Happy CARE Pojištění pro případ nehody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Happy CARE Pojištění pro případ nehody"

Transkript

1 Happy CARE Pojištění pro případ nehody Stačí jen zavolat a Váš problém vyřešíme! Bezplatná oprava v případě neúmyslného poškození či poruchy Pokud nelze poškozený výrobek opravit, dostanete zdarma nový Žádné dodatečné nebo skryté náklady

2 Vaše pojištění pro případ nešťastné náhody

3 Gratulujeme vám! Zakoupení nového kvalitního výrobku a volba produktového pojištění Happy CARE je chytré rozhodnutí. Váš nový výrobek Vám bude s rozšířenou ochranou proti poškození a nešťastným náhodám dlouho a spolehlivě sloužit. Riziko poneseme za Vás a dojde-li k poškození Vašeho výrobku v důsledku náhlé a nepředvídatelné vnější události nebo funkční vady či mechanické poruchy, jsme připraveni Vám pomoci. Bude-li poškození příliš rozsáhlé a oprava nebude možná, poskytneme Vám nový výrobek. A to vše zcela zdarma - jednoduše a bezstarostně! VÝHODY PRODUKTOVÉHO POJIŠTĚNÍ HAPPY CARE: Lepší ochrana, než jakou představuje záruka a předpisy o ochraně spotřebitele Produktové pojištění využijete v případech, které nepokrývá záruka a kdy není možné uplatnit právo na reklamaci. Produktové pojištění navíc doplňuje sdružené pojištění domácnosti. Váš výrobek tak bude opraven nebo vyměněn za nový při jeho poškození například z následujících důvodů: Nechtěně shodíte a rozbijete svůj plazmový televizor. Vaše děti vylijí limonádu na Váš počítač, který následně přestane fungovat. Vypadne vám mobilní telefon a jeho displej praskne. Stačí jen zavolat a pomůžeme Vám Každému se může stát nešťastná náhoda, při které něco nechtěně rozbije. Produktové pojištění Happy CARE poskytuje rychlou a profesionální pomoc při těchto nehodách. Stačí nám jen nahlásit pojistnou událost a zanedlouho poté budete mít svůj výrobek doma a opět funkční. Oprava zdarma v případě poškození či poruchy Zajistíme rychlou a odbornou opravu Vašeho poškozeného výrobku. Nemusíte se obávat starostí spojených s únavným a zdlouhavým procesem reklamace. Nový výrobek, pokud poškozený nelze opravit Vždy se nejprve snažíme Váš výrobek opravit. Pokud na základě našeho posouzení není oprava nejlepším řešením, poskytneme vám nový stejný výrobek. Nebude-li možné zajistit stejný výrobek, pak obdržíte výrobek, který je s původním rovnocenný. Žádná amortizace vzhledem ke stáří výrobku S produktovým pojištěním Happy CARE nezáleží na tom, zda je v okamžiku nehody Váš výrobek starý a opotřebovaný. U mnoha jiných pojištění se vyplacené pojistné plnění snižuje, je-li výrobek starší než jeden rok. U produktového pojištění Happy CARE je hodnota Vašeho výrobku stálá. Žádné dodatečné náklady Váš výrobek opravíme či vyměníme za nový, aniž by Vás to stálo cokoliv navíc. Neplatíte za rozdíl hodnot, práci, náhradní díly či přepravné. O vše se postaráme my. Oprava doma Bydlíte-li ve vzdálenosti do 50 km od obchodu Electro World, máte nárok na opravu produktů jako jsou velké elektrospotřebiče, televizní přijímače (29 palců a více) a jiné výrobky o hmotnosti nad 20 kg zdarma u Vás doma. Chcete-li vědět, zda máte na tuto službu nárok, zavolejte na naše klientské centrum Happy CARE na čísle Pojištění platí na celém světě Produktové pojištění platí po celém světě, takže nezáleží na tom, zda k pojistné události dojde u Vás doma, na dovolené či na služební cestě. Jakmile se vrátíte domů, nahlaste pojistnou událost a my se o danou záležitost postaráme a Váš problém vyřešíme.

