Případ z jihočeské Tušti. 1. Jak málo stačí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případ z jihočeské Tušti. 1. Jak málo stačí"

Transkript

1 Případ z jihočeské Tušti 1. Jak málo stačí Tři dny. Z hlediska dějin je to zdánlivě zanedbatelná doba, ale někdy stačí i tyto tři dny, aby byly osudy mnoha lidí i přes staleté dobré sousedství navždy zničeny. 2. Kdysi a kdesi dávno Řeka Lužnice si klidně meandruje krajem a její klid nedává tušit, co vše už musela za svého života shlédnout. Dávno již zmizely pravěké osady a první Slované, kteří tu procházeli od Dunaje do jižních Čech. Byli to legendární Doudlebové, kteří jsou stále oživováni novými a novými badateli hledajícími tu nářečí, tu folklor, tu ústřední hradiště kmene..kdo ví? Nicméně najednou Lužnice a jí blízká Dračice (viz mapa) byly součástí nově narozeného státního útvaru knížectví, do jehož čela se dostala rodina Přemyslovců. Najednou se o této oblasti mluvilo jako o lénu českého knížete, později o lénu koruny české. Ve 12. století se tu vedle češtiny objevila další řeč němčina. Celé území bylo totiž dálo v léno německému rodu Kuenringů. Ti nezaháleli a vedle českých osad pilně budovali osady německé. Ejhle, zde bylo založeno sémě, jež krutou a krvavou sklizeň ve století dvacátém vydalo, chtělo by se zvolat. Jenže ono kupodivu ne. Inu, to je tak, že zdejší půda není zrovna moc úrodná a vyžaduje mnoho dřiny, aby plodila - vždyť je to tu samý močál a rašeliniště. Taková půda se vůbec neptá, zda pluh, který ji zvelebuje je veden rukou českou nebo německou. Stejně tak, je-li třeba pomoci a spolupráce při obhajobě těžkého živobytí, ustupuje národnostní otázka poněkud stranou. Možná místní hospodáři a řemeslníci příliš nepostřehli, že roku 1278 celé jejich území přešlo definitivně od koruny české k dolnorakouskému arcivévodství. To bylo po bitvě na Moravském poli, kde zahynul český král. Ale dobytek potřeboval stejnou péči jako předtím a kovář v Gmündu koval pořád stejně kvalitně. A tak čas plynul.. 3. Vymoženosti civilizace Ale i do zdejší poklidné krajiny, kterou bychom mohli nazvat jako zapadlou, dorazila civilizace. V roce 1871 byla do provozu uvedena dráha Františka Josefa z Gmündu do Prahy. A to nebylo vše. Železnice byla propojena s Vídní a právě zde se rozdělila na budějovicko-plzeňsko-chebskou a pražskou větev (viz mapa). Vedle přirozeného středu Vitorazska najednou vyrostlo nádraží strategického 1

