Happy CARE Pojištění pro případ nehody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Happy CARE Pojištění pro případ nehody"

Transkript

1 Happy CARE Pojištění pro případ nehody Stačí jen zavolat a Váš problém vyřešíme! Bezplatná oprava v případě neúmyslného poškození či poruchy Pokud nelze poškozený výrobek opravit, dostanete zdarma nový Žádné dodatečné nebo skryté náklady

2 Vaše pojištění pro případ nešťastné náhody

3 Gratulujeme vám! Zakoupení nového kvalitního výrobku a volba produktového pojištění Happy CARE je chytré rozhodnutí. Váš nový výrobek Vám bude s rozšířenou ochranou proti poškození a nešťastným náhodám dlouho a spolehlivě sloužit. Riziko poneseme za Vás a dojde-li k poškození Vašeho výrobku v důsledku náhlé a nepředvídatelné vnější události nebo funkční vady či mechanické poruchy, jsme připraveni Vám pomoci. Bude-li poškození příliš rozsáhlé a oprava nebude možná, poskytneme Vám nový výrobek. A to vše zcela zdarma - jednoduše a bezstarostně! VÝHODY PRODUKTOVÉHO POJIŠTĚNÍ HAPPY CARE: Lepší ochrana, než jakou představuje záruka a předpisy o ochraně spotřebitele Produktové pojištění využijete v případech, které nepokrývá záruka a kdy není možné uplatnit právo na reklamaci. Produktové pojištění navíc doplňuje sdružené pojištění domácnosti. Váš výrobek tak bude opraven nebo vyměněn za nový při jeho poškození například z následujících důvodů: Nechtěně shodíte a rozbijete svůj plazmový televizor. Vaše děti vylijí limonádu na Váš počítač, který následně přestane fungovat. Vypadne vám mobilní telefon a jeho displej praskne. Stačí jen zavolat a pomůžeme Vám Každému se může stát nešťastná náhoda, při které něco nechtěně rozbije. Produktové pojištění Happy CARE poskytuje rychlou a profesionální pomoc při těchto nehodách. Stačí nám jen nahlásit pojistnou událost a zanedlouho poté budete mít svůj výrobek doma a opět funkční. Oprava zdarma v případě poškození či poruchy Zajistíme rychlou a odbornou opravu Vašeho poškozeného výrobku. Nemusíte se obávat starostí spojených s únavným a zdlouhavým procesem reklamace. Nový výrobek, pokud poškozený nelze opravit Vždy se nejprve snažíme Váš výrobek opravit. Pokud na základě našeho posouzení není oprava nejlepším řešením, poskytneme vám nový stejný výrobek. Nebude-li možné zajistit stejný výrobek, pak obdržíte výrobek, který je s původním rovnocenný. Žádná amortizace vzhledem ke stáří výrobku S produktovým pojištěním Happy CARE nezáleží na tom, zda je v okamžiku nehody Váš výrobek starý a opotřebovaný. U mnoha jiných pojištění se vyplacené pojistné plnění snižuje, je-li výrobek starší než jeden rok. U produktového pojištění Happy CARE je hodnota Vašeho výrobku stálá. Žádné dodatečné náklady Váš výrobek opravíme či vyměníme za nový, aniž by Vás to stálo cokoliv navíc. Neplatíte za rozdíl hodnot, práci, náhradní díly či přepravné. O vše se postaráme my. Oprava doma Bydlíte-li ve vzdálenosti do 50 km od obchodu Electro World, máte nárok na opravu produktů jako jsou velké elektrospotřebiče, televizní přijímače (29 palců a více) a jiné výrobky o hmotnosti nad 20 kg zdarma u Vás doma. Chcete-li vědět, zda máte na tuto službu nárok, zavolejte na naše klientské centrum Happy CARE na čísle Pojištění platí na celém světě Produktové pojištění platí po celém světě, takže nezáleží na tom, zda k pojistné události dojde u Vás doma, na dovolené či na služební cestě. Jakmile se vrátíte domů, nahlaste pojistnou událost a my se o danou záležitost postaráme a Váš problém vyřešíme.

