Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin"

Transkript

1 Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin Uživatelská příručka, červenec 2013

2 OBSAH: ÚVOD... 3 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE... 3 ZÁKLADNÍ NABÍDKA PRO ROLI MERCHANTADMIN... 4 ADMINISTRACE... 6 Změna hesla... 6 Kontaktní info... 6 ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK... 7 Vyhledání objednávek... 7 Úhrada objednávek Vyhledání dávek Vymazání neukončených objednávek ODHLÁŠENÍ CHYBOVÉ STAVY PŘÍLOHY Stav objednávky Podporované požadavky Návratové kódy Global Payments Europe, s.r.o. Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, Praha 10 - Strašnice 2

3 Úvod Dokument je určen pro obchodníky, kteří budou ve svém elektronickém obchodu přijímat platby, uskutečněné platebními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club, a to prostřednictvím internetové platební brány GP webpay. Aplikace GP webpay plně podporuje standard 3-D Secure a poskytuje možnost integrovat funkčnost standardního webového rozhraní formou Web Services. K aplikaci lze přistoupit přes URL adresu: https://3dsecure.gpwebpay.com/gui Pozn.: Všechny obrazovky uvedené v textu byly převzaty z testovacího prostředí Global Payments Europe, s.r.o., a proto jejich obsah nemusí naprosto přesně odpovídat obsahu obrazovek v reálném provozu aplikace. Přihlášení do aplikace Po zadání URL adresy se automaticky zobrazí stránka pro přihlášení do aplikace. Povolen je pouze přístup zadáním uživatelského jména a hesla. Na základě zadaných údajů aplikace zpřístupní konkrétní uživatelské prostředí. Heslo pro první přihlášení obdrží obchodník od administrátora aplikace GP webpay v Global Payments Europe (GPE) při převzetí smlouvy. Po přihlášení s tímto heslem GP webpay automaticky nabídne obrazovku pro změnu hesla. Zde obchodník formuluje svoje vlastní heslo, pod kterým se bude nadále přihlašovat. Je v jeho zájmu, aby toto heslo bylo co možná nejkomplikovanější, aby nebylo snadné heslo odvodit. V žádném případě by heslo nemělo být pouhým opakováním uživatelského jména, nevhodná jsou rovněž celá slova nebo řetězce po sobě následujících kláves na klávesnici, případně posloupnost za sebou jdoucích číslic, apod. Tato příručka popisuje všechny možnosti, které aplikace nabízí pro roli definovanou na straně uživatele aplikace, a to pro roli MerchantAdmin. Hlavním úkolem uživatele v roli MerchantAdmin (administrátor u obchodníka) je zpracování objednávek, tj. vyhledávání objednávek podle zadaných podmínek, úhrada objednávek, vyhledávání dávek, uzavření dávek, příp. vymazávání neukončených objednávek. 3

4 Základní nabídka pro roli MerchantAdmin Po úspěšném přihlášení uživatele se zobrazí úvodní stránka aplikace GP webpay. V záhlaví této, i všech dalších stránek, je kromě loga aplikace uveden ještě název společnosti a uživatelské jméno přihlášeného uživatele. Obsah panelu nabídek (tj. konkrétní uživatelské prostředí aplikace) odpovídá roli, přidělené přihlášenému uživateli. Kliknutím na odpovídající vlajku v pravém rohu záhlaví stránky lze pro GP webpay zvolit jazyk, ve kterém bude probíhat další komunikace. Obr. 1: Úspěšné přihlášení, role MerchantAdmin Menu, určené pro uživatele s rolí MerchantAdmin: Administrace: Změna hesla přihlášeného uživatele; Kontaktní info zobrazení detailních informací o společnosti a seznamu registrovaných obchodníků dané společnosti; Zpracování objednávek: Vyhledání objednávek možnost vyhledávat objednávky na základě identifikace obchodníka nebo objednávky, podle stavu objednávky, data platby, případně měny a částky objednávky. Zobrazení přehledu nalezených objednávek, možnost zobrazit detail vybrané objednávky, včetně nabídky možných (povolených) transakcí; Úhrada objednávek zobrazení všech doposud neuhrazených objednávek (úspěšně autorizovaných), možnost zobrazit detail vybrané objednávky, včetně nabídky možných transakcí. Úhrada vybrané objednávky, anebo skupiny objednávek, Vyhledání dávek - možnost vyhledávat dávky obchodníka na základě identifikace dávky, podle stavu dávky, data otevření nebo zavření dávky. Zobrazení přehledu vyhledaných 4

