Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin"

Transkript

1 Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin Uživatelská příručka, červenec 2013

2 OBSAH: ÚVOD... 3 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE... 3 ZÁKLADNÍ NABÍDKA PRO ROLI MERCHANTADMIN... 4 ADMINISTRACE... 6 Změna hesla... 6 Kontaktní info... 6 ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK... 7 Vyhledání objednávek... 7 Úhrada objednávek Vyhledání dávek Vymazání neukončených objednávek ODHLÁŠENÍ CHYBOVÉ STAVY PŘÍLOHY Stav objednávky Podporované požadavky Návratové kódy Global Payments Europe, s.r.o. Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, Praha 10 - Strašnice 2

3 Úvod Dokument je určen pro obchodníky, kteří budou ve svém elektronickém obchodu přijímat platby, uskutečněné platebními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club, a to prostřednictvím internetové platební brány GP webpay. Aplikace GP webpay plně podporuje standard 3-D Secure a poskytuje možnost integrovat funkčnost standardního webového rozhraní formou Web Services. K aplikaci lze přistoupit přes URL adresu: https://3dsecure.gpwebpay.com/gui Pozn.: Všechny obrazovky uvedené v textu byly převzaty z testovacího prostředí Global Payments Europe, s.r.o., a proto jejich obsah nemusí naprosto přesně odpovídat obsahu obrazovek v reálném provozu aplikace. Přihlášení do aplikace Po zadání URL adresy se automaticky zobrazí stránka pro přihlášení do aplikace. Povolen je pouze přístup zadáním uživatelského jména a hesla. Na základě zadaných údajů aplikace zpřístupní konkrétní uživatelské prostředí. Heslo pro první přihlášení obdrží obchodník od administrátora aplikace GP webpay v Global Payments Europe (GPE) při převzetí smlouvy. Po přihlášení s tímto heslem GP webpay automaticky nabídne obrazovku pro změnu hesla. Zde obchodník formuluje svoje vlastní heslo, pod kterým se bude nadále přihlašovat. Je v jeho zájmu, aby toto heslo bylo co možná nejkomplikovanější, aby nebylo snadné heslo odvodit. V žádném případě by heslo nemělo být pouhým opakováním uživatelského jména, nevhodná jsou rovněž celá slova nebo řetězce po sobě následujících kláves na klávesnici, případně posloupnost za sebou jdoucích číslic, apod. Tato příručka popisuje všechny možnosti, které aplikace nabízí pro roli definovanou na straně uživatele aplikace, a to pro roli MerchantAdmin. Hlavním úkolem uživatele v roli MerchantAdmin (administrátor u obchodníka) je zpracování objednávek, tj. vyhledávání objednávek podle zadaných podmínek, úhrada objednávek, vyhledávání dávek, uzavření dávek, příp. vymazávání neukončených objednávek. 3

4 Základní nabídka pro roli MerchantAdmin Po úspěšném přihlášení uživatele se zobrazí úvodní stránka aplikace GP webpay. V záhlaví této, i všech dalších stránek, je kromě loga aplikace uveden ještě název společnosti a uživatelské jméno přihlášeného uživatele. Obsah panelu nabídek (tj. konkrétní uživatelské prostředí aplikace) odpovídá roli, přidělené přihlášenému uživateli. Kliknutím na odpovídající vlajku v pravém rohu záhlaví stránky lze pro GP webpay zvolit jazyk, ve kterém bude probíhat další komunikace. Obr. 1: Úspěšné přihlášení, role MerchantAdmin Menu, určené pro uživatele s rolí MerchantAdmin: Administrace: Změna hesla přihlášeného uživatele; Kontaktní info zobrazení detailních informací o společnosti a seznamu registrovaných obchodníků dané společnosti; Zpracování objednávek: Vyhledání objednávek možnost vyhledávat objednávky na základě identifikace obchodníka nebo objednávky, podle stavu objednávky, data platby, případně měny a částky objednávky. Zobrazení přehledu nalezených objednávek, možnost zobrazit detail vybrané objednávky, včetně nabídky možných (povolených) transakcí; Úhrada objednávek zobrazení všech doposud neuhrazených objednávek (úspěšně autorizovaných), možnost zobrazit detail vybrané objednávky, včetně nabídky možných transakcí. Úhrada vybrané objednávky, anebo skupiny objednávek, Vyhledání dávek - možnost vyhledávat dávky obchodníka na základě identifikace dávky, podle stavu dávky, data otevření nebo zavření dávky. Zobrazení přehledu vyhledaných 4

