě - update existujícího Cisco IOS - inovace současného hardwaru - průzkum průchodnosti bezdrátových technologií na pobočkách podniku - dokumentace požadavků na síť 4.4. Identifikace dopadu používaného aplikačního softwaru na design sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - charakteristika síťových aplikací 8 / 52

9 - vysvětlení běžných síťových aplikací - úvod do QoS (Quality of Service) - průzkum hlasových a video možností - dokumentace aplikačních a provozních toků dat 4.5. Tvorba síťového designu - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - analýza požadavků - výběr vhodné síťové topologie - návrh WAN propojení pro vzdálené uživatele - návrh bezdrátových sítí - zahrnutí bezpečnosti 4.6. Použití IP adresace v návrhu sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - tvorba vhodného návrhu IP adresace - tvorba schématu IP adres a jmen - popis IPv4 a IPv Prototypování lokálního designu sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - stavba prototypu sítě pro validaci síťového designu - prototypování LAN - prototypování serveroven 4.8. Prototypování WAN designu sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - prototypování vzdáleného propojení - prototypování WAN propojení - prototypování podpory pro vzdálené uživatele 4.9. Příprava kompletního návrhu - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - sestavení existujících informací k návrhu - vývoj implementačního plánu - plánování samotné instalace - tvorba a prezentace návrhu 9 / 52

10 Rozpis jednotlivých vyučovacích oblastí 1.1. Vstupní diagnostika Počet hodin: 3 výukové hodiny (3 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, test Cílem ověření vstupních schopností žáků je přizpůsobit výuku již dosaženým vědomostem a dovednostem žáků tak, aby doposud získané vědomosti a dovednosti byly vhodnou formou upevněny, a aby na ně nové vědomosti plynulým způsobem navázaly a mohly být dále rozvíjeny. Předpokladem vstupních znalostí a dovedností je pokročilá schopnost práce s PC na pokročilé uživatelské až administrátorské úrovni. Žáci by měli znát otázky z oblasti ICT (hardware, software, data, aplikace, operační systém) a umět pracovat s PC, operačním systémem a periferiemi (organizace souborů a adresářů na disku a přenosných médiích, práce s tiskárnou, přenosná paměťová média). Těm žákům, kteří nedosahují průměrné úrovně znalostí a dovedností většiny třídy, budou doporučeny studijní materiály, případně poskytnuty individuální konzultace. Tak bude zajištěna minimální vstupní úroveň požadovaných vstupních znalostí a dovedností všech žáků, aby mohla výuka úspěšně proběhnout. - V úvodu si žáci zopakují, případně doplní, základní pojmy z oblasti hardware a software. V průběhu nebo v závěru diagnostické části výuky budou formou diskuse, nebo kontrolních otázek ověřeny získané vědomosti. - Před testováním znalostí a dovedností se žáci zapíší do on-line Networking for Home and Small Businesses kurzu na Cisco Networking Academy portále (dále jen Cisco portál ) - Test vědomostí se realizuje elektronicky školním e-learningovým systémem v českém a na Cisco portálu v rámci ůvodu kurzu vstupním znalostním orientačním testem v anglickém. - V následující části budou žáci seznámeni se softwarovými a hardwarovými nástroji pro podporu výuky a se strukturou Cisco portálu. - Pro zopakování formou samostudia bude žákům doporučena literatura, studijní materiály, či konkrétní e-learningový kurz. 10 / 52