5 dávek s možností zobrazit detail vybrané dávky. Zobrazení přehledu objednávek zařazených do dávky, možnost zobrazit detail objednávky s nabídkou dalších možných transakcí. Možnost uzavřít otevřenou dávku; Vymazání neukončených objednávek zobrazení přehledu neukončených objednávek, možnost zobrazit detailní data vybrané objednávky. Vymazání vybraných objednávek (jednotlivých, anebo všech); Odhlášení 5

6 Administrace Změna hesla Výběrem volby Změna hesla z nabídky Administrace se vyvolá stránka Změna hesla. Zadává se původní a nové heslo, které se ještě jednou potvrzuje. Po odeslání údajů bude, v případě úspěšné změny hesla, zobrazena informace o provedené změně. Ke změně hesla bude uživatel automaticky vyzván při prvním přihlášení. Volba Změna hesla je součástí menu, určeného pro uživatele přihlášeného do aplikace jménem a heslem. Dobu platnosti hesla nastavuje administrátor systému v Global Payments Europe Kontaktní info Po výběru volby Kontaktní info z nabídky Administrace bude zobrazena stránka Informace o společnosti s detailními údaji o společnosti a seznamem všech registrovaných obchodníků této společnosti. Obr. 2: Informace o společnosti Barevné body ve sloupci Číslo obchodníka rozlišují povolené a zakázané obchodníky. Na stránce je přístupný zákaznické podpory, kterou informujte, jestliže zobrazené kontaktní údaje neodpovídají skutečnosti. 6

7 Zpracování objednávek Vyhledání objednávek Po přihlášení do aplikace GP webpay se automaticky zobrazuje stránka Vyhledání objednávek, tj. přednastavená volba Vyhledání objednávek z nabídky Zpracování objednávek. Obr. 3: Vyhledání objednávek - Filtr Možnosti nastavení filtru - Obchodník: Obchodník: název obchodníka se vybírá z místní nabídky; Obchodník č.: číslo obchodníka v aplikaci GP webpay. K dispozici je místní nabídka. Druhé pole, do kterého musí být zadáno kompletní číslo obchodníka, je určeno pro rychlé vyhledání konkrétního obchodníka; Objednávka: číslo objednávky v aplikaci GP webpay; Obj. obchodníka: číslo objednávky 1 v systému obchodníka. Stav v zaškrtávacím poli se označí požadovaný stav objednávky, viz Příloha: Stav objednávky. Datum platby Období - posledních: po označení tohoto výběru se zadává počet jednotek (minuty, hodiny, dny, měsíce), vybraných z místní nabídky; Po: zadává se počet hodin (z místní nabídky), anebo datum platby (z kalendáře); Před: zadává se počet hodin (z místní nabídky), anebo datum platby (z kalendáře); Objednáno Měna: měna objednávky se vybírá z místní nabídky; 1 Číslo objednávky je uvedeno na výpisu transakcí provedených platebními kartami (výpis je určen pro držitele karet i obchodníky). 7

