INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II."

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009

2 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modul Datové sítě II CCNA Discovery Výuka tohoto modulu bude realizována prezenční formou a svým rozsahem postihuje a rozšiřuje oblast předmětu Počítačové sítě. Výuka bude probíhat ve specializované učebně výpočetní techniky, kde každý žák bude mít k dispozici počítačovou sestavu, připojení k internetu, síťová Cisco a Linksys zařízení a potřebné SW vybavení. Žáci budou mít po dobu studia k dispozici všechny studijní materiály v elektronické podobě na školním výukovém portálu a na portálu Cisco Networking Academy. Studijní materiály se skládají ze sylabu předmětu, studijních materiálů, cvičebních a pracovních listů a e-learningových kurzů. K dispozici je také po zapsání do kurzu na portálu Cisco Networking Academy kompletní soubor materiálů a virtuálních nástrojů pro podporu výuky v anglickém. Vědomosti a dovednosti, které žák získá v průběhu výuky, budou využitelné i pro úspěšné absolvování certifikace CCENT a CCNA v anglickém, dokládající znalosti a schopnosti v oblasti administrace počítačových sítí. Cíle modulu Umět nastavit PC včetně OS a I/O rozhraní Znát síťové komunikační protokoly Umět identifikovat a navrhnout řešení síťové architektury Umět navrhnout a realizovat lokální síťovou infrastrukturu Znát ISO OSI model a princip zapouzdření dat při komunikaci Umět nastavit síťové protokoly Umět konfigurovat síťová zařízení Umět vytvořit a konfigurovat bezdrátové spojení v rámci sítě Umět monitorovat stav sítě a odhalovat a řešit poruchy Umět nastavit serverové webové služby a sdílení v síti Znát způsoby zálohování dat Umět popsat řešení uzavřených rozsáhlých sítí Znát různé způsoby komunikace v rozsáhlých sítích Znát způsoby a činitele ovlivňující návrh rozsáhlých podnikových sítí Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáka bude stanoveno dle školního klasifikačního řádu. Známka se bude skládat z následujících částí: - teoretická znalost hodnocené problematiky (váha 50%) - praktická dovednost aplikovat teoretické znalosti (váha 40%) - schopnost samostatné analýzy a řešení problémů reálné sítě (váha 10%) 2 / 52

3 Plán modulu a činností Modul Datové sítě II CCNA Discovery je koncipován do čtyř hlavních částí a každá z nich do 66 výukových hodin (66 x 45 minut). Obsah modulu vychází z kurzu CCNA Disovery realizovaného v Cisco Networking Academy. 1. Domácí a malé podnikové sítě 1.1. Vstupní diagnostika - 3 výukových hodin (3 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - vstupní diagnostika vědomostí a dovedností žáka v oblasti počítačových sítí v českém a anglickém 1.2. Hardware osobního počítače - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - ověření a opakování znalostí o hardware PC instalace a nastavení hardwaru - virtuální laboratoř instalace hardwaru 1.3. Operační systémy - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - druhy operačních systémů - systémové požadavky OS na hardware - jak vybrat vhodný OS - instalace OS - údržba OS 1.4. Připojení k síti - 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvod do sítí - principy komunikace - komunikace na kabelové lokální síti - plánování a stavba sítě - připojení sítě 1.5. Připojení k Internetu přes poskytovatele internetového připojení - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: 3 / 52

4 - Internet, způsoby připojení - posílání informací přes Internet - síťová zařízení v síťovém operačním centru ISP - strukturovaná kabeláž - práce s UTP kabeláží 1.6. Adresace v sítích - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - Internet, způsoby připojení - posílání informací přes Internet - získávání a management IP adres 1.7. Síťové služby - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - klient-server a jejich vzájemná interakce - aplikační protokoly a služby - vrstvový model a protokoly - komunikace mezi protokoly 1.8. Bezdrátové technologie - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - přehled bezdrátových technologií - bezdrátové lokální sítě - bezpečnost bezdrátových lokálních sítí - konfigurace přístupových bodů a klientů bezdrátových lokálních sítí 1.9. Základy bezpečného provozu sítí - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - nebezpečí na síti - metody útoků - bezpečnostní zásady - používání firewallů Základy bezpečného provozu sítí - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - standardní průběh řešení problémů sítí - způsoby řešení problémů sítí, použité techniky - běžná témata řešení problémů sítí - řešení problémů sítí a vzdálená podpora 4 / 52

