Případ z jihočeské Tušti. 1. Jak málo stačí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případ z jihočeské Tušti. 1. Jak málo stačí"

Transkript

1 Případ z jihočeské Tušti 1. Jak málo stačí Tři dny. Z hlediska dějin je to zdánlivě zanedbatelná doba, ale někdy stačí i tyto tři dny, aby byly osudy mnoha lidí i přes staleté dobré sousedství navždy zničeny. 2. Kdysi a kdesi dávno Řeka Lužnice si klidně meandruje krajem a její klid nedává tušit, co vše už musela za svého života shlédnout. Dávno již zmizely pravěké osady a první Slované, kteří tu procházeli od Dunaje do jižních Čech. Byli to legendární Doudlebové, kteří jsou stále oživováni novými a novými badateli hledajícími tu nářečí, tu folklor, tu ústřední hradiště kmene..kdo ví? Nicméně najednou Lužnice a jí blízká Dračice (viz mapa) byly součástí nově narozeného státního útvaru knížectví, do jehož čela se dostala rodina Přemyslovců. Najednou se o této oblasti mluvilo jako o lénu českého knížete, později o lénu koruny české. Ve 12. století se tu vedle češtiny objevila další řeč němčina. Celé území bylo totiž dálo v léno německému rodu Kuenringů. Ti nezaháleli a vedle českých osad pilně budovali osady německé. Ejhle, zde bylo založeno sémě, jež krutou a krvavou sklizeň ve století dvacátém vydalo, chtělo by se zvolat. Jenže ono kupodivu ne. Inu, to je tak, že zdejší půda není zrovna moc úrodná a vyžaduje mnoho dřiny, aby plodila - vždyť je to tu samý močál a rašeliniště. Taková půda se vůbec neptá, zda pluh, který ji zvelebuje je veden rukou českou nebo německou. Stejně tak, je-li třeba pomoci a spolupráce při obhajobě těžkého živobytí, ustupuje národnostní otázka poněkud stranou. Možná místní hospodáři a řemeslníci příliš nepostřehli, že roku 1278 celé jejich území přešlo definitivně od koruny české k dolnorakouskému arcivévodství. To bylo po bitvě na Moravském poli, kde zahynul český král. Ale dobytek potřeboval stejnou péči jako předtím a kovář v Gmündu koval pořád stejně kvalitně. A tak čas plynul.. 3. Vymoženosti civilizace Ale i do zdejší poklidné krajiny, kterou bychom mohli nazvat jako zapadlou, dorazila civilizace. V roce 1871 byla do provozu uvedena dráha Františka Josefa z Gmündu do Prahy. A to nebylo vše. Železnice byla propojena s Vídní a právě zde se rozdělila na budějovicko-plzeňsko-chebskou a pražskou větev (viz mapa). Vedle přirozeného středu Vitorazska najednou vyrostlo nádraží strategického 1