5 dávek s možností zobrazit detail vybrané dávky. Zobrazení přehledu objednávek zařazených do dávky, možnost zobrazit detail objednávky s nabídkou dalších možných transakcí. Možnost uzavřít otevřenou dávku; Vymazání neukončených objednávek zobrazení přehledu neukončených objednávek, možnost zobrazit detailní data vybrané objednávky. Vymazání vybraných objednávek (jednotlivých, anebo všech); Odhlášení 5

6 Administrace Změna hesla Výběrem volby Změna hesla z nabídky Administrace se vyvolá stránka Změna hesla. Zadává se původní a nové heslo, které se ještě jednou potvrzuje. Po odeslání údajů bude, v případě úspěšné změny hesla, zobrazena informace o provedené změně. Ke změně hesla bude uživatel automaticky vyzván při prvním přihlášení. Volba Změna hesla je součástí menu, určeného pro uživatele přihlášeného do aplikace jménem a heslem. Dobu platnosti hesla nastavuje administrátor systému v Global Payments Europe Kontaktní info Po výběru volby Kontaktní info z nabídky Administrace bude zobrazena stránka Informace o společnosti s detailními údaji o společnosti a seznamem všech registrovaných obchodníků této společnosti. Obr. 2: Informace o společnosti Barevné body ve sloupci Číslo obchodníka rozlišují povolené a zakázané obchodníky. Na stránce je přístupný zákaznické podpory, kterou informujte, jestliže zobrazené kontaktní údaje neodpovídají skutečnosti. 6

7 Zpracování objednávek Vyhledání objednávek Po přihlášení do aplikace GP webpay se automaticky zobrazuje stránka Vyhledání objednávek, tj. přednastavená volba Vyhledání objednávek z nabídky Zpracování objednávek. Obr. 3: Vyhledání objednávek - Filtr Možnosti nastavení filtru - Obchodník: Obchodník: název obchodníka se vybírá z místní nabídky; Obchodník č.: číslo obchodníka v aplikaci GP webpay. K dispozici je místní nabídka. Druhé pole, do kterého musí být zadáno kompletní číslo obchodníka, je určeno pro rychlé vyhledání konkrétního obchodníka; Objednávka: číslo objednávky v aplikaci GP webpay; Obj. obchodníka: číslo objednávky 1 v systému obchodníka. Stav v zaškrtávacím poli se označí požadovaný stav objednávky, viz Příloha: Stav objednávky. Datum platby Období - posledních: po označení tohoto výběru se zadává počet jednotek (minuty, hodiny, dny, měsíce), vybraných z místní nabídky; Po: zadává se počet hodin (z místní nabídky), anebo datum platby (z kalendáře); Před: zadává se počet hodin (z místní nabídky), anebo datum platby (z kalendáře); Objednáno Měna: měna objednávky se vybírá z místní nabídky; 1 Číslo objednávky je uvedeno na výpisu transakcí provedených platebními kartami (výpis je určen pro držitele karet i obchodníky). 7

