Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin"

Transkript

1 Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin Uživatelská příručka, červenec 2013

2 OBSAH: ÚVOD... 3 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE... 3 ZÁKLADNÍ NABÍDKA PRO ROLI MERCHANTADMIN... 4 ADMINISTRACE... 6 Změna hesla... 6 Kontaktní info... 6 ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK... 7 Vyhledání objednávek... 7 Úhrada objednávek Vyhledání dávek Vymazání neukončených objednávek ODHLÁŠENÍ CHYBOVÉ STAVY PŘÍLOHY Stav objednávky Podporované požadavky Návratové kódy Global Payments Europe, s.r.o. Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, Praha 10 - Strašnice 2

3 Úvod Dokument je určen pro obchodníky, kteří budou ve svém elektronickém obchodu přijímat platby, uskutečněné platebními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club, a to prostřednictvím internetové platební brány GP webpay. Aplikace GP webpay plně podporuje standard 3-D Secure a poskytuje možnost integrovat funkčnost standardního webového rozhraní formou Web Services. K aplikaci lze přistoupit přes URL adresu: https://3dsecure.gpwebpay.com/gui Pozn.: Všechny obrazovky uvedené v textu byly převzaty z testovacího prostředí Global Payments Europe, s.r.o., a proto jejich obsah nemusí naprosto přesně odpovídat obsahu obrazovek v reálném provozu aplikace. Přihlášení do aplikace Po zadání URL adresy se automaticky zobrazí stránka pro přihlášení do aplikace. Povolen je pouze přístup zadáním uživatelského jména a hesla. Na základě zadaných údajů aplikace zpřístupní konkrétní uživatelské prostředí. Heslo pro první přihlášení obdrží obchodník od administrátora aplikace GP webpay v Global Payments Europe (GPE) při převzetí smlouvy. Po přihlášení s tímto heslem GP webpay automaticky nabídne obrazovku pro změnu hesla. Zde obchodník formuluje svoje vlastní heslo, pod kterým se bude nadále přihlašovat. Je v jeho zájmu, aby toto heslo bylo co možná nejkomplikovanější, aby nebylo snadné heslo odvodit. V žádném případě by heslo nemělo být pouhým opakováním uživatelského jména, nevhodná jsou rovněž celá slova nebo řetězce po sobě následujících kláves na klávesnici, případně posloupnost za sebou jdoucích číslic, apod. Tato příručka popisuje všechny možnosti, které aplikace nabízí pro roli definovanou na straně uživatele aplikace, a to pro roli MerchantAdmin. Hlavním úkolem uživatele v roli MerchantAdmin (administrátor u obchodníka) je zpracování objednávek, tj. vyhledávání objednávek podle zadaných podmínek, úhrada objednávek, vyhledávání dávek, uzavření dávek, příp. vymazávání neukončených objednávek. 3

4 Základní nabídka pro roli MerchantAdmin Po úspěšném přihlášení uživatele se zobrazí úvodní stránka aplikace GP webpay. V záhlaví této, i všech dalších stránek, je kromě loga aplikace uveden ještě název společnosti a uživatelské jméno přihlášeného uživatele. Obsah panelu nabídek (tj. konkrétní uživatelské prostředí aplikace) odpovídá roli, přidělené přihlášenému uživateli. Kliknutím na odpovídající vlajku v pravém rohu záhlaví stránky lze pro GP webpay zvolit jazyk, ve kterém bude probíhat další komunikace. Obr. 1: Úspěšné přihlášení, role MerchantAdmin Menu, určené pro uživatele s rolí MerchantAdmin: Administrace: Změna hesla přihlášeného uživatele; Kontaktní info zobrazení detailních informací o společnosti a seznamu registrovaných obchodníků dané společnosti; Zpracování objednávek: Vyhledání objednávek možnost vyhledávat objednávky na základě identifikace obchodníka nebo objednávky, podle stavu objednávky, data platby, případně měny a částky objednávky. Zobrazení přehledu nalezených objednávek, možnost zobrazit detail vybrané objednávky, včetně nabídky možných (povolených) transakcí; Úhrada objednávek zobrazení všech doposud neuhrazených objednávek (úspěšně autorizovaných), možnost zobrazit detail vybrané objednávky, včetně nabídky možných transakcí. Úhrada vybrané objednávky, anebo skupiny objednávek, Vyhledání dávek - možnost vyhledávat dávky obchodníka na základě identifikace dávky, podle stavu dávky, data otevření nebo zavření dávky. Zobrazení přehledu vyhledaných 4

