Učební text pro Dívčí katolické střední školy Příprava pokrmů Zuzana Černá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební text pro Dívčí katolické střední školy Příprava pokrmů Zuzana Černá"

Transkript

1 Učební text pro Dívčí katolické střední školy Příprava pokrmů Zuzana Černá Platnéřská 4, Praha 1

2 Dívčí katolická střední škola, 2012 Bc. Zuzana Černá, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha 4 ISBN Dívčí katolická střední škola - 2 -

3 Obsah 1. Úvod Bezpečnost a hygiena práce v kuchyni 7 2. Základní pojmy v oboru výživy Režim výživy Zásady racionálního stravování Diferencování stravy Základní živiny Přídavné živiny Biologická a energetická hodnota potravin Způsoby zajištění kvality potravin Možnosti znehodnocení potravin Fyzikální a chemické vlivy Biologické vlivy a rozkladné procesy Alimentární nákazy Jednotlivé skupiny potravin Brambory, jejich složení, význam a využití Konzumní brambory Hlízy podobné bramborám topinambury a batáty Zelenina, ovoce a houby Zelenina Druhy zeleniny a její použití v kuchyni Kořenová zelenina Košťálová zelenina Listová zelenina Cibulová zelenina Plodová zelenina Lahůdková zelenina Skladování zeleniny Konzervování zeleniny Vady a choroby zeleniny Ovoce Složení a význam ovoce Platnéřská 4, Praha 1

4 9.3.2 Druhy ovoce a jeho použití v kuchyni Jádrové ovoce malvice Peckové ovoce peckoviny Bobulové ovoce a lesní plody Skořápkaté a jiné ovoce Citrusové plody Další dovážené ovoce Použití ovoce v kuchyni Skladování ovoce Konzervování ovoce Houby Luštěniny Obilí, obiloviny, mlýnské výrobky a kypřící prostředky Druhy obilovin, mlýnské výrobky a jejich použití Mouka, kroupy a krupice Druhy mouky, krup a krupice podle hrubosti a její využití v kuchyni Kypřící prostředky Vejce Mléko a mléčné výrobky Druhy mléka Ošetření mléka Mléčné výrobky Maso Druhy masa Skladování a konzervace masa Dělení masa Drůbež Masa vhodná pro přípravu dietních pokrmů Tuky Živočišné tuky Rostlinné tuky Povzbudivé pochutiny Koření Druhy koření a jeho použití v kuchyni Nápoje Pitná voda, minerální voda Nealkoholické nápoje 84 Dívčí katolická střední škola - 4 -

5 10. Směry ve výživě Smíšená strava Zásady diferencované stravy Diferencování stravy podle věku Výživa kojenců Výživa batolat Výživa dětí předškolního věku Výživa dětí mladšího školního věku Výživa dětí staršího školního věku Stravování dospívajících Výživa dospělých a seniorů Diferencování stravy podle pohlaví Diferencování podle zvláštních životních podmínek Strava těžce pracujících Stravování v horkých provozech Stravování zemědělců Stravování pracujících v chladném prostředí Stravování duševně pracujících Stravování těhotných žen a kojících matek Dietní stravování Vegetariáni a vegani Úpravy potravin Předběžné úpravy Odstraňování nejedlých a nevzhledných částí Předběžná úprava suchým způsobem Čištění a předběžné úpravy mokrým způsobem Základní tepelné úpravy potravin Vaření Dušení Mikrovlnný ohřev Zadělávání Blanšírování Flambování Úprava potravin studeným způsobem Podávání jídel Prostírání Stolní inventář Platnéřská 4, Praha 1

6 Porcelánový inventář Skleněný inventář Kovový inventář Textilní inventář Drobný stolní inventář 114 Přílohy k učebnici 118 Příloha č. 1 Základní živiny 117 Příloha č. 2 Poruchy příjmu potravy 120 Příloha č. 3 Inulin 123 Příloha č. 4 Zavařování, sušení a mražení zeleniny 125 Příloha č. 5 Zavařování, sušení a mražení ovoce 130 Příloha č. 6 Zavařování, sušení a mražení hub 133 Příloha č. 7 Jednotlivé druhy masa 134 Příloha č. 8 Doporučené dávky potravin a energetická spotřeba na 1 den 141 Příloha č. 9 Dávky potravin na dvě porce pro nejčastěji připravované pokrmy 144 Dívčí katolická střední škola - 6 -