8 Větší než: částka objednávky je větší než zadaná hodnota; Menší než: částka objednávky je menší než zadaná hodnota; Doplněná výběrová kritéria se potvrzují stiskem tl. Odeslat. Po stisku tl. Vynulovat budou všechna doposud zaznamenaná výběrová kritéria z formuláře vymazána, což platí i pro všechny další formuláře, ve kterých budou uvedená tlačítka umístěna. Po případném odeslání prázdného formuláře budou vyhledány všechny objednávky vybraného obchodníka, kromě objednávek ve stavu DELETE (vymazána). Vyhledané objednávky V přehledu objednávek, vyhledaných dle podmínek specifikovaných v předchozím kroku, jsou zobrazeny základní informace o nalezených objednávkách. Obr. 4: Vyhledané objednávky V horní části stránky je umístěna lišta s barevně odlišenými odkazy, určenými pro rychlý návrat na některou z předchozích stránek (platí i pro všechny další stránky). Informace o výsledku vyhledání obsahuje počty nalezených a zobrazených položek. Pokud bude zatrženo pole Otevřít objednávku v novém okně, pak po kliknutí na požadovanou objednávku, budou detailní data této objednávky zobrazena samostatně v novém okně. Druhý sloupec přehledu objednávek (bez názvu) označuje typ transakce. Pokud je prázdný (bez rozlišení), proběhla standardní platba. Má-li obchodník povoleny opakované platby, může obsahovat hodnoty R nebo R N. R označuje platbu opakovanou vzor. V případě, že k této platbě proběhla i následná platba, budou detailní data platby obsahovat i odkazy na platby následné (záložky Základní informace a Následné platby). R N označují platbu opakovanou následnou. Detailní data této platby, zobrazená na záložce Základní informace, obsahují odkaz na platbu vzor (pole Původní objednávka). 8

9 GP webpay zobrazí na 1 dotaz maximálně 100 položek na stránce, při větším počtu vybraných objednávek nejsou tedy zobrazeny všechny. Pro vyhledání konkrétní objednávky se proto doporučuje zadávat dotaz, co možná nejpřesněji. Uspořádání objednávek v přehledu lze změnit, po kliknutí na název libovolného sloupce bude přehled setříděn podle obsahu tohoto sloupce. V přehledu autorizovaných objednávek se vybírají jednotlivé objednávky pro další zpracování. Pro označení všech objednávek najednou lze použít tl. Vyber vše. Po stisku tl. Inverzní výběr budou označeny všechny původně nezaškrtnuté objednávky. Tl. Vynulovat zruší dosavadní výběr, označení všech zaškrtnutých políček bude odstraněno najednou. Tlačítko se šipkou (vpřed, vzad) zobrazí následující (předcházející) stránku přehledu. 9

10 Zpracování objednávek Předpokladem pro zpracování označených objednávek je nastavení odpovídajícího Keystore (kontejneru s klíči) a zadání Hesla pro přístup do tohoto kontejneru 2. Tímto způsobem se v GP webpay standardně potvrzují všechny požadavky na zpracování. Odeslání požadavku se ještě jednou potvrzuje. U hromadných příkazů to může být např. tl. Úhrada vybraných, případně tl. Vymazání vybraných. Pokud jsou zobrazena detailní data vybrané objednávky, je k dispozici tl. Zpracovat (transakci, vybranou z Možných transakcí). Obr. 5: Vyhledané objednávky Zadání Keystore a hesla 2 Heslo a Keystore si obchodník generuje při uzavření smlouvy s GPE, s.r.o. 10

11 Detail objednávky Po kliknutí na položku v přehledu vyhledaných objednávek budou zobrazena detailní data vybrané objednávky: Obr. 6: Detail objednávky Kromě základních informací o dané objednávce, nabízí GP webpay i výběr Možné transakce. Další možné zpracování závisí na aktuálním stavu objednávky. Na příklad autorizovaná objednávka může být uhrazena (DEPOSIT), anebo může být autorizace objednávky zneplatněna (APROVE_REVERSAL). Pokud je požadováno zadání částky, je částku nutné zadat ve stejném formátu, tak jak je to zobrazeno v přehledu tj. s desetinnou tečkou/čárkou. Např.: částka 10 Kč a 30 halířů se zadává jako 10,3 (popř. 10,30). Toto je zásadní rozdíl od ostatního zpracování objednávek (založení, manipulace přes web services), kde je částka uváděna bez desetinné tečky/čárky tj Podrobný popis stavu objednávky, viz Příloha: Stav objednávky. Popis podporovaných požadavků (Možné transakce), viz Příloha: Podporované požadavky. Pokud uživatel označí jednu z povolených transakcí, může v některých případech GP webpay nabídnout další pole pro doplnění potřebných údajů. Příkladně pro požadavek CREDIT nebo DEPOSIT musí být ještě specifikována Částka kreditu (depositu), pokud je požadován CREDIT_REVERSAL, musí být doplněno Číslo kreditu. Požadavek Zpracovat jednotlivou objednávku se potvrzuje obvyklým způsobem (zadání cesty ke Keystore a hesla). O výsledku zpracování bude uživatel informován. Pozn.: Jestliže bylo zatrženo pole Otevřít objednávku v novém okně, zobrazují se detailní data vybrané objednávky v novém okně. 11