4 PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ KRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ NEKRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: Úder blesku, přepětí Vlhkost Nešťastná náhoda Nahodilé události Výrobní vady po uplynutí záruky výrobku Uvedené příklady předpokládají, že škoda vznikla v důsledku funkční závady či mechanické poruchy nebo byla způsobena náhlou a nepředvídatelnou vnější události. Úplné znění pojistných podmínek najdete na konci tohto letáku. PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ KRYTÝCH POJIŠTĚNÍM: Škody způsobené funkční závadou či mechanickou poruchou, které nejsou kryté zárukou nebo u nichž nevzniká právo na reklamaci. Škody způsobené nešťastnou náhodou či nehodou - např. poškození Vašeho přehrávače DVD v důsledku kousku čokolády, který do něj vložilo Vaše dítě, nebo zničení Vašeho majetku v důsledku požáru. Škody způsobené nárazem či pádem - např. nefunkčnost Vašeho mobilního telefonu či fotoaparátu po pádu na zem. Poškození výrobku vzniklé vlhkostí či vodou - např. při vylití kávy na Váš přenosný počítač. Škody vzniklé úderem blesku, přepětím sítě či mechanickým přetížením. Závady vzniklé tím, že svůj výrobek vědomě poškodíte, zneužijete či použijete k nevhodnému účelu. Ztráta, krádež, přepadení či vloupání. Spotřební materiál jako jsou např. baterie, lampy, filmy či inkoustové náplně. Náklady na opravu či výměnu příslušenství, např. kabelů, nabíječek, zařízení handsfree či jiného montážního materiálu, které nebylo dodáno v původním obalu či balení výrobku. Škody vzniklé opotřebením, používáním, stárnutím, změnou barvy či tvaru či nedostatečnou údržbou nebo jiné poškození, které neovlivňuje funkci výrobku, např. poškrábání fotoaparátu či promáčknutí pláště chladničky. Poškození vašeho počítače způsobené virem či chybným programovým vybavením. Škody, náklady či odpovědnost v důsledku nedodržení pokynů výrobce. O POJIŠŤOVATELI Moderna Försäkringar je švédská pojišťovna s vedoucím postavením na trhu produktového pojištění. Díky svým dlouhodobým zkušenostem spojeným s rozsáhlou celostátní sítí partnerských subjektů, která zahrnuje pečlivě vybrané české servisní firmy, zaručuje tato pojišťovna rychlé a profesionální služby a pomoc. Společnost MAI Insurance Brokers je správcem pojistných události pro produktové pojištění Happy CARE.