7 1. Úvod Děvčata, stojíte před velkým úkolem a to naučit se během studia na naší škole zásadám správné výživy, udělat si ucelený přehled o základních surovinách potřebných pro přípravu pokrmů a nápojů, o jejich vlastnostech, odborném ošetřování a skladování. Naučíte se zásady diferencované výživy, seznámíte se se základními gastronomickými pravidly, stolničením a normováním. Zkusíte si vést domácí rozpočet. To vše s ohledem na ochranu životního prostředí. Je tedy před vámi velký kus práce. Přeji vám hodně úspěchů, jak ve studiu, tak v práci v kuchyni. 1.1 Bezpečnost a hygiena práce v kuchyni Nejen ve školní kuchyni, ale v každé kuchyni, ve které budete pracovat (tedy i ve své vlastní), musíte zachovávat určitá pravidla bezpečnosti a hygieny práce, abyste neohrozily sebe, své spolužačky, spolupracovníky nebo strávníky úrazem či infekční chorobou z nedostatku opatrnosti, čistoty, nedbalostí nebo neznalostí pracovních postupů. Proto si, děvčata, ze všeho nejdříve vysvětlíme, o která pravidla se jedná: 1. Musíte mít platný zdravotní průkaz, v němž bude potvrzeno lékařem, že můžete pracovat v kuchyních hromadného stravování. Pokud onemocníte přenosnou chorobou, můžete nastoupit na praxi do kuchyně až po úplném uzdravení. 2. Při práci v kuchyni noste vždy předepsaný oděv. Obuv musí být bezpečná, s nízkou protiskluznou podrážkou a uzavřenou patou. Dlouhé vlasy spínejte sponami nebo gumičkou a noste čepce nebo šátky. Před odchodem na záchod, k popelnicím nebo do kumbálu s úklidovými prostředky pracovní zástěru odložte. 3. Dodržujte pracovní pokyny a postupy při všech pracích, zejména s nožem a na kuchyňských strojích. Nikdy se nesmí pracovat s nožem otočeným k tělu nebo proti druhé ruce. Nože si navzájem nepodávejte, každá studentka si bere nůž sama a po práci jej umyje a uloží na vykázané místo. Nůž noste zásadně špičkou dolu. 4. V kuchyni a v ostatních provozních místnostech je třeba udržovat stále bezvadný pořádek.nářadí ukládejte vždy na určené místo hned po použití. Cesty a průchody udržujte stále volné. 5. Nádoby s pokrmy (i prázdné) se mohou stavět jen do míst, kudy se neprochází. Pro naši kuchyni platí, že se na ZEM neodkládají nádoby vůbec! Platnéřská 4, Praha 1

8 Při nošení nádob s horkými pokrmy je nutno užívat ochranné chňapky. Těžší nádoby noste ve dvojici. Hrnce nenaplňujte tekutinami až po okraj, aby s nimi byla lepší možnost manipulace. Děvčata, pokud máte obavu, že nádobu s horkým obsahem neunesete (např. hrnec s bramborami, pekáč s masem apod.) nebo s ní nebudete umět manipulovat, poraďte se s vyučujícím ukážeme vám správný způsob práce a pomůžeme vám. Předejdete tak zbytečným úrazům. silikonové chňapky 6. Přídavné strojky kuchyňských robotů nasazujte jen při vypnutém motoru. Zkoušky těsta či jiných surovin připravovaných robotem dělejte až po úplném zastavení stroje. Po skončení práce vypněte stroj ze sítě el. proudu. 7. Při používání strojů dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pravidla. 8. Nepohazujte pomůcky a nářadí na vaření po stolech. 9. Dávejte pozor při snímání poklic a pák s nádob s horkými pokrmy. Poklice odklápějte vždy od sebe, aby vás neopařila horká pára. 10. Dbejte na to, aby podlaha byla vždy stále suchá a čistá. 11. V prostorách kuchyně dbejte opatrnosti při chůzi, zejména při přenášení nádob s horkými pokrmy. Nekočkujte se a nehoňte se! 12. Plně se soustřeďte na práci. Nedostatek pozornosti často způsobuje úraz. Nerozptylujte se při práci mimopracovními záležitostmi a nerušte ostatní při pracovním úkonu. Dívčí katolická střední škola - 8 -

9 13. Nepřipouštějte a nepožadujte pomoc (zejména při práci na strojích) od spolužaček a pracovníků, kteří nebyli o práci na těchto strojích patřičně poučeni. 14. Závady na strojích a elektrické instalaci neopravujte nikdy samy. Nahlaste je vyučujícímu nebo vedoucímu provozu. 15. Dojde-li k úrazu, ihned jej hlaste vyučujícímu nebo vedoucímu kuchyně. 16. Za jakost a nezávadnost potravin je odpovědný vedoucí kuchyně. 17. Do místnosti, kde jsou potraviny nebo již hotové pokrmy je zakázán vstup nepovolaným osobám. 18. Při manipulaci s hotovými pokrmy se jich nedotýkejte rukama, pokud to není bezpodmínečně nutné. Při ochutnávání pokrmů během vaření si oddělte vzorek pokrmu na talířek, ochutnejte jej, ale zbytek již zpět do nádoby nevracejte. Rovněž je nepřípustné míchat připravovaný pokrm olíznutou lžící nebo vařečkou. 19. Vařečkou mícháme, ale nevaříme ji. Po zamíchání pokrmu ji vyndáme a položíme na talíř vedle sporáku. 20. Při mytí nádobí je třeba mít dostatek vody čisté, horké a pitné! Minimální teplota vody je 40 C. Umyté nádobí je nutno opláchnout v čisté vodě. Desinfekce nádobí se provádí pouze na zvláštní pokyn dozírajících orgánů. 21. Zvláštní pozornost věnujeme plynovým sporákům (vaříme na nich na soustředěních). Je nutno dbát, aby nedošlo ke zhasnutí některého z hořáků a unikání plynu do místnosti. Zejména před odchodem z kuchyně je třeba se přesvědčit, zda je plyn uzavřen. Je-li v místnosti cítit plyn, musíme otevřít Platnéřská 4, Praha 1