4 PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ KRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ NEKRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: Úder blesku, přepětí Vlhkost Nešťastná náhoda Nahodilé události Výrobní vady po uplynutí záruky výrobku Uvedené příklady předpokládají, že škoda vznikla v důsledku funkční závady či mechanické poruchy nebo byla způsobena náhlou a nepředvídatelnou vnější události. Úplné znění pojistných podmínek najdete na konci tohto letáku. PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ KRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: Škody způsobené funkční závadou či mechanickou poruchou, které nejsou kryté zárukou nebo u nichž nevzniká právo na reklamaci. Škody způsobené nešťastnou náhodou či nehodou - např. poškození Vašeho přehrávače DVD v důsledku kousku čokolády, který do něj vložilo Vaše dítě, nebo zničení Vašeho majetku v důsledku požáru. Škody způsobené nárazem či pádem - např. nefunkčnost Vašeho mobilního telefonu či fotoaparátu po pádu na zem. Poškození výrobku vzniklé vlhkostí či vodou - např. při vylití kávy na Váš přenosný počítač. Škody vzniklé úderem blesku, přepětím sítě či mechanickým přetížením. Závady vzniklé tím, že svůj výrobek vědomě poškodíte, zneužijete či použijete k nevhodnému účelu. Ztráta, krádež, přepadení či vloupání. Spotřební materiál jako jsou např. baterie, lampy, filmy či inkoustové náplně. Náklady na opravu či výměnu příslušenství, např. kabelů, nabíječek, zařízení handsfree či jiného montážního materiálu, které nebylo dodáno v původním obalu či balení výrobku. Škody vzniklé opotřebením, používáním, stárnutím, změnou barvy či tvaru či nedostatečnou údržbou nebo jiné poškození, které neovlivňuje funkci výrobku, např. poškrábání fotoaparátu či promáčknutí pláště chladničky. Poškození vašeho počítače způsobené virem či chybným programovým vybavením. Škody, náklady či odpovědnost v důsledku nedodržení pokynů výrobce. O POJIŠŤOVATELI Moderna Försäkringar je švédská pojišťovna s vedoucím postavením na trhu produktového pojištění. Díky svým dlouhodobým zkušenostem spojeným s rozsáhlou celostátní sítí partnerských subjektů, která zahrnuje pečlivě vybrané české servisní firmy, zaručuje tato pojišťovna rychlé a profesionální služby a pomoc. Společnost MAI Insurance Brokers je správcem pojistných události pro produktové pojištění Happy CARE.

5 Jak postupovat v případě pojistné události Věříme, že Vámi zakoupený výrobek bude dobře sloužit. Nicméně, když se pokazí, jsme tu pro Vás, abychom problém vyřešili. Dojde-li ke škodě na Vašem výrobku v důsledku náhlé, nepředvídatelné a vnější události (např. poškození vodou, deštěm, teplem či pádem na zem apod.), spojte se s naším klientským centrem Happy CARE. Klientské centrum Happy CARE: Telefon: Pracovní doba: Po - Pá od 9:00 do 17:00 Pojistné události lze nahlásit 24 hodin denně na internetových stránkách Při hlášení pojistné události mějte připraveny následující doklady: Originál dokladu o koupi výrobku (pokladní stvrzenku nebo fakturu) Vaši pojistku a osvědčení o pojištění. Poškozený výrobek - můžeme se zeptat na jeho model nebo výrobní číslo. CO BUDE NÁSLEDOVAT PO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI NA KLIENTSKÉ CENTRUM HAPPY CARE? Většinou stačí Váš jediný telefonát k tomu, abychom mohli provést likvidaci škody. 1. Jakmile klientské centrum Happy CARE přijme pojistnou událost, budete vyzváni, abyste poškozený výrobek spolu s číslem pojistné události přinesli do obchodu, kde jste výrobek zakoupili. V některých případech můžete mít nárok na opravu doma, informaci Vám poskytne klientské centrum Happy CARE. parametrů. Pojistitel je oprávněn rozhodnout, zda bude výrobek opraven či vyměněn. Obdržíte-li nový výrobek, Vaše stávající pojištění zanikne. 3. Bude-li výrobek opraven, budete vyzváni k jeho vyzvednutí v daném obchodě Electro World. Spojte se se zákaznickou linkou Electro World v případě Záruční reklamace Přestane-li Váš výrobek fungovat bez zjevného důvodu, může se jednat o funkční závadu. V takových případech na výrobku obvykle nevidíte vnější známky poškození. Takové nároky jsou nejčastěji kryty zárukou či právem na reklamaci. Nevypršela-li dvouletá záruční lhůta, obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce, obchod Electro World nebo zákaznickou linku společnosti Electro World na čísle: (810 EWORLD). Pracovníci zákaznické linky rovněž odpoví na všechny Vaše obecné dotazy týkající se pojištění. Bezpečnostní pokyny a požadavky na péči o výrobek Při montáži, instalaci, používání, péči a údržbě vždy pečlivě dodržujte pokyny dané výrobcem. O pojištěný výrobek je třeba pečovat běžným způsobem, aby se v rámci možností zabránilo vzniku škody. Například výrobek se nesmí používat v prostředí, kde je riziko vzniku škody zřejmé, či převážet bez řádného ochranného obalu. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů bude pojistné plnění sníženo srážkou ve výši 50 %. V případě hrubé nedbalosti může pojistitel právo na plnění z pojistné smlouvy přiměřeně snížit (srážka ve výši až 100 %). 2. Výrobek bude následně opraven či vyměněn za nový. V případě výměny obdržíte nový výrobek stejného modelu a značky nebo srovnatelných