12 Informace o výsledku zpracování objednávky. Obr. 7: Informace o úspěšném zpracování objednávky Ve zprávě o úspěšném zpracování požadavku jsou primární (PRC) a sekundární (SRC) návratový kód nastaveny na hodnotu 0 ; text, určený pro popis chyby, obsahuje hodnotu OK, sloupec OK obsahuje zelený bod. Ve zprávě o neúspěšném zpracování požadavku návratový kód PRC obsahuje typ chyby a SRC upřesnění této chyby. Text popisuje typ chyby a sloupec OK obsahuje červený bod. Obr. 8: Informace o neúspěšném zpracování objednávky Popis návratových kódů, viz Příloha: Návratové kódy. 12

13 Úhrada objednávek Po výběru volby Úhrada objednávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí přehled úspěšně autorizovaných objednávek. Tyto objednávky jsou ve stavu autorizována - APPROVED a jsou připraveny k úhradě. Obr. 9: Vyhledané objednávky určené k úhradě Po kliknutí na položku v přehledu objednávek budou zobrazeny detailní informace o vybrané objednávce; před povolením transakce tedy mohou být některé údaje ještě ověřeny. Objednávky pro zpracování je možné vybírat jednotlivě (zatrhnutím) nebo lze označit všechny najednou (tl. Vyber vše), anebo může být použito tlačítko pro Inverzní výběr. Po potvrzení požadavku budou označené objednávky zpracovány. Výsledkem úspěšně zpracované objednávky je požadavek na zaúčtování objednávky. Ten se předává vydavateli karty. Provedená úhrada může být zneplatněna. Požadavek na zneplatnění úhrady platí pouze pro uhrazené objednávky, které ještě nebyly zpracovány tzn., nebyla uzavřena dávka, ve které se objednávka nachází. 13

14 Vyhledání dávek Po výběru volby Vyhledání dávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí stránka Vyhledávání dávek s příslušným formulářem - filtrem. Obr. 10: Vyhledání dávek - filtr Možnosti nastavení filtru - Obchodník: Obchodník: název obchodníka se obvykle vybírá z místní nabídky; Obchodník č.: číslo obchodníka v aplikaci GP webpay. K dispozici je místní nabídka; Dávka: číslo dávky; Stav v zaškrtávacích polích se označí požadovaný stav dávky (uzavřená, otevřená); Datum otevření dávky Po: dávka byla otevřena po zadaném datu (k dispozici kalendář pro výběr a přenos data); Před: dávka byla otevřena před zadaným datem (kalendář); Datum zavření dávky Po: dávka byla zavřena po zadaném datu (k dispozici kalendář pro výběr a přenos data); Před: dávka byla zavřena před zadaným datem (kalendář); 14

15 Vyhledané dávky Informace o výsledku vyhledávání obsahuje počty nalezených a zobrazených položek. V přehledu vyhledaných dávek je uvedeno číslo a stav dávky, čas otevření a uzavření dávky. Obr. 11: Přehled vyhledaných dávek Detail dávky Po kliknutí na vybranou položku se zobrazí základní informace o této dávce a přehledy všech plateb (záložka Platby) a kreditů (záložka Kredity) obsažených v dávce. Otevřená dávka může být uzavřena. Obr. 12: Detail dávky 15

16 Po kliknutí na položku na záložce Platby nebo Kredity budou zobrazeny detailní informace o vybrané objednávce, společně s nabídkou dalších Možných transakcí. Obr. 13: Detail objednávky (s platbou) k Detailu dávky Obr. 14: Detail objednávky (s kredity) 16