2 významu. A s ním přišli i noví lidé železniční zaměstnanci. Mezi ně v pozdějších letech také patřil železniční dělník Václav Maxa, který se zapsal výraznou stopou do dějin Vitorazska. Ejhle toť pokrok, který zdejším lidem jistě přinesl mnoho dobrého, chtělo by se opět zvolat. Jenže ono kupodivu ne. Evropou se prohnala světová válka a tehdy ještě nikdo netušil, že bude tzv. první neboť po ní přijde ještě horší druhá. Rakouské mocnářství zmizelo a roku 1918 se objevil nový stát Československá republika. Nový stát rychle pochopil, že Vitorazsko se svým železničním uzlem je strategické území a začal o jeho přičlenění jednat s vítěznými mocnostmi. Zpočátku nadějné vyjednávání však skončilo pro Vitorazsko tragicky: 31. července 1920 bylo od zeleného stolu rozděleno na dvě části mezi Československo a Rakousko. Co u zeleného stolu vypadá jako dobrá dohoda nebývá v realitě vždy to nejlepší. Zdejší lidé žili dva roky v nejistotě, komu vlastně budou patřit a nyní byli od sebe odtrženi. Není tedy divu, že když do Gmündu přijela rozhraničovací komise, došlo k protestům, při kterých byl jeden z členů komise zraněn. Zraněný člen komise byl Japonec a na Vitorazsko se dostavila novinka NÁSILÍ. A začaly se dít věci. Rakousko, které mělo ke své části Vitorazska dlouhodobé vazby, svoji část dále vzorně opečovávalo. Naproti tomu československý stát, který získal z lákavé kořisti jen část, ztratil o svůj podíl brzy zájem. Desítka obcí se svými obyvateli se ocitla v jakémsi vakuu. Dřívější podpora zemědělců ze strany Rakouska byla nenávratně pryč a nový stát s náhradou nepřišel. A co otázka národnostní? V odtržené oblasti zůstalo 1700 Němců. V námi sledované Tušti bylo v roce Němců. V roce 1930 jich tam ale bylo jen 28. Přitom počet obyvatel Tuště se nijak výrazně nezměnil. Totéž se událo ve všech československých osadách Vitorazska. Záhada!? Ale kdepak. To se jenom projevil základní instinkt k přežití místních hospodářů. Změnil se pán, změnila se i národnost. Ze statistik vyplývá, že o kolik ubylo Němců, o tolik přibylo Čechů. Možná nám to připadá pokrytecké, ale místní hospodáři měli vazby především k půdě a to ostatní se zařídilo podle situace. A národnostní politika tehdejšího československa vůči Němcům rozhodně nebyla vstřícná 12% obyvatel Rapšachu nemělo v obecním zastupitelstvu nikoho, Československo zde provádělo politu tzv. odrakouštění. V tom běhu událostí si ani nikdo nevšiml, že v duších Vitorazanů se objevilo zranění, které se časem nezahojilo. Spíše naopak. Také se tu objevili tzv. kolonizátoři, jak je místní nazvali, tedy lidé z Čech, kteří sem po přičlení Vitorazska do Československa přišli hledat štěstí. Tak se do Tuště přiženil i František Říha, který měl později syna Františka Říhu. Františka Říhu, o kterém ještě uslyšíme. 2

3 4. Třetí říše Pro německé obyvatele Vitorazska to muselo být něco jako zjevení. Roku. přišel anšlus Rakouska a na jeho místo nastoupila Třetí říše prosperující stát, téměř bez nezaměstnanosti, jehož vůdce se tak dojemně zajímal o osudy soukmenovců, kteří trpěli v Československu. To musel být hojivý balzám na ono staré zranění německých Vitorazanů. Po mnichovské dohodě samozřejmě začalo národnostní vření i v československé části Vitorazska. Obyvatelé Rapšachu se těšili, že budou opět obyvateli německého prostoru, který se nyní jmenoval Třetí říše. Jejich nadšení sdílela i menší část obyvatel Tuště. Co asi věděli o světovládných plánech nacistů a konečném řešení židovské otázky? 24. listopadu 1938 vstoupila do Tuště československá a říšská komise, aby provedla sčítání obyvatel. K české národnosti se přihlásilo 72 % obyvatel Tuště. Je tedy zřetelné, že Němců opět přibylo, ale stále jich bylo málo. Tušť tedy nebyla Třetí říší zabrána. I po celkovém zabrání zbytku Československa zůstala situace nezměněna. Rapšach byl součástí Třetí říše, ale Tušť zůstala v Protektorátě. Co se tedy dalo dělat, bylo třeba připravit se na jarní setbu. Jenže místo žní roku příštího i několika následných poznali někteří mladí obyvatelé Vitorazska odvrácenou tvář Třetí říše, která je oblékla do vojenských uniforem a poslala je do války, z níž se mnozí nevrátili. Zcela paradoxní je, že v době nacistického běsnění nenalezlo Gestapo ani ostatní složky represivního aparátu Třetí říše na území Vitorazska spolupracovníky a vzájemné udávání se zde vyskytovalo jen vzácně. (Mlynářík, J.: Poprava v Tušti. Caprio, Třeboň 2005, str. 89.) Smutný osud tak potkal především několik obyvatel židovské národnosti, kteří se stali obětí holocaustu. 5. Přichází osvobození Vitorazsko na začátku května osvobodila Rudá armáda. Místní hospodáři se kromě práce na svém statku začali zřejmě opět připravovat na změnu státní příslušnosti. Neměli důvod k velkému vzrušení. Zatím všechny změny proběhly celkem poklidně a nijak nenarušily sousedské vztahy. Jenže tentokrát tomu mělo být jinak. 10. května 1945 se z koncentračního tábora v Terezíně vrátil komunista Václav Maxa zaměstnanec železničních dílen v Českých Velenicích, rodák z vitorazského Klikova. V Terezíně byl vězněn od r a důvodem bylo jeho smíšené manželství. Jeho žena byla židovské národnosti a zahynula při holocaustu. 3