10 okna a dveře, uzavřít hlavní uzávěr plynu a nesmíme manipulovat s vypínači, zvonkem, ani s otevřeným plamenem. 22. Při obsluze elektrických zařízení, spotřebičů a strojů se dotýkáme jen těch částí, které jsou k tomu určeny. Elektromotory nikdy neumýváme ve vodě! 23. Pozor na vadné vodiče! Nedotýkejte se jich, uvědomte o nich okamžitě vyučujícího nebo vedoucího kuchyně. Vadná zařízení musí být vyřazena z provozu, označena a opravena odborníkem. 24. Na elektroinstalace, vypínače, trubky a kabely je zakázáno cokoliv věšet. 25. V kuchyni je třeba pravidelně utírat prach, vymývat police, lednice a mrazáky. 26. Pomůcky sloužící k úklidu kuchyně (košťata, kbelíky, hadry,...) musí být uloženy mimo prostory kuchyně. 27. Studentky nesmějí pobývat v kuchyni bez povolení a bez dozoru, ani si z kuchyně cokoliv bez povolení půjčovat či brát. 28. Při práci není povoleno pouštět si rádio, magnetofon, či jinak se rozptylovat hrozí nebezpečí úrazu z nepozornosti. Dívčí katolická střední škola

11 29. Studentky se při práci vždy řídí pokyny vyučujícího nebo vedoucího kuchyně. 30. Úmyslné poškození zařízení kuchyně nebo znehodnocení potravin nedbalostí studentky musí studentka uhradit. Hygienické a epidemiologické požadavky na pracovníka ve stravování: zúčastnit se pravidelných i mimořádných lékařských prohlídek, mít platný zdravotní průkaz, dodržovat osobní čistotu a hygienu, dodržovat čistotu pracovního oděvu včetně pokrývky hlavy, pečlivě dodržovat hygienu provozu, pečlivě kontrolovat potraviny před vlastním zpracováním. Na hodiny vaření budete vždy nosit: sepnuté vlasy (gumičkou, sponou, čelenkou) předepsaný pracovní oděv a šátek nebo čepec kapesník bezpečnou obuv sešit a psací potřeby, lepidlo Platnéřská 4, Praha 1

12 2. Základní pojmy v oboru výživy Poživatiny: tvoří soubor potravin, pochutin a nápojů, schopných uspokojit základní potřeby člověka, týkající se jeho výživy. Obsahují živiny, které dodávají lidskému organismu energii, ochranné a stavební látky. Potraviny: jsou základní suroviny používané k přípravě jídel. Dělíme je na potraviny původu živočišného a rostlinného. Potraviny živočišného původu obsahují plnohodnotné bílkoviny, tuky, cukry, nerostné látky, vitamíny a vodu. Jsou to: maso zvířat, ptáků, ryb, korýšů a mořské plody, a jejich produkty: mléko, vejce, med. Potraviny rostlinného původu obsahují: neplnohodnotné bílkoviny, tuky, cukry, nerostné látky, vitamíny, vodu a vlákninu. Jsou to: ovoce, zelenina, obiloviny, luštěniny, brambory, (ale i květy, poupata, semena, mořské řasy, chaluhy). Pochutiny: (samo slovo nám nabízí vysvětlení chuť, ochutit, pochutnat si,... Pochutiny mají opravdu co dělat s naší chutí). Obsahují alkaloidy, které člověka duševně i fyzicky povzbuzují. Vylepšují vůni, chuť i vzhled jídla a zlepšují trávení. Obvykle nemají vysokou výživovou hodnotu. Jsou to: káva, čaj, kakaový prášek, koření, kořeninové směsi (např. kari, Vegeta, Podravka, kečup, sojová omáčka, magi,...), ocet, sůl,... potravina živočišného původu potravina rostlinného původu vepřové maso hrozen vína Nápoje: obsahují tekutiny, které lidskému organismu dodávají životně nezbytnou vodu. Voda mimo jiné slouží k rozpuštění živin, které přepravuje k buňkám jako jejich stavební materiál, umožňuje látkovou přeměnu a vylučování nevy- Dívčí katolická střední škola

