Happy CARE Pojištění pro případ nehody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Happy CARE Pojištění pro případ nehody"

Transkript

1 Happy CARE Pojištění pro případ nehody Stačí jen zavolat a Váš problém vyřešíme! Bezplatná oprava v případě neúmyslného poškození či poruchy Pokud nelze poškozený výrobek opravit, dostanete zdarma nový Žádné dodatečné nebo skryté náklady

2 Vaše pojištění pro případ nešťastné náhody

3 Gratulujeme vám! Zakoupení nového kvalitního výrobku a volba produktového pojištění Happy CARE je chytré rozhodnutí. Váš nový výrobek Vám bude s rozšířenou ochranou proti poškození a nešťastným náhodám dlouho a spolehlivě sloužit. Riziko poneseme za Vás a dojde-li k poškození Vašeho výrobku v důsledku náhlé a nepředvídatelné vnější události nebo funkční vady či mechanické poruchy, jsme připraveni Vám pomoci. Bude-li poškození příliš rozsáhlé a oprava nebude možná, poskytneme Vám nový výrobek. A to vše zcela zdarma - jednoduše a bezstarostně! VÝHODY PRODUKTOVÉHO POJIŠTĚNÍ HAPPY CARE: Lepší ochrana, než jakou představuje záruka a předpisy o ochraně spotřebitele Produktové pojištění využijete v případech, které nepokrývá záruka a kdy není možné uplatnit právo na reklamaci. Produktové pojištění navíc doplňuje sdružené pojištění domácnosti. Váš výrobek tak bude opraven nebo vyměněn za nový při jeho poškození například z následujících důvodů: Nechtěně shodíte a rozbijete svůj plazmový televizor. Vaše děti vylijí limonádu na Váš počítač, který následně přestane fungovat. Vypadne vám mobilní telefon a jeho displej praskne. Stačí jen zavolat a pomůžeme Vám Každému se může stát nešťastná náhoda, při které něco nechtěně rozbije. Produktové pojištění Happy CARE poskytuje rychlou a profesionální pomoc při těchto nehodách. Stačí nám jen nahlásit pojistnou událost a zanedlouho poté budete mít svůj výrobek doma a opět funkční. Oprava zdarma v případě poškození či poruchy Zajistíme rychlou a odbornou opravu Vašeho poškozeného výrobku. Nemusíte se obávat starostí spojených s únavným a zdlouhavým procesem reklamace. Nový výrobek, pokud poškozený nelze opravit Vždy se nejprve snažíme Váš výrobek opravit. Pokud na základě našeho posouzení není oprava nejlepším řešením, poskytneme vám nový stejný výrobek. Nebude-li možné zajistit stejný výrobek, pak obdržíte výrobek, který je s původním rovnocenný. Žádná amortizace vzhledem ke stáří výrobku S produktovým pojištěním Happy CARE nezáleží na tom, zda je v okamžiku nehody Váš výrobek starý a opotřebovaný. U mnoha jiných pojištění se vyplacené pojistné plnění snižuje, je-li výrobek starší než jeden rok. U produktového pojištění Happy CARE je hodnota Vašeho výrobku stálá. Žádné dodatečné náklady Váš výrobek opravíme či vyměníme za nový, aniž by Vás to stálo cokoliv navíc. Neplatíte za rozdíl hodnot, práci, náhradní díly či přepravné. O vše se postaráme my. Oprava doma Bydlíte-li ve vzdálenosti do 50 km od obchodu Electro World, máte nárok na opravu produktů jako jsou velké elektrospotřebiče, televizní přijímače (29 palců a více) a jiné výrobky o hmotnosti nad 20 kg zdarma u Vás doma. Chcete-li vědět, zda máte na tuto službu nárok, zavolejte na naše klientské centrum Happy CARE na čísle Pojištění platí na celém světě Produktové pojištění platí po celém světě, takže nezáleží na tom, zda k pojistné události dojde u Vás doma, na dovolené či na služební cestě. Jakmile se vrátíte domů, nahlaste pojistnou událost a my se o danou záležitost postaráme a Váš problém vyřešíme.