5 dávek s možností zobrazit detail vybrané dávky. Zobrazení přehledu objednávek zařazených do dávky, možnost zobrazit detail objednávky s nabídkou dalších možných transakcí. Možnost uzavřít otevřenou dávku; Vymazání neukončených objednávek zobrazení přehledu neukončených objednávek, možnost zobrazit detailní data vybrané objednávky. Vymazání vybraných objednávek (jednotlivých, anebo všech); Odhlášení 5

6 Administrace Změna hesla Výběrem volby Změna hesla z nabídky Administrace se vyvolá stránka Změna hesla. Zadává se původní a nové heslo, které se ještě jednou potvrzuje. Po odeslání údajů bude, v případě úspěšné změny hesla, zobrazena informace o provedené změně. Ke změně hesla bude uživatel automaticky vyzván při prvním přihlášení. Volba Změna hesla je součástí menu, určeného pro uživatele přihlášeného do aplikace jménem a heslem. Dobu platnosti hesla nastavuje administrátor systému v Global Payments Europe Kontaktní info Po výběru volby Kontaktní info z nabídky Administrace bude zobrazena stránka Informace o společnosti s detailními údaji o společnosti a seznamem všech registrovaných obchodníků této společnosti. Obr. 2: Informace o společnosti Barevné body ve sloupci Číslo obchodníka rozlišují povolené a zakázané obchodníky. Na stránce je přístupný zákaznické podpory, kterou informujte, jestliže zobrazené kontaktní údaje neodpovídají skutečnosti. 6

7 Zpracování objednávek Vyhledání objednávek Po přihlášení do aplikace GP webpay se automaticky zobrazuje stránka Vyhledání objednávek, tj. přednastavená volba Vyhledání objednávek z nabídky Zpracování objednávek. Obr. 3: Vyhledání objednávek - Filtr Možnosti nastavení filtru - Obchodník: Obchodník: název obchodníka se vybírá z místní nabídky; Obchodník č.: číslo obchodníka v aplikaci GP webpay. K dispozici je místní nabídka. Druhé pole, do kterého musí být zadáno kompletní číslo obchodníka, je určeno pro rychlé vyhledání konkrétního obchodníka; Objednávka: číslo objednávky v aplikaci GP webpay; Obj. obchodníka: číslo objednávky 1 v systému obchodníka. Stav v zaškrtávacím poli se označí požadovaný stav objednávky, viz Příloha: Stav objednávky. Datum platby Období - posledních: po označení tohoto výběru se zadává počet jednotek (minuty, hodiny, dny, měsíce), vybraných z místní nabídky; Po: zadává se počet hodin (z místní nabídky), anebo datum platby (z kalendáře); Před: zadává se počet hodin (z místní nabídky), anebo datum platby (z kalendáře); Objednáno Měna: měna objednávky se vybírá z místní nabídky; 1 Číslo objednávky je uvedeno na výpisu transakcí provedených platebními kartami (výpis je určen pro držitele karet i obchodníky). 7

8 Větší než: částka objednávky je větší než zadaná hodnota; Menší než: částka objednávky je menší než zadaná hodnota; Doplněná výběrová kritéria se potvrzují stiskem tl. Odeslat. Po stisku tl. Vynulovat budou všechna doposud zaznamenaná výběrová kritéria z formuláře vymazána, což platí i pro všechny další formuláře, ve kterých budou uvedená tlačítka umístěna. Po případném odeslání prázdného formuláře budou vyhledány všechny objednávky vybraného obchodníka, kromě objednávek ve stavu DELETE (vymazána). Vyhledané objednávky V přehledu objednávek, vyhledaných dle podmínek specifikovaných v předchozím kroku, jsou zobrazeny základní informace o nalezených objednávkách. Obr. 4: Vyhledané objednávky V horní části stránky je umístěna lišta s barevně odlišenými odkazy, určenými pro rychlý návrat na některou z předchozích stránek (platí i pro všechny další stránky). Informace o výsledku vyhledání obsahuje počty nalezených a zobrazených položek. Pokud bude zatrženo pole Otevřít objednávku v novém okně, pak po kliknutí na požadovanou objednávku, budou detailní data této objednávky zobrazena samostatně v novém okně. Druhý sloupec přehledu objednávek (bez názvu) označuje typ transakce. Pokud je prázdný (bez rozlišení), proběhla standardní platba. Má-li obchodník povoleny opakované platby, může obsahovat hodnoty R nebo R N. R označuje platbu opakovanou vzor. V případě, že k této platbě proběhla i následná platba, budou detailní data platby obsahovat i odkazy na platby následné (záložky Základní informace a Následné platby). R N označují platbu opakovanou následnou. Detailní data této platby, zobrazená na záložce Základní informace, obsahují odkaz na platbu vzor (pole Původní objednávka). 8