5 Jak postupovat v případě pojistné události Věříme, že Vámi zakoupený výrobek bude dobře sloužit. Nicméně, když se pokazí, jsme tu pro Vás, abychom problém vyřešili. Dojde-li ke škodě na Vašem výrobku v důsledku náhlé, nepředvídatelné a vnější události (např. poškození vodou, deštěm, teplem či pádem na zem apod.), spojte se s naším klientským centrem Happy CARE. Klientské centrum Happy CARE: Telefon: Pracovní doba: Po - Pá od 9:00 do 17:00 Pojistné události lze nahlásit 24 hodin denně na internetových stránkách Při hlášení pojistné události mějte připraveny následující doklady: Originál dokladu o koupi výrobku (pokladní stvrzenku nebo fakturu) Vaši pojistku a osvědčení o pojištění. Poškozený výrobek - můžeme se zeptat na jeho model nebo výrobní číslo. CO BUDE NÁSLEDOVAT PO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI NA KLIENTSKÉ CENTRUM HAPPY CARE? Většinou stačí Váš jediný telefonát k tomu, abychom mohli provést likvidaci škody. 1. Jakmile klientské centrum Happy CARE přijme pojistnou událost, budete vyzváni, abyste poškozený výrobek spolu s číslem pojistné události přinesli do obchodu, kde jste výrobek zakoupili. V některých případech můžete mít nárok na opravu doma, informaci Vám poskytne klientské centrum Happy CARE. parametrů. Pojistitel je oprávněn rozhodnout, zda bude výrobek opraven či vyměněn. Obdržíte-li nový výrobek, Vaše stávající pojištění zanikne. 3. Bude-li výrobek opraven, budete vyzváni k jeho vyzvednutí v daném obchodě Electro World. Spojte se se zákaznickou linkou Electro World v případě Záruční reklamace Přestane-li Váš výrobek fungovat bez zjevného důvodu, může se jednat o funkční závadu. V takových případech na výrobku obvykle nevidíte vnější známky poškození. Takové nároky jsou nejčastěji kryty zárukou či právem na reklamaci. Nevypršela-li dvouletá záruční lhůta, obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce, obchod Electro World nebo zákaznickou linku společnosti Electro World na čísle: (810 EWORLD). Pracovníci zákaznické linky rovněž odpoví na všechny Vaše obecné dotazy týkající se pojištění. Bezpečnostní pokyny a požadavky na péči o výrobek Při montáži, instalaci, používání, péči a údržbě vždy pečlivě dodržujte pokyny dané výrobcem. O pojištěný výrobek je třeba pečovat běžným způsobem, aby se v rámci možností zabránilo vzniku škody. Například výrobek se nesmí používat v prostředí, kde je riziko vzniku škody zřejmé, či převážet bez řádného ochranného obalu. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů bude pojistné plnění sníženo srážkou ve výši 50 %. V případě hrubé nedbalosti může pojistitel právo na plnění z pojistné smlouvy přiměřeně snížit (srážka ve výši až 100 %). 2. Výrobek bude následně opraven či vyměněn za nový. V případě výměny obdržíte nový výrobek stejného modelu a značky nebo srovnatelných