6 POJISTNÉ PODMÍNKY 2006:2 Pojistné podmínky k pojištění ochrany proti všem majetkovým rizikům platné od A. Úvodní ustanovení Pro tyto pojistné podmínky platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku nebo předpisy Občanský zákoník nahrazující a pojistná smlouva / osvědčení. Těmito pojistnými podmínkami pojistitel definuje pojistnou ochranu proti rizikům definovaným v oddíle C, pokud není ochrana vyloučena výlukami uvedenými v oddíle C. Od těchto pojistných podmínek se lze odchýlit pouze se svolením zákazníka nebo jinak dojednanými pojistnými smlouvami se zákazníkem. B. Obecná ustanovení Pojistná událost, která je dále specifikována v oddíle C, je taková náhlá a neočekávaná událost, ze které plyne zničení nebo poškození předmětu pojištění, a na základě které je pojistitel povinen dle těchto podmínek poskytnout pojištěnému pojistné plnění. C. Specifikace rizika 1. Předmět pojištění Pojištění může být sjednáno společně s nákupem zboží určeného pro soukromé použití, a to v jakékoli prodejně Electro World s.r.o. Pojištění podle těchto pojistných podmínek je platné pro takové zboží, jež bylo pojistnou smlouvou označeno jako pojištěné (předmět pojištění). Předmětem pojištění je pouze takové zboží, které je určeno pro soukromé použití. Soukromým použitím se rozumí takové užívání, které není součástí podnikatelské činnosti. 2. Pojištěný Pojištění je platné pro původního kupujícího a vlastníka předmětu pojištění nebo pro kohokoliv jiného, kdo později zákonně nabude vlastnických práv k předmětu pojištění, který byl nahlášen a registrován pojistitelem. Nabytí vlastnických práv k předmětu pojištění musí být učiněno platným a právně závazným aktem písemnou formou. Změna vlastníka předmětu pojištění musí být písemně nahlášena původním pojištěným pojistiteli do 14 dnů od data takové změny. Je-li pojistiteli nahlášena ve shora uvedené době, stává se nový vlastník podle této pojistky příjemcem a bude účasten všech práv a závazků podle této pojistky od data, kdy nový majitel nabyl vlastnictví předmětu pojištění. Nebude-li pojistiteli nahlášena ve shora uvedené 14denní lhůtě, pojistné krytí poskytované podle této smlouvy zaniká. 3. Územní platnost pojištění Pojistné krytí je platné celosvětově. 4. Pojistná událost Pojistnou událostí se rozumí funkční vada předmětu pojištění v důsledku: Náhlé a nepředvídané vnitřní poruchy. Náhlých a neočekávaných vnějších událostí. 5. Výluky z pojištění Pojištění nekryje: Škody způsobené krádeží, loupeží, vloupáním nebo ztrátou. Škodu krytou zákonnou reklamací, zárukou, garancí nebo jiným příslibem ze strany výrobce, dodavatele, prodejce, opravny nebo jiné strany, která vyplývá ze zakoupení anebo servisu předmětu pojištění nebo která je vymezena zákonem, předpisem nebo dodací mi podmínkami. Škodu, která nemá vliv na použitelnost zboží a je ve své podstatě nezávažná jako např. poškrábání a podobně. Spotřební materiál jako například baterie, akumulátory, žárovky, filmy, inkoustové náplně nebo pásky. Příslušenství jako nabíječka baterie, kabely, sluchátka, zařízení handsfree, montážní prvky. Náklady na řádnou údržbu, seřízení, kontrolu, modifikace nebo služby stejně tak jako škody spojené s takovým opatřením. Škodu vzniklou zanedbáním údržby, běžným opotřebe ním, korozí a podobně. Škodu způsobenou instalací, opravou nebo údržbou. Škodu způsobenou předmětem pojištění (následná škoda). Škodu způsobenou úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí. Náklady na montáž anebo rozebrání souvislosti s přepravou předmětu pojištění k opravě. Chybu v softwaru nebo instalaci softwaru nebo funkční vady způsobené takovou chybou. Škody, náklady, odpovědnost za škody či jinou odpovědnost nebo spor způsobený přímo nebo nepřímo chybným rozpoznáním data počítačem. Škody způsobené zemětřesením, větrnou bouří a záplavou. 