11 - výuka v učebně výpočetní techniky - (online) test teoretických znalostí 1.2. Hardware osobního počítače Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, demontovaný stolní PC Cílem je žáky seznámit s výskytem počítačového vybavení téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Objasnit funkce hardwaru, operačního systému a aplikačního software. Naučit žáky rozlišit a různé typy počítačů a jejich aplikaci v běžném životě. Žáci by měli být schopni popsat způsob digitální reprezentace informací a vysvětlit a spočítat velikost dat. Žáci by měli být schopni rozpoznat jednotlivé komponenty PC a popsat jejich funkčnost a aplikaci v praxi. - V úvodní části se žáci seznámí s praktickým použitím různých druhů výpočetní techniky v různých aplikacích v profesním i běžném životě člověka - Protože různé praktické aplikace vyžadují různý hardware, budou žáci seznámeni se všemi základními typy počítačů, se kterými se lze setkat - V následující části budou žáci seznámeni se způsobem digitální reprezentace dat a s jednotkami pro počítání objemu dat. - Počítání s jednotkami reprezentujícími velikost digitální informace bude doplněno on-line aplikacemi pro ukázku převodů a možnost procvičení výpočtů s okamžitou verifikací výsledků - V následující části budou žáci seznámeni s komponentami osobního počítače, případně i notebooku a naučí se popsat jejich konstrukci, funkčnost, parametry a účel - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší instalaci vybraných komponent osobního počítače - Součástí této časti bude i vytvoření si správných bezpečnostních návyků při práci s počítačovým hardware. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít on-line virtuálních laboratoří na Cisco portálu. znalostí ve vztahu k praxi 11 / 52

12 - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 1.3. Operační systémy Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, MS Virtual PC lektor: PC / notebook, dataprojektor, MS Virtual PC Cílem je žáky seznámit s nejrozšířenějšími operačními systémy s jejich významem a základními funkcemi. Žáci se seznámí s faktory ovlivňujícími výběr vhodného operačního systému pro aplikaci v praxi. Vyzkouší si instalaci a konfiguraci nejrozšířenějšího operačního systému Microsoft Windows. - V úvodní části se žáci seznámí s hlavní funkcí operačních systémů - Žáci budou přehledově znát druhy operačních systémů a konkrétní výběr na trhu a seznámí se ze způsoby výběru vhodného operačního systému pro konkrétní počítač - V následující části budou žáci seznámeni s různými instalačními metodami používanými v praxi - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší přípravu počítače před instalací a instalaci a konfiguraci operačního systému. - Žáci se seznámí s významem a způsobem údržby operačního systému - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít Virtuální počítače pomocí aplikace Microsoft Virtual PC. znalostí ve vztahu k praxi 12 / 52

13 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í - výuka v učebně výpočetní techniky 1.4. Připojení k síti Počet hodin: 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, switch / router Cílem je žáky seznámit s rozšířením a využitím počítačových sítí. Seznámit žáky se základními principy a pravidly síťové komunikace. Žáci budou znát standardy síťové komunikace a popíší síťové hierarchie. Žáci budou seznámeni se síťovými zařízeními a jejich funkcí. Žáci si osvojí základy plánování a dokumentování sítí. Žák je schopen provést základní nastavení sítě a sdílení dat. - V úvodní části si žáci osvojí základní pojmy počítačových sítí, význam a využití počítačových sítí. - Žáci se naučí identifikovat a popsat základní prvky, s nichž se síť skládá a budou seznámeni s různými úlohami počítačů v těchto sítích. - Dále si žáci osvojí pojmy fyzické a logické topologie sítí a jejich význam pro síťový provoz. - V následující části budou žáci seznámeni s instalací a funkcí programu Cisco Packet Tracer, který umožní virtuálně navrhovat, tvořit a konfigurovat počítačové sítě včetně všech jejích prvků. - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší navrhnout a nastavit lokální počítačovou síť v nástroji Cisco Pacet Tracer. - V další části budou žáci seznámeni s pravidly síťové komunikace, s kódováním a formátováním zpráv, pojmy zapouzdření, protokol. - V další části se žáci detailněji seznámí s protokoly fyzické vrstvy a s fyzickým adresováním a komunikaci fyzické vrstvě. - Dále budou žáci seznámeni s detaily logického adresování a se základním hierarchickým rozdělením sítě. 13 / 52