6 POJISTNÉ PODMÍNKY 2006:2 Pojistné podmínky k pojištění ochrany proti všem majetkovým rizikům platné od A. Úvodní ustanovení Pro tyto pojistné podmínky platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku nebo předpisy Občanský zákoník nahrazující a pojistná smlouva / osvědčení. Těmito pojistnými podmínkami pojistitel definuje pojistnou ochranu proti rizikům definovaným v oddíle C, pokud není ochrana vyloučena výlukami uvedenými v oddíle C. Od těchto pojistných podmínek se lze odchýlit pouze se svolením zákazníka nebo jinak dojednanými pojistnými smlouvami se zákazníkem. B. Obecná ustanovení Pojistná událost, která je dále specifikována v oddíle C, je taková náhlá a neočekávaná událost, ze které plyne zničení nebo poškození předmětu pojištění, a na základě které je pojistitel povinen dle těchto podmínek poskytnout pojištěnému pojistné plnění. C. Specifikace rizika 1. Předmět pojištění Pojištění může být sjednáno společně s nákupem zboží určeného pro soukromé použití, a to v jakékoli prodejně Electro World s.r.o. Pojištění podle těchto pojistných podmínek je platné pro takové zboží, jež bylo pojistnou smlouvou označeno jako pojištěné (předmět pojištění). Předmětem pojištění je pouze takové zboží, které je určeno pro soukromé použití. Soukromým použitím se rozumí takové užívání, které není součástí podnikatelské činnosti. 2. Pojištěný Pojištění je platné pro původního kupujícího a vlastníka předmětu pojištění nebo pro kohokoliv jiného, kdo později zákonně nabude vlastnických práv k předmětu pojištění, který byl nahlášen a registrován pojistitelem. Nabytí vlastnických práv k předmětu pojištění musí být učiněno platným a právně závazným aktem písemnou formou. Změna vlastníka předmětu pojištění musí být písemně nahlášena původním pojištěným pojistiteli do 14 dnů od data takové změny. Je-li pojistiteli nahlášena ve shora uvedené době, stává se nový vlastník podle této pojistky příjemcem a bude účasten všech práv a závazků podle této pojistky od data, kdy nový majitel nabyl vlastnictví předmětu pojištění. Nebude-li pojistiteli nahlášena ve shora uvedené 14denní lhůtě, pojistné krytí poskytované podle této smlouvy zaniká. 3. Územní platnost pojištění Pojistné krytí je platné celosvětově. 4. Pojistná událost Pojistnou událostí se rozumí funkční vada předmětu pojištění v důsledku: Náhlé a nepředvídané vnitřní poruchy. Náhlých a neočekávaných vnějších událostí. 5. Výluky z pojištění Pojištění nekryje: Škody způsobené krádeží, loupeží, vloupáním nebo ztrátou. Škodu krytou zákonnou reklamací, zárukou, garancí nebo jiným příslibem ze strany výrobce, dodavatele, prodejce, opravny nebo jiné strany, která vyplývá ze zakoupení anebo servisu předmětu pojištění nebo která je vymezena zákonem, předpisem nebo dodací mi podmínkami. Škodu, která nemá vliv na použitelnost zboží a je ve své podstatě nezávažná jako např. poškrábání a podobně. Spotřební materiál jako například baterie, akumulátory, žárovky, filmy, inkoustové náplně nebo pásky. Příslušenství jako nabíječka baterie, kabely, sluchátka, zařízení handsfree, montážní prvky. Náklady na řádnou údržbu, seřízení, kontrolu, modifikace nebo služby stejně tak jako škody spojené s takovým opatřením. Škodu vzniklou zanedbáním údržby, běžným opotřebe ním, korozí a podobně. Škodu způsobenou instalací, opravou nebo údržbou. Škodu způsobenou předmětem pojištění (následná škoda). Škodu způsobenou úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí. Náklady na montáž anebo rozebrání souvislosti s přepravou předmětu pojištění k opravě. Chybu v softwaru nebo instalaci softwaru nebo funkční vady způsobené takovou chybou. Škody, náklady, odpovědnost za škody či jinou odpovědnost nebo spor způsobený přímo nebo nepřímo chybným rozpoznáním data počítačem. Škody způsobené zemětřesením, větrnou bouří a záplavou. 