9 GP webpay zobrazí na 1 dotaz maximálně 100 položek na stránce, při větším počtu vybraných objednávek nejsou tedy zobrazeny všechny. Pro vyhledání konkrétní objednávky se proto doporučuje zadávat dotaz, co možná nejpřesněji. Uspořádání objednávek v přehledu lze změnit, po kliknutí na název libovolného sloupce bude přehled setříděn podle obsahu tohoto sloupce. V přehledu autorizovaných objednávek se vybírají jednotlivé objednávky pro další zpracování. Pro označení všech objednávek najednou lze použít tl. Vyber vše. Po stisku tl. Inverzní výběr budou označeny všechny původně nezaškrtnuté objednávky. Tl. Vynulovat zruší dosavadní výběr, označení všech zaškrtnutých políček bude odstraněno najednou. Tlačítko se šipkou (vpřed, vzad) zobrazí následující (předcházející) stránku přehledu. 9

10 Zpracování objednávek Předpokladem pro zpracování označených objednávek je nastavení odpovídajícího Keystore (kontejneru s klíči) a zadání Hesla pro přístup do tohoto kontejneru 2. Tímto způsobem se v GP webpay standardně potvrzují všechny požadavky na zpracování. Odeslání požadavku se ještě jednou potvrzuje. U hromadných příkazů to může být např. tl. Úhrada vybraných, případně tl. Vymazání vybraných. Pokud jsou zobrazena detailní data vybrané objednávky, je k dispozici tl. Zpracovat (transakci, vybranou z Možných transakcí). Obr. 5: Vyhledané objednávky Zadání Keystore a hesla 2 Heslo a Keystore si obchodník generuje při uzavření smlouvy s GPE, s.r.o. 10

11 Detail objednávky Po kliknutí na položku v přehledu vyhledaných objednávek budou zobrazena detailní data vybrané objednávky: Obr. 6: Detail objednávky Kromě základních informací o dané objednávce, nabízí GP webpay i výběr Možné transakce. Další možné zpracování závisí na aktuálním stavu objednávky. Na příklad autorizovaná objednávka může být uhrazena (DEPOSIT), anebo může být autorizace objednávky zneplatněna (APROVE_REVERSAL). Pokud je požadováno zadání částky, je částku nutné zadat ve stejném formátu, tak jak je to zobrazeno v přehledu tj. s desetinnou tečkou/čárkou. Např.: částka 10 Kč a 30 halířů se zadává jako 10,3 (popř. 10,30). Toto je zásadní rozdíl od ostatního zpracování objednávek (založení, manipulace přes web services), kde je částka uváděna bez desetinné tečky/čárky tj Podrobný popis stavu objednávky, viz Příloha: Stav objednávky. Popis podporovaných požadavků (Možné transakce), viz Příloha: Podporované požadavky. Pokud uživatel označí jednu z povolených transakcí, může v některých případech GP webpay nabídnout další pole pro doplnění potřebných údajů. Příkladně pro požadavek CREDIT nebo DEPOSIT musí být ještě specifikována Částka kreditu (depositu), pokud je požadován CREDIT_REVERSAL, musí být doplněno Číslo kreditu. Požadavek Zpracovat jednotlivou objednávku se potvrzuje obvyklým způsobem (zadání cesty ke Keystore a hesla). O výsledku zpracování bude uživatel informován. Pozn.: Jestliže bylo zatrženo pole Otevřít objednávku v novém okně, zobrazují se detailní data vybrané objednávky v novém okně. 11

12 Informace o výsledku zpracování objednávky. Obr. 7: Informace o úspěšném zpracování objednávky Ve zprávě o úspěšném zpracování požadavku jsou primární (PRC) a sekundární (SRC) návratový kód nastaveny na hodnotu 0 ; text, určený pro popis chyby, obsahuje hodnotu OK, sloupec OK obsahuje zelený bod. Ve zprávě o neúspěšném zpracování požadavku návratový kód PRC obsahuje typ chyby a SRC upřesnění této chyby. Text popisuje typ chyby a sloupec OK obsahuje červený bod. Obr. 8: Informace o neúspěšném zpracování objednávky Popis návratových kódů, viz Příloha: Návratové kódy. 12