5 2. Středně velké podnikové sítě, sítě poskytovatelů internetu 2.1. Internet a jeho použití - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - co je to Internet - poskytovatelé připojení Internetu - ISP konektivita 2.2. Help Desk - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - technici Help Desku - použití OSI modelu - řešení problému poskytovatelů internetového připojení 2.3. Plánování inovace sítě (upgrade) - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - dokumentování současného stavu sítí - plánování - objednávání a údržba vybavení 2.4. Plánování adresační struktury - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - IP adresace v lokální síti - NAT a PAT 2.5. Konfigurace síťových zařízení - 13 výukových hodin (13 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvodní konfigurace ISR routru - používání Cisco SDM Express a SDM - konfigurace routru přes IOS CLI - připojení kompletního vybavení středně velkého podniku k poskytovateli Internetu - úvodní konfigurace Cisco switche model Směrování (routing) - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: 5 / 52

6 - aktivace směrovacích protokolů - vnější směrovací protokoly 2.7. Služby poskytovatele internetového připojení (ISP služby) - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvod služeb ISP - protokoly, které podporují služby ISP - DNS - služby a protokoly 2.8. Povinnosti a odpovědnost poskytovatele internetového připojení - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - způsoby zabezpečení ISP - bezpečnostní nástroje - monitorování a správa ISP - zálohování a obnova pro katastrofické scénáře 2.9. Řešení problémů - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - metodika na nástroje pro řešení problémů středně velkých sítí - příprava pro Cisco certifikaci 3. Úvod do směrování a přepínání v rozsáhlých podnikových sítích 3.1. Zasíťování rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - popis rozsáhlých podnikových sítí - identifikace aplikací používaných společností - podpora práce ze vzdálených lokalit 3.2. Síťová infrastruktura rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - popis konkrétní podnikové sítě - podpora rozhraní rozsáhlé podnikové sítě - přehled směrování a přepínání sítě 3.3. Přepínání v rozsáhlé podnikové síti - 10 výukových hodin (10 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - popsání úrovně přepínání v podnikové síti 6 / 52

7 - předcházení vzniku smyček - konfigurace virtuálních sítí - porty a směrování ve vnitřní virtuální síti - údržba virtuálních sítí v podnikové síti 3.4. Adresace v rozsáhlých podnikových sítích - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - použití strukturovaného schématu IP síťové adresace - použití VSLM - používání beztřídního směrování a CIDR - používání NAT a PAT 3.5. Správa rozsáhlé podnikové sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - směrování pomocí RIP protokolu - směrování pomocí EIGRP protokolu - implementace EIGRP 3.6. Směrování a Link-State protokol - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - směrování pomocí OSPF protokolu - implementace OSPF - používání více směrovacích protokolů 3.7. Implementace WAN propojení rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - připojení k rozsáhlé podnikové síti - porovnání běžných WAN zapouzdření - používání Frame Relay 3.8. Filtrování provozu pomocí Access Control Lists - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - používání Access Control Lists - používání WidCard mask - konfigurace Access Control Lists - povolení a zákazy specifických typů provozu - filtrování pomocí Acces Control Lists 3.9. Řešení problémů rozsáhlých podnikových sítí - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) 7 / 52

8 Výuka této kapitoly obsahuje: - porozumění dopadu kolize podnikové sítě na podnik - řešení problémů připojení a přepínání - řešení problémů směrování - řešení problémů WAN konfigurace - řešení problémů Access Control List 4. Vytváření designu a podpora počítačových sítí 4.1. Úvod do designových konceptů sítí - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - základy designu sítí - průzkum designového konceptu jádra - průzkum činitelů distribuční vrstvy - průzkum designových činitelů přístupové vrstvy - průzkum serveroven a bezpečnosti - průzkum činitelů bezdrátových technologií - podpora WAN a vzdálených uživatelů 4.2. Shromažďování síťových požadavků - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - úvod do Cisco Lifecycle Services - vysvětlení prodejního procesu - příprava na proces designového návrhu - identifikace technických požadavků a omezení - identifikace spravovatelnosti designu 4.3. Charakteristika existující sítě - 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - dokumentace existující sítě - update existujícího Cisco IOS - inovace současného hardwaru - průzkum průchodnosti bezdrátových technologií na pobočkách podniku - dokumentace požadavků na síť 4.4. Identifikace dopadu používaného aplikačního softwaru na design sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - charakteristika síťových aplikací 8 / 52

