INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II."

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009

2 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modul Datové sítě II CCNA Discovery Výuka tohoto modulu bude realizována prezenční formou a svým rozsahem postihuje a rozšiřuje oblast předmětu Počítačové sítě. Výuka bude probíhat ve specializované učebně výpočetní techniky, kde každý žák bude mít k dispozici počítačovou sestavu, připojení k internetu, síťová Cisco a Linksys zařízení a potřebné SW vybavení. Žáci budou mít po dobu studia k dispozici všechny studijní materiály v elektronické podobě na školním výukovém portálu a na portálu Cisco Networking Academy. Studijní materiály se skládají ze sylabu předmětu, studijních materiálů, cvičebních a pracovních listů a e-learningových kurzů. K dispozici je také po zapsání do kurzu na portálu Cisco Networking Academy kompletní soubor materiálů a virtuálních nástrojů pro podporu výuky v anglickém. Vědomosti a dovednosti, které žák získá v průběhu výuky, budou využitelné i pro úspěšné absolvování certifikace CCENT a CCNA v anglickém, dokládající znalosti a schopnosti v oblasti administrace počítačových sítí. Cíle modulu Umět nastavit PC včetně OS a I/O rozhraní Znát síťové komunikační protokoly Umět identifikovat a navrhnout řešení síťové architektury Umět navrhnout a realizovat lokální síťovou infrastrukturu Znát ISO OSI model a princip zapouzdření dat při komunikaci Umět nastavit síťové protokoly Umět konfigurovat síťová zařízení Umět vytvořit a konfigurovat bezdrátové spojení v rámci sítě Umět monitorovat stav sítě a odhalovat a řešit poruchy Umět nastavit serverové webové služby a sdílení v síti Znát způsoby zálohování dat Umět popsat řešení uzavřených rozsáhlých sítí Znát různé způsoby komunikace v rozsáhlých sítích Znát způsoby a činitele ovlivňující návrh rozsáhlých podnikových sítí Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáka bude stanoveno dle školního klasifikačního řádu. Známka se bude skládat z následujících částí: - teoretická znalost hodnocené problematiky (váha 50%) - praktická dovednost aplikovat teoretické znalosti (váha 40%) - schopnost samostatné analýzy a řešení problémů reálné sítě (váha 10%) 2 / 52

3 Plán modulu a činností Modul Datové sítě II CCNA Discovery je koncipován do čtyř hlavních částí a každá z nich do 66 výukových hodin (66 x 45 minut). Obsah modulu vychází z kurzu CCNA Disovery realizovaného v Cisco Networking Academy. 1. Domácí a malé podnikové sítě 1.1. Vstupní diagnostika - 3 výukových hodin (3 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - vstupní diagnostika vědomostí a dovedností žáka v oblasti počítačových sítí v českém a anglickém 1.2. Hardware osobního počítače - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - ověření a opakování znalostí o hardware PC instalace a nastavení hardwaru - virtuální laboratoř instalace hardwaru 1.3. Operační systémy - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - druhy operačních systémů - systémové požadavky OS na hardware - jak vybrat vhodný OS - instalace OS - údržba OS 1.4. Připojení k síti - 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvod do sítí - principy komunikace - komunikace na kabelové lokální síti - plánování a stavba sítě - připojení sítě 1.5. Připojení k Internetu přes poskytovatele internetového připojení - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: 3 / 52

4 - Internet, způsoby připojení - posílání informací přes Internet - síťová zařízení v síťovém operačním centru ISP - strukturovaná kabeláž - práce s UTP kabeláží 1.6. Adresace v sítích - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - Internet, způsoby připojení - posílání informací přes Internet - získávání a management IP adres 1.7. Síťové služby - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - klient-server a jejich vzájemná interakce - aplikační protokoly a služby - vrstvový model a protokoly - komunikace mezi protokoly 1.8. Bezdrátové technologie - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - přehled bezdrátových technologií - bezdrátové lokální sítě - bezpečnost bezdrátových lokálních sítí - konfigurace přístupových bodů a klientů bezdrátových lokálních sítí 1.9. Základy bezpečného provozu sítí - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - nebezpečí na síti - metody útoků - bezpečnostní zásady - používání firewallů Základy bezpečného provozu sítí - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - standardní průběh řešení problémů sítí - způsoby řešení problémů sítí, použité techniky - běžná témata řešení problémů sítí - řešení problémů sítí a vzdálená podpora 4 / 52