4 PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ KRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ NEKRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: Úder blesku, přepětí Vlhkost Nešťastná náhoda Nahodilé události Výrobní vady po uplynutí záruky výrobku Uvedené příklady předpokládají, že škoda vznikla v důsledku funkční závady či mechanické poruchy nebo byla způsobena náhlou a nepředvídatelnou vnější události. Úplné znění pojistných podmínek najdete na konci tohto letáku. PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ KRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: Škody způsobené funkční závadou či mechanickou poruchou, které nejsou kryté zárukou nebo u nichž nevzniká právo na reklamaci. Škody způsobené nešťastnou náhodou či nehodou - např. poškození Vašeho přehrávače DVD v důsledku kousku čokolády, který do něj vložilo Vaše dítě, nebo zničení Vašeho majetku v důsledku požáru. Škody způsobené nárazem či pádem - např. nefunkčnost Vašeho mobilního telefonu či fotoaparátu po pádu na zem. Poškození výrobku vzniklé vlhkostí či vodou - např. při vylití kávy na Váš přenosný počítač. Škody vzniklé úderem blesku, přepětím sítě či mechanickým přetížením. Závady vzniklé tím, že svůj výrobek vědomě poškodíte, zneužijete či použijete k nevhodnému účelu. Ztráta, krádež, přepadení či vloupání. Spotřební materiál jako jsou např. baterie, lampy, filmy či inkoustové náplně. Náklady na opravu či výměnu příslušenství, např. kabelů, nabíječek, zařízení handsfree či jiného montážního materiálu, které nebylo dodáno v původním obalu či balení výrobku. Škody vzniklé opotřebením, používáním, stárnutím, změnou barvy či tvaru či nedostatečnou údržbou nebo jiné poškození, které neovlivňuje funkci výrobku, např. poškrábání fotoaparátu či promáčknutí pláště chladničky. Poškození vašeho počítače způsobené virem či chybným programovým vybavením. Škody, náklady či odpovědnost v důsledku nedodržení pokynů výrobce. O POJIŠŤOVATELI Moderna Försäkringar je švédská pojišťovna s vedoucím postavením na trhu produktového pojištění. Díky svým dlouhodobým zkušenostem spojeným s rozsáhlou celostátní sítí partnerských subjektů, která zahrnuje pečlivě vybrané české servisní firmy, zaručuje tato pojišťovna rychlé a profesionální služby a pomoc. Společnost MAI Insurance Brokers je správcem pojistných události pro produktové pojištění Happy CARE.

5 Jak postupovat v případě pojistné události Věříme, že Vámi zakoupený výrobek bude dobře sloužit. Nicméně, když se pokazí, jsme tu pro Vás, abychom problém vyřešili. Dojde-li ke škodě na Vašem výrobku v důsledku náhlé, nepředvídatelné a vnější události (např. poškození vodou, deštěm, teplem či pádem na zem apod.), spojte se s naším klientským centrem Happy CARE. Klientské centrum Happy CARE: Telefon: Pracovní doba: Po - Pá od 9:00 do 17:00 Pojistné události lze nahlásit 24 hodin denně na internetových stránkách Při hlášení pojistné události mějte připraveny následující doklady: Originál dokladu o koupi výrobku (pokladní stvrzenku nebo fakturu) Vaši pojistku a osvědčení o pojištění. Poškozený výrobek - můžeme se zeptat na jeho model nebo výrobní číslo. CO BUDE NÁSLEDOVAT PO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI NA KLIENTSKÉ CENTRUM HAPPY CARE? Většinou stačí Váš jediný telefonát k tomu, abychom mohli provést likvidaci škody. 1. Jakmile klientské centrum Happy CARE přijme pojistnou událost, budete vyzváni, abyste poškozený výrobek spolu s číslem pojistné události přinesli do obchodu, kde jste výrobek zakoupili. V některých případech můžete mít nárok na opravu doma, informaci Vám poskytne klientské centrum Happy CARE. parametrů. Pojistitel je oprávněn rozhodnout, zda bude výrobek opraven či vyměněn. Obdržíte-li nový výrobek, Vaše stávající pojištění zanikne. 3. Bude-li výrobek opraven, budete vyzváni k jeho vyzvednutí v daném obchodě Electro World. Spojte se se zákaznickou linkou Electro World v případě Záruční reklamace Přestane-li Váš výrobek fungovat bez zjevného důvodu, může se jednat o funkční závadu. V takových případech na výrobku obvykle nevidíte vnější známky poškození. Takové nároky jsou nejčastěji kryty zárukou či právem na reklamaci. Nevypršela-li dvouletá záruční lhůta, obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce, obchod Electro World nebo zákaznickou linku společnosti Electro World na čísle: (810 EWORLD). Pracovníci zákaznické linky rovněž odpoví na všechny Vaše obecné dotazy týkající se pojištění. Bezpečnostní pokyny a požadavky na péči o výrobek Při montáži, instalaci, používání, péči a údržbě vždy pečlivě dodržujte pokyny dané výrobcem. O pojištěný výrobek je třeba pečovat běžným způsobem, aby se v rámci možností zabránilo vzniku škody. Například výrobek se nesmí používat v prostředí, kde je riziko vzniku škody zřejmé, či převážet bez řádného ochranného obalu. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů bude pojistné plnění sníženo srážkou ve výši 50 %. V případě hrubé nedbalosti může pojistitel právo na plnění z pojistné smlouvy přiměřeně snížit (srážka ve výši až 100 %). 2. Výrobek bude následně opraven či vyměněn za nový. V případě výměny obdržíte nový výrobek stejného modelu a značky nebo srovnatelných