13 Úhrada objednávek Po výběru volby Úhrada objednávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí přehled úspěšně autorizovaných objednávek. Tyto objednávky jsou ve stavu autorizována - APPROVED a jsou připraveny k úhradě. Obr. 9: Vyhledané objednávky určené k úhradě Po kliknutí na položku v přehledu objednávek budou zobrazeny detailní informace o vybrané objednávce; před povolením transakce tedy mohou být některé údaje ještě ověřeny. Objednávky pro zpracování je možné vybírat jednotlivě (zatrhnutím) nebo lze označit všechny najednou (tl. Vyber vše), anebo může být použito tlačítko pro Inverzní výběr. Po potvrzení požadavku budou označené objednávky zpracovány. Výsledkem úspěšně zpracované objednávky je požadavek na zaúčtování objednávky. Ten se předává vydavateli karty. Provedená úhrada může být zneplatněna. Požadavek na zneplatnění úhrady platí pouze pro uhrazené objednávky, které ještě nebyly zpracovány tzn., nebyla uzavřena dávka, ve které se objednávka nachází. 13

14 Vyhledání dávek Po výběru volby Vyhledání dávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí stránka Vyhledávání dávek s příslušným formulářem - filtrem. Obr. 10: Vyhledání dávek - filtr Možnosti nastavení filtru - Obchodník: Obchodník: název obchodníka se obvykle vybírá z místní nabídky; Obchodník č.: číslo obchodníka v aplikaci GP webpay. K dispozici je místní nabídka; Dávka: číslo dávky; Stav v zaškrtávacích polích se označí požadovaný stav dávky (uzavřená, otevřená); Datum otevření dávky Po: dávka byla otevřena po zadaném datu (k dispozici kalendář pro výběr a přenos data); Před: dávka byla otevřena před zadaným datem (kalendář); Datum zavření dávky Po: dávka byla zavřena po zadaném datu (k dispozici kalendář pro výběr a přenos data); Před: dávka byla zavřena před zadaným datem (kalendář); 14

15 Vyhledané dávky Informace o výsledku vyhledávání obsahuje počty nalezených a zobrazených položek. V přehledu vyhledaných dávek je uvedeno číslo a stav dávky, čas otevření a uzavření dávky. Obr. 11: Přehled vyhledaných dávek Detail dávky Po kliknutí na vybranou položku se zobrazí základní informace o této dávce a přehledy všech plateb (záložka Platby) a kreditů (záložka Kredity) obsažených v dávce. Otevřená dávka může být uzavřena. Obr. 12: Detail dávky 15

16 Po kliknutí na položku na záložce Platby nebo Kredity budou zobrazeny detailní informace o vybrané objednávce, společně s nabídkou dalších Možných transakcí. Obr. 13: Detail objednávky (s platbou) k Detailu dávky Obr. 14: Detail objednávky (s kredity) 16

17 Nabídka Možných transakcí závisí na stavu objednávky a stavu dávky (uzavřena/neuzavřena), ve které je tato objednávka zařazena. Po výběru (označení) povolené transakce probíhá vše standardním způsobem, tj. případné doplnění požadovaného údaje, ověření Keystore, zadání hesla a potvrzení požadavku. Rovněž o výsledku transakce bude uživatel informován obvyklým způsobem. Výsledek zpracování je možné ještě ověřit zobrazením detailu konkrétní objednávky volba: Vyhledání objednávek. 17

18 Vymazání neukončených objednávek Po výběru volby Vymazání neukončených objednávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí seznam všech objednávek ve stavu neukončena - REQUESTED. Obr. 15: Neukončené objednávky Objednávky pro zpracování (výmaz) je možné vybírat jednotlivě (zatrhnutím), anebo lze označit všechny najednou (tl. Vyber vše), případně lze provést Inverzní výběr. Po standardním potvrzení požadavku budou označené neukončené objednávky vymazány. Zobrazí se informace o výsledku zpracování, např.: Obr. 16: Informace o vymazání objednávky 18

19 Detail vymazaná objednávky Pokud bude stránka Výsledek transakce obsahovat přehled vymazaných objednávek, pak po kliknutí na vybranou položku budou zobrazeny tyto základní informace: Obr. 17: Detail vymazané objednávky Odhlášení Pro odhlášení z aplikace je určena nabídka Odhlášení. Po kliknutí na tuto nabídku se zobrazí informace Byl jste odhlášen z aplikace GP Webpay. Z bezpečnostních důvodů zavřete, prosím, okno prohlížeče. 19

20 Chybové stavy Aplikace rozlišuje dva typy zpráv informace a chybové zprávy. Oba typy zpráv se zobrazují nad formulářem, ke kterému se vztahují. Zpráva Informace (modrý formulář) obvykle informuje o výsledku právě ukončené akce. Obr. 18: Informace o neúspěšném vyhledání Zpráva Chyba (červený formulář) upozorní na závažné chyby, které musí být opraveny, aby zpracování mohlo dále pokračovat. Obr. 19: Úhrada objednávky Chyba 20

