Skrytý hlad: Problém skrytý očím celého světa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skrytý hlad: Problém skrytý očím celého světa"

Transkript

1 Skrytý hlad: Problém skrytý očím celého světa Pavla Kojanová Studentka FF ZČU (magisterské navazující studium: Mezinárodní vztahy) Skrytý hlad: problém nejen rozvojových zemí Hlad a rozvoj, hlad a chudoba, hlad a Afrika to jsou jen některá synonyma, která se vybaví při slově hlad. Problematika je ale složitější a nepotýkají se s ní jen rozvojové země. Hlad není ani pro rozvinuté země překonané téma, protože za hladem nehledáme jen nedostatek potravin, ale také jejich vitaminovou a energetickou hodnotu. Podle nejnovějších propočtů FAO hlad sužuje více než 870 miliónů lidí, z nichž naprostá většina (852 miliónů) žije v rozvíjejících se zemích a zbytek pochází z rozvinutých zemí. 1 Sama o sobě vedou tato čísla k zamyšlení. Dalším a možná palčivějším problémem je podvýživa a nedostatečná výživa, se kterou se potýkají 3 miliardy lidí, a to jak z rozvíjejících se, tak z rozvinutých zemí tento fenomén nazýváme skrytým hladem. Chronická podvýživa (parciální podvýživa, malnutrition) aneb chronický nedostatek vitaminů a minerálů má velký dopad na zdraví a psychiku lidí a ve většině případů je nemožné ji rozeznat na první pohled. Podvýživa tak zůstává skrytým problémem, kterému se dlouho dobu nevěnovala žádná pozornost, ačkoliv má katastrofální dopady na plnohodnotný vývoj člověka a zejména na vývoj malých dětí. V tomto případě lidé netrpí hladem v klasickém slova smyslu, a tak nedostatečný příjem vitamínů a minerálů na první pohled nezpozorujeme. Proto je nazýván skrytým hladem. Podvýživa není problémem jen z lékařského pohledu, ale je to také sociální problém, zakořeněný v chudobě a diskriminaci. Ačkoliv na planetě Zemi je momentálně takové množství jídla, které by stačilo pro nakrmení celé populace a problém hladu je dle některých odborníků (např. Rick Leach, prezident WFP, Klaus Kraemer, ředitel Sight and Life, Mark Rosegrant aj.) řešitelný, stále se nepodařilo najít úspěšné řešení. Situace se zlepšuje, ale stále nebylo dosaženo stavu, kdy by v jednadvacátém století každý obyvatel Země měl přístup k nezávadným a vitaminově a energeticky bohatým potravinám. Hlad můžeme pojímat jako strukturální problém, který má kořeny ve špatných rozvojových praktikách, degradaci životního prostředí a nedostatku pozornosti věnované tomuto tématu. Proto je volání po zlepšení zemědělství a potravinových programech stále hlasitější a pozornost mu věnuje stále více aktérů mezinárodního společenství. Pokud toto zúžíme na problematiku skrytého hladu, odstranění skrytého hladu by mělo široké pozitivní sociální a ekonomické dopady: sníží celkovou dětskou úmrtnost a počet dětí narozených s postižením a ve svém konečném důsledku přispěje ke snížení globální chudoby a k ekonomickému a sociálnímu růstu států. Na setkání expertů z oblasti ekonomie v dánské Kodani v roce 2012 se zúčastnění shodli, že zlepšení výživy je nejlepší investicí, která může být vložena do globálního rozvoje a zdraví. 2 1 FAO (2012): Globally Almost 870 million chronicaly undernoursihed new hunger report. Dostupné na: DSM (2013): Nutrition is key to meeting UN Millennium Development Goals. Dostupné na: https://www.dsm.com//en_us/cworld/public/media/pages/publications/cs_nutrition_key_to_meet_mdgs.jsp,

