CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE"

Transkript

1 CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: Fax: Servis:

2 OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky... 3 Vytápěcí skupiny... 3 INFORMACE O SKUPINÁCH... 3 Vytápěcí agregáty ROBUR... 4 INFORMACE O ROBURECH... 4 Globální informace o instalaci... 5 Vytápěcí režimy... 6 Popis filozofie ovládání... 6 Hlavní zásady programování vytápění... 8 Programové příkazy... 8 Skupina PROGRAMOVÉ PŘÍKAZY... 9 Nový režim Smazat nepoužívaný režim Mazání označených Potvrzení změn Zařadit režim do skupiny Vkládání označených Potvrzení změn Smazat režim ze skupiny Vyřazení označených Potvrzení změn Vytvoření nové skupiny Přesun roburu mezi skupinami, smazání skupiny Přesun označených Potvrzení změn Parametry skupin, roburů a režimů a jejich úpravy Spotřeby Nastavení instalace Změna hesla Volba druhu provozu Nastavení datumu a času Manuální provoz Nejprve si zvolíme zapnout automatická provoz a nastavíme jeho období: Parametry instalace Záložní instalace na paměťové kartě Záloha a načtení údajů z USB disku

3 REŽIM DIAGNOSTIKY Základní ovládací prvky Základní informace o instalaci Datum a nastavený čas Druh provozu: Zimní, Letní, Vypnuto Pohyb nahoru/dolů v seznamech nebo listování v obrazovkách Detailní informace Zobrazení poruchy Vstup do programování Vytápěcí skupiny INFORMACE O SKUPINÁCH REŽIM: SKUPINA: PROVOZ: Aktuální provozní režim Název skupiny Automatický, Manuální L lokální režim zapnutý TEPLOTA: Požadovaná vnitřní teplota ALARM: Ve skupině je porucha 3

4 Vytápěcí agregáty ROBUR INFORMACE O ROBURECH Pro vybranou skupinu lze přepnutím zobrazit informace o všech ROBURech ve skupině Číslo agregátu Model agregátu Výrobní číslo Otevření větracích klapek Teplota na čidle Provoz hořáku, ventilátoru Porucha Detailní obrazovka jednotky znázorní údaje o stavu agregátu, pokud signalizuje poruchu, lze dotykem na signalizaci poruchy i zobrazit detailní popis Zobrazení provozu a poruch teplovzdušného agregátu Povely odesílané do agregátu Teplota na čidle Pomocí šipek můžete přepnout i na detailní zobrazení parametrů agregátu, popis významu je uveden v části programování popis parametrů teplovzdušných agregátů 4

5 Globální informace o instalaci Klepnutím na logo ROBUR v levé horní části obrazovky zobrazíte globální informace Číslo instalace, verze SW a instalační kód tyto informace mohou být požadovány servisním střediskem ROBUR například při problému se zapomenutím přístupového hesla Manuální provoz Informace o naprogramovaném období manuálního provozu vytápění, více v části programování 5

6 Vytápěcí režimy Popis filozofie ovládání Základním prvkem systému jsou jednotlivé agregáty. Pokud mají identické požadavky na ovládání, utvoříme z nich skupinu. Ve skupině může být 1 a více agregátů. Příklad skupin: Hala kovoobrábění (2 robury) Tkalcovna (8 roburů) Sklad MTZ (1 robur) Základem pro řízení skupiny je provozní režim. Podle něj se řídí vždy celá skupina a pro každou skupinu jich může být větší počet: Sklad MTZ Tkalcovna Pracovní (topím na 18 C, větrám 10%, ) Temperovací (topím na 9 C, nevětrám) Letní provoz (netopím, větrám naplno) Pracovní (topím na 22 C, větrám 20%, ) Temperovací (topím na 13 C, větrám 10%).. V samotném provozu už se vždy pohybuji pouze mezi definovanými režimy dané skupiny. Konkrétní režim pro danou skupinu se použije podle této priority: 1. automaticky podle časového programu 2. lokální (dočasný) režime ve skupině při stisknutí místního ovladače 3. v manuálním módu (např. vánoční odstávka) je trvale používán stejný režim Jakmile časově omezený režim skončí, ovládání se vrací do předchozího platného stavu. Pro období zimní nebo letní jsou použity různé režimy. Pro vybranou skupinu lze přepnutím zobrazit informace o režimech ve skupině Název režimu Nastavená teplota Větrání Začátek režimu (délka trvání) u lokálního Dny povolení režimu Druh náběhu (časovače) Lokální režim L 6