8 Větší než: částka objednávky je větší než zadaná hodnota; Menší než: částka objednávky je menší než zadaná hodnota; Doplněná výběrová kritéria se potvrzují stiskem tl. Odeslat. Po stisku tl. Vynulovat budou všechna doposud zaznamenaná výběrová kritéria z formuláře vymazána, což platí i pro všechny další formuláře, ve kterých budou uvedená tlačítka umístěna. Po případném odeslání prázdného formuláře budou vyhledány všechny objednávky vybraného obchodníka, kromě objednávek ve stavu DELETE (vymazána). Vyhledané objednávky V přehledu objednávek, vyhledaných dle podmínek specifikovaných v předchozím kroku, jsou zobrazeny základní informace o nalezených objednávkách. Obr. 4: Vyhledané objednávky V horní části stránky je umístěna lišta s barevně odlišenými odkazy, určenými pro rychlý návrat na některou z předchozích stránek (platí i pro všechny další stránky). Informace o výsledku vyhledání obsahuje počty nalezených a zobrazených položek. Pokud bude zatrženo pole Otevřít objednávku v novém okně, pak po kliknutí na požadovanou objednávku, budou detailní data této objednávky zobrazena samostatně v novém okně. Druhý sloupec přehledu objednávek (bez názvu) označuje typ transakce. Pokud je prázdný (bez rozlišení), proběhla standardní platba. Má-li obchodník povoleny opakované platby, může obsahovat hodnoty R nebo R N. R označuje platbu opakovanou vzor. V případě, že k této platbě proběhla i následná platba, budou detailní data platby obsahovat i odkazy na platby následné (záložky Základní informace a Následné platby). R N označují platbu opakovanou následnou. Detailní data této platby, zobrazená na záložce Základní informace, obsahují odkaz na platbu vzor (pole Původní objednávka). 8

9 GP webpay zobrazí na 1 dotaz maximálně 100 položek na stránce, při větším počtu vybraných objednávek nejsou tedy zobrazeny všechny. Pro vyhledání konkrétní objednávky se proto doporučuje zadávat dotaz, co možná nejpřesněji. Uspořádání objednávek v přehledu lze změnit, po kliknutí na název libovolného sloupce bude přehled setříděn podle obsahu tohoto sloupce. V přehledu autorizovaných objednávek se vybírají jednotlivé objednávky pro další zpracování. Pro označení všech objednávek najednou lze použít tl. Vyber vše. Po stisku tl. Inverzní výběr budou označeny všechny původně nezaškrtnuté objednávky. Tl. Vynulovat zruší dosavadní výběr, označení všech zaškrtnutých políček bude odstraněno najednou. Tlačítko se šipkou (vpřed, vzad) zobrazí následující (předcházející) stránku přehledu. 9

10 Zpracování objednávek Předpokladem pro zpracování označených objednávek je nastavení odpovídajícího Keystore (kontejneru s klíči) a zadání Hesla pro přístup do tohoto kontejneru 2. Tímto způsobem se v GP webpay standardně potvrzují všechny požadavky na zpracování. Odeslání požadavku se ještě jednou potvrzuje. U hromadných příkazů to může být např. tl. Úhrada vybraných, případně tl. Vymazání vybraných. Pokud jsou zobrazena detailní data vybrané objednávky, je k dispozici tl. Zpracovat (transakci, vybranou z Možných transakcí). Obr. 5: Vyhledané objednávky Zadání Keystore a hesla 2 Heslo a Keystore si obchodník generuje při uzavření smlouvy s GPE, s.r.o. 10

11 Detail objednávky Po kliknutí na položku v přehledu vyhledaných objednávek budou zobrazena detailní data vybrané objednávky: Obr. 6: Detail objednávky Kromě základních informací o dané objednávce, nabízí GP webpay i výběr Možné transakce. Další možné zpracování závisí na aktuálním stavu objednávky. Na příklad autorizovaná objednávka může být uhrazena (DEPOSIT), anebo může být autorizace objednávky zneplatněna (APROVE_REVERSAL). Pokud je požadováno zadání částky, je částku nutné zadat ve stejném formátu, tak jak je to zobrazeno v přehledu tj. s desetinnou tečkou/čárkou. Např.: částka 10 Kč a 30 halířů se zadává jako 10,3 (popř. 10,30). Toto je zásadní rozdíl od ostatního zpracování objednávek (založení, manipulace přes web services), kde je částka uváděna bez desetinné tečky/čárky tj Podrobný popis stavu objednávky, viz Příloha: Stav objednávky. Popis podporovaných požadavků (Možné transakce), viz Příloha: Podporované požadavky. Pokud uživatel označí jednu z povolených transakcí, může v některých případech GP webpay nabídnout další pole pro doplnění potřebných údajů. Příkladně pro požadavek CREDIT nebo DEPOSIT musí být ještě specifikována Částka kreditu (depositu), pokud je požadován CREDIT_REVERSAL, musí být doplněno Číslo kreditu. Požadavek Zpracovat jednotlivou objednávku se potvrzuje obvyklým způsobem (zadání cesty ke Keystore a hesla). O výsledku zpracování bude uživatel informován. Pozn.: Jestliže bylo zatrženo pole Otevřít objednávku v novém okně, zobrazují se detailní data vybrané objednávky v novém okně. 11