21 Přílohy Stav objednávky Stav Popis stavu Možné následující stavy Neukončena REQUESTED Zrušena CANCELED Autorizována APPROVED Reverzována REVERSED Neautorizována UNAPPROVED Uhrazena DEPOSITED Zpracována PROCESSED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED Kreditována CREDITED Odmítnuta DECLINED Objednávka byla úspěšně přijata do GP webpay čeká se na výsledek doplnění citlivých informací držitele karty. Pokud držitel karty doplnil citlivé informace, je zaslán dotaz do 3D systému, zda je požadována autentikace držitele karty. Čeká se na výsledek z 3D systému. Když držitel karty přerušil zadávání údajů karty, je toto finální stav objednávky. Držitel karty zrušil platbu (na platební bráne zvolil možnost "Zpět do e-shopu") Výsledek autentikace držitele karty v 3D systému byl úspěšný, byl poslán požadavek na autorizaci do autorizačního centra. Výsledek autorizace objednávky je úspěšný. Autorizace objednávky byla zneplatněna. Na straně držitele karty došlo k odblokování původně autorizovaných finančních prostředků. Výsledek autorizace objednávky je neúspěšný, objednávku není možné uhradit. Není možné pokračovat. Objednávka byla označena pro uhrazení během následného dávkového zpracování. Je možné zneplatnit úhradu objednávky do okamžiku, než proběhne uzavření dávky, ve které se daná úhrada nachází. Proběhl automatický proces uzavírání dávek a přenos dat do finančních systémů. Objednávka byla uzavřena. Jediná přípustná operace je vymazání. Objednávka byla odstraněna. Objednávka byla označena pro návrat během následného dávkového zpracování. Je možné zneplatnit návrat objednávky do okamžiku, než proběhne uzavření dávky, ve které se daná objednávka nachází. Po uzavření dávky zůstává objednávka v tomto stavu. Pro objednávku je možné vytvořit více kreditů. Výsledek autentikace držitele karty v 3D systému byl neúspěšný. Uhrazena DEPOSITED Reverzována REVERSED Vymazána DELETED Vymazána DELETED Zpracována PROCCESED Autorizována APPROVED Kreditována CREDITED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED 21

22 Držitel karty není autentikován není možné pokračovat. Objednávku je možné odstranit. 22

23 Podporované požadavky Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy Výsledné možné stavy approvereversal Zneplatnění autorizace objednávky Požadavek na zneplatnění autorizace objednávky. Platí pouze pro úspěšně autorizované objednávky. Autorizována APPROVED Reverzována REVERSED deposit Úhrada objednávky Požadavek na úhradu (zaúčtování) objednávky. Označí objednávku pro následné zpracování, po kterém bude zaslán požadavek na zaúčtování finanční transakce zúčtovací bance. Vlastní zaúčtování je v kompetenci zúčtující banky. Platí pouze pro úspěšně autorizované objednávky. Autorizována APPROVED Uhrazena DEPOSITED depositreversal Zneplatnění úhrady objednávky Požadavek na zneplatnění úhrady objednávky. Platí pouze pro uhrazené objednávky, které ještě nebyly zpracovány nedojde k převodu finančních prostředků od držitele karty k obchodníkovi. Uhrazena DEPOSITED Autorizována APPROVED 23

24 Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy Credit Návrat objednávky Požadavek na návrat úhrady objednávek, které již byly zpracovány. Označí objednávku pro následné zpracování, po kterém budou finanční prostředky převedeny od obchodníka zpět k držiteli karty. Zpracována PROCESSED Kreditována CREDITED Výsledné možné stavy Kreditována CREDITED creditreversal closeorder Zneplatnění návratu objednávky Uzavření objednávky Požadavek na zrušení - zneplatnění úhrady objednávky. Platí pouze pro zneplatněné objednávky, které ještě nebyly zpracovány nedojde k zpětnému převodu finančních prostředků od obchodníka k držiteli karty. Požadavek na uzavření objednávky. Kreditována CREDITED Dávka s kreditem musí být otevřená Uhrazena DEPOSITED Zpracována PROCESSED Uhrazena DEPOSITED (v případě, že další platné kredity neexistují) Kreditována CREDITED Uzavřena CLOSED Kreditována CREDITED delete Odstranění objednávky Požadavek na odstranění objednávky. Odmítnuta DECLINED Neautorizována UNAPPROVED Vymazána DELETED Reverzována REVERSED Uzavřena CLOSED 24