7 Posunem obrazovky pomocí šipky dolů získáte detailní informace o naprogramovaném režimu: Popis jednotlivách parametrů je uveden v části Programování. Místo na poznámky: 7

8 REŽIM PROGRAMOVÁNÍ Pro vstup do režimu programování je třeba zadat heslo: Pozn.: Implicitní heslo programátora je Doporučujeme změnit. Při zapomenutí hesla kontaktujte prosím oddělení technické péče ROBUR Hlavní zásady programování vytápění - Nejprve si vytvořte skupiny roburů prostory se stejnými požadavky na provoz topidel (nejčastěji stavební objekty, někdy i na části jední haly např. výrobní linka, expedice) pomocí menu PROGRAMOVÉ PŘÍKAZY - Potom si naplánujte provoz v jednotlivých skupinách, teploty a časy, a tak vytvořte jednotlivé režimy a zařaďte je do jednotlivých skupin opět v menu PROGRAMOVÉ PŘÍKAZY - Pokud budete požadovat upravit nějaký parametr u režimu nebo roburu, použijte menu SEZNAM REŽIMŮ, SEZNAM ROBURŮ Příklad: Pomocí parametrů (skupin, roburů, režimů, tlačítek) mohu: Změnit teplotu u režimu (např. temperování z 14 na 12 C), upravit čas začátku režimu, přejmenovat skupinu, režim nebo robur. Případně změna (teploty, času,..) se projeví ve všech skupinách, kde je tento režim použit. Programové příkazy Musím použít v případě, že chci změnit robury ve skupinách (přesunout, založit nebo zrušit), přidat nový režim nebo změnit přiřazení režimů do jednotlivých skupin. 8

9 Seznam skupin, roburů, režimů a tlačítek: Umožnuje změnit a nově nastavit mnoho parametrů, podle kterách se provoz regulačního systému řídí. Programové příkazy: Nadefinuje jednotlivé skupiny a způsob provozu topných režimů ve skupinách Skupina PROGRAMOVÉ PŘÍKAZY 9

10 Nový režim Vyberte příkaz Nový režim z menu Programové příkazy a zadejte název režimu Dále zvolte, zda se parametry zkopírují z existujícího režimu (a v menu SEZNAM REŽIMŮ je upravíte jinak by měli identické vlastnosti), nebo si jako v našem příkladu zvolíte možnost hned parametry režimu nastavit: 10

11 Dotykem na políčko s hodnotou parametru můžete hodnotu změnit, červeně zobrazené hodnoty změnit nelze. Políčko vpravo s otazníkem obsahuje nápovědu. Tlačítkem uložit potvrdíte uložení hodnot parametrů. Jejich změnu můžete později provést v menu SEZNAM REŽIMŮ. 11

12 Smazat nepoužívaný režim Nejprve se vám zobrazí seznam všech režimů, které nejsou použity v žádné skupině. Režim použitý ve skupině smazat nelze! Z nich označte režim (režimy), které hodláte smazat. Po stisknutí tlačítka pro smazání režim zmizí, jeho definitivní smazání ale nastane až po stisku tlačítka Uložit. Při zavření dialogu pomocí křížku vpravo nahoře se změny neprojeví. Změny se neprojeví Mazání označených Potvrzení změn 12

13 Zařadit režim do skupiny Nejprve se vám zobrazí seznamy skupin a režimů, které nejsou v označené skupině použity. Mezi oběma seznamy se dá přepínat klepnutím na příslušný seznam. Pomocí tlačítka označeného? zjistíte aktuální seznam režimů v dané skupině a pomocí tlačítka vkládání zařadíte vybraný režim do označené skupiny. Tento postup opakujte do té doby, než nastavení odpovídá vašim požadavkům. Po stisknutí tlačítka pro vkládání se režim ve skupině objeví, jeho definitivní zařazení ale nastane až po stisku tlačítka Uložit. Při zavření dialogu pomocí křížku vpravo nahoře se žádné změny neprojeví. Změny se neprojeví Vkládání označených Potvrzení změn 13