12 Informace o výsledku zpracování objednávky. Obr. 7: Informace o úspěšném zpracování objednávky Ve zprávě o úspěšném zpracování požadavku jsou primární (PRC) a sekundární (SRC) návratový kód nastaveny na hodnotu 0 ; text, určený pro popis chyby, obsahuje hodnotu OK, sloupec OK obsahuje zelený bod. Ve zprávě o neúspěšném zpracování požadavku návratový kód PRC obsahuje typ chyby a SRC upřesnění této chyby. Text popisuje typ chyby a sloupec OK obsahuje červený bod. Obr. 8: Informace o neúspěšném zpracování objednávky Popis návratových kódů, viz Příloha: Návratové kódy. 12

13 Úhrada objednávek Po výběru volby Úhrada objednávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí přehled úspěšně autorizovaných objednávek. Tyto objednávky jsou ve stavu autorizována - APPROVED a jsou připraveny k úhradě. Obr. 9: Vyhledané objednávky určené k úhradě Po kliknutí na položku v přehledu objednávek budou zobrazeny detailní informace o vybrané objednávce; před povolením transakce tedy mohou být některé údaje ještě ověřeny. Objednávky pro zpracování je možné vybírat jednotlivě (zatrhnutím) nebo lze označit všechny najednou (tl. Vyber vše), anebo může být použito tlačítko pro Inverzní výběr. Po potvrzení požadavku budou označené objednávky zpracovány. Výsledkem úspěšně zpracované objednávky je požadavek na zaúčtování objednávky. Ten se předává vydavateli karty. Provedená úhrada může být zneplatněna. Požadavek na zneplatnění úhrady platí pouze pro uhrazené objednávky, které ještě nebyly zpracovány tzn., nebyla uzavřena dávka, ve které se objednávka nachází. 13

14 Vyhledání dávek Po výběru volby Vyhledání dávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí stránka Vyhledávání dávek s příslušným formulářem - filtrem. Obr. 10: Vyhledání dávek - filtr Možnosti nastavení filtru - Obchodník: Obchodník: název obchodníka se obvykle vybírá z místní nabídky; Obchodník č.: číslo obchodníka v aplikaci GP webpay. K dispozici je místní nabídka; Dávka: číslo dávky; Stav v zaškrtávacích polích se označí požadovaný stav dávky (uzavřená, otevřená); Datum otevření dávky Po: dávka byla otevřena po zadaném datu (k dispozici kalendář pro výběr a přenos data); Před: dávka byla otevřena před zadaným datem (kalendář); Datum zavření dávky Po: dávka byla zavřena po zadaném datu (k dispozici kalendář pro výběr a přenos data); Před: dávka byla zavřena před zadaným datem (kalendář); 14

15 Vyhledané dávky Informace o výsledku vyhledávání obsahuje počty nalezených a zobrazených položek. V přehledu vyhledaných dávek je uvedeno číslo a stav dávky, čas otevření a uzavření dávky. Obr. 11: Přehled vyhledaných dávek Detail dávky Po kliknutí na vybranou položku se zobrazí základní informace o této dávce a přehledy všech plateb (záložka Platby) a kreditů (záložka Kredity) obsažených v dávce. Otevřená dávka může být uzavřena. Obr. 12: Detail dávky 15

16 Po kliknutí na položku na záložce Platby nebo Kredity budou zobrazeny detailní informace o vybrané objednávce, společně s nabídkou dalších Možných transakcí. Obr. 13: Detail objednávky (s platbou) k Detailu dávky Obr. 14: Detail objednávky (s kredity) 16