6. Spoluúčast v případě pojistné události se nesjednává 7. Povinná péče Pojištěný by měl učinit veškerá přiměřená opatření směřující k ochraně předmětu pojištění před poruchou, poškozením a nesprávným použitím a měl by používat a udržovat předmět pojištění v souladu s instrukcemi výrobce. Jestliže povinná péče nebyla dodržena, pojistné plnění bude přiměřeně sníženo, zpravidla o 50%. V případě hrubé nedbalosti bude pojistné plnění odepřeno (snížení na nulu). 8. Pojistné plnění Pojištění kryje přiměřené náklady na opravu provedenou autorizovanou opravnou, výměnu jakékoli části předmětu pojištění či na nový nebo opravený předmět stejného modelu a značky. Pokud rovnocenný předmět není k dispozici, je náhradou podobný předmět s alespoň stejnou specifikací. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude předmět pojištění opraven nebo nahrazen novým předmětem. Amortizace se u tohoto pojištění neaplikuje. Využití opravy v bydlišti (sídle) pojištěného se považuje za přiměřený náklad, pokud vzdálenost není větší než 50 km od obchodu Electro World a vzhledem k velikosti předmětu pojištění je nereálné požadovat po pojištěném přepravu předmětu do opravy. Obvykle je oprava v bydlišti (sídle) pojištěného považována za nepřiměřenou, pokud hmotnost předmětu pojištění nepřesáhne 20 kg. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude akceptována oprava v bydlišti pojištěného. Pojištěnec si před objednáním jakékoli služby nebo opravy vždy vyžádá svolení pojistitele. D. Závěrečná ustanovení 9. Zahájení, doba trvání a zánik pojištění Toto pojištění se sjednává na dobu určitou. Doba pojištění se udává v pojistné smlouvě. Pojištění začíná okamžikem vyznačeným v pojistné smlouvě, což je zpravidla datum zakoupení. V případě, že je předmět pojištění po nákupu přepravován ke kupujícímu třetí stranou, počíná pojistné krytí okamžikem převzetí předmětu pojištění kupujícím. Převzetí předmětu pojištění musí být písemně potvrzeno. Pojistné krytí bude automaticky ukončeno k poslednímu dni platnosti pojistné smlouvy. Dále: 1. Pojistitel a pojištěný mají po vzniku každé pojistné události právo vypovědět pojistnou smlouvu ve lhůtě tří měsíců ode dne nahlášení pojistné události pojistiteli. Je-li výpověď zařazena ve shora uvedeném období, pojištění zanikne při vypršení měsíční lhůty, která začíná datem doručení výpovědi. 2. Jestliže dojde ke zničení předmětu pojištění před koncem pojistné doby, pojištění zaniká okamžikem náhrady. 3. Jestliže pojištěným je fyzická osoba, zaniká pojištění v případě smrti pojištěnce, uplynutím pojistného období, za které bylo zaplaceno pojistné, pokud není uvedeno jinak. Každá ze smluvních stran může pojištění ukončit do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doba výpovědi je 8 dní od data, kdy bylo oznámení o ukončení obdrženo druhou stranou, a po něm vyprší pojistné období. Při případných pochybnostech se výpověď považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání. Pojistitel má v tomto případě nárok na platbu pojistného do doby zániku pojištění. Obě smluvní strany mohou odstoupit nebo vypovědět pojištění v souladu s ustanovením Občanského zákoníku nebo předpisy Občanský zákoník nahrazující a upravující pojistné smlouvy. 10. Platba pojistného Platba pojistného je jednorázová a bude hrazena předem ke dni nákupu. Doklad o pojistném, který společnost Electro World vystaví a označí razítkem jako uhrazený, bude považován za důkaz o zaplacení pojistného zákazníkem.