17 Nabídka Možných transakcí závisí na stavu objednávky a stavu dávky (uzavřena/neuzavřena), ve které je tato objednávka zařazena. Po výběru (označení) povolené transakce probíhá vše standardním způsobem, tj. případné doplnění požadovaného údaje, ověření Keystore, zadání hesla a potvrzení požadavku. Rovněž o výsledku transakce bude uživatel informován obvyklým způsobem. Výsledek zpracování je možné ještě ověřit zobrazením detailu konkrétní objednávky volba: Vyhledání objednávek. 17

18 Vymazání neukončených objednávek Po výběru volby Vymazání neukončených objednávek z nabídky Zpracování objednávek se zobrazí seznam všech objednávek ve stavu neukončena - REQUESTED. Obr. 15: Neukončené objednávky Objednávky pro zpracování (výmaz) je možné vybírat jednotlivě (zatrhnutím), anebo lze označit všechny najednou (tl. Vyber vše), případně lze provést Inverzní výběr. Po standardním potvrzení požadavku budou označené neukončené objednávky vymazány. Zobrazí se informace o výsledku zpracování, např.: Obr. 16: Informace o vymazání objednávky 18

19 Detail vymazaná objednávky Pokud bude stránka Výsledek transakce obsahovat přehled vymazaných objednávek, pak po kliknutí na vybranou položku budou zobrazeny tyto základní informace: Obr. 17: Detail vymazané objednávky Odhlášení Pro odhlášení z aplikace je určena nabídka Odhlášení. Po kliknutí na tuto nabídku se zobrazí informace Byl jste odhlášen z aplikace GP Webpay. Z bezpečnostních důvodů zavřete, prosím, okno prohlížeče. 19

20 Chybové stavy Aplikace rozlišuje dva typy zpráv informace a chybové zprávy. Oba typy zpráv se zobrazují nad formulářem, ke kterému se vztahují. Zpráva Informace (modrý formulář) obvykle informuje o výsledku právě ukončené akce. Obr. 18: Informace o neúspěšném vyhledání Zpráva Chyba (červený formulář) upozorní na závažné chyby, které musí být opraveny, aby zpracování mohlo dále pokračovat. Obr. 19: Úhrada objednávky Chyba 20

21 Přílohy Stav objednávky Stav Popis stavu Možné následující stavy Neukončena REQUESTED Zrušena CANCELED Autorizována APPROVED Reverzována REVERSED Neautorizována UNAPPROVED Uhrazena DEPOSITED Zpracována PROCESSED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED Kreditována CREDITED Odmítnuta DECLINED Objednávka byla úspěšně přijata do GP webpay čeká se na výsledek doplnění citlivých informací držitele karty. Pokud držitel karty doplnil citlivé informace, je zaslán dotaz do 3D systému, zda je požadována autentikace držitele karty. Čeká se na výsledek z 3D systému. Když držitel karty přerušil zadávání údajů karty, je toto finální stav objednávky. Držitel karty zrušil platbu (na platební bráne zvolil možnost "Zpět do e-shopu") Výsledek autentikace držitele karty v 3D systému byl úspěšný, byl poslán požadavek na autorizaci do autorizačního centra. Výsledek autorizace objednávky je úspěšný. Autorizace objednávky byla zneplatněna. Na straně držitele karty došlo k odblokování původně autorizovaných finančních prostředků. Výsledek autorizace objednávky je neúspěšný, objednávku není možné uhradit. Není možné pokračovat. Objednávka byla označena pro uhrazení během následného dávkového zpracování. Je možné zneplatnit úhradu objednávky do okamžiku, než proběhne uzavření dávky, ve které se daná úhrada nachází. Proběhl automatický proces uzavírání dávek a přenos dat do finančních systémů. Objednávka byla uzavřena. Jediná přípustná operace je vymazání. Objednávka byla odstraněna. Objednávka byla označena pro návrat během následného dávkového zpracování. Je možné zneplatnit návrat objednávky do okamžiku, než proběhne uzavření dávky, ve které se daná objednávka nachází. Po uzavření dávky zůstává objednávka v tomto stavu. Pro objednávku je možné vytvořit více kreditů. Výsledek autentikace držitele karty v 3D systému byl neúspěšný. Uhrazena DEPOSITED Reverzována REVERSED Vymazána DELETED Vymazána DELETED Zpracována PROCCESED Autorizována APPROVED Kreditována CREDITED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED 21

