Most ve Štětí již v plném provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Most ve Štětí již v plném provozu"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA ŠTĚTÍ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ŠTĚTÍ A OKOLNÍ OBCE ROČNÍK 17 ZÁŘÍ 2020 ČÍSLO 9 ŠTĚTÍ BROCNO ČAKOVICE HNĚVICE CHCEBUZ POČEPLICE RADOUŇ STRAČÍ ÚJEZD VESELÍ Most ve Štětí již v plném provozu Od konce června je most ve Štětí po rekonstrukci opět otevřen pro veškerou dopravu i pro pěší. Nový systém pohybu po mostě přinesl mezi občany řadu otázek, jak správně se mají po mostu pohybovat chodci a především cyklisté. Na straně číslo 2 tohoto vydání Zpravodaje města Štětí tak přinášíme vysvětlení, které změny rekonstrukce přinesla. Foto: Pavel Hoznédl. UVNITŘ ČÍSLA Od září bude k dispozci Senior doprava. Více na str. 3 Evropský týden mobility v září i ve Štětí. Více na str. 4 Tour de Texas 2020 textem i na fotkách. Více na str. 11 Refresh Contest bavil ve skateparku. Více na str. 12

2 2 ZPRAVODAJSTVÍ Změny pro chodce a cyklisty na mostě Po uvedení rekonstruovaného mostu ve Štětí do provozu se vyskytla řada otázek ohledně pohybu cyklistů a chodců po nově vybudovaných chodnících. Přinášíme proto opět i n f o r m a c e p r o ř i d i č e vozidel, cyklisty i chodce, kteří využívají nebo budou využívat most ve Štětí. Automobilová doprava Pro automobilovou dopravu přibyla pouze jedna novinka. Automobily mohou sjíždět na nově vybudovaném sjezdu ke kruhové křižovatce. Ta ústí do ulic Cihelná a Litoměřická. Jeden z výjezdů bude fungovat jako vjezd a výjezd do nákupního domu společnosti LIDL. Přibyly také nové informační značky, které přijíždějící řidiče b u d o u u p o z o r ň o v a t n a turistické, obchodní, sportovní a další cíle. Tyto značky naleznou u sjezdu ke kruhové křižovatce. ten vyhrazen pro pěší v obou směrech. Jen pro zajímavost dodávám, že se zvažoval i smíšený provoz pro pěší a cyklisty v souběhu jedním směrem, ale i zde by podle norem šířka 2 metry nestačila, v y s v ě t l i l n o v á p r a v i d l a místostarosta Miroslav Andrt. Dle zkušeností v prvních měsících provozu se stává, že chodník blíže k městu využívají i cyklisté. Dochází tak ke střetům s chodci. Můžeme jen věřit, že zkušenosti s provozem naučí jak cyklisty, tak chodce most používat správně. K vysvětlení se budeme snažit využít i strážníky městské policie, přidal místostarosta Miroslav Andrt. Mrzí nás, že to nešlo vymyslet lépe, ale byli jsme limitováni celkovou šířkou mostu. Věřím, že když lidé k sobě budou ohleduplní, tak se soužití chodců i cyklistů na mostě dá tolerovat, dodal místostarosta Andrt. Pavel Hoznédl Chodci musí k pohybu po mostě využít stranu, která je blíže městu. Cyklisté Cyklisté jedoucí ze Štětí na hněvickou stranu mostu musí využít cyklotrasu vedoucí po novém chodníku. Nakazuje to zároveň i dopravní značení Cyklisto, použij chodník, které je u m í s t ě n o n a š t ě t s k é m předmostí, upřesnil Petr Novák, vedoucí Odboru stavebního, dopravy a životního prostředí. Ve směru z Hněvic do Štětí musí cyklisté použít vozovku. Podle norem je šířka pro jeden jízdní cyklopruh minimálně 1,5 metru a pro obousměrný provoz by tudíž musela být šířka stezky 3 metry - my ovšem měli k dispozici pouze metry 2. Proto se hledal nějaký rozumný kompromis tak, aby se ty podmínky na mostě zlepšily aspoň částečně, uvedl k řešení místostarosta Štětí Miroslav Andrt. Chodci Chodci mají k dispozici chodník na straně blíže k městu. Druhý chodník, tedy blíže k areálu společnosti Mondi chodci používat nesmí! Z d e s e v y c h á z e l o z dosavadních zvyklostí s tím, že pěší využívají převážně chodník blíž ke městu, proto byl právě Pohyb po mostě: Automobily po pravé straně do Hněvic, po levé straně do Štětí. Sjezd ve Štětí na kruhový objezd, nebo na "starý" sjezd do ulice 9. května. Cyklisté směrem do Hněvic musí použít chodník (blíže k Mondi). Směrem do Štětí musí použít silnici. Chodci musí použít chodník na levé straně (blíže ke Štětí) v obou směrech (do Štětí/do Hněvic). Pozvánka na jednání zastupitelstva Zastupitelstvo města Štětí zve na zasedání, které se koná ve čtvrtek 17. září 2020 v 17 hodin ve velkém sále KS. Cyklisté musí využít cyklotrasy (chodník) blíže k areálu firmy Mondi. Nový sjezd na kruhovou křižovatku. Foto: 3x P. Hoznédl.

3 Město Štětí nabídne od svým občanům starším 70 let zvýhodněnou i n d i v i d u á l n í d o p r a v u v rámci celého území Štětí a jeho místních částí prostřednictvím takzvané Senior dopravy. Služba je určena také držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez omezení věku. Doprava je poskytována každý pracovní den od 8 do 15 hodin. Jízdu si může objednat žadatel na telefonním čísle v pracovních dnech od 7.30 do 11 hodin. Dopravu je nutno objednat nejpozději dva pracovní dny a nejdříve 14 dnů přede dnem objednávané jízdy. Dopravu je možné objednat pouze na termíny, které dosud nejsou obsazeny. Klient může Dopravu využít maximálně šestkrát měsíčně. Dopravu může senior nebo zdravotně postižený využít k návštěvě lékaře, úřadu, pošty, k cestě na nákup nebo k návštěvě rodiny, nastínil starosta města Tomáš Ryšánek. Každá jízda bude zpoplatněna částkou 20 Kč. Před objednáním bude nutné připravit si veškeré potřebné informace (datum, čas a místo odjezdu, cíl cesty, telefonní číslo). Pokud bude objednavatel požadovat i cestu zpět, jedná se o dvě samostatné jízdy. Každá jízda musí být nahlášena zvlášť. Před jízdou si musí objednavatel připravit i přesnou částku za přepravu. Řidiči se cestující prokáže občanským průkazem nebo průkazem ZTP či ZTP/P. Jako doprovod s ním může jet jedna osoba, která hradí také 20 Kč za jednu jízdu, doplnil starosta Ryšánek. Důležité jsou i další informace. Doprava není nároková, z čehož vyplývá, že pokud nebude řidič přítomný ze zdravotních či jiných důvodů, nebude Doprava v tu danou dobu ve Štětí poskytována. Tato služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a další služby nebo úkony nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele. Senior doprava je poskytována pouze na území města Štětí a jeho místních částí (Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd a Veselí) a je poskytována výhradně občanům s trvalým bydlištěm ve městě Štětí a jeho ZPRAVODAJSTVÍ 3 Město nabídne občanům Senior dopravu Nový vůz určený pro Senior dopravu ve Štětí. Foto: Pavel Hoznédl. místních částí. Další pravidla Senior dopravy budou k nalezení na webových stránkách města, případně na další otázky odpoví pracovníci Odboru sociálních věcí ve Štětí. (hoz) DALŠÍ INFO W W W Otevírá se Technický klub V sobotu 12. září 2020 bude slavnostně otevřen Technický klub Štětí. Ten vznikl v rámci projektu s p o l u f i n a n c o v a n é h o E U Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, registrovaného pod číslem CZ /0.0/0.0/19_078/ Díky aktivní spolupráci Města Štětí, DDM Štětí a VOŠ obalové techniky a SŠ tak vzniká další atraktivní příležitost jak k trávení volného času našich dětí, tak k prohlubování vazeb mezi zdejšími mateřskými a základními školami a školou střední. Ve školním roce 2020/2021 se bude Technický klub podílet nejen na provozu kroužků, ale bude i aktivně spolupracovat se všemi školami na území města v rámci výuky polytechnických oborů. Základním cílem je podnítit v dětech zájem o robotiku, elektrotechniku, atraktivní formou her nastínit zákonitosti např. fyziky či matematiky, a v neposlední řadě prohloubit zájem o manuální práci. K dispozici bude specializovaná dílna, řada robotických stavebnic, naučit se létat s moderním dronem a řada dalšího. Počítá se také se začleněním rodičů a prarodičů do projektu, protože do dílniček mohou chodit se svou ratolestí. Všechny tyto aktivity budou pro účastníky zdarma. Navštivte nás mohou zájemci v sobotu v hlavní budově Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy od 10 do 14 hodin, kde rádi tento projekt představíme. Budeme se na vás těšit, uvedl ředitel Střední školy a Vyšší odborné školy Jiří Konvalinka. (hoz) Hněvice: Řešení parkování a nová zastávka autobusů Vedení města Štětí v čele se starostou Tomášem Ryšánkem jednalo na h n ě v i c k é m v l a k o v é m n á d r a ž í s p o l e č n ě s e zástupci odboru dopravy Krajského úřadu Ústí nad Labem, dopravcem ÚK a strážníky Městské policie ve Štětí o řešení porušování zákazů parkování před železniční stanicí. Řidiči osobních vozidel často k parkování využívají travnaté plochy u příjezdové komunikace i přesto, že před dvěma lety bylo otevřené parkoviště s kapacitou 99 parkovacích míst. Jedním z výsledků jednání byl návrh na doplnění dopravního značení o značky Zákaz zastavení s dodatkovou tabulí Mimo dopravní obsluhy a značky Zákaz stání s dodatkovou tabulí Průběžný úsek. Dalším možným řešením by pak mohla být instalace bariérových prvků (obrubníky, sloupky). Jednání na hněvickém nádraží. K jednání došlo i ohledně autobusové zastávky, která se aktuálně nachází za zahrádkou restaurace Korej. Mělo by dojít k přesunutí do míst blíže k novému parkovišti (ve směru jízdy autobusů z železniční stanice na výjezdu k silnici). O všech těchto úpravách bude ještě jednat Komise dopravy a Rada města Štětí. (hoz)

4 4 ŠKOLSTVÍ/DDM ŠTĚTÍ ZŠ Ostrovní hostila setkání ke vzdělání Základní škola Ostrovní nezahálela ani v době koronavirové krize. Na konci června na půdě školy, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, proběhlo Veřejné setkání o společném vzdělávání spojené s diskuzí na téma Připravujeme děti pro základní vzdělávání. Během této diskuze se účastníci mohli dozvědět od zástupců š k o l y a k o o r d i n á t o r k y inkluzivního vzdělávání Mgr. Světly Veselé Nové o tématu v z d ě l á v á n í j a k o c e s t ě k p r o s p e r i t ě m ě s t a, o činnostech Agentury pro sociální začleňování v oblasti vzdělávání, cílů a jejího poslání. Součástí diskuze byla také p ř e d n á š k a vedoucí P P P Roudnice n. L., PeaDr. D. Pokorné, školní psycholožky ZŠ Ostrovní PhDr. L. Kurucové a Mgr. J. Hasllingerové, jejímž hlavním tématem byla příprava dětí na vstup na základní školu, d ů l e ž i t o s t p ř e d š k o l n í h o vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit a úloha přípravných tříd. Dále se zapojila výchovná poradkyně školy Mgr. I. Stieranková. Setkání se účastnila také bývalá metodička primární prevence Bc. M. Varousová nebo ředitelka štětských mateřských škol Mgr. A. Kořínková. Během celého programu probíhala také diskuze s rodiči a dospělou veřejností. Tato diskuze byla zaměřena na představu veřejnosti, o tom, co pro ně představuje kvalitní škola. B ě h e m p r o g r a m u s e nezapomnělo také na děti vzhledem k povaze programu, b y l y a k t i v i t y z a m ě ř e n y především na děti nastupující do přípravného ročníku, pro které byly připraveny dílničky, kde děti malovaly obrázky na Program akce byl zaměřen na předškolní děti. Foto: ZŠ Ostrovní. téma co mám ve škole rád/a. Společně s dětmi malovali také paní učitelky a učitelé a tento čas byl rovněž využit k diskuzi s dětmi o charakteristikách pedagogů. (lp) Dům dětí a mládeže pořádal několik táborů Prázdninový program štětského Domu dětí mládeže byl plný zajímavých akcí. Červenec patřil táborům. První se konal ve Sloupu v Čechách, druhý pak tradičně v Poslově mlýně. Na obou táborech byla pro děti připravena celotáborová hra a řada dalších zábavných aktivit. V srpnu pak DDM pořádal ve spolupráci s firmou Mondi příměstský tábor plný výletů. Vyrazilo se do Mirakula (na snímku), ZOO Ústí nad Labem nebo na štětské koupaliště. Foto: DDM Štětí.

5 ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 5 Zdravé město a MA21 zvou na akce Zdravé město a MA21 připravuje na září a na úvod října dvě zajímavé a již tradiční akce. V září proběhne Evropský týden mobility a první říjnový týden se představí Výstava na stromech. Evropský týden mobility Zdravé město Štětí a MA21 se tradičně zapojuje od do do Evropského týdne mobility, letošní motto akce zní: Tvůj styl, tvoje volba". S Evropským týdnem mobility se váže řada akcí. Klub Českých Turistů TK Štětí připravuje na tento týden dva zajímavé výlety. Ve středu nenáročná desetikilometrová vycházka z obce Libochovany přes Kamýk do Velkých Žernosek. A ve středu mírně náročná osm kilometrů dlouhá vycházka na Kokořín. Pro příznivce pěší turistiky si připravil v sobotu Otevřený klub mládeže Štětí výlet na Mordloch a Skauti Štětí v sobotu Pochod podzimním Štětím. Tam se účastníci mohou těšit na možnost opékání buřtů a doprovodné hry pro děti. V úterý v rámci Mezinárodního dne bez aut dojde od 8 do 16 hodin k uzavření ulice Čs. armády přiléhající k Novému náměstí. V tento den bude připraven, ve spolupráci se zájmovými organizacemi a sportovními oddíly, Veletrh volnočasových aktivit probíhající od 12 do 16 hodin na Pěší zóně, Novém náměstí a Husově náměstí. Cílem veletrhu je seznámit občany s nabídkou aktivit pro smysluplné využití volného času ve Štětí. Akce je určena pro širokou veřejnost, předně pak pro děti a mládež. Ti mají jedinečnou možnost nahlédnout do činnosti jednotlivých organizací, spolků, klubů či zájmových kroužků a v případě zájmu se ihned na místě do nich přihlásit. Těšit se mohou návštěvníci na Tuláky, Skauty, Fire Rescue, Český červený kříž, Hasiče a Zdravotní tým hasičů Štětí, Klub českých turistů, DDM, Oddíl kanoistiky SK Štětí, Skateboard Štětí, OKM, Klub plastikových modelářů, Naděje, Retro Štětí a Technický klub. Doprovodný program zajistí Jan Jílek - JF MINIRAMP SHOW freestylová show, workshopy, soutěže. Pro žáky 6. a 7. tříd základních škol připravuje Nadace dřevo pro život a Mondi Štětí a.s. ve Stračenském lese akci Do lesa s lesníkem. DDM nabízí pro žáky 1. stupně základních škol Zelený den na zahradě DDM. Výstava na stromech Výstava na stromech je celorepublikový happening na podporu důstojné práce. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce. Loni výstava o podmínkách při pěstování kakaa visela na více než 90 místech republiky. Letos se v týdnu od 3. do 11. října 2020 koná šestý ročník zaměřený na budoucnost práce. Jak technologie promění naši práci? Čeho už jsme svědky a co do budoucna očekávat? Za hlavní procesy změny lze považovat automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Je tedy pravděpodobné, že některá pracovní místa v řádu desítek let zcela zaniknou a budou nahrazena stroji. Znamená to ovšem, že už dnes díky strojům pracujeme méně a na lepších pozicích? Ne tak docela. Řada lidí se naopak kvůli automatizaci ocitá ještě ve větší nejistotě. Výstava bude zahájena v sobotu 3. října ve 13 hodin Férovým piknikem. Přijďte i Vy s rodinou, známými nebo kamarády a užijte si Férový piknik. Co s sebou? Dobrotu připravenou z fairtradových surovin v kombinaci s lokální surovinou. (jl) DALŠÍ INFO W W W

6 6 ROZHOVOR Štětský spisovatel žánru sci-fi Josef Naučil s počítači pracovat spoustu studentů ve Štětí z pozice pedagoga na místním učilišti. Možná ani ř a d a ž á k ů a s p o l u - pracovníků nevěděla, že učitel Josef Pecinovský je j e d n í m z n e j l e p š í c h a nejčtenějších tuzemských spisovatelů v žánru science fiction, westernů. Mám spoustu věcí rozepsaných. Ale tvořím spíše pro sebe, říká aktuálně úspěšný š t ě t s k ý s p i s o v a t e l a pedagog. Která etapa pro vás byla nejlepší? Po stránce tvůrčí je to posledních deset let. Píši, co chci, co mě baví. Můžu si s textem hrát. Našel jsem nakladatele, který mi knihy vydává. Korona krize zřejmě ale zamává i s tímto odvětvím. Co aktuálně tvoříte? Mám spoustu věcí rozepsaných. Ale tvořím spíše pro sebe, setrvačností. Největší projekt, který nyní mám, se jmenuje Sto miliard hvězd, je to čistá space opera. Putování kosmické lodi napříč Galaxií, hledání nového domova. V brzké době by měla vyjít časovka Mirzova vize. Vráťme se na začátek spisovatelského života. Jak jste se dostal ke psaní? Přišlo to samo. Ač jsem studoval technickou školu, vynášeli mne jako nejlepšího ve slohu. Což mě těšilo. Někdy v roce 1961 časopis Věda a technika mládeži vyhlásil mezinárodní soutěž o nejlepší vědeckofantastickou povídku. Můj spolužák se rozhodl, že se zúčastní. Když s tím přišel do školy, řekl jsem si: Když může někdo soutěžit s takovým blábolem, tak to snad mohu taky. Takže klasický hec? Něco jsem sepsal a poslal. Byl to taky blábol. Porota usoudila, že ten šestnáctiletý kluk má talent a přisoudila mu sedmé místo. Stydím se do dneška za to, co jsem tehdy napsal (smích). Proč jste si vybral tento žánr? Fascinoval mne od doby, kdy jsem se naučil číst. Již v roce 1955 jsem ve Vědě a technice četl povídky s touto tématikou. Dodnes si pamatuji první, jmenovala se Hvězdám vstříc. J a k j s t e s e d o s t á v a l k t e x t ů m? P ř e c i j e n zahraniční autoři se v tehdejším Československu tolik neprodávali. Přece jen tu byla jakási tuzemská tvorba, a pak překlady z polštiny a ruštiny, a tak jsem utrácel za knihy a nutil jsem k tomu i rodiče. Mělo s vášní pro tento žánr společné i vaše pozdější technické vzdělání? M á m p o c i t, ž e s n í m nesouviselo. Technické vzdělání mám omylem. Mě okouzlil učitel chemie v osmé třídě natolik, že jsem se dal na chemii i později. Což byl ale největší omyl mého života. Jak vedla vaše cesta do Štětí? Narozen jsem ve Varnsdorfu. Otec byl nějaký čas bez práce, tu si poté našel v Ostravě. Dostal i byt. Což bylo v roce Já v Ostravě absolvoval základní i střední školu. Když šel táta do důchodu, nic ho v Ostravě nedrželo. Vzal první inzerát, který chtěl měnit za Ostravu, což bylo Štětí. Bylo průmyslové Štětí i n s p i r a c í p ř i p s a n í fantastických knih? Ani ne. Štětí mi zaručilo civilní z a m ě s t n á n í p o d o b u pětačtyřiceti let. Viděl jsem spoustu chemických fabrik, vypadají jedna jako druhá. Jak došlo k vaší kantorské kariéře? Jedenáct let jsem dělal v papírně na ROTO. Od nejnižší po skoro nejvyšší funkci. V roce 1975 jsem byl stižen chorobou, k t e r á m i n e d o v o l o v a l a pokračovat. Tehdy se uvolnilo místo na štětském učilišti, shodou okolností u oboru chemik operátor, takže se mi chemie nakonec hodila. Po patnácti letech jsem pak přeladil na vyučování výpočetní techniky. Tehdy to musel být velký boom? Osobně jsem se dostal k výpočetní technice v roce 1984, kdy jsem si koupil maličký počítač Commodore, což byl nejlepší nákup mého života. Naučil jsem se na něm i programovat. Pro mne i pro mé syny to byl odraz do dalšího života. V chemické laboratoř bych to asi dlouho nevydržel. V ý u k a v ý p o č e t n í technologie na střední FOTO ARCHIV: J. PECINOVSKÝ

7 škole v devadesátých letech musela být náročná? V roce 1990 jsme měli počítače české výroby IQ 151. Měly černé kulaté klávesky, které se špatně mačkaly, a tak při podařeném stisku zapípaly. V rohu učebny stála ohromná disková mechanika na diskety o průměru 8 palců. I na těchto strojích se však daly dětem předávat základy výpočetní techniky. Co bylo snadnější, napsat knihu, nebo učit žáky? Lehčí je napsat knihu. Ze strany studentů jsem někdy cítil odpor až nechuť přijímat vše co se dá nazvat vzdělání. Čest výjimkám. Jaký jste byl pedagog? Já měl vyučování jednoduché v tom, že děti mi seděly u počítačů a nezlobily. Navíc je to bavilo. Jediné čím mohly zlobit, bylo to, že si otevřely jiný program nebo hrály hry. Za tu dobu jsem nechal velmi málo žáků propadnout. Ale nějaké pětky tam byly. Jaká pro vás byla učitelská profese? Z profesního hlediska to byl nejlepší úsek života. Dělal jsem co mě bavilo a to, co jsem uměl. V ě d ě l i k o l e g o v é v z a m ě s t n á n í, ž e j s t e spisovatel? Pozor, před převratem jsem sice psal, ale příliš nevydával. Navíc tehdy si fantastiku rozebrali autoři mainstreamu Páral, Pludek, Vaňková, Švejda. Ti přišli na to, že se na ní dá hodně n a h r a b a t. M y p ř í z n i v c i fantastického žánru jsme ale věděli, jak to jen říct, že to není ono (smích). Jak došlo k tomu, že jste začal své texty i vydávat? Již tehdy existovaly časopisy, které braly povídky. Pár let jsem publikoval v Zápisníku. A také byli redaktoři, kteří měli fantastickou literaturu rádi. Vojtěch Kantor v Mladé frontě a Ivo Železný ve Svobodě. Jednou za rok jedna má povídka spatřila světlo světa. Po převratu se mi podařilo dát dohromady samostatné knihy, i když první rukopis knihy jsem měl v nakladatelství od roku Jeho vydání se nakonec rozplynulo a pak se rozplynulo i Severočeské nakladatelství, kde kniha čekala na vydání. Proč se před revolucí nevydávaly knihy s touto tématikou? Fantastika nebyla v kurzu. Ani dnes není. Je brána za podřadný žánr, neřku-li za brak. Přitom po revoluci se objevila spousta autorů tohoto žánru. Snad stovky. Já osobně vydal zhruba pětadvacet knih s touto tématikou. Po roce 1995 jsem cítil, že opadává zájem o sci-fi. Objevila se silná konkurence, která si říká fantasy. Draci, víly, čarodějové, meč a magie, typickou ukázkou je Harry Potter. Můj nakladatel mi říká: Ne abys začal psát fantasy. Dalo se v devadesátých letech živit psaním knih? Nedalo! Ale bylo to nadějné, v devadesátém roce jsem dostal za jednu knihu honorář ve výši ročního platu kvalifikovaného dělníka. Honoráře šly ale rychle dolů, stejně jako náklady knih. O něco lépe vynášelo psaní počítačových příruček, díky nim se mi podařilo procestovat s manželkou velký kus světa. Cítil jste jako známý spisovatel ve Štětí v devadesátých letech slávu? Necítil (smích). Okamžiky slávy zažívám jinde. Na srazech československých příznivců scifi mívám besedy s fanoušky, zvou mě i knihovny. Kromě románů a povídek tvoříte i příručky, jak pracovat s počítačovými programy. Co je lehčí psaní? Rozhodně příručky. Nad nimi člověk nemusí přemýšlet. Je dán program, ten má menu. Desítky hodin sice trvá, než se člověk s programem seznámí, ale pak to jde samo. Zatímco u románu musím zapojit fantazii. A postavy se chovají nepřátelsky. Já mám cíl někam dospět a ony uhnou, říkají něco j i n é h o, n e ž j s e m s i představoval. Jak vypadá proces vzniku románu? Mám vše v hlavě. Ale dělám si pomocný soubor, abych nezapomněl, kdo se jak jmenuje. Postav nesmí být mnoho, ale někdy se jich urodí dost. Myšlenky chodí pravidelně? Myšlenka přijde jednou za dlouhou dobu. Na první román jsem třeba dostal nápad v nemocnici, kde jsem ležel dva měsíce. Napadlo mě, jaké by to bylo, kdyby vláda ve své zemi likvidovala inteligentní lidi. To byl první motiv, pak jsem dál musel přemýšlet, kam se vydat. Román se jmenoval Juta a vydal ho štětský rodák, pan Kosík. Jak dlouho román vzniká? Tehdy mi trval rok. Cvakal jsem ho na stroji. Teď jde vše rychleji. Píši na počítači. Počítač je na psaní lepší. Ale musí si na něj člověk zvyknout. Když jsem psal na stroji, viděl jsem, jak přibývají na stole papíry popsané textem. Co přibývá teď? Uložené kilobajty? Předčítal jste knihy dětem, nebo vnoučatům? Musím pomluvit rodinu, nikoho to nezajímá (smích). Čtou to později. Já jim knihy rozdávám. Tu a tam si nějakou knihu přečtou. Byla myšlenka udělat z vaší knižní předlohy film? Myšlenky tu byly. Dvakrát se mi ozvali amatérští filmaři, souhlas jsem jim dal. Jak to ale dopadlo, nevím. Dost často se ozývají z rozhlasu, kvůli dramatizaci ROZHOVOR 7 Pecinovský: Píši co chci, co mě baví povídek. Zaznamenal jste, že by vaše d í l a b y l a p ř e l o ž e n a v zahraničí? Mám jmenovce v Americe. Věnoval jsem mu knihu Házím ti laso, kamaráde. On tedy česky neumí, ale předal ji kolegovi, který jednu povídku přeložil do angličtiny. Omylem jsem se ještě dozvěděl, že táž vyšla v Rusku a oficiálně byla přeložena také do němčiny. Jak sleduje spisovatel v a š e h o ž á n r u v ý v o j technologií a počítačového světa? Netušil jsem, že to přijde tak rychle. Já dostal první telefon domů v roce 1995 a za pět let jsem ho odhlašoval. Nikdy mne nenapadlo, že bude internet, takový zdroj informací. Je něco, co vás v dnešní době mrzí? Silně mě mrzí jedna věc. Když jsem přicházel k budově Malého sálu Kulturního střediska, viděl jsem ještě na zdi nápis Knihkupectví. Od roku 1992 ve Štětí prakticky knihkupectví neexistuje. Dříve bývalo naproti hospodě U Kuklů, pak ve Školní ulici. To poslední v Dlouhé ulici bylo zřejmě na špatném místě. Škoda. Ještě, že mám výborně fungující knihovnu. Pavel Hoznédl Josef Pecinovský (74 let) Narodil se ve Varnsdorfu, do roku 1953 žil v obci Dolní Podluží v okrese Děčín. Od roku 1953 až do roku 1965 žil v Ostravě- Po r u b ě. V O s t ravě t a k é vystudoval SPŠ chemickou, od roku 1965 až dodnes žije ve Štětí. Od roku 1965 pracoval v SEPAP Štětí, od roku 1976 byl mistrem odborné výchovy, od roku 1990 až do 2007 učitelem odborných předmětů v oboru informatika na SOU Štětí. Spisovatelské činnosti se věnuje pravidelně od roku Od roku 1984 publikuje v časopisech a ve fanzinech, od 1990 publikuje knižně. Ocenění: 1986 Cena Karla Čapka (Mlok) za povídku Její Veličenstvo 1987 Cena Karla Čapka (Mlok) za povídku Nos to závaží 2010 Cena Aeronautilus (Velmistr žánru) 2012 Cena Aeronautilus za povídku Věrozvěst z Pompejí

8 8 KULTURA Kulturní středisko města Štětí Program na září září Informační centrum TEMNÁ STRANA MYSLI Výstava fotografií a prací M. Krcha. Vstup zdarma. 1. září Městská knihovna SVĚTLO STÍNŮ JINDŘICH VRBA & KAROLINE RAVN Kombinace fotografií a obrazů z cest, myšlenek a představ v 1. patře knihovny. 5. září Městský stadion TŘÍGENERAČNÍ TURNAJ DRUŽSTEV V PÉTANQUE Přihláška na turnaj je k vyzvednutí v Městské knihovně. Začátek v Vstup zdarma září EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY TVŮJ STYL, TVOJE VOLBA září Mírové náměstí LUNAPARK RODINY TŘÍŠKOVÝCH Kolotoče, houpačky a další atrakce lidové technické zábavy v parku na Mírovém náměstí. 19. září sál Kulturního střediska CIRKUS BUDE! Artistická skupina Mistral se představí ve stylu klasických cirkusových vystoupení. Vstupenky si rezervujte na Začátek v září Husovo náměstí TRADIČNÍ ŠTĚTSKÝ JARMARK Historická scéna: pohádky, soutěže, tvořivé dílny, kejklíř, alchymisté a další; Historická bitva 30. letá válka; Hlavní scéna: Švejk band King Swing, minus123minut, Crazy Dogs, Leona Machálková, Baťa & Kalábůf něžný beat, YoYo Band. Občerstvení a prodejní stánky s jarmarečním zbožím. Vstupné 50 Kč, důchodci a děti do 130 cm zdarma. 21. září sál Kulturního střediska SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO DŮCHODCE Účinkuje: Vivasong Začátek v Vstup zdarma. 24. září kino Štětí EXPEDIČNÍ KAMERA Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě o extrémních zážitcích a sportech. Začátek v Vstupné 50 Kč. Soutěž Lovci korálků Vítězové 2. ročníku celoroční soutěže s názvem LOVCI KORÁLKŮ. ZLEVA: Michaela Hanzlíková (2. místo), Max Takač (1. místo) a Karolína Hrdá (3. místo). Všichni vítězové jsou žáky Základní školy Školní 559. Foto: MK Štětí

9 Ulicemi města Štětí: Školství O starších dějinách školství ve Štětí jsem již psal. Nyní doplňuji některé údaje o školách po skončení 2. světové války. Ihned po osvobození se do města začali vracet Češi, kteří se za okupace museli odstěhovat do vnitrozemí, pokud nechtěli být občany německé říše. Vyučování pro 76 dětí ve dvou třídách měšťanské školy začalo již 22. května O týden později však bylo do 2. června přerušeno, jelikož sem dorazila ruská posádka a ubytovala se po celém městě. Od června byla využívána i stará škola u kostela. Do nového školního roku bylo zapsáno v obecné škole 118 žáků, v měšťanské pak 200 žáků. V budově Masarykových škol (dnešní ZŠ TGM) fungovala mateřská škola, část národní (obecné) školy a měšťanská škola, rozdělená na chlapeckou a dívčí. K těmto typům přibyla v roce 1946 ještě lidová škola zemědělská. Školy spravovala školní rada. Do Štětí docházeli žáci ze všech nynějších místních částí, dále z H. Počapel, Račic, Výlety za historií: Město literátů Litoměřice jsou těsně spjaty s rozvojem českého písemnictví. Již v tzv. zakládací listině litoměřické kapituly z roku 1057 se na rubu za latinským textem nachází přípisek v češtině, jeden z prvních dokladů naší mateřštiny. Dalším významným dokladem sepětí města s literaturou je tzv. litoměřický graduál z roku Jde o pergamenový latinsky psaný zpěvník úctyhodných rozměrů (přes tisíc stran, 56 kg), který nechalo vytvořit literátské bratrstvo, sdružení měšťanů, znalých písma, které se staralo o zpěv náboženských písní při církevních obřadech. Tato památka je unikátní nejen velikostí, ale i nákladnou výzdobou, jejíž součástí je zobrazení upálení mistra Jana Husa a jeho přijetí mučednické koruny. Tento list byl donedávna vystaven v litoměřickém muzeu. To se nachází na Mírovém náměstí v bílé renesanční budově bývalé radnice. Na její z d i j e p a m ě t n í d e s k a, připomínající osobnost M. Pavla S t r á n s k é h o, k t e r ý z Záluží, Velešic a všech obcí na Snědovicku. Všechny školy měly rodičovská sdružení, vyučování bylo pětidenní a děti se účastnily všech veřejných akcí města a sběru odpadu. Obecná škola byla pětitřídní, chlapecká měšťanská měla čtyři třídy a dívčí tři s jedním následným ročníkem učebního kurzu. Pro nedostatek uhlí trvaly vánoční prázdniny od 15. prosince 1945 až do 3. února 1946, přičemž během ledna děti dostávaly úkoly. Školní rok ukončilo na ZDŠ (dnes ZŠ TGM) 842 žáků ve 25 třídách. Z 56 dětí, které ukončily 9. třídu, bylo do výběrových škol přijato 23 a 10 se jich přihlásilo na práci v zemědělství. Do dalšího školního roku nastoupilo již jen 463 žáků ve 14 třídách, a to proto, že v roce 1961 byla dokončena výstavba nové ZDŠ ve Školní ulici. Stavba měla zpoždění, a aby mohlo být zahájeno vyučování, došlo aspoň k předání učeben. Tělocvična, spojovací chodby, družina a školní jídelna byly zprovozněny později. V prvním náboženských důvodů odešel roku 1627 do exilu. Tam sepsal latinské dílo O státě českém, které v holandském Leydenu vydali bratři Elzevirové jako s o u č á s t e d i c e p r a c í o evropských zemích. Stránského spis seznamuje čtenáře s přírodou i historií naší země, včetně správního uspořádání před Bílou horou. Litoměřice byly centrem vzdělanosti i v době barokní a osvícenské. Největším přínosem pro českou literaturu byl počátek 19. století, kdy na zdejším gymnáziu učil Josef Jungmann, který tu zároveň začal se svou v ě d e c k o u j a z y k o v ě d n o u činností, jejímž vyústěním byl česko-německý slovník. Ten patří k základům moderní češtiny a Jungmann v něm často vycházel z Bible kralické a zapojoval i slova z ostatních slovanských jazyků. První praktickou ukázkou byl jeho překlad Ztraceného ráje anglického autora Johna Miltona. Jungmann si v Litoměřicích vychoval řadu následovníků. Nejznámější ZŠ Školní byla dostavěna v roce Foto: archiv KIZ. š k o l n í m r o c e nastoupilo do 15 tříd 473 dětí, které vyučovalo 17 pedagogů. O rok později navštěvovalo obě devítiletky již 1015 dětí. Roku 1978 najdeme v kronice města zprávu o tom, že kvůli nedostatku učitelů na školách se zhoršily prospěch i chování žáků. Kronikářka si také p o s t e s k l a, ž e s e č a s t o nedostává péče rodičů a děti kapitolou v literárních dějinách Litoměřic je zdejší pobyt a smrt romantického básníka Karla H y n k a M á c h y. V j e h o pozůstalosti se dochovalo několik dopisů, které psal krátce před smrtí svým rodičům a své lásce a matce dítěte Lori Šomkové. Mácha tu pracoval jako koncipient u místního advokáta a jak vyplývá z dopisů, třel bídu s nouzí. V jednom z listů popisuje, jak již za tmy ležel HISTORIE 9 chodí do školy nepřipravené a bez pomůcek. Od roku 1979 začalo postupné předávání do užívání objektů nově vystavěné ZŠ v Ostrovní ulici. Ve školním roce sem již chodilo 560 žáků v 19 třídách, o které se s t a r a l o 2 4 u č i t e l ů, 5 vychovatelek a skupinová vedoucí pionýrů. M. Plaček Biskupská katedrála v Litoměřicích. Foto: archiv KIZ. na nedalekém Radobýlu a když zahlédl ve městě požár, běžel jej hasit. Pokaždé, než vylil vědro s vodou, potřel si jí obličej a napil se. A právě to mu bylo osudné. Během pár dní zemřel na otravu špinavou vodou. V domku pod Dómským pahorkem, kde zemřel, je dnes Máchova s v ě t n i č k a, e x p o z i c e litoměřického muzea. M. Plaček

10 10 TURISTIKA/MÍSTNÍ ČÁSTI Turisté mířili v létě do Čech i zahraničí Klub turistů své aktivity přes prázdninové měsíce r o z h o d n ě n e z a s t a v i l. Naopak. Členové klubu se v y d a l i d o P r a h y, d o Huntířova, Kerska nebo Domažlic. V sobotu 20. června turisté i přes nepřízeň počasí navštívili Staré Bohnice. I pro některé Pražáky to byl neznámý kout Prahy. Zejména opravený statek Vraných z roku 1777 nebo kostel sv. Petra a Pavla z 12. století jsou nádherné stavby. Několik dní poté, 25. června, se vydalo 23 turistů z Huntířova na Sokolí vrch. Počasí bylo z počátku trochu mlhavé, ale později se umoudřilo a byl z toho nádherný den. Krásnou krajinou se vystoupalo až na Sokolí vrch a pak ještě i na rozhlednu. Ve stejném týdnu, ale v sobotu, se turisté vypravili do Kerska, které je často spojováno se jménem spisovatele Bohumila Hrabala. Prošli se kerským lesem kolem rybníčků, napili se z léčivého Svatojánského pramene a skončili u chaty Bohumila Hrabala. Počátkem července byl v plánu třídenní zájezd do Brd na poznávací výlet. Zážitků bylo hodně. Zámek Zbiroh, klášter Plasy a ubytování ve Spáleném Poříčí. Po večeři zahrála i dudácká kapela. Další den byl v plánu zámek v Horšovském Týnu a Domažlice a Rožmitál pod Třemšínem, který je spojen se jménem a životem J. J. Ryby. Třetí den odjeli turisté na zámek v Nebílovech, prohlédli si Špejchar ve dvoře, kde je stálá expozice díla J. W. Neprakty. Cestou domů byla ještě zastávka v Dobřívu, na návštěvu technické památky - vodního hamru. Dalším červencovým výletem byla procházka z Podbaby přes Přírodní park Šárka Lysolaje do Nebušic a dále do Divoké Šárky až k vodní nádrži Džbán. Následoval výlet na rozhlednu Drahoušek, zámek Osečany a klášter v Poličanech. Od 12. července se uskutečnil pětidenní poznávací výlet do České Kanady, kde si výletníci p r o h l é d l i Te l č, D a č i c e, Jindřichův Hradec, Český Rudolec, Peníkov s vodní pilou, Rožnov s bizoní farmou, Novou Jednou ze zastávek turistů byl i zámek ve Zbirohu. Foto: TK Štětí. Bystřici, zříceninu hradu L a n d š t e j n, S l a v o n i c e, provaznické muzeum v Deštné a Chýnovskou jeskyni. Jeden z výletů zavítal i do Rakouska na vodní hrad Heidenreichstein a potom na farmu, kde chovají lamy a jaky. Následovaly další výlety jako z Poděbrad k soutoku Labe a Cidliny, výlet z Pikovic do Kamenného Přívozu podél Sázavy, na Jedlovou horu s rádiem Sever nebo z Dubče do Uhřiněvsi. Prostě turisticky aktivní léto. Tak turistice zdar. Zdeněk Karfus Neckiádu v Počeplicích ozdobilo osm plavidel Radouň slavila tradiční Dožínkové slavnosti Počeplice ožily v polovině srpna druhým ročníkem Neckiády. Na Labe v letošním roce vyplulo osm plavidel, které mezi sebou svedly souboj ve čtyřech rozjížďkách. O výsledky nakonec ale vůbec nešlo. Kolem stovky přihlížejících se dobře bavilo při originalitě soutěžních lodí i posádek. Zábava pak na břehu řeky pokračovala do večerních hodin. Foto: Z. Ransdorfová. Radouňské baby na předposlední srpnovou sobotu připravily již tradiční Dožínkovou slavnost. K vidění byly tradiční vesnické kroje, k poslechu na návsi hrála během odpoledne kapela Pozdní sběr, děti bavilo divadlo Koloběžka, bublinkář Ruxak nebo taneční vystoupení skupiny HOPA a Vanesy Machové. Večer k tanci zahrála kapela Germa. Foto: R. Gurišová.

11 VOLNÝ ČAS/SPORT 11 Tour de Texas jela padesátka cyklistů Dvanáctý ročník oblíbené nesoutěžní cyklo vyjížďky s názvem Tour de Texas se jel ve Štětí a jeho okolí v sobotu Z tradiční startovací plochy Nového náměstí ve Štětí vyjela zhruba padesátka cyklistů na tři různě dlouhé trasy. Patnáctikilometrová byla určena především pro děti a jejich rodiče. Vedla do malebné vísky Stračí a poté dál lesními cestami kolem známých přírodních útvarů jeskyně Mordloch, skalní skulptury Had přes Ješovice a zpět do Štětí. Druhá trasa, dlouhá zhruba třicet pět kilometrů, z velké části kopírovala oblíbené Naučné putování loupežníka Štětky a kromě obcí regionu Štětska dovedla účastníky i k příjemné zastávce v rodinném Pivovaru Mlýn ve Střížovicích. Nejdelší trasa, která měla letošní rok šedesát kilometrů, vedla přes vesničky Texasu až k nedaleké Husí cestě u obce Skalka. I tady si řada zkušených cyklistů sáhla v nelítostném vedru na dno svých sil. Závěrečné vyhlášení výsledků letošní Tour de Texas proběhlo tradičně v pivnici Palermo. (hoz) DALŠÍ INFO W W W Gymnastky se připravovaly tradičně v Liberci Gymnastky ze Štětí se vydaly na tradiční letní soustředění do Liberce. Společně s nimi trénovaly i členky klubu trampolín z Litoměřic. N a d l e t o š n í m l e t n í m soustředění se vznášel obláček nejistoty kvůli koronaviru. Nakonec se vše podařilo zorganizovat, řekla trenérka š t ě t s k é h o t ý m u B l a n k a Pišvejcová. V polovině července se čtrnáct štětských gymnastek mohlo z ú č a s t n i t n á r o č n é h o třífázového tréninku spolu se šesti dívkami z trampolín Litoměřice. Plně vybavená hala Sport Park Liberec nabízela dívkám ideální podmínky pro cvičení. Využila se všechna nářadí, která hala poskytovala. Velkou výhodou bylo, že mohlo cvičit najednou více děvčat. Například na čtvercovém koberci nebo na šesti kladinách. Dalším bonusem byl airtrack, molitanová jáma a dvě trampolíny. Letos se nám podařilo zajistit i profesionálního trenéra. Pod jeho vedením dívky udělaly velký pokrok. Naučily se spoustu prvků, které jistě využijí v další sportovní sezóně, přidala Blanka Pišvejcová. Celý týden s e ale jen netrénovalo. Uprostřed týdne si starší gymnastky vyšly na Ještěd a mladší zamířily do Dino parku. Pak se všechny sešly na plaveckém bazénu, kde se vyřádily na tobogánech a velké klouzačce. Oddíl sportovní gymnastiky děkuje ASPV za finanční podporu. (bp, hoz) DALŠÍ INFO W W W Štětské gymnastky vyrazily na letní soustředění. Foto: PLACENÁ SK Štětí. INZERCE

12 12 SPORT Refresh Contest již potřinácté ve Štětí T ř i n á c t ý r o č n í k skateboardové přehlídky Refresh Contest ve Štětí r o č n í k s i ž á d a l n ě c o speciálního, ostatně stejně, jako každý jiný ročník a šlo jen o to, si tu specialitu najít. Akce se musela z května přesunout na neurčito a až teprve začátkem června bylo rozhodnuto o náhradním termínu. Tahle zvláštní situace skvěle nahrála i tvorbě trofeje, jelikož se celkem laborovalo, co se vlastně bude vyrábět a čím se inspirovat. To dalo vzniknout Covídkovi, který opět z třísek stvořil dvorní truhlář, Tomáš Cidlinský. Závod byl opět rozdělen do kategorií podle věku. Ale nikterak striktně, kategorii nejmladších riderů, do patnácti let. Další kategorii říkáme PRO a to proto, že v ní jsou rideři ve věku mezi patnácti a třiceti roky. A pro ty nejstarší aktivní skejtry čekala kategorie VETeránů. Samozřejmostí je, že pokud dorazí děvčata, i pro ně je srdečně vyhrazený prostor. Mlaďasové nakonec dorazili čtyři a děvčata dvě, takže si společně odjeli svoje jízdy a jam, ze kterých rovnou vzešly i výsledky pro obě kategorie. Za zmínku stojí Olda Harbich, který v téhle kategorii vyhrává už pár let a ve svých čtrnácti letech strčil do kapsy i větší část PRO kategorie. Olda mohl díky vítězství v AM kategorii startovat i v kategorii PRO a jeho postup do finále mezi top 12 je toho K vidění byly ve skate parku povedené triky. Foto: sokolioko. jasným důkazem. Mezi děvčaty na svoji stranu překlopila vítězství Adriana, která se zčista jasna zjevila a překvapila pěkným stylem a čistým skateboardingem. Z její protivnice, Natalí, čišel zase corovej duch a za ollie na velkou bednu hodlala položit svůj život, což se jí málem párkrát povedlo. V katogorii PRO se sešlo čtyřiadvacet skejtrů. Tahle hromádka byla rozdělená do dvou heatů po dvanácti skejtrech, z nichž každý měl k dispozici dvě kvalifikační jízdy. Ty se sčítaly. Po kvalifikaci PROfíků přišli na řadu starší skejtři, kteří mají svoji vlastní kategorii, a to nad třicet let. Tam se sešlo pět skejtrů, I tady se obě jízdy sčítaly, takže bylo zapotřebí, aby každá z nich byla co nejlepší a výsledný bodový součet samozřejmě také. Finále to bylo, jak se patří. Kluci se snažili a padala bomba za bombou, až z toho přecházel zrak a porota to určitě neměla jednoduché. V tu chvíli už byli na startu připravení skejtři, aby si dali rychlou smršť v podobě Death Race. Podstata byla snadná, hromadný start, předem určená trať a jen jeden vítěz, který projede cílem. Hned potom následoval Cash for Tricks, kdy byly připravené peníze z registrace a ty se dávaly za triky, co padaly. Pak následoval tradiční Hippie Jump. Tam jsou pravidla snadná. Podstatou je nechat podjet skate pod laťkou, kterou skejtr bez skejtu přeskakuje. Začíná se na půl metru a laťka stoupá každým kolem o 10 cm výš až do jednoho metru s tím, že rider má pouze jeden pokus. Hippie jump letos skončil na 120 cm. Následovalo slavnostní předání cen. Následovala hudební produkce - pražští hardcorový Crippled Fingers, třináctý ročník Refresh Contestu, zakončil pražský punk hardcorový Jet8. Těšíme se za rok znovu naviděnou, všem přejeme krásné léto plné pohody a skateboardingu a to jak jen tak na ulici s kámošema, tak i při přípravách různých akcí a při jejich samotné realizaci. Skejtu zdar. Marek Fric V Ý S L E D K Y Scooter Toss Krtek 22,8 m My Rallygion Death Race David Vrba Hippie Jump Marek Knytl 120 cm AM (0-15) 1. Olcek Harbich 2. Filip Folkmann 3. Max Souba 4. Daniel Girls 1. Adriana Pošíková 2. Natalí VET (30+) 1. Tomáš Javůrek 2. Andrej Norenko 3. Sváťa Vorel Best Trick Karel Raichl kickflip fs boardslide shuvit out ze šikmýho railu PRO (15-30) 1. Martin Smouví Smolák 2. Karel Raichl 3. Pavel Fořtík Florbalisté se připravovali v letních kempech Dva přípravné letní kempy m a j í z a s e b o u m l a d í florbalisté ze Štětí. Ti nejmenší se připravovali v H o rních P o č aplech, starším výběry pak zamířily do Račic. Tvrdá dřina i spousta zábavy. To vše čekalo na začátku srpna na elévy a přípravku florbalových Igráčků. Pod taktovkou trenéra Ladislava Nováka se ve sportovním areálu v Horních Počáplech připravovala zhruba třicítka holek i kluků. Na konci měsíce se vydaly polykat tréninkové porce i starší kategorie. Do práce se pustily týmy mladších a starších žáků. Kromě dřiny na atletickém oválu nebo fotbalovém hřišti je čekal i plážový volejbal nebo výlet a kolech. Novinkou florbalového klubu je od nové sezony tým žen, který sehrál v letní pauze i své první přípravné utkání proti celku z Roudnice nad Labem. Muži se chystají na další ročník, ve kterém by měli nastupovat v soutěži Litoměřické florbalové party. Do všech týmů přivítáme rádi nové tváře. Rozpis tréninků brzo u v e d e m e n a n a š i c h facebookových stránkách, řekl šéf klubu Petr Kratochvíl. (hoz) Nejmladší trénovali v Horních Počaplech. Foto: Igráčci Štětí.

13 Fotbalisty trénuje nově Jarolím Nové trenérské jméno se od července objevuje na trenérské lavici fotbalového k l u b u. J o s e f J a r o l í m vyměnil v pozici kouče Jiřího Ransdorfa. Bývalý záložník pražské Sparty se do Štětí vrátil po dvanácti letech. Z mančaftu tu z hráčů prakticky již nikdo n e z ů s t a l, p r o z r a d i l dvaašedesátiletý Josef J a r o l í m, k t e r ý m á v československé fotbalové lize odkopáno 180 zápasů, ve kterých vstřelil 24 branek. Kde působil trenér Jarolím po odchodu ze Štětí? Nejdelší čas jsem trénoval v pražském klubu Podolí, kde jsme postoupili z I. A třídy do Pražského přeboru a tam ho pravidelně hráli, tuším, že sedm let. Působil jsem také u ligové mládeže pražského Meteoru. Vracíte se do Štětí, tedy do místa, které znáte. Kdo z hráčů, které jste vedl, v týmu zůstal? Z mančaftu tu z hráčů prakticky nikdo nezůstal. Jediný snad David Mencl. Jinak se celý kádr pozměnil. Řadu hráčů jsem viděl už jen v roli diváků. Vedení klubu Josef Jarolím: hráč: Dukla Praha, Sparta Praha, Xaverov H. Počernice, Spartak Hr. Králové, Kufstein (Rakousko) ligové zápasy: 180 ligové branky: 24 je stejné jako před těmi dvanácti lety. Zázemí klubu se také nezměnilo? To zůstalo stejně kvalitní. Na divizní soutěž velmi dobré. Jste spokojen s přípravou? Tu nám přerušila a hlavně narušila povinná karanténa, na týden jsme z tréninku úplně vypadli. To je nepříjemné pro každý celek. U některých hráčů mi chybí lepší tréninková docházka, přeci jen divize už je dost náročná a kvalitní soutěž. Jak jste viděl přípravné zápasy, ve kterých jste tým vedl? Utekly nám začátky zápasů. V tom posledním přípravném zápase s Klíčany (výhra Štětí 3:1 pozn. aut.) jsme po dvaceti minutách hru ovládli a soupeř neměl prakticky nic. Jaké jsou cíle dospělého celku v divizní soutěži? Bylo by dobré tým doplnit. Pokud by se doplnění podařilo, měl by být cíl střed tabulky. (hoz) Dospělé fotbalisty SK Štětí zastavila v srpnu karanténa. U jednoho z členů A mužstva byl evidován pozitivní nález na Covid-19. Všichni členové celku n a s t o u p i l i o k a m ž i t ě p o oznámení nálezu do povinné karantény a následně na testy. Všechny testy členů týmu byly negativní. Nicméně mužstvo dospělých muselo zrušit poslední přípravné utkání proti Lovosicím a následně i posunout termín prvního kola divizní soutěže proti celku FK Baník Most Souš. Ten by se měl odehrát nejspíš v polovině září. DALŠÍ INFO W W W SPORT 13 Rozpis zápasů fotbalového klubu A mužstvo, Divize sk. B sobota , 10:15 Štětí Ostrov sobota , 10:15 Štětí Louny B mužstvo, III. třída neděle 6. 9., 17:00 Štětí B Liběšice B neděle , 16:30 Štětí B Lounky/Chodouny neděle , 16:00 Štětí B Mšené Lázně Stará garda, Okresní soutěž pátek , 17:30 Štětí - Bohušovice pátek , 17:00 Štětí - Hoštka Dorost, Krajský přebor sobota 5. 9., 10:30 Štětí Lovosice sobota , 10:30 Štětí Proboštov Starší žáci, Okresní přebor neděle 6. 9., 10:00 Štětí Úštěk neděle , 10:00 Štětí Křešice neděle , 10:00 Štětí - Lovečkovice Mladí kanoisté získali republikové medaile Rychlostní kanoistika ve Štětí zažila historický úspěch. Na mistrovství republiky, které se konalo na přelomu července a srpna v Labe Aréně v Račicích, štětský oddíl získal několik medailí. Mistryní republiky se stala Florencia Redondo, cenný kov získal Nicolás Redondo. Dobře si vedl i Rafael Waldhauser. Zlato získala Florencia Redondo v singlu na 200 metrů, na čtyřkajaku získala stříbro a na singlu na 500 metrů si vyjela bronzovou placku. Republikový titul si vyjela mladá závodnice v konkurenci dalších sedmdesáti závodnic. Byla jsem před závodem nervózní. Po závodě pak zase strašně šťastná, svěřila se úspěšná kanoistka. Další medaili pro štětský oddíl získal Nicolás Redondo v singlu na 500 metrů, skončil mezi Florencia Redondo (na snímku) získala na singl kanoi na 200 metrů mistrovský titul. Foto: FB KVS Štětí. dvanáctiletými závodníky na třetí, bronzové pozici. Ve stejném finále dojel Rafael Waldhauser na šesté pozici. Pro místní klub se jedná o první republikové medaile v historii klubu. Trenér Fernando R e d o n d o t o p ř i č í t á i tréninkovým podmínkám, které jsou podle něj ve Štětí jedny z nejlepších v České republice. Nábor nových členů probíhá prakticky neustále. Stačí přijít na trénink do štětské Labe arény, řekl trenér štětských kanoistů. (hoz) DALŠÍ INFO W W W

14 14 OSTATNÍ/INZERCE VZPOMÍNKY Dne 23. srpna uplynuly již 3 roky, kdy nás opustila paní Erika Řípová. Za t i c h o u v z p o m í n k u d ě k u j í sourozenci s rodinami, Ota, Josef a Anička. 2.srpna vzpomeneme druhé výročí úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky paní Jarmily Jedličkové. S láskou vzpomínají syn Vladimír s rodinou, dcera Jarmila s rodinou, vnučky Petra a Pavla s rodinami a pravnoučata. Dne uplynulo 20 let,kdy nás náhle,bez slůvka rozloučení opustil pan Dalibor Dziásek.Stále vzpomínají manželka,syn Jára s rodinou a syn Vlastík. Dne 2. září uplynou dva roky, co nás opustil pan František Vancl. Vzpomíná manželka, synové František, Václav a Josef a vnoučata. 18.září uplynul jeden smutný rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr a švagr pan Karel Dvořák. Stále v z p o m í n a j í m a n ž e l k a J a r k a s rodinou, dcera Vlaďka s rodinou, syn Kája s rodinou, bratr Pepa s rodinou, ostatní příbuzní a kamarádi. INZERCE 13. srpna tomu bylo 26 let, kdy nás opustil tatínek a dědeček Jaroslav Ransdorf a také 2 roky, 3. srpna uplynuly od doby, kdy nás opustila maminka a babička Gertruda Ransdorfová. Za tichou vzpomínku děkují děti Jiří, Eva a Zuzana se svými rodinami. Dne tomu bylo 5 smutných let, co nás opustil náš milovaný David Kotlár. S láskou vzpomínáme. Dne tomu budou dva smutné roky, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček pan Josef Takáč. S láskou v srdci vzpomíná manželka Eva- Mária, dcera Terezka s manželem Františkem a vnučka Justýnka. Kdo tě miloval, ten nikdy nezapomene. Dne 31. srpna 2020 tomu bylo již 21 smutných let, co bez slůvka rozloučení nás navždy náhle opustila naše drahá stále milující kamarádka, kolegyně, přítelkyně, paní Boženka Kratochvilova. S nesmírnou bolestí v srdci, láskou a úctou stále vzpomínají Slávek Kohout, rodina Kratochvilova, Davidova, a kolegové. Primářka Alena Kodetova P.h.D. FN Motol. Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: Prodám 2 hroby na místním hřbitově ve Štětí. Rozměry: 2m 72/1 2 73/1; 1m 668/11. Nájemné placeno do r Cena dle dohody. Informace na telefonním čísle: PLACENÁ INZERCE Hodnoty TRS, H S - červen VYSVĚTLIVKY TRS (celková redukovaná síra): v případě Štětí a okolí se jedná převážně o sirovodík, metylmerkaptan a dimetylsulfidy. Tyto látky patří mezi sloučeniny pachově postižitelné již v nízkých koncentracích. Při běžně se vyskytujících koncentracích v ovzduší nemají tyto pachové látky negativní vliv na zdraví. H2S: Sirovodík je bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem zkažených vajec, který může vznikat rozkladem organického materiálu ve styku se sírou nebo sloučeninami obsahujícími síru při nedostatku kyslíku. Většina sirovodíku v ovzduší je přírodního původu např. geotermálního. Z průmyslových zdrojů se sirovodík dostává do ovzduší například při výrobě celulózy z dřevních hmot sulfátovou metodou a dalších (Štětí). Ověřená data pro statistické zpracování poskytuje Český hydrometeorologický ústav se sídlem Na Šabatce 2050/17, Praha Komořany. Výsledky zpracování těchto dat se od výsledků zpracování neověřených dat zobrazovaných aktuálně na webových stránkách města Štětí mohou lišit. Hodnoty jsou uváděny v µg/m3. PLACENÁ INZERCE

15 INFORMACE Z MONDI 15 PLACENÁ INZERCE

16 Zpravodaj Města Štětí, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, IČ: , vychází s povolením Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E Vydává Město Štětí, Mírové náměstí 163. Řídí redakční rada ve složení: Pavel Hoznédl šéfredaktor, tel.: , Nikola Nováková, Jiří Kozák. Adresa redakce: Informační centrum, Obchodní 547, Štětí, tel.: Platba inzerce v Informačním centru. Tisk Tiskárna K+H. Redakční rada se při vydávání Zpravodaje řídí Pravidly vydávání Zpravodaje uvedenými na webových stránkách Distribuci Zpravodaje zajišťuje město Štětí. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu spolu s celým vydávaným čísle Zpravodaje. Uzávěrka říjnového vydání: Distribuce zářijového vydání:

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Jak na Vaše rozhodnutí reagovali v Partizánskem?

Jak na Vaše rozhodnutí reagovali v Partizánskem? Praha - Jak jsme vám slíbili, přinášíme vám dnes rozhovor s novým trenérem našich žen Tom ášem Hlavatým. Ten se hráčkám představil na středečním odpoledním tréninku, svoji trenérskou premiéru na lavičce

Více

PROGRAMOVÝ OBŠŤASTNÍK

PROGRAMOVÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PROGRAMOVÝ OBŠŤASTNÍK ZÁŘÍ 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, Martin Louka: Létající babí léto TAKÉ PO PRÁZDNINÁCH VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INSTRUKCE NA PREZIDENTSKÝ VEČER NA JEŠTĚDU Hotel a restaurace Ještěd. Vážení účastníci kongresu, milé kolegyně, milí kolegové,

INSTRUKCE NA PREZIDENTSKÝ VEČER NA JEŠTĚDU Hotel a restaurace Ještěd. Vážení účastníci kongresu, milé kolegyně, milí kolegové, INSTRUKCE NA PREZIDENTSKÝ VEČER NA JEŠTĚDU 15.9. 2017 Místo konání: Hotel a restaurace Ještěd Začátek: 19.30 Slavnostní zahájení: 20.00 Konec: 24.00 Téma: Budoucnost Vážení účastníci kongresu, milé kolegyně,

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2017 2018 zpracovala Bc. Eliška Ziková I. Identifikační údaje Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK ZÁŘÍ 2018 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát ZVEME VÁS ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH PODTOLŠTEJNSKA:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/9/245 RM schvaluje program 9. schůze RM. 2019/9/246 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/3/86 do 15. 6. 2019. 2019/9/247 RM schvaluje program jednání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK. Jaro 2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK. Jaro 2016 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2016 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro 2016 Jen co děti zakončily jarní prázdniny karnevalem, čekalo je

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 STONOŽKA ŠKOLNÍ ČASOPIS 2018/2019 Žáci a pedagogové ZŠ Opatov CENA: 15,- ČÍSLO: 1 CO SI PŘEČTETE Úvodní slovo Hrou proti AIDS Projektový den: Cesta kolem světa MIKULÁŠ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Mateřské školy Fantazie Voroněžská 5, Brno

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Mateřské školy Fantazie Voroněžská 5, Brno Školní rok: 2017/2018 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Mateřské školy Fantazie Voroněžská 5, Brno 616 00 I. Provoz mateřské školy - pondělí pátek 7,00-17,00 hod. - je možné předem dohodnout individuální dobu vyzvednutí

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK

VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK V áclav Ignác Stratílek se narodil 31. 7. 1873 jako syn Petra Stratílka (1844 1904), mistra kočárnického a sedlářského. Řemeslu se vyučil v továrně na příbory v Moravské Třebové.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.25/2018 Vážení rodiče a milé děti, čas letí jako voda a my se znovu setkáváme na konci 1. pololetí školního roku.

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Občasník žáků Speciální základní školy Litomyšl

Občasník žáků Speciální základní školy Litomyšl PECKA Občasník žáků Speciální základní školy Litomyšl Květen 2018, ročník 9, číslo 3 Na tvorbě časopisu se podíleli: žáci II. stupně a jejich učitelé. Redakčně upravil Pavel P. 1 Líbil se mi Karlův most.

Více

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu.

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Poprvé bylo hráno 7. prosince 1993. Je určeno dětem mateřských škol a mladším žákům prvního

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Šachový oddíl GARDE Lipovec přeshraniční spolupráce v rámci mikroprojektu EU Jsme jedna rodina - GENS UNA SUMUS- Spojují nás šachy FOND MIKROPROJEKTŮ

Šachový oddíl GARDE Lipovec přeshraniční spolupráce v rámci mikroprojektu EU Jsme jedna rodina - GENS UNA SUMUS- Spojují nás šachy FOND MIKROPROJEKTŮ Šachový oddíl GARDE Lipovec přeshraniční spolupráce v rámci mikroprojektu EU Jsme jedna rodina - GENS UNA SUMUS- Spojují nás šachy FOND MIKROPROJEKTŮ Gens Una Sumus Vážení přátelé šachu, na těchto stránkách

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Internetové stránky:

Internetové stránky: Vás srdečně zvou na uspořádaný k uctění památky mezinárodní mistryně paní Růženy Suché Dobiášové u příležitosti 110. výročí jejího narození Záštitu nad turnajem převzala Městská část Praha 5 Datum konání:

Více

Turnaj mladšího dorostu U /2018

Turnaj mladšího dorostu U /2018 ************************************** MEMORIÁL VLASTISLAVA MAREČKA ČESKÝ POHÁR MLADŠÍHO DOROSTU **************************** Turnaj mladšího dorostu U 16 2017/2018 X.. ROČNÍK Tři fáze turnaje: - základní,

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Školní Revue. Mimořádné vydání - ZASTÁVka Telč

Školní Revue. Mimořádné vydání - ZASTÁVka Telč Školní Revue Mimořádné vydání - ZASTÁVka Telč Toto zařízení je sociální službou (řídí se dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), kde pracují odborně vzdělaní pracovníci, kteří dbají na nejvyšší

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 31. května do 2. června - Broumovsko

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 31. května do 2. června - Broumovsko Akce pořádané u příležitosti dne dětí, koncert Karla Kahovce, Dřevíčská lávka, Prodaná nevěsta, fotbal, taneční vystoupení, dernisáž výstavy. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od 31. května

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

Dny zdraví 2009 v Chrudimi

Dny zdraví 2009 v Chrudimi Dny zdraví 2009 v i 1 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření podmínek pro zdraví a

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Zpravodaj Ža LIGY 2018

Zpravodaj Ža LIGY 2018 Žákovská liga 2018 mladší žákyně a žáci Zpravodaj Ža LIGY 2018 Sportoviště Sportovní haly ZŠ Kamenický Šenov Náměstí Míru 616 1 Startovní pětka až cílová osmička Skončil 1. ročník pilotního okruhu mladších

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

InfoTip ICM Jilemnice

InfoTip ICM Jilemnice InfoTip ICM Jilemnice V ICM Jilemnice k prodeji: Jilemnické omalovánky jsou zaměřeny na typické objekty a tradice ve městě. Upoutají krásnými ilustracemi a doprovodným textem, který je psaný českým a anglickým

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více