5 2. Středně velké podnikové sítě, sítě poskytovatelů internetu 2.1. Internet a jeho použití - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - co je to Internet - poskytovatelé připojení Internetu - ISP konektivita 2.2. Help Desk - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - technici Help Desku - použití OSI modelu - řešení problému poskytovatelů internetového připojení 2.3. Plánování inovace sítě (upgrade) - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - dokumentování současného stavu sítí - plánování - objednávání a údržba vybavení 2.4. Plánování adresační struktury - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - IP adresace v lokální síti - NAT a PAT 2.5. Konfigurace síťových zařízení - 13 výukových hodin (13 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvodní konfigurace ISR routru - používání Cisco SDM Express a SDM - konfigurace routru přes IOS CLI - připojení kompletního vybavení středně velkého podniku k poskytovateli Internetu - úvodní konfigurace Cisco switche model Směrování (routing) - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: 5 / 52

6 - aktivace směrovacích protokolů - vnější směrovací protokoly 2.7. Služby poskytovatele internetového připojení (ISP služby) - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - úvod služeb ISP - protokoly, které podporují služby ISP - DNS - služby a protokoly 2.8. Povinnosti a odpovědnost poskytovatele internetového připojení - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - způsoby zabezpečení ISP - bezpečnostní nástroje - monitorování a správa ISP - zálohování a obnova pro katastrofické scénáře 2.9. Řešení problémů - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - metodika na nástroje pro řešení problémů středně velkých sítí - příprava pro Cisco certifikaci 3. Úvod do směrování a přepínání v rozsáhlých podnikových sítích 3.1. Zasíťování rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - popis rozsáhlých podnikových sítí - identifikace aplikací používaných společností - podpora práce ze vzdálených lokalit 3.2. Síťová infrastruktura rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - popis konkrétní podnikové sítě - podpora rozhraní rozsáhlé podnikové sítě - přehled směrování a přepínání sítě 3.3. Přepínání v rozsáhlé podnikové síti - 10 výukových hodin (10 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - popsání úrovně přepínání v podnikové síti 6 / 52

7 - předcházení vzniku smyček - konfigurace virtuálních sítí - porty a směrování ve vnitřní virtuální síti - údržba virtuálních sítí v podnikové síti 3.4. Adresace v rozsáhlých podnikových sítích - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - použití strukturovaného schématu IP síťové adresace - použití VSLM - používání beztřídního směrování a CIDR - používání NAT a PAT 3.5. Správa rozsáhlé podnikové sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - směrování pomocí RIP protokolu - směrování pomocí EIGRP protokolu - implementace EIGRP 3.6. Směrování a Link-State protokol - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - směrování pomocí OSPF protokolu - implementace OSPF - používání více směrovacích protokolů 3.7. Implementace WAN propojení rozsáhlé podnikové sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - připojení k rozsáhlé podnikové síti - porovnání běžných WAN zapouzdření - používání Frame Relay 3.8. Filtrování provozu pomocí Access Control Lists - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - používání Access Control Lists - používání WidCard mask - konfigurace Access Control Lists - povolení a zákazy specifických typů provozu - filtrování pomocí Acces Control Lists 3.9. Řešení problémů rozsáhlých podnikových sítí - 7 výukových hodin (7 x 45 minut) 7 / 52

