Iniciativa CIVITAS CIVITAS I CIVITAS II CIVITAS Plus Cílem iniciativy CIVITAS je:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Iniciativa CIVITAS CIVITAS I CIVITAS II CIVITAS Plus Cílem iniciativy CIVITAS je:"

Transkript

1 Iniciativa CIVITAS CIVITAS (City-VITAlity-Sustainbility) program spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je testovat integrované strategie pro čistou městskou dopravu. oordinátory projektu jsou jednotlivá města, která se tohoto programu účastní. Činnost CIVITAS byla zahájena v roce 2002 a dělí se na tři projektová a časová období: CIVITAS I r účast 19 evropských měst CIVITAS II r účast 17 evropských měst CIVITAS Plus r účast 26 evropských měst Cílem iniciativy CIVITAS je: představit a realizovat opatření, která se zabývají čistou a energeticky účinnou městskou dopravou realizovat opatření, která se zabývají technologiemi a politickými doporučeními v oblasti energetiky a dopravy vytvořit vhodné prostředí pro inovace

2 CIVITAS Plus Program CIVITAS Plus ( ) je v pořadí již třetím obdobím iniciativy CIVI- TAS, která je určena pro podporu evropských projektů v oblasti udržitelné mobility. Jde o program spolufinancovaný Evropskou unií a je součástí 7. rámcového programu pro vědu a výzkum. Projektu se zúčastní 26 evropských měst, která se spojila do pěti demonstračních projektů a v průběhu čtyř let zrealizují několik desítek opatření. Projekt CIVITAS PLUS klade důraz na úsporu v oblast energií, alternativní paliva, šetrnost k životnímu prostředí a na dopravní bezpečnost. Projekty v rámci tohoto programu čerpají z nejnovějších technologických výzkumů. V každém z pěti demonstračních projektů je jedno ze zúčastněných měst koordinátorem projektu, další města vystupují v projektu jako vedoucí nebo učící se města. V každém demonstračním projektu je v roli vedoucího a učícího se města zastoupeno město z nových členských států Evropské unie. Témata programu CIVITAS Plus: podpora využívání alternetivních paliv zavádění energeticky čistých a účinných dopravních prostředků do systému MHD zvyšování kvality služeb hromadné dopravy zavádění strategie řízení dopravy ovlivňování dopravního chování cestujících ovlivňování volby dopravních prostředků rozvíjení informačních kampaní, marketingu, komunikace a vzdělávání v oblasti dopravy rozvíjení silniční infrastruktury vývoj bezpečných dopravních prostředků podpora využívání energeticky účinných vozidel hromadné dopravy prosazování životního stylu méně závislého na osobních automobilech podpora nových koncepcí logistiky a distribuce zboží zavádění a využívání nových telematických systémů

3 Demonstrační projekty CIVITAS Plus ELAN Brno (Česká republika), Lublaň (Slovinsko), Porto (Portugalsko), Záhřeb (Chorvatsko) a Gent (Belgie). Cíl projektu: zapojení a podpora občanů při rozvoji ohleduplných řešení dopravy pro čisté město ARCHIMEDES Achieving Real Change with Innovative Transport MEasures Demonstrating Energy Savings Aalborg (Dánsko), Brighton (Velká Británie), Iasi (Rumunsko), Monza (Itálie), San Sebastian (Španělsko) a Ústi nad Labem (Česká republika). Cíl projektu: bezpečnější a pohodlnější dopravní servis ve středně velkých aglomeracích MIMOSA Making Innovation in MObility and Sustainable Actions Boloň (Itálie), Funchal (Portugalsko), Gdaňsk (Polsko), Tallinn (Estonsko) a Utrecht (Nizozemí). Cíl projektu: stimulace zdravějšího životního stylu občanů, zlepšení kvality ovzduší, omezení dopravních kolapsů, zvýšení bezpečnosti dopravního provozu MODERN MObility, Development and Energy use ReductioN Craiova (Rumunsko), Brescia (Itálie), Vitoria-Gasteiz (Španělsko) a Coimbra (Portugalsko). Cíl projektu: snížení znečištění ovzduší produkovaného dopravou, propagace životního stylu méně závislého na autech implementace energeticky účinných opatření v dopravě RENAISSANCE Testing Innovative Strategies for Clean Urban Transport for Historic Europen Cities Perugii (Itálie), Bath (Velká Británie), Szczecinek (Polsko), Gorna Orjahovitsa (Bulharsko) a Skopje (Makedonie). Cíl projektu: podpora mobility a dostupnosti v historicky cenných centrech měst

4 CIVITAS ELAN Motto projektu CIVITAS ELAN je zapojení a podpora občanů při rozvoji ohleduplných řešení dopravy pro čisté město, zajišťující kvalitní prostředí a zdraví všech obyvatel. Města v rámci projektu CIVITAS ELAN chtějí podporovat především zapojení svých obyvatel do procesů plánování a realizace dopravních řešení ve všech jejich stádiích. Proto jsou občané, jejich potřeby a očekávání na prvním místě. Cílem projektu ve městě Brně je podpora veřejné hromadné dopravy a zvýšení kvality služeb zákazníkům. Projektu CIVITAS ELAN se účastní pět evropských měst: Lublaň (Slovinsko), Gent (Belgie), Záhřeb (Chorvatsko), Porto (Portugalsko) a Brno (Česká republika). Brno oordinátorem tohoto vzniklého konsorcia je Lublaň. Záhřeb a Gent jsou tzv. vedoucími městy, Brno spolu s Portem jsou tzv. učícími se městy. Města, která spolupracují na tomto projektu mají několik společných charakteristických vlastností: jedná se o středně velká města s bohatým kulturním dědictvím jedná se o dynamická města s velkým podílem studentů v těchto městech jsou řešeny velké dopravní projekty (např. přestavba železniční stanice...) Gent Lublaň Porto Záhřeb foto: archiv SM, archiv OIEF