14 Smazat režim ze skupiny Nejprve se vám zobrazí seznamy skupin a režimů, které jsou v označené skupině použity. Mezi oběma seznamy se dá přepínat klepnutím na příslušný seznam. Pomocí tlačítka mazání vyřadíte vybraný režim z označené skupiny. Tímto ale nedojde ke smazání režimu, stále bude existovat a může být používán v jiných skupinách. Tento postup opakujte do té doby, než nastavení odpovídá vašim požadavkům. Po stisknutí tlačítka pro vyřazení režim ve skupině zmizí, jeho definitivní vyřazení ale nastane až po stisku tlačítka Uložit. Při zavření dialogu pomocí křížku vpravo nahoře se žádné změny neprojeví. Změny se neprojeví Vyřazení označených Potvrzení změn 14

15 Vytvoření nové skupiny Protože v každé skupině musí být alespoň jeden robur, vytvoříte novou skupinu tím, že použijete volby Přesunout robur do nové skupiny. Nejdříve označíte robur, který má být přesunut a pak (po klepnutí na pole označené *********) zadáte název nové skupiny Pokud chcete zadat parametry (kromě názvu) skupiny, zvolíte danou možnost. Nebo použijeme stejné parametry, jako má již existující skupina, kterou v dalším dialogu vybereme. Klepnutím na tlačítko uložit se všechny změny projeví. 15

16 Přesun roburu mezi skupinami, smazání skupiny Pokud například chcete původní skupinu (celou halu) rozdělit na dvě části (výrobní linka a expedice), zvolte následující postup: 1. Volbou přesunout robur do nové skupiny vytvoříte novou skupinu s prvním roburem 2. Volbou přesunout robur do skupiny rozdělíte robury v požadované hale 3. Přejmenujete původní skupinu (změnou parametru název v seznamu skupin) Protože v každé skupině musí být alespoň jeden robur, smažete existující skupinu tím, že použijete volbu Přesunout robur do skupiny pro poslední robur v této skupině. Nejprve se vám zobrazí seznamy roburů a skupin, do kterých může být vybraný robur přesunut. Mezi oběma seznamy se dá přepínat klepnutím na příslušný seznam. Pomocí tlačítka přesunete vybraný robur do označené skupiny. Tento postup opakujte do té doby, než nové nastavení odpovídá vašim požadavkům. Je-li přesouvaný robur ve skupině jedinný, dojde tímto k jejímu smazání! Definitivní přesun roburů ve skupinách nastane až po stisku tlačítka Uložit. Při zavření dialogu pomocí křížku vpravo nahoře se žádné změny neprojeví. Změny se neprojeví Přesun označených Potvrzení změn 16

17 Parametry skupin, roburů a režimů a jejich úpravy V základním menu PROGRAMÁTOR zvolíte vybraný seznam (skupin, roburů, režimů případně tlačítek) a po zobrazení všech jejich existujících prvků vyberete ten, jehož parametry chcete upravovat (zde například změna názvu skupiny): Klepnutím na zvolený parametr lze jeho hodnotu upravit. Červeně zobrazené hodnoty upravit NELZE! Pomocí šipek lze postupovat obrazovkami s parametry, klepnutím na symbol? vpravo na řádku s parametrem lze vyvolat nápovědu. Definitivní změna hodnot nastane až po stisku tlačítka Uložit. Při zavření dialogu pomocí křížku vpravo nahoře se žádné změny neprojeví. 17

18 Spotřeby Volbou spotřeby můžete zobrazit hodnotu spotřeb energie pro jednotlivé skupiny nebo pro celou instalaci. Spotřeba je počítána v kwh, přepočet na objem plynu a cenu plynu závisí na správném nastavení výhřevnosti a ceny plynu v parametrech instalace. Nastavení instalace V menu nastavení instalace se provádějí volby a činnosti, které jsou znázornění jednotlivými ikonami na obrazovce: Pro všechny volby platí, že definitivní změna hodnot nastane až po stisku tlačítka Uložit. Při zavření dialogu pomocí křížku vpravo nahoře se žádné změny neprojeví. Hodnoty měníme nebo nastavujeme klepnutím na dotyčné políčko. 18