7 11. Pojistná událost a uplatnění nároku Pojistitel poskytne na základě vlastního uvážení pojistné plnění buď formou opravy nebo formou fyzické náhrady předmětu pojištění. Pouze v případech, kdy oprava nebo náhrada nebude z objektivních důvodů možná, nebo v případě škody vzniklé mimo území České republiky, je možné pojistné plnění vyplatit ve formě finanční náhrady. V případě poškození předmětu pojištění bude informován pojistitel nebo společnost Electro World v zemi původního nákupu. Nárok bude uplatněn bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 dnů od data, kdy se pojištěný o škodě dozvěděl. Promlčení Pojištěný ztrácí právo uplatnit pojistný nárok, nepředloží-li nárok pojistiteli do 3 let od data, kdy došlo k poškození anebo poruše. Doklad o pojištění i zpráva o opravě od pojistitelem pověřené opravny musí být připojeny k formuláři o škodě. Na formulář o škodě je nutné také uvést jméno, adresu, telefon, popis škody, kdy k ní došlo (datum škody) a kde nastala. V případě úplného zničení předmětu pojištění bude pojištění ukončeno a předmět, kterým byl nahrazen předmět poškozený, je pojištěný oprávněn pojistit novou pojistnou smlouvou. Při vzniku pojistné události je pojištěný povinen učinit v rámci svých možností všechny nezbytné kroky směřující ke zmírnění rozsahu škody. Způsobí-li pojištěný úmyslně škodu anebo pojistnou událost, nebo podnítí osobu jemu blízkou, spolupracovníka či zaměstnance nebo jinou osobu pojistníkem pověřenou ke způsobení škody, pojistitel neposkytne pojistné plnění. Jestliže byla škoda anebo pojistná událost způsobena pojištěným či stranami výše zmíněnými z hrubé nedbalosti, závažným porušením povinností, nebo pokud vedly pojistitele k chybě v úsudku ohledně oprávněnosti nebo míry pojistného plnění, pojistitel pojistné plnění neposkytne nebo je může krátit. Pojistitel může dodatečně odmítnout nebo krátit pojistné plnění v závislosti na příslušných právních ustanoveních České republiky. Zavinění škody se považuje vždy za prokázané, pokud jsou osoby uvedené v tomto odstavci pravomocně odsouzené za spáchání trestného činu, v souvislosti s nímž vznikla škoda na předmětu pojištění. 12. Splatnost pojistného plnění Plnění bude provedeno do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených zákonem. 13. Podpojištění Všechny předměty pojištění jsou dle těchto podmínek kryty na bázi limitu plnění a podpojištění tedy není aplikováno. 14. Obecné podmínky V případě, že pojistná událost byla již odškodněna z jiné pojistné smlouvy, bude pojistné plnění dle této smlouvy tvořit pouze kompenzaci spoluúčasti dle jiné pojistné smlouvy, avšak s omezením na limity popsané v paragrafu 8. Bylo-li odškodnění poskytnuto ve formě nového výrobku, bude pojistná smlouva ukončena. Žádná část pojistné prémie nebude refundována. Ochrana poskytovaná pojistnou smlouvou nebude převedena na nový předmět. Z pojistného krytí jsou vyloučeny a pojistitel nehradí škody, které vznikly přímo nebo nepřímo jako následek jaderného záření, války, nepřátelských aktů zahraniční síly, občanské války, válečného aktu, revoluce, terorismu, demonstrace, vzpoury, vnitřních nepokojů, uchopení moci, zabrání, konfiskace nebo zničení ze strany vlády nebo veřejné moci. Pojistitel neodpovídá za škodu, která může nastat, jestliže je šetření pojistné události opožděno v důsledku událostí popsaných v předchozím odstavci. V případě pojistného plnění dle pojistné smlouvy pojistitel přebírá od pojištěného právo nárokovat pojistné plnění od osoby odpovědné za škodu. Jestliže se pojištěný po pojistné události vzdá práva na pojistné plnění podle smlouvy, záruky nebo podobně, bude ve stejném rozsahu také omezena povinnost pojistitele plnit a již vyplacené pojistné plnění bude vráceno pojistiteli. 15. Výklad pojmů Zemětřesením se rozumí otřesy země způsobené geofyzikálními procesy. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzdu chu, které se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší, pro zjištění rychlosti větru je rozhodující informace Českého hydrometeorologického ústavu. Záplavou se rozumí přechodné zvýšení hladin povr chových vod v důsledku atmosférických srážek nebo tání tak, že vytvoří souvislou vodní hladinu a zaplaví okolní terén; povodní se též rozumí nepředvídatelné, přechodné a výrazné zvýšení vodní hladiny toku řeky nebo potoka způsobené náhlým zvýšením průtoku nebo dočasným snížením průtočnosti koryta, což má za následek vylití vody z přirozeného koryta a zatopení okolního terénu. Úmysl je vědomé jednání nebo opomenutí, které je v přímé souvislosti s vzniklou škodou. Hrubá nedbalost je: jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojistník nebo pojištěný věděl či měl vědět, že při takovém jednání nebo opomenutí škod nastane, vědomí vadnosti či škodlivosti vyrobeného nebo dodaného zboží neb provedené práce. Podpojištění vzniká, když je pojistná hodnota věci v době vzniku pojistné události vyšší než pojistná částka a pojistitel proto poskytne plnění jen ve stejném poměru ke škodě, v jakém je pojistná částka k reprodukční hodnotě příslušného majetku. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé jako sou rozenec, manžel či manželka nebo nejbližší pokrevní příbuzný; dále osoba pojištěnci blízká tak, že by na újmu, kterou utrpěla, bylo možné důvodně pohlížet jako na újmu pojištěnci. Jiná osoba pověřená pojištěncem je osoba, která buď za úplatu nebo bez ní jedná dle vůle pojištěnce. Osobní údaje: Osobní údaje týkající se pojištěnce jsou nezbytné informace pro pojistitele ke správě tohoto pojištění ochrany proti všem majetkovým rizikům a k plnění povinností vztahujících se k pojistné smlouvě i k právním náležitostem. Informace zpravidla poskytuje pojištěnec nebo společnost, s níž pojistitel spolupracuje. Osobní údaje lze použít k marketingovým nebo zákaznickým rozborům, rozvoji obchodu a metodiky, statistice a řízení rizika, marketingu a službám zákazníkům. Údaje lze ke shora uvedeným účelům předat i jiným společnostem, s nimiž pojistitel spolupracuje v souvislosti se závěry a plněním této pojistné smlouvy, nebo úřadům, které si údaje vyžádají. Pojištěnec je oprávněn obdržet od pojistitele informaci o tom, která osobní data pojištěnce pojistitel spravuje. V tomto případě je pojištěnec povinen podat písemnou žádost, která bude zaslána na adresu níže uvedeného Správce škod. Právo a jurisdikce Tyto pojistné podmínky a veškeré záležitosti mezi pojistitelem a pojištěncem, které z nich vyplývají, se řídí právním systémem České republiky. Všechny nároky, spory a další záležitosti plynoucí z tohoto pojištění, které nelze řešit vzájemnou dohodou, budou výhradně a s konečnou platností řešeny příslušným soudem České republiky. Pojistitel: Moderna Försäkringar Sak AB, (Org.č: ), Box 7830, Stockholm). Švédsko. Zprostředkovatel pojištění: Electro World s.r.o.,s registrovaným sídlem v Praze 9, Chlumecká 1531, Česká republika, směrovací číslo 19819, DIČ , zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č , který pojištění uzavírá. Správce škod a dalších záležitostí pojistného krytí je Happy CARE Centrum škod, MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o. s registrovaným sídlem Senovážné náměstí 8, Praha 1, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