17 Nabídka Možných transakcí závisí na stavu objednávky a stavu dávky (uzavřena/neuzavřena), ve které je tato objednávka zařazena. Po výběru (označení) povolené transakce probíhá vše standardním způsobem, tj. případné doplnění požadovaného údaje, ověření Keystore, zadání hesla a potvrzení požadavku. Rovněž o výsledku transakce bude uživatel informován obvyklým způsobem. Výsledek zpracování je možné ještě ověřit zobrazením detailu konkrétní objednávky volba: Vyhledání objednávek. 17

18 Vymazání neukončených objednávek Po výběru volby Vymazání neukončených objednávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí seznam všech objednávek ve stavu neukončena - REQUESTED. Obr. 15: Neukončené objednávky Objednávky pro zpracování (výmaz) je možné vybírat jednotlivě (zatrhnutím), anebo lze označit všechny najednou (tl. Vyber vše), případně lze provést Inverzní výběr. Po standardním potvrzení požadavku budou označené neukončené objednávky vymazány. Zobrazí se informace o výsledku zpracování, např.: Obr. 16: Informace o vymazání objednávky 18

19 Detail vymazaná objednávky Pokud bude stránka Výsledek transakce obsahovat přehled vymazaných objednávek, pak po kliknutí na vybranou položku budou zobrazeny tyto základní informace: Obr. 17: Detail vymazané objednávky Odhlášení Pro odhlášení z aplikace je určena nabídka Odhlášení. Po kliknutí na tuto nabídku se zobrazí informace Byl jste odhlášen z aplikace GP Webpay. Z bezpečnostních důvodů zavřete, prosím, okno prohlížeče. 19

20 Chybové stavy Aplikace rozlišuje dva typy zpráv informace a chybové zprávy. Oba typy zpráv se zobrazují nad formulářem, ke kterému se vztahují. Zpráva Informace (modrý formulář) obvykle informuje o výsledku právě ukončené akce. Obr. 18: Informace o neúspěšném vyhledání Zpráva Chyba (červený formulář) upozorní na závažné chyby, které musí být opraveny, aby zpracování mohlo dále pokračovat. Obr. 19: Úhrada objednávky Chyba 20

21 Přílohy Stav objednávky Stav Popis stavu Možné následující stavy Neukončena REQUESTED Zrušena CANCELED Autorizována APPROVED Reverzována REVERSED Neautorizována UNAPPROVED Uhrazena DEPOSITED Zpracována PROCESSED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED Kreditována CREDITED Odmítnuta DECLINED Objednávka byla úspěšně přijata do GP webpay čeká se na výsledek doplnění citlivých informací držitele karty. Pokud držitel karty doplnil citlivé informace, je zaslán dotaz do 3D systému, zda je požadována autentikace držitele karty. Čeká se na výsledek z 3D systému. Když držitel karty přerušil zadávání údajů karty, je toto finální stav objednávky. Držitel karty zrušil platbu (na platební bráne zvolil možnost "Zpět do e-shopu") Výsledek autentikace držitele karty v 3D systému byl úspěšný, byl poslán požadavek na autorizaci do autorizačního centra. Výsledek autorizace objednávky je úspěšný. Autorizace objednávky byla zneplatněna. Na straně držitele karty došlo k odblokování původně autorizovaných finančních prostředků. Výsledek autorizace objednávky je neúspěšný, objednávku není možné uhradit. Není možné pokračovat. Objednávka byla označena pro uhrazení během následného dávkového zpracování. Je možné zneplatnit úhradu objednávky do okamžiku, než proběhne uzavření dávky, ve které se daná úhrada nachází. Proběhl automatický proces uzavírání dávek a přenos dat do finančních systémů. Objednávka byla uzavřena. Jediná přípustná operace je vymazání. Objednávka byla odstraněna. Objednávka byla označena pro návrat během následného dávkového zpracování. Je možné zneplatnit návrat objednávky do okamžiku, než proběhne uzavření dávky, ve které se daná objednávka nachází. Po uzavření dávky zůstává objednávka v tomto stavu. Pro objednávku je možné vytvořit více kreditů. Výsledek autentikace držitele karty v 3D systému byl neúspěšný. Uhrazena DEPOSITED Reverzována REVERSED Vymazána DELETED Vymazána DELETED Zpracována PROCCESED Autorizována APPROVED Kreditována CREDITED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED 21