6 POJISTNÉ PODMÍNKY 2006:2 Pojistné podmínky k pojištění ochrany proti všem majetkovým rizikům platné od A. Úvodní ustanovení Pro tyto pojistné podmínky platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku nebo předpisy Občanský zákoník nahrazující a pojistná smlouva / osvědčení. Těmito pojistnými podmínkami pojistitel definuje pojistnou ochranu proti rizikům definovaným v oddíle C, pokud není ochrana vyloučena výlukami uvedenými v oddíle C. Od těchto pojistných podmínek se lze odchýlit pouze se svolením zákazníka nebo jinak dojednanými pojistnými smlouvami se zákazníkem. B. Obecná ustanovení Pojistná událost, která je dále specifikována v oddíle C, je taková náhlá a neočekávaná událost, ze které plyne zničení nebo poškození předmětu pojištění, a na základě které je pojistitel povinen dle těchto podmínek poskytnout pojištěnému pojistné plnění. C. Specifikace rizika 1. Předmět pojištění Pojištění může být sjednáno společně s nákupem zboží určeného pro soukromé použití, a to v jakékoli prodejně Electro World s.r.o. Pojištění podle těchto pojistných podmínek je platné pro takové zboží, jež bylo pojistnou smlouvou označeno jako pojištěné (předmět pojištění). Předmětem pojištění je pouze takové zboží, které je určeno pro soukromé použití. Soukromým použitím se rozumí takové užívání, které není součástí podnikatelské činnosti. 2. Pojištěný Pojištění je platné pro původního kupujícího a vlastníka předmětu pojištění nebo pro kohokoliv jiného, kdo později zákonně nabude vlastnických práv k předmětu pojištění, který byl nahlášen a registrován pojistitelem. Nabytí vlastnických práv k předmětu pojištění musí být učiněno platným a právně závazným aktem písemnou formou. Změna vlastníka předmětu pojištění musí být písemně nahlášena původním pojištěným pojistiteli do 14 dnů od data takové změny. Je-li pojistiteli nahlášena ve shora uvedené době, stává se nový vlastník podle této pojistky příjemcem a bude účasten všech práv a závazků podle této pojistky od data, kdy nový majitel nabyl vlastnictví předmětu pojištění. Nebude-li pojistiteli nahlášena ve shora uvedené 14denní lhůtě, pojistné krytí poskytované podle této smlouvy zaniká. 3. Územní platnost pojištění Pojistné krytí je platné celosvětově. 4. Pojistná událost Pojistnou událostí se rozumí funkční vada předmětu pojištění v důsledku: Náhlé a nepředvídané vnitřní poruchy. Náhlých a neočekávaných vnějších událostí. 5. Výluky z pojištění Pojištění nekryje: Škody způsobené krádeží, loupeží, vloupáním nebo ztrátou. Škodu krytou zákonnou reklamací, zárukou, garancí nebo jiným příslibem ze strany výrobce, dodavatele, prodejce, opravny nebo jiné strany, která vyplývá ze zakoupení anebo servisu předmětu pojištění nebo která je vymezena zákonem, předpisem nebo dodací mi podmínkami. Škodu, která nemá vliv na použitelnost zboží a je ve své podstatě nezávažná jako např. poškrábání a podobně. Spotřební materiál jako například baterie, akumulátory, žárovky, filmy, inkoustové náplně nebo pásky. Příslušenství jako nabíječka baterie, kabely, sluchátka, zařízení handsfree, montážní prvky. Náklady na řádnou údržbu, seřízení, kontrolu, modifikace nebo služby stejně tak jako škody spojené s takovým opatřením. Škodu vzniklou zanedbáním údržby, běžným opotřebe ním, korozí a podobně. Škodu způsobenou instalací, opravou nebo údržbou. Škodu způsobenou předmětem pojištění (následná škoda). Škodu způsobenou úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí. Náklady na montáž anebo rozebrání souvislosti s přepravou předmětu pojištění k opravě. Chybu v softwaru nebo instalaci softwaru nebo funkční vady způsobené takovou chybou. Škody, náklady, odpovědnost za škody či jinou odpovědnost nebo spor způsobený přímo nebo nepřímo chybným rozpoznáním data počítačem. Škody způsobené zemětřesením, větrnou bouří a záplavou. 