8 Výuka této kapitoly obsahuje: - porozumění dopadu kolize podnikové sítě na podnik - řešení problémů připojení a přepínání - řešení problémů směrování - řešení problémů WAN konfigurace - řešení problémů Access Control List 4. Vytváření designu a podpora počítačových sítí 4.1. Úvod do designových konceptů sítí - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - základy designu sítí - průzkum designového konceptu jádra - průzkum činitelů distribuční vrstvy - průzkum designových činitelů přístupové vrstvy - průzkum serveroven a bezpečnosti - průzkum činitelů bezdrátových technologií - podpora WAN a vzdálených uživatelů 4.2. Shromažďování síťových požadavků - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - úvod do Cisco Lifecycle Services - vysvětlení prodejního procesu - příprava na proces designového návrhu - identifikace technických požadavků a omezení - identifikace spravovatelnosti designu 4.3. Charakteristika existující sítě - 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - dokumentace existující sítě - update existujícího Cisco IOS - inovace současného hardwaru - průzkum průchodnosti bezdrátových technologií na pobočkách podniku - dokumentace požadavků na síť 4.4. Identifikace dopadu používaného aplikačního softwaru na design sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - charakteristika síťových aplikací 8 / 52

9 - vysvětlení běžných síťových aplikací - úvod do QoS (Quality of Service) - průzkum hlasových a video možností - dokumentace aplikačních a provozních toků dat 4.5. Tvorba síťového designu - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - analýza požadavků - výběr vhodné síťové topologie - návrh WAN propojení pro vzdálené uživatele - návrh bezdrátových sítí - zahrnutí bezpečnosti 4.6. Použití IP adresace v návrhu sítě - 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - tvorba vhodného návrhu IP adresace - tvorba schématu IP adres a jmen - popis IPv4 a IPv Prototypování lokálního designu sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - stavba prototypu sítě pro validaci síťového designu - prototypování LAN - prototypování serveroven 4.8. Prototypování WAN designu sítě - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - prototypování vzdáleného propojení - prototypování WAN propojení - prototypování podpory pro vzdálené uživatele 4.9. Příprava kompletního návrhu - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této části obsahuje: - sestavení existujících informací k návrhu - vývoj implementačního plánu - plánování samotné instalace - tvorba a prezentace návrhu 9 / 52

10 Rozpis jednotlivých vyučovacích oblastí 1.1. Vstupní diagnostika Počet hodin: 3 výukové hodiny (3 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, test Cílem ověření vstupních schopností žáků je přizpůsobit výuku již dosaženým vědomostem a dovednostem žáků tak, aby doposud získané vědomosti a dovednosti byly vhodnou formou upevněny, a aby na ně nové vědomosti plynulým způsobem navázaly a mohly být dále rozvíjeny. Předpokladem vstupních znalostí a dovedností je pokročilá schopnost práce s PC na pokročilé uživatelské až administrátorské úrovni. Žáci by měli znát otázky z oblasti ICT (hardware, software, data, aplikace, operační systém) a umět pracovat s PC, operačním systémem a periferiemi (organizace souborů a adresářů na disku a přenosných médiích, práce s tiskárnou, přenosná paměťová média). Těm žákům, kteří nedosahují průměrné úrovně znalostí a dovedností většiny třídy, budou doporučeny studijní materiály, případně poskytnuty individuální konzultace. Tak bude zajištěna minimální vstupní úroveň požadovaných vstupních znalostí a dovedností všech žáků, aby mohla výuka úspěšně proběhnout. - V úvodu si žáci zopakují, případně doplní, základní pojmy z oblasti hardware a software. V průběhu nebo v závěru diagnostické části výuky budou formou diskuse, nebo kontrolních otázek ověřeny získané vědomosti. - Před testováním znalostí a dovedností se žáci zapíší do on-line Networking for Home and Small Businesses kurzu na Cisco Networking Academy portále (dále jen Cisco portál ) - Test vědomostí se realizuje elektronicky školním e-learningovým systémem v českém a na Cisco portálu v rámci ůvodu kurzu vstupním znalostním orientačním testem v anglickém. - V následující části budou žáci seznámeni se softwarovými a hardwarovými nástroji pro podporu výuky a se strukturou Cisco portálu. - Pro zopakování formou samostudia bude žákům doporučena literatura, studijní materiály, či konkrétní e-learningový kurz. 10 / 52