6. Spoluúčast v případě pojistné události se nesjednává 7. Povinná péče Pojištěný by měl učinit veškerá přiměřená opatření směřující k ochraně předmětu pojištění před poruchou, poškozením a nesprávným použitím a měl by používat a udržovat předmět pojištění v souladu s instrukcemi výrobce. Jestliže povinná péče nebyla dodržena, pojistné plnění bude přiměřeně sníženo, zpravidla o 50%. V případě hrubé nedbalosti bude pojistné plnění odepřeno (snížení na nulu). 8. Pojistné plnění Pojištění kryje přiměřené náklady na opravu provedenou autorizovanou opravnou, výměnu jakékoli části předmětu pojištění či na nový nebo opravený předmět stejného modelu a značky. Pokud rovnocenný předmět není k dispozici, je náhradou podobný předmět s alespoň stejnou specifikací. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude předmět pojištění opraven nebo nahrazen novým předmětem. Amortizace se u tohoto pojištění neaplikuje. Využití opravy v bydlišti (sídle) pojištěného se považuje za přiměřený náklad, pokud vzdálenost není větší než 50 km od obchodu Electro World a vzhledem k velikosti předmětu pojištění je nereálné požadovat po pojištěném přepravu předmětu do opravy. Obvykle je oprava v bydlišti (sídle) pojištěného považována za nepřiměřenou, pokud hmotnost předmětu pojištění nepřesáhne 20 kg. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude akceptována oprava v bydlišti pojištěného. Pojištěnec si před objednáním jakékoli služby nebo opravy vždy vyžádá svolení pojistitele. D. Závěrečná ustanovení 9. Zahájení, doba trvání a zánik pojištění Toto pojištění se sjednává na dobu určitou. Doba pojištění se udává v pojistné smlouvě. Pojištění začíná okamžikem vyznačeným v pojistné smlouvě, což je zpravidla datum zakoupení. V případě, že je předmět pojištění po nákupu přepravován ke kupujícímu třetí stranou, počíná pojistné krytí okamžikem převzetí předmětu pojištění kupujícím. Převzetí předmětu pojištění musí být písemně potvrzeno. Pojistné krytí bude automaticky ukončeno k poslednímu dni platnosti pojistné smlouvy. Dále: 1. Pojistitel a pojištěný mají po vzniku každé pojistné události právo vypovědět pojistnou smlouvu ve lhůtě tří měsíců ode dne nahlášení pojistné události pojistiteli. Je-li výpověď zařazena ve shora uvedeném období, pojištění zanikne při vypršení měsíční lhůty, která začíná datem doručení výpovědi. 2. Jestliže dojde ke zničení předmětu pojištění před koncem pojistné doby, pojištění zaniká okamžikem náhrady. 3. Jestliže pojištěným je fyzická osoba, zaniká pojištění v případě smrti pojištěnce, uplynutím pojistného období, za které bylo zaplaceno pojistné, pokud není uvedeno jinak. Každá ze smluvních stran může pojištění ukončit do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doba výpovědi je 8 dní od data, kdy bylo oznámení o ukončení obdrženo druhou stranou, a po něm vyprší pojistné období. Při případných pochybnostech se výpověď považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání. Pojistitel má v tomto případě nárok na platbu pojistného do doby zániku pojištění. Obě smluvní strany mohou odstoupit nebo vypovědět pojištění v souladu s ustanovením Občanského zákoníku nebo předpisy Občanský zákoník nahrazující a upravující pojistné smlouvy. 10. Platba pojistného Platba pojistného je jednorázová a bude hrazena předem ke dni nákupu. Doklad o pojistném, který společnost Electro World vystaví a označí razítkem jako uhrazený, bude považován za důkaz o zaplacení pojistného zákazníkem.