22 Držitel karty není autentikován není možné pokračovat. Objednávku je možné odstranit. 22

23 Podporované požadavky Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy Výsledné možné stavy approvereversal Zneplatnění autorizace objednávky Požadavek na zneplatnění autorizace objednávky. Platí pouze pro úspěšně autorizované objednávky. Autorizována APPROVED Reverzována REVERSED deposit Úhrada objednávky Požadavek na úhradu (zaúčtování) objednávky. Označí objednávku pro následné zpracování, po kterém bude zaslán požadavek na zaúčtování finanční transakce zúčtovací bance. Vlastní zaúčtování je v kompetenci zúčtující banky. Platí pouze pro úspěšně autorizované objednávky. Autorizována APPROVED Uhrazena DEPOSITED depositreversal Zneplatnění úhrady objednávky Požadavek na zneplatnění úhrady objednávky. Platí pouze pro uhrazené objednávky, které ještě nebyly zpracovány nedojde k převodu finančních prostředků od držitele karty k obchodníkovi. Uhrazena DEPOSITED Autorizována APPROVED 23

24 Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy Credit Návrat objednávky Požadavek na návrat úhrady objednávek, které již byly zpracovány. Označí objednávku pro následné zpracování, po kterém budou finanční prostředky převedeny od obchodníka zpět k držiteli karty. Zpracována PROCESSED Kreditována CREDITED Výsledné možné stavy Kreditována CREDITED creditreversal closeorder Zneplatnění návratu objednávky Uzavření objednávky Požadavek na zrušení - zneplatnění úhrady objednávky. Platí pouze pro zneplatněné objednávky, které ještě nebyly zpracovány nedojde k zpětnému převodu finančních prostředků od obchodníka k držiteli karty. Požadavek na uzavření objednávky. Kreditována CREDITED Dávka s kreditem musí být otevřená Uhrazena DEPOSITED Zpracována PROCESSED Uhrazena DEPOSITED (v případě, že další platné kredity neexistují) Kreditována CREDITED Uzavřena CLOSED Kreditována CREDITED delete Odstranění objednávky Požadavek na odstranění objednávky. Odmítnuta DECLINED Neautorizována UNAPPROVED Vymazána DELETED Reverzována REVERSED Uzavřena CLOSED 24

25 Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy batchclose Uzavření dávky objednávek Požadavek na uzavření dávky obsahující objednávky označené pro další zpracování. Není nezbytně nutné zasílat tento požadavek. Uzavírání dávek probíhá automaticky před každým zpracování dávek. Výsledné možné stavy 25

26 Návratové kódy PRCODE - PrimaryReturnCode PRCODE / primaryreturncode Hodnota Význam CS 0 OK OK Význam EN 1 Pole příliš dlouhé Field too long 2 Pole příliš krátké Field too short 3 Chybný obsah pole Incorrect content of field 4 Pole je prázdné Field is null 5 Chybí povinné pole Missing required field 11 Neznámý obchodník Unknown merchant 14 Duplikátní číslo objednávky Duplicate order number 15 Objekt nenalezen Object not found 17 Částka k úhradě překročila autorizovanou částku 18 Součet kreditovaných částek překročil uhrazenou částku 20 Objekt není ve stavu odpovídajícím této operaci Amount to deposit exceeds approved amount Total sum of credited amounts exceeded deposited amount Object not in valid state for operation 25 Uživatel není oprávněn k provedení operace Operation not allowed for user 26 Technický problém při spojení s autorizačním centrem Technical problem in connection to authorization center 27 Chybný typ objednávky Incorrect order type 28 Zamítnuto v 3D. Důvod zamítnutí udává SRCODE 30 Zamítnuto v autorizačním centru. Důvod zamítnutí udává SRCODE Declined in 3D Declined in AC 31 Chybný podpis Wrong digest 35 Vypršel čas pro zadání čísla karty. Objednávku nelze dokončit Session expired. Order is not valid 50 Držitel karty zrušil platbu The cardholder canceled the payment 1000 Technický problém Technical problem 26