4 V žádném dochovaném dokumentu není doloženo, že by byl Václav Maxa někým udán. Z dokladů a z dalších životních událostí života Václava Maxy, který završila sebevražda, spíše vyplývá, že v Terezíně neodolal svodům svých věznitelů a pracoval pro ně. Nicméně to předbíháme událostem. Nyní se píše květen 1945 a Václav Maxa se stává bezpečnostním referentem ONV v Třeboni a zároveň v něm dřímá touha pomstít se. Z čeho ta touha pramení? Z černého svědomí z dob pobytu v Terezíně, z nevyřízených účtů z mládí, třídní nenávisti.? Václav Maxa ihned v Rapšachu, Tušti a na jiných místech začíná organizovat svépomocné zatýkání zrádců, sepisování podezřelých osob atd. 19. května 1945 se vrací z koncentračního tábora Mauthausen nám již známý František Říha. V koncentračním táboře byl vězněn, protože se dopustil trestného činu okrádal své spoluzaměstnance v práci, a když byl chycen, použil proti skladníkovi nůž. Tedy žádný politický vězeň. Není tedy divu, že i on má chuť mstít se a nikoho ani nepřekvapí, že se celkem hbitě připojil k Maxovým aktivitám. Zároveň s Václavem Maxou a Františkem Říhou na Vitorazsko přichází Revoluční gardy (lidově zvané Rabovací gardy ) a posléze i tzv. partyzáni. 23. května 1945 se dostavuje se svým oddílem plk. jezdectva Vladimír Hobza. A má se čile k práci. I on má důvod pro zviditelnění. Jeho dosavadní vojenská kariéra byla poznamenána spíše alkoholem, špatnou disciplinou a brutálním chováním k podřízeným, nežli hrdinskými činy. Možná, že se mu nyní podaří zavděčit se staronovému státu ukázkovou aktivitou. Oddíl přijel 23. května 1945 v 11:30 hodin. Do druhého dne, tedy 24. května 1945 stihl plk. Hobza vyhnat z Vitorazska okolo obyvatel, tedy polovinu obyvatelstva. Můžeme jistě debatovat o vhodnosti slova vyhnání ale to, co se dělo v těch dnech na Vitorazsku, se jinak prostě nazvat nedá. Vyrážení dveří, střelba do vzduchu i těsně vedle lidí, fyzické násilí vůči mužům i ženám, 2 hodiny na sbalení několika věcí a následný transfer do lesa za hranice Československa, následné rabování.. a to všechno na lidech, kterým se nikdy neprokázala žádná zrada nebo zločin. 6. Večer 24. května 1945 a následující čas 6.1 Odsouzení Václav Maxa musel být s prací plk. Hobzy spokojen. Nicméně rozhodl se jít o další krok dál. 24. května ve večerních hodinách připravil soud se zrádnými obyvateli Tuště. Slovo soud je ale v tomto případě poněkud nadnesené. 4