11 - výuka v učebně výpočetní techniky - (online) test teoretických znalostí 1.2. Hardware osobního počítače Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, demontovaný stolní PC Cílem je žáky seznámit s výskytem počítačového vybavení téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Objasnit funkce hardwaru, operačního systému a aplikačního software. Naučit žáky rozlišit a různé typy počítačů a jejich aplikaci v běžném životě. Žáci by měli být schopni popsat způsob digitální reprezentace informací a vysvětlit a spočítat velikost dat. Žáci by měli být schopni rozpoznat jednotlivé komponenty PC a popsat jejich funkčnost a aplikaci v praxi. - V úvodní části se žáci seznámí s praktickým použitím různých druhů výpočetní techniky v různých aplikacích v profesním i běžném životě člověka - Protože různé praktické aplikace vyžadují různý hardware, budou žáci seznámeni se všemi základními typy počítačů, se kterými se lze setkat - V následující části budou žáci seznámeni se způsobem digitální reprezentace dat a s jednotkami pro počítání objemu dat. - Počítání s jednotkami reprezentujícími velikost digitální informace bude doplněno on-line aplikacemi pro ukázku převodů a možnost procvičení výpočtů s okamžitou verifikací výsledků - V následující části budou žáci seznámeni s komponentami osobního počítače, případně i notebooku a naučí se popsat jejich konstrukci, funkčnost, parametry a účel - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší instalaci vybraných komponent osobního počítače - Součástí této časti bude i vytvoření si správných bezpečnostních návyků při práci s počítačovým hardware. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít on-line virtuálních laboratoří na Cisco portálu. znalostí ve vztahu k praxi 11 / 52

12 - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 1.3. Operační systémy Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, MS Virtual PC lektor: PC / notebook, dataprojektor, MS Virtual PC Cílem je žáky seznámit s nejrozšířenějšími operačními systémy s jejich významem a základními funkcemi. Žáci se seznámí s faktory ovlivňujícími výběr vhodného operačního systému pro aplikaci v praxi. Vyzkouší si instalaci a konfiguraci nejrozšířenějšího operačního systému Microsoft Windows. - V úvodní části se žáci seznámí s hlavní funkcí operačních systémů - Žáci budou přehledově znát druhy operačních systémů a konkrétní výběr na trhu a seznámí se ze způsoby výběru vhodného operačního systému pro konkrétní počítač - V následující části budou žáci seznámeni s různými instalačními metodami používanými v praxi - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší přípravu počítače před instalací a instalaci a konfiguraci operačního systému. - Žáci se seznámí s významem a způsobem údržby operačního systému - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít Virtuální počítače pomocí aplikace Microsoft Virtual PC. znalostí ve vztahu k praxi 12 / 52

13 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í - výuka v učebně výpočetní techniky 1.4. Připojení k síti Počet hodin: 12 výukových hodin (12 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, switch / router Cílem je žáky seznámit s rozšířením a využitím počítačových sítí. Seznámit žáky se základními principy a pravidly síťové komunikace. Žáci budou znát standardy síťové komunikace a popíší síťové hierarchie. Žáci budou seznámeni se síťovými zařízeními a jejich funkcí. Žáci si osvojí základy plánování a dokumentování sítí. Žák je schopen provést základní nastavení sítě a sdílení dat. - V úvodní části si žáci osvojí základní pojmy počítačových sítí, význam a využití počítačových sítí. - Žáci se naučí identifikovat a popsat základní prvky, s nichž se síť skládá a budou seznámeni s různými úlohami počítačů v těchto sítích. - Dále si žáci osvojí pojmy fyzické a logické topologie sítí a jejich význam pro síťový provoz. - V následující části budou žáci seznámeni s instalací a funkcí programu Cisco Packet Tracer, který umožní virtuálně navrhovat, tvořit a konfigurovat počítačové sítě včetně všech jejích prvků. - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší navrhnout a nastavit lokální počítačovou síť v nástroji Cisco Pacet Tracer. - V další části budou žáci seznámeni s pravidly síťové komunikace, s kódováním a formátováním zpráv, pojmy zapouzdření, protokol. - V další části se žáci detailněji seznámí s protokoly fyzické vrstvy a s fyzickým adresováním a komunikaci fyzické vrstvě. - Dále budou žáci seznámeni s detaily logického adresování a se základním hierarchickým rozdělením sítě. 13 / 52