2 Slepota a struma (onemocnění štítné žlázy, pozn. aut.) jsou nejčastějšími projevy podvýživy, a právě tyto nemoci přilákaly nejvíce pozornosti současného světa. Mezi další hlavní dopady skrytého hladu patří postupná ztráta produktivity, neustálá duševní onemocnění, potíže se zrakem, zdevastovaný imunitní systém či zvýšená porodní úmrtnost. Nejvíce jsou ohroženy ženy a zejména děti v rozvíjejících se zemích: 2 miliony dětí každý rok zemřou na nedostatek vitaminu A a zinku; 18 miliónů dětí se každý rok narodí s mentální poruchou kvůli nedostatku jódu; 50 tisíc žen ročně zemře v průběhu těhotenství kvůli chudokrevnosti způsobené nedostatkem železa. 3 Všechny tyto nemoci jsou způsobené nedostatkem vitaminů a látek (vitamin A, jód, železo a zinek), které jsou běžně dostupné a nijak závratně drahé, avšak nedostává se jich v konzumovaných potravinách. Klasický hlad si spojujeme s rozvíjejícími a chudými zeměmi, oproti tomu skrytý hlad si musíme spojit i s bohatými a vyspělými zeměmi. Celkový počet lidí, kteří jí málo, nezdravě nebo příliš mnoho, dosahuje až ke 3 miliardám, a to je oproti 870 miliónům hladovějících slušný rozdíl. Celosvětový trend zjednodušování a zrychlování potravy v rozvinutých zemí vede ke stravování s nedostatečnou výživovou hodnotou. Naopak v rozvíjejících se zemích vede nedostatek potravy k závislosti na jedné nebo nekvalitní potravině, a tudíž k její vitaminové nedostatečnosti. Pro správný mentální a fyzický vývoj člověka je potřeba 19 vitaminů a minerálů. Za nejdůležitější je považován dostatek železa, jódu a vitaminu A. Nedostatek železa (mj.) způsobuje anemii, která je charakteristická nízkou koncentrací hemoglobinu v krvi a sníženou schopností dodávat kyslík tkáním. Příznaky nedostatečného množství železa jsou různorodé (od snížení koncentrace, úbytek váhy až k poškození imunitního systému). V souvislosti s malárií to může způsobovat značné komplikace (nejvíce jsou ohroženy těhotné ženy a velmi malé děti). 4 Lehce léčitelný nedostatek jódu zase způsobuje vážné mentální poruchy a poruchy mozku 50 miliónů lidí v důsledku nedostatku jódu trpí mentální poruchou (WHO, 2002). Obyvatelé žijící daleko od moře často nemají dostatek jódu, protože je obsažen převážně v rybách a jiných mořských produktech. 5 Programy na obohacování kuchyňské soli (dnes je obohacováno 70 % celkového množství soli) měly neobyčejný úspěch při snižování dětské úmrtnosti a zvyšování mentálního a psychického rozvoje dětí a dospívajících. Nedostatek vitaminu A, který je obsažen ve žlutém ovoci, rybách nebo vajíčcích, způsobuje permanentní poruchy zraku, dětské nemoci imunity a znesnadňuje léčbu průjmu, který je velmi častý v zemích s nedostatečnými hygienickými standardy. Na následky nedostatku vitaminu A zemře ročně 1 milión dětí a půl milionu oslepne. 6 V následujících řádcích bude představena problematika skrytého hladu z hlediska globální diskuze na toto téma. Potíž skrytého hladu bude uvedena na pozadí mediálně nejvíce známého nedostatku látek nutných pro zdravý imunitní systém a fungování lidského těla tedy vitamínu A, železa a jódu. Další (hlavní) část ukáže, že skrytý hlad není jen problémem ve slabých, chudých a rozvíjejících se zemích, ale i ve vyspělých Spojených státech amerických. Nedostatečná výživa je nyní v USA problémem nejen na školách, ale i mezi dospělými, způsobuje nedostatek koncentrace a snížení produktivity práce a neposledně i mnoho jiných civilizačních chorob. V kontrastu s tímto problémem pak bude ukázána situace v rozvíjejících se zemích, které skrytým hladem trpí taktéž. Zde to ale přináší celou řadu jiných charakteristik a důsledků. Tyto příklady dokážou, že skrytý hlad je celosvětová problematika, která si zaslouží větší pozornost a které se kvůli větším a důležitějším 3 MI (2013): About Hidden Hunger. Dostupné na: Kennedy Nantel Shetty, 2003: 13. Allen, 2003: 9. 5 Kennedy Nantel Shetty, 2003: 13. Allen, 2003: Economist (2012): The nutrition puzzle. Dostupné na: ; Economist (2011): Hidden Hunger. Dostupné na:

3 problémům (finanční krize, rostoucí ceny potravin, environmentální problémy aj.) nevěnuje taková pozornost. Hlad a jeho rostoucí vliv v celosvětovém měřítku Výživa je sice chápána jako důležité téma ekonomického rozvoje, ale stále se málo mluví o vztahu mezi rozvojovými politikami a strategiemi, ekonomickým růstem a podvýživou. V posledních dvaceti letech se výrazně zvyšuje zájem o téma podvýživy a problematiky hladu obecně. Velký podíl na tom mají mezinárodní instituce a agentury (FAO, IFAD, WFP, MI aj.) 7, vlády, vědci, soukromé společnosti a občanská společnost důkazem tohoto rostoucího zájmu může být i konání první konference o problematice skrytého hladu v březnu tohoto roku (2013) v německém Stuttgartu. 8 První studie o podvýživě a nedostatečném stravování byly uveřejněny v padesátých letech pod taktovkou OSN organizacemi FAO a WHO a veškerá pozornost byla věnována nedostatku bílkovin jako hlavnímu zdroji podvýživy. Po dlouhou dobu byl nedostatek bílkovin brán jako klíčové paradigma pro zkoumání a vypořádání se s chronickou podvýživou. V 60. a 70. letech bylo řešení hladu a podvýživy celkem jednoduché: vypěstovat více obilí. 9 V polovině 70. let se objevily studie, které varovaly před přeceňováním významu bílkovin a označily ho za dlouhodobě neudržitelný koncept. V průběhu 80. let se vychází ze získaných zkušeností a vznikají nové orgány a instituce. Postupně se věnuje větší pozornost nedostatku vitaminu A, zinku a železa jako látek, jejichž nedostatek způsobuje závažné problémy pro lidského jedince a význam bílkovin byl odsunut. Výzkumy bylo zjištěno, že doplněk stravy s vitaminem A snižuje dětskou úmrtnost až o 34 %. Problematikou podvýživy se také více začala věnovat instituce UNICEF. Na Světovém summitu pro děti (1990) se aktéři zavázali k rapidnímu snížení podvýživy do roku 2000 a zaměřili se hlavně na jód, vitamin A a železo. 10 Na realizaci tohoto požadavku se podílel úctyhodný počet organizací (jako UNICEF, Světová banka nebo USAID), které úzce spolupracovaly s vládami a bilaterálními agenturami. Zvýšený zájem pokračoval i na konferenci Ending Hidden Hunger v Montrealu (1991) a byl podpořen i dalšími (mj. FAO, UNEP nebo CIDA). Výsledkem této konference bylo vytvoření Micronutrient Initiative (MI), která se soustředí výhradně na problematiku skrytého hladu a podvýživy, jeho dokumentaci a zvyšování kvality potravin. 11 V průběhu devadesátých let se pak konalo množství dalších konferencí a plně se rozbíhaly programy na obohacování základních potravin (např. jodizace kuchyňské soli) a zajištění vitaminu A pro velmi malé děti. Toto obohacování potravin o vitaminy a látky bylo v dokumentu Enriching Lives shledáno Světovou bankou jako vysoce ekonomicky a sociálně prospěšné. 12 V současnosti výrazně přispívá k popularizaci tématu nizozemská organizace DSM, která uzavřela partnerství s WFP, a spolu napomáhají mnohem sofistikovanějšímu řešení a pochopení problému jak z hlediska technického, tak i akademického. 13 Společně se podílely na vývoji a propagaci prášku se živinami (micronutrient powder) pro domácí 7 Food and Agriculture Organization (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP) a Micronutrient Initiative (MI). 8 Více na: https://hiddenhunger.uni-hohenheim.de/. 9 Economist (2012): The nutrition puzzle. Dostupné na: Allen, 2003: Allen, 2003: World Bank (1994): Enriching Lives: Overcoming Vitamin and Mineral Malnutrition in Developing Countries. Dostupné na: Sightandlife (2013): DSM s partnership with the World Food Programme. Dostupné na:

4 obohacování potravy, který úspěšně napomohl s bojem proti podvýživě, a dále se soustředí na obohacování dalších běžných potravin (rýže, sója aj.) Nutriční programy na obohacování potravin železem a vitaminem A nebyly rozšířeny v tak globálním měřítku, ale dnes má více než polovina zemí na světě své vlastní nutriční programy zaměřené na ženy a děti. Důraz na obohacování potravin o potřebné látky je podmíněn dobrou technologickou vybaveností země, tlakem a zájmem společnosti, veřejnou vzdělaností, silou marketingu a dobrou infrastrukturou, což může být v některých slabých a rozvíjejících se zemích problém (a zejména pak ve vzdálenějších oblastech nebo vesnicích). 14 Do nedávné doby tak problematika skrytého hladu, podvýživy a obohacování potravin byla skrytá i pro akademickou obec, ale dnes se již plně etabluje a stává se součástí plánů a rozvojových strategií. Expert na výživu a šéf think tanku Sight and Life 15 Klaus Kraemer tvrdí, že je třeba zpopularizovat zatím skryté spojení mezi zdravím a problematikou hladu a co nejdříve najít globální řešení této zdravotní i sociální překážky k rozvoji celé planety. 16 Skrytý hlad se neskrývá pouze v rozvíjejících se zemích Pokud se vezme v úvahu dlouhodobě známý fakt, že nejvyspělejší stát USA dosahuje dlouhodobě nejvyšších čísel v počtu obézních lidí (v roce 2012 bylo obézní v USA téměř 30 % populace, což je více než 90 miliónů obyvatel) 17, a zároveň definice skrytého hladu, tedy stavu, kdy má člověk dostatečný příjem kalorií, ale nedostatečný příjem vitaminů a minerálů, lze z toho vyvodit obecný předpoklad, že i takto vyspělá populace trpí problémem skrytého hladu, který lze dále konkrétněji doložit. Zpráva z Center for American Progress z roku 2011 dokonce tvrdí, že v důsledku rostoucí ekonomické krize a škrtů ve federálních nutričních programech je ovlivněna potravinová bezpečnost 48 miliónů Američanů (to je o 12 miliónů více než před vypuknutím krize). 18 Nejenže to znamená pro americkou populaci zvýšenou možnost výskytu nemocí, ale také výraznou zátěž pro její rozpočet, kdy výdaje na léčbu, prevenci a snižování sociálních dopadů se vyšplhají až ke 130 miliardám dolarů. 19 Výměnou za nemožnost nákupu kvalitních surovin v důsledku nedostatku financí proto mnoho Američanů volí cestu jednoduchých, vitaminově a nedostatečně výživově hodnotných potravin (ve formě fast foodů nebo veřejného stravování), což má pak za následek růst chorob a vážných problémů (deprese, poruchy příjmu potravy, agresivita, hyperaktivita, nárůst dětské úmrtnosti a dalších chorob spojenými s nedostatkem vitaminů a živin aj.). Mezi širší důsledky výživové nedostatečnosti při stravování pak lze uvést: větší výdaje na veřejné vzdělání (50 % dětí z takto postižených rodin nedodržuje pravidelnou docházku a jejich míra pozornosti a produktivity je výrazně snížena), nárůst civilizačních chorob (psychické poruchy, deprese aj.) a následnou ztrátu zaměstnání, snížení produktivity v pracovním procesu apod. Pokud bychom se na problematiku podvýživy v USA měli podívat optikou (ne)dostatku tří hlavních a nejvíce sledovaných látek: železa, jódu a vitamínu A, vyjde nám 14 Kennedy Nantel Shetty, 2003: 13. Allen, 2003: Think tank Sigth and Life je součástí DSM a současně iniciativa, která se věnuje problematice podvýživy a skrytého hladu zejména v rozvojových zemích. V roce 2007 byla od Micronutrient Forum pozitivně ohodnocena za své dlouhodobé přispívání ke snižování podvýživy po celém světě. 16 Sightandlife (2013): Hidden Hunger. Dostupné na: 17 OECD (2013): Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat US Key Facts. Dostupné na: 18 Shepard Setren Cooper, 2011: Shepard Setren Cooper, 2011: 10.