5 CIVITAS ELAN v Brně Zastupitelstvo města Brna schválilo 10. října 2008 zapojení města Brna do Iniciativy CIVITAS. Město Brno se projektu CIVITAS ELAN účastní společně s partnerem Dopravním podnikem města Brna, a.s. Spolu s DPMB, a.s. připravilo město Brnem čtyřletý projekt, v jehož průběhu bude realizováno několik opatření, která mají za cíl zlepšit kvalitu veřejné dopravy ve městě. Součástí projektu je také výměna zkušeností a nejlepších příkladů dobré praxe v oblasti dopravy v rámci Evropské unie. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny na podporu veřejné dopravy a budou zahrnovat: Vznik informačního centra pro cestující Jedná se o pilotní projekt Centra mobility, které vznikne v blízkosti jednoho z nejdůležitějších přestupních uzlů v Brně na ulici Joštova. Zde budou mít možnost obyvatelé i návštěvníci města: získat komplexní informace o dopravě plánovat trasy nakupovat jízdenky Zavádění minibusů V rámci tohoto opatření se od podzimu 2009 postupně objeví ve městě Brně pět nízkopodlažních minibusů, které poskytnou především zdravotně postiženým obyvatelům Brna kvalitnější a pohodlnější dopravu. Bude zahájen provoz na dvou speciálních linkách, které spojují okrajová sídliště, nemocnice a centrum města. aždé vozidlo přepraví až šest invalidních vozíků. Optimalizaci spotřeby elektrické energie v tramvajích a trolejbusech Toto opatření je zaměřeno na optimalizaci spotřeby elektrické energie díky dálkové regulaci topení ve vozech. Snížení spotřeby energií nebude mít negativní vliv na komfort dopravy, neboť projekt je založen na snížení odběru elektřiny v odběrových špičkách. Systém dálkové diagnostiky stavu jízdenkových automatů Systém údržby a správy jízdenkových automatů je v současné době v Brně založen na jejich pravidelné kontrole pracovníky DPMB, a.s., popř. na hlášení poruch od cestujících. V systému dálkové diagnostiky provozovateli automatů bude okamžitě poskytnuta informace o stavu automatů prostřednictvím automatického on-line sběru dat. Provozovatel bude moci včasným zásahem servisního technika zajistit nápravu, dojde tak ke zrychlení oprav a zlepšení služeb cestujícím. omplexní dialog s cestujícími a marketingový průzkum nové dopravní plány Bude proveden celý soubor sociologických průzkumů, při nichž bude zjišťováno dopravní chování a požadavky cestujících. Výsledky průzkumů budou následně zapracovány do dopravních plánů pro městskou hromadnou dopravu. Semináře plánování přestupních uzlů Systém MHD v Brně a jeho provázanost s Integrovaným dopravním systémem jihomoravského kraje patří mezi nejlepší nejen v ČR, ale i v Evropě. Také podíl obyvatel využívajících městskou hromadnou dopravu patří mezi nejvyšší. Cílem tohoto projektu je připravit platformu pro diskuze mezi odborníky a městy zapojenými do projektu CIVITAS ELAN a umožnit jim výměnu zkušeností a znalostí z oblasti budování systému veřejné hromadné dopravy a vytváření přestupních uzlů mezi jednotlivými druhy dopravy. vizualizace: atelier RAW

6 ontrola automatů na dálku projekt se rozjíždí V rámci tohoto projektu bude do všech jízdenkových automatů nainstalovaný speciální modul, který bude posílat informaci o stavu automatu do řídící centrály Dopravního podniku města Brna.v Údržba pak bude moci okamžitě reagovat na vzniklé poruchy (automat nefunguje, chybí papír,..). V současné době, kdy se provádí pouze pravidelná servisní kontrola, takovéto informace nejsou k dispozici a může se proto stát, že automat je mimo provoz i několik dní. Zkušební provoz na prvních 10 jízdenkových automatech s nainstalovanými moduly byl zahájen v červnu 2009 a probíhal po dobu letních prázdnin. Výsledky byly vyhodnoceny, na základě připomínek a požadavků ze strany DPMB budou do konce roku provedeny drobné úpravy systému a v příštím roce budou osazeny modulem i zbylé jízdenkové automaty 142 ks. CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ? Dopravní podnik města Brna nyní spravuje 152 prodejních automatů. Současný systém správy a údržby automatů je založený na pravidelných kontrolách nebo oznámení o problému. Do doby pravidelné kontroly, která je závislá na lokalitě, kde je automat umístěn, není v současné době žádná informace o funkčnosti či nefunkčnosti automatů. Tak se může stát, že automat nefunguje i několik dní. Nyní bude do každého automatu v rámci projektu nainstalovaný systém jeho diagnostiky, který předá automaticky a v reálném čase zprávy do řídícího centra. Systém tak umožní zefektivnit systém údržby jízdenkových automatů a současně umožní zkrátit potřebnou dobu pro odstranění poruch. Foto: DPMB, a.s., text: DPMB, a.s. Šalina - kráceno

7 LUBLAŇ PORTO BRNO GENT ZÁHŘEB Lublaň Město Lublaň v projektu CIVITAS ELAN reprezentuje nové státy Evropské unie. Zároveň na sebe převzalo roli koordinátora projektu CIVITAS. Lublaň je s 275 tisíci obyvateli a 47 tisíci studenty hlavním městem Slovinska a také centrem kultury, vědy a obchodu. aždý den se do centra města přepraví dalších dojíždějících obyvatel. Stávající veřejná doprava v Lublani je pro tento nápor stále nedostatečná. Významnou roli hraje ve městě individuální automobilová doprava, která negativně přispívá nejen ke zvýšení znečištění ovzduší, ale také ke hlučnosti a vzniku dopravních kalamit, což nepříznivě ovlivňuje kvalitu života ve městě. V posledních letech se však v Lublani začala podporovat a upřednostňovat cyklistika, pěší doprava a další aktivity přispívající ke zlepšení kvality života ve městě. Porto Porto je jedním z nejstarších evropských měst vůbec. Je druhým největším městem Portugalska. Má více než 260 tisíc obyvatel a velmi silnou koncentraci studentů. Porto leží na pobřeží Atlantského oceánu a je jednou z turisticky nejnavštěvovanějších lokalit země. Od roku 1996 je historické centrum Porta Ribeira na seznamu světových památek UNESCO. Páteřní komunikační systém je ve městě od roku 2003 tvořen městskou drahou, která využívá podzemní i nadzemní tratě. Porto má nejstarší tramvajový provoz na Pyrenejském poloostrově, v současnosti je využívána jen turistická trať na nábřeží řeky Doura. Dopravní problémy ve městě souvisí především s živelným růstem města. To zapříčinilo, že dopravní zácpy, které byly dříve problémem městských center, se přesunuly na hlavní městské vjezdy/výjezdy. Zdá se tedy, že veřejná doprava stále není pro obyvatele města preferovanou volbou s výjimkou metra. Rozvoj veřejné hromadné dopravy je jednou z klíčových otázek města. Brno Je centrem Jihomoravského kraje a druhým největším městem České republiky s více než 400 tisíci obyvateli. Je významným administrativním střediskem, centrem justice, kultury a vzdělání. Historické jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací, v blízkosti centra města leží i funkcionalistická vila Tugendhat zapsaná mezi památky UNESCO. Bývalé průmyslové Brno se nyní mění v moderní město, a to nejen díky nové bytové výstavbě, ale také díky vzniku obchodních a nákupních center a výstavbě administrativních, průmyslových a logistických zón. Obyvatelům města slouží rozsáhlý systém hromadné městské dopravy. V roce 2004 byl spuštěn Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, který umožňuje kombinovanou dopravu tramvají, autobusem, vlakem za použití jednotné jízdenky. Jedním z projektů je i dostavba Velkého městského okruhu, který odkloní individuální automobilovou dopravu z centra města. Foto: archiv SM, archiv OIEF

8 LUBLAŇ PORTO BRNO GENT ZÁHŘEB Gent Gent je třetím největším městem Belgie. Jeho spádová oblast má téměř 500 tisíc obyvatel. Samotné město má 240 tisíc obyvatel a dalších 60 tisíc studentů zde navštěvuje vysoké školy. Dnes je historické město Gent s bohatou kulturní tradicí univerzitním a přístavním městem. Gentský přístav se rozkládá na 36 km² a díky kanálu má spojení s mořem. Gent je významným dopravním uzlem. aždý den míří do města desítky tisíc lidí. Městskou dopravu tvoří tramvajové a autobusové linky, v Gentu je také v provozu jediná trolejbusová linka v celé Belgii. V roce 1996 byla v části gentského centra vytvořena pěší zóna a zakázán průjezd motorových vozidel. Od té doby má Gent největší městské centrum bez automobilového provozu v Belgii. Do pěší zóny však mají přístup cyklisté. Gent byl nedávno vybrán časopisem National Geographic Traveller Magazine jako třetí nejautentičtější turistická destinace na světě. Záhřeb Záhřeb je od roku 1991 po rozpadu Jugoslávie hlavním a největším městem nezávislého Chorvatska. V roce 1994 oslavil 900 let od svého vzniku. Záhřeb je centrum kultury, obchodu, ekonomiky a vlády se zhruba 1,2 milionu obyvatel. Město je důležitým dopravním uzlem mezi Jaderským mořem a střední Evropou. oncem 90. let se ve městě téměř zdvojnásobil počet osobních automobilů, což způsobilo vážné dopravní problémy, především v centru města. Automobilová doprava je ve městě stále ve velké oblibě, ačkoli v průběhu několika posledních let město značně zlepšilo podmínky jak pro hromadnou městskou dopravu, tak pro pěší a cyklisty. Dopravní podnik sice provozuje poměrně hustou dopravní síť, která využívá tramvaje i autobusové linky, ale je potřeba postupně změnit dopravní zvyky obyvatel, vytvořit co nejatraktivnější nabídku a služby veřejné dopravy a to tak, aby byla individuální automobilová doprava vyčleněna opravdu pouze tam, kde je to nezbytně důležité. Foto: archiv OIEF

9 Minibusy především pro handicapované První minibus dorazil do Brna Začátkem září 2009 dorazil do Brna první minibus, který bude zajišťovat dopravu především na linkách pro zdravotně handicapované. Tento 100% nízkopodlažní minibus byl vyvinutý na základě potřeb zdravotně handicapovaných spoluobčanů tak, aby umožnil jejich pohodlnou a bezpečnou dopravu. Vozidlo má speciálně upravený interiér a umožňuje přepravu až šesti invalidních vozíčků současně. Jednoduchou úpravou lze pak interiér upravit na standardní uspořádání pro provoz na běžných autobusových linkách. Do provozu bude v Brně postupně nasazeno pět minibusů, které budou zpočátku zajišťovat provoz na dvou speciálních linkách č.81 a 82, kde nahradí dosluhující autobusy s vysokou výškou podlahy a zvedací plošinou. Postupně budou také nasazovány i na jiné linky či méně využívané spoje, kde je provoz standardního vozidla neekonomický. Do konce roku 2009 budou dodány další dva minibusy, v prvním pololetí roku 2010 se pak jejich počet rozroste o další dva na celkový počet pět. Základní technické parametry vozidla: Délka mm Šířka mm Výška mm Hmotnost kg Obsaditelnost 20 osob nebo 6 vozíčků a doprovod 81 AUTOBUS S PLOŠINOU PRO VOZÍČÁŘE poznámka 9:00 < MORAVSÉ NÁMĚSTÍ Zóna 100 7:00 Úvoz 7:03 9:03 Nerudova 7:07 9:07 lusáčkova 7:09 9:09 NC rálovo Pole 7:15 9:15 Jungmannova 7:19 9:19 r. Pole, nádraží Zóna 101 7:23 9:23 7:25 9:25 o Ústav ociánka Halasovo nám 7:30 9:30 Slavíčkova 7:31 9:31 7:32 9:32 o Fillova Haškova 7:34 9:34 7:38 9:38 o Heleny Malířové 7:39 9:39 LESNÁ, nádraží o - zastávka od 20 do 5 hodin na znamení X - jede jen v pracovní dny < - přestupní zastávka na linku 82 cd - nejede poznámka 11:00 11:03 11:07 11:09 11:15 11:19 11:23 11:25 11:30 11:31 11:32 11:34 11:38 11:39 13:00 13:03 13:07 13:09 13:15 13:19 13:23 13:25 13:30 13:31 13:32 13:34 13:38 13:39 15:00 15:03 15:07 15:09 15:15 15:19 15:23 15:25 15:30 15:31 15:32 15:34 15:38 15:39 17:00 17:03 17:07 17:09 17:15 17:19 17:23 17:25 17:30 17:31 17:32 17:34 17:38 17:39 poznámka LESNÁ, nádraží Zóna 101 8:14 8:15 o Heleny Malířové Haškova 8:19 8:21 o Fillova Slavíčkova 8:22 Halasovo nám 8:23 8:28 o Ústav ociánka 8:30 rálovo Pole, nádraží Zóna 100 8:33 Jungmannova NC rálovo Pole 8:38 lusáčkova 8:44 Nerudova 8:46 Úvoz 8:49 8:53 < MORAVSÉ NÁMĚSTÍ 10:14 10:15 10:19 10:21 10:22 10:23 10:28 10:30 10:33 10:38 10:44 10:46 10:49 10:53 12:14 12:15 12:19 12:21 12:22 12:23 12:28 12:30 12:33 12:38 12:44 12:46 12:49 12:53 14:14 14:15 14:19 14:21 14:22 14:23 14:28 14:30 14:33 14:38 14:44 14:46 14:49 14:53 16:14 16:15 16:19 16:21 16:22 16:23 16:28 16:30 16:33 16:38 16:44 16:46 16:49 16:53 18:14 18:15 18:19 18:21 18:22 18:23 18:28 18:30 18:33 18:38 18:44 18:46 18:49 18:53 Linky 81 a 82 jsou přístupné všem cestujícím, přednost však mají držitelé průkazů ZTP a ZTP-P. Invalidé mohou nastupovat a vystupovat i na zastávkách jiných linek IDS, které leží na trase linek 81 a 82, a to pouze na znamení. Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151, Brno, Informace o IDS JM: tel , jízdní řády autobusů s plošinou pro vozíčkáře Foto a text: DPMB, a.s. 82 Moravské náměstí - Lesná, nádraží a zpět Platí od AUTOBUS S PLOŠINOU PRO VOZÍČÁŘE Starý Lískovec, Valašská - Moravské náměstí - Vinohrady, Bzenecká a zpět Zóna 101 6:13 VALAŠSÁ 8:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 Nemocnice Bohunice 6:17 8:12 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 o Univerzitní kampus - sever 6:19 8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 6:21 8:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 o ejbaly Ukrajinská 6:23 8:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:18 6:24 8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:19 o o Gruzínská 6:25 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 w Traťová 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23 OC Futurum Ústřední hřbitov 6:28 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 Zóna 100 6:30 Hluboká 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 6:31 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 Celní Červený kopec 6:34 8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 < 6:37 8:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 Nem. Milosrdných bratří 6:42 8:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42 Mendlovo náměstí Hybešova 6:45 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 Úzká 6:48 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 8:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51 Hlavní nádraží (Benešova) 6:51 příj. 6:54 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 < MORAVSÉ NÁMĚSTÍ odj. 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 Dětská nemocnice 7:04 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 7:08 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08 Vojenská nem Stará osada 7:10 9:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 Geislerova 7:15 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 7:19 9:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 w Poliklinika Židenice Zóna 101 7:21 9:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21 o o Malá lajdovka Novolíšeňská 7:23 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 Rotreklova 7:26 9:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 o Jírova 7:28 9:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 7:31 9:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31 o Horníkova ] 7:35 9:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 BZENECÁ o - zastávka od 20 do 5 hodin na znamení w - zastávka v prac.dnech od 20 do 5 hodin, v sobotu a neděli celodenně na znamení ] - zastavuje na zastávce směr Velká lajdovka X - jede jen v pracovní dny - vůz jede jiným směrem < - přestupní zastávka na linku 81 cd - nejede Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151, Brno, Informace o IDS JM: tel , poznámka Zóna 101 BZENECÁ Horníkova ] Jírova Rotreklova Novolíšeňská Malá lajdovka Poliklinika Židenice Zóna 100 Geislerova Stará osada Vojenská nemocnice Dětská nemocnice 6:25 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 6:29 8:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 6:32 8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 6:33 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 6:35 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 6:37 8:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 6:41 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:37 8:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:42 6:45 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:44 6:50 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:49 příj. 6:55 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:54 MORAVSÉ NÁMĚSTÍ odj. 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 oliště 7:04 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 Úzká 5:37 7:06 9:06 11:06 13:06 15:06 17:06 19:06 Hybešova 5:40 7:09 9:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 5:45 7:14 9:14 11:14 13:14 15:14 17:14 19:14 Mendlovo náměstí Nem. Milosrdných bratří 5:48 7:17 9:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 Červený kopec 5:51 7:20 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 Celní 5:54 7:23 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 Hluboká 5:55 7:24 9:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24 Zóna 101 5:57 Ústřední hřbitov 7:26 9:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 9:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 OC Futurum Traťová 5:58 7:27 9:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33 Gruzínská 6:00 7:29 9:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 Ukrajinská 6:01 7:30 9:36 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36 6:03 7:32 9:38 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38 ejbaly Univerzitní kampus - sever 7:34 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 Nemocnice Bohunice 6:05 7:36 9:42 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 VALAŠSÁ 6:10 7:41 9:47 11:47 13:47 15:47 17:47 19:47 Linky 81 a 82 jsou přístupné všem cestujícím, přednost však mají držitelé průkazů ZTP a ZTP-P. Invalidé mohou nastupovat a vystupovat i na zastávkách jiných linek IDS, které leží na trase linek 81 a 82, a to pouze na znamení. Platí od

10 Evropský týden mobility Město Brno se v rámci Projektu Brno-Zdravé město každoročně zapojuje do Evropského týdne mobility, kampaně Evropské unie zaměřené na propagaci udržitelných forem dopravy. Cílem kampaně, která se každoročně koná od 16. do 22. září, je seznámit veřejnost s ekologicky šetrnějšími způsoby dopravy a motivovat obyvatele k jejich využívání. ampaň Evropský týden mobility zajišťuje ancelář Brno-Zdravé město ve spolupráci s řadou odborů Magistrátu města Brna a dalších organizací ve městě. V rámci Evropského týdne mobility je připraven pro veřejnost zajímavý program, který zahrnuje především tato témata: městská hromadná doprava cyklistická doprava integrovaný dopravní systém pěší doprava bezbariérovost města prevence dopravní nehodovosti Foto a text: ancelář Brno - Zdravé město

Iniciativa CIVITAS - zkušenosti města Brna se zapojením do programu CIVITASu

Iniciativa CIVITAS - zkušenosti města Brna se zapojením do programu CIVITASu Iniciativa CIVITAS - zkušenosti města Brna se zapojením do programu CIVITASu CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace 1. Představení Iniciativy

Více

1. Iniciativa CIVITAS

1. Iniciativa CIVITAS 1. Iniciativa CIVITAS Iniciativa CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability) je demonstrativní program financovaný Evropskou unií. Tento program je koordinovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro

Více

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví města Brna 10. 12. 2013, 13:00, Rektorát VUT v Brně Ing. Zdeňka Šamánková Oddělení koncepce dopravy

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Vyhodnocení ankety - názor veřejnosti na MHD/VHD. Dílčí výsledky k 10. 3. 2010 (bude průběžně aktualizováno)

Vyhodnocení ankety - názor veřejnosti na MHD/VHD. Dílčí výsledky k 10. 3. 2010 (bude průběžně aktualizováno) Vyhodnocení ankety - názor veřejnosti na MHD/VHD Dílčí výsledky k 10. 3. 2010 (bude průběžně aktualizováno) Vážení občané, statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES.

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

Iniciativa CIVITAS Projekt CIVITAS ELAN. Iva Machalová Odbor územního plánování a rozvoje MMB

Iniciativa CIVITAS Projekt CIVITAS ELAN. Iva Machalová Odbor územního plánování a rozvoje MMB Projekt CIVITAS ELAN Iva Machalová Odbor územního plánování a rozvoje MMB (Energeticky) efektivní městská doprava Praha, 18.05 2012 Co je CiViTAS? CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability) Čistší a kvalitnější

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Y : Spoj pokračuje ze zastávky Jírova jako linka 151 do Kobylnic. H : spoj s bezbariérově přístupným vozidlem

Y : Spoj pokračuje ze zastávky Jírova jako linka 151 do Kobylnic. H : spoj s bezbariérově přístupným vozidlem Zóna 100 LAZARETNÍ 1 Vojenská nemocnice (z) 2 Kuldova H 5 Židenice, nádraží H 8 Stará osada Zóna 101 11 Vlčnovská (o) H 12 Prušánecká (o) H 13 Mikulovská (z) H 14 Strnadova (z) H 16 Elplova (w) 17 Horníkova

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Co nám přinesl projekt QUEST?

Co nám přinesl projekt QUEST? Co nám přinesl projekt QUEST? Opava Pardubice, 17. září Opava historie a současnost Opava cca 60-ti tisícové město v Moravskoslezském kraji na řece Opavě První zmínky o městě pocházejí z r. 1224, postupně

Více

TISKOVÁ KONFERENCE DPMB, a.s. 3. prosince 2018

TISKOVÁ KONFERENCE DPMB, a.s. 3. prosince 2018 TISKOVÁ KONFERENCE DPMB, a.s. 3. prosince 2018 Na tiskové konferenci vystoupí: Miloš Havránek, generální ředitel DPMB, a.s. Jan Seitl, provozní ředitel DPMB, a.s. Témata: změny v jízdních řádech od 9.

Více

ÚJEZD U BRNA, měst. úřad. Újezd u Brna, Revoluční. 15 Tuřany, smyčka (z)

ÚJEZD U BRNA, měst. úřad. Újezd u Brna, Revoluční. 15 Tuřany, smyčka (z) Í 3 5 7 8 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 27 30 32 34 z : o : w : Odjezdy ze zastávky Autobusové nádraží Železniční (z) Zóna 101 Komárov něvkovského (z) Ráječek (o) Popelova (w) Ivanovické náměstí (o) Glocova

Více

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové PhDr. Karel Vít, Ph.D. Ing. Miloslav Kulich WWW.HRADECKRALOVE.ORG Vize města Hradec Králové SMART City - oblast Dopravy,,Město s vyváženým funkčním dopravním

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

100 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:38 7:51 8:01 8:11 8:21 8:31 8:41 8:51 9:01 9:11 9:21 9:31

100 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:38 7:51 8:01 8:11 8:21 8:31 8:41 8:51 9:01 9:11 9:21 9:31 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:32 7:42 7:52 8:02 8:12 8:22 8:32 8:42 8:52 9:02 9:12 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:33 7:43 7:53 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 9:03 9:13 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:35

Více

Integrované systémy HD

Integrované systémy HD Integrované systémy HD Přednáška 2 MHD doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Četnost přemísťovacích vztahů mezi zdroji a cíli dopravy Průměrný

Více

Statutární město Olomouc. Plán udržitelné městské mobility Olomouc.

Statutární město Olomouc. Plán udržitelné městské mobility Olomouc. Statutární město Olomouc Plán udržitelné městské mobility Olomouc. Ing. Martin Luňáček Olomouc, 23.5.2017 Úvod Rada města Olomouce rozhodla o pořízení SUMPu v září 2015 Výběrové řízení vyhrálo Centrum

Více

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem Vyhodnocení ankety Bezpečně a pohodlně po Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES. Jedná se o projekt, který se zabývá rozvojem ekologické, energeticky

Více

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta Sdružení dopravních podniků ČR jednání Dopravně provozní skupiny Praha, 05.03.2015 EU: Akce COST TU1103, zkráceně COST Tram Operation

Více

Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility Elektronické informační panely. Iva Machalová Odbor dopravy MMB

Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility Elektronické informační panely. Iva Machalová Odbor dopravy MMB Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility Elektronické informační panely Iva Machalová Odbor dopravy MMB Závěrečná konference projektu CIVITAS ELAN Brno, 20. 21.09. 2012 Cíle

Více

Generel dopravy města Zlína. Zlín říjen 2016

Generel dopravy města Zlína. Zlín říjen 2016 Generel dopravy města Zlína Zlín říjen 2016 Generel dopravy Ucelený koncepční materiál (analýza, model, návrh) Pěší, cyklistická, veřejná hromadná doprava Individuální automobilová doprava (dynamická,

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Regionální železniční doprava

Regionální železniční doprava Jihomoravský kraj Místo k žití, místo k podnikání Regionální železniční doprava Železniční síť Jihomoravského kraje Celková délka 700 km dvoukolejné 324 km elektrifikované 335 km Počet stanic a zastávek

Více

Generel dopravy města Zlína. Klepněte pro vložení

Generel dopravy města Zlína. Klepněte pro vložení Generel dopravy města Zlína Klepněte pro vložení květen textu 2017 Generel dopravy Jaký byl stav v oblasti koncepčních materiálů před GD? Ucelený koncepční materiál (analýza, model, návrh) Pěší, cyklistická,

Více

Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 EVALUACE komplexně Evaluace v rámci projektu

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PS DOPRAVA 24. BŘEZNA 2017

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PS DOPRAVA 24. BŘEZNA 2017 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PS DOPRAVA 24. BŘEZNA 2017 OBSAH PREZENTACE 1. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2. Výzvy pro ITI Řídicího orgánu IROP (MMR) SC 1.2 3. Výzvy

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Dopravní podnik města Brna, a.s. 656 46 Brno, Hlinky 151 Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím DPMB, a.s. Jakékoliv další využití

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Integrované dopravní systémy-m

Integrované dopravní systémy-m Integrované dopravní systémy-m 6. Význam a návrh městské hromadné dopravy doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Význam městské hromadné dopravy

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Tisková konference DPMB, a. s. 1. prosince 2016

Tisková konference DPMB, a. s. 1. prosince 2016 Tisková konference DPMB, a. s. 1. prosince 2016 Na TK vystoupí: Miloš Havránek, generální ředitel DPMB, a. s. Jan Seitl, vedoucí dopravního provozu DPMB, a. s. Vít Prýgl, vedoucí tarifního odboru DPMB,

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

Problematika úspor energie, alternativních zdrojů energie a udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech

Problematika úspor energie, alternativních zdrojů energie a udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech Problematika úspor energie, alternativních zdrojů energie a udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech Ing. Martin Škarka Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 30. 5. 2016 bod programu: 4 Věc: Projekt FABIANA zapojení města do projektu v rámci programu CENTRAL EUROPE Důvod předložení: Zapojení města do mezinárodního

Více

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Olomouc 23. 9. 2016 Úvod Akciová společnost ve 100 % vlastnictví státu 1993 Rozdělení Československa => rozdělení ČSD České republika - České dráhy (ČD), státní

Více

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK V období od 23. 12. 2004 do 1. 1. 2005 dochází z důvodu vánočních a novoročních svátků k určitým změnám v dopravě. Podrobnosti

Více

EVROPA ZAČÍNÁ U VÁS!

EVROPA ZAČÍNÁ U VÁS! EVROPA ZAČÍNÁ ZDE! EVROPA ZAČÍNÁ U VÁS! Označení Evropské dědictví představuje cennou příležitost pro pamětihodnosti, protože nabízí zvýšení jejich prestiže a viditelnosti. Pokud jste vlastník nebo provozovatel

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Aktivity sítě CIVINET na podporu udržitelné dopravy ve městech České a Slovenské republiky poznatky ze zahraničních exkurzí

Aktivity sítě CIVINET na podporu udržitelné dopravy ve městech České a Slovenské republiky poznatky ze zahraničních exkurzí Aktivity sítě CIVINET na podporu udržitelné dopravy ve městech České a Slovenské republiky poznatky ze zahraničních exkurzí 16. 6. 2016 Košice, Seminár udržateľnej dopravy EXKURZE ORGANIZOVANÉ CIVINETEM

Více

Plnění NAP ČM z pohledu MMR - IROP Loučeň 6. ročník konference čisté mobility Mgr. Martin Janda

Plnění NAP ČM z pohledu MMR - IROP Loučeň 6. ročník konference čisté mobility Mgr. Martin Janda Plnění NAP ČM z pohledu MMR - IROP 9. 5. 2019 Loučeň 6. ročník konference čisté mobility Mgr. Martin Janda INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,76 mld. EUR Řídicí orgán: MMR,

Více

Integrované dopravní systémy-m

Integrované dopravní systémy-m Integrované dopravní systémy-m Úvod doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Integrovaný dopravní systém (IDS) je systém dopravní obsluhy určitého

Více

Management mobility v evropských zemích Radomíra Jordová, CDV,v.v.i.

Management mobility v evropských zemích Radomíra Jordová, CDV,v.v.i. Management mobility v evropských zemích Radomíra Jordová, CDV,v.v.i. 19. května 2016 Brno Management mobility MM hlavní cíl MM prosazování udržitelnosti v dopravě a mobilitě nástroj doplňuje infrastrukturní

Více

Integrované systémy HD

Integrované systémy HD Integrované systémy HD Přednáška 4 VEDENÍ TRAS doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Druhy linek hromadné dopravy podle směru Radiální - spojení

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj SLEDOVÁNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná

Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná Návrh trasy nové trolejbusové linky Návrh trasy trolejbusovélinky č.4 Stávající linkové vedení Uvedené lokality jsou obsluhovány linkami

Více

Ochrana ovzduší ve státní správě XII. Role regionální železnice ve 21. století. Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě, z.s.

Ochrana ovzduší ve státní správě XII. Role regionální železnice ve 21. století. Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě, z.s. Ochrana ovzduší ve státní správě XII. Role regionální železnice ve 21. století Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě, z.s. // prezident www.svazcestujicich.cz www.facebook.com/svazcestujicich

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Integrované systémy HD

Integrované systémy HD Integrované systémy HD Přednáška 5 ZASTÁVKY doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Řešení zastávek na lince Druhy zastávek - nácestné (většina

Více

INTEGROVANÉ NOVINKY ... INFORMACE O VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNĚ...

INTEGROVANÉ NOVINKY ... INFORMACE O VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNĚ... ČSAD BRNO HOLDING, A.S. HODIN INTEGROVANÉ NOVINKY... INFORMACE O VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNĚ... 42/2018 Krásné Vánoce a mnoho šťastných cest v novém roce Vám přeje KORDIS JMK a dopravci

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ing. Petr Chmela FD ČVUT, Horská 3, Praha 2, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, Praha 1 chmela@ropid.cz Zápočet: účast na cvičeních, semestrální práce Zkouška:

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Možnosti financování elektrobusů. Vladimír Zadina

Možnosti financování elektrobusů. Vladimír Zadina Možnosti financování elektrobusů Vladimír Zadina Obsah Národní spolek pro elektromobilitu Předchozí zdroje financování Jak financovat e-mobilitu dle fáze nasazování Vývoj Pilotní testování Masivní nasazení

Více

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací PŘESTUPNÍ UZLY VHD

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací PŘESTUPNÍ UZLY VHD Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací PŘESTUPNÍ UZLY VHD Obsah Zastávky MHD (přednáška) Obecné zásady Autobusové zastávky Tramvajové zastávky Přestupní uzly (cvičení) Rozdělení

Více

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Martin Maštálka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Městské plánování Smart City Inteligentní vs. chytré

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility

Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility Seznam opatření Opatření Carpooling & vyhrazená místa pro carpoolery Vznik funkce koordinátora mobility Vznik pracovní skupiny

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Zkušenosti DPMB z účasti v projektu CIVITAS. Ing. Zdeněk Jarolín, DPMB, a.s.

Zkušenosti DPMB z účasti v projektu CIVITAS. Ing. Zdeněk Jarolín, DPMB, a.s. Zkušenosti DPMB z účasti v projektu CIVITAS Ing. Zdeněk Jarolín, DPMB, a.s. Brno, 18.03.2014 Podpora výzkumu a vývoje ze strany Evropské unie Podpora výzkumu a vývoje ze strany Evropské unie 7- Rámcový

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Obsah: 1) Čistá mobilita a důvody pro její podporu 2) Čistá mobilita a národní

Více

Integrované systémy HD

Integrované systémy HD Integrované systémy HD Přednáška 7 INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Definice integrovaného dopravního systému Integrovaný

Více

Ceská ˇ republika. Místní schémata ECOSTARS najdete zde!

Ceská ˇ republika.  Místní schémata ECOSTARS najdete zde! Ceská ˇ republika Ecostars Europe je projektem, který v několika evropských městech a krajích zavádí schémata oceňování vozových parků a podporuje energeticky účinnou a čistší nákladní a veřejnou dopravu

Více

MŽP a podpora udržitelné a čisté mobility

MŽP a podpora udržitelné a čisté mobility MŽP a podpora udržitelné a čisté mobility Pavla Vidanová Ministerstvo životního prostředí Udržitelná městská doprava a mobilita současnost a budoucnost nejen ve Zlíně Zlín, 27. 6. 2017 Doprava jako zdroj

Více

PRINCIPY DOPRAVNÍ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN

PRINCIPY DOPRAVNÍ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN PRINCIPY DOPRAVNÍ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN Magistrát statutárního města Zlín Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Michal Kočí, 7. 6. 2016, Zlín Vize města Zlín: Město Zlín chce být do roku

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com úvodní

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Dům kultury, Velká Hradební 19, Ústí nad Labem, 16. 4. 2019 Program setkání

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření ORGANIZAČNÍ INTEGRACE 1. ČÁST - TARIFNÍ INTEGRACE ZÁKLADNÍ DRUHY TARIFŮ nepřestupní přestupní

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

Generel dopravy města Zlína. Zlín říjen 2016

Generel dopravy města Zlína. Zlín říjen 2016 Generel dopravy města Zlína Zlín říjen 2016 Generel dopravy Generel dopravy pro město Zlín (GD) je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

P+R v příměstské dopravě. Petr Pšenička, ROPID

P+R v příměstské dopravě. Petr Pšenička, ROPID P+R v příměstské dopravě Petr Pšenička, ROPID Praha a Středočeský kraj 1 Integrace se Středočeským krajem Dohoda na vzniku společného dopravního systému pro Prahu a Středočeský kraj průběžná příprava Rozšíření

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Blansko: DSB Slévárna - Autobusové stanoviště - Sever - Horní Lhota - Autobusové stanoviště. 6:11 6: ČKD strojírna (z)

Blansko: DSB Slévárna - Autobusové stanoviště - Sever - Horní Lhota - Autobusové stanoviště. 6:11 6: ČKD strojírna (z) Linka 716: Přepravu zajišťuje: ČAD Blansko a.s.,nádražní 2369/10,678 20 Blansko (spoje 1 až 7,11 až 23,29 až 4,201 až 22) Linka 729: Přepravu zajišťuje: ČAD Blansko a.s.,nádražní 2369/10,678 20 Blansko

Více

PREFERENCE HROMADNÉ DOPRAVY V PRAXI ANEB I MALÉ KRŮČKY JSOU ÚSPĚCHEM ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE VEŘEJNÉ DOPRAVY A ZKUŠENOSTI Z JEJÍ APLIKACE

PREFERENCE HROMADNÉ DOPRAVY V PRAXI ANEB I MALÉ KRŮČKY JSOU ÚSPĚCHEM ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE VEŘEJNÉ DOPRAVY A ZKUŠENOSTI Z JEJÍ APLIKACE PREFERENCE HROMADNÉ DOPRAVY V PRAXI ANEB I MALÉ KRŮČKY JSOU ÚSPĚCHEM ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE VEŘEJNÉ DOPRAVY A ZKUŠENOSTI Z JEJÍ APLIKACE JOSEF VESELÝ PŘEDSTAVENÍ MHD 19000 - založení a.s. Gesellschaft

Více

Smart projekty Hradce Králové

Smart projekty Hradce Králové Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové www.hradeckralove.org Smart projekty Hradce Králové Konference ISSS, 1. 4. 2019 Karel Vít, Statutární město Hradec Králové

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

ITI Projekty v oblasti dopravy Statutárního města Brna

ITI Projekty v oblasti dopravy Statutárního města Brna ITI Projekty v oblasti dopravy Statutárního města Brna Pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu 26.2. 2016, Brno Mgr. Iva Machalová Oddělení koncepce dopravy Odbor dopravy Magistrát města Brna ITI

Více

Ověření technologií v oblasti autonomního řízení v prostředcích městské hromadné dopravy

Ověření technologií v oblasti autonomního řízení v prostředcích městské hromadné dopravy Ověření technologií v oblasti autonomního řízení v prostředcích městské hromadné dopravy siemens.cz/mobility Page 2 Page 3 Konsorcium společností: Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität Page 4

Více

Smart City implementace konceptu ve Zlíně

Smart City implementace konceptu ve Zlíně Smart City implementace konceptu ve Zlíně Seminář Dobrá praxe měst v oblasti Smart Cities Plzeň 17.10.2018 Pojetí implementace konceptu Smart City v rámci managementu města Zakomponování smart přístupů

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Veřejné projednání analytické části, 25.06.2019 Co je to PUMM PUMM Plán udržitelné městské mobility Je strategický dokument města

Více

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY LIBEREC - JABLONEC NAD NISOU DATUM: 18.4.2017, 17:00 MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE ZAPSAL: ING. KAREL KRÁLÍČEK ÚVOD: Ing. Jan Kašík, NDCON - Krátké

Více