9 - vysvětlení běžných síťových aplikací - úvod do QoS (Quality of Service) - průzkum hlasových a video možností - dokumentace aplikačních a provozních toků dat 4.5. Tvorba síťového designu - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - analýza požadavků - výběr vhodné síťové topologie - návrh WAN propojení pro vzdálené uživatele - návrh bezdrátových sítí - zahrnutí bezpečnosti 4.6. Použití IP adresace v návrhu sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - tvorba vhodného návrhu IP adresace - tvorba schématu IP adres a jmen - popis IPv4 a IPv Prototypování lokálního designu sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - stavba prototypu sítě pro validaci síťového designu - prototypování LAN - prototypování serveroven 4.8. Prototypování WAN designu sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - prototypování vzdáleného propojení - prototypování WAN propojení - prototypování podpory pro vzdálené uživatele 4.9. Příprava kompletního návrhu - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - sestavení existujících informací k návrhu - vývoj implementačního plánu - plánování samotné instalace - tvorba a prezentace návrhu 9 / 52

10 Rozpis jednotlivých vyučovacích oblastí 1.1. Vstupní diagnostika Počet hodin: 3 výukové hodiny (3 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, test Cílem ověření vstupních schopností žáků je přizpůsobit výuku již dosaženým vědomostem a dovednostem žáků tak, aby doposud získané vědomosti a dovednosti byly vhodnou formou upevněny, a aby na ně nové vědomosti plynulým způsobem navázaly a mohly být dále rozvíjeny. Předpokladem vstupních znalostí a dovedností je pokročilá schopnost práce s PC na pokročilé uživatelské až administrátorské úrovni. Žáci by měli znát otázky z oblasti ICT (hardware, software, data, aplikace, operační systém) a umět pracovat s PC, operačním systémem a periferiemi (organizace souborů a adresářů na disku a přenosných médiích, práce s tiskárnou, přenosná paměťová média). Těm žákům, kteří nedosahují průměrné úrovně znalostí a dovedností většiny třídy, budou doporučeny studijní materiály, případně poskytnuty individuální konzultace. Tak bude zajištěna minimální vstupní úroveň požadovaných vstupních znalostí a dovedností všech žáků, aby mohla výuka úspěšně proběhnout. - V úvodu si žáci zopakují, případně doplní, základní pojmy z oblasti hardware a software. V průběhu nebo v závěru diagnostické části výuky budou formou diskuse, nebo kontrolních otázek ověřeny získané vědomosti. - Před testováním znalostí a dovedností se žáci zapíší do on-line Networking for Home and Small Businesses kurzu na Cisco Networking Academy portále (dále jen Cisco portál ) - Test vědomostí se realizuje elektronicky školním e-learningovým systémem v českém a na Cisco portálu v rámci ůvodu kurzu vstupním znalostním orientačním testem v anglickém. - V následující části budou žáci seznámeni se softwarovými a hardwarovými nástroji pro podporu výuky a se strukturou Cisco portálu. - Pro zopakování formou samostudia bude žákům doporučena literatura, studijní materiály, či konkrétní e-learningový kurz. 10 / 52

11 - výuka v učebně výpočetní techniky - (online) test teoretických znalostí 1.2. Hardware osobního počítače Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, demontovaný stolní PC Cílem je žáky seznámit s výskytem počítačového vybavení téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Objasnit funkce hardwaru, operačního systému a aplikačního software. Naučit žáky rozlišit a různé typy počítačů a jejich aplikaci v běžném životě. Žáci by měli být schopni popsat způsob digitální reprezentace informací a vysvětlit a spočítat velikost dat. Žáci by měli být schopni rozpoznat jednotlivé komponenty PC a popsat jejich funkčnost a aplikaci v praxi. - V úvodní části se žáci seznámí s praktickým použitím různých druhů výpočetní techniky v různých aplikacích v profesním i běžném životě člověka - Protože různé praktické aplikace vyžadují různý hardware, budou žáci seznámeni se všemi základními typy počítačů, se kterými se lze setkat - V následující části budou žáci seznámeni se způsobem digitální reprezentace dat a s jednotkami pro počítání objemu dat. - Počítání s jednotkami reprezentujícími velikost digitální informace bude doplněno on-line aplikacemi pro ukázku převodů a možnost procvičení výpočtů s okamžitou verifikací výsledků - V následující části budou žáci seznámeni s komponentami osobního počítače, případně i notebooku a naučí se popsat jejich konstrukci, funkčnost, parametry a účel - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší instalaci vybraných komponent osobního počítače - Součástí této časti bude i vytvoření si správných bezpečnostních návyků při práci s počítačovým hardware. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít on-line virtuálních laboratoří na Cisco portálu. znalostí ve vztahu k praxi 11 / 52