5 dle statistik vedených WHO, 20 že problém nedostatečné výživy není jen problém rozvojového světa. V rozvinutých zemích dosahuje počet postižených chudokrevností (nedostatek železa) 10 % jejich populace (10 % obyvatel celé Evropy a 19 % Severní a Jižní Ameriky trpí chudokrevností oproti Africe, kde jí trpí 46 % obyvatel). 21 Stupeň nedostatku jódu způsobující onemocnění štítné žlázy je v USA hodnocen WHO jako zvýšené riziko pro vznik hypertyreózy oproti tomu některé africké země (Alžírsko, Mali, Středoafrická republika nebo Jihoafrická republika aj.) jsou hodnoceny lépe ( optimální nebo mírný nedostatek jódu ). 22 Nedostatek vitaminu A je v USA poměrně nízký ve srovnání s rozvojovými a slabšími zeměmi. V momentě, kdy zhruba 50 miliónů Američanů je vystaveno problému hladu a zhruba 8,5 milionu lidí trpí hladem každý den, 23 z nichž mnozí proto využívají potravinové vládní programy, lze říci, že (skrytý) hlad je i pro tak vyspělou zemi velmi znepokojivý a ohrožující její další vývoj. Proto je podstatné si uvědomit, že v momentě, kdy nedostatečnou a vitaminově nehodnotnou potravu (fast foody) vědomě volí i lidé v rozvinutých zemích, je těžké očekávat, že lidé v rozvojových a slabších zemích se budou chovat jinak. Při řešení otázky podvýživy je nutné více upozorňovat na tento problém a více zapojovat veřejnost i odborné publikum. Skrytý hlad ukrytý v rozvíjejících se zemích Z logiky věci skrytý hlad v rozvíjejících se zemích oplývá jinými charakteristikami a větší četností výskytu hladem trpících lidí. Oproti prvnímu případu je Africe věnována větší pozornost a jeden z klíčových průvodních jevů skrytého hladu, dětská úmrtnost, je dokonce částí Rozvojových cílů tisíciletí. V důsledku tohoto zájmu se k řešení skrytého hladu zavázala i regionální uskupení Africká Unie (AU) a The New Economic Partnership for Africa s Development (NEPAD). Nejvíce se skrytému hladu v Africe věnuje již zmíněná iniciativa Micronutritient Initiative (MI), která zde spolupracuje s lokálními vládami, UNICEF, WHO, FAO aj. MI má za sebou několik úspěšných programů obohacování potravin ve spolupráci s lokálními vládami, přičemž klade důraz i na jejich udržitelnost. MI nepůsobí pouze v Africe, ale věnuje se i jiným kontinentům (nejvíce financí však proudí do Afriky (17, 6 milionu dolarů) a do Asie (15, 4 milionu dolarů). 24 Jedním z hlavních úkolů MI v Africe je propojit africké producenty obilí, oleje, cukru a soli, aby začali obohacovat své produkty potřebnými minerály a vitamíny. Programy MI jsou zaměřeny na nejpotřebnější živiny: vitamin A, zinek, jód, železo, kyselinu listovou. Za svou existenci MI vyvinula řadu multivitaminových prášků (multiple micronutrient powders). Věnují se zejména ženám a dětem jako nejzranitelnějším a nejohroženějším vrstvám obyvatel. 20 WHO sestavuje přehled o dostatku či nedostatku vitaminu A, železa a jódu v populaci celého světa (VM NIS: Vitamin and Mineral Nutrition Information System). Nejnovější výzkum výskytu anemie proběhl v letech Poslední data z výzkumu zkoumající příjem jódu mezi celosvětovou populací je z roku Výzkum zkoumající nedostatek vitaminu A proběhl mezi lety WHO (2013): Estimated prevalence (%) of anaemia ( ) by WHO Region based on haemoglobin concentration. Dostupné na: WHO (2009): Degree of public health significance of iodine nutrition based on median urinary iodine: Dostupné na: HungerSite (2013): Hunger In The U. S. Dostupné na: ; TakePart (2013): If You Are Not Hungry, Then No One in America Should Be Hungry. Dostupné na: MI, 2012: 14.