14 - Žáci si osvojí detailněji funkci přístupové vrstvy hierarchického rozdělení sítě, teoreticky zvládnou funkci hubu a switche a modelové příklady ověří v aplikaci Cisco Packet Tracer. - Po teoretickém zvládnutí problematiky si žáci vyzkouší v učebně nastavení a komunikaci po vlastní vytvořené lokální síti. - Žáci si detailněji osvojí funkci distribuční vrstvy hierarchického rozdělení sítě, teoreticky se naučí funkce a význam routeru, jsou schopni teoreticky popsat pojmy spojené s touto vrstvou - Po teoretickém zvládnutí předchozí části bude žákům detailněji vysvětlena funkčnost aplikace Cisco Packet Tracer a poté budou prakticky procvičeny znalosti získané v předchozí části. - Další částí bude praktické seznámení s routrem a jeho funkcemi a nastaveními - Nakonec studenti zkusí na vytvořené vlastní síti nastavit sdílení dat mezi počítači znalostí ve vztahu k praxi - demonstrace - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.5. Připojení k Internetu přes ISP Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, sada pro práci s kabeláží, LAN tester lektor: PC / notebook, dataprojektor, sada pro práci s kabeláží, LAN tester 14 / 52

15 Cílem je žáky seznámit s významem poskytovatelů připojení k Internetu (ISP) pro funkčnost internetové komunikace. Žáci by měli mít přehled o technologických možnostech připojení k poskytovateli a měli by si osvojit pojmy IP protokol a IP pakety. Přehledově se žáci seznámí s hardware prostředky používanými v centrech ISP a uzlových bodech Internetu. Žáci jsou schopni popsat detailně používanou kabeláž a jsou schopni pracovat s UTP kabeláží. - V úvodní části se žáci seznámí se strukturou Internetové sítě a s funkcí a významem ISP, naučí se popsat technologie připojení k ISP a budou seznámeni s různými možnostmi služeb poskytovaných ISP. - V následující části budou žáci seznámeni s IP protokolem a se způsobem zapouzdření dat do IP paketů, žáci se naučí popsat způsob směrování paketů Internetem a vyzkouší softwarové nástroje pro mapování pohybu paketů po Internetu. - V další části se žáci seznámí s hardware používaným ISP pro zajištění stabilní konektivity. Žáci si porovnají rozdíly mezi zajištěním konektivity LAN a uzlových bodů Internetu. - V následující části žáci projdou všechny druhy používané kabeláže a jejich standardy a detailně se seznámí s UTP kabeláží - V praktickém cvičení si žáci vyzkouší tvorbu UTP kabelů, jejich zakončení konektory případně připojení do zásuvky nebo patch panelu. - Součástí této časti bude i vytvoření si správných bezpečnostních návyků při práci se strukturovanou kabeláží - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít softwarových nástrojů nabízených samotným operačním systémem. znalostí ve vztahu k praxi - demonstrace 15 / 52