12 - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 1.3. Operační systémy Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, MS Virtual PC lektor: PC / notebook, dataprojektor, MS Virtual PC Cílem je žáky seznámit s nejrozšířenějšími operačními systémy s jejich významem a základními funkcemi. Žáci se seznámí s faktory ovlivňujícími výběr vhodného operačního systému pro aplikaci v praxi. Vyzkouší si instalaci a konfiguraci nejrozšířenějšího operačního systému Microsoft Windows. - V úvodní části se žáci seznámí s hlavní funkcí operačních systémů - Žáci budou přehledově znát druhy operačních systémů a konkrétní výběr na trhu a seznámí se ze způsoby výběru vhodného operačního systému pro konkrétní počítač - V následující části budou žáci seznámeni s různými instalačními metodami používanými v praxi - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší přípravu počítače před instalací a instalaci a konfiguraci operačního systému. - Žáci se seznámí s významem a způsobem údržby operačního systému - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít Virtuální počítače pomocí aplikace Microsoft Virtual PC. znalostí ve vztahu k praxi 12 / 52

13 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í - výuka v učebně výpočetní techniky 1.4. Připojení k síti Počet hodin: 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, switch / router Cílem je žáky seznámit s rozšířením a využitím počítačových sítí. Seznámit žáky se základními principy a pravidly síťové komunikace. Žáci budou znát standardy síťové komunikace a popíší síťové hierarchie. Žáci budou seznámeni se síťovými zařízeními a jejich funkcí. Žáci si osvojí základy plánování a dokumentování sítí. Žák je schopen provést základní nastavení sítě a sdílení dat. - V úvodní části si žáci osvojí základní pojmy počítačových sítí, význam a využití počítačových sítí. - Žáci se naučí identifikovat a popsat základní prvky, s nichž se síť skládá a budou seznámeni s různými úlohami počítačů v těchto sítích. - Dále si žáci osvojí pojmy fyzické a logické topologie sítí a jejich význam pro síťový provoz. - V následující části budou žáci seznámeni s instalací a funkcí programu Cisco Packet Tracer, který umožní virtuálně navrhovat, tvořit a konfigurovat počítačové sítě včetně všech jejích prvků. - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší navrhnout a nastavit lokální počítačovou síť v nástroji Cisco Pacet Tracer. - V další části budou žáci seznámeni s pravidly síťové komunikace, s kódováním a formátováním zpráv, pojmy zapouzdření, protokol. - V další části se žáci detailněji seznámí s protokoly fyzické vrstvy a s fyzickým adresováním a komunikaci fyzické vrstvě. - Dále budou žáci seznámeni s detaily logického adresování a se základním hierarchickým rozdělením sítě. 13 / 52

14 - Žáci si osvojí detailněji funkci přístupové vrstvy hierarchického rozdělení sítě, teoreticky zvládnou funkci hubu a switche a modelové příklady ověří v aplikaci Cisco Packet Tracer. - Po teoretickém zvládnutí problematiky si žáci vyzkouší v učebně nastavení a komunikaci po vlastní vytvořené lokální síti. - Žáci si detailněji osvojí funkci distribuční vrstvy hierarchického rozdělení sítě, teoreticky se naučí funkce a význam routeru, jsou schopni teoreticky popsat pojmy spojené s touto vrstvou - Po teoretickém zvládnutí předchozí části bude žákům detailněji vysvětlena funkčnost aplikace Cisco Packet Tracer a poté budou prakticky procvičeny znalosti získané v předchozí části. - Další částí bude praktické seznámení s routrem a jeho funkcemi a nastaveními - Nakonec studenti zkusí na vytvořené vlastní síti nastavit sdílení dat mezi počítači znalostí ve vztahu k praxi - demonstrace - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.5. Připojení k Internetu přes ISP Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, sada pro práci s kabeláží, LAN tester lektor: PC / notebook, dataprojektor, sada pro práci s kabeláží, LAN tester 14 / 52