22 Držitel karty není autentikován není možné pokračovat. Objednávku je možné odstranit. 22

23 Podporované požadavky Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy Výsledné možné stavy approvereversal Zneplatnění autorizace objednávky Požadavek na zneplatnění autorizace objednávky. Platí pouze pro úspěšně autorizované objednávky. Autorizována APPROVED Reverzována REVERSED deposit Úhrada objednávky Požadavek na úhradu (zaúčtování) objednávky. Označí objednávku pro následné zpracování, po kterém bude zaslán požadavek na zaúčtování finanční transakce zúčtovací bance. Vlastní zaúčtování je v kompetenci zúčtující banky. Platí pouze pro úspěšně autorizované objednávky. Autorizována APPROVED Uhrazena DEPOSITED depositreversal Zneplatnění úhrady objednávky Požadavek na zneplatnění úhrady objednávky. Platí pouze pro uhrazené objednávky, které ještě nebyly zpracovány nedojde k převodu finančních prostředků od držitele karty k obchodníkovi. Uhrazena DEPOSITED Autorizována APPROVED 23

24 Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy Credit Návrat objednávky Požadavek na návrat úhrady objednávek, které již byly zpracovány. Označí objednávku pro následné zpracování, po kterém budou finanční prostředky převedeny od obchodníka zpět k držiteli karty. Zpracována PROCESSED Kreditována CREDITED Výsledné možné stavy Kreditována CREDITED creditreversal closeorder Zneplatnění návratu objednávky Uzavření objednávky Požadavek na zrušení - zneplatnění úhrady objednávky. Platí pouze pro zneplatněné objednávky, které ještě nebyly zpracovány nedojde k zpětnému převodu finančních prostředků od obchodníka k držiteli karty. Požadavek na uzavření objednávky. Kreditována CREDITED Dávka s kreditem musí být otevřená Uhrazena DEPOSITED Zpracována PROCESSED Uhrazena DEPOSITED (v případě, že další platné kredity neexistují) Kreditována CREDITED Uzavřena CLOSED Kreditována CREDITED delete Odstranění objednávky Požadavek na odstranění objednávky. Odmítnuta DECLINED Neautorizována UNAPPROVED Vymazána DELETED Reverzována REVERSED Uzavřena CLOSED 24

25 Požadavek Význam Popis Předchozí možné stavy batchclose Uzavření dávky objednávek Požadavek na uzavření dávky obsahující objednávky označené pro další zpracování. Není nezbytně nutné zasílat tento požadavek. Uzavírání dávek probíhá automaticky před každým zpracování dávek. Výsledné možné stavy 25

26 Návratové kódy PRCODE - PrimaryReturnCode PRCODE / primaryreturncode Hodnota Význam CS 0 OK OK Význam EN 1 Pole příliš dlouhé Field too long 2 Pole příliš krátké Field too short 3 Chybný obsah pole Incorrect content of field 4 Pole je prázdné Field is null 5 Chybí povinné pole Missing required field 11 Neznámý obchodník Unknown merchant 14 Duplikátní číslo objednávky Duplicate order number 15 Objekt nenalezen Object not found 17 Částka k úhradě překročila autorizovanou částku 18 Součet kreditovaných částek překročil uhrazenou částku 20 Objekt není ve stavu odpovídajícím této operaci Amount to deposit exceeds approved amount Total sum of credited amounts exceeded deposited amount Object not in valid state for operation 25 Uživatel není oprávněn k provedení operace Operation not allowed for user 26 Technický problém při spojení s autorizačním centrem Technical problem in connection to authorization center 27 Chybný typ objednávky Incorrect order type 28 Zamítnuto v 3D. Důvod zamítnutí udává SRCODE 30 Zamítnuto v autorizačním centru. Důvod zamítnutí udává SRCODE Declined in 3D Declined in AC 31 Chybný podpis Wrong digest 35 Vypršel čas pro zadání čísla karty. Objednávku nelze dokončit Session expired. Order is not valid 50 Držitel karty zrušil platbu The cardholder canceled the payment 1000 Technický problém Technical problem 26