25 Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy batchclose Uzavření dávky objednávek Požadavek na uzavření dávky obsahující objednávky označené pro další zpracování. Není nezbytně nutné zasílat tento požadavek. Uzavírání dávek probíhá automaticky před každým zpracování dávek. Výsledné možné stavy 25

26 Návratové kódy PRCODE - PrimaryReturnCode PRCODE / primaryreturncode Hodnota Význam CS 0 OK OK Význam EN 1 Pole příliš dlouhé Field too long 2 Pole příliš krátké Field too short 3 Chybný obsah pole Incorrect content of field 4 Pole je prázdné Field is null 5 Chybí povinné pole Missing required field 11 Neznámý obchodník Unknown merchant 14 Duplikátní číslo objednávky Duplicate order number 15 Objekt nenalezen Object not found 17 Částka k úhradě překročila autorizovanou částku 18 Součet kreditovaných částek překročil uhrazenou částku 20 Objekt není ve stavu odpovídajícím této operaci Amount to deposit exceeds approved amount Total sum of credited amounts exceeded deposited amount Object not in valid state for operation 25 Uživatel není oprávněn k provedení operace Operation not allowed for user 26 Technický problém při spojení s autorizačním centrem Technical problem in connection to authorization center 27 Chybný typ objednávky Incorrect order type 28 Zamítnuto v 3D. Důvod zamítnutí udává SRCODE 30 Zamítnuto v autorizačním centru. Důvod zamítnutí udává SRCODE Declined in 3D Declined in AC 31 Chybný podpis Wrong digest 35 Vypršel čas pro zadání čísla karty. Objednávku nelze dokončit Session expired. Order is not valid 50 Držitel karty zrušil platbu The cardholder canceled the payment 1000 Technický problém Technical problem 26

27 SRCODE SecondaryReturnCode SRCODE / secondaryreturncode Hodnota Význam CS Význam EN 0 Bez významu V případě PRCODE 1 až 5, 15 a 20 se mohou vrátit následující SRCODE 1 ORDERNUMBER ORDERNUMBER 2 MERCHANTNUMBER MERCHANTNUMBER 5 CVC/CVV CVC/CVV 6 AMOUNT AMOUNT 7 CURRENCY CURRENCY 8 DEPOSITFLAG DEPOSITFLAG 10 MERORDERNUM MERORDERNUM 11 CREDITNUMBER CREDITNUMBER 12 OPERATION OPERATION 18 BATCH BATCH 22 ORDER ORDER 24 URL URL 25 MD MD 26 DESC DESC 34 DIGEST DIGEST V případě PRCODE 28 se mohou vrátit následující SRCODE 3000 Zamítnuto v 3D. Neúspěšné ověření držitele karty. Info: Ověření držitele karty bylo neúspěšné (neplatně zadané údaje, stornování autentikace, uzavření okna pro autentikaci držitele karty se zpětnou vazbou ). V transakci se nesmí pokračovat Držitel karty ověřen. Info: Ověření držitele karty v 3D systémech proběhlo úspěšně. Pokračuje se autorizací objednávky Neověřeno v 3D. Vydavatel karty nebo karta není zapojena do 3D. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty karta, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D. V transakci se pokračuje. Declined in 3D. Cardholder not authenticated in 3D. Note: Cardholder authentication failed (wrong password, transaction canceled, authentication window was closed ). Transaction Declined. Authenticated Note: Cardholder was successfully authenticated transaction continue with authorization. Not Authenticated in 3D. Issuer or Cardholder not participating in 3D. Note: Cardholder wasn t authenticated Issuer or Cardholder not participating in 3D. Transaction can continue. 27

28 Hodnota Význam CS Význam EN 3004 Neověřeno v 3D. Vydavatel karty není zapojen do 3D nebo karta nebyla aktivována. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty karta není aktivována, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D. V transakci je možné pokračovat Zamítnuto v 3D.Technický problém při ověření držitele karty. Not Authenticated in 3D. Issuer not participating or Cardholder not enrolled. Note: Cardholder wasn t authenticated Cardholder not enrolled or Issuer or not participating in 3D. Transaction can continue. Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty vydavatel karty nepodporuje 3D, nebo technický problém v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty. V transakci není možné pokračovat, povoleno z důvodu zabezpečení obchodníka před případnou reklamací transakce držitelem karty. Note: Cardholder authentication unavailable issuer not supporting 3D or technical problem in communication between associations and Issuer 3D systems. Transaction cannot continue Zamítnuto v 3D. Technický problém při ověření držitele karty. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty technický problém ověření obchodníka v 3D systémech, anebo v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty. V transakci není možné pokračovat Zamítnuto v 3D. Technický problém v systému zúčtující banky. Kontaktujte obchodníka. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty technický problém v 3D systémech. V transakci není možné pokračovat Zamítnuto v 3D. Použit nepodporovaný karetní produkt. Info: Byla použita karta, která není v 3D systémech podporována. V transakci není možné pokračovat. Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication. Note: Technical problem during cardholder authentication merchant authentication failed or technical problem in communication between association and acquirer. Transaction cannot continue. Declined in 3D. Acquirer technical problem. Contact the merchant. Note: Technical problem during cardholder authentication 3D systems technical problem. Transaction cannot continue. Declined in 3D. Unsupported card product. Note: Card not supported in 3D. Transaction cannot continue. 28