15 Cílem je žáky seznámit s významem poskytovatelů připojení k Internetu (ISP) pro funkčnost internetové komunikace. Žáci by měli mít přehled o technologických možnostech připojení k poskytovateli a měli by si osvojit pojmy IP protokol a IP pakety. Přehledově se žáci seznámí s hardware prostředky používanými v centrech ISP a uzlových bodech Internetu. Žáci jsou schopni popsat detailně používanou kabeláž a jsou schopni pracovat s UTP kabeláží. - V úvodní části se žáci seznámí se strukturou Internetové sítě a s funkcí a významem ISP, naučí se popsat technologie připojení k ISP a budou seznámeni s různými možnostmi služeb poskytovaných ISP. - V následující části budou žáci seznámeni s IP protokolem a se způsobem zapouzdření dat do IP paketů, žáci se naučí popsat způsob směrování paketů Internetem a vyzkouší softwarové nástroje pro mapování pohybu paketů po Internetu. - V další části se žáci seznámí s hardware používaným ISP pro zajištění stabilní konektivity. Žáci si porovnají rozdíly mezi zajištěním konektivity LAN a uzlových bodů Internetu. - V následující části žáci projdou všechny druhy používané kabeláže a jejich standardy a detailně se seznámí s UTP kabeláží - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší tvorbu UTP kabelů, jejich zakončení konektory případně připojení do zásuvky nebo patch panelu. - Součástí této časti bude i vytvoření si správných bezpečnostních návyků při práci se strukturovanou kabeláží - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít softwarových nástrojů nabízených samotným operačním systémem. znalostí ve vztahu k praxi - demonstrace 15 / 52

16 - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.6. Adresace v sítích Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, Cisco Packet Tracer lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cisco Packet Tracer Cílem je žáky naučit detaily IP adresace v síti a naučit studenty teoreticky i prakticky zvládat nastavení získávání IP adres v PC i v síťových zařízeních pro LAN. Žáci budou ovládat teorii přidělování IP adres DHCP serverem a související oblasti s NAT (překlad síťových adres). - V úvodní části si žáci rozšíří detailně znalosti struktury IP adres a naučí se vysvětlit úzkou souvislost se síťovou maskou. Naučí se popsat a nastavit způsoby získávání IP adres. Vyzkouší si nastavení ve virtuálním nástroji Cisco Packet Tracer pro možnost využití při samostudiu. - V následující části budou žáci seznámeni s rozdělením IP adres do tříd a naučí se rozlišovat mezi veřejnými a soukromými IP adresami a osvojí si pojmy unicast, multicast a broadcast adresy a naučí se je rozlišovat. - V další části se žáci seznámí s rozdíly statického a dynamického přidělení IP adres, osvojí si pojem DHCP server a způsob jakým DHCP přiděluje IP adresy - Žákům bude vysvětlen a předveden způsob využití Cisco Packet Tracer utility pro procvičení nastavování DHCP služeb. - V další části bude žákům vysvětlen pojem adresových prostorů a způsob získávání IP adres od ISP, žákům bude vysvětlen pojem překladu síťových adres NAT a způsob použití. Budou seznámení s možností použít aplikaci Cisco Packet Tracer pro vyzkoušení NAT. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít softwarových nástrojů nabízených samotným operačním systémem. znalostí ve vztahu k praxi 16 / 52

17 - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky 1.7. Síťové služby Počet hodin: 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, FTP klient, klient lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je žáky seznámit technologií klient-server a s aplikačními protokoly a službami. Žáci si osvojí referenční síťový model OSI a komunikaci mezi protokoly. Žáci budou schopni instalovat, nastavovat a používat základní aplikace pro využívání základních služeb Internetu. - V úvodní části se žáci detailně seznámí se vztahem klient-server a se základními službami postavenými na tomto vztahu. Seznámí se s rolí aplikačních, transportních a internetových protokolů a detailněji se seznámí s protokoly TCP, UDP,IP. - V následující části se žáci seznámí s funkcí DNS a vyzkouší si prakticky s on-line průvodcem použití webových, FTP, , instant messaging a hlasových služeb. Naučí se rozeznávat základní čísla portů v TCP segmentu. - V další části budou žáci seznámeni s referenčním modelem OSI a se vzájemnou komunikací protokolů mezi jednotlivými vrstvami modelu. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer. znalostí ve vztahu k praxi. 17 / 52

