Provozní řád a tarify pro chaty Alpenvereinu (HüOTO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád a tarify pro chaty Alpenvereinu (HüOTO)"

Transkript

1 Provozní řád a tarify pro chaty Alpenvereinu (HüOTO) Německého a Rakouského Alpenverienu Preambule: Alpské svazy (AVS, DAV, OeAV) provozují částečně ve velmi obtížných podmínkách cca 550 chat kategorie I a II, které poskytují ubytování všem horolezkyním, horolezcům a turistům pokud jsou obhospodařovány tak také stravování. Vybavení je většinou skromné, charakter původní. Členové Alpenvereinu výrazně podporují svými členskými příspěvky zachování těchto chat a proto proti nečlenům požívají výhody. Jim naroveň stojí členové alpských svazů, které mají vzájemnou právní dohodu s výše uvedenými alpskými svazy (dále Alpenvereiny). Tento řád a tarify jsou určeny všem návštěvníkům těchto chat a definují práva a povinnosti. Jejich dodržení má zaručit zdárný pobyt a bezpečnost (např. požární ochranu). Kromě toho platí všeobecné zákonné předpisy, které zde nejsou zvláště zmíněny. Alpenvereiny provozují také jednotlivé horské restaurace (kategorie III) a horské ubytovací hostince, pro které tento řád neplatí. V nich platí pouze sleva pro členy Alpenvereinů a jim na roveň postaveným hostům. 1. Přihlašovací povinnost a průkaz 1.1 Zapsání do návštěvní knihy chaty Každý host, který využije noclehu, se musí při příchodu zapsat do návštěvní knihy chaty a musí vyhovět dalším ohlašovacím předpisům. Pro snadnější nalezení zraněných a pohřešovaných osob je každému návštěvníkovi chaty doporučeno, aby udal do návštěvní knihy cíl své túry a číslo mobilního telefonu. 2. Nárok na místo ke spaní 2.1 Přednostní nárok na místo ke spaní Přednostní nárok na místo ke spaní přede všemi ostatními hosty mají: Nemocný nebo zraněný, po kterém se nemůže požadovat sestup nebo transport do údolí; Záchranářské družstvo ve službě. 2.2 Hygienické povlaky Na místech ke spaní je předepsáno povinné použití vložky do spacího pytle (Hüttenschlafsack). 2.3 Rezervace a storno poplatek Správci chat smějí zamluvit max. 75% míst ke spaní. Je to pouze na správcích chat, zda zavedou zálohy, příp. v případě odstoupení od objednávky nebo nenastoupení přiměřený storno poplatek. Podrobnosti obdržíte od správců chat.

2 3. Ceny za nocleh - tarify 3.1 Ceny pro členy Alpenvereinu a jim na roveň postaveným hostům Člen Alpenvereinu a jemu na roveň postavený host zaplatí sníženou cenu za přenocování. Zvýhodnění a slevu obdrží člen a jemu na roveň postavený host při předložení platného členského průkazu Alpenvereinu. Ceny za přenocování zahrnují pojištění zavazadla, dodatečné specifické poplatky a příplatky Alpenvereinu nesmí být vzneseny. Zaplacení za přenocování je potvrzeno vystavením dokladu, který je stanovený sekcí vlastnící chatu. Tento doklad platí také jako potvrzení pro pojištění zavazadla. * Cenu pro mládež obdrží rovněž vedoucí mládeže a průvodce/průvodkyně mládeže při předložení průkazu pro vedoucí/průvodce mládeže s platnou roční známkou. ** Dvoulůžkové pokoje představují výjimku pokud jsou k dispozici, tak platí výše uvedené ceny. *** Nouzové ležení, jestliže je k dispozici, tak se obsazuje teprve tehdy, když jsou veškerá místa k přenocování obsazena. Členové a také nečlenové od 19 let zaplatí max. EUR 6 za noc. Ceny za nocleh v chatách II. kategorie Ceny za přenocování musí být u členů minimálně o 10 EUR nižší než pro nečleny Pro věk 0 až 25 platí maximálně stanovené ceny v současných kategoriích chat I. kategorie. Ceny za nocleh v chatách III. kategorie Při přenocování v chatách III. kategorie obdrží členové min. 10% slevu. 3.2 Přiznání zvýhodnění pro sekce vlastnící chaty V žádném případě nesmí být členům sekcí, které vlastní chaty, přidělena zvýhodnění proti ostatním členům Alpenvereinu. 3.3 Nocleh zdarma Zdarma budou ubytováni příslušníci záchranné horské služby při nasazení, vedoucí túr, instruktoři / instruktorky, vedoucí odborného výcviku, vedoucí mládeže a vedoucí rodinných skupin OeAV, DAV a AVS, kteří to mohou prokázat, a jejichž funkce se vztahuje na skupinu min. pěti osob, které jsou na cestách ( 5 plus 1). 3.4 Nadměrné obsazení Nadměrné obsazení není důvodem ke snížení ceny. 3.5 Ceny za nocleh pro pořadatele Cena za nocleh pro pořadatele nesmí být nižší než cena pro členy. Pořadatelům (právnické osoby,a podobné instituce) může být od sekce vlastnící chaty přiznána na noclehy sleva. Za zúčtování, vyřízení záležitosti a odpočet odpovídá sekce. Pořadatelská cena je dobrovolné ustanovení, to znamená, že sekce, které vidí předem ve vyřízení problémy, musí postupovat na základě výše uvedených cen za nocleh. V tomto případě musí být provedeno jasné rozlišení mezi členem a nečlenem.

3 4. Stravování 4.1 Dostupnost stravy Minimálně od 12 do 20 hodin se musí nabízet nejméně jedno teplé jídlo. Správci chat nabízejí snídani a vodu na čaj tak, aby to časově odpovídalo místní horolezecké potřebě. 4.2 Stravování pro horolezce Za minimálně jedno jídlo pro horolezce ("Bergsteigeressen") platí členové a jim na roveň postavení hosté cenu zvýhodněnou o minimálně 10%. Nesmí být ale vyšší než 8,00 EUR. Jídlo pro horolezce musí být uvedeno na jídelníčku. V nabídce musí být jeden nealkoholický nápoj, který je minimálně o 40% levnější než pivo o stejném objemu. Jen členové mají nárok na vodu na čaj za 3,00 EUR/litr ( včetně 2 šálků). 4.3 Příspěvek na infrastrukturu ( zůstává u správců chat) Konzumace donesených zásob není povolena. Zákaz se nevtahuje na členy a jim na roveň postavené hosty v místech, které jsou určeny pro konzumaci vlastních zásob. Denní hosté zaplatí při použití vlastních zásob za použití infrastruktury chaty 2,50 EUR a hosté, kteří přenocují, 5 EUR/nocleh. Od těchto poplatků jsou osvobozeny děti a mladiství do ukončení 18. roku života. Obecně se nesmí konzumovat s sebou přinesené alkoholické nápoje. 5. Materiál první pomoci Sekce musí v každé chatě připravit k dispozici materiály první pomoci v nezbytném množství. 6. Chování v chatě a jejím okolí 6.1. Ohleduplnost a odklizení odpadu Každá návštěvnice a každý návštěvník se má chovat v chatě a v jejím okolí ohleduplně, aby nerušili ostatní osoby. Chatu a její okolí je třeba udržovat čisté, a všichni hosté mají pro ochranu prostředí v horách vzít s sebou do údolí k řádné likvidaci svoje odpadky. 6.2 Klid v chatě Obecně má v chatě panovat klid od do 6.00 hodin. Správce chaty může ale po dohodě se sekcí stanovit pozdější začátek nočního klidu, nejpozději ale na hod. Skutečný čas klidu je viditelně vyvěšen. Ti, kdo vstávají dříve, se musí chovat tak, aby nerušili klid na chatě. 6.3 Hraní na hudební nástroje a koncerty Hraní na hudební nástroje je po dohodě se správci chat povoleno. Hudební vystoupení za vstupné nejsou ze zásady povolena. 6.4 Rozhlasové, televizní a hudební přístroje Rozhlasové, televizní a hudební přístroje se nesmí používat ani ve společenských místnostech a v prostorách ke spaní a ani v oblasti chaty. Výjimku tvoří příjem zpráv o počasí a stavu lavin příp. použití audio přístrojů se sluchátky, ale mimo stanovený čas pro klid v chatě. Správci chat mohou povolit výjimku pro určité uzavřené prostory, když nevznikne nebezpečí, že lidé v ostatních prostorách budou rušeni.

4 6.5 Kouření Kouření je v celé chatě zakázáno. 6.6 Chování v prostoru na spaní V prostorech, kde se spí, není dovoleno vařit ani jíst. Nesmí se do nich vstoupit v horolezeckých ani lyžařských botách. Manipulace s otevřeným ohněm ( svíčky, plynový vařič a pod) není povolena. 6.7 Chování při nedostatku míst Při nedostatku míst k sezení v hostinských místnostech nesmí být místa k sezení předem rezervována/blokována; je třeba brát ohled na čekající. 6.8 Braní domácích zvířat s sebou Ve všech prostorách pro spaní jsou domácí zvířata zakázána. Kromě prostoru, který je určen pro přenocování záchranářských psů a psů pro slepé (apod.) - zvířat zvláštního významu. Ubytování zvířat musí být ale v každém případě vyjasněno se správci chat předem. Dodatky: Pokud jsou domácí zvířata povolena, může být vybírán přiměřený paušál za úklid ve výši min. 10,00. mohou vstoupit do chaty, jen když jsou čistá a suchá. nesmí z hygienických důvodů ležet na posteli a na dekách Alpenvereinu. Majitel zvířete si má přivézt odpovídající deku pro své domácí zvíře. 6.9 Poškození Za každé poškození chaty nebo jejího vybavení, ať už z nedbalosti nebo úmyslné, nese odpovědnost původce nebo původkyně. Za chování dětí odpovídají rodiče nebo osoba, která je doprovází. 7. Kontrola, stížnosti 7.1 Domovní řád Správce chaty vykonává domácí právo v zastoupení představenstva sekce, která chatu vlastní. 7.2 Porušení řádu chaty Kdo nedodrží řád chaty, může být z chaty vykázán. 7.3 Uplatnění stížností Reklamace a stížnosti mají být uplatněny na místě. Jestliže to není možné, je třeba je směrovat písemně na sekci vlastnící chatu. Proti jejímu rozhodnutí se může stěžovatel příp. stěžovatelka odvolat k presidiu hlavního Vereinu (OeAV)/ spolkovému svazu (DAV). Když odvolání stěžovatel příp. stěžovatelky bude shledáno oprávněným, pak se sekce prohřešila proti předpisům Alpenvereinu. 8. Závěrečné ustanovení Provozní řád chaty a ceny za nocleh musí být v každé chatě k dispozici a na požádání hosta poskytnuty k nahlédnutí. Výňatek s nařízeními, které se hostů nejvíce dotýkají (např. ceny za nocleh) má být vyvěšen na dobře viditelném místě.

5 Interní vysvětlení V bodech 3.,3.1,3.3,3.5 a 4.2 probírané záležitosti definují rámcové sazby cenového řádu chat v užším smyslu a jsou stanoveny radou spolku (DAV /OeAV). Ostatní body mají nadřazený význam a byly odhlasovány valnou hromadou ( a mají také platnost pro AVS- chaty). Nesmí být sekcemi, které vlastní chaty, při stanovování jejich cen za nocleh překročeny. Obecný vývoj cen je zohledňován případným přizpůsobením rámcových sazeb. platné od

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o. 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny pobyty a služby HOTELU BERG s.r.o. Vztah mezi HOTELEM BERG s.r.o. a zákazníkem se řídí ustanovením zákona

Více

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti I. Přepravní podmínky 1. PŘEDMĚT ÚPRAVY. Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na linkách dopravce PAVEL ČAPEK (dále jen " Přepravní řád") stanoví na lince vnitrostátní a mezinárodní podmínky pro přepravu

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Stav: 01.07.2015 1. Cestovní podmínky / VOP 1.1. Právní vztah mezi Vámi jako zákazníkem a společností Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, zapsanou v Bezirksgericht

Více

SLOVO ÚVODEM. Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři,

SLOVO ÚVODEM. Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři, SLOVO ÚVODEM Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou brožura, která byla vytvořena poradci Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje zejména v návaznosti

Více

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů společností TOURTREND s.r.o. (IČ: 25516981), a dále podnikatelskými subjekty TOURTREND - Miloslav Meitner (IČ:

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích služeb (smlouva Agentura - Klient)

Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích služeb (smlouva Agentura - Klient) Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích služeb (smlouva Agentura - Klient) 1. ÚVODNÍ POZNÁMKA Cestovní agentura Dagmar Navrátilová, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 116, IČO: 46446541, DIČ:CZ6556080608

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

bude nejprve vyúčtována na úroky a nakonec na cenu letu.

bude nejprve vyúčtována na úroky a nakonec na cenu letu. Všeobecné obchodní podmínky pořadatele Condor Všeobecné obchodní a přepravní podmínky pořadatele Condor Flugdienst 1. Oblast použití Tyto všeobecné obchodní a přepravní podmínky (VOP) pro smlouvy pro leteckou

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ OBECNÁ USTANOVENÍ Směrnice stanovuje základní pravidla pro pobyt matky a dítěte v Pokoji pro matku a dítě v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře DELUXEA a.s. Příloha Smlouvy o zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

Svatošky dětský ráj Všeobecné informace a obchodní podmínky. Ubytovací a provozní řád areálu

Svatošky dětský ráj Všeobecné informace a obchodní podmínky. Ubytovací a provozní řád areálu Svatošky dětský ráj Všeobecné informace a obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení: Ubytovací a provozní řád areálu Areál Svatošky dětský ráj je koncipován jako volně otevřené všem přístupné místo pro veřejnost

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A.

Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A. Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A. 1. Příslušná pravidla a předpisy 1.1 Vzhledem ke smlouvě o prodeji zájezdu, včetně prodeje plaveb, se rozumí, že tato smlouva je nejenom upravena

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 29 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 29 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 29 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Richard Krombholz MUDr. Marek

Více