13 užitelných a odpadních látek. Nápoje jsou významnou složkou fyziologických potřeb člověka, neboť udržují a povzbuzují tělesnou a duševní činnost. Pozor! Nadměrné požívání alkoholických nápojů poškozuje zdraví člověka po stránce tělesné i duševní. Racionální výživa: během výuky vedení domácnosti a vaření si musíte osvojit zásady racionální výživy. Co tedy znamená tento pojem? Latinské slovo ratio (čti racio) znamená rozum. Racionální výživa je tedy rozumná výživa. Je to rozumná úprava stravování podle nejnovějších vědeckých poznatků. Prvořadým předpokladem je správný výběr potravin s dostatkem stavebních látek (bílkoviny, nerostné látky), energetických látek (cukry, tuky) a ochranných látek (vitamíny, nerostné látky). Zabezpečujeme tak správnou látkovou výměnu, pomáháme člověku udržet si normální výkonnost, vysokou rozumovou aktivitu, svěžest a odolnost organismu proti nemocem. Nevhodné složení stravy, nevhodná kuchyňská úprava potravin, nedostatečná či nadměrná konzumace se projevují poruchami zdraví. Strava: pod pojem strava zahrnujeme veškerá jídla a potraviny, které během dne zkonzumujeme. Strava může být teplá nebo studená. Mezi teplou stravu patří většina polévek, omáček, příloh, jídla masitá, z ryb a některé zeleninové pokrmy. Dále teplé nápoje čaj, káva, kakao, teplé moučníky apod. Teplota jídel je v rozmezí C. Studená strava zelenina, ovoce, saláty, kompoty, šťávy, sýry chléb a pečivo, minerální vody, zmrzliny apod. Konzumovat: znamená spotřebovávat. Ve spojení s jídlem tedy jíst. Látková přeměna: je soubor fyzikálně chemických přeměn potravy v organismu. Látková přeměna má dvě etapy trávení a zažívání. Stravitelnost: je činnost potřebná na strávení pokrmů. Je to čas od příjmu potravy do jejího vstřebání. Stravitelnost je závislá na složení stravy, jejím množství, tvaru, množství trávicích šťáv, rozpustnosti ve vodě, chuti, technologické přípravě. Pokrm a jídlo: znamenají totéž. Je to z jednotlivých potravin připravený pokrm ať již za studena nebo za tepla Platnéřská 4, Praha 1

14 3. Režim výživy Režim výživy: musí odpovídat režimu práce a odpočinku. Dospělý zdravý člověk by měl jíst pětkrát denně, interval mezi hlavními jídly by měl být 4 hodiny (neměl by přesáhnout 5 hodin). Strava má být alespoň dvakrát denně teplá, protože soustavná studená a suchá strava může vyvolat choroby trávicího ústrojí. Rozdělení jídel v průběhu dne: Jídlo Dosavadní systém při 5 jídlech při 3 jídlech Ideální systém Snídaně 5 % 10 % 20 % Přesnídávka 15 % 10 % Oběd 45 % 50 % 30 % Svačina 5 % 5 % Večeře 30 % 40 % 30 % 2. večeře 5 % Snídaně: má být vydatná, to znamená, že má obsahovat 20 % z celodenní dávky jídla (tj. celou jednu pětinu ze všeho co sníme). Během dne jíme střídměji, častěji, ale méně vydatně. Je prokázáno, že trávení člověka nejlépe nastartuje sklenice pomerančové šťávy. Ideální je, když si ji vylisujete z pomerančů doma, džusy obsahují konzervační činidla. Další nápoj by měl být teplý (čaj, kakao, mléko,...), k němu cereálie, celozrnné pečivo, sýry, pomazánky,... Pokud nenaučíme děti snídat, budou mít ve škole horší výsledky, protože jejich nervová soustava bude postrádat živiny a energii pro svou činnost, dospívající mládež a dospělí potom budou náchylnější k psychosomatickým chorobám (např. žaludečním vředům, ale také k obezitě). Snídani je třeba konzumovat v klidu, nikoliv cestou do školy nebo do práce. Svačiny: dopolední i odpolední mají být lehké, nejlépe složené z ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Káva a cigareta nejsou svačinou, ale sebepoškozováním! Dětem do školy je nutné přidávat ke svačině též dostatečné množství nápojů (nápoje obsahující colu nebo velké množství cukru nejsou vhodné, ideální jsou mléčné nápoje, minerálky, dětský čaj) a myslet na to, že i odpoledne v družině budou mít hlad a žízeň). Dívčí katolická střední škola

15 Oběd: Má obsahovat 30 % z celodenního množství stravy a rozhodně má být teplý. Nesmíme zapomínat na význam polévek obsahují dostatečné množství vody, které pomáhá rozmělnění a strávení potravy. Oběd důkladně zapíjíme. Večeře: dbáme na to, aby byla podávána nejpozději 3 hodiny před spaním. Večeře má být lehká a střídmá, zatím je zažitým nešvarem večerní přejídání se. K druhé večeři, kterou vyžadují některé druhy diet (např. diabetická), děti v růstu, sportovci a těžce fyzicky pracující lidé, podáváme ovoce, jogurty, cereálie, zeleninové saláty. Neměla by představovat víc, jak 5 % z celkového množství stravy Platnéřská 4, Praha 1