14 - Žáci si osvojí detailněji funkci přístupové vrstvy hierarchického rozdělení sítě, teoreticky zvládnou funkci hubu a switche a modelové příklady ověří v aplikaci Cisco Packet Tracer. - Po teoretickém zvládnutí problematiky si žáci vyzkouší v učebně nastavení a komunikaci po vlastní vytvořené lokální síti. - Žáci si detailněji osvojí funkci distribuční vrstvy hierarchického rozdělení sítě, teoreticky se naučí funkce a význam routeru, jsou schopni teoreticky popsat pojmy spojené s touto vrstvou - Po teoretickém zvládnutí předchozí části bude žákům detailněji vysvětlena funkčnost aplikace Cisco Packet Tracer a poté budou prakticky procvičeny znalosti získané v předchozí části. - Další částí bude praktické seznámení s routrem a jeho funkcemi a nastaveními - Nakonec studenti zkusí na vytvořené vlastní síti nastavit sdílení dat mezi počítači znalostí ve vztahu k praxi - demonstrace - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.5. Připojení k Internetu přes ISP Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, sada pro práci s kabeláží, LAN tester lektor: PC / notebook, dataprojektor, sada pro práci s kabeláží, LAN tester 14 / 52

15 Cílem je žáky seznámit s významem poskytovatelů připojení k Internetu (ISP) pro funkčnost internetové komunikace. Žáci by měli mít přehled o technologických možnostech připojení k poskytovateli a měli by si osvojit pojmy IP protokol a IP pakety. Přehledově se žáci seznámí s hardware prostředky používanými v centrech ISP a uzlových bodech Internetu. Žáci jsou schopni popsat detailně používanou kabeláž a jsou schopni pracovat s UTP kabeláží. - V úvodní části se žáci seznámí se strukturou Internetové sítě a s funkcí a významem ISP, naučí se popsat technologie připojení k ISP a budou seznámeni s různými možnostmi služeb poskytovaných ISP. - V následující části budou žáci seznámeni s IP protokolem a se způsobem zapouzdření dat do IP paketů, žáci se naučí popsat způsob směrování paketů Internetem a vyzkouší softwarové nástroje pro mapování pohybu paketů po Internetu. - V další části se žáci seznámí s hardware používaným ISP pro zajištění stabilní konektivity. Žáci si porovnají rozdíly mezi zajištěním konektivity LAN a uzlových bodů Internetu. - V následující části žáci projdou všechny druhy používané kabeláže a jejich standardy a detailně se seznámí s UTP kabeláží - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší tvorbu UTP kabelů, jejich zakončení konektory případně připojení do zásuvky nebo patch panelu. - Součástí této časti bude i vytvoření si správných bezpečnostních návyků při práci se strukturovanou kabeláží - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít softwarových nástrojů nabízených samotným operačním systémem. znalostí ve vztahu k praxi - demonstrace 15 / 52

16 - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.6. Adresace v sítích Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, Cisco Packet Tracer lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cisco Packet Tracer Cílem je žáky naučit detaily IP adresace v síti a naučit studenty teoreticky i prakticky zvládat nastavení získávání IP adres v PC i v síťových zařízeních pro LAN. Žáci budou ovládat teorii přidělování IP adres DHCP serverem a související oblasti s NAT (překlad síťových adres). - V úvodní části si žáci rozšíří detailně znalosti struktury IP adres a naučí se vysvětlit úzkou souvislost se síťovou maskou. Naučí se popsat a nastavit způsoby získávání IP adres. Vyzkouší si nastavení ve virtuálním nástroji Cisco Packet Tracer pro možnost využití při samostudiu. - V následující části budou žáci seznámeni s rozdělením IP adres do tříd a naučí se rozlišovat mezi veřejnými a soukromými IP adresami a osvojí si pojmy unicast, multicast a broadcast adresy a naučí se je rozlišovat. - V další části se žáci seznámí s rozdíly statického a dynamického přidělení IP adres, osvojí si pojem DHCP server a způsob jakým DHCP přiděluje IP adresy - Žákům bude vysvětlen a předveden způsob využití Cisco Packet Tracer utility pro procvičení nastavování DHCP služeb. - V další části bude žákům vysvětlen pojem adresových prostorů a způsob získávání IP adres od ISP, žákům bude vysvětlen pojem překladu síťových adres NAT a způsob použití. Budou seznámení s možností použít aplikaci Cisco Packet Tracer pro vyzkoušení NAT. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít softwarových nástrojů nabízených samotným operačním systémem. znalostí ve vztahu k praxi 16 / 52