18 - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 1.8. Bezdrátové technologie Počet hodin: 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, wi-fi router lektor: PC / notebook, dataprojektor, wi-fi router Cílem je žáky seznámit s technologiemi používanými pro realizaci bezdrátového datového spojení a naučit žáky plánovat, realizovat, bezpečně provozovat a administrovat lokální bezdrátové sítě. - V úvodní části se žáci přehledově seznámí s bezdrátovými technologiemi používanými v praxi pro datové přenosy a se standardy popisujícími tyto technologie. - V následující části se žáci blíže seznámí se standardy používanými pro lokální bezdrátové sítě. Naučí se popsat technologii a zařízení používané pro lokální bezdrátovou komunikaci - V praktickém cvičení si žáci ve skupině po dvou vyzkouší nastavení bezdrátového AP i klienta a realizaci bezdrátové komunikace. - V další části se žáci seznámí s různými důvody, proč jsou napadány lokální bezdrátové sítě a techniky k zamezení neautorizovaného přístupu k lokální bezdrátové síti. - Žáci se teoreticky naučí zamezit neautorizovaný přístup a způsoby šifrování komunikace a poté se teoreticky zvládnutou problematiku vyzkouší v praxi. - V následující části se studenti seznámí s technikami plánování lokální bezdrátové sítě, výběrem AP a zálohováním konfigurací AP, což si vyzkouší v praxi 18 / 52

19 - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer a v konzultačních hodinách vybavení specializované učebny školy. znalostí ve vztahu k praxi. - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.9. Základy bezpečného provozu sítí Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cílem je žáky seznámit s bezpečnostními riziky komunikace na počítačových sítích a naučit žáky identifikovat bezpečnostní rizika a aktivně se podílet na snižování bezpečnostních rizik v rámci osobního počítače připojeného k síti. - V úvodní části se žáci seznámí s důvody a zdroji síťových bezpečnostních rizik a naučí se jednotlivé rizika identifikovat. - V následující části se žáci seznámí se způsoby útoků na počítače a naučí se jednotlivé způsoby identifikovat. - V další části se žáci seznámí s bezpečnostní politikou, která obsahuje používání speciálních aplikací stejně jako pravidla tvorby hesel a dalších komunikačních pravidel. 19 / 52

20 - Dále bude žákům objasněn pojem Firewall a to jak v softwarové tak v hardwarové formě. Žáci si vyzkouší používání a administrování softwarového firewallu a způsob analýzy kvality bezpečnostních opatření. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu. Každá část obsahuje on-line kvíz pro ověření získaných znalostí a upevnění znalostí ve vztahu k praxi. - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka Řešení problémů sítí Počet hodin: 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je žáky seznámit naučit řešit běžné a známé často se vyskytující závady a problémy na počítačových sítích. Žáci by měli být schopni samostatně řešit závady, případně poskytnout rady jak závady řešit. - V úvodní části se žáci seznámí se způsoby shromažďování informací o závadách a naučí se jak efektivně získat informace od uživatele laika. Vyzkouší si ověřené postupy jak použít metodu rychlého řešení pro identifikaci problému. - V následující části se žáci seznámí se způsoby identifikace problémů pomocí známých softwarových utilit pro monitorování sítě. - V další části se žáci naučí přehled známých často se vyskytujících problémů konektivity sítí a příslušné způsoby řešení. 20 / 52

21 - Dále bude žákům vysvětlen standardní způsob dokumentace závad sítí a práce vzdálené podpory pro počítačové sítě (Helpdesk) - Žáci si mohou formou hry vyzkoušet situace, při kterých dochází ke komunikaci servisní technik uživatel o neznámém či známém problému konektivity sítě. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu. Každá část obsahuje on-line kvíz pro ověření získaných znalostí a upevnění znalostí ve vztahu k praxi.. - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením 2.1. Internet a jeho použití Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je s žáky zopakovat a rozšířit jejich znalosti o standardech Internetu a systému a významu služeb ISP. Žáci by měli být schopni detailně popsat základní strukturu Internetu a v praxi mapovat cesty dat po Internetu. - V úvodu se žáci zapíší do on-line Working at a Small-to-Medium Business or ISP kurzu na Cisco portálu. - V následující části proběhne orientační znalostní vstupní test, který je součástí kurzu. Test se realizuje elektronicky na Cisco portálu v anglickém. - Dále se studenti přehledově připomenou a rozšíří znalosti o standardech a protokolech používaných v celosvětové síti Internet a připomenou si služby poskytované ISP a způsob realizace těchto služeb. 21 / 52