5 Večer se prostě sešli jedni obyvatelé Tuště, kteří měli pod taktovkou Václava Maxy, jako předsedy soudu, odsoudit druhé obyvatele Tuště. Z dochovaného protokolu o soudu například vyplývá, že ze 13-ti soudců bylo 5 dopsáno až později. Proč? Členem soudu nebyl nikdo z partyzánů plk. Hobzy, ačkoli je v protokolu psáno, že soud se konal na výslovné přání plk. Hobzy a bylo v té době zvykem, aby velitel členem soudu byl. Proč? Plk. Hobza později odmítl i žádost k ustavení popravčí čety. Proč? Bez zajímavosti také není, že sám protokol byl sepsán až v listopadu Proč? Co se dělo? Obvinění Tušťané byli přivedeni do sklepa místní školy a byl jim předložen papír, na kterém měli podepsat, že zradili Československou republiku a zasluhují smrt. Obvinění odmítli. Následovalo bití klacky, železnými tyčemi a vším možným. Tím skončila přípravná fáze soudu a následovalo usvědčování všemi českými občany. Z protokolu vyplývá asi jako nejzávažnější obvinění, že Olga Vlčková měla udat Gestapu v Českých Budějovicích Elsu Maxovou (manželku Václava Maxy) pro ilegální činnost proti Říši a ta měla následně zemřít v koncentračním táboře. Jenže pro to neexistují žádné přímé a ani nepřímé důkazy (spisy Gestapa nezaznamenávají žádné udání z důvodu judaismu z Vitorazska). A tak, když násilně zpracovaní obvinění svá nesmyslná obvinění podepisovali, začal se soud hroutit na jiné linii. i občané Tuště, kteří se při hlasování v r (správně 1939) přihlásili k německé národnosti, chovali se ke svým spoluobčanům slušně a družně, k žádným nesvárům mezi nimi nedocházelo. Rovněž nedošlo k žádnému udání na občana české národnosti, ve vsi proti nikomu nezasahovalo gestapo a podobně. Tak vypovídal v roce 1991 člen finanční stráže a rodák z Tuště František Beneš (Spisy prokuratury v Jindřichově Hradci, zn. Pn 387/90, protokol ze 6. března 1991). Není proto divu, že i Maxou sestavený tribunál nesouhlasil s popravou svých sousedů. Václav Maxa podle očitých svědků (soudce Františka Němce krutý paradox): bouchl do stolu a hlasitě ostatním vyhrožoval, že kdo se záměrem zajištěné občany popravit nesouhlasí, půjde s nimi. (Spisy prokuratury v Jindřichově Hradci, zn. Pn 387/90, protokol ze dne 6. března 1991). To zabralo a žádné další námitky ze strany soudců nebyly. A že mezi odsouzenými je i Terezie Smolková, která podporovala dceru Václava Maxy v době jeho věznění? Nebo bývalý německý starosta Leopold Hofhansl, který nikdy nikoho neudal, byť jako starosta to měl v době okupace přímo v popisu práce? Nenávist je slepá. Ortel byl vyřčen. 6.2 Poprava 5

6 Kolem 23. hodiny 24. května 1945 byli krvácející odsouzení vedeni na popravu. Nešlo to právě rychle, protože mnozí z nich byli zranění. Někteří byli tak dobiti, že nemohli ani jíti, a tak lezli po kolenou a rukou, i bývalý německý starosta Hofhansl. Protokol z výslechu Eduarda Reinera na GP ČSFR Praha.) Tedy ten Hofhansl, který se za války přímo bránil udávání Gestapu. Co mu asi procházelo hlavou v této chvíli? Litoval svého statečného činu? Popraviště bylo zvoleno stylově. Za Tuští směrem na Halámky bylo mrchoviště. To bylo to pravé. Ale i tady byly problémy. Vybraní mládenci z Tuště byli pověřeni kopáním jámy, prý pro mrtvé koně. Jenže mladíci velmi brzo zjistili, co je pravým cílem jejich práce a utekli, aniž práci dokončili. To zas ale nakonec takový problém nebyl. Vždyť odsouzení jsou sice zraněni, a někteří i těžce, ale svůj hrob dokončit jistě dokáží. Mnohem větším problémem ale bylo, že plk. Hobza odmítl ustanovit popravčí četu. Nicméně zbraně a dohled zapůjčil. Kdo se tedy stane katem? Chvíle děsu, kdy měl do děje opět vstoupit František Říha. Františka Beneše, jehož domek stál asi 50 m od popraviště, na přelomu 24. a 25. května vzbudila střelba: Viděl jsem, že ve vzdálenosti asi 50 metrů od mého domku je dav lidí, stáli v louce, já jsem se k nim připojil. Viděl jsem, že v tomto davu je několik lidí za ruce připoutaných k jakémusi lanu, byli to místní občané německé národnosti, znal jsem je Tyto lidi vždy jednotlivě odváděli několik metrů na okraj jámy, která tam byla vyhloubena a tam je místní občan František Říha popravoval. Byl ozbrojen krátkým německým samopalem ráže 9, a občany střílel krátkými dávkami do hlavy ze vzdálenosti 2 3 metrů. (Spisy prokuratury v Jindřichově Hradci, zn. Pn 387/90, protokol ze dne 6. března 1991.) Další ze svědků, Eduard Reiner, vypovídá: Jen Říha pořád pobíhal nejdříve k partyzánům, pak k dalším, snad místním, lidem. Pak začal bez velkého míření střílet Slyšel jsem několik jednotlivých výstřelů a pak jsem viděl tři lidi spadnout do jámy Říha je přitom do díry skopával. Dostal jsem hrozný strach a prchal jsem pryč. Za sebou jsem stále slyšel další výstřely. Měl jsem z toho strašnou hrůzu, stále jsem slyšel nářek lidí. (Spisy GP ČSFR, zn. IV/1 Gn 929/90, protokol z 15. ledna 1991.) Poslední popravovanou byla Olga Vlčková, které bylo před několika dny 36 let. Ta byla popravena nejenom ranou do týla, ale byla jí rozstřílena i pánev, jak se zjistilo při exhumaci r Tím to ale nekončilo. Někteří popravení nebyli ještě mrtví, když je zasypávali, drali se ven a byli pak dodatečně ještě usmrcováni. (Zápis Josefa Bártla do kroniky Rapšachu 6