17 - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky 1.7. Síťové služby Počet hodin: 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, FTP klient, klient lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je žáky seznámit technologií klient-server a s aplikačními protokoly a službami. Žáci si osvojí referenční síťový model OSI a komunikaci mezi protokoly. Žáci budou schopni instalovat, nastavovat a používat základní aplikace pro využívání základních služeb Internetu. - V úvodní části se žáci detailně seznámí se vztahem klient-server a se základními službami postavenými na tomto vztahu. Seznámí se s rolí aplikačních, transportních a internetových protokolů a detailněji se seznámí s protokoly TCP, UDP,IP. - V následující části se žáci seznámí s funkcí DNS a vyzkouší si prakticky s on-line průvodcem použití webových, FTP, , instant messaging a hlasových služeb. Naučí se rozeznávat základní čísla portů v TCP segmentu. - V další části budou žáci seznámeni s referenčním modelem OSI a se vzájemnou komunikací protokolů mezi jednotlivými vrstvami modelu. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer. znalostí ve vztahu k praxi. 17 / 52

18 - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 1.8. Bezdrátové technologie Počet hodin: 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, wi-fi router lektor: PC / notebook, dataprojektor, wi-fi router Cílem je žáky seznámit s technologiemi používanými pro realizaci bezdrátového datového spojení a naučit žáky plánovat, realizovat, bezpečně provozovat a administrovat lokální bezdrátové sítě. - V úvodní části se žáci přehledově seznámí s bezdrátovými technologiemi používanými v praxi pro datové přenosy a se standardy popisujícími tyto technologie. - V následující části se žáci blíže seznámí se standardy používanými pro lokální bezdrátové sítě. Naučí se popsat technologii a zařízení používané pro lokální bezdrátovou komunikaci - V praktickém cvičení si žáci ve skupině po dvou vyzkouší nastavení bezdrátového AP i klienta a realizaci bezdrátové komunikace. - V další části se žáci seznámí s různými důvody, proč jsou napadány lokální bezdrátové sítě a techniky k zamezení neautorizovaného přístupu k lokální bezdrátové síti. - Žáci se teoreticky naučí zamezit neautorizovaný přístup a způsoby šifrování komunikace a poté se teoreticky zvládnutou problematiku vyzkouší v praxi. - V následující části se studenti seznámí s technikami plánování lokální bezdrátové sítě, výběrem AP a zálohováním konfigurací AP, což si vyzkouší v praxi 18 / 52

19 - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer a v konzultačních hodinách vybavení specializované učebny školy. znalostí ve vztahu k praxi. - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.9. Základy bezpečného provozu sítí Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cílem je žáky seznámit s bezpečnostními riziky komunikace na počítačových sítích a naučit žáky identifikovat bezpečnostní rizika a aktivně se podílet na snižování bezpečnostních rizik v rámci osobního počítače připojeného k síti. - V úvodní části se žáci seznámí s důvody a zdroji síťových bezpečnostních rizik a naučí se jednotlivé rizika identifikovat. - V následující části se žáci seznámí se způsoby útoků na počítače a naučí se jednotlivé způsoby identifikovat. - V další části se žáci seznámí s bezpečnostní politikou, která obsahuje používání speciálních aplikací stejně jako pravidla tvorby hesel a dalších komunikačních pravidel. 19 / 52