6. Spoluúčast v případě pojistné události se nesjednává 7. Povinná péče Pojištěný by měl učinit veškerá přiměřená opatření směřující k ochraně předmětu pojištění před poruchou, poškozením a nesprávným použitím a měl by používat a udržovat předmět pojištění v souladu s instrukcemi výrobce. Jestliže povinná péče nebyla dodržena, pojistné plnění bude přiměřeně sníženo, zpravidla o 50%. V případě hrubé nedbalosti bude pojistné plnění odepřeno (snížení na nulu). 8. Pojistné plnění Pojištění kryje přiměřené náklady na opravu provedenou autorizovanou opravnou, výměnu jakékoli části předmětu pojištění či na nový nebo opravený předmět stejného modelu a značky. Pokud rovnocenný předmět není k dispozici, je náhradou podobný předmět s alespoň stejnou specifikací. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude předmět pojištění opraven nebo nahrazen novým předmětem. Amortizace se u tohoto pojištění neaplikuje. Využití opravy v bydlišti (sídle) pojištěného se považuje za přiměřený náklad, pokud vzdálenost není větší než 50 km od obchodu Electro World a vzhledem k velikosti předmětu pojištění je nereálné požadovat po pojištěném přepravu předmětu do opravy. Obvykle je oprava v bydlišti (sídle) pojištěného považována za nepřiměřenou, pokud hmotnost předmětu pojištění nepřesáhne 20 kg. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude akceptována oprava v bydlišti pojištěného. Pojištěnec si před objednáním jakékoli služby nebo opravy vždy vyžádá svolení pojistitele. D. Závěrečná ustanovení 9. Zahájení, doba trvání a zánik pojištění Toto pojištění se sjednává na dobu určitou. Doba pojištění se udává v pojistné smlouvě. Pojištění začíná okamžikem vyznačeným v pojistné smlouvě, což je zpravidla datum zakoupení. V případě, že je předmět pojištění po nákupu přepravován ke kupujícímu třetí stranou, počíná pojistné krytí okamžikem převzetí předmětu pojištění kupujícím. Převzetí předmětu pojištění musí být písemně potvrzeno. Pojistné krytí bude automaticky ukončeno k poslednímu dni platnosti pojistné smlouvy. Dále: 1. Pojistitel a pojištěný mají po vzniku každé pojistné události právo vypovědět pojistnou smlouvu ve lhůtě tří měsíců ode dne nahlášení pojistné události pojistiteli. Je-li výpověď zařazena ve shora uvedeném období, pojištění zanikne při vypršení měsíční lhůty, která začíná datem doručení výpovědi. 2. Jestliže dojde ke zničení předmětu pojištění před koncem pojistné doby, pojištění zaniká okamžikem náhrady. 3. Jestliže pojištěným je fyzická osoba, zaniká pojištění v případě smrti pojištěnce, uplynutím pojistného období, za které bylo zaplaceno pojistné, pokud není uvedeno jinak. Každá ze smluvních stran může pojištění ukončit do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doba výpovědi je 8 dní od data, kdy bylo oznámení o ukončení obdrženo druhou stranou, a po něm vyprší pojistné období. Při případných pochybnostech se výpověď považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání. Pojistitel má v tomto případě nárok na platbu pojistného do doby zániku pojištění. Obě smluvní strany mohou odstoupit nebo vypovědět pojištění v souladu s ustanovením Občanského zákoníku nebo předpisy Občanský zákoník nahrazující a upravující pojistné smlouvy. 10. Platba pojistného Platba pojistného je jednorázová a bude hrazena předem ke dni nákupu. Doklad o pojistném, který společnost Electro World vystaví a označí razítkem jako uhrazený, bude považován za důkaz o zaplacení pojistného zákazníkem.