29 V případě PRCODE 30 se mohou vrátit následující SRCODE 1001 Zamitnuto v autorizacnim centru, karta blokovana 3 Zahrnuje důvody, které naznačují zneužití platební karty kradená karta, podezření na podvod, ztracená karta a pod. Většinou pokus o podvodnou transakci Zamitnuto v autorizacnim centru, autorizace zamitnuta Z autorizace se vrátil důvod zamítnutí Do not honor. Vydavatel, nebo finanční asociace zamítla autorizaci BEZ udání důvodu Zamitnuto v autorizacnim centru, problem karty Zahrnuje důvody: expirovaná karta, chybné číslo karty, nastavení karty - pro kartu není povoleno použití na internetu, nepovolená karta, expirovaná karta, neplatná karta, neplatné číslo karty, částka přesahuje maximální limit karty, neplatné CVC/CVV, neplatná délka čísla karty, neplatná expirační doba, pro kartu je požadována kontrola PIN Zamitnuto v autorizacnim centru, technicky problem Autorizaci není možné provést z technických důvodů technické problémy v systému vydavatele karty, nebo finančních asociací a finančních procesorů Zamitnuto v autorizacnim centru, Problem uctu Důvody: nedostatek prostředků na účtu, překročeny limity, překročen max. povolený počet použití Declined in AC, Card blocked Includes the reasons implying that the card has been misused a stolen card, suspected card fraud, a lost card, etc. Declined in AC, Declined Reason: Card issuer or financial association rejected authorization ( Don Not Honor ) Declined in AC, Card problem Possible reasons: Expired card, wrong card number, Internet transaction not permitted to Cardholder, invalid card, invalid card number, amount over card maximum limit, wrong CVC/CVV, invalid card number length, invalid expiry date, PIN control is required for used card. Declined in AC, Technical problem in authorization process Authorization rejected technical problem. Technical problem in card issuer systems or financial associations systems (Card issuer unavailable) Declined in AC, Account problem Possible reasons: finance absence, over account limit, over daily limit 3 Pouze tučně vytištěné části v této a níže uvedených buňkách tohoto sloupce budou obsaženy v poli RESULTTEXT (nepovinné pole) v odpovědi zaslané obchodníkovi. Zbývající text je pouze vysvětlení pro obchodníky. 29

Administrace systému GP webpay Role: Merchant

Administrace systému GP webpay Role: Merchant Administrace systému GP webpay Role: Merchant Verze: 1.1 Global Payments Europe, s.r.o. Vytvořeno 14.8.2015 Poslední změna 14.12.2015 Autor dokumentu Dimitrij Holovka Správce dokumentu Schválil Verze 1.1

Více

GP webpay: Praktické scénáře

GP webpay: Praktické scénáře GP webpay: Praktické scénáře červenec 2013 OBSAH: SCÉNÁŘ 1: NÁKUP ZBOŽÍ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY S AUTORIZACÍ... 4 SCÉNÁŘ 2: NÁKUP ZBOŽÍ OKAMŽITÝ POŽADAVEK NA PŘEVOD ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE KARTY... 6 SCÉNÁŘ

Více

GP webpay: Správa objednávek, Web Services

GP webpay: Správa objednávek, Web Services GP webpay: Správa objednávek, Web Services červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 ON-LINE ADMINISTRACE PROSTŘEDNICTVÍM WEB SERVICES... 3 DRUHY PODPOROVANÝCH POŽADAVKŮ... 4 Approve Reversal... 6 Deposit... 9 Deposit

Více

GP webpay - praktické scénáře

GP webpay - praktické scénáře GP webpay - praktické scénáře Verze: 2.1 Global Payments Europe, s.r.o. Vytvořeno 8.10.2015 Poslední změna 14.12.2015 Autor dokumentu Dimitrij Holovka Správce dokumentu Schválil Verze 2.1 Stupeň utajení