19 Nastavení jazyka Změna hesla Heslo vždy zadáváte poklepnutím na pole označené symboly ******** 19

20 Volba druhu provozu Nastavení datumu a času Údaje změníte po klepnutí na hodnotu. Den v týdnu se určí automaticky. Pokud povolíte automatický posun při přechodu na letní/zimní čas, budete o změně informováni a dotázání na potvrzení správnosti času. Manuální provoz Manuální provoz se použije v případě, kdy potřebujeme ve zvoleném časovém období (například po dobu vánoční dovolené) zastavit ve vybraných skupinách automatický výběr režimů a trvale zapnout jeden z nich. Po skončení nastaveného období se provoz vrátí do původního stavu. 20

21 Nejprve si zvolíme zapnout automatická provoz a nastavíme jeho období: Potom označíme skupiny, ve kterých bude manuální provoz zapnutý. V ostatních skupinách bude provoz v uvedením období beze změn. Mezi seznamy skupin se přepíná klepnutím na seznam a volba pomocí tlačítek se šipkami. V poslední obrazovce pak vybereme režim platný ve vybraných skupinách v období manuálního provozu a uložíme změny. Pokud chceme již zadaný manuální provoz vypnout, odstraníme zatržení povolit manuální provoz na první obrazovce a také tuto změnu uložíme. Parametry instalace V uvedeném menu si můžeme globální parametry instalace prohlédnout a černě zobrazené i měnit. Změnu provedeme klepnutím na hodnotu parametru, pod symbolem? je nápověda. 21

22 Záložní instalace na paměťové kartě Veškeré údaje o skupinách, roburech a režimech, které vytvářejí program pro kompletní řízení provozu agregátů lze uložit jako záložní data na paměťovou kartu centrální jednotky. Protože se k uloženým údajům můžete snadno kdykoliv vrátit, doporučujeme před zásadní změnou, například roburů a režimů ve skupinách, aktuální instalaci uložit tak, aby bylo možné se k původnímu nastavení lehce vrátit. Záloha a načtení údajů z USB disku Uložit instalaci uloží aktuální data na paměťovou kartu jednotky Obnovit instalaci nahraje z paměťové karty naposledy uložená data o instalaci. Aktuální hodnoty budou ZTRACENY! Vyměnit instalaci - nahraje z paměťové karty naposledy uložená data a aktuální údaje uloží na jejich místo. Obnovit prvotní instalaci - nahraje z paměťové karty prvotní data uložená servisním technikem při jeho návštěvě. Aktuální hodnoty budou ZTRACENY! Veškeré údaje o skupinách, roburech a režimech, které vytvářejí program pro kompletní řízení provozu agregátů lze uložit jako datové soubory na USB disk dodávaný firmou ROBUR. POZOR: Vzhledem k nestandardním ovladačům tohoto zařízení nemusí každý druh USB disku fungovat. Uložené soubory lze prohlížet na PC a zálohovat, lze i zálohovat načtené spotřeby energií. K údajům se můžete snadno kdykoliv vrátit načtením zpět do centrálního panelu, pouze však v případě, že v nich nebyly provedeny změny. 22

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 3. Práce s databázemi... 5 3.1. Klienti... 5 3.2. Projekty... 5 3.3.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Uživatelský manuál Čeština

Uživatelský manuál Čeština Verze 1.0 Uživatelský manuál Čeština Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od a-rival. Velmi dobrá volba! Doufáme, že si Váši novou sportovní navigaci užijete a budete s ní plně spokojeni. V případě jakýchkoliv

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Řídící systém linky manipulace kulatiny, program OptiMAX. NÁVOD K OBSLUZE

Řídící systém linky manipulace kulatiny, program OptiMAX. NÁVOD K OBSLUZE Řídící systém linky manipulace kulatiny, program OptiMAX. NÁVOD K OBSLUZE 1 1. Úvod Manipulační linka je určena pro automatickou, případně poloautomatickou manipulaci jak sdružených, tak i jednotlivých

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Vážení uživatelé, program Kalendář ČZS je poskytován Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář jako propagační dárek - tedy zcela bezplatně.

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více