16 - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.6. Adresace v sítích Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, Cisco Packet Tracer lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cisco Packet Tracer Cílem je žáky naučit detaily IP adresace v síti a naučit studenty teoreticky i prakticky zvládat nastavení získávání IP adres v PC i v síťových zařízeních pro LAN. Žáci budou ovládat teorii přidělování IP adres DHCP serverem a související oblasti s NAT (překlad síťových adres). - V úvodní části si žáci rozšíří detailně znalosti struktury IP adres a naučí se vysvětlit úzkou souvislost se síťovou maskou. Naučí se popsat a nastavit způsoby získávání IP adres. Vyzkouší si nastavení ve virtuálním nástroji Cisco Packet Tracer pro možnost využití při samostudiu. - V následující části budou žáci seznámeni s rozdělením IP adres do tříd a naučí se rozlišovat mezi veřejnými a soukromými IP adresami a osvojí si pojmy unicast, multicast a broadcast adresy a naučí se je rozlišovat. - V další části se žáci seznámí s rozdíly statického a dynamického přidělení IP adres, osvojí si pojem DHCP server a způsob jakým DHCP přiděluje IP adresy - Žákům bude vysvětlen a předveden způsob využití Cisco Packet Tracer utility pro procvičení nastavování DHCP služeb. - V další části bude žákům vysvětlen pojem adresových prostorů a způsob získávání IP adres od ISP, žákům bude vysvětlen pojem překladu síťových adres NAT a způsob použití. Budou seznámení s možností použít aplikaci Cisco Packet Tracer pro vyzkoušení NAT. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít softwarových nástrojů nabízených samotným operačním systémem. znalostí ve vztahu k praxi 16 / 52

17 - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky 1.7. Síťové služby Počet hodin: 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, FTP klient, klient lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je žáky seznámit technologií klient-server a s aplikačními protokoly a službami. Žáci si osvojí referenční síťový model OSI a komunikaci mezi protokoly. Žáci budou schopni instalovat, nastavovat a používat základní aplikace pro využívání základních služeb Internetu. - V úvodní části se žáci detailně seznámí se vztahem klient-server a se základními službami postavenými na tomto vztahu. Seznámí se s rolí aplikačních, transportních a internetových protokolů a detailněji se seznámí s protokoly TCP, UDP,IP. - V následující části se žáci seznámí s funkcí DNS a vyzkouší si prakticky s on-line průvodcem použití webových, FTP, , instant messaging a hlasových služeb. Naučí se rozeznávat základní čísla portů v TCP segmentu. - V další části budou žáci seznámeni s referenčním modelem OSI a se vzájemnou komunikací protokolů mezi jednotlivými vrstvami modelu. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer. znalostí ve vztahu k praxi. 17 / 52

18 - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 1.8. Bezdrátové technologie Počet hodin: 8 výukových hodin (8 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu, wi-fi router lektor: PC / notebook, dataprojektor, wi-fi router Cílem je žáky seznámit s technologiemi používanými pro realizaci bezdrátového datového spojení a naučit žáky plánovat, realizovat, bezpečně provozovat a administrovat lokální bezdrátové sítě. - V úvodní části se žáci přehledově seznámí s bezdrátovými technologiemi používanými v praxi pro datové přenosy a se standardy popisujícími tyto technologie. - V následující části se žáci blíže seznámí se standardy používanými pro lokální bezdrátové sítě. Naučí se popsat technologii a zařízení používané pro lokální bezdrátovou komunikaci - V praktickém cvičení si žáci ve skupině po dvou vyzkouší nastavení bezdrátového AP i klienta a realizaci bezdrátové komunikace. - V další části se žáci seznámí s různými důvody, proč jsou napadány lokální bezdrátové sítě a techniky k zamezení neautorizovaného přístupu k lokální bezdrátové síti. - Žáci se teoreticky naučí zamezit neautorizovaný přístup a způsoby šifrování komunikace a poté se teoreticky zvládnutou problematiku vyzkouší v praxi. - V následující části se studenti seznámí s technikami plánování lokální bezdrátové sítě, výběrem AP a zálohováním konfigurací AP, což si vyzkouší v praxi 18 / 52