6 Pokud použijeme opět optiku míry nedostatku železa, jódu a vitaminu A pro zjištění stavu podvýživy a skrytého hladu v Africe, dojdeme k mnohem smutnějším číslům, než tomu bylo v případě USA. Nedostatek železa způsobující chudokrevnost v celkovém součtu postihuje více než 60 % africké populace (největší výskyt je pak u dětí a těhotných žen). Míra nedostatku jódu na africkém kontinentu velmi kolísá a je to způsobeno úspěšnými programy jodizace soli (např. v Sudánu, Senegalu, Ghaně, Etiopii nebo Tanzanii) naopak v Demokratické republice Kongo nebo Libérii je situace špatná a je hodnocena jako riziková a náchylná ke vzniku zdravotních problémů. 25 Nedostatek vitaminu A je celkově v Africe velice vysoký 26 a africké země jsou tím z celého světa nejvíce negativně ovlivněny z 5 miliónů všech dětí postižených nedostatkem vitaminu A na světě jsou téměř 3 miliony z Afriky a z téměř 10 miliónů všech těhotných žen postižených nedostatkem vitaminu A jsou 3 milióny také z Afriky. 27 Protože výše zmínění obyvatelé Afriky nemají přístup k dostatečně vyvážené stravě, MI spolu s vládami, komunitami, farmáři a soukromníky vytváří programy na obohacování potravin, které mají ve srovnání s výsledky velmi malé náklady a jsou tak velmi pozitivně hodnoceny. Úspěšné programy ušité na míru africkým vládám se podařilo naplnit v Súdánu, Senegalu, Etiopii, Tanzanii a Angole. Navíc v Beninu, Kamerunu, Mali nebo Nigérii dosáhli toho, že 70 % všech nově narozených dětí je chráněno proti poškození mozku způsobeným nedostatkem jódu. V ostatních zemích (Keňa, Mali, Zambie aj.) spolupracuje MI s farmáři a experty na obohacování pšeničné i kukuřičné mouky, oleje a cukru železem, vitaminy A i B. Ve všech zmíněných zemích jsou všechny programy uskutečňovány dobrovolníky na rozdíl od Jihoafrické republiky, Nigérie a Zambie, kde jsou programy povinné a určené vládou. 28 Kromě programů obohacování potravy, distribuce vitaminů, podpory domácího zemědělství aj. je žádoucí snižovat podvýživu u dětí do 3 let života, protože následky této rané podvýživy jsou nevratné jde o takzvaný 1000 days přístup, podporovaný zdravotnickými organizacemi i publikacemi (např. The Lancet), který vede k dramaticky lepšímu mentálnímu vývoji dítěte a následné možnosti chodit do školy a zapojit se lépe do společnosti. 29 Další efektivní postup je podpora kojení dětí, protože mateřské mléko je dostupný a přírodní zdroj tolik potřebného vitaminu A. Dítěti to velmi pomůže, ale samozřejmě to nenahradí případný nedostatek vitaminu A. Pokud jsme v případě vyspělých států mluvili o špatné vůli dobře se stravovat, tento problém platí i zde, má ale zase jiné příčiny. Skrytý hlad je většinou skrytý i jeho obětem v případě, že podvýživou trpí celá vesnice, stane se to normou a není žádná motivace toto měnit. Samozřejmě na vině není jen nedostatečná motivace lidí, ale také kritický nedostatek informací o kvalitě stravy a její důležitosti. Lidé v případě přebytku financí pak místo vitaminově dostatečných potravin nakupují cukr, televize nebo pořádají různé tradiční oslavy a svatby. Slova marockého farmáře mluví za vše: Ale...vždyť televize je důležitější než jídlo WHO (2009): Degree of public health significance of iodine nutrition based on median urinary iodine: Dostupné na: WHO (2013): Global prevalence of vitamin A deficiency in population at risk: Dostupné na: WHO, 2009: MI (2013): FortAF. Dostupné na: Economist (2012): The nutrition puzzle. Dostupné na: Economist (2012): The nutrition puzzle. Dostupné na:

7 Odstranění skrytého hladu se skutečně vyplácí Shrneme-li získaná data a uvedené informace, dojdeme k jednoduchému závěru: skrytý hlad představuje globální výzvu pro celé mezinárodní společenství a bylo by žádoucí, kdyby se do jeho řešení zapojovala čím dál tím širší občanská společnost, protože tento problém se jí bezprostředně týká. Navíc skrytý hlad vyžaduje řešení na lokální úrovni, protože k dosažení pozitivní výsledků je potřeba zvážit lokální charakter problému. Charakter skrytého hladu je závislý na místu svého výskytu. Jak bylo dokázáno, skrytý hlad ve vyspělých státech stojí na nedostatečné informovanosti a vůli lidí se kvalitně stravovat, a naopak ve slabých státech má vícedimenzionální původce a hlavně pramení z obtíže sehnat dostatek (jakýchkoliv) potravin. Podle odborníků by kontrola vitaminové a minerální nedostatečnosti (která byla také prováděna nyní v již rozvinutých zemích) a pokračující zájem o ni mohly být jedním z největších měřitelných pokroků v subsaharské Africe a Africe vůbec. Světová banka navíc dodává, že pravděpodobně žádná jiná dnes dostupná technologie nenabízí takovou možnost zlepšit kvalitu života, zrychlit rozvoj v tak krátkém čase a s takovými minimálními náklady. Prevence rozsáhlého poškození imunitního systému lidí, snížení úmrtí více než 1 milionu dětí ročně a omezení smrti desítek tisíc těhotných žen ročně pomocí finančně nenáročného obohacování potravy a efektivní distribuce vitaminů by byl určitě jeden z úctyhodných výsledků. Celé zamyšlení nad problémem skrytého hladu lze ukončit názvem publikace z konference o výživě konané v Novém Dillí v roce 2011 Růst je dobrý, ale nedostatečný ke zlepšení výživy, ve kterém je pregnantně označen základní problém skrytého hladu. Jak bylo dokázáno na případě rozvinutých zemí, předpoklad růstu jako nástroje k odstranění hladu není zcela platný a je nutné zapojit občanskou společnost a zvýšit zájem o tento problém. Problém podvýživy a skrytého hladu je totiž zakořeněný mnohem hlouběji (ať již jsou to neúspěšné rozvojové praktiky, neinformovanost veřejnosti, kulturně sociální odlišnosti ve stravování mužů a žen nebo držbě majetku apod.) a je nutné najít cestu k tomuto, dle odborníků, řešitelnému problému lidstva, a to buď pomocí obohacování potravin či distribucí vitamínů v rozvíjejících se zemích anebo zvýšením informovanosti veřejnosti v rozvinutých zemích. V obou případech to výrazně přispěje (a ne-li nejvíce) ke snížení výskytu chorob a úmrtnosti světové populace. Analýza vznikla v rámci projektu Food Right Now, který je financován ze zdrojů Evropské unie a podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

8 Seznam literatury Allen, H. Lindsay (2003): Interventions for Micronutrient Deficiency Control in Developing Countries: Past, Present and Future. The Journal of Nutrition. Vol No. 11. s DSM (2013): Nutrition is key to meeting UN Millennium Development Goals. Dostupné na: https://www.dsm.com//en_us/cworld/public/media/pages/publications/cs_nutrition_key_to_ meet_mdgs.jsp, Economist (2012): The nutrition puzzle. Dostupné na: Economist (2011): Hidden Hunger. Dostupné na: FAO (2012): Globally Almost 870 million chronicaly undernoursihed new hunger report. Dostupné na: HungerSite (2013): Hunger In The U. S. Dostupné na: Kennedy Gina Nantel Guy Shetty Prakash (2003): The scourge of hidden hunger : global dimensions of micronutrient deficiencies. Food, Nutrition and Agriculture. 32/2003. s MI (2012): 20 Years of Progress Annual Report. Ottawa: Ontario. Dostupné na: MI (2013): FortAF. Dostupné na: MI (2013): About Hidden Hunger. Dostupné na: OECD (2013): Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat US Key Facts. Dostupné na: Shepard, D. Donald Setren, Elizabeth Cooper, Dona (2011): Hunger in America. Suffering We All Pay For. Dostupné na: Sightandlife (2013): DSM s partnership with the World Food Programme. Dostupné na: Sightandlife (2013): Hidden Hunger. Dostupné na: TakePart (2013): If You Are Not Hungry, Then No One in America Should Be Hungry. Dostupné na:

9 WHO (2002): Turning the tide of malnutrition, responding to the challenge of the 21st century. Dostupné na: WHO (2009): Degree of public health significance of iodine nutrition based on median urinary iodine: Dostupné na: WHO (2009): Degree of public health significance of iodine nutrition based on median urinary iodine: Dostupné na: WHO (2013): Estimated prevalence (%) of anaemia ( ) by WHO Region based on haemoglobin concentration. Dostupné na: WHO (2009): Global Prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk Ženeva: WHO Global Database on VAD. World Bank (1994): Enriching Lives: Overcoming Vitamin and Mineral Malnutrition in Developing Countries. Dostupné na:

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník OBEZITA referát Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Třída: 3. B Datum: 12. 10. 2015 Obezita 1. Vysvětlení pojmu Obezita je civilizační onemocnění,

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

CESTA K PROSPERITĚ KONKURENCESCHOPNOST VÝHODNÉ CENY A ZVÝŠENÍ KVALITY

CESTA K PROSPERITĚ KONKURENCESCHOPNOST VÝHODNÉ CENY A ZVÝŠENÍ KVALITY CESTA K PROSPERITĚ KONKURENCESCHOPNOST VÝHODNÉ CENY A ZVÝŠENÍ KVALITY www.vari.cz O SPOLEČNOSTI VARI, a.s. VÝROBA PRODEJ - SERVIS ZAHRADNÍ, FARMÁŘSKÁ A MALÁ MECHANIZACE Opolanská 350, 289 07 Libice nad

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE Denisa Toboříková 4. A 22. 10. 2014 1 Hladomor v Africe 1) Obecná charakteristika pojmu hladomor a) Základní

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu

Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu Luboš Plamitzer 1. Úvod Během posledních několika let zažívají všechny státy USA prudký nárůst počtu obyvatel, kteří svou tělesnou hmotností přesahují

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Obsah PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT ŽITNÁ 27, PRAHA 1, 110 00 SUMMIT@AMO.CZ 1

Obsah PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT ŽITNÁ 27, PRAHA 1, 110 00 SUMMIT@AMO.CZ 1 REZOLUCE PŘIJATÉ ENVIRONMENTÁLNÍM SHROMÁŽDĚNÍM SPOJENÝCH NÁRODŮ PŘI PROGRAMU OSN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA JEDNÁNÍ XX. ROČNÍKU PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU OD 6. DO 9. BŘEZNA 2015 Obsah Rezoluce Titul

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii.

Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii. Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii. Etiopie je jednou z nejzaostalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě. Dostupnost pitné vody pro obyvatele v Etiopii patří mezi jednu z nejhorších

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem Čistá výživa pro mozek Výborná chuť s maximálním účinkem Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle než 20

Více

NEDOSTATEK PITNÉ VODY

NEDOSTATEK PITNÉ VODY Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS 3. ročník NEDOSTATEK PITNÉ VODY referát Jméno a příjmení: Kateřina Zimmerhaklová Třída: 3. A Datum: 14. 10. 2015 Nedostatek pitné vody 1. Nedostatek pitné vody

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek Speciální analýza EU Office Leden 2016 Klimatická změna: Paříž limatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek Klimatická změna: Pařížská doho e začátek Klimatická změn je teprve začátek Klimatická

Více

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat Webové stránky www.viscojis.cz jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví.

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Prevence rakoviny dělod

Prevence rakoviny dělod Můžeme zachránit více v životů? Prevence rakoviny dělod čípku v ČR MUDr. Milan Cabrnoch, ODS poslanec Evropského parlamentu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 28. února 2008 Karcinom dělod čípku:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku TK projekt SAPERE 07. listopadu 2011 MŠMT Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Unilever ČR Nemoci vzniklé z důvodů špatných stravovacích návyků Cukrovka - téměř každý

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Setkání zúčastněných organizací 30.5. 2013

Setkání zúčastněných organizací 30.5. 2013 Setkání zúčastněných organizací 30.5. 2013 09:00 09:30 registrace účastníků 09:30 10:45 úvod - představení projektu 10:45 11:00 přestávka 11:00 12:00 reframing co to je, jaká je situace v ČR 12:00 13:00

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více