27 SRCODE SecondaryReturnCode SRCODE / secondaryreturncode Hodnota Význam CS Význam EN 0 Bez významu V případě PRCODE 1 až 5, 15 a 20 se mohou vrátit následující SRCODE 1 ORDERNUMBER ORDERNUMBER 2 MERCHANTNUMBER MERCHANTNUMBER 5 CVC/CVV CVC/CVV 6 AMOUNT AMOUNT 7 CURRENCY CURRENCY 8 DEPOSITFLAG DEPOSITFLAG 10 MERORDERNUM MERORDERNUM 11 CREDITNUMBER CREDITNUMBER 12 OPERATION OPERATION 18 BATCH BATCH 22 ORDER ORDER 24 URL URL 25 MD MD 26 DESC DESC 34 DIGEST DIGEST V případě PRCODE 28 se mohou vrátit následující SRCODE 3000 Zamítnuto v 3D. Neúspěšné ověření držitele karty. Info: Ověření držitele karty bylo neúspěšné (neplatně zadané údaje, stornování autentikace, uzavření okna pro autentikaci držitele karty se zpětnou vazbou ). V transakci se nesmí pokračovat Držitel karty ověřen. Info: Ověření držitele karty v 3D systémech proběhlo úspěšně. Pokračuje se autorizací objednávky Neověřeno v 3D. Vydavatel karty nebo karta není zapojena do 3D. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty karta, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D. V transakci se pokračuje. Declined in 3D. Cardholder not authenticated in 3D. Note: Cardholder authentication failed (wrong password, transaction canceled, authentication window was closed ). Transaction Declined. Authenticated Note: Cardholder was successfully authenticated transaction continue with authorization. Not Authenticated in 3D. Issuer or Cardholder not participating in 3D. Note: Cardholder wasn t authenticated Issuer or Cardholder not participating in 3D. Transaction can continue. 27

28 Hodnota Význam CS Význam EN 3004 Neověřeno v 3D. Vydavatel karty není zapojen do 3D nebo karta nebyla aktivována. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty karta není aktivována, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D. V transakci je možné pokračovat Zamítnuto v 3D.Technický problém při ověření držitele karty. Not Authenticated in 3D. Issuer not participating or Cardholder not enrolled. Note: Cardholder wasn t authenticated Cardholder not enrolled or Issuer or not participating in 3D. Transaction can continue. Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty vydavatel karty nepodporuje 3D, nebo technický problém v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty. V transakci není možné pokračovat, povoleno z důvodu zabezpečení obchodníka před případnou reklamací transakce držitelem karty. Note: Cardholder authentication unavailable issuer not supporting 3D or technical problem in communication between associations and Issuer 3D systems. Transaction cannot continue Zamítnuto v 3D. Technický problém při ověření držitele karty. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty technický problém ověření obchodníka v 3D systémech, anebo v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty. V transakci není možné pokračovat Zamítnuto v 3D. Technický problém v systému zúčtující banky. Kontaktujte obchodníka. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty technický problém v 3D systémech. V transakci není možné pokračovat Zamítnuto v 3D. Použit nepodporovaný karetní produkt. Info: Byla použita karta, která není v 3D systémech podporována. V transakci není možné pokračovat. Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication. Note: Technical problem during cardholder authentication merchant authentication failed or technical problem in communication between association and acquirer. Transaction cannot continue. Declined in 3D. Acquirer technical problem. Contact the merchant. Note: Technical problem during cardholder authentication 3D systems technical problem. Transaction cannot continue. Declined in 3D. Unsupported card product. Note: Card not supported in 3D. Transaction cannot continue. 28