7 11. Pojistná událost a uplatnění nároku Pojistitel poskytne na základě vlastního uvážení pojistné plnění buď formou opravy nebo formou fyzické náhrady předmětu pojištění. Pouze v případech, kdy oprava nebo náhrada nebude z objektivních důvodů možná, nebo v případě škody vzniklé mimo území České republiky, je možné pojistné plnění vyplatit ve formě finanční náhrady. V případě poškození předmětu pojištění bude informován pojistitel nebo společnost Electro World v zemi původního nákupu. Nárok bude uplatněn bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 dnů od data, kdy se pojištěný o škodě dozvěděl. Promlčení Pojištěný ztrácí právo uplatnit pojistný nárok, nepředloží-li nárok pojistiteli do 3 let od data, kdy došlo k poškození anebo poruše. Doklad o pojištění i zpráva o opravě od pojistitelem pověřené opravny musí být připojeny k formuláři o škodě. Na formulář o škodě je nutné také uvést jméno, adresu, telefon, popis škody, kdy k ní došlo (datum škody) a kde nastala. V případě úplného zničení předmětu pojištění bude pojištění ukončeno a předmět, kterým byl nahrazen předmět poškozený, je pojištěný oprávněn pojistit novou pojistnou smlouvou. Při vzniku pojistné události je pojištěný povinen učinit v rámci svých možností všechny nezbytné kroky směřující ke zmírnění rozsahu škody. Způsobí-li pojištěný úmyslně škodu anebo pojistnou událost, nebo podnítí osobu jemu blízkou, spolupracovníka či zaměstnance nebo jinou osobu pojistníkem pověřenou ke způsobení škody, pojistitel neposkytne pojistné plnění. Jestliže byla škoda anebo pojistná událost způsobena pojištěným či stranami výše zmíněnými z hrubé nedbalosti, závažným porušením povinností, nebo pokud vedly pojistitele k chybě v úsudku ohledně oprávněnosti nebo míry pojistného plnění, pojistitel pojistné plnění neposkytne nebo je může krátit. Pojistitel může dodatečně odmítnout nebo krátit pojistné plnění v závislosti na příslušných právních ustanoveních České republiky. Zavinění škody se považuje vždy za prokázané, pokud jsou osoby uvedené v tomto odstavci pravomocně odsouzené za spáchání trestného činu, v souvislosti s nímž vznikla škoda na předmětu pojištění. 12. Splatnost pojistného plnění Plnění bude provedeno do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených zákonem. 13. Podpojištění Všechny předměty pojištění jsou dle těchto podmínek kryty na bázi limitu plnění a podpojištění tedy není aplikováno. 14. Obecné podmínky V případě, že pojistná událost byla již odškodněna z jiné pojistné smlouvy, bude pojistné plnění dle této smlouvy tvořit pouze kompenzaci spoluúčasti dle jiné pojistné smlouvy, avšak s omezením na limity popsané v paragrafu 8. Bylo-li odškodnění poskytnuto ve formě nového výrobku, bude pojistná smlouva ukončena. Žádná část pojistné prémie nebude refundována. Ochrana poskytovaná pojistnou smlouvou nebude převedena na nový předmět. Z pojistného krytí jsou vyloučeny a pojistitel nehradí škody, které vznikly přímo nebo nepřímo jako následek jaderného záření, války, nepřátelských aktů zahraniční síly, občanské války, válečného aktu, revoluce, terorismu, demonstrace, vzpoury, vnitřních nepokojů, uchopení moci, zabrání, konfiskace nebo zničení ze strany vlády nebo veřejné moci. Pojistitel neodpovídá za škodu, která může nastat, jestliže je šetření pojistné události opožděno v důsledku událostí popsaných v předchozím odstavci. V případě pojistného plnění dle pojistné smlouvy pojistitel přebírá od pojištěného právo nárokovat pojistné plnění od osoby odpovědné za škodu. Jestliže se pojištěný po pojistné události vzdá práva na pojistné plnění podle smlouvy, záruky nebo podobně, bude ve stejném rozsahu také omezena povinnost pojistitele plnit a již vyplacené pojistné plnění bude vráceno pojistiteli. 15. Výklad pojmů Zemětřesením se rozumí otřesy země způsobené geofyzikálními procesy. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzdu chu, které se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší, pro zjištění rychlosti větru je rozhodující informace Českého hydrometeorologického ústavu. Záplavou se rozumí přechodné zvýšení hladin povr chových vod v důsledku atmosférických srážek nebo tání tak, že vytvoří souvislou vodní hladinu a zaplaví okolní terén; povodní se též rozumí nepředvídatelné, přechodné a výrazné zvýšení vodní hladiny toku řeky nebo potoka způsobené náhlým zvýšením průtoku nebo dočasným snížením průtočnosti koryta, což má za následek vylití vody z přirozeného koryta a zatopení okolního terénu. Úmysl je vědomé jednání nebo opomenutí, které je v přímé souvislosti s vzniklou škodou. Hrubá nedbalost je: jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojistník nebo pojištěný věděl či měl vědět, že při takovém jednání nebo opomenutí škod nastane, vědomí vadnosti či škodlivosti vyrobeného nebo dodaného zboží neb provedené práce. Podpojištění vzniká, když je pojistná hodnota věci v době vzniku pojistné události vyšší než pojistná částka a pojistitel proto poskytne plnění jen ve stejném poměru ke škodě, v jakém je pojistná částka k reprodukční hodnotě příslušného majetku. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé jako sou rozenec, manžel či manželka nebo nejbližší pokrevní příbuzný; dále osoba pojištěnci blízká tak, že by na újmu, kterou utrpěla, bylo možné důvodně pohlížet jako na újmu pojištěnci. Jiná osoba pověřená pojištěncem je osoba, která buď za úplatu nebo bez ní jedná dle vůle pojištěnce. Osobní údaje: Osobní údaje týkající se pojištěnce jsou nezbytné informace pro pojistitele ke správě tohoto pojištění ochrany proti všem majetkovým rizikům a k plnění povinností vztahujících se k pojistné smlouvě i k právním náležitostem. Informace zpravidla poskytuje pojištěnec nebo společnost, s níž pojistitel spolupracuje. Osobní údaje lze použít k marketingovým nebo zákaznickým rozborům, rozvoji obchodu a metodiky, statistice a řízení rizika, marketingu a službám zákazníkům. Údaje lze ke shora uvedeným účelům předat i jiným společnostem, s nimiž pojistitel spolupracuje v souvislosti se závěry a plněním této pojistné smlouvy, nebo úřadům, které si údaje vyžádají. Pojištěnec je oprávněn obdržet od pojistitele informaci o tom, která osobní data pojištěnce pojistitel spravuje. V tomto případě je pojištěnec povinen podat písemnou žádost, která bude zaslána na adresu níže uvedeného Správce škod. Právo a jurisdikce Tyto pojistné podmínky a veškeré záležitosti mezi pojistitelem a pojištěncem, které z nich vyplývají, se řídí právním systémem České republiky. Všechny nároky, spory a další záležitosti plynoucí z tohoto pojištění, které nelze řešit vzájemnou dohodou, budou výhradně a s konečnou platností řešeny příslušným soudem České republiky. Pojistitel: Moderna Försäkringar Sak AB, (Org.č: ), Box 7830, Stockholm). Švédsko. Zprostředkovatel pojištění: Electro World s.r.o.,s registrovaným sídlem v Praze 9, Chlumecká 1531, Česká republika, směrovací číslo 19819, DIČ , zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č , který pojištění uzavírá. Správce škod a dalších záležitostí pojistného krytí je Happy CARE Centrum škod, MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o. s registrovaným sídlem Senovážné náměstí 8, Praha 1, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

8 V případě poškození nebo škody volejte Pracovní doba Po-Pá od 9:00 do 17:00 Pojistnou událost lze nahlásit také na

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Reklamace služeb elektronických komunikací

Reklamace služeb elektronických komunikací Reklamace služeb elektronických komunikací Článek I. Úvodní ustanovení V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD 1 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, IČ:18 63 19 91, zapsané v o obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY Reklamační řád RP Climbing s.r.o. Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o.

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Prodávajícím je společnost ARLES, s.r.o., se sídlem Holešovská 429, 763 16 Fryšták, IČ 25544276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla stanoví podmínky propagace Pětileté záruky (dále jen Propagace ). Tato Propagace nemá žádné znaky soutěžní hry a nebude za

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více