19 - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer a v konzultačních hodinách vybavení specializované učebny školy. znalostí ve vztahu k praxi. - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka 1.9. Základy bezpečného provozu sítí Počet hodin: 7 výukových hodin (7 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cílem je žáky seznámit s bezpečnostními riziky komunikace na počítačových sítích a naučit žáky identifikovat bezpečnostní rizika a aktivně se podílet na snižování bezpečnostních rizik v rámci osobního počítače připojeného k síti. - V úvodní části se žáci seznámí s důvody a zdroji síťových bezpečnostních rizik a naučí se jednotlivé rizika identifikovat. - V následující části se žáci seznámí se způsoby útoků na počítače a naučí se jednotlivé způsoby identifikovat. - V další části se žáci seznámí s bezpečnostní politikou, která obsahuje používání speciálních aplikací stejně jako pravidla tvorby hesel a dalších komunikačních pravidel. 19 / 52

20 - Dále bude žákům objasněn pojem Firewall a to jak v softwarové tak v hardwarové formě. Žáci si vyzkouší používání a administrování softwarového firewallu a způsob analýzy kvality bezpečnostních opatření. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu. Každá část obsahuje on-line kvíz pro ověření získaných znalostí a upevnění znalostí ve vztahu k praxi. - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením - skupinová výuka Řešení problémů sítí Počet hodin: 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je žáky seznámit naučit řešit běžné a známé často se vyskytující závady a problémy na počítačových sítích. Žáci by měli být schopni samostatně řešit závady, případně poskytnout rady jak závady řešit. - V úvodní části se žáci seznámí se způsoby shromažďování informací o závadách a naučí se jak efektivně získat informace od uživatele laika. Vyzkouší si ověřené postupy jak použít metodu rychlého řešení pro identifikaci problému. - V následující části se žáci seznámí se způsoby identifikace problémů pomocí známých softwarových utilit pro monitorování sítě. - V další části se žáci naučí přehled známých často se vyskytujících problémů konektivity sítí a příslušné způsoby řešení. 20 / 52

21 - Dále bude žákům vysvětlen standardní způsob dokumentace závad sítí a práce vzdálené podpory pro počítačové sítě (Helpdesk) - Žáci si mohou formou hry vyzkoušet situace, při kterých dochází ke komunikaci servisní technik uživatel o neznámém či známém problému konektivity sítě. - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu. Každá část obsahuje on-line kvíz pro ověření získaných znalostí a upevnění znalostí ve vztahu k praxi.. - didaktická hra - výuka v učebně výpočetní techniky se specializovaným síťovým vybavením 2.1. Internet a jeho použití Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je s žáky zopakovat a rozšířit jejich znalosti o standardech Internetu a systému a významu služeb ISP. Žáci by měli být schopni detailně popsat základní strukturu Internetu a v praxi mapovat cesty dat po Internetu. - V úvodu se žáci zapíší do on-line Working at a Small-to-Medium Business or ISP kurzu na Cisco portálu. - V následující části proběhne orientační znalostní vstupní test, který je součástí kurzu. Test se realizuje elektronicky na Cisco portálu v anglickém. - Dále se studenti přehledově připomenou a rozšíří znalosti o standardech a protokolech používaných v celosvětové síti Internet a připomenou si služby poskytované ISP a způsob realizace těchto služeb. 21 / 52

22 - V následující části budou žáci seznámeni s hierarchií Internetu, významem a funkcí uzlových bodů a páteřních spojení a procvičí si mapování pohybu paketů po Internetu. - Dále si zopakují vybavení ISP a význam pro realizaci služeb a rozšíří svoje znalosti o vnitřní organizační strukturu ISP a její význam pro efektivní činnost ISP - Vědomosti a dovednosti si žáci upevní v praktických cvičeních a při samostudiu budou moci využít aplikaci Cisco Packet Tracer. znalostí ve vztahu k praxi.. - demonstrace - výuka v učebně výpočetní techniky 2.2. Help Desk Počet hodin: 6 výukových hodiny (6 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor, Cílem je žáky seznámit s výskytem počítačového vybavení téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Objasnit funkce hardwaru, operačního systému a aplikačního software. Naučit žáky rozlišit a různé typy počítačů a jejich aplikaci v běžném životě. Žáci by měli být schopni popsat způsob digitální reprezentace informací a vysvětlit a spočítat velikost dat. Žáci by měli být schopni rozpoznat jednotlivé komponenty PC a popsat jejich funkčnost a aplikaci v praxi. - V úvodní části se žáci seznámí s běžnou hierarchií oddělení Helpdesk na straně ISP. Seznámí se s jednotlivými rolemi techniků a jejich významem pro rychlé řešení problémů na straně zákazníka. Je kladena důležitost na vytváření správných komunikačních návyků se zákazníky. 22 / 52