7 str. 10). I tuto smutnou skutečnost potvrdila exhumace ostatků popravených r. 1993, kdy byly na některých kostrách popravených nalezeny sečné rány způsobené rýčem či lopatou. V době, kdy 14 obyvatel Tuště (12 mužů a 2 ženy) umírali na popravišti, zbytek příbuzných byl vyháněn do rakouských lesů. a soudci si rozdělovali jejich majetek domy, nábytek, polnosti. Je snad náhodou, že popravení patřili mezi nejmajetnější sedláky v Tušti? 6. 3 Dny po té Václav Maxa musel zářit nadšením, jak se mu dílo odplaty daří. Hned na další dny proto naplánoval pokračování. V Suchdole nad Lužnící byli hned 25. května 1945 popraveni 4 lidé. Pravé finále ale Václav Maxa přichystal v Rapšachu, kde se na smrt mělo připravit 26 lidí. jejich popravčím měl být opět František Říha. K popravám ale naštěstí nedošlo na osobní zásah kpt. Josefa Bártla, který byl až do Brna informován svým otcem o dění na Vitorazsku. Výsledkem jeho zákroku bylo nařízení předsedy Okresního národního výboru o zastavení samovolného vykonávání trestů smrti v okrese Třeboň ze dne 29. května Dozvuky událostí Události na Vitorazsku neušly mezinárodní pozornosti. V roce 1947 musely československé úřady přistoupit k přezkoumání událostí května 1945 na Vitorazsku. Výsledkem přezkumu bylo, že československé úřady musely vyhnané obyvatele Vitorazska pozvat zpět do Československa. To jistě úřady nepotěšilo a začaly se tedy poohlížet po vinících situace. Václav Maxa, přestože byl věrným členem KSČ a za války byl internován v Terezíně, byl v roce 1947 odstraněn z veřejného života. Neblahé události na Vitorazsku a výpovědi příslušníků českobudějovického gestapa, kteří byli z amerických zajateckých táborů posláni na vyšetřování do Československa, poodhalily minulost Václava Maxy v jiném světle, než se zdála. Udělaly konec kariéře člověka, který by jinak bezpochyby patřil k oporám komunistickému režimu po r Václav Maxa se nakonec v roce 1968 v Táboře oběsil na klice dveří. Plk. Vladimír Hobza, který v roce 1945 zářil v osobních hodnoceních jako vzorný bojovník za obnovu poválečného pořádku a povýšil na hodnost divizního generála, byl najednou shledán jako nepoužitelný (opět alkohol, špatné plnění povinností atd.) a dán do výslužby. František Říha měl oproti svým druhům zažít zcela jinou kariéru. I on jistě zažil horké chvilky, kdy se v roce 1947 začaly vyšetřovat události na Vitorazsku. Nicméně únor 1948 veškerá vyšetřování ukončil a František Říha dostal zajímavou pracovní nabídku od právě se rodící StB. 7