7 11. Pojistná událost a uplatnění nároku Pojistitel poskytne na základě vlastního uvážení pojistné plnění buď formou opravy nebo formou fyzické náhrady předmětu pojištění. Pouze v případech, kdy oprava nebo náhrada nebude z objektivních důvodů možná, nebo v případě škody vzniklé mimo území České republiky, je možné pojistné plnění vyplatit ve formě finanční náhrady. V případě poškození předmětu pojištění bude informován pojistitel nebo společnost Electro World v zemi původního nákupu. Nárok bude uplatněn bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 dnů od data, kdy se pojištěný o škodě dozvěděl. Promlčení Pojištěný ztrácí právo uplatnit pojistný nárok, nepředloží-li nárok pojistiteli do 3 let od data, kdy došlo k poškození anebo poruše. Doklad o pojištění i zpráva o opravě od pojistitelem pověřené opravny musí být připojeny k formuláři o škodě. Na formulář o škodě je nutné také uvést jméno, adresu, telefon, popis škody, kdy k ní došlo (datum škody) a kde nastala. V případě úplného zničení předmětu pojištění bude pojištění ukončeno a předmět, kterým byl nahrazen předmět poškozený, je pojištěný oprávněn pojistit novou pojistnou smlouvou. Při vzniku pojistné události je pojištěný povinen učinit v rámci svých možností všechny nezbytné kroky směřující ke zmírnění rozsahu škody. Způsobí-li pojištěný úmyslně škodu anebo pojistnou událost, nebo podnítí osobu jemu blízkou, spolupracovníka či zaměstnance nebo jinou osobu pojistníkem pověřenou ke způsobení škody, pojistitel neposkytne pojistné plnění. Jestliže byla škoda anebo pojistná událost způsobena pojištěným či stranami výše zmíněnými z hrubé nedbalosti, závažným porušením povinností, nebo pokud vedly pojistitele k chybě v úsudku ohledně oprávněnosti nebo míry pojistného plnění, pojistitel pojistné plnění neposkytne nebo je může krátit. Pojistitel může dodatečně odmítnout nebo krátit pojistné plnění v závislosti na příslušných právních ustanoveních České republiky. Zavinění škody se považuje vždy za prokázané, pokud jsou osoby uvedené v tomto odstavci pravomocně odsouzené za spáchání trestného činu, v souvislosti s nímž vznikla škoda na předmětu pojištění. 12. Splatnost pojistného plnění Plnění bude provedeno do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených zákonem. 13. Podpojištění Všechny předměty pojištění jsou dle těchto podmínek kryty na bázi limitu plnění a podpojištění tedy není aplikováno. 14. Obecné podmínky V případě, že pojistná událost byla již odškodněna z jiné pojistné smlouvy, bude pojistné plnění dle této smlouvy tvořit pouze kompenzaci spoluúčasti dle jiné pojistné smlouvy, avšak s omezením na limity popsané v paragrafu 8. Bylo-li odškodnění poskytnuto ve formě nového výrobku, bude pojistná smlouva ukončena. Žádná část pojistné prémie nebude refundována. Ochrana poskytovaná pojistnou smlouvou nebude převedena na nový předmět. Z pojistného krytí jsou vyloučeny a pojistitel nehradí škody, které vznikly přímo nebo nepřímo jako následek jaderného záření, války, nepřátelských aktů zahraniční síly, občanské války, válečného aktu, revoluce, terorismu, demonstrace, vzpoury, vnitřních nepokojů, uchopení moci, zabrání, konfiskace nebo zničení ze strany vlády nebo veřejné moci. Pojistitel neodpovídá za škodu, která může nastat, jestliže je šetření pojistné události opožděno v důsledku událostí popsaných v předchozím odstavci. V případě pojistného plnění dle pojistné smlouvy pojistitel přebírá od pojištěného právo nárokovat pojistné plnění od osoby odpovědné za škodu. Jestliže se pojištěný po pojistné události vzdá práva na pojistné plnění podle smlouvy, záruky nebo podobně, bude ve stejném rozsahu také omezena povinnost pojistitele plnit a již vyplacené pojistné plnění bude vráceno pojistiteli. 15. Výklad pojmů Zemětřesením se rozumí otřesy země způsobené geofyzikálními procesy. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzdu chu, které se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší, pro zjištění rychlosti větru je rozhodující informace Českého hydrometeorologického ústavu. Záplavou se rozumí přechodné zvýšení hladin povr chových vod v důsledku atmosférických srážek nebo tání tak, že vytvoří souvislou vodní hladinu a zaplaví okolní terén; povodní se též rozumí nepředvídatelné, přechodné a výrazné zvýšení vodní hladiny toku řeky nebo potoka způsobené náhlým zvýšením průtoku nebo dočasným snížením průtočnosti koryta, což má za následek vylití vody z přirozeného koryta a zatopení okolního terénu. Úmysl je vědomé jednání nebo opomenutí, které je v přímé souvislosti s vzniklou škodou. Hrubá nedbalost je: jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojistník nebo pojištěný věděl či měl vědět, že při takovém jednání nebo opomenutí škod nastane, vědomí vadnosti či škodlivosti vyrobeného nebo dodaného zboží neb provedené práce. Podpojištění vzniká, když je pojistná hodnota věci v době vzniku pojistné události vyšší než pojistná částka a pojistitel proto poskytne plnění jen ve stejném poměru ke škodě, v jakém je pojistná částka k reprodukční hodnotě příslušného majetku. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé jako sou rozenec, manžel či manželka nebo nejbližší pokrevní příbuzný; dále osoba pojištěnci blízká tak, že by na újmu, kterou utrpěla, bylo možné důvodně pohlížet jako na újmu pojištěnci. Jiná osoba pověřená pojištěncem je osoba, která buď za úplatu nebo bez ní jedná dle vůle pojištěnce. Osobní údaje: Osobní údaje týkající se pojištěnce jsou nezbytné informace pro pojistitele ke správě tohoto pojištění ochrany proti všem majetkovým rizikům a k plnění povinností vztahujících se k pojistné smlouvě i k právním náležitostem. Informace zpravidla poskytuje pojištěnec nebo společnost, s níž pojistitel spolupracuje. Osobní údaje lze použít k marketingovým nebo zákaznickým rozborům, rozvoji obchodu a metodiky, statistice a řízení rizika, marketingu a službám zákazníkům. Údaje lze ke shora uvedeným účelům předat i jiným společnostem, s nimiž pojistitel spolupracuje v souvislosti se závěry a plněním této pojistné smlouvy, nebo úřadům, které si údaje vyžádají. Pojištěnec je oprávněn obdržet od pojistitele informaci o tom, která osobní data pojištěnce pojistitel spravuje. V tomto případě je pojištěnec povinen podat písemnou žádost, která bude zaslána na adresu níže uvedeného Správce škod. Právo a jurisdikce Tyto pojistné podmínky a veškeré záležitosti mezi pojistitelem a pojištěncem, které z nich vyplývají, se řídí právním systémem České republiky. Všechny nároky, spory a další záležitosti plynoucí z tohoto pojištění, které nelze řešit vzájemnou dohodou, budou výhradně a s konečnou platností řešeny příslušným soudem České republiky. Pojistitel: Moderna Försäkringar Sak AB, (Org.č: ), Box 7830, Stockholm). Švédsko. Zprostředkovatel pojištění: Electro World s.r.o.,s registrovaným sídlem v Praze 9, Chlumecká 1531, Česká republika, směrovací číslo 19819, DIČ , zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č , který pojištění uzavírá. Správce škod a dalších záležitostí pojistného krytí je Happy CARE Centrum škod, MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o. s registrovaným sídlem Senovážné náměstí 8, Praha 1, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

8 V případě poškození nebo škody volejte Pracovní doba Po-Pá od 9:00 do 17:00 Pojistnou událost lze nahlásit také na

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan.

5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan. 5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan. Kromě Osvědčení o pojištění si prosím pozorně prostudujte

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více