Více

Seznámení se systémem GP webpay Vytváření objednávek - HTTP rozhraní

Seznámení se systémem GP webpay Vytváření objednávek - HTTP rozhraní Seznámení se systémem GP webpay Vytváření objednávek - HTTP rozhraní Verze: 2.1 Global Payments Europe, s.r.o. Vytvořeno 10.9.2015 Poslední změna 14.12.2015 Autor dokumentu Dimitrij Holovka Správce dokumentu

Více

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 GP WEBPAY POPIS APLIKACE... 3 GP WEBPAY 3-D STANDARD... 4 GP WEBPAY POPIS ZPRACOVÁNÍ... 6 GP WEBPAY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY...

Více

GP WEBPAY POPIS SLUŽBY

GP WEBPAY POPIS SLUŽBY GP WEBPAY POPIS SLUŽBY ZÁŘÍ 2015 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 4 2. Aktivace obchodníka... 4 2.1. Základní technická specifikace pro obchodníka... 4 3. Požadavky na provedení platby... 4 3.1. Podepisování

Více

ProxyPay 3 /M.e commerce. První krůčky Back Office

ProxyPay 3 /M.e commerce. První krůčky Back Office ProxyPay 3 /M.e commerce První krůčky Back Office VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Richard Švec, Petr Štefko, Tomáš Novotný, Zbyšek Strnad 30.3.2006 2.0.1 Radovan Bryx 22.4.2009 2.0.2 Radovan Bryx 17.8.2009

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

GP webpay popis služby

GP webpay popis služby GP webpay popis služby Verze: 2.0 Global Payments Europe, s.r.o. Vytvořeno 15.10.2015 Poslední změna 11.11.2015 Autor dokumentu Václav Keřka Správce dokumentu Schválil Verze 2.0 Stupeň utajení Důvěrné

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE SERVICE. DRIVEN. COMMERCE Obsah Úvod... 3 Dostupnost a historie dat... 3 Dřív než začneme... 4 Registrace... 4 Přihlášení se... 5 Domovská stránka... 6 Orientace

Více

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / EOT, WebSBI, 23.03.2015 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele

WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / FIB, WebFakt, 11.06.2016 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou czech republic slovakia hungary

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou  czech republic slovakia hungary Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou www.sonet.cz czech republic slovakia hungary Obsah 1 POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU... 3 2 MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Obr. 1: Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Obr. 1:  Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro doplnění Žádosti neúplné dokumentace OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Nápověda Webové aplikace CA EET. Verze 1.0,

Nápověda Webové aplikace CA EET. Verze 1.0, Nápověda Webové aplikace CA EET Verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH NÁPOVĚDY 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webové aplikace CA EET... 4 3. Vydání nového certifikátu - vytvoření žádosti v prohlížeči... 5 1.1 Vysvětlení

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Uživatelský manuál.

Uživatelský manuál. Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkaprepravy Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení 1 2.1 Nový uživatel, zapomenuté heslo 1 3 Nastavení 2 3.1 Nastavení 2 3.2 Uživatelé 3 3.3 Bankovní účty 4 3.4 Adresář 5 4 Zadání

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1)

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1) Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1) - 2 - OBSAH 1 POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU... 3 2 MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO VSTUPU... 4 2.1 ZADÁNÍ ČÁSTKY... 4 2.2 MULTICURRENCY... 4

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci OBSAH Zadání jednorázového příkazu k úhradě... Kliknutím na text 2 se rychle Vyplnění formuláře... dostanete na 3 požadovanou Autorizace... stránku 4 Zadání

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Technická specifikace Platební brána IBS

Technická specifikace Platební brána IBS Technická specifikace Platební brána IBS Verze 1 Strana 1 z 6 1. Obecné Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací

Více

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ...

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ... Modul RAP Rozhraní pro občany Příručka uživatele od verze 3.74... Obsah 1 Úvod 1.1 Základní vlastnosti a pojmy 1.1.1 Ikony 1.2 První přihlášení 2 Popis práce v aplikaci 2.1 Obecné zásady práce s aplikací

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

MANUÁL uživatelů elektronického portálu Allianz E-shop

MANUÁL uživatelů elektronického portálu Allianz E-shop MANUÁL uživatelů elektronického portálu Allianz E-shop www.allianz-shop.cz Obsah 1. Úvod... 2 2. Přihlášení... 2 3. Příspěvek na reklamní předměty - Moje konto... 9 4. Katalog... 12 5. Personalizace reklamních

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více