8 Na takových lidech měla být založena bezpečnost společnosti, která o sobě tvrdila, že nejspravedlivější v celé historii. Pro StB František Říha pracoval jako člověk pro špinavou práci - konfident, provokatér, jehož stopa vede k další krvavé události v Babicích. Pracoval věrně až do 80-tých let, kdy byl penzionován a pracoval na Hlavním nádraží Praha jako informátor. I po roce 1989 dělal ostrahu jednoho sportoviště s právem nosit zbraň. Navíc dostal odškodné ,- Kč od německého státu za věznění v Mauthausenu, byť se tam dostal za kriminální delikt. 8. A co Vitorazané? I když byl Vitorazanům povolen návrat do Československa, nebyl jejich další osud právě růžový. S nastalou situací se pochopitelně nechtěl smířit Václav Maxa, a i když byl z veřejného života odstaven, stále poukazoval na ty zlé zrádce z Vitorazska a psal stížnosti svým soudruhům do Prahy. KSČ sice svého člena již do žádných funkcí nepovznesla, ale Vitorazanům rozhodně nechtěla nic odpustit. Tohle zatvrzelé zemědělské plémě, které se drží své půdy a které nedokázalo zdecimovat ani trio Maxa-Hobza-Říha, rozhodně nepovažovali za přínos pro zářné komunistické zítřky. A tak se to udělalo jinak. Hned na počátku 50-tých let, kdy se začalo s budováním komunistických vizí, byly obyvatelé Vitorazska, a především Rapšachu, vyhnáni znovu. Tentokrát ne do zahraničí, ale byli nuceně přesídleni do vnitrozemí. Nicméně zvláště obyvatelé Rapšachu se stále vraceli. Alespoň na hroby svých předků. Řešení bylo jednoduché Rapšach byl zahrnut do pohraničního pásma a vstup byl jen na povolení a to pochopitelně nikdo z bývalých obyvatel Rapšachu nedostal. V samotné Tušti bylo místo popravy ponecháno bez označení a bylo přísně zakázáno o celé události mluvit. František Říha zde měl v nedaleké osadě New York (hezké bydliště pro takového člověka) totiž stále domek, rád se sem vracel a kdo si nedal pozor na svoji pusu, ten se pak nesměl divit. Po roce 1989 se pochopitelně o událostech z května 1945 začalo opět mluvit. Bylo vedeno nové vyšetřování, ale nakonec vše skončilo tím, že věc je promlčená. Pozůstalí se tedy alespoň snažili zajistit řádný hrob pro své blízké. Neuspěli. Obecní úřad v Suchdole nad Lužnicí, kam Tušť administrativně patří jim vzkázal, že zavraždění byli přece Němci a Němci rozpoutali válku. V roce 1993 se do věci ale vložil rakouský Černý kříž, pozůstatky zavražděných exhumoval a starosta Gmündu je nechal důstojně pohřbít. 8

9 pod čarou Co dokáže rozhýbat kolo dějin tak, že se během několika málo dnů dokáže pootočit takovým způsobem, který dodnes nejsme schopni pochopit? Psal se rok 1991 a já seděl ve vrátnici jednoho sportovního zařízení v Praze s vrátným. Byl to drobný muž, který měl pisklavý hlas. Povídali jsme si o jeho životě za války a po ní. Dokud jsem ho nechal vykládat, co chtěl, vyprávěl hodně a rád. O těžkém mládí, o tom, jak se nevyučil, protože ho ve škole neměli rádi, o tom, jak byl v koncentračním táboře a jak pak pomáhal budovat socialismus. Teprve když jsem se začal ptát na konkrétní věci, nastala změna. Prý jste byl v Mauthausenu pro kriminální násilný delikt? Co víte o vraždách v Tušti na Vitorazsku? Podílel jste se na nich? Byl jste agentem-provokatérem StB? Začal nejprve plakat, že jde o pomluvy, ale potom se uzavřel do sebe. Jděte pryč! Já si nic nepamatuji a nevím. A všechno je to lež, řekl mi nakonec. Ale já Vás nechci soudit, jsem redaktor rozhlasu a hledám pravdu o událostech v Tušti roku 1945, odvětil jsem. Nic nevím, říkal ten drobný muž a v rukou si přidržoval zbraň, kterou měl stále právo nosit. Byl rok 1991 a vedl jsem rozhovor s Františkem Říhou, který byl jednou z ústředních postav příběhu. 9

10 Místo událostí v Tušti, kde dnes stojí pomník obětem nesmyslného násilí: 10

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

LIDICE, LEŽÁKY, JAVOŘÍČKO

LIDICE, LEŽÁKY, JAVOŘÍČKO LIDICE, LEŽÁKY, JAVOŘÍČKO Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_HUM2408 Autor Mgr. Olga Majerechová

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Musely jsme, byly dvě holky. Jedna musela venku pomoct hospodařit jeden tejden a ta druhá byla v kuchyně. Jít na pole, krmit dobytek.