16 4. Zásady racionálního stravování Zásady správné (racionální výživy) úzce souvisejí s režimem výživy. Zapamatujte si: Jídlu věnujeme přiměřený čas, chvatné jídlo má negativní vliv na trávení. Důležité je správné časové rozvržení jídla. Jíst je třeba pravidelně, v přiměřených dávkách. Jíst se má s chutí, pomalu, sousta dobře rozkousat a zapíjet. Hlídáme to hlavně u malých dětí a seniorů. Dobrá nálada a klid u jídla jsou další nezbytnou podmínkou správného stravování. Nepřejídat se! Jíst je lépe méně a častěji, než najednou a nepřiměřené množství. Solit a kořenit je třeba s mírou. Ve stravě musí být zastoupeny všechny potřebné živiny v dostatečném množství a poměru. Důležitá je správná příprava stravy. Jídla podáváme správně připravená a čistém prostředí. Stravu připravujeme úměrně k vybavení kuchyně a s ohledem na rodinný rozpočet. Strava má mít příznivé smyslové vlastnosti (vzhled, vůni, chuť), dostatečnou biologickou i energetickou hodnotu a má být mechanicky, tepelně i zdravotně upravená. Dbáme na kulturu stolování. Stravu diferencujeme (rozlišujeme) podle věku, pohlaví, pracovního zatížení a životní situace a podle zdravotního stavu Jídla mají být připravena podle gastronomických pravidel. Zásady, ke kterým se dospělo dlouholetými zkušenostmi v kuchařském umění, při stolování při sestavování jednoduchých i složitých jídelních lístků, se nazývají gastronomická pravidla. Mezi gastronomická pravidla patří zejména: Na talíři nebo na míse mají být jídla vždy vkusně upravená. Dbáme i na celkovou úpravu stolu. Dívčí katolická střední škola

17 Potraviny, ze kterých připravujeme jídlo se nemají opakovat v několika chodech (vaříme-li zeleninovou polévku, nepřipravujeme zeleninovou přílohu apod.). Obměňujeme způsoby tepelné úpravy (např. ke smaženému kuřeti nepodáváme hranolky, ale vařené brambory nebo rýži). K tučným jídlům nepřipravujeme sladké přílohy, ani nepodáváme kompoty. Sladká jídla nepodáváme před slanými nebo kořeněnými. K přípravě jídel používáme sezónní potraviny. Jídla podáváme ohřátá na správnou teplotu. Úprava jídel a jejich barevné tóny mají být rozmanité. K mléčné polévce nepřipravíme jako hlavní chod maso na smetaně apod. Podáváme-li více chodů (např. na svatbě), nabízíme jako první hlavní chod světlejší druhy masa (ryby, kuřata, telecí maso), teprve později masa tmavší a tučnější (hovězí, vepřové, husa, zvěřina,...). Ke každému hlavnímu chodu podáváme jiný příkrm a přílohu. Jídlům přizpůsobujeme nápoje. Jako první podáváme aperitiv, k předkrmu pivo, k bílým masům se hodí bílé víno, k tmavým víno červené. K zákuskům (dezertům) podáváme šumivá nebo dezertní vína, z nealkoholických nápojů mirindy, tonic nebo džusy. Na zakončení ke kávě se hodí koňak, pro ženy různé likéry. vkusně upravený pokrm povzbuzuje chuť k jídlu Platnéřská 4, Praha 1

18 4.1 Diferencování stravy Podle věku: stravování kojenců, batolat, dětí předškolního a školního věku, dospívajících, dospělých a seniorů. Podle životních podmínek: rozlišování stravy např. podle podnebí (jinak se stravují lidé v tropech, v našich podmínkách, jinak ve velmi chladném podnebí, podle místních zvyklostí, podle situace, ve které se jedinec zrovna nalézá. Podle pracovního ztížení: lidé vykonávající fyzicky náročnou práci, pracující v chladném nebo mrazivém prostředí, sportovci apod. mají mnohem vyšší nároky na energetickou hodnotu stravy, než lidé se sedavým zaměstnáním. Podle zdravotního stavu: především u některých onemocnění, dále stravování těhotných a kojících žen,... dále zohledňuje stravování obézních nebo naopak podvyživených lidí. (podrobně se o diferencovaném stravování dočtete na str ) Dívčí katolická střední škola

19 5. Základní živiny Základními živinami, které náš organismus nezbytně potřebuje, jsou bílkoviny (proteiny), tuky (uhlohydráty) a cukry (sacharidy). Jsou pro člověka zdrojem energie, podílejí se na stavbě tkání a látkové přeměně. Bílkoviny: jsou nezbytnou složkou lidské výživy. Nelze je nahradit tuky ani cukry. Znamená to, že jsou nenahraditelné. Proč? slouží jako stavební materiál potřebný pro růst a stálou obnovu buněk a tělesných tkání, jsou nezbytné pro tvorbu trávicích šťáv, hormonů, vitamínů, enzymů, ochranných látek a krevního barviva (hemoglobinu), ovlivňují látkovou přeměnu a nervovou činnost, mohou být využívány jako zdroj energie, podílejí se na chemických reakcích v organizmu. Potřeba bílkovin se zvyšuje při růstu a vývoji dětí a mladistvých, při namáhavé tělesné práci a sportu. Živočišné bílkoviny by měly činit alespoň 50 % celkového množství bílkovin v naší stravě. Při vyšší tělesné zátěži se doporučuje tento podíl ještě zvýšit. Nedostatek bílkovin vede ke snížení celkové odolnosti organizmu. Bílkoviny živočišného původu obsahují všechny nepostradatelné aminokyseliny, a proto je nazýváme plnohodnotnými bílkovinami. Jsou obsaženy především v mase, vnitřnostech, mléku a mléčných výrobcích. Bílkoviny rostlinného původu neobsahují všechny nepostradatelné aminokyseliny, proto je nazýváme neplnohodnotné bílkoviny. Jejich hlavním zdrojem jsou luštěniny, obiloviny, droždí, ovoce, zelenina a brambory. Tuky: pro lidský organizmus jsou především zdrojem svalové energie. Mají vysokou energetickou hodnotu. Potřeba tuků je závislá na zdravotním stavu, věku, druhu vykonávané práce a klimatických podmínkách. Tuky hradí % celkové energetické potřeby. Dlouhodobý nedostatek tuků se projevuje zvýšenou únavou, změnami na pokožce v důsledku nedostatku vitamínů rozpustných právě v tucích. Nadbytečný příjem tuků vede k poruchám zažívání, někdy až k otylosti. Také tuky dělíme podle původu na živočišné tuky ( sádlo, máslo, lůj, rybí tuk) a rostlinné tuky (oleje olivové, slunečnicové, řepkové, Platnéřská 4, Praha 1

20 kokosové máslo, tuk obsažený v ořechách, máku, olivách,...). Rostlinné tuky jsou pro lidský organismus zdravější, protože obsahují méně cholesterolu. Cukry: sacharidy se vyskytují v potravinách buď jako cukry jednoduché (hroznový cukr dá se koupit pod názvem glukopur) nebo cukry složené ze dvou jednoduchých cukrů (např. třtinový, řepný, mléčný). Význam cukrů ve výživě: jsou důležitým zdrojem energie potřebné pro činnost svalů a CNS zajišťují jí ze 70 %, svým množstvím tvoří hlavní součást lidské potravy, protože jsou z velké části obsaženy v potravinách rostlinného původu, obsahují tyto potraviny celulózu, která příznivě ovlivňuje peristaltiku (střevní pohyby). Zdrojem sacharidů v naší stravě je nejen řepný cukr, ale také ovoce, mléko, med. Škrob (složený cukr) je v obilovinách, luštěninách a bramborách. Cukr je energeticky velmi vydatná potravina a jeho nadměrné požívání vede k poruchám v životosprávě (pocit nasycenosti a nechuť jíst v pravidelných intervalech) a k vzniku zubního kazu. Přebytečný cukr se v organizmu přeměňuje v tuky a ukládá se do zásoby to přispívá ke vzniku obezity, která má nepříznivý vliv na celkový zdravotní stav. (více se dočtete v příloze č. 1 Základní živiny, str. 117) Dívčí katolická střední škola

21 6. Přídavné živiny Tyto živiny nemají energetickou hodnotu, ale jsou důležité pro správnou funkci organizmu, obranyschopnost a látkovou přeměnu. Jsou to voda, nerostné látky a vitamíny. Voda: tvoří až 70 % našeho organizmu. Voda má také důležitou funkci v procesu trávení. Aby se mohla strava v těle zpracovat, strávit a vstřebat, musí se nejprve rozpustit ve vodě. Člověk jí denně potřebuje přijmout v našich podnebných podmínkách 3 litry. Dýcháním, kůží (pocením), močí a stolicí jí denně vydáme přibližně také 3 litry. Pokud přijímáme méně tekutin, dochází k dehydrataci organizmu, což může mít velice závažné zdravotní problémy mohou končit smrtí. Zvláště je třeba dávat pozor na dehydrataci u dětí (které se zapomínají napít) a seniorů (kteří pocit žízně ve vyšším věku ztrácejí). Ztráta 20 % tělesné vody je už smrtelná. Vodu přijímáme v nápojích, ovoci, zelenině, pokrmech jako jsou např. polévky, omáčky, kaše, kompoty,... a metabolickými pochody. Nerostné látky: jsou součástí všech rostlinných a živočišných potravin. Výjimku tvoří chlór a sodík, které jsou obsaženy v kuchyňské soli. Název nerost. látky Draslík Vápník Fosfor Síra Sodík Hořčík Výskyt zelenina, meruňky, brambory, maso mléko, mléčné výrobky, sýry, luštěniny, ořechy, celozrnná mouka mléko, žloutky, luštěniny, mořské ryby, maso, obiloviny, brambory maso, sýry, vejce, zelenina, luštěniny, minerálky kuchyňská sůl, minerálky, sýry, špenát ryby, minerálky, luštěniny, zelené rostliny, rozinky Význam Co vzniká při nedostatku potřebný k činnosti svalů a nervů svalová slabost, poruchy srdeční činnosti stavba kostí, zubů, odvápnění kostí, křivice, správná nervová dráždivost osteoporóza, svalové a srážlivost krve křeče odvápnění kostí, stavba kostí a zubů zvýšená kazivost zubů, růstové poruchy přeměna bílkovin ovlivňuje vylučování důležitý pro nervovou činnost a látkovou výměnu nedostatečná přeměna bílkovin svalové křeče nohou, břicha, průjmy, bolesti hlavy vznik srdečních a cévních nemocí a rakoviny Platnéřská 4, Praha 1

22 Železo Jód játra, krev, žloutky, špenát, kopřivy, květák, luštěniny, mák, zelí, černý chléb, hroznové víno mořské ryby, sůl, citrony, rybí tuk, vepřové vnitřnosti, minerálky součást červeného krevního barviva správná funkce štítné žlázy Měď vaječný bílek, maso potřebná ke krvetvorbě Fluor Mangan čaj, mořské ryby, vejce, obilniny potraviny rostlinného původu stavební látka kostí a zubní skloviny správná funkce hypofýzy a pohlavních žláz, nezbytný pro látkovou výměnu chudokrevnost nemoci štítné žlázy, bazedova choroba, sva lová slabost, nervozita, při naprostém nedostatku snížení intelektu - kretenizmus Poruchy hybnosti, koordinace pohybů, vypadávání vlasů, zpomalený růst kažení zubů, zpomalený růst hormonální poruchy Vitamíny jsou nepostradatelné pro naše zdraví. Podporují fyziologické procesy v těle a mají ochrannou funkci. Lidský organizmus si je neumí sám vytvořit, musí je proto přijímat v potravě. Jejich nedostatek může způsobit různé závažné poruchy organizmu. Nevýhodou vitamínů je, že se snadno a rychle znehodnocují špatným skladováním potravin a nevhodnou tepelnou úpravou. Význam vitamínů v lidské výživě: urychlují životní pochody, ovlivňují látkovou přeměnu hlavních živin a minerálních látek, ovlivňují růst a obnovu buněk a tkání, ovlivňují krevní srážlivost, tvorbu červených krvinek, hormonů a ochranných látek. Vitamíny dělíme na 2 skupiny: 1. skupina vitamíny rozpustné v tucích A, D, E, K 2. skupina vitamíny rozpustné ve vodě vitamíny řady B, C a PP. Dívčí katolická střední škola

23 Vitamíny A D E K B1 B2 B6 B12 C PP Výskyt játra, mléko, mléčné výrobky, žloutky rybí tuk, vejce, mléko, houby, kvasnice, rajčata, datle, kokos obilné klíčky, žloutek, rostlinné oleje, sádlo, vnitřnosti, maso, mléko Význam ovlivňuje růst a vývoj dospívajících dětí, zrak, pokožku reguluje ukládání vápníku a fosforu do kostí působí přímo na růst, plodnost a hojení ran brambory, vepřová játra, hlávkové zelí, špenát, šípky, mrkev, tykev krve ovlivňuje srážlivost a červená řepa obilniny, luštěniny, vejce, vnitřnosti, droždí, ryby droždí, vejce, vnitřnosti, mléko, maso, zelenina, obilné klíčky droždí, sója, pšeničné klíčky, vnitřnosti, zelí, vepřové maso, mléko, ořechy, špenát játra, ledviny, drůbež, ryby, žloutky, sýry, vepřové maso čerstvé ovoce, zelenina, brambory, zelí,... maso, droždí ovlivňuje trávení, nervovou činnost působí příznivě na zdraví epitelů a krvetvorbu ovlivňuje nervovou činnost nutný pro tvorbu červených krvinek zvyšuje odolnost vůči infekčním chorobám, podporuje hojení ran chrání před kožní nemocí pelagra Co vzniká při nedostatku šeroslepost, choroby oční rohovky, vysýchavost kůže křivice, odvápnění kostí snížení plodnosti, nervové poruchy, poruchy krvetvorby špatná srážlivost krve únava, nechutenství, zácpa, nemoc beri-beri chorobné změny sliznic hltanu a hrtanu, křehkost nehtů, trhlinky ústních koutků, chudokrevnost, choroby oční sítnice Chudokrevnost krvácení dásní, kurděje, špatné hojení ran, lomivost kostí záněty kůže, průjmy, psychické poruchy Lidské tělo si dokáže vyrobit vitamín A z provitamínu beta karotenu (β-karoten), který se vyskytuje v mrkvi, hrášku, špenátu, rajčatech, meruňkách, broskvích, šípcích, petrželové nati a hlávkovém salátu, sluněním pokožky. Proto maminky dávají kojencům mrkvovou šťávičku a potom jim krátce opalují zadečky a nožičky na dopoledním sluníčku Platnéřská 4, Praha 1

24 Nejvíce vitamínů obsahují čerstvé potraviny, z uskladňovaných mražené a kvašené (např. zelí). Potraviny na rychlou spotřebu přechováváme v chladu a temnu. Dlouhé vaření ničí vitamíny rozpustné ve vodě, proto zeleninu vkládáme až do vroucí vody. Také styk s kovem ničí zvláště vitamín C, proto zkušené kuchařky salátové listy trhají na menší kousky ručně, nekrájí je a používají na propírání plastová síta. Dívčí katolická střední škola

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU JAK ZAČÍT S SCD JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU ÚVOD ÚVOD Představujeme vám plán postupu nasazování potravin při SCD. Je skvělou pomůckou při zavádění této výživy. Tělo přechází na zcela nový režim a

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 chléb, tavený sýr s pažitkou,granko, švestky (A: 01,07) polévka s játrovou rýží (A: 01,03,09) italské labužnické filé, brambory,ananas kompot, džus (A: 01,04,07) houska,

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM 31.8. - 4.9.2015 HLAVNÍ PRÁZDNINY polévka z červených fazolí s tomatem I. zeleninové rizoto, strouhaný sýr, pórkový salát s mrkví II. nevaří se z provozních důvodů polévka z rybího filé s houskou I. kuřecí

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

Jídelní lístek pro měsíc září

Jídelní lístek pro měsíc září Jídelní lístek pro měsíc září 1. týden přesnídávka oběd polévka hlavní chod nápoj 1. 9. 2015 2. 9. 2015 3. 9. 2015 4. 9. 2015 Přesnídávka xx oběd polévka Z červené čočky hlavní chod 1 Boloňské špagety

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Sýrová pomazánka, chléb, čaj(1,7) 01.09 Polévka z červené čočky(1) 1.Drůbeží rizoto sypané sýrem, sirup, voda(1,7) Okurkový salát Vaječná pomazánka, sezamová hvězdička, bílá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

od 4.1.2016 do 8.1.2016

od 4.1.2016 do 8.1.2016 od 4.1.2016 do 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Polévka VLOČKOVÁ S VEJCI obsahuje al.: 01,03,09 Oběd 1 PIKANTNÍ VEPŘOVÉ RAGÚ, RÝŽE obsahuje al.: 01,09 Oběd 2 RYBÍ FILÉ V TĚSTÍČKU, BRAMBOROVÁ KAŠE obsahuje al.:

Více

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 2.2. PO *Zeleninová polévka s mořskou řasou a krupkami Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 5. Fit / GF, V/ Zeleninová polévka s mořskou řasou

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY:

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY: HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 V období měsíce únor 2013 proběhla mezi uživateli služeb v DS Lidická anketa týkající se stravování v DS. Uživatelé

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Kakao Jablko 1-Pol. hovězí s kapáním Sušenka Chléb

Kakao Jablko 1-Pol. hovězí s kapáním Sušenka Chléb Strana: 1 So 1 Ne 2 Po 3 Út 4 St 5 Káva mléčná čaj ovocný 1-Pol. cibul. s bramborem Voda se sirupem sýr Hermelín Houska s rostlinným margarinem Banán 1-podžárka Zmrzlinový pohár s Rohlík s rostlinným margarinem

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: březen 2015 Mateřská škola Zlín Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace 760 01 Zlín 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_12

VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_12 materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_12 Název materiálu: Brambory Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Brambory. Očekávaný výstup:

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod Polévky 0,25 l Česneková se sýrem a šunkou, žloutek 35,- 0,25 l Česneková se šunkou a tvarůžkou, žloutek 40,- 0,25 l Vývar dle nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25 l Žampionový krém "N" 35,- 0,25 l

Více

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11.

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11. týden 3.11. až 9.11. pondělí 3.11.2014 Přesnídávka: celozrnný rohlík, máslo, mléko polévka zeleninová s krupicovými noky čočka na kyselo, vejce, pečený vdolek, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, sirup úterý

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 ÚTERÝ 1. 9. 1. Bramboračka s houbami /1,3,7,9 Sekaná pečeně se zeleninou, mleté vepřové a hovězí maso, promíchané se baby karotkou, Bramborová kaše/1,3,7 5. / GF, V/ -Bramboračka

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 68 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek 458 100g Minitataráček z pravé svíčkové 159 Kč Koření, vejce, 4 topinky Dětská jídla 590 100g Kuřecí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více