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

CCNA 2. 3. Network Upgrade

CCNA 2. 3. Network Upgrade CCNA 2 3. Network Upgrade 1. krok: Analýza současného stavu počet uživatelů vybavení předpokládaný růst sítě internetové připojení požadavky na aplikace stávající infrastruktura na fyzické vrstvě požadavky

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 Vypracovala: Dům u Černé Matky Boží v Praze Šárka Štolcová Nejstarší stavba kubistického slohu v Praze. Počítačový model byl vytvořen v programu 3D Studio Max. Sloup nejsvětější Trojice v Olomouci Jan

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 1. Činnost uživatelů v sítích a. přihlašování do sítě i. znalost důležitých údajů u jednotlivých typů sítí (P2P, W2K3...) ii. hesla a základní

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Computer Network Research Group at FEI UPCE V případě zájmu se ozvěte na email: Josef.horalek@upce.cz Host Intrusion Prevention System Cílem

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

1 Fakulta informačních technologií VUT v Brně

1 Fakulta informačních technologií VUT v Brně Otevření Cisco Network Akademie na FIT VUT v Brně Abstrakt Dne 11. listopadu 2005 proběhlo na Fakultě informačních technologií VUT v Brně k slavnostnímu otevření Cisco Network Academie. JakoprvnívysokáškolavČRvyučujeFITVUTvBrněkurzyCCNA

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Počítačové sítě - program cvičení

Počítačové sítě - program cvičení Počítačové sítě - program cvičení Zimní semestr 2009/2010 Pro zvládnutí úloh řešených na jednotlivých cvičeních se předpokládá znalost problematiky probrané na dříve proběhnuvších přednáškách a cvičeních.

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11.-15. 16. Obsah obsah o nás služby reference technologie

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek katedra informatiky fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Agenda Motivace

Více

Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů

Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů 1. Hardware počítače. Základní pojmy používané ve výpočetní technice HW, SW. Rozdělení počítačů (podle velikosti, provedení). Základní sestava PC.

Více

Bezpečnostní projekt Případová studie

Bezpečnostní projekt Případová studie Bezpečnostní projekt Případová studie V Brně dne 24. a 31.10.2013 Metodika zabezpečení síťové infrastruktury Potenciální hrozbou pro síťovou infrastrukturu jsou lidé (nedbalost či neznalost uživatelů nebo

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO přednášející: Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost G2,(22435) 7628 cvičící: Jan Kubr Jiří Smítka smitka@fel.cvut.cz, G2, 7629 Pavel Kubalík xkubalik@fel.cvut.cz,

Více

CCNA 2. 2. Help Desk

CCNA 2. 2. Help Desk CCNA 2 2. Help Desk Charakteristika Help Desk(u) zákaznická podpora poskytovaná ISP koncovému zákazníkovi struktura: junior technik zvládá konfiguraci obvyklých situací zpravidla telefonicky, email, chat

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT y organizací

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Připojení městských částí do infrastruktury MepNET. Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009

Připojení městských částí do infrastruktury MepNET. Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009 Připojení městských částí do infrastruktury MepNET Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009 Agenda Jednotlivé otázky dotazníku Doplňující informace 2 Fyzická infrastruktura Popište lokality kde se síť

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2012 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů Č.j. 30799/2005-551. Při jeho zpracování byla považována za stávající stav

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více