Musely jsme, byly dvě holky. Jedna musela venku pomoct hospodařit jeden tejden a ta druhá byla v kuchyně. Jít na pole, krmit dobytek. Scénář k rozhlasové nahrávce Paní Hermina Musilová, rozená Schebestová, se narodila 3. dubna 1928. ve Stonařově. Tehdy byl Stonařov převážně německou obcí, jen asi čtvrtinu obce tvořili obyvatelé české

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test Celkový počet získaných bodů: Č. Jméno Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí Jarošovky ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 15. 11. 2010, ročník: 2., č. 5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková 1 Zajímavosti: Proč se

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově.

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově. Průběh projektu My, žáci 9. a 8. třídy, jsme se v letošním školním roce zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Tento dlouhodobý projekt nás zaujal možností pracovat se vzpomínkami přímého pamětníka.

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

- tajemný pramen Vltavy. ve středověku se u něj těžilo stříbro a za války zde nacisté budovali tajné podzemí

- tajemný pramen Vltavy. ve středověku se u něj těžilo stříbro a za války zde nacisté budovali tajné podzemí - tajemný pramen Vltavy ve středověku se u něj těžilo stříbro a za války zde nacisté budovali tajné podzemí Pramen Teplé Vltavy v době před druhou světovou válkou Studánka u obce Kvilda na Šumavě je jedním

Více

DAVID KOPECKÝ 1963 2009

DAVID KOPECKÝ 1963 2009 DAVID KOPECKÝ 1963 2009 Velkorysý i puntičkář, chladnokrevný i panikář, racionální i mystik, vzpíral se jakékoliv definici 1, tak popsala Bára Kopecká svého muže, architekta Davida Kopeckého v závěrečné

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Jiří Navrátil Scénář k audioreportáži Zpracovali: Anna Hubená, Viktorie Lain, Jan Munzarová, Eduard Klíma, Jacob Rybníkář Vyučující: Vladimír Rozhon Škola: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek,

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Ať je mír a každý poctivě žije, aby už k ničemu podobnému nikdy nedošlo. Hermina Musilová, rozená Schebestová Zpracovali: Hana Hrdličková, Daniel Krčál, Matěj Kučera, Vanda Vacková

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání Exhumace, zpopelnění a pohřbení obětí vražd z Postoloprt HERBERT VOITL ( ) Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání parlamentní komisí, se uskutečnila v Postoloprtech exhumace mrtvol ve

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 A 574/2002-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SCÉNÁŘ K ROZHLASOVÉ REPORTÁŽI

SCÉNÁŘ K ROZHLASOVÉ REPORTÁŽI SCÉNÁŘ K ROZHLASOVÉ REPORTÁŽI Vypracovali: Barbora Altrichterová, Václav Hotovec, Sára Krausová, Matěj Stratil pod vedením Mgr. Aleny Lapešové Jsme žáci 7. a 8. třídy základní školy v Havlíčkově ulici

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI SITUACE 1 2:00 (úvod, diskuze nad fotografií) Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI Na počátku si každý vybere jedno povolání. Zvolené povolání určí jeho roli

Více

Příběh Jiřího Zachariáše, skauta a signatáře Charty 77

Příběh Jiřího Zachariáše, skauta a signatáře Charty 77 Příběh Jiřího Zachariáše, skauta a signatáře Charty 77 Zpracovali: Lukáš Baroš, Matěj Jenderka, Lucie Khecková, Michaela Šnajberková, Kateřina Tulachová ze ZŠ Lupáčova pod pedagogickým vedením pana učitele

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA DOMÁCÍ ODBOJ III. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA DOMÁCÍ ODBOJ III. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA DOMÁCÍ ODBOJ III. ČÁST DOMÁCÍ PROJEVY ODPORU Většina lidí okupaci trpělivě snášela. Za projevy nepřátelství vůči říši hrozil trest smrti nebo koncentrační

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami.

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Přeložila Doris Grozdanovičová: Doris Grozdanovičová byla

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více