27 SRCODE SecondaryReturnCode SRCODE / secondaryreturncode Hodnota Význam CS Význam EN 0 Bez významu V případě PRCODE 1 až 5, 15 a 20 se mohou vrátit následující SRCODE 1 ORDERNUMBER ORDERNUMBER 2 MERCHANTNUMBER MERCHANTNUMBER 5 CVC/CVV CVC/CVV 6 AMOUNT AMOUNT 7 CURRENCY CURRENCY 8 DEPOSITFLAG DEPOSITFLAG 10 MERORDERNUM MERORDERNUM 11 CREDITNUMBER CREDITNUMBER 12 OPERATION OPERATION 18 BATCH BATCH 22 ORDER ORDER 24 URL URL 25 MD MD 26 DESC DESC 34 DIGEST DIGEST V případě PRCODE 28 se mohou vrátit následující SRCODE 3000 Zamítnuto v 3D. Neúspěšné ověření držitele karty. Info: Ověření držitele karty bylo neúspěšné (neplatně zadané údaje, stornování autentikace, uzavření okna pro autentikaci držitele karty se zpětnou vazbou ). V transakci se nesmí pokračovat Držitel karty ověřen. Info: Ověření držitele karty v 3D systémech proběhlo úspěšně. Pokračuje se autorizací objednávky Neověřeno v 3D. Vydavatel karty nebo karta není zapojena do 3D. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty karta, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D. V transakci se pokračuje. Declined in 3D. Cardholder not authenticated in 3D. Note: Cardholder authentication failed (wrong password, transaction canceled, authentication window was closed ). Transaction Declined. Authenticated Note: Cardholder was successfully authenticated transaction continue with authorization. Not Authenticated in 3D. Issuer or Cardholder not participating in 3D. Note: Cardholder wasn t authenticated Issuer or Cardholder not participating in 3D. Transaction can continue. 27

28 Hodnota Význam CS Význam EN 3004 Neověřeno v 3D. Vydavatel karty není zapojen do 3D nebo karta nebyla aktivována. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty karta není aktivována, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D. V transakci je možné pokračovat Zamítnuto v 3D.Technický problém při ověření držitele karty. Not Authenticated in 3D. Issuer not participating or Cardholder not enrolled. Note: Cardholder wasn t authenticated Cardholder not enrolled or Issuer or not participating in 3D. Transaction can continue. Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty vydavatel karty nepodporuje 3D, nebo technický problém v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty. V transakci není možné pokračovat, povoleno z důvodu zabezpečení obchodníka před případnou reklamací transakce držitelem karty. Note: Cardholder authentication unavailable issuer not supporting 3D or technical problem in communication between associations and Issuer 3D systems. Transaction cannot continue Zamítnuto v 3D. Technický problém při ověření držitele karty. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty technický problém ověření obchodníka v 3D systémech, anebo v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty. V transakci není možné pokračovat Zamítnuto v 3D. Technický problém v systému zúčtující banky. Kontaktujte obchodníka. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty technický problém v 3D systémech. V transakci není možné pokračovat Zamítnuto v 3D. Použit nepodporovaný karetní produkt. Info: Byla použita karta, která není v 3D systémech podporována. V transakci není možné pokračovat. Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication. Note: Technical problem during cardholder authentication merchant authentication failed or technical problem in communication between association and acquirer. Transaction cannot continue. Declined in 3D. Acquirer technical problem. Contact the merchant. Note: Technical problem during cardholder authentication 3D systems technical problem. Transaction cannot continue. Declined in 3D. Unsupported card product. Note: Card not supported in 3D. Transaction cannot continue. 28