2 významu. A s ním přišli i noví lidé železniční zaměstnanci. Mezi ně v pozdějších letech také patřil železniční dělník Václav Maxa, který se zapsal výraznou stopou do dějin Vitorazska. Ejhle toť pokrok, který zdejším lidem jistě přinesl mnoho dobrého, chtělo by se opět zvolat. Jenže ono kupodivu ne. Evropou se prohnala světová válka a tehdy ještě nikdo netušil, že bude tzv. první neboť po ní přijde ještě horší druhá. Rakouské mocnářství zmizelo a roku 1918 se objevil nový stát Československá republika. Nový stát rychle pochopil, že Vitorazsko se svým železničním uzlem je strategické území a začal o jeho přičlenění jednat s vítěznými mocnostmi. Zpočátku nadějné vyjednávání však skončilo pro Vitorazsko tragicky: 31. července 1920 bylo od zeleného stolu rozděleno na dvě části mezi Československo a Rakousko. Co u zeleného stolu vypadá jako dobrá dohoda nebývá v realitě vždy to nejlepší. Zdejší lidé žili dva roky v nejistotě, komu vlastně budou patřit a nyní byli od sebe odtrženi. Není tedy divu, že když do Gmündu přijela rozhraničovací komise, došlo k protestům, při kterých byl jeden z členů komise zraněn. Zraněný člen komise byl Japonec a na Vitorazsko se dostavila novinka NÁSILÍ. A začaly se dít věci. Rakousko, které mělo ke své části Vitorazska dlouhodobé vazby, svoji část dále vzorně opečovávalo. Naproti tomu československý stát, který získal z lákavé kořisti jen část, ztratil o svůj podíl brzy zájem. Desítka obcí se svými obyvateli se ocitla v jakémsi vakuu. Dřívější podpora zemědělců ze strany Rakouska byla nenávratně pryč a nový stát s náhradou nepřišel. A co otázka národnostní? V odtržené oblasti zůstalo 1700 Němců. V námi sledované Tušti bylo v roce Němců. V roce 1930 jich tam ale bylo jen 28. Přitom počet obyvatel Tuště se nijak výrazně nezměnil. Totéž se událo ve všech československých osadách Vitorazska. Záhada!? Ale kdepak. To se jenom projevil základní instinkt k přežití místních hospodářů. Změnil se pán, změnila se i národnost. Ze statistik vyplývá, že o kolik ubylo Němců, o tolik přibylo Čechů. Možná nám to připadá pokrytecké, ale místní hospodáři měli vazby především k půdě a to ostatní se zařídilo podle situace. A národnostní politika tehdejšího československa vůči Němcům rozhodně nebyla vstřícná 12% obyvatel Rapšachu nemělo v obecním zastupitelstvu nikoho, Československo zde provádělo politu tzv. odrakouštění. V tom běhu událostí si ani nikdo nevšiml, že v duších Vitorazanů se objevilo zranění, které se časem nezahojilo. Spíše naopak. Také se tu objevili tzv. kolonizátoři, jak je místní nazvali, tedy lidé z Čech, kteří sem po přičlení Vitorazska do Československa přišli hledat štěstí. Tak se do Tuště přiženil i František Říha, který měl později syna Františka Říhu. Františka Říhu, o kterém ještě uslyšíme. 2

3 4. Třetí říše Pro německé obyvatele Vitorazska to muselo být něco jako zjevení. Roku. přišel anšlus Rakouska a na jeho místo nastoupila Třetí říše prosperující stát, téměř bez nezaměstnanosti, jehož vůdce se tak dojemně zajímal o osudy soukmenovců, kteří trpěli v Československu. To musel být hojivý balzám na ono staré zranění německých Vitorazanů. Po mnichovské dohodě samozřejmě začalo národnostní vření i v československé části Vitorazska. Obyvatelé Rapšachu se těšili, že budou opět obyvateli německého prostoru, který se nyní jmenoval Třetí říše. Jejich nadšení sdílela i menší část obyvatel Tuště. Co asi věděli o světovládných plánech nacistů a konečném řešení židovské otázky? 24. listopadu 1938 vstoupila do Tuště československá a říšská komise, aby provedla sčítání obyvatel. K české národnosti se přihlásilo 72 % obyvatel Tuště. Je tedy zřetelné, že Němců opět přibylo, ale stále jich bylo málo. Tušť tedy nebyla Třetí říší zabrána. I po celkovém zabrání zbytku Československa zůstala situace nezměněna. Rapšach byl součástí Třetí říše, ale Tušť zůstala v Protektorátě. Co se tedy dalo dělat, bylo třeba připravit se na jarní setbu. Jenže místo žní roku příštího i několika následných poznali někteří mladí obyvatelé Vitorazska odvrácenou tvář Třetí říše, která je oblékla do vojenských uniforem a poslala je do války, z níž se mnozí nevrátili. Zcela paradoxní je, že v době nacistického běsnění nenalezlo Gestapo ani ostatní složky represivního aparátu Třetí říše na území Vitorazska spolupracovníky a vzájemné udávání se zde vyskytovalo jen vzácně. (Mlynářík, J.: Poprava v Tušti. Caprio, Třeboň 2005, str. 89.) Smutný osud tak potkal především několik obyvatel židovské národnosti, kteří se stali obětí holocaustu. 5. Přichází osvobození Vitorazsko na začátku května osvobodila Rudá armáda. Místní hospodáři se kromě práce na svém statku začali zřejmě opět připravovat na změnu státní příslušnosti. Neměli důvod k velkému vzrušení. Zatím všechny změny proběhly celkem poklidně a nijak nenarušily sousedské vztahy. Jenže tentokrát tomu mělo být jinak. 10. května 1945 se z koncentračního tábora v Terezíně vrátil komunista Václav Maxa zaměstnanec železničních dílen v Českých Velenicích, rodák z vitorazského Klikova. V Terezíně byl vězněn od r a důvodem bylo jeho smíšené manželství. Jeho žena byla židovské národnosti a zahynula při holocaustu. 3