22 - V následující části budou žáci seznámeni s hierarchií Internetu, významem a funkcí uzlových bodů a páteřních spojení a procvičí si mapování pohybu paketů po Internetu. - Dále si zopakují vybavení ISP a význam pro realizaci služeb a rozšíří svoje znalosti o vnitřní organizační strukturu ISP a její význam pro efektivní činnost ISP - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer. znalostí ve vztahu k praxi.. - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 2.2. Help Desk Počet hodin: 6 výukových hodiny (6 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cílem je žáky seznámit s výskytem počítačového vybavení téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Objasnit funkce hardwaru, operačního systému a aplikačního software. Naučit žáky rozlišit a různé typy počítačů a jejich aplikaci v běžném životě. Žáci by měli být schopni popsat způsob digitální reprezentace informací a vysvětlit a spočítat velikost dat. Žáci by měli být schopni rozpoznat jednotlivé komponenty PC a popsat jejich funkčnost a aplikaci v praxi. - V úvodní části se žáci seznámí s běžnou hierarchií oddělení Helpdesk na straně ISP. Seznámí se s jednotlivými rolemi techniků a jejich významem pro rychlé řešení problémů na straně zákazníka. Je kladena důležitost na vytváření správných komunikačních návyků se zákazníky. 22 / 52

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 Vypracovala: Dům u Černé Matky Boží v Praze Šárka Štolcová Nejstarší stavba kubistického slohu v Praze. Počítačový model byl vytvořen v programu 3D Studio Max. Sloup nejsvětější Trojice v Olomouci Jan

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

CCNA 2. 2. Help Desk

CCNA 2. 2. Help Desk CCNA 2 2. Help Desk Charakteristika Help Desk(u) zákaznická podpora poskytovaná ISP koncovému zákazníkovi struktura: junior technik zvládá konfiguraci obvyklých situací zpravidla telefonicky, email, chat

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11.-15. 16. Obsah obsah o nás služby reference technologie

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT y organizací

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Obsah Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22 Textové konvence 22 Konvence zobrazení 22 O autorech 24 ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Kapitola 1: Úvod do práce v síti s Windows XP 27 Principy

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

Počítačová síť TUONET a její služby

Počítačová síť TUONET a její služby Počítačová síť TUONET a její služby Petr Grygárek katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Osnova Síťové technologie provozované v TUONETu. Připojení TUONETu do Internetu

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl\vyučovacího předmětu V předmětu Počítačové sítě a komunikace mají žáci získat základní znalosti administrace stanice a a ekonomické povědomí o nárocích na

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing Nabídka školení 2013 infrastruktura webová řešení marketing IT školení kurzy a školení věnované pracovníkům a manažerům v IT Okruhy školení témata jsou připravována individuálně podle potřeb každého zákazníka

Více

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014 Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí Jiří DOUŠA Červen 2014 1 Agenda 1. IP šifrátory pro zabezpečení videokonference 2. Požadavky na IP šifrátory 3. Cryptel IP řešení 4.

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o.

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. na základě výsledků měření sítě v období 01-02/2014. Digital Telecommunications s.r.o.. Obránců míru 208/12, Ostrava, 703 00 IČ: 00575810, DIČ:

Více

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Obsah : 0 Úvodní obrazovka strana 2 1 Základní nastavení strana 2 1.1 Nastavení hesla strana 3 1.2 Časové pásmo strana 4 1.3 Nastavení připojení internetu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí)

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí) Pojmy IP adresa Maska sítě (podsítě) Subnet mask Směrování Přímé do přímo připojených sítí (podle MAC rozhraní připojeného do stejné sítě) Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES STANDARDNÍ ŠKOLENÍ UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES Komplexní školení zaměřené na získání uživatelských znalostí pro práci se systémem Lotus Notes. Účastník získá ucelené

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Flow monitoring a NBA

Flow monitoring a NBA Flow monitoring a NBA Kdy, kde a jak? Petr Špringl, Zdeněk Vrbka, Michal Holub springl@invea.cz, vrbka@invea.cz, holub@invea.cz Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS).

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Přepínání a přepínače CCNA3 Modul č. 5, 6 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula Obsah Obsah 3 1 Úvod 4 1.1 Připojení PC ke konfigurovanému přepínači.....................

Více