29 V případě PRCODE 30 se mohou vrátit následující SRCODE 1001 Zamitnuto v autorizacnim centru, karta blokovana 3 Zahrnuje důvody, které naznačují zneužití platební karty kradená karta, podezření na podvod, ztracená karta a pod. Většinou pokus o podvodnou transakci Zamitnuto v autorizacnim centru, autorizace zamitnuta Z autorizace se vrátil důvod zamítnutí Do not honor. Vydavatel, nebo finanční asociace zamítla autorizaci BEZ udání důvodu Zamitnuto v autorizacnim centru, problem karty Zahrnuje důvody: expirovaná karta, chybné číslo karty, nastavení karty - pro kartu není povoleno použití na internetu, nepovolená karta, expirovaná karta, neplatná karta, neplatné číslo karty, částka přesahuje maximální limit karty, neplatné CVC/CVV, neplatná délka čísla karty, neplatná expirační doba, pro kartu je požadována kontrola PIN Zamitnuto v autorizacnim centru, technicky problem Autorizaci není možné provést z technických důvodů technické problémy v systému vydavatele karty, nebo finančních asociací a finančních procesorů Zamitnuto v autorizacnim centru, Problem uctu Důvody: nedostatek prostředků na účtu, překročeny limity, překročen max. povolený počet použití Declined in AC, Card blocked Includes the reasons implying that the card has been misused a stolen card, suspected card fraud, a lost card, etc. Declined in AC, Declined Reason: Card issuer or financial association rejected authorization ( Don Not Honor ) Declined in AC, Card problem Possible reasons: Expired card, wrong card number, Internet transaction not permitted to Cardholder, invalid card, invalid card number, amount over card maximum limit, wrong CVC/CVV, invalid card number length, invalid expiry date, PIN control is required for used card. Declined in AC, Technical problem in authorization process Authorization rejected technical problem. Technical problem in card issuer systems or financial associations systems (Card issuer unavailable) Declined in AC, Account problem Possible reasons: finance absence, over account limit, over daily limit 3 Pouze tučně vytištěné části v této a níže uvedených buňkách tohoto sloupce budou obsaženy v poli RESULTTEXT (nepovinné pole) v odpovědi zaslané obchodníkovi. Zbývající text je pouze vysvětlení pro obchodníky. 29

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 GP WEBPAY POPIS APLIKACE... 3 GP WEBPAY 3-D STANDARD... 4 GP WEBPAY POPIS ZPRACOVÁNÍ... 6 GP WEBPAY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY...

Více

GP webpay: Praktické scénáře

GP webpay: Praktické scénáře GP webpay: Praktické scénáře červenec 2013 OBSAH: SCÉNÁŘ 1: NÁKUP ZBOŽÍ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY S AUTORIZACÍ... 4 SCÉNÁŘ 2: NÁKUP ZBOŽÍ OKAMŽITÝ POŽADAVEK NA PŘEVOD ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE KARTY... 6 SCÉNÁŘ

Více

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Uživatelská příručka pro Obchodníky 18. 9. 2012 Obsah 1. Důležitá telefonní čísla a kontakty... 3 2. Cíl dokumentu... 4 3. Připojení obchodníka

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Verze 1.38 Aktualizováno 27. 9. 2013 Obsah Úvod... 4 Přihlášení do aplikace... 5 1.1 Postup pro první přihlášení... 5 1.2 Postup při problémech

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.4

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.4 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 2.4 22.08.2012 Obsah 1 Definice...5 2 Platební brána...6 3 Postup integrace...9 3.1 Obchodník: poptávka služeb...9 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...9

Více

Implementační manuál PayU pro developery

Implementační manuál PayU pro developery 2.2 Implementační manuál PayU pro developery www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění provozu platební brány 2.1 Začínáme, testujeme 2.2 Aktivace e-shopů 2.3 Jak vypadá akvizice e-shopů developera?

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.3

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.3 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 2.3 22.08.2012 Obsah 1 Definice...4 2 Platební brána...5 3 Postup integrace...7 3.1 Obchodník: poptávka služeb...7 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...7

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více