29 V případě PRCODE 30 se mohou vrátit následující SRCODE 1001 Zamitnuto v autorizacnim centru, karta blokovana 3 Zahrnuje důvody, které naznačují zneužití platební karty kradená karta, podezření na podvod, ztracená karta a pod. Většinou pokus o podvodnou transakci Zamitnuto v autorizacnim centru, autorizace zamitnuta Z autorizace se vrátil důvod zamítnutí Do not honor. Vydavatel, nebo finanční asociace zamítla autorizaci BEZ udání důvodu Zamitnuto v autorizacnim centru, problem karty Zahrnuje důvody: expirovaná karta, chybné číslo karty, nastavení karty - pro kartu není povoleno použití na internetu, nepovolená karta, expirovaná karta, neplatná karta, neplatné číslo karty, částka přesahuje maximální limit karty, neplatné CVC/CVV, neplatná délka čísla karty, neplatná expirační doba, pro kartu je požadována kontrola PIN Zamitnuto v autorizacnim centru, technicky problem Autorizaci není možné provést z technických důvodů technické problémy v systému vydavatele karty, nebo finančních asociací a finančních procesorů Zamitnuto v autorizacnim centru, Problem uctu Důvody: nedostatek prostředků na účtu, překročeny limity, překročen max. povolený počet použití Declined in AC, Card blocked Includes the reasons implying that the card has been misused a stolen card, suspected card fraud, a lost card, etc. Declined in AC, Declined Reason: Card issuer or financial association rejected authorization ( Don Not Honor ) Declined in AC, Card problem Possible reasons: Expired card, wrong card number, Internet transaction not permitted to Cardholder, invalid card, invalid card number, amount over card maximum limit, wrong CVC/CVV, invalid card number length, invalid expiry date, PIN control is required for used card. Declined in AC, Technical problem in authorization process Authorization rejected technical problem. Technical problem in card issuer systems or financial associations systems (Card issuer unavailable) Declined in AC, Account problem Possible reasons: finance absence, over account limit, over daily limit 3 Pouze tučně vytištěné části v této a níže uvedených buňkách tohoto sloupce budou obsaženy v poli RESULTTEXT (nepovinné pole) v odpovědi zaslané obchodníkovi. Zbývající text je pouze vysvětlení pro obchodníky. 29

GP webpay: Praktické scénáře

GP webpay: Praktické scénáře GP webpay: Praktické scénáře červenec 2013 OBSAH: SCÉNÁŘ 1: NÁKUP ZBOŽÍ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY S AUTORIZACÍ... 4 SCÉNÁŘ 2: NÁKUP ZBOŽÍ OKAMŽITÝ POŽADAVEK NA PŘEVOD ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE KARTY... 6 SCÉNÁŘ

Více

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 GP WEBPAY POPIS APLIKACE... 3 GP WEBPAY 3-D STANDARD... 4 GP WEBPAY POPIS ZPRACOVÁNÍ... 6 GP WEBPAY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY...

Více

ProxyPay 3 /M.e commerce. První krůčky Back Office

ProxyPay 3 /M.e commerce. První krůčky Back Office ProxyPay 3 /M.e commerce První krůčky Back Office VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Richard Švec, Petr Štefko, Tomáš Novotný, Zbyšek Strnad 30.3.2006 2.0.1 Radovan Bryx 22.4.2009 2.0.2 Radovan Bryx 17.8.2009

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Pantek Productivity Pack. Verify User Control. Uživatelský manuál

Pantek Productivity Pack. Verify User Control. Uživatelský manuál Pantek Productivity Pack Verify User Control Verze 2.5 29. října 2002 Obsah ÚVOD... 3 Charakteristika produktu... 3 Systémové požadavky... 3 Omezení... 3 Instalace... 4 Licencování... 4 KONFIGURACE...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Manuál REaDY REgistry of muscular DYstrophy Příručka pro pacienty Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah 1 Vstup do registru... 3 2 Prohlížení dat... 4 3 Vyplnění formuláře

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 -

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 - - 1 - Obsah: 1. ÚVOD... - 3-2. POPIS ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ... - 3-3. UŽIVATELÉ ELEKTRONICKÉHO KURÝRA... - 3-4. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ELEKTRONICKÝ KURÝR... - 3-5. NASTAVENÍ SCHRÁNKY UŽIVATELE... - 4-6. SPRÁVA

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více