8 V případě poškození nebo škody volejte Pracovní doba Po-Pá od 9:00 do 17:00 Pojistnou událost lze nahlásit také na

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Exkluzivní ochrana POUŽÍVEJTE VÝROBKY BEZ OBAV...

Exkluzivní ochrana POUŽÍVEJTE VÝROBKY BEZ OBAV... Exkluzivní ochrana POUŽÍVEJTE VÝROBKY BEZ OBAV... Využití produktů bez obav Rozbitý displej telefonu, politý notebook či prasklá obrazovka monitoru? Pro nás žádný problém. Produkt bezplatně opravíme či

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ Označení Název dílu Počet kusů 1 Základna

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 13429 Stacionární lehátko insportline Stacy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽNÍ KROKY... 4 KROK 1... 4 KROK 2... 4 KROK 3... 4 KROK 4... 5 KROK 5... 5 KROK

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Samostojná bradla insportline Power Tower PT050

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Samostojná bradla insportline Power Tower PT050 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12266 Samostojná bradla insportline Power Tower PT050 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Posilovací

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy uzavřené podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, na dodávku pod názvem: Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD VODAFONU Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone")

REKLAMAČNÍ ŘÁD VODAFONU Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone) Příloha č. 10 Čj.: SÚJB/KKC/28949/2010 REKLAMAČNÍ ŘÁD VODAFONU Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone") Část 1. REKLAMACE SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Článek I. Úvodní ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi OBSAH TECHNICKÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 NÁKRES... 4 MONTÁŽ... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 NA ÚVOD Tyto žebřiny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů.

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou  u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů. Obchodní podmínky - Doručení a platba Při zasílání zboží využíváme služeb: České pošty s. p.. Objednané zboží je před odesláním pečlivě zabaleno a pojištěno u vybraného přepravce. Pokud se Vám do rukou

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Posilovač insportline AB Perfect Dual

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Posilovač insportline AB Perfect Dual UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12760 Posilovač insportline AB Perfect Dual OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS ČÁSTÍ... 3 OBSAH BALENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 247 87 426 se sídlem Praha 10, U Tvrze č. 65, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Generátor elektrického proudu Záruka a servis

Generátor elektrického proudu Záruka a servis HERON EGM 25 AVR (8896111) Generátor elektrického proudu Záruka a servis Záruční lhůta STANDARDNÍ ZÁRUKA Dne 01. 01. 2003 vstupuje v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15. 03. 2002, kterým se mění zákon

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více