20 - Dále bude žákům objasněn pojem Firewall a to jak v softwarové tak v hardwarové formě. Žáci si vyzkouší používání a administrování softwarového firewallu a způsob analýzy kvality bezpečnostních opatření. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu. Každá část obsahuje on-line kvíz pro ověření získaných znalostí a upevnění znalostí ve vztahu k praxi. - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka Řešení problémů sítí Počet hodin: 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je žáky seznámit naučit řešit běžné a známé často se vyskytující závady a problémy na počítačových sítích. Žáci by měli být schopni samostatně řešit závady, případně poskytnout rady jak závady řešit. - V úvodní části se žáci seznámí se způsoby shromažďování informací o závadách a naučí se jak efektivně získat informace od uživatele laika. Vyzkouší si ověřené postupy jak použít metodu rychlého řešení pro identifikaci problému. - V následující části se žáci seznámí se způsoby identifikace problémů pomocí známých softwarových utilit pro monitorování sítě. - V další části se žáci naučí přehled známých často se vyskytujících problémů konektivity sítí a příslušné způsoby řešení. 20 / 52

21 - Dále bude žákům vysvětlen standardní způsob dokumentace závad sítí a práce vzdálené podpory pro počítačové sítě (Helpdesk) - Žáci si mohou formou hry vyzkoušet situace, při kterých dochází ke komunikaci servisní technik uživatel o neznámém či známém problému konektivity sítě. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu. Každá část obsahuje on-line kvíz pro ověření získaných znalostí a upevnění znalostí ve vztahu k praxi.. - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením 2.1. Internet a jeho použití Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je s žáky zopakovat a rozšířit jejich znalosti o standardech Internetu a systému a významu služeb ISP. Žáci by měli být schopni detailně popsat základní strukturu Internetu a v praxi mapovat cesty dat po Internetu. - V úvodu se žáci zapíší do on-line Working at a Small-to-Medium Business or ISP kurzu na Cisco portálu. - V následující části proběhne orientační znalostní vstupní test, který je součástí kurzu. Test se realizuje elektronicky na Cisco portálu v anglickém. - Dále se studenti přehledově připomenou a rozšíří znalosti o standardech a protokolech používaných v celosvětové síti Internet a připomenou si služby poskytované ISP a způsob realizace těchto služeb. 21 / 52

22 - V následující části budou žáci seznámeni s hierarchií Internetu, významem a funkcí uzlových bodů a páteřních spojení a procvičí si mapování pohybu paketů po Internetu. - Dále si zopakují vybavení ISP a význam pro realizaci služeb a rozšíří svoje znalosti o vnitřní organizační strukturu ISP a její význam pro efektivní činnost ISP - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer. znalostí ve vztahu k praxi.. - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 2.2. Help Desk Počet hodin: 6 výukových hodiny (6 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cílem je žáky seznámit s výskytem počítačového vybavení téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Objasnit funkce hardwaru, operačního systému a aplikačního software. Naučit žáky rozlišit a různé typy počítačů a jejich aplikaci v běžném životě. Žáci by měli být schopni popsat způsob digitální reprezentace informací a vysvětlit a spočítat velikost dat. Žáci by měli být schopni rozpoznat jednotlivé komponenty PC a popsat jejich funkčnost a aplikaci v praxi. - V úvodní části se žáci seznámí s běžnou hierarchií oddělení Helpdesk na straně ISP. Seznámí se s jednotlivými rolemi techniků a jejich významem pro rychlé řešení problémů na straně zákazníka. Je kladena důležitost na vytváření správných komunikačních návyků se zákazníky. 22 / 52

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Studijní opora předmětu Počítačové systémy Marek Babiuch Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Diplomant : Miroslav Matuška Vedoucí diplomové práce : Ing. Ivo Šmejkal (VC VŠE) TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE Internetový

Více

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o.

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. Úvod Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. ICT ve firmě slouží k pokrytí potřeb podniku s ohledem

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Litvínov Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy:

Více

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0015 METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner 1 Charakteristika

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více