4 V žádném dochovaném dokumentu není doloženo, že by byl Václav Maxa někým udán. Z dokladů a z dalších životních událostí života Václava Maxy, který završila sebevražda, spíše vyplývá, že v Terezíně neodolal svodům svých věznitelů a pracoval pro ně. Nicméně to předbíháme událostem. Nyní se píše květen 1945 a Václav Maxa se stává bezpečnostním referentem ONV v Třeboni a zároveň v něm dřímá touha pomstít se. Z čeho ta touha pramení? Z černého svědomí z dob pobytu v Terezíně, z nevyřízených účtů z mládí, třídní nenávisti.? Václav Maxa ihned v Rapšachu, Tušti a na jiných místech začíná organizovat svépomocné zatýkání zrádců, sepisování podezřelých osob atd. 19. května 1945 se vrací z koncentračního tábora Mauthausen nám již známý František Říha. V koncentračním táboře byl vězněn, protože se dopustil trestného činu okrádal své spoluzaměstnance v práci, a když byl chycen, použil proti skladníkovi nůž. Tedy žádný politický vězeň. Není tedy divu, že i on má chuť mstít se a nikoho ani nepřekvapí, že se celkem hbitě připojil k Maxovým aktivitám. Zároveň s Václavem Maxou a Františkem Říhou na Vitorazsko přichází Revoluční gardy (lidově zvané Rabovací gardy ) a posléze i tzv. partyzáni. 23. května 1945 se dostavuje se svým oddílem plk. jezdectva Vladimír Hobza. A má se čile k práci. I on má důvod pro zviditelnění. Jeho dosavadní vojenská kariéra byla poznamenána spíše alkoholem, špatnou disciplinou a brutálním chováním k podřízeným, nežli hrdinskými činy. Možná, že se mu nyní podaří zavděčit se staronovému státu ukázkovou aktivitou. Oddíl přijel 23. května 1945 v 11:30 hodin. Do druhého dne, tedy 24. května 1945 stihl plk. Hobza vyhnat z Vitorazska okolo obyvatel, tedy polovinu obyvatelstva. Můžeme jistě debatovat o vhodnosti slova vyhnání ale to, co se dělo v těch dnech na Vitorazsku, se jinak prostě nazvat nedá. Vyrážení dveří, střelba do vzduchu i těsně vedle lidí, fyzické násilí vůči mužům i ženám, 2 hodiny na sbalení několika věcí a následný transfer do lesa za hranice Československa, následné rabování.. a to všechno na lidech, kterým se nikdy neprokázala žádná zrada nebo zločin. 6. Večer 24. května 1945 a následující čas 6.1 Odsouzení Václav Maxa musel být s prací plk. Hobzy spokojen. Nicméně rozhodl se jít o další krok dál. 24. května ve večerních hodinách připravil soud se zrádnými obyvateli Tuště. Slovo soud je ale v tomto případě poněkud nadnesené. 4

5 Večer se prostě sešli jedni obyvatelé Tuště, kteří měli pod taktovkou Václava Maxy, jako předsedy soudu, odsoudit druhé obyvatele Tuště. Z dochovaného protokolu o soudu například vyplývá, že ze 13-ti soudců bylo 5 dopsáno až později. Proč? Členem soudu nebyl nikdo z partyzánů plk. Hobzy, ačkoli je v protokolu psáno, že soud se konal na výslovné přání plk. Hobzy a bylo v té době zvykem, aby velitel členem soudu byl. Proč? Plk. Hobza později odmítl i žádost k ustavení popravčí čety. Proč? Bez zajímavosti také není, že sám protokol byl sepsán až v listopadu Proč? Co se dělo? Obvinění Tušťané byli přivedeni do sklepa místní školy a byl jim předložen papír, na kterém měli podepsat, že zradili Československou republiku a zasluhují smrt. Obvinění odmítli. Následovalo bití klacky, železnými tyčemi a vším možným. Tím skončila přípravná fáze soudu a následovalo usvědčování všemi českými občany. Z protokolu vyplývá asi jako nejzávažnější obvinění, že Olga Vlčková měla udat Gestapu v Českých Budějovicích Elsu Maxovou (manželku Václava Maxy) pro ilegální činnost proti Říši a ta měla následně zemřít v koncentračním táboře. Jenže pro to neexistují žádné přímé a ani nepřímé důkazy (spisy Gestapa nezaznamenávají žádné udání z důvodu judaismu z Vitorazska). A tak, když násilně zpracovaní obvinění svá nesmyslná obvinění podepisovali, začal se soud hroutit na jiné linii. i občané Tuště, kteří se při hlasování v r (správně 1939) přihlásili k německé národnosti, chovali se ke svým spoluobčanům slušně a družně, k žádným nesvárům mezi nimi nedocházelo. Rovněž nedošlo k žádnému udání na občana české národnosti, ve vsi proti nikomu nezasahovalo gestapo a podobně. Tak vypovídal v roce 1991 člen finanční stráže a rodák z Tuště František Beneš (Spisy prokuratury v Jindřichově Hradci, zn. Pn 387/90, protokol ze 6. března 1991). Není proto divu, že i Maxou sestavený tribunál nesouhlasil s popravou svých sousedů. Václav Maxa podle očitých svědků (soudce Františka Němce krutý paradox): bouchl do stolu a hlasitě ostatním vyhrožoval, že kdo se záměrem zajištěné občany popravit nesouhlasí, půjde s nimi. (Spisy prokuratury v Jindřichově Hradci, zn. Pn 387/90, protokol ze dne 6. března 1991). To zabralo a žádné další námitky ze strany soudců nebyly. A že mezi odsouzenými je i Terezie Smolková, která podporovala dceru Václava Maxy v době jeho věznění? Nebo bývalý německý starosta Leopold Hofhansl, který nikdy nikoho neudal, byť jako starosta to měl v době okupace přímo v popisu práce? Nenávist je slepá. Ortel byl vyřčen. 6.2 Poprava 5

6 Kolem 23. hodiny 24. května 1945 byli krvácející odsouzení vedeni na popravu. Nešlo to právě rychle, protože mnozí z nich byli zranění. Někteří byli tak dobiti, že nemohli ani jíti, a tak lezli po kolenou a rukou, i bývalý německý starosta Hofhansl. Protokol z výslechu Eduarda Reinera na GP ČSFR Praha.) Tedy ten Hofhansl, který se za války přímo bránil udávání Gestapu. Co mu asi procházelo hlavou v této chvíli? Litoval svého statečného činu? Popraviště bylo zvoleno stylově. Za Tuští směrem na Halámky bylo mrchoviště. To bylo to pravé. Ale i tady byly problémy. Vybraní mládenci z Tuště byli pověřeni kopáním jámy, prý pro mrtvé koně. Jenže mladíci velmi brzo zjistili, co je pravým cílem jejich práce a utekli, aniž práci dokončili. To zas ale nakonec takový problém nebyl. Vždyť odsouzení jsou sice zraněni, a někteří i těžce, ale svůj hrob dokončit jistě dokáží. Mnohem větším problémem ale bylo, že plk. Hobza odmítl ustanovit popravčí četu. Nicméně zbraně a dohled zapůjčil. Kdo se tedy stane katem? Chvíle děsu, kdy měl do děje opět vstoupit František Říha. Františka Beneše, jehož domek stál asi 50 m od popraviště, na přelomu 24. a 25. května vzbudila střelba: Viděl jsem, že ve vzdálenosti asi 50 metrů od mého domku je dav lidí, stáli v louce, já jsem se k nim připojil. Viděl jsem, že v tomto davu je několik lidí za ruce připoutaných k jakémusi lanu, byli to místní občané německé národnosti, znal jsem je Tyto lidi vždy jednotlivě odváděli několik metrů na okraj jámy, která tam byla vyhloubena a tam je místní občan František Říha popravoval. Byl ozbrojen krátkým německým samopalem ráže 9, a občany střílel krátkými dávkami do hlavy ze vzdálenosti 2 3 metrů. (Spisy prokuratury v Jindřichově Hradci, zn. Pn 387/90, protokol ze dne 6. března 1991.) Další ze svědků, Eduard Reiner, vypovídá: Jen Říha pořád pobíhal nejdříve k partyzánům, pak k dalším, snad místním, lidem. Pak začal bez velkého míření střílet Slyšel jsem několik jednotlivých výstřelů a pak jsem viděl tři lidi spadnout do jámy Říha je přitom do díry skopával. Dostal jsem hrozný strach a prchal jsem pryč. Za sebou jsem stále slyšel další výstřely. Měl jsem z toho strašnou hrůzu, stále jsem slyšel nářek lidí. (Spisy GP ČSFR, zn. IV/1 Gn 929/90, protokol z 15. ledna 1991.) Poslední popravovanou byla Olga Vlčková, které bylo před několika dny 36 let. Ta byla popravena nejenom ranou do týla, ale byla jí rozstřílena i pánev, jak se zjistilo při exhumaci r Tím to ale nekončilo. Někteří popravení nebyli ještě mrtví, když je zasypávali, drali se ven a byli pak dodatečně ještě usmrcováni. (Zápis Josefa Bártla do kroniky Rapšachu 6

7 str. 10). I tuto smutnou skutečnost potvrdila exhumace ostatků popravených r. 1993, kdy byly na některých kostrách popravených nalezeny sečné rány způsobené rýčem či lopatou. V době, kdy 14 obyvatel Tuště (12 mužů a 2 ženy) umírali na popravišti, zbytek příbuzných byl vyháněn do rakouských lesů. a soudci si rozdělovali jejich majetek domy, nábytek, polnosti. Je snad náhodou, že popravení patřili mezi nejmajetnější sedláky v Tušti? 6. 3 Dny po té Václav Maxa musel zářit nadšením, jak se mu dílo odplaty daří. Hned na další dny proto naplánoval pokračování. V Suchdole nad Lužnící byli hned 25. května 1945 popraveni 4 lidé. Pravé finále ale Václav Maxa přichystal v Rapšachu, kde se na smrt mělo připravit 26 lidí. jejich popravčím měl být opět František Říha. K popravám ale naštěstí nedošlo na osobní zásah kpt. Josefa Bártla, který byl až do Brna informován svým otcem o dění na Vitorazsku. Výsledkem jeho zákroku bylo nařízení předsedy Okresního národního výboru o zastavení samovolného vykonávání trestů smrti v okrese Třeboň ze dne 29. května Dozvuky událostí Události na Vitorazsku neušly mezinárodní pozornosti. V roce 1947 musely československé úřady přistoupit k přezkoumání událostí května 1945 na Vitorazsku. Výsledkem přezkumu bylo, že československé úřady musely vyhnané obyvatele Vitorazska pozvat zpět do Československa. To jistě úřady nepotěšilo a začaly se tedy poohlížet po vinících situace. Václav Maxa, přestože byl věrným členem KSČ a za války byl internován v Terezíně, byl v roce 1947 odstraněn z veřejného života. Neblahé události na Vitorazsku a výpovědi příslušníků českobudějovického gestapa, kteří byli z amerických zajateckých táborů posláni na vyšetřování do Československa, poodhalily minulost Václava Maxy v jiném světle, než se zdála. Udělaly konec kariéře člověka, který by jinak bezpochyby patřil k oporám komunistickému režimu po r Václav Maxa se nakonec v roce 1968 v Táboře oběsil na klice dveří. Plk. Vladimír Hobza, který v roce 1945 zářil v osobních hodnoceních jako vzorný bojovník za obnovu poválečného pořádku a povýšil na hodnost divizního generála, byl najednou shledán jako nepoužitelný (opět alkohol, špatné plnění povinností atd.) a dán do výslužby. František Říha měl oproti svým druhům zažít zcela jinou kariéru. I on jistě zažil horké chvilky, kdy se v roce 1947 začaly vyšetřovat události na Vitorazsku. Nicméně únor 1948 veškerá vyšetřování ukončil a František Říha dostal zajímavou pracovní nabídku od právě se rodící StB. 7

8 Na takových lidech měla být založena bezpečnost společnosti, která o sobě tvrdila, že nejspravedlivější v celé historii. Pro StB František Říha pracoval jako člověk pro špinavou práci - konfident, provokatér, jehož stopa vede k další krvavé události v Babicích. Pracoval věrně až do 80-tých let, kdy byl penzionován a pracoval na Hlavním nádraží Praha jako informátor. I po roce 1989 dělal ostrahu jednoho sportoviště s právem nosit zbraň. Navíc dostal odškodné ,- Kč od německého státu za věznění v Mauthausenu, byť se tam dostal za kriminální delikt. 8. A co Vitorazané? I když byl Vitorazanům povolen návrat do Československa, nebyl jejich další osud právě růžový. S nastalou situací se pochopitelně nechtěl smířit Václav Maxa, a i když byl z veřejného života odstaven, stále poukazoval na ty zlé zrádce z Vitorazska a psal stížnosti svým soudruhům do Prahy. KSČ sice svého člena již do žádných funkcí nepovznesla, ale Vitorazanům rozhodně nechtěla nic odpustit. Tohle zatvrzelé zemědělské plémě, které se drží své půdy a které nedokázalo zdecimovat ani trio Maxa-Hobza-Říha, rozhodně nepovažovali za přínos pro zářné komunistické zítřky. A tak se to udělalo jinak. Hned na počátku 50-tých let, kdy se začalo s budováním komunistických vizí, byly obyvatelé Vitorazska, a především Rapšachu, vyhnáni znovu. Tentokrát ne do zahraničí, ale byli nuceně přesídleni do vnitrozemí. Nicméně zvláště obyvatelé Rapšachu se stále vraceli. Alespoň na hroby svých předků. Řešení bylo jednoduché Rapšach byl zahrnut do pohraničního pásma a vstup byl jen na povolení a to pochopitelně nikdo z bývalých obyvatel Rapšachu nedostal. V samotné Tušti bylo místo popravy ponecháno bez označení a bylo přísně zakázáno o celé události mluvit. František Říha zde měl v nedaleké osadě New York (hezké bydliště pro takového člověka) totiž stále domek, rád se sem vracel a kdo si nedal pozor na svoji pusu, ten se pak nesměl divit. Po roce 1989 se pochopitelně o událostech z května 1945 začalo opět mluvit. Bylo vedeno nové vyšetřování, ale nakonec vše skončilo tím, že věc je promlčená. Pozůstalí se tedy alespoň snažili zajistit řádný hrob pro své blízké. Neuspěli. Obecní úřad v Suchdole nad Lužnicí, kam Tušť administrativně patří jim vzkázal, že zavraždění byli přece Němci a Němci rozpoutali válku. V roce 1993 se do věci ale vložil rakouský Černý kříž, pozůstatky zavražděných exhumoval a starosta Gmündu je nechal důstojně pohřbít. 8

9 pod čarou Co dokáže rozhýbat kolo dějin tak, že se během několika málo dnů dokáže pootočit takovým způsobem, který dodnes nejsme schopni pochopit? Psal se rok 1991 a já seděl ve vrátnici jednoho sportovního zařízení v Praze s vrátným. Byl to drobný muž, který měl pisklavý hlas. Povídali jsme si o jeho životě za války a po ní. Dokud jsem ho nechal vykládat, co chtěl, vyprávěl hodně a rád. O těžkém mládí, o tom, jak se nevyučil, protože ho ve škole neměli rádi, o tom, jak byl v koncentračním táboře a jak pak pomáhal budovat socialismus. Teprve když jsem se začal ptát na konkrétní věci, nastala změna. Prý jste byl v Mauthausenu pro kriminální násilný delikt? Co víte o vraždách v Tušti na Vitorazsku? Podílel jste se na nich? Byl jste agentem-provokatérem StB? Začal nejprve plakat, že jde o pomluvy, ale potom se uzavřel do sebe. Jděte pryč! Já si nic nepamatuji a nevím. A všechno je to lež, řekl mi nakonec. Ale já Vás nechci soudit, jsem redaktor rozhlasu a hledám pravdu o událostech v Tušti roku 1945, odvětil jsem. Nic nevím, říkal ten drobný muž a v rukou si přidržoval zbraň, kterou měl stále právo nosit. Byl rok 1991 a vedl jsem rozhovor s Františkem Říhou, který byl jednou z ústředních postav příběhu. 9

10 Místo událostí v Tušti, kde dnes stojí pomník obětem nesmyslného násilí: 10

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy V Praze dne 23. 10. 2008 Vážený pan Jindřich Šnýdl Chrastava u Liberce Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy Vážený pane Šnýdle Obrátil jste se na Vojenský historický ústav s žádostí

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armáda zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Věc: Reklamace metody vyúčtování nákladů za rok 2012 Vážená p.smolková, Vzhledem k vaší reakci na

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Nepřipustit zkreslování dějin! Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru.

Nepřipustit zkreslování dějin! Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru. Nepřipustit zkreslování dějin! Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru. Vážení spoluobčané. Po dobu uplynulých pěti let jsme byli zkresleně informováni Janem Tichým v Novoborském měsíčníku

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Lidice Ležáky.notebook. January 23, 2014

Lidice Ležáky.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_110 Téma hodiny: Vypálení obcí Lidice a Ležáky Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: heydrichiáda,vypálení Lidic a Ležáků Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